Anbudsblankett - Skog och Lantbruk

ANBUD
Härmed lämnas följande anbud på Älmhult Moen 1:8.
Jag/vi har tagit del av försäljningsvillkoren enligt utsänt material
eller via Skog & Lantbruks hemsida på internet och lämnar följande bud
på fastigheten:
Köpeskilling
i kronor
Siffror
Bokstäver
Budgivare
Namn
Personnummer
Adress
Budgivare
Telefon bostad
Telefon arbete
Namn
Personnummer
Adress
Telefon bostad
Telefon arbete
Köpare förbinder sig att erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning vid
köpekontraktets undertecknande.
Anbudsgivare skall vara beredd att skriva kontrakt omgående.
Fri prövningsrätt förbehålles.
Underskrift
Ort och datum
Ort och datum
Underskrift
Underskrift
___________________________________________________
Bankreferens (Namn, bank, telefonnummer)
Anbud skickas till Ingvar Elmehag, Linodlarvägen 14, 352 41 Växjö.
Märk kuvertet ”Moen”