Kaart Solvalla V65+V4

V65
1
V65
2
Stayerlopp
Ljus anmälan.$3-åriga och äldre 50.001 - 640.000 kr.
3140 m. Tillägg 20 m vid vunna 160.001 kr, 40 m vid
320.001 kr.
Pris: 30.000-15.000-9.500-5.700-3.800-(2.700)-(2.700)
kr.
Lopp 1 Solvalla (S=05) Fr
QUIET PLEASE -v5- Kontio J (Alsén O)
16,9M 129 150
16: 17 2-1-2
17: 4 1-0-1
40:1
17/12-4 3/2660 617,6
145
10/1-4 2/2160 116,9
99
21/1-3 2/2640 517,0
328
10/2-6 11/2140 017,0a
90
26/2-7 1/3140 317,0 1015
SUNRISE BOULEVARD -s5- Haugstad K (Melander S)
:2
15,9M 151 300 Sch Ma S 1/2-6 9/2140 0distag 147
16: 15 1-1-0
Ohl Ul S 8/2-10 4/2140 duag
921
17: 6 1-0-0
Sch Ma S 15/2-5 11/2140 d12ag 685
Sch Ma S 22/2-k 1/2140 k18,9 gdk
Sch Ma S 1/3-5 11/2640 516,7a 1044
1
Als Ol
Pöl Ra
Als Ol
Als Ol
Als Ol
Volt 3140
G
G
F
S
G
2
PIRATE BROLINE -v5- Svensson E 15,4M 230 350
16: 20 3-1-1
17: 1 0-0-0
3
Sve Er
Sve Er
Sve Er
Sve Er
Sve Er
J 24/8-5 10/2640
Bs13/10-8 3/2160
S 21/10-1 3/2640
G 10/11-10 7/3140
S 24/2-1 4/2640
ANDY PANDY -v6- Djuse M 15,2L 266 050
16: 19 0-5-3
17: 5 0-1-0
60:1
015,2a 2596
015,4g 533
015,3a 250
017,0ag 115
017,3
180
:2
6/1-1 9/2140 016,3a
26/1-9 1/3160 417,6
10/2-9 10/3140 217,3a
17/2-1 6/2140 015,8a
3/3-2m 5/2140 516,4
OAKMAN'S CHATELANE -s7- Ohlsson U (Gustafsson P)a
14,5K 195 250 Wid Ka S 28/9-5 2/2640 018,0a
16: 13 0-3-0
Gus Pe Bs23/12-3 1/2140 017,7a
17: 3 0-0-0
Gus Pe Ös 6/1-6 10/1640 017,1a
Gus Pe G 18/2-8 6/2640 018,1
Sve Bi S 1/3-5 10/2640 017,2a
5
641
307
812
903
1899
FRED COBRA -v10- Fernlund P (Ising J)a
80:1
4
Dju Ma S
Dju Ma Bs
Dju Ma Bs
Dju Ma S
Leo Em S
13,8K 549 000
16: 11 2-0-4
17: 4 1-0-0
Fer Pa Mp31/12-12 7/2640 615,8a
Fer Pa S 13/1-9 1/2180 115,5
Isi Ja Ro 3/2-6 3/1660 614,9
Unt Pe S 11/2-10 3/2140 dug
And OJ Kr 4/3-11 12/2140 d12ag
LIMONCELLI -v6- Eriksson U (Norman P G)
14,7M 623 500 Nor PG S 26/12-6 2/3180 dug
16: 17 3-5-0
Nor PG Ö 2/1-4 3/2660 315,7
17: 4 0-0-3
Nor PG E 17/1-6 1/2660 315,9
Lar FB E 31/1-8 6/2160 316,0
Eri Ul G 14/2-9 3/2640 516,1a
SHE'S FROM ABOVE -s5- Adielsson E (Sjöström C)
14,4M 593 050 Sjö Cl E 25/10-7 4/2640 314,9a
16: 10 0-0-1
Per Je S 18/11-3m 10/2140n416,3a
17: 3 0-0-0
Sjö Cl E 31/1-8 2/2160 416,0
Sjö Cl Ax 18/2-6 7/2660 619,1
Sjö Cl S 1/3-6 7/2140 014,3a
SWIMMING POOL -v6- Kihlström Ö (Wällstedt U)
14,9L 496 200 Wid Ka S 9/12-4 1/2140n116,9a
16: 19 5-2-3
Jan To S 26/12-6 1/3160 316,5
17: 3 1-0-1
Jan To S 18/1-7 11/2640n319,2a
Jan To S 29/1-11 9/2140 414,8a
Goo Bj Ax 18/2-5 5/2640 117,3a
6
131
131
94
167
63
:3
651
25
37
304
857
:2
7
155
29
22
65
45
8
105
147
155
199
240
9
Turordning: 9-1-7-6-4-8-2-5-3
:3
:4
123
281
27
134
61
Svensk Travsports Grundserie Spårtrappa
Ljus anmälan.$3-6-åriga svenska 25.000 - 75.000 kr.
