Fixturguiden

Lathundar | Fixturguiden
Fixturguiden
Bjälklag av betong, platta på mark
LK Rörfixtur Uni
LK Rörstolpe
LK Rörfixtur Uni c/c 40 (RSK 481 43 92)
LK Rörfixtur Uni c/c 50 (RSK 481 44 03)
(RSK 481 43 91, 481 43 90)
•Används för att få en snygg och fixerad
röruppgång mot radiatorer vid plastgjutna
betongplattor.
•Fixturen monteras på kantbalk eller byggnadsstomme/formbräda.
•Fixturen återanvänds på nästa arbetsplats.
•LK Rörstolpe används för att få en snygg
och fixerad röruppgång mot t.ex. radiatorer
vid montering på platta mot mark.
•LK Rörstolpe finns i två utförande, dubbel
med c/c 40 mellan hålen och quattro med
två x c/c 40. (40-50-40)
•LK Rörstolpe kan återanvändas.
Installationsexempel med LK Rörfixtur UNI c/c 40.
Installationsexemel med LK Rörstolpe.
SE.29.G.3.1612
1
Lathundar | Fixturguiden
LK Fördelarstativ
LK Skåpstativ
(RSK 241 78 19)
(RSK 241 88 94)
•LK Fördelarstativ kan med fördel användas
som hjälpmedel vid fixering av fördelare.
•Till stativet medföljer två bitar tomrör som
förhindrar att benen gjuts fast i betongen.
•Stativet är återanvändningsbart.
•LK Skåpstativ kan med fördel användas
som temporär fixering/upphängning av
LK Fördelarskåp.
•Till stativet medföljer fyra rörklammer med
tillhörande bultar och två bitar tomrör som
förhindrar att benen gjuts fast i betongen.
•Stativet är återanvändningsbart.
Installationsexempel med LK Fördelarstativ.
SE.29.G.3.1612
2
Installationsexempel med LK Skåpstativ.
Lathundar | Fixturguiden
LK Benställning UNI
LK Fixeringsplatta RiR 25
(RSK 187 82 02)
(RSK 188 11 05)
•Benställning för att förenkla montage av
LK Fördelarskåp UNI
•Används med fördel på prefabricerade
betongbjälklag. Levereras inkl. 4 st självborrande plåtskruv för infästning i fördelarskåpet.
•Foten på benställningen har ett förborrat
6 mm hål avsedd för t.ex. metallspikplugg
eller bult (medföljer ej).
•I de fall benställningen inte ger fullgod
fixering av fördelarskåpet, skall det även
fixeras i väggkonstruktionen.
•Används för att få en rak och fin röruppgång mot fördelare.
•Monteras med hjälp av 2 st Ø 12 mm
armeringsjärn som slås ned i marken.
•Fixturen är försedd med 10 st hålpar dim.
25 mm anpassad till LK Fördelarskåp
UNI 550.
•Fixturen har en kapanvisning för att passa
till LK Fördelarskåp UNI 350 och UNI 450.
•Fixturen går att demontera utan att fördelaren behöver kopplas bort, fixturen
återanvänds på nästa arbetsplats.
Installationsexempel med LK Benställning UNI.
Installationsexempel med LK Fixeringsplatta RiR 25.
SE.29.G.3.1612
3
Lathundar | Fixturguiden
LK Bockstöd UNI-Golv
LK Kopplingslåda
(RSK 481 43 81)
(RSK 187 23 96, 187 25 39)
•Används för röruppgång från golv.
•Passar till RiR dim. 16 och 20.
•Rören kommer upp med c/c 40.
•Fixturen skruvas eller spikas mot underlaget.
•LK Bockstöd UNI-Golv kombineras med
LK Bockstöd UNI-Vägg (RSK 481 43 80) för
att exempelvis ansluta radiatorer från vägg.
•LK Kopplingslåda används som ”sparform”
vid ingjutning av RiR i betongplatta. Lådan
finns i två olika utförande, dels med hål
i kortsidorna och dels med hål i alla fyra
sidorna.
