גרנד וויאג`ר להורדת קובץ לחץ כאן - AEL

‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫פרק ‪2‬‬
‫לפני הנהיגה‬
‫מפתחות ‪...........................................................................‬‬
‫מערכת התנעה אלחוטית )‪............................................... (WIN‬‬
‫נעילת גלגל הגה )אם מותקנת( ‪...............................................‬‬
‫משבת מנוע )‪................................................... (IMMOBILIZER‬‬
‫מערכת אזעקה )אם מותקנת( ‪.................................................‬‬
‫תאורת פנים בכניסה )אם מותקנת( ‪.........................................‬‬
‫שלט רחוק ‪.........................................................................‬‬
‫מנעולי הדלתות ‪..................................................................‬‬
‫חלונות ‪..............................................................................‬‬
‫דלת הזזה צידית‪..................................................................‬‬
‫‪21‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪36‬‬
‫‪40‬‬
‫‪44‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫לפני הנהיגה )המשך(‬
‫דלת תא מטען ‪....................................................................‬‬
‫התקני ריסון לנוסעים ‪..........................................................‬‬
‫כריות אוויר לנהג ולנוסע במושב הקדמי )‪........................... (SRS‬‬
‫המלצות להרצת המנוע ‪.........................................................‬‬
‫עצות בטיחות ‪.....................................................................‬‬
‫‪22‬‬
‫‪50‬‬
‫‪53‬‬
‫‪65‬‬
‫‪91‬‬
‫‪92‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מפתחות‬
‫אודות המפתחות שלך‬
‫ברכבך מותקנת מערכת התנעה‬
‫ללא מפתח‪ .‬מערכת זאת כוללת‬
‫מפתח המשולב בשלט רחוק‬
‫ורכיב התנעה אלחוטי במתג‬
‫ההתנעה‪ .‬ניתן להכניס את‬
‫המפתח הדו צדדי למתג ההתנעה‬
‫כאשר אחד מהצדדים פונה‬
‫מעלה‪.‬‬
‫אפשרות מערכת היכנס וסע‬
‫רכב זה מאובזר במערכת "היכנס‬
‫וסע" ללא הכנסת המפתח למתג‬
‫ההתנעה‪ .‬אודות המערכת ניתן‬
‫לקרוא בסעיף "נוהל התנעה"‬
‫בהמשך הספר‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫מערכת התנעה אלחוטית‬
‫)‪(WIN‬‬
‫מערכת זו פועלת בצורה דומה‬
‫למערכת התנעה רגילה‪ .‬היא‬
‫בעלת ארבעה מצבי פעולה‪,‬‬
‫שלושה מהם בעלי מעצור מכני‬
‫והרביעי נתון ללחץ קפיץ‪.‬‬
‫המצבים העיקריים הינם ‪LOCK‬‬
‫)נעול(‪) ACC ,‬אביזרים( ו‪-‬‬
‫‪) ON/RUN‬פועל(‪ .‬מצב ‪START‬‬
‫)התנעה( הינו מצב קפיצי‪ ,‬לאחר‬
‫שחרור המתג ממצב ‪,START‬‬
‫המתג יחזור באופן אוטומטי‬
‫למצב ‪.ON/RUN‬‬
‫‪23‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪ - LOCK‬נעול‬
‫‪ - ACC‬אביזרים‬
‫‪ - ON/RUN‬פועל‬
‫‪ - START‬התנעה‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם הרכב מצויד במערכת "הכנס‬
‫וסע" ניתן לראות את מצב מתג‬
‫המידע‬
‫במרכז‬
‫ההתנעה‬
‫האלקטרוני )‪.(OFF/ACC/RUN‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מפתח משולב בשלט רחוק‬
‫מפתח זה מפעיל את מתג‬
‫ההתנעה‪ .‬הוא מכיל בתוכו משדר‬
‫לפתיחת הדלתות ומפתח שירות‬
‫המאוחסן בחלקו האחורי‪.‬‬
‫מפתח השירות מאפשר כניסה‬
‫לרכב במקרה שהמצבר או‬
‫סוללת השלט לא תקינים‪.‬‬
‫המפתח גם משמש לנעילת תא‬
‫הכפפות‪ .‬באפשרותך להשאיר את‬
‫מפתח השירות ברשותך כאשר‬
‫את הרכב מחנה אדם אחר‪.‬‬
‫כדי להפריד את מפתח השירות‬
‫מהשלט רחוק‪ ,‬הזז את הלשונית‬
‫בחלק העליון של המחזיק בעזרת‬
‫הבוהן ואז משוך והוצא את‬
‫המפתח ממחזיק המפתחות‬
‫בעזרת היד השנייה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫הערה‪:‬‬
‫ניתן להכניס את המפתח הדו‬
‫צדדי למתג ההתנעה כאשר כל‬
‫אחד מהצדדים פונה כלפי מעלה‪.‬‬
‫הוצאת מפתח ההתנעה‬
‫הבא את ידית בורר תיבת‬
‫ההילוכים למצב ‪) P‬חניה(‪ .‬סובב‬
‫את המפתח למצב ‪ LOCK‬ואז‬
‫הוצא את המפתח‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫מתגי החלונות החשמליים‬
‫יישארו פעילים עד ‪ 10‬דקות‬
‫נוספות לאחר שמתג ההתנעה‬
‫מובא למצב ‪ ,LOCK‬תלוי בזמן‬
‫ההשהיה שתוכנן‪ .‬פתיחת אחת‬
‫תבטל‬
‫הקדמיות‬
‫הדלתות‬
‫אפשרות זאת‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫לעולם אל תשאיר ילדים לבד‬
‫ברכב‪ .‬השארת ילדים ברכב‬
‫מסוכנת ממספר סיבות‪ .‬הילד‪,‬‬
‫או אחרים‪ ,‬עלולים להיפגע‬
‫קשות‪ .‬אל תשאיר את המפתח‬
‫במתג ההתנעה‪ .‬הילד עלול‬
‫להפעיל את חלונות החשמליים‪,‬‬
‫בקרות אחרות ואפילו לגרום‬
‫לתזוזת הרכב‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫זהירות!‬
‫אין להשאיר ילדים או בעלי‬
‫חיים ברכב חונה במזג אוויר חם‪.‬‬
‫טמפרטורת פנים הרכב עולה‬
‫במהירות ועלולה לגרום לפגיעה‬
‫קשה ואף למוות‪ .‬הוצא תמיד את‬
‫המפתח ממתג ההתנעה ונעל את‬
‫כל הדלתות כאשר אתה עוזב את‬
‫הרכב ללא השגחה‪.‬‬
‫תזכורת "מפתח במתג ההתנעה"‬
‫בפתיחת דלת הנהג כאשר‬
‫המפתח נעוץ במתג ההתנעה‬
‫ונמצא במצב ‪ LOCK‬או ‪,ACC‬‬
‫יישמע צליל להזכירך להסיר את‬
‫המפתח ממתג ההתנעה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫הערה‪:‬‬
‫התזכורת נשמעת רק כאשר‬
‫מפתח ההתנעה נמצא במצב‬
‫"‪ "LOCK‬או "‪."ACC‬‬
‫עם הרכב מצויד במערכת "היכנס‬
‫וסע"‪ ,‬פתיחת דלת הנהג כאשר‬
‫מתג ההתנעה במצב ‪ ACC‬או‬
‫‪) ON/RUN‬והמנוע דומם(‪ ,‬תגרום‬
‫גם כן להשמעת הצליל‪.‬‬
‫נעילת גלגל הגה‬
‫)אם מותקנת(‬
‫יתכן ורכבך מאובזר בנעילת גלגל‬
‫הגה פסיבית‪ .‬נעילה זאת מונעת‬
‫את פעולת ההיגוי ללא מפתח‬
‫הרכב‪ .‬אם מפתח הרכב אינו‬
‫‪25‬‬
‫במתג ההתנעה וההגה מסובב‬
‫מעבר לחצי סיבוב הוא ינעל‪.‬‬
‫נעילה ידנית של גלגל ההגה‬
‫כאשר המנוע פועל‪ ,‬סובב את‬
‫גלגל ההגה חצי סיבוב‪ ,‬דומם את‬
‫המנוע והסר את המפתח‪ .‬סובב‬
‫את גלגל ההגה מעט לכיוון‬
‫כלשהו עד לשילוב הנעילה‪.‬‬
‫לשחרור נעילת גלגל ההגה‬
‫הכנס את מפתח ההתנעה למתג‬
‫ההתנעה והתנע את המנוע‪ .‬אם‬
‫קשה לסובב את המפתח‪ ,‬סובב‬
‫את ההגה מעט ימינה ושמאלה‬
‫בכדי לשחרר את הנעילה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם סובבת את ההגה ימינה‬
‫בכדי לשלב את הנעילה‪ ,‬תצטרך‬
‫לסובב את ההגה מעט ימינה‬
‫בכדי לשחרר את הנעילה‪ .‬אם‬
‫סובבת את ההגה שמאלה בכדי‬
‫לשלב את הנעילה‪ ,‬תצטרך‬
‫לסובב את ההגה מעט שמאלה‬
‫בכדי לשחרר את הנעילה‪.‬‬
‫מערכת נעילת מפתח התנעה‪/‬‬
‫תיבת הילוכים‬
‫מערכת זאת מונעת את שחרור‬
‫המפתח ממתג ההתנעה במידה‬
‫ותיבת ההילוכים לא נמצאת‬
‫במצב חניה )‪ .(P‬כמו כן‪ ,‬היא גם‬
‫מונעת את העברת ידית בורר‬
‫ההילוכים ממצב חניה במידה‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫ומתג ההתנעה אינו במצב‬
‫הבלמים‬
‫ודוושת‬
‫‪ON/RUN‬‬
‫מופעלת‪.‬‬
‫משבת מנוע )אימובילייזר(‬
‫משבת המנוע מונע שימוש לא‬
‫מורשה ברכב על ידי השבתת‬
‫המנוע‪ .‬אין צורך לדרוך או‬
‫להפעיל את משבת המנוע‪.‬‬
‫המערכת היא אוטומטית ופועלת‬
‫באם הרכב נעול ובאם לא‪.‬‬
‫המערכת תדומם את המנוע‬
‫לאחר שתי שניות אם נעשה‬
‫שימוש במפתח שלא מכיל את‬
‫השבב האלקטרוני התואם‪ .‬רק‬
‫מפתחות המכילים את השבב‬
‫המתאים לרכב יכולים להתניע‬
‫את המנוע‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫בזמן הפעלה רגילה‪ ,‬נורית החיווי‬
‫של משבת המנוע דולקת לשלוש‬
‫שניות לאחר הפעלת מתג‬
‫ההתנעה‪ ,‬לבדיקת תקינותה‪ .‬אם‬
‫הנורית נשארת דולקת‪ ,‬הדבר‬
‫מצביע על בעיה במערכת משבת‬
‫המנוע‪.‬‬
‫אם לאחר שלב בדיקת תקינות‬
‫הנורית היא מתחילה להבהב‪,‬‬
‫הדבר מצביע על כך שנעשה‬
‫שימוש במפתח לא מתאים‪.‬‬
‫בשני המצבים הללו‪ ,‬המנוע‬
‫ידומם לאחר שתי שניות‪ .‬זכור כי‬
‫מפתח ללא השבב המתאים לרכב‬
‫לא יתניע את המנוע גם אם הוא‬
‫מתאים בצורתו למתג ההתנעה‪.‬‬
‫אם נורית החיווי של משבת‬
‫המנוע נדלקת כאשר המונע פועל‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫יותר מעשר שניות‪ ,‬נתגלתה‬
‫תקלה במערכת‪ .‬במקרה כזה‪,‬‬
‫דאג לתיקון התקלה בהקדם‬
‫האפשרי‪ .‬הבא את הרכב מיד‬
‫למוסך מורשה‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫לא ניתן להשתמש בשלט התנעה‬
‫מרחוק חלופי שנרכש בנפרד‪.‬‬
‫השימוש בשלט רחוק כזה עלול‬
‫לגרום לכשל בהתנעה ולאובדן‬
‫ההגנה על הרכב‪.‬‬
‫כל המפתחות שסופקו עם הרכב‬
‫תוכנתו למערכת החשמלית של‬
‫הרכב‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫מפתחות חלופיים‬
‫הערה‪:‬‬
‫ניתן להשתמש רק במפתחות‬
‫שתוכנתו למערכת משבת המנוע‬
‫של הרכב‪ .‬מפתח שתוכנת לרכב‬
‫אחד‪ ,‬לא ניתן לתכנות ולשימוש‬
‫לרכב אחר‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫תמיד יש להוציא את המפתח‬
‫מהרכב ולנעול את כל הדלתות‬
‫כאשר עוזבים את הרכב ללא‬
‫השגחה‪.‬‬
‫שכפול מפתחות מבוצע אך ורק‬
‫בידי מוסך מורשה‪ .‬ההליך כולל‬
‫תכנות מפתח "גולם" למערכת‬
‫משבת המנוע של הרכב‪ .‬מפתח‬
‫‪27‬‬
‫"גולם" הוא מפתח שלא תוכנת‬
‫אף פעם‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫עליך להביא את כל המפתחות‬
‫של הרכב למוסך השירות כאשר‬
‫מתקנים את מערכת משבת‬
‫המנוע‪.‬‬
‫מערכת אזעקה )אם מותקנת(‬
‫מערכת האזעקה של הרכב מגנה‬
‫מפני פתיחה שאינה מורשית של‬
‫הדלתות ושימוש לא מורשה‬
‫במתג ההתנעה‪ .‬כאשר מערכת‬
‫האזעקה מופעלת‪ ,‬המתגים‬
‫הפנימיים של מנעולי הדלתות‪,‬‬
‫דלתות ההזזה החשמליות ודלת‬
‫תא המטען מנוטרלים‪ .‬מערכת‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫האזעקה של הרכב מספקת‬
‫והתראה‬
‫קולית‬
‫התראה‬
‫הדקות‬
‫בשלוש‬
‫ויזואלית‪.‬‬
‫הראשונות יופעל הצופר ואורות‬
‫הרכב יהבהבו‪ .‬למשך ‪ 15‬דקות‬
‫נוספות יהבהבו רק הפנסים‬
‫הראשיים‪ .‬המנוע יופעל רק אם‬
‫יתבצע שימוש במפתח הרכב‬
‫המקורי‪.‬‬
‫דריכת מערכת האזעקה‬
‫בצע את הפעולות הבאות בכדי‬
‫לדרוך את מערכת האזעקה‪:‬‬
‫‪ .1‬הסר את המפתח ממתג‬
‫ההתנעה‪.‬‬
‫‪ ‬בכלי רכב עם מערכת‬
‫וודא‬
‫וסע"‪,‬‬
‫"היכנס‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫שמערכת ההתנעה של הרכב‬
‫נמצאת במצב ‪.OFF‬‬
‫‪ ‬בכלי רכב ללא מערכת‬
‫וודא‬
‫וסע"‪,‬‬
‫"היכנס‬
‫שמערכת ההתנעה נמצאת‬
‫במצב ‪ OFF‬והמפתח אינו‬
‫נמצא במתג ההתנעה‪.‬‬
‫‪ .2‬בצע את אחת מהפעולות‬
‫הבאות בכדי לנעול את הרכב‪:‬‬
‫‪ ‬לחץ על לחצן ‪ LOCK‬במתג‬
‫הנעילה החשמלית הפנימי‬
‫של הדלתות כאשר דלת‬
‫הנהג ו‪/‬או הנוסע פתוחות‪.‬‬
‫‪ ‬לחץ על לחצן ‪ LOCK‬בידית‬
‫החיצונית כאשר קיים שלט‬
‫‪28‬‬
‫מתאים לרכב באותו אזור‬
‫פעולה‪.‬‬
‫‪ ‬לחץ על לחצן ‪ LOCK‬בשלט‬
‫הרחוק של הרכב‪.‬‬
‫‪ .3‬אם ישנן דלתות פתוחות‪,‬‬
‫סגור אותן‪.‬‬
‫נטרול מערכת האזעקה‬
‫בכלי רכב ללא מערכת "היכנס‬
‫וסע"‬
‫לנטרול המערכת‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫השחרור בשלט או הכנס מפתח‬
‫מתאים למתג ההתנעה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬מנעול המפתח בדלת הנהג‬
‫ולחצן פתיחת דלת תא המטען‬
‫בשלט אינם יכולים לדרוך או‬
‫לנטרל את מערכת האזעקה‪.‬‬
‫‪ ‬כאשר מערכת האזעקה‬
‫דרוכה ודלת תא המטען‬
‫נפתחת‪ ,‬האזעקה אינה‬
‫מנוטרלת‪ .‬אם מישהו יכנס‬
‫לרכב דרך תא המטען ויפתח‬
‫את אחת הדלתות‪ ,‬האזעקה‬
‫תופעל‪.‬‬
‫‪ ‬כאשר מערכת האזעקה ברכב‬
‫דרוכה‪ ,‬כפתורי הנעילה‬
‫המרכזית הפנימיים לא ינעלו‬
‫את הדלתות‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫מערכת האזעקה מתוכננת להגנה‬
‫על רכבך אך בתנאים מסוימים‬
‫היא עלולה לגרום לאזעקת שווא‪.‬‬
‫במקרה שנעלת את הדלתות‬
‫בעזרת השלט כאשר אתה בתוך‬
‫הרכב‪ ,‬כאשר המערכת תדרך‪,‬‬
‫במידה ותפתח דלת‪ ,‬האזעקה‬
‫תופעל‪ .‬במקרה כזה עליך לנטרל‬
‫את מערכת האזעקה בעזרת‬
‫השלט‪.‬‬
‫אם מערכת האזעקה דרוכה‪,‬‬
‫והמצבר מנותק‪ ,‬מערכת האזעקה‬
‫תישאר דרוכה כאשר המצבר‬
‫יחובר שנית‪ .‬האורות החיצוניים‬
‫יהבהבו‪ ,‬הצופר יפעל ולא ניתן‬
‫יהיה להפעיל את מתג ההתנעה‪.‬‬
‫במקרה כזה‪ ,‬נטרל את מערכת‬
‫האזעקה‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫בכלי רכב בעלי מערכת "היכנס‬
‫וסע"‬
‫לנטרול המערכת‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫השחרור בשלט או משוך את‬
‫אחת מידיות הדלתות הקדמיות‬
‫כאשר מפתח מתאים נמצא‬
‫בקרבת הרכב‪ ,‬או הכנס מפתח‬
‫מתאים למתג ההתנעה )אם‬
‫כפתור ה‪ "START/STOP"-‬אינו‬
‫קיים( וסובב למצב ‪.ON/RUN‬‬
‫תאורת פנים בכניסה‬
‫)אם מותקנת(‬
‫תאורת הפנים פועלת כאשר אחת‬
‫הדלתות נפתחת או נעילת‬
‫הדלתות משוחררת על ידי השלט‪.‬‬
‫היא תפעל למשך ‪ 30‬שניות‬
‫מסגירת הדלתות‪ ,‬ואז תתעמעם‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫התאורה תכבה באופן מיידי גם‬
‫אם תפעיל את מתג ההתנעה‪,‬‬
‫לאחר סגירת כל הדלתות‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬התאורה לא תתעמעם עד‬
‫למצב כבוי לאחר ‪ 30‬שניות‬
‫במידה ובקרת התאורה‬
‫נמצאת במצב מופעל ‪ON‬‬
‫)במצב העליון ביותר(‪.‬‬
‫‪ ‬אף אחת מהנורות הפנימיות‬
‫לא תידלק אם מתג בקרת‬
‫התאורה נמצא במצב התחתון‬
‫ביותר‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫שלט רחוק‬
‫מערכת זו מאפשרת לך לנעול או‬
‫לשחרר את נעילת הדלתות ותא‬
‫המטען‪ ,‬לפתוח את החלונות‬
‫הקדמיים ואת דלת ההזזה‬
‫החשמלית ממרחק של עד ‪11‬‬
‫מטרים באמצעות השלט‪ .‬אין‬
‫צורך לכוון את השלט לכיוון‬
‫הרכב על מנת להפעיל את‬
‫המערכת‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫כאשר המפתח מוכנס למתג‬
‫ההתנעה‪ ,‬כל הלחצנים שעל‬
‫השלט מנוטרלים‪ .‬הלחצנים של‬
‫השלטים הנוספים נשארים‬
‫פעילים‪ .‬כאשר הרכב מעל‬
‫למהירות של ‪ 8‬קמ"ש גם‬
‫‪30‬‬
‫שעל‬
‫הלחצנים‬
‫הנוספים מנוטרלים‪.‬‬
‫השלטים‬
‫שלט רחוק עם מפתח שירות‬
‫שחרור נעילת הדלתות ודלת תא‬
‫המטען‬
‫לחץ על לחצן השחרור של השלט‬
‫( פעם אחת לשחרור דלת‬
‫)‬
‫הנהג‪ ,‬או פעמיים כדי לשחרר את‬
‫נעילת כל הדלתות ודלת תא‬
‫המטען‪ .‬מערכת תאורת הפנים‬
‫תופעל‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הדלתות‬
‫לנעילת‬
‫המטען‬
‫לחץ ושחרר את לחצן הנעילה‬
‫) ( בשלט רחוק על מנת לנעול‬
‫את הדלתות ואת דלת תא‬
‫המטען‪.‬‬
‫הדלתות‬
‫ודלת‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫תא‬
‫בלחיצה‬
‫שחרור‬
‫ראשונה‬
‫אפשרות זאת מאפשרת לתכנת‬
‫את המערכת כך שתשחרר רק‬
‫את דלת הנהג או תשחרר את כל‬
‫הדלתות בלחיצה הראשונה‪.‬‬
‫‪ ‬ברכב המצויד במרכז מידע‬
‫פנה‬
‫)‪,(EVIC‬‬
‫אלקטרוני‬
‫לפרטים בסעיף "מרכז מידע‬
‫אלקטרוני‪-‬העדפות אישיות"‪.‬‬
‫‪ ‬ברכב שאינו מצויד במרכז‬
‫מידע אלקטרוני )‪ (EVIC‬ניתן‬
‫להפעיל או לנטרל את הפעולה‬
‫באופן הבא‪:‬‬
‫‪ .1‬בצע את הפעולה כאשר‬
‫אתה עומד מחוץ לרכב‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ והחזק את לחצן‬
‫הנעילה לפחות ‪ 4‬שניות אך‬
‫לא יותר מ‪ 10-‬שניות‪.‬‬
‫לאחר מכן לחץ והחזק את‬
‫לחצן שחרור הנעילה תוך‬
‫כדי לחיצה על לחצן‬
‫הנעילה‪.‬‬
‫‪ .3‬שחרר את שני הלחצנים בו‬
‫זמנית‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫‪ .4‬בדוק שהאפשרות שנבחרה‬
‫פועלת כראוי‪ .‬כאשר אתה‬
‫עומד מחוץ לרכב לחץ על‬
‫לחצני השחרור והנעילה‬
‫של הדלתות בשלט הרחוק‬
‫כאשר מתג ההתנעה במצב‬
‫‪ LOCK‬ואין מפתח במתג‬
‫ההתנעה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫לחיצה על לחצן הנעילה בשלט‬
‫כאשר אתה נמצא בתוך הרכב‬
‫תדרוך את מערכת האזעקה‪.‬‬
‫פתיחת דלת כאשר מערכת‬
‫האזעקה דרוכה תגרום להפעלת‬
‫המערכת‪ .‬לחץ על לחצן השחרור‬
‫בשלט לנטרול המערכת‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ .5‬חזור על סדר הפעולות אם‬
‫ברצונך לחזור למצב הקודם‪.‬‬
‫פתיחה‪/‬סגירה חשמלית של דלת‬
‫תא המטען החשמלית‬
‫)אם מותקנת(‬
‫לחץ על לחצן פתיחת‪/‬סגירת דלת‬
‫תא המטען בשלט פעמיים‬
‫ברציפות תוך ‪ 5‬שניות בכדי‬
‫לפתוח‪/‬לסגור את דלת תא‬
‫המטען החשמלית‪ .‬ישמע צפצוף‬
‫במשך שלוש שניות ולאחר מכן‬
‫הדלת תיפתח‪/‬תיסגר‪ .‬אם הלחצן‬
‫נלחץ שנית כאשר הדלת במהלך‬
‫סגירה‪ ,‬היא תיפתח שוב עד למצב‬
‫הפתוח המרבי‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫ניתן לפתוח ולסגור את דלת תא‬
‫המטען החשמלית גם מהלחצן‬
‫הקיים בקונסולה העליונה מעל‬
‫ראש הנהג‪.‬‬
‫אם מותקן ברכב לחצן אחורי‬
‫פנימי לסגירת דלת תא המטען‪,‬‬
‫ניתן לסגור באמצעותו את הדלת‬
‫אך לא ניתן לפתוח אותה‬
‫באמצעות לחצן זה‪.‬‬
‫אם הרכב נעול והאזעקה דרוכה‪,‬‬
‫פתיחת דלת תא המטען‬
‫באמצעות השלט אינה מבטלת‬
‫את נעילת הדלתות ואינה‬
‫מנטרלת את האזעקה‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫פתיחה‪/‬סגירה חשמלית של דלת‬
‫הזזה שמאלית חשמלית‬
‫)אם מותקנת(‬
‫לחץ על לחצן דלת ההזזה‬
‫פעמיים‬
‫בשלט‬
‫השמאלית‬
‫ברציפות תוך ‪ 5‬שניות בכדי‬
‫לפתוח‪/‬לסגור את דלת ההזזה‬
‫השמאלית החשמלית‪ .‬אם הלחצן‬
‫נלחץ שנית כאשר הדלת במהלך‬
‫סגירה‪ ,‬היא תיפתח שוב עד למצב‬
‫הפתוח המרבי‪.‬‬
‫אם הרכב נעול והאזעקה דרוכה‪,‬‬
‫פתיחת דלת ההזזה החשמלית‬
‫באמצעות השלט מבטלת את‬
‫נעילת הדלת ומנטרלת את‬
‫האזעקה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫פתיחה‪/‬סגירה חשמלית של דלת‬
‫הזזה ימנית חשמלית‬
‫)אם מותקנת(‬
‫לחץ על לחצן דלת ההזזה הימנית‬
‫בשלט פעמיים ברציפות תוך ‪5‬‬
‫שניות בכדי לפתוח‪/‬לסגור את‬
‫דלת ההזזה הימנית החשמלית‪.‬‬
‫אם הלחצן נלחץ שנית כאשר‬
‫הדלת במהלך סגירה‪ ,‬היא‬
‫תיפתח שוב עד למצב הפתוח‬
‫המרבי‪.‬‬
‫אם הרכב נעול והאזעקה דרוכה‪,‬‬
‫פתיחת דלת ההזזה החשמלית‬
‫באמצעות השלט מבטלת את‬
‫נעילת הדלת ומנטרלת את‬
‫האזעקה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫פתיחת חלונות מרחוק‬
‫)אם מותקנת(‬
‫אפשרות זו מאפשרת לך לפתוח‬
‫את שני החלונות הקדמיים בו‬
‫זמנית בעזרת השלט הרחוק‪.‬‬
‫להפעלת אפשרות זו לחץ לחיצה‬
‫קצרה על לחצן השחרור ומיד‬
‫לאחר מכן לחץ והחזק את לחצן‬
‫השחרור עד לפתיחת החלונות‬
‫לגובה הרצוי‪.‬‬
‫הבהוב אורות בזמן נעילה‬
‫)אם מותקן(‬
‫כאשר אפשרות זו פעילה‪ ,‬פנסי‬
‫האיתות מהבהבים בכל נעילה או‬
‫שחרור של הדלתות באמצעות‬
‫השלט רחוק‪ .‬ניתן להפעיל או‬
‫לבטל את ההבהוב עם הנעילה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪ ‬ברכב המצויד במרכז מידע‬
‫אלקטרוני )‪ (EVIC‬הבחירה‬
‫נעשית דרך מרכז המידע‪ ,‬פנה‬
‫לפרטים בסעיף "מרכז מידע‬
‫אלקטרוני‪-‬העדפות אישיות"‪.‬‬
‫‪ ‬ברכב שאינו מצויד במרכז‬
‫מידע אלקטרוני )‪ (EVIC‬פעל‬
‫על פי הצעדים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬בצע את הפעולה כאשר‬
‫אתה עומד מחוץ לרכב‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ והחזק את לחצן‬
‫שחרור הנעילה לפחות ‪4‬‬
‫שניות אך לא יותר מ‪10-‬‬
‫שניות‪ .‬לאחר מכן לחץ‬
‫והחזק את לחצן הנעילה‬
‫תוך כדי לחיצה על לחצן‬
‫השחרור‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ .3‬שחרר את שני הלחצנים בו‬
‫זמנית‪.‬‬
‫‪ .4‬בדוק שהאפשרות שנבחרה‬
‫פעולת כראוי‪ .‬כאשר אתה‬
‫עומד מחוץ לרכב לחץ על‬
‫לחצני השחרור והנעילה‬
‫של הדלתות בשלט הרחוק‬
‫כאשר מתג ההתנעה במצב‬
‫‪ LOCK‬ואין מפתח במתג‬
‫ההתנעה‪.‬‬
‫‪ .5‬חזור על סדר הפעולות אם‬
‫ברצונך לחזור למצב‬
‫הקודם‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫הערה‪:‬‬
‫לחיצה על לחצן הנעילה בשלט‬
‫כאשר אתה נמצא בתוך הרכב‬
‫תדרוך את מערכת האזעקה‪.‬‬
‫פתיחת דלת כאשר מערכת‬
‫האזעקה דרוכה תגרום להפעלת‬
‫המערכת‪ .‬לחץ על לחצן השחרור‬
‫בשלט לנטרול המערכת‪.‬‬
‫תכנות שלטים נוספים‬
‫במידה ואין לך שלט מתוכנת‪,‬‬
‫פנה למרכז השירות‪.‬‬
‫החלפת סוללות השלט‬
‫הסוללה המומלצת להחלפה היא‬
‫‪.CR2032‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬אין לגעת במגעי בית הסוללה‬
‫או במעגל המודפס בשלט‪.‬‬
‫‪ .1‬הסר את מפתח השירות‬
‫מהשלט‪ ,‬על ידי משיכת‬
‫הלשונית בקצה השלט הצידה‬
‫בעזרת האגודל ומשיכת‬
‫המפתח החוצה בעזרת היד‬
‫השנייה‪.‬‬
‫הסרת מפתח השירות‬
‫‪34‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫האצבעות‪ .‬שמני העור פוגעים‬
‫בסוללות‪ .‬אם נגעת בסוללה‪,‬‬
‫נקה אותה עם אלכוהול‪.‬‬
‫‪ .4‬על מנת לסגור את השלט‬
‫בחזרה‪ ,‬לחץ את שני חלקי‬
‫השלט זה כלפי זה‪.‬‬
‫‪ .2‬הכנס את קצה מפתח‬
‫השירות או מברג דק וקטן‬
‫לחריץ ולחץ בעדינות על מנת‬
‫להפריד את שתי חלקי‬
‫השלט‪ .‬הימנע מגרימת נזק‬
‫לאטם בזמן הפירוק‪.‬‬
‫הפרד את חלקי השלט‬
‫הכנס את מפתח השירות לחריץ‬
‫‪ .3‬הוצא את הסוללה והחלף‬
‫אותה בחדשה‪ .‬בזמן החלפת‬
‫הסוללה‪ ,‬שים לב להתאים‬
‫את הצד החיובי ‪ +‬אשר על‬
‫הסוללה לסימן החיובי ‪+‬‬
‫אשר בתוך תפס הסוללה‬
‫מלגעת‬
‫הימנע‬
‫בשלט‪.‬‬
‫עם‬
‫החדשות‬
‫בסוללות‬
‫‪35‬‬
‫במידה והשלט אינו פועל‬
‫מהמרחק המוגדר‪ ,‬יש לבדוק את‬
‫אחד משני התנאים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬הסוללה חלשה‪ .‬אורך חיים‬
‫צפוי של סוללה הינו לפחות‬
‫‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ .2‬הינך בסביבת משדר רדיו‬
‫כגון תחנת שידור או משדר‬
‫נמל תעופה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מנעולי הדלתות‬
‫נעילה ידנית של הדלתות‬
‫השתמש בכפתור הנעילה הידנית‬
‫של הדלת לנעילתה מתוך הרכב‪.‬‬
‫אם הכפתור במצב נעילה בעת‬
‫סגירת הדלת‪ ,‬היא תינעל‪ .‬לכן‪,‬‬
‫לפני סגירת הדלת‪ ,‬וודא‬
‫שהמפתחות אינם בתוך הרכב‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫אם כפתור הנעילה נמצא במצב‬
‫אחורי בעת סגירת דלת ההזזה‬
‫הצידית‪ ,‬היא תינעל‪ .‬לכן‪ ,‬לפני‬
‫סגירת הדלת‪ ,‬וודא שהמפתחות‬
‫אינם בתוך הרכב‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫ובטיחותך‬
‫הגנתך‬
‫‪ ‬למען‬
‫האישית במקרה של תאונה‪,‬‬
‫נעל את הדלתות בעת הנסיעה‬
‫‪36‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫כמו גם בעת החניה ועזיבתך‬
‫את הרכב‪.‬‬
‫‪ ‬בעזיבת הרכב‪ ,‬הוצא תמיד‬
‫את המפתח ממתג ההתנעה‬
‫ונעל את הרכב‪ .‬אל תשאיר‬
‫ילדים ללא השגחה ברכב‪,‬‬
‫ואל תאפשר גישה לרכב לא‬
‫נעול‪ .‬שימוש באביזרי הרכב‬
‫ללא פיקוח עלול לגרום‬
‫לפגיעה חמורה ואף מוות‪.‬‬
‫נעילה חשמלית של הדלתות‬
‫)אם מותקנת(‬
‫על לוח הבקרה של כל אחת‬
‫מהדלתות הקדמיות מותקן מתג‬
‫נעילה‪ .‬לחיצה על המתג נועלת או‬
‫משחררת את נעילת הדלתות‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫טריקת הדלת כאשר כפתור‬
‫הנעילה לחוץ‪ ,‬תגרום לנעילת‬
‫הדלת‪ .‬הוצא את המפתחות לפני‬
‫סגירת הדלת‪.‬‬
‫לחיצה על מתג הנעילה כאשר‬
‫המפתח במתג ההתנעה ודלת‬
‫הנהג פתוחה לא תנעל את‬
‫הדלתות‪.‬‬
‫אם אחת הדלתות פתוחה‬
‫והמפתח נמצא במתג ההתנעה‬
‫ישמע צלצול לתזכורת‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫‪ -1‬פתיחה‪/‬סגירה של החלון‪.‬‬
‫‪ -2‬נעילת דלתות חשמלית‪.‬‬
‫אם תלחץ על מתג הנעילה כאשר‬
‫דלת הצד פתוחה‪ ,‬היא תינעל‪.‬‬
‫נעילת דלתות אוטומטית‬
‫)אם מותקנת(‬
‫במידה והנעילה האוטומטית‬
‫פעילה‪ ,‬דלתות הרכב תינעלנה‬
‫באופן אוטומטי כאשר מהירות‬
‫‪37‬‬
‫הרכב מעל ‪ 24‬קמ"ש וכל הדלתות‬
‫סגורות‪.‬‬
‫אפשרות זאת מגיעה מובנת‬
‫מהמפעל וניתן לבטל אותה באופן‬
‫הבא‪:‬‬
‫‪ ‬ברכב המצויד במרכז מידע‬
‫אלקטרוני )‪ (EVIC‬הבחירה‬
‫נעשית דרך מרכז המידע‪ ,‬פנה‬
‫לפרטים בסעיף "מרכז מידע‬
‫אלקטרוני‪-‬העדפות אישיות"‪.‬‬
‫‪ ‬ברכב שאינו מצויד במרכז‬
‫מידע אלקטרוני )‪ (EVIC‬פעל‬
‫על פי הצעדים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬היכנס לרכב וסגור את כל‬
‫הדלתות‪.‬‬
‫‪ .2‬חגור את חגורת הבטיחות‬
‫)פעולה זאת נחוצה לביטול‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הצלצולים שיושמעו עקב אי‬
‫ויפריעו‬
‫החגורה‬
‫חגירת‬
‫לביצוע הפעולות הנדרשות(‪.‬‬
‫‪ .3‬הכנס את המפתח למתג‬
‫ההתנעה‪.‬‬
‫‪ .4‬תוך ‪ 15‬שניות‪ ,‬סובב את מתג‬
‫ההתנעה ממצב ‪ LOCK‬למצב‬
‫פעמים‬
‫חמש‬
‫‪ON/RUN‬‬
‫לפחות‪ ,‬סיים במצב ‪ON/RUN‬‬
‫)אל תתניע את המנוע(‪.‬‬
‫‪ .5‬תוך ‪ 30‬שניות‪ ,‬לחץ על מתג‬
‫הנעילה בדלת הנהג בכיוון‬
‫הנעילה‪.‬‬
‫‪ .6‬ישמע צלצול אחד בכדי לסמן‬
‫שהאפשרות בוטלה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫‪ .7‬בכדי להפעיל את האפשרות‬
‫שנית‪ ,‬חזור על סדר הפעולות‪.‬‬
‫‪ .8‬אם לא נשמע צלצול‪ ,‬כנראה‬
‫שהפעולה לא הצליחה‪ ,‬בצע‬
‫שוב את התהליך מהתחלה‪.‬‬
‫אפשרות נעילת הדלתות באופן‬
‫אוטומטי במהירות של ‪ 24‬קמ"ש‬
‫ניתנת לבחירה על ידי חזרה על‬
‫הפעולות המוזכרות לעיל או על‬
‫ידי ביצוע הפעולות במרכז המידע‬
‫האלקטרוני‪.‬‬
‫שחרור נעילת דלתות אוטומטית‬
‫ביציאה )אם מותקן(‬
‫אם אפשרות השחרור האוטומטי‬
‫מופעלת‪ ,‬אפשרות זאת תשחרר‬
‫את נעילת כל הדלתות בעת‬
‫‪38‬‬
‫פתיחת דלת הנהג אם הרכב‬
‫במצב עמידה וידית תיבת‬
‫ההילוכים במצב חנייה )‪.(P‬‬
‫אפשרות זאת לא תפעל אם ישנה‬
‫נעילה ידנית כלשהי של הדלתות‬
‫החשמליות‪.‬‬
‫‪ ‬ברכב המצויד במרכז מידע‬
‫אלקטרוני )‪ (EVIC‬הבחירה‬
‫נעשית דרך מרכז המידע‪ ,‬פנה‬
‫לפרטים בסעיף "מרכז מידע‬
‫אלקטרוני‪-‬העדפות אישיות"‪.‬‬
‫‪ ‬ברכב שאינו מצויד במרכז‬
‫מידע אלקטרוני )‪ (EVIC‬פעל‬
‫על פי הצעדים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬היכנס לרכב וסגור את כל‬
‫הדלתות‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ .2‬חגור את חגורת הבטיחות‬
‫)פעולה זאת נחוצה לביטול‬
‫הצלצולים שיושמעו עקב‬
‫החגורה‬
‫חגירת‬
‫אי‬
‫ויפריעו לביצוע הפעולות‬
‫הנדרשות(‪.‬‬
‫‪ .3‬הכנס את המפתח למתג‬
‫ההתנעה‪.‬‬
‫‪ .4‬תוך ‪ 15‬שניות‪ ,‬סובב את‬
‫מתג ההתנעה ממצב ‪LOCK‬‬
‫למצב ‪ ON/RUN‬חמש‬
‫פעמים לפחות‪ ,‬סיים במצב‬
‫‪) ON/RUN‬אל תתניע את‬
‫המנוע(‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫‪ .5‬תוך ‪ 30‬שניות‪ ,‬לחץ על מתג‬
‫הנעילה בדלת הנהג בכיוון‬
‫הפתיחה‪.‬‬
‫‪ .6‬ישמע צלצול אחד בכדי‬
‫לסמן שהאפשרות בוטלה‪.‬‬
‫‪ .7‬בכדי להפעיל את האפשרות‬
‫שנית‪ ,‬חזור על סדר‬
‫הפעולות‪.‬‬
‫‪ .8‬אם לא נשמע צלצול‪,‬‬
‫כנראה שהפעולה לא‬
‫הצליחה‪ ,‬בצע את סדר‬
‫הפעולות מהתחלה‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫אפשרות שחרור נעילת הדלתות‬
‫באופן אוטומטי ביציאה ניתנת‬
‫לבחירה על ידי חזרה על הפעולות‬
‫המוזכרות לעיל או על ידי ביצוע‬
‫המידע‬
‫במרכז‬
‫הפעולות‬
‫האלקטרוני‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫השתמש באפשרות נעילת‬
‫אוטומטי‬
‫באופן‬
‫הדלתות‬
‫נעילת‬
‫שחרור‬
‫ובאפשרות‬
‫הדלתות באופן אוטומטי ביציאה‬
‫בהתאם לחוקים המקומיים‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫חלונות‬
‫חלונות אוורור חשמליים‬
‫)אם מותקן(‬
‫החשמליים‬
‫החלונות‬
‫מתגי‬
‫ממוקמים בלוח הבקרה של דלת‬
‫הנהג ומאפשרים לנהג להפעיל‬
‫את החלונות ממושב הנהג‪.‬‬
‫מתג פתיחה‪/‬סגירה‬
‫האוורור החשמליים‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫חלונות חשמליים‬
‫ניתן לשלוט בחלונות הרכב‬
‫הקדמיים והאחוריים בעזרת‬
‫מתגי ההפעלה של החלונות‬
‫הממוקמים בלוח הבקרה של‬
‫דלת הנהג‪ .‬החלונות יפעלו רק‬
‫אם מתג ההתנעה נמצא במצב‬
‫‪ ACC‬או ‪ ON/RUN‬או בזמן‬
‫ההשהיה לאחר הדממת המנוע‪.‬‬
‫לחלונות‬
‫מתגי החלונות החשמליים לנהג‬
‫‪40‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫מתגי ההפעלה של החלונות‬
‫נשארים פעילים במשך ‪ 10‬דקות‬
‫לאחר כיבוי מתג ההתנעה‪.‬‬
‫פתיחת דלת קדמית מבטלת‬
‫אפשרות זאת‪.‬‬
‫מתג נעילת חלונות )אם מותקן(‬
‫הנהג יכול לנעול את אפשרות‬
‫פתיחת‪/‬סגירת כל חלונות הרכב‬
‫באמצעות מתג נעילת החלונות‬
‫הממוקם על לוח הבקרה של דלת‬
‫הנהג‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ ON/RUN‬או בזמן ההשהיה‬
‫לאחר הדממת המנוע‪.‬‬
‫מתג נעילת החלונות החשמליים‬
‫מתג חלון חשמלי של הנוסע‬
‫הקדמי‬
‫קיים מתג יחיד בלוח הבקרה‬
‫בדלת הנוסע הקדמי אשר מפעיל‬
‫את חלון אותה הדלת ומתג אשר‬
‫נועל או משחרר את נעילות כל‬
‫הדלתות‪ .‬המתג יפעל רק אם מתג‬
‫ההתנעה נמצא במצב ‪ ACC‬או‬
‫מתגים חשמליים בדלת הנוסע‬
‫הקדמי‬
‫‪ -1‬פתיחה‪/‬סגירה של החלון‬
‫‪ -2‬נעילה חשמלית לדלתות‬
‫‪41‬‬
‫מתג חלון חשמלי בדלת הזזה‬
‫צידית )אם מותקן(‬
‫נוסעי שורת המושבים השניה‬
‫יכולים לפתוח ולסגור את חלון‬
‫דלת ההזזה באמצעות מתג‬
‫במכלול ידית הדלת‪.‬‬
‫המתג יפעל רק אם מתג ההתנעה‬
‫נמצא במצב ‪ ACC‬או ‪ON/RUN‬‬
‫או בזמן ההשהיה לאחר הדממת‬
‫המנוע‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫המתגים לא יפעלו אם הנהג‬
‫הפעיל את מתג נעילת החלונות‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מתג חלון חשמלי בדלת הזזה‬
‫צידית‬
‫הערה‪:‬‬
‫חלונות דלתות ההזזה אינן‬
‫נפתחות עד לקצה החלון אלה‬
‫עוצרות מספר סנטימטרים מעל‬
‫הקצה התחתון‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫פתיחה אוטומטית של חלונות‬
‫)אם מותקן(‬
‫מתגי החלונות של הנהג והנוסע‬
‫שלידו מאפשרים פתיחה וסגירה‬
‫של החלונות באופן אוטומטי‪.‬‬
‫לפתיחה מלאה‪ ,‬לחץ על המתג‬
‫מעבר למעצור הראשון‪ ,‬שחרר‬
‫והחלון ירד באופן אוטומטי‪.‬‬
‫כדי לפתוח את החלון חלקית‪,‬‬
‫לחץ על המתג עד למעצור‬
‫הראשון ושחרר את המתג כאשר‬
‫ברצונך לעצור את פתיחת החלון‪.‬‬
‫כדי לעצור את החלון מפתיחה‬
‫מלאה בעת הפעלת אפשרות של‬
‫הפתיחה האוטומטית‪ ,‬משוך‬
‫משיכה קצרה כלפי מעלה את‬
‫המתג‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫מתג החלונות החשמליים יישארו‬
‫פעילים עד ‪ 10‬דקות לאחר‬
‫העברת מתג ההתנעה למצב‬
‫‪ .LOCK‬פתיחת אחת הדלתות‬
‫תבטל את האפשרות הזאת‪.‬‬
‫סגירת חלונות אוטומטית אם‬
‫הגנה מפני היתפסות‬
‫)אם מותקן(‬
‫החלונות הקדמיים ניתנים‬
‫לסגירה אוטומטית‪ .‬לסגירת חלון‬
‫באופן אוטומטי משוך את המתג‬
‫עד למעצור השני ושחרר‪.‬‬
‫כדי לעצור את החלון מסגירה‬
‫מלאה בעת הפעלת האפשרות של‬
‫סגירה אוטומטית‪ ,‬לחץ לחיצה‬
‫קצרה כלפי מטה את המתג‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫כדי לסגור את החלון באופן‬
‫חלקי‪ ,‬משוך את המתג עד‬
‫למעצור הראשון ושחרר כאשר‬
‫ברצונך לעצור את סגירת החלון‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬אם החלון נתקל במכשול‬
‫בזמן הסגירה האוטומטית‪,‬‬
‫הוא יהפוך כיוון ויעצור‪ .‬הסר‬
‫את המכשול והפעל שוב את‬
‫המתג כדי לסגור את החלון‪.‬‬
‫‪ ‬זעזוע הנגרם עקב תנאי הדרך‬
‫עשוי לגרום להפיכת כיוון‬
‫בלתי צפויה בזמן הסגירה‬
‫האוטומטית‪ .‬במקרה כזה‬
‫משוך קלות את המתג‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫למעצור הראשון והחזק כדי‬
‫לסגור את החלון באופן ידני‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫כאשר החלון במצב כמעט סגור‬
‫אין הגנה מפני היתפסות ולכן‬
‫יש לוודא שאין עצמים‬
‫המפריעים לסגירת החלונות‪.‬‬
‫החזרת תפקוד סגירה אוטומטית‬
‫)אם מותקן(‬
‫החלונות‬
‫והרמת‬
‫במקרה‬
‫האוטומטית איננה פועלת‪,‬‬
‫כנראה ויש לאתחל את פעולת‬
‫החלון‪.‬‬
‫‪ .1‬משוך את מתג ההפעלה של‬
‫החלון וסגור את החלון עד‬
‫‪43‬‬
‫לסוף מהלכו‪ .‬המשך והחזק‬
‫את המתג למשך שתי שניות‬
‫נוספות‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ את מתג ההפעלה כלפי‬
‫מטה למעצור השני על מנת‬
‫לפתוח את החלון עד לסוף‬
‫מהלכו והמשך להחזיק את‬
‫המתג לחוץ למשך שתי שניות‬
‫נוספות לאחר שהחלון נפתח‬
‫עד לסוף מהלכו‪.‬‬
‫רעשי רוח‬
‫רעשי רוח צפויים להישמע כאשר‬
‫נוסעים עם חלונות פתוחים‬
‫חלקית או החלון בגג )אם מותקן(‬
‫פתוח חלקית‪ .‬זאת תופעה רגילה‬
‫וניתנת לצמצום‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫ניתן לצמצם את התופעה על ידי‬
‫שינוי מידת הפתיחה של החלון‬
‫בגג )אם מותקן( או שאר חלונות‬
‫הרכב‪.‬‬
‫דלת הזזה צידית‬
‫דלת ההזזה יכולה להיפתח‬
‫מפנים הרכב ומבחוץ‪ .‬משוך כלפי‬
‫חוץ את הידית החיצונית בכדי‬
‫לפתוח את דלת ההזזה‪ .‬הידית‬
‫הפנימית של דלת ההזזה מופעלת‬
‫על ידי דחיפה קדימה ומשיכה‬
‫אחורה‪ .‬משיכת הידית אחורה‬
‫פותחת את הדלת ודחיפתה‬
‫קדימה משחררת את לשונית‬
‫הנעילה במצב פתוח במטרה‬
‫לסגור את הדלת‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫בכדי לשמור על פעולה תקינה של‬
‫הדלת‪ ,‬פעל לפי ההוראות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫‪ ‬פתח תמיד את הדלת‬
‫בעדינות‪.‬‬
‫‪ ‬הימנע מטריקות חזקות בזמן‬
‫פתיחת הדלת‪ .‬פעולה זאת‬
‫חשובה כאשר הרכב חונה‬
‫בזווית כך שהדלת נטרקת‬
‫במהירות לכיוון הירידה‪.‬‬
‫נעילה‬
‫לשונית‬
‫‪ ‬קיימת‬
‫המשמשת להחזקת הדלת‬
‫במצב פתוח מלא‪ .‬לשונית‬
‫זאת תשמור על הדלת פתוחה‬
‫בכל זווית‪ .‬בכדי לשחרר את‬
‫הרכב מהנעילה במצב פתוח‬
‫‪44‬‬
‫יש לדחוף קדימה את ידית‬
‫הדלת הפנימית או למשוך‬
‫כלפי חוץ את ידית הדלת‬
‫החיצונית‪.‬‬
‫וודא תמיד שדלת ההזזה סגורה‬
‫היטב לפני הנסיעה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫דלת ההזזה השמאלית לא ניתנת‬
‫לפתיחה כאשר דלת פתח מילוי‬
‫הדלק פתוחה‪ .‬אפשרות זאת‬
‫פועלת רק כאשר דלת ההזזה‬
‫סגורה לגמרי לפני פתיחת דלת‬
‫פתח מילוי הדלק‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫דלת הזזה חשמלית )אם מותקנת(‬
‫דלת ההזזה החשמלית‬
‫יכולה להיפתח ולהיסגר‬
‫באופן ידני או באמצעות לחצנים‬
‫בשלט רחוק‪ ,‬בלוח הכפתורים‬
‫העליון או מתג בדלת האחורית‪ .‬גם‬
‫פתיחה או סגירה באמצעות הידית‬
‫הפנימית או החיצונית של דלת‬
‫ההזזה החשמלית תיפתח או‬
‫תסגור את דלת ההזזה החשמלית‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫משיכה של הידית החיצונית של‬
‫הדלת הצידית במהלך סגירה או‬
‫פתיחה באופן חשמלי תאפשר‬
‫לדלת לעבור למצב תנועה באופן‬
‫ידני‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫לחץ על הלחצן בשלט הרכב‬
‫פעמיים תוך ‪ 5‬שניות בכדי לפתוח‬
‫דלת הזזה חשמלית‪ .‬כאשר הדלת‬
‫פתוחה באופן מלא‪ ,‬שתי לחיצות‬
‫נוספות על הלחצן תוך ‪ 5‬שניות‬
‫תסגור את הדלת‪.‬‬
‫ישנם מתגים לדלת ההזזה‬
‫החשמלית הממוקמים על הקשת‬
‫המרכזית ממש לפני דלת ההזזה‬
‫המשמשים את נוסעי המושב‬
‫האחורי ומתגים בקונסולה‬
‫העליונה עבור הנהג‪ .‬לחיצה על‬
‫המתג פעם אחת תיפתח את דלת‬
‫ההזזה‪ .‬אם המתג נלחץ כאשר‬
‫הדלת נמצאת בפעולה הדלת‬
‫תשנה כיוון‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫דלת ההזזה החשמלית חייבת‬
‫להיות משוחררת מנעילה לפני‬
‫שניתן יהיה לפתוח אותה באופן‬
‫חשמלי‪.‬‬
‫מתג דלת הזזה חשמלית‬
‫פתיחה ידנית בעזרת ידיות הדלת‬
‫במהלך סגירה או פתיחה‬
‫חשמלית של דלת ההזזה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫החשמלית תגרום לדלת לעבור‬
‫למצב תנועה באופן ידני‪.‬‬
‫בכדי למנוע הפעלה לא רצויה של‬
‫דלת ההזזה החשמלית מהמושב‬
‫האחורי‪ ,‬לחץ על מתג נעילת דלת‬
‫הממוקם‬
‫הראשי‬
‫ההזזה‬
‫בקונסולה העליונה‪ ,‬בכדי לנטרל‬
‫את המתגים והידיות של נוסעי‬
‫המושב האחורי‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬מתגי דלת ההזזה החשמלית‬
‫לא יפתחו את הדלת אם ידית‬
‫בורר ההילוכים נמצאת‬
‫בהילוך כלשהו או שהרכב‬
‫בתנועה‪ .‬בכדי לסגור את דלת‬
‫ההזזה החשמלית כאשר‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫ידית בורר ההילוכים נמצאת‬
‫בהילוך כלשהו או שהרכב‬
‫בתנועה יש ללחוץ על דוושת‬
‫הבלמים‪.‬‬
‫‪ ‬אם קיים מכשול במסלול‬
‫הפעולה של דלת ההזזה‬
‫החשמלית כאשר היא נסגרת‬
‫או נפתחת‪ ,‬הדלת תשנה כיוון‬
‫באופן אוטומטי אם היא‬
‫תחוש בהתנגדות ממשית‬
‫לתנועה‪.‬‬
‫‪ ‬אם דלת ההזזה החשמלית‬
‫אינה במצב סגור או פתוח‬
‫מלאים‪ ,‬היא תיפתח עד הסוף‬
‫בעת לחיצה על מתג דלת‬
‫ההזזה‪ .‬בכדי לסגור את‬
‫הדלת‪ ,‬המתן עד לפתיחה‬
‫‪46‬‬
‫מלאה ולאחר מכן לחץ על‬
‫המתג שנית‪.‬‬
‫ההזזה‬
‫ודלת‬
‫‪ ‬במידה‬
‫החשמלית נתקלת במספר‬
‫מכשולים באותו מחזור‬
‫פעולה‪ ,‬המערכת תפסיק‬
‫לפעול באופן אוטומטי‪ ,‬המנוע‬
‫החשמלי של הדלת ישמיע‬
‫תקתוקים עד שהדלת תיעצר‪.‬‬
‫ניתן להפסיק את צליל‬
‫התקתוק הזה על ידי משיכת‬
‫או‬
‫הפנימית‬
‫הידית‬
‫החיצונית‪ .‬במצב זה‪ ,‬דלת‬
‫ההזזה החשמלית חייבת‬
‫להיפתח או להיסגר ידנית‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אזהרה!‬
‫אתה‪ ,‬או אחרים‪ ,‬עלולים‬
‫להיפגע אם תהיו במסלול‬
‫פעולת דלת ההזזה החשמלית‪.‬‬
‫וודא שמסלול הדלת פנוי לפני‬
‫סגירתה‪.‬‬
‫תאורת פתיחת דלת הזזה‬
‫פנסי האיתות של הרכב יהבהבו‬
‫למשך ‪ 12‬שניות כאשר אחת‬
‫מדלתות ההזזה נפתחות‪ .‬פעולה‬
‫זאת תתריע לנהגים אחרים‬
‫באזור שישנם נוסעים שצריכים‬
‫לעלות או לרדת מהרכב‪.‬‬
‫ניתן לבטל ולהפעיל את אפשרות‬
‫תאורת פתיחת דלת ההזזה על‬
‫ידי ביצוע הפעולות הבאות‪:‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫‪ .1‬הכנס את המפתח למתג‬
‫ההתנעה‪.‬‬
‫‪ .2‬סובב את המפתח במתג‬
‫ההתנעה ממצב ‪ON/RUN‬‬
‫למצב ‪ LOCK‬חמש פעמים‬
‫כאשר בסיום מתג ההתנעה‬
‫יהיה במצב ‪) ON/RUN‬אל‬
‫תתניע את המנוע(‪.‬‬
‫‪ .3‬תוך ‪ 10‬שניות מהסיבוב‬
‫האחרון של המפתח‪ ,‬לחץ על‬
‫לחצן איתות החירום‪.‬‬
‫‪ .4‬ישמע צליל יחיד בכדי לאשר‬
‫שהפעולה בוצעה בהצלחה‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫‪ .5‬בכדי להחזיר את המצב‬
‫לקדמותו‪ ,‬חזור שוב על‬
‫הסעיפים הקודמים‪.‬‬
‫מתג נעילת דלת ההזזה הראשי‬
‫על מנת לספק סביבה בטוחה‬
‫יותר לילדים קטנים הנוסעים‬
‫במושבים האחוריים‪ ,‬ניתן לבטל‬
‫את פעולת המתגים האחוריים‬
‫והידיות של דלת ההזזה על ידי‬
‫לחיצה על צד ה‪ ON-‬של מתג‬
‫נעילת דלת ההזזה הראשי‬
‫הממוקם בקונסולה העליונה‪.‬‬
‫כאשר מתג נעילת דלת ההזזה‬
‫הראשי נמצא במצב ‪ ,OFF‬לא‬
‫ניתן להפעיל את דלת ההזזה‬
‫הנמצא‬
‫מהמתג‬
‫החשמלית‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫בקורה האמצעית ממש לפני‬
‫הדלת ולא באמצעות ידית הדלת‬
‫הפנימית‪.‬‬
‫מתג נעילת דלת ההזזה הראשי‬
‫בלוח הכפתורים העליון‬
‫‪ -1‬דלת צד שמאל‬
‫‪ -2‬דלת תא מטען‬
‫‪ -3‬דלת צד ימין‬
‫‪ -4‬מתג נעילת דלת הזזה ראשי‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫נעילת בטיחות לילדים בדלתות‬
‫ההזזה‬
‫על מנת לספק סביבה בטוחה‬
‫יותר לילדים קטנים הנוסעים‬
‫הדלתות‬
‫האחורי‪,‬‬
‫במושב‬
‫האחוריות מצוידות במערכות‬
‫מנעולים המוגנים בפני פתיחה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫כאשר מופעלת נעילת בטיחות‬
‫לילדים‪ ,‬לא ניתן לפתוח את דלת‬
‫ההזזה מתוך הרכב אלא רק‬
‫מבחוץ‪ ,‬אפילו אם היא לא‬
‫נעולה‪.‬‬
‫על מנת להפעיל את נעילת‬
‫הבטיחות לילדים‬
‫‪ .1‬פתח את דלת ההזזה הצידית‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫‪ .2‬החלק את מנעול הבקרה של‬
‫נעילת הבטיחות לילדים כלפי‬
‫פנים הרכב בכדי להפעיל את‬
‫הנעילה‪.‬‬
‫נעילת בטיחות לילדים‬
‫‪ .3‬חזור על הפעולות עבור דלת‬
‫ההזזה השנייה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הערה‪:‬‬
‫נעילת‬
‫הפעלת‬
‫‪ ‬לאחר‬
‫הבטיחות לילדים‪ ,‬בדוק‬
‫תמיד אם היא פועלת כראוי‬
‫על ידי ניסיון פתיחת הדלת‬
‫מבפנים‪.‬‬
‫נעילת‬
‫מופעלת‬
‫‪ ‬כאשר‬
‫בטיחות לילדים‪) ,‬אפילו‬
‫במידה והדלת אינה נעולה(‬
‫לא ניתן לפתוח את דלת‬
‫ההזזה מתוך הרכב אלא רק‬
‫מהידית החיצונית‪ ,‬מהשלט‬
‫הרחוק של הרכב‪ ,‬מהמתגים‬
‫בלוח‬
‫הכפתורים‬
‫בקונסולה‬
‫העליונה או מהמתגים בקשת‬
‫המרכזית לפני דלת ההזזה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫‪ ‬המתגים בקשת המרכזית‬
‫לפני דלת ההזזה יפעלו ללא‬
‫כל קשר למצב נעילת‬
‫הבטיחות לילדים‪ .‬בכדי‬
‫למנוע את פעולתם יש ללחוץ‬
‫על צד ה‪ ON-‬של מתג נעילת‬
‫דלת ההזזה הראשי הממוקם‬
‫בקונסולה העליונה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫מנע מהנוסעים להילכד ברכב‬
‫בעת התנגשות‪ .‬זכור שכאשר‬
‫לילדים‬
‫נעילת הבטיחות‬
‫מופעלת‪ ,‬ניתן לפתוח את‬
‫הדלתות הצידיות רק מהידית‬
‫החיצונית או מהמתגים בקשת‬
‫המרכזית לפני דלת ההזזה‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫את‬
‫נעילת‬
‫על מנת לבטל‬
‫הבטיחות לילדים‬
‫‪ .1‬פתח את דלת ההזזה הצידית‪.‬‬
‫‪ .2‬החלק את מנעול הבקרה של‬
‫נעילת הבטיחות לילדים כלפי‬
‫חוץ הרכב בכדי לבטל את‬
‫הנעילה‪.‬‬
‫‪ .3‬חזור על הפעולות עבור דלת‬
‫ההזזה השנייה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫נעילת‬
‫הפעלת‬
‫‪ ‬לאחר‬
‫הבטיחות לילדים‪ ,‬בדוק‬
‫תמיד אם היא פועלת כראוי‬
‫על ידי ניסיון פתיחת הדלת‬
‫מבפנים‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ ‬מתגי דלת ההזזה החשמלית‬
‫לא יפעלו במידה וידית בורר‬
‫ההילוכים נמצאת בהילוך‬
‫כלשהו או שהרכב בתנועה‪.‬‬
‫‪ ‬דלת ההזזה החשמלית תפעל‬
‫באמצעות הידית החיצונית‪,‬‬
‫השלט הרחוק של הרכב‪,‬‬
‫המתגים בלוח הכפתורים‬
‫הממוקם בקונסולה העליונה או‬
‫המתגים בקשת המרכזית‬
‫ממש לפני דלת ההזזה‪,‬‬
‫כאשר ידית בורר ההילוכים‬
‫נמצאת במצב חניה )‪ ,(P‬ללא‬
‫כל קשר למצב נעילת‬
‫הבטיחות לילדים‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫דלת תא מטען‬
‫ברכבים בעלי נעילה חשמלית‬
‫ניתן לפתוח את דלת תא המטען‬
‫באמצעות שלט הרכב או‬
‫באמצעות המתגים בדלתות‬
‫הקדמיות‪ .‬בכדי לפתוח את דלת‬
‫תא המטען‪ ,‬לחץ על ידית שחרור‬
‫הדלת הממוקמת מעל לוחית‬
‫הזיהוי האחורית ומשוך את‬
‫הדלת לכיוון מעלה‪.‬‬
‫מיקום ידית דלת תא מטען‬
‫במידה ודלת תא המטען נעולה‬
‫והרכב אינו מאובזר בדלת תא‬
‫מטען חשמלית‪ ,‬לחיצה על לחצן‬
‫הפתיחה בשלט תשחרר את‬
‫נעילת דלת תא המטען למשך ‪30‬‬
‫שניות בכדי לאפשר פתיחה ידנית‬
‫של הדלת‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אזהרה!‬
‫אין לנסוע עם דלת תא מטען‬
‫פתוחה‪ .‬גזי פליטה רעילים‬
‫עשויים לחדור לחלל הרכב‬
‫ולגרום פגיעה בנהג ובנוסעים‪.‬‬
‫דלת תא מטען חשמלית‬
‫)אם מותקנת(‬
‫ניתן לפתוח את דלת תא המטען‬
‫באופן ידני או באופן חשמלי על‬
‫ידי לחיצה על הכפתור המתאים‬
‫בשלט‪.‬‬
‫לחץ על הכפתור פעמיים בתוך ‪5‬‬
‫שניות על מנת לפתוח את דלת‬
‫תא המטען באופן חשמלי‪ .‬כאשר‬
‫הדלת פתוחה באופן מלא שתי‬
‫לחיצות נוספות יסגרו את דלת‬
‫תא המטען החשמלית‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫ניתן לפתוח את דלת תא המטען‬
‫החשמלית גם על ידי לחיצה על‬
‫המתג המתאים בלוח הכפתורים‬
‫הממוקם בקונסולה העליונה‪.‬‬
‫קיים מתג נוסף הנועד לסגירה‬
‫בלבד וממוקם בצד העליון של‬
‫הקורה האחורית השמאלית של‬
‫הרכב בפתח תא המטען‪.‬‬
‫מתגי לוח הכפתורים בקונסולה‬
‫העלינה‬
‫‪ -1‬דלת צד שמאל‬
‫‪ -2‬דלת תא מטען‬
‫‪ -3‬דלת צד ימין‬
‫‪ -4‬מתג נעילת דלת הזזה ראשי‬
‫‪51‬‬
‫מתג אחורי לדלת תא מטען‬
‫חשמלית‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫בעת פתיחה באמצעות השלט‬
‫פנסי הרכב יהבהבו להזהרת‬
‫פתיחה או סגירה של דלת תא‬
‫המטען החשמלית‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫בזמן הפעלה חשמלית של דלת‬
‫תא המטען‪ ,‬עלול להיגרם נזק‬
‫לרכוש או אדם‪ .‬וודא שהמרחב‬
‫מאחורי דלת תא המטען פנוי‬
‫לפני פתיחתה‪ .‬וודא שדלת תא‬
‫המטען סגורה לפני שתתחיל‬
‫בנסיעה‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪ ‬אם עצם כלשהו מפריע‬
‫לפתיחה או לסגירה של דלת‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫תא המטען החשמלית‪ ,‬היא‬
‫תבצע תנועה לכיוון ההפוך‪.‬‬
‫‪ ‬קיימים חיישני מגע בצידי‬
‫דלת תא המטען החשמלית‬
‫כל מגע בהם יגרום לדלת תא‬
‫המטען החשמלית להיפתח‪.‬‬
‫‪ ‬דלת תא המטען החשמלית‬
‫חייבת להימצא במצב פתוח‬
‫או סגור מלאים בכדי שמתגי‬
‫הפתיחה או הסגירה יפעלו‪.‬‬
‫במידה והדלת אינה במצב‬
‫סגור או פתוח מלאים‪ ,‬יש‬
‫לסגור או לפתוח את הדלת‬
‫באופן ידני‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אם מתג שחרור נעילת דלת‬
‫תא המטען החשמלית מופעל‬
‫כאשר דלת תא המטען‬
‫היא‬
‫נסגרת‬
‫החשמלית‬
‫תיפתח שוב‪.‬‬
‫כפתורי דלת תא המטען‬
‫החשמלית לא יפעלו אם ידית‬
‫ההילוכים נמצאת בהילוך או‬
‫אם הרכב בתנועה‪.‬‬
‫דלת תא המטען החשמלית‬
‫לא תפעל בטמפרטורות אשר‬
‫מתחת ל‪ -24°C-‬או מעל‬
‫ל‪ .62°C-‬נקה את דלת תא‬
‫המטען החשמלית מקרח‬
‫ושלג לפני פתיחתה‪.‬‬
‫אם דלת תא המטען‬
‫החשמלית נתקלה במספר‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מכשולים באותו ניסיון‬
‫פתיחה או סגירה‪ ,‬פעולת‬
‫המנגנון החשמלי תופסק‬
‫ויתאפשר מצב ידני בלבד‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬אין לנסוע כאשר דלת תא‬
‫המטען החשמלית פתוחה‪.‬‬
‫גזי פליטה רעילים עשויים‬
‫לחדור לחלל הרכב ולגרום‬
‫לפגיעה בנהג ובנוסעים‪.‬‬
‫‪ ‬אם אין ברירה אלא לנסוע עם‬
‫דלת תא המטען החשמלית‬
‫במצב פתוח וודא שכל‬
‫החלונות ברכב סגורים‪ ,‬מפוח‬
‫מערכת המיזוג פועל במצב‬
‫מקסימאלי ובמצב של סחרור‬
‫אוויר‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫בוכנות גז תומכות את הדלת‬
‫במצב הפתוח‪ ,‬מאחר ולחץ הגז‬
‫יורד עם הטמפרטורה‪ ,‬יתכן‬
‫ותידרש עזרה ידנית לפתיחת‬
‫הדלת במזג אוויר קר‪.‬‬
‫התקני ריסון לנוסעים‬
‫התקני ריסון הם אמצעי בטיחות‬
‫חשוב ביותר המותקן ברכבך‪.‬‬