2140 m. Autostart. 15 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv,
enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,13,12
,14,15. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.500-4.500-3.000-3.0003.000 (8 priser)
Lopp 2 Solvalla (S=05) Fr
SABINA MEMPHIS -s4- Eriksson K (Eriksson F P)a
15,7aK 25 800
16: 5 1-0-0
17: 2 0-0-0
1
Jak Ma
Pet To
Wid Ka
Str El
Mod To
Rä
G
Ro
Ro
E
1/8-5
15/9-1
4/10-9
27/1-6
14/2-1
4/2140
7/2140
4/2140
6/2140
9/1640
Auto 2140
40:1
018,7
71
018,3g 92
818,4 265
019,3
111
715,7a 522
SIGEL GARLINE -v4- Sundberg H-O :2
16,1M 30 000
And ML Mp09/15-p 7/2160 p31,2g 1p
16: 2 1-0-0
Sun HO S 10/8-k 2/2160 k18,4 gdk
17: 0 0-0-0
Sun HO S 28/10-7 7/2140 dug
35
Sun HO S 30/11-11 7/2140 116,1
28
SUZUKI ZOOT -s5- Kontio J (Hansen J)a
:3
24,0aM31 500
Dal Th Mp31/12-4 1/2140 dug
108
16: 7 0-2-0
Kih Ör S 6/1-7 11/2140 517,5
107
17: 4 0-0-0
Ohl Ul S 25/1-4 6/2140 020,3 191
Ohl Ul S 15/2-3 1/2140 018,5
276
Osc Ke S 1/3-3 5/2140 617,7 1007
DAG BLOU -v5- Wernäng G (Kroll H)a
:4
16,2aM32 293
Wer Gu Mp16/1-2 7/2140 019,3 377
16: 21 1-0-0
Wid Ka E 31/1-10 2/2160 518,8 308
17: 5 0-0-0
Wer Gu S 10/2-2 5/2140 018,3a 2486
Ols Da S 22/2-3 4/2140 616,2a 2810
Ols Da S 3/3-6 3/2140 d7g
384
BILLY BOY BRIZARD -v4- Kihlström Ö (Nilsson H)
:5
20,1aM33 800
Nil Al S 7/12-k 4/2140 k19,3 gdk
16: 0 0-0-0
Nil Al S 11/1-1 12/2140n020,1a 158
17: 3 1-0-0
Goo Bj S 8/2-1 6/2140 517,5
57
Tak Jo S 1/3-1 1/2140 117,6
21
DAHLIA SISU -s4- Haapio T (Ahola T)
:6
17,3aM35 000
Toi VP S 16/12-7 4/2140n622,1 253
16: 2 0-0-1
Haa To E 1/1-1 4/2160 219,0 228
17: 4 0-2-1
Aho Te S 6/1-9 3/2140 418,7
79
Haa To S 13/1-8 6/2140 217,3a
85
Aho Te S 20/1-9 4/2640n318,2 143
JESPER SÅNNA -v6- Ohlsson U (Gustavsson J)a
:7
16,9aM52 200
Wid Ka Mp 9/1-5 1/2160n819,9g 39
16: 3 0-1-1
Jep CJ Mp16/1-2 5/2140 217,6
66
17: 5 1-1-0
Sva Os S 29/1-12 6/2140 023,4g 128
Sva Os Mp 6/2-3 4/2140 716,9ag 143
Sva Os Mp20/2-10 1/2140 117,3
89
TAILGATE -v5- Widell K (Kroll H)a
:8
17,6aM59 283
Ols Da S 16/12-2 9/2140n020,6a 654
16: 17 1-2-1
Ols Da Mp31/12-6 6/2640 019,5 1191
17: 3 0-0-0
Wer Gu Mp16/1-10 1/2140 618,5g 412
Ols Da S 25/1-9 10/2140 517,6a 349
Wer Gu G 14/2-5 1/2140 617,3
316
KICK MY DREAM -v4- Kylin-Blom O (Mulari K)a
:9
16,3aM36 100
Kyl Os E 13/9-1 11/2140 417,9
195
16: 5 0-0-0
Kyl Os Bs 5/1-2 3/2140 118,4
63
17: 4 1-1-0
Kon Jo Bs 26/1-3 1/2160 218,8g 48
Ohl Ul S 8/2-4 12/2140 516,3a 111
Kyl Os G 26/2-12 1/2160 717,7g
53
2
3
4
5
6
7
8
9
MR BIG SOX -v5- Oscarsson J 15,7aM37 200
16: 9 2-0-0
17: 1 0-0-0
Hau Ke E 6/11-1
Len Pe S 23/11-3
Osc Ji S 16/12-8
Osc Ji S 13/1-3
Ado So S 3/3-km
OLIMEDA -s5- Gustafsson P a
17,3aM57 500
Gus Pe G 8/12-9
16: 12 1-1-0
Gus Pe B 21/12-3
17: 3 0-0-0
Hau Ke S 4/1-2
Gus Pe B 19/1-5
Gus Pe Ro 24/2-3
:10
10
11/2140 d8ag
7/2140 d7ag
9/2140n020,8ag
2/2140 018,2a
1/2140 k20,7
107
163
46
36
gdk
11
5/2140n418,0a
1/2640 219,0
1/2140 017,3a
6/2140 018,0a
8/2160 018,2
728
728
186
148
868
:11
MEGA STAR -v5- Wiman J :12
13
136
66
218
92
203
16,8aM60 000
12
16: 6 2-0-1
17: 1 0-0-0
Wim Jo S 6/4-6 3/2140 016,8a
Wim Jo Vi 3/5-4 3/2140 017,4g
Wim Jo Vi 8/9-4 4/2140 018,0g
Wim Jo Vi 29/9-4 6/2140n316,8
Wim Jo S 24/2-3 1/2640 019,6a
WALPOLICELLA -s4- Haugstad K (Walmann R)
16,3aM60 000
Hau Ke S 6/1-9 9/2140 118,6
16: 8 0-0-0
Hau Ke S 25/1-4 8/2140 218,0
17: 5 1-1-0
Hau Ke S 8/2-4 9/2140 416,3a
Hau Ke S 17/2-3 11/2140 017,2a
Hau Ke S 1/3-2 6/2140 617,3a
M.T.JUPITER -v6- Lindh R Lin Ri S 16/10-1 10/2140 018,6ag
Dah Ji Ro 4/11-4 5/2140 517,2a
Leo Em S 30/11-km 1/2140 k21,4
Kon Jo Ro22/12-10 1/2140 617,9a
Lin OA G 10/1-4 5/2160 0ug
RADIANCE BROLINE -s4- Adielsson E (Johansson S H)
18,1aM67 700
Lin Pe U 5/8-3 10/2140 820,9g
16: 7 1-1-0
Lin Pe Ös 13/9-2 3/2140 618,1
17: 1 0-1-0
Adi Er S 2/12-7 6/2140 718,5
Adi Er S 16/12-8 7/2140n219,7a
Jan To S 11/1-5 1/2140n218,1a
54
55
96
58
72
:13
:14
14,9aK 65 500
14
16: 12 0-0-1
17: 1 0-0-0
203
110
gdk
88
377
15
31
125
42
287
239
Turordning: 13-9-7-6-15-5-2-11-12-8-14-3-4-1-10
:15
V65
3
Lärlings- & Ungdomslopp
Ljus anmälan.$3-åriga och äldre 75.001 - 195.000 kr,
körda av E- eller F- licensinnehavare.
2140 m. Autostart.
Pris: 20.000-10.000-7.500-5.000-3.000-2.100-(2.100)(2.100) kr.
