Röstlängd - Gånghesters Vägförening

Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 1 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Enas
Abdulla
Kapellvägen 7
507 70 Gånghester
AB Toarpshus
c/o HSB Göta
Box 55050
504 02 Borås
Fredric
Af Wetterstedt
Sandra
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
50% Ja
GÅNGHESTER 16:1
100% Ja
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:109
HÄLJASJÖ 1:110
Högalidsvägen 1
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:11
Af Wetterstedt Skarnehall
Högalidsvägen 1
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:11
Kerstin
Ahlberg
Fageråsvägen 5
507 70 Gånghester
25% Ja
GÅNGHESTER 23:3
Göran
Ahlberg
Fageråsvägen 5
507 70 Gånghester
25% Ja
GÅNGHESTER 23:3
Birgit Ingegärd
Albertsson
Kapellvägen 38
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:36
Patrick
Alriksson
Bäverstigen 9
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:189
Per Anders Daniel
Alwarzon
Fageråsvägen 9
507 70 Gånghester
100% Ja
GÅNGHESTER 23:17
Ann-Christin
Andersén
Högalidsvägen 20
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:170
John Evert
Andersson
Gullringsvägen 7
507 71 Gånghester
100% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:60
Siv Ingalill
Andersson
Rydsvägen 21
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:60
Anders Peter
Yngve
Andersson
Backadalsgatan 13 Lgh
1301
504 52 Borås
20% Ja
SLÄTTHULT 10:43
Jesper
Andersson
Stora Vägen 14
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:124
Björn Sture Martin
Andersson
Källevägen 20
507 71 Gånghester
20% Ja
SLÄTTHULT 10:43
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 2 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Lena
Andersson
Gullringsvägen 8
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:66
Nils Erik
Andersson
Kapellvägen 37
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:60
Peder
Andersson
Häljasjövägen 8
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:8
Evelina
Andersson
Holmens Väg 37
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:94
Solveig
Andersson
Kapellvägen 20
507 70 Gånghester
100% Ja
GÅNGHESTER 39:1
Göran Olof
Andersson
Rydsvägen 19
507 71 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 10:29
Lennart LarsGunnar
Andersson
Rydsvägen 21
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:60
Elin Hanna Ingrid
Andersson
Östra Högåsvägen 3
507 70 Gånghester
100% Ja
Elsa Anna-Maj
Andersson
Kapellvägen 37
507 70 Gånghester
50% Ja
Pär Jonas
Andersson
Fageråsvägen 19
507 70 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 1:17
Lars-Göran
Andersson
Döbelnsgatan 104 A Lgh
1101
506 38 Borås
20% Ja
SLÄTTHULT 10:43
Claes
Andersson
Brahusvägen 6
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:50
Börje Sören Mikael Andersson
c/o Mikael.andersson
Källevägen 20
507 71 Gånghester
20% Ja
SLÄTTHULT 10:43
Kerstin
Andersson
Hallebergsvägen 12
507 71 Gånghester
100% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:83
Rolf
Andersson
Rosenvägen 12
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:101
GÅNGHESTER 23:38
HÄLJASJÖ 1:60
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 3 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Pier
Andersson
Östra Högåsvägen 22
507 70 Gånghester
Roland
Andersson
Kransvägen 198 Lgh
1001
507 65 Borås
Bo Frans Patrik
Andersson
Christin
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
50% Ja
SLÄTTHULT 10:58
Källevägen 20
507 71 Gånghester
20% Ja
SLÄTTHULT 10:43
Andersson
Västra Högåsvägen 10
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:104
Eje Roland
Andersson
Mårdstigen 4
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:146
Stig Yve Lennart
Andersson
Källevägen 10
507 71 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 10:54
Kurt Erland Ingvar
Andersson
Lodjursstigen 6
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:133
Klas-Gustaf
Andersson
Rydsvägen 18
507 71 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 10:20
Mikael
Andreasson
Älgstigen 7
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:71
Gerd Lisbeth
Andreasson
Högalidsvägen 19 B
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:180
Tomas
Andreasson
Högalidsvägen 23 B
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:67
Kent Herbert
Andreasson
Högalidsvägen 19 B
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:180
Jan
Andreasson
Holmens Väg 39
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:95
Elisabeth
Andreasson
Källhagsgatan 3 Lgh
1002
507 60 Borås
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:41
Jonas
Andreasson
Hjortstigen 8
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:121
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 4 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Erika
Andreasson
Holmens Väg 41
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:69
Marie
Andreasson Röllgårdh
Älgstigen 7
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:71
Barbro Irene
Angervik
Rönnvägen 4
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:65
Maj-Lis Elisabeth
Anneling
Fjällvägen 5
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:53
Hans Roger
Anneling
Fjällvägen 5
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:53
Markus
Arnell
Aspvägen 6
507 71 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 10:7
Hanna
Arnesson
Rönnvägen 5
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:75
Astrid
Arnesson
Parkvägen 4
507 71 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 27:1
Arne Hans Göran
Arnesson
Parkvägen 4
507 71 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 27:1
Sören
Arnesson
Holmens Väg 7
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:196
Anette Mona-Lisa
Arnesson
Holmens Väg 7
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:196
Fredrik
Arnesson
Rönnvägen 5
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:75
Katrin
Arvén
Mårdstigen 11
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:160
Fredrik
Arvén
Mårdstigen 11
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:160
Peter
Arvidsson
Korsvägen 2
507 71 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 1:61
Ely Asta
Arvidsson
Västra Högåsvägen 7
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:106
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 5 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Mattias
Augustsson
Sörbovägen 5
507 71 Gånghester
Genc
Avdiu
Karlagatan 7 lgh 1003
503 43 BORÅS
Genc
Avdiu
c/o Jeton Avdija
Karlagatan 7 Lgh 1003
503 43 Borås
50% Ja
100% Ja
VASSHALLA 1:11
VASSHALLA 1:12
Thomas
Axelsson
Rönnvägen 8
507 71 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 1:74
Rosa-Maria
Axelsson
Rydsvägen 30
507 71 Gånghester
50% Ja
Lars Ove
Axelsson
Källevägen 4
507 71 Gånghester
100% Ja
GÅNGHESTER 17:2
Marina
Axelsson
Nygårdsvägen 3
507 71 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 31:1
Emma
Axelsson
Kapellvägen 27
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:19
Petronella
Axelsson
Vargstigen 11
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:174
Bengt
Axelsson
Rydsvägen 30
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:57
Maria
Axelsson
Getporsvägen 9
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:199
Jan
Axelsson
Nygårdsvägen 3
507 71 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 31:1
Bengt-Gunnar
Arne
Axelsson
Getporsvägen 9
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:199
Johanna
Backman
Trandareds Ring 28
507 61 Borås
Leif Harald
Bellstam
Mårdstigen 2
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:147
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:79
SKÄFTINGSBACKA 1:57
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 6 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Susanne
Bengtsson
Ryd 4
507 71 Gånghester
50% Ja
VASSHALLA 1:9
Göran
Bengtsson
Rydsvägen 13
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:27
Ellinor
Bengtsson
Parkvägen 6 B
507 71 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:8
Matias
Bengtsson
Rådjursvägen 5
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:157
Mats
Bengtsson
Parkvägen 6 B
507 71 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:8
Lukas Kristofer
Benjaminsson
Rydsvägen 9
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:25
Axel Johannes
Berggren
Idrottsvägen 6
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:57
Kristin
Berggren Misic
Ryd Värslebacken
507 71 Gånghester
50% Ja
VÄRSLEBACKEN 1:1
Kristoffer
Berglund
Holmens Väg 24
507 70 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 1:87
Elina
Berglund
Rådjursvägen 5
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:157
Stefan
Bergman
Skolvägen 4
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 32:1
Anders
Bergman
Rönnvägen 1 A
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:62
Inger
Bergman
Rönnvägen 1 A
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:62
Carina
Bergman Kelldén
Skolvägen 4
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 32:1
Mona Ingegerd
Bergqvist
Rydsvägen 4
507 71 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 21:1
Mathias
Bergqvist
Backvägen 5
507 71 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 10:50
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 7 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Caroline
Bergqvist
Vargstigen 8
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:164
Kjell Åke Valdemar Bergqvist
Rydsvägen 4
507 71 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 21:1
Elisabeth
Bergqvist
Holmens Väg 39
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:95
Kjell
Bergqvist
Högalidsvägen 3
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:10
Birgitta
Bergqvist
Häljasjövägen 6
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:5
Per-Axel
Bergqvist
Sörbovägen 4
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:80
Anita Eivor Kristina Bergqvist
Sörbovägen 4
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:80
Stefan
Bertilsson
Sjögarp Tallhöjden 1
595 94 Mjölby
100% Ja
SKOGSLUND 2:1
Robert
Billing
Källevägen 8
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:55
Madelen
Billing
Källevägen 8
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:55
Evelina
Bingebo
Högalidsvägen 4
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:6
Owolabi
Bjälkander
Brahusvägen 1
507 70 Gånghester
50% Ja
50% Ja
GÅNGHESTER 32:2
GÅNGHESTER 32:3
Stig Markus
Bjälkander
Brahusvägen 1
507 70 Gånghester
100% Ja
Per Marcus
Bjälkander
C/O STIG BJÄLKANDER
BRAHUSVÄGEN 1
507 70 GÅNGHESTER
SVERIGE
Patrik
Björk
Vargstigen 3
507 70 Gånghester
HÄLJASJÖ 1:42
50% Ja
50% Ja
GÅNGHESTER 32:2
GÅNGHESTER 32:3
100% Ja
SLÄTTHULT 10:64
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 8 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Jonas
Björk
Holmens Väg 1
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:193
Anita Margareta
Björklund
Rydsvägen 29
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:81
Leif Morgan
Björklund
Bäckåsvägen 5 A
507 71 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 10:2
Lars-Erik Bertil
Blixt
Åsvägen 3
507 71 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 10:32
Peter
Blixt
Häljasjövägen 6
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:5
Maria
Blomberg
c/o Mattias Blomberg
Långhultsvägen 8
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 3:7
Bernt Johnny
Blomberg
Källevägen 31
507 71 Gånghester
Bernt
Blomberg
Källevägen 31
507 71 Gånghester
Sven Mattias
Blomberg
c/o Mattias Blomberg
Långhultsvägen 8
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 3:7
Merja Kristiina
Blomgren
Fjällvägen 4
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:30
Per-Olof Christer
Blomgren
Fjällvägen 4
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:30
Borås Kommun
Adm.kont.