‫התקני הריסון כוללים‪:‬‬
‫לנהג‬
‫בטיחות‬
‫‪ ‬חגורות‬
‫ולנוסעים עם ‪ 3‬נקודות עגינה‪.‬‬
‫‪ ‬כריות אוויר מתקדמות לנהג‬
‫ולנוסע שמלפנים‪.‬‬
‫‪ ‬משענות ראש אקטיביות‬
‫למושבים הקדמיים‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫כריות אוויר בצורת וילון‬
‫לנהג‪ ,‬לנוסע במושב הקדמי‬
‫וכן לנוסעים ליד החלונות‬
‫בשורות השנייה והשלישית‪.‬‬
‫כריות אוויר בצידי המושבים‪.‬‬
‫הגה ועמוד הגה סופגי אנרגיה‪.‬‬
‫מגני בירכיים לנהג ולנסוע‬
‫מלפנים‪.‬‬
‫קדם מותחנים לחגורות‬
‫הבטיחות במושבים הקדמיים‪.‬‬
‫כל חגורות הבטיחות )מלבד‬
‫חגורת הנהג( כוללות מנגנון‬
‫נעילה אוטומטי שמאפשר‬
‫למשוך את החגורה עד הסוף‬
‫ולהחזירה למצב הרצוי כך‬
‫שהיא נשארת נעולה‪ .‬מצב זה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מתאים עגינה של מושב‬
‫בטיחות לילדים או מטען‬
‫באופן בטוח‪.‬‬
‫אם ברצונך להסיע ילדים אשר‬
‫לחגורות‬
‫מתאימים‬
‫אינם‬
‫הבטיחות שברכב‪ ,‬דע כי חגורות‬
‫הבטיחות מותאמות לקשירת‬
‫מושב בטיחות לילדים‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫כריות האוויר הקדמיות הן‬
‫בעלות פריסה רב שלבית‪ .‬זה‬
‫מאפשר לכריות להתנפח במידה‬
‫המתאימה לעוצמת ההתנגשות‪.‬‬
‫קרא בעיון את המידע בנושא על‬
‫מנת לדעת כיצד להשתמש‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫בהתקני הריסון בצורה נכונה‬
‫ולשמור על בטיחותך ובטיחות‬
‫הנוסעים ברכב‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫חגירה נכונה של חגורות‬
‫הבטיחות יכולה למנוע פגיעות‬
‫קשות בזמן התנגשות‪ .‬הקפד‬
‫שכל הנוסעים ברכב יהיו חגורים‬
‫בצורה נכונה‪.‬‬
‫חגור את חגורת הבטיחות גם‬
‫בנסיעות קצרות‪ .‬תאונה יכולה‬
‫להיגרם גם בקרבת הבית‪.‬‬
‫מחקרים מראים שחגורות‬
‫הבטיחות מצילות חיים ויכולות‬
‫להקטין את חומרת הפגיעות‬
‫במקרה של התנגשות‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫הקשות‬
‫מהפגיעות‬
‫חלק‬
‫מתרחשות כאשר הנוסע מושלך‬
‫מן הרכב‪ .‬חגורות הבטיחות‬
‫מקטינות את האפשרות שמישהו‬
‫יושלך מהרכב בזמן התנגשות וכן‬
‫את האפשרות של פגיעות‬
‫שהנוסעים‬
‫מכך‬
‫כתוצאה‬
‫מושלכים בתוך חלל הרכב‪ .‬כולם‬
‫חייבים להיות חגורים כל הזמן‪.‬‬
‫חגורת מותניים‪/‬כתף‬
‫לכל המושבים ברכב יש חגורת‬
‫מותניים‪/‬כתף‪ .‬מתקן המתיחה‬
‫של חגורות הבטיחות ננעל‬
‫במקרה של בלימת פתע או‬
‫התנגשות‪ .‬במצב רגיל רצועת‬
‫הכתף חופשית ואפשר להתאים‬
‫אותה לתנוחת הישיבה‪ .‬במקרה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫של התנגשות החגורה ננעלת‬
‫ומונעת תנועה חופשית של‬
‫הנוסע‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אזהרה!‬
‫חל איסור להסיע נוסעים‬
‫באזור תא המטען‪ .‬בזמן‬
‫התנגשות‪ ,‬אנשים שנוסעים‬
‫באזור זה עלולים להיפגע ואף‬
‫למות‪.‬‬
‫אל תאפשר לאנשים לנסוע‬
‫ברכב במקום בו אין חגורת‬
‫בטיחות‪.‬‬
‫וודא שכל הנוסעים חגורים‬
‫כראוי לפני התחלת נסיעה‪.‬‬
‫חגירה לא נכונה של חגורות‬
‫הבטיחות היא מסוכנת‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫חגורות הבטיחות תוכננו‬
‫לאחוז בעצמות הגדולות בגוף‪.‬‬
‫אלו האזורים החזקים ביותר‬
‫היכולים לספוג את הכוחות‬
‫הנוצרים בתאונה בצורה‬
‫הטובה ביותר‪.‬‬
‫‪ ‬במקרה של התנגשות עלולות‬
‫להיגרם פגיעות חמורות אם‬
‫החגורה לא נחגרת בצורה‬
‫הנכונה‪ .‬עלולים להיגרם‬
‫פגיעות פנימיות או אפילו‬
‫להחליק החוצה מהחגורה‪.‬‬
‫עקוב אחר ההוראות בכדי‬
‫לשמור על חייך ועל חיי‬
‫הנוסעים שאתך‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬אסור לחגור שני אנשים עם‬
‫חגורת בטיחות אחת‪ .‬הם‬
‫עלולים להתנגש אחד בשני‬
‫בזמן תאונה ולהיפגע באופן‬
‫חמור‪.‬‬
‫בחגורת‬
‫שימוש‬
‫הוראות‬
‫מותניים‪/‬כתף‬
‫‪ .1‬הכנס לרכב וסגור את הדלת‪.‬‬
‫השען לאחור וכוון את‬
‫המושב‪.‬‬
‫‪ .2‬אבזם חגורת הבטיחות נמצא‬
‫מעל למשענת הגב של המושב‪.‬‬
‫אחוז באבזם ומשוך את‬
‫החגורה‪.‬משוך אותה במידה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫שתספיק לה כדי לעבור סביב‬
‫המותניים שלך‪.‬‬
‫משיכת חגורת הבטיחות‬
‫ולשונית הנעילה‬
‫אזהרה!‬
‫בלויה‬
‫בטיחות‬
‫‪ ‬חגורת‬
‫מסוכנת‪ .‬גופך עלול לפגוע‬
‫בצד הרכב בזמן תאונה‬
‫ולהעלות את הסיכון לפגיעת‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫אזהרה! המשך(‬
‫ראש וצוואר‪ .‬חגורה בלויה‬
‫עלולה לגרום גם לפגיעות‬
‫פנימיות‪ .‬הצלעות אינן חזקות‬
‫כמו עצמות הכתפיים‪ .‬חגור‬
‫את החגורה מעל הזרוע כך‬
‫שהעצמות החזקות יותר‬
‫יספגו את המהלומות במקרה‬
‫של תאונה‪.‬‬
‫‪ ‬חגורת כתף שאינה חגורה‬
‫כנדרש לא תגן עליך מפגיעה‬
‫בזמן התנגשות‪ .‬יש סיכוי‬
‫גדול יותר לפגיעת ראש אם‬
‫לא חוגרים נכון את חגורת‬
‫הכתף‪ .‬יש לחגור תמיד את‬
‫חגורת המותניים וגם את‬
‫חגורת הכתף‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫‪ .3‬לאחר שמשכת את החגורה‬
‫במידה מספקת‪ ,‬הכנס את‬
‫לשונית הנעילה לאבזם שלה‬
‫עד שתשמע צליל נקישה‪.‬‬
‫הכנסת לשונית הנעילה‬
‫לאבזם‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬הקפד לנעול את החגורה‬
‫לתוך האבזם הקרוב אליך‪.‬‬
‫‪ ‬חגורה רופפת מדי לא תגן‬
‫עליך במידה מספקת‪ .‬במקרה‬
‫של בלימת פתע אתה עלול‬
‫לנוע קדימה במידה מסוכנת‪.‬‬
‫חגור את החגורה בצורה‬
‫מותאמת ונכונה‪.‬‬
‫‪ .4‬מקם את חגורת המותניים‬
‫לרוחב המותניים‪ .‬משוך מעט‬
‫את חגורת הכתף כדי להדק‬
‫את חגורת המותניים‪ .‬כדי‬
‫להרפות את חגורת המותניים‬
‫במידה והיא הדוקה מדי‪,‬‬
‫הטה את האבזם ומשוך את‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫חגורת המותניים‪ .‬חגורת‬
‫מותניים מותאמת כנדרש‬
‫האפשרות‬
‫את‬
‫מקטינה‬
‫שתחליק מתחת לחגורה בזמן‬
‫התנגשות‪.‬‬
‫תנועת החגורה‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬חגורת מותניים הנחגרת גבוה‬
‫מדי יכולה להגדיל את‬
‫הסכנה של פגיעה בזמן‬
‫התנגשות‪ .‬הקפד לחגור אותה‬
‫נמוך ככל האפשר ובצורה‬
‫מותאמת‪.‬‬
‫‪ ‬הקפד על כך שחגורת‬
‫הבטיחות לא תהיה מפותלת‪.‬‬
‫בזמן התנגשות היא עלולה‬
‫לגרום לפגיעה‪ .‬אם אינך יכול‬
‫לישר חגורה מפותלת עליך‬
‫לפנות למוסך השירות‪.‬‬
‫‪ .5‬הנח את חגורת הכתף על‬
‫החזה כך שתרגיש בנוח והיא‬
‫לא תהיה מונחת על הצוואר‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מתקן המתיחה יהדק אותה‬
‫במידה הנכונה‪.‬‬
‫‪ .6‬כדי לשחרר את החגורה‪ ,‬לחץ‬
‫על הכפתור האדום באבזם‪.‬‬
‫באופן‬
‫תמשך‬
‫החגורה‬
‫אוטומטי למצב מאוחסן‪.‬‬
‫במידת הצורך החלק מטה‬
‫את האבזם כדי לאפשר‬
‫לחגורה לחזור למקומה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫חגורה פרומה או קרועה עשויה‬
‫התנגשות‬
‫בזמן‬
‫להתנתק‬
‫ולהשאיר אותך ללא הגנה‪ .‬בדוק‬
‫את המערכת באופן שוטף‪ ,‬חפש‬
‫חתכים‪ ,‬פרימה‪ ,‬או חלקים‬
‫רופפים‪ .‬החלף מיידית חלקים‬
‫פגומים‪ .‬אין לפרק או להכניס‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫שינויים במערכת‪ .‬יש להחליף‬
‫את מערכות חגורות הבטיחות‬
‫במידה וניזוקו בזמן תאונה‬
‫)מותחן עקום‪,‬קרעים באריג‬
‫וכד'(‪.‬‬
‫הוראות חגורת מותניים אמצעית‬
‫בשורת מושבים שלישית‬
‫חגורת המותניים האמצעית עבור‬
‫השלישית‬
‫המושבים‬
‫שורת‬
‫ממוקמת בצד העליון מעט‬
‫מאחורי המושב‪.‬‬
‫משוך את החגורה כלפי מטה‬
‫והכנס את לשונית הנעילה‬
‫הקטנה לאבזם הקטן עד שתשמע‬
‫צליל נקישה‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫מקם את חגורת הכתף כך‬
‫שתהיה נוחה לך ולא תהיה על‬
‫הצוואר‪ .‬כעת הכנס את לשונית‬
‫הנעילה הגדולה לאבזם המתאים‬
‫עד שתשמע צליל נקישה‪ .‬מנגנון‬
‫החגורה ימתח עליך את החגורה‬
‫כראוי‪.‬‬
‫בכדי לשחרר את האבזם הקטן‪,‬‬
‫מקם את קצה הלשונית הגדולה‬
‫כנגד הכפתור האדום בלשונית‬
‫הנעילה הקטנה ומשוך כלפי‬
‫מעלה‪ .‬הכנס את לשוניות הנעילה‬
‫חזרה למקומם‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫שחרור פיתול חגורת מותניים‪/‬‬
‫כתף‬
‫בצע את הפעולות הבאות בכדי‬
‫לשחרר חגורת בטיחות מפותלת‬
‫בחזרה למצב התקין‪.‬‬
‫‪ .1‬מקם את לשונית החגורה קרוב‬
‫ככל האפשר לנקודת הוו‪.‬‬
‫‪ .2‬במרחק של ‪ 15‬עד ‪ 30‬ס"מ‬
‫מעל לשונית החגורה‪ ,‬אחוז‬
‫וסובב את החגורה ב‪180-‬‬
‫מעלות בכדי ליצור קיפול‬
‫שיתחיל מיד מעל הלשונית‪.‬‬
‫‪ .3‬החלק את הלשונית למעלה‬
‫מעל הקיפול‪ .‬הקיפול חייב‬
‫להיכנס אל הלשונית‪.‬‬
‫‪ .4‬המשך להחליק את הלשונית‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫כלפי מעלה עד שהקיפול יעבור‬
‫כולו בלשונית‪.‬‬
‫ולמטה כדי לוודא שהוא נעול‬
‫היטב‪.‬‬
‫נקודת עיגון עליונה מתכווננת‬
‫של חגורת כתף‬
‫חגורת הכתף של המושבים‬
‫הקדמיים ומושבי הצד בשורה‬
‫השנייה ניתנת לכוון כלפי מעלה‬
‫או מטה כדי שתהיה מונחת‬
‫כראוי‪ .‬לחץ על כפתור השחרור‬
‫כדי לשחרר את העיגון‪ ,‬והזז‬
‫אותו כלפי מעלה או מטה למצב‬
‫המתאים ביותר עבורך‪.‬‬
‫אם אתה נמוך מהממוצע‪ ,‬עדיף‬
‫מצב חגורה נמוך יותר‪ .‬אם אתה‬
‫גבוה מהממוצע‪ ,‬עדיף מצב חגורה‬
‫גבוה יותר‪ .‬כאשר סיימת את‬
‫הכוון הזז את העיגון למעלה‬
‫במושבי‬
‫‪59‬‬
‫הבטיחות‬
‫חגורות‬
‫הנוסעים‬
‫במושבי‬
‫הבטיחות‬
‫חגורות‬
‫הנוסעים מאובזרות במנגנון‬
‫נעילה אוטומטית )‪ (ALR‬אשר‬
‫נועד לעגן מושבי בטיחות‬
‫לילדים‪ .‬הטבלה הבאה מגדירה‬
‫את האפשרות בכל מושב ברכב‪.‬‬
‫נוסע‬
‫אמצע‬
‫נהג‬
‫שורה ‪ I‬ללא ללא‬
‫שורה ‪ ALR II‬ללא‬
‫שורה ‪ ALR III‬מתאם‬
‫נעילה‬
‫‪ - ALR‬מנגנון נעילה אוטומטי‬
‫‪ALR‬‬
‫‪ALR‬‬
‫‪ALR‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אם הנוסע יושב במושב עם מנגנון‬
‫ומשתמש‬
‫אוטומטי‬
‫נעילה‬
‫בחגורה לשימוש רגיל‪:‬‬
‫משוך את החגורה מספיק בכדי‬
‫לחגור אותה כך שהמנגנון‬
‫האוטומטי לא יפעל‪ .‬אם המנגנון‬
‫הופעל‪ ,‬ישמע צליל תקתוק כאשר‬
‫החגורה חוזרת לתוך המנגנון‪.‬‬
‫במקרה כזה‪ ,‬אפשר לחגורה‬
‫לחזור לתוך המנגנון עד הסוף ואז‬
‫משוך אותה שנית‪ .‬הכנס את‬
‫לשונית הנעילה לאבזם עד‬
‫שתשמע נקישה‪.‬‬
‫מנגנון נעילה אוטומטי )‪(ALR‬‬
‫במצב זה‪ ,‬חגורת הכתף ננעלת‬
‫באופן אוטומטי‪ .‬במצב זה עדיין‬
‫ניתן למתוח אורך עודף‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫מצב הנעילה‬
‫של החגורה‪.‬‬
‫האוטומטי קיים עבור כל‬
‫המאובזרים‬
‫הרכב‬
‫מושבי‬
‫בחגורות מותניים‪/‬כתף‪ .‬השתמש‬
‫באפשרות הנעילה האוטומטית‬
‫בכל פעם שמותקן מושב בטיחות‬
‫לילדים במושב בו קיים מנגנון‬
‫נעילה אוטומטית‪ .‬ילד מתחת‬
‫לגיל ‪ 12‬חייב להיות חגור במושב‬
‫האחורי בהתקן ריסון מתאים‪.‬‬
‫הפעלת מצב נעילה אוטומטית‬
‫‪ .1‬חגור את חגורת המותניים‪/‬‬
‫כתף‪.‬‬
‫‪ .2‬אחוז בחגורת הכתף ומשוך‬
‫אותה החוצה לכל אורכה‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫‪ .3‬אפשר את חזרת החגורה‪.‬‬
‫במצב זה תשמע צליל נקישה‬
‫המציינת שהחגורה במצב‬
‫נעילה אוטומטית‪.‬‬
‫מצב‬
‫נעילה‬
‫כיצד לבטל‬
‫אוטומטית‬
‫נתק את חגורת המותניים‪/‬כתף‬
‫ואפשר את חזרתה המלאה כדי‬
‫הנעילה‬
‫מצב‬
‫את‬
‫לבטל‬
‫האוטומטית והפעלת מצב נעילת‬
‫החירום‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬חובה להחליף את מכלול‬
‫החגורה והמותחן אם אחד‬
‫מהם אינו פועל כנדרש בזמן‬
‫בדיקה על פי הנוהל בספר‬
‫השירות‪.‬‬
‫‪ ‬אי החלפת מכלול החגורה‬
‫והמותחן עלול להגדיל את‬
‫הסיכון של פגיעה בהתנגשות‪.‬‬
‫של‬
‫חגורות‬
‫קדם מותחנים‬
‫הבטיחות‬
‫חגורות הבטיחות של המושבים‬
‫הקדמיים מצוידים במתקן קדם‪-‬‬
‫מתיחה שמתוכנן לבטל את חופש‬
‫החגורה במקרה של התנגשות‪.‬‬
‫מתקן זה משפר את ביצועי‬
‫החגורה ע"י כך שהוא מבטיח‬
‫שהחגורה תהיה מהודקת היטב‬
‫סביב הנוסע מוקדם ככל האפשר‬
‫במקרה של התנגשות‪ .‬קדם‪-‬‬
‫מותחנים פועלים ביעילות ללא‬
‫תלות בממדי הנוסע כולל מושבי‬
‫בטיחות של ילדים‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫מתקן זה אינו מהווה תחליף‬
‫לחגירה נכונה של החגורה ע"י‬
‫הנוסע‪ .‬חגורת הבטיחות צריכה‬
‫להיות מונחת היטב ובצורה‬
‫מהודקת‪.‬‬
‫קדם‪-‬המותחנים מופעלים ע"י‬
‫יחידת הבקרה של בקרת ריסון‬
‫הנוסעים‪ .‬מתקנים אלה מיועדים‬
‫‪61‬‬
‫לשימוש חד‪-‬פעמי בדומה לכריות‬
‫תאונה‬
‫לאחר‬
‫האוויר‪.‬‬
‫שבעקבותיה מופעלות כריות‬
‫האוויר וקדם‪ -‬המותחנים‪ ,‬יש‬
‫להחליף אותם בחדשים‪.‬‬
‫משענות ראש אקטיביות )‪(AHR‬‬
‫משענות הראש הללו לא ניתנות‬
‫לזיהוי חיצוני אלא רק על ידי‬
‫בחינה של המשענות‪ .‬משענות‬
‫הראש נחלקות לשני חלקים‬
‫הקדמי הוא מסגרת עם חומר רך‬
‫והאחורי עשוי פלסטיק מעוצב‪.‬‬
‫משענות‬
‫הראש‬
‫פעולת‬
‫האקטיביות‬
‫מערכת בקרת הריסון ברכב‬
‫קובעת את חומרת ההתנגשות או‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫את הכוח הדרוש להפעלת‬
‫משענות הראש האקטיביות לנהג‬
‫ולנוסע‪ .‬בעת תאונה יופעלו‬
‫משענות הראש האקטיביות‬
‫הקדמיות ביחד‪.‬‬
‫כאשר משענות הראש מופעלות‬
‫עקב התנגשות החלק הקדמי של‬
‫המשענת מתרחב על מנת לגשר‬
‫על המרחק הנוצר בין הראש‬
‫למשענת ובכך להקטין את‬
‫המכה‪.‬‬
‫פגיעה מאחור המערכת תופעל‬
‫בהתאם לעוצמת ההתנגשות‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫הראש‬
‫משענות‬
‫פעולת‬
‫האקטיביות יכולה להתרחש או‬
‫לא להתרחש בעת פגיעות צד או‬
‫פגיעות קדמיות‪ .‬אך אם לאחר‬
‫הפגיעה הקדמית התרחשה גם‬
‫החלק הקדמי של משענת‬
‫הראש )חלק רך(‪.‬‬
‫גב המושב‪.‬‬
‫החלק האחורי של משענת‬
‫הראש )פלסטיק מעוצב(‪.‬‬
‫מוטות החיבור של משענת‬
‫הראש‪.‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪62‬‬
‫אזהרה!‬
‫אין לנסוע ברכב עד אשר כל‬
‫הנוסעים כיוונו את משענות‬
‫הראש בהתאם לגובהם על מנת‬
‫למנוע נזק לצוואר בזמן תאונה‪.‬‬
‫אתחול מצב משענות הראש‬
‫האקטיביות‬
‫אם משענות הראש האקטיביות‬
‫הופעלו יש להחזירן למצב‬
‫ההתחלתי לפני נסיעה נוספת‪.‬‬
‫ניתן לראות באופן ברור אם‬
‫המשענות הופעלו בכך שהם זזו‬
‫קדימה )לפי האיורים בסעיף ‪.(3‬‬
‫‪ .1‬אחוז את המשענת דרך‬
‫המושב האחורי‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מיקום הידיים על המשענת‬
‫‪ .2‬מקם את הידיים על החלק‬
‫העליון של המשענת בצורה‬
‫נוחה‪.‬‬
‫‪ .3‬משוך כלפי מטה ולאחר מכן‬
‫אחורה את משענת הראש‬
‫ולמטה בכדי לחבר את מנגנון‬
‫הנעילה‪.‬‬
‫‪ - 1‬תנועה למטה‬
‫‪ - 2‬תנועה אחורה‬
‫‪ - 3‬לחיצה מטה לנעילת המשענת‬
‫‪ .4‬החלק הקדמי של משענת‬
‫הראש צריך להיצמד ולהינעל‬
‫בתוך החלק הפלסטי האחורי‬
‫של המשענת‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ ‬מטעמי בטיחות‪ ,‬פנה למוסך‬
‫השירות בכדי לבדוק את‬
‫משענות הראש האקטיביות‪.‬‬
‫לחגירת‬
‫מצב התחלתי של משענת הראש‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬אם אתה מתקשה לטפל‬
‫במשענת הראש האקטיבית‬
‫נא פנה למוסך השירות‪.‬‬
‫תזכורת‬
‫הבטיחות‬
‫אפשרות זאת נועדה להזכיר לנהג‬
‫ולנוסע במושב הקדמי לחגור את‬
‫חגורת הבטיחות שלהם‪ .‬אפשרות‬
‫זאת מופעלת כאשר מתג‬
‫ההתנעה מופעל‪ .‬אם חגורת‬
‫הבטיחות של הנהג או הנוסע לא‬
‫נחגרה תידלק נורית מתאימה‬
‫בלוח המחוונים‪ .‬אם לא נחגרו‬
‫חגורות הבטיחות בתוך ‪ 60‬שניות‬
‫מרגע התנעת המנוע‪ ,‬ואם‬
‫מהירות הרכב עולה על ‪ 8‬קמ"ש‪,‬‬
‫תופעל התזכורת הקולית לחגירת‬
‫‪64‬‬
‫חגורות‬
‫חגורות הבטיחות למשך ‪96‬‬
‫שניות או עד לחגירת החגורות‪.‬‬
‫לאחר מכן תמשיך לדלוק רק‬
‫נורית הביקורת בלוח המחוונים‪.‬‬
‫הנהג צריך להזכיר לכל היושבים‬
‫ברכב לחגור את חגורות‬
‫הבטיחות שלהם‪ .‬התזכורת‬
‫תופעל מחדש אם הנהג יתיר את‬
‫חגורת הבטיחות ומהירות הרכב‬
‫גבוהה מ‪ 8-‬קמ"ש‪.‬‬
‫התזכורת אינה פועלת באם מושב‬
‫הנוסע הקדמי לא מאוכלס‪ .‬ייתכן‬
‫והתזכורת תופיע אם יהיה מטען‬
‫כבד מספיק על המושב‪ .‬מומלץ‬
‫להסיע בעלי חיים בהתקנים‬
‫ייעודיים ובכל מקרה לא במושב‬
‫הקדמי‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬במוסכי השירות המורשים‬
‫ניתן לבטל את התזכורת של‬
‫חגורות הבטיחות‪.‬‬
‫‪ ‬חברת קרייזלר אינה ממליצה‬
‫לבטל את התזכורת לחגירת‬
‫חגורות הבטיחות‪.‬‬
‫‪ ‬גם כאשר מערכת תזכורת חגורת‬
‫בטיחות בוטלה‪ ,‬נורית ההתרעה‬
‫של חגורת הבטיחות תישאר‬
‫דולקת אם חגורת הבטיחות אינה‬
‫חגורה‪.‬‬
‫מערכת ניהול אנרגיה‬
‫רכבך מצויד במערכת חגורות‬
‫בטיחות עם אפשרות ניהול‬
‫אנרגיה למושבים הקדמיים‪ ,‬כדי‬
‫להקטין עוד יותר את הסיכון של‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫פגיעה במקרה של התנגשות‬
‫חזיתית‪.‬‬
‫הבטיחות‬
‫חגורות‬
‫מערכת‬
‫מצוידת במכלול מותחן המתוכנן‬
‫לשחרר את החגורה בצורה‬
‫מבוקרת‪ .‬אפשרות זאת עוזרת‬
‫להקטין את כוח החגורה הפועל‬
‫על החזה של הנוסע‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫בכל פעם שנדרש יש להחליף את‬
‫החגורה ואת המנגנון כמכלול‪.‬‬
‫אם לא יוחלף המנגנון כמכלול‬
‫ביחד עם החגורה‪ ,‬הדבר עלול‬
‫להעלות את הסיכון לפגיעות‬
‫קשות במקרה של תאונה‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫חגורת בטיחות ואישה הרה‬
‫מומלץ לאישה הרה לחגור חגורת‬
‫בטיחות‪ .‬אישה הרה צריכה‬
‫לחגור את חגורת המותניים‬
‫לרוחב הירכיים וקרוב ככל‬
‫האפשר למותניים‪ .‬החגורה‬
‫צריכה להיות נמוכה כדי שלא‬
‫תהיה מונחת לרוחב שלד הגוף‪.‬‬
‫בצורה זאת כוח ההתנגשות ייספג‬
‫בעצמות המותניים החזקות‪.‬‬
‫כריות אוויר לנהג ולנוסע‬
‫במושב הקדמי )‪(SRS‬‬
‫ברכב מותקנות כריות אוויר לנהג‬
‫ולנוסע במושב הקדמי כתוספת‬
‫למערכת הריסון באמצעות‬
‫חגורות הבטיחות‪ .‬כרית האוויר‬
‫של הנהג מותקנת בגלגל ההגה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫כרית האוויר של הנוסע מותקנת‬
‫בלוח המחוונים מעל תא‬
‫הכפפות‪ .‬המילים ‪SRS AIRBAG‬‬
‫מוטבעות על כיסויי כריות‬
‫האוויר לזיהוי‪.‬‬
‫‪ .1‬כרית אוויר לנהג ולנוסע‬
‫‪ .2‬מגני בירכיים‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫הקדמיות‬
‫האוויר‬
‫כריות‬
‫מתוכננות כך שיתנפחו בהדרגה‪,‬‬
‫בהתאם לחומרת התאונה‪.‬‬
‫יתכן וברכב קיים מתג באבזם‬
‫חגורות הבטיחות של הנהג‬
‫והנוסע הקדמי כך שהמערכת‬
‫יודעת לזהות אם חגורת הנהג או‬
‫הנוסע הקדמי חגורה או לא‬
‫ובהתאם לכך לווסת את פתיחת‬
‫כריות האוויר‪.‬‬
‫ברכב מותקנות גם כריות אוויר‬
‫מסוג וילון‪ ,‬להגנת הנהג‬
‫והנוסעים היושבים ליד חלון‪.‬‬
‫כריות אלו ממוקמות מעל‬
‫החלונות הצדדיים‪ .‬גם הן‬
‫מסומנות במילים ‪.SRS AIRBAG‬‬
‫‪66‬‬
‫בנוסף‪ ,‬קיימות כריות אוויר‬
‫בצידי המושבים הקדמיים ואשר‬
‫מגנים מפני פגיעות צד‪ .‬כריות‬
‫הצד מסומנות בתוויות לזיהוי‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬יתכן שלא תזהה את כיסוי‬
‫כריות האוויר מסוג וילון‪,‬‬
‫אבל במקרה של תאונה‪ ,‬הם‬
‫ייפתחו על מנת לאפשר‬
‫לכריות האוויר להתנפח‪.‬‬
‫‪ ‬לאחר פתיחת כרית אוויר יש‬
‫לגשת מיד למוסך מורשה‪.‬‬
‫רכיבי מערכת כריות האוויר‬
‫רכבך עשוי להיות מאובזר‬
‫ברכיבי מערכות הריסון הבאות‪:‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ ‬בקר מערכת ריסון )‪.(ORC‬‬
‫‪ ‬נורית אזהרה לכריות אוויר‪.‬‬
‫‪ ‬הגה ומוט הגה‪.‬‬
‫‪ ‬לוח מחוונים‪.‬‬
‫‪ ‬רפידות בירכיים‪.‬‬
‫‪ ‬כרית אוויר מתקדמת לנהג‪.‬‬
‫‪ ‬כרית אוויר מתקדמת לנוסע‬
‫קדמי‪.‬‬
‫‪ ‬כריות אוויר צדדיות‪.‬‬
‫‪ ‬כריות אוויר מסוג "וילון"‪.‬‬
‫‪ ‬חיישני‬
‫וצדדיים‪.‬‬
‫תאוצה‬
‫קדמיים‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫‪ ‬קדם מותחנים לחגורות‬
‫הבטיחות לנהג ולנוסע במושב‬
‫הקדמי‪.‬‬
‫להתנגשויות קלות יותר‪ .‬ניפוח‬
‫חזק יותר דרוש התנגשויות‬
‫קשות יותר‪.‬‬
‫‪ ‬משענות ראש אקטיביות לנהג‬
‫ולנוסע‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫אין להניח חפצים על מעל או‬
‫ליד כריות האוויר מאחר והם‬
‫עלולים לפגוע בנוסעים בזמן‬
‫תאונה במידה וכריות האוויר‬
‫יופעלו‪.‬‬
‫‪ ‬אין להניח חפצים על מכסי‬
‫כריות האוויר או בסביבתן‬
‫ואל תנסה לפתוח אותן ביד‪.‬‬
‫הכיסויים מתוכננים להיפתח‬
‫רק בעת התנפחות הכריות‪.‬‬
‫אתה עלול לגרום נזק לכריות‬
‫ולהיפגע‪.‬‬
‫מערכת כריות אוויר קדמיות‬
‫מתקדמת‬
‫הקדמיות‬
‫האוויר‬
‫כריות‬
‫המתקדמות מתנפחות במספר‬
‫שלבים על פי חומרת ההתנגשות‬
‫המזוהה על ידי בקר הריסון‬
‫)‪ (ORC‬וחיישני התנגשות בחזית‬
‫הרכב‪.‬‬
‫ניפוח השלב הראשון מתחיל מיד‬
‫עם זיהוי התנגשות המצריך את‬
‫ניפוח הכריות‪ .‬ניפוח זה דרוש‬
‫‪67‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬אין לחתוך‪ ,‬לקדוח או‬
‫להתעסק עם מגני הברכיים‪.‬‬
‫‪ ‬אין להתקין או לקבע‬
‫אביזרים כגון‪ :‬נוריות אזעקה‬
‫או רכיבי סטריאו שונים‬
‫במגני הברכיים‪.‬‬
‫כריות אוויר צדדיות‬
‫כריות מסוג זה מבטיחות הגנה‬
‫מפני התנגשות צדית‪ .‬הכריות‬
‫מסומנות על ידי תווית המוצמדת‬
‫למושבים הקדמיים‪.‬‬
‫תווית סימון כריות אוויר‬
‫במושבים הקדמיים‬
‫כאשר כריות האוויר מתנפחות‬
‫הן יוצאות דרך התפר הצידי של‬
‫המושב‪ .‬כל כרית נפתחת באופן‬
‫עצמאי לפי כיוון ועוצמת הפגיעה‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫כריות צדדיות מסוג וילון‬
‫כריות מסוג זה מבטיחות הגנה‬
‫מפני התנגשות צדית או‬
‫התהפכות לנוסעים במושבים‬
‫הצדדיים מלפנים ומאחור‪.‬‬
‫כריות וילון מתנפחות בסמוך‬
‫לראש הנוסע ומקטינות את‬
‫האפשרות של פגיעת ראש‬
‫כתוצאה מהתנגשות צדית‪.‬‬
‫הכריות מתנפחות כלפי מטה‬
‫ומכסות את שני החלונות שבצד‬
‫הפגיעה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬במקרה של התהפכות הרכב‪,‬‬
‫קדם המותחנים ו‪/‬או כריות‬
‫הוילון משני צידי הרכב יפעלו‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ ‬יתכן וכיסויי כריות האוויר לא‬
‫יבלטו לעין מתוך הריפוד‬
‫הפנימי‪ ,‬אבל הם ייפתחו על‬
‫מנת לאפשר את ניפוח הכריות‪.‬‬
‫‪ ‬קירבה מוגזמת לכריות האוויר‬
‫בזמן פתיחתן עלולה לגרום‬
‫לפגיעה קשה ואף למוות‪.‬‬
‫חיישנים‬
‫כוללת‬
‫המערכת‬
‫הסמוכים לנוסעים מלפנים‬
‫ומאחור שיכולים לנפח את‬
‫הכריות במקרה של התנגשות‬
‫בעוצמה שמצריכה את ניפוח‬
‫הכריות‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬רכבך מצויד בכריות אוויר‬
‫מסוג וילון‪ ,‬אל תערום מטען‬
‫שיחסום את מיקום כריות‬
‫הוילון‪ .‬אזור זה צריך‬
‫להישאר פנוי מכל מכשול‪.‬‬
‫‪ ‬אין לתלות או להצמיד‬
‫אביזרים וחפצים על הדלתות‬
‫או בקרבתן‪ .‬הם עלולים‬
‫לפגוע בך בעת התנפחות‬
‫כריות הצד‪.‬‬
‫יחד עם חגורות הבטיחות וקדם‬
‫האוויר‬
‫כריות‬
‫המותחנים‪,‬‬
‫הקדמיות וכריות הוילון פועלות‬
‫ביחד עם רפידות הברכיים כדי‬
‫לספק הגנה מוגברת עבור הנהג‬
‫והנוסע במושב הקדמי‪.‬‬
‫להלן מספר צעדים שיש לנקוט‬
‫כדי להקטין את הסיכון לפגיעה‬
‫בזמן פתיחת כריות אוויר‪:‬‬
‫ילדים עד גיל ‪ 12‬חייבים תמיד‬
‫להיות חגורים במושב האחורי‪.‬‬
‫רפידות הברכיים‬
‫רפידות הברכיים מסייעות להגן‬
‫על הברכיים ולמקם את הנהג‬
‫והנוסע מלפנים בתנוחה הנוחה‬
‫ביותר בעת התנפחות כריות‬
‫האוויר הקדמיות‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫אסור להושיב תינוקות בהתקן‬
‫ריסון לילדים במושב הקדמי‬
‫ברכב בו מותקנת כרית אוויר‬
‫בצד הנוסע‪ ,‬כשפניהם מופנות‬
‫לאחור‪ .‬פריסת כרית האוויר‬
‫‪69‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫עלולה לגרום לפגיעה חמורה‬
‫לתינוק היושב במצב זה‪.‬‬
‫ילדים שאינם גדולים מספיק‬
‫לחגירת חגורת בטיחות‪ ,‬יש‬
‫להושיב במושב האחורי בתוך‬
‫התקן ריסון או מושב מיוחד‬
‫הנחגר עם חגורות הבטיחות‪.‬‬
‫ילדים גדולים יותר שאינם‬
‫יושבים בהתקן ריסון‪ ,‬יש להושיב‬
‫כראוי במושב האחורי כשהם‬
‫חגורים היטב‪ .‬וודא שהילדים‬
‫אינם מזיזים את החגורה מתחת‬
‫לזרוע או לאחוריהם‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫עליך לקרוא את ההוראות‬
‫המסופקות עם התקן הריסון‬
‫לילד כדי להבטיח שימוש נכון‪.‬‬
‫אם מערכת כריות האוויר צריכה‬
‫לעבור התאמה לאדם נכה‪ ,‬פנה‬
‫למשווק המורשה‪.‬‬
‫כל נוסעי הרכב חייבים לחגור את‬
‫חגורת המותניים ‪/‬כתף בצורה‬
‫הנכונה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬הסתמכות על כריות האוויר‬
‫בלבד עלולה להוביל לפגיעות‬
‫חמורות‪ .‬חגור חגורות בטיחות‬
‫גם כשיש כריות אוויר‪.‬‬
‫‪ ‬ישיבה קרובה מדי להגה או‬
‫ללוח המחוונים עלולה לגרום‬
‫לפגיעה בעת התנפחות כרית‬
‫האוויר הזקוקה לחלל לשם‬
‫כך‪ .‬שב זקוף ונוח כשהזרועות‬
‫מושטות להגה‪.‬‬
‫על הנהג והנוסע לידו להזיז את‬
‫המושבים הקדמיים למצבם‬
‫האחורי הנוח ביותר כדי לאפשר‬
‫מקום להתנפחות כריות האוויר‬
‫בעת הצורך‪.‬‬
‫אין להישען על הדלת או על‬
‫החלון‪ ,‬כריות האוויר הצידיות‬
‫מתנפחות בעוצמה בתוך המרווח‬
‫בינך לבין הדלת‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬כאשר ברכב מותקנות כריות‬
‫אוויר צדדיות‪ ,‬הן זקוקות‬
‫לחלל לשם פריסתן‪ .‬אל‬
‫תישען על הדלת או החלון‪.‬‬
‫שב זקוף ובמרכז המושב‪.‬‬
‫בקרות וחיישני מערכת כריות‬
‫האוויר‬
‫בקר ריסון נוסעים )‪(ORC‬‬
‫מערכת בקר ריסון נוסעים מהווה‬
‫חלק ממערכת הבטיחות הנדרשת‬
‫ע"י תקנות רשמיות‪.‬‬
‫בקר ריסון נוסעים קובע באם‬
‫התנגשות‪ ,‬חזיתית או צדית‪ ,‬הינה‬
‫מספיק חמורה בכדי להפעיל את‬
‫מערכת כריות האוויר הקדמיות או‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫אותות‬
‫סמך‬
‫על‬
‫הצדיות‪.‬‬
‫מהחיישנים‪ ,‬מפעיל בקר ריסון‬
‫נוסעים מרכזי אלקטרוני‪-‬על פי‬
‫הנדרש מסוג ההתנגשות‪ -‬את‬
‫כריות האוויר הקדמיות‪ ,‬הכריות‬
‫הצדיות ו‪/‬או את קדם המותחנים‬
‫של חגורות הבטיחות הקדמיות‪.‬‬
‫כרית האוויר הקדמית המתקדמת‬
‫הינה חלק משלים לחגורות‬
‫הבטיחות‪ ,‬רכיבים אלו תוכננו לתת‬
‫הגנה מרבית בזמן תאונה‪ .‬כרית‬
‫האוויר הקדמית לא תוכננה לתת‬
‫הגנה בתאונות שהתרחשו מאחור‪,‬‬
‫מהצד או בהתהפכות‪.‬‬
‫לא בכל תאונה חזיתית יופעלו‬
‫כריות האוויר הקדמיות‪ ,‬גם אם‬
‫נגרם נזק לרכב במהלך התאונה‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫לדוגמא – תאונה זוויתית ברכב‪.‬‬
‫למרות זאת‪ ,‬בתלות בסוג ומיקום‬
‫התאונה ברכב‪ ,‬יתכן וכריות‬
‫יפתחו גם‬
‫האוויר הקדמיות‬
‫בתאונה עם רכב קטן שיגרום‬
‫להאטה חזקה‪.‬‬
‫לא בכל תאונת צד יופעלו כריות‬
‫אוויר צד‪ ,‬פתיחת כריות הצד‬
‫תלויה בסוג ובעוצמת התאונה‪.‬‬
‫חגירת חגורות הבטיחות חשובה‬
‫לשיפור הבטיחות שלך ברכב בכל‬
‫סוג של תאונה‪ ,‬לשמירה על‬
‫מיקומך במושב ועל המרחק‬
‫מכרית האוויר‪.‬‬
‫הבקר בודק את המוכנות של‬
‫חלקי המערכת האלקטרוניים‬
‫בכל פעם שמתג ההתנעה מובא‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫למצב ‪ START‬או ‪ .ON/RUN‬אם‬
‫מפתח ההתנעה נמצא במצב‬
‫‪ ACC ,LOCK‬או שאינו נמצא‬
‫במתג ההתנעה‪ ,‬כריות האוויר לא‬
‫יופעלו‪.‬‬
‫בקר ריסון נוסעים כולל גם‬
‫מערכת גיבוי שתנפח את כריות‬
‫האוויר גם אם המצבר חלש או‬
‫נותק לפני ניפוח הכריות‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬הבקר מדליק את‬
‫נורית האזהרה של כריות‬
‫האוויר בלוח המחוונים למשך ‪4‬‬
‫עד ‪ 8‬שניות מרגע הפעלת מתג‬
‫ההתנעה לבדיקת תקינותה‪,‬‬
‫ומכבה אותה לאחר בדיקת‬
‫התקינות‪ .‬במידה ותתגלה תקלה‬
‫באחד מרכיבי המערכת‪ ,‬נורית‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫כריות האוויר תידלק רגעית או‬
‫ברציפות‪ .‬צליל התרעה יחיד‬
‫יישמע במידה והנורית נדלקת‬
‫לאחר ההתנעה‪.‬‬
‫הבקר מכיל גם תוכנת אבחון‬
‫שתדליק את נורית כריות האוויר‬
‫בלוח המחוונים אם מתגלית‬
‫תקלה‪ .‬תוכנת האבחון מאחסנת‬
‫בזיכרון את אופי התקלה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫התעלמות מנורית האזהרה של‬
‫כריות האוויר בלוח המחוונים‬
‫פירושה שכריות האוויר לא יגנו‬
‫עליך בעת התנגשות‪ .‬אם הנורית‬
‫לא נדלקה‪ ,‬נשארת דולקת לאחר‬
‫התנעת הרכב או נדלקת תוך כדי‬
‫נסיעה‪ ,‬דאג מיד לבדיקת מערכת‬
‫כריות האוויר‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫יחידות ניפוח כריות האוויר של‬
‫הנהג והנוסע במושב הקדמי‬
‫כריות האוויר של הנהג והנוסע‬
‫במושב הקדמי ומנגנון הניפוח‬
‫נמצאים במרכז גלגל ההגה ובצד‬
‫ימין של לוח המחוונים‪ .‬כאשר‬
‫מערכת הבקרה מזהה התנגשות‬
‫הדורשת הפעלה של כריות‬
‫האוויר‪ ,‬ישלח אות ליחידות‬
‫הניפוח‪ .‬כמות גדולה של גז לא‬
‫רעיל מוזרמת מיד בכדי לנפח את‬
‫כריות האוויר הקדמיות‪ .‬מידות‬
‫ניפוח שונות אפשריות לפי‬
‫חומרת ההתנגשות וממדי הנוסע‪.‬‬
‫מכסי כריות האוויר ניתקים‬
‫האוויר‬
‫וכריות‬
‫ממקומם‬
‫מתנפחות‪ .‬כריות אלה מתנפחות‬
‫למצב סופי תוך ‪ 50‬עד ‪ 70‬אלפיות‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫השנייה‪ .‬לאחר מכן כריות האוויר‬
‫דרך‬
‫במהירות‬
‫מתרוקנות‬
‫נקבוביות באריג ממנו עשויות‬
‫הכריות‪ .‬באופן זה‪ ,‬לא נגרמות‬
‫הפרעות לבקרה על הרכב‪.‬‬
‫כריות‬
‫אוויר‬
‫יחידות ניפוח‬
‫צידיות במושבים‬
‫כריות האוויר הצידיות תוכננו‬
‫לפעול רק בפגיעות צד מסוימות‪.‬‬
‫בקר ריסון הנוסעים )‪ (ORC‬קובע‬
‫אם יש צורך בפתיחת כרית‬
‫האוויר בצד הנפגע על פי חומרת‬
‫הפגיעה‪.‬‬
‫במידה וחומרת הפגיעה וסוג‬
‫הפגיעה דורשים את פתיחת‬
‫כריות האוויר‪ ,‬כמות גדולה של גז‬
‫לא רעיל מופעלת על מנת לנפח‬
‫את כריות האוויר‪ .‬כריות האוויר‬
‫המושבים‬
‫מצידי‬
‫יוצאות‬
‫הקדמיים לכיוון המרווח בין‬
‫המושבים לדלתות‪ .‬כריות האוויר‬
‫מתנפחות למצב מלא תוך ‪10‬‬
‫מילישניות‪ .‬כריות אוויר אלו‬
‫פועלות במהירות גבוהה מאד‬
‫ובעוצמה כזאת שעלולה לפגועה‬
‫בנוסעים אם הם לא יושבים‬
‫כראוי או אם קיים חפץ באזור‬
‫פתיחת כריות האוויר‪ .‬הן מהוות‬
‫סכנה בעיקר לילדים‪.‬‬
‫יחידות ניפוח כריות אוויר מסוג‬
‫וילון‬
‫כריות אוויר מסוג וילון תוכננו‬
‫כדי לפעול רק בהתנגשויות צד או‬
‫בהתהפכות‪ .‬מערכת בקרת‬
‫‪73‬‬
‫הריסון מזהה אם התנגשות הצד‬
‫חמורה מספיק בכדי לנפח את‬
‫כריות האוויר הצדדיות‪ .‬יחידת‬
‫בקרת כריות האוויר הצדדיות‬
‫תזהה גם התהפכות‪ .‬בהתנגשויות‬
‫צד מתונות עד חמורות‪ ,‬יחידת‬
‫הניפוח של כריות האוויר בצידו‬
‫הפגוע של הרכב מופעלת‬
‫ומשחררת כמות של גז בלתי‬
‫רעיל‪ .‬כרית וילון החלון תנתק‬
‫את מכסי כריות האוויר‬
‫ממקומם ותכסה את שטח‬
‫החלון‪ .‬כריות אלה מתנפחות‬
‫למצב סופי תוך ‪ 30‬אלפיות‬
‫השנייה‪ .‬כריות האוויר מסוג‬
‫וילון מתנפחת במהירות גבוהה‬
‫מאוד ובעוצמה שיכולה לפגוע בך‬
‫אם אינך יושב כראוי או אם‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫חפצים מונחים באזור בו וילון‬
‫הצד מתנפח‪ .‬זה נוגע במיוחד‬
‫לילדים‪ .‬כריות החלון מתנפחות‬
‫למרחק של ‪ 9‬ס"מ מהחלון‪.‬‬
‫כריות האוויר לא יופעלו בכל‬
‫התנגשות‪ ,‬אלא רק כאשר‬
‫החיישנים מזהים התנגשות‬
‫מספיק חמורה המצריכה את‬
‫התנפחותן של כריות האוויר‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫בעת התהפכות הרכב‪ ,‬קדם‬
‫המותחנים ו‪/‬או כריות הצד‬
‫עשויים לפעול משני צידי הרכב‪.‬‬
‫חיישנים קדמיים וצדדיים‬
‫בהתנגשויות חזיתיות וצדיות‪,‬‬
‫חיישני המערכת מסייעים לבקר‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫ריסון נוסעים )‪ (ORC‬לקבוע את‬
‫התגובה המתאימה להתנגשות‪.‬‬
‫חיישנים נוספים קובעים את‬
‫מידת ניפוח הכריות‪.‬‬
‫מערכת תגובה משופרת לתאונה‬
‫אם כריות האוויר התנפחו לאחר‬
‫התנגשות והמערכת החשמלית‬
‫נשארת במצב פעיל‪ ,‬בקר ריסון‬
‫הנוסעים יקבע באם להפעיל את‬
‫מערכת התגובה המשופרת‪,‬‬
‫הכוללת‪:‬‬
‫‪ ‬הפסקת אספקת הדלק למנוע‪.‬‬
‫‪ ‬הפעלת איתות החירום עד‬
‫להתרוקנות המצבר או עד‬
‫להוצאת המפתח ממתג‬
‫ההתנעה‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫‪ ‬הפעלת התאורה הפנימית‬
‫ברכב עד להתרוקנות המצבר‬
‫או עד להוצאת המפתח ממתג‬
‫ההתנעה‪.‬‬
‫‪ ‬פתיחת דלתות עם נעילה‬
‫חשמלית באופן אוטומטי‪.‬‬
‫אם כריות האוויר מתנפחות‬
‫מתוכננות‬
‫האוויר‬
‫כריות‬
‫להתרוקן מיד לאחר התנפחותן‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫כריות האוויר הקדמיות ו‪/‬או‬
‫הצדיות לא יופעלו בכל סוג של‬
‫התנגשות‪ .‬אין פרוש הדבר‬
‫שקיימת תקלה כלשהי במערכת‬
‫כריות האוויר‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אם נקלעת לתאונה הדורשת‬
‫הפעלת כריות האוויר‪ ,‬עשויים‬
‫להתרחש הדברים הבאים‪:‬‬
‫‪ ‬הניילון ממנו עשויות הכריות‬
‫עלול לפעמים לגרום לגירויים‬
‫או אדמומיות בעור הנוסעים‬
‫הכרית‪.‬‬
‫התנפחות‬
‫בעת‬
‫הגירויים דומים לכוויות‬
‫כתוצאה מחיכוך‪ .‬הם אינם‬
‫נגרמים כתוצאה ממגע של‬
‫חומר כימי ואינם תמידיים‬
‫ונרפאים במהירות‪ .‬אבל יחד‬
‫עם זאת‪ ,‬אם הפגיעות לא‬
‫נרפאו תוך מספר ימים או‬
‫שקיימות שלפוחיות‪ ,‬רצוי‬
‫לבקר במרפאה בהקדם‬
‫האפשרי‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫‪ ‬כשהכריות מתרוקנות יראו‬
‫עשן‪.‬‬
‫דמויי‬
‫חלקיקים‬
‫חלקיקים אלה מקובלים‬
‫כחלק מהתהליך של הפעלת‬
‫החנקן הבלתי רעיל המשמש‬
‫לניפוח הכריות‪ .‬חלקיקים‬
‫זערוריים אלה יכולים להיות‬
‫הגורם לגירוי העור‪ ,‬עיניים או‬
‫האף והגרון‪ .‬במקרה ויש‬
‫גירויים בעור ובעיניים‪ ,‬שטוף‬
‫את האזור במים קרים‪ .‬לגבי‬
‫גירויים בגרון ובאף‪ ,‬פנה‬
‫לכיוון שיש בו אוויר צח‪ ,‬אם‬
‫הגירוי נמשך‪ ,‬פנה לרופא‪ .‬אם‬
‫חלקיקים אלה נדבקים‬
‫ללבוש‪ ,‬עקוב אחרי הוראות‬
‫הניקוי של יצרני הלבוש‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫לא מומלץ לנהוג ברכב אחרי‬
‫שכריות האוויר הופעלו‪ .‬אם‬
‫בדרך תתרחש התנגשות נוספת‬
‫תיוותר ללא כריות האוויר‬
‫להגנה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫כריות אוויר וקדם‪-‬מותחנים‬
‫שהופעלו לא יוכלו להגן עליך‬
‫במקרה של התנגשות נוספת‪.‬‬
‫דאג להחלפת הכריות על ידי‬
‫מוסך מורשה בהקדם האפשרי‪.‬‬
‫הטיפול במערכת כריות האוויר‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬שינויים בחלקים כלשהם של‬
‫מערכת כריות האוויר עלולים‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫לגרום לכשל בהפעלה בשעת‬
‫הצורך‪ .‬אתה עלול להיפגע‬
‫ללא תמיכת כריות האוויר‪ .‬אל‬
‫ואל‬
‫תשנה את הרכיבים‪,‬‬
‫ותוויות‬
‫סמלים‬
‫תוסיף‬
‫הכיסוי‬
‫על‬
‫כלשהם‬
‫האמצעי של גלגל ההגה או‬
‫על גבי החלק הימני של לוח‬
‫המחוונים‪ .‬אין לשנות את‬
‫הפגוש הקדמי או את מבנה‬
‫הרכב‪.‬‬
‫‪ ‬אל תנסה לבצע תיקונים‬
‫במערכת כריות‬
‫כלשהם‬
‫האוויר‪ ,‬אלא ע"י מוסך‬
‫שמוסמך לכך‪ .‬יש להודיע לכל‬
‫מי שמטפל ברכבך שברכב‬
‫מותקנות כריות אוויר‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬אל תנסה לשנות חלקים‬
‫כלשהם של מערכת כריות‬
‫האוויר‪ .‬זה עלול לגרום‬
‫לניפוח בלתי מתוכנן של‬
‫הכריות או לגרום לפעולה לא‬
‫תקינה‪ .‬הבא את הרכב‬
‫למוסך מורשה לצורך טיפול‬
‫בכריות האוויר‪ .‬אם יש צורך‬
‫לטפל במושב הנהג בצורה‬
‫כלשהי‪ ,‬יש לעשות זאת רק‬
‫במוסך מורשה‪ .‬אל תוסיף‬
‫למושב הנהג אביזרים שאינם‬
‫מקוריים‪ .‬התאמת מערכת‬
‫כריות האוויר לאנשים נכים‬
‫צריכה להתבצע רק במוסך‬
‫מורשה‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫נורית אזהרת כריות האוויר‬
‫נורית כריות האוויר‬
‫מנטרת את כלל המעגלים‬
‫החשמליים ומתריעה על תקלה‬
‫במעגל הקשור לכריות האוויר‪.‬‬
‫באופן כללי מערכת כריות אוויר‬
‫תוכננה כך שהיא לא דורשת‬
‫אחזקה שוטפת‪ .‬פנה למוסך‬
‫כאשר‪:‬‬
‫‪ ‬נורית כריות האוויר אינה‬
‫נדלקת לפרק זמן של ‪ 4‬עד ‪8‬‬
‫שניות מרגע הפעלת מתג‬
‫ההתנעה‪.‬‬
‫‪ ‬נורית כריות האוויר נשארת‬
‫דולקת לאחר פרק זמן זה‪.‬‬
‫‪ ‬נורית כריות האוויר נדלקת‬
‫ונשארת דולקת בזמן הנהיגה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם מד המהירות‪ ,‬מד סיבובי‬
‫המנוע או מחוונים אחרים‬
‫הקשורים למנוע אינם פועלים‪,‬‬
‫יתכן שגם מערכת הבקרה של‬
‫כריות האוויר )‪ (ORC‬אינה‬
‫פועלת וכריות האוויר לא יתנפחו‬
‫בשעת הצורך‪ .‬בדוק מיד את‬
‫תיבת הנתיכים והחלף אם‬
‫נתגלה נתיך שרוף‪ .‬ניתן לזהות‬
‫את נתיך כריות האוויר בעזרת‬
‫התווית המודבקת על מכסה‬
‫תיבת הנתיכים‪ .‬במידה והנתיך‬
‫תקין‪ ,‬יש לגשת מיד למוסך‬
‫מורשה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫רשם אירועים )‪(EDR‬‬
‫ברכבך קיים מתקן שרושם‬
‫במשך עד ‪ 30‬שניות מידע על‬
‫מאפיינים שונים במקרה של‬
‫תאונה‪ .‬המידע נרשם רק במקרה‬
‫של כמעט הפעלת כרית אוויר או‬
‫הפעלת כרית אוויר‪.‬‬
‫מידע זה‪ ,‬בנוסף למידע אחר‬
‫שנאסף על התאונה המתרחשת‪,‬‬
‫יכול לעזור בחקר התאונה‪ .‬הוא‬
‫יכול לעזור ליצרן או לאחרים‬
‫ללמוד על הגורמים האפשריים‬
‫לתאונות ופגיעות הקשורות להן‬
‫על מנת לשפר את בטיחות כלי‬
‫הרכב‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫רשימת המידע שנרשם‪:‬‬
‫‪ ‬כיצד מערכות מסוימות ברכב‬
‫תיפקדו‪.‬‬
‫‪ ‬האם חגורות הבטיחות של‬
‫הנהג והנוסעים היו מהודקות‪.‬‬
‫‪ ‬כמה נלחצה דוושת ההאצה‬
‫או הבלמים אם בכלל‪.‬‬
‫‪ ‬באיזה מהירות נסע הרכב‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫המידע נרשם רק אם התקיימה‬
‫תאונה‪ .‬לא נרשמים נתונים‬
‫בנסיעה רגילה ולא נרשמים‬
‫נתונים אישיים כגון שם‪ ,‬מין‪,‬‬
‫גיל ומיקום תאונה‪ .‬למרות זאת‪,‬‬
‫גורמי החוק יכולים להצליב את‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫המידע הנרשם ולהגיע לנתוני‬
‫הנהג‪.‬‬
‫על מנת לקרוא את המידע הזה‬
‫יש צורך בציוד מיוחד‪ .‬רק‬
‫סוכנויות החברה ויחידות חוק‬
‫מסוימות מצוידים במכשירים‬
‫אלו ויכולים לקרוא את הנתונים‪.‬‬
‫ריסון לילדים‬
‫כל נוסע ברכב חייב להיות חגור‪,‬‬
‫גם ילדים ותינוקות‪.‬‬
‫ילדים עד גיל ‪ 12‬חייבים תמיד‬
‫להיות חגורים במושב האחורי‪.‬‬
‫ילדים חגורים כראוי בטוחים‬
‫יותר במושבים האחוריים מאשר‬
‫במושב הקדמי‪.‬‬
‫קיימים התקני ריסון לילדים‬
‫במידות שונות ומסוגים שונים‪.‬‬
‫עיין תמיד בהוראות יצרן התקן‬
‫הריסון‪ ,‬וודא שההתקן מתאים‬
‫לילד‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬סכנה! אין להושיב ילד‬
‫במושב בטיחות נגד כיוון‬
‫הנסיעה במושבים הקדמיים‬
‫האוויר‬
‫כריות‬
‫כאשר‬
‫מופעלות‪.‬‬
‫‪ ‬בהתנגשות‪ ,‬ילד לא חגור‪,‬‬
‫אפילו תינוק‪ ,‬יכול "לעוף"‬
‫בתוך הרכב‪ .‬הכוח הנדרש‬
‫לאחוז בתינוק עלול להיות‬
‫גדול מיכולתך‪ .‬הילד ואחרים‬
‫עלולים להיפגע אנושות‪ .‬כל‬
‫ילד חייב להיות חגור על פי‬
‫מידותיו‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫התקני ריסון לילדים ולתינוקות‬
‫‪ ‬מומחי בטיחות ממליצים על‬
‫הסעת ילדים עד גיל שנה אחת‬
‫ועד משקל של ‪ 9‬ק"ג‬
‫כשפניהם מופנים לאחור‪.‬‬
‫קיימים שני סוגי התקנים‬
‫המתאימים לסוג זה של‬
‫נסיעה‪ :‬מנשא לתינוקות‬
‫ומושב "מתקפל" לילד‪.‬‬
‫‪ ‬השימוש במנשא לתינוקות‬
‫הוא רק עם הפנים לאחור‬
‫ובמשקל של עד ‪ 9‬ק"ג‪ .‬במתקן‬
‫"מתקפל"‪ ,‬גבול המשקל יכול‬
‫להיות גדול יותר אך עד גיל‬
‫שני סוגי‬
‫שנה אחת‪.‬‬
‫המנשאים חייבים להיות‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫מוחזקים ברכב ע"י חגורת‬
‫הבטיחות או בהתקן ‪.LATCH‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬אסור להשתמש בהתקן ריסון‬
‫לילדים במושב הקדמי ברכב בו‬
‫מותקנת כרית אוויר בצד‬
‫הנוסע‪ ,‬כשפניהם מופנות‬
‫לאחור‪ .‬פריסת כרית האוויר‬
‫עלולה לגרום לפגיעה חמורה‬
‫לתינוק במצב זה‪.‬‬
‫‪ ‬התקנה לא נכונה של מושב‬
‫לילד יכולה‬
‫הבטיחות‬
‫לגרום לכשל בתפקודו‪ .‬הוא‬
‫יכול להשתחרר בזמן‬
‫ההתנגשות‪ .‬במקרה כזה‬
‫הילד יכול להיפגע‪ .‬עקוב‬
‫אחרי הוראות היצרן של‬
‫‪79‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫הבטיחות‬
‫כיסא‬
‫כיסא‬
‫ברכב‪.‬‬
‫התקנתו‬
‫בזמן‬
‫בטיחות בו הילד יושב עם גבו‬
‫לכוון הנסיעה ניתן להתקנה‬
‫רק במושב האחורי של רכב‪.‬‬
‫אחרת כרית האוויר של הנוסע‬
‫הקדמי עלולה לפגוע בו בעת‬
‫התנפחות‪ ,‬דבר שעלול לגרום‬
‫לפגיעה חמורה בילד‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫קבוצת משקל‬
‫מושב נוסע‬
‫קדמי‬
‫קבוצה ‪0‬‬
‫עד ‪ 10‬ק"ג‬
‫קבוצה ‪ +0‬עד ‪ 13‬ק"ג‬
‫קבוצה ‪ 9 I‬עד ‪ 18‬ק"ג‬
‫קבוצה ‪ 15 II‬עד ‪ 25‬ק"ג‬
‫קבוצה ‪ 22 III‬עד ‪ 36‬ק"ג‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫מיקום התקנת מושב לילד‬
‫מושב חיצוני מושב מרכזי‬
‫מושבים‬
‫שורה‬
‫חיצוניים‬
‫שורה‬
‫שלישית‬
‫שורה שנייה‬
‫שלישית‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫מושב מרכזי‬
‫שורה שנייה‬
‫)אם מותקן(‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫מפתח האותיות‪:‬‬
‫‪ : U‬מתאים לקטגוריית מתקני ריסון "אוניברסאליים" שאושרו לשימוש בקבוצת משקל זו‪.‬‬
‫‪ : UF‬מתאים לקטגוריית מתקני ריסון "אוניברסאליים" הפונים קדימה‪ ,‬שאושרו לשימוש בקבוצת משקל זו‪.‬‬
‫‪ : X‬מיקום המושב אינו מתאים לילדים מקבוצת משקל זו‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫קבוצת משקל‬
‫סל‪-‬קל‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫מיקום מתקן ריסון מסוג ‪ISOFIX‬‬
‫סיווג גודל‬
‫התקן‬
‫מושב‬
‫נוסע‬
‫קדמי‬
‫מושבים‬
‫חיצוניים‬
‫שורה‬
‫שלישית‬
‫מושב‬
‫מרכזי‬
‫שורה‬
‫שלישית‬
‫מושבים‬
‫חיצוניים‬
‫שורה‬
‫שנייה‬
‫מושב מרכזי‬
‫שורה שנייה‬
‫)אם מותקן(‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪ISO/L1‬‬
‫‪ISO/L2‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫‪X‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫‪X‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫‪X‬‬
‫‪ISO/R1‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫‪X‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫‪X‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫‪X‬‬
‫‪ISO/R1‬‬
‫‪ISO/R2‬‬
‫‪ISO/R3‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫‪X‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫‪X‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫‪X‬‬
‫)‪(1‬‬
‫עד ‪ 10‬ק"ג‬
‫‪E‬‬
‫קבוצה ‪0‬‬
‫קבוצה ‪ +0‬עד ‪ 13‬ק"ג‬
‫‪E‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪81‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫קבוצת משקל‬
‫קבוצה ‪I‬‬
‫‪ 9‬עד ‪ 18‬ק"ג‬
‫קבוצה ‪ 15 II‬עד ‪ 25‬ק"ג‬
‫קבוצה ‪ 22 III‬עד ‪ 36‬ק"ג‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫מיקום מתקן ריסון מסוג ‪ISOFIX‬‬
‫סיווג גודל‬
‫התקן‬
‫מושב‬
‫נוסע‬
‫קדמי‬
‫מושבים‬
‫חיצוניים‬
‫שורה‬
‫שלישית‬
‫מושב‬
‫מרכזי‬
‫שורה‬
‫שלישית‬
‫מושבים‬
‫חיצוניים‬
‫שורה‬
‫שנייה‬
‫מושב מרכזי‬
‫שורה שנייה‬
‫)אם מותקן(‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B1‬‬
‫‪A‬‬
‫‪ISO/R2‬‬
‫‪ISO/R3‬‬
‫‪ISO/F2‬‬
‫‪ISO/F2X‬‬
‫‪ISO/F3‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫‪X‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫‪X‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫**‪IUF‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪82‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מפתח אותיות לטבלה למעלה‪:‬‬
‫)‪ (1‬עבור ה‪ CRS-‬שאינו נושא תווית זיהוי לסיווג גודל ‪ A) ISO/XX‬עד ‪ ,(G‬עבור קבוצת המשקל הרלוונטית‪ ,‬יצרן‬
‫הרכב יציין את התקן הריסון המתאים המומלץ לכל מקום‪.‬‬
‫‪ = IUF‬מתאים למערכות התקן ריסון אוניברסאליות מסוג‪ ISOFIX -‬עם הפנים לכיוון הפוך מכיוון הנסיעה‪ ,‬עבור‬
‫קבוצת המשקל הרלוונטית‪.‬‬
‫‪ = X‬מקום זה אינו מתאים לנשיאת התקן ריסון לילדים בקבוצת המשקל הרלוונטית‪.‬‬
‫* = המושבים החיצוניים בשורה האמצעית )השנייה( צריכים להיות מורמים )לא מקופלים(‪.‬‬
‫** = אבזם החגורה צריך להיות מאחורי התקן הבטיחות ‪.ISOFIX‬‬
‫‪83‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫תינוקות וילדים קטנים‬
‫ישנם גדלים שונים וסוגי שונים‬
‫של התקני בטיחות לתינוקות‬
‫המתאימים לחגורות הבטיחות‬
‫במושבים‪ .‬בדוק תמיד את ספר‬
‫היצרן של מושב הבטיחות בכדי‬
‫המושב‬
‫שברשותך‬
‫לוודא‬
‫המתאים לילדך‪.‬‬
‫‪ ‬מומחי בטיחות ממליצים‬
‫לילדים עד גיל שנה ומתחת‬
‫למשקל של ‪ 9‬ק"ג לשבת הפוך‬
‫ניתן‬
‫הנסיעה‪.‬‬
‫לכיוון‬
‫להשתמש בשני סוגים של‬
‫התקני בטיחות‪ :‬סל‪-‬קל או‬
‫מושבי בטיחות מתאימים‪.‬‬
‫שני הסוגים צריכים להיות‬
‫מחוברים ברכב על ידי חגורות‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫הבטיחות או מערכת ווי‬
‫ה‪.ISOFIX -‬‬
‫‪ ‬מומלץ שהתקן הסל‪-‬קל‬
‫יחובר רק בכיוון ההופכי‬
‫לכיוון הנסיעה עבור ילדים עד‬
‫‪ 9‬ק"ג‪ .‬מושבי בטיחות ניתן‬
‫להתקין בשני הכיוונים‪.‬‬
‫מושבי הבטיחות חזקים יותר‬
‫מסל‪-‬קל ולכן ניתן להשתמש‬
‫בהם גם עבור ילדים‬
‫השוקלים יותר מ‪ 9-‬ק"ג אך‬
‫קטנים מגיל שנה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫אין להתקין מושב בטיחות‬
‫הפונה נגד כיוון הנסיעה במושב‬
‫הקדמי כאשר קיימת כרית‬
‫‪84‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫אוויר‪ .‬פריסה של כרית האוויר‬
‫עלולה לגרום נזק חמור ואף מוות‬
‫לתינוקות במצב זה‪.‬‬
‫ילדים גדולים והתקן ריסון‬
‫ילדים השוקלים יותר מ‪ 9-‬ק"ג‬
‫וגדולים משנה יכולים לנסוע‬
‫ברכב עם הפנים לכיוון הנסיעה‪.‬‬
‫מנשאים עם הפנים בכיוון‬
‫הנסיעה ומנשאים מתקפלים‬
‫לילדים המופנים לכיוון הנסיעה‪,‬‬
‫מיועדים לילדים שמשקלם ‪ 9‬עד‬
‫‪ 18‬ק"ג וגדולים משנה‪ .‬גם‬
‫מנשאים אלו מחוברים ברכב ע"י‬
‫חגורות הבטיחות או מערכת‬
