NAV Report 2017-03-08 - Optimized Portfolio Management

OPM
Optimized
Portfolio
Management
NAV Report 2017-03-08
Fund name
ISIN
NAV date
NAV per share
Performance
OPM Omega
SE0004356962
2017-01-31
134,847818
0,55%
OPM Vega
-A
-B
SE0001065285
SE0004777134
2017-01-31
2017-01-31
136,155194
125,273102
-0,53%
-0,44%
OPM Absolute Managers
SE0005567773
2017-03-08
100,402662
0,06%
OPM Listed Private Equity
SE0003039874
2017-03-08
253,969016
0,38%
OPM Global Quality Companies
-A
-B
SE0006993390
SE0006995056
2017-03-08
2017-03-08
109,165120
230,406621
0,41%
0,41%
Funds with monthly NAV
Funds with daily NAV
Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde eller kan komma att
bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att
ingå eller utföra några andra transaktioner. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.optimized.se/investera.