Primjer modeliranja sinhronog generatora primjenom softverskog paketa COMSOL Multiphysics

Primjer modeliranja sinhronog
generatora primjenom softverskog
paketa COMSOL Multiphysics
Uvod
0
Konstrukcijska izvedba SMPM
1
Model SGPM za analizu FEM metodom
2
Model analiziranog generatora u
COMSOL-u
3
Električni krug u COMSOL-u: Modul
SPICE