‫עיגון מסוג ‪. ISOFIX‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מושב מסוג "בוסטר" מיועד‬
‫לילדים שמשקלם מעל ‪ 18‬ק"ג‪,‬‬
‫אבל הם קטנים מכדי להיחגר‬
‫כראוי בחגורות הבטיחות של‬
‫הרכב‪ .‬אם רגליו של הילד אינן‬
‫להתכופף‬
‫מספיק‬
‫ארוכות‬
‫בקדמת המושב כאשר הוא נשען‬
‫על גב המושב‪ ,‬יש להשתמש‬
‫בכסא מסוג "בוסטר" המחובר‬
‫עם חגורות הבטיחות‪.‬‬
‫למושב‬
‫ילדים גדולים מדי‬
‫בטיחות מסוג בוסטר‬
‫ילדים היכולים לחגור בנוחות‬
‫את חגורות המותניים‪/‬כתף‪,‬‬
‫ושרגליהם ארוכות מספיק‬
‫להתכופף בקדמת המושב כאשר‬
‫הם נשענים על גב המושב‪,‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫אמורים להשתמש בחגורת‬
‫המותניים‪/‬כתף במושב האחורי‪.‬‬
‫‪ ‬וודא שהילד יושב זקוף ברכב‪.‬‬
‫‪ ‬רצועת המותניים אמורה‬
‫להיות נמוכה ככל הניתן על‬
‫הירכיים ומהודקת היטב‪.‬‬
‫‪ ‬בדוק תקופתית את תקינות‬
‫הילד‬
‫תזוזת‬
‫החגורה‪.‬‬
‫והתרופפות עלולים להזיז את‬
‫החגורה ממקומה‪.‬‬
‫‪ ‬כאשר חגורת הכתף נוגעת‬
‫בפנים או בצוואר‪ ,‬הזז את‬
‫הילד אל מרכז הרכב‪ .‬אסור‬
‫לאפשר לילד להניח את‬
‫חגורת הכתף מתחת לזרוע או‬
‫מאחורי הגב‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫אזהרה!‬
‫עלולה‬
‫‪ ‬הרכבה לא נכונה‬
‫לגרום נזק לתינוק או למושב‬
‫הבטיחות‪ .‬ההתקן עלול‬
‫של‬
‫במקרה‬
‫להשתחרר‬
‫תאונה‪ .‬הילד עלול להיפגע‬
‫באופן חמור‪ .‬עקוב אחר‬
‫הוראות יצרן התקן הבטיחות‬
‫והתקן את ההתקן בצורה‬
‫הנכונה‪.‬‬
‫‪ ‬התקן הפונה נגד כיוון הנסיעה‬
‫צריך להיות מורכב רק במושב‬
‫האחורי‪ .‬התקן כזה המורכב‬
‫במושב הקדמי עלול להיפגע‬
‫מכרית האוויר הקדמית‬
‫במקרה של תאונה ולגרום‬
‫לפגיעה בילד היושב בו‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫עצות להתקנת מתקן ריסון‬
‫לילד‪:‬‬
‫‪ ‬לפני רכישת מערכת ריסון‬
‫לילד‪ ,‬וודא שיש לה תו תקן‬
‫בטיחותי‪ .‬מומלץ לוודא טרם‬
‫רכישה שניתן להתקינה ברכב‪.‬‬
‫‪ ‬התקן ריסון חייב להתאים‬
‫למשקל הילד ולגובהו‪ .‬בדוק‬
‫בתו התקן את מגבלות‬
‫המשקל והגובה‪.‬‬
‫‪ ‬הקפד על ביצוע ההוראות‬
‫הנלוות להתקן הריסון‪.‬‬
‫התקנה שגויה עלולה לגרום‬
‫לכך שבעת הצורך ההתקן לא‬
‫יתפקד‪.‬‬
‫‪ ‬חגורות הבטיחות של מושבי‬
‫הנוסעים מצוידות בלשונית‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫נעילה על החגורה‪ ,‬או במותחן‬
‫נעילה לחגורה‪ ,‬המתוכננים‬
‫להידוק מתקן הריסון של‬
‫הילד ובכך לבטל את הצורך‬
‫באבזם נעילה‪ .‬כאשר ישנה‬
‫לשונית‪ ,‬ההידוק מתבצע‬
‫במשיכה כלפי מעלה של‬
‫רצועת הכתף‪ ,‬לשונית ההידוק‬
‫אמנם מהדקת את החגורה‪,‬‬
‫אך כל מערכת חגורות‬
‫בטיחות מתרופפת במשך‬
‫הזמן‪ ,‬לכן בדוק אותה מדי‬
‫פעם והדק מחדש במידת‬
‫הצורך‪ .‬חגורות המושבים‬
‫האחוריים מצוידות במותחן‬
‫אוטומטי ננעל ולכן עליך‬
‫למשוך את החגורה מהמותחן‬
‫עד שתוכל לנעול אותה‬
‫‪86‬‬
‫באבזם‪ .‬משוך את החגורה‬
‫כולה מתוך המותחן ושחרר‬
‫אותה תוך משיכת החלק‬
‫הארוג כדי להדק את חגורת‬
‫המותניים על מנשא התינוק‪.‬‬
‫‪ ‬הידוק חגורת המותניים‪ /‬כתף‬
‫על התקן הריסון במושב‬
‫האחורי עלול להיות בעייתי‬
‫מאחר והאבזם‪ ,‬או הלשונית‪,‬‬
‫קרובים מדי למסלול החגורה‬
‫על התקן הריסון‪ .‬נתק את‬
‫הלשונית מהאבזם ופתל‬
‫מספר פעמים את צד האבזם‬
‫לשם קיצור החגורה‪ .‬הכנס‬
‫את הלשונית לאבזם כאשר‬
‫כפתור השחרור כלפי חוץ‪.‬‬
‫‪ ‬אם עדיין לא ניתן להדק את‬
‫החגורה‪ ,‬או שדחיפה ומשיכה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫של התקן הריסון מרופף את‬
‫החגורה‪ ,‬נתק את הלשונית‬
‫מהאבזם‪ ,‬הקף את ההתקן‬
‫עם האבזם וחבר אותו שוב‬
‫ללשונית‪ .‬אם התקן הריסון‬
‫עדיין לא מהודק‪ ,‬נסה לשנות‬
‫את תנוחת הישיבה‪.‬‬
‫‪ ‬הושב את הילד והדק אותו‬
‫להתקן הריסון על פי הוראות‬
‫יצרן התקן הריסון‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬כאשר התקן הריסון לילד‬
‫אינו בשימוש‪ ,‬הדק אותו‬
‫למושב באמצעות החגורה‪ ,‬או‬
‫הוצא אותו מהרכב‪ .‬אל‬
‫תשאיר אותו ברכב במצב‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫משוחרר‪ .‬עצירה פתאומית‪,‬‬
‫או התנגשות‪ ,‬עלולים לגרום‬
‫לכך שההתקן יפגע בנוסעים‪,‬‬
‫או בגב המושב שלפניו‬
‫ויגרום לפגיעה‪.‬‬
‫מערכת עיגון מסוג ‪ISOFIX‬‬
‫שורת המושבים האחוריים ברכב‬
‫מצוידת במערכת עיגון וריסון‬
‫‪.ISOFIX‬‬
‫הנקראת‬
‫לילדים‬
‫המערכת מותקנת בכל המושבים‬
‫בשורה האמצעית )השנייה(‬
‫בשורה‬
‫המרכזי‬
‫ובמושב‬
‫השלישית‪ .‬במושב האחורי קיים‬
‫גם התקן עגינה נוסף אשר משמש‬
‫לעגינת התקן בטיחות במושב‬
‫החיצוני‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫ווי מערכת ‪ISOFIX‬‬
‫כאשר נעשה שימוש בהתקן‬
‫העגינה הנוסף‪ ,‬וודא שהחגורה‬
‫עוברת מתחת למשענת הראש‬
‫ומעל המושב‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫רצועת ההתקן הנוסף במושב‬
‫האחורי‬
‫אזהרה!‬
‫הרכבה לא נכונה של רצועת‬
‫ההתקן עלולה להגביר את תנועת‬
‫הראש ולגרום לפגיעה בילד‪.‬‬
‫הרכב את הרצועה בדיוק כפי‬
‫שמופיע באיור בכדי לעגן מושב‬
‫בטיחות לילדים‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫מאפשרת‬
‫מערכת ה ‪ISOFIX-‬‬
‫הרכבת התקן ריסון לילד ללא‬
‫שימוש בחגורת הבטיחות של‬
‫הרכב‪ .‬במושבים אלה ישנם‬
‫עוגנים תחתונים המיועדים‬
‫לילדים‬
‫בטיחות‬
‫לכיסאות‬
‫המותאמים להתקן זה‪ ,‬עם‬
‫התקני הידוק עליונים גמישים‬
‫מאריג המתחברים לגוף הרכב‪.‬‬
‫כיום ישנם בשוק מערכות ריסון‬
‫לילד בעלות אביזרי חיבור‬
‫לעוגנים תחתונים‪ .‬בעבר היו‬
‫התקני ריסון בעלי רצועות‬
‫קשירה וווים לחיבור לעוגנים‬
‫עליונים‪ ,‬לכן לעיתים יצרני‬
‫התקני ריסון יספקו מתאמים‬
‫אלו בערכה של ההתקן או‬
‫אביזרים דומים‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫כאשר משתמשים במערכת‬
‫‪ ISOFIX‬להתקנת התקן ריסון‬
‫לילד‪ ,‬יש לוודא כי חגורות‬
‫הבטיחות שלא בשימוש הן מחוץ‬
‫לטווח הגישה של הילדים‪.‬‬
‫מומלץ לחבר את חגורת‬
‫הבטיחות של המושב בו יתקן‬
‫מתקן ריסון לתוך האבזם שלה‪,‬‬
‫מאחורי המתקן‪ ,‬כך שהוא יהיה‬
‫מחוץ לטווח הגישה של הילד‪.‬‬
‫מומלץ להסביר לילדים שחגורות‬
‫הבטיחות הן לא צעצוע ואסור‬
‫לשחק בהן‪ .‬בנוסף‪ ,‬לעולם אל‬
‫תשאיר את ילדיך לבד ברכב‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫התקנת התקן ריסון לילד ‪ISOFIX‬‬
‫בכל מושבי הנוסעים ברכב קיים‬
‫מנגנון נעילה אוטומטי בחגורות‬
‫הבטיחות בכדי לאבטח את התקן‬
‫הבטיחות‪ .‬מנגנון זה נועד להדק‬
‫את מושב הבטיחות ללא צורך‬
‫בנעילה אקטיבית‪ .‬במידה ומנגנון‬
‫הנעילה פועל ישמע צליל תקתוק‬
‫בהחזרת החגורה חזרה לתוך‬
‫המנגנון‪ .‬בטבלה הבאה ניתן‬
‫לראות היכן קיים מנגנון הנעילה‬
‫האוטומטי‪.‬‬
‫אמצע נוסע‬
‫נהג‬
‫‪ALR‬‬
‫ללא‬
‫ללא‬
‫שורה ‪I‬‬
‫‪ALR‬‬
‫ללא‬
‫‪ALR‬‬
‫שורה ‪II‬‬
‫שורה ‪ ALR III‬מתאם ‪ALR‬‬
‫נעילה‬
‫‪ - ALR‬מנגנון נעילה אוטומטי‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫התקנת התקן בטיחות באמצעות‬
‫מנגנון הנעילה האוטומטי‪:‬‬
‫‪ .1‬בכדי התקין מושב באמצעות‬
‫מנגנון הנעילה האוטומטי‪,‬‬
‫מספיק‬
‫משוך‬
‫ראשית‪,‬‬
‫מהחגורה בכדי להעביר אותה‬
‫במסלול המותאם לה בהתקן‬
‫הבטיחות‪ .‬הכנס את לשונית‬
‫החגורה לאבזם עד שתשמע‬
‫נקישה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬משוך את‬
‫כל יתר חגורת הבטיחות‬
‫מהמנגנון ואפשר לה לחזור‬
‫חזרה‪ ,‬ישמע צליל תקתוק‪ .‬זה‬
‫מראה כי מנגנון הנעילה‬
‫האוטומטי פועל‪.‬‬
‫‪ .2‬לבסוף‪ ,‬משוך את כל שאריות‬
‫למנגנון‬
‫חזרה‬
‫החגורה‬
‫המתיחה‪ .‬בדוק את החגורה‬
‫‪89‬‬
‫בכל נסיעה מאחר ויתכן כי‬
‫היא רפויה‪.‬‬
‫התקנת התקן בטיחות באמצעות‬
‫מנגנון מתאם נעילה‪:‬‬
‫‪ .1‬בכדי התקין מושב באמצעות‬
‫מנגנון מתאם נעילה‪ ,‬ראשית‪,‬‬
‫משוך מספיק מהחגורה בכדי‬
‫במסלול‬
‫אותה‬
‫להעביר‬
‫בהתקן‬
‫לה‬
‫המותאם‬
‫הבטיחות‪ .‬הכנס את לשונית‬
‫החגורה לאבזם עד שתשמע‬
‫נקישה‪.‬‬
‫‪ .2‬לבסוף‪ ,‬משוך את כל שאריות‬
‫למנגנון‬
‫חזרה‬
‫החגורה‬
‫המתיחה‪ .‬בדוק את החגורה‬
‫בכל נסיעה מאחר ויתכן כי‬
‫היא רפויה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫יתכן‬
‫האחורי‬
‫‪ ‬במושב‬
‫ותתקשה להדק את חגורה‬
‫המותן‪/‬כתף מאחר והאבזם‬
‫קרוב מידי לפתח מעבר‬
‫החגורה בהתקן הבטיחות‪.‬‬
‫נתק את הלשונית מהאבזם‬
‫ומתח אותה בכדי לקצר‪.‬‬
‫הכנס את הלשונית בשנית‪.‬‬
‫‪ ‬אם עדיין לא ניתן להדק את‬
‫החגורה הוא שהיא רפויה‬
‫בניסיון משיכה נתק את‬
‫הלשונית סובב את החגורה‬
‫וסגור שוב‪ .‬אם עדיין לא ניתן‬
‫להדק את החגורה נסה לחבר‬
‫את ההתקן במושב אחר‪.‬‬
‫בכדי לעגן התקן בטיחות לילד‬
‫בהתקן העגינה הנוסף‪:‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫‪ ‬העבר את רצועת ההתקן‬
‫בדרך הנכונה בין משענת‬
‫הראש לגב המושב ובתוך‬
‫התקן הבטיחות‪.‬‬
‫הרכבת התקן ריסון לילד עם‬
‫חגורות הבטיחות של הרכב‬
‫מומלץ לעקוב בקפדנות אחרי‬
‫ההוראות של יצרן התקן הריסון‬
‫בזמן התקנתו ברכב‪ .‬לא כל‬
‫התקני הריסון יורכבו כמתואר‬
‫להלן‪.‬‬
‫חלק מהתקני הריסון מצוידים‬
‫ברצועות נפרדות בצדדים שיש‬
‫להן ווים או מחברים לצורך‬
‫התחתונים‬
‫לעוגנים‬
‫חיבור‬
‫ואמצעי לכיוון מתיחות הרצועה‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫בתחילה יש לשחרר את החגורות‬
‫התחתונות ואת הרצועה כדי‬
‫שיהיה אפשר לחבר אותן לעוגנים‬
‫שלהם ביתר קלות‪.‬‬
‫כעת יש לחבר את הווים‬
‫התחתונים או המחברים אל‬
‫מוטות העיגון‪ .‬עיגון הרצועות‬
‫חייב להיות ישירות מתחת‬
‫למושב עליו מניחים את התקן‬
‫הריסון לילד ויש לחבר את‬
‫רצועת הקשירה אל העיגון בצורה‬
‫ישירה ככל האפשר בין העיגון‬
‫והתקן הריסון‪ .‬ישנן שתי‬
‫מקומות חיבור עליונים בכל‬
‫מושב אחורי מאחורי הפנל‬
‫הנפתח‪ ,‬אין לחבר את הרצועות‬
‫לווי הידוק המטען ברצפה‬
‫מאחורי המושבים‪ .‬לבסוף יש‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫להדק את שלוש הרצועות תוך‬
‫הזזת ההתקן למטה ולצדדים‬
‫את הרפיון ברצועות‬
‫ולבטל‬
‫בהתאם להוראות יצרן ההתקן‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫הרכבה לא נכונה של התקן ריסון‬
‫למערכת עיגון ‪ ISOFIX‬יכולה‬
‫לגרום לכשל של התקן הריסון‬
‫לילד‪ .‬הילד עלול להיפגע בצורה‬
‫חמורה‪ .‬עקוב בדייקנות אחרי‬
‫הוראות יצרן ההתקן בעת‬
‫הרכבת התקן ריסון לילד או‬
‫לתינוק‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫הסעת חיות מחמד‬
‫כריות אוויר הנפרסות בכסא‬
‫הקדמי עלולות לפגוע בחיות‬
‫המחמד‪ .‬בעל חיים ללא ריסון‬
‫יושלך ממקומו והוא עלול‬
‫להיפגע‪ ,‬או לפגוע בנוסעים בעת‬
‫עצירת חירום או בהתנגשות‪.‬‬
‫יש לרסן חיות מחמד במושב‬
‫האחורי‪ ,‬ברתמה מתאימה‪ ,‬או‬
‫המהודק‬
‫מתאים‪,‬‬
‫במנשא‬
‫באמצעות חגורת הבטיחות‪.‬‬
‫המלצות להרצת המנוע‬
‫אין צורך בתקופת הרצה‬
‫ממושכת‪ .‬נהג במתינות במהלך‬
‫‪ 500‬הקילומטרים הראשונים‪.‬‬
‫לאחר ‪ 100‬ק"מ ההתחלתיים‬
‫‪91‬‬
‫רצוי לנסוע במהירות של ‪80-90‬‬
‫קמ"ש‪.‬‬
‫בזמן נסיעה במהירות שיוט רצוי‬
‫מדי פעם להאיץ עם פתיחה‬
‫מלאה של המצערת‪ .‬אסור להאיץ‬
‫עם מצערת מלאה בהילוך נמוך‪.‬‬
‫אין צורך בהחלפת שמן המנוע‬
‫בתום ההרצה‪.‬‬
‫הרכב מסופק עם שמן מנוע בעל‬
‫איכות גבוהה המאפשר חיסכון‪.‬‬
‫החלפות שמן צריכות להתבצע‬
‫בהתאם לשגרת הטיפולים‪ .‬אסור‬
‫להשתמש בשמן מינראלי‪.‬‬
‫במנוע חדש תתכן צריכת שמן‬
‫במהלך אלפי הק"מ הראשונים‪.‬‬
‫צריכת השמן נורמאלית ואינה‬
‫מצביעה על תקלה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫עצות בטיחות‬
‫הסעת נוסעים‬
‫אין להסיע לעולם נוסעים בתא‬
‫המטען‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬אל תשאיר ילדים או בעלי‬
‫חיים לבד ברכב במזג אוויר‬
‫חם‪ .‬הטמפרטורה ברכב עולה‬
‫במהירות ועלולה לגרום‬
‫לפגיעות חמורות ואף למוות‪.‬‬
‫‪ ‬מסוכן ביותר להסיע נוסעים‬
‫בתא המטען‪ .‬בעת תאונה‪,‬‬
‫אנשים הנוסעים בתא המטען‬
‫עלולים להיפגע באופן חמור‪.‬‬
‫אין לאפשר לנוסעים לנסוע‬
‫באזור בו אין מושבים‬
‫וחגורות בטיחות‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬וודא שכל הנוסעים ברכב‬
‫ישובים במושביהם וחגורים‬
‫בחגורות בטיחות בצורה‬
‫תקינה‪.‬‬
‫אל תפעיל את המנוע במקום‬
‫סגור‪ ,‬ואל תשהה זמן ממושך‬
‫ברכב חונה כשהמנוע פועל‪ .‬אם‬
‫עצרת את הרכב במקום פתוח‬
‫לזמן ממושך כשהמנוע פועל‪ ,‬קבע‬
‫את מערכת האוורור על מצב של‬
‫הזרמת אוויר חיצוני לתוך הרכב‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫גזי הפליטה עלולים לפגוע‬
‫ולגרום אף למוות‪ .‬הם מכילים‬
‫חד תחמוצת הפחמן )‪ (CO‬שהוא‬
‫גז חסר צבע וחסר ריח‪ .‬שאיפת‬
‫הגז עלולה לגרום לאיבוד הכרה‬
‫ולהרעלה‪ .‬כדי להימנע משאיפת‬
‫הגז יש לנהוג על פי עצות‬
‫הבטיחות שלהלן‪:‬‬
‫אם יש צורך לנסוע עם דלת תא‬
‫המטען פתוחה‪ ,‬וודא שכל‬
‫החלונות סגורים והמניפה של‬
‫מערכת בקרת האקלים פועלת‬
‫במהירות גבוהה‪ .‬אסור להשתמש‬
‫במצב של סחרור אוויר‪.‬‬
‫גזי פליטה‬
‫‪92‬‬
‫הדרך הטובה ביותר למניעת‬
‫חדירת גז תחמוצת הפחמן לתוך‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הרכב היא שמירה על מערכת גזי‬
‫פליטה תקינה‪.‬‬
‫בדוק את מערכת הפליטה בכל‬
‫פעם שהרכב מוגבה ודאג לתיקון‬
‫מידי של כל מצב חריג‪.‬‬
‫בכל פעם שתשים לב לרעש חריג‬
‫ממערכת הפליטה‪ ,‬שגזים רעילים‬
‫יכנסו לרכב או שתחתית הרכב‬
‫נפגעה גש מיד למוסכי השירות על‬
‫מנת לבדוק את הרכב בצורה‬
‫הטובה ביותר ולמנוע נזק‬
‫מתמשך‪.‬‬
‫בדיקות בטיחות בתוך הרכב‬
‫חגורות בטיחות‬
‫בצע בדיקה תקופתית של מערכת‬
‫חגורות הבטיחות‪ .‬חפש חתכים‪,‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫סימני התבלות‪ ,‬וחלקים רופפים‪.‬‬
‫יש להחליף מידית חלקים‬
‫פגומים‪ .‬אסור לפרק או לשנות‬
‫את המערכת‪ .‬יש להחליף את‬
‫מערכת חגורות הבטיחות באם‬
‫ניזוקו בתאונה‪ .‬פנה למוסך‬
‫במקרה של ספק כלשהו‪.‬‬
‫נורת ביקורת של כריות אוויר‬
‫הנורית צריכה להידלק כאשר‬
‫מתג ההתנעה עובר למצב ‪ON‬‬
‫ולהישאר דולקת למשך ‪4-8‬‬
‫שניות לצורך בדיקת תקינותה‪.‬‬
‫אם הנורית לא נדלקת בזמן‬
‫ההתנעה‪ ,‬מהבהבת או נדלקת‬
‫בזמן הנסיעה‪ ,‬יש לבדוק מייד את‬
‫מערכת כריות אוויר במוסך‬
‫שירות‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫מפשירי אדים‬
‫בדוק את פעולתם ע"י בחירת‬
‫מצב הפשרה וקבע את המפוח על‬
‫מהירות גבוהה‪ .‬וודא שזרם‬
‫האוויר מופנה לכיוון השמשה‬
‫הקדמית‪.‬‬
‫שטיחונים‬
‫השתמש תמיד בשטיחונים‬
‫מתאימים לגודל רצפת הרכב‪.‬‬
‫השתמש רק בשטיחונים שלא‬
‫מפריעים לתנועת הדוושות‬
‫ושצמודים לרצפת הרכב ולא‬
‫מחליקים ממנה ומפריעים‬
‫לשליטה ברכב‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אזהרה!‬
‫דוושה שאינה יכולה לנוע‬
‫בחופשיות עלולה לגרום לחוסר‬
‫שליטה ברכב ולהעלות את‬
‫הסיכון לתאונה ופגיעה בחיי‬
‫אדם‪.‬‬
‫ שים לב תמיד שהשטיחון‬‫מחובר למהדקים ברצפה‬
‫כראוי‪.‬‬
‫תשתמש‬
‫אל‬
‫ לעולם‬‫בשטיחונים או בכיסויי רצפה‬
‫יכולים‬
‫שאינם‬
‫אחרים‬
‫להיתפס היטב בחיבורים‬
‫ברצפה ועלולים להפריע‬
‫לשליטה ברכב בעת הנהיגה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫תשתמש‬
‫אל‬
‫ לעולם‬‫בשטיחונים או כיסויי רצפה‬
‫אחרים על גבי שטיחונים‬
‫ברכב‪.‬‬
‫קיימים‬
‫שכבר‬
‫שטיחונים כאלה יקטינו את‬
‫מרווח התנועה של הדוושות‬
‫ויפריעו בעת הנהיגה‪.‬‬
‫בדוק את חיבורי השטיחונים‬
‫באופן קבוע‪ .‬אם השטיחונים‬
‫הוסרו או זזו‪ ,‬הדק אותם‬
‫היטב למקומם‪.‬‬
‫ וודא תמיד אי המצאות‬‫חפצים באזור רגלי הנהג‬
‫והדוושות בזמן הנהיגה‪.‬‬
‫חפצים אלו עלולים להילכד‬
‫מתחת לדוושות ולגרום לחוסר‬
‫שליטה ברכב ולתאונה‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫ אם יש צורך‪ ,‬יש להתקין‬‫תפסני חיבור לשטיחונים‪.‬‬
‫חוסר תשומת לב לחיבור‬
‫השטיחונים או התפסים עלול‬
‫לגרום לחוסר שליטה בדוושות‬
‫הרכב ועלול לגרום לתאונה‪.‬‬
‫בדיקות בטיחות מחוץ לרכב‬
‫צמיגים‬
‫בדוק סימני בלאי של סוליית‬
‫הצמיג וסימני שחיקה לא‬
‫אחידים‪ .‬בדוק אם יש אבנים‪,‬‬
‫מסמרים‪ ,‬שברי זכוכית או‬
‫חפצים אחרים הנועצים בסוליה‪.‬‬
‫בדוק סימני חתכים בסוליה‬
‫וסדקים בדופן הצמיג‪ .‬בדוק את‬
‫הידוק אומי האופנים ואת לחץ‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫האוויר בצמיגים )כולל צמיג‬
‫חלופי(‪.‬‬
‫אורות‬
‫העזר באדם נוסף כדי לבדוק את‬
‫תקינות התאורה החיצונית בזמן‬
‫הפעלת כל מתגי האורות‪ .‬בדוק‬
‫את פעולת נוריות הבקרה של‬
‫פנסי האיתות ואלומת האור‬
‫הגבוהה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫דליפות של דלק‪ ,‬שמן‪ ,‬נוזל קירור‬
‫ונוזלים אחרים‪.‬‬
‫במידה והתגלו אדי דלק‪ ,‬יש‬
‫לאתר את מקורם ולדאוג לתיקון‬
‫מיידי‪.‬‬
‫מנעולי הדלתות‬
‫בדוק שהדלתות נסגרות וננעלות‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫נזילות‬
‫בדוק את השטח מתחת לרכב‬
‫לאחר חנית לילה‪ ,‬האם קיימות‬
‫‪95‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪96‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫פרק ‪3‬‬
‫הכרת האביזרים ברכב‬
‫מראות ‪99 .........................................................................‬‬
‫מערכת תקשורת עם דיבורית )אם מותקנת( ‪103 .........................‬‬
‫בקרה קולית )אם מותקנת( ‪134 ...............................................‬‬
‫מושבים ‪139 ........................................................................‬‬
‫פתיחה וסגירה של מכסה תא מנוע ‪165 .....................................‬‬
‫תאורה ‪166 .........................................................................‬‬
‫מגבים ושטיפת שמשות ‪175 ...................................................‬‬
‫כיוון מוט גלגל ההגה ‪178 .......................................................‬‬
‫דוושות מתכווננות )אם מותקן( ‪179 ..........................................‬‬
‫מערכת סיוע לחניה אחורית )אם מותקנת( ‪180 ............................‬‬
‫מצלמת חניה אחורית )אם מותקנת( ‪187 ....................................‬‬
‫‪97‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הכרת האביזרים ברכב )המשך(‬
‫לוח בקרה עילי ‪................................................................‬‬
‫חלון נפתח בגג )אם מותקן( ‪.................................................‬‬
‫שקעים חשמליים ‪.............................................................‬‬
‫מחזיקי כוסות ‪..................................................................‬‬
‫תאי אחסון ‪......................................................................‬‬
‫סוגי קונסולות ‪.................................................................‬‬
‫החלון האחורי ‪..................................................................‬‬
‫מערכת בקרת עומס )אם מותקנת( ‪........................................‬‬
‫מנשא גג )אם מותקן( ‪.........................................................‬‬
‫סכי שמש )אם מותקנים( ‪...................................................‬‬
‫‪98‬‬
‫‪189‬‬
‫‪193‬‬
‫‪195‬‬
‫‪199‬‬
‫‪201‬‬
‫‪206‬‬
‫‪213‬‬
‫‪214‬‬
‫‪215‬‬
‫‪218‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מראות‬
‫מראה פנימית יום‪/‬לילה‬
‫ברכב ישנה מראה המחוברת על‬
‫ידי מפרק כדורי יחיד‪ .‬מראה‬
‫זאת ניתנת להזזה בכל הכיוונים‬
‫בכדי להתאימה לכל נהג‪.‬‬
‫כוון את המראה למרכז החלון‬
‫האחורי‪ .‬המראה ניתנת לכיוון‬
‫אופקי ואנכי‪ .‬יש לכוון את‬
‫המראה כשהיא נמצאת במצב‬
‫יום )לכיוון השמשה האחורית(‪.‬‬
‫אפשר להסיט את המראה למצב‬
‫לילה )לכיוון החלק האחורי של‬
‫הרכב( כדי להפחית סנוור של‬
‫פנסי הרכב מאחור‪.‬‬
‫מראה פנימית ידנית‬
‫אוטומטית‬
‫פנימית‬
‫מראה‬
‫למניעת סנוור )אם מותקנת(‬
‫מראה זו מתכוונת באופן‬
‫אוטומטי למניעת סנוור מפנסי‬
‫באפשרותך‬
‫מאחור‪.‬‬
‫הרכב‬
‫להפעיל אפשרות זו או לבטלה‬
‫ע"י לחיצה על הלחצן שבבסיס‬
‫האפשרות‬
‫כאשר‬
‫המראה‪.‬‬
‫מופעלת תדלק נורית חיווי ליד‬
‫הלחצן‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫מראה פנימית אוטומטית‬
‫למניעת סנוור‬
‫זהירות!‬
‫התזת חומר ניקוי על המראה‬
‫עלולה לגרום נזק למראה‪ .‬לכן‬
‫התז חומר ניקוי על מטלית‬
‫ולאחר מכן נגב את המראה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מראות חיצוניות‬
‫כיוון המראות החיצוניות צריך‬
‫להיות כך שתראה את נתיב‬
‫התנועה הסמוך עם חפיפה קלה‬
‫עם הנראה במראה הפנימית‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫כלי רכב ועצמים אחרים נראים‬
‫במראה הקמורה החיצונית‬
‫קטנים ורחוקים יותר מאשר הם‬
‫במציאות‪ .‬אל תסתמך רק על‬
‫המראה הזאת‪ ,‬אלא העזר‬
‫במראה הפנימית לפני קבלת‬
‫החלטה על גודל ומרחק הרכב‬
‫הנראה במראה הקמורה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫מראת נהג צדדית אוטומטית‬
‫למניעת סנוור )אם מותקנת(‬
‫המראה הזאת תתאים עצמה‬
‫באופן אוטומטי כאשר יהיה‬
‫סנוור מהרכב שמאחוריך‪ .‬אם‬
‫מותקנת ברכב מראה כזאת‪ ,‬היא‬
‫מופעלת‬
‫כאשר‬
‫מופעלת‬
‫האפשרות במראה הפנימית‪.‬‬
‫המראה החיצונית פועלת ביחד‬
‫עם המראה הפנימית וניתן‬
‫להפעיל או לבטל את פעולתה על‬
‫ידי לחיצה על הכפתור במראה‬
‫הפנימית‪.‬‬
‫קיפול המראות החיצוניות‬
‫המראות החיצוניות מורכבות על‬
‫ציר כך שהן יכולות לזוז קדימה‬
‫ואחורה כדי למנוע פגיעה‬
‫‪100‬‬
‫במראות‪ .‬לציר יש שלושה‬
‫מצבים‪ :‬אחורי‪ ,‬קדמי ורגיל‪.‬‬
‫מראות חיצוניות חשמליות‬
‫)אם מותקנות(‬
‫מתג ההפעלה ממוקם על לוח‬
‫הבקרה של ידית דלת הנהג‪.‬‬
‫כפתורי המראות החשמליות‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫לחצני המראות החשמליות‬
‫כוללים לחצני בחירה ומתג‬
‫הנשלט בארבעה כיוונים‪ .‬בכדי‬
‫לכוון את המראה החשמלית יש‬
‫לבחור את המראה על ידי בחירת‬
‫הלחצן המתאים ‪ L‬עבור שמאל ו‪-‬‬
‫‪ R‬עבור ימין‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫לאחר הלחיצה תידלק נורית‬
‫חיווי בלחצן המסמל את המראה‬
‫המתכוונת‪.‬‬
‫לאחר בחירת המראה שברצונן‬
‫לכוון‪ ,‬לחץ על המתג בעל ארבע‬
‫החיצים לאותו כיוון שברצונך‬
‫להסיט בכיוונו את המראה וכוון‬
‫את המראה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫מראות מחוממות )אם מותקנות(‬
‫מראות אלו מחוממות‬
‫להפשרת כפור או קרח‪.‬‬
‫אפשרות זאת מופעלת כאשר‬
‫מפעילים את מפשיר השמשה‬
‫האחורית‪.‬‬
‫בביצוע הנסיעה לאחור‪ .‬המראות‬
‫יוטו מעט מטה מהמיקום הנוכחי‬
‫שלהן כאשר ידית בורר‬
‫ההילוכים מועברת להילוך‬
‫אחורי‪ .‬כאשר ידית בורר‬
‫ההילוכים מועברת לכל הילוך‬
‫אחר המראות יוטו בחזרה‬
‫למקומן המקורי‪ .‬לכל זיכרון‬
‫מתוכנת תהיה גם אפשרות‬
‫הטיית המראות‪.‬‬
‫כיוון המראות החשמליות יכול‬
‫להתבצע על ידי אפשרות זיכרון‬
‫המושב‪.‬‬
‫הטיית מראות בנסיעה לאחור‬
‫)אם מותקן ‪ -‬מסופק אם זיכרון‬
‫מושב נהג בלבד(‬
‫הטיית המראות בנסיעה לאחור‬
‫מאפשרת הטיה מטה באופן‬
‫אוטומטי של מראות הצד‬
‫החיצוניות בכדי להקל על הנהג‬
‫הערה‪:‬‬
‫האפשרות להטיית המראות‬
‫אוטומטית אינה מופעלת בקבלת‬
‫הרכב מהמפעל‪ .‬ניתן להפעיל‬
‫אפשרות זאת או לבטלה דרך‬
‫האלקטרוני‬
‫המידע‬
‫מרכז‬
‫)‪.(EVIC‬‬
‫‪101‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫קיפול מראות חיצוניות אוטומטי‬
‫)אם מותקן(‬
‫הלחצן לקיפול אוטומטי של‬
‫המראות החיצוניות ממוקם בין‬
‫כפתורי בחירת המראות )‪ L‬ו‪.(R-‬‬
‫לחץ על הלחצן פעם אחת בכדי‬
‫לקפל את המראות‪ .‬לחיצה‬
‫נוספת תחזיר את המראות‬
‫בחזרה למקומן‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫הערה‪:‬‬
‫לחיצה על כפתור קיפול המראות‬
‫האוטומטי למשך זמן של יותר‬
‫מ‪ 4-‬שניות‪ ,‬או אם מהירות‬
‫הרכב גבוהה מ‪ 8-‬קמ"ש יבטלו‬
‫את פעולת הקיפול האוטומטי‪.‬‬
‫אם המראות מקופלות ומהירות‬
‫הרכב גבוהה מ‪ 8-‬קמ"ש הן‬
‫יפתחו באופן אוטומטי‪.‬‬
‫המראות צריכות להיות פתוחות‬
‫עד לסוף מהלכן או סגורות עד‬
‫לסוף מהלכן בכדי שהפעולות‬
‫הללו יבוצעו היטב‪ .‬ייתכן ויידרש‬
‫להזיז את המראות באופן ידני‪.‬‬
‫מראות איפור מוארות‬
‫)אם מותקנות(‬
‫לשימוש במראת האיפור‪ ,‬הטה‬
‫את סך השמש כלפי מטה והרם‬
‫את כיסוי המראה כלפי מעלה‪.‬‬
‫התאורה תידלק באופן אוטומטי‪.‬‬
‫לכיבוי התאורה יש לסגור את‬
‫כיסוי המראה‪.‬‬
‫מראת איפור מוארת‬
‫כפתור קיפול מראות אוטומטי‬
‫‪102‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫תקשורת‬
‫מערכת‬
‫דיבורית )אם מותקנת(‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫עם‬
‫מערכת תקשורת זאת הנמצאת‬
‫בתוך הרכב מופעלת קולית ללא‬
‫צורך בשימוש בידיים‪ .‬המערכת‬
‫מהמכשיר‬
‫חיוג‬
‫מאפשרת‬
‫הסלולארי על ידי פקודה קולית‬
‫בלבד‪ .‬המכשיר הסלולארי נשמע‬
‫דרך מערכת השמע של הרכב‪.‬‬
‫מושתקת‬
‫השמע‬
‫מערכת‬
‫אוטומטית כאשר משתמשים‬
‫במערכת התקשורת‪ .‬מערכת‬
‫התקשורת מאפשרת להעביר‬
‫שיחות בין המערכת לטלפון שלך‬
‫עם כניסתך או יציאתך מהרכב‬
‫את‬
‫להשתיק‬
‫ומאפשרת‬
‫המיקרופון של המערכת לצורך‬
‫פרטיות‪.‬‬
‫המערכת מופעלת באמצעות‬
‫של‬
‫ה‪Bluetooth-‬‬
‫תוכנת‬
‫המכשיר שברשותך‪ .‬אין צורך‬
‫להניח את המכשיר בדיבורית כדי‬
‫שהמערכת תפעל אך יש צורך‬
‫להתאים את המכשיר למערכת‪.‬‬
‫אפשר להגדיר עד שבעה‬
‫מכשירים למערכת ‪ ,‬אך ניתן‬
‫להשתמש רק במכשיר אחד בכל‬
‫פעם‪.‬‬
‫המערכת פועלת בשפות אנגלית‪,‬‬
‫גרמנית‪ ,‬צרפתית‪ ,‬הולנדית‪,‬‬
‫)לפי‬
‫ספרדית‬
‫איטלקית‪,‬‬
‫ההתקנה(‪.‬‬
‫‪103‬‬
‫אזהרה!‬
‫יש להשתמש במערכות תקשורת‬
‫קוליות רק אם תנאי הנסיעה‬
‫מאפשרים זאת ובהתאם לחוקים‬
‫במדינה‪ .‬חוסר תשומת לב עלול‬
‫לגרום לפגיעות חמורות ואף‬
‫למוות‪.‬‬
‫כפתור מערכת התקשורת‬
‫מערכת השמע או כפתורי‬
‫השליטה מההגה )אם‬
‫מותקנים( כוללים שני‬
‫כפתורי שליטה )כפתור תקשורת‬
‫וכפתור פקודות קוליות אשר‬
‫יאפשרו לך להשתמש במערכת‪.‬‬
‫כאשר תלחץ על הכפתור תשמע‬
‫צפצוף‪ .‬צפצוף זה הוא האות‬
‫להשמיע פקודה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫כפתור הפקודות הקוליות‬
‫מיקום כפתור זה עלול‬
‫להשתנות בתלות בדגם‬
‫מערכת השמע‪.‬‬
‫הכפתורים המסוימים מתוארים‬
‫בפרק ההפעלה בהמשך‪.‬‬
‫מערכת התקשורת יכולה לפעול‬
‫יחד עם מכשירים התומכים‬
‫ב‪ .Bluetooth-‬המערכת פועלת‬
‫באופן מתואם עם מערכת השמע‪.‬‬
‫ניתן לשנות את עוצמת השמע‬
‫דרך מתג הרדיו או מגלגל ההגה‬
‫)אם מותקן(‪.‬‬
‫צג הרדיו משמש גם להצגת‬
‫הודעות כמו מספר המתקשר‪,‬‬
‫הודעות ועוד‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫טלפונים מתאימים‬
‫* מערכת התקשורת מצריכה‬
‫סלולארי‬
‫במכשיר‬
‫שימוש‬
‫המצויד ב‪.Bluetooth-‬‬
‫לתמיכה בשימוש במערכת פנה‬
‫לאתרי האינטרנט הבאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪www.chrysler .com/uconnect‬‬
‫‪www.dodge.com/uconnect‬‬
‫‪www.jeep.com/uconnect‬‬
‫הטלפונים‬
‫למציאת רשימת‬
‫המתאימים‪:‬‬
‫ בחר את שנת יצור הרכב‪.‬‬‫ בחר את סוג הרכב‪.‬‬‫ בלשונית "התחלה" בחר‬‫ב"טלפונים מתאימים"‪.‬‬
‫‪104‬‬
‫הפעלה‬
‫אפשר להשתמש בפקודה קולית‬
‫כדי להפעיל את המערכת ולנווט‬
‫בתפריט שלה‪ .‬יש צורך בפקודה‬
‫קולית לאחר רוב הודעות‬
‫המערכת‪.‬‬
‫המערכת תנחה אותך לפקודה‬
‫מסוימת ותוביל אותך דרך‬
‫האפשרויות הקיימות‪.‬‬
‫‪ ‬לפני מתן פקודה קולית‪ ,‬יש‬
‫להמתין לצליל‪ ,‬המגיע לאחר‬
‫ההודעה "‪ "READY‬או‬
‫הודעה אחרת‪.‬‬
‫‪ ‬לפעולות מסוימות אפשר‬
‫להשתמש בפקודות מורכבות‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ ‬לצורך ההסבר של כל‬
‫אפשרות בפרק זה‪ ,‬ניתנת רק‬
‫הצורה המורכבת של הפקודה‬
‫הקולית‪ .‬אפשר גם לפרק את‬
‫הפקודות לחלקים ולומר כל‬
‫חלק של הפקודה כאשר אתה‬
‫מתבקש לעשות זאת‪.‬‬
‫זכור כי המערכת פועלת בצורה‬
‫הטובה ביותר כאשר אתה מדבר‬
‫בקול שיחה רגיל ‪ ,‬כמו שמדברים‬
‫אל מישהו היושב במרחק קצר‬
‫ממך‪.‬‬
‫עץ הפקודה הקולית‬
‫ראה בסעיף "עץ פקודות קולי"‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫פקודת עזרה ‪HELP‬‬
‫במידה ויש צורך בעזרה בכל‬
‫הודעה‪ ,‬או שברצונך לקבל מידע‬
‫נוסף בנוגע להנחיות‪ ,‬אמור את‬
‫המילה "‪ "HELP‬לאחר השמע‬
‫הצליל‪ .‬המערכת תשמיע את כל‬
‫האפשרויות בכל הנחיה אם‬
‫תבקש עזרה‪.‬‬
‫כדי להפעיל את המערכת ממצב‬
‫סרק‪ ,‬כל מה שעליך לעשות הוא‬
‫ולפעול על‬
‫ללחוץ על הלחצן‬
‫פי ההנחיות הקוליות‪ .‬כל‬
‫הפעולות של המערכת מתחילות‬
‫בבקרת‬
‫בלחיצה על הלחצן‬
‫מערכת השמע‪.‬‬
‫‪105‬‬
‫ביטול פקודה‬
‫בכל מצב‪ ,‬לאחר שנשמע צליל‪,‬‬
‫באפשרותך לומר את המילה‬
‫"‪ "CANCEL‬וזה יחזיר אותך‬
‫לתפריט הראשי‪ .‬בכל מקרה‪,‬‬
‫לאחר זמן קצר המערכת תחזיר‬
‫אותך לתפריט הקודם‪.‬‬
‫המערכת‬
‫למכשיר‬
‫קישור‬
‫הסלולארי‬
‫כדי להתחיל את השימוש‬
‫במערכת‪ ,‬עליך להתאים את‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫תומך‬
‫המכשיר‬
‫למערכת הרכב‪.‬‬
‫כדי להשלים את ההתאמה עליך‬
‫להיעזר בספר ההוראות של‬
‫המכשיר הסלולארי שברשותך‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫ההנחיות הבאות הינן הנחיות‬
‫כלליות בלבד לצורך התאמת‬
‫המכשיר למערכת ברכב‪:‬‬
‫‪ ‬לחץ על הלחצן‬
‫להתחיל‪.‬‬
‫כדי‬
‫‪ ‬לאחר קבלת ההודעה "‪"READY‬‬
‫אמור‬
‫שאחריה‪,‬‬
‫והצליל‬
‫"‪."SETUP PHONE PAIRING‬‬
‫ההנחיה‪,‬‬
‫קבלת‬
‫‪ ‬עם‬
‫לאחר השמע הצליל‪ ,‬אמור‬
‫"‪ "PAIR A PHONE‬ופעל על פי‬
‫ההנחיות הקוליות‪.‬‬
‫‪ ‬תתבקש לומר קוד זיהוי אישי‬
‫בן ארבע ספרות‪ ,‬אותו‬
‫תצטרך בהמשך להכניס‬
‫למכשירך‪ .‬אין צורך לזכור‬
‫את המספר לאחר תהליך‬
‫ההתאמה הראשוני‪.‬‬
‫‪ ‬לצורך זיהוי‪ ,‬תתבקש לתת‬
‫למערכת שם עבור המכשיר‬
‫שלך‪ .‬לכל מכשיר המותאם‬
‫למערכת ‪ ,‬יש לתת שם משלו‪.‬‬
‫‪ ‬עכשיו תתבקש לתת עדיפות‬
‫למכשירך בין ‪ , 1-7‬כאשר ‪1‬‬
‫הוא דרגת העדיפות הגבוהה‬
‫ביותר‪ .‬באפשרותך להתאים‬
‫עד ‪ 7‬מכשירים למערכת‬
‫הרכב‪ ,‬אבל אפשר להשתמש‬
‫רק במכשיר אחד בכל פעם‪.‬‬
‫העדיפות מאפשרת למערכת‬
‫‪106‬‬
‫מכשיר‬
‫באיזה‬
‫לדעת‬
‫להשתמש כאשר מספר‬
‫מכשירים נמצאים ברכב בו‬
‫זמנית‪ .‬למשל כאשר מכשיר‬
‫בעדיפות ‪ 3‬ומכשיר בעדיפות‬
‫‪ 5‬נמצאים ברכב‪ ,‬המערכת‬
‫תשתמש במכשיר בעדיפות ‪3‬‬
‫כאשר אתה מבצע שיחה‪.‬‬
‫באפשרותך לבחור להשתמש‬
‫במכשיר עם עדיפות נמוכה‬
‫יותר בכל זמן נתון )ראה‬
‫הנחיות בסעיף‪:‬‬
‫‪ADVANCED PHONE‬‬
‫‪) CONECTIVITY‬חיוג מתקדם(‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫חיוג ע"י אמירת מספר‬
‫‪ ‬לחץ על הלחצן‬
‫להתחיל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫בכדי‬
‫ההודעה‬
‫הופעת‬
‫לאחר‬
‫"‪ "READY‬והצליל שאחריה‪,‬‬
‫אמור "‪."DIAL‬‬
‫המערכת תנחה אותך לומר‬
‫את המספר אליו תרצה‬
‫לחייג‪.‬‬
‫לומר‬
‫אפשר‬
‫לדוגמה‪,‬‬
‫"‪"054-1231234‬‬
‫המערכת תאשר את המספר‬
‫ואחר כך תחייג‪ .‬המספר יופיע‬
‫בתצוגה של חלק ממכשירי‬
‫ממערכת השמע‪.‬‬
‫חיוג ע"י אמירת שם‬
‫‪ ‬לחץ על הלחצן‬
‫להתחיל‪.‬‬
‫‪ ‬לאחר ההודעה "‪"READY‬‬
‫והצליל שאחריה‪ ,‬אמור‬
‫"‪."CALL‬‬
‫כדי‬
‫‪ ‬המערכת תנחה אותך לומר‬
‫את שם האדם אליו ברצונך‬
‫לחייג‪.‬‬
‫‪ ‬לאחר הודעת "‪"READY‬‬
‫והצליל שאחריה‪ ,‬אמור את‬
‫שם האדם אליו אתה רוצה‬
‫לחייג‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אתה יכול‬
‫לומר "ישראל ישראלי"‬
‫במידה וישראל ישראלי‬
‫הוכנס קודם לכן לספר‬
‫‪107‬‬
‫הטלפונים של המערכת‪.‬‬
‫הוראות להכנסת שמות לספר‬
‫הטלפונים תמצא בסעיף‬
‫‪"ADD NAMES TO YOUR‬‬
‫"‪.UCONNECT PHONEBOOK‬‬
‫‪ ‬המערכת תאשר את השם ואז‬
‫הטלפון‬
‫למספר‬
‫תחייג‬
‫המתאים‪ ,‬אשר עשוי להופיע‬
‫בתצוגה של חלק ממערכת‬
‫השמע‪.‬‬
‫הוספת שמות לספר הטלפונים‬
‫של המערכת‬
‫הערה‪:‬‬
‫מומלץ להוסיף שמות לספר‬
‫הטלפונים כאשר הרכב לא‬
‫בתנועה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫כדי‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫להתחיל‪.‬‬
‫הודעה‬
‫קבלת‬
‫לאחר‬
‫"‪ "READY‬והצליל שאחריה‪,‬‬
‫אמור‪:‬‬
‫"‪."PHONEBOOK NEW ENTRY‬‬
‫לאחר קבלת ההנחיה‪ ,‬אמור‬
‫את השם החדש שברצונך‬
‫להוסיף‪.‬‬
‫השימוש בשמות ארוכים עוזר‬
‫ומומלץ‪.‬‬
‫הקולי‬
‫לזיהוי‬
‫לדוגמה אמור "אברהם כהן"‬
‫או "אברהם" במקום "אבי"‪.‬‬
‫עם קבלת ההנחיה‪ ,‬הכנס את‬
‫השם המשויך למספר‪ .‬זה‬
‫יאפשר לך לאחסן כמה‬
‫מספרי טלפון לכל שם‪.‬‬
‫‪ ‬עם קבלת ההנחיה‪ ,‬השמע את‬
‫מספר הטלפון המתאים‪.‬‬
‫עם סיום הוספת שם לספר‬
‫הטלפונים‪ ,‬תתקבל האפשרות‬
‫להוסיף מספרים נוספים לשם‬
‫הנוכחי או לחזור לתפריט‬
‫הראשי‪.‬‬
‫המערכת תאפשר לך להכניס עד‬
‫‪ 32‬שמות לספר הטלפונים כאשר‬
‫לכל שם משויכים עד ארבעה‬
‫מספרים ‪ .‬בכל שפה אפשר לגשת‬
‫רק לספר הטלפונים המשויך לה‪.‬‬
‫מספרים‬
‫הורדת‬
‫הטלפונים‬
‫המערכת מאפשרת‬
‫נתונים‬
‫להוריד‬
‫‪108‬‬
‫מספר‬
‫למשתמש‬
‫מהטלפון‬
‫בלבד(‬
‫)למכשירים תומכים‬
‫באמצעות ה‪.Bluetooth-‬‬
‫‪ ‬לחיוג לשם בספר הטלפונים‬
‫שירד פעל לפי סעיף החיוג‬
‫לפי שם‪.‬‬
‫‪ ‬הורדה אוטומטית קיימת‬
‫בטלפונים תומכים בלבד‬
‫והיא תחל מיד כאשר הטלפון‬
‫יתחבר למערכת התקשורת‬
‫ברכב‪.‬‬
‫‪ ‬מקסימום ‪ 1000‬רשומות‬
‫יועברו בכל פעם שמכשיר‬
‫טלפון מזוהה ברכב‪.‬‬
‫‪ ‬יתכן ויידרש זמן קצר עד‬
‫שכלל מספרי הטלפון יעודכנו‬
‫במערכת התקשורת‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ ‬קיימת גישה אך ורק לרשימת‬
‫הטלפון‬
‫של‬
‫המספרים‬
‫המחובר למערכת התקשורת‬
‫ברכב‪.‬‬
‫‪ ‬רק המספרים שבזיכרון‬
‫הטלפון יעברו ואילו מספרים‬
‫מכרטיס הזיכרון לא יעברו‪.‬‬
‫‪ ‬רשומות אלו לא ניתנות‬
‫לעדכון או מחיקה ממערכת‬
‫התקשורת ברכב‪ .‬במידה‬
‫ויעודכנו במכשיר הטלפון הן‬
‫יעודכנו גם בהתחברות‬
‫הבאה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫הורדת ספר טלפונים ‪-‬‬
‫כניסה יחידה‬
‫אם ברשותך מכשיר טלפון נתמך‪,‬‬
‫ניתן להוריד מספר אחד בכל פעם‬
‫לפי דרישה‪ .‬כדי להשתמש‬
‫באפשרות זאת‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫ואמור‪:‬‬
‫"‪."PHONEBOOK DOWNLOAD‬‬
‫המערכת תודיע‪:‬‬
‫‪Ready to accept “V” card‬‬
‫‪entry via Bluetooth.‬‬
‫עכשיו המערכת מוכנה לקבל‬
‫נתונים לספר הטלפונים ממכשיר‬
‫באמצעות‬
‫שלך‬
‫הטלפון‬
‫בספר‬
‫ראה‬
‫ה‪.Bluetooth-‬‬
‫ההוראות של מכשירך הנחיות‬
‫לשליחת הנתונים מהמכשיר‪.‬‬
‫‪109‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬מכשיר הטלפון חייב לתמוך‬
‫‪ Bluetooth‬של‬
‫בתכונת‬
‫העברת נתוני ספרי טלפון כדי‬
‫להשתמש באפשרות זאת‪.‬‬
‫‪ ‬חלק מהמכשירים אינם יכולים‬
‫לשלוח נתוני ספר טלפונים אם‬
‫הם כבר מקושרים למערכת‬
‫כלשהי באמצעות ‪,Bluetooth‬‬
‫יתכן ותופיע הודעה במסך‬
‫הטלפון שהקשר ל‪Bluetooth-‬‬
‫תפוס‪ .‬במקרה זה‪ ,‬צריך‬
‫ראשית לנתק את תקשורת‬
‫ה‪ Bluetooth-‬ממערכת הרכב‪,‬‬
‫ואז לשלוח את נתוני ספר‬
‫הכתובות דרך ‪ .Bluetooth‬קרא‬
‫את הוראות השימוש של‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מכשיר הטלפון שלך כדי ללמוד‬
‫כיצד לנתק את ה‪.Bluetooth-‬‬
‫‪ ‬אם נתוני ספר הטלפונים‬
‫מכילים יותר מ‪ 24-‬תווים‪,‬‬
‫המערכת תשתמש רק ב‪24-‬‬
‫התווים הראשונים‪.‬‬
‫עריכת הנתונים בספר הטלפונים‬
‫של המערכת ברכב‪.‬‬
‫לא מומלץ לערוך את השמות‬
‫בספר הטלפונים כאשר הרכב‬
‫בתנועה‪ .‬כמו כן‪ ,‬לא ניתן לערוך‬
‫רשימת טלפונים שהורדה‪.‬‬
‫להתחלה‪.‬‬
‫‪ ‬לחץ על הלחצן‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫‪ ‬לאחר הודעת "‪"READY‬‬
‫והצליל שאחריה‪ ,‬אמור‬
‫"‪."PHONEBOOK EDIT‬‬
‫‪ ‬עכשיו תתבקש לומר את‬
‫השם שברצונך לערוך‪.‬‬
‫‪ ‬בחר את הגדרת המספר‬
‫)בית‪ ,‬עבודה ‪,‬וכד'( אותו‬
‫ברצונך לערוך‪.‬‬
‫‪ ‬כאשר תקבל הודעה‪ ,‬אמור‬
‫את מספר הטלפון החדש‬
‫עבור הנתון אותו אתה עורך‪.‬‬
‫לאחר שסיימת לערוך נתון בספר‬
‫הטלפונים‪ ,‬תקבל אפשרות לערוך‬
‫נתון אחר בספר הטלפונים‪,‬‬
‫האחרון‬
‫למספר‬
‫להתקשר‬
‫‪110‬‬
‫שערכת‪ ,‬או לחזור לתפריט‬
‫העריכה‬
‫אפשרות‬
‫הראשי‪.‬‬
‫ב‪ "PHONEBOOK" -‬יכולה‬
‫לשמש להוספת מספר טלפון‬
‫נוסף לכל נתון שמי הקיים כבר‬
‫בספר הטלפונים‪ .‬לדוגמה‪ ,‬הנתון‬
‫אברהם כהן יכול להופיע עם‬
‫מספר טלפון נייד ומספר טלפון‬
‫בבית‪ ,‬אבל יש באפשרותך‬
‫להוסיף את מספר הטלפון של‬
‫אברהם כהן גם בעבודה מאוחר‬
‫יותר תוך שימוש באפשרות‬
‫"‪."PHONEBOOK EDIT‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫לא מומלץ לערוך נתונים כאשר‬
‫הרכב בתנועה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מחיקת נתונים בספר הטלפונים‬
‫של המערכת‬
‫כדי‬
‫‪ ‬לחץ על הלחצן‬
‫להתחיל‪.‬‬
‫כדי לבחור שם מהרשימה‪,‬‬
‫בזמן‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫שהמערכת משמיעה את השם‬
‫הרצוי ואמור "‪."DELETE‬‬
‫‪ ‬לאחר הודעת "‪"READY‬‬
‫והצליל שאחריה‪ ,‬אמור‬
‫"‪."PHONEBOOK DELETE‬‬
‫‪ ‬לאחר שנכנסת לשם הרצוי‪,‬‬
‫המערכת תשאל איזה יעד‬
‫ברצונך למחוק‪ :‬בית‪ ,‬עבודה‪,‬‬
‫נייד ‪,‬או כולם‪ .‬אמור את‬
‫היעד שברצונך למחוק‪.‬‬
‫‪ ‬לאחר שנכנסת לתפריט‬
‫‪,PHONEBOOK‬‬
‫‪DELETE‬‬
‫תתבקש לתת את השם‬
‫שברצונך למחוק‪ .‬אפשר לומר‬
‫את השם אותו ברצונך‬
‫למחוק או שאפשר לומר‬
‫"‪ "LIST NAMES‬כדי לשמוע‬
‫את רשימת השמות בספר‬
‫הטלפונים מתוכו אתה בוחר‪.‬‬
‫‪ ‬לאחר הודעת "‪"READY‬‬
‫והצליל שאחריה‪ ,‬אמור‬
‫"‪."PHONEBOOK ERASE ALL‬‬
‫‪ ‬המערכת תבקש ממך לאשר‬
‫את מחיקת כל הנתונים‬
‫מספר הטלפונים‪.‬‬
‫‪ ‬לאחר האישור‪ ,‬הנתונים‬
‫ימחקו מספר הטלפונים‪.‬‬
‫‪ ‬שים לב שרק הנתון בשפה‬
‫המוצגת נמחק‪.‬‬
‫‪ ‬שים לב לכך שרק ספר‬
‫הטלפונים בשפה המוצגת‬
‫נמחק‪.‬‬
‫מספר‬
‫‪ ‬לא ניתן לערוך או למחוק‬
‫מספרים שהורדו באופן‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫מחיקת כל הנתונים‬
‫הטלפונים של המערכת‪.‬‬
‫‪ ‬לחץ על הלחצן‬
‫להתחיל‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫כדי‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫בספר‬
‫השמעת כל השמות‬
‫הטלפונים של המערכת‬
‫כדי להתחיל‪.‬‬
‫‪ ‬לחץ על‬
‫"‪"READY‬‬
‫הודעת‬
‫‪ ‬לאחר‬
‫אמור‬
‫שאחריה‪,‬‬
‫והצליל‬
‫"‪."PHONEBOOK LIST NAMES‬‬
‫‪ ‬המערכת תשמיע את כל‬
‫השמות הרשומים בספר‬
‫הטלפונים‪.‬‬
‫אל‬
‫להתקשר‬
‫‪ ‬כדי‬
‫אחד השמות מהרשימה‪,‬‬
‫בזמן‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫השמעת השם הרצוי אמור‪:‬‬
‫"‪."CALL‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫במצב זה יש אפשרות לבצע‬
‫פעולות עריכה או מחיקה‪.‬‬
‫המערכת‪ .‬בדוק אצל הספק‬
‫הסלולארי אילו אפשרויות‬
‫קיימות בתוכנית שלך‪.‬‬
‫‪ ‬המערכת תודיע לך מהו יעד‬
‫המספר שברצונך לחייג אליו‪.‬‬
‫מענה או דחייה של שיחה‬
‫נכנסת‪ -‬עדיין לא מתבצעת‬
‫שיחה‬
‫כאשר אתה מקבל שיחה במכשיר‬
‫הסלולארי‪ ,‬המערכת תנתק את‬
‫מערכת השמע ברכב‪ ,‬אם היא‬
‫מופעלת‪ ,‬ותשאל אם ברצונך‬
‫לענות לשיחה‪ .‬לחץ על לחצן‬
‫כדי לקבל את השיחה‪ .‬כדי‬
‫לדחות את השיחה‪ ,‬לחץ והחזק‬
‫עד שתשמע צליל‬
‫את לחצן‬
‫בודד המציין שהשיחה נדחתה‪.‬‬
‫‪ ‬המערכת‬
‫הנבחר‪.‬‬
‫תחייג‬
‫למספר‬
‫אפשרויות שיחה‬
‫ניתן לגשת אל האפשרויות‬
‫הבאות באמצעות המערכת‬
‫במידה ואפשרויות אלו זמינות‬
‫בתוכנית אצל הספק הסלולארי‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬אם התוכנית מאפשרת‬
‫שיחת ועידה משולשת ‪,‬ניתן‬
‫לגשת לאפשרות זאת באמצעות‬
‫‪112‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מענה או דחייה של שיחה‬
‫נכנסת‪ -‬מתבצעת שיחה‬
‫במידה ומגיעה שיחה במהלך‬
‫שיחה אחרת‪ ,‬תשמע צליל רגיל‬
‫של שיחה ממתינה‪ .‬לחץ על לחצן‬
‫כדי להעביר את השיחה‬
‫למצב המתנה ולענות לשיחה‬
‫הנכנסת‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫הטלפונים התואמים למערכת‬
‫ברכב הקיימים בשוק כיום אינם‬
‫תומכים בדחיית שיחה נכנסת‬
‫כאשר מתבצעת שיחה נוספת‪.‬‬
‫לכן‪ ,‬המשתמש יכול רק לענות‬
‫לשיחה נכנסת או להתעלם‬
‫ממנה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫ביצוע שיחה נוספת בזמן שיחה‬
‫פעילה‬
‫כדי לבצע שיחה נוספת בזמן‬
‫שיחה פעילה‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫או‬
‫ואמור "‪"DIAL‬‬
‫"‪ "CALL‬ואחר כך את מספר‬
‫הטלפון או את הנתון בספר‬
‫הטלפון אליו ברצונך לחייג‪.‬‬
‫השיחה הראשונה תהיה במצב‬
‫המתנה בזמן ביצוע השיחה‬
‫השנייה‪ .‬כדי לחזור לשיחה‬
‫הראשונה‪ ,‬ראה בסעיף "מעבר‬
‫בין שיחות"‪ .‬כדי לשלב שתי‬
‫שיחות‪ ,‬ראה "שיחת ועידה"‪.‬‬
‫‪113‬‬
‫שיחה‬
‫ממצב‬
‫הכנסת‪/‬החזרת‬
‫המתנה‬
‫כדי "לשים" שיחה במצב‬
‫עד‬
‫המתנה‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫שתשמע צליל בודד‪ .‬זה מציין‬
‫שהשיחה במצב המתנה‪ .‬כדי‬
‫להחזיר את השיחה ממצב‬
‫המתנה‪ ,‬לחץ והחזק את לחצן‬
‫עד שתשמע צליל בודד‪.‬‬
‫מעבר בין שיחות‬
‫אם מתבצעות שתי שיחות )אחת‬
‫פעילה והשנייה במצב המתנה(‪,‬‬
‫עד שתשמע‬
‫לחץ על לחצן‬
‫צליל בודד שמציין שמצב פעיל‬
‫ומצב המתנה של שתי השיחות‬
‫התחלפו ביניהם‪ .‬אפשר להכניס‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫למצב המתנה רק שיחה אחת‬
‫בכל פעם‪.‬‬
‫שיחת ועידה‬
‫כאשר מתבצעות שתי שיחות‬
‫)אחת פעילה ואחת במצב‬
‫המתנה(‪ ,‬לחץ והחזק את לחצן‬
‫עד שתשמע צליל כפול‬
‫שמציין ששתי השיחות חוברו‬
‫לשיחת ועידה אחת‪.‬‬
‫שיחת ועידה משולשת‬
‫כדי להפעיל שיחת ועידה‬
‫לחצן‬
‫לחץ על‬
‫משולשת‪,‬‬
‫בזמן שיחה פעילה‪ ,‬ובצע‬
‫שיחה שנייה‪ ,‬כפי שמתואר‬
‫ב"ביצוע שיחה נוספת בזמן שיחה‬
‫פעילה"‪ .‬לאחר שקושרה השיחה‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫השנייה‪ ,‬לחץ והחזק את לחצן‬
‫עד שתשמע צליל כפול‪,‬‬
‫המציין ששתי השיחות חוברו‬
‫לשיחת ועידה‪.‬‬
‫סיום שיחה‬
‫כדי לסיים שיחה פעילה‪ ,‬לחץ‬
‫‪ .‬רק‬
‫לחיצה קצרה על לחצן‬
‫השיחה הפעילה תסתיים ואם יש‬
‫שיחה במצב המתנה תהפוך‬
‫שיחה זו לשיחה פעילה חדשה‪.‬‬
‫אם השיחה הפעילה מנותקת‬
‫מהצד השני‪ ,‬השיחה שבמצב‬
‫המתנה לא תהפוך לפעילה באופן‬
‫אוטומטי‪ .‬זה תלוי במכשיר‬
‫הסלולארי‪ .‬כדי להחזיר את‬
‫השיחה ממצב המתנה‪ ,‬לחץ‬
‫‪114‬‬
‫והחזק את לחצן‬
‫צליל בודד‪.‬‬
‫חיוג חוזר‬
‫‪ ‬לחץ על לחצן‬
‫להתחיל‪.‬‬
‫עד שתשמע‬
‫כדי‬
‫‪ ‬לאחר ההודעה "‪"READY‬‬
‫והצליל שאחריה‪ ,‬אמור‬
‫"‪."REDIAL‬‬
‫‪ ‬המערכת תחייג למספר‬
‫האחרון שחייג המכשיר‬
‫הסלולארי‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הערה‪:‬‬
‫יתכן שזה לא יהיה המספר‬
‫האחרון שחייגה המערכת ברכב‪.‬‬
‫המשך שיחה‬
‫המשכיות השיחה היא לשיחה‬
‫שנעשתה מהמערכת ברכב לאחר‬
‫שמתג ההתנעה הועבר למצב‬
‫‪ .OFF‬המשך השיחה ברכב יתבצע‬
‫באחד משלושת המצבים הבאים‪:‬‬
‫‪ ‬לאחר שמתג ההתנעה הועבר‬
‫למצב ‪ ,OFF‬אפשר להמשיך‬
‫שיחה במערכת עד שהשיחה‬
‫מסתיימת ‪ ,‬או עד שמצב‬
‫המצבר ברכב מחייב הפסקת‬
‫השיחה מהמערכת והעברתה‬
‫אל המכשיר הנייד‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫‪ ‬לאחר שמתג ההתנעה הועבר‬
‫למצב ‪ ,OFF‬השיחה יכולה‬
‫להימשך במערכת למשך פרק‬
‫זמן מסוים‪ ,‬שלאחריו השיחה‬
‫מועברת באופן אוטומטי‬
‫מהמערכת אל המכשיר‬
‫הנייד‪.‬‬
‫‪ ‬שיחה פעילה מועברת באופן‬
‫אוטומטי אל המכשיר הנייד‬
‫לאחר שמתג ההתנעה הועבר‬
‫למצב ‪.OFF‬‬
‫תכונות המערכת ברכב‬
‫בחירת שפה‬
‫כדי להחליף את השפה בה‬
‫משתמשת המערכת‪:‬‬
‫‪115‬‬
‫‪ ‬לחץ על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪ ‬לאחר ההודעה "‪"READY‬‬
‫והצליל שאחריה‪ ,‬אמור את‬
‫שם השפה אליה אתה רוצה‬
‫לעבור )אנגלית‪ ,‬הולנדית‪,‬‬
‫צרפתית‪ ,‬גרמנית‪ ,‬איטלקית‬
‫או ספרדית‪ ,‬במידה וקיימת(‪.‬‬
‫‪ ‬המשך לעקוב אחר הודעות‬
‫המערכת כדי להשלים את‬
‫בחירת השפה‪.‬‬
‫לאחר בחירת השפה‪ ,‬כל‬
‫ההודעות וההוראות הקוליות‬
‫יהיו בשפה שנבחרה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הערה‪:‬‬
‫לאחר כל פעולה של החלפת‬
‫שפה במערכת‪ ,‬ניתן להשתמש‬
‫רק ב‪ 32-‬השמות מספר‬
‫הטלפונים של אותה שפה‪.‬‬
‫המספרים המשויכים לשמות‬
‫אינם קשורים לשפה מסוימת‬
‫ואפשר להשתמש בהם בכל‬
‫השפות‪.‬‬
‫לצורך תרגום הפקודות והחלפת‬
‫פקודות בשפות הקיימות‪ ,‬ראה‬
‫בסעיף "תרגומי פקודות"‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫‪ ‬הרם את המכשיר וחייג ידנית‬
‫את מספר החירום‪.‬‬
‫אם הטלפון לא נגיש והמערכת‬
‫ברכב פעילה‪ ,‬יש אפשרות לחייג‬
‫למספר החרום בצורה הבאה‪:‬‬
‫כדי‬
‫‪ ‬לחץ על לחצן‬
‫להתחיל‪.‬‬
‫‪ ‬לאחר ההודעה "‪"READY‬‬
‫והצליל שאחריה‪ ,‬אמור‬
‫"‪ "EMERGENCY‬והמערכת‬
‫ברכב תנחה את המכשיר‬
‫המותאם אליה לחייג למספר‬
‫החירום‪.‬‬
‫חיוג חירום )אם מותקן(‬
‫אם נקלעת למצב חרום ויש‬
‫באפשרותך להגיע לטלפון הנייד‪:‬‬
‫‪116‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬מספר ברירת המחדל הוא‬
‫‪.112‬‬
‫‪ ‬המספר לא בהכרח יתאים‬
‫לרשת ולאזור‪.‬‬
‫‪ ‬במערכות מסוימות ניתן‬
‫לשנות את מספר החירום‬
‫ברכב‪ .‬על מנת לעשות זאת‬
‫ואמור‬
‫לחץ על לחצן‬
‫מכן‬
‫ולאחר‬
‫"‪"SETUP‬‬
‫"‪."EMERGANCY‬‬
‫‪ ‬המערכת ברכב מקטינה‬
‫במקצת את הסיכוי שלך‬
