Cell Impact rekryterar ny VD Cell Impact har utsett Pär

Cell Impact AB (publ)
Plåtvägen 18
691 50 Karlskoga
www.cellimpact.se
Pressmeddelande
Karlskoga
10 mars 2017
Cell Impact rekryterar ny VD
Cell Impact har utsett Pär Teike till ny verkställande direktör. Pär tillträder sin
befattning senast i september 2017 och efterträder Mats Wallin som varit VD sedan
2012.
Pär kommer närmast från befattningen som VD för Elos Medtechs kinesiska
dotterbolag Elos Medtech Tianjin Co, Ltd. Han har en bred erfarenhet från ledande
befattningar på industribolag så som Getinge och SKF. Pär har lång erfarenhet från den
asiatiska marknaden, framförallt Kina och Japan, och har varit bosatt där sedan 1991.
Han flyttar hem till Sverige med sin familj när han tillträder vd-rollen på Cell Impact.
Pär blir ett starkt tillskott till Cell Impacts ledning inte minst genom sin mycket
gedigna erfarenhet från Kina som är Bolagets absolut viktigaste marknad i nuläget.
Nuvarande VD Mats Wallin kommer fortsätta i Bolaget i en ledande roll som vice VD.
För ytterligare information, kontakta:
Tove Langlet, Ordförande i Cell Impact AB (publ), + 46 70 731 0007,
[email protected]
Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2017 kl. 15:00 CET.
Cell Impact’s B shares are listed on the Nasdaq First North since February 20, 2013 (ticker code: CI B).
Cell Impact’s Certified Adviser on Nasdaq First North is Erik Penser Bank www.penser.se