Poängplan för årskurs 17 – IN

Läsåret 2017-2018
Industritekniska programmet IN-SVE0L
Poängplan lärling
Gymnasiegemensamma ämnen
Poäng
ÅK1 Åk2
Engelska 5
100
100
Historia 1a1
50
50
Idrott och hälsa 1
100
33
Matematik 1a
100
100
33
Åk3
34
Naturkunskap 1a1
50
50
Religionskunskap 1
50
50
Samhällskunskap 1a1
50
50
Svenska 1
100
100
Totalt
600
383
83
134
Industritekniska processer
100
34
33
33
Människan i industrin
100
34
33
33
Produktionskunskap 1
100
34
33
33
Produktionsutrustning 1
100
34
33
33
Totalt
400
136
132
132
Produktutveckling
100
34
33
33
Svets grund
100
34
33
33
Kälsvets 1
100
34
33
33
Tillverkningsunderlag 1
100
34
33
33
Totalt
400
136
132
132
kurser beroende på yrkesutgång
800
200
300
300
Totalt
800
200
300
300
Gymnasiearbete
100
Individuellt val
200
Programgemensamma karaktärsämnen
Inriktning Svetsteknik
Programfördjupning
Summa
2500
100
855
100
100
747
898