‫לבצע שיחה בהצלחה לעומת‬
‫חיוג ישיר מהמכשיר הנייד‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אזהרה!‬
‫מכשירך חייב להיות מופעל‬
‫ומותאם למערכת ברכב כדי‬
‫לאפשר את החיוג במצב חירום‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬חייב שתהיה קליטה של‬
‫הרשת ושהמכשיר יהיה מותאם‬
‫למערכת ברכב‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫יש לקבוע את המספר של‬
‫שירותי הדרך לפני השימוש‪.‬‬
‫לקביעת המספר‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫‪ ,‬אמור‪:‬‬
‫"‪"SETUP BREAKDOWN SERVICE‬‬
‫ועקוב אחר ההוראות‪.‬‬
‫שירותי דרך )אם מותקן(‬
‫אם אתה זקוק לשירותי דרך‪:‬‬
‫כדי‬
‫‪ ‬לחץ על לחצן‬
‫להתחיל‪.‬‬
‫‪ ‬לאחר ההודעה "‪"READY‬‬
‫והצליל שאחריה‪ ,‬אמור‬
‫"‪."BREAKDOWN SERVICE‬‬
‫שירות איתורית‬
‫כדי ללמוד את השימוש בשירות‬
‫בסעיף‬
‫ראה‬
‫איתורית‪,‬‬
‫‪."AUTOMATED‬‬
‫"‪SYSTEMS‬‬
‫בדוק את שירות האיתור הפועל‬
‫עם המערכת‪.‬‬
‫‪117‬‬
‫שיחה לתא קולי‬
‫כדי ללמוד כיצד לגשת לתא‬
‫הקולי‪ ,‬ראה את ההוראות בסעיף‬
‫‪"WORKING WITH AUTOMATED‬‬
‫)שימוש במערכות‬
‫"‪SYSTEM‬‬
‫אוטומטיות(‪.‬‬
‫שימוש במערכות אוטומטיות‬
‫שיטה זאת שימושית כאשר יש‬
‫צורך ללחוץ על מספרים בלוח‬
‫המקשים של המכשיר הנייד תוך‬
‫כדי ניווט במערכת טלפונית‬
‫אוטומטית‪.‬‬
‫באפשרותך להשתמש במערכת‬
‫של הרכב כדי להגיע לתא קולי או‬
‫לשירות אוטומטי‪ ,‬כגון שירות‬
‫איתורית או שירות מענה‬
‫אוטומטי‪ .‬חלק מהשירותים‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫דורשים בחירת מענה מידי‪.‬‬
‫בחלק מהמקרים השירות מהיר‬
‫מכדי להשתמש במערכת של‬
‫הרכב‪.‬‬
‫כאשר אתה מתקשר למספר‬
‫בעזרת המערכת ברכב הדורש‬
‫ממך בדרך כלל להיכנס לרצף של‬
‫לחיצות על מקשי המכשיר‬
‫הסלולארי‪ ,‬באפשרותך ללחוץ על‬
‫ולומר את הרצף‬
‫הלחצן‬
‫הנדרש ואחריו את המילה‬
‫"‪ ."SEND‬אמירת מספר‪ ,‬או רצף‬
‫מספרים‪ ,‬ואחריו "‪,"SEND‬‬
‫משמשת גם לניווט בתפריט של‬
‫שירות מענה אוטומטי‪ ,‬וכן‬
‫להשאיר מספר באיתורית‪.‬‬
‫אפשר גם לשלוח נתונים‬
‫המאוחסנים בספר הטלפונים של‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫המערכת כצלילים לצורך גישה‬
‫קוליים‬
‫לתאים‬
‫מהירה‬
‫ולאיתוריות‪ .‬כדי להשתמש‬
‫בתכונה זו‪ ,‬חייג את המספר‬
‫הרצוי ואחר כך לחץ על לחצן‬
‫ואמור "‪ ."SEND‬המערכת‬
‫תנחה אותך להכניס את השם או‬
‫המספר ולומר את השם או את‬
‫מספר הטלפון אותו ברצונך‬
‫לשלוח‪ .‬המערכת תשלח את‬
‫מספר הטלפון המשויך לנתון‬
‫בצורת‬
‫הטלפונים‪,‬‬
‫שבספר‬
‫צלילים דרך המכשיר‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬יתכן ולא תשמע את כל‬
‫הצלילים בגלל המבנה של‬
‫רשת הטלפון‪ ,‬זה דבר רגיל‪.‬‬
‫‪118‬‬
‫‪ ‬בחלק ממערכות האיתורית‬
‫והתא הקולי יש זמן תגובה‬
‫קצר מכדי שתוכל להשתמש‬
‫בתכונה זו‪.‬‬
‫פריצה‪ -‬עקיפת ההנחיות של‬
‫המערכת‬
‫בלחצן‬
‫להשתמש‬
‫אפשר‬
‫"‪ "VOICE RECOGNITION‬כאשר‬
‫ברצונך לדלג על חלק מההודעה‬
‫ולבצע מיד את פקודת הזיהוי‬
‫הקולית שלך‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אם מופיעה‬
‫"האם תרצה‬
‫הנחיה השואלת‬
‫פנה‪,"...‬‬
‫להתאים מכשיר‪,‬‬
‫באפשרותך ללחוץ על לחצן‬
‫ולומר "‪"PAIR A PHONE‬‬
‫כדי לבחור אפשרות זאת מבלי‬
‫להאזין לכל שאר ההודעה הקולית‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הפעלה‪/‬כיבוי של הודעות אישור‬
‫כיבוי הודעות האישור ימנע‬
‫מהמערכת לאשר את הבחירות‬
‫שלך )לדוגמה המערכת לא תחזור‬
‫על מספר הטלפון לפני שאתה‬
‫מחייג(‪.‬‬
‫כדי‬
‫‪ ‬לחץ על לחצן‬
‫להתחיל‪.‬‬
‫‪ ‬לאחר הודעת "‪"READY‬‬
‫והצליל שאחריה‪ ,‬אמור‪:‬‬
‫ ‪"SETUP CONFIRMATION‬‬‫"‪ PROMPTS ON‬בכדי להפעיל‬
‫את האפשרות‪.‬‬
‫ או אמור‪:‬‬‫‪"SETUP CONFIRMATION‬‬
‫"‪ PROMPTS OFF‬בכדי לבטל‬
‫את האפשרות‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫סימוני מצב מכשיר ורשת‬
‫המערכת יכולה לספק הודעה על‬
‫מצב המערכת והרשת כאשר‬
‫אתה מנסה לבצע שיחה‬
‫באמצעות המערכת ברכב‪) .‬רק‬
‫אם התכונה הזאת קיימת‬
‫במערכת השמע או בלוח‬
‫המחוונים(‪ .‬סימון מראה את‬
‫עוצמת האות של הרשת‪ ,‬עוצמת‬
‫הסוללה של המכשיר וכד'‪.‬‬
‫חיוג בעזרת לוח המקשים של‬
‫הטלפון הסלולארי‬
‫אפשר לחייג מספר טלפון עם‬
‫ולהשתמש‬
‫המכשיר‬
‫מקשי‬
‫במערכת הדיבורית)יש להיזהר‬
‫ולנקוט באמצעי בטיחות בעת‬
‫החיוג מהטלפון(‪ .‬כאשר מחייגים‬
‫‪119‬‬
‫מהטלפון הסלולארי המותאם‬
‫למערכת ברכב‪ ,‬הקול ישמע‬
‫במערכת השמע של הרכב‪.‬‬
‫המערכת ברכב תפעל בצורה‬
‫דומה לזאת של חיוג קולי‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫מכשירים ניידים של יצרנים‬
‫מסוימים אינם שולחים את צליל‬
‫החיוג למערכת הדיבורית‪ ,‬כך‬
‫שלא תשמע אותו‪ .‬במצב זה‪,‬‬
‫לאחר חיוג מוצלח של מספר‪,‬‬
‫המשתמש יכול לחשוב שהשיחה‬
‫לא בוצעה למרות שהיא אכן‬
‫בוצעה‪ .‬כאשר השיחה נענתה‪,‬‬
‫אתה תשמע את הקול‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫השתקה‪/‬ביטול השתקה‬
‫כאשר אתה משתיק את‬
‫המערכת‪ ,‬עדיין תוכל לשמוע את‬
‫השיחה המגיעה מהאדם אליו‬
‫חייגת‪ ,‬אבל הוא לא יוכל לשמוע‬
‫אותך‪ .‬כדי להשתיק את‬
‫המערכת‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ ‬לחץ על לחצן‬
‫‪ ‬לאחר שמיעת הצליל‪ ,‬אמור‬
‫"‪."MUTE‬‬
‫כדי לבטל את מצב ההשתקה של‬
‫המערכת‪:‬‬
‫‪ ‬לחץ על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪ ‬לאחר שמיעת הצליל‪ ,‬אמור‬
‫"‪."MUTE OFF‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קישוריות מתקדמת‬
‫העברת שיחה אל וממכשיר נייד‪.‬‬
‫מערכת זאת מאפשרת להעביר‬
‫שיחות אליה וממנה אל המכשיר‬
‫הסלולארי מבלי לנתק את‬
‫השיחה‪ .‬בכדי להעביר שיחה לחץ‬
‫ואמור‪:‬‬
‫על לחצן‬
‫"‪."TRANSFER CALL‬‬
‫חיבור או ניתוק מכשיר טלפון‬
‫נייד אל המערכת‬
‫אפשר לקשר את הטלפון הנייד‬
‫עם מספר מתקנים אלקטרוניים‪,‬‬
‫אך ניתן לקבל קישור פעיל רק‬
‫למתקן אחד בכל פעם‪ .‬אם‬
‫ברצונך לחבר או לנתק את‬
‫קישורית ה‪ Bluetooth-‬בין מכשיר‬
‫מקושר לבין המערכת ברכב‪ ,‬פעל‬
‫‪120‬‬
‫לפי הנחיות היצרן של מכשיר‬
‫הטלפון שלך‪.‬‬
‫פרוט שמות מכשירים ניידים‬
‫מקושרים‬
‫כדי‬
‫‪ ‬לחץ על לחצן‬
‫להתחיל‪.‬‬
‫‪ ‬לאחר הודעת "‪"READY‬‬
‫והצליל שאחריה‪ ,‬אמור‪:‬‬
‫"‪."SETUP PHONE PAIRING‬‬
‫ההודעה‪,‬‬
‫‪ ‬לאחר‬
‫"‪."LIST PHONE‬‬
‫אמור‪:‬‬
‫‪ ‬המערכת תשמיע את שמות‬
‫כל המכשירים המקושרים‬
‫אליה לפי סדר העדיפות‬
‫מעדיפות גבוהה לעדיפות‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫נמוכה‪ .‬כדי לבחור או למחוק‬
‫מכשיר מקושר המוכרז על‬
‫ידי המערכת‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫ואמור "‪ "SELECT‬או‬
‫"‪ . "DELETE‬בנוסף קרא את‬
‫שני הסעיפים הבאים כדי‬
‫ללמוד דרך חלופית לבחירת‬
‫או מחיקת מכשיר מקושר‪.‬‬
‫בחירת מכשיר נייד נוסף‬
‫תכונה זאת מאפשרת לך לבחור‬
‫ולהתחיל את השימוש במכשיר‬
‫נייד אחר המקושר עם המערכת‬
‫ברכב‪.‬‬
‫כדי‬
‫‪ ‬לחץ על לחצן‬
‫להתחיל‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫‪ ‬לאחר הודעת "‪"READY‬‬
‫והצליל שאחריה‪ ,‬אמור‬
‫"‪"SETUP SELECT PHONE‬‬
‫ועקוב אחר ההודעות‪.‬‬
‫‪ ‬אפשר גם ללחוץ על לחצן‬
‫כל זמן שהרשימה מושמעת‪,‬‬
‫ואז לבחור את המכשיר‬
‫הרצוי‪.‬‬
‫ישמש‬
‫הנבחר‬
‫‪ ‬המכשיר‬
‫לשיחה הבאה‪ .‬אם המכשיר‬
‫הנבחר אינו זמין‪ ,‬המערכת‬
‫ברכב תחזור להשתמש‬
‫העדיפות‬
‫בעל‬
‫במכשיר‬
‫הגבוהה ביותר הנוכח בתוך‬
‫או בקרבת הרכב )בטווח של‬
‫כ‪ 9-‬מטר(‪.‬‬
‫‪121‬‬
‫ניידים‬
‫מכשירים‬
‫מחיקת‬
‫המקושרים למערכת ברכב‬
‫כדי להתחיל‪.‬‬
‫‪ ‬לחץ על‬
‫‪ ‬לאחר הודעת "‪"READY‬‬
‫והצליל שאחריה‪ ,‬אמור‬
‫"‪."SETUP PHONE PAIRING‬‬
‫אמור‬
‫הבאה‪,‬‬
‫‪ ‬בהודעה‬
‫"‪ "DELETE‬ופעל על פי‬
‫ההוראות‪.‬‬
‫‪ ‬אפשר גם ללחוץ על לחצן‬
‫בכל זמן כאשר‬
‫הרשימה מושמעת‪ ,‬ואז‬
‫לבחור מכשיר נייד שברצונך‬
‫למחוק‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫דברים שעליך לדעת אודות‬
‫מערכת הדיבורית‬
‫לימוד המערכת‬
‫כדי לשמוע תקציר על תכונות‬
‫המערכת‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫ואמור‪:‬‬
‫"‪."UConnect™ TUTORIAL‬‬
‫אימון קולי‬
‫נתקלים‬
‫אשר‬
‫משתמשים‬
‫בקשיים של המערכת לזהות את‬
‫הפקודות הקוליות שלהם או את‬
‫יכולים להיעזר‬
‫המספרים‪,‬‬
‫באפשרות האימון הקולי של‬
‫המערכת‪ .‬כדי להיכנס למצב‬
‫האימון הקולי‪ ,‬בצע את אחד‬
‫מתוך שני הנהלים הבאים‪:‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫ממצב חיצוני למערכת הדיבורית‬
‫)למשל ממצב מערכת השמע(‬
‫לחצן‬
‫‪ ‬לחץ והחזק את‬
‫למשך חמש שניות עד‬
‫שהאימון מתחיל‪ ,‬או‪:‬‬
‫ואמור את‬
‫‪ ‬לחץ על לחצן‬
‫הפקודה "‪."VOICE TRAINING‬‬
‫כאשר המערכת מודיעה לך‪ ,‬חזור‬
‫על המילים והביטויים‪ .‬לקבלת‬
‫תוצאות טובות יש להשלים את‬
‫השיעור כאשר הרכב חונה ומנוע‬
‫פועל ‪ ,‬כל החלונות סגורים‬
‫ומניפת המאוורר כבויה‪.‬‬
‫אפשר לחזור על נוהל זה עם‬
‫משתמש חדש‪.‬‬
‫‪122‬‬
‫המערכת תאמץ רק את הקול‬
‫שאומן אחרון‪.‬‬
‫כדי להחזיר את הזיהוי הקולי של‬
‫המערכת למצב ברירות המחדל‬
‫שניתנו לה ע"י היצרן‪ ,‬היכנס‬
‫לנוהל שיעור האימון הקולי הנ"ל‬
‫ופעל על פי ההוראות‪.‬‬
‫אתחול‬
‫‪ ‬לחץ על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪ ‬לאחר הודעת "‪"READY‬‬
‫והצליל שאחריה‪ ,‬אמור‬
‫אמור‬
‫ואז‬
‫"‪"SETUP‬‬
‫"‪."RESET‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫פעולה זאת תמחק את כל‬
‫קישוריות הטלפונים המחוברים‬
‫למערכת התקשורת של הרכב‪.‬‬
‫‪ ‬וודא שאף אחד אחר מלבדך‬
‫לא מדבר בזמן הזיהוי הקולי‪.‬‬
‫‪ ‬הביצועים המרביים מתקבלים‬
‫כאשר‪:‬‬
‫ מהירות מניפת המאוורר‬‫נמוכה‪ -‬בינונית‪.‬‬
‫ מהירות הרכב נמוכה‪-‬‬‫בינונית‪.‬‬
‫ רעש כביש נמוך‪.‬‬‫ משטח הכביש חלק‪.‬‬‫ חלונות סגורים לחלוטין‪.‬‬‫‪ -‬מזג אויר יבש‪.‬‬
‫‪ ‬דבר רגיל‪ ,‬ללא הפסקות ‪ ,‬כפי‬
‫שאתה מדבר אל אדם היושב‬
‫מרחק קצר ממך‪.‬‬
‫‪ ‬למרות שהמערכת מתוכננת‬
‫למשתמשים דוברי אנגלית‬
‫אירופית‪ ,‬ושפות נוספות‪,‬‬
‫זיהוי קולי )‪(VR‬‬
‫‪ ‬לצורך קבלת הביצועים‬
‫הטובים ביותר‪ ,‬כוון את‬
‫המראה הפנימית לקבלת‬
‫מרווח של ‪ 1‬ס"מ לפחות בין‬
‫הקונסולה העליונה )אם‬
‫קיימת( ובין המראה‪.‬‬
‫‪ ‬המתן תמיד לשמיעת הצליל‬
‫לפני הדיבור‪.‬‬
‫‪123‬‬
‫יתכן ומערכת לא תפעל עבור‬
‫מבטאים מסוימים‪.‬‬
‫‪ ‬כאשר מנווטים במערכת‬
‫אוטומטית‪ ,‬לדוגמא‪ -‬תא‬
‫קולי‪ ,‬או כאשר שולחים‬
‫איתורית‪,‬בסוף‬
‫הודעת‬
‫אמירת מחרוזת המספרים‪,‬‬
‫הקפד לומר את המילה‬
‫"‪."SEND‬‬
‫‪ ‬מומלץ לאחסן שמות בספר‬
‫הטלפונים כאשר הרכב לא‬
‫בתנועה‪.‬‬
‫‪ ‬לא מומלץ לאחסן במערכת‬
‫שמות בעלי צליל דומה‪.‬‬
‫בצורה‬
‫תזהה‬
‫‪ ‬המערכת‬
‫הטובה ביותר שמות עבור‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫האדם שהקליט את השמות‬
‫במערכת‪.‬‬
‫‪ ‬יש להגיד מספרים ספרה‬
‫אחר ספרה‪ .‬לדוגמא ‪800‬‬
‫יאמר "‪ "eight-zero-zero‬ולא‬
‫"‪."eight hundred‬‬
‫‪ ‬ניתן לומר ‪ 0‬כאות אנגלית‬
‫"או" או כמספר "‪."zero‬‬
‫‪ ‬למרות שקיימת תמיכה‬
‫במספרים בינלאומיים‪ ,‬ייתכן‬
‫וכמה מהם לא יפעלו‪.‬‬
‫איכות השמע של מקבל השיחה‬
‫‪ ‬איכות השמע מרבית כאשר‪:‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫ מהירות מניפת המאוורר‬‫נמוכה –בינונית‪.‬‬
‫ מהירות הרכב נמוכה‪-‬‬‫בינונית ‪.‬‬
‫ רעש כביש נמוך‪.‬‬‫ משטח הכביש חלק‪.‬‬‫ חלונות סגורים לחלוטין‪.‬‬‫ מזג אויר יבש‪.‬‬‫ הפעלה ממושב הנהג‪.‬‬‫‪ ‬ביצועים כמו קול צלול‪ ,‬הד‪,‬‬
‫ועוצמה תלויים במידה רבה‬
‫בטלפון וברשת ולא במערכת‬
‫הדיבורית‪.‬‬
‫‪ ‬לפעמים ניתן להפחית את‬
‫ההד אצל מקבל השיחה ע"י‬
‫‪124‬‬
‫החלשת עוצמת השמע בתוך‬
‫הרכב‪.‬‬
‫‪ ‬ברכב עם גג נפתח‪ ,‬ביצועי‬
‫המערכת יכולים להיפגע‬
‫כאשר הגג פתוח‪.‬‬
‫שיחות אחרונות‬
‫אם הטלפון שלך תומך בהורדת‬
‫רשומות באופן אוטומטי הוא‬
‫תומך גם באפשרות שיחות‬
‫אחרונות‪.‬‬
‫‪SMS‬‬
‫ניתן לקרוא ולשלוח הודעות‬
‫‪ SMS‬ממערכת התקשורת ברכב‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫קריאת הודעות‪:‬‬
‫אם קיבלת הודעת ‪ SMS‬חדשה‬
‫המערכת תודיע לך על קבלת‬
‫ההודעה‪ .‬אם תרצה לשמוע את‬
‫ההודעה‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ ‬לחץ על לחצן‬
‫‪ ‬לאחר הודעת "‪"READY‬‬
‫והצליל שאחריה‪ ,‬אמור‬
‫"‪ "SMS READ‬או‬
‫"‪."READ MESSAGES‬‬
‫‪ ‬המערכת תקריא לך את‬
‫ההודעה‪.‬‬
‫לאחר קריאת ההודעה ניתן‬
‫לענות או להעביר את ההודעה‬
‫דרך המערכת ברכב‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫שליחת הודעה‪:‬‬
‫‪ ‬לחץ על לחצן‬
‫‪ ‬לאחר הודעת "‪"READY‬‬
‫והצליל שאחריה‪ ,‬אמור‬
‫"‪ "SMS SEND‬או‬
‫"‪."SEND MESSAGES‬‬
‫‪ ‬ניתן לאמור את ההודעה‬
‫בקול או לאמור ‪"LIST‬‬
‫"‪ ,MESSAGES‬ישנם ‪20‬‬
‫הודעות שמורות‪.‬‬
‫לשליחת ההודעה לחץ על לחצן‬
‫בזמן שהמערכת מקריאה‬
‫את ההודעה ואמור "‪."SEND‬‬
‫לאחר מכן תצטרך לומר את‬
‫מספר הטלפון אליו תרצה לשלוח‬
‫את ההודעה‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪125‬‬
‫רשימת הודעות שמורות‪:‬‬
‫‪1. Yes‬‬
‫‪2. No‬‬
‫?‪3. Where are you‬‬
‫‪4. I need more direction.‬‬
‫‪5. L O L‬‬
‫‪6. Why‬‬
‫‪7. I love you‬‬
‫‪8. Call me‬‬
‫‪9. Call me later‬‬
‫‪10. Thanks‬‬
‫‪11. See You in 15 minutes‬‬
‫‪12. I am on my way‬‬
‫‪13. I’ll be late‬‬
‫?‪14. Are you there yet‬‬
‫?‪15. Where are we meeting‬‬
‫?‪16. Can this wait‬‬
‫‪17. Bye for now‬‬
‫‪18. When can we meet‬‬
‫‪19. Send number to call‬‬
‫‪20. Start without me‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הפעלת וביטול אפשרות ‪SMS‬‬
‫‪ ‬לחץ על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪ ‬לאחר הודעת "‪"READY‬‬
‫והצליל שאחריה‪ ,‬אמור‪:‬‬
‫‪"SETUP, INCOMING MESSAGE‬‬
‫"‪ ANNOUNCEMEN‬כעת יש לך‬
‫אפשרות לשנות את הפעולה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קישור לתקשורת ‪Bluetooth‬‬
‫התברר כי טלפונים ניידים‬
‫מאבדים את הקשר למערכת‬
‫הדיבורית‪ .‬כאשר זה קורה‪,‬‬
‫אפשר בדרך כלל לחדש את‬
‫הקשר ע"י כיבוי והדלקה של‬
‫הטלפון‪ .‬מומלץ להשאיר את‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫הטלפון במצב של‬
‫מופעל‪.‬‬
‫‪126‬‬
‫הפעלה‬
‫לאחר העברת מתג ההתנעה‬
‫ממצב ‪ OFF‬אל מצב ‪ ON‬או ‪ACC‬‬
‫או לאחר החלפת שפה‪ ,‬יש‬
‫להמתין לפחות ‪ 15‬שניות לפני‬
‫השימוש במערכת‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪127‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫"עץ קולי"‬
‫הדרכת‬
‫מערכת‬
‫תפריט ראשי‬
‫הפעלה‬
‫ספר‬
‫טלפונים‬
‫‪Uconnect‬‬
‫ראה תרשים‬
‫זרימה של‬
‫ההפעלה‬
‫ראה תרשים‬
‫זרימה של‬
‫ספר‬
‫הטלפונים‬
‫אנגלית‬
‫ספרדית‬
‫צרפתית‬
‫גרמנית‬
‫איטלקית‬
‫הולנדית‬
‫חירום‬
‫תמיכה‬
‫טכנית‬
‫ניתן להשתמש בכל ‪32‬‬
‫הרשומות האפשריות‬
‫בספר הטלפונים בשפה‬
‫הנבחרת‪ .‬הטלפונים‬
‫שיקושרו למערכת יתאימו‬
‫בכל השפות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הפקודות הקוליות האפשריות מודגשות בצבע כחול‪.‬‬
‫‪128‬‬
‫חיוג חוזר‬
‫מחייג אל‬
‫המספר‬
‫האחרון‬
‫שחוייג‬
‫חייג‬
‫התקשר‬
‫הכנס‬
‫מספר‬
‫הכנס‬
‫שם‬
‫מחייג אל‬
‫המספר‬
‫מחייג אל‬
‫המספר‬
‫הקיים‬
‫ברשומה‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪129‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫ספר טלפונים‬
‫ספר טלפונים "עץ קולי"‬
‫הורדה‬
‫מחק הכל‬
‫מחיקה‬
‫רשומת שמות‬
‫עריכה‬
‫רשומה חדשה‬
‫אישור ראשון‬
‫הכנס שם‬
‫הרשומות‬
‫מופיעות זו אחר זו‬
‫הכנס שם‬
‫הכנס שם‬
‫אישור שני‬
‫הכנס מיקום‬
‫הכנס מיקום‬
‫הכנס מיקום‬
‫ספר הטלפונים‬
‫נמחק‬
‫הרשומה נמחקה‬
‫מספר נוכחי‬
‫מושמע‬
‫הכנס מספר‬
‫הכנס מס' חדש‬
‫רשומה חדשה‬
‫נוספה‬
‫הערה‪ :‬הפקודות הקוליות האפשריות מסומנות בצבע כחול‪.‬‬
‫‪130‬‬
‫מספר נוכחי‬
‫מושמע‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪131‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הפעלה "עץ קולי"‬
‫שפה‬
‫בחר שפה‪:‬‬
‫אנגלית‪,‬‬
‫ספרדית או‬
‫צרפתית‪.‬‬
‫בחר טלפון‬
‫הגדרות‬
‫הטלפון ישתנו‬
‫באופן זמני‬
‫בעת חיבור‬
‫טלפון חדש‬
‫הערה‪:‬‬
‫הפקודות הקוליות‬
‫האפשריות מסומנות‬
‫בצבע כחול‪.‬‬
‫הפעלה‬
‫תמיכה‬
‫טכנית‬
‫חירום‬
‫קישור טלפון סלולארי‬
‫מחק‬
‫רשימת‬
‫טלפונים‬
‫סלולארים‬
‫רשימת‬
‫טלפונים‬
‫מקושרים‬
‫הכל‬
‫אישור‬
‫המערכת‬
‫בחר טלפון‬
‫למחיקה‬
‫הטלפון‬
‫נמחק‬
‫אישור‬
‫לחיבור‬
‫אוטומטי‬
‫רשימת‬
‫טלפונים‬
‫סלולאריים‬
‫רשימת‬
‫טלפונים‬
‫מקושרים‬
‫התאמה‬
‫אמור את‬
‫הקוד בעל‬
‫ארבע‬
‫הספרות‬
‫לסיום ההתאמה‪ ,‬הכנס‬
‫את שם הטלפון‪.‬‬
‫כל הטלפונים‬
‫נמחקו‬
‫‪132‬‬
‫הפעלה‪/‬‬
‫כיבוי‬
‫הפעולה‬
‫ הכרת האביזרים ברכב‬- 3 ‫פרק‬
‫ עיקרי‬/‫נוספים‬
pager / beeper
pair a phone
phone pairing / pairing
phonebook / phonebook
previous
redial
select phone/ select
send
set up / phone settings or
phone set up
transfer call
Uconnect™ Tutorial
try again
voice training / system training
work
yes
‫ גרנד וויאג'ר‬- ‫קרייזלר‬
‫ עיקרי‬/ ‫נוספים‬
download
Dutch / Nederlands
edit
emergency
English
delete all / erase all
Espanol
Francais
German / Deutsch
help
home
Italian / Italiano
language
list names
list phones
main menu. / return to main menu
mobile
mute on
mute off
new entry
no
133
‫פקודות קוליות‬
‫ עיקרי‬/ ‫נוספים‬
zero
one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine
asterisk (*) / star
plus (+)
hash (#)
all / all of them
Breakdown service
call
cancel
confirmation prompts. / confirmation
continue
delete
dial
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫בקרה קולית )אם מותקנת(‬
‫מערכת הבקרה הקולית‬
‫מאפשרת לך לשלוט‬
‫בתדרי ה‪ AM-‬ו‪,FM-‬‬
‫בדיסק וברשמקול‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אמור את פקודותיך באופן ברור‬
‫ובצורה רגועה ורגילה ככל‬
‫האפשר‪ .‬יכולת המערכת לזהות‬
‫את פקודות הקול שלך עלולה‬
‫להיות מושפעת לרעה מעוצמת‬
‫קול גבוהה או מגמגום‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫אזהרה!‬
‫יש להשתמש מערכת בקרת‬
‫הקול רק אם תנאי הנהיגה‬
‫מאפשרים זאת ובהתאם לחוקי‬
‫המדינה בה אתה נוהג‪ .‬כל‬
‫תשומת הלב צריכה להיות‬
‫בנהיגה‪ .‬חוסר תשומת לב עלול‬
‫לגרום לפגיעות חמורות‪.‬‬
‫כאשר אתה לוחץ על לחצן‬
‫תשמע צפצוף‪.‬‬
‫בקרת הקול ‪,‬‬
‫הצפצוף הזה הוא האות לומר‬
‫פקודה‪.‬‬
‫‪134‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם לא תשמיע פקודה תוך‬
‫מספר שניות‪ ,‬המערכת תציג‬
‫בפניך רשימת פקודות‪.‬‬
‫אם תרצה להפסיק את המערכת‬
‫בזמן השמעת הפקודות‪ ,‬לחץ על‬
‫‪ ,‬המתן‬
‫לחצן בקרת הקול‬
‫לצפצוף ואמור את פקודתך‪.‬‬
‫לחיצה על לחצן בקרת הקול‬
‫בזמן שהמערכת מדברת‬
‫נחשב כ"התפרצות"‪ ,‬המערכת‬
‫תפסיק את דבריה‪ ,‬ולאחר‬
‫הצפצוף אתה יכול להוסיף או‬
‫לשנות פקודות‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הערה‪:‬‬
‫בכל זמן‪ ,‬ניתן להגיד את המילים‬
‫או‬
‫"‪"HELP‬‬
‫"‪,"CANCEL‬‬
‫"‪."MAIN MENU‬‬
‫פקודות אלו הן כלליות וניתנות‬
‫לשימוש מכל תפריט‪ .‬כל שאר‬
‫לשימוש‬
‫ניתנות‬
‫הפקודות‬
‫בתפריטים המתאימים‪.‬‬
‫בעת השימוש במערכת זאת‪ ,‬יש‬
‫לומר את הדברים בצורה ברורה‬
‫ובעוצמת קול רגילה‪.‬‬
‫המערכת תזהה את קולך בצורה‬
‫הטובה ביותר אם החלונות יהיו‬
‫סגורים ומאוורר המזגן יהיה‬
‫בעוצמה נמוכה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫בכל נקודה‪ ,‬אם המערכת אינה‬
‫מזהה את אחת הפקודות‪ ,‬היא‬
‫תבקש שתחזור עליה‪.‬‬
‫על מנת לשמוע את התפריט‬
‫האפשרי הראשון‪ ,‬לחץ על‬
‫ואמור‬
‫לחצן בקרת הקול‬
‫"‪ "HELP‬או "‪."MAIN MENU‬‬
‫פקודות‬
‫מערכת הבקרה הקולית מזהה‬
‫שני סוגים של פקודות‪ .‬פקודות‬
‫כלליות שאפשריות בכל זמן‪.‬‬
‫פקודות מקומיות שאפשריות אם‬
‫הופעל המצב המתאים במערכת‬
‫השמע‪.‬‬
‫‪135‬‬
‫שינוי עוצמת השמע‬
‫‪ .1‬התחל דו שיח על ידי לחיצה‬
‫‪.‬‬
‫על לחצן בקרת הקול‬
‫‪ .2‬אמור פקודה )לדוגמא‬
‫"‪.("HELP‬‬
‫‪ .3‬השתמש בכפתור עוצמת‬
‫השמע המסתובב על מנת‬
‫לשנות את עוצמת השמע‬
‫לעוצמה רגילה ונעימה בזמן‬
‫שמערכת הבקרה הקולית‬
‫מדברת‪ .‬אנא שים לב‬
‫עבור‬
‫השמע‬
‫שעוצמת‬
‫הבקרה הקולית שונה‬
‫ממערכת האודיו‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫תפריט ראשי‬
‫התחל דו שיח על ידי לחיצה על‬
‫‪ .‬אתה‬
‫לחצן בקרת הקול‬
‫יכול לומר "‪ "MAIN MENU‬על‬
‫מנת להפעיל את התפריט‬
‫הראשי‪.‬‬
‫במצב זה‪ ,‬אתה יכול לומר את‬
‫הפקודות הבאות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫"‪ "RADIO‬בכדי להפעיל את‬
‫מצב הרדיו‪.‬‬
‫"‪ "DISC‬בכדי להפעיל את‬
‫מצב הדיסק‪.‬‬
‫"‪ "MEMO‬בכדי להפעיל את‬
‫מצב הרשמקול‪.‬‬
‫"‪ "SETUP‬בכדי להפעיל את‬
‫מצב הגדרות המערכת‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫רדיו ‪AM‬‬
‫בכדי להפעיל רדיו בגלי שידור‬
‫‪ ,AM‬אמור "‪ "AM‬או " ‪RADIO‬‬
‫‪ ."AM‬כעת ניתן לומר את‬
‫הפקודות הבאות‪:‬‬
‫רדיו ‪FM‬‬
‫בכדי להפעיל רדיו בגלי שידור‬
‫‪ ,FM‬אמור "‪ "FM‬או " ‪RADIO‬‬
‫‪ ."FM‬כעת ניתן לומר את‬
‫הפקודות הבאות‪:‬‬
‫בכדי‬
‫בכדי‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫"‪"FREQUENCY‬‬
‫לשנות את התדר‪.‬‬
‫"‪ "NEXT STATION‬בכדי‬
‫לבחור את התחנה הבאה‪.‬‬
‫"‪"PREVIOUS STATION‬‬
‫בכדי לבחור את התחנה‬
‫הקודמת‪.‬‬
‫"‪ "MENU RADIO‬בכדי‬
‫לעבור לתפריט הרדיו‪.‬‬
‫"‪ "MAIN MENU‬בכדי לעבור‬
‫לתפריט הראשי‪.‬‬
‫‪136‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫"‪"FREQUENCY‬‬
‫לשנות את התדר‪.‬‬
‫"‪ "NEXT STATION‬בכדי‬
‫לבחור את התחנה הבאה‪.‬‬
‫"‪"PREVIOUS STATION‬‬
‫בכדי לבחור את התחנה‬
‫הקודמת‪.‬‬
‫"‪ "MENU RADIO‬בכדי‬
‫לעבור לתפריט הרדיו‪.‬‬
‫"‪ "MAIN MENU‬בכדי לעבור‬
‫לתפריט הראשי‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫דיסק‬
‫בכדי לעבור למצב דיסק‪ ,‬אמור‬
‫"‪ ."DISC‬כעת ניתן לומר את‬
‫הפקודות הבאות‪:‬‬
‫רשמקול‬
‫בכדי לעבור למצב רשמקול‪,‬‬
‫אמור "‪ ."MEMO‬כעת ניתן לומר‬
‫את הפקודות הבאות‪:‬‬
‫בכדי‬
‫בכדי‬
‫‪"NEW‬‬
‫‪MEMO" ‬‬
‫להקליט תזכורת חדשה‪ -‬בזמן‬
‫ההקלטה‪ ,‬ניתן ללחוץ על‬
‫בכדי‬
‫לחצן בקרת הקול‬
‫לעצור את ההקלטה‪ .‬ניתן‬
‫להמשיך על ידי הפקודות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫ "‪ "SAVE‬בכדי לשמור את‬‫ההקלטה‪.‬‬
‫בכדי‬
‫ "‪"CONTINUE‬‬‫להמשיך את ההקלטה‪.‬‬
‫ "‪ "DELETE‬בכדי למחוק‬‫את ההקלטה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫"‪ "TRACK‬ומספר‬
‫לבחור רצועה בדיסק‪.‬‬
‫"‪ "NEXT TRACK‬בכדי לבחור‬
‫את הרצועה הבאה‪.‬‬
‫"‪ "PREVIOUS TRACK‬בכדי‬
‫לבחור את הרצועה הקודמת‪.‬‬
‫"‪ "MAIN MENU‬בכדי לעבור‬
‫לתפריט הראשי‪.‬‬
‫‪137‬‬
‫‪ "PLAY MEMOS" ‬בכדי‬
‫להשמיע את ההקלטות‬
‫שנשמרו ‪ -‬בזמן שמיעת‬
‫ההקלטה ניתן ללחוץ על לחצן‬
‫בקרת הקול‬
‫בכדי לעצור את שמיעת‬
‫ההקלטה‪ .‬ניתן להמשיך על‬
‫ידי הפקודות הבאות‪:‬‬
‫ "‪ "REAPEAT‬בכדי לחזור‬‫על השמעת ההקלטה‪.‬‬
‫ "‪ "NEXT‬בכדי לעבור‬‫להקלטה הבאה‪.‬‬
‫בכדי‬
‫ "‪"PREVIOUS‬‬‫לעבור להקלטה הקודמת‪.‬‬
‫ "‪ "DELETE‬בכדי למחוק‬‫את ההקלטה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪‬‬
‫"‪ "DELETE ALL‬בכדי‬
‫למחוק את כל ההקלטות‪.‬‬
‫הגדרות המערכת‬
‫בכדי לעבור למצב הגדרות‬
‫המערכת‪ ,‬אמור אחד מהבאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫”‪“Change to system setup‬‬
‫”‪“Main menu system setup‬‬
‫”‪“Switch to system setup‬‬
‫”‪“Change to setup‬‬
‫”‪“Main menu setup‬‬
‫”‪“Switch to setup‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫כעת ניתן לומר את הפקודות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫‪"LENGUAGE GERMAN" ‬‬
‫‪"LENGUAGE DUTCH" ‬‬
‫‪"LENGUAGE ITALIAN" ‬‬
‫‪"LENGUAGE ENGLISH" ‬‬
‫‪"LENGUAGE FRENCH" ‬‬
‫‪"LENGUAGE SPANISH" ‬‬
‫‪"TUTORIAL" ‬‬
‫‪"VOICE TRAINING" ‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫זכור שיש ללחוץ על לחצן בקרת‬
‫לפני הפקודה ולחכות‬
‫הקול‬
‫לצפצוף‪.‬‬
‫‪138‬‬
‫אימון קולי‬
‫עבור משתמשים הנתקלים‬
‫בקשיים עם זיהוי קולם על ידי‬
‫המערכת ניתן להשתמש באימון‬
‫קולי‪.‬‬
‫‪ .1‬לחץ על לחצן בקרת הקול‬
‫‪ ,‬אמור‪:‬‬
‫"‪ "SYSTEM SETUP‬ולאחר‬
‫שנכנסת לתפריט אמור‪:‬‬
‫"‪."VOICE TRAINING‬‬
‫פעולה זאת תגרום למערכת‬
‫לזהות את קולך טוב יותר‪.‬‬
‫‪ .2‬חזור על המילים והביטויים‬
‫אשר המערכת מבקשת‬
‫ממך‪ .‬לקבלת התוצאות‬
‫הטובות ביותר בצע את‬
‫האימון הקולי כשהרכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫עומד‪ ,‬המנוע פועל‪ ,‬החלונות‬
‫סגורים ומאוורר המזגן‬
‫מכובה‪ .‬ניתן לחזור על‬
‫האימון הקולי עבור נהג‬
‫חדש‪ .‬המערכת תזכור את‬
‫הנהג האחרון שהשתמש‬
‫באימון הקולי בלבד‪.‬‬
‫מושבים‬
‫המושבים הינם חלק במערכת‬
‫הריסון שמותקנת ברכב‪ .‬יש‬
‫להקפיד על שימוש נכון על מנת‬
‫לשמור על רמת בטיחות מרבית‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬מסוכן מאוד להסיע נוסעים‬
‫באזור ללא מושבים או‬
‫חגורות בטיחות‪ .‬במקרה של‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫התנגשות הנוסעים באזור‬
‫המטען עלולים להיפגע באופן‬
‫חמור‪.‬‬
‫‪ ‬אל תאפשר לאף נוסע לשבת‬
‫במקום ברכב בו אין מושבים‬
‫וחגורות בטיחות‪ .‬במקרה‬
‫תאונה‪ ,‬נוסעים אלו עלולים‬
‫להיפגע קשות‪.‬‬
‫‪ ‬וודא שכולם חגורים בצורה‬
‫נכונה‪.‬‬
‫מושבים חשמליים )אם מותקנים(‬
‫מצוידים‬
‫מסוימים‬
‫דגמים‬
‫במושבים קדמיים חשמליים‬
‫בעלי ‪ 8‬כיווני תנועה‪ .‬לחצני‬
‫המושבים החשמליים ממוקמים‬
‫‪139‬‬
‫בצידי המושבים‪ .‬ישנם שני‬
‫בתנועת‬
‫השולטים‬
‫לחצנים‬
‫המושב ומשענת הגב‪.‬‬
‫לחצני המושבים החשמליים‬
‫‪ - 1‬לחצן המושב‬
‫‪ - 2‬לחצן משענת הגב‬
‫כיוון המושב קדימה או אחורה‬
‫ניתן להזיז את המושב קדימה‬
‫ואחורה‪ .‬דחוף את לחצן המושב‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫קדימה או אחורה והמושב יזוז‬
‫באותו הכיוון‪ .‬שחרר את הלחצן‬
‫כאשר הגעת למיקום הרצוי‪.‬‬
‫והמושב יזוז באותו הכיוון‪.‬‬
‫שחרר את הלחצן כאשר הגעת‬
‫למיקום הרצוי‪.‬‬
‫כיוון המושב למעלה או למטה‬
‫ניתן להזיז את המושב למעלה‬
‫ולמטה בכדי לשנות את גובה‬
‫הישיבה‪ .‬משוך את החלקה‬
‫האחורי של לחצן המושב כלפי‬
‫מעלה או כלפי מטה והמושב יזוז‬
‫באותו הכיוון‪ .‬שחרר את הלחצן‬
‫כאשר הגעת למיקום הרצוי‪.‬‬
‫כיוון משענת הגב‬
‫ניתן לשנות את זווית משענת הגב‬
‫קדימה או אחורה‪ .‬משוך את‬
‫לחצן משענת הגב קדימה או‬
‫אחורה והמשענת תזוז באותו‬
‫הכיוון‪ .‬שחרר את הלחצן כאשר‬
‫הגעת למיקום הרצוי‪.‬‬
‫הטיית המושב למעלה או למטה‬
‫ניתן לשנות את זווית המושב‬
‫למעלה או למטה‪ .‬משוך את‬
‫החלק הקדמי של לחצן המושב‬
‫כלפי מעלה או כלפי מטה‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬כוון את המושבים רק כאשר‬
‫הרכב חונה‪ .‬כוון מושב בזמן‬
‫נסיעה הוא מסוכן‪ .‬תנועה‬
‫המושב‬
‫של‬
‫פתאומית‬
‫עלולה לגרום לך לאבד שליטה‪.‬‬
‫‪140‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬חגורת הבטיחות עלולה שלא‬
‫להיות מותאמת‪ ,‬ואתה עלול‬
‫להיפגע‪.‬‬
‫‪ ‬אסור לנהוג עם משענת מוטית‬
‫שחגורת‬
‫כזאת‬
‫בצורה‬
‫הבטיחות אינה מונחת על‬
‫החזה‪ .‬במקרה של התנגשות‬
‫אתה עלול להחליק מתחת‬
‫לחגורה ולהיפגע באופן חמור‪.‬‬
‫הטה את המשענת רק כאשר‬
‫הרכב חונה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫זהירות!‬
‫אל תניח חפצים מתחת למושב‬
‫חשמלי מפני שהם עלולים לפגוע‬
‫במנגנוני המושב החשמלי‬
‫ולמנוע את תנועת המושב‪.‬‬
‫תמיכת גב תחתון חשמלית‬
‫)אם מותקנת(‬
‫ברכבים המאובזרים במושבים‬
‫חשמליים יתכן ויש מתג נוסף‬
‫השולט בתמיכה לגב התחתון‪.‬‬
‫אם כך‪ ,‬המתג ממוקם מאחורי‬
‫לחצני המושב‪ .‬לחץ קדימה כדי‬
‫להגביר את התמיכה או אחורה‬
‫בכדי להנמיך אותה‪.‬‬
‫מתג תמיכת גב תחתון‬
‫מושבים מחוממים‬
‫)אם מותקנים(‬
‫מצוידים‬
‫מסוימים‬
‫דגמים‬
‫קדמיים‬
‫מושבים‬
‫בחימום‬
‫ואחוריים גם במשענת וגם‬
‫במושב‪.‬‬
‫‪141‬‬
‫אזהרה!‬
‫אנשים שאינם רגישים לכאב‬
‫בעור עקב גיל מבוגר‪ ,‬מחלות‬
‫כרוניות‪ ,‬סוכרת‪ ,‬פגיעה בעמוד‬
‫השדרה‪ ,‬טיפול תרופתי‪ ,‬שימוש‬
‫באלכוהול‪ ,‬עייפות או מצב פיזי‬
‫אחר חייבים להיות זהירים‬
‫בשימוש במחמם המושב‪ .‬הוא‬
‫עלול לגרום לכוויות גם‬
‫בטמפרטורות נמוכות‪ ,‬במיוחד‬
‫בשימוש ממושך‪.‬‬
‫אין להניח על המושב חפצים‬
‫שאינם מוליכים חום‪ ,‬כגון‬
‫שמיכות או כיסויים‪ ,‬זה יכול‬
‫לגרום להתחממות יתר של גוף‬
‫החימום‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫זהירות!‬
‫חימום יתר חוזר של המושבים‬
‫עלול לפגוע בגוף החימום או‬
‫להרוס את ריפוד המושב‪.‬‬
‫כלי רכב המאובזרים בהתנעה‬
‫מרחוק‬
‫כלי רכב המאובזרים בהתנעה‬
‫מרחוק‪ ,‬חימום המושב של הנהג‬
‫וחימום גלגל ההגה ניתנים‬
‫לתכנות כך שיופעלו מרחוק‪.‬‬
‫מושבים קדמיים מחוממים‬
‫קיימים שני מתגים‬
‫המפעילים את חימום‬
‫המושבים הקדמיים‪,‬‬
‫אחד עבור כל מושב‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫המתגים של חימום המושבים‬
‫לבקרת‬
‫מתחת‬
‫ממוקמים‬
‫האקלים‪.‬‬
‫לאחר הפעלת מתג ההתנעה‬
‫אפשר לבחור שתי דרגות חימום‪:‬‬
‫גבוה ונמוך‪ .‬נוריות חיווי‬
‫המותקנות במתגי ההפעלה‬
‫מציינות את עוצמת החימום‪.‬‬
‫כאשר עוצמת החימום גבוהה‬
‫דולקות שתי נוריות‪ ,‬כאשר‬
‫עוצמת החימום נמוכה דולקת‬
‫נורית אחת וכאשר החימום‬
‫מופסק הנוריות כבויות‪ .‬לחיצה‬
‫אחת על המתג מפעילה עוצמת‬
‫חימום גבוהה‪ .‬לחיצה נוספת‬
‫מפעילה עוצמת חימום נמוכה‪.‬‬
‫לחיצה שלישית מפסיקה את‬
‫פעולת החימום‪.‬‬
‫‪142‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫מרגע הפעלת מצב חימום יורגש‬
‫החום תוך ‪ 2‬עד ‪ 5‬דקות‪.‬‬
‫לאחר הפעלת החימום בעוצמה‬
‫גבוהה‪ ,‬גופי החימום יוצרים‬
‫חימום מוגבר במשך הדקות‬
‫הראשונות ולאחר מכן עוצמת‬
‫החימום יורדת לעוצמה גבוהה‬
‫רגילה‪ .‬כאשר מפעילים עוצמת‬
‫חימום גבוהה‪ ,‬לאחר ‪ 30‬דקות‬
‫העוצמה מתחלפת לנמוכה באופן‬
‫אוטומטי ונורית ביקורת אחת‬
‫נכבית‪ .‬לאחר ‪ 30‬דקות של‬
‫הפעלה רצופה בעוצמה נמוכה‪,‬‬
‫פעולת החימום נפסקת באופן‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מושבים אחוריים מחוממים‬
‫בכלי רכב המצוידים במושבים‬
‫אחוריים מחוממים‪ ,‬מחוממים‬
‫המושבים הקרובים לדלתות‬
‫בשורה השנייה‪ .‬לכל מושב מתג‬
‫נפרד‪ .‬מתגי ההפעלה של מושבים‬
‫אלה נמצאים בלוח המתגים של‬
‫ידית דלת ההזזה‪.‬‬
‫מתג חימום המושב‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫נוריות ביקורת המותקנות במתגי‬
‫ההפעלה מציינות את עוצמת‬
‫החימום‪ .‬כאשר עוצמת החימום‬
‫גבוהה דולקות שתי נוריות‪,‬‬
‫כאשר עוצמת החימום נמוכה‬
‫דולקת נורית אחת וכאשר‬
‫החימום מופסק הנוריות כבויות‪.‬‬
‫לחיצה אחת על המתג מפעילה‬
‫עוצמת חימום גבוהה‪.‬‬
‫לחיצה נוספת מפעילה‬
‫עוצמת חימום נמוכה‪.‬‬
‫לחיצה שלישית מפסיקה‬
‫את פעולת החימום‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫מרגע הפעלת מצב חימום‪ ,‬יורגש‬
‫החום תוך ‪ 2‬עד ‪ 5‬דקות‪.‬‬
‫‪143‬‬
‫לאחר הפעלת החימום בעוצמה‬
‫גבוהה‪ ,‬גופי החימום יוצרים‬
‫חימום מוגבר במשך הדקות‬
‫הראשונות ולאחר מכן עוצמת‬
‫החימום יורדת לעוצמה גבוהה‬
‫רגילה כאשר מפעילים עוצמת‬
‫חימום גבוהה‪ ,‬לאחר ‪ 30‬דקות‬
‫העוצמה מתחלפת לנמוכה באופן‬
‫אוטומטי ונורית ביקורת אחת‬
‫נכבית‪ .‬לאחר ‪ 30‬דקות של‬
‫הפעלה רצופה בעוצמה נמוכה‪,‬‬
‫פעולת החימום נפסקת באופן‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫בשורה‬
‫כיוון מושבים ידני‬
‫הראשונה והשנייה‬
‫שני המושבים הקדמיים ניתנים‬
‫להזזה קדימה ואחורה‪ .‬ידית‬
‫כיוון המושבים ממוקמת מתחת‬
‫לכרית המושב בקדמת כל אחד‬
‫מהמושבים‪.‬‬
‫ידית כיוון המושב‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫כאשר יושבים במושב יש להרים‬
‫את הידית ולנוע עם המושב‬
‫קדימה או אחורה‪ .‬ברגע שהגעת‬
‫למיקום הרצוי‪ ,‬שחרר את הידית‪.‬‬
‫כעת השתמש במשקל הגוף בכדי‬
‫להניע את המושב עד לעיגונו‬
‫במסילות‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫כיוון המושב תוך כדי הנהיגה‬
‫עלול להיות מסוכן‪ .‬פעולה זאת‬
‫עלולה להוביל לאיבוד שליטה‬
‫ולתאונה שתגרום לפגיעות‬
‫חמורות‪.‬‬
‫יש לכוון את המושבים לפני‬
‫חגירת חגורות הבטיחות וכאשר‬
‫הרכב חונה‪ .‬אם חגורת הבטיחות‬
‫רפויה עלולה להיגרם פגיעת גוף‪.‬‬
‫‪144‬‬
‫כיוון משענת הגב באופן ידני‬
‫בשורה הראשונה והשנייה‬
‫)אם מותקן(‬
‫בכלי רכב המאובזרים בידית‬
‫כיוון משענת הגב באופן ידני‬
‫קיים מנוף לכיוון המשענת בצד‬
‫החיצוני של המושב‪.‬‬
‫ידית כיוון משענת הגב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫כאשר יושבים במושב יש להרים‬
‫את הידית ולרכון מעט קדימה‪,‬‬
‫כעת ניתן לכוון את משענת הגב‬
‫עד למיקום הרצוי‪ .‬ברגע שהגעת‬
‫למיקום הרצוי‪ ,‬שחרר את הידית‪.‬‬
‫כעת השתמש במשקל הגוף בכדי‬
‫להניע את משענת הגב עד לעיגונה‬
‫במושב‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫אל תרכין את משענת הגב בצורה‬
‫כזאת שהכתף אינה נוגעת יותר‬
‫בחגורת הבטיחות‪ .‬במקרה של‬
‫תאונה אתה עלול להחליק מחוץ‬
‫לחגורת הבטיחות‪ ,‬דבר שיגרום‬
‫לפגיעות חמורות‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫משענות ראש‬
‫משענות הראש יכולות להפחית‬
‫את הסיכון של פגיעה בצוואר‬
‫)צליפת שוט( במקרה של‬
‫התנגשות מאחור‪ .‬יש לכוון את‬
‫המשענות כך שהקצה העליון‬
‫שלהן גבוה ככל האפשר‪.‬‬
‫למשענות הראש יש כפתור נעילה‬
‫שאותו צריך ללחוץ כדי להנמיך‬
‫את גובה המשענות‪ .‬המשענות‬
‫ניתנות להרמה ללא לחיצה על‬
‫הכפתור‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫נהיגה ברכב ללא משענת הראש‬
‫או כאשר היא אינה מותקנת‬
‫כהלכה מסוכנת‪ .‬אתה עלול‬
‫להיפגע בצורה חמורה במקרה‬
‫‪145‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫של תאונה‪.‬‬
‫וודא לפני כל נסיעה ברכב‬
‫שמשענת הראש מותקנת היטב‪.‬‬
‫יש לעשות זאת רק כאשר הרכב‬
‫בעצירה מוחלטת ולא כאשר‬
‫הרכב בתנועה‪.‬‬
‫אקטיביות‬
‫ראש‬
‫משענות‬
‫במושבים קדמיים‬
‫משענות הראש הן פריט סטטי‬
‫ולא ניתן להבדיל בין משענות‬
‫ראש רגילות למשענות ראש‬
‫אקטיביות‪ .‬משענות הראש‬
‫האקטיביות מחולקות לשני‬
‫חצאים‪ .‬החלק הקדמי רך והחלק‬
‫האחורי פלסטי‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫בעת פגיעה בחלקו האחורי של‬
‫הרכב‪ ,‬החלק הקדמי של משענות‬
‫הראש האקטיביות נע ומתארך‬
‫קדימה על מנת להקטין את פער‬
‫המרחק לראש הנהג או הנוסע‪.‬‬
‫מערכת זאת נועדה למזער את‬
‫פגיעת הראש בעת תאונה‪.‬‬
‫על מנת להרים את משענת הראש‬
‫משוך אותה כלפי מעלה‪ .‬על מנת‬
‫להנמיך את משענת הראש‪ ,‬לחץ‬
‫על לחצן משענת הראש ודחוף את‬
‫המשענת כלפי מטה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫לחצן משענת הראש‬
‫ניתן להטות את משענות הראש‬
‫למען נוחות מרבית‪ .‬בכדי להטות‬
‫את משענת הראש קדימה‬
‫ואחורה משוך או דחוף את‬
‫הקצה העליון שלה בכיוון הרצוי‪.‬‬
‫‪146‬‬
‫משענת ראש אקטיבית במצב‬
‫רגיל‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫משענת ראש אקטיבית מוטת‬
‫קדימה‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬יש להסיר את משענות הראש‬
‫האקטיביות רק על ידי אדם‬
‫מוסמך במוסכי השירות ורק‬
‫למטרות טיפול‪.‬‬
‫‪ ‬במקרה של פתיחת משענת‬
‫הראש ניתן לסגור אותה‬
‫באופן עצמאי‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫אזהרה!‬
‫אין להניח חפצים על משענות‬
‫הראש כמו מעילים‪ DVD ,‬נייד‪,‬‬
‫כיסויי מושב וכו'‪ .‬חפצים אלו‬
‫לפתיחת‬
‫להפריע‬
‫עלולים‬
‫המשענות בזמן תאונה ולגרום‬
‫לפגיעות חמורות‪.‬‬
‫משענות הראש האקטיביות‬
‫עלולות להיפתח ממכה פתאומית‬
‫להימנע‬
‫בכדי‬
‫במשענות‪.‬‬
‫מפתיחת שווא של משענות‬
‫הראש האקטיביות‪ ,‬וודא שכל‬
‫המטען קשור היטב‪ .‬חוסר‬
‫תשומת לב עלול לגרום לפגיעות‬
‫בראש‪.‬‬
‫משענות ראש במושבי השורה‬
‫השנייה‬
‫ניתן להרים את המשענות כלפי‬
‫מעלה ולהוריד אותן מטה‪ .‬לחץ‬
‫על כפתור שחרור משענות הראש‬
‫ואז הורד או הרם את המשענת‬
‫לגובה הרצוי‪.‬‬
‫כפתור לחיצה‬
‫‪147‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫משענות ראש במושבי השורה‬
‫השלישית‬
‫ניתן להרים ולהוריד את משענת‬
‫הראש במושב המרכזי לצורך‬
‫העברת רצועת התקן הבטיחות‪.‬‬
‫מושב "אחסן וסע" )אם מותקן(‬
‫בכלי רכב בהם מותקנים מושבי‬
‫"אחסן וסע"‪ ,‬מושבי השורה‬
‫ניתנים‬
‫והשלישית‬
‫השנייה‬
‫לקיפול לתוך הרצפה בכדי‬
‫לאפשר אחסון נוח‪.‬‬
‫קיפול מושבי השורה השנייה‬
‫למצב "אחסן וסע"‬
‫בכלי רכב בהם ישנם מושבי‬
‫"אחסן וסע"‪ ,‬המושבים יתקפלו‬
‫בתנועה אחת‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫‪ .1‬הזז את המושב הקדמי‬
‫קדימה עד לסוף מהלכו‪.‬‬
‫‪ .2‬הטה את משענת הגב של‬
‫המושב הקדמי קדימה ככל‬
‫שניתן‪.‬‬
‫‪ .3‬הרם את משענת היד במושב‬
‫השורה השנייה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫כעת המושב יאוחסן בתא‬
‫האחסון אלא אם כן משענת היד‬
‫מורמת‪.‬‬
‫‪ .4‬החלק את מנגנון הנעילה של‬
‫תא האחסון למצב נעול‬
‫"‪ "LOCK‬ולאחר מכן משוך‬
‫כלפי מעלה את לשונית תא‬
‫‪148‬‬
‫האחסון בכדי לפתוח את‬
‫הכיסוי‪.‬‬
‫שחרור נעילת כיסוי תא האחסון‬
‫‪ .5‬משוך כלפי מעלה את ידית‬
‫משענת גב המושב הממוקמת‬
‫בצידו החיצוני של המושב‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫המושב יתקפל באופן אוטומטי‬
‫למצב "אחסן וסע"‪.‬‬
‫ידית משענת גב המושב‬
‫משענות ראש לא מתכווננות‬
‫משענות הראש הלא מתכווננות‬
‫וגב המושב יתקפלו באופן‬
‫אוטומטי במהלך קיפול המושב‪.‬‬
‫לא נדרשת פעולה נוספת‪.‬‬
‫קיפול מושב שורה שנייה‬
‫‪ .6‬דחוף את‬
‫האחסון‪.‬‬
‫קיפול מושב באופן אוטומטי‬
‫‪149‬‬
‫המושב‬
‫לתא‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מושב בתא האחסון‬
‫‪ .7‬סגור את כיסוי תא האחסון‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫כיסוי תא האחסון חייב להיות‬
‫נעול ושטוח בכדי למנוע נזק‬
‫ממגע עם מסילות המושב‬
‫הקדמי‪ ,‬מאחר וקיים מרווח‬
‫מינימאלי בינם לבין הכיסוי‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫אזהרה!‬
‫בזמן התנגשות‪ ,‬עלולות להיגרם‬
‫פגיעות חמורות אם כיסוי תא‬
‫האחסון אינו סגור כהלכה‪.‬‬
‫‪ ‬אין לנהוג ברכב בו תא‬
‫האחסון פתוח‪.‬‬
‫‪ ‬שמור את כיסויי תאי‬
‫האחסון סגורים ונעולים‬
‫כאשר הרכב בתנועה‪.‬‬
‫‪ ‬אל תשתמש בנעילת תא‬
‫האחסון כנקודת עגינה‬
‫לקשירת מטען‪.‬‬
‫‪150‬‬
‫מושבי השורה השנייה ‪ -‬הוצאה‬
‫ממצב אחסון‬
‫‪ .1‬משוך כלפי מעלה את לשונית‬
‫כיסוי תא האחסון בכדי‬
‫לפתוח את הכיסוי‪.‬‬
‫‪ .2‬משוך כלפי מעלה את הרצועה‬
‫כדי להרים את המושב מחוץ‬
‫לתא האחסון ודחוף את‬
‫המושב אחורה למקומו עד‬
‫שייתפס בעוגנים שלו‪.‬‬
‫‪ .3‬הרם את משענת גב המושב‬
‫עד למעלה ככל שניתן‪.‬‬
‫‪ .4‬החזר את משענות הראש‬
‫למצבם הרגיל‪ ,‬סגור את‬
‫כיסוי תא האחסון והחלק את‬
‫לשונית מנגנון הנעילה למצב‬
‫"לא נעול" )‪.(UNLOCKED‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מושבי "אחסן וסע" ‪ -‬מצבי‬
‫קיפול ונעילה‬
‫בכדי לקפל או לאחסן את המושב‬
‫מהמצב המקופל והנעול‪ :‬החזר‬
‫את משענת הראש והמושב למצב‬
‫הרגיל‪ .‬לאחר מכן משוך את ידית‬
‫משענת גב המושב כלפי מעלה‬
‫בכדי לקפל את משענת הראש‬
‫ואז את המושב קדימה‪.‬‬
‫‪ .1‬החזר את גב המושב בחזרה‬
‫למקומו הרגיל‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫‪ .3‬משוך כלפי מעלה את ידית‬
‫משענת גב המושב הממוקמת‬
‫בצידו החיצוני של המושב‬
‫בכדי לקפל את משענת הראש‬
‫והמושב קדימה‪.‬‬
‫הרמת גב המושב‬
‫‪ .2‬החזר את משענת הראש‬
‫למצב העליון‪.‬‬
‫הרמת משענת הראש‬
‫‪151‬‬
‫כניסה נוחה שורת מושבים‬
‫שנייה‬
‫מושבי "אחסן וסע" של השורה‬
‫השנייה מאפשרים כניסה נוחה‬
‫למושבי השורה השלישית או‬
‫לאזור המטען האחורי‪.‬‬
‫משוך כלפי מעלה את ידית‬
‫משענת גב המושב בצידו החיצוני‬
‫של המושב‪.‬‬
‫למצב כניסה נוחה לשורת‬
‫המושבים השלישית‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫לכרית המושב בקצה הקדמי של‬
‫כל מושב‪.‬‬
‫ידית משענת גב המושב‬
‫אזהרה!‬
‫במקרה של תאונה‪ ,‬אם הכסא‬
‫אינו נעול היטב למקומו‪ ,‬הנוסע‬
‫עלול להיפגע‪.‬‬
‫מושבים מרובעים )אם מותקנים(‬
‫שני המושבים המרובעים ניתנים‬
‫לכיוון קדימה ואחורה‪ .‬ידית‬
‫הכיוון הידני נמצאת ממש מתחת‬
‫ידית כיוון המושב‬
‫כאשר יושבים במושב יש להרים‬
‫את הידית ולנוע עם המושב‬
‫קדימה או אחורה‪ .‬ברגע שהגעת‬
‫למיקום הרצוי‪ ,‬שחרר את הידית‪.‬‬
‫כעת השתמש במשקל הגוף בכדי‬
‫‪152‬‬
‫להניע את המושב עד לעיגונו‬
‫במסילות‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫כיוון המושב תוך כדי הנהיגה‬
‫עלול להיות מסוכן‪ .‬פעולה זאת‬
‫עלולה להוביל לאיבוד שליטה‬
‫ולתאונה שתגרום לפגיעות‬
‫חמורות‪.‬‬
‫יש לכוון את המושבים לפני‬
‫חגירת חגורות הבטיחות וכאשר‬
‫הרכב חונה‪ .‬אם חגורת הבטיחות‬
‫רפויה עלולים להיגרם נזקי‬
‫לגוף‪.‬‬
‫כיוון משענת הגב באופן ידני‬
‫בכדי לכוון את משענת הגב באופן‬
‫ידני יש להרים את הידית ולרכון‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מעט קדימה‪ ,‬כעת ניתן לכוון את‬
‫משענת הגב עד למיקום הרצוי‪.‬‬
‫ברגע שהגעת למיקום הרצוי‪,‬‬
‫שחרר את הידית‪ .‬כעת השתמש‬
‫במשקל הגוף בכדי להניע את‬
‫משענת הגב עד לעיגונה במושב‪..‬‬
‫ידית כיוון משענת הגב‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫אזהרה!‬
‫אל תרכין את משענת הגב בצורה‬
‫כזאת שהכתף אינה נוגעת יותר‬
‫בחגורת הבטיחות‪ .‬במקרה של‬
‫תאונה אתה עלול להחליק מחוץ‬
‫לחגורת הבטיחות‪ ,‬דבר שיגרום‬
‫לפגיעות חמורות‪.‬‬
‫קיפול המושב‬
‫בכדי לקפל את המושב‪ ,‬הרם את‬
‫ידית משענת גב המושב עד‬
‫למעלה ומשוך את גב המושב‬
‫קדימה עד שהוא נשען על כרית‬
‫המושב‪.‬‬
‫‪153‬‬
‫מושב מרובע בעל קיפול שטוח‬
‫כניסה נוחה‬
‫המושבים המרובעים ניתנים‬
‫להטיה קדימה בכדי לאפשר‬
‫כניסה נוחה למושבי השורה‬
‫השלישית‪ .‬כאשר המושב נמצא‬
‫במצב קיפול שטוח‪ ,‬הרם את‬
‫ידית הכניסה הנוחה הממוקמת‬
‫בתחתית המושב מתחת לידית‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫משענת גב המושב והרם את‬
‫המושב קדימה‪.‬‬
‫ידית כניסה נוחה‬
‫עבור נוסעים היושבים בשורה‬
‫השלישית‪ ,‬קיימת רצועת משיכה‬
‫הממוקמת בצד האחורי תחתון‬
‫של המושב‪ .‬נוסעי השורה‬
‫השלישית יכולים למשוך את‬
‫הרצועה ולדחוף את המושב‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫המרובע קדימה בכדי לקפל אותו‬
‫ולקבל גישה לידית הכניסה‬
‫הנוחה‪.‬‬
‫ידית הכניסה הנוחה והרם את‬
‫המושב למצב הרצוי‪.‬‬
‫ידית שחרור קיפול שטוח‬
‫רצועת משיכה לקיפול המושב‬
‫בכדי לאפשר מרווח נוסף מאחורי‬
‫מושבי השורה השנייה‪ ,‬ניתן‬
‫לקפל את המושבים קדימה‪.‬‬
‫כאשר המושבים במצב קיפול‬
‫שטוח‪ ,‬משוך כלפי מעלה את‬
‫‪154‬‬
‫משוך החוצה את רצועת‬
‫האבטחה הנמצאת בכיס האחורי‬
‫של תחתית כרית המושב‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫רצועת אבטחה‬
‫ידית אחיזה בקשת המרכזית‬
‫רצועת אבטחה‬
‫מקם את הרצועה מסביב לידית‬
‫האחיזה הממוקמת בקשת‬
‫המרכזית‪ .‬לפני חיבור מחברי‬
‫הרצועה‪ ,‬כוון את האבזם‬
‫להתאמה מיטבית‪.‬‬
‫העבר את רצועת האבטחה בידית‬
‫האחיזה בקורה המרכזית‪ .‬כאשר‬
‫הרצועה אינה בשימוש‪ ,‬אחסן‬
‫אותה בכיס האחורי של תחתית‬
‫כרית המושב‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫בכדי להפחית את הסיכון‬
‫לפגיעות גוף‪:‬‬
‫‪ ‬רצועת האבטחה חייבת תמיד‬
‫להיות מחוברת היטב לידית‬
‫האחיזה כאשר המושב‬
‫והרכב‬
‫קדימה‬
‫מקופל‬
‫בתנועה‪.‬‬
‫‪155‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬לעולם אל תאפשר לנוסע‬
‫לשבת במושב או במושב‬
‫מושב‬
‫מאחורי‬
‫המרכזי‬
‫שמקופל קדימה‪.‬‬
‫הסרת המושב‬
‫המושבים המרובעים ניתנים‬
‫להסרה אם נדרש מרווח פנים‬
‫נוסף‪ .‬כאשר המושבים נמצאים‬
‫במצב כניסה נוחה‪ ,‬הרם את‬
‫המוט הרוחבי קדימה ולמעלה‬
‫בכדי לשחרר את לשוניות הנעילה‬
‫הקדמיות של המושב‪.‬‬
‫מוט רוחבי להסרת המושב‬
‫ספסל שורה שנייה )אם מותקן(‬
‫אמנם ספסל השורה השנייה אינו‬
‫ניתן לאחסון ברצפה אך ניתן‬
‫להסירו למען מרווח פנים גדול‬
‫יותר‪.‬‬
‫‪156‬‬
‫מושב ספסל בשורה השנייה‬
‫ממוקמות‬
‫השחרור‬
‫ידיות‬
‫במכלולי הרגליים האחוריות ליד‬
‫הרצפה‪ .‬בכדי להסיר את הספסל‪,‬‬
‫לחץ כל אחת מידיות השחרור‬
‫וסובב כלפי מטה בכדי לפרוס את‬
‫הגלגלים‪ .‬כפתור חיווי נעילה‬
‫"קופץ" החוצה כאשר הספסל‬
‫אינו נעול‪ .‬מכלול מושב הספסל‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫ניתן להסרה כעת מהרכב והוא נע‬
‫על גבי גלגלי נשיאה קלה‪.‬‬
