5 Succesvolle Carrières die in uw handbereik liggen door online Statistiek te studeren

Statistiek is een onderdeel van de wiskunde, dat zich bezighoudt met
gegevens die worden verzameld en geanalyseerd. Op basis van deze
analyses kunnen vervolgens belangrijke beslissingen genomen
worden. We leven in een wereld vol data en informatie waarin
gegevens niet alleen belangrijk zijn; Ze zijn cruciaal voor het
voortbestaan van een bedrijf. De kennis van statistiek is dus nuttig om
een goedbetaalde baan te scoren, in vrijwel elke acsector. Hieronder
is een lijst van enkele carrière-mogelijkheden voor de statisticus:
1. Statisticus bij de overheid
Overal ter wereld werken statistici voor de overheid; ze verzamelen en
analyseren data en stellen op basis van deze analyses rapporten op
voor de regering. De jobinhoud van een data scientist bij de overheid
is veelzijdig. Voorbeelden van data die je bij de overheid analyseert
zijn werkloosheidscijfers,
hoeveel verkeersongevallen plaatsvonden in een bepaalde regio of zelfs in het
hele land, wat het gemiddelde aantal ongevallen in een bepaalde maand of een
bepaald seizoen van het jaar was, enz.
De inhoud van de studies van een statisticus bij de overheid kan variëren in
overeenstemming met de behoeften van de overheid en de bevolking. De
salarissen van statistici die werkzaam zijn voor de overheid zijn vrij hoog.
2. Data Scientist – Thema Milieu
Een tweede type baan die u kan scoren als kenner van Data Science is het
analyseren van milieugerelateerde onderwerpen. Dit werk is relatief complex
en u zal moeten samenwerken met wetenschappers en milieu-experts. Statistici
die werken op milieugerelateerde onderwerpen zijn vaak betrokken bij
onderzoeksorganisaties, die met hen samenwerken en hen adviseren.
3. Docent Statistiek
Het doceren van Statistiek is een job die je veel voldoening kan geven. Eén van
de mogelijkheden, wanneer u ervaring hebt met statistiek, is het doceren van
statistiek om studenten vaardigheden in het analyseren van data aan te leren.
Statistiek wordt zowel gedoceerd op middelbaar, als op hoger en universitair
niveau. Om als docent in statistiek aan de slag te gaan, heeft u ruime ervaring
nodig met methodologische vakken. investeren.
U kunt als docent ook aan de slag voor het geven van bijlessen aan studenten
via portalen zoals Stats4Students. Het onderwijzen van statistiek geeft enorme
voldoening en is een mooie bijverdienste, en zelfs een volwaardige carrière als
u hier voltijds in wilt investeren.
4. Marktonderzoeker
Veel bedrijven werken vandaag de dag met freelance statistici om
marktonderzoek te doen. Ze willen weten welke consumenten welke producten
gebruiken en om sales te voorspellen aan de hand van verkoopsdata.
Marktonderzoekers analyseren de behoeften en wensen van huidige en
potentiële klanten. Als uw bedrijf een nieuw project begint, dan kan u het
advies van een marktonderzoeker zeker gebruiken. Als marktonderzoeker is
het essentieel op de hoogte te zijn van de markten waarover je onderzoek
voert, alsook om gekwalificeerd te zijn in verschillende statistische technieken
om vraagstukken op te lossen, die door uw klanten voorgelegd
worden. Ervaring met onderzoek is hier een vereiste.
5. Statistisch Adviseur
Eén van de meest lucratieve carrières waarin statistici kunnen toetreden, is die
van statistisch adviseur.
In deze functie kunt u verschillende opdrachtgevers adviseren die behoefte
hebben aan uw statistische analyses, advies en training. Uw opdrachtgever
komt uit verschillende vakgebieden zoals het bedrijfsleven, geneeskunde,
milieu-domein en zelfs de overheid. U verzamelt gegevens, analyseert ze en
adviseert over mogelijke pisten en beslissingen.
Artikelbron: -https://stats4studentsleuven.blogspot.in/2017/07/5succesvolle-carrieres-die-in-uw.html