Barnträdgårdslärare, tillsvidare

LEDIGA PLATSER
Saltviks kommun - en kommun med målsättningen
att på ett rationellt och effektivt sätt producera
en fungerande basservice av god kvalité.
Skol- och bildningsnämnden i Saltviks kommun söker medarbetare.
Barnträdgårdslärare, tillsvidare
Med placering i daghemmet Skogsgläntan vid anställningens början.
Sista ansökningsdag: 24.3 2017 kl. 15.00
Arbetets karaktär: Heltidsarbete
Arbetet börjar: 1.8.2017
Lön: Lönen enligt AKTA.
Anställningens längd: Tillsvidare
Behörighetskraven bestäms enligt 1 § i Landskapsförordning (2011:90) om behörighetskrav för
personal anställd i daghem och fritidshem.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtalet AKTA. En prövotid om 4 månader tillämpas.
Den valda bör före anställningen inleds visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och
ett straffregisterutdrag enligt lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
(504/2002).
___________________________
Speciallärare med undervisningsskyldighet
som klasslärare, tillsvidare
Med placering i Ödkarby skola vid anställningens början. Den som erhåller tjänsten förväntas handha
skolledarskapet i form av förordnande för 3 år i taget.
Sista ansökningsdag: 24.3 2017 kl. 15.00
Arbetets karaktär: Heltidsarbete
Arbetet börjar: 1.8.2017
Lön: Lönen enligt UKTA.
Anställningens längd: Tillsvidare
Behörighetskrav: Speciallärar- och klasslärarexamen.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtalet UKTA. En prövotid om 12 månader
tillämpas. Den valda bör före anställningen inleds visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt
hälsotillstånd och ett straffregisterutdrag enligt lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som
arbetar med barn (504/2002).
____________________________
För närmare upplysningar kontakta bildningschef Peter Holm tel. 018-489018 eller 0457-3798947 epost: [email protected]
Ansökan inlämnas senast: 24 mars 2017 kl.15.00
Ansökningar riktas till Saltviks kommun/bildningschef Peter Holm per e-post: [email protected]
eller, Lillängs 14, 22320 Ödkarby.