501 80 Borås
100% Ja
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
SLÄTTHULT 20:1
GÅNGHESTER 23:1
GÅNGHESTER 23:2
GÅNGHESTER 23:21
GÅNGHESTER 23:27
GÅNGHESTER 23:32
HULTA 4:2
HÄLJASJÖ 1:102
KÄLLBÄCKSRYD 1:366
RÅSLÄTT 1:10
RÅSLÄTT 1:32
SLÄTTHULT 1:99
SLÄTTHULT 10:17
SLÄTTHULT 10:74
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 9 av 56
2017-03-04
Efternamn
Ägaradress
Borås Stad Skogsförvaltningen
Ref:YY15si
Kungsgatan 57
501 80 Borås
100% Ja
HULTA 4:21
Bostadsrättsföreningen
Solhöjden
c/o Per Eriksson
Vasshallavägen 1 B
507 71 Gånghester
100% Ja
100% Ja
100% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:25
SKÄFTINGSBACKA 1:113
SKÄFTINGSBACKA 1:114
Hasse
Brockenhuus Von Löwenhielm
Källevägen 17
507 71 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 10:40
Tobias
Broo
Ryd Löfsdal 2
507 71 Gånghester
50% Ja
SENÅSA 1:27
Lucia
Brumaru
Högalidsvägen 7 B
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:176
Ivanka
Busetincan
Stora Vägen 35
507 71 Gånghester
100% Ja
100% Ja
Birgitta
Bårdén
Trekanten 2
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:34
Christina
Bäck
Mårdstigen 3
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:149
Kjell-Olov
Bäck
Mårdstigen 3
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:149
Annelie
Bärve
Björkvägen 3
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:77
Stefan
Bärve
Björkvägen 3
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:77
Magnus
Carlén
Mårdstigen 12
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:142
Annette
Carlsson
Slättängsvägen 3
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:101
Leif
Carlsson
Harstigen 8
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:80
Elisabeth
Carlsson
Harstigen 8
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:80
Förnamn
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
SKÄFTINGSBACKA 1:17
SKÄFTINGSBACKA 1:24
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 10 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Hans
Carlsson
Slättängsvägen 3
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:101
Liese-Lotte
Carlstein Holmqvist
Skolvägen 3
507 70 Gånghester
50% Ja
50% Ja
GÅNGHESTER 34:1
GÅNGHESTER 34:3
Sören
Castanius
Rydsvägen 20
507 71 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 10:21
Ylva
Cavalli-Björkman
Bäverstigen 9
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:189
Matilda
Chocron
Östra Högåsvägen 20
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:46
Arvid Tommy Lars- Claesson
Olof
Källevägen 29
507 71 Gånghester
100% Ja
Therése
Claesson
Häljasjövägen 8
507 70 Gånghester
50% Ja
Mats Olof Vilhelm
Claesson
Gullringsvägen 6
507 71 Gånghester
Åke Torbjörn
Corbé
Mårdstigen 8
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:144
Cajsa
Dackemark
Lodjursstigen 9
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:140
Bertil Ingemar
Dackemark
Lodjursstigen 9
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:140
Anneli
Dahl
Kapellvägen 34
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:27
Thomas
Dahl
Kapellvägen 34
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:27
Thommy
Dahl
Engelbrektsgatan 71 Lgh
1201
506 37 Borås
Anders
Dahl
Bäverstigen 8
507 70 Gånghester
100% Ja
50% Ja
SLÄTTHULT 1:72
HÄLJASJÖ 1:8
GÅNGHESTER 23:36
HÄLJASJÖ 1:65
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 11 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Annika
Dahl
Bäverstigen 8
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:65
Therese
Dahlberg
Fageråsvägen 20
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:9
Hans Erling
Dahlberg
Fageråsvägen 20
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:9
Crister
Dahlgren
Hallebergsvägen 5
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:89
Sinikka
Dahlgren
Hallebergsvägen 5
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:89
Lars Gunnar
Dahlqvist
Hjortstigen 7
507 70 Gånghester
100% Ja
Magnus
Dahlström
Fjällvägen 1 B
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:37
Lena
Dahlström
Fjällvägen 1 B
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:37
Cristofer Joakim
Damberg
Holmens Väg 37
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:94
Henrik
Danklint
Källevägen 27
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:79
Anna
Davidsson
Östanåvägen 3 A
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:26
Dan
Davidsson
Långhult Västergården
507 71 Gånghester
Mats Stefan
Davidsson
Östanåvägen 2
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:116
Anna-Karin
Davidsson
Vasshallavägen 2
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 19:2
Sören
Davidsson
Östanåvägen 3 A
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:26
Elisabeth
Davidsson
Långhult Mellangården
507 71 Gånghester
50% Ja
LÅNGHULT 1:7
50% Ja
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:128
LÅNGHULT 1:18
RYD 1:16
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 12 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Mikael
Davidsson
Långhult Mellangården
507 71 Gånghester
Birgitta
Davidsson
Östanåvägen 2
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:116
Hans
Davidsson
Vasshallavägen 2
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 19:2
Camilla
Davidsson
Långhult Västergården
507 71 Gånghester
50% Ja
LÅNGHULT 1:18
Hamit
Demir
Källevägen 6
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:53
Catrin
Demir
Källevägen 6
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:53
Erik
Drewsen
Nygårdsvägen 9
507 71 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 17:5
Fredrik
Drotz
Högalidsvägen 29
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:114
Druwin AB
Storgatan 15
516 31 Dalsjöfors
100% Ja
SLÄTTHULT 9:1
Mihaly
Druzsin
Stora Vägen 5
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:19
Catrine
Eckerström
Rydsvägen 7 A
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:76
Kerstin Mariana
Edström
Hallebergsvägen 10
507 71 Gånghester
100% Ja
Leif Erik Gerhard
Edvardsson
Björkvägen 6
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:16
Eva
Edvardsson
Björkvägen 6
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:16
Johanna
Eijesdotter
Gullringsvägen 5
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:59
Beate
Ejdhall
Holmens Väg 26
507 70 Gånghester
100% Ja
100% Ja
50% Ja
LÅNGHULT 1:6
LÅNGHULT 1:7
SKÄFTINGSBACKA 1:94
SLÄTTHULT 1:71
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 13 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Lempi
Ekblad
Kapellvägen 41
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:178
Andreas
Ekblad
Häljasjövägen 12
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:16
Pia
Ekelund
Ryd Gärdet
507 71 Gånghester
50% Ja
RYD 1:4
Bernt Roland
Ekelund
Ryd 21
507 71 Gånghester
100% Ja
RYD 2:3
Pär Roland
Ekelund
Ryd 13
507 71 Gånghester
100% Ja
100% Ja
100% Ja
RYD 1:3
RYD 1:5
RYD 3:1
Jeta
Elezovic
Stora Vägen 15
507 71 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 24:1
Camil
Elezovic
Stora Vägen 15
507 71 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 24:1
Charbel
El Hasbani
Kapellvägen 21
507 70 Gånghester
50% Ja
RÅSLÄTT 1:64
Pernilla
Elmengård
Harstigen 10
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:79
Monica
Elmgren
Fageråsvägen 18
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:8
Gunvor Elisabet
Enander
Myrvägen 11
516 30 Dalsjöfors
100% Ja
GÅNGHESTER 12:1
Birgit Marianne
Englund
Källevägen 24
507 71 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 24:1
Bo
Engström
Mårdstigen 5
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:150
Elsie
Engström
Mårdstigen 5
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:150
Louise Gunnel
Ingegärd
Enhager
Kransvägen 198 Lgh
1001
507 65 Borås
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 14 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Elenor
Enhager
Holmens Väg 43
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:70
Jane
Eriksson
Källevägen 30
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:76
Peter
Eriksson
Parkvägen 3
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:55
Klas
Eriksson
Källevägen 30
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:76
Bengt-Göran
Eriksson
Gullringsvägen 11
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:62
Gösta Roland
Eriksson
Gullringsvägen 13
507 71 Gånghester
Berit Margareta
Eriksson
Gullringsvägen 13
507 71 Gånghester
100% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:63
Karl Erik Rune
Eriksson
Hallebergsvägen 7
507 71 Gånghester
100% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:90
Karin Margareth
Evaldsson
Stora Vägen 25
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:46
Gösta Ingemar
Evaldsson
Stora Vägen 25
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:46
Joel
Evegren
Långhultsvägen 6
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 3:6
Louise
Evegren
Långhultsvägen 6
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 3:6
Daniel
Everborn
Källevägen 5
507 71 Gånghester
100% Ja
Sofia
Exner
Lodjursstigen 10
507 70 Gånghester
50% Ja
F. Lundell Fastigheter
Kommanditbolag
Björksätersgatan 3
506 46 Borås
100% Ja
Fajers
Lodjursstigen 8
507 70 Gånghester
50% Ja
Christian
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
SLÄTTHULT 10:47
HÄLJASJÖ 1:131
GÅNGHESTER 23:13
HÄLJASJÖ 1:132
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 15 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Viktoria
Falk
Högalidsvägen 14
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:53
Patrick
Falk
Hjortstigen 12
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:129
Maria
Falk
Hjortstigen 12
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:129
Marcus
Fellert
Hjortstigen 10
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:120
Simon Vasantha
Filipsson
Fageråsvägen 13
507 70 Gånghester
50% Ja
Per Anders
Filipsson
Televägen 3
507 70 Gånghester
100% Ja
Michael
Flodhag
c/o Christina Gustavsson
Kapellvägen 36
507 70 Gånghester
Stig Ulf Göran
Flyckt
Mathias
SLÄTTHULT 10:13
GÅNGHESTER 23:24
1% Ja
HÄLJASJÖ 1:175
Holmens Väg 47
507 70 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 1:97
Folke
Fageråsvägen 28
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:83
Maren
Folke
Fageråsvägen 28
