plaster band in

PLASTER BAND IN
Enkelsidigt band som kan beläggas med puts för inomhusbruk
Ångspärr i polypropen (PP) med akryllim och förformad separationsfilm
INOMHUS
Tack vare den specifika strukturen
begränsas vattenångans flöde tack vare
en perfekt lufttätning
3
2
1
KAN BELÄGGAS MED PUTS
Idealisk teknisk väv för användning under
puts, även på porösa ytor tack vare den
utmärkt vidhäftningsförmågan
12 mm foder
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
egenskap
standard
värde
Vikt
Vattenångans överföring (Sd)
Draghållfasthet MD/CD
Töjning MD/CD
Tillämpningstemperatur
Värmemotstånd
Brandtekniskt beteende
Förvaringstemperatur
Befintliga lösningsmedel
VOC-emissioner
EN 1848-2
EN 1931
EN 12311-1
EN 12311-1
EN 13501-1
-
300 g/m2
ca 20 m
180 / 120 N/50 mm
65 / 75 %
> 5 °C
-40 / +80 °C
klass E
+5 / +25 °C
NEJ
0 % (klass A+)
ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats i högst 12 månader
KODER OCH MÅTT
kod
PLASTIN1263
PLASTIN1288
PLASTIN12138
PLASTIN12188
ex kod
D67431
D67432
D67433
D67434
SAMMANSÄTTNING
foder
12 / 63
12 / 88
12 / 138
12 / 188
B [mm] L [m] st./förp.
75
25
5
100
25
4
150
25
2
200
25
2
1
underlag: ångspärr i PP
2
lim: akrylatdispersion utan lösningsmedel
3
avskiljningsskikt: silikonpapper
PLASTR BAND IN - 01
INSTALLATIONSINSTRUKTIONER PLASTER BAND IN/OUT
1
2
3
4
1
2
Puts
3
PLASTR BAND IN - 02