•Efter ingjutning kan rören vid behov på
nytt friläggas för inkoppling/ihopkoppling.
Installationsexempel med LK Bockstöd UNI-Golv och
LK Bockstöd UNI-Vägg.
SE.29.G.3.1612
4
Installationsexempel med LK Kopplingslåda.
Lathundar | Fixturguiden
LK Rörhulling
LK Spikklammer
(RSK 241 94 86)
(RSK 381 05 13, 381 05 14)
•Avsedd för infästning av rör med ytterdiameter upp till 63 mm mot isolering.
•Avsedd för infästning av tomrör 25 och 34
mot betongkonstruktioner.
•Spikklammern slås ned i ett 8 mm:s hål.
•Klammern finns i enkelt eller dubbelt
utförande.
Installationsexempel med LK Rörhulling.
Installationsexempel med LK Spikklammer.
SE.29.G.3.1612
5
Lathundar | Fixturguiden
Träbjälklag
LK Spikklammer 16-63
(RSK 381 05 85)
(RSK 481 43 67)
•Avsedd för infästning av rör och tomrör i
dimensionerna 16 till 63 mm mot betongkonstruktioner.
•Spikklammern slås ned i ett 8 mm:s hål.
•Klammern levereras inklusive buntband.
•Används för röruppgång ur golv med tomrör dim. 25.
•LK Radbockstöd skruvas eller spikas mot
byggnadsstommen.
•Kan sammanfogas med c/c-avstånd 40 alt.
50 mm.
Installationsexempel med LK Spikklammer 16-63.
Installationsexempel med LK Radbockstöd.
SE.29.G.3.1612
6
LK Radbockstöd, för uppgång mot radiator
Lathundar | Fixturguiden
LK Bockstöd UNI-Golv,
för uppgång i innervägg
(RSK 481 43 81)
LK Plastklammer tomrör
För tomrör 25 mm (RSK 188 07 62)
För tomrör 34 mm (RSK 188 07 63)
•Används för röruppgång från golv.
•Passar till RiR dim. 16 och 20.
•Rören kommer upp med c/c 40.
•Fixturen skruvas eller spikas mot underlaget.
•LK Bockstöd UNI-Golv kombineras med
LK Bockstöd UNI-Vägg (RSK 481 43 80)
för att exempelvis ansluta radiatorer från
vägg.
•För fixering av tomrör mot byggnadsstomme.
•Klammern finns i dimension 25 eller 34.
•Klammern har två förmonterade skruvar,
torx 20.
Installationsexempel med LK Bockstöd UNI-Golv och
LK Bockstöd UNI-Vägg.
Installationsexempel med LK Plastklammer tomrör
25 mm.
SE.29.G.3.1612
7
Lathundar | Fixturguiden
LK Metallklammer tomrör 25, rulle
LK Genomföringshållare
För tomrör 25 mm (RSK 188 18 62)
(RSK 188 06 82)
•För fixering av tomrör mot byggnadsstomme.
•Klammern finns i dimension 25.
•Klammern är på rulle i en kartong och
klipps av i önskad längd/önskat antal och
är utformad så att tomröret inte glider.
•Klammert kan monteras med både skruv
och spikpistol.
•OBS avstånd mellan tappkall- och tappvarmvatten ska beaktas.
•För fixering av 25 mm tomrör vid rak
genomgång genom regel eller väggskiva.
•Max regeltjocklek 70 mm.
Installationsexempel med LK Metallklammer tomrör 25,
rulle.
SE.29.G.3.1612
8
•Levererar inkl. fixeringsbleck.
Installationsexempel med LK Genomföringshållare.
Lathundar | Fixturguiden
LK Tomrörsskydd
LK Fixeringsbricka
För tomrör 25 mm (RSK 188 84 83)
För tomrör 34 mm (RSK 188 84 84)
För tomrör 25 mm (RSK 187 22 16)
För tomrör 34 mm (RSK 187 05 74)
•Skydd för tomrör som passerar genom stålregel med max tjocklek 3 mm.