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:83
Jan
Forsbring
Långhultsvägen 9
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 3:2
Agneta
Forsbring
Långhultsvägen 9
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 3:2
Christer
Forsman
Högalidsvägen 15 A
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:73
Gunilla
Forsman
Högalidsvägen 15 A
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:73
Carina
Fransson
Rydsvägen 23
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:59
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 16 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Ulf
Fransson
Rydsvägen 3
507 71 Gånghester
50% Nej
GÅNGHESTER 7:1
Debora
Fransson
Bäckåsvägen 3
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 3:1
Ann-Marie
Fransson
Lodjursstigen 2
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:135
Anders
Fransson
Rydsvägen 23
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:59
Kjell Gösta
Fransson
Hjortstigen 6
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:122
Niklas
Fransson
Bäckåsvägen 3
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 3:1
Alf Lennart
Berthold
Fransson
Lodjursstigen 2
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:135
Evert
Franzén
Hallebergsvägen 9
507 71 Gånghester
100% Ja
Lotte
Frederiksen
Östra Högåsvägen 8
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:34
Tomas
Fredriksson
Vargstigen 12
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:162
Berth Tommy
Friberg
Högalidsvägen 19 A
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:75
Ulla
Friberg
Högalidsvägen 19 A
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:75
Lena
Fridell
Ryd Klämma
507 71 Gånghester
50% Ja
SENÅSA 1:11
Per-Hugo
Fridell
Ryd Klämma
507 71 Gånghester
50% Ja
SENÅSA 1:11
Marianne
Fridén
Högalidsvägen 33
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:112
Bo
Fridén
Högalidsvägen 33
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:112
SKÄFTINGSBACKA 1:91
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 17 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Eira Magnhild
Linnea
Fridlund
Vargstigen 2
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:85
Lennart Helmer
Fridlund
Vargstigen 2
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:85
Frida
Fröjdlund Tilander
Källevägen 9
507 71 Gånghester
50% Ja
50% Ja
SLÄTTHULT 10:61
SLÄTTHULT 10:80
Svenning
Gabrielsson
Västra Högåsvägen 3
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:166
Annika
Gartzell Sandström
Kapellvägen 4
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 8:1
Linnéa Viktoria
Gerdin
Fageråsvägen 26
507 70 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 1:92
David
Gerdin
Östra Högåsvägen 24
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:60
Marie
Gerdin
Östra Högåsvägen 24
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:60
Nasrin
Ghanavati
Häljasjövägen 26 B
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:204
Aleksandar
Gigovic
Mårdstigen 10
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:143
Sandra
Glansén
Stora Vägen 16
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:125
Birgitta
Grahn
Rådjursvägen 2
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:154
Lars-Åke
Grahn
Rådjursvägen 2
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:154
Marie
Granberg Klasson
Häljasjövägen 22
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:25
Ture Lennart
Greus
Högalidsvägen 32
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:116
Kristoffer
Gråhns
Långhultsvägen 7
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 3:3
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 18 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Nicholas
Gurtata
Rydsvägen 8
507 71 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 22:1
Therése
Gurtata
Rydsvägen 8
507 71 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 22:1
Lars Göran
Gustafsson
Harstigen 7
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:190
Kerstin Ing-Marie
Gustafsson
Harstigen 7
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:190
Anita
Gustafsson
Trädlyckevägen 140 Lgh
1101
432 34 Varberg
50% Ja
SLÄTTHULT 10:19
Per Albin Roland
Gustafsson
Aspvägen 3
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:19
Josefine
Gustafsson
Gullringsvägen 6
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:67
Christina
Gustavsson
Kapellvägen 36
507 70 Gånghester
99% Ja
HÄLJASJÖ 1:175
Erik
Gustavsson
Kapellvägen 40
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:35
Gunilla
Gyllander
Sörbovägen 3
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:78
Conny
Gyllander
Sörbovägen 3
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:78
Heléne
Haglund
Rydsvägen 3
507 71 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 7:1
Jonas
Haglund
Rydsvägen 22
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:22
Fatima
Haji Mirzaei
Stora Vägen 41
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 5:1
Ali Hamid
Hakim
Kapellvägen 7
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 16:1
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 19 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Peter
Halldén
Fageråsvägen 34
507 70 Gånghester
50% Ja
Heikki Henrikki
Halonen
Stora Vägen 12
507 71 Gånghester
100% Ja
Marcus
Hamnebo
Idrottsvägen 8
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:29
Martina
Hamnebo
Rydsvägen 2
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:51
Christian
Hamnebo
Rydsvägen 2
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:51
Jenny
Hamnebo Zetterman
Idrottsvägen 8
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:29
Berit Renate
Hansson
Holmens Väg 22
507 70 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 1:86
Annelie
Hansson
Fageråsvägen 15
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:12
Inge Per Olof
Hansson
Högalidsvägen 26
507 70 Gånghester
100% Ja
Claes-Göran
Hansson Andersson
Fageråsvägen 15
507 70 Gånghester
50% Ja
Elsie
Haraldsson
Östra Högåsvägen 12
507 70 Gånghester
Said Schoaib
Haschimi
Skogshyddegatan 36 Lgh
1202
506 31 Borås
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:72
Shahir
Hashemi
Högalidsvägen 15
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:72
Ylber
Haziraj
Ryd 8
507 71 Gånghester
50% Ja
VASSHALLA 1:10
Syzana
Haziraj
Ryd 8
507 71 Gånghester
50% Ja
VASSHALLA 1:10
100% Ja
SLÄTTHULT 1:67
SKÄFTINGSBACKA 1:18
HÄLJASJÖ 1:119
SLÄTTHULT 10:12
GÅNGHESTER 23:42
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 20 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Marcus
Hedelin
Vargstigen 10
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:163
Johanna
Hedelin
Vargstigen 10
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:163
Andrine Werena
Helleså Broo
Ryd Löfsdal 2
507 71 Gånghester
50% Ja
SENÅSA 1:27
Magnus
Hellman Driessen
Västra Högåsvägen 4
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:43
Jennie
Hellroth
Älgstigen 8
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:68
Tommy
Hellstadius
Idrottsvägen 4
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:58
Richard
Hellström
Östra Högåsvägen 20
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:46
Johan
Hellström
Vargstigen 9
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:173
Johan
Hellström
Vargstigen 8
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:164
Harald
Helmers
Älgstigen 11
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:73
Erina
Herbert
Rydsvägen 36
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:93
Karin
Hermansson
Högalidsvägen 28
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:118
Vera Gunhild
Elisabet
Hermansson
Rydsvägen 27
507 71 Gånghester
100% Ja
SKÄFTINGSBACKA 2:2
Said Roger Kennet
Hermansson
Högalidsvägen 16
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:49
Michael
Hernelind
Stora Vägen 43
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 6:1
Detlef Reiner
Hess
Östra Högåsvägen 13
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:48
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 21 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Heidemarie
Hess
Östra Högåsvägen 13
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:48
Rita Johanna
Hessleklint
Östra Högåsvägen 10
507 70 Gånghester
100% Ja
GÅNGHESTER 23:33
Peter
Hilltorp
Häljasjövägen 26 A
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:56
Linda
Hilltorp
Häljasjövägen 26 A
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:56
Susanna
Hiltunen
Älgstigen 11
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:73
Siv
Hjelm Gabrielsson
Västra Högåsvägen 3
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:166
Nils Pether Börje
Hjert
Östra Högåsvägen 17
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:57
Doris Gunborg
Hjert
Östra Högåsvägen 17
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:57
Torbjörn
Holkner
Häljasjö Holmen
507 70 Gånghester
25% Ja
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:206
SKÄFTINGSBACKA 1:45
Clary
Holkner
Häljasjö Holmen
507 70 Gånghester
25% Ja
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:206
SKÄFTINGSBACKA 1:45
Björn
Holm
Rönnvägen 1 B
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:88
Inger Irene
Marianne
Holmén
Högalidsvägen 31
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:113
Bernt Lars-Axel
Holmén
Högalidsvägen 31
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:113
Hanna Emma
Holmén Löfqvist
Backvägen 1
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:37
Lars Olof
Holmqvist
Skolvägen 3
507 70 Gånghester
50% Ja
50% Ja
GÅNGHESTER 34:1
GÅNGHESTER 34:3
Roger
Holmqvist
Harstigen 4
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:81
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 22 av 56
2017-03-04
Efternamn
Ägaradress
HSB BRF Gånghester I Borås
Box 550 50
504 02 Borås
100% Ja
100% Ja
RÅSLÄTT 1:56
RÅSLÄTT 1:61
Fred Lars Viktor
Hult
Kapellvägen 17
507 70 Gånghester
100% Ja
GÅNGHESTER 37:1
Marita
Hult
Östanåvägen 1 A
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:103
Linda
Hultgren
Kapellvägen 19
507 70 Gånghester
50% Ja
RÅSLÄTT 1:65
Sune Bertil
Hultman
Häljasjövägen 4
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:38
Eva
Hultman
Sörbovägen 7
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:50
