Ladda ner anmälan för utskrift

ANMÄLAN
TILL 38:e UPPLAGAN AV
VÄSTKUSTRALLYT
6 JUNI 2017
Start och mål: Marknadsplatsen, Halmstad*
Anmälningsavgift/fordon 200 kr. I anmälningsavgiften ingår frukost för 2 personer.**
Efteranmälningar 350 kr
Bil/MC/Lätt lastbil/ årsmodell 1900–1987 Bil
MC
Lätt Lastbil Entusiastfordon t.o.m. 2007
Antal personer i fordonet som önskar fika och fralla (bil/MC/Lätt lastbil) ….....st
Ange här om du är allergisk mot något livsmedel ..............................................................................
Anmälan och betalning senast 26 maj.
____________________
Fabrikat
________________________
Modell
_________
Årsmodell
______________
Reg.nr
____________________
Fabrikat
________________________
Modell
_________
Årsmodell
______________
Reg.nr
__________________________
Efternamn
_________________________
Förnamn
__________________________________ _____________
Adress
Postnummer
___________________________
Telefon (helst mobil)
___________________________
Ort
___________________________
E-postadress
Inbetalning till: Bankgiro 5804-6905
OBS! Anmälan registreras inte förrän anmälningsavgiften inbetalats.
Kom ihåg att skriva till namn och adress som avsändare när du betalar anmälningsavgiften!
* Se vidare information på vår hemsida www.hallandsfordonsveteraner.com eller i inbjudan på
sidan 9 i detta nummer av Fördelardosan!
** Om fler personer i fordonet önskar frukost kostar frukostbiljetten för dessa 25 kr per person.
Info: Sterner Josefsson 0702-320 323
PS! Anmälningsadress och plats för frimärke på baksidan av denna anmälan!
Du kan också anmäla dig direkt på vår hemsida: www.hallandsfordonsveteraner.com/evenemang.html
Tejpa
här
Plats för
porto
HALLANDS FORDONSVETERANER
c/o Maud Brink
Norra Kustvägen 48
312 71 Skummeslövsstrand