Miljöbyggnad indikator 4 Fortum Värme, alternativ 1

Indikator 4 Energislag
Verktyg för fördelning av årlig energianvändning på MBs miljökategorier
Fortum Värme Stockholm SILVER
För alla byggnader
Uppgifterna i verktyget utgår från den senast publicerade statistiken från Svensk Fjärrvärme, SILVER. I underlaget saknas uppgi
från ett flertal energileverantörer, dessutom saknas uppgifter om vilken typ av el som används. Ta kontakt med SGBC om det fin
Byggnad
Eventuell kommentarer
2015 års miljökategorier, kWh/m
Byggnadens
energiposter
Årlig energianvändning
Hushålls- eller verksamhetsel
Driftsel (Fastighetsel)
Fjärrvärme
Energikälla
1
Miljömärkt el
0,0
Vattenkraft
Stockholm
0,0
0,0
(kWh/m2)
100
Fjärrvärme, ev korr
0
0
Fjärrkyla
0
0
Fjärrkyla, egendefinierad
0
0
Solfångare
0
0
Solceller
0
0
Egendefinerat bränsle
0
0
Egendefinerat bränsle
0
0
Totalt
0
0,0%
Uppdaterade fjvnät: Stockholm
Indikatorbetyg
me, SILVER. I underlaget saknas uppgifter
nds. Ta kontakt med SGBC om det finns
2015 års miljökategorier, kWh/m2,år
2
4
0,0
0,0
0,0
77,9
0,0
22,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
22
77,9%
22,1%
Indikatorbetyg
SILVER