‫ידיות השחרור‬
‫בכדי להרכיב בחזרה את מושב‬
‫הספסל‪ ,‬מרכז את הספסל‬
‫במיקום הנעילות ברצפת הרכב‪.‬‬
‫לחץ את ידיות השחרור וסובב‬
‫כלפי מעלה עד אשר כפתור חיווי‬
‫הנעילה חוזר אל תוך הידית‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫אזהרה!‬
‫אם הספסל לא הורכב נכונה‪,‬‬
‫מושבי הספסל עלולים להיות‬
‫רפויים‪ .‬דבר זה עלול לגרום‬
‫לפגיעות חמורות‪ .‬לאחר הרכבת‬
‫הספסל‪ ,‬וודא שכפתור החיווי‬
‫האדום בידיות השחרור חוזר אל‬
‫תוך הידיות‪.‬‬
‫הגב‬
‫כיוון חשמלי למשענת‬
‫בשורה שלישית )אם מותקן(‬
‫מתג כיוון משענת גב המושב‪,‬‬
‫ממוקם בצידי כרית המושב‪ ,‬כוון‬
‫את זווית משענת גב המושב‬
‫קדימה ואחורה כרצונך‪.‬‬
‫‪157‬‬
‫מתג כיוון חשמלי למשענת הגב‬
‫בשורה השלישית‬
‫קיפול חשמלי למושבי השורה‬
‫השלישית )אם מותקן(‬
‫מתג קיפול חשמלי של מושבי‬
‫השורה השלישית ממוקם בלוח‬
‫הכפתורים האחורי שמאלי כחלק‬
‫ממכלול מתגים‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הערה‪:‬‬
‫הנמך את משענות הראש על ידי‬
‫השחרור‬
‫רצועת‬
‫משיכת‬
‫המסומנת "‪ "1‬וממוקמת בצד‬
‫המושב החיצוני ליד משענת‬
‫הראש‪.‬‬
‫רצועת שחרור משענת הראש "‪"1‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫המתג פועל רק כאשר דלת תא‬
‫המטען פתוחה וידית בורר‬
‫ההילוכים נמצאת במצב חניה‪.‬‬
‫מתג קיפול המושב בשורה‬
‫השלישית בלחיצה אחת‬
‫מכלול המתגים האחורי מאפשר‬
‫מספר אפשרויות קיפול ופתיחה‬
‫השורה‬
‫למושבי‬
‫חשמליות‬
‫השלישית‪ .‬המושב הימני והמושב‬
‫השמאלי בשורה השלישית‬
‫‪158‬‬
‫יכולים להתקפל כל אחד בנפרד‬
‫או שניהם ביחד‪ .‬המושבים‬
‫החשמליים בשורה השלישית‬
‫נשלטים מהמתגים הממוקמים‬
‫בצד האחורי שמאלי של הרכב‪.‬‬
‫מכלול המתגים האחורי‬
‫‪ -1‬פתיחה למצב רגיל‬
‫‪ -2‬אחסון‬
‫‪ -3‬קיפול שטוח‬
‫‪ -4‬מושב ימין‪/‬שמאל‪/‬שניהם‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬נתק את רצועת הכתף‬
‫האמצעית מהאבזם הקטן‬
‫והנמך את משענות הראש‬
‫המושבים‬
‫קיפול‬
‫לפני‬
‫החשמליים בשורה השלישית‬
‫‪ ‬בכדי לבטל את פעולת המושב‬
‫כאשר הוא במהלך תנועה‪,‬‬
‫לחץ על מתג מצב שונה בכדי‬
‫לעצור את המושב‪ .‬כאשר‬
‫המושב הפסיק לנוע‪ ,‬ניתן‬
‫לבחור את המצב הרצוי‪.‬‬
‫‪ ‬מערכת המושבים החשמליים‬
‫במושבי השורה השלישית‬
‫כוללת זיהוי מכשולים בכדי‬
‫לאפשר הפעלה בטוחה‪ .‬כאשר‬
‫המערכת מזהה מכשול‪,‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫המנוע יפסיק את פעולתו‬
‫ויפעל בכיוון ההפוך למרחק‬
‫קצר בכדי לשחרר את‬
‫המכשול‪ .‬במידה וזה קורה‪,‬‬
‫הסר את המכשול ולחץ על‬
‫המתג לבחירת המצב הרצוי‬
‫לך‪.‬‬
‫קיפול ידני של מושבי השורה‬
‫השלישית )אם מותקן(‬
‫‪ .1‬הנמך את משענת הראש‬
‫האמצעית לכיוון המושב על‬
‫ידי לחיצה על כפתור בבסיס‬
‫המשענת ודחיפת המשענת‬
‫למטה‪.‬‬
‫‪ .2‬הנמך את משענות הראש של‬
‫המושבים החיצוניים על ידי‬
‫שחרור‬
‫רצועת‬
‫משיכת‬
‫‪159‬‬
‫המסומנת "‪ "1‬וממוקמת‬
‫בצד המושב החיצוני ליד‬
‫משענת הראש‪.‬‬
‫רצועת שחרור משענת הראש "‪"1‬‬
‫‪ .3‬משוך את רצועת השחרור‬
‫המסומנת "‪ "2‬וממוקמת בצד‬
‫האחורי חיצוני של תחתית גב‬
‫המושב‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫רצועת שחרור "‪"2‬‬
‫רצועת השחרור "‪"3‬‬
‫‪ .4‬משוך את רצועת השחרור‬
‫המסומנת "‪ "3‬בכדי לשחרר‬
‫את הנעילה‪.‬‬
‫‪ .5‬משוך את רצועת השחרור‬
‫המסומנת "‪ "4‬וקפל את‬
‫המושב אחורה אל תוך תא‬
‫האחסון‪.‬‬
‫רצועת שחרור "‪"4‬‬
‫מושבי השורה השלישית‬
‫מאוחסנים‬
‫‪160‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫של‬
‫מושבי‬
‫הוצאה מאחסון‬
‫השורה השלישית‬
‫‪ .1‬משוך כלפי מעלה את רצועת‬
‫העזר להרמת המושב החוצה‬
‫מתא האחסון ודחוף את‬
‫המושב קדימה עד לנעילתו‪.‬‬
‫‪ .2‬משוך את רצועת השחרור‬
‫המסומנת "‪ "2‬בכדי לשחרר‬
‫את גב המושב‪.‬‬
‫‪ .3‬משיכת רצועת השחרור‬
‫המסומנת "‪ "4‬משחררת את‬
‫גב המושב בחזרה למצב‬
‫הרגיל‪.‬‬
‫‪ .4‬הרם את משענת הראש‬
‫למצבה הרגיל‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫אזהרה!‬
‫במקרה של תאונה‪ ,‬אתה או‬
‫נוסעים אחרים ברכב עלולים‬
‫להיפגע במידה והמושבים אינם‬
‫נעולים כהלכה לחיבוריהם‬
‫ברצפה‪ .‬וודא תמיד שהמושבים‬
‫נעולים לרצפה‪.‬‬
‫מצב תא מטען‪/‬קיפול שטוח‬
‫‪ .1‬משוך את רצועת השחרור‬
‫"‪ ,"3‬לאחר מכן משוך את‬
‫רצועת השחרור "‪ "4‬בכדי‬
‫לסובב את כל המושב אחורה‪.‬‬
‫‪ .2‬בכדי להחזיר את המושב‬
‫למצבו הרגיל‪ ,‬הרם כלפי‬
‫מעלה את גב המושב ודחוף‬
‫קדימה את המושב עד‬
‫לנעילתו‪.‬‬
‫‪161‬‬
‫אזהרה!‬
‫בכדי להימנע מפגיעות חמורות‪,‬‬
‫לעולם אל תנהג ברכב כאשר יש‬
‫השלישית‬
‫בשורה‬
‫נוסעים‬
‫והמושבים נמצאים במצב קיפול‬
‫שטוח‪.‬‬
‫מתלים לשקיות‬
‫ווי אבטחה אשר יחזיקו שקיות‬
‫ניילון ואחרות עם מצרכים שונים‬
‫מובנות בתוך גבי כל המושבים‬
‫האחוריים ובכמה מהמושבים‬
‫הקדמיים )בהתאם לדגם הרכב(‪.‬‬
‫הרצפה צריכה לתמוך בחלק‬
‫ממשקל השקיות‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מערכת זיכרונות של כיסא‬
‫הנהג )אם מותקנת(‬
‫כפתורי הזיכרון ‪ 1‬ו‪ 2-‬בדופן‬
‫לוח הבקרה שעל דלת הנהג‪,‬‬
‫מאפשרים ‪ -‬לאחר תכנות‬
‫המערכת ‪ -‬למקם את מושב‬
‫הנהג‪ ,‬מראת נהג חיצונית‪,‬‬
‫דוושת בלם ודוושת האצה‪ ,‬וכן‬
‫התחנה ברדיו במצב שנקבע‬
‫מראש‪ .‬אפשר גם לתכנת את‬
‫השלט שיגרום לפעולה דומה‬
‫כאשר לוחצים על לחצן שחרור‬
‫הנעילה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫תגרום למחיקת כל המצבים‬
‫הקבועים בזיכרון של כפתור זה‬
‫ולקיבוע מצבים חדשים‪.‬‬
‫‪ .1‬הכנס את מפתח ההתנעה‬
‫והבא אותו למצב ‪.ON‬‬
‫לחצני זיכרון הנהג‬
‫ניתן לקשר כל אחד משלטי הרכב‬
‫אל מצבי הזיכרון‪ .‬אפשר לקשר‬
‫עד ארבעה שלטים‪.‬‬
‫הגדרת מצבי זיכרון וקישור‬
‫השלט רחוק אל הזיכרון‬
‫הערה‪:‬‬
‫בכל פעם שתלחץ על הלחצן ‪SET‬‬
‫)‪ (S‬וכפתור ממוספר )‪ 1‬או ‪,(2‬‬
‫‪162‬‬
‫‪ .2‬לחץ על כפתור זיכרון נהג‬
‫מספר ‪ 1‬או מס' ‪ 2‬על פי‬
‫ברצונך‬
‫שאותו‬
‫הכפתור‬
‫לתכנת‪ .‬המערכת תכייל את‬
‫עצמה לכל המצבים שבזיכרון‪.‬‬
‫המתן עד שהמערכת תסיים‬
‫ועבור לשלב ‪.3‬‬
‫‪ .3‬כוון את מושב הנהג‪ ,‬משענת‬
‫המושב‪ ,‬ואת מראת הנהג‬
‫הצדדית למצבים הרצויים‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫רחוק לצורך קריאת מצבים‬
‫מהזיכרון‪.‬‬
‫‪ .4‬כוון את דוושות הבלמים‬
‫וההאצה למצב הנוח לך‪.‬‬
‫‪ .5‬הפעל את הרדיו וכוון את‬
‫התחנות הרצויות לך‪ .‬ניתן‬
‫לשמור ‪ 10‬תחנות ‪ AM‬ו‪10-‬‬
‫תחנות ‪.FM‬‬
‫‪ .6‬הבא את מתג ההתנעה למצב‬
‫‪ OFF‬והסר את המפתח‪.‬‬
‫‪ .7‬לחץ והרפה את לחצן ‪SET‬‬
‫)‪ (S‬המותקן בדלת הנהג‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫תוך ‪ 5‬שניות‪ ,‬לחץ והרפה‬
‫את כפתור ‪ 1‬או ‪ 2‬שעל דלת‬
‫הנהג‪ .‬את השלב הבא יש‬
‫לבצע תוך ‪ 5‬שניות אם‬
‫ברצונך להשתמש בשלט‬
‫‪.9‬‬
‫לחץ והרפה את כפתור‬
‫נעילה באחד השלטים‪.‬‬
‫‪ .10‬הכנס את מפתח למתג‬
‫ההתנעה והבא את מתג‬
‫ההתנעה למצב ‪.ON‬‬
‫‪ .11‬בחר "‪"Remote Linked to Memory‬‬
‫)שלט מקושר לזיכרון( במרכז‬
‫ובחר‬
‫האלקטרוני‬
‫המידע‬
‫"‪."YES‬‬
‫‪ .12‬חזור על השלבים הנ"ל כדי‬
‫לקבוע את המצב הבא בזיכרון‬
‫בעזרת כפתור הזיכרון השני‬
‫או כדי לקשר שלט נוסף‬
‫לזיכרון‪.‬‬
‫‪163‬‬
‫קריאה למצב השמור בזיכרון‬
‫הערה‪:‬‬
‫על תיבת ההילוכים להיות במצב‬
‫חניה )‪ (P‬על מנת לקרוא למצב‬
‫השמור בזיכרון‪ .‬אם מנסים לקרוא‬
‫למצב מהזיכרון כאשר תיבת‬
‫ההילוכים לא במצב חניה‪ ,‬תוצג‬
‫הודעה במרכז המידע האלקטרוני‪.‬‬
‫בכדי לקרוא למצבים השמורים‬
‫בזיכרון מספר אחד‪ ,‬לחץ על‬
‫לחצן זיכרון מספר ‪ 1‬שעל דופן‬
‫לוח הבקרה בדלת הנהג או על‬
‫לחצן שחרור נעילה בשלט‬
‫המקושר למצב זיכרון מספר ‪.1‬‬
‫כדי לקרוא למצבים השמורים‬
‫בזיכרון מספר שתיים של הנהג‪,‬‬
‫לחץ על לחצן זיכרון מספר ‪ 2‬שעל‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫דופן לוח הבקרה בדלת הנהג או‬
‫על כפתור שחרור נעילה בשלט‬
‫המקושר לזיכרון מספר ‪2‬‬
‫ניתן לבטל את הקריאה‬
‫מהזיכרון ע"י לחיצה על אחד‬
‫מלחצני הזיכרון על דלת הנהג‬
‫בזמן הקריאה‪ .‬כאשר תתבטל‬
‫הקריאה‪ ,‬מושב הנהג‪,‬מראת‬
‫הנהג והדוושות מפסיקים לנוע‪.‬‬
‫קיימת השהייה של שנייה אחת‬
‫לפני שאפשר לבחור קריאה‬
‫אחרת‪.‬‬
‫ביטול שלט המקושר לזיכרון‪.‬‬
‫‪ .1‬הבא את מתג ההתנעה למצב‬
‫‪ OFF‬והסר את המפתח‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫‪ .2‬לחץ ושחרר את לחצן הזיכרון‬
‫מס' ‪ .1‬המערכת תקרא למצבי‬
‫הזיכרון השמורים במצב מס'‬
‫‪ .1‬המתן עד שהמערכת תשלים‬
‫את קריאת הזיכרון לפני‬
‫שתמשיך לשלב ‪.3‬‬
‫‪ .3‬לחץ ושחרר את הלחצן ‪SET‬‬
‫)‪ (S‬הממוקם על דלת הנהג‪.‬‬
‫‪ .4‬תוך ‪ 5‬שניות‪ ,‬לחץ ושחרר את‬
‫לחצן הזיכרון מס' ‪ 1‬שעל דלת‬
‫הנהג‪.‬‬
‫‪ .5‬תוך ‪ 5‬שניות‪ ,‬לחץ ושחרר את‬
‫לחצן שחרור נעילה בשלט‪.‬‬
‫‪164‬‬
‫חזור על השלבים ‪ 1-5‬כדי לבטל‬
‫קישורים של שלטים נוספים‬
‫לזיכרונות ‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אפשר להפעיל או לבטל בקלות‬
‫ובבת אחת‪ ,‬את השלטים‬
‫המקושרים לזיכרון‪ ,‬מיד לאחר‬
‫שתוכנתו‪ .‬באמצעות האפשרות‬
‫"תצוגות הניתנות לתכנות ע"י‬
‫המידע‬
‫במרכז‬
‫הלקוח"‬
‫האלקטרוני‪.‬‬
‫כניסה‪/‬יציאה נוחה מהרכב‬
‫אפשרות זו מאפשרת הזזה‬
‫אוטומטית של מושב הנהג כדי‬
‫להקל את כניסת‪/‬יציאת הנהג‬
‫מהרכב‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אפשר לקבוע שני מצבים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫אם המושב נמצא במרחק‬
‫שווה או גדול מ‪ 68-‬מ"מ‬
‫מנקודת העצירה האחורית‪,‬‬
‫כאשר המפתח מוסר ממתג‬
‫ההתנעה‪-‬המושב יזוז כ‪60-‬‬
‫מ"מ לאחור‪ .‬לאחר מכן ינוע‬
‫המושב קדימה כ‪ 60-‬מ"מ‬
‫כאשר המפתח מוכנס למתג‬
‫ההתנעה ומובא לכל מצב פרט‬
‫למצב ‪.LOCK‬‬
‫‪‬‬
‫אם המושב נמצא במרחק של‬
‫‪ 23‬עד ‪ 68‬מ"מ מנקודת‬
‫העצירה האחורית כאשר‬
‫המפתח מוסר ממתג ההתנעה‬
‫ המושב יזוז למרחק של ‪8‬‬‫מ"מ לפני נקודת העצירה‬
‫האחורית‪ .‬כאשר המפתח‬
‫מוכנס למתג ההתנעה ומובא‬
‫למצב ‪ ACC/ON‬המושב ינוע‬
‫קדימה למצב שהוגדר בזיכרון‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מתבטלת‬
‫זאת‬
‫אפשרות‬
‫מעצמה אם המושב כבר נמצא‬
‫במרחק קטן מ‪ 23-‬מ"מ לפני‬
‫נקודת עצירה האחורית‪.‬‬
‫פתיחה וסגירה של מכסה‬
‫תא מנוע‬
‫כדי לפתוח את מכסה תא המנוע‬
‫יש לשחרר את שתי הנעילות‬
‫תחילה‪:‬‬
‫‪ .1‬יש למשוך את ידית הפתיחה‬
‫הממוקמת מתחת ללוח‬
‫המחוונים מתחת לעמוד‬
‫ההגה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אפשרות זאת אינה מתוכנתת‬
‫כאשר הרכב נמסר לך‪ .‬עליך‬
‫לתכנת אותה דרך מרכז המידע‬
‫האלקטרוני‪.‬‬
‫ידית שחרור מכסה המנוע‬
‫‪165‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ .2‬גש לקדמת הרכב והבט‬
‫מתחת למרכז הקצה הקדמי‬
‫של מכסה המנוע‪ .‬מצא ודחוף‬
‫כלפי מטה את תפס הבטיחות‬
‫הממוקם מתחת למכסה תא‬
‫המנוע והרם את המכסה‬
‫באותו הזמן‪.‬‬
‫מיקום לשונית הנעילה‬
‫השתמש במוט מכסה המנוע‬
‫בכדי להחזיק את המכסה פתוח‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫זהירות!‬
‫כדי למנוע נזק‪ ,‬אל תטרוק את‬
‫המכסה בזמן הסגירה‪ .‬הפל את‬
‫המכסה ממרחק של כ‪ 30-‬מ"מ‪.‬‬
‫פעולה זאת אמורה לנעול את‬
‫שתי לשוניות הנעילה‪ .‬לעולם אל‬
‫תנהג ברכב אם מכסה המנוע‬
‫אינו סגור היטב ושני הנעילות‬
‫משולבות‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫אם מכסה המנוע אינו נעול‬
‫היטב‪ ,‬הוא עשוי להיפתח כלפי‬
‫מעלה כאשר הרכב בתנועה‬
‫ולחסום את שדה הראיה‬
‫מלפנים‪ .‬וודא שהמכסה נעול‬
‫היטב לפני הנסיעה‪.‬‬
‫‪166‬‬
‫תאורה‬
‫כל האורות של הרכב מלבד‬
‫אורות האזהרה‪ ,‬אורות הדרך‬
‫האיתות‪,‬‬
‫הגבוהים ואורות‬
‫נשלטים על ידי מתגים בצד‬
‫השמאלי של עמוד ההגה בלוח‬
‫המחוונים‪.‬‬
‫מתג פנסים ראשיים‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫תאורת פנים‬
‫תאורת הפנים נדלקת כאשר‬
‫פותחים את הדלתות של הרכב‬
‫או כאשר לוחצים על הפתיחה‬
‫בשלט או כאשר מסובבים את‬
‫מתג עמעום התאורה עד לסוף‬
‫מהלכה )כלפי מעלה(‪.‬‬
‫האורות כבים באופן אוטומטי‬
‫לאחר כ‪ 10-‬דקות בהפעלה‬
‫הראשונה ולאחר כ‪ 90-‬שניות בכל‬
‫הפעלה לאחר מכן עד שהמנוע‬
‫יותנע‪ ,‬אם אחד מהבאים קורה‪:‬‬
‫‪ ‬אחת הדלתות‪ ,‬דלת הזזה או‬
‫תא מטען נשארה פתוחה‪.‬‬
‫‪ ‬פנס קריאה כלשהוא נשאר‬
‫דולק‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫הערה‪:‬‬
‫המפתח חייב להימצא מחוץ‬
‫למתג ההתנעה או שהמתג יהיה‬
‫במצב ‪ OFF‬בכדי שהפעולה‬
‫תתקיים‪.‬‬
‫מתג עמעום‬
‫מתג העמעום נמצא בצד הימני‬
‫של מתג הפנסים הראשיים‪.‬‬
‫מתג עמעום‬
‫‪167‬‬
‫כיבוי תאורת פנים‬
‫כשהאורות דולקים ניתן לכבותם‬
‫על ידי סיבוב מתג עמעום‬
‫האורות למצב סגור‪ .‬כך ניתן‬
‫להשאיר את הדלתות פתוחות‬
‫זמן רב ללא חשש לפריקת‬
‫המצבר‪.‬‬
‫בקרת עמעום‬
‫כאשר אורות החניה או‬
‫הראשיים דולקים‪,‬‬
‫האורות‬
‫סובב את גלגל בקרת העמעום‬
‫בכדי לעמעם את אורות לוח‬
‫המחוונים‪ .‬סיבוב כלפי מעלה‬
‫יגביר את התאורה ואילו סיבוב‬
‫כלפי מטה יעמעם אותה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫תאורת יום‬
‫סובב את גלגל בקרת העמעום עד‬
‫למעצור הראשון‪ .‬אפשרות זאת‬
‫תאיר בעוצמה חזקה יותר את‬
‫לוח המחוונים‪ ,‬הרדיו והתצוגה‬
‫העילית כאשר האורות הראשיים‬
‫או אורות החניה דולקים‪.‬‬
‫תאורת אביזרים‬
‫תאורה זאת מאפשרת להאיר‬
‫באזורים מסוימים בכדי לאפשר‬
‫שימוש באותם אזורים ולעזור‬
‫לנוסעים לאתר אביזרים שונים‬
‫במהלך הנסיעה בלילה‪.‬‬
‫מתג תאורת האביזרים ממוקם‬
‫מצידו הימני של מתג העמעום‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫הפנסים הראשיים למעצור‬
‫הראשון‪ .‬זה גם מדליק את כל‬
‫אורות לוח המחוונים‪ .‬בכדי‬
‫לכבות את התאורה סובב את‬
‫המתג למצב סגור‪.‬‬
‫מתג תאורת אביזרים‬
‫בכדי להפעיל את תאורת‬
‫האביזרים‪ ,‬סובב את‬
‫המתג כלפי מעלה או כלפי מטה‬
‫בכדי להגביר או להנמיך את‬
‫בהירות התאורה‪.‬‬
‫פנסי חניה‬
‫כדי להדליק את פנסי‬
‫החניה סובב את מתג‬
‫‪168‬‬
‫פנסים ראשיים‬
‫על מנת להדליק את‬
‫הפנסים הראשיים‪ ,‬סובב‬
‫את מתג הפנסים הראשיים‬
‫למעצור השני‪ .‬במצב זה‬
‫נדלקים גם תאורת לוח‬
‫המחוונים ואורות החנייה‪.‬‬
‫כדי לשנות את בהירות אורות‬
‫לוח המחוונים סובב את מתג‬
‫העמעום כלפי מעלה או כלפי‬
‫מטה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הערה‪:‬‬
‫במצב אוטומטי האורות ידלקו‬
‫רק לאחר הפעלת המנוע‪.‬‬
‫הדלקת הפנסים הראשיים ביחד‬
‫עם המגבים )אם מותקן(‬
‫הראשיים‬
‫הפנסים‬
‫כאשר‬
‫נמצאים במצב אוטומטי והמנוע‬
‫פועל הפנסים הראשיים ידלקו‬
‫באופן אוטומטי במידע ומערכת‬
‫המגבים הופעלה‪ .‬אפשרות זאת‬
‫קיימת בכלי רכב המאוחזרים‬
‫באפשרות הפעלת פנסים ראשיים‬
‫אוטומטית‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫רכבך מצויד בפנסים בעלי משקף‬
‫פלסטי אשר רגיש יותר לפגיעות‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫מאשר משקף זכוכית‪ .‬פלסטיק‬
‫רגיש יותר לשריטות ולכן יש‬
‫לנקות את הפנסים בזהירות‪.‬‬
‫הימנע מניגוב הפנסים עם‬
‫מטלית יבשה‪ ,‬שטוף את‬
‫הפנסים עם מים וסבון‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫הימנע משימוש בחומרי ניקוי‬
‫חומציים‪ ,‬מתחתיים או אחרים‬
‫שעלולים לשרוט את פנסים‪.‬‬
‫ראשיים‬
‫פנסים‬
‫מערכת‬
‫אוטומטית )אם מותקנת(‬
‫מערכת זאת מפעילה או מכבה‬
‫את הפנסים הראשיים בהתאם‬
‫לתאורת הסביבה החיצונית‪.‬‬
‫‪169‬‬
‫להפעלת המצב האוטומטי‪ ,‬סובב‬
‫את המתג למצב ‪.(AUTO) A‬‬
‫במצב ‪) AUTO‬אוטומטי(‪ ,‬תפעל‬
‫גם מערכת ההשהיה כך שבעת‬
‫היציאה מהרכב הפנסים ימשיכו‬
‫להאיר ‪ 90‬שניות נוספות‪ .‬בכדי‬
‫לכבות את האורות באופן מיידי‬
‫סובב את המתג למצב סגור‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫במצב אוטומטי האורות ידלקו‬
‫רק לאחר הפעלת המנוע‪.‬‬
‫ראשיים‬
‫פנסים‬
‫הפעלת‬
‫אוטומטית עם מגבים‬
‫אם ברכב מותקנת מערכת פנסים‬
‫ראשיים אוטומטית‪ ,‬מערכת זו‬
‫ניתנת להפעלה גם היא‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫כאשר המערכת פעילה‪ ,‬הפנסים‬
‫הראשיים ידלקו לאחר הפעלת‬
‫המגבים אם המתג נמצא במצב‬
‫‪) AUTO‬אוטומטי( והמנוע פועל‪.‬‬
‫אם מותקנת ברכב "מערכת‬
‫חיישני גשם" והיא פעילה‪,‬‬
‫הפנסים הראשיים ידלקו לאחר‬
‫סיום חמישה מחזורי ניגוב‪ ,‬תוך‬
‫דקה‪ .‬הפנסים הראשיים יכבו‬
‫כארבע דקות לאחר סיום פעולת‬
‫המגבים‪ ,‬במידה והמגבים הופעלו‬
‫על ידי המערכת‪.‬‬
‫השהיית פנסים ראשיים‬
‫אפשרות זו מאפשרת השהייה של‬
‫כיבוי הפנסים הראשיים לפרק‬
‫זמן של עד ‪ 90‬שניות מרגע‬
‫העברת מתג ההתנעה למצב ‪.OFF‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫להפעלת אפשרות זאת יש‬
‫להעביר את הידית הרב‪-‬תפקודית‬
‫למצב חדל )‪ (OFF‬עד ‪ 45‬שניות‬
‫לאחר שמתג ההתנעה עבר למצב‬
‫‪.OFF‬‬
‫במידה ואורות החנייה או‬
‫הפנסים הראשיים הופעלו שנית‬
‫או שמתג ההתנעה הועבר למצב‬
‫‪ ON‬האפשרות תבוטל‪.‬‬
‫בכדי לשנות את זמן הפעולה של‬
‫השהיית הפנסים‪ ,‬סור למוסך‬
‫השירות‪.‬‬
‫הפעלה‪/‬ביטול של אפשרות זאת‬
‫וקביעת משך זמן ההשהיה נבחר‬
‫האלקטרוני‬
‫המידע‬
‫במרכז‬
‫)‪.(EVIC‬‬
‫‪170‬‬
‫במידה והפנסים כבו לפני‬
‫הדממת המנוע‪ ,‬הם יכבו באופן‬
‫הרגיל‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫יש לכבות את הפנסים‬
‫הראשיים עד ‪ 45‬שניות מרגע‬
‫העברת מתג ההתנעה למצב ‪OFF‬‬
‫בכדי להפעיל את האפשרות‬
‫להשהיית הפנסים הראשיים‪.‬‬
‫תזכורת אורות דולקים‬
‫כאשר מתג ההתנעה מובא למצב‬
‫‪ OFF‬והפנסים הראשיים או פנסי‬
‫החנייה דולקים‪ ,‬יישמע צליל‬
‫התרעה בזמן פתיחת דלת הנהג‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מערכת תאורה בשעות היום‬
‫)אם מותקנת(‬
‫מערכת זאת מפעילה את האורות‬
‫הראשיים כל זמן שהמנוע פועל‬
‫וידית ההילוכים לא נמצאת‬
‫במצב חניה‪ .‬האורות יכבו כאשר‬
‫בלם היד יופעל או מתג ההתנעה‬
‫יהיה במצב סגור‪ .‬תאורה זאת‬
‫פועלת בעוצמה של ‪50%‬‬
‫מהעוצמה הרגילה‪ .‬כאשר בלם‬
‫היד מופעל האורות יכבו‪ ,‬כך גם‬
‫בזמן איתות‪ ,‬הפנס באותו הצד‬
‫יכבה עד להפסקת האיתות‪.‬‬
‫פנסי ערפל קדמיים ואחוריים‬
‫)אם מותקנים(‬
‫ניתן להפעיל פנסי הערפל‬
‫הקדמיים והאחוריים על פי‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫הצורך‪ .‬הפנסים ידלקו בסדר‬
‫הבא‪ :‬לחיצה על מתג האורות‬
‫פעם אחת תדליק את פנסי‬
‫הערפל הקדמיים‪ .‬לחיצה שנייה‬
‫תדליק את פנסי הערפל‬
‫האחוריים )הקדמיים עדיין‬
‫פועלים(‪ .‬לחיצה שלישית תכבה‬
‫את פנסי הערפל האחוריים‬
‫)הקדמיים עדיין פועלים(‪ .‬לחיצה‬
‫רביעית תכבה את פנסי הערפל‬
‫הקדמיים‪ .‬בכלי רכב ללא פנסי‬
‫הלחיצה‬
‫קדמיים‪,‬‬
‫ערפל‬
‫הראשונה תדליק את פנסי הערפל‬
‫האחוריים‪.‬‬
‫‪171‬‬
‫מתג פנסים ראשיים‪/‬פנסי ערפל‬
‫מערכת הגנה על המצבר‬
‫אם השארת את מתג הפנסים‬
‫הראשיים במצב של תאורת‬
‫פנים‪ ,‬אורות חניה‪ ,‬או מצב של‬
‫פנסים ראשיים‪ ,‬כאשר מתג‬
‫ההתנעה מועבר למצב ‪,LOCK‬‬
‫מערכת ההגנה על המצבר תכבה‬
‫באופן אוטומטי את התאורה‬
‫החיצונית והפנימית לאחר ‪8‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫דקות אם מתג הפנסים הראשיים‬
‫נמצא במצב אחר מ‪ OFF -‬או‬
‫‪ .AUTO‬לאחר שמתג ההתנעה‬
‫מובא למצב ‪ ,ON‬או שמתג‬
‫הפנסים הראשיים מועבר למצב‬
‫אחר‪ ,‬התאורה חוזרת לפעולה‬
‫רגילה‪.‬‬
‫אפשרות הגנה על המצבר‬
‫מופסקת אם מתג ההתנעה‬
‫מועבר למצב אחר ממצב ‪LOCK‬‬
‫במהלך ‪ 3‬דקות השהיה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫ידית בקרה רב תכליתית‬
‫ידית הבקרה הרב תכליתית‬
‫ממוקמת משמאל לגלגל ההגה‪.‬‬
‫‪ ‬המגבים הקדמיים והאחוריים‬
‫ואפשרויות השטיפה‬
‫פנסי איתות‬
‫הזז את ידית הבקרה כלפי מעלה‬
‫או מטה‪ ,‬והחצים בכל צד של לוח‬
‫המחוונים יהבהבו כדי להראות‬
‫את כיוון הפניה‪.‬‬
‫ידית הבקרה הרב תכליתית‬
‫ידית הבקרה שולטת ב‪:‬‬
‫‪ ‬פנסי האיתות‬
‫‪ ‬אורות גבוהים‬
‫‪ ‬איתות בעזרת הפנסים‬
‫הראשיים‬
‫‪172‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫במידה והזזת את ידית הבקרה‬
‫כלפי מעלה או מטה ואחת‬
‫הנורות נשארת דולקת ואינה‬
‫מהבהבת‪ ,‬או מהבהבת בקצב‬
‫מהיר‪ ,‬בדוק את תקינות הנורות‪.‬‬
‫אם נורית החיווי אינה דולקת‬
‫בזמן הזזת הידית‪ ,‬יתכן וישנה‬
‫בעיה בנורית החיווי‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מעבר נתיב‬
‫באפשרותך להפעיל איתות קצר‬
‫לפני שינוי נתיב ע"י הזזה חלקית‬
‫של ידית הבקרה כלפי מעלה‪ ,‬או‬
‫מטה עד לפני המעצור‪.‬‬
‫התראת אורות איתות‬
‫במידה והרכב נסע יותר מ‪1.6-‬‬
‫ק"מ עם פנס איתות דולק‬
‫ובמהירות של יותר מ‪ 30-‬קמ"ש‬
‫ישמע צליל תזכורת בכדי להתריע‬
‫לנהג‪.‬‬
‫בורר אלומת אור גבוהה‪/‬נמוכה‬
‫להפעלת אלומת אור גבוהה דחוף‬
‫את ידית הבקרה הרב תפקודית‬
‫ממך והלאה‪ .‬להפעלת אלומת‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫אור נמוך משוך את הידית‬
‫כלפיך‪.‬‬
‫מחזירה את האור הגבוה לאחר‬
‫שהרכב חלף‪.‬‬
‫איתות בעזרת הפנסים הראשיים‬
‫באפשרותך לאותת לרכב חולף‬
‫באמצעות אורות הדרך על ידי‬
‫משיכה קלה של ידית הבקרה‬
‫הרב תפקודית כלפיך‪ .‬האלומה‬
‫הגבוהה תאיר עד לשחרור ידית‬
‫הבקרה‪.‬‬
‫הפעלה‬
‫‪ .1‬הפעל את האפשרות במרכז‬
‫המידע האלקטרוני‪ ,‬בחר‬
‫באפשרות ‪"Automatic High‬‬
‫"‪.Beams - ON‬‬
‫‪ .2‬סובב את מתג הפנסים‬
‫הראשיים למצב אוטומט‪.‬‬
‫‪ .3‬דחוף את ידית התפקוד הרב‬
‫בכדי‬
‫קדימה‬
‫תכליתית‬
‫להדליק אורות גבוהים‪.‬‬
‫מערכת "אורות חכמים"‬
‫)אם מותקנת(‬
‫מערכת זאת משתמשת במצלמה‬
‫המותקנת מאחורי מראת הרכב‬
‫הפנימית ומחליפה בין אורות‬
‫גבוהים לאורות רגילים במידה‬
‫ומזוהה רכב מתקרב‪ .‬היא‬
‫‪173‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫המערכת לא תפעל במהירות‬
‫נמוכה מ‪ 40-‬קמ"ש‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫ביטול‬
‫‪ .1‬בטל את האפשרות במרכז‬
‫המידע האלקטרוני‪ ,‬בחר‬
‫באפשרות ‪"Automatic High‬‬
‫"‪.Beams - OFF‬‬
‫‪ .2‬משוך את ידית התפקוד הרב‬
‫תכליתית לכיוונך על מנת‬
‫לכבות את האורות הגבוהים‪.‬‬
‫‪ .3‬סובב את מתג הפנסים‬
‫הראשיים ממצב אוטומט‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫לכלוך‪ ,‬שבר או מכשול כלשהו‬
‫לפני הפנסים של הרכב יפגעו‬
‫מדבקות‬
‫לכלוך‪,‬‬
‫בתאורה‪.‬‬
‫ומכשול אחר על השמשה‬
‫הקדמית עלול לפגוע בפעולת‬
‫המערכת‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫מערכת אוטומטית לפילוס גובה‬
‫פנסים ראשיים‬
‫ייתכן ורכבך מצויד‬
‫במערכת אוטומטית‬
‫לפילוס גובה הפנסים‬
‫הראשיים‪ .‬מערכת זאת מבצעת‬
‫כיוון אוטומטי של אלומת‬
‫הפנסים הראשיים בהתאם‬
‫לתנאי העומס על הרכב למניעת‬
‫סנוור‪ .‬מתג הבקרה ממוקם בלוח‬
‫המחוונים ליד מתג בקרת‬
‫העמעום‪.‬‬
‫להפעלה‪ ,‬סובב את מתג הבקרה‬
‫עד שהמספר המתאים‪ ,‬המקביל‬
‫לטבלת העומסים הבאה‪ ,‬נמצא‬
‫מול קו הסימון במתג‪.‬‬
‫‪174‬‬
‫פילוס גובה הפנסים הראשיים‬
‫‪ 0‬נהג בלבד או נהג ונוסע‬
‫במושב הקדמי‬
‫‪ 1‬נהג‪ ,‬נוסע קדמי‪ ,‬וכל שאר‬
‫המושבים או שלושת‬
‫האחוריים‬
‫המושבים‬
‫מאוכלסים‪.‬‬
‫‪ 1‬כל המושבים מאוכלסים‬
‫ויש מטען מועמס באופן‬
‫שווה מאחורי המושב‬
‫האחורי‪ .‬בכל מקרה יש‬
‫לשים לב למשקל המרבי‬
‫המותר‪.‬‬
‫‪ 2‬נהג ומטען מועמס באופן‬
‫שווה מאחורי המושב‬
‫האחורי‪ .‬בכל מקרה יש‬
‫לשים לב למשקל המרבי‬
‫המותר‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫סידור הנוסעים‪:‬‬
‫מושבים קדמיים – ‪2‬‬
‫מושבי שורה שנייה – ‪2‬‬
‫מושבי שורה שלישית – ‪ 2‬או ‪3‬‬
‫המשקלים מחושבים לפי ‪75‬‬
‫ק"ג לאדם‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫מתג ההפעלה במצב חדל )‪(OFF‬‬
‫והמגבים אינם יכולים לחזור‬
‫למצבם הראשוני‪ ,‬עלול להיגרם‬
‫נזק למנוע המגבים‪.‬‬
‫מגבים ושטיפת שמשות‬
‫השטיפה והמגבים מלפנים‬
‫ומאחור מופעלים ע"י מתג בידית‬
‫הבקרה השמאלית‪ .‬להפעלת‬
‫המגבים הקדמיים סובב את קצה‬
‫הידית‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫יש לנקות ולהסיר כל הצטברות‬
‫של שלג שמונעת החזרת‬
‫המגבים למצב חדל )‪ .(OFF‬אם‬
‫הפעלת המגבים‬
‫הפעלת מגבים קדמיים‪ ,‬שטיפה‬
‫וניגוב יחיד‬
‫לחץ את קצה הידית קדימה‬
‫)לכיוון גלגל ההגה( עד למעצור‬
‫‪175‬‬
‫הראשון בכדי לבצע מחזור ניגוב‬
‫יחיד‪ .‬בכדי להפעיל את השטיפה‪,‬‬
‫לחץ על קצה הידית עד למעצור‬
‫השני‪ .‬לחץ את קצה הידית‬
‫והחזק כל זמן שדרושה התזה על‬
‫השמשה‪ .‬אם תלחץ את הידית‬
‫כאשר היא בתחום של פעולה‬
‫מושהית‪ ,‬המגב יופעל למשך‬
‫מספר שניות לאחר שחרור‬
‫הידית‪ ,‬לאחר מכן תתחדש‬
‫הפעולה לסירוגין כפי שנבחרה‬
‫מקודם‪ .‬אם תלחץ על קצה‬
‫הידית כשהיא במצב מופסק חדל‬
‫)‪ (OFF‬המגבים יופעלו למספר‬
‫מחזורי ניגוב ואחר כך יחזרו‬
‫למצב חדל‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫המגבים‬
‫הפעלת‬
‫‪ -‬מהירות גבוהה‬
‫מערכת‬
‫לסירוגין‬
‫ונמוכה‬
‫סובב את קצה הידית לאחד‬
‫מחמשת מצבי הפעולה לסירוגין‪,‬‬
‫למצב פעולה שישי מצב "‪"LO‬‬
‫)מהירות נמוכה( או למצב פעולה‬
‫שביעי "‪) "HI‬מהירות גבוהה(‪.‬‬
‫מחמשת‬
‫באחת‬
‫השתמש‬
‫המגבים‬
‫הפעלת‬
‫מהירויות‬
‫לסירוגין כאשר תנאי מזג האוויר‬
‫דורשים מחזור ניגוב אחד‪ ,‬עם‬
‫הפסקות משתנות בין המחזורים‪.‬‬
‫במהירות גבוהה מ‪ 16-‬קמ"ש‬
‫ניתן לווסת את ההשהיה מ‪18-‬‬
‫שניות בערך בין המחזורים )מצב‬
‫פעולה ראשון(‪ ,‬עד למחזור של‬
‫שנייה אחת )מצב פעולה חמישי(‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫הערה‪:‬‬
‫זמני ההשהיה של המגב תלויים‬
‫במהירות הרכב‪ .‬אם הרכב נוסע‬
‫במהירות פחותה מ‪ 16-‬קמ"ש‪,‬‬
‫זמני ההשהיה יוכפלו‪.‬‬
‫שטיפה ומגב אחורי‬
‫סיבוב הטבעת בקצה הידית עד‬
‫למעצור הראשון מפעילה את‬
‫המגב האחורי‪ .‬בכדי להפעיל את‬
‫השטיפה‪ ,‬סובב את הטבעת עד‬
‫לסוף מהלכה‪ .‬השטיפה תפעל עד‬
‫לשחרור הטבעת בידית‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫המגב האחורי פועל לסירוגין‬
‫בלבד‪.‬‬
‫‪176‬‬
‫אזהרה!‬
‫כדי למנוע התכסות פתאומית‬
‫של השמשה הקדמית בכפור‬
‫כאשר מזג האוויר קר מאוד‪,‬‬
‫שכתוצאה מכך תאבד את‬
‫הראות‪ ,‬חמם את השמשה‬
‫הקדמית בעזרת מפשיר האדים‬
‫לפני ובמשך השימוש בשטיפה‪.‬‬
‫מערכת חיישני גשם‬
‫)אם מותקנת(‬
‫המערכת חשה את הלחות על‬
‫השמשה ומפעילה את המגבים‬
‫באופן אוטומטי‪ .‬אפשרות זאת‬
‫חשובה במיוחד למקרה של‬
‫התזת מים מהכביש על השמשה‬
‫או התזה משטיפת השמשה של‬
‫הרכב לפניך‪ .‬סובב את קצה ידית‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הבקרה הרב‪-‬תפקודית לאחד‬
‫מחמשת המצבים כדי להפעיל‬
‫את המערכת‪.‬‬
‫ניתן לכוון את רגישות המערכת‬
‫בעזרת הידית הרב‪-‬תפקודית‪.‬‬
‫מצב מס' ‪ 1‬של השהיית מגב‪ ,‬הוא‬
‫הפחות רגיש‪ ,‬ואילו מצב מס' ‪5‬‬
‫של השהיית מגב הוא הרגיש‬
‫ביותר‪ .‬יש להשתמש במצב ‪3‬‬
‫במקרה של גשם רגיל‪ .‬אפשר‬
‫להשתמש במצבים מס' ‪ 1‬ו‪ 2-‬אם‬
‫אתה מעוניין ברגישות נמוכה‬
‫יותר של המגבים‪ .‬השתמש‬
‫במצבים ‪ 4‬ו‪ 5-‬אם אתה מעוניין‬
‫ברגישות יתר‪ .‬הבא את מתג‬
‫המגבים למצב חדל )‪ (OFF‬כאשר‬
‫אינך משתמש במערכת‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬המערכת לא תפעל כאשר‬
‫מתג המגב במצב מהירות‬
‫גבוהה או נמוכה‪.‬‬
‫‪ ‬יתכן ומצב הרגישות לא יפעל‬
‫כראוי במקרה של קרח או‬
‫מים מלוחים שהתייבשו על‬
‫השמשה‪.‬‬
‫‪ ‬חומרי ניקוי שונים עלולים‬
‫חיישני‬
‫בביצועי‬
‫לפגוע‬
‫הגשם‪.‬‬
‫‪ ‬ניתן לבטל את מצב הרגישות‬
‫לגשם ע"י תכנות מרכז‬
‫המידע האלקטרוני )‪.(EVIC‬‬
‫למערכת חיישן הגשם יש מערכת‬
‫הגנה על להבי וזרועות המגב‬
‫‪177‬‬
‫המונעת את פעולת המערכת‬
‫במצבים הבאים‪:‬‬
‫‪ ‬טמפרטורת סביבה נמוכה‪-‬‬
‫כאשר מתג ההתנעה מובא‬
‫למצב ‪ ON‬בפעם הראשונה‪,‬‬
‫המערכת לא תפעל עד אשר‬
‫מתג הפעלת המגבים מופעל‪,‬‬
‫מהירות הרכב גדולה מ‪0-‬‬
‫קמ"ש או שטמפרטורת‬
‫הסביבה גבוהה מ‪ 0-‬מעלות‪.‬‬
‫‪ ‬תיבת הילוכים במצב סרק‬
‫‪ -N‬כאשר מתג ההתנעה‬
‫מופעל‪ ,‬ותיבת ההילוכים‬
‫במצב ‪) N‬סרק(‪ ,‬המערכת לא‬
‫תפעל עד שמתג הפעלת‬
‫המגבים מופעל‪ ,‬מהירות‬
‫הרכב גבוהה מ‪ 8-‬קמ"ש או‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫שידית ההילוכים מועברת‬
‫ממצב ‪) N‬סרק(‪.‬‬
‫‪ ‬הפעלה מרחוק‪ -‬ברכבים‬
‫המאובזרים במערכת הפעלה‬
‫מרחוק‪ ,‬מערכת חיישני הגשם‬
‫אינה מופעלת כאשר הרכב‬
‫מרחוק‪.‬‬
‫הפעלה‬
‫במצב‬
‫המערכת תפעל רק לאחר‬
‫העברת מתג ההתנעה למצב‬
‫‪ RUN‬במידה והיא נבחרה וכל‬
‫שאר התנאים ההכרחיים‬
‫מתקיימים‪.‬‬
‫מגבי פנסים ראשיים‬
‫ידית הבקרה הרב תכליתית‬
‫מפעילה גם את המגבים של‬
‫הפנסים הראשיים כאשר מתג‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫ההתנעה מופעל במצב‬
‫והפנסים הראשיים דולקים‪.‬‬
‫בכדי להפעיל את המגבים של‬
‫הפנסים הראשיים‪ ,‬דחוף את‬
‫ידית הבקרה פנימה )לכיוון עמוד‬
‫ההגה( עד למעצור השני ושחרר‬
‫אותה‪ .‬מגבי הפנסים יתיזו נוזל‬
‫שטיפה בלחץ גבוה למשך זמן‬
‫מדוד על כל אחד מהפנסים‬
‫הראשיים‪ .‬במקביל יותז נוזל‬
‫השטיפה גם על השמשה הקדמית‬
‫והמגבים יופעלו‪.‬‬
‫‪ON‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫שטיפת הפנסים הראשיים‬
‫תפעל בריסוס הראשון על‬
‫השמשה הקדמית ולאחר מכן‬
‫בכל ריסוס ‪ 11‬לאחר מכן‪.‬‬
‫‪178‬‬
‫כיוון מוט גלגל ההגה‬
‫קיימת אפשרות לכוון את מוט‬
‫גלגל ההגה מעלה או מטה‪ ,‬וכן‬
‫להאריך או לקצר את אורך‬
‫המוט‪ .‬ידית שחרור נעילת מוט‬
‫גלגל ההגה ממוקמת מתחת‬
‫לגלגל ההגה בקצה מוט גלגל‬
‫ההגה‪.‬‬
‫ידית שחרור מוט גלגל ההגה‬
‫‪ -1‬מצב נעול‬
‫‪ -2‬מצב משוחרר‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫לשחרור מוט גלגל ההגה‪ ,‬דחף‬
‫את הידית כלפי מטה‪ .‬כוון את‬
‫גובה גלגל ההגה על ידי הזזתו‬
‫מעלה או מטה כרצונך‪ .‬משוך את‬
‫גלגל ההגה כדי להאריכו או דחוף‬
‫אותו פנימה כדי לקצרו‪ .‬לנעילת‬
‫גלגל ההגה במקומו‪ ,‬דחף את‬
‫הידית כלפי פנים‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫כיוון מוט גלגל ההגה כשהרכב‬
‫בתנועה הוא מסוכן‪ .‬כשמוט‬
‫ההגה איננו יציב‪ ,‬קיימת‬
‫אפשרות לאיבוד השליטה על‬
‫הרכב‪ .‬יש לכוון את מוט גלגל‬
‫ההגה רק כאשר הרכב בעצירה‬
‫מוחלטת‪ .‬וודא לפני הנהיגה‬
‫שמוט גלגל ההגה נעול היטב‬
‫למקומו‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫דוושות מתכווננות‬
‫)אם מותקן(‬
‫מערכת כיוון הדוושות תוכננה‬
‫לאפשר נוחות מרבית לנהגים‬
‫שונים עבור מצבי כיוון ההגה‬
‫והמושב‪ .‬אפשרות זאת מאפשרת‬
‫להזיז קדימה ואחורה את דוושת‬
‫הבלמים ודוושת ההאצה בכדי‬
‫לאפשר כיוון נוח אל מול גלגל‬
‫ההגה‪.‬‬
‫מתג הכוון ממוקם בצד השמאלי‬
‫של גלגל ההגה‪.‬‬
‫‪179‬‬
‫מתג כיוון דוושות‬
‫לחץ על המתג קדימה בכדי להזיז‬
‫את הדוושות קדימה )לכיוון‬
‫קידמת הרכב(‪.‬‬
‫לחץ על המתג אחורה בכדי להזיז‬
‫את הדוושות אחורה )לכיוון‬
‫הנהג(‪.‬‬
‫‪ ‬ניתן לכוון את הדוושות כאשר‬
‫מתג ההתנעה כבוי‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ ‬לא ניתן לכוון את הדוושות‬
‫כאשר הרכב בהילוך נסיעה‬
‫לאחור או כאשר מערכת‬
‫מופעלת‪.‬‬
‫השיוט‬
‫בקרת‬
‫ההודעות הבאות יוצגו בצג‬
‫המידע האלקטרוני )‪(EVIC‬‬
‫אם בוצע ניסיון לכיוון‬
‫הדוושות כאשר המערכת‬
‫‪“Adjustable Pedal‬‬
‫נעולה‪:‬‬
‫‪Disabled - Cruise Control‬‬
‫”‪ Engaged‬או ‪“Adjustable‬‬
‫‪Pedal Disabled - Vehicle In‬‬
‫”‪.Reverse‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫זהירות!‬
‫אין להניח חפצים )עיתון‬
‫וכדומה( מתחת לדוושות הרכב‪.‬‬
‫זה עלול לגרום נזק לדוושות‪ .‬זה‬
‫עלול להשפיע על תנועת‬
‫הדוושות ועל מהלכן‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫אין לכוון את דוושות הרכב‬
‫כאשר הרכב בתנועה‪ .‬אתה עלול‬
‫לאבד שליטה ברכב ולגרום‬
‫לתאונה‪ .‬כוון את הדוושות רק‬
‫כאשר הרכב חונה‪.‬‬
‫‪180‬‬
‫מערכת סיוע לחניה אחורית‬
‫)אם מותקנת(‬
‫מערכת הסיוע בחניה אחורית‬
‫ויזואליים‬
‫אותות‬
‫מספקת‬
‫וקוליים בהתאם למרחק בין‬
‫הפגוש האחורי והמכשול שזוהה‬
‫מאחוריו בזמן חניה‪.‬‬
‫מערכת הסיוע בחניה אחורית‬
‫זוכרת את מצב המערכת‬
‫מההתנעה האחרונה כאשר מתג‬
‫ההתנעה עובר למצב ‪.ON/RUN‬‬
‫מערכת הסיוע בחניה אחורית‬
‫ניתנת להפעלה רק כאשר ידית‬
‫בורר ההילוכים נמצאת במצב‬
‫נסיעה לאחור‪ .‬במידה והמערכת‬
‫פעילה‪ ,‬המערכת מפסיקה את‬
‫פעולתה כאשר מהירות הרכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫עולה על ‪ 18‬קמ"ש‪ .‬המערכת‬
‫תחזור לפעולה כאשר המהירות‬
‫תרד מתחת ל‪ 16-‬קמ"ש‪.‬‬
‫חיישני המערכת‬
‫המערכת‬
‫חיישני‬
‫ארבעת‬
‫האחורי‪,‬‬
‫בפגוש‬
‫ממוקמים‬
‫ומנטרים את אחורי הרכב‬
‫שבאזור הזיהוי‪.‬‬
‫חיישני הרכב יכולים לזהות‬
‫מכשול במרחק של מ‪ 30-‬ס"מ‬
‫ועד ‪ 200‬ס"מ מהפגוש האחורי‪,‬‬
‫תלוי במיקום‪ ,‬בסוג ובצורה של‬
‫המכשול‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫הודעת אזהרה‬
‫הודעת האזהרה למערכת הסיוע‬
‫לחניה אחורית תפעל רק אם‬
‫נבחרה אפשרות תצוגה וקול בצג‬
‫המידע האלקטרוני )‪.(EVIC‬‬
‫הודעת האזהרה למערכת הסיוע‬
‫לחניה אחורית ממוקמת בצג‬
‫בלוח‬
‫האלקטרוני‬
‫המידע‬
‫המחוונים‪ .‬היא מספקת גם‬
‫התראה ויזואלית וגם התראה‬
‫קולית בכדי להזהיר לגבי המרחק‬
‫מהפגוש האחורי ועד למכשול‬
‫המזוהה‪.‬‬
‫‪181‬‬
‫הודעת מערכת הסיוע בחניה‬
‫כאשר ידית בורר ההילוכים‬
‫נמצאת בהילוך אחורי‪ ,‬הודעת‬
‫המערכת תידלק ותצביע על מצב‬
‫המערכת‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫המערכת פועלת‬
‫המערכת לא פעילה‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫מערכת הסיוע לחניה אחורית‬
‫תתריע על מכשול באמצעות‬
‫שלושה קשתות ותשמיע צליל‬
‫במשך ‪ 1/2‬שנייה‪ .‬ככל שהרכב‬
‫מתקרב אל המכשול המערכת‬
‫תציג פחות קשתות והצליל‬
‫שישמע ישתנה מצליל מקוטע‬
‫איטי‪ ,‬לצליל מקוטע מהיר ועד‬
‫לצליל מתמשך‪.‬‬
‫צליל מקוטע מהיר‬
‫צליל מקוטע איטי‬
‫צליל מתמשך‬
‫‪182‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הרכב קרוב מאד לחפץ כאשר‬
‫מוצגת קשת מהבהבת אחת בצג‬
‫המידע ונשמע צליל מתמשך‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫הטבלה הבאה מראה את פעולות‬
‫האזהרה כאשר המערכת מזהה‬
‫מכשול כלשהו‪:‬‬
‫‪183‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מרחקי תצוגת האזהרה‬
‫הודעה מוצגת‬
‫מרחק החפץ מ‪:‬‬
‫מרכז אחורי‬
‫פינות אחוריות‬
‫מספר קשתות‬
‫אות קולי‬
‫אין‬
‫אין‬
‫‪Park Assist ON‬‬
‫‪ 1/2‬שנייה‬
‫‪ 3‬קבועים‬
‫‪ 200‬ס"מ‬
‫‪Warning Object Detected‬‬
‫מקוטע איטי‬
‫‪ 3‬מהבהבים‬
‫‪ 100‬ס"מ‬
‫‪Warning Object Detected‬‬
‫מקוטע איטי‬
‫‪ 3‬מהבהבים‬
‫‪ 80‬ס"מ‬
‫‪ 70‬ס"מ‬
‫‪Warning Object Detected‬‬
‫מקוטע מהיר‬
‫‪ 2‬מהבהבים‬
‫‪ 65‬ס"מ‬
‫‪ 65‬ס"מ‬
‫‪Warning Object Detected‬‬
‫מקוטע מהיר‬
‫‪ 2‬מהבהבים‬
‫‪ 50‬ס"מ‬
‫‪ 50‬ס"מ‬
‫‪Warning Object Detected‬‬
‫מקוטע מהיר‬
‫‪ 2‬מהבהבים‬
‫‪ 40‬ס"מ‬
‫‪ 40‬ס"מ‬
‫‪Warning Object Detected‬‬
‫צליל מתמשך‬
‫‪ 1‬מהבהב‬
‫‪ 30‬ס"מ‬
‫‪ 30‬ס"מ‬
‫‪Warning Object Detected‬‬
‫הערה‪ :‬המערכת תשתיק את הרדיו‪ ,‬אם הוא פועל‪ ,‬כאשר המערכת משמיעה אות קולי‪.‬‬
‫‪184‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הפעלת‪/‬הפסקת המערכת‬
‫ניתן להפעיל או להפסיק את‬
‫פעולת המערכת דרך מרכז‬
‫המידע האלקטרוני ‪.EVIC‬‬
‫האפשרויות הן‪:‬‬
‫‪ ,Only Sound ,OFF‬או‬
‫‪.Sound and Display‬‬
‫אם הופסקה פעולת המערכת‬
‫תופיע הודעה במרכז המידע‬
‫"‪."PARK ASSIST DISABLED‬‬
‫שירות המערכת‬
‫כאשר מתגלית תקלה במערכת‬
‫יושמע צלצול בודד מכיוון לוח‬
‫המחוונים עם כל הפעלה של מתג‬
‫ההתנעה‪ .‬בלוח המחוונים תוצג‬
‫ההודעה‪:‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫"‪."SERVICE PARK ASSIST SYSTEM‬‬
‫אם ידית ההילוכים עברה למצב‬
‫הילוך אחורי והמערכת איתרה‬
‫ההודעה‬
‫מצב תקול תוצג‬
‫"‪"SERVICE PARK ASSIST SYSTEM‬‬
‫כל עוד הרכב בהילוך אחורי‪ .‬במצב‬
‫זה המערכת אינה פועלת‪.‬‬
‫אם מופיעה ההודעה ‪"SERVICE‬‬
‫"‪ PARK ASSIST SYSTEM‬בצג‬
‫המידע בלוח המחוונים לאחר‬
‫שבדקת שהפגוש האחורי נקי‬
‫מלכלוך‪ ,‬קרח‪ ,‬בוץ‪ ,‬שלג או עצם‬
‫אחר פנה למוסך השירות‪.‬‬
‫ניקוי המערכת‬
‫יש לנקות באופן סדיר את‬
‫החיישנים של המערכת בעזרת‬
‫‪185‬‬
‫מים‪ ,‬סבון שטיפה לרכב ומטלית‬
‫רכה‪.‬‬
‫אין לשרוט או להכות על‬
‫החיישנים‪ .‬אם תעשה כך תפגע‬
‫בחיישנים‪.‬‬
‫אמצעי זהירות לשימוש במערכת‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬וודא שהפגוש האחורי נקי על‬
‫מנת להבטיח את פעולתה‬
‫התקינה של המערכת‪.‬‬
‫עקב‬
‫הנוצרות‬
‫‪ ‬תנודות‬
‫קידוחים‪ ,‬תנועת משאיות‬
‫עלולות‬
‫וכדומה‬
‫כבדות‬
‫להשפיע על תפקוד המערכת‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ ‬אם הופסקה פעולת המערכת‪,‬‬
‫המידע‬
‫במרכז‬
‫תופיע‬
‫ההודעה‪:‬‬
‫"‪"PARK ASSIST DISABLED‬‬
‫המערכת תישאר במצב כבוי כל‬
‫עוד היא לא הופעלה מחדש‪ ,‬גם‬
‫כאשר מתג ההתנעה הועבר‬
‫למצב ‪ OFF‬ובחזרה למצב ‪.ON‬‬
‫‪ ‬בשילוב להילוך אחורי )‪(R‬‬
‫כאשר המערכת במצב כבוי‪,‬‬
‫המידע‬
‫במרכז‬
‫תופיע‬
‫ההודעה‪:‬‬
‫"‪"PARK ASSIST DISABLED‬‬
‫כל עוד ידית בורר ההילוכים‬
‫בהילוך אחורי‪.‬‬
‫‪ ‬כאשר המערכת מופעלת‪,‬‬
‫המערכת תעביר את הרדיו‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫למצב השתקה )‪ (MUTE‬בעת‬
‫השמעת צליל החיווי‪.‬‬
‫‪ ‬כאשר מתגלית תקלה במערכת‬
‫יושמע צלצול בודד מכיוון לוח‬
‫המחוונים עם כל הפעלה של‬
‫מתג ההתנעה‪ .‬בלוח המחוונים‬
‫תוצג ההודעה ‪"SERVICE PARK‬‬
‫"‪ .ASSIST SYSTEM‬במידה וזה‬
‫קורה וודא שאין קרח‪ ,‬בוץ‪ ,‬שלג‬
‫או לכלוך אחר על הפגוש‬
‫האחורי‪ .‬אם עדיין נתקלת‬
‫בבעיה‪ ,‬פנה למוסך השירות‪.‬‬
‫‪ ‬יש לנקות באופן סדיר את‬
‫החיישנים של המערכת בעזרת‬
‫מים‪ ,‬סבון שטיפה לרכב‬
‫ומטלית רכה‪ .‬אין לשרוט או‬
‫להכות על החיישנים‪ .‬אם‬
‫תעשה כך תפגע בחיישנים‪.‬‬
‫‪186‬‬
‫המערכת עלולה לא לזהות‬
‫מכשולים הנמצאים על הפגוש‬
‫ולהראות התרעות שווא‪.‬‬
‫‪ ‬אין להתקין אביזרים במרחק‬
‫של ‪ 30‬ס"מ מהפגוש האחורי‪.‬‬
‫המערכת עשויה להבין לא נכון‬
‫את הנתונים ולהפעיל את‬
‫‪"SERVICE PARK‬‬
‫ההודעה‬
‫בלוח‬
‫‪ASSIST‬‬
‫"‪SYSTEM‬‬
‫המחוונים‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬מערכת הסיוע בעת חניה‬
‫הינה מערכת סיוע בלבד‬
‫וככזו אינה מסוגלת לזהות‬
‫כל מכשול‪ ,‬כולל מכשולים‬
‫קטנים‪ .‬המערכת יכולה‬
‫לעיתים להתריע מפני קרבה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫למדרכה או לא להתריע כלל‪.‬‬
‫מכשולים הממוקמים מעל‬
‫או מתחת לחיישנים לא‬
‫יזוהו כאשר הם קרובים‬
‫מאוד לרכב‪.‬‬
‫‪ ‬בעת שימוש במערכת הסיוע‬
‫בעת חניה‪ ,‬יש להסיע את‬
‫הרכב באיטיות כדי שניתן‬
‫יהיה לעצור בעת זיהוי‬
‫מכשול‪ .‬מומלץ להסתכל‬
‫מעבר לכתף בעת השימוש‬
‫במערכת‪.‬‬
‫‪ ‬יש להיזהר בעת נסיעה‬
‫לאחור‪ ,‬גם כאשר מערכת‬
‫הסיוע בעת חניה פועלת‪ .‬יש‬
‫לבדוק ולוודא תמיד שאין‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫מכשולים מאחורי הרכב‬
‫ולשים לב להולכי רגל‪,‬‬
‫לכלי‬
‫חיים‪,‬‬
‫לבעלי‬
‫רכב אחרים‪ ,‬למכשולים‬
‫ולשטחים "מתים" לפני‬
‫נסיעה לאחור‪ .‬הנהג הוא זה‬
‫שאחראי לבטיחות הרכב‬
‫והנוסעים וחייב לשים לב‬
‫לסביבת הרכב בעת נסיעה‪.‬‬
‫חוסר זהירות עלול להביא‬
‫לפגיעה חמורה‪.‬‬
‫‪ ‬במידה והרכב אינו משמש‬
‫מומלץ‬
‫גרירה‪,‬‬
‫לצורכי‬
‫להסיר את כדור הגרירה‬
‫)אם מותקן( מהרכב לפני‬
‫השימוש במערכת הסיוע‬
‫בעת חניה‪ .‬המערכת עלולה‬
‫‪187‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫להעריך לא נכון את המרחק‬
‫בין המכשול לרכב‪ ,‬זאת‬
‫משום שכדור הגרירה קרוב‬
‫יותר למכשול מאשר הפגוש‬
‫האחורי‪.‬‬
‫הדבר עלול לגרום לפגיעה או‬
‫לנזק לרכב או למכשול‪ .‬כמו‬
‫כן‪ ,‬המערכת עלולה לזהות‬
‫את כדור הגרירה כמכשול‬
‫ולהטעות את הנהג‪.‬‬
‫מצלמת חניה אחורית‬
‫)אם מותקנת(‬
‫ברכב בו מותקנת מצלמת חניה‬
‫לאחור‪ ,‬היא מאפשרת לקבל‬
‫תמונה של הסביבה האחורית‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫בכל פעם שמעבירים את ידית‬
‫אחורי‪.‬‬
‫להילוך‬
‫ההילוכים‬
‫מצלמה זו משדרת צילום וידיאו‬
‫מהחלק האחורי של הרכב‬
‫ומאפשרת צפייה טובה יותר של‬
‫השטח מאחורי הרכב בעת נסיעה‬
‫לאחור‪ .‬צילום הוידיאו מוצג על‬
‫מסך מערכת השמע של הרכב רק‬
‫כאשר הרכב משולב להילוך‬
‫אחורי‪.‬‬
‫‪"CHECK‬‬
‫‪ENTIRE‬‬
‫ההודעה‬
‫"‪ SURROUNDING‬תופיע גם היא‬
‫במסך למשך ‪ 5‬שניות‪.‬‬
‫כאשר ידית ההילוכים יוצאת‬
‫ממצב נסיעה לאחור המצלמה‬
‫כבית‪ .‬המצלמה ממוקמת מעל‬
‫לוחית הזיהוי האחורית‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קו מלא מסמל את רוחב הרכב‬
‫בעוד שקו מקווקו מסמל את‬
‫מרכז הרכב בכדי לעזור במרכוז‬
‫הנסיעה וכיוון וו גרירה לנגרר‬
‫מאחור‪ .‬הקווים המלאים יציגו‬
‫אזורים שונים שיעזרו לזהות את‬
‫המרחק מאחורי הרכב‪ .‬הטבלה‬
‫הבאה מראה את המרחק לכל‬
‫אזור‪.‬‬
‫מרחק עד אחורי הרכב‬
‫‪ 0-30‬ס"מ‬
‫‪ 30-100‬ס"מ‬
‫מעל ‪ 100‬ס"מ‬
‫אזור‬
‫אדום‬
‫צהוב‬
‫ירוק‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫מהולכי רגל‪ ,‬בעלי חיים‪ ,‬כלי‬
‫רכב אחרים ומכשולים שונים‪.‬‬
‫הנהג אחראי על בטיחות‬
‫הנסיעה וסביבתו וחייב להקדיש‬
‫את מלוא תשומת הלב בנסיעה‪.‬‬
‫אי מילוי הוראה זו עלול להביא‬
‫לפגיעה חמורה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אזהרה!‬
‫יש להיזהר בעת נסיעה לאחור‬
‫גם בעת שימוש במצלמה‪ .‬הזהר‬
‫‪188‬‬
‫זהירות!‬
‫בכדי למנוע נזק לרכב‬
‫השתמש במצלמה האחורית‬
‫לצורך סיוע בחניה בלבד‪.‬‬
‫נהג באיטיות ובזהירות בעת‬
‫נסיעה לאחור‪ .‬הבט מדי‬
‫פעם מעבר לכתף‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הערה‪:‬‬
‫במידה ויש על עדשת המצלמה‬
‫לכלוך‪ ,‬קרח‪ ,‬שלג וכו' יש לנקות‬
‫את המצלמה בעזרת מעט מים‬
‫ולייבש בעזרת מטלית רכה‪ .‬אין‬
‫לכסות את העדשה‪.‬‬
‫המצלמה‬
‫וכיבוי‬
‫הפעלה‬
‫האחורית‪ -‬ברכבים עם מערכת‬
‫שמע ‪ /‬ניווט‬
‫‪ .1‬לחץ על לחצן "תפריט"‬
‫)"‪.("MENU‬‬
‫‪ .2‬בחר ב"הגדרות מערכת"‬
‫)"‪ ("system setup‬במסך‬
‫המגע‪.‬‬
‫‪ .3‬בחר ב"הגדרות המצלמה"‬
‫)"‪ ("camera setup‬במסך‬
‫המגע‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫‪ .4‬ע"י בחירת "אפשר מצלמה‬
‫בנסיעה לאחור" )‪"enable rear‬‬
‫"‪ (camera in reverse‬במסך‬
‫המגע‪ ,‬הפעל או בטל את‬
‫פעולת המצלמה האחורית‪.‬‬
‫לאחר מכן לחץ על "שמור"‬
‫)"‪.("save‬‬
‫המצלמה‬
‫וכיבוי‬
‫הפעלה‬
‫האחורית‪ -‬ברכבים ללא מערכת‬
‫שמע ‪ /‬ניווט‬
‫‪ .1‬לחץ על לחצן "תפריט"‬
‫)"‪.("MENU‬‬
‫‪ .2‬בחר ב"הגדרות מערכת"‬
‫)"‪ ("system setup‬במסך‬
‫המגע‪.‬‬
‫‪189‬‬
‫‪ .3‬ע"י בחירת "הפעל מצלמה‬
‫בנסיעה לאחור"‬
‫"‪"enable rear camera in reverse‬‬
‫במסך המגע‪ ,‬הפעל או בטל את‬
‫פעולת המצלמה האחורית‪.‬‬
‫לוח בקרה עילי‬
‫קיימים שני סוגים של לוחות‬
‫בקרה עיליים‪ .‬הגרסה הבסיסית‬
‫כוללת נורות תאורת פנים‪/‬‬
‫קריאה‪ ,‬תא אחסון למשקפיים‬
‫ומראה הכוללת מודול לניהול‬
‫שיחה‪ .‬הגרסה המהודרת כוללת‬
‫נורות לד לזיהוי מחזיקי הכוסות‪,‬‬
‫שתי נורות סיבוביות מסוג לד‪,‬‬
‫תא אחסון למשקפיים‪ ,‬מראה‬
‫הכוללת מודול לניהול שיחה‪,‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מתגי דלת הזזה חשמלית ומתג‬
‫דלת תא מטען חשמלית‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫לוח הכולל מתגי חלון שמש אינו‬
‫כולל תא אחסון למשקפיים‪.‬‬
‫לוח בקרה עילי‬
‫נורות תאורת פנים‪/‬קריאה‬
‫בקצה הקדמי של לוח הבקרה יש‬
‫שתי נורות פנים‪/‬קריאה‪ .‬לחץ על‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫העדשה כדי להדליק אורות אלו‪.‬‬
‫לחץ פעם נוספת לכיבוי‪.‬‬
‫אורות אלו נדלקים גם כאשר‬
‫פותחים את אחת הדלתות‪ ,‬דלת‬
‫הזזה או דלת תא מטען‪ .‬האורות‬
‫נדלקים גם כאשר לוחצים על‬
‫לחצן הפתיחה בשלט‪.‬‬
‫ניתן לכוון את הנורות על ידי‬
‫שימוש בטבעת החיצונית שלהן‬
‫)רק עבור נורות לד(‪.‬‬
‫בגרסה המהודרת ישנה תאורה‬
‫נוספת לכיוון מחזיקי הכוסות‪.‬‬
‫תאורה זאת מופעלת ממתג‬
‫וניתנת‬
‫הראשיים‬
‫הפנסים‬
‫לעמעום באמצעות מתג בקרת‬
‫העמעום‪.‬‬
‫‪190‬‬
‫תא אחסון למשקפיים‬
‫)בדגמים ללא חלון שמש(‬
‫בחלק האחורי של לוח הבקרה יש‬
‫זוגות‬
‫תא לאחסון שתי‬
‫משקפיים‪ .‬התא נפתח ונסגר‬
‫בלחיצה‪.‬‬
‫דלתית תא אחסון משקפיים‬
‫הדלת תיפתח לאט למצב הפתוח‬
‫המלא‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מצב פתוח מלא‬
‫מצב מראת שיחה‬
‫מהמצב הזה ניתן לסגור את התא‬
‫במלואו או רק ‪ 3/4‬ממנו‬
‫ולהשאיר את "מראת השיחה"‬
‫פתוחה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ממצב "מראת שיחה" ניתן רק‬
‫לסגור את התא‪.‬‬
‫בכדי לפתוח את התא מהמצב‬
‫הזה יש קודם לסגור את התא‬
‫ואז לפתוח אותו שוב‪.‬‬
‫‪191‬‬
‫נורות תאורה‪/‬קריאה אחוריות‬
‫)אם מותקנות(‬
‫ללוח הבקרה העילי יש שני סטים‬
‫של נורות תאורה‪/‬קריאה‪ .‬הנורות‬
