Inbjudan instruktörsutbildning steg 2A singel, 22

INBJUDAN INSTRUKTÖRSUTBILDNING STEG 2A SINGEL
Östra Götalands Konståkningsförbund i samarbete med
Linköpings Konståkningsförening inbjuder härmed till Instruktörsutbildning steg 2A
Singel den 22-23 april 2017.
Plats:
Stångebro ishall, Linköping
Tid:
Lördag kl. 09-17 ispraktik/teori
Söndag kl. 09-16 ispraktik/teori
Kursföreläsare:
Lina Landgren
Deltagarkrav:
1) Godkänd steg 1 singel
2) Arbetat minst en säsong som tränare efter godkänd Steg 1
3) Auskultation 30 timmar på nivå som motsvarar innehållet på steg 2, varav 20
timmar hos en lägst steg 3 utbildad tränare. De resterande timmarna kan göras
hos en utländsk tränare med högsta stegkurs i det landet (intyg att tränaren har
högsta stegkurs i sitt land krävs). Skicka med kopia på intyg på ovanstående 3
punkter tillsammans med anmälan!
Kursavgift:
Avgiften är 1600kr och sätts in på Linköpings Konståkningsförening
pg 51 54 40 - 6 då kallelse erhållits. För deltagare från andra distrikt är avgiften
2000kr. I kursavgiften ingår kursföreläsare, kost. Observera att logi inte ingår.
Kursmaterial:
Om du inte har USB-minnet med kursmaterial måste du beställa det från Svenska
Konståkningsförbundet.
Anmälan:
Anmälan görs på bifogad blankett dock senast 2 april 2017.
Deltagare från ÖGKF prioriteras.
Anmälan skickas till: [email protected]
Kallelse:
Kallelse och program sänds ut efter anmälningstidens utgång.
Avanmälan:
För avanmälan efter 17 april 2017 debiteras halva kursavgiften om du inte själv
kan ordna ersättare. För avanmälan vid sjukdom krävs läkarintyg och då
återbetalas hela avgiften.
För att få kursintyg ska deltagare närvara under hela kursen!
VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!
ANMÄLAN INSTRUKTÖRSUTBILDNING 2A 22-23 april 2017
NAMN:_______________________________________________________
Personnr:____________________
ADRESS:_______________________________
POSTADRESS:_____________________________________________________
EMAIL:____________________________________
TEL.: ________________________________
SPECIALKOST:__________________________________________________