Monica
Hultman
Häljasjövägen 4
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:38
Harry
Hultman
Sörbovägen 7
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:50
Anna Maria
Hultman Danklint
Källevägen 27
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:79
Daniel
Hyvönen
Källevägen 21
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:84
Hilkka Anneli
Härkönen
Fjällvägen 10
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:104
Mauno Samuli
Härkönen
Fjällvägen 10
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:104
Vesa
Härö
Högalidsvägen 11
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:95
Gunborg Viola
Eugenia
Högberg
Rosenvägen 4
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:14
Elin
Högeryd
Mårdstigen 12
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:142
Ahmed Ali
Ibrahim
Slättängsvägen 16
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 2:8
Förnamn
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 23 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Jasmina
Ikanovic
Mårdstigen 1
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:148
Tuomo
Ilvesten
Älgstigen 12
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:66
Ritva
Ilvesten
Älgstigen 12
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:66
Irene
Ilvesten Tervo
Rydsvägen 10 B
507 71 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 20:1
Haukur
Ingason
Holmens Väg 5
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:195
Britt-Marian
Ingason Carlén
Holmens Väg 5
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:195
Adam
Isacsson
c/o Förenade Bolag
Sten Sturegatan 4 Lgh
1102
411 39 Göteborg
100% Ja
SKÄFTINGSBACKA 2:3
Nils Torsten
Gunnar
Isaksson
Källevägen 25
507 71 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 1:78
Louise
Jacobsson
Brahusvägen 8
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:48
Navid
Jahanshahifard
Stora Vägen 41
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 5:1
Malin
Jakobsson
Brahusvägen 5
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:40
Martin
Jakobsson
Brahusvägen 5
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:40
Michael
Jakobsson
Holmens Väg 16
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:155
Ulla Kerstin Birgit
Jakobsson
Lodjursstigen 4
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:134
Veronika
Janku
Kapellvägen 35
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:18
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 24 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Tiberiu-Andrei
Jano
Holmens Väg 32
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:68
Mattias
Jansson
Holmens Väg 45
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:96
Camilla
Jansson
Holmens Väg 45
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:96
Valbone
Jashari
Solvarvsgatan 49 Lgh
1202
507 40 Borås
50% Ja
VASSHALLA 1:13
Kaj Hilmer
Jensen
Långhultsvägen 10
507 71 Gånghester
100% Ja
SKÄFTINGSBACKA 3:8
Ali
Jerremalm
Brahusvägen 7
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:30
Emma
Johansson
Rydsvägen 22
507 71 Gånghester
50% Ja
Nils Einar
Johansson
Fageråsvägen 2
507 70 Gånghester
100% Ja
Jessica
Johansson
Rydsvägen 15
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:28
Pär
Johansson
Västra Högåsvägen 8
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:105
Susanne
Johansson
Västra Högåsvägen 8
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:105
Lars
Johansson
Sund Töresvik 2
511 93 Torestorp
Jennie Elisabeth
Johansson
Östra Högåsvägen 22
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:58
Björn
Johansson
Högalidsvägen 4
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:6
Anna
Johansson
Källevägen 21
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:84
100% Ja
SLÄTTHULT 10:22
GÅNGHESTER 23:18
GÅNGHESTER 23:30
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 25 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Gert Olof
Johansson
Hallebergsvägen 11
507 71 Gånghester
50% Ja
Lena Christina
Johansson
Idrottsvägen 31
507 71 Gånghester
100% Ja
Pernilla
Johansson
Stora Vägen 7
507 71 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 25:1
Siv Ros-Marie
Johansson
Fjällvägen 3
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:38
Madeleine
Johansson
Västra Högåsvägen 12
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:103
Nils Lennart
Johansson
Fjällvägen 3
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:38
Pontus
Johansson
Gullringsvägen 5
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:59
Lisbet Gunilla
Johansson
Hallebergsvägen 11
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 3:10
Lars-Åke
Johansson
Stora Vägen 7
507 71 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 25:1
Anna Maria
Johansson
Vargstigen 9
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:173
Håkan Bertil
Johansson
Kapellvägen 2 B
507 70 Gånghester
100% Ja
Ida Evelina
Johansson
Getporsvägen 11
507 70 Gånghester
50% Ja
Leif
Johansson
Källevägen 3
507 71 Gånghester
100% Ja
Ing-Marie
Johansson
Häljasjövägen 24 B
507 70 Gånghester
50% Ja
Fredrik
Johansson
Fjällvägen 14
507 71 Gånghester
100% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:108
Anders
Johansson
Ryd 35
507 71 Gånghester
100% Ja
RYD 1:12
SKÄFTINGSBACKA 3:10
RÅSLÄTT 1:53
GÅNGHESTER 8:2
HÄLJASJÖ 1:94
GÅNGHESTER 38:1
HÄLJASJÖ 1:51
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 26 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Lars-Gustav
Johansson
Häljasjövägen 24 B
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:51
Maria
Johansson
Källevägen 1
507 71 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:31
Daniel
Johansson
Västra Högåsvägen 12
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:103
Patrik
Johansson
Rydsvägen 15
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:28
Leif Bertil
Johansson Bårdén
Trekanten 2
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:34
Erik
Johnson
Hallebergsvägen 3
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:119
Joakim
Jonsson
Getporsvägen 5
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:200
Monica
Jordanius
Rådjursvägen 3
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:156
Christina
Josefsson
Östra Högåsvägen 1
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:179
Sofia
Josefsson
Ryd 2
507 71 Gånghester
50% Ja
VASSHALLA 1:8
Henrik
Josefsson
Västra Högåsvägen 6
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:44
Irja Christina
Marianne
Josefsson
Ebbarp Björkebacken 3
512 92 Svenljunga
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:41
Evelina
Josefsson
Rydsvägen 34 B
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:42
Sebastian
Josefsson
Rydsvägen 34 B
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:42
Martin
Josefsson
Ryd 2
507 71 Gånghester
50% Ja
VASSHALLA 1:8
Göran
Jutengren
Slättängsvägen 15
507 71 Gånghester
100% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:72
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 27 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Jonas
Järrenfors
Holmens Väg 35
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:93
Ingela
Järrenfors
Holmens Väg 35
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:93
Fredrik
Kahl
Källevägen 22
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:42
Helen
Kahl Perlstedt
Källevägen 22
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:42
Lasse Erik
Kaipiainen
Ryd Löfsdal 4
507 71 Gånghester
50% Ja
SENÅSA 1:26
Timo Pekka
Kaipiainen
Ryd Löfsdal 4
507 71 Gånghester
50% Ja
SENÅSA 1:26
Nafsika
Kakoutsi
Rydsvägen 12
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:15
Martin
Kalholm Hermansson
Högalidsvägen 28
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:118
Maj
Kaloczy
Ryd 24
507 71 Gånghester
100% Ja
Erdan
Karahmetovic
Långhultsvägen 5
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 3:4
Anela
Karahmetovic
Långhultsvägen 5
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 3:4
Cecilia
Karlander
Slättängsvägen 14
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 2:7
Elisabeth
Karlsson
Fageråsvägen 7
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:50
Åsa
Karlsson
Östra Högåsvägen 6
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:35
Göran Ingemar
Karlsson
Lodjursstigen 5
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:138
Fredrik
Karlsson
Häljasjövägen 20
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:12
RYD 1:11
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 28 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
David Kristoffer
Karlsson
Rydsvägen 36
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:93
Mona-Lill
Karlsson
Häljasjö Gård
507 70 Gånghester
25% Ja
HÄLJASJÖ 1:206
Peder
Karlsson
Östra Högåsvägen 6
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:35
Hans-Erik
Karlsson
Fageråsvägen 7
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:50
Karl-Göran Gustav
Karlsson
Häljasjö Gård
507 70 Gånghester
25% Ja
HÄLJASJÖ 1:206
Birgit
Karlsson
Östra Högåsvägen 15
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:56
Kjell Ingvar
Karlsson
Parkvägen 8
507 71 Gånghester
Arne
Karlsson
Östra Högåsvägen 15
507 70 Gånghester
Christer
Katus
Häljasjövägen 2
507 70 Gånghester
100% Ja
Eva
Katzer
Holmens Väg 32
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:68
Detlef Horst
Kayser
Långhultsvägen 3
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:70
Bodil Elisabeth
Kayser
Långhultsvägen 3
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:70
Reza
Khoshoi
Häljasjövägen 26 B
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:204
Carina
Kinder
Fageråsvägen 30
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:77
Ulf
Kinder
Fageråsvägen 30
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:77
Aune Marjatta
Kirilov
Stenhuggargatan 2
507 70 Gånghester
100% Ja
100% Ja
50% Ja
GÅNGHESTER 23:10
SLÄTTHULT 10:56
HÄLJASJÖ 1:3
HULTA 4:28
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 29 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Maria
Kirkfjell
Kapellvägen 33
507 70 Gånghester
Johan
Kirkfjell
Kapellvägen 33
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:15
Cecilia
Klaesson
Getporsvägen 5
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:200
