Anmälningsblankett

ProgramridningiWillandsRidhustorsdagenden16mars.
*Vikommerattharidhusetitävlingsskickmedstaketochutsmyckning.
*CamillaSvenssondömerochLouiseSandgrenskriver.
*Pris150krsomfördelastillCamilla,LouiseochWillandsRF
*Varjeekipagehar20mintillsittförfogande.
*Nedanfyllerniinärnivillridasamtövrigauppgifter,sistadagenföranmälanärden14mars.
*Viserframemotentrevligdag!
Klockslag Program
09.00
09.20
09.40
10.00
10.20
10.40
11.00
11.20
11.40
13.00
13.20
13.40
14.00
14.20
14.40
15.00
15.20
15.40
16.00
17.00
17.20
17.40
18.00
18.20
18.40
19.00
19.20
19.40
20.00
20.20
Ryttare
Häst/Ponny
Klubb
20.40