Innefemman_2016-2017_omg 5 2017-03

INNEFEMMAN I SAMVERKAN
RESULTAT omg 4
Beräkningsformel:
2017-02-18
INNEFEMMAN 2016-2017
Placering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Klass
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Omg 1 Omg 2 Omg 3
Poäng Poäng Poäng
309
308
306
0
304
310
0
303
309
306
311
295
0
299
297
303
277
301
288
273
286
294
0
264
238
0
267
307
265
0
0
0
252
0
Omg 4
Poäng
306
304
0
0
154
278
294
279
241
Omg 5
Poäng
313
289
301
0
303
286
299
0
234
0
0
0
0
323
316
313
301
0
0
294
289
288
301
301
0
298
283
245
298
0
0
0
0
0
0
318
0
311
308
304
313
304
309
306
265
297
272
232
251
0
0
0
0
279
0
319
327
320
314
0
316
299
308
303
303
265
0
292
0
0
0
0
0
0
0
0
0
329
318
0
287
338
321
0
321
291
331
0
0
318
0
308
333
327
0
310
312
291
283
279
287
280
285
292
306
283
297
271
275
269
0
244
Ånge PK
316
0
300
311
301
Peder Östman
Mikael Irmalm
Göran Svensson
SSSK
SPK
SPK
325
315
294
314
305
0
310
319
295
320
315
0
301
307
0
Dan Lindblom
Stig Strömberg
SPK
SSSK
317
307
300
304
318
308
295
304
311
308
Namn
Fredrik Bergström
Björn Ramqvist
Björn Olsson
John Bergqvist
Conny Valkebäck
Thomas Böhlin
Tommy Åström
Patrick Eckemo
Olle Franzén
Jörgen Sandholm
Magnus Lybrand
Richard Emanuelsson
Klubb
HPSK
NSG
Kramfors PK
SSSK
SPK
NSG
HPSK
SSSK
SSSK
SSSK
SSSK
Ånge PK
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Per Nyman
Patrik Lindfors
Marcus Eklund
Joakim Wiklund
Jörgen Wennberg
Jonny Skogh
Tony Söderlund
Ulf Tjernström
Kenneth Westberg
Per-Olof Östman
Torbjörn Johnson
Bert Åke Sjödin
Ola George
Andreas Bergman
Calle Wickström
Roger Gisslin
Markus Henriksson
Ronny Jonsson
Fredrik Zetterberg
Lars Rönqvist
Leif Larsson
SSSK
Ånge PK
TSG
SPK
SPK
Övik PK
SPK
SSSK
SPK
NSG
SSSK
SPK
HPSK
Ånge PK
Ånge PK
SPK
SPK
NSG
SPK
SPK
Ånge PK
322
306
322
304
320
300
0
291
289
0
301
287
0
280
255
0
299
317
0
0
248
0
318
0
319
314
0
304
301
299
295
294
302
0
0
267
284
274
0
289
0
0
1
2
3
4
5
6
7
3
3
3
3
3
3
3
Arya Aresh
Henrik Lundgren
Örjan Jansson
Bengt-Arne Nyh
Görjen Olsson
Rasmus Wahlstedt
SSSK
SSSK
HPSK
TSG
SPK
Ånge PK
333
0
318
315
308
1
2
3
4
5
D1
D1
D1
D1
D1
Anna Köhlqvist
Sara Karlsson
Barbro Larsson
SSSK
SSSK
SSSK
1
2
3
D2
D2
D2
Linda Andersson
1
2
3
Vet Y
Vet Y
Vet Y
1
2
3
Vet Ä
Vet Ä
Vet Ä
Totalt
1542
1207
913
912
1053
1445
1440
837
980
307
265
252
0
0
0
3 Bästa
930
918
913
912
899
890
881
837
746
307
265
252
964
1585
955
1549
942
920
1210
1493
1488
1205
1426
886
862
795
1018
582
573
317
289
279
248
0
1004
977
954
946
1506
331
0
0
1436
1140
1366
0
0
0
1228
0
0
0
1570
1561
589
964
963
955
944
942
920
916
913
911
910
896
886
862
795
773
582
573
317
289
279
248
1541
1531
0
1004
977
954
946
928
331
880
869
847
928
959
949
589
946
923