345293

tisdag 2021-04-06 13:56
Inkommande mail
Till: [email protected];
Från: [email protected]
Skickat: 2021-04-06:13:56
Bilagor: image001.jpg;Överlämnande.pdf;
Överlämnande till mmd, beslut 403-2029-2021, kommunens dnr BN 2019-000853
Hej,
Bifogar kopia.
Vänliga hälsningar,
Dnr BN 2019-000853 – Ankom 2021-04-08
Lina Gezelius
Administratör
Enheten för överklaganden
Länsstyrelsen i Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besök Regeringsgatan 66
Telefon 010 – 223 17 09