Roland
Klasson
Långhultsvägen 1
507 71 Gånghester
Kent
Klasson
Häljasjövägen 22
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:25
Göran Roland
Klasson
Långhultsvägen 1
507 71 Gånghester
100% Ja
Anne
Klasson
Häljasjövägen 24 A
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:203
Paul
Klasson
Häljasjövägen 24 A
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:203
Johan
Klerfors
Hallabron 20
516 92 Äspered
Gunnar Levi
Klerfors
Skäftingsbacka Gård
516 95 Målsryd
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:19
Gullan
Klerfors
Skäftingsbacka Gård
516 95 Målsryd
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:19
Marita
Klerfors Alwarzon
Gullringsvägen 12
507 71 Gånghester
100% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:64
Malgorzata Jolanta Klimczak
Högalidsvägen 21
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:62
Tomasz Marian
Klimczak
Högalidsvägen 21
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:62
Anna
Kling
Kapellvägen 2
507 70 Gånghester
100% Ja
Inger Agnethe
Knudsen Wigertz
Häljasjö Sjötorp
507 70 Gånghester
50% Ja
100% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:71
GÅNGHESTER 20:2
GÅNGHESTER 17:1
HÄLJASJÖ 1:2
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 30 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Markku Antero
Koitila
Kapellvägen 18
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:29
Onerva Anna-Liisa
Koitila
Kapellvägen 18
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:29
Kerstin
Koivisto
Östra Högåsvägen 7
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:40
Leevi
Koivisto
Östra Högåsvägen 7
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:40
Teodora Ivanova
Koleva
Fjällvägen 1 A
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:105
Carina
Kransvik
Rydsvägen 16
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:23
Andreas
Krantz
Källevägen 1
507 71 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:31
Mentor
Krasniqi
Rydsvägen 24 B
507 71 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 1:63
Martha
Kristiansen
Källevägen 15
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:41
Kim-Ove
Kristiansen
Källevägen 15
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:41
Kristina
Kristiansen
Sörbovägen 2
507 71 Gånghester
100% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:82
Mats
Kronblad
Östanåvägen 3 B
507 71 Gånghester
100% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:41
Lena
Kronblad
Kapellvägen 6
507 70 Gånghester
100% Ja
GÅNGHESTER 18:1
Jan
Kronblad
Högalidsvägen 9
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:70
Maria
Kronblad
Högalidsvägen 9
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:70
Jonas
Kylander
Sörbovägen 6
507 71 Gånghester
100% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:118
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 31 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Anna-Carin
Kylfält Bengtsson
Rydsvägen 13
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:27
Rolf Ulrik
Kängström
Älgstigen 4
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:89
Anna
Kängström
Älgstigen 4
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:89
Stefan
Lachonius
Skolvägen 7
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:28
Maria
Lanning
Åsvägen 1
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:31
Ulf
Lanning
Åsvägen 1
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:31
Andrea
Lansbäck
Rådjursvägen 4
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:153
Arto
Lansbäck
Rådjursvägen 4
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:153
Karin Ros-Mari
Larsson
Ryd 28
507 71 Gånghester
100% Ja
Johanna
Larsson
Parkvägen 6 C
507 71 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:53
Christer
Larsson
Rönnvägen 4
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:65
Lars Olof
Larsson
Rydsvägen 35
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:98
Stefan
Larsson
Vasshalla Hagen
507 71 Gånghester
50% Ja
VASSHALLA 1:7
Christopher
Larsson
Kapellvägen 35
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:18
Rune Lennart
Larsson
Stora Vägen 4
507 71 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 9:1
Marcus
Larsson
Parkvägen 6 C
507 71 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:53
RYD 1:13
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 32 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Carol
Larsson
Vasshalla Hagen
507 71 Gånghester
50% Ja
VASSHALLA 1:7
Emanuel
Larsson
Rydsvägen 11
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:26
Anne-Marie
Larsson
Stora Vägen 4
507 71 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 9:1
Henrik
Larsson
Senåsa 7
516 90 Dalsjöfors
100% Ja
SENÅSA 5:2
Karl Tage Henry
Larsson
Rönnvägen 3
507 71 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 1:64
Mariann Irene
Larsson
Häglared Börtegården 1
516 90 Dalsjöfors
100% Ja
HÄGLARED 3:4
Camilla
Larsson
Parkvägen 3
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:55
Birgit Marianne
Larsson
Rydsvägen 35
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:98
Larssons Fastigheter Sandared
AB
Box 116
518 22 Sandared
Annica
Larsson Skoglund
Sanna Katariina
100% Ja
GÅNGHESTER 5:2
Källevägen 26
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 25:1
Lehtinen
Högalidsvägen 11
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:95
Jan Erik Kennet
Lejemark
Bäverstigen 5
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:183
Lars Ola
Lidberg
Östanåvägen 1
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:52
Olivia
Lidberg
Östanåvägen 1
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:52
Carl
Lilja
Rönnvägen 6
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:73
Leif
Lillvik
Bäverstigen 7
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:182
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 33 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Evy Ulla Barbro
Lind
Sörbovägen 1
507 71 Gånghester
100% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:77
Johnny
Lindahl
Brahusvägen 4
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:47
Heidi
Lindberg
Häljasjövägen 3
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:33
Carita
Lindbäck
Rådjursvägen 7
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:158
Morgan
Lindell
Vargstigen 5
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:65
Susanna
Lindell
Vargstigen 5
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:65
Jörgen
Lindén
Hjortstigen 2
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:124
Jessica
Lindén
Källevägen 28
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:82
Jenny
Lindén
Hjortstigen 2
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:124
Annika
Lindgren
Kapellvägen 42
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:205
Linus
Lindgren
Harstigen 10
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:79
Roger
Lindgren
Kapellvägen 42
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:205
Karl Erik Ingemar
Lindgren
Mårdstigen 12
507 70 Gånghester
Ulla Maria
Lindgren
Mårdstigen 12
507 70 Gånghester
Daniel
Lindqvist
Fjällvägen 6
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:34
Inger
Lindqvist
Skolvägen 7
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:28
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 34 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Sven Gustav Tage
Lindqvist
Trekanten 4
507 71 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 10:33
Anneli
Lindqvist
Kapellvägen 10
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:4
John Arne Gerhard Lindqvist
Aspvägen 5
507 71 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 10:24
Matts
Lindqvist
Kapellvägen 10
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:4
Benny
Lindroth
Getporsvägen 2
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:55
Anna
Lindroth
Getporsvägen 2
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:55
Caroline
Lindskog
Häljasjövägen 5 B
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:202
Jonas
Lindskog
Häljasjövägen 5 B
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:202
Elin
Lindvall Rydén
Rydsvägen 32
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:56
Lars Håkan
Lindvert
Västra Högåsvägen 11
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:76
Lena Margareta
Lindvert
Västra Högåsvägen 11
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:76
Karl-Jonas
Lissnils
Gullringsvägen 2
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:69
Yvonne
Lissnils
Gullringsvägen 2
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:69
Yvonne
Ljung
Östanåvägen 9
507 71 Gånghester
50% Ja
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:32
SKÄFTINGSBACKA 1:33
Kurt Jan-Åke
Ljung
Östanåvägen 9
507 71 Gånghester
50% Ja
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:32
SKÄFTINGSBACKA 1:33
Torbjörn
Ljunggren
Kapellvägen 32
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:108
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 35 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Elisabeth
Ljunggren
Kapellvägen 32
507 70 Gånghester
Julia
Lund
Västra Högåsvägen 9
507 70 Gånghester
Inger
Lundgren
Bo Erland
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:108
Källevägen 18
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:44
Lundgren
Källevägen 18
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:44
Jan Olof
Lundin
Getporsvägen 3
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:92
Britt
Lundin
Getporsvägen 3
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:92
Stig Olof
Lundin
Östra Högåsvägen 11
507 70 Gånghester
Anna
Lundqvist
Hallebergsvägen 6
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:96
Ulf-Peter
Lundqvist
Hallebergsvägen 6
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:96
Clas Erik
Lundqvist
Kapellvägen 48
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:32
Martin
Lundqvist
Ryd 4
507 71 Gånghester
50% Ja
VASSHALLA 1:9
Marie
Lund Resmark
Lodjursstigen 12
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:130
Eva
Lundälv
Östra Högåsvägen 18
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:45
Jörgen
Lundälv
Östra Högåsvägen 18
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:45