‫נדלקות כאשר נפתחת דלת‪ ,‬דלת‬
‫הזזה או דלת תא המטען‪ .‬אם‬
‫הרכב מאובזר בשלט התנעה ללא‬
‫מפתח הנורות ידלקו גם בלחיצה‬
‫על לחצן שחרור הנעילה בשלט‪.‬‬
‫נורות התאורה משמשות גם‬
‫כנורות קריאה‪ .‬לחץ על העדשה‬
‫כדי להדליק אורות אלו‪ .‬לחץ‬
‫פעם נוספת לכיבוי‪ .‬ניתן לכוון‬
‫את הנורות על ידי שימוש בטבעת‬
‫החיצונית שלהן לפי החיצים‬
‫המסומנים‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪) DVD -6‬אם מותקן‪ ,‬אם לא‪ ,‬יש‬
‫תא אחסון במקום(‬
‫‪ -7‬תאורת פנים‬
‫‪ -8‬תאורה דקורטיבית‬
‫נורות קריאה‬
‫לוח בקרה עילי אחורי‬
‫)אם מותקן(‬
‫העילית‬
‫האחסון‬
‫מערכת‬
‫האחורית קיימת בשתי תצורות‪:‬‬
‫עם או בלי חלון נפתח בגג‪.‬‬
‫נורות נוספות מסוג לד בקדמת‬
‫הלוח מאירות כלפי מטה על אזור‬
‫הרצפה במצב תאורה בכדי‬
‫לאפשר נוחות מרבית ברכב‪.‬‬
‫אפשרויות בלוח העילי בתא‬
‫הנוסעים‬
‫‪) DVD -1‬אם מותקן‪ ,‬אם לא‪ ,‬יש‬
‫תא אחסון במקום(‬
‫‪ -2‬מזגן אחורי‬
‫‪ -3‬תאורת פנים‬
‫‪ -4‬תא אחסון‬
‫‪ -5‬תא אחסון‬
‫‪192‬‬
‫תאורה דקורטיבית בלוח האחורי‬
‫ללוח הבקרה העילי האחורי‬
‫דקורטיבית‬
‫תאורה‬
‫ישנה‬
‫בצדדים‪ .‬אפשרות זאת מספקת‬
‫אפשרויות תאורה נוספות בזמן‬
‫הנסיעה והיא נשלטת באמצעות‬
‫מתג הפנסים הראשיים‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫חלון נפתח בגג )אם מותקן(‬
‫מתג החלון הנפתח בגג )נקרא גם‬
‫חלון שמש( ממוקם בין מגני‬
‫השמש על לוח הבקרה העילי‪.‬‬
‫מתג חלון שמש חשמלי‬
‫פתיחה מהירה של החלון בגג‬
‫לחץ לחצה קצרה על חלקו‬
‫האחורי של המתג ושחרר‪ .‬החלון‬
‫יפתח באופן אוטומטי מכל מצב‪.‬‬
‫החלון יפתח לגמרי ואז יעצור‪ .‬זו‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫נקראת פתיחה מהירה‪ .‬בזמן‬
‫פתיחה מהירה‪ ,‬כל הזזה של‬
‫המתג תעצור את תנועת החלון‪.‬‬
‫פתיחה ידנית של החלון בגג‬
‫בכדי לפתוח את חלון השמש‪,‬‬
‫לחץ והחזק את המתג אחורה עד‬
‫לפתיחת החלון‪ .‬החלון ימשיך‬
‫לנוע כל עוד המתג לחוץ‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬אסור בשום מקרה להשאיר‬
‫ילדים ברכב כאשר המפתח‬
‫נמצא במתג ההתנעה‪ .‬הם‬
‫בחלון‬
‫להילכד‬
‫עלולים‬
‫הנפתח החשמלי בגג בזמן‬
‫הפעלת המתג ועלולה להיגרם‬
‫להם פגיעה חמורה‪.‬‬
‫‪193‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬במקרה של תאונה‪ ,‬קיים‬
‫סיכון שתושלך מהרכב דרך‬
‫החלון הנפתח בגג‪ .‬חגור את‬
‫חגורת הבטיחות כנדרש וודא‬
‫שכל הנוסעים חגורים גם‬
‫הם‪.‬‬
‫‪ ‬אל תאפשר לילדים קטנים‬
‫להפעיל את החלון הנפתח‬
‫בגג‪ .‬אין לאפשר לאצבעות‪,‬‬
‫חלקי גוף אחרים או חפצים‬
‫כלשהם‪ ,‬לבלוט החוצה דרך‬
‫פתח החלון הנפתח בגג‪ .‬זה‬
‫עלול להסתיים בפגיעה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫סגירה מהירה של החלון בגג‬
‫לחץ לחיצה קצרה על חלקו‬
‫הקדמי של המתג ושחרר‪ .‬החלון‬
‫ייסגר באופן אוטומטי מכל מצב‪.‬‬
‫החלון ייסגר לגמרי ויעצור‪ .‬זו‬
‫נקראת סגירה מהירה‪ .‬בזמן‬
‫סגירה מהירה‪ ,‬כל הזזה של‬
‫המתג תעצור את החלון‪.‬‬
‫סגירה ידנית של החלון בגג‬
‫בכדי לסגור את חלון השמש‪ ,‬לחץ‬
‫והחזק את המתג קדימה עד‬
‫לסגירת החלון‪ .‬החלון ימשיך‬
‫לנוע כל עוד המתג לחוץ‪.‬‬
‫מערכת הגנה מפני היתפסות‬
‫המערכת מאתרת כל הפרעה‬
‫בפתח החלון בגג בזמן הסגירה‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫המהירה‪ .‬במידה והתגלתה‬
‫הפרעה במסלול החלון‪ ,‬החלון‬
‫יחזור מעצמו לאחור‪ .‬סלק את‬
‫ההפרעה כאשר זה קורה‪ .‬לאחר‬
‫מכן‪ ,‬לחץ על חלקו הקדמי של‬
‫המתג ושחרר לצורך סגירה‬
‫מהירה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫הגנה מפני היתפסות מבוטלת‬
‫כאשר המתג לחוץ‪.‬‬
‫פתיחה מהירה של חלון שמש‬
‫למצב אוורור‬
‫לחץ ושחרר את הכפתור המסומן‬
‫ב‪ "Vent"-‬תוך פחות משנייה‬
‫אחת‪ ,‬והחלון בגג יפתח למצב‬
‫אוורור‪ .‬זה נקרא פתיחה למצב‬
‫‪194‬‬
‫אוורור מהיר‪ ,‬ומצב זה יתרחש‬
‫ללא תלות במצב החלון‪ .‬בזמן‬
‫פתיחה למצב אוורור מהיר‪ ,‬כל‬
‫הזזה של המתג תעצור את החלון‬
‫בגג‪.‬‬
‫מגן שמש‬
‫מגן השמש ניתן לפתיחה ידנית‪,‬‬
‫אולם הוא יפתח מעצמו עם‬
‫פתיחת החלון בגג‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫לא ניתן לסגור את מגן השמש‬
‫אם החלון בגג פתוח‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫רעשי רוח‬
‫רעשי רוח צפויים להישמע כאשר‬
‫אתה נוסע עם חלונות פתוחים או‬
‫החלון בגג פתוח חלקית‪.‬‬
‫ניתן לצמצם את רעשי הרוח ע"י‬
‫פתיחה מלאה של כל החלונות‪.‬‬
‫אם נשמעים רעשי הרוח כאשר‬
‫החלון בגג פתוח‪ ,‬שנה את מידת‬
‫הפתיחה שלו או של חלון אחר‪.‬‬
‫תחזוקת החלון בגג‬
‫השתמש בחומרי ניקוי עדינים‬
‫ללא חומר שוחק ובמטלית רכה‬
‫לניקוי משטח הזכוכית‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫הפעלה במצב של מתג התנעה‬
‫מנותק‬
‫בכלי רכב שאינם מצוידים בצג‬
‫מידע אלקטרוני )‪ ,(EVIC‬חלון‬
‫השמש החשמלי יפעל במשך ‪45‬‬
‫שניות נוספות לאחר העברת מתג‬
‫ההתנעה למצב ‪ .LOCK‬פתיחת‬
‫דלת כלשהי מבטלת מצב זה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫בכלי רכב בעלי צג מידע‬
‫אלקטרוני )‪ (EVIC‬מתגי החלון‬
‫נשארים פעילים למשך ‪ 10‬דקות‬
‫לאחר כיבוי מתג ההתנעה‪.‬‬
‫פתיחת אחת הדלתות הקדמיות‬
‫מבטלת מצב זה‪.‬‬
‫‪195‬‬
‫סגירה מלאה של החלון בגג‬
‫לחץ על חלקו הקדמי של המתג‬
‫ושחרר על מנת לוודא שהחלון‬
‫בגג סגור לגמרי‪.‬‬
‫שקעים חשמליים‬
‫ברכב קיימים ‪ 2‬שקעים‬
‫חשמליים המספקים מתח של ‪12‬‬
‫וולט )‪ 13‬אמפר( ונמצאים מתחת‬
‫לתא האחסון בלוח הקדמי‪ .‬זה‬
‫שבצד הנהג נשלט על ידי מתג‬
‫ההתנעה ואילו זה שבצד הנוסע‬
‫מחובר ישירות למצבר הרכב‪.‬‬
‫השקע בצד הנהג מפעיל גם מצית‬
‫סיגריות )אם סופק עם הרכב(‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫שקעי חשמל בלוח הקדמי‬
‫הערה‪:‬‬
‫על מנת להבטיח פעולה תקינה‪,‬‬
‫השתמש אך ורק במצית סיגריות‬
‫מקורי של ‪.MOPAR‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫זהירות!‬
‫‪ ‬אין להעמיס יתר על המידה‬
‫את שקע המצית‪ ,‬מעבר‬
‫ל‪ 160-‬וואט )‪ 13‬אמפר(‬
‫‪ 12‬וולט‪ .‬במידה ותעשה זאת‬
‫יהיה צורך להחליף את נתיך‬
‫ההגנה על השקע‪.‬‬
‫נועדו‬
‫החשמל‬
‫‪ ‬שקעי‬
‫לתקעים מתאימים בלבד‪.‬‬
‫אין להכניס חפצים לפתח‬
‫השקע מאחר ואלו יגרמו נזק‬
‫לשקע וישרפו את הנתיך‪.‬‬
‫שימוש לא נכון בשקעים‬
‫עלול לגרום לנזק אשר לא‬
‫מכוסה במסגרת האחריות‪.‬‬
‫‪196‬‬
‫שקע נוסף נמצא בקונסולה‬
‫המרכזית )אם קיימת(‪ .‬שקע זה‬
‫חולק את אותו הנתיך עם השקע‬
‫הקדמי‪ .‬אין לחרוג מ‪ 160-‬וואט‬
‫)‪ 13‬אמפר( המשותף לשני‬
‫השקעים‪.‬‬
‫שקע בקונסולה המרכזית‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫בכלי רכב בהם קיימת קונסולה‬
‫משודרגת קיימים שקעי חשמל‬
‫מתחת לכיסוי הנגלל ‪ .‬בכדי‬
‫להגיע לשקעי החשמל לחץ כלפי‬
‫מטה את הכיסוי והחלק אותו‬
‫לכיוון לוח המחוונים‪.‬‬
‫שקעי חשמל בקונסולה‬
‫משודרגת‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫השקע האחורי ליד דלת תא‬
‫המטען והשקע הקדמי הנשלטים‬
‫על ידי מתג ההתנעה יכולים‬
‫לתמוך ב‪ 160-‬וואט )‪ 13‬אמפר( כל‬
‫אחד‪ .‬אין לחרוג מ‪ 160-‬וואט )‪13‬‬
‫אמפר( בכל אחד מהשקעים‪.‬‬
‫שקעי החשמל כוללים מכסים‬
‫מסומנים עם מפתח או מצבר‬
‫המסמלים על מקור החשמל‪.‬‬
‫השקעים המחוברים ישירות‬
‫למצבר מספקים מתח גם כאשר‬
‫המנוע דומם ועל כן עלולים‬
‫לגרום לפריקת המצבר ולכך שלא‬
‫תוכל להתניע את המנוע‪.‬‬
‫‪197‬‬
‫נתיכי שקעי החשמל‬
‫‪ M7 -1‬נתיך ‪ 20‬אמפר צהוב שקע‬
‫חשמל‬
‫‪ M6 -2‬נתיך ‪ 20‬אמפר צהוב מצית‬
‫סיגריות בלוח הקדמי‬
‫‪ M36 -3‬נתיך ‪ 20‬אמפר צהוב שקע‬
‫חשמל בלוח קדמי ביחד או‬
‫לחוד מהקונסולה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אזהרה!‬
‫כדי למנוע פגיעה חמורה‪:‬‬
‫‪ ‬אין להכניס חפצים לפתח‬
‫השקע‪.‬‬
‫‪ ‬אין לגעת בשקע בידיים‬
‫רטובות‪.‬‬
‫‪ ‬סגור את מכסה השקע‬
‫כאשר הוא אינו בשימוש‪.‬‬
‫‪ ‬טיפול לא נכון בשקע יכול‬
‫לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫‪ ‬חלק גדול מהמכשירים‬
‫החשמליים שניתן לחבר‬
‫לשקע צורכים זרם מהמצבר‬
‫גם כשהם לא בשימוש‬
‫)למשל טלפון סלולארי‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫זהירות! )המשך(‬
‫וכד'(‪ .‬לכן‪ ,‬כאשר הם‬
‫מחוברים לזמן ארוך הם‬
‫יכולים להביא לירידת כוח‬
‫של המצבר ו‪/‬או למנוע את‬
‫התנעת המנוע‪.‬‬
‫‪ ‬מכשירים הצורכים זרם‬
‫)כדוגמת‬
‫יותר‬
‫גדול‬
‫מקררים‪ ,‬שואב אבק‪,‬‬
‫פנסים וכד'( יפרקו את‬
‫המצבר במהירות גדולה‬
‫יותר‪ .‬השתמש במכשירים‬
‫אלו בהפסקות ובזהירות‬
‫רבה יותר‪.‬‬
‫לאחר השימוש במכשירים‬
‫צורכי זרם גדול‪ ,‬במשך זמן‬
‫ממושך מבלי להפעיל את‬
‫‪198‬‬
‫זהירות! )המשך(‬
‫המנוע‪ ,‬עליך להסיע את‬
‫הרכב מספיק זמן כדי‬
‫את‬
‫יטען‬
‫שהמחולל‬
‫המצבר‪.‬‬
‫‪ ‬שקעי החשמל תוכננו‬
‫לתקעים מתאימים בלבד‪.‬‬
‫שימוש לא נכון בשקעי‬
‫החשמל עלול לגרום נזק‪.‬‬
‫ערכה למעשנים )אם מותקנת(‬
‫בכלי רכב עם ערכה למעשנים‬
‫קיימת מאפרה באחד ממחזיקי‬
‫הכוסות‪ .‬כוון את המאפרה כך‬
‫שלשונית הפתיחה שלה תפנה‬
‫לכיוון אחורי הרכב‪ .‬לחץ את‬
‫המאפרה כלפי מטה לתוך שקע‬
‫מחזיק הכוסות‪ .‬משוך את‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫המאפרה כלפי מעלה בכדי לנקות‬
‫אותה או לאחסן אותה‪.‬‬
‫מחזיקי הכוסות האחוריים‬
‫יכולים גם הם להכיל מאפרה על‬
‫פי הצורך‪.‬‬
‫מחזיקי כוסות‬
‫ברכב קיימים מחזיקי כוסות‬
‫במקומות שונים‪ .‬למחזיקי‬
‫הכוסות קיימת תחתית גומי‬
‫הניתנת לניקוי‪ .‬משוך את תחתית‬
‫הגומי החוצה ונקה אותה‪.‬‬
‫מחזיקי כוסות בלוח המחוונים‬
‫מחזיקי הכוסות בלוח המחוונים‬
‫ממוקמים מאחורי דלת משיכה‬
‫ממש מעל לתא האחסון התחתון‪.‬‬
‫קונסולה מפוארת‬
‫בכלי רכב המאובזרים בקונסולה‬
‫המפוארת ישנם שני מחזיקי‬
‫במרכז‬
‫הממוקמים‬
‫כוסות‬
‫הקונסולה‪.‬‬
‫מחזיקי כוסות קדמיים‬
‫משוך את דלת מחזיקי הכוסות‬
‫עד לעצירתה והשתמש באחד‬
‫ממחזיקי הכוסות‪ .‬מחזיקי‬
‫הכוסות תוכננו להכיל סוגים‬
‫וגדלים שונים של כוסות ופחיות‪.‬‬
‫לחץ על הכוס כלפי מטה בכדי‬
‫להפעיל את תפס האחיזה‬
‫במחזיק הכוסות‪.‬‬
‫‪199‬‬
‫מחזיקי כוסות בקונסולה‬
‫המפוארת‬
‫לנוסעים מאחור יש שני מחזיקי‬
‫כוסות הממוקמים בצד האחורי‬
‫של הקונסולה המפוארת‪ .‬משוך‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫את דלת עד למעצור הראשון‬
‫במחזיקי‬
‫להשתמש‬
‫בכדי‬
‫הכוסות‪.‬‬
‫מחזיקי כוסות בקונסולה‬
‫המשופרת‬
‫מחזיקי כוסות אחוריים‬
‫בקונסולה‬
‫כוסות‬
‫מחזיקי‬
‫משופרת )אם מותקנת(‬
‫בכלי רכב המאובזרים בקונסולה‬
‫המשופרת ישנם ארבעה מחזיקי‬
‫כוסות הממוקמים בחלק העליון‬
‫של הקונסולה‪.‬‬
‫מחזיקי בקבוקים‬
‫ישנם ארבעה מחזיקי בקבוקים‬
‫הממוקמים ברכב‪ .‬אחד בכל אחת‬
‫מהדלתות הקדמיות ואחד בכל‬
‫אחת מדלתות ההזזה הצדדיות‪.‬‬
‫כל מחזיק יכול להכיל בקבוקי‬
‫פלסטיק עד נפח של ‪ 0.6‬ליטר‪.‬‬
‫‪200‬‬
‫אזהרה!‬
‫במידה וקיים בקבוק עם תכולה‬
‫חמה בדלתות ההזזה הוא עלול‬
‫להישפך עם סגירת הדלת‬
‫ולגרום כוויות לנוסעים‪ .‬היזהר‬
‫עם סגירת הדלתות בכדי להימנע‬
‫מפגיעה‪.‬‬
‫מחזיק בקבוק בדלת הזזה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫ישנם כיסי אחסון בחלק האחורי‬
‫של חלק מהמושבים‪ .‬ניתן לאחסן‬
‫בהם בקבוקי מיץ‪ ,‬נגן שמע‪,‬‬
‫צעצועים‪ ,‬משחקים וכדומה‪.‬‬
‫ערכה למעשנים )אם מותקנת(‬
‫בכלי רכב עם ערכה למעשנים‬
‫קיימת מאפרה באחד ממחזיקי‬
‫הכוסות‪ .‬כוון את המאפרה כך‬
‫שלשונית הפתיחה שלה תפנה‬
‫לכיוון אחורי הרכב‪ .‬לחץ את‬
‫המאפרה כלפי מטה לתוך שקע‬
‫מחזיק הכוסות‪ .‬משוך את‬
‫המאפרה כלפי מעלה בכדי לנקות‬
‫אותה או לאחסן אותה בצד‪.‬‬
‫מחזיקי הכוסות האחוריים‬
‫יכולים גם הם להכיל מאפרה על‬
‫פי הצורך‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫תאי אחסון‬
‫תא כפפות‬
‫תא הכפפות העליון והתחתון‬
‫ממוקמים בצד של הנוסע בלוח‬
‫המחוונים‪.‬‬
‫תא כפפות עליון‬
‫בכדי לפתוח את תא הכפפות‬
‫העליון לחץ על הכפתור בצידה‬
‫השמאלי של הדלת העליונה‪.‬‬
‫הדלת תיפתח באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪201‬‬
‫בכדי לסגור את התא‪ ,‬לחץ למטה‬
‫את דלת תא הכפפות העליון עד‬
‫לנעילתה‪.‬‬
‫תא כפפות תחתון‬
‫לפתיחת התא‪ ,‬משוך כלפי מטה‬
‫את הידית ואת הדלת של תא‬
‫הכפפות‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫תא אחסון בדלת הקדמית‬
‫בדופן הדלתות הקדמיות ישנם‬
‫תאי אחסון גדולים למען גישה‬
‫נוחה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫במידה וקיים בקבוק עם תכולה‬
‫חמה בדלתות הוא עלול להישפך‬
‫עם סגירת הדלת ולגרום כוויות‬
‫לנוסעים‪ .‬היזהר עם סגירת‬
‫הדלתות בכדי להימנע מפגיעה‪.‬‬
‫מקום אחסון מאחורי מושב‬
‫הנהג )אם מותקן(‬
‫בגב מושב הנהג קיימים תאי‬
‫אחסון בכל הדגמים‪ .‬ותא אחסון‬
‫נוסף כאופציה‪.‬‬
‫תא אחסון מאחורי מושב הנהג‬
‫‪ -1‬מחזיק שקיות‬
‫‪ -2‬כיס סטנדרטי‬
‫‪ -3‬כיס אופציונאלי‬
‫מחזיק מטריות‬
‫מחזיק המטריות נמצא בצד‬
‫הקדמי השמאלי של הרכב כחלק‬
‫מסף הדלת הפנימי‪.‬‬
‫‪202‬‬
‫מחזיק מטריות‬
‫תאי אחסון ברצפת השורה‬
‫השנייה‬
‫האזור מתחת לכיסויי הרצפה‬
‫הממוקם לפני מושבי השורה‬
‫השנייה מתאים לאחסון חפצים‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫תא אחסון ברצפת השורה‬
‫השנייה‬
‫משוך כלפי מעלה את לשונית‬
‫המכסה בכדי לפתוח אותו ולגשת‬
‫לתא האחסון‪ .‬החלק את מנגנון‬
‫תא האחסון למצב פתוח בכדי‬
‫לאפשר פתח גישה גדול יותר אל‬
‫תא האחסון‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫אזהרה!‬
‫מכסה תא האחסון חייב להיסגר‬
‫למצב שטוח ולהיות נעול בכדי‬
‫למנוע נזק ממגע עם מסילות‬
‫המושב הקדמי‪ ,‬אשר להם יש‬
‫מרווח מינימאלי מהמכסה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬אין לפתוח את מכסה התא‬
‫כאשר הרכב בתנועה‪.‬‬
‫‪ ‬אין להשתמש בלשונית תא‬
‫האחסון לקשירה והידוק‬
‫מטענים‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫במקרה של תאונה‪ ,‬יכולות‬
‫להיגרם פגיעות חמורות במידה‬
‫ומכסה תא האחסון אינו סגור‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫‪ ‬אין לנהוג ברכב בו תא‬
‫האחסון פתוח‪.‬‬
‫‪ ‬שמור על מכסה תא האחסון‬
‫סגור ונעול בזמן הנסיעה‪.‬‬
‫אזהרות בטיחות לתאי האחסון‬
‫עקוב בדקדקנות אחר ההוראות‬
‫הבאות בכדי לעזור להימנע‬
‫מפגיעות גוף או נזק לרכב‪:‬‬
‫‪203‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬סגור תמיד את תאי האחסון‬
‫כאשר לא נעשה שימוש‬
‫ברכב‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬אל תאפשר לילדים להתעסק‬
‫בתאי האחסון של השורה‬
‫השנייה‪ .‬במידה ויכנסו לתא‬
‫האחסון ייתכן ויהיה קשה‬
‫להם לצאת‪ .‬אם ילכדו בתא‬
‫האחסון הם עלולים למות‬
‫ממכת חום או מחנק‪.‬‬
‫‪ ‬במקרה של תאונה‪ ,‬עלולות‬
‫להיגרם פגיעות חמורות אם‬
‫תאי האחסון אינם נעולים‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫‪ ‬אין לנהוג ברכב בו תא‬
‫האחסון פתוח‪ .‬שמור על‬
‫מכסה תא האחסון סגור ונעול‬
‫בזמן הנסיעה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬אין לפתוח את מכסה התא‬
‫כאשר הרכב בתנועה‪.‬‬
‫‪ ‬אין להשתמש בלשונית תא‬
‫האחסון לקשירה והידוק‬
‫מטענים‪.‬‬
‫מנוף שחרור חירום למכסה תא‬
‫אחסון מושב‬
‫מטעמי בטיחות‪ ,‬יתכן וקיים‬
‫ברכבך מנוף שחרור חירום‬
‫למכסה תא אחסון המושב‬
‫המובנה במנגנון הנעילה של‬
‫המכסה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫מכסה תא האחסון חייב להיסגר‬
‫למצב שטוח ולהיות נעול בכדי‬
‫למנוע נזק ממגע עם מסילות‬
‫המושב הקדמי‪ ,‬אשר להם יש‬
‫מרווח מינימאלי מהמכסה‪.‬‬
‫מנוף שחרור חירום למכסה תא‬
‫אחסון המושב‬
‫‪204‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הערה‪:‬‬
‫במידה ומישהו נלכד בתא‬
‫האחסון ניתן לפתוח אותו‬
‫מבפנים על ידי משיכת המנוף‬
‫המואר בחושך המחובר למנגנון‬
‫נעילת מכסה תא האחסון‪.‬‬
‫תאי אחסון בקונסולות העיליות‬
‫במרכז ומאחור )אם מותקנים(‬
‫בקונסולות‬
‫האחסון‬
‫תאי‬
‫העליונות יכולים להופיע במספר‬
‫אפשרויות‪.‬‬
‫לוח כפתורים עילי‬
‫‪) DVD -1‬אם מותקן(‬
‫‪ -2‬מזגן אחורי‬
‫‪ -3‬תאורת פנים‪/‬קריאה‬
‫‪ -4‬תא אחסון‬
‫‪ -5‬תא אחסון‬
‫‪) DVD -6‬אם מותקן(‬
‫‪ -7‬תאורת פנים‪/‬קריאה‬
‫‪ -8‬תאורת קישוט‬
‫‪205‬‬
‫ווים למעילים‬
‫ווים לתליית מעילים ממוקמים‬
‫לאורך קורת הראש עבור נוסעי‬
‫השנייה‬
‫המושבים‬
‫שורת‬
‫והשלישית‪ .‬המשקל המרבי‬
‫המותר על גבי הווים הינו ‪4.5‬‬
‫ק"ג‪ .‬משקל גדול יותר עלול‬
‫לשבור את הווים או לתלוש‬
‫אותם מהרכב‪.‬‬
‫תאי אחסון בתא המטען‬
‫למשטח האטימה של דלת תא‬
‫המטען יש קו המראה עד לאן‬
‫ניתן לאחסן מטען‪ .‬קו זה מסמן‬
‫עד איפה ניתן להניח מטען ללא‬
‫הפרעה לדלת תא המטען‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫גבול טעינה בתא המטען‬
‫בדגמים מסוימים‪ ,‬בנוסף לתא‬
‫המטען עצמו קיימים גם תאי‬
‫אחסון הממוקמים בצידי תא‬
‫המטען‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫תא אחסון בצד תא המטען‬
‫סוגי קונסולות‬
‫קיימים שלושה סוגי קונסולות‬
‫לרכב‪ :‬בסיסי‪ ,‬מפואר ומשופר‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫אל תשתמש ברכב בו לשונית‬
‫נעילת הקונסולה פתוחה‪.‬‬
‫‪206‬‬
‫אזהרה!‬
‫טלפונים סלולאריים‪ ,‬נגני שמע‬
‫ומכשירים אחרים צריכים‬
‫להיות מקובעים בעת הנסיעה‪.‬‬
‫השימוש במכשירים אלו בזמן‬
‫הנסיעה עלול לגרום לתאונה‬
‫עקב הסחת דעת‪ ,‬ובכך לפגיעות‬
‫חמורות‪.‬‬
‫הקונסולה הבסיסית‬
‫אפשרויות הקונסולה הבסיסית‬
‫כוללות‪:‬‬
‫‪ ‬מבנה הקונסולה הבסיסית‬
‫מאפשרת מעבר קל מהשורה‬
‫הראשונה לשורה השנייה‪.‬‬
‫‪ 4 ‬מחזיקי כוסות למיכלים‬
‫גדולים במיוחד )עד ‪ 0.6‬ליטר(‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫ניתן לנקות אותם במדיח‬
‫הכלים‪.‬‬
‫‪ ‬מחזיקי הכוסות ניתנים‬
‫להסרה לצורך גישה לתא‬
‫אחסון גדול‪.‬‬
‫‪ ‬ניתן להסיר את הקונסולה‬
‫לצורך מרווח פנים גדול יותר‪.‬‬
‫פעולה זאת מתבצעת ע"י‬
‫הסרת מחזיקי הכוסות‬
‫ושחרור התפס בתחתית‬
‫הקונסולה‪.‬‬
‫הסרת הקונסולה הבסיסית‬
‫‪ .1‬הסר את מכסה העוגן הקדמי‬
‫ואת התפס‪.‬‬
‫‪ .2‬החלק את בסיס הקונסולה‬
‫קדימה תוך כדי הרמה קלה‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫התפס‬
‫‪ .5‬משוך כלפי מעלה את‬
‫הקונסולה בכדי לוודא שהיא‬
‫מחוברת היטב‪.‬‬
‫בכדי לשחרר את‬
‫האחורי מהוו ברצפה‪.‬‬
‫‪ .3‬הסר את הקונסולה‪.‬‬
‫הרכבת הקונסולה הבסיסית‬
‫‪ .1‬מקם את הקונסולה בזווית‬
‫ההחלקה )הצד הקדמי מעט‬
‫גבוה יותר מהאחורי(‪.‬‬
‫‪ .2‬החלק את הקונסולה אחורה‬
‫לוו החיבור ברצפה‪.‬‬
‫‪ .3‬התאם את הקונסולה עד‬
‫שמכסה העוגן הקדמי נמצא‬
‫מול קדח החיבור‪.‬‬
‫‪ .4‬חבר את התפס ולאחר מכן‪,‬‬
‫תוך לחיצה מטה של‬
‫הקונסולה בלחץ ‪ ,‬הרכב את‬
‫המכסה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫במקרה של תאונה‪ ,‬עלולות‬
‫להיגרם פגיעות חמורות במידה‬
‫והקונסולה אינה מחוברת היטב‪.‬‬
‫וודא תמיד שהקונסולה מחוברת‬
‫היטב בכל המקומות‪.‬‬
‫‪207‬‬
‫הקונסולה המשופרת‬
‫הקונסולה המשופרת עם תא‬
‫אחסון נגלל‪ ,‬תא אחסון עליון‬
‫נגלל ותא אחסון גדול מספקת‬
‫מספר אפשרויות‪.‬‬
‫‪ 4 ‬מחזיקי כוסות עם תחתית‬
‫לניקוי במדיח לבקבוקי‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫פלסטיק כוסות גדולות או עם‬
‫ידית‪.‬‬
‫תא אחסון עליון‪.‬‬
‫תא האחסון העליון יכול‬
‫להכיל ‪ 9‬דיסקים רגילים או‬
‫‪ 18‬דקים‪ ,‬או חפצים אחרים‪.‬‬
‫תא אחסון מרכזי גדול שיכול‬
‫להכיל אוזניות לשימוש עם‬
‫מכשיר ה‪ DVD-‬האחורי או‬
‫חפצים אחרים‪.‬‬
‫שקע חשמל ‪ 12V‬להטענת‬
‫מכשירי טלפון ניידים או‬
‫מכשירים אחרים‪.‬‬
‫גישה לנוסע מאחור‪.‬‬
‫סידור רב‪-‬גוני‪.‬‬
‫ניתן להסיר את הקונסולה‬
‫לצורך מרווח פנים גדול יותר‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫חלקי הקונסולה זזים קדימה‬
‫נוחות‬
‫לצורך‬
‫ואחורה‬
‫המשתמשים‪ .‬מחזיק הכוסות‬
‫יכול להכיל בקבוקי פלסטיק‬
‫בנפח ‪ 0.6‬ליטר‪.‬‬
‫מצב ‪ 1‬מראה את הקונסולה‬
‫במצב סגור עם ‪ 4‬מחזיקי כוסות‬
‫ותא אחסון עליון‪.‬‬
‫מצב ‪ 2‬מראה את תא האחסון‬
‫העליון פתוח ומאפשר גישה לתא‬
‫האחסון הגדול שמתחתיו‪.‬‬
‫הקונסולה במצב ‪2‬‬
‫הקונסולה במצב ‪1‬‬
‫‪208‬‬
‫תא אחסון שני‬
‫מצב ‪ 3‬מראה את החלק הקדמי‬
‫של הקונסולה כאשר הוא במצב‬
‫אחורי‪ .‬זה נעשה על ידי הרמת‬
‫הלשונית העליונה ביותר בקצה‬
‫הקונסולה‪ .‬זה‬
‫הקדמי של‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מאפשר גישה קלה לתא האחסון‬
‫ואת השימוש במחזיקי הכוסות‬
‫האחוריים על ידי נוסעי השורה‬
‫השנייה‪.‬‬
‫הקונסולה במצב ‪3‬‬
‫מצב ‪ 4‬מראה את החלק העליון‬
‫של הקונסולה במצב האחורי‬
‫הרחוק ביותר‪ .‬הרמת לשונית‬
‫הקונסולה‬
‫בקדמת‬
‫שנייה‬
‫מאפשרת גישה מלאה לתא‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫האחסון התחתון ומאפשרת‬
‫שימוש בשני מחזיקי כוסות‬
‫נוספים על ידי הנוסעים במושבי‬
‫השורה השנייה‪.‬‬
‫הקונסולה במצב ‪4‬‬
‫הסרת הקונסולה המשופרת‬
‫‪ .1‬משוך כלפי מעלה את ידית‬
‫השחרור התחתונה בקדמת‬
‫הקונסולה‪.‬‬
‫‪209‬‬
‫‪ .2‬הרם את החלק האחורי של‬
‫הקונסולה כלפי מעלה מספר‬
‫סנטימטרים‪.‬‬
‫‪ .3‬משוך לאחור לניתוק מהרצפה‬
‫והסר את הקונסולה‪.‬‬
‫הרכבת הקונסולה המשופרת‬
‫‪ .1‬מקם את הקונסולה בזווית‬
‫כך שהחלק האחורי יהיה‬
‫מעט גבוה יותר מהחלק‬
‫הקדמי‪.‬‬
‫‪ .2‬החלק את הקונסולה קדימה‬
‫אל מסגרת הרצפה‪.‬‬
‫‪ .3‬הטה את החלק האחורי של‬
‫הקונסולה כלפי מטה עד‬
‫שישב היטב במסגרת הרצפה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ .4‬לחץ כלפי מטה את על החלק‬
‫האחורי של הקונסולה בכדי‬
‫להדקו למסגרת הרצפה‪.‬‬
‫‪ .5‬משוך את הקונסולה כלפי‬
‫מעלה בכדי לוודא שהיא‬
‫מחוברת היטב‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫אחסון אחורי עליון ודלת משיכה‬
‫אחורית‪.‬‬
‫הקונסולה המפוארת כוללת אזור‬
‫אחסון במעבר תחתון הניתן‬
‫לשימוש על ידי הנהג והנוסע‬
‫שלידו‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫במקרה של תאונה‪ ,‬עלולות‬
‫להיגרם פגיעות חמורות במידה‬
‫והקונסולה אינה מחוברת היטב‪.‬‬
‫וודא תמיד שהקונסולה מחוברת‬
‫היטב בכל המקומות‪.‬‬
‫הקונסולה המפוארת‬
‫הקונסולה המפוארת כוללת‬
‫מספר תאי אחסון‪ ,‬מעבר קדמי‬
‫תחתון‪ ,‬אחסון קדמי עליון‪,‬‬
‫ודחיפת הדלת הקדמית קדימה‬
‫והדלת האחורית לאחור‪.‬‬
‫הקונסולה המפוארת‬
‫אחסון במעבר תחתון‬
‫הדלתות הנגללות בקונסולה‬
‫המפוארת נפתחות על ידי לחיצה‬
‫‪210‬‬
‫‪ -1‬דלת נגללת קדמית‬
‫‪ -2‬טבעת התאורה של מחזיק‬
‫הכוסות‬
‫‪ -3‬דלת נגללת אחורית‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הערה‪:‬‬
‫הכוסות‬
‫במחזיק‬
‫התאורה‬
‫ובמעבר התחתון נשלטת על ידי‬
‫מתג העמעום הממוקם בלוח‬
‫המחוונים‪.‬‬
‫כיסוי מתקפל לשטח המטען‬
‫)אם מותקן(‬
‫הנשלפים‬
‫המטען‬
‫כיסויי‬
‫ממוקמים מאחורי החלק העליון‬
‫של המושבים האחוריים‪.‬‬
‫בחלקה האחורי של הקונסולה‬
‫קיים תא אחסון נשלף עם‬
‫מחזיקי כוסות מובנים לנוסעים‬
‫מאחור‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫הכיסוי משמש להסתרת המטען‬
‫ולא לצורך קשירת מטען‪ .‬הכיסוי‬
‫לא ימנע תזוזת המטען או פגיעת‬
‫מטען משוחרר בנוסעים‪.‬‬
‫תא אחסון אחורי נשלף‬
‫כיסוי המטען ‪ -‬שורה שלישית‬
‫מאוחסנת‬
‫הכיסוי‪ ,‬כאשר מוארך‪ ,‬מכסה את‬
‫איזור תא המטען בכדי להסתיר‬
‫את המטען‪.‬‬
‫‪211‬‬
‫בכדי להתקין את הכיסוי‪ ,‬מקם‬
‫אותו ברכב כך שהצד השטוח של‬
‫ההתקן יפנה כלפי מעלה‪ .‬לאחר‬
‫מכן‪ ,‬הכנס את הצד הקפיצי‬
‫הימני או השמאלי אל נקודת‬
‫החיבור השמאלית או הימנית‪.‬‬
‫לאחר מכן‪ ,‬חבר את הקצה השני‬
‫באותו אופן‪.‬‬
‫נקודת חיבור‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הערה‪:‬‬
‫אחסן את מושבי השורה‬
‫השלישית לפני השימוש בכיסוי‬
‫המטען‪.‬‬
‫באמצעות ידית כיסוי המטען‬
‫משוך את הכיסוי לכיוונך‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫כאשר הכיסוי מגיע עד לפתח‬
‫דלת תא המטען‪ ,‬הנח את הכיסוי‬
‫בנקודות החיבור האחוריות בשני‬
‫הצדדים של הרכב ושחרר את‬
‫הידית‬
‫נקודת חיבור אחורית‬
‫משיכת כיסוי המטען‬
‫הכיסוי חוזר לתוך ההתקן כאשר‬
‫אינו בשימוש‪ .‬ניתן להסיר את‬
‫‪212‬‬
‫הכיסוי מהרכב בכדי לאפשר‬
‫מרווח גדול יותר‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫בזמן תאונה‪ ,‬כיסוי מטען שלא‬
‫מחובר כראוי עלול לגרום‬
‫לפגיעה‪ .‬הוא עלול להשתחרר‬
‫בזמן בלימת פתע ולפגוע באחד‬
‫הנוסעים‪ .‬אין לאחסן את כיסוי‬
‫המטען על התחתית של תא‬
‫המטען או באזור הנוסעים‪ .‬יש‬
‫להסיר את הכיסוי מהרכב‬
‫כאשר הוא לא מורכב במקומו‪.‬‬
‫אין לאחסנו ברכב‪ .‬אין להשתמש‬
‫בכיסוי מהשורה השנייה כאשר‬
‫מושבים‬
‫שורת‬
‫מותקנת‬
‫שלישית‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫כיסוי המטען ‪ -‬מאחורי שורה‬
‫שלישית‬
‫בכדי להתקין את הכיסוי‪ ,‬מקם‬
‫אותו ברכב כך שהצד המחוספס‬
‫של ההתקן יפנה כלפי מעלה‪.‬‬
‫לאחר מכן‪ ,‬חבר את הלולאות‪,‬‬
‫הממוקמות בשני הקצוות של‬
‫הכיסוי‪ ,‬אל נקודות החיבור אשר‬
‫בחלק הפנימי של הפאנל‬
‫האחורי‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫הרם את כיסוי המטען והנח את‬
‫החיבור‬
‫בנקודות‬
‫הכיסוי‬
‫האחוריות בשני הצדדים של‬
‫הרכב ושחרר‪.‬‬
‫החלון האחורי‬
‫כיסוי המטען האחורי מורכב‬
‫נקודת חיבור‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫בזמן בלימת פתע ולפגוע באחד‬
‫הנוסעים‪ .‬אין לאחסן את כיסוי‬
‫המטען על התחתית של תא‬
‫המטען או באזור הנוסעים‪ .‬יש‬
‫להסיר את הכיסוי מהרכב‬
‫כאשר הוא לא מורכב במקומו‪.‬‬
‫אין לאחסנו ברכב‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫בזמן תאונה‪ ,‬כיסוי מטען שלא‬
‫מחובר כראוי עלול לגרום‬
‫לפגיעה‪ .‬הוא עלול להשתחרר‬
‫‪213‬‬
‫מפשיר אדים בחלון אחורי‬
‫לחצן מפשיר האדים‬
‫האחורי ממוקם על מתג‬
‫בקרת האקלים‪ .‬לחץ על מתג זה‬
‫בכדי להפעיל את מפשיר האדים‬
‫ואת הפשרת מראות הצד )אם‬
‫מותקן(‪ .‬נורית חיווי במתג תאיר‬
‫כאשר מפשיר האדים פועל‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מפשיר האדים בחלון האחורי‬
‫מפסיק את פעולתו באופן‬
‫אוטומטי לאחר ‪ 10‬דקות לכל‬
‫היותר‪ .‬לחיצה שנייה תפעיל את‬
‫מפשיר האדים לחמש דקות‬
‫נוספות‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ניתן להפסיק את פעולת חימום‬
‫המראות בכל עת על ידי לחיצה‬
‫נוספת על כפתור מפשיר האדים‬
‫בחלון האחורי‪.‬‬
‫בכדי למנוע את פריקת המצבר‪,‬‬
‫הפעל את מפשיר האדים בחלון‬
‫האחורי רק כאשר המנוע פועל‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫זהירות!‬
‫חוסר תשומת לב לאזהרות‬
‫הבאות עלול להוביל לפגיעה‬
‫בגופי החימום‪:‬‬
‫‪ ‬היזהר בזמן ניקוי החלק‬
‫הפנימי של החלון האחורי‪.‬‬
‫אין להשתמש בחומרים‬
‫ממיסים בכדי לנקות את‬
‫החלון‪ .‬השתמש בסמרטוט‬
‫בד ומים עם מעט סבון‪ ,‬נגב‬
‫במקביל לגופי החימום‪.‬‬
‫‪ ‬אין להשתמש במגרדים‬
‫כלשהם‪ ,‬חפצים חדים או‬
‫בחומרים משפשפים על גבי‬
‫פנים החלון האחורי‪.‬‬
‫‪214‬‬
‫זהירות! )המשך(‬
‫‪ ‬וודא שהציוד בתא המטען‬
‫נמצא במרחק סביר מהחלון‬
‫האחורי‪.‬‬
‫מערכת בקרת עומס‬
‫)אם מותקנת(‬
‫העומס‬
‫בקרת‬
‫מערכת‬
‫האוטומטית תאפשר גובה נסיעה‬
‫אחיד כמעט בכל תנאי העומס‬
‫וכמות הנוסעים‪.‬‬
‫משאבה הידראולית הקיימת‬
‫בתוך בולמי הזעזועים מרימה‬
‫את אחורי הרכב לגובה המתאים‪.‬‬
‫נדרשים בערך ‪ 1.6‬ק"מ של‬
‫נסיעה בכדי שבקרת הגובה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫תשלים את פעולתה וזאת כתלות‬
‫בתנאי הדרך‪.‬‬
‫אם הרכב לא נסע יותר מ‪15-‬‬
‫שעות‪ ,‬המערכת תנקז את עצמה‬
‫מהלחץ‪ .‬יש לנסוע ברכב בכדי‬
‫לאפס את המערכת‪.‬‬
‫מנשא גג )אם מותקן(‬
‫מוטות מנשא הגג ברכבך‬
‫ממוקמות במסילות הצד של הגג‪.‬‬
‫במידה ומועמס מטען נוסף‪,‬‬
‫השתמש במוטות אלו‪ .‬פזר את‬
‫המטען באופן שווה על גבי‬
‫המנשא‪ .‬המשקל המרבי אותו‬
‫מותר להניח על מנשא הגג הוא‬
‫‪ 68‬ק"ג‪ .‬מנשא הגג החיצוני אינו‬
‫מאפשר להעמיס על הרכב יותר‬
‫מהמשקל המותר הכולל‪ .‬וודא‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫שסך המשקל בתוך הרכב ביחד‬
‫עם המשקל אשר על מנשא הגג‬
‫אינם חורגים מהמשקל המרבי‬
‫המותר‪.‬‬
‫מוט מנשא הגג מאוחסן במסילת‬
‫הצד‬
‫המוטות ומסילות הצד תוכננו‬
‫לשאת משקל בכלי רכב‬
‫המאובזרים במנשא גג‪ .‬המטען‬
‫המרבי המותר הוא ‪ 68‬ק"ג‪ ,‬ויש‬
‫לפזרו במידה שווה על גבי‬
‫המנשא‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬המוטות תוכננו כך שלא ניתן‬
‫להתקינם באופן שגוי‪.‬‬
‫‪ ‬על מנת למנוע רעשי רוח‬
‫אינם‬
‫המוטות‬
‫כאשר‬
‫אותם‬
‫מקם‬
‫בשימוש‪,‬‬
‫במסילות הצד‪.‬‬
‫פרישת המוטות‬
‫בכדי לפרוש את המוטות‪ ,‬שחרר‬
‫את הברגים בשני הקצוות של‬
‫המוט והרם אותו ממקומו‬
‫במסילת הצד‪ .‬חזור על התהליך‬
‫לפרישת המוט השני‪.‬‬
‫שחרור המוט‬
‫‪215‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫זהירות!‬
‫יש לנקוט באמצעי זהירות בעת‬
‫פריסת והתקנת המוטות בכדי‬
‫למנוע נזק לרכב‪.‬‬
‫כופף את תמיכות המוט בכל אחד‬
‫מהקצוות והחלק את הברגים‬
‫כלפי מטה‪.‬‬
‫מצב פרוש‬
‫לאחר מכן‪ ,‬מקם את המוטות‬
‫לאורך הגג‪.‬‬
‫מצב מאוחסן‬
‫הערה‪:‬‬
‫המוטות זהים וניתנים למיקום‬
‫בכל אחד משני המצבים מתוך‬
‫השלושה הקיימים‪.‬‬
‫‪216‬‬
‫מצב פרוש – בחירת שניים מתוך‬
‫שלושה‬
‫וודא שהחיצים על גבי המוטות‬
‫ממורכזים עם החיצים במסילות‬
‫הצד‪ .‬הרכב את המוטות במקום‬
‫המתאים‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הערה‪:‬‬
‫יש לעגן את המטען למוטות‬
‫קשירה‬
‫לולאות‬
‫באמצעות‬
‫נוספות על פי הצורך‪ .‬אין‬
‫להשתמש במנגנון מתיחה על‬
‫מוטות הגג או לולאות הקשירה‪.‬‬
‫הרכבת המוט למסילת הצד‬
‫הידוק המוט‬
‫מורכבים‬
‫המוטות‬
‫כאשר‬
‫במקומם‪ ,‬הדק את הברגים‬
‫היטב‪.‬‬
‫אחסון המוטות‬
‫בצע את הפעולות בסדר הפוך‬
‫בכדי לאחסן את המוטות‪.‬‬
‫המוטות זהים וניתנים לאחסון‬
‫בכל אחת מהמסילות‪ .‬כאשר‬
‫המוטות מאוחסנים במסילות‬
‫הדק את הברגים היטב‪.‬‬
‫‪217‬‬
‫לולאות קשירה בגג‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫זהירות!‬
‫בדוק את חיבור המוטות‬
‫לעיתים תכופות והדק את‬
‫הברגים המחברים‪.‬‬
‫כדי למנוע נזק לגג הרכב‪,‬‬
‫אסור לשאת מטען כבד‬
‫מהמותר על הגג‪ .‬אין להעמיס‬
‫יותר מ‪ 68-‬ק"ג על גג הרכב‬
‫ויש לפזר את המטען במידה‬
‫שווה ככל האפשר‪.‬‬
‫כדי למנוע נזק לגג הרכב‪,‬‬
‫אסור לשאת מטען על הגג‬
‫ללא שימוש במוטות‪.‬‬
‫המטען צריך להיות מאובטח‬
‫וממוקם מעל המוטות ולא‬
‫ישירות על הגג‪ .‬אם יש צורך‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫זהירות! )המשך(‬
‫בנשיאת מטען על הגג‪ ,‬יש‬
‫לפרוש שמיכה או הגנה‬
‫אחרת בין המטען למשטח‬
‫הגג‪.‬‬
‫‪ ‬מטענים ארוכים החורגים‬
‫מעבר לשמשה‪ ,‬כגון גלשנים‬
‫או לוחות עץ‪ ,‬יש לאבטח‬
‫בחלק הקדמי וגם בחלק‬
‫האחורי של הרכב‪.‬‬
‫‪ ‬בעת נשיאת מטען גדול או‬
‫כבד על גג הרכב‪ ,‬יש לנסוע‬
‫במהירות נמוכה יותר ולבצע‬
‫פניות בזהירות‪ .‬משבי רוח‬
‫עלולים להוסיף לעומס‬
‫ולגרום נזק למטען או לרכב‪.‬‬
‫‪218‬‬
‫זהירות! )המשך(‬
‫‪ ‬יש לקשור את המטען היטב‬
‫לפני הנסיעה‪ .‬מטען שאינו‬
‫קשור כראוי עלול להתנתק‬
‫מהרכב‪ ,‬במיוחד במהירות‬
‫גבוהה‪ ,‬ולגרום לפגיעה ולנזק‬
‫לרכוש‪.‬‬
‫סכי שמש )אם מותקנים(‬
‫קיימים סכי שמש לחלונות‬
‫השנייה‬
‫הנוסעים‬
‫בשורות‬
‫השמש‬
‫סכי‬
‫והשלישית‪.‬‬
‫מאוחסנים בתוך הפאנל שמתחת‬
‫לחלון וקצה החלון העליון‬
‫מאובזר בווים המחזיקים את סך‬
‫השמש כאשר הוא פתוח‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מיקום סך השמש‬
‫סך השמש פתוח‬
‫משוך בעדינות את סך השמש‬
‫כלפי מעלה‪ .‬משוך אותו עד‬
‫ללשוניות בקצה החלון העליון‪.‬‬
‫מקם את המוט של מגן השמש‬
‫בכיוון הווים המחזיקים את‬
‫לשוניות מגן השמש‪.‬‬
‫בכדי לאחסן בחזרה את סך‬
‫השמש‪ ,‬משוך בעדינות את מוט‬
‫סך השמש אחורה והכנס את סך‬
‫השמש בחזרה למקומו בפאנל‬
‫שמתחת לחלון‪.‬‬
‫‪219‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת האביזרים ברכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪220‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫פרק ‪4‬‬
‫לוח בקרה ראשי‬
‫לוח בקרה ראשי ‪..................................................................................‬‬
‫לוח שעונים ומחוונים – בנזין ‪..................................................................‬‬
‫מחשב דרך ומצפן )‪) (CMTC‬אם מותקן( ‪.....................................................‬‬
‫מרכז מידע אלקטרוני )‪) (EVIC‬אם מותקן(‪..................................................‬‬
‫מצב חיסכון בדלק ‪...............................................................................‬‬
‫מערכת השמע ‪.....................................................................................‬‬
‫שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה )אם מותקנת( ‪..................................‬‬
‫מערכות בקרת אקלים ‪..........................................................................‬‬
‫‪221‬‬
‫‪222‬‬
‫‪223‬‬
‫‪233‬‬
‫‪237‬‬
‫‪245‬‬
‫‪254‬‬
‫‪260‬‬
‫‪262‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫לוח בקרה ראשי‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.16‬‬
‫‪222‬‬
‫פתחי אוורור‬
‫לוח שעונים ומחוונים‬
‫ידית בורר ההילוכים‬
‫מערכת השמע‬
‫שעון אנלוגי‬
‫תא כפפות עליון‬
‫תא כפפות תחתון‬
‫בקרת אקלים‬
‫‪) DVD‬אם מותקן(‬
‫תא אחסון‬
‫מחזיקי כוסות‬
‫מרכז מתגים תחתון‬
‫מתג ההתנעה‬
‫שחרור מכסה תא המנוע‬
‫מתג עמעום אורות‬
‫מתג פנסים ראשיים‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫לוח שעונים ומחוונים‬
‫‪223‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ .1‬מד סיבובי מנוע‬
‫הסימון האדום מעיד על מספר‬
‫סיבובי המנוע לדקה )סל"ד(‬
‫המרבי המותר לכל טווח‬
‫ההילוכים‪ .‬לפני הגעת המחוג‬
‫לטווח האדום‪ ,‬עבור להילוך גבוה‬
‫יותר‪.‬‬
‫‪ .2‬נורית חיווי פנסי ערפל‬
‫קדמיים )אם מותקן(‬
‫נורית זאת נדלקת כשפנסי‬
‫הערפל הקדמיים דולקים‪.‬‬
‫‪ .3‬נורית חיווי פנסים ראשיים‬
‫נורית זאת נדלקת יחד עם‬
‫הפעלת הפנסים הראשיים‬
‫או פנסי החניה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫‪ .4‬נורית מחווני הכיוון‬
‫נוריות חיווי המציינות את‬
‫כיוון האיתות‪.‬‬
‫במידה והאיתות לא פסק לאחר‬
‫השלמת הפניה יושמע צלצול‬
‫לתזכורת לאחר נסיעה של ‪1.6‬‬
‫ק"מ‪ .‬במידה ונורית האיתות‬
‫מהבהבת בקצב מהיר‪ ,‬בדוק אם‬
‫קיימת נורת איתות שרופה‪.‬‬
‫‪ .5‬נורית חיווי אלומת אור גבוהה‬
‫מציינת‬
‫זאת‬
‫נורית‬
‫הראשיים‬
‫שהפנסים‬
‫פועלים באלומת אור גבוהה‪.‬‬
‫דחוף את הידית הרב תפקודית‬
‫קדימה בכדי להפעיל את האורות‬
‫הגבוהים ומשוך את הידית‬
‫לכיוונך בכדי לחזור לאורות‬
‫הדרך הרגילים‪.‬‬
‫‪224‬‬
‫‪ .6‬תצוגת מרכז מידע אלקטרוני‬
‫)‪ (EVIC‬או מחשב דרך ומצפן‬
‫)‪) (CMTC‬אם מותקנים(‬
‫מד מרחק‬
‫מד המרחק מראה את המרחק‬
‫הכולל שעבר הרכב‪.‬‬
‫אזור תצוגת הודעות‬
‫כשהתנאים המתאימים מתקיימים‪,‬‬
‫תופיע אחת מההודעות הבאות‪:‬‬
‫‪ - Door‬דלת פתוחה‬
‫‪ - gATE‬דלת תא מטען פתוחה‬
‫‪ - LoW tire‬לחץ אוויר נמוך‬
‫בצמיגים‬
‫‪ - gASCAP‬תקלה במכסה הדלק‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ - noFUSE‬תקלת נתיך‬
‫‪ – CHangE OIL‬יש להחליף שמן‬
‫מנוע‬
‫‪ – CRUISE‬בקרת שיוט מופעלת‬
‫‪ – LoCOOL‬מפלס נוזל קירור‬
‫נמוך‬
‫‪ – LoWASH‬מפלס נוזל ניקוי‬
‫שמשות נמוך‬
‫הודעת ‪LoW tirE‬‬
‫כאשר התנאים המתאימים‬
‫מתקיימים תצוגת מד המרחק‬
‫תציג את ההודעה למשך ‪3‬‬
‫מחזורים‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫הודעת ‪gASCAP‬‬
‫במידה ומערכת הדיאגנוסטיקה‬
‫של הרכב קובעת כי מכסה פתח‬
‫מילוי הדלק משוחרר‪ ,‬אינו‬
‫מותקן כראוי או פגום‪ ,‬תופיע‬
‫ההודעה באזור תצוגת מד‬
‫המרחק‪ .‬הדק את מכסה הדלק‬
‫היטב ולחץ על לחצן מד המרחק‬
‫בכדי לבטל את ההודעה‪ .‬אם‬
‫הבעיה נמשכת‪ ,‬ההודעה תחזור‬
‫ותופיע בהתנעה הבאה של‬
‫המנוע‪.‬‬
‫הודעת ‪noFUSE‬‬
‫במידה ומערכת הדיאגנוסטיקה‬
‫של הרכב קובעת כי נתיך ניתוק‬
‫מתג ההתנעה מותקן לא כראוי‬
‫או שקיימת תקלה‪ ,‬תופיע‬
‫‪225‬‬
‫ההודעה‬
‫המרחק‪.‬‬
‫באזור‬
‫תצוגת‬
‫מד‬
‫הודעת ‪CHangE OIL‬‬
‫רכבך מצויד במערכת התראה‬
‫להחלפת שמן‪ .‬ההודעה תהבהב‬
‫בתצוגת מד המרחק בלוח‬
‫השעונים והמחוונים למשך כ‪12-‬‬
‫שניות‪ ,‬לאחר שנשמע צליל‬
‫התראה יחיד‪ ,‬בכדי להתריע על‬
‫החלפת השמן הבאה‪ .‬מערכת‬
‫ההתראה להחלפת שמן המנוע‬
‫הינה מערכת המבוססת על‬
‫מחזור התראה‪ ,‬כלומר יתכן‬
‫והחלפת השמן תשתנה בהתאם‬
‫לתנאי הדרך וסגנון נהיגתך‪.‬‬
‫אם ההתראה לא אופסה‪,‬‬
‫ההודעה תופיע בכל פעם שתעביר‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫את מתג ההתנעה למצב‬
‫‪ .ON/RUN‬בכדי לבטל את‬
‫ההתראה באופן זמני‪ ,‬לחץ על‬
‫לחצן מד המרחק בלוח השעונים‬
‫והמחוונים‪ .‬בכדי לאפס את‬
‫ההתראה )לאחר ביצוע הטיפול‬
‫התקופתי( בצע את הצעדים‬
‫הבאים‪.‬‬
‫‪ .1‬העבר את מתג ההתנעה למצב‬
‫‪) ON/RUN‬אל תתניע את‬
‫המנוע(‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ את דוושת ההאצה עד‬
‫לסוף מהלכה‪ ,‬לאט‪ 3 ,‬פעמים‬
‫תוך ‪ 10‬שניות‪.‬‬
‫‪ .3‬העבר את מתג ההתנעה למצב‬
‫‪.OFF/LOCK‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫הערה‪:‬‬
‫במידה וההודעה מופיעה כאשר‬
‫אתה מפעיל את המנוע‪,‬‬
‫ההתראה לא אופסה‪ .‬חזור על‬
‫הצעדים שלמעלה‪.‬‬
‫ומצפן‬
‫תצוגת מחשב דרך‬
‫)‪) (CMTC‬אם מותקן(‬
‫בכלי רכב המאובזרים במחשב‬
‫דרך ומצפן‪ ,‬התצוגה מציגה את‬
‫הטמפרטורה החיצונית‪ ,‬אחד‬
‫משמונה כיווני נסיעה במצפן ואת‬
‫תחנת הרדיו הנוכחית‪.‬‬
‫תצוגת מרכז מידע אלקטרוני‬
‫)‪) (EVIC‬אם מותקן(‬
‫מרכז המידע האלקטרוני מספק‬
‫תצוגת נהג אינטראקטיבית אשר‬
‫‪226‬‬
‫ממוקמת‬
‫והמחוונים‪.‬‬
‫בלוח‬
‫השעונים‬
‫‪ .7‬נורית בקרת מערכת למניעת‬
‫נעילת אופנים )‪(ABS‬‬
‫נורית הבקרה תדלק‬
‫לזמן קצר של כ‪ 4-‬שניות‬
‫כאשר מתג ההתנעה‬
‫מופעל לבדיקת תקינותה‪.‬‬
‫אם הנורית נשארת דולקת או‬
‫נדלקת תוך כדי נסיעה‪ ,‬יתכן‬
‫וקיימת תקלה במערכת ה‪.ABS-‬‬
‫במקרה כזה מערכת הבלימה‬
‫מתפקדת כמערכת בלימה רגילה‬
‫ללא ‪ ABS‬במידה ולא דולקת‬
‫נורית האזהרה ‪.BRAKE‬‬
‫במידה ונורית הבקרה דולקת‬
‫פנה למוסך בהקדם האפשרי‬
‫לבדיקה ותיקון התקלה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אם הנורית אינה נדלקת בשלב‬
‫ההתנעה דאג לתיקון מיידי של‬
‫הנורית‪.‬‬
‫‪ .8‬נורית חיווי לחץ אוויר‬
‫בצמיגים )אם מותקנת(‬
‫כל צמיג‪ ,‬כולל צמיג חלופי‬
‫)אם סופק(‪ ,‬חייב להיבדק‬
‫פעם בחודש כשהוא קר ומנופח‬
‫ללחץ המומלץ על ידי יצרן הרכב‪.‬‬
‫עליך לוודא לחץ מילוי נכון‬
‫)במידה והחלפת את הצמיגים‬
‫המקוריים‪ ,‬יש להתייחס לנתוני‬
‫הצמיגים החדשים(‪.‬‬
‫הרכב מאובזר במערכת חיווי‬
‫לחץ אוויר בצמיגים )‪(TPMS‬‬
‫כאמצעי בטיחות נוסף‪ .‬מערכת זו‬
‫מתריעה על לחץ אוויר נמוך‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫באחד מהצמיגים ע"י נורית‬
‫החיווי‪ .‬לכן כאשר נדלקת נורית‬
‫החיווי יש לעצור את הרכב‬
‫ולבדוק את לחץ האוויר בצמיגים‬
‫בהקדם האפשרי‪ .‬יש למלא אוויר‬
‫בצמיגים במקרה הצורך‪ .‬נסיעה‬
‫ברכב עם לחץ אוויר נמוך בצורה‬
‫משמעותית בצמיגים יכולה‬
‫לגרום לחימום יתר של הצמיג‬
‫ולכשל‪ .‬לחץ אוויר נמוך בצמיג‬
‫יכול לגרום גם לעליה בצריכת‬
‫הדלק‪ ,‬בלאי מהיר של הצמיג‬
‫ולפגיעה באחיזת הכביש ומרחק‬
‫העצירה‪.‬‬
‫יש לזכור כי מערכת ‪ TPMS‬היא‬
‫לא תחליף לתחזוקה רגילה של‬
‫הצמיג‪ ,‬ובאחריות הנהג לשמור‬
‫על לחץ אוויר תקין בצמיגים‪ ,‬גם‬
‫‪227‬‬
‫אם לחץ האוויר לא נמוך מספיק‬
‫כדי להפעיל את האזהרה של‬
‫מערכת ‪.TPMS‬‬
‫נורית החיווי של מערכת ‪TPMS‬‬
‫ממוקמת על לוח המחוונים‪.‬‬
‫הנורית תידלק וצליל יישמע‪,‬‬
‫במקרה שלחץ האוויר נמוך מדי‬
‫באחד הצמיגים‪ .‬הנורית תהבהב‬
‫למשך דקה אם תזוהה תקלה‬
‫במערכת ולאחר מכן תישאר‬
‫דולקת עד שתתוקן התקלה‪.‬‬
‫כאשר הנורית דולקת‪ ,‬ייתכן‬
‫שהמערכת לא תוכל לאתר או‬
‫להתריע מפני לחץ צמיגים נמוך‪.‬‬
‫תקלה במערכת זו עלולה להיגרם‬
‫מסיבות שונות‪ .‬לאחר החלפת‬
‫צמיגים או אופנים‪ ,‬יש לוודא‬
‫שהמערכת פועלת כהלכה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫זהירות!‬
‫מערכת ה‪ TPMS-‬תוכננה לעבוד‬
‫והאופנים‬
‫הצמיגים‬
‫עם‬
‫המקוריים של הרכב‪ .‬הלחצים‬
‫תוכננו על פי מידות הצמיגים‬
‫המותקנים ברכב‪ .‬תיתכן פגיעה‬
‫במערכת או בחיישנים במידה‬
‫והצמיגים החליפיים אינם‬
‫זהים במידות‪ ,‬בסוג ו‪/‬או‬
‫בצורה‪ .‬צמיגים מסיימים‬
‫עלולים לפגוע בחיישנים‪ .‬אין‬
‫להשתמש בחומר אטימה‬
‫לצמיגים במידה וקיימים‬
‫חיישני מערכת ‪.TPMS‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫‪ .9‬נורית חיווי בקרת מערכות‬
‫נורית זאת מהווה חלק‬
‫ממערכת אבחון התקלות‬
‫של הרכב הנקראת גם ‪.OBD‬‬
‫המערכת מבקרת את פעולת‬
‫המנוע ואת תיבת ההילוכים‬
‫האוטומטית‪ .‬הנורית תדלק‬
‫כאשר מתג ההתנעה יופעל למצב‬
‫‪ ON/RUN‬ותכבה בהתנעה‪ .‬אם‬
‫הנורית לא נדלקת במעבר ממצב‬
‫‪ OFF‬למצב ‪ ON/RUN‬של מתג‬
‫ההתנעה‪ ,‬יש לדאוג לתיקונה‪.‬‬
‫מכסה פתח מילוי הדלק חסר או‬
‫רופף‪ ,‬או איכות דלק ירודה‬
‫עשויים גם הם לגרום להדלקת‬
‫הנורית‪ .‬במידה והנורית נשארת‬
‫דולקת לאחר ההתנעה יש להביא‬
‫את הרכב לבדיקה במוסך שירות‪.‬‬
‫‪228‬‬
‫ברוב המקרים הרכב ימשיך‬
‫בנסיעה רגילה ולא יהיה צורך‬
‫בגרירה‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫נסיעה עם נורית זו דולקת‬
‫יכולה לגרום נזק למערכת‬
‫המנוע‪ ,‬להשפיע על תצרוכת‬
‫הדלק ועל ביצועי הנהיגה‪ .‬אם‬
‫הנורית מהבהבת‪ ,‬היא מתריעה‬
‫על תקלה חמורה שיכולה לגרום‬
‫לאיבוד עוצמת מנוע מידית או‬
‫במערכת‬
‫חמורה‬
‫תקלה‬
‫הפליטה‪ .‬במקרה כזה יש לפנות‬
‫מייד למוסך לבדיקה ותיקון‬
‫התקלה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אזהרה!‬
‫ממיר קטליטי פגום עלול‬
‫להגיע לטמפרטורות גבוהות‬
‫מטמפרטורות העבודה בהפעלה‬
‫רגילה‪ .‬התחממות זאת עלולה‬
‫לגרום לשריפה אם אתה נוסע‬
‫לאט או חונה מעל חומר דליק‬
‫כמו צמחים יבשים‪ ,‬עץ וכדומה‪.‬‬
‫דבר זה עלול להוביל לפגיעות‬
‫חמורות של הנהג‪ ,‬הנוסעים או‬
‫אנשים אחרים בסביבה‪.‬‬
‫‪ .10‬נורית חיווי מערכת בקרת‬
‫יציבות אלקטרונית )‪(ESC‬‬
‫)אם מותקנת(‬
‫נורית זאת תידלק עם‬
‫הפעלת מתג ההתנעה‬
‫ותכבה עם הפעלת המנוע‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫אם היא ממשיכה לדלוק לאחר‬
‫התנעת המנוע‪ ,‬כנראה שישנה‬
‫תקלה‪.‬‬
‫אם הנורית דולקת באופן קבוע‬
‫לאחר מספר מחזורי התנעה‬
‫ונסיעה במהירות של לפחות ‪48‬‬
‫קמ"ש פנה למרכז השירות‬
‫לבדיקה מקיפה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫הנורית נדלקת בכל פעם שמתג‬
‫ההתנעה מופעל‪.‬‬
‫בכל פעם שמתג ההתנעה‬
‫עבר למצב ‪ ON/RUN‬המערכת‬
‫הופעלה אפילו אם הנורה כבתה‬
‫לפני רגע‪.‬‬
‫המערכת תשמיע צפצוף או‬
‫תקתוק כאשר היא פועלת‪ ,‬זה‬
‫‪229‬‬
‫תקין‪ .‬הצפצוץ יפסיק כאשר‬
‫המערכת תפסיק להשפיע על‬
‫הרכב בתמרון מסוכן‪.‬‬
‫‪ .11‬נורית חיווי מערכת בקרת‬
‫יציבות אלקטרונית )‪ (ESC‬כבויה‬
‫)אם מותקנת(‬
‫נורית זאת מציינת‬
‫שנערכת בקרת היציבות‬
‫אינה‬
‫האלקטרונית‬
‫פועלת‪.‬‬
‫‪ .12‬מד מהירות‬
‫מציין את מהירות הנסיעה של‬
‫הרכב‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ .13‬נורית פתח מילוי דלק‬
‫שפתח‬
‫החץ מציין‬
‫מילוי הדלק נמצא בצד‬
‫שמאל של הרכב‪.‬‬
‫‪ .14‬מד דלק‬
‫מראה את כמות הדלק במכל‬
‫כאשר מתג ההתנעה במצב‬
‫‪.ON/RUN‬‬
‫‪ .15‬נורית כריות אוויר‬
‫בהפעלת מתג ההתנעה‬
‫נורית זאת דולקת למשך‬
‫‪ 4-8‬שניות לצורך בדיקת‬
‫תקינותה‪.‬‬
‫אם הנורית לא נדלקה‪ ,‬נשארת‬
‫דולקת או נדלקת במהלך‬
‫הנסיעה‪ ,‬יש לדאוג לבדיקה של‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫מערכת כריות האוויר בהקדם‬
‫האפשרי‪.‬‬
‫‪ .16‬נורית חיווי בורר ההילוכים‬
‫נורית חיווי בורר ההילוכים‬
‫השעונים‬
‫בלוח‬
‫מובנת‬
‫והמחוונים‪ .‬היא מציגה את‬
‫ההילוך הנוכחי הנבחר בתיבת‬
‫ההילוכים האוטומטית‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫יש ללחוץ על דוושת הבלמים‬
‫לפני העברת ידית בורר‬
‫ההילוכים ממצב חניה‪.‬‬
‫ההילוך הגבוה ביותר האפשרי‬
‫מוצג בפינה הימנית התחתונה‬
‫של תצוגת מרכז המידע‬
‫האלקטרוני כאשר אפשרות זאת‬
‫נבחרה‪ .‬השתמש בבורר ‪-\+‬‬
‫‪230‬‬
‫שעל ידית בורר ההילוכים בכדי‬
‫להפעיל את בחירת טווח‬
‫ההילוכים האלקטרוני‪.‬‬
‫‪ .17‬נורית אבטחה )אם מותקנת(‬
‫נורית זאת תהבהב בקצב‬
‫מהיר למשך ‪ 15‬שניות‬
‫כאשר מערכת האזעקה של הרכב‬
‫נדרכה ולאחר מכן תהבהב בקצב‬
‫איטי עד שהמערכת תנוטרל‪.‬‬
‫‪ .18‬נורית אזהרת בלמים‬
‫נורית זאת מבקרת את‬
‫מפלס נוזל הבלמים ואת‬
‫בלם החניה‪ .‬כשהנורית נדלקת‬
