Nackas kommunala skolors kommunlicenser för kompensatoriska

Nackas kommunala skolors kommunlicenser för kompensatoriska program,
applikationer och tillägg.
StavaRex och SpellRight för Google Docs. (Rättstavning)
Automatisk installation
Skoladministratör
- Om automatisk installation av tilläggen för personal och elever önskas i G Suite for Education, kontakta
systemansvarig på Nackas kommunala skolor.
Personal och Elever
- Användarkonto i G Suite for Education krävs för åtkomst.
- Logga in i G Suite for Education, skapa ett nytt eller öppna sparat dokument i Google Drive, klicka på menyn
”Tillägg”, ”SpellRight eller StavaRex” och ”Starta”. Godkänn villkoren och tillägget är nu aktiverat för
användning.
Manuell installation
Personal och Elever
- Användarkonto i G Suite for Education krävs för åtkomst.
- Logga in i G Suite for Education, öppna ”Googles appar” i det övre högra hörnet och klicka på ”Mer” och ”Mer
från marknadsplats för appar”. Klicka på ”SpellRight eller StavaRex” och ladda ned tillägget och godkänn
villkoren.
- Logga in i G Suite Marketplace, välj ”Sök i appar” och skriv in ”SpellRight eller StavaRex” och ladda ned
tillägget och godkänn villkoren.
Webbläsartillägget OribiSpeak for Chrome. (Talsyntes och läshjälp)
Automatisk installation
Skoladministratör
- Administratörskonto i G Suite for Education krävs för managering av Chrome-enheter.
- Om automatisk installation av tillägget önskas i webbläsaren Google Chrome på managerade Chromeenheter, kontakta systemadministratör för G Suite for Education.
Manuell installation
Personal
- Användarkonto i G Suite for Education krävs för åtkomst.
- Logga in i G Suite for Education, öppna en ny flik i webbläsaren och skriv in
”https://chrome.google.com/webstore/category/for_your_domain?hl=sv” i adressfältet. Välj ”För Nackas
kommunala skolor” och ladda ned och aktivera tillägget från webbplatsen.
- Logga in i Chrome Web Store. Välj ”För Nackas kommunala skolor” och ladda ned och aktivera tillägget från
webbplatsen.
Elever
- Användarkonto i G Suite for Education krävs för åtkomst.
- Logga in i G Suite for Education, öppna en ny flik i webbläsaren och skriv in
”https://chrome.google.com/webstore/category/for_your_domain?hl=sv” i adressfältet. Välj ”För xxxxxx skola”
och ladda ned och aktivera tillägget från webbplatsen.
- Logga in i Chrome Web Store. Välj ”För xxxxxx skola” och ladda ned och aktivera tillägget från webbplatsen.
Program och tillägg som laddas ned och installeras manuellt via Skolon.
Skolon är en digital tjänst för personal och elever i Nackas kommunala skolor.
Elever
För att kunna använda Skolons tjänster krävs samtycke.
Enligt personuppgiftslagen ska ett samtycke ske mellan individen som lämnar ut sina personuppgifter och
ansvarig leverantör.
Samtyckesblankett för användare av SKOLON
- Kontakta ansvarig administratör på skolenheten för hantering av samtyckesblankett.
Manuell installation
Personal och Elever
- Användarkonto krävs för åtkomst av Skolons tjänster.
- Kontakta ansvarig administratör på skolenheten för tillägg av användarkonto och installationsanvisningar.
StavaRex för Windows (Rättstavning)
StavaRex för Mac (Rättstavning)
SpellRight för Windows (Rättstavning)
SpellRight för Mac (Rättstavning)
WordRead Plus Mac (Talsyntes, stavningskontroll och ordprediktion)
OribiSpeak för Chrome (Talsyntes och läshjälp)
ClaroRead Plus för Windows (Talsyntes, ordförklaring och scanning)
ClaroRead Plus för Mac (Talsyntes, ordförklaring och scanning)
ClaroIdeas (Mind mappingprogram)
ClaroRead Anywhere (Ordbehandlare på webben)
ClaroDictionary (Översättning från svenska till engelska och engelska till svenska)
Claro BookReader (Uppläsning av PDF-filer)
ReadIris Pro (Skanningprogram)
Övriga program (Online)
Lexia Provia (Läs- och skrivinlärning för elever med dyslexi och andra språkliga betingade
inlärningssvårigheter)
- Användarkonton för pedagoger och elever beställs av ansvarig administratör på skolenheten.
- Beställning av användarkonton görs via supporten för Lexia Provia och faktureras respektive skolenhet.
- Användarkonton för pedagoger och elever administreras av administratör på skolenheten.
För ytterligare information om våra olika system och program, se hemsidan ”Digitala Resurser” på
www.nacka.se.