På väg mot nya marknader

På väg mot nya marknader
Jesper Flygt, VD på Pointguard AB
Affärsutvecklingscheckarna hjälper det lilla familjeföretaget från Uppsala att ta
steget ut i världen med revolutionerande digitala taxilyktor.
- Tack vare tidigare internationaliseringscheckar från Tillväxtverket
har vi fått ett bra fotfäste i Förenade Arabemiraten och vår digitala
taxilykta har blivit känd på den
internationella marknaden. Med
de nuvarande checkarna har vi
siktet inställt på USA och resten av
världen, säger VD Jesper Flygt.
Pointguard är ett familjeföretag från
Uppsala som är specialiserat på att
utveckla och tillverka taklyktor för
taxi. Företagets nya, digitala taxilyktor är världsunika, men som litet
företag med begränsade resurser är det svårt hitta resurser för att nå ut på nya
marknader. Därför har checkarna gjort skillnad i internationaliseringsarbetet.
Projektet
Fakta Pointguard AB
Efter flera års utvecklingsarbete har Pointguard fått fram världsunika produkter i form av
digitala taxilyktor (iToplights). Dessa efterfrågas i hela världen, men Pointguard har begränsad erfarenhet av etablering på nya marknader.
I det här projektet ska vi analysera marknaderna, skapa en struktur för internationalisering,
etablera nya partners/agenter/återförsäljare,
vidta juridiska förberedelser och analysera
vilka certifieringar/tester som behövs för
bland annat USA. Med hjälp av bidraget från
Tillväxtverket vill Pointguard nå ut till nya
delar av världen och få en bra, stabil bas för
hur företaget ska kunna fortsätta expandera
och internationalisera i framtiden
Omsättning: 14 000 000 kr
Antal anställda: 8
Affärsidé: Pointguards affärsidé är att
utveckla, marknadsföra och sälja belysta taklyktor och tillbehör för kommersiella fordon.
Vision: Om några år är Pointguard ett
globalt företag som förutom innovativa,
uppkopplade taklyktor även säljer informationstjänster som skapas med hjälp
av dessa. Exempelvis mobila mätningar
av trafikflöden, väg- och luftkvalitet.
Aktivitetsplan
»»
»»
»»
»»
»»
Ta fram strategi för etablering på nya marknader med färdiga paket för agenter/partners/ÅF, inklusive marknadsundersökningar.
Utveckling av webbstöd för utländska agenter/partners/ÅF.
Juridisk hjälp med nya avtal (kontrakt med slutkunder, partners,
agenter, återförsäljare), riskminimering samt immateriella skydd.
Analys av vilka tester/certifieringar som behövs i USA/Kina och
förberedelser för dessa.
Identifiera potentiella partners, agenter och ÅF i USA och Kina.
Pointguard levererar bland annat smarta taxilyktor till Abu Dhabi.
Vill ni få hjälp med att expandera till nya marknader?
Kontakta Anette Widén på Almi Företagspartner för att få information om hur
intresseanmälan görs, [email protected], 018 - 18 52 15.