Tid/Plats. Den 31/5, 8/6 och 14/6 på Karlskoga

Tid/Plats.
Den 31/5, 8/6 och 14/6 på Karlskoga Folkhögskola (Externat)
Innehåll.
Fackets historia, arbetsmarknadslagar, medlemskapets värde, den fackliga
organisationen, försäkringar, arbetsmiljö, samt hur du själv kan vara med
och påverka och tillsammans med andra arbeta för att få ett rättvisare
samhälle
Ersättning.
Ett skattefritt stipendium på 880: - kr/dag och eventuella resekostnader av
IF METALL.
Kursanmälan.
Senast den 15 maj 2017
Till studieorganisatören på din arbetsplats eller till din avdelning.
Om du är allergisk eller har behov av specialkost meddela detta vid
anmälan.
Sök studieledighet av din arbetsgivare i samband med anmälan, senast 14
dagar före kursstart.
IF METALL Östra Värmland. Gösta Berlings väg 23 691 38 Karlskoga
Tel:
0586-721180
Fax:
0586-31638
E-post: [email protected]
Har du frågor ?
Avdelningens studieorganisatör Palle Hansen 073-085 99 34
[email protected]
Östra Värmland