‫היא מציינת שבלם החניה מופעל‪,‬‬
‫או מפלס נמוך של נוזל הבלמים‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫או כאשר ישנה בעיה במערכת‬
‫למניעת נעילת אופנים )‪.(ABS‬‬
‫אם הנורית דולקת כאשר בלם‬
‫החניה לא מופעל ומפלס נוזל‬
‫הבלמים תקין ישנה אפשרות‬
‫האופנים‬
‫נעילת‬
‫שמערכת‬
‫)‪/(ABS‬מערכת בקרת היציבות‬
‫)‪ (ESP‬זיהתה תקלה במערכת‬
‫ההידראולית או במגבר הבלם‪.‬‬
‫במקרה זה הנורית תישאר דולקת‬
‫עד לתיקון התקלה‪ .‬אם התקלה‬
‫הינה במגבר הבלם‪ ,‬בכל לחיצה על‬
‫דוושת הבלם תורגש פעימה עקב‬
‫הפעלת מערכת ה‪.ABS-‬‬
‫מערכת הבלימה הכפולה נותנת‬
‫גיבוי במקרה של כשל חלקי‬
‫במערכת ההידראולית‪ .‬נזילה באחד‬
‫החצאים של מערכת הבלמים‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫ההידראולית הכפולה תדליק נורית‬
‫זאת אם מפלס נוזל הבלמים במכל‬
‫ירד מתחת לכמות הרצויה‪.‬‬
‫הנורית תישאר דלוקה עד שהתקלה‬
‫תתוקן‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫הנורית עשויה להבהב לזמן קצר‬
‫בזמן סיבובים חדים שמשנים את‬
‫מצב מפלס נוזל הבלמים‪ .‬במקרה‬
‫כזה‪ ,‬הרכב חייב לעבור טיפול‬
‫ומפלס הנוזל חייב להיבדק‪.‬‬
‫אם זוהה כשל במערכת הבלמים‪,‬‬
‫נדרש טיפול מיידי‪.‬‬
‫‪231‬‬
‫אזהרה!‬
‫הנהיגה ברכב כאשר נורית אזהרת‬
‫הבלמים דולקת היא מסוכנת‪.‬‬
‫כושר הבלימה יורד באופן‬
‫משמעותי או שיציבות הרכב‬
‫פוחתת‪ .‬מרחק הבלימה עלול‬
‫להיות ארוך יותר או שהשליטה‬
‫ברכב תהיה קשה יותר‪ .‬הבא את‬
‫הרכב מיד לבדיקה במוסך‪.‬‬
‫ברכב מותקנת גם מערכת חלוקת‬
‫עוצמת בלימה אלקטרונית‬
‫)‪ .(EBD‬במקרה של תקלה‬
‫במערכת ‪ ,EBD‬נורית אזהרת‬
‫מערכת הבלמים תידלק יחד עם‬
‫נורית בקרת ‪ .ABS‬יש לתקן את‬
‫מערכת ה‪ ABS-‬באופן מיידי‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫תקינות נורית אזהרת בלמים‬
‫יכולה להיבדק ע"י העברת מתג‬
‫ההתנעה ממצב ‪ OFF‬למצב‬
‫אמורה‬
‫הנורית‬
‫‪.ON/RUN‬‬
‫להידלק ל‪ 2-‬שניות ולהיכבות‬
‫אלא אם בלם החניה פועל או אם‬
‫זוהתה תקלה במערכת הבלמים‪.‬‬
‫אם הנורית לא נדלקת או נשארת‬
‫דולקת פנה למוסך מורשה‪.‬‬
‫הנורית תידלק גם בזמן הפעלת‬
‫בלם חניה כשמתג ההתנעה במצב‬
‫‪.ON/RUN‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫‪ .19‬נורית התרעת חגורת בטיחות‬
‫כאשר מתג ההתנעה‬
‫מובא למצב ‪,ON/RUN‬‬
‫הנורית תדלק למשך ‪-4‬‬
‫‪ 8‬שניות לצורך בדיקת תקינותה‪.‬‬
‫אם חגורת הבטיחות של הנהג‬
‫איננה נחגרת במהלך בדיקת‬
‫הנורית‪ ,‬ישמע צלצול‪ .‬במידה‬
‫וחגורת הבטיחות של הנהג אינה‬
‫נחגרת לאחר שלב בדיקת הנורית‬
‫או במהלך הנסיעה‪ ,‬הנורית‬
‫תהבהב או תישאר דולקת וישמע‬
‫צלצול‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫נורית זאת מציינת רק שבלם‬
‫החניה בשימוש‪ .‬היא איננה‬
‫מציינת את כושר הבלימה‪.‬‬
‫‪232‬‬
‫‪ .20‬מד טמפרטורת נוזל קירור‬
‫מציין את טמפרטורת נוזל‬
‫הקירור במנוע‪ .‬כל מצב של‬
‫המחוג בתחום הנורמאלי מציין‬
‫פעולה תקינה של מערכת‬
‫הקירור‪.‬‬
‫במקרה של נהיגה במזג אוויר‬
‫חם‪ ,‬בעליות או במקרה של‬
‫סביר שהמחוג‬
‫גרירת גרור‪,‬‬
‫יצביע על טמפרטורות גבוהות‬
‫יותר‪ .‬אל תניח למחוג לעבור את‬
‫הגבול העליון של התחום‬
‫הנורמאלי‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫זהירות!‬
‫נסיעה עם מערכת קירור מנוע‬
‫חמה עלולה לגרום נזק למנוע‪.‬‬
‫אם המחוג מגיע לתחום החם‬
‫)‪ ,(H‬עצור את הרכב ואפשר‬
‫למנוע לפעול בסיבובי סרק‬
‫כשמיזוג האוויר מנותק עד‬
‫שהמחוג יחזור לתחום הרגיל‪.‬‬
‫אם המחוג נשאר בתחום החם‬
‫צלצולים‬
‫ונשמעים‬
‫)‪(H‬‬
‫מתמשכים‪ ,‬דומם מיד את‬
‫המנוע והזמן שירות‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫אזהרה!‬
‫מערכת קירור חמה עלולה‬
‫להיות מסוכנת ולגרום לכוויות‬
‫קשות‪ .‬אין לטפל במערכת‬
‫כשהיא במצב חם‪ .‬התקשר‬
‫לספק השירות בכדי לטפל‬
‫בבעיה‪ .‬במידה ותחליט להביט‬
‫מתחת למכסה המנוע בעצמך‬
‫התייחס לאזהרות בפרק מכסה‬
‫הלחץ של מערכת הקירור‪.‬‬
‫‪ .21‬נורית חיווי אור ערפל אחורי‬
‫נורית זאת מסמלת שפנס‬
‫הערפל האחורי פועל‪.‬‬
‫‪233‬‬
‫מחשב דרך ומצפן )‪(CMTC‬‬
‫)אם מותקן(‬
‫הערה‪:‬‬
‫במידה והרכב מאובזר במערכת‬
‫ניווט של חברת קרייזלר‪ ,‬תפריט‬
‫הבחירה והכיול ימחק‪.‬‬
‫מחשב הדרך והמצפן ממוקם‬
‫והמחוונים‬
‫השעונים‬
‫בלוח‬
‫נהג‬
‫תצוגת‬
‫ומאפשר‬
‫אינטראקטיבית של טמפרטורת‬
‫הסביבה החיצונית‪ ,‬כיוון המצפן‬
‫)אם קיים( ומידע על הנסיעה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫המערכת תציג את הטמפרטורה‬
‫כאשר‬
‫שנמדדה‬
‫האחרונה‬
‫מפעילים את הרכב ולאחר‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫נסיעה קצרה של מספר דקות‬
‫תעדכן את המדידה‪ .‬טמפרטורת‬
‫המנוע עלולה להשפיע גם היא‬
‫על המדידה‪ ,‬לכן הטמפרטורה‬
‫אינה נמדדת כאשר הרכב אינו‬
‫בתנועה‪.‬‬
‫לחצני איפוס‬
‫לחץ על לחצן ‪ STEP‬הממוקם על‬
‫גלגל ההגה בכדי לעבור בין תתי‬
‫תפריטים )כגון מד מרחק‪ ,‬מד‬
‫מרחק ‪ ,A‬מד מרחק ‪ ,B‬מהירות‪,‬‬
‫צריכת דלק ממוצעת‪ ,‬טמפרטורה‬
‫חיצונית(‪.‬‬
‫לחיצה על לחצן האיפוס כאשר‬
‫נמצאים באחד התפריטים )מד‬
‫מרחק ‪ ,A‬מד מרחק ‪ ,B‬צריכת‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫דלק ממוצעת( תאפס את הערך‬
‫המוצג‪.‬‬
‫כאשר מתקיימים התנאים‬
‫אחת‬
‫תוצג‬
‫המתאימים‪,‬‬
‫מההודעות הבאות‪:‬‬
‫‪- NE‬‬
‫תצוגת אחד משמונה‬
‫הקיימים‬
‫הכיוונים‬
‫במצפן )‪,W ,E ,S ,N‬‬
‫‪(SW ,SE ,NW ,NE‬‬
‫‪ - 14°F‬טמפרטורה )פרנהייט או‬
‫צלזיוס(‬
‫‪ - AVG‬צריכת דלק ממוצעת‬
‫‪- DTE‬‬
‫‪P‬‬
‫‪-‬‬
‫מרחק נסיעה נותר‬
‫מערכת עזר‬
‫מופעלת‪/‬כבויה‬
‫‪234‬‬
‫בחניה‬
‫כאשר סמל המפתח‬
‫מוצג ליד האות ‪,P‬‬
‫נדרש טיפול למערכת‬
‫העזר בחניה )אם מותקנת(‪ .‬סור‬
‫למוסך השירות הקרוב אליך‪.‬‬
‫מד מרחק נסיעה )‪ECO / (ODO‬‬
‫)נורית חיסכון בדלק(‬
‫)אם מותקן(‬
‫תצוגה זאת מציינת את המרחק‬
‫שעבר הרכב מאז האיפוס‬
‫האחרון‪.‬‬
‫מד מרחק ‪A‬‬
‫מציין את סך המרחק שעבר‬
‫הרכב מאז האיפוס האחרון של‬
‫מד מרחק ‪.A‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מד מרחק ‪B‬‬
‫מציין את סך המרחק שעבר‬
‫הרכב מאז האיפוס האחרון של‬
‫מד מרחק ‪.B‬‬
‫‪) ECO‬נורית חיסכון בדלק(‬
‫)אם מותקן(‬
‫נורית חיווי ‪ ECO-ON‬תידלק‬
‫כאשר אתה נוהג בצורה חסכונית‬
‫בדלק ומאפשרת לפתח הרגלי‬
‫נהיגה יעילים לתצרוכת דלק‬
‫נמוכה‪ .‬תצוגת ה‪ ECO-‬תשתנה‬
‫בין ‪ ECO‬לבין ‪ ECO-ON‬כתלות‬
‫בסגנון הנהיגה והשימוש ברכב‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫תצוגת מצפן ‪ /‬טמפרטורה‬
‫סטיית המצפן‬
‫סטיית המצפן היא ההפרש בין‬
‫הצפון המגנטי לצפון הגיאוגרפי‪.‬‬
‫בכדי לוודא את דיוק המצפן‪ ,‬יש‬
‫להגדיר את סטיית המצפן היטב‬
‫הסטייה‬
‫למפת‬
‫בהתאם‬
‫המתאימה לאזור בו הרכב נוסע‪.‬‬
‫כאשר מוגדר נכונה‪ ,‬המצפן יפצה‬
‫באופן אוטומטי על ההפרש‬
‫המתקבל‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬כיול נכון דורש משטח מפולס‬
‫ואזור נקי ממתכות גדולות‬
‫כגון בניינים‪ ,‬גשרים‪ ,‬כבלים‬
‫תת קרקעיים‪ ,‬מסילות ברזל‬
‫וכדומה‪.‬‬
‫‪235‬‬
‫מכשירים‬
‫להרחיק‬
‫‪ ‬יש‬
‫או‬
‫בחשמל‬
‫המופעלים‬
‫מגנטיות )כגון מכשירים‬
‫סלולאריים‪ ,‬גלאי רדאר‪,‬‬
‫מחשבים ניידים וכדומה(‬
‫מהחלק העליון של לוח‬
‫המחוונים‪ .‬שם ממוקם מכלול‬
‫המצפן‪ ,‬המכשירים הללו‬
‫עלולים להפריע לקריאות‬
‫המצפן‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מפת סטיית המצפן‬
‫‪236‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫בכדי להגדיר את הסטייה‬
‫התנע את המנוע והשאר את ידית‬
‫בורר ההילוכים במצב חניה‪.‬‬
‫במסך המגע לחץ על לחצן‬
‫"‪ "More‬לאחר מכן בחר במצפן‬
‫ואחר כך לחץ על " ‪Compass‬‬
‫‪ ."Variance‬השתמש בכפתור‬
‫"‪ "+‬בכדי לשנות את ערך‬
‫הסטייה‪ .‬שנה את הסטייה צעד‬
‫אחד בכל פעם על פי הצורך עד‬
‫לקבלת הערך הרצוי‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ערך ברירת המחדל המגיע‬
‫מהמפעל הוא ‪ .8‬בזמן התכנות‬
‫ערך האזור ישתנה מ‪ 15-‬ל‪.1-‬‬
‫ישראל איזור ‪.7‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫כיול ידני של המצפן‬
‫אם קריאת המצפן שגויה או לא‬
‫מדויקת‪ ,‬והסטייה הוגדרה נכונה‪,‬‬
‫ייתכן ותרצה לכייל את המצפן‬
‫באופן ידני‪:‬‬
‫‪ .1‬התנע את המנוע והשאר את‬
‫ידית בורר ההילוכים במצב‬
‫חניה‪.‬‬
‫‪ .2‬במסך המגע לחץ על לחצן‬
‫"‪ "More‬לאחר מכן בחר‬
‫במצפן‪.‬‬
‫על ‪"Compass‬‬
‫‪ .3‬כעת‪ ,‬לחץ‬
‫"‪ ,Calibration‬מסך המגע‬
‫יתחיל להבהב בהודעת טקסט‬
‫האומרת להתחיל לנסוע‬
‫במעגלים‪.‬‬
‫‪ .4‬בכדי להשלים את כיול‬
‫המצפן‪ ,‬נהג ברכב סיבוב מלא‬
‫‪237‬‬
‫אחד או יותר של ‪ 360‬מעלות‬
‫במהירות הנמוכה מ‪ 8-‬קמ"ש‬
‫באזור ריק מקווי מתח )כבלי‬
‫חשמל( וחפצים מתכתיים עד‬
‫אשר חיווי ה‪ CAL-‬יכבה‪ .‬כעת‬
‫המצפן מכויל‪.‬‬
‫מרכז המידע האלקטרוני‬
‫)‪) (EVIC‬אם מותקן(‬
‫מרכז המידע האלקטרוני מספק‬
‫תצוגה אינטראקטיבית לנהג‬
‫וממוקם בלוח המחוונים‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מערכת זאת מאפשרת לנהג לקבל‬
‫סוגי מידע שונים בצורה נוחה‬
‫באמצעות לחיצה על לחצנים‬
‫בגלגל ההגה‪ .‬מרכז המידע כולל‬
‫את הבאים‪:‬‬
‫‪ ‬תצוגת מצב המערכת‬
‫‪ ‬תצוגת הודעות אזהרה לגבי‬
‫הרכב‬
‫‪ ‬מערכת ניטור לחץ אוויר‬
‫בצמיגים‬
‫‪ ‬העדפות אישיות )אפשרות‬
‫לתכנות על ידי הנהג(‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫‪ ‬תצוגת מצפן‬
‫‪ ‬תצוגת טמפרטורה חיצונית‬
‫‪ ‬פעולות מחשב הדרך‬
‫‪ ‬תצוגת מצבי האודיו‬
‫המערכת מאפשרת לנהג לבחור‬
‫במידע על ידי לחיצה על‬
‫הלחצנים הבאים בגלגל ההגה‪:‬‬
‫לחצן למעלה )‪(UP‬‬
‫לחץ על לחצן "למעלה"‬
‫לדפדוף מעלה ומעבר בין‬
‫התפריטים הראשיים )תצרוכת‬
‫דלק‪ ,‬נתוני הרכב‪ ,‬לחץ אוויר‬
‫בצמיגים‪ ,‬בקרת שיוט‪ ,‬הודעות‪,‬‬
‫יחידות והגדרות המערכת(‬
‫והתפריטים המשניים‪.‬‬
‫לחצן למטה )‪(DOWN‬‬
‫לחץ על לחצן "למטה"‬
‫לדפדוף מטה ומעבר בין‬
‫התפריטים הראשיים והתפריטים‬
‫המשניים‪.‬‬
‫לחצני מערכת ‪ EVIC‬בגלגל ההגה‬
‫‪238‬‬
‫לחצן בחירה )‪(SELECT‬‬
‫לחץ על לחצן "בחירה"‬
‫לתפריטים‬
‫לכניסה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הראשיים‪ ,‬לתפריטים המשניים‬
‫או לבחירת הגדרות אישיות‬
‫בתפריט ההגדרות‪ .‬לחץ והחזק‬
‫את לחצן "בחירה" למשך ‪2‬‬
‫שניות על מנת לאפס אפשרויות‬
‫שונות‪.‬‬
‫לחצן חזרה )‪(BACK‬‬
‫לחץ על לחצן "חזרה"‬
‫לחזרה לתפריט הקודם‪.‬‬
‫תצוגות מרכז המידע האלקטרוני‬
‫)‪(EVIC‬‬
‫במצבים המתאימים‪ ,‬יציג מרכז‬
‫המידע האלקטרוני את ההודעות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫‪‬‬
‫קיימת דלת פתוחה )בתוספת‬
‫צלצול יחיד אם הרכב‬
‫בתנועה(‬
‫‪Turn signal on‬‬
‫‪‬‬
‫המפתח במתג ההתנעה ‪-‬‬
‫‪Key in ignition‬‬
‫‪Door(s) Ajar‬‬
‫‪‬‬
‫דלת תא המטען פתוחה‬
‫)ישמע צלצול אם הרכב‬
‫התחיל לנוע(‬
‫‪‬‬
‫‪Ignition or Accessory On‬‬
‫‪Liftgate Ajar‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מפתח לא נכון ‪-‬‬
‫‪Tire Low Pressure‬‬
‫‪‬‬
‫מפתח פגום ‪-‬‬
‫טפל במערכת לחץ האוויר‬
‫בצמיגים )ברכב ברמת אבזור‬
‫גבוהה יופיע גם גרף תצוגה( ‪-‬‬
‫‪‬‬
‫מפתח לא מתוכנת ‪-‬‬
‫‪Wrong Key‬‬
‫לחץ אוויר נמוך בצמיגים ‪-‬‬
‫‪Service TPM System‬‬
‫‪‬‬
‫מתג ההתנעה או צרכנים‬
‫מופעלים ‪-‬‬
‫איתות הפניה מופעל ‪-‬‬
‫‪239‬‬
‫‪Damaged Key‬‬
‫‪Key not programmed‬‬
‫‪‬‬
‫הרכב לא נמצא במצב חניה ‪-‬‬
‫‪Vehicle Not in Park‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪‬‬
‫המפתח יצא מהרכב ‪-‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫‪‬‬
‫‪Key Left Vehicle‬‬
‫‪‬‬
‫מפתח לא זוהה ‪-‬‬
‫‪Oil Change Required‬‬
‫‪‬‬
‫‪Key Not Detected‬‬
‫‪‬‬
‫טפל במערכת התנעה ללא‬
‫מפתח ‪-‬‬
‫‪Service Keyless System‬‬
‫‪‬‬
‫לחץ על דוושת הבלמים ולחץ‬
‫על לחצן ההתנעה בכדי‬
‫להתחיל ‪-‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫נורית איתות קדמית ימנית‬
‫שרופה ‪-‬‬
‫‪Right front turn signal lamp out‬‬
‫‪‬‬
‫איתות‬
‫נורית‬
‫שמאלית שרופה ‪-‬‬
‫אחורית‬
‫‪Left rear turn signal lamp out‬‬
‫הסוללה בשלט רחוק חלשה ‪-‬‬
‫‪‬‬
‫מפלס נמוך של נוזל לניקוי‬
‫שמשות ‪-‬‬
‫‪LOW WASHER FLUID‬‬
‫איתות‬
‫נורית‬
‫שמאלית שרופה ‪-‬‬
‫נורית איתות אחורית ימנית‬
‫שרופה ‪-‬‬
‫‪Right rear turn signal lamp out‬‬
‫‪‬‬
‫מערכת סיוע בחניה מופסקת‪-‬‬
‫‪240‬‬
‫‪‬‬
‫קדמית‬
‫‪Left front turn signal lamp out‬‬
‫‪Press Brake & Push Button to Start‬‬
‫‪RKE Battery Low‬‬
‫זמן החלפת שמן ‪-‬‬
‫‪Park Assist Disabled‬‬
‫טפל במערכת סיוע בחניה ‪-‬‬
‫‪Service Park Assist System‬‬
‫‪‬‬
‫לא ניתן לקבוע אפשרויות‬
‫אישיות – הרכב לא במצב‬
‫חניה ‪-‬‬
‫— ‪Personal Settings Not Available‬‬
‫‪Vehicle Not in Park‬‬
‫נוריות חיווי באזור הלבן במרכז‬
‫המידע האלקטרוני‬
‫אזור זה מציג התראות מוגדרות‬
‫מראש‪ .‬להלן ההתראות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫נורית מצב ידית ההילוכים‬
‫מצב ידית ההילוכים הנבחר‬
‫מוצג‬
‫"‪"P,R,N,D,L,5,4,3,2,1‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫בהתאם לפעילות הרכב‪.‬‬
‫המספרים מסמלים את‬
‫במצב‬
‫הנבחר‬
‫ההילוך‬
‫הילוכים בבחירה עצמית‬
‫ואילו האותיות את המצב‬
‫הילוכים‬
‫במצב‬
‫הנבחר‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫שיוט‬
‫אלקטרונית‬
‫‪‬‬
‫בקרת‬
‫פועלת‬
‫נורית זאת תפעל כאשר‬
‫מערכת בקרת השיוט‬
‫פועלת‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שיוט‬
‫בקרת‬
‫הגדרת‬
‫אלקטרונית‬
‫נורית זאת תפעל כאשר‬
‫נקבעה מהירות למערכת‬
‫בקרת השיוט‪.‬‬
‫נוריות חיווי באזור הצהוב במרכז‬
‫המידע האלקטרוני‬
‫אזור זה מציג התראות מוגדרות‬
‫מראש‪ .‬להלן ההתראות‪:‬‬
‫‪241‬‬
‫‪‬‬
‫נורית מפלס דלק נמוך‬
‫נורית זאת תפעל כאשר‬
‫מפלס הדלק ירד‬
‫מתחת ל‪ 11-‬ליטר‬
‫ותישאר דלוקה עד‬
‫למילוי מכל הדלק‪.‬‬
‫‪ ‬נורית מכסה פתח מילוי דלק‬
‫משוחרר‬
‫נורית זאת תפעל‬
‫כאשר מערכת אבחון‬
‫התקלות ברכב תזהה‬
‫שמכסה פתח מילוי‬
‫הדלק משוחרר או לא מורכב‬
‫נכון‪ .‬הדק את מכסה פתח מילוי‬
‫הדלק ולחץ על לחצן "בחירה"‬
‫לכיבוי ההודעה‪ .‬אם הבעיה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫תדלק‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫נמשכת‪ ,‬הנורית‬
‫בהתנעה הבאה‪.‬‬
‫מצב זה מדליק גם את נורית‬
‫תקלת מערכות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שוב‬
‫נורית מפלס נוזל שמשות‬
‫נמוך‬
‫נורית זאת תדלק‬
‫כאשר מפלס נוזל‬
‫הניקוי לשמשות נמוך‪.‬‬
‫נוריות חיווי באזור האדום‬
‫במרכז המידע האלקטרוני‬
‫אזור זה מציג התראות מוגדרות‬
‫מראש‪ .‬להלן ההתראות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫דלת פתוחה‬
‫נורית זאת תדלק‬
‫כאשר אחת הדלתות‬
‫)או יותר( פתוחה‪.‬‬
‫‪ ‬נורית אזהרת לחץ שמן‬
‫נורית זאת‬
‫כאשר לחץ‬
‫במערכת‬
‫נמוך‪ .‬נורית זאת נדלקת עם‬
‫התנעת המנוע‪ .‬אם הנורית‬
‫נדלקת במהלך הנסיעה‪ ,‬עצור‬
‫את הרכב ודומם את המנוע‬
‫בהקדם האפשרי‪ .‬ישמע צלצול‬
‫למשך ‪ 4‬דקות כאשר הנורית‬
‫נדלקת‪.‬‬
‫תדלק‬
‫השמן‬
‫‪242‬‬
‫אל תפעיל את הרכב עד אשר‬
‫התקלה תוקנה‪ .‬הנורית אינה‬
‫מציינת את כמות השמן במנוע‪.‬‬
‫יש לבדוק את מפלס השמן בתא‬
‫המנוע באופן קבוע‪.‬‬
‫‪ ‬נורית מערכת הטעינה‬
‫נורית זאת מציינת את‬
‫המצב של מערכת‬
‫הטעינה‪ .‬נורית זאת נדלקת עם‬
‫העברת מתג ההתנעה למצב ‪ON‬‬
‫ונשארת דולקת לזמן קצר‬
‫לבדיקה‪.‬‬
‫אם הנורית דולקת בזמן‬
‫הנסיעה‪ ,‬כבה חלק מצרכני‬
‫החשמל הלא נחוצים או הגבר‬
‫את מהירות המנוע‪ .‬אם נורית‬
‫מערכת הטעינה נשארת דולקת‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫כנראה שישנה בעיה במערכת‬
‫הטעינה‪ ,‬יש לפנות מייד למוסך‬
‫השירות‪.‬‬
‫מצערת‬
‫בקרת‬
‫‪ ‬נורית‬
‫אלקטרונית‬
‫הנורית הזאת מודיעה לך‬
‫על תקלה במערכת בקרת‬
‫המצערת האלקטרונית‪.‬‬
‫הנורית תידלק לזמן קצר כאשר‬
‫מתג ההתנעה עובר למצב ‪ON‬‬
‫לצורך בדיקת תקינותה‪ .‬אם‬
‫זוהתה תקלה‪ ,‬הנורית תידלק‬
‫בזמן פעולת המנוע‪ .‬אם הנורית‬
‫נדלקת בזמן נסיעה‪ ,‬עצור את‬
‫הרכב בהקדם‪ ,‬שלב את בורר‬
‫תיבת ההילוכים למצב ‪) P‬חניה(‪,‬‬
‫העבר את מתג ההתנעה למצב‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫‪ OFF‬ולאחר מכן התנע את‬
‫המנוע‪ ,‬הנורית אמורה להיכבות‪.‬‬
‫אם הנורית נשארת דולקת בזמן‬
‫שמנוע הרכב פועל‪ ,‬לרוב הרכב‬
‫יהיה מתאים לנהיגה ולא ידרוש‬
‫גרירה‪ ,‬פנה למוסך בהקדם‬
‫האפשרי‪.‬‬
‫אם הנורית מהבהבת בזמן‬
‫פעולת המנוע‪ ,‬הרכב עלול לאבד‬
‫מעוצמת המנוע‪ ,‬עלולים להיגרם‬
‫סיבובי סרק לא יציבים של‬
‫המנוע‪ ,‬דוושת הבלם עלולה‬
‫לדרוש הפעלת כוח גדול מהרגיל‬
‫והרכב ידרוש גרירה‪ .‬במקרה כזה‬
‫הרכב דורש טיפול מיידי‪.‬‬
‫אם הנורית לא נדלקת בזמן‬
‫ההתנעה‪ ,‬פנה למוסך מורשה‬
‫לצורך בדיקה‪.‬‬
‫‪243‬‬
‫‪ ‬נורית אזהרת חום מנוע‬
‫נורית זאת מזהירה‬
‫מפני התחממות המנוע‪.‬‬
‫כאשר הטמפרטורה‬
‫עולה עד לגבול ‪ H‬ישמע צלצול‬
‫יחיד‪ .‬חימום נוסף יגרום‬
‫לטמפרטורה לעבור את גבול‬
‫ה‪ ,H-‬הנורית תהבהב וישמע‬
‫צלצול מתמשך עד שהמנוע‬
‫יתקרר‪.‬‬
‫אם הנורית נדלקת בזמן הנסיעה‪,‬‬
‫עצור בצד‪ .‬עם המזגן פועל‪ ,‬כבה‬
‫אותו‪ .‬העברת את ידית ההילוכים‬
‫למצב סרק )‪ .(N‬אם קריאת‬
‫הטמפרטורה לא יורדת דומם את‬
‫המנוע מייד ופנה לקבלת סיוע‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ ‬נורית חום תיבת הילוכים‬
‫נורית זאת מזהירה‬
‫מפני התחממות שמן‬
‫תיבת ההילוכים‪.‬‬
‫מקרה זה יכול להתרחש בעת‬
‫גרירת גרור או בנסיעה עם‬
‫מומנטים גבוהים במדרונות‬
‫תלולים‪ .‬אם הנורית נדלקת‬
‫במהלך הנסיעה‪ ,‬עצור את הרכב‬
‫והעבר את ידית ההילוכים למצב‬
‫סרק )‪ (N‬עד אשר הנורית כבית‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫המשך נסיעה עם נורית חום‬
‫תיבת הילוכים דולקת יגרום‬
‫בסופו של דבר לפגיעה חמורה‬
‫בתיבת ההילוכים‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫אזהרה!‬
‫במקרים מסוימים שמן תיבת‬
‫ההילוכים עלול לרתוח ולבוא‬
‫במגע עם חלקים חמים כמו‬
‫המנוע או מערכת הפליטה‬
‫ולהצית את הרכב‪.‬‬
‫החלפת שמנים נדרשת‬
‫ברכבך מותקנת מערכת חיווי‬
‫להחלפת שמן מנוע‪.‬‬
‫כדי לציין שיש צורך בהחלפת‬
‫שמן‪ ,‬יושמע צליל חיווי‬
‫בודד ולאחר מכן ההודעה‬
‫"‪ "Oil Change Required‬תהבהב‬
‫למשך ‪ 10‬שניות‪ .‬ההודעה על‬
‫צורך בהחלפת השמן הינה‬
‫מחזורית ומבוססת על אופן‬
‫‪244‬‬
‫הנהיגה‪ ,‬לכן מרווח הזמן בין‬
‫ההודעות יכול להשתנות‪.‬‬
‫במידה ולא התבצע איפוס‪,‬‬
‫הודעה זו תוצג בכל פעם שמתג‬
‫ההתנעה מועבר למצב ‪.ON/RUN‬‬
‫לאיפוס זמני של ההודעה‪ ,‬לחץ‬
‫ושחרר את לחצן "תפריט"‪.‬‬
‫לאיפוס מערכת החיווי להחלפת‬
‫שמן )לאחר ביצוע הטיפול(‪ ,‬בצע‬
‫את השלבים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬העבר את מתג ההתנעה למצב‬
‫‪) ON‬אל תניע את המנוע(‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ ‪,‬לאט‪ ,‬לחיצה מלאה על‬
‫דוושת ההאצה ‪ 3‬פעמים‬
‫במהלך ‪ 10‬שניות‪.‬‬
‫‪ .3‬העבר את מתג ההתנעה למצב‬
‫‪.OFF/LOCK‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הערה‪:‬‬
‫במידה והודעת החיווי מופיע‬
‫בהתנעת הרכב‪ ,‬המערכת לא‬
‫אופסה‪ .‬במידת הצורך‪ ,‬בצע‬
‫תהליך זה שוב‪.‬‬
‫מצב חיסכון בדלק‬
‫לחץ על לחצנים "למעלה"‬
‫ו"למטה" עד שתגיע לתפריט‬
‫חסכון בדלק "‪"Fuel Economy‬‬
‫ולחץ על לחצן "בחירה"‪ .‬ניתן‬
‫לבחור בין האפשרויות הבאות‪:‬‬
‫‪ ‬חסכון ממוצע בדלק‪ /‬מצב‬
‫חיסכון בדלק‬
‫‪Average Fuel Economy/Fuel‬‬
‫‪Saver Mode‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫‪ ‬מרחק עד להתרוקנות המכל‬
‫)‪Distance To Empty (DTE‬‬
‫‪ ‬מיילים לגלון‬
‫קוים למשך שתי שניות ואחר כך‬
‫המידע שנצבר ימחק וחישוב‬
‫מקריאת‬
‫ימשיך‬
‫הממוצע‬
‫הממוצע האחרונה לפני האיפוס‪.‬‬
‫)‪Miles Per Gallon (MPG‬‬
‫לחץ על לחצני ה"למעלה"‬
‫ו"למטה" על מנת לדפדף בין‬
‫האפשרויות‪.‬‬
‫מצב אפשרויות הנסיעה יציג את‬
‫המידע הבא‪:‬‬
‫חיסכון ממוצע בדלק‬
‫מראה את החיסכון הממוצע‬
‫בצריכת הדלק מאז האיפוס‬
‫האחרון‪ .‬כאשר מבצעים איפוס‬
‫התצוגה תראה "‪ "RESET‬או‬
‫‪245‬‬
‫תצוגת חיסכון ממוצע בדלק‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מרחק עד להתרוקנות המכל‬
‫)‪(DTE‬‬
‫מרחק הנסיעה‬
‫מציג את‬
‫המשוער האפשרי עם יתרת כמות‬
‫הדלק במכל‪ .‬המרחק המשוער‬
‫נקבע על פי נתון הק"מ לליטר‬
‫בדקות האחרונות של הנסיעה‪.‬‬
‫תצוגה זאת לא ניתנת לאיפוס‬
‫באמצעות לחצן "הבחירה"‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫שינויים משמעותיים בסגנון‬
‫הנהיגה או העומס על הרכב‬
‫ישפיעו בצורה משמעותית על‬
‫המרחק האמיתי‪ ,‬ללא קשר‬
‫למרחק המשוער )‪.(DTE‬‬
‫כאשר מרחק הנסיעה המשוער‬
‫)‪ (DTE‬קטן מ‪ 48-‬ק"מ התצוגה‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫תשתנה ל‪ ."Low Fuel"-‬תצוגה זו‬
‫תישאר עד גמר הדלק במכל‪.‬‬
‫הוספת כמות משמעותית של‬
‫דלק לרכב תבטל תצוגה זו וערך‬
‫המרחק המשוער החדש יוצג‬
‫בהתבסס על הערכים הנוכחיים‬
‫של מרחק משוער ומפלס דלק‬
‫במכל‪.‬‬
‫מהירות הרכב‬
‫לחץ על לחצנים "למעלה"‬
‫ו"למטה" עד שתגיע לתפריט‬
‫מהירות הרכב "‪"Vehicle Speed‬‬
‫ולחץ על לחצן "בחירה"‪ .‬לחיצה‬
‫על לחצן בחירה תחליף את‬
‫יחידות המידה של המהירות בין‬
‫מייל לשעה וקילומטרים לשעה‪.‬‬
‫‪246‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫שינוי יחידות המדידה בתפריט‬
‫מהירות הרכב לא תשנה את‬
‫יחידות המדידה בצג המידע‬
‫האלקטרוני ‪.EVIC‬‬
‫נתוני נסיעה‬
‫לחץ על לחצנים "למעלה"‬
‫ו"למטה" עד שתגיע לתפריט‬
‫נתוני נסיעה "‪ " Trip Info‬ולחץ על‬
‫לחצן "בחירה"‪ .‬ניתן לבחור בין‬
‫האפשרויות הבאות‪:‬‬
‫‪ ‬מד מרחק ‪A‬‬
‫‪ ‬מד מרחק ‪B‬‬
‫‪ ‬פרק זמן שחלף‬
‫לחץ על לחצנים "למעלה"‬
‫בכדי לדפדף בין‬
‫ו"למטה"‬
‫האפשרויות‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מד מרחק ‪A‬‬
‫מציין את המרחק שהרכב נסע‬
‫מאז האיפוס האחרון של מד‬
‫מרחק ‪.A‬‬
‫איפוס התצוגה‬
‫ניתן לאפס תצוגה מסוימת רק‬
‫כאשר זאת התצוגה הפעילה‪ .‬לחץ‬
‫על לחצן ה"בחירה" פעם אחת‬
‫לאיפוס התצוגה הפעילה‪ ,‬במידה‬
‫והיא ניתנת לאיפוס‪ .‬על מנת‬
‫לאפס את כל התצוגות הניתנות‬
‫לאיפוס‪ ,‬לחץ למשך שתי שניות‬
‫על לחצן ה"בחירה" )‪.(SELECT‬‬
‫פרק זמן שחלף )‪(Elapsed Time‬‬
‫מציג את פרק הזמן הכולל‬
‫מהאיפוס האחרון כאשר מתג‬
‫ההתנעה במצב "‪ ."ACC‬הזמן‬
‫מצטבר כל עוד מתג ההתנעה‬
‫במצב "‪ "ON‬או "‪."START‬‬
‫שינוי הצגת יחידות המידה‬
‫לבחירת יחידות המידה‪ ,‬לחץ על‬
‫לחצנים "למעלה" ו"למטה" עד‬
‫שתגיע לתפריט יחידות "‪"Units‬‬
‫ולחץ על לחצן "בחירה"‪ .‬ניתן‬
‫לבחור בין "‪) "ENGLISH‬הצגת‬
‫המידות במייל( או "‪"METRIC‬‬
‫)הצגת המידות בק"מ(‪.‬‬
‫מד מרחק ‪B‬‬
‫מציין את המרחק שהרכב נסע‬
‫מאז האיפוס האחרון של מד‬
‫מרחק ‪.B‬‬
‫‪247‬‬
‫מידע על הרכב‬
‫)אפשרויות מידע לנהג(‬
‫לחץ על לחצנים "למעלה"‬
‫ו"למטה" עד שתגיע לתפריט‬
‫הגדרות "‪ "SYSTEM‬ולחץ על‬
‫לחצן "בחירה"‪ .‬לחץ על הלחצנים‬
‫למעלה ולמטה בכדי לדפדף בין‬
‫האפשרויות הבאות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫טמפרטורת נוזל הקירור‬
‫טמפרטורת שמן המנוע‬
‫לחץ שמן המנוע‬
‫שעות מנוע‬
‫תצוגת מערכת "היכנס וסע"‬
‫)אם מותקנת(‬
‫כאשר לחצן הפעלת‪/‬הדממת‬
‫המנוע נלחץ על מנת לשנות את‬
‫מצבי הפעולה‪ ,‬הסמל של שלט‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מערכת היכנס וסע מופיע בפינה‬
‫הימנית תחתונה של תצוגת מרכז‬
‫המידע האלקטרוני‪.‬‬
‫תצוגת המצפן ‪ /‬הטמפרטורה‬
‫תצוגת המצפן מראה את הכיוון‬
‫אליו פונה הרכב‪ .‬מרכז המידע‬
‫האלקטרוני יכול להציג אחד‬
‫משמונה אפשרויות שונות של‬
‫המצפן ואת מד הטמפרטורה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫עם הפעלת הרכב‪ ,‬המערכת תציג‬
‫את הטמפרטורה האחרונה‬
‫שנמדדה‪ .‬יתכן והטמפרטורה‬
‫תתעדכן רק לאחר מספר דקות‬
‫של נסיעה‪ .‬טמפרטורת המנוע‬
‫עלולה להשפיע על קריאת‬
‫הטמפרטורה החיצונית ולכן‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫הטמפרטורה נמדדת רק כאשר‬
‫הרכב בתנועה‪.‬‬
‫כיול אוטומטי של המצפן‬
‫כאשר הרכב חדש‪ ,‬יתכן ויידרש‬
‫כיול של המצפן‪ .‬אם המצפן אינו‬
‫יציב במרכז המידע מופיעה‬
‫ההודעה "‪ ,"CAL‬ניתן לכיילו על‬
‫ידי ביצוע של סיבוב אחד או יותר‬
‫של ‪ 360º‬בשטח ללא חפצים‬
‫מתכתיים גדולים עד שההודעה‬
‫"‪ "CAL‬תעלם מהתצוגה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫כיול תקין דורש נסיעה בשטח‬
‫מישורי וסביבה נקיה ממתכות‬
‫גדולות כמו גשרים‪ ,‬מבנים‪ ,‬כבלי‬
‫חשמל וכו'‪.‬‬
‫‪248‬‬
‫כיול ידני של המצפן )אם מותקן(‬
‫אם המצפן נראה לא יציב‪ ,‬ניתן‬
‫לכיילו גם בצורה ידנית‪:‬‬
‫‪ .1‬העבר את מתג ההתנעה למצב‬
‫‪.ON‬‬
‫‪ .2‬לחץ על לחצני ה"למטה"‬
‫לתפריט‬
‫עד‬
‫ו"למעלה"‬
‫ההגדרות )‪ (SETUP‬ואז לחץ‬
‫על לחצן "בחירה"‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ על לחצן ה"למטה" עד‬
‫שתופיע התצוגה‪:‬‬
‫"‪."Calibrate Compass‬‬
‫‪ .4‬לחץ על לחצן ה"בחירה"‬
‫להתחלת הכיול‪ ,‬התצוגה‬
‫"‪ "CAL‬תופיע המרכז המידע‬
‫האלקטרוני‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ .5‬השלם סיבוב אחד או יותר של‬
‫‪ ,360º‬בשטח ללא חפצים‬
‫עד‬
‫גדולים‬
‫מתכתיים‬
‫שהתצוגה "‪ "CAL‬תעלם‪.‬‬
‫כעת המצפן יתפקד כרגיל‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫יש להרחיק חפצים מגנטיים‬
‫וטלפונים סלולאריים מחלקו‬
‫העליון של לוח המחוונים‪ ,‬שם‬
‫ממוקם חיישן המצפן‪.‬‬
‫סטיית מצפן‬
‫למצפן יש סטייה קלה הנובעת‬
‫מההבדל בין הקוטב המגנטי‬
‫והקוטב הגיאוגרפי‪ .‬באזורים‬
‫מסוימים הסטייה מספיק גדולה‬
‫כדי לגרום לקריאת מצפן שגויה‪.‬‬
‫על מנת שהמצפן יתפקד כראוי‪,‬‬
‫יש לקבוע את האזור הגיאוגרפי‬
‫בו נוסע הרכב באופן הבא‪:‬‬
‫‪ .1‬העבר את מתג ההתנעה למצב‬
‫"‪."ON‬‬
‫‪ .2‬לחץ על לחצני ה"למטה"‬
‫לתפריט‬
‫עד‬
‫ו"למעלה"‬
‫ההגדרות )‪ (SETUP‬ואז לחץ על‬
‫לחצן "בחירה"‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ על לחצן ה"למטה" עד‬
‫שתופיע התצוגה‪:‬‬
‫"‪"Compass Variance‬‬
‫לאחר מכן לחץ על לחצן‬
‫ה"בחירה"‪ .‬האזור האחרון‬
‫שנבחר יופיע בתצוגה‪.‬‬
‫‪249‬‬
‫‪ .4‬לחץ על לחצן ה"בחירה" עד‬
‫שיופיע האזור המתאים‬
‫)ישראל אזור ‪.(7‬‬
‫‪ .5‬לחץ על לחצן ה"חזרה"‬
‫לצאת‬
‫כדי‬
‫)‪(RETURN‬‬
‫מהאיפוס‪.‬‬
‫הגדרות אישיות ‪ -‬אפשרויות‬
‫הניתנות לתכנות ע"י המשתמש‬
‫ניתן לשנות את ההגדרות‬
‫האישיות כאשר תיבת ההילוכים‬
‫במצב "‪) "P‬חנייה(‪ .‬במידה וידית‬
‫בורר ההילוכים אינה במצב חניה‬
‫תופיע ההודעה‪"PERSONAL :‬‬
‫"‪SETTING NOT AVAILABLE‬‬
‫ולאחר מכן ההודעה ‪"VEHICLE‬‬
‫"‪ .NOT IN PARK‬לחץ על לחצן‬
‫התפריט עד להגעה לתפריט‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אפשרויות המשתמש‪ .‬השתמש‬
‫בלחצני ה"למטה" "למעלה"‬
‫בכדי לבחור באחת מהאפשרויות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫שפה )‪(Language‬‬
‫במצב זה‪ ,‬ניתן לבחור בין ‪ 6‬שפות‬
‫שונות לכל המערכות הנלוות‪.‬‬
‫לחץ על לחצני ה"למטה"‬
‫"למעלה" בכדי לדפדף בין‬
‫השפות‪ .‬לחץ על לחצן ה"בחירה"‬
‫כדי לבחור את השפה אנגלית‪,‬‬
‫צרפתית‪ ,‬ספרדית‪ ,‬איטלקית‪,‬‬
‫גרמנית והולנדית‪ .‬לאחר בחירת‬
‫שפה‪ ,‬התצוגה תופיע בשפה‬
‫שנבחרה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫נעילת דלתות אוטומטית‬
‫כאשר נבחרה אפשרות זאת‪ ,‬כל‬
‫דלתות הרכב ינעלו כאשר הרכב‬
‫נוסע במהירות גבוהה מ‪24-‬‬
‫קמ"ש‪ .‬לחץ על לחצן ה"בחירה"‬
‫בכדי להפעיל או לבטל את‬
‫האפשרות‪.‬‬
‫שחרור אוטומטי של נעילת‬
‫הדלתות‬
‫)‪(Auto UNLK On Exit‬‬
‫בבחירת מצב זה‪ ,‬תשתחרר נעילת‬
‫כל הדלתות אם הרכב עצר‪ ,‬תיבת‬
‫ההילוכים נמצאת במצב של‬
‫הילוך סרק )‪ (N‬או חניה )‪ (P‬ודלת‬
‫הנהג פתוחה‪ .‬לחץ ושחרר על‬
‫לחצן ה"בחירה" כדי להפעיל או‬
‫לבטל מצב זה‪.‬‬
‫‪250‬‬
‫שחרור נעילה מרחוק‬
‫)‪(Remote Unlock Sequence‬‬
‫האפשרות‬
‫נבחרה‬
‫כאשר‬
‫"‪"Driver Door 1st Press‬‬
‫תשתחרר נעילת דלת הנהג בלבד‪,‬‬
‫בלחיצה הראשונה על לחצן‬
‫שחרור נעילת הדלתות בשלט‪ .‬יש‬
‫ללחוץ פעמיים על הלחצן בשלט‬
‫כדי לשחרר את שאר הדלתות‪.‬‬
‫האפשרות‬
‫נבחרת‬
‫כאשר‬
‫‪"All‬‬
‫‪Doors‬‬
‫‪1st‬‬
‫"‪Press‬‬
‫תשוחרר נעילת כל הדלתות‬
‫בלחיצה ראשונה על לחצן שחרור‬
‫הדלתות בשלט‪.‬‬
‫למעבר בין האפשרויות לחץ על‬
‫לחצני ה"למטה ו"למעלה עד‬
‫להגעה לאפשרות זאת‪ .‬לחץ‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫ושחרר על לחצן ה"בחירה" כדי‬
‫לעבור בין האפשרויות‪.‬‬
‫קישור השלט לזיכרון‬
‫כאשר אפשרות זו נבחרה‪ ,‬ניתן‬
‫להשתמש בשלט הרכב על מנת‬
‫להפעיל אחת משתי אפשרויות‬
‫משתמש‪ .‬כל אחת מאפשרויות‬
‫המשתמש כוללת את כיוון מושב‬
‫הנהג‪ ,‬מראות הצד‪ ,‬וכיוון תחנות‬
‫רדיו‪ .‬כאשר נבחר ‪ ,OFF‬רק‬
‫לחצני הזיכרון בדלת הנהג‬
‫יכולים לשלוט באפשרויות‬
‫המשתמש‪ .‬על מנת לבחור‬
‫אפשרות זו לחץ על לחצן‬
‫ה"בחירה" עד אשר הסמן יופיע‬
‫באפשרות זאת‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫הבהוב אורות בנעילה מרחוק‬
‫)‪(Flash Lamp Lock‬‬
‫בבחירה במצב זה‪ ,‬פנסי הצד‬
‫יהבהבו עם נעילת או שחרור‬
‫הדלתות באמצעות השלט‪ ,‬עם או‬
‫ללא צפצוף בנעילה‪ .‬לחץ ושחרר‬
‫על לחצן ה"בחירה" כדי להפעיל‬
‫או לבטל מצב זה‪.‬‬
‫שלט מערכת היכנס וסע )אם‬
‫מותקן( )‪(Keyless Enter-N-Go‬‬
‫אפשרות זאת מאפשרת לך לנעול‬
‫ולשחרר את דלתות הרכב ללא‬
‫כל צורך ללחוץ על הלחצנים‬
‫בשלט הרחוק של הרכב‪ .‬כדי‬
‫לבחור‪ ,‬לחץ ושחרר על לחצן‬
‫ה"בחירה" כדי להפעיל או לבטל‬
‫מצב זה‪.‬‬
‫‪251‬‬
‫השהית כיבוי פנסים קדמיים‬
‫)‪(Headlights Off Delay‬‬
‫בבחירת מצב זה ניתן לבחור את‬
‫משך הזמן בו הפנסים הראשיים‬
‫יישארו דולקים בעת היציאה‬
‫מהרכב‪ .‬ניתן לבחור ‪ 60 ,30 ,0‬או‬
‫‪ 90‬שניות‪ .‬לחץ על לחצן‬
‫ה"בחירה" עד שיוצגו ‪60 ,30 ,0‬‬
‫או ‪ 90‬לפי בחירתך‪.‬‬
‫הזזת מושב הנהג בכניסה‪/‬יציאה‬
‫)‪(Easy Entry/Exit Seat‬‬
‫מצב זה מאפשר מיקום אוטומטי‬
‫של מושב הנהג על מנת להקל את‬
‫הכניסה והיציאה מהרכב‪ .‬כדי‬
‫לבחור‪ ,‬לחץ ושחרר על לחצן‬
‫ה"בחירה" כדי להפעיל או לבטל‬
‫מצב זה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הערה‪:‬‬
‫המושב יחזור למצב שנקבע‬
‫בזיכרון )אם האפשרות הזאת‬
‫מופעלת מהשלט רחוק( כאשר‬
‫תשתמש בשלט רחוק לפתיחת‬
‫הדלת‪.‬‬
‫הטיית מראות הצד בנסיעה‬
‫לאחור‬
‫כאשר אפשרות זאת נבחרה‬
‫והרכב נמצא בהילוך אחורי‪,‬‬
‫מראות הצד החיצוניות יתכוונו‬
‫כלפי מטה בכדי לאפשר לנהג‬
‫לראות את האזורים ה"מתים"‬
‫בחפצים‬
‫מפגיעה‬
‫ולהימנע‬
‫מאחורי הרכב‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫השהיית כיבוי אביזרים חשמליים‬
‫)‪(Key Off Power Delay‬‬
‫כאשר אפשרות זאת נבחרה‪,‬‬
‫החלונות החשמליים‪ ,‬הרדיו‪ ,‬ה‪-‬‬
‫‪ ,DVD‬חלון הגג החשמלי )אם‬
‫מותקן(‪ ,‬מערכת הבקרה הקולית‬
‫)אם מותקנת( ושקעי החשמל‬
‫ברכב יישארו פעילים למשך ‪10‬‬
‫דקות נוספות מרגע מעבר מתג‬
‫ההתנעה למצב ‪ .OFF‬פתיחת‬
‫אחת הדלתות ברכב תבטל את‬
‫האפשרות להשהיה‪ .‬כדי לבחור‪,‬‬
‫דפדף בעזרת הלחצנים ל"מעלה"‬
‫ו"למטה" עד להגעת האפשרות‬
‫הרצויה‪ ,‬לחץ ושחרר את לחצן‬
‫ה"בחירה" כדי לבטל או להפעיל‬
‫מצב השהיה ל‪ 45-‬שניות‪ 5 ,‬דקות‬
‫או ‪ 10‬דקות‪.‬‬
‫‪252‬‬
‫דרך גישה מוארת‬
‫)‪(Illuminated Approach‬‬
‫בבחירה במצב זה‪ ,‬ניתן לבחור‬
‫את משך הזמן בו הפנסים‬
‫הראשיים יישארו דולקים מרגע‬
‫שחרור הדלתות על ידי השלט‪-‬‬
‫רחוק‪ .‬ניתן לבחור בין ‪ ,60 ,30‬או‬
‫‪ 90‬שניות או כלל לא‪ .‬כדי לבחור‪,‬‬
‫דפדף בעזרת הלחצנים למעלה‬
‫ולמטה עד להגעת האפשרות‬
‫הרצויה‪ ,‬לחץ ושחרר את לחצן‬
‫ה"בחירה" כדי לבחור את‬
‫האפשרות הרצויה‪.‬‬
‫מערכת‬
‫עזר‬
‫הפעלה‪/‬ביטול‬
‫בחניה‬
‫מערכת העזר בחניה תאתר‬
‫מכשולים מאחורי הרכב כאשר‬
‫ידית בורר ההילוכים נמצאת‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫בהילוך אחורי ומהירות הרכב‬
‫קטנה מ‪ 18-‬קמ"ש‪ .‬ניתן להפעיל‬
‫את המערכת במצב צליל בלבד‪,‬‬
‫צליל ותצוגה או לבטל את פעולת‬
‫המערכת‪ .‬בכדי לבחור‪ ,‬לחץ על‬
‫לחצן "הבחירה"‪.‬‬
‫התראת דלת נפתחת‬
‫כאשר אפשרות זאת נבחרה‪ ,‬פנסי‬
‫הסימון יפעלו כאשר דלתות‬
‫ההזזה הצידיות בפעולה )נפתחות‬
‫או נסגרות( בכדי לאותת לנהגים‬
‫אחרים שמישהו עלול לצאת או‬
‫להיכנס אל הרכב‪.‬‬
‫)‪(Display Units of Measure In:‬‬
‫הדלקת הפנסים הראשיים‬
‫באמצעות כפתור שחרור נעילת‬
‫הדלתות בשלט‬
‫כאשר אפשרות זאת נבחרה‪,‬‬
‫הפנסים הראשיים יפעלו למשך‬
‫של עד ‪ 90‬שניות כאשר נעילת‬
‫הדלתות שוחררה באמצעות‬
‫השלט הרחוק‪ .‬בכדי לבחור‬
‫אפשרות זאת‪ ,‬לחץ ושחרר את‬
‫לחצן "הבחירה" עד שהתקבל‬
‫שינוי תצוגת יחידות מידה‬
‫ניתן לשנות את יחידות המידה‬
‫של מרכז המידע האלקטרוני‪,‬‬
‫שעון המהירות ומערכת ה ‪GPS-‬‬
‫)אם מותקנת(‪ .‬כדי לבחור בין‬
‫האפשרויות‪ ,‬לחץ ושחרר את‬
‫לחצן "הבחירה" עד אשר יופיע‬
‫"‪ "ENGLISH‬או "‪."METRIC‬‬
‫‪253‬‬
‫המצב הרצוי מבין הבאים‪OFF :‬‬
‫)כבוי(‪ 30 ,‬שניות‪ 60 ,‬שניות או ‪90‬‬
‫שניות‪.‬‬
‫הפעלת אורות גבוהים‬
‫אוטומטית )אם מותקן(‬
‫‪Automatic High Beams‬‬
‫כאשר אפשרות זאת נבחרה‪,‬‬
‫האורות הגבוהים יכבו באופן‬
‫אוטומטי בתנאים המתאימים‪.‬‬
‫כדי לבחור‪ ,‬לחץ ושחרר את לחצן‬
‫"הבחירה" כדי להפעיל או לבטל‬
‫מצב זה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מערכת השמע‬
‫להוראות תפעול פנה לחוברת‬
‫העוסקת במערכת השמע‪.‬‬
‫שליטה ב‪iPod/USB/MP3 -‬‬
‫)אם מותקנת(‬
‫הערה‪:‬‬
‫סעיף זה מתייחס למערכות שמע‬
‫למערכת‬
‫המתממשקות‬
‫‪ Uconnect‬ובעלות קודי המכירה‬
‫‪ .RES/REQ/REL/RET‬למערכות‬
‫בעלות קודי מכירה‬
‫שמע‬
‫‪ RBZ/RHB/RHR/RHP/RHW‬או‬
‫לחוברות‬
‫התייחס‬
‫‪RB2‬‬
‫ההפעלה הנפרדות‪ .‬השליטה‬
‫ב‪ iPod/USB/MP3 -‬פועלת )אם‬
‫הותקנה( רק עם מערכות השמע‬
‫האלו‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫למערכת זאת קיימת יציאת ‪iPod‬‬
‫או יציאת ‪ USB‬לצורך חיבור‬
‫מכשירים חיצוניים דרך שקע ה‪-‬‬
‫‪ USB‬בקונסולה המרכזית או‬
‫בתא הכפפות‪ .‬המערכת תומכת‬
‫במערכות מסוג ‪Mini, 4G, Photo,‬‬
‫‪ .Nano, 5G iPod, iPhone‬מכשירי‬
‫‪ iPod‬מסוימים לא תומכים‬
‫במערכת זאת‪ .‬אנא פנה לאתר‬
‫האינטרנט של חברת ‪ Apple‬בכדי‬
‫העדכונים‬
‫את‬
‫"להוריד"‬
‫הדרושים‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ אם למערכת השמע ישנה‬‫כניסה חיצונית ל‪ USB-‬חבר‬
‫אליה ‪ iPod‬רק לאחר שקראת‬
‫‪254‬‬
‫בחוברת‬
‫ההוראות‬
‫את‬
‫ההפעלה המתאימה‪.‬‬
‫ חיבור ‪ iPod‬או מכשיר אחר‬‫לכניסת ‪ AUX‬אשר בפאנל‬
‫הקדמי של מערכת השמע‬
‫תאפשר הפעלת מדיה אך לא‬
‫השליטה‬
‫מערכת‬
‫דרך‬
‫המובנת וכך לא תוכל לשלוט‬
‫על המכשיר‪.‬‬
‫חיבור ‪ iPod‬או מכשיר חיצוני‬
‫אחר לשקע ה‪USB -‬‬
‫השתמש בכבל החיבור בכדי‬
‫לקשר בין המכשיר הנייד לשקע‬
‫הממוקם‬
‫ברכב‬
‫המתאים‬
‫בקונסולה המרכזית או בתא‬
‫הכפפות‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫שקע חיבור ‪ USB/AUX‬בקונסולה‬
‫המרכזית‬
‫לאחר שמערכת השמע הותקנה‬
‫וקושרה למערכת השליטה‬
‫שברכב ניתן להשתמש במערכת‬
‫השמע לטעינה ושליטה במכשיר‬
‫החיצוני‪ ,‬על ידי שימוש בלחצני‬
‫המערכת כמפורט בהמשך‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם סוללת המכשיר החיצוני‬
‫ריקה לחלוטין יתכן והוא לא‬
‫יתקשר עם מערכת השליטה‬
‫המובנת עד לטעינה מינימאלית‪.‬‬
‫מחובר‬
‫המכשיר‬
‫השארת‬
‫למערכת תבצע טעינה למצב‬
‫המבוקש‪.‬‬
‫אופן השימוש‬
‫על ידי שימוש בחיבור כבל ה‪-‬‬
‫‪ iPod‬או מכשיר חיצוני בעל‬
‫יציאת ‪:USB‬‬
‫ ניתן להשמיע את הקבצים של‬‫המכשיר החיצוני דרך מערכת‬
‫השמע ברכב‪ ,‬תוך הצגת‬
‫המידע )שם הזמר‪ ,‬שם השיר‪,‬‬
‫‪255‬‬
‫שם האלבום וכדומה( בתצוגת‬
‫מערכת השמע ברכב‪.‬‬
‫ ניתן לשלוט על המכשיר‬‫החיצוני על ידי לחצני מערכת‬
‫השמע‪.‬‬
‫ הסוללה של המכשיר החיצוני‬‫נטענת כל עוד הוא מחובר‬
‫למערכת )אם המכשיר תומך‬
‫בפעולה זאת(‪.‬‬
‫השליטה במכשיר חיצוני או‬
‫‪ iPod‬על ידי לחצני מערכת‬
‫השמע‬
‫על מנת להיכנס לתוך מערכת‬
‫ולאפשר‬
‫המובנת‬
‫השליטה‬
‫התממשקות למכשיר חיצוני לחץ‬
‫על לחצן "‪ "AUX‬שעל מערכת‬
‫השמע או לחץ על לחצן "‪"VR‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫ואמור "‪ "USB‬או ‪"Switch to‬‬
‫"‪ .USB‬לאחר שנכנסת למערכת‬
‫השליטה יתחילו להתנגן השירים‬
‫דרך מערכת השמע של הרכב‪.‬‬
‫מצב הפעלה )‪(Play Mode‬‬
‫כאשר נכנסת למערכת השליטה‬
‫המובנת השירים במכשיר ה‪iPod-‬‬
‫או במכשיר חיצוני אחר שמחובר‬
‫למערכת יתחילו להתנגן באופן‬
‫אוטומטי‪ .‬במצב זה‪ ,‬הנקרא‬
‫"מצב הפעלה" ניתן להשתמש‬
‫בלחצנים הבאים בכדי לשלוט‬
‫במכשיר החיצוני או ה‪:iPod-‬‬
‫‪ ‬השתמש בכפתור ה ‪TUNE-‬‬
‫בכדי לבחור את השיר הקודם‬
‫או את השיר הבא‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫‪ ‬סיבוב הכפתור בכיוון השעון‬
‫)קדימה( פעם אחת‪ ,‬בזמן‬
‫שרצועה מתנגנת‪ ,‬יעביר‬
‫לרצועה הבאה‪ .‬ניתן גם‬
‫ללחוץ על לחצן "‪ "VR‬ולהגיד‬
‫"‪."Next Track‬‬
‫‪ ‬סיבוב הכפתור נגד כיוון‬
‫השעון )אחורה( פעם אחת‪,‬‬
‫בזמן שרצועה מתנגנת‪ ,‬יעביר‬
‫לרצועה הקודמת‪ .‬ניתן גם‬
‫ללחוץ על לחצן "‪ "VR‬ולהגיד‬
‫"‪."Track Previous‬‬
‫‪ ‬ניתן לחזור אחורה ברצועה‬
‫המתנגנת על ידי לחיצה על‬
‫לחצן "‪ "<<RW‬והחזקתו‬
‫לחוץ‪ .‬לחיצה ארוכה מספיק‬
‫‪256‬‬
‫תחזיר‬
‫להתחלתה‪.‬‬
‫את‬
‫הרצועה‬
‫‪ ‬ניתן "לרוץ" קדימה ברצועה‬
‫המתנגנת על ידי לחיצה על‬
‫לחצן ">>‪ "FF‬והחזקתו לחוץ‪.‬‬
‫‪ ‬לחיצה יחידה על לחצן‬
‫"‪ "<<RW‬או לחצן ">>‪"FF‬‬
‫תקפוץ ‪ 5‬שניות קדימה או‬
‫אחורה באותה רצועה‪.‬‬
‫ה ‪SEEK-‬‬
‫‪ ‬השתמש בלחצני‬
‫בכדי לעבור לרצועה הקודמת‬
‫או לרצועה הבאה‪ .‬ניתן גם‬
‫ללחוץ על לחצן "‪ "VR‬ולהגיד‬
‫"‪."Next/Previous Track‬‬
‫‪ ‬כאשר רצועה מתנגנת‪ ,‬לחץ על‬
‫לחצן המידע "‪ "INFO‬בכי‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫לראות את המידע לגבי‬
‫הרצועה‪ .‬כל לחיצה על לחצן‬
‫המידע תציג פריט מידע אחר‬
‫לגבי הרצועה המתנגנת‪ .‬לאחר‬
‫מעבר על כל המידע לחיצה‬
‫לתצוגת‬
‫תחזור‬
‫נוספת‬
‫ההשמעה של מצב ההפעלה‪.‬‬
‫‪ ‬לחיצה על לחצן חזור‬
‫"‪ "REPEAT‬תגרום למערכת‬
‫השמע לנגן את אותה הרצועה‬
‫שוב‪ .‬ניתן גם ללחוץ על לחצן‬
‫"‪ "VR‬ולהגיד "‪"Repeat On‬‬
‫או‬
‫המצב‬
‫להפעלת‬
‫"‪ "Repeat Off‬להפסקתו‪.‬‬
‫‪ ‬לחיצה על לחצן הסריקה‬
‫"‪ "SCAN‬תפעיל את מצב‬
‫הסריקה במכשיר המחובר‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫במצב זה יתנגנו ‪ 10‬השניות‬
‫הראשונות של כל רצועה‬
‫ברשימה‪ .‬לחיצה נוספת על‬
‫לחצן הסריקה "‪"SCAN‬‬
‫תפסיק את ביצוע הסריקה‪.‬‬
‫בזמן מצב הסריקה ניתן‬
‫לעבור בין השירים באמצעות‬
‫לחיצה על לחצני "‪"<< SEEK‬‬
‫ו‪."SEEK >>"-‬‬
‫‪ ‬לחיצה על לחצן "‪"RND‬‬
‫)קיים בדגמי קוד מכירה ‪RES‬‬
‫בלבד( תפעיל מצב בו מערכת‬
‫השליטה תבחר רצועה באופן‬
‫אקראי בכל פעם ולא על פי‬
‫הקיים‬
‫הרצועות‬
‫סדר‬
‫במכשיר‪/‬ב‪ .iPod-‬ניתן גם‬
‫ללחוץ על לחצן "‪ "VR‬ולהגיד‬
‫"‪ "Shuffle On‬להפעלת המצב‬
‫‪257‬‬
‫או "‪ "Shuffle Off‬להפסקתו‪.‬‬
‫כאשר המצב האקראי נבחר‬
‫יופיע הסימן ‪ RND‬ברדיו‪.‬‬
‫מצב רשימה או חיפוש‬
‫)‪(List Or Browse Mode‬‬
‫בזמן מצב ההפעלה‪ ,‬לחיצה על כל‬
‫אחד מהלחצנים המתוארים‬
‫בהמשך תגרום להופעת מצב‬
‫רשימה‪ .‬מצב הרשימה מאפשר‬
‫דפדוף בין הרצועות והתפריטים‬
‫אשר במכשיר החיצוני‪.‬‬
‫‪ ‬כפתור ה‪ TUNE-‬משמש‬
‫כמו‬
‫אפשרויות‬
‫לאותם‬
‫הכפתור הסיבובי של המכשיר‬
‫החיצוני‪.‬‬
‫‪ ‬סיבוב הכפתור בכיוון‬
‫השעון )קדימה( או נגד‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫כיוון השעון )אחורה(‬
‫תדפדף בין הרשימות‬
‫ותציג את המידע אודות‬
‫הרצועה בצג מערכת‬
‫השמע‪ .‬כאשר הרצועה‬
‫אותה תרצה להשמיע‬
‫מוארת בצג מערכת השמע‬
‫לחץ על כפתור ה‪TUNE-‬‬
‫לבחירת הפעלת הרצועה‪.‬‬
‫סיבוב כפתור ה ‪TUNE-‬‬
‫מהר תדפדף ברשימה מהר‬
‫יותר‪ .‬במצב כזה יתכן‬
‫ותשים לב להשהיה קלה‬
‫בעדכון הנתונים בצג‬
‫מערכת השמע‪.‬‬
‫‪ ‬במהלך כל מצבי הרשימה‪,‬‬
‫מכשיר ה‪ iPod-‬מציג את‬
‫כל הרשימות בצורה‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫מעגלית‪ ,‬כך שאם השיר‬
‫אותו אתה מחפש נמצא‬
‫אחרון ברשימה‪ ,‬ניתן‬
‫לדפדף אחורה )נגד כיוון‬
‫השעון( במקום קדימה‬
‫ולהגיע אליו מהר יותר‪.‬‬
‫‪ ‬במצב רשימה‪ ,‬לחצני ה‪-‬‬
‫‪ PRESET‬במערכת השמע‬
‫כקיצורים‬
‫משמשים‬
‫לרשימות הבאות במכשיר‬
‫החיצוני‪.iPod/‬‬
‫‪ - Preset 1 ‬רשימת‬
‫השמעה‪.‬‬
‫‪ - Preset 2 ‬רשימת‬
‫אומנים‪.‬‬
‫‪ - Preset 3 ‬רשימת‬
‫אלבומים‪.‬‬
‫‪258‬‬
‫‪ - Preset 4 ‬רשימת‬
‫סוגים במוזיקה‪.‬‬
‫‪ - Preset 5 ‬רשימת‬
‫ספרי אודיו‪.‬‬
‫‪ - Preset 6 ‬רשימת‬
‫עדכונים‪.‬‬
‫‪ ‬לחיצה על לחצני ה‪-‬‬
‫את‬
‫תציג‬
‫‪PRESET‬‬
‫הרשימה שנבחרה בשורה‬
‫העליונה ואת הפריט‬
‫הראשון ברשימה הזאת‬
‫בשורה השנייה‪.‬‬
‫‪ ‬בכדי לצאת מהרשימה‬
‫ללא בחירת רצועה כלשהי‬
‫לחץ שנית על אותו כפתור‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫ה‪ PRESET-‬בכדי להיכנס‬
‫לרשימה‪.‬‬
‫‪ ‬לחצן ה‪ LIST-‬מציג את‬
‫התפריט הראשי במכשיר‬
‫החיצוני‪ .iPod/‬סובב את‬
‫כפתור ה‪ TUNE-‬בכדי לדפדף‬
‫ברשימת התפריט הראשי‬
‫במכשיר‪ .‬לחיצה על כפתור ה‪-‬‬
‫‪ TUNE‬תיכנס לאותו פריט‬
‫בתפריט הראשי אותו בחרת‪.‬‬
‫‪ ‬לחצן ה‪ MUSIC TYPE-‬הינו‬
‫לחצן קיצור נוסף לבחירת סוג‬
‫מוזיקה במכשיר‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫זהירות!‬
‫‪ ‬השארת מכשיר חיצוני או‬
‫‪ iPod‬ברכב בתנאי מזג אוויר‬
‫חם עלולה לגרום נזק‬
‫למכשיר‪.‬‬
‫‪ ‬השארת כבלי חיבור למכשיר‬
‫חיצוני או ‪ iPod‬ברכב בתנאי‬
‫מזג אוויר חם עלולה לגרום‬
‫נזק לכבל‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫אל תחבר או תסיר את כבל‬
‫המכשיר החיצוני או ה‪iPod-‬‬
‫במהלך הנסיעה‪ .‬פעולה זאת‬
‫עלולה לגרום לתאונה‪.‬‬
‫‪259‬‬
‫השמעת אודיו דרך בלוטות'‬
‫)‪(Bluetooth Streaming Audio‬‬
‫ניתן להשמיע מוזיקה מהמכשיר‬
‫הסלולארי באמצעות בלוטות'‬
‫ה ‪UconnectTM-‬‬
‫דרך מערכת‬
‫ברכב‪.‬‬
‫הפעלת מצב השמעת אודיו דרך‬
‫בלוטות'‬
‫על מנת להיכנס למצב זה‪ ,‬לחץ‬
‫על לחצן "‪ "AUX‬או לחץ על לחצן‬
‫‪"Bluetooth‬‬
‫ואמור‬
‫"‪"VR‬‬
‫"‪.Streaming Audio‬‬
‫מצב הפעלה‬
‫כאשר המערכת נמצאת במצב‬
‫בלוטות'‪ ,‬מכשירים שונים יכולים‬
‫לנגן מוזיקה דרך מערכת השמע‬
‫ברכב‪ ,‬אך מכשירים מסוימים‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫דורשים קודם את הפעלת‬
‫האפשרות במכשיר ולאחר מכן‬
‫מזרימים את המידע למערכת‬
‫ה‪ .UconnectTM-‬ניתן לחבר‬
‫‪ 7‬מכשירים שונים למערכת‬
‫ה‪ , UconnectTM-‬אך רק אחד יכול‬
‫להיבחר ולהתנגן‪.‬‬
‫בחירת מכשיר אחר‬
‫‪ .1‬לחץ על לחצן "‪ "PHONE‬בכדי‬
‫להתחיל‪.‬‬
‫‪ .2‬לאחר הצפצוף וההודעה‬
‫"‪ "Ready‬אמור "‪"Setup‬‬
‫ואחר כך אמור‪:‬‬
‫"‪."Select Audio Devices‬‬
‫‪ .3‬אמור את שם המכשיר או‬
‫המתן לשמיעת האפשרויות‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫מעבר לרצועה הבאה‬
‫השתמש בלחצן "‪ "SEEK UP‬או‬
‫לחץ על לחצן "‪ "VR‬ואמור‬
‫"‪ "Next Track‬בכדי לעבור‬
‫במכשיר‬
‫הבאה‬
‫לרצועה‬
‫הסלולארי שלך‪.‬‬
‫מעבר לרצועה הקודמת‬
‫השתמש בלחצן "‪"SEEK DOWN‬‬
‫או לחץ על לחצן "‪ "VR‬ואמור‬
‫"‪ "Previous Track‬בכדי לעבור‬
‫במכשיר‬
‫הקודמת‬
‫לרצועה‬
‫הסלולארי שלך‪.‬‬
‫דפדוף‬
‫לא ניתן לדפדף דרך מערכת‬
‫הבלוטות'‪ .‬רק המידע של‬
‫הרצועה הנוכחית יוצג דרך‬
‫המערכת‪.‬‬
‫‪260‬‬
‫שליטה על מערכת השמע‬
‫מגלגל ההגה )אם מותקן(‬
‫כפתורי השליטה על מערכת‬
‫השמע )גב גלגל ההגה(‬
‫בקרות השליטה מרחוק של‬
‫מערכת השמע ממוקמות בגב‬
‫גלגל ההגה במקום מחוגי השעה‬
‫‪ 3‬ו‪.9-‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫כפתור הנדנד הימני עם לחצן‬
‫במרכזו מבקר את עוצמת השמע‬
‫ומצב מערכת השמע‪.‬‬
‫לחיצה על החלק העליון של‬
‫הנדנד תגביר את עוצמת הקול‬
‫ולחיצה על החלק התחתון תנמיך‬
‫את העוצמה‪.‬‬
‫לחיצה על הכפתור האמצעי‬
‫משנה את מצב פעולת הרדיו בין‪-‬‬
‫‪ TAPE, CD ,FM ,AM‬בתלות‬
‫במערכות המותקנות ברכבך‪.‬‬
‫הבקרה השמאלית גם היא‬
‫כפתור נדנד עם לחצן במרכז‪.‬‬
‫פעולת הכפתור השמאלי משתנה‬
‫בהתאם למצב שבו נמצאת‬
‫המערכת‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫הפסקאות הבאות מתארות את‬
‫פעולת הכפתור השמאלי בכל‬
‫אחד ממצבי ההפעלה‪.‬‬
‫פעולת הרדיו‬
‫לחיצה על החלק העליון של‬
‫הנדנד השמאלי תחפש כלפי‬
‫מעלה את התחנה הבאה בעלת‬
‫הקליטה החזקה ביותר ולחיצה‬
‫על החלק התחתון תחפש כלפי‬
‫מטה את התחנה בעלת הקליטה‬
‫החזקה ביותר‪.‬‬
‫לחיצה על הכפתור הממוקם‬
‫באמצע הנדנד השמאלי תעביר‬
‫לתחנה הבאה שתוכנתה לזיכרון‬
‫בלחצני התחנות‪.‬‬