Jouni
Lupala Åhman
Ryd 40
507 71 Gånghester
50% Ja
RYD 1:14
Helen
Löfdahl
Källevägen 12
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:52
100% Ja
GÅNGHESTER 23:47
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 36 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Michael
Löfdahl
Källevägen 12
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:52
Malin
Löfdahl
Kapellvägen 29
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:20
Linn
Löfqvist
Backvägen 1
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:37
Britt
Lövqvist
Harstigen 6
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:185
Bryn Villiam JeanClifton
Lövqvist
Harstigen 6
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:185
Kathleen
Magnusson
Mårdstigen 13
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:161
Bo Åke Ingvar
Magnusson
Mårdstigen 13
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:161
Sara
Magnusson
Rimsmedsgatan 30
422 41 Hisings Backa
Johanna
Mellblad
Ryd Rydal
507 71 Gånghester
50% Ja
SENÅSA 1:21
Marcus
Mellblad
Ryd Rydal
507 71 Gånghester
50% Ja
SENÅSA 1:21
Sami
Mikkonen
Televägen 6
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 19:1
Camilla
Milbredt
Bäverstigen 10
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:188
Ann Gisela
Milbredt
Kapellvägen 48
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:32
Eric
Milbredt
Bäverstigen 10
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:188
Slobodan
Misic
Ryd Värslebacken
507 71 Gånghester
50% Ja
VÄRSLEBACKEN 1:1
Zivorad
Misic
Ållebergsgatan 10
504 50 Borås
100% Ja
GÅNGHESTER 43:1
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 37 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Dragan
Misic
Idrottsvägen 13
507 71 Gånghester
100% Ja
Johanna
Mitic
Hallebergsvägen 4
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:97
Ivan
Mitic
Hallebergsvägen 4
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:97
Fredrik
Moberg
Älgstigen 9
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:72
Sado
Muminovic
Skolvägen 8
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:6
Hamida
Muminovic
Skolvägen 8
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:6
Hassan
Mustafa Jalal
Kapellvägen 28
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:23
Aino Hilkka Liisa
Myyryläinen
Långhultsvägen 11
507 71 Gånghester
100% Ja
SKÄFTINGSBACKA 3:1
Helena Orvokki
Mäkinen
Holmens Väg 28
507 70 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 1:91
Albulena
Nebihu
c/o A. Nebihu/s.
Gerxhalija
Harstigen 3
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:191
Joakim
Nielsen
Slättängsvägen 14
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 2:7
Tarja
Niemelä
Televägen 6
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 19:1
Peter
Nilsson
Östra Högåsvägen 8
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:34
Marika
Nilsson
Slättängsvägen 4
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:101
Fred
Nilsson
Högalidsvägen 18
507 70 Gånghester
100% Ja
GÅNGHESTER 41:9
HÄLJASJÖ 1:165
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 38 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Sven Olof
Nilsson
Brahusvägen 10
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:54
Marie
Nilsson
Hallebergsvägen 3
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:119
Ulrika
Nilsson
Lodjursstigen 3
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:137
Anders
Nilsson
Idrottsvägen 17
507 71 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 44:1
Thomas
Nilsson
Slättängsvägen 4
507 71 Gånghester
Kent
Nilsson
Gullringsvägen 8
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:66
Ulf
Nilsson
Lodjursstigen 3
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:137
Kurt Conny
Nilsson
Bäverstigen 4
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:186
Karin
Nilsson
Häljasjövägen 5 A
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:24
Madeleine
Nilsson
Vessinge 113 A
312 92 Laholm
Jan Thomas
Nilsson
Slättängsvägen 4
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:101
Astrid Viola
Margareta
Nilsson
Brahusvägen 10
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:54
Sara
Nilsson
Idrottsvägen 17
507 71 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 44:1
Mats
Nilsson
Häljasjövägen 5 A
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:24
Jussi
Niveri
Högalidsvägen 14
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:53
Sofia
Nolmark
Sörbovägen 5
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:79
100% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:100
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 39 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Timo
Noppa
Mårdstigen 6
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:145
Sirpa
Noppa
Mårdstigen 6
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:145
Christian
Norberg
Lodjursstigen 10
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:131
Laila
Nordbakk
Vargstigen 12
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:162
Anna
Nordkvist
Rönnvägen 6
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:73
Bengt Sune
Norell
Aspvägen 4
507 71 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 10:6
Anders Sven
Norén
Rådjursvägen 6
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:152
Helena
Norén
Rådjursvägen 6
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:152
Holger
Norgren
Östra Högåsvägen 9
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:41
Maarit
Norgren
Östra Högåsvägen 9
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:41
Per Lennart
Ny
Långhultsvägen 12
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 3:9
Margareta Lillemor Ny
Långhultsvägen 12
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 3:9
Jan
Nygren
Häljasjövägen 7
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:52
Birgitta
Nygren
Häljasjövägen 7
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:52
Elin
Nyman
Holmens Väg 9
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:197
Patrik
Nyman
Holmens Väg 9
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:197
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 40 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Lena
Nyman Fajers
Lodjursstigen 8
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:132
Åse
Nyqvist Peterson
Holmens Väg 11
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:111
Annika
Nyström
Östra Högåsvägen 5
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:39
Ulf Christer
Nyström
Bäverstigen 6
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:187
Göran
Nyström
Kapellvägen 39
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:177
Anita Marianne
Nyström
Högalidsvägen 25
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:99
Tore Hagbert
Nyström
Högalidsvägen 25
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:99
Anette
Nyström
Högalidsvägen 23 B
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:67
Tomas
Nyström
Östra Högåsvägen 5
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:39
Linda
Nöjd
Slättängsvägen 7
507 71 Gånghester
100% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:99
Rolf Johnny
Olausson
Rydsvägen 29
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:81
Dennis
Olausson
Kapellvägen 29
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:20
Elin
Olausson Halldén
Fageråsvägen 34
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:67
Daniel
Oldberg
Fjällvägen 1 A
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:105
Sven Erik
Olsson
Brahusvägen 2
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:46
Erika
Olsson
Östra Högåsvägen 2
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:37
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 41 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Robert
Olsson
Vargstigen 11
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:174
Bror Lennart
Emanuel
Olsson
Holmens Väg 2
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:115
Birgitta
Olsson
Brahusvägen 2
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:46
Sead
Omerovic
Mårdstigen 1
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:148
Tobias
Oredsson
Idrottsvägen 15
507 71 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 26:1
Gerd Vanja
Hildegard
Osla
Västra Högåsvägen 5
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:167
Arben
Osmani
c/o Valbona Jashari
Solvarvsgatan 49 Lgh
1202
507 40 Borås
50% Ja
VASSHALLA 1:13
Rade
Ovuka
Kapellvägen 19
507 70 Gånghester
50% Ja
RÅSLÄTT 1:65
Constantin
Pappas
Östanåvägen 1 A
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:103
Fredrik
Parkhagen
Ryd Rydhaga 3
507 71 Gånghester
50% Ja
RYD 1:9
Carina Gunborg
Pellby
Kapellvägen 43
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:39
Claes-Göran
Pellby
Kapellvägen 43
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:39
Anna
Perbring
Långhultsvägen 7
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 3:3
Jan Eje Gunnar
Persson
Vargstigen 4
507 70 Gånghester
100% Ja
Christian
Persson
Fjällvägen 12
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:63
SKÄFTINGSBACKA 1:106
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 42 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Roy
Persson
Björkvägen 4
507 71 Gånghester
100% Ja
Kerstin
Persson
Rosenvägen 2
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:13
Håkan
Persson
Fageråsvägen 18
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:8
Bo Lennart PerHåkan
Persson
Ryd Ekudden
507 71 Gånghester
100% Ja
100% Ja
Bo Arne Malte
Persson
Högalidsvägen 24
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:69
Stig-Olof Folke
Persson
Rosenvägen 2
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:13
Inga-May Linnea
Persson
Högalidsvägen 24
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:69
Magnus
Peterson
Holmens Väg 11
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:111
Sandra
Petersson
Fageråsvägen 13
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:13
Leif Henry
Pettersson
Gullringsvägen 4
507 71 Gånghester
100% Ja
Magdalena
Pettersson
Holmens Väg 1
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:193
Henrik
Pettersson
Västra Högåsvägen 10
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:104