Lopp 3 Solvalla (S=05) Fr
UNCLE FRANK -v5- Eriksson M (Wennebring L)a
V4-1
14,4aK 151 500
16: 13 0-2-2
17: 2 1-0-0
S 30/11-4 9/2140 315,8a
S 9/12-5 4/1640n515,9a
S 26/12-12 7/2140 416,4a
S 18/1-8 6/1640n019,1a
S 24/2-8 7/1640 114,6a
MELIZZA GIRL -s6- Djuse M A (Löfqwist A)a
16,0aK 173 850 Lil Ma Ös20/12-3 8/2640 220,3a
16: 21 1-2-1
Jon Fr Ös 6/1-9 3/2140 018,6a
17: 4 0-0-1
Lil Ma Ös 16/1-3 5/2140 618,6a
Lil Ma Ös 27/1-6 4/2660 318,2
Joh Jo G 14/2-5 3/2160 016,9
DREAMLADY GLATIGNE* (DE) -s5- Haapio T (Korpi P)
13,9aK 128 903 Sjö Cl S 4/1-2 9/2140 217,0a
16: 17 1-5-3
Kon Jo G 18/1-4 3/2140 216,5
17: 5 1-2-0
Elo Gl S 25/1-6 1/2140 116,4a
Kon Jo S 1/2-5 9/2140 015,6a
Kon Jo S 17/2-5 3/1640 413,9a
SUCH A KNIGHT -v4- Eriksson A (Båth S)
14,1aM166 500 Adi Er S 21/12-9 11/2140 017,4a
16: 10 2-4-0
Eri An S 18/1-8 1/1640n418,0a
17: 4 1-0-0
Adi Er S 8/2-10 12/2140 014,9a
Ohl Ul B 19/2-7 2/1640n115,2a
Ohl Ul B 1/3-7 12/1640n016,3a
JULIAN SAND -v7- Lennartsson F (Pöllänen R)
13,7aK 161 000 Pöl Ra G 15/11-5 3/2140nd10ag
16: 11 0-1-1
Pöl Ra Ro 2/12-7 13/2640 d9ag
17: 3 0-1-1
Pöl Ra G 18/1-2 6/1640 315,1
Pöl Ra Ro 3/2-9 4/2160 017,9g
Pöl Ra S 22/2-5 9/1640 214,4a
WINNER JOURNEY -v5- Strandberg E (Röcklinger B)
14,7aK 133 400 Dah Ji Ro16/12-5 7/2140 216,8a
16: 14 4-1-2
Röc Bj G 27/12-8 5/1640 115,0a
17: 3 0-0-1
Röc Bj S 6/1-4 6/1640 014,8a
Kar Vi S 18/1-8 10/1640n018,5a
Str El S 24/2-8 6/1640 314,7a
VIDIVICI C.C. -h4- Nielsen M H (Djuse M)
14,4aL 131 300 Lar FB E 23/8-5 6/2140 215,0a
16: 14 1-3-2
Dju Ma S 12/9-6 3/2640 414,4a
17: 0 0-0-0
Dju Ma S 25/9-1 2/2640 314,9a
Dju Ma S 21/10-6 2/2160 214,7
Dju Ma E 5/11-8 6/2660 019,4
ROCKAROUNDSABBATH -s8- Leo E (Holm E)
13,4aK 139 950 Kyl Os Ro 1/11-4 14/2640n418,9a
16: 21 2-1-2
Kyl Os G 10/11-10 2/3140 516,9a
17: 1 0-0-0
For Ha B 11/12-8 13/2140 417,6a
Hol Er Ös20/12-3 12/2640 021,7a
Kyl Os Bs 5/1-5 3/2660 019,4
COOL ACTION -v5- Gustavsson J (Oscarsson J)
14,3aM193 600 Fri Ma E 6/11-2 14/2640 017,0a
16: 20 1-3-2
Osc Ji E 29/11-12 4/2180 018,1g
17: 2 1-0-1
Fro To S 21/12-2 6/2140 d12ag
Osc Ji G 18/1-4 2/2160 115,6
Osc Ji G 26/2-3 2/2160 316,0
MR CRAZED -v6- Ljunghager K (Svanstedt A)
14,4aL 176 500 Sva An S 04/15-8 11/2640 615,9a
16: 3 0-0-1
Sva An Å 03/16-2 2/1640 414,9a
17: 1 1-0-0
Sva An Å 23/3-7 2/2640 414,4a
Sva An F 19/4-3 7/1640 3ita
Sva An Å 27/2-3 5/2140n116,5a
KRISTINE -s7- Lövdal A (Löfqwist A)a
13,9aM173 850 Dju ME S 23/11-2 5/2160 015,8g
16: 19 0-1-2
Dju ME Ös20/12-2 7/3160 620,0
17: 3 0-0-0
Jon Fr Ös 16/1-5 6/2160 418,6
Sve LL Ös 27/1-6 9/2660 018,5
Wäj Ol G 14/2-5 10/2160 716,6
HAPPY PAL -v6- Nilsson A (Nilsson H)
14,3aK 168 650 Tro Ch E 20/7-12 6/2640 617,0a
16: 6 1-0-0
Nil Al Ö 19/8-11 9/2100 717,1a
17: 2 0-0-0
Kih Ör S 16/12-1 3/2140n116,9a
Tro Ch S 4/1-5 3/2640 517,9a
Adi Er S 24/2-5 10/2140 615,4a
1
Sjö Cl
Sjö Cl
Sjö Cl
Eri Ma
Eri Ma
Auto 2140
40:1
245
121
297
929
337
:2
2
672
449
360
211
613
3
243
29
51
49
32
4
117
73
253
32
79
:3
:4
:5
5
32
384
172
240
231
6
25
27
33
169
48
7
426
675
33
24
264
:6
:7
:8
8
172
499
483
72
481
9
321
31
198
98
66
10
150
75
163
74
75
:9
:10
:11
11
1721
320
110
152
161
12
346
288
201
45
221
Turordning: 3-7-10-1-6-9-12-4-5-2-8-11
:12
V65
4
V4-2 LD-1
Ljus anmälan.$3-åriga och äldre 115.001 - 270.000 kr.
2140 m. Autostart.
Pris: 30.000-15.000-9.500-5.700-3.800-(2.700)-(2.700)
kr.