•För tomrörsskydd 25 använd hålsåg 32 mm.
•Fixeringsbricka i plast, för fixering av tomrör vid förläggning i träbjälklag, träregelväggar m.m
•Knäpp fixeringsbrickan runt tomröret så att
det låser i en rilla.
•Fixeringsbrickan kan med fördel monteras
på båda sidor om regeln för att låsa tomröret i båda riktningarna.
•Finns för 25 mm tomrör.
•Finns för 34 mm tomrör.
•För tomrörsskydd 34 använd hålsåg 43 mm.
Installationsexempel med LK Tomrörsskydd 25.
Installationsexempel med LK Fixeringsbricka 25.
SE.29.G.3.1612
9
Lathundar | Fixturguiden
LK Tomrörsbleck
LK Väggdosfäste - 1
För tomrör 25 mm (RSK 188 21 50)
För tomrör 34 mm (RSK 188 21 49)
(RSK 187 73 99)
•Tomrörsbleck i metall, för fixering av tomrör vid förläggning i träbjälklag, träregelväggar m.m.
•Montera tomrörsblecket i en rilla på tomröret.
•Skruva fast tomrörsblecket med en skruv i
regeln.
•Finns för 25 mm tomrör.
•Finns för 34 mm tomrör.
•LK Väggdosfäste - 1, plåt för sidoinfästning
av väggdosa UNI mot regel.
•Kan även användas för LK Väggbockstöd
Grip.
Installationsexempel med LK Tomrörsbleck 25.
Installationsexempel med LK Väggdosfäste - 1.
SE.29.G.3.1612
10
Lathundar | Fixturguiden
Regelväggar, plåt-/träreglar
LK Fästbygel Väggdosa UNI Push
LK Fixtur 2 x c/c 40
(RSK 188 11 04)
(RSK 187 43 70)
•För montering av LK Väggdosa UNI Push
bakifrån i t ex Våtrumsvägg 2012 (Säker
Vatten-väggen).
•Möjliggör infästning en bit från håltagning
för dosans hals.
•LK Fixtur 2 x c/c 40, monteras på regel
eller kortling.
•OBS! Väggskenan ska kompletteras med
kortling alternativt Våtrumsvägg 2012
(Säker Vatten-väggen).
Installationsexempel med LK Fästbygel Väggdosa
UNI Push.
Installationsexempel med LK Fixtur 2 x c/c 40.
SE.29.G.3.1612
11
Lathundar | Fixturguiden
LK Avloppsfixtur 2 x 40
LK Väggskena 160
(RSK 187 43 69)
(RSK 187 22 27)
•LK Avloppsfixtur 2 x c/c 40 monteras i
LK Väggskena 160.
•Avlopp dim. 50 kan fixeras med hjälp av
LK Avloppsfixtur.
•LK Väggskena 160 monteras mot trä- eller
plåtregel.
•Skenan medger c/c 40 liggande eller
stående, samt c/c 160.
•Det går även att montera ”trehåls” väggbrickor liggande eller stående.
•OBS! Väggskenan ska kompletteras med
kortling alternativt Våtrumsvägg 2012
(Säker Vatten-väggen).
Installationsexempel med LK Avloppsfixtur 2 x 40.
Installationsexempel med LK Väggskena 160.
SE.29.G.3.1612
12
Lathundar | Fixturguiden
LK Väggskena 160 Mini
LK Väggskena 40
(RSK 187 68 99)
(RSK 187 81 74)
•LK Väggskena 160 Mini monteras mot
trä- eller plåtregel.
•Skenan medger c/c 80 liggande eller
stående, samt c/c 160.
•OBS! Väggskenan ska kompletteras med
kortling alternativt Våtrumsvägg 2012
(Säker Vatten-väggen).
•LK Väggskena 40 monteras mot trä- eller
plåtregel.
•Skenan medger c/c 40 liggande eller
stående, samt c/c 160.
•OBS! Väggskenan ska kompletteras med
kortling alternativt Våtrumsvägg 2012
(Säker Vatten-väggen).