Loizos Antrea
Pieri
Rydsvägen 12
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:15
Kaarina
Pitkänen
Rydsvägen 25
507 71 Gånghester
100% Ja
Martin
Pohlin
Holmens Väg 43
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:70
Eva
Puente
Stora Vägen 5
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:19
SLÄTTHULT 10:79
RYD 1:7
RYD 1:15
SKÄFTINGSBACKA 1:68
SKÄFTINGSBACKA 1:13
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 43 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Tarmo
Puonti
Högalidsvägen 5
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:29
Anette
Puonti
Högalidsvägen 5
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:29
Iida Marja
Puusaari
Seppo Olavi
Puusaari
Kapellvägen 46
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:31
Margareta
Ragnarsson
Högalidsvägen 10
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:21
Christoffer
Rapp
Källevägen 28
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:82
Mathias
Rasmussen
Kapellvägen 27
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:19
Tom
Rasmussen
Gräslid 11
518 90 Sandared
Karin
Remdahl
Långhultsvägen 4
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 3:5
Jonatan
Remdahl
Långhultsvägen 4
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 3:5
Terje
Resmark
Lodjursstigen 12
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:130
Gunilla
Rindemo
Kapellvägen 31
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:17
Roland
Rindemo
Kapellvägen 31
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:17
Stein
Ringnes
Lodjursstigen 7
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:139
Anna-Clara
Ringnes
Lodjursstigen 7
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:139
Katarina
Roos
Fjällvägen 8
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:35
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 44 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Berit
Roos
Östanåvägen 6
507 71 Gånghester
100% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:23
Bernt Åke Sigvard
Rosendahl
Lodjursstigen 1
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:136
Henrik
Roskvist
Stora Vägen 37
507 71 Gånghester
100% Ja
100% Ja
100% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:39
SLÄTTHULT 1:18
SLÄTTHULT 1:21
Hannele
Ruotsalainen
Vargstigen 6
507 70 Gånghester
50% Ja
Inga-Lena Birgitta
Rydberg
Fageråsvägen 10
507 70 Gånghester
100% Ja
Stefan
Rydén
Rydsvägen 32
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:56
Anders
Rydén
Backvägen 2
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:36
Lajla
Rydén
Backvägen 2
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:36
Hannah Doris
Elisabeth
Rydén
Ryd 23
507 71 Gånghester
50% Ja
RYD 2:2
Sören Axel Bertil
Rydin
Vargstigen 7
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:172
Ulla Ann-Sofie
Rådberg
Högalidsvägen 22
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:181
Nathalie
Rönnberg
Häljasjövägen 14
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:100
Sag Fastigheter AB
Segerstorpsvägen 33
504 97 Bredared
Maarit
Sahlin
Rydsvägen 1
507 71 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 10:1
Roger
Sahlin
Rydsvägen 1
507 71 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 10:1
Karin
Salo
Älgstigen 9
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:72
SLÄTTHULT 10:62
GÅNGHESTER 23:26
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 45 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Marie
Samuelsson
Bäckåsvägen 1
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 32:1
Ulf
Samuelsson
Bäckåsvägen 1
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 32:1
Lars Arne
Samuelsson
Vasshallavägen 7
507 71 Gånghester
100% Ja
VASSHALLA 1:3
Marie
Sandberg
Bäckåsvägen 4
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:3
Sofia
Sandberg
Fjällvägen 6
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:34
Fredrik
Sandberg
Bäckåsvägen 4
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:3
Elin
Sandqvist
Häljasjövägen 12
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:16
Joakim
Sandström
Kapellvägen 4
507 70 Gånghester
50% Nej
GÅNGHESTER 8:1
Sebastian
Sandström
Västra Högåsvägen 9
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:107
Cengiz
Savuran
Önskevädersgatan 37
Lgh 1803
418 35 Göteborg
100% Ja
SLÄTTHULT 7:1
Robert Alexander
Schritter
Ryd 23
507 71 Gånghester
50% Ja
RYD 2:2
Lotta
Seger
Gullringsvägen 11
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:62
Mikael
Severinsson
Rydsvägen 16
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:23
Ulf Vilhelm
Siberg
Högalidsvägen 30
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:117
Camilla
Siesing
Hjortstigen 8
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:121
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 46 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Anna
Sjölander
Kapellvägen 26
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:37
Thomas
Sjölander
Kapellvägen 26
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:37
Fredrik
Sjölin
Östra Högåsvägen 16
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:44
Urban
Sjölin
Älgstigen 5
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:70
Lisa
Sjölin
Östra Högåsvägen 16
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:44
Berit
Sjölin
Älgstigen 5
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:70
Johan
Sjöquist
Hjortstigen 3
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:126
Johanna
Skansare
Brahusvägen 6
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:50
Stefan
Skoglund
Fageråsvägen 12
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:25
Camilla
Skoglund
Fageråsvägen 12
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:25
Lennart
Skoglund
Källevägen 26
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 25:1
Lars Bertil
Valdemar
Skoglund
Fageråsvägen 24
507 70 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 10:1
Eva Lena
Skoglund
Fageråsvägen 24
507 70 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 10:75
Rasmus
Skoog
Häljasjövägen 14
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:100
Sarah
Skottborn
Stora Vägen 43
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 6:1
Åsa
Skytt Jansson
Trekanten 3
507 71 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 10:35
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 47 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Caroline
Sköld
Stora Vägen 14
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:124
Niclas
Snygg
Vargstigen 6
507 70 Gånghester
50% Ja
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 2:9
SLÄTTHULT 10:62
Leif Göran Martin
Snygg
Krondammsvägen 67
Lgh 1201
433 43 Partille
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 2:9
Rune Kenneth
Soergel
Fjällvägen 7
507 71 Gånghester
100% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:107
Azadeh
Soroudi
Slättängsvägen 9
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:75
Sven Olof
Spånglund
Slättängsvägen 10
507 71 Gånghester
100% Ja
SKÄFTINGSBACKA 2:5
Arne
Staaf
Rådjursvägen 1
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:171
100% Ja
SLÄTTHULT 1:12
Staten Trafikverket
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Nils Kurt-Ove
Steen
Högalidsvägen 23
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:82
Linda
Steen
Högalidsvägen 8
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:28
Christian
Steen
Högalidsvägen 8
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:28
Mikael
Stefansson
Östra Högåsvägen 2
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:37
Karolina
Stefansson
Holmens Väg 16
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:155
Lars-Erik
Stendahl
Fageråsvägen 5
507 70 Gånghester
25% Ja
GÅNGHESTER 23:3
Eva-Mari
Stendahl
Fageråsvägen 5
507 70 Gånghester
25% Ja
GÅNGHESTER 23:3
Olov
Stenström
Hjortstigen 4
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:123
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 48 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Sofia
Stenström
Hjortstigen 4
507 70 Gånghester
50% Ja
Annelie
Stigsson
Kapellvägen 8
507 70 Gånghester
100% Ja
GÅNGHESTER 15:1
Peter
Ström
Älgstigen 10
507 70 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 10:67
Eva
Sundstedt
Häljasjövägen 16
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:4
Mikael
Sundstedt
Häljasjövägen 16
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:4
Marja-Lena
Sundström
Slättängsvägen 8
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 2:4
Olof
Sundström
Slättängsvägen 8
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 2:4
Börje Per-Ove
Sunesson
Hjortstigen 5
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:127
Lena
Sunnäng
Holmens Väg 3
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:194
Rolf
Svedjeborn
Fjällvägen 8
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:35
Malin
Svenjeby
Rydsvägen 11
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:26
Lina
Svensdotter Berggren
Idrottsvägen 6
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:57
Marie Catharina
Svensson
Kapellvägen 15
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 34:2
Niclas
Svensson
Häljasjövägen 3
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:33
Sven Olof
Svensson
Bäckåsvägen 2
507 71 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 4:1
Annette
Svensson
Holmens Väg 6
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:125
HÄLJASJÖ 1:123
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 49 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Alf Curt-Ove
Svensson
Källevägen 14
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:51
Anders Magnus
Svensson
Mårdstigen 9
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:159
Peter
Svensson
Kapellvägen 15
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 34:2
Barbro Kristina
Svensson
Skolvägen 6
507 70 Gånghester
100% Ja
GÅNGHESTER 23:5
Anders
Svensson
Holmens Väg 41
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:69
Per-Johan
Svensson
Holmens Väg 6
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:125
Jonas
Svensson
Källevägen 19
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:39
Åsa
Svensson
Rönnvägen 1 B
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:88
