Insamlingsplatser 2017

Insamlingsplatser 2017
Esse
Lotta Smeds, Lillbackavägen 110, tfn 050 408 7036
Jeppo
Källan, lördagar 10-13 eller enl. överenskommelse, Birgitta Kronqvist tfn 050 320 1754
Oravais
Peter Åbacka, tfn 050 350 5971 enl. överenskommelse
Vörå
Rut och Håkan Westerlund, Alunvägen 75, tfn 050 350 7222
Vörå
Tor Nyman, Rökiövägen 15, tfn 050 566 1156
Replot
Bodil Salonen, Strandgränd 66, tfn 040 525 1443/kan kontaktas på facebook
Sundom
Bernice Sten, Järnstigen 6, tfn 050 404 0677
Övermalax
Ulla Malmsten, tfn 050 430 7961
Kauttua
Anna Nikkari, tfn 050 407 2639, enl. Överenskommelse/ring kvällstid
Esbo
Annika Åkerback, Mattsgatan 24 A, tfn 044 505 8362, kvällstid och veckoslut.
Vanda
Sirkka och Markku Saarinen, Skruvgängsvägen 57 B, tfn 050 341 0781 eller 050 4417 446
HOPPETS STJÄRNA RF
Tegelbruksvägen 7 A, 64200 Närpes
Fredsgatan 20, 65100 Vasa