Lopp 4 Solvalla (S=05) Fr
STILL GOING STRONG -v8- Kontio J (Karlsson E)a
13,0aK 204 600
16: 16 1-1-0
17: 1 0-0-0
Rä 14/9-2 2/2640 0ua
G 29/9-10 5/1640 415,4l
Rä15/10-3 3/2140 715,8a
Ö 13/11-7 5/2100n022,8l
Ro 24/2-10 14/2140 018,0a
M.T.JORDAN -v6- Haugstad K (Lindh R)
12,4aK 226 600 Jan To B 08/15-9 6/2140 014,3a
16: 4 0-0-0
Kon Jo E 26/4-10 4/1640 017,1g
17: 0 0-0-0
And OJ S 28/5-1 7/2140 014,2a
Dah Ji S 21/8-8 7/1640 514,1a
Jak Ma Rä 26/9-9 10/2140 d11ag
DISCO VOLANTE -h4- Kihlström Ö (Melander S)
13,8aM165 000 Unt Jo J 24/5-9 4/2140 016,8g
16: 6 4-0-0
Unt Jo J 20/9-4 1/2140 114,6a
17: 0 0-0-0
Lin Pe S 5/10-6 2/2140 113,8a
Unt Jo Å 26/10-7 6/2140 114,3a
Unt Jo Hd 7/11-9 2/2140 0uag
1
Nor Pe
Nor Pe
Dah Ji
Nor Pe
Nor Pe
Auto 2140
40:1
470
97
171
272
270
:2
2
139
113
50
25
24
3
19
22
19
14
14
TYRON POWER (IT) -v5- Kylin-Blom O Leo Em Mp12/12-4 2/1640 315,7a
And MJ Mo27/12-92640 017,6
Kyl Os B 11/1-2 4/2140 217,0a
Leo Em Ro 3/2-4 7/2140 214,7a
Kyl Os Mp20/2-5 6/2140 416,5ag
JOLI'S LOVE -s6- Karlsson P (Lehrberg J)a
15,1aK 189 400 Kar Pe Vi 13/7-3 3/2140 016,2a
16: 12 1-2-0
Kar Pe S 29/7-8 3/2140 017,1
17: 0 0-0-0
Kar Pe Vi 8/9-3 10/2140 416,3a
Kar Pe S 30/9-4 9/1640 015,1a
Sju Jö Mp20/10-2 2/2140 015,6a
ÖRE SCOOP -v8- Modig T (Granstedt L)
13,4aK 264 150 Mod To Ro 7/4-1 5/1640 014,8a
16: 3 0-0-0
Lin Mi Mp12/6-8 10/2140 0ua
17: 3 0-1-1
Mod To Ö 14/1-10 3/1609 214,8a
Mod To Ro 3/2-6 9/1640 715,9
Mod To Ax 15/2-1 5/2140 316,3a
SUPERSPICY -s8- Eriksson K (Olofsson Å)a
12,9aK 247 525 Hel Al Vi 13/7-3 4/2140 015,5a
16: 16 1-1-1
Hel Al Vi 6/8-8 3/2160 516,8
17: 1 0-0-0
Hel Al Vi 18/8-7 3/1660 815,4
Hel Al Vi 17/9-5 4/2140 517,6
Zac To Kr 22/2-2 6/2160 018,8
KNIFETOWN WINNER -v5- Adielsson E (Johansson S H)
13,7aM206 300 Adi Er Mp 4/6-4 8/2660 515,3
16: 8 0-0-2
Adi Er S 21/6-4 10/2640 019,7ag
17: 0 0-0-0
Jan To S 19/7-1 12/2640 315,2a
Kar Vi S 5/8-4 1/2640 dug
Adi Er S 15/8-1 15/2140 314,3a
SAINT MATHILDA -s7- Karlsson A I (Karlsson H)
14,8aK 221 650 Kar AI Åm31/7-5 3/2080 616,0a
16: 15 3-1-2
Kar Pe Ö 19/8-5 6/2140 017,0
17: 1 0-0-0
Kar AI Ö 8/9-10 2/2180 019,2g
Kar AI Mp12/12-8 3/2140 017,0a
Kar Pe F 27/2-4 1/2140nd8g
MELLBY DIAMANT -v5- Ohlsson U (Liljendahl R)
14,1aM247 000 Ohl Ul S 23/3-6 11/2640 0uag
16: 3 0-0-0
Ohl Ul S 13/4-8 4/2140 d10ag
17: 1 0-1-0
Ohl Ul S 25/5-2 1/2160 dug
Lil Re S 18/1-k 1/2140 k20,3
Ohl Ul S 10/2-5 3/2140 214,6a
:3
:4
4
13,6aK 176 060
16: 9 2-0-1
17: 3 0-2-0
70
145
28
30
72
5
341
371
115
761
422
6
376
236
392
149
235
7
658
174
148
142
450
8
190
79
310
68
145
9
131
158
60
285
282
:5
:6
:7
:8
:9
:10
10
38
22
43
gdk
29
MR PERFECTION -v4- Oscarsson J :11
14,5aM240 600
16: 8 3-1-1
17: 3 2-0-0
Osc Ji G 27/11-7 3/2640 717,0a
Osc Ji S 21/12-9 1/2140 116,8a
Osc Ke S 18/1-8 12/1640n117,4a
Osc Ji S 11/2-2 8/2140 614,5a
Osc Ke S 1/3-5 7/2640 115,9a
RAJA RIBB -v5- Pettersson T (Jansson K)
13,8aK 251 600 Pet To Å 13/8-6 8/2140 015,8a
16: 14 5-1-1
Pet To B 26/8-8 10/2140n014,7a
17: 1 0-0-0
Pet To Bs13/10-9 8/1640 614,8ag
Lin Pe U 21/10-8 1/2640 017,2a
Wid Ka G 26/2-9 3/1640 613,8a
11
25
57
36
229
15
12
143
129
126
65
313
Turordning: 3-11-4-10-8-6-7-1-12-5-2-9
:12
V65
5
Finn-Tack - Stolopp
V4-3 LD-2
Ljus anmälan.$3-åriga och äldre ston 75.001 - 230.000
kr.
1640 m. Autostart.
Pris: 30.000-15.000-9.500-5.700-3.800-(2.700)-(2.700)
kr.
