floor radon - Rothoblaas

FLOOR RADON
Impregnerande radonspärr för grunder
Dubbelt lager med lågdensitetspolyeten (LDPE) med förstärkningsnät och förstärkning i högdensitetspolyeten (HDPE)
Certifiering SP Institut - radonspärr
Dubbel förstärkning
FLOOR RADON
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
SAMMANSÄTTNING
egenskap
standard
värde
Vikt
Tjocklek
Kantrakhet
Vattenångans överföring (Sd)
Draghållfasthet MD/CD
Töjning MD/CD
Spikens draghållfasthet MD/CD
Vattentäthet
Värmemotstånd
Statiskt belastningsmotstånd
Slagmotstånd
Motstånd vid fogar
Motstånd mot luftgenomsläpplighet
Flexibilitet i låga temperaturer
Dimensionsbeständighet
Värmeledningsförmåga (λ)
Specifik värme
Densitet
Ångmotståndsfaktor (μ)
Permeabilitet mot radon
Överföring radon
Kompatibilitet med bitumen
EN 1849-2
EN 1849-2
EN 1848-2
EN 1931 / EN ISO 12572
EN 12311-1
EN 12311-1
EN 12310-1
EN 1928
EN 13501-1
EN 12114
EN 13984
-
350 g/m2
0,4 mm
överensstämmer
232 m
450 / 420 N/50 mm
12 / 12 %
300 / 300 N
överensstämmer
-40 / +80 °C
200 N
200 mm
> 60 N
0 m3/m2h50Pa
-20 °C
<2%
0,4 W/mK
1800 J/kgK
ca 875 kg/m3
ca 580000
< 10 x 10-12 m2/s
< 20 x 10-9 m/s
kompatibel
1
2
3
4
1
övre lager: lager i röd LDPE
2
förstärkning: förstärkningsnät i PL
3
mellanliggande skikt: skikt i HDPE
4
nedre lager: skikt i svart LDPE
KODER OCH MÅTT
kod
RADON350
ex kod
D45205
beskrivning
FLOOR RADON
tejp
-
H x L [m]
2,0 x 25
A [m2]
50
st/
42
VAR ANVÄNDS
PRODUKTEN?
FLOOR RADON - 01
INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR FLOOR RADON
30 cm
1
2
FLOOR RADON
≤ 280 °C
2x SUPRA BAND
OUTSIDE GLUE
FLOOR RADON
15 cm
eller
3a
3b
SUPRA BAND / OUTSIDE GLUE
≤ 280 °C
eller
30 cm
15 cm
30 cm
1a
1b
2
3
15 cm
FLOOR RADON - 02