Maria
Svensson
Källevägen 14
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:51
Anette
Svensson
Mårdstigen 9
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:159
Lars-Erik
Svensson
Häljasjövägen 18
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:168
Jonas
Svensson
Trekanten 1
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:38
Linda
Svensson Perlstedt
Trekanten 1
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:38
Anders
Söderberg
Gullringsvägen 9
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:61
Buajan
Söderberg Jansila
Gullringsvägen 9
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:61
Catrin
Söderbom
Harstigen 4
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:81
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 50 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Mats
Söderbom
Älgstigen 6
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:69
Marianne
Söderhielm
Fjällvägen 2
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:49
Johan
Söderhielm
Fjällvägen 2
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:49
Åse Bodil Elisabeth Sörensen
Skolvägen 5
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:49
Ole
Sörensen
Skolvägen 5
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:49
Antonina
Tagajeva
Slättängsvägen 16
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 2:8
Björn
Tagesson
Ringvägen 7 B Lgh 1204
Parkgården
520 25 Dalum
Sara
Tagesson
Ola
100% Ja
SLÄTTHULT 1:66
Björkvägen 2
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:78
Tagesson
Björkvägen 2
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:78
Mohammad
Taheri
Slättängsvägen 9
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:75
Joni
Takkinen
Gullringsvägen 6
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:67
Teliasonera Sverige Net
Fastigheter AB
100% Ja
GÅNGHESTER 23:22
Karin
Tellstad
Källevägen 19
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:39
Gunilla
Ternholt
Bäverstigen 3
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:184
Niclas
Ternholt
Bäverstigen 3
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:184
Matti
Tervo
Rydsvägen 10 B
507 71 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 20:1
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 51 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Jan-Eric Bertil
Théen
Gullringsvägen 10
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:65
Eva Carina
Théen
Gullringsvägen 10
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:65
Maria
Theodorsson
Källevägen 11
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:49
Anna
Thorander
Älgstigen 6
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:69
Ulf
Thorell
Söderkullagatan 14 Lgh
1101
507 63 Borås
Magnus
Thorstensson
Rydsvägen 17
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:30
Synnöve Ingrid
Ursula
Thorstensson
Rydsvägen 17
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:30
Jens
Thostrup
Stora Vägen 16
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:125
Bo Kaj Lennart
Tideman
Kyllared Hagabo 2
507 30 Brämhult
100% Ja
SLÄTTHULT 1:10
Mathias
Tilander
Källevägen 9
507 71 Gånghester
50% Ja
50% Ja
SLÄTTHULT 10:61
SLÄTTHULT 10:80
Magnus
Tillsten
Ryd Gärdet
507 71 Gånghester
50% Ja
RYD 1:4
Toarps Kyrkliga Samfällighet
Toarps Prästgård
516 90 Dalsjöfors
100% Ja
GÅNGHESTER 23:52
Toarps Missionsförsamling
c/o Leif Klasson
Skogsvägen 10
516 77 Målsryd
100% Ja
SLÄTTHULT 10:11
Annika
Toresson
Slättängsvägen 11
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:74
Martin
Toresson
Slättängsvägen 11
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:74
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 52 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Sylvia Irene
Torkelsson
Rydsvägen 14
507 71 Gånghester
100% Ja
Michael Lennart
Torstensson
Harstigen 5
507 70 Gånghester
50% Ja
Anna Lisa
Torstensson
Slättängsvägen 12
507 71 Gånghester
100% Ja
Alexandros
Tsiaras
Högalidsvägen 7 B
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:176
Daniel
Tunsäter
Älgstigen 8
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:68
Åsa
Uhrbom
Slättängsvägen 13
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:73
Anders
Uhrbom
Slättängsvägen 13
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:73
Andreas
Ulveström
Rosenvägen 6
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:7
Johan
Vacklund
Fageråsvägen 22
507 70 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 10:10
Mats
Wahlström
Televägen 4
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:23
Katarina
Wahlström
Televägen 4
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:23
Candido
Valdes Reveco
Kapellvägen 30
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:22
Ing-Britt
Walentinsson
Östanåvägen 7
507 71 Gånghester
100% Ja
Neil
Walker
Östra Högåsvägen 19
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:59
Carolina
Walker
Östra Högåsvägen 19
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:59
Björn Fredrik
Wallén
Hallebergsvägen 8
507 71 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 10:5
HÄLJASJÖ 1:93
SKÄFTINGSBACKA 2:6
SKÄFTINGSBACKA 1:121
SKÄFTINGSBACKA 1:95
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 53 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Åsa
Wallin
Rydsvägen 31
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:40
Niklas
Wallin
Rydsvägen 31
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:40
Hans Anders
Wallin
Högalidsvägen 7 A
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:26
Kristian
Wallin
Högalidsvägen 13
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:71
Emma
Wallin
Västra Högåsvägen 4
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:43
Jennie
Wallin
Högalidsvägen 13
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:71
Catrine
Wanther
Fjällvägen 12
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:106
Emilia
Warolin
Rydsvägen 9
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:25
Sven Ove
Vendel
Långhultsvägen 2
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:76
Britt-Marie
Vendel
Långhultsvägen 2
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:76
Camilla
Westlund
Kapellvägen 21
507 70 Gånghester
50% Ja
RÅSLÄTT 1:64
Marko
Veteläinen
Bäckåsvägen 6
507 71 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 10:18
Erik
Vidman
Rydsvägen 7 A
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:76
Erik
Widman
Rydsvägen 7A
507 71 Gånghester
Björn Erik Magnus
Wigertz
Häljasjö Sjötorp
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:2
Janne
Vihelä Jacobsson
Brahusvägen 8
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:48
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 54 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Pia
Wiklund
Idrottsvägen 4
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:58
Malin
Willborg
Lodjursstigen 11
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:141
Jörgen
Willborg
Lodjursstigen 11
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:141
Anders
Wilson
Rådmansgatan 3
504 57 Borås
Ann
Wilson
Rådmansgatan 3
504 57 Borås
Inga
Von Schedvin
Bäckåsvägen 5
507 71 Gånghester
100% Ja
SLÄTTHULT 10:4
Niilo
Voronen
Getporsvägen 7
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:91
Agneta
Voronen
Getporsvägen 7
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:91
Kristian
Väisänen
Getporsvägen 11
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:94
Brith
Wändemark
Rydsvägen 34 A
507 71 Gånghester
100% Ja
Värnahus AB
c/o Värnahem Service
AB
Stengärdsgatan 22, Plan
3
503 34 Borås
50% Ja
VASSHALLA 1:11
Angelica
Zetterström
Gullringsvägen 3
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:58
Ronney
Zetterström
Gullringsvägen 3
507 71 Gånghester
50% Ja
SKÄFTINGSBACKA 1:58
Anna Lisbeth
Zielinski
Idrottsvägen 10
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:98
Villy Palle
Zielinski
Idrottsvägen 10
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:98
SKÄFTINGSBACKA 1:92
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 55 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Mikael
Zoll
Älgstigen 3
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:90
Maricel
Zoll
Älgstigen 3
507 70 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 1:90
Cecilia
Åberg Thorell
Sparrfeltsgatan 224
504 44 Borås
Siw
Åfalk
Slättängsvägen 1
507 71 Gånghester
100% Ja
Fredrik
Åhlander
Källevägen 11
507 71 Gånghester
50% Ja
SLÄTTHULT 10:49
Leila Sinikka
Åhman
Ryd Rydhaga 2
507 71 Gånghester
50% Ja
RYD 1:10
Hanne
Åhman
Ryd 40
507 71 Gånghester
50% Ja
RYD 1:14
Berth-Åke Harry
Åhman
Ryd Rydhaga 2
507 71 Gånghester
50% Ja
RYD 1:10
Sanna
Åhman
Ryd Rydhaga 3
507 71 Gånghester
50% Ja
RYD 1:9
Ann-Charlotte
Åkerström
Högalidsvägen 17
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:169
Håkan
Åkerström
Högalidsvägen 17
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:169
Gunvor Ulla-Britt
Åkesson
Källevägen 13
507 71 Gånghester
100% Ja
Gunilla Eva
Margareta
Åkesson
Rosenvägen 11
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:192
Jan Stellan
Åkesson
Rosenvägen 11
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:192
Helena
Århammar
Hjortstigen 3
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:126
Suzanne
Ählman
Kapellvägen 30
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:22
SKÄFTINGSBACKA 1:102
SLÄTTHULT 10:46
Ägare
GÅNGHESTERS VÄGFÖRENING (864501-1134)
Sida 56 av 56
2017-03-04
Förnamn
Efternamn
Ägaradress
Ägarandel Betalansvar Fastigheter
Lars Olof
Örn
Getporsvägen 1
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:198
Siv Elisabeth
Örn
Getporsvägen 1
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:198
Malin
Örtengren
Fageråsvägen 8
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:7
Patrik
Örtengren
Fageråsvägen 8
507 70 Gånghester
50% Ja
GÅNGHESTER 23:7
Sven Harry
Öst
Östra Högåsvägen 14
507 70 Gånghester
100% Ja
GÅNGHESTER 23:43
Jan-Erik
Österdahl
Getporsvägen 13
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:201
Eva Lena
Österdahl
Getporsvägen 13
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:201
Ulrika Louise
Östergren
Harstigen 5
507 70 Gånghester
50% Ja
HÄLJASJÖ 1:93
Hans Göran
Österlund
Mårdstigen 7
507 70 Gånghester
100% Ja
HÄLJASJÖ 1:151