Lopp 5 Solvalla (S=05) Fr
TIME FOR MUSCLES -s5- Schön M (Melander S)
13,3aK 203 600
16: 15 1-0-2
17: 6 0-0-1
1
Auto 1640
40:1
Sch Ma S 18/1-8 4/1640n018,8a 163
Len Pe S 1/2-8 6/1640 613,9a 757
Wid Ka S 10/2-5 11/2140 015,0a 977
Sch Ma S 22/2-4 1/2140 316,5a 134
Sun Ma S 1/3-5 9/2640 416,7a 1037
FUDGE ÅS (US) -s5- Andersen T 13,5aK 222 525
16: 13 2-0-0
17: 3 0-0-1
28/11-9 9/2140 514,9a
15/12-4 5/1640 414,5a
11/1-2 9/2140 317,1a
15/2-9 2/1640 013,7a
1/3-7 9/1640n516,3ag
REBEKKA ANS (IT) -s7- Ohlsson U (Lehrberg J)a
12,9aK 225 057 Mal Ma Vi 18/8-6 7/2140 315,6ag
16: 17 2-1-3
Eri Ki Vi 8/9-3 14/2140 115,8a
17: 0 0-0-0
Eri Ki Mp26/9-10 10/1640 213,7a
Ing Pe J 4/10-7 1/1640 512,9a
Unt Jo Mp13/10-3 10/1640 015,0a
2
And Tr
And Tr
And JH
Mel El
And Tr
F
E
B
S
B
3
THATGIRLSGONEWILD (US) -s6- Modig T 14,1aK 169 475
16: 6 1-0-0
17: 2 0-1-0
G 17/6-6 10/1640 414,1a
Mp20/10-10 3/2140 017,6a
Ax30/12-5 10/1640 016,1a
Mp 6/2-4 5/1640 214,3a
F 27/2-9 3/2140n018,2a
FOURTEENOSIX -s6- Wiman J (Olin S)a
14,3aK 171 200 Esk Cl G 17/12-7 3/2140 017,0g
16: 14 1-1-0
Wim Jo E 1/1-6 11/1640 315,9
17: 4 1-0-1
Wim Jo E 24/1-4 13/2140 116,1a
Wim Jo Å 4/2-7 5/2140 516,7
Wim Jo G 26/2-11 15/2140 015,9a
SPANISH ROSE -s5- Tillman J (Larsson H)
14,6aM169 600 Til Je G 27/11-8 6/2140 215,6
16: 17 0-5-3
Wid Ka S 9/12-3 9/2160n021,3g
17: 2 0-0-0
Til Je S 26/12-3 11/2140 616,1a
Til Je Ro 7/1-2 6/2140 016,3a
Til Je S 15/2-5 10/2140 015,2ag
MELLBY EXOTIC -s4- Kihlström Ö (Walmann R)
14,3aM195 500 Hau Ke Ro 2/12-8 8/2140 315,2a
16: 14 2-0-6
Kih Ör S 21/12-8 5/2140 115,3a
17: 3 1-0-0
Kih Ör S 11/1-8 4/1640n115,7a
Kih Ör E 31/1-9 11/2140 516,4a
Kih Ör S 11/2-3 10/2140 614,5a
MISTELLE -s5- Adielsson E (Pakkanen A-P)
13,0aK 210 690 Kyl Os S 18/1-8 8/1640n518,1a
16: 20 3-3-1
Toi VP E 31/1-9 13/2140 716,5a
17: 6 0-1-0
Toi VP S 15/2-5 5/2140 015,8a
Haa To S 22/2-4 5/2140 216,3a
Haa To S 1/3-5 3/2640 017,1a
4
Mod To
Mod To
Mod To
Mod To
Mod To
:2
92
166
60
448
155
:3
64
70
210
96
68
:4
225
76
200
229
78
:5
5
297
342
131
204
70
6
69
116
159
132
251
7
127
36
30
15
76
8
FEEL THE MUSCLE -s5- Oscarsson J 13,5aM194 600
16: 13 2-3-3
17: 0 0-0-0
Ö 20/9-4 5/2160 315,3
S 12/10-8 11/2140 813,9a
S 23/10-12 10/2140n314,9a
E 6/11-8 10/2140 013,5a
G 27/11-9 6/2140 515,0a
M.T.LARA CROFT -s4- Kontio J (Korpi P)
13,3aK 215 000 Kor Pe S 11/11-4 11/2140 317,8a
16: 18 0-1-3
Kyl Os E 22/11-8 10/1640 213,8a
17: 2 0-1-0
Kor Pe E 15/12-4 9/1640 014,7a
Kyl Os E 24/1-3 1/1640 214,3a
Kon Jo S 3/2-5 7/2140 016,8a
UNCHAINED FEELINGS -s4- Haugstad K (Walmann R)
13,4aK 194 000 Kih Ör S 25/9-3 6/2140 514,9a
16: 12 2-2-1
Hau Ke Å 15/10-3 6/2140 015,0a
17: 3 0-2-1
Kih Ör Ro 7/1-2 3/2140 215,7a
Kih Ör S 25/1-7 6/2640 217,7a
Kih Ör S 15/2-5 12/2140 314,5a
VANESSA STREAMLINE -s6- Djuse M (Löfqwist A)a
14,9aK 167 000 Jon Fr B 3/1-2 5/2160 017,4g
16: 12 1-0-3
Jon Fr Ös 16/1-3 3/2140 518,4a
17: 5 0-1-0
Lil Ma Bs 22/1-8 13/2140 016,4a
Joh Jo Ös 13/2-2 1/2140 418,9
Joh Jo Bs 21/2-3 6/1640n220,1
9
Ohl Ul
Jan To
Osc Ke
Osc Ke
Osc Ke
10
:6
:7
:8
346
536
491
142
386
:9
12
399
476
648
120
:10
224
32
139
35
189
:11
11
103
298
50
39
71
12
522
345
789
285
675
Turordning: 7-11-5-3-6-9-10-8-2-12-4-1
:12
V65
6
V4-4
Ljus anmälan.$3-åriga och äldre 50.001 - 115.000 kr.
1640 m. Autostart.
Pris: 30.000-15.000-9.500-5.700-3.800-(2.700)-(2.700)
kr.
Lopp 6 Solvalla (S=05) Fr
POMYPOM -s7- Widell K (Mäkinen C)a
15,7aK 85 150
16: 22 0-0-1
17: 4 1-0-0
1
Mäk Ca
Mäk Ca
Mäk Ca
Mäk Ca
Mäk Ca
S
S
S
S
S
Auto 1640
40:1
9/12-2 11/2140n020,2ag 605
13/1-3 7/2140 518,1a 865
20/1-3 2/1640n115,8a 234
3/2-4 6/2640 020,2ag 190
15/2-2 11/1640 015,7a 262
MEGA MOON -v6- Wiman J Wim Jo Vi 13/7-6 5/2140 315,0a
Wim Jo Rä 6/8-8 4/2640 616,9
Wim Jo Ö 20/8-4 2/2640 d15g
Wim Jo S 23/11-2 2/2140 016,1
Wim Jo Å 4/2-4 2/1640 414,9a
GRAHAM -v8- Eriksson U (Blom N)a
14,1aK 105 300 Blo Na Rä 14/9-9 2/1640 114,1a
16: 12 2-1-0
Blo Na Rä25/10-k 2/2140n k20,4
17: 3 0-0-2
Blo Na B 28/1-1m 2/1640 020,7g
Blo Na Ro 12/2-5m 2/2140 318,6
Blo Na S 3/3-8m 6/1640 315,9a
UTAH KRONOS (IT) -s4- Ohlsson U (Liljendahl R)
15,2aM90 000
Ohl Ul S 9/12-3 1/2140n318,3
16: 10 1-0-3
Ohl Ul Ro 7/1-3 11/2160 716,8
17: 4 0-0-1
Goo Bj S 18/1-4 5/2140n021,4a
Jan To S 25/1-3 6/2140 017,7a
Ohl Ul S 3/3-3 5/2140 316,1a
MR MAYDAY -v5- Kihlström Ö (Nilsson H)
