Marknadsmeddelande nr 109/10

Marknadsmeddelande 48/17
48/17 – New Equity Venture International ABs aktie handlas exkl.
utdelning av aktier i dotterbolaget iApotek Int AB den 10 mars
2017
Aktierna i New Equity Venture International AB (NEVI B) handlas exklusive rätt
till utdelning av iApotek Int AB från och med den 10 mars 2017. Sista dag
inklusive rätt till utdelningen av iAptoek Int AB aktierna är den 9 mars 2017.
Sju (7) aktier i New Equity Venture International AB, oavsett aktieslag, berättigar till två
(2) aktier i iApotek Int AB.
Avstämningsdag är den 13 mars 2017.
Information om New Equity Venture International AB:
Kortnamn:
NEVI B
ISIN-kod:
SE0004020931
Orderboks ID:
89252
Utdelning:
Aktier i iApotek Int AB
Handel exkl. utdelning:
10 mars 2017
Stockholm den 6 mars 2017
AktieTorget på telefon 08-511 68 000
e-post [email protected]