Installationsexempel med LK Väggskena 160 Mini.
Installationsexempel med LK Väggskena 40.
SE.29.G.3.1612
13
Lathundar | Fixturguiden
LK Väggskena 150
LK Väggskena Flex Väggdosa UNI Push
(RSK 187 22 30)
(RSK 188 22 03)
•LK Väggskena 150 monteras mot trä- eller
plåtregel.
•Skenen medger montage av väggbrickor
c/c 150.
•Det går även att använda skenan när rör
ska ut ur vägg på c/c 50 mm, t.ex. anslutning mot ”golvmonterad” fördelare.
•OBS! Väggskenan ska kompletteras med
kortling alternativt Våtrumsvägg 2012
(Säker Vatten-väggen).
•LK Väggskena Flex Väggdosa UNI Push
monteras mot träregel med ett c/c avstånd
på 300 mm eller 450 mm eller 600 mm.
•Alternativt i plåtregel med c/c 450 mm.
•Ställbart c/c mått på rörutgångar.
•Levereras med två byglar för att kunna
fixera två dosor i plåten.
•OBS! Väggskenan bör kompletteras med
Våtrumsvägg 2012 (Säker Vatten-väggen).
Installationsexempel med LK Väggskena 150.
SE.29.G.3.1612
14
Installationsexempel med LK Väggskena Flex Väggdosa
UNI Push.
Lathundar | Fixturguiden
LK Väggskena Väggdosa UNI Push
LK Väggskena Väggdosa UNI Push 150 N5
För c/c 160 (RSK 188 07 42)
För c/c 150 (RSK 188 07 43)
(RSK 188 22 95)
•LK Väggskena Väggdosa UNI Push monteras mot träregel med ett c/c avstånd
på 300 mm eller 450 mm.
•Träregeln måste jackas ur 5 mm bakom hela
plåten för att förstärkningsprofil ska få plats.
•För rörutgång c/c 160, välj plåt 188 07 42.
•För rörutgång c/c 150, välj plåt 188 07 43.
•OBS! Väggskenan bör kompletteras med
Våtrumsvägg 2012
(Säker Vatten-väggen).
•LK Väggskena Flex Väggdosa UNI Push 150
N5 monteras mot träregel med ett c/c avstånd på max 600 mm.
•Träregeln måste jackas ur 8 mm djupt i överkant.
•För rörutgång c/c 150.
•Dosorna fixeras i plåten med bipackad skruv.
•Skruv för att fästa plåten i regel är bipackad.
•OBS! Väggskenan bör kompletteras med
Våtrumsvägg 2012 (Säker Vatten-väggen).
Installationsexempel med LK Väggskena Väggdosa
UNI Push c/c 160.
Installationsexempel med LK Väggskena Väggdosa
UNI Push 150 N5.
SE.29.G.3.1612
15
Lathundar | Fixturguiden
LK Bockstöd UNI-Vägg
LK Montagefixtur betong, 150/160
(RSK 481 43 80)
(RSK 187 43 94)
•LK Bockstöd UNI-Vägg kombineras med
LK Bockstöd UNI-Golv (RSK 481 43 81)
för att t.ex. ansluta radiatorer från vägg.
•Avsedd att monteras på bakre eller främre
väggform.
•Fixturen är universell och fungerar till LK
Väggdosa UNI och LK Väggbockstöd Grip.
•LK Väggdosa UNI kan monteras c/c 80, 150
eller 160 mm.
•LK Väggbockstöd Grip kan monteras c/c 40,
150, 160 samt 3 x 40 mm.
•Fixturen har ett 51 mm centrumhål för fixering av 50 mm avloppsrör.
Installationsexempel med LK Bockstöd UNI-Vägg och
LK Bockstöd UNI-Golv.
SE.29.G.3.1612
16
Lathundar | Fixturguiden
Platsgjutna väggar
Installationsexempel med LK Montagefixtur betong,
monterad på främre väggform.
Installationsexempel med LK Montagefixtur betong,
monterad på bakre väggform.
SE.29.G.3.1612
17