14,6aK 103 200 Eri Sv E 26/4-7 7/2160 016,4
16: 6 1-0-0
Eri Sv S 11/5-10 7/2140 014,9a
17: 2 0-2-0
Eri Sv G 4/6-4 6/2140 015,5a
Nil Al S 13/1-7 6/2140 216,5a
Nil Al S 24/2-8 1/1640 214,6a
SHOWMAN BRODDE -v4- Adielsson E (Båth S)
15,6aM115 000 Eri Ul S 23/11-3 2/2140 416,0a
16: 6 3-0-0
Adi Er F 10/12-12 6/2140n115,8a
17: 2 1-0-0
Adi Er S 21/12-5 3/2140 116,1a
Ohl Ul S 11/1-3 3/2140n118,2a
Ohl Ul B 28/1-9 4/2140 015,6a
:2
14,9aK 105 700
16: 8 2-0-1
17: 1 0-0-0
2
435
530
571
512
320
3
111
gdk2
212
335
83
4
79
97
66
197
48
5
83
451
208
50
40
6
41
32
14
18
28
OVERCONFIDENT -v7- Johansson P 15,2aK 58 800
16: 9 0-0-0
17: 3 0-1-1
Ax27/10-4 6/2140 417,5a
Ö 13/11-10 4/1609ndulg
E 31/1-2 7/2140 218,1a
S 15/2-2 4/1640 015,6a
S 24/2-3 3/2640 319,5ag
BOHUS PALEMA -h4- Kontio J (Korpi P)
14,6aK 110 100 Jep CJ S 18/11-5 5/2140n016,6
16: 18 2-0-3
Kor Pe E 15/12-9 8/1640 315,1a
17: 3 0-0-0
Kor Pe S 4/1-6 6/1640 514,6a
Dju Ma S 11/1-9 5/2140n018,6
Kon Jo Ö 19/2-8 12/1609n617,4a
LIVTRASIR -h5- Karlsson P (Karlsson H)
14,7aK 103 500 Kar AI J
4/9-2 7/2140 015,7g
16: 8 1-2-1
Kar AI S 16/9-3 3/2140 514,9ag
17: 2 0-0-1
Kar AI S 30/9-10 1/2140 315,7
Kar AI Å 4/2-4 6/1640 314,8a
Kar AI Ö 19/2-8 2/1609n417,3a
FRO YO MAN (US) -v5- Schön M (Sandberg M)a
14,2aK 65 355
Kar Je S 23/9-3 10/2140 016,6a
16: 11 1-2-2
Pet To G 20/10-7 6/2140 016,6a
17: 0 0-0-0
Lar Pe G 10/11-12 6/2140 716,6a
Wal To Mp21/11-1 8/1640 515,9a
Wes Ni G 17/12-10 5/2160 116,9
UDO -s4- Pettersson T (Sundell J)a
15,0aM107 600 Pet To Ro 9/9-2 1/2140 216,0a
16: 7 1-1-0
Pet To S 25/9-3 7/2140 015,0a
17: 2 0-1-0
Pet To B 19/10-4 5/1640 717,6ag
Pet To Ro 3/2-8 10/2140 216,6a
Pet To S 24/2-4 4/2140 616,2a
NICEGIFT C.C. -s5- Eriksson K (Widerström F)a
15,5aK 104 500 Per Th Vi 8/9-3 3/2140 817,2a
16: 3 1-0-0
Per Th Vi 17/9-1 2/2140 116,2a
17: 3 0-1-0
Sjö Cl S 13/1-4 3/2140 018,6a
Eri Ki S 29/1-2 4/2140 016,3a
Ols Da S 17/2-7 6/2140 216,0a
7
Bjö My
Bjö My
Joh Pe
Joh Pe
Joh Pe
:3
:4
:5
:6
:7
146
22
182
856
515
:8
8
203
96
371
841
318
9
306
326
30
228
72
10
414
61
317
254
41
:9
:10
:11
11
38
344
63
78
62
12
838
390
304
376
404
Turordning: 6-11-12-3-1-9-5-7-10-4-2-8
:12
Botell Voltas Inskolningsserie (Meeting
1) - Treåringslopp Ston
Ljus anmälan.$3-åriga ston högst 30.000 kr.
2140 m. Voltstart.
Pris: 30.000-15.000-8.500-5.700-3.800-(2.700)-(2.700)
kr.
Lopp 7 Solvalla (S=05) Fr
A KNIGHT'S VICTORY -s3- Oscarsson J 18,8M 27 100
16: 4 0-0-0
17: 2 0-1-0
Volt 2140
G 20/10-2 8/1640 820,9g
S 9/11-2 9/2140n018,9a
B 20/11-3 3/2140 519,9g
S 20/1-7 2/2140n021,0g
Ro 24/2-1 5/2140 219,8
VENTOMARE -s3- Kihlström Ö (Walmann R)
18,4M 35 700
Fon Ju S 7/12-k 5/2140 k19,7
16: 0 0-0-0
Kih Ör S 18/1-1 7/2140nd5g
17: 3 1-0-0
Kih Ör S 3/2-7 8/2140 418,7
Kih Ör S 24/2-2 7/2140 118,4
CELINN PALEMA -s3- Kontio J (Josef D)
20,3M 7 500
Jos Do E 31/8-p 1/2140 p30,0
16: 0 0-0-0
Jos Do E 25/10-k 1/2180 k24,6
17: 2 0-0-0
Kar Vi S 18/1-1 3/2140n422,9
Kar Vi S 24/2-2 10/2140 020,3g
COSTASERA -s3- Haugstad K (Walmann R)
18,4M 5 000
Nil Fr S 30/11-k 7/2140 k21,4
16: 0 0-0-0
Hau Ke S 18/1-1 1/2140nd8g
17: 3 0-0-0
Hau Ke S 3/2-7 3/2140 019,1
Hau Ke S 22/2-1 4/2140 518,4
ON TRACK ORANGE -s3- Eriksson U (Wallin F)
17,6M 24 300
Wal Fr G 27/10-k 4/2140 k19,3
16: 0 0-0-0
Len Pe E 17/1-2 4/2140 220,1
17: 3 0-1-0
Wal Fr S 3/2-7 6/2140 019,7g
Len Pe E 25/2-12 1/2140 417,6
1
Ohl Ul
Hau Ke
Osc Ji
Osc Ji
Osc Ji
2
3
4
5
ILEACH C.C. -s3- Kylin-Blom O 20,4K 11 500
Kyl Os S 21/9-k 3/2160 k21,2
16: 2 0-0-0
Leo Em G 20/10-2 4/1640 420,4
17: 0 0-0-0
Kyl Os S 2/11-4 2/2140 418,0a
ESTHER EASTER -s3- Pettersson T (Holm E)
18,6M 31 000
Hol Er H 13/8-p 2/2140 p31,5
16: 0 0-0-0
Kyl Os H 30/10-k 6/2140 k20,0
17: 3 1-1-1
Pet To G 18/1-5 8/2140 219,1
Pet To Bs 10/2-2 8/2140 117,2a
Pet To S 24/2-2 1/2140 318,6
6
7
ELEKTRA -s3- Sundberg H-O 18,9M 14 100
16: 3 0-0-1
17: 0 0-0-0
9
Rä
Rä
L
B
Ro
35
230
61
59
92
:2
gdk
43
107
187
:3
1p
gdk
728
607
:4
gdk
192
479
255
:5
gdk
36
113
165
:6
gdk
272
340
:7
1p
gdk
133
127
87
:8
24/4-p 1/2160 p31,6
1p
23/6-k 5/2140 k22,7 gdk
4/8-5 7/1640n319,8
115
26/8-3 2/2140n019,4a 395
30/9-1 5/2140 518,9
83
INDRA'S SECRET -s3- Adielsson E (Båth S)
:9
0
Mob Ki S 1/3-k 4/2140 k19,7
gdk
16: 0 0-0-0
17: 0 0-0-0
8
Hel Li
Wit Le
Fri Ka
Jan To
Jep CJ
40:1
Ljus anmälan.$3-åriga och äldre högst 15.000 kr.
2140 m. Voltstart.
Pris: 20.000-10.000-7.500-5.000-3.000-2.100-(2.100)(2.100) kr.
Lopp 8 Solvalla (S=05) Fr
MARJONS LOVE -v4- Yttergren Å a
Kar Pe Vi 6/8-1 6/2140
Eri Ch Kr 4/11-8 8/2140
Ytt Ås Mp21/11-5 2/2140
Ytt Ås Kr 1/12-6 2/2140
Ytt Ås Kr 22/2-5 4/2140
MILL XENA -s5- Kontio J (Levä T)a
17,3M 11 500
Jan To S 30/9-7 3/2140
16: 3 0-0-0
Kar Vi S 7/10-7 9/2140
17: 2 0-0-1
Jan To S 16/11-1 4/2140
Lin OA Bs 10/2-2 5/2140
Jan To S 24/2-7 9/2140
EINSTEIN SISU -h3- Ohlsson U (Salmela P)
18,1M 15 000
Kor Pe S 18/5-p 7/2160
16: 0 0-0-0
Sal Pe S 26/10-k 1/2160
17: 3 0-1-0
Ohl Ul S 1/2-1 6/2140
Ohl Ul S 15/2-1 5/2140
Ohl Ul S 3/3-9 12/2140
Volt 2140
40:1
1
18,7M 14 500
16: 6 0-0-0
17: 1 0-1-0
0ug
718,7
019,8g
420,7
219,1
2
517,3
518,1
018,9a
317,4a
717,6
415
169
250
48
124
3
p31,5
k19,8
218,1
d8g
0uag
1p
gdk
25
64
44
SISTER MORPHINE (US) -s4- Oscarsson J O'M MaUs02/16-k1609 k15,3a
O'M MaUs02/16-21609 023,4ag
O'M MaUs03/16-k1609 k16,4a
O'M MaUs 12/3-31609 515,9a
Osc Ji S 3/3-7 8/2140 518,3g
CENTER OF GRAVITY -s4- Schön M (Melander S)
0
Hål Er S 09/15-p 3/2160 p33,8g
16: 0 0-0-0
Jos Do S 20/4-k 8/2160 k26,4g
17: 0 0-0-0
Sch Ma S 4/5-k 3/2160 k22,5
CURRE HAMMERING -v5- Pettersson H a
19,6M 5 300
Nil TL Ö 05/14-p 2/2160 p30,4
16: 2 0-0-0
Pet Hå Ö 16/6-k 6/2140 k19,6
17: 1 0-0-0
Pet Hå F 3/11-6 7/2140 021,1g
Pet Hå F 19/12-2 11/2140 619,6
Pet Hå F 27/2-1 12/2140n419,9
DRIP DROP -s3- Kihlström Ö (Melander S)
0
Jos Do S 3/8-p 3/2160 p34,4
16: 0 0-0-0
Sch Ma S 15/2-k 7/2140 k20,4
17: 0 0-0-0
GINOTONIC -v4- Eriksson U (Röcklinger B)
16,8M 14 000
Röc Bj S 25/1-k 2/2140 k19,5
16: 0 0-0-0
Röc Bj Ro 12/2-2 5/2140 418,9
17: 2 0-1-0
Eri Ul S 24/2-7 7/2140 216,8
107
292
222
508
620
:2
:3
:4
4
18,3M 5 113
16: 2 0-0-0
17: 1 0-0-0
gdk
110
gdk
58
88
5
1p
ejg
gdk
6
1p
gdk
56
238
437
7
1p
gdk
8
gdk
29
33
OVERHEAD -s5- Johansson P 17,2M 15 000
16: 1 0-0-0
17: 2 0-1-0
E
E
E
E
S
:6
:7
:8
:9
12/15-1 10/2140 620,6
42
01/16-1 1/2160 720,0 209
31/1-k 1/2140 k20,0 gdk
14/2-5 3/2160 218,2
92
24/2-7 3/2140 517,2
246
WISH YOU WERE HERE -v4- Laudon M a
:10
19,3M 5 700
Lau Mi S 21/12-k 3/2140 k23,4 gdk
16: 0 0-0-0
Lau Mi S 1/3-1 10/2140 419,3 1077
17: 1 0-0-0
9
Söd LÅ
Söd LÅ
Joh Pe
Joh Pe
Joh Pe
:5
10
LOLEE ROCKZA -s4- Eriksson H G 19,7M 4 800
16: 1 0-0-0
17: 3 0-0-0
:11
Ro 2/12-k 1/2140 k21,5 gdk
Ro22/12-5 9/2140 021,9 608
Ro 27/1-7 9/2140 d9g
671
Ro 12/2-2 4/2140 819,7
767
S 1/3-1 11/2140 619,7 1325
ANDY PANDY ONE -v4- Sundberg H-O (Andersson M L)
:12
20,6M 4 400
And ML E 08/15-p 1/2160 p29,5
1p
16: 0 0-0-0
And ML Mp12/12-k 2/2160 k21,5 gdk
17: 1 0-0-1
And ML Ö 19/2-2 4/2140n320,6
34
11
12
Eri HG
Eri HG
Eri HG
Eri HG
Eri HG
Customs Amatörserie 2017 - Spårtrappa
Ljus anmälan.$3-åriga och äldre 115.001 - 485.000 kr,
körda av B- eller D- licensinnehavare.
2140 m. Autostart. 15 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv,
enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,13,12
,14,15. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 20.000-10.000-7.500-5.000-3.000-2.100-(2.100)(2.100) kr.
Lopp 9 Solvalla (S=05) Fr
LINDA'S GIRL -s6- Ising J (Norin L)a
13,7aK 167 150
16: 15 0-4-0
17: 3 0-1-0
Auto 2140
40:1
Fra MB D 11/9-3m 9/1640 825,4g 132
Han Ma G 17/12-7 8/2140 516,8 648
Åbe JO G 10/1-2 5/2160 d15g
509
Han Ma Bs 10/2-10 4/2160 216,0 478
Åbe JO Bs 28/2-2 8/2640n718,9a 325
SUPERPEGGEN -v7- Wester G a
:2
14,4aM213 000 Wes Gö S 26/12-4 3/2640 617,0a 326
16: 17 0-3-4
Wes Gö S 4/1-5 8/2640 217,7a 156
17: 4 0-1-2
Wes Gö G 18/1-4 3/2160 316,1 216
Wes Gö S 8/2-5 4/2160 315,2 184
Wes Gö E 25/2-3 9/2660 416,1 1541
GORGEOUS MILES -s7- Moxness F (Moxness N)a
:3
13,3aK 223 466 Jan To S 13/1-5 3/1640 515,4a 506
16: 13 0-0-2
Wid Ka Bs 26/1-8 11/1640 514,1a 863
17: 5 0-0-0
Wid Ka S 3/2-5 8/2140 016,9a 796
The Ra S 10/2-9 6/2140 016,5a 719
Fre Ca S 17/2-8m 3/2140 420,0a 113
ALVENA ULLABELLA -s6- Karlsson J B (Djuse M)
:4
12,2aK 237 000 Hei Ve J 12/4-8 7/1640 212,9a
30
16: 8 0-3-0
Hei Ve Hd 21/4-9 6/2640 214,7a
21
17: 2 0-0-0
Hei Ve Kr 6/5-9 9/2140 015,1a
69
Dju Ma S 3/2-5 3/2140 016,3ag 59
Dju Ma E 25/2-6 3/2140 415,0a
57
FIORE TOOMA -s8- Källberg A a
:5
14,0aK 260 200 Käl An Mp21/11-6 1/2160 616,8
175
16: 20 1-2-2
Käl An Ö 1/12-9 7/2100 017,6a
93
17: 3 0-0-0
Käl An Mp16/1-6 10/2140 016,4a 543
Käl An Mp 6/2-8 10/2140 016,2a 1880
Käl An Ax 15/2-1 8/2140 617,1a 661
ALBÄCK AMY -s5- Holmstedt M (Andersson C G)a
:6
14,6aM280 992 Lin Mi E 3/12-7 3/2640 616,9a
67
16: 23 3-3-2
Ohl Ul S 11/1-2 6/2640n020,3a 94
17: 4 0-0-3
Gru Pe G 6/2-3 2/2140 316,7 227
Sjö Cl S 15/2-6 8/2140 314,6a 663
Sjö Cl S 24/2-1 1/2640 317,0g
48
ARRIVEDERCI -v7- Näsman J a
:7
13,2aK 304 550 Näs Ja Ro22/12-2 7/1640 015,1a 362
16: 18 1-4-1
Ron Se S 6/1-1 4/2140 315,8a 568
17: 4 0-1-1
Ron Se S 13/1-5 9/1640 415,2a 218
Ron Se Bs 26/1-8 9/1640 213,2a 342
Ron Se Å 4/2-6 11/2140 d10ag 1617
HIGH EXPECTATION -s5- Bane P (Melander S)
:8
12,6aK 335 100 Sch Ma Ro 7/1-10 3/2140 315,5
211
16: 23 1-0-2
Sch Ma F 21/1-5 7/1640 612,8a 654
17: 5 0-0-1
Kih Ör S 10/2-1 1/2640 516,5a
58
Sch Ma Ax 18/2-7 2/2140 018,9a 520
Sjö Cl S 1/3-10 7/2140 414,8a 590
BELLA ON TOUR -s6- Johansson J (Löfqwist A)a
:9
12,1aK 284 375 Cra Ch Ax 26/4-2 6/1640 014,1a
55
16: 5 0-0-0
Hei Ve J 18/10-9 5/1660 017,3g 288
17: 2 0-0-0
Cra Ch Å 30/10-2 10/2140 815,8a
46
Joh Jo Ös 27/1-10 10/1640 516,2a
38
Jon Fr Ös 13/2-2 1/2160 718,6 250
PURPLE DREAM -s8- Höijer L (Moxness N)a
:10
13,8aK 286 500 Höi Li Ro16/12-6 8/2140 015,7a 310
16: 4 0-1-0
Höi Li S 26/12-4 7/2640 018,6a 504
17: 3 0-0-0
Kyl Os S 13/1-1 3/2140 717,1a 659
Bru Je Bs 26/1-8 7/1640 413,9a 967
Lin OA B 8/2-9 4/2140 016,2a 679
FRISCO FLAME -v9- Wernäng G (Kroll H)a
:11
13,4aK 318 600 Ols Da S 4/1-7 7/2640 515,8a 750
16: 18 0-2-2
Wid Ka S 20/1-4 3/2140nduag
148
17: 5 0-0-0
Haa To S 29/1-4 10/1640 014,6a 315
Ols Da S 8/2-9 6/1640 016,2ag 838
Ols Da S 22/2-10 7/1640 014,9a 1122
ROCKING SIMONI (DK) -v9- Semmingsson S (Svensson E)
:12
12,9aK 349 550 Jan To S 13/1-1 10/2140 417,0a 346
16: 18 0-1-1
Sve Er Bs 22/1-10 3/2640 016,7a 303
17: 6 0-0-0
Sve Er S 1/2-7 1/2640 016,9a 1373
Sem Sö S 10/2-9 2/2140 516,1a 292
Sve Er E 25/2-2 3/1640 014,3a 436
UNDER SUND -v9- Wahlman M (Wilhelmsson R)
:13
12,7aK 349 000 Wah MaE 1/1-7 6/2140 517,2
687
16: 4 0-0-0
Wah MaG 10/1-2 7/2160 517,4 1572
17: 5 0-0-1
Wil Ro S 18/1-7 2/2640n0ua
1523
Wah MaS 10/2-9 1/2140 315,9a 559
Wah MaS 24/2-9 2/2160 0ug
168
RON JEREMY -v7- Eliasson P a
:14
13,2aK 412 900 Eli Pe Ö 13/11-3 1/2180n418,5
56
16: 20 0-2-1
Eli Pe Ro18/11-8 11/2140 016,8a 1118
17: 3 1-0-0
Eli Pe E 17/1-8 10/1640 413,4a 874
Eli Pe S 10/2-9 9/2140 115,4a 142
Eli Pe Bs 28/2-3 10/1640n615,8a 126
BENJI DANA -v6- Fernlund P (Lindh R)
:15
13,2aK 424 100 Len Pe S 13/1-1 14/2140 317,0a 188
16: 17 2-3-0
Pet To Bs 26/1-6 7/2140 515,6a 360
17: 6 0-0-1
Fer Pa S 10/2-9 5/2140 016,7ag 28
Hau Ke S 22/2-10 1/1640 014,9ag 450
Hau Ke S 1/3-6 4/2140 514,3a 356
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15