‫נגן תקליטורים‬
‫לחיצה אחת על החלק העליון של‬
‫הנדנד השמאלי תעביר לשיר הבא‬
‫‪261‬‬
‫בתקליטור‪ .‬לחיצה אחת על‬
‫החלק התחתון תדלג לתחילת‬
‫השיר הנוכחי או לתחילת השיר‬
‫הקודם אם מבוצע תוך שנייה‬
‫אחת מתחילת הנגינה של השיר‬
‫הנוכחי‪.‬‬
‫שתי לחיצות כלפי מעלה או מטה‬
‫ישמיעו את השיר השני ושלוש‬
‫לחיצות את השיר השלישי‪ ,‬וכך‬
‫הלאה‪ .‬במצב זה הלחצן האמצעי‬
‫לא מבצע כל פעולה‪.‬‬
‫אחזקת תקליטורי ‪CD/DVD‬‬
‫על מנת לשמור על תקליטורי‬
‫‪ CD/DVD‬היטב‪ ,‬בצע את‬
‫הפעולות הבאות‪:‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫אחוז את התקליטור בקצוות‬
‫שלו‪ .‬הימנע ממגע בשטח‬
‫הפנים שלו‪.‬‬
‫אם התקליטור מוכתם‪ ,‬נקה‬
‫את פני השטח בעזרת בד רך‪,‬‬
‫נגב מהמרכז החוצה‪.‬‬
‫אל תשתמש בנייר או עטיפה‬
‫משריטת‬
‫והימנע‬
‫קשה‬
‫התקליטור‪.‬‬
‫אל תשתמש בממיסים כמו‬
‫בנזין‪ ,‬טינר ותרסיסי ניקוי‬
‫אחרים לניקוי התקליטור‪.‬‬
‫אחסן את התקליטור במקומו‬
‫לאחר השימוש בו‪.‬‬
‫אל תחשוף את התקליטור‬
‫ישירות לשמש‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫‪ .7‬אל תאחסן את התקליטור‬
‫בטמפרטורות גבוהות‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם אתה מתקשה בהשמעת‬
‫תקליטור מסוים‪ ,‬יתכן והוא‬
‫פגום‪ .‬נסה להפעיל תקליטור‬
‫אחר‪.‬‬
‫הפעלת הרדיו ומכשירים‬
‫סלולאריים‬
‫הטלפון‬
‫במצבים מסוימים‬
‫הסלולארי אשר ברכב עלול‬
‫לגרום להפרעות קליטה לתחנות‬
‫הרדיו‪ .‬הפרעות אלו אינן פוגעות‬
‫במערכת השמע‪ .‬במידה וניתן‬
‫מקם את אנטנת המכשיר‬
‫הסלולארי במקום אחר שלא‬
‫יפריע לקליטת הרדיו‪ .‬במידה‬
‫‪262‬‬
‫ולא ניתן לעשות כך‪ ,‬הנמך את‬
‫עוצמת השמע ברדיו במהלך‬
‫השימוש במכשיר הסלולארי‪.‬‬
‫מערכות בקרת אקלים‬
‫מערכת בקרת האקלים מאפשרת‬
‫לך לשנות את הטמפרטורה‪,‬‬
‫כמות האוויר וכיוון זרימתו בתוך‬
‫רכב‪ .‬מתגי הבקרה נמצאים‬
‫מתחת למערכת השמע בקונסולה‬
‫הקדמית‪.‬‬
‫מערכת חימום ומיזוג אוויר‬
‫ידנית )אם מותקנת(‬
‫המתגים למערכת הידנית ברכב‬
‫זה כוללים סדרה של כפתורים‬
‫סיבוביים ולחצנים‪ .‬מתגים אלו‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫נוחים לשימוש ושולטים על תאני‬
‫החימום והמיזוג ברכב‪.‬‬
‫מתגי המערכת הידנית‬
‫‪ .1‬בקרת הטמפרטורה לנהג‬
‫בקרה זו משמשת לוויסות‬
‫טמפרטורת האוויר בתא‬
‫הנוסעים בצד הנהג‪ .‬סיבוב‬
‫הבקרה שמאלה תגרום‬
‫לטמפרטורות נמוכות יותר‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫וסיבוב הבקרה ימינה תגרום‬
‫לטמפרטורות גבוהות יותר‪.‬‬
‫"‪ ."OFF‬המתג צריך להיות‬
‫במצב פעולה בכדי לקרר או‬
‫לחמם את הרכב‪.‬‬
‫‪ .2‬בקרת המניפה הקדמית‬
‫בקרה זו משמשת לוויסות‬
‫כמות האוויר הנכנסת דרך‬
‫המערכת‪ .‬סיבוב הבקרה‬
‫לימין ממצב חדל מגבירה את‬
‫המהירות‪ ,‬סיבוב שמאלה עד‬
‫למצב חדל מפסיקה את‬
‫פעולת המניפה‪ .‬ישנן שבע‬
‫מהירויות שונות‪.‬‬
‫‪ .3‬בקרת הטמפרטורה לנוסע‬
‫בקרה זו משמשת לוויסות‬
‫טמפרטורת האוויר בתא‬
‫הנוסעים בצד הנוסע‪ .‬סיבוב‬
‫הבקרה שמאלה תגרום‬
‫לטמפרטורות נמוכות יותר‬
‫וסיבוב הבקרה ימינה תגרום‬
‫לטמפרטורות גבוהות יותר‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫בכלי רכב המאובזרים במערכת‬
‫התנעה מרחוק‪ ,‬מערכת בקרת‬
‫האקלים לא תפעל אם מתג‬
‫בקרת המניפה יהיה במצב חדל‬
‫‪ .4‬מצב הפשרה ‪ /‬רצפה‬
‫קיימת זרימת אוויר‬
‫מפתחים ברצפת הרכב‬
‫ומפתחים בבסיס השמשה‬
‫הקדמית‪ .‬מצב זה טוב‬
‫‪263‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫לתנאים בהם יש להפשיר את‬
‫הלחות מהשמשה וגם לאפשר‬
‫תנאים נוחים בתא הנוסעים‪.‬‬
‫‪ .5‬הפשרה קדמית‬
‫האוויר מוזרם‬
‫מפתחים בבסיס‬
‫השמשה הקדמית ופתחי‬
‫סילוק האדים מחלונות הצד‪.‬‬
‫יש להשתמש במצב זה‬
‫במהירות מניפה וחום מרביים‬
‫להבהרה מרבית של השמשה‬
‫הקדמית וחלונות הצד‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫מדחס מערכת מיזוג האוויר‬
‫משולב‪,‬‬
‫במצבים‪:‬‬
‫פועל‬
‫הפשרה‪ ,‬או שילוב של המצבים‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫האלו‪ .‬גם אם לחצן מיזוג‬
‫האוויר ‪ A/C‬אינו לחוץ‪ .‬מצב זה‬
‫מייבש את האוויר הלח בכדי‬
‫לעזור לייבש את השמשה‬
‫הקדמית מלחות‪ .‬על מנת‬
‫השתמש‬
‫בדלק‪,‬‬
‫לחסוך‬
‫במצבים אלו רק כשבאמת‬
‫צריך‪.‬‬
‫‪ .6‬הפשרה אחורית חשמלית‬
‫לחץ על לחצן זה בכדי‬
‫להפעיל את מפשיר‬
‫האדים האחורי ואת חימום‬
‫מראות הצד החיצוניות )אם‬
‫מותקן(‪ .‬נורית חיווי בלחצן‬
‫תדלק כאשר הוא לחוץ‬
‫והמפשיר החשמלי פועל‪.‬‬
‫מפשיר האדים האחורי‬
‫‪264‬‬
‫מפסיק את פעולתו באופן‬
‫אוטומטי לאחר ‪ 10‬דקות‪.‬‬
‫לחיצה נוספת תפעיל אותו‬
‫למשך ‪ 5‬דקות נוספות‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬ניתן להפסיק את פעולת‬
‫חימום המראות החיצוניות‬
‫בכל זמן באמצעות לחיצה על‬
‫לחצן מפשיר האדים האחורי‬
‫פעם נוספת‪.‬‬
‫‪ ‬בכדי למנוע את פריקת‬
‫המצבר‪ ,‬השתמש במפשיר‬
‫האדים האחורי רק כאשר‬
‫המנוע פועל‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫זהירות!‬
‫חוסר תשומת לב לאזהרות‬
‫הבאות עלול לגרום נזק לגופי‬
‫החימום‪:‬‬
‫היזהר בזמן רחיצת פנים‬
‫אין‬
‫האחורית‪.‬‬
‫השמשה‬
‫להשתמש בחומרים ממיסים או‬
‫חומרים קשים לשפשוף החלון‪.‬‬
‫השתמש במטלית רכה עם מעט‬
‫מים וסבון‪ ,‬נגב במקביל לפסים‬
‫)גופי החימום(‪ .‬מדבקות יש‬
‫להסיר באמצעות מים חמים‪.‬‬
‫אין להשתמש במגרדים כלשהם‪,‬‬
‫כלים חדים וכדומה על פנים‬
‫השמשה האחורית‪.‬‬
‫וודא שכל הציוד בתא המטען‬
‫נמצא במרחק סביר מהשמשה‬
‫האחורית‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫‪ .7‬בקרת סחרור האוויר‬
‫יש להשתמש במצב‬
‫של סחרור אוויר‬
‫כדי לזרז את קירור פנים הרכב‬
‫או בכדי למנוע חדירה של עשן‪,‬‬
‫ריחות ואבק מבחוץ אל פנים‬
‫הרכב‪ .‬מצב זה מסחרר את‬
‫האוויר בתוך הרכב וחוסם את‬
‫חדירת האוויר החיצוני פנימה‪.‬‬
‫בעת לחיצה על לחצן זה‪ ,‬תידלק‬
‫נורית חיווי בלחצן‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬אם לחצן הסחרור נלחץ‬
‫כאשר המערכת נמצאת במצב‬
‫משולב‪ ,‬מפשיר אדים או‬
‫רצפה‪ ,‬נורית החיווי תהבהב‬
‫‪265‬‬
‫‪ 3‬פעמים בכדי לסמן כי לא‬
‫ניתן לאפשר מצב סחרור‪.‬‬
‫במצב‬
‫ממושך‬
‫‪ ‬שימוש‬
‫הסחרור עלול לגרום לאוויר‬
‫ברכב להיות דחוס ועלולים‬
‫להצטבר אדים על החלונות‪.‬‬
‫שימוש ממושך במצב סחרור‬
‫אינו מומלץ‪.‬‬
‫‪ ‬השימוש במצב סחרור בתנאי‬
‫מזג אוויר קר עלולים לגרום‬
‫להצטברות אדים על החלונות‬
‫בגלל הלחות שברכב‪ .‬העבר‬
‫למצב כניסת אוויר מבחוץ על‬
‫מנת ליעל את פעולת‬
‫ההפשרה‪.‬‬
‫‪ ‬המדחס יפעל באופן אוטומטי‬
‫בכדי לייבש את האוויר‬
‫כאשר פעולת הסחרור תופסק‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫והמצב שיבחר יהיה זרימה‬
‫מלוח המחוונים או מהרצפה‪.‬‬
‫‪ ‬ניתן להפסיק את פעולת‬
‫המדחס באופן ידני ללא שינוי‬
‫פעולת המערכת‪.‬‬
‫‪ .8‬בקרת פעולת המזגן‬
‫מפעיל‬
‫זה‬
‫לחצן‬
‫ומפסיק את פעולת‬
‫המזגן‪ .‬נורית חיווי בלחצן‬
‫תדלק כאשר המזגן מופעל‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם ביצועי המערכת אינם‬
‫איכותיים מספיק בדוק אם לא‬
‫הצטבר לכלוך על מעבה המזגן‬
‫אשר בקדמת הרכב‪ .‬אם כן שטוף‬
‫אותו בעזרת סילון מים מהכיוון‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫הפנימי דרך המצנן והמעבה‬
‫לכיוון החוצה מהרכב‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫התקנה של מגני פגוש כאלה‬
‫ואחרים עלולה לגרום לזרימת‬
‫אוויר פחותה למעבה המזגן ובכך‬
‫לפגוע בביצועיו‪.‬‬
‫‪ .9‬לחצן מצב רצפה‬
‫קיימת זרימת אוויר‬
‫לפתחים אשר ברצפה‬
‫ומעט אוויר זורם למפשיר‬
‫וליציאות חלונות הצד‪.‬‬
‫‪.10‬לחצן מצב משולב‬
‫קיימת זרימת אוויר‬
‫מפתחים הממוקמים‬
‫בלוח המחוונים ומפתחים‬
‫הממוקמים ברצפה‪.‬‬
‫‪266‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫לכל הטמפרטורות פרט לגבוהה‬
‫ביותר או הנמוכה ביותר‪ ,‬יש‬
‫הבדלי טמפרטורות בין האוויר‬
‫שיגיע מהרצפה והאוויר שיגיע‬
‫מלוח המחוונים‪ .‬האוויר שיגיע‬
‫מהרצפה יהיה מעט חם יותר‬
‫בכדי לשמור על נוחות מירבית‪.‬‬
‫‪.11‬לוח מחוונים‬
‫קיימת זרימת אוויר‬
‫מפתחים הממוקמים‬
‫בלוח המחוונים‪ .‬ניתן לשלוט‬
‫האוויר‬
‫יציאת‬
‫בכיוון‬
‫מהפתחים‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הערה‪:‬‬
‫במצב זה ניתן לכוון את יציאות‬
‫האוויר המרכזיות לכיוון המושב‬
‫האחורי‪.‬‬
‫מצב חיסכון )‪(ECONOMY MODE‬‬
‫לפעולה במצב חיסכון הפסק את‬
‫פעולת המזגן ולאחר מכן סובב‬
‫לטמפרטורה הרצויה‪.‬‬
‫קירור מרבי )‪(MAX A/C‬‬
‫לקירור מירבי לחץ על לחצן ‪A/C‬‬
‫ולחצן סחרור האוויר ביחד‪.‬‬
‫בקרת טמפרטורה תלת‪-‬אזורית‬
‫)אם מותקנת(‬
‫בקרת‬
‫מערכת‬
‫באמצעות‬
‫הטמפרטורה התלת‪-‬אזורית ניתן‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫לשלוט בטמפרטורה בצורה‬
‫נפרדת עבור כל אחד מהנוסעים‬
‫במושבים הקדמיים ברכב‪.‬‬
‫כמו כן ניתן לשלוט בתנאי תא‬
‫הנוסעים באמצעות לוח הבקרה‬
‫הקדמי‪ .‬כאשר כפתור הבקרה‬
‫הראשי למפוח האחורי נמצא‬
‫במצב אחר ממצב אחורי בלבד‬
‫מתגי הבקרה שולטים גם בשאר‬
‫אזורי האקלים ברכב‪.‬‬
‫מצבי האוורור האחורי יהיו כמו‬
‫מקדימה‪ .‬מצב לוח המחוונים‬
‫נבחר באופן אוטומטי כאשר הוא‬
‫נבחר מקדימה‪ .‬כאשר היחידה‬
‫הקדמית נמצאת במצב משולב‬
‫יזרים אוויר גם מהיציאות‬
‫העליונות וגם מהתחתונות‪.‬‬
‫כאשר היחידה הקדמית נמצאת‬
‫‪267‬‬
‫במצב רצפה או מפשיר אדים‬
‫יזרים אוויר מיציאות הרצפה‪.‬‬
‫מתגי בקרת הטמפרטורה‬
‫‪ .1‬בקרת הטמפרטורה לנהג‬
‫בקרה זו משמשת לוויסות‬
‫טמפרטורת האוויר בצד הנהג‪.‬‬
‫סיבוב הבקרה שמאלה תגרום‬
‫לטמפרטורות נמוכות יותר‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫וסיבוב הבקרה ימינה תגרום‬
‫לטמפרטורות גבוהות יותר‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫לימין ממצב חדל מגבירה את‬
‫המהירות‪ ,‬סיבוב שמאלה עד‬
‫למצב חדל מפסיקה את‬
‫פעולת המניפה‪ .‬ישנן שבע‬
‫מהירויות שונות‪.‬‬
‫‪ .2‬בקרת מפוח אחורי‬
‫)אם מותקן(‬
‫השתמש בכפתור זה בכדי‬
‫לווסת את כמות האוויר‬
‫ליחידה האחורית בכל אחד‬
‫מהמצבים הנבחרים‪ .‬מהירות‬
‫המפוח האחורי תעלה עם‬
‫סיבוב הכפתור ימינה ממצב‬
‫סגור‪ .‬ישנם שבעה מהירויות‬
‫מפוח שונות‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫בכלי רכב המאובזרים בהתנעה‬
‫מרחוק‪ ,‬מערכת בקרת האקלים‬
‫לא תפעל אם מתג בקרת המניפה‬
‫יהיה במצב חדל "‪ ."OFF‬המתג‬
‫צריך להיות במצב פעולה בכדי‬
‫לקרר או לחמם את הרכב‪.‬‬
‫‪ .3‬בקרת המניפה הקדמית‬
‫בקרה זו משמשת לוויסות‬
‫כמות האוויר הנכנסת דרך‬
‫המערכת‪ .‬סיבוב הבקרה‬
‫‪ .4‬בקרת טמפרטורה אחורית‬
‫)אם מותקן(‬
‫כפתור זה מאפשר את בחירת‬
‫תא‬
‫עבור‬
‫הטמפרטורה‬
‫‪268‬‬
‫הנוסעים האחורי‪ .‬סובב‬
‫שמאלה לאוויר קר יותר‬
‫וימינה לאוויר חם יותר‪.‬‬
‫‪ .5‬בקרת הטמפרטורה לנוסע‬
‫בקרה זו משמשת לוויסות‬
‫טמפרטורת האוויר בתא‬
‫הנוסעים בצד הנוסע‪ .‬סיבוב‬
‫הבקרה שמאלה תגרום‬
‫לטמפרטורות נמוכות יותר‬
‫וסיבוב הבקרה ימינה תגרום‬
‫לטמפרטורות גבוהות יותר‪.‬‬
‫‪ .6‬מצב הפשרה ‪ /‬רצפה‬
‫קיימת זרימת אוויר‬
‫מפתחים ברצפת הרכב‬
‫ומפתחים בבסיס השמשה‬
‫הקדמית‪ .‬מצב זה טוב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫לתנאים בהם יש להפשיר את‬
‫הלחות מהשמשה וגם לאפשר‬
‫תנאים נוחים בתא הנוסעים‪.‬‬
‫‪ .7‬הפשרה קדמית‬
‫האוויר מוזרם מפתחים‬
‫בבסיס השמשה הקדמית‬
‫האדים‬
‫סילוק‬
‫ופתחי‬
‫מחלונות הצד‪ .‬יש להשתמש‬
‫במצב זה במהירות מניפה‬
‫וחום מרביים להבהרה מרבית‬
‫של השמשה הקדמית וחלונות‬
‫הצד‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫מדחס מערכת מיזוג האוויר‬
‫משולב‪,‬‬
‫במצבים‪:‬‬
‫פועל‬
‫הפשרה‪ ,‬או שילוב של המצבים‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫האלו‪ .‬אפילו אם לחצן מיזוג‬
‫האוויר ‪ A/C‬אינו לחוץ‪ .‬מצב‬
‫זה מייבש את האוויר הלח‬
‫בכדי לעזור לייבש את השמשה‬
‫הקדמית מלחות‪ .‬על מנת‬
‫השתמש‬
‫בדלק‪,‬‬
‫לחסוך‬
‫במצבים אלו רק כשבאמת‬
‫צריך‪.‬‬
‫‪ .8‬הפשרה אחורית חשמלית‬
‫לחץ על לחצן זה בכדי‬
‫להפעיל את מפשיר‬
‫האדים האחורי ואת חימום‬
‫מראות הצד החיצוניות )אם‬
‫מותקן(‪ .‬נורית חיווי בלחצן‬
‫תדלק כאשר הוא לחוץ‬
‫והמפשיר החשמלי פועל‪.‬‬
‫מפשיר האדים האחורי‬
‫‪269‬‬
‫מפסיק את פעולתו באופן‬
‫אוטומטי לאחר ‪ 10‬דקות‪.‬‬
‫לחיצה נוספת תפעיל אותו‬
‫למשך ‪ 5‬דקות נוספות‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬ניתן להפסיק את פעולת‬
‫חימום המראות החיצוניות‬
‫בכל זמן באמצעות לחיצה על‬
‫לחצן מפשיר האדים האחורי‬
‫פעם נוספת‪.‬‬
‫‪ ‬בכדי למנוע את פריקת‬
‫המצבר‪ ,‬השתמש במפשיר‬
‫האדים האחורי רק כאשר‬
‫המנוע פועל‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫זהירות!‬
‫חוסר תשומת לב לאזהרות‬
‫הבאות עלול לגרום נזק לגופי‬
‫החימום‪:‬‬
‫‪ ‬היזהר בזמן רחיצת פנים‬
‫השמשה האחורית‪ .‬אין‬
‫להשתמש בחומרים ממיסים‬
‫או חומרים קשים לשפשוף‬
‫החלון‪ .‬השתמש במטלית‬
‫רכה עם מעט מים וסבון‪ ,‬נגב‬
‫)גופי‬
‫לפסים‬
‫במקביל‬
‫החימום(‪ .‬מדבקות יש להסיר‬
‫באמצעות מים חמים‪.‬‬
‫‪ ‬אין להשתמש במגרדים‬
‫כלשהם‪ ,‬כלים חדים וכדומה‬
‫על פנים השמשה האחורית‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫זהירות! )המשך(‬
‫‪ ‬וודא שכל הציוד בתא המטען‬
‫סביר‬
‫במרחק‬
‫נמצא‬
‫מהשמשה האחורית‪.‬‬
‫‪ .9‬בקרת סחרור האוויר‬
‫יש להשתמש במצב‬
‫של סחרור אוויר‬
‫כדי לזרז את קירור פנים‬
‫הרכב או בכדי למנוע חדירה‬
‫של עשן‪ ,‬ריחות ואבק מבחוץ‬
‫אל פנים הרכב‪ .‬מצב זה‬
‫מסחרר את האוויר בתוך‬
‫הרכב וחוסם את חדירת‬
‫האוויר החיצוני פנימה‪ .‬בעת‬
‫לחיצה על כפתור זה‪ ,‬תידלק‬
‫נורית חיווי בכפתור‪.‬‬
‫‪270‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬אם לחצן הסחרור נלחץ‬
‫כאשר המערכת נמצאת במצב‬
‫משולב‪ ,‬מפשיר אדים או‬
‫רצפה‪ ,‬נורית החיווי תהבהב‬
‫‪ 3‬פעמים בכדי לסמן כי לא‬
‫ניתן לאפשר מצב סחרור‪.‬‬
‫במצב‬
‫ממושך‬
‫‪ ‬שימוש‬
‫הסחרור עלול לגרום לאוויר‬
‫ברכב להיות דחוס ועלולים‬
‫להצטבר אדים על החלונות‪.‬‬
‫שימוש ממושך במצב סחרור‬
‫אינו מומלץ‪.‬‬
‫‪ ‬השימוש במצב סחרור בתנאי‬
‫מזג אוויר קר עלולים לגרום‬
‫להצטברות אדים על החלונות‬
‫בגלל הלחות שברכב‪ .‬העבר‬
‫למצב כניסת אוויר מבחוץ על‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫את‬
‫פעולת‬
‫מנת ליעל‬
‫ההפשרה‪.‬‬
‫‪ ‬המדחס יפעל באופן אוטומטי‬
‫כדי לייבש את האוויר כאשר‬
‫פעולת הסחרור תופסק‬
‫והמצב שיבחר יהיה זרימה‬
‫מלוח המחוונים או מהרצפה‪.‬‬
‫‪ ‬ניתן להפסיק את פעולת‬
‫המדחס באופן ידני ללא שינוי‬
‫פעולת המערכת‪.‬‬
‫‪ .10‬בקרת פעולת המזגן‬
‫לחצן זה מפעיל‬
‫ומפסיק את פעולת‬
‫המזגן‪ .‬נורית חיווי בלחצן‬
‫תדלק כאשר המזגן מופעל‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם ביצועי המערכת אינם‬
‫איכותיים מספיק בדוק אם לא‬
‫הצטבר לכלוך על מעבה המזגן‬
‫אשר בקדמת הרכב‪ .‬אם כן שטוף‬
‫אותו בעזרת סילון מים מהכיוון‬
‫הפנימי דרך המצנן והמעבה‬
‫לכיוון החוצה מהרכב‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫התקנה של מגני פגוש כאלה‬
‫ואחרים עלולה לגרום לזרימת‬
‫אוויר פחותה למעבה המזגן ובכך‬
‫לפגוע בביצועיו‪.‬‬
‫‪.11‬לחצן מצב רצפה‬
‫קיימת זרימת אוויר‬
‫לפתחים אשר ברצפה‬
‫ומעט אוויר זורם למפשיר‬
‫וליציאות חלונות הצד‪.‬‬
‫‪271‬‬
‫‪.12‬לחצן מצב משולב‬
‫קיימת זרימת אוויר‬
‫מפתחים הממוקמים‬
‫בלוח המחוונים ומפתחים‬
‫הממוקמים ברצפה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫לכל הטמפרטורות פרט לגבוהה‬
‫ביותר או הנמוכה ביותר‪ ,‬יש‬
‫הבדלי טמפרטורות בין האוויר‬
‫שיגיע מהרצפה והאוויר שיגיע‬
‫מלוח המחוונים‪ .‬האוויר שיגיע‬
‫מהרצפה יהיה מעט חם יותר‬
‫בכדי לשמור על נוחות מירבית‪.‬‬
‫‪.13‬לוח מחוונים‬
‫קיימת זרימת אוויר‬
‫מפתחים הממוקמים‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫בלוח המחוונים‪ .‬ניתן לשלוט‬
‫בכיוון יציאת האוויר מהפתחים‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫במצב זה ניתן לכוון את יציאות‬
‫האוויר המרכזיות לכיוון המושב‬
‫האחורי‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫מתגי הבקרה של היחידה‬
‫האחורית עבור הנוסעים מאחור‬
‫ממוקמים בלוח העליון במרכז‬
‫הרכב‪.‬‬
‫בקרת אקלים אחורית ידנית‬
‫)אם מותקנת(‬
‫האקלים‬
‫בקרת‬
‫למערכת‬
‫האחורית ישנם פתחי אוויר‬
‫מהרצפה מתחת לדלת ההזזה‬
‫הצידית‪ ,‬ופתחי אוויר עליונים‬
‫היחידה‬
‫מאחור‪.‬‬
‫בתקרה‬
‫האחורית מספקת אוויר חם או‬
‫קר דרך כל אחד מהפתחים הללו‪.‬‬
‫מתגי הבקרה האחוריים‬
‫‪ -1‬מפוח אחורי‬
‫‪ -2‬טמפרטורה אחורית‬
‫‪ -3‬מצב אחורי‬
‫‪ -4‬נעילת בקרת אקלים אחורית‬
‫‪272‬‬
‫בקרת מפוח אחורי‬
‫מתג הבקרה המרכזי עבור‬
‫המפוח האחורי נמצא בלוח‬
‫בקרת האקלים הקדמי‪.‬‬
‫רק כאשר מתג הבקרה הקדמי‬
‫נמצא במצב אחורי "‪"REAR‬‬
‫קיימת שליטה מהמתגים של‬
‫הנוסעים מאחור‪.‬‬
‫למתג בקרת המפוח האחורי‬
‫הממוקם בלוח האחורי העליון‬
‫יש מצב חדל ומספר מהירויות‬
‫מפוח שונות‪ .‬זה מאפשר לנוסעי‬
‫השורה השנייה לשלוט בעוצמת‬
‫האוויר המסוחרר בתא הנוסעים‬
‫האחורי של הרכב‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫זהירות!‬
‫האוויר הפנימי נכנס למערכת‬
‫המיזוג דרך פתח בצד האחורי‬
‫ימני מאחורי נוסעי השורה‬
‫פתחי המחמם‬
‫השלישית‪.‬‬
‫ממוקמים בצד הימני של הרכב‬
‫מאחורי דלת ההזזה הימנית‪ .‬אין‬
‫לחסום את הפתחים הללו או‬
‫להציב ציוד לפני הפתחים‪.‬‬
‫המערכת החשמלית עלולה‬
‫להתחמם יתר על המידה ולגרום‬
‫נזק למנוע המפוח‪.‬‬
‫בקרת טמפרטורה אחורית‬
‫כפתור מצב בחירה אחורי‬
‫"‪ "REAR‬מאפשר את השליטה‬
‫ביחידה האחורית לנוסעים‬
‫מאחור‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫בכדי לשנות את הטמפרטורה‬
‫בחלק האחורי של הרכב‪ ,‬סובב‬
‫את בקרת הטמפרטורה נגד כיוון‬
‫השעון לקבלת אוויר קר ועם‬
‫כיוון השעון לקבלת אוויר חם‪.‬‬
‫האחוריים‬
‫המתגים‬
‫כאשר‬
‫נעולים על ידי המערכת הקדמית‪,‬‬
‫סימן הנעילה על מתג בקרת‬
‫הטמפרטורה דלוק ולא ניתן‬
‫להשתמש במתגי הלוח האחורי‬
‫העליון‪.‬‬
‫מצבי בקרה אחורית‬
‫מצב עליון‬
‫קיימת זרימת אוויר‬
‫מהפתחים העליונים‪ .‬ניתן‬
‫לשלוט בכיוון יציאת האוויר‬
‫מהפתחים הללו‪ .‬ניתן גם לסגור‬
‫את הפתחים לחסימת האוויר‪.‬‬
‫‪273‬‬
‫מצב משולב‬
‫קיימת זרימת אוויר‬
‫העליונים‬
‫מהפתחים‬
‫ומהפתחים התחתונים‬
‫הממוקמים ברצפה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫בכל המצבים יש הבדלי‬
‫טמפרטורות בין האוויר שיגיע‬
‫שיגיע‬
‫והאוויר‬
‫מהרצפה‬
‫שיגיע‬
‫האוויר‬
‫מלמעלה‪.‬‬
‫מהרצפה יהיה מעט חם יותר‬
‫בכדי לשמור על נוחות מירבית‪.‬‬
‫מצב רצפה‬
‫קיימת זרימת אוויר‬
‫מהפתחים ברצפה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אקלים‬
‫בקרת‬
‫מערכת‬
‫אוטומטית )אם מותקנת(‬
‫‪ ‬מערכת בקרת האקלים‬
‫התלת‪-‬אזורית האוטומטית‬
‫מבקרת באופן אוטומטי את‬
‫רמת הנוחיות הרצויה של‬
‫הנהג‪ ,‬הנוסע שלידו והנוסעים‬
‫מאחור‪.‬‬
‫‪ ‬כאשר הנוסעים ברכב בוחרים‬
‫במצב אוטומטי‪ ,‬מהירות‬
‫המאוורר נבחרת באופן‬
‫אוטומטי על ידי המערכת‬
‫והטמפרטורת ניתנת לשינוי‬
‫על ידי לחצנים המגבירים או‬
‫מפחיתים את הטמפרטורה‪.‬‬
‫‪ ‬ניתן לשלוט במערכת באופן‬
‫ידני על פי הצורך‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫‪ ‬אפשרות הסנכרון מספקת‬
‫תנאי אקלים אחידים לכל‬
‫הנוסעים ברכב )על פי הנהג(‬
‫על פי הצורך‪.‬‬
‫מערכת בקרת האקלים התלת‪-‬‬
‫אזורית האוטומטית מבקרת‬
‫באופן אוטומטי את רמת‬
‫הנוחיות הרצויה של הנהג‬
‫המערכת‬
‫ברכב‪.‬‬
‫והנוסעים‬
‫מכוונת באופן אוטומטי את‬
‫טמפרטורת האוויר‪ ,‬עוצמת‬
‫הזרימה של האוויר וכמות‬
‫האוויר המסוחרר וכיוונו‪ .‬מצב‬
‫זה מאפשר לשמור על תנאי מיזוג‬
‫אוויר מיטביים‪.‬‬
‫‪274‬‬
‫לוח השליטה במערכת בקרת‬
‫האקלים האוטומטית‬
‫‪ .1‬לחצן ‪A/C‬‬
‫לחץ ושחרר בכדי לשנות את מצב‬
‫פעולת המזגן‪ .‬הדלקת נורית‬
‫חיווי מסמלת שהמזגן פועל‪.‬‬
‫הפעלת מצב זה גורמת למערכת‬
‫לפעול במצב הפעלה ידני‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ .2‬חיווי מצב קדמי אוטומטי‬
‫נורית חיווי זאת מסמלת‬
‫שהמערכת נמצאת במצב קדמי‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫‪ .6‬תצוגת טמפרטורת אזור נוסע‬
‫את‬
‫מראה‬
‫זאת‬
‫תצוגה‬
‫הטמפרטורה לאזור הקדמי ימני‬
‫ברכב‪.‬‬
‫‪ .3‬תצוגת טמפרטורת אזור נהג‬
‫תצוגה זאת מראה את הגדרת‬
‫הטמפרטורה לאזור הקדמי‬
‫שמאלי ברכב‪.‬‬
‫‪ .7‬חיווי מצב אחורי אוטומטי‬
‫נורית זאת מסמלת שהמערכת‬
‫נמצאת במצב אחורי אוטומטי‪.‬‬
‫‪ .4‬תצוגת מצב‬
‫תצוגה זאת מראה את המצב‬
‫הנוכחי שנבחר )משולב‪ ,‬רצפה‪,‬‬
‫לוח מחוונים וכו'(‪.‬‬
‫‪ .5‬תצוגת בקרת המניפה‬
‫תצוגה זאת מראה את מהירות‬
‫המניפה הנוכחית שנבחרה‪.‬‬
‫‪ .8‬לחצן הפשרה קדמי‬
‫לחץ ושחרר בכדי לשנות את מצב‬
‫ההפשרה‪ .‬הנורית מסמלת שמצב‬
‫הפשרה פועל‪ .‬הפעלת מצב זה‬
‫גורמת למערכת לפעול במצב‬
‫הפעלה ידני‪ .‬המדחס יפעל מייד‬
‫עם הפעלת אפשרות זאת‪.‬‬
‫‪275‬‬
‫טמפרטורת‬
‫‪ .9‬לחצני בקרת‬
‫האוויר לנוסע‬
‫לחצנים אלו מאפשרים לנוסע‬
‫להעלות או להוריד את‬
‫הפרעה‬
‫ללא‬
‫הטמפרטורה‬
‫לטמפרטורת הנוסעים האחרים‪.‬‬
‫לחץ כלפי מטה בכדי להוריד את‬
‫הטמפרטורה וכלפי מעלה בכדי‬
‫להעלות אותה‪.‬‬
‫‪.10‬מתג בקרה אחורית‬
‫לחצן זה מאפשר לעבור בין‬
‫השליטה בבקרה האחורית‬
‫לקדמית‪ .‬לחץ על הלחצן בכדי‬
‫להפעיל את מסך השליטה‬
‫ביחידה האחורית ולאפשר‬
‫לשלוט‬
‫הקדמיים‬
‫לנוסעים‬
‫בהגדרות האקלים האחורי‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ .11‬נעילה אחורית‬
‫לחץ ושחרר את לחצן הנעילה‬
‫האחורית בכדי לנעול או לשחרר‬
‫את נעילת המתגים האחוריים‬
‫של בקרת האקלים האחורית‪.‬‬
‫טמפרטורה‬
‫‪.12‬לחצן בקרת‬
‫אוטומטית‬
‫לבקרה‬
‫יגרום‬
‫זה‬
‫לחצן‬
‫אוטומטית של טמפרטורת‬
‫זרימת האוויר‪ ,‬כמות ומהירות‬
‫הזרימה וסחרור האוויר‪ .‬לחץ‬
‫ושחרר לבחירה במצב זה‪ .‬לחיצה‬
‫על לחצן זה תשנה את מצב‬
‫הפעלת המזגן מידני לאוטומטי‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫‪.13‬לחצן כיבוי המערכת )‪(OFF‬‬
‫לחצן זה מכבה את מערכת בקרת‬
‫האקלים ברכב‪.‬‬
‫‪ .14‬בקרת מפוח‬
‫ישנן שבע מהירויות מפוח שונות‪,‬‬
‫מהירות המפוח גוברת עם סיבוב‬
‫הכפתור ימינה‪ .‬השימוש בכפתור‬
‫זה יגרום למערכת לעבור למצב‬
‫הפעלה ידני‪.‬‬
‫‪ .15‬חיווי כיבוי יחידה אחורית‬
‫נורית זאת מסמלת שמערכת‬
‫בקרת האקלים האחורית כבויה‪.‬‬
‫‪276‬‬
‫‪.16‬לחצן בקרת המצב‬
‫לחץ ושחרר בכדי לבחור את‬
‫המצב הרצוי לך )משולב‪ ,‬רצפה‪,‬‬
‫לוח מחוונים וכו'(‪ .‬השימוש‬
‫בלחצן זה יגרום למערכת לעבור‬
‫למצב הפעלה ידני‪.‬‬
‫‪.17‬לחצן סחרור‬
‫לחץ ושחרר בכדי לשנות את מצב‬
‫כניסת האוויר‪ .‬הנורית מסמלת‬
‫שמצב הסחרור פועל‪.‬‬
‫‪.18‬לחצן סנכרון )‪(SYNC‬‬
‫לחץ ושחרר בכדי לסנכרן את‬
‫טמפרטורות שני האזורים ברכב‬
‫לטמפרטורה שנבחרה על ידי‬
‫הנהג‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫טמפרטורת‬
‫‪.19‬לחצני בקרת‬
‫האוויר לנהג‬
‫לחצנים אלו מאפשרים לנהג‬
‫להעלות או להוריד את‬
‫הפרעה‬
‫ללא‬
‫הטמפרטורה‬
‫לטמפרטורת הנוסעים האחרים‪.‬‬
‫לחץ כלפי מטה בכדי להוריד את‬
‫הטמפרטורה וכלפי מעלה בכדי‬
‫להעלות אותה‪.‬‬
‫הפעלה אוטומטית‬
‫‪ .1‬לחץ על לחצן "‪ "AUTO‬בלוח‬
‫בקרת האקלים‪ .‬הודעת‬
‫החיווי "‪"FRONT AUTO‬‬
‫תידלק בתצוגת המערכת‬
‫ביחד עם ‪ 2‬טמפרטורות לנהג‬
‫ולנוסע שלידו‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫‪ .2‬בחר את הטמפרטורה הרצויה‬
‫אצל הנהג‪ ,‬הנוסע או הנוסעים‬
‫מאחור‪ .‬המערכת תשמור‬
‫על טמפרטורה זו באופן‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫‪ .3‬כשהמערכת הוצבה לרמת‬
‫הנוחיות שלך‪ ,‬אין יותר צורך‬
‫לשנות את הכיולים‪ .‬היעילות‬
‫המרבית מושגת באמצעות‬
‫מתן האפשרות למערכת‬
‫לפעול באופן אוטומטי‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬אין צורך לשנות את‬
‫הטמפרטורה כאשר הרכב‬
‫חם או קר‪ .‬המערכת תגיע‬
‫לטמפרטורה שנבחרה בצורה‬
‫‪277‬‬
‫ביותר‬
‫היעילה והמהירה‬
‫באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪ ‬ניתן להציג את הטמפרטורה‬
‫או‬
‫מטריות‬
‫ביחידות‬
‫אמריקאיות על ידי בחירה‬
‫הגדרות‬
‫במערכת‬
‫בכך‬
‫המשתמש של הרכב‪.‬‬
‫כאשר מתניעים את המנוע במזג‬
‫אוויר קר והמערכת במצב‬
‫אוטומטי‪ ,‬המניפה תפעל לאט עד‬
‫לטמפרטורת‬
‫יגיע‬
‫שהמנוע‬
‫מהירות‬
‫הרגילה‪.‬‬
‫העבודה‬
‫המניפה תתגבר ותותאם למצב‬
‫האוטומטי‪ .‬המניפה תפעל באופן‬
‫מיידי אם נבחר מצב הפשרה או‬
‫על ידי שינוי מהירות המניפה‬
‫בכפתור המתאים‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הפעלה ידנית‬
‫ניתן להפעיל את המערכת במצב‬
‫ידני ולשלוט בפעולות המערכת‪.‬‬
‫כאשר המערכת פועלת במצב‬
‫ידני‪ ,‬החיווי "‪ "AUTO‬לא יופיע‬
‫בתצוגת המערכת‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫כל אחת מהאפשרויות הבאות‬
‫פועלת ללא כל תלות באפשרות‬
‫אחרת‪ .‬אפילו שנבחרה אפשרות‬
‫האפשרויות‬
‫שאר‬
‫כלשהי‪,‬‬
‫ימשיכו לפעול באופן אוטומטי‪.‬‬
‫ישנן שבע מהירויות‬
‫מפוח שונות‪ .‬השתמש‬
‫בכפתור הסיבובי‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫על מנת לבחור את מהירות‬
‫המפוח הרצויה לך‪ .‬המהירות‬
‫מתגברת עם סיבוב הכפתור‬
‫ימינה )בכיוון השעון( ויורדת עם‬
‫סיבוב הכפתור שמאלה )נגד כיוון‬
‫השעון(‪.‬כעת מהירות המפוח‬
‫תישאר קבועה‪ ,‬עד אשר תיבחר‬
‫מהירות אחרת‪.‬‬
‫ניתן לבחור גם את כיוון יציאת‬
‫האוויר על ידי לחיצה על‬
‫הלחצנים הבאים‪.‬‬
‫מצב לוח מחוונים‬
‫קיימת זרימת אוויר‬
‫מפתחים הממוקמים בלוח‬
‫המחוונים‪ .‬ניתן לשלוט‬
‫ביציאות האוויר הללו על ידי‬
‫כיוון הפתחים‪.‬‬
‫‪278‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אוויר‬
‫זרימת‬
‫לקבלת‬
‫מקסימאלית לחלק האחורי יש‬
‫להפנות את פתחי האוויר בלוח‬
‫המחוונים לכיוון תא הנוסעים‬
‫האחורי‪.‬‬
‫מצב משולב‬
‫קיימת זרימת אוויר‬
‫מפתחים הממוקמים‬
‫ומפתחים‬
‫המחוונים‬
‫בלוח‬
‫הממוקמים ברצפה‪ .‬מעט אוויר‬
‫יוצא גם דרך הפתחים המיועדים‬
‫לחלונות הצד‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫בכל המצבים יש הבדלי‬
‫טמפרטורות בין האוויר שיגיע‬
‫מהרצפה והאוויר שיגיע מלוח‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫המחוונים‪ .‬האוויר שיגיע‬
‫מהרצפה יהיה מעט חם יותר‬
‫בכדי לשמור על נוחות מירבית‪.‬‬
‫מצב רצפה‬
‫קיימת זרימת אוויר‬
‫לפתחים אשר ברצפה‬
‫ומעט אוויר זורם למפשיר‬
‫וליציאות חלונות הצד‪.‬‬
‫מצב הפשרה ורצפה‬
‫זרימת‬
‫קיימת‬
‫מפתחים ברצפת‬
‫בבסיס‬
‫ומפתחים‬
‫הקדמית‪ .‬מצב זה טוב‬
‫בהם יש להפשיר את‬
‫מהשמשה וגם לאפשר‬
‫נוחים בתא הנוסעים‪.‬‬
‫אוויר‬
‫הרכב‬
‫השמשה‬
‫לתנאים‬
‫הלחות‬
‫תנאים‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫מצב הפשרה‬
‫האוויר מוזרם מפתחים‬
‫בבסיס השמשה הקדמית‬
‫ופתחי סילוק האדים מחלונות‬
‫הצד‪ .‬יש להשתמש במצב זה‬
‫במהירות מניפה וחום מרביים‬
‫להבהרה מרבית של השמשה‬
‫הקדמית וחלונות הצד‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫במצבים אחרים יתכן והמערכת‬
‫לא תזהה הצטברות אדים על‬
‫השמשה ויהיה צורך בבחירת‬
‫מצב הפשרה באופן ידני‪.‬‬
‫מיזוג אוויר‬
‫לחצן מיזוג האוויר ‪ A/C‬מאפשר‬
‫הפעלה או ביטול ידני של המזגן‪.‬‬
‫‪279‬‬
‫כאשר מצב זה נבחר במצב‬
‫קירור‪ ,‬יזרום אוויר יבש לרכב‪.‬‬
‫אם נדרש מצב חיסכון לחץ על‬
‫לחצן ‪ A/C‬שנית בכדי לבטל את‬
‫פעולת המזגן‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬אם המערכת במצב רצפה‪,‬‬
‫הפשרה או שניהם‪ ,‬ניתן‬
‫לבטל את פעולת המזגן אך‬
‫מומלץ להשאירו פועל בכדי‬
‫למנוע הצטברות אדים על‬
‫השמשה הקדמית‪.‬‬
‫‪ ‬אם הופיעו אדים על‬
‫השמשה הקדמית או‬
‫חלונות הצד הפעל את מצב‬
‫הפשרה והגבר את מהירות‬
‫המניפה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫סחרור אוויר‬
‫יש להשתמש במצב‬
‫של סחרור אוויר כדי‬
‫לזרז את קירור פנים הרכב‪ .‬מצב‬
‫זה משמש גם למניעת חדירה של‬
‫עשן‪ ,‬ריחות ואבק מבחוץ אל‬
‫פנים הרכב‪ .‬מצב זה מסחרר את‬
‫האוויר בתוך הרכב וחוסם את‬
‫חדירת האוויר החיצוני פנימה‪.‬‬
‫בעת לחיצה על לחצן זה‪ ,‬תידלק‬
‫נורית חיווי בלחצן‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫השימוש במצב סחרור אוויר‬
‫בתנאי מזג אוויר קר עלולים‬
‫לגרום להצטברות אדים על‬
‫החלונות בגלל הלחות שברכב‪.‬‬
‫העבר למצב כניסת אוויר‬
‫מבחוץ על מנת ליעל את פעולת‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫ההפשרה‪ .‬לא ניתן לבחור‬
‫במצב סחרור כאשר המערכת‬
‫פועלת במצבים רצפה‪ ,‬הפשרה‬
‫או שניהם יחד בכדי לאפשר‬
‫את הסרת האדים מהשמשה‬
‫הקדמית באופן מיטבי‪.‬‬
‫בקרת טמפרטורה אחורית‬
‫אוטומטית )אם מותקנת(‬
‫האקלים‬
‫בקרת‬
‫למערכת‬
‫האחורית ישנם פתחי אוויר‬
‫מהרצפה מתחת לדלת ההזזה‬
‫הצידית‪ ,‬ופתחי אוויר עליונים‬
‫היחידה‬
‫מאחור‪.‬‬
‫בתקרה‬
‫האחורית מספקת אוויר חם‬
‫מהפתחים התחתונים או אוויר‬
‫קר דרך הפתחים העליונים‪.‬‬
‫‪280‬‬
‫מתגי הבקרה של היחידה‬
‫האחורית ממוקמים בלוח בקרת‬
‫האקלים הקדמי‪.‬‬
‫לחיצה על לחצן הנעילה‬
‫האחורית בפאנל הקדמי‪ ,‬מדליק‬
‫סימן של נעילה בתצוגה‬
‫האחורית‪ .‬במצב זה טמפרטורת‬
‫וזרימת האוויר ביחידה האחורית‬
‫נשלטים מהפאנל הקדמי‪.‬‬
‫נוסעי השורה השנייה יכולים‬
‫לשלוט במערכת בקרת האקלים‬
‫האחורית רק כאשר הנעילה‬
‫מבוטלת‪.‬‬
‫מתגי מערכת בקרת האקלים‬
‫האחורית ממוקמים בלוח העליון‬
‫במרכז הרכב‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מתגי הבקרה האחוריים‬
‫‪ -1‬מהירות המפוח‬
‫‪ -2‬טמפרטורה אחורית‬
‫‪ -3‬מצב אחורי‬
‫‪ -4‬נעילת בקרת אקלים אחורית‬
‫‪ .1‬לחץ על כפתור נעילת‬
‫הטמפרטורה האחורית בפאנל‬
‫הבקרה הקדמי‪ .‬זה יכבה את‬
‫במתג‬
‫המנעול‬
‫סימן‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫הטמפרטורה של הנוסעים‬
‫מאחור‪.‬‬
‫‪ .2‬סובב את מתגי הבקרה של‬
‫המפוח האחורי‪ ,‬הטמפרטורה‬
‫ומצב יציאת האוויר בהתאם‬
‫לרצונך‪.‬‬
‫‪ .3‬בקרה אוטומטית נבחרת‬
‫באמצעות סיבוב מתג המפוח‬
‫האחורי נגד כיוון השעון‬
‫למצב אוטומטי "‪."AUTO‬‬
‫ברגע שנבחרה הטמפרטורה‬
‫הרצויה‪ ,‬המערכת תפעל להשגת‬
‫באופן‬
‫המיטביים‬
‫התנאים‬
‫אוטומטי‪ .‬כשהמערכת הוצבה‬
‫לרמת הנוחיות שלך‪ ,‬אין יותר‬
‫צורך לשנות את הכיולים‪.‬‬
‫מושגת‬
‫המרבית‬
‫היעילות‬
‫‪281‬‬
‫האפשרות‬
‫מתן‬
‫באמצעות‬
‫למערכת לפעול באופן אוטומטי‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬אין צורך לשנות את‬
‫הטמפרטורה כאשר הרכב‬
‫חם או קר‪ .‬המערכת תגיע‬
‫לטמפרטורה שנבחרה בצורה‬
‫היעילה והמהירה ביותר‬
‫באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪ ‬ניתן להציג את הטמפרטורה‬
‫או‬
‫מטריות‬
‫ביחידות‬
‫אמריקאיות על ידי בחירה‬
‫במערכת הגדרות המשתמש‬
‫של הרכב‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫בקרת מפוח אחורי‬
‫למתג בקרת המפוח האחורי יש‬
‫מצב כיבוי ומספר מהירויות‬
‫מפוח שונות הניתנים לבחירה על‬
‫ידי סיבוב המתג‪ .‬זה מאפשר‬
‫לנוסעי השורה השנייה לשלוט‬
‫בעוצמת האוויר המסוחרר בתא‬
‫הנוסעים האחורי של הרכב‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫האוויר הפנימי נכנס למערכת‬
‫המיזוג דרך פתח בצד האחורי‬
‫ימני מאחורי נוסעי השורה‬
‫פתחי החימום‬
‫השלישית‪.‬‬
‫ממוקמים בצד הימני של הרכב‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫זהירות! )המשך(‬
‫מאחורי דלת ההזזה הימנית‪ .‬אין‬
‫לחסום את הפתחים הללו או‬
‫להציב ציוד לפני הפתחים‪.‬‬
‫המערכת החשמלית עלולה‬
‫להתחמם יתר על המידה ולגרום‬
‫נזק למנוע המפוח‪.‬‬
‫בקרת טמפרטורה אחורית‬
‫בכדי לשנות את הטמפרטורה‬
‫בחלק האחורי של הרכב‪ ,‬סובב‬
‫את בקרת הטמפרטורה נגד כיוון‬
‫השעון לקבלת אוויר קר ועם‬
‫כיוון השעון לקבלת אוויר חם‪.‬‬
‫הטמפרטורה מוצגת בפאנל‬
‫הבקרה הקדמי‪.‬‬
‫האחוריים‬
‫המתגים‬
‫כאשר‬
‫נעולים על ידי המערכת הקדמית‪,‬‬
‫‪282‬‬
‫סימן הנעילה על מתג בקרת‬
‫הטמפרטורה דלוק ולא ניתן‬
‫להשתמש במתגי הלוח האחורי‬
‫העליון‪.‬‬
‫מצבי בקרה אחורית‬
‫מצב אוטומטי‬
‫המערכת האחורית שומרת על‬
‫התנאים הנוחים הנדרשים‬
‫לנוסעים מאחור באופן אוטומטי‪.‬‬
‫מצב עליון‬
‫קיימת זרימת אוויר‬
‫מהפתחים העליונים‪ .‬ניתן‬
‫לשלוט בכיוון יציאת‬
‫האוויר מהפתחים הללו‪.‬‬
‫ניתן גם לסגור את‬
‫הפתחים לחסימת האוויר‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מצב משולב‬
‫קיימת זרימת אוויר‬
‫העליונים‬
‫מהפתחים‬
‫ומהפתחים התחתונים‬
‫הממוקמים ברצפה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫בכל המצבים יש הבדלי‬
‫טמפרטורות בין האוויר שיגיע‬
‫שיגיע‬
‫והאוויר‬
‫מהרצפה‬
‫שיגיע‬
‫האוויר‬
‫מלמעלה‪.‬‬
‫מהרצפה יהיה מעט חם יותר‬
‫בכדי לשמור על נוחות מירבית‪.‬‬
‫מצב רצפה‬
‫קיימת זרימת‬
‫מהפתחים ברצפה‪.‬‬
‫אוויר‬
‫הפעלה בקיץ‬
‫כלי רכב בהם מותקנת מערכת‬
‫מיזוג אוויר חייבים להיות‬
‫מוגנים בנוזל קירור מונע קפיאה‬
‫באיכות גבוהה כדי לספק הגנה‬
‫מפני איכול ולהעלות את נקודת‬
‫הרתיחה של נוזל הקירור‪ ,‬וזאת‬
‫כנגד חימום יתר של המנוע‪.‬‬
‫הריכוז המומלץ הוא ‪ 50%‬אתילן‬
‫גליקול ו‪ 50% -‬מים‪.‬‬
‫הפעלה בחורף‬
‫בכדי לוודא הפעלה מיטבית של‬
‫מערכת החימום וההפשרה‬
‫בחורף יש לוודא שמערכת‬
‫הקירור של הרכב תקינה והסוג‬
‫והריכוז של נוזל הקירור נכון‪ .‬לא‬
‫מומלץ להשתמש במצב סחרור‬
‫‪283‬‬
‫אוויר בחודשי החורף משום שזה‬
‫יכול לגרום לערפול החלונות‪.‬‬
‫אחסון ממושך‬
‫כאשר יש צורך לאחסן את הרכב‬
‫או שלא נעשה בו שימוש למשך‬
‫שבועיים או יותר‪ ,‬הפעל את‬
‫המזגן כשהמנוע פועל בסיבובי‬
‫סרק למשך חמש דקות באוויר‬
‫הפתוח ומניפה במהירות גבוהה‪.‬‬
‫זה נעשה כדי לשמור על תקינות‬
‫מדחס המזגן‪.‬‬
‫ערפול החלונות‬
‫כאשר מזג האוויר גשום או לח‪,‬‬
‫החלונות ברכב נוטים להתערפל‬
‫בצידם הפנימי‪ .‬ברוב המקרים‪,‬‬
‫הפעלת מצב הפשרה או הפשרה‬
‫ורצפה תסיר את האדים‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מהחלונות‪ .‬יש לכוון את‬
‫הטמפרטורה‪ ,‬מהירות המניפה‬
‫וכיווני יציאת האוויר לנוחות‬
‫מרבית‪ .‬אין להפעיל את מצב‬
‫סחרור למשך זמן רב כאשר‬
‫המזגן פועל‪ ,‬זה עלול לגרום‬
‫לאדים שוב‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫מסנן אוויר למזגן )אם מותקן(‬
‫ברכבים המאובזרים במערכת‬
‫בקרת אקלים אוטומטית קיים‬
‫מסנן אוויר שדואג לסנן את‬
‫הזיהום והאבק מהאוויר‪ .‬יש‬
‫לדאוג להחליף את המסנן לפי‬
‫שגרת הטיפולים המומלצת‬
‫)בפרק ‪.(8‬‬
‫‪284‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫המלצות שימוש‬
‫מזג אוויר‬
‫מזג אוויר חם וחלל הרכב חם מאד‬
‫הגדרת הבקרה‬
‫והפעל‬
‫בחר במצב זרימת אוויר מלוח המחוונים‬
‫והמפוח על עוצמה חזקה‪ .‬פתח את‬
‫את המזגן‬
‫החלונות למשך כדקה על מנת להוציא את האוויר‬
‫החם‪ .‬כשנהיה נעים יותר בחר בתנאים הרצויים‪.‬‬
‫מזג אוויר חם‬
‫הפעל את המזגן‬
‫‪.‬‬
‫המחוונים‬
‫מזג אוויר קר וגשום‬
‫‪ .‬והפעל את‬
‫בחר במצב זרימת אוויר מהרצפה‬
‫בכדי למנוע הצטברות אדים‪.‬‬
‫המזגן‬
‫מזג אוויר קר‬
‫אם יש אדים‬
‫בחר במצב זרימת אוויר מהרצפה‬
‫על השמשה הקדמית בחר במצב אוויר מהרצפה‬
‫ביחד‪.‬‬
‫והפשרה‬
‫‪285‬‬
‫ובחר במצב זרימת אוויר מלוח‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪286‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫פרק ‪5‬‬
‫תפעול הרכב‬
‫נוהל התנעה ‪..............................................................‬‬
‫הגה כוח ‪...................................................................‬‬
‫בלם חניה ‪.................................................................‬‬
‫מערכת למניעת נעילת אופנים )‪............................... (ABS‬‬
‫מערכת בלמים עם בקרה אלקטרונית ‪..............................‬‬
‫נורית חיווי ואזהרה ‪ ESC‬ונורית חיווי ‪................... ESC OFF‬‬
‫צמיגים ‪ -‬מידע כללי ‪....................................................‬‬
‫שרשראות לצמיגים ‪.....................................................‬‬
‫המלצה סבב אופנים ‪....................................................‬‬
‫מערכת לבקרת לחץ הניפוח בצמיגים ‪.................... TPMS -‬‬
‫‪287‬‬
‫‪289‬‬
‫‪303‬‬
‫‪305‬‬
‫‪306‬‬
‫‪308‬‬
‫‪312‬‬
‫‪313‬‬
‫‪320‬‬
‫‪321‬‬
‫‪322‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫תפעול הרכב )המשך(‬
‫המלצות לסוג הדלק ‪331 ....................................................‬‬
‫מילוי דלק ‪334 .................................................................‬‬
‫גרירת גרור ‪335 ...............................................................‬‬
‫גרירת הרכב ‪345 ..............................................................‬‬
‫‪288‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫נוהל התנעה‬
‫לפני התנעת המנוע‪ ,‬כוון את‬
‫מושב הנהג‪ ,‬את המראות‬
‫הפנימיות והחיצוניות וחגור את‬
‫חגורת הבטיחות‪ .‬במידה ויש‬
‫נוסעים נוספים‪ ,‬וודא שגם הם‬
‫חגורים בחגורות הבטיחות‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬השארת ילדים ברכב ללא‬
‫השגחה היא מסוכנת‪ .‬הילד‪,‬‬
‫או אחרים‪ ,‬עלולים להיפגע‪.‬‬
‫אין להשאיר את המפתחות‬
‫במתג ההתנעה‪ .‬ילד עלול‬
‫החלונות‬
‫את‬
‫להפעיל‬
‫החשמליים‪ ,‬בקרות אחרות‬
‫או לגרום לתזוזת הרכב‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫תיבת הילוכים אוטומטית‬
‫ידית ההילוכים חייבת להיות‬
‫בהילוך סרק )‪ (N‬או חניה )‪(P‬‬
‫בכדי להתניע את המנוע‪ .‬לחץ על‬
‫דוושת הבלמים לפני העברת ידית‬
‫ההילוכים להילוך כלשהו‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫אי הקפדה על אמצעי הזהירות‬
‫הבאים עלולה לגרום נזק לתיבת‬
‫תיבת ההילוכים האוטומטית‪:‬‬
‫‪ ‬העבר את בורר תיבת‬
‫למצב "‪"P‬‬
‫ההילוכים‬
‫)חניה( רק לאחר שהרכב עצר‬
‫באופן מוחלט‪.‬‬
‫‪289‬‬
‫זהירות! )המשך(‬
‫‪ ‬העבר את בורר תיבת‬
‫ההילוכים למצב "‪) "R‬הילוך‬
‫אחורי( רק לאחר שהרכב‬
‫עצר באופן מוחלט והמנוע‬
‫פועל בסיבובי סרק‪.‬‬
‫‪ ‬אל תשלב את בורר תיבת‬
‫ההילוכים להילוך נסיעה‬
‫קדימה ממצב "‪) "R‬הילוך‬
‫אחורי(‪) "P" ,‬חניה( או "‪"N‬‬
‫)סרק( כאשר מהירות המנוע‬
‫גדולה יותר ממהירות הסרק‪.‬‬
‫‪ ‬לפני העברת בורר תיבת‬
‫ההילוכים למצב כלשהו‬
‫הפעל את דוושת הבלם‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫השימוש בשלט עם מפתח פנימי‬
‫)התנעת ‪ ,TIP‬התנעה "בנגיעה"(‬
‫הערה‪:‬‬
‫אין צורך ל"פמפם" או ללחוץ את‬
‫דוושת ההאצה בזמן ההתנעה‬
‫של מנוע קר או חם‪.‬‬
‫אל תלחץ על דוושת ההאצה‪.‬‬
‫סובב את מפתח ההתנעה למצב‬
‫‪ START‬ושחרר כאשר המנוע‬
‫מתניע‪ .‬מנוע ההתנעה ימשיך‬
‫לפעול‪ ,‬ויפסיק באופן אוטומטי‬
‫כאשר המנוע יתניע‪ .‬אם המנוע‬
‫אינו מצליח להתניע‪ ,‬מנוע‬
‫ההתנעה יפסיק את פעולתו‬
‫באופן אוטומטי תוך ‪ 10‬שניות‪.‬‬
‫במקרה כזה‪ ,‬סובב את המפתח‬
‫למצב ‪ ,LOCK‬המתן ‪ 10‬עד ‪15‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫שניות ולאחר מכן חזור על נוהל‬
‫התנעה רגילה‪.‬‬
‫מערכת "היכנס וסע"‬
‫)אם מותקנת(‬
‫זאת‬
‫אפשרות‬
‫לך‬
‫מאפשרת‬
‫להפעיל את מתג‬
‫ההתנעה על ידי‬
‫לחיצת לחצן‪ ,‬כל‬
‫עוד קיים לחצן התנעה‪/‬כיבוי‬
‫מנוע ברכב ושלט המערכת נמצא‬
‫בתוך הרכב‪.‬‬
‫של‬
‫לחצן‬
‫התקנה והסרה‬
‫התנעה‪/‬הדממת מנוע‬
‫התקנת הלחצן‬
‫‪ .1‬הסר את המפתח ממתג‬
‫ההתנעה‪.‬‬
‫‪ .2‬הכנס את לחצן התנעה‪/‬כיבוי‬
‫ההתנעה‬
‫למתג‬
‫מנוע‬
‫כשהכיתוב מופנה כלפי חוץ‬
‫וניתן לקריאה‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ במרכז הלחצן בכדי‬
‫להדק אותו היטב למקומו‪.‬‬
‫הסרת הלחצן‬
‫‪ .1‬ניתן להסיר את לחצן‬
‫התנעה‪/‬כיבוי מנוע בכדי‬
‫לאפשר שימוש במפתח הרכב‪.‬‬
‫‪290‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ .2‬הכנס את החלק המתכתי של‬
‫מפתח השירות מתחת לכיסוי‬
‫הכרום במיקום מחוג השעה ‪6‬‬
‫לשחרור‬
‫בעדינות‬
‫ולחץ‬
‫הלחצן‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫יש להתקין או לפרק את לחצן‬
‫התנעה‪/‬כיבוי מנוע רק כאשר‬
‫מתג ההתנעה במצב ‪) LOCK‬מצב‬
‫‪ OFF‬במערכת היכנס וסע ללא‬
‫מפתח(‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫התנעה רגילה‬
‫השימוש בלחצן התנעה‪/‬הדממת‬
‫מנוע‬
‫הערה‪:‬‬
‫אין צורך ל"פמפם" או ללחוץ את‬
‫דוושת ההאצה בזמן ההתנעה‬
‫של מנוע קר או חם‪.‬‬
‫בכדי להתניע את המנוע‪ ,‬ידית‬
‫להימצא‬
‫חייבת‬
‫ההילוכים‬
‫בהילוך סרק )‪ (N‬או חניה )‪.(P‬‬
‫לחץ על דוושת הבלמים ותוך כדי‬
‫כך לחץ על לחצן התנעה‪/‬הדממת‬
‫מנוע פעם אחת‪ .‬המערכת מנסה‬
‫להתניע את המנוע‪ .‬אם המנוע לא‬
‫מצליח להתניע‪ ,‬מנוע ההתנעה‬
‫יפסיק את פעולתו באופן‬
‫אוטומטי לאחר ‪ 10‬שניות‪ .‬אם‬
‫‪291‬‬
‫ברצונך להפסיק את פעולת‬
‫ההתנעה לפני זה‪ ,‬לחץ שוב על‬
‫לחצן התנעה‪/‬כיבוי מנוע‪.‬‬
‫הדממת המנוע על ידי לחצן‬
‫התנעה‪/‬כיבוי מנוע‬
‫‪ .1‬העבר את ידית ההילוכים‬
‫להילוך חניה )‪ .(P‬כעת לחץ‬
‫לחצן‬
‫את‬
‫ושחרר‬
‫התנעה‪/‬כיבוי מנוע‪.‬‬
‫‪ .2‬מתג ההתנעה יחזור למצב‬
‫‪.OFF‬‬
‫‪ .3‬אם ידית ההילוכים אינה‬
‫בהילוך חניה )‪ ,(P‬יש להחזיק‬
‫את לחצן התנעה‪/‬כיבוי מנוע‬
‫לחוץ למשך ‪ 2‬שניות‪ ,‬ומהירות‬
‫הרכב צריכה להיות נמוכה‬
‫מ‪ 8-‬קמ"ש בכדי לדומם את‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫המנוע‪ .‬מתג ההתנעה יישאר‬
‫במצב ‪ ACC‬עד שידית‬
‫ההילוכים תעבור למצב חניה‬
‫)‪ (P‬ולחצן התנעה‪/‬כיבוי מנוע‬
‫ילחץ פעמיים בכדי להעביר‬
‫את מתג ההתנעה למצב ‪.OFF‬‬
‫אם ידית ההילוכים לא תהיה‬
‫במצב חניה )‪ (P‬והלחצן ילחץ‬
‫פעם אחת מרכז המידע‬
‫האלקטרוני יציג התראה‬
‫האומרת שהרכב לא נמצא‬
‫בהילוך חניה ‪"Vehicle Not In‬‬
‫"‪ .Park‬והמנוע יישאר פועל‪.‬‬
‫לעולם אל תעזוב את הרכב‬
‫מבלי להעביר את ידית‬
‫ההילוכים למצב חניה )‪.(P‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם מתג ההתנעה נשאר במצב‬
‫‪ ACC‬או ‪) RUN‬והמנוע אינו‬
‫פועל( וידית תיבת ההילוכים‬
‫במצב חניה )‪ ,(P‬המערכת תעביר‬
‫את מתג ההתנעה באופן‬
‫אוטומטי למצב ‪ OFF‬לאחר ‪30‬‬
‫דקות ללא הפעלת כל פעולה‬
‫ברכב‪.‬‬
‫אפשרויות שלט היכנס וסע‬
‫)כאשר הנהג לא לוחץ על דוושת‬
‫הבלמים וידית ההילוכים במצב‬
‫חניה ‪ P‬או סרק ‪(N‬‬
‫שלט מערכת היכנס וסע פועל‬
‫בדיוק כמו מתג ההתנעה‪ .‬יש לו ‪4‬‬
‫מצבים‪ ,‬כבוי )‪ ,(OFF‬אביזרים‬
‫)‪ ,(ACC‬פועל )‪ (RUN‬והתנעה‬
‫‪292‬‬
‫)‪ .(START‬בכדי לשנות את מצבי‬
‫מתג ההתנעה ללא התנעת המנוע‬
‫פעל על פי הצעדים הבאים‪.‬‬
‫‪ ‬התחל כאשר מתג ההתנעה‬
‫במצב סגור ‪:OFF -‬‬
‫‪ ‬לחץ על לחצן התנעה‪/‬כיבוי‬
‫מנוע פעם אחת בכדי לעבור‬
‫למצב אביזרים )‪ (ACC‬מרכז‬
‫המידע האלקטרוני יציג‪:‬‬
‫"‪." IGNITION MODE ACCESSORY‬‬
‫‪ ‬לחץ על לחצן התנעה‪/‬כיבוי‬
‫מנוע פעם שנייה בכדי לעבור‬
‫למצב פועל ‪) RUN -‬מרכז‬
‫המידע האלקטרוני יציג‬
‫"‪.("IGNITION MODE RUN‬‬
‫‪ ‬לחץ על לחצן התנעה‪/‬כיבוי‬
‫מנוע פעם שלישית בכדי‬
‫לעבור למצב סגור ‪OFF -‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫)מרכז המידע האלקטרוני‬
‫יציג ‪"IGNITION MODE‬‬
‫"‪.(OFF‬‬
‫המנוע לא מתניע‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬אסור בשום מקרה לשפוך‬
‫דלק או חומר דליק אחר לתוך‬
‫פתח יניקת האוויר בניסיון‬
‫להתניע את המנוע‪ .‬זה עלול‬
‫אש‬
‫להתפרצות‬
‫לגרום‬
‫שתגרום לכוויות חמורות‪.‬‬
‫‪ ‬אל תנסה להתניע בדחיפה או‬
‫בגרירה‪ .‬אי אפשר להתניע‬
‫בצורה כזאת רכב המצויד‬
‫בתיבת הילוכים אוטומטית‪.‬‬
‫דלק לא שרוף עלול לחדור‬
‫לממיר הקטליטי‪ ,‬וברגע‬
‫שהמנוע מותנע‪ ,‬הוא עלול‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫להצית את הממיר ואת הרכב‬
‫ולגרום להם נזק‪ .‬כאשר‬
‫מצבר הרכב מרוקן‪ ,‬ניתן‬
‫להשתמש בכבלי התנעה‬
‫מרכב אחר‪ .‬התנעה כזאת‬
‫עלולה להיות מסוכנת אם‬
‫היא נעשית שלא כראוי‪ ,‬לכן‬
‫הקפד על הליך תקין‪.‬‬
‫ניקוי מנוע מוצף )בעזרת לחצן‬
‫התנעה‪/‬כיבוי מנוע(‬
‫אם המנוע לא התניע על פי נוהל‬
‫"התנעה רגילה"‪ ,‬ייתכן שהמנוע‬
‫מוצף בדלק‪ .‬על מנת לשחרר את‬
‫עודפי הדלק‪ ,‬לחץ על דוושת‬
‫הבלמים והחזק‪ ,‬לחץ על דוושת‬
‫ההאצה עד לסוף מהלכה‪ ,‬והחזק‪.‬‬
‫‪293‬‬
‫כעת לחץ על לחצן התנעה‪/‬כיבוי‬
‫מנוע פעם אחת‪ .‬מנוע ההתנעה‬
‫יתחיל את פעולתו באופן‬
‫אוטומטי למשך ‪ 10‬שניות ולאחר‬
‫מכן יפסיק‪ .‬אחרי זה‪ ,‬שחרר את‬
‫דוושת ההאצה ודוושת הבלמים‪,‬‬
‫המתן ‪ 10‬עד ‪ 15‬שניות ולאחר‬
‫מכן חזור על נוהל התנעה רגילה‪.‬‬
‫ניקוי מנוע מוצף‬
‫)שימוש בשלט עם מפתח(‬
‫אם המנוע לא התניע על פי נוהל‬
‫"התנעה רגילה"‪ ,‬ייתכן שהמנוע‬
‫מוצף בדלק‪ .‬על מנת לשחרר את‬
‫עודפי הדלק‪ ,‬לחץ על דוושת‬
‫ההאצה והחזק‪ .‬סובב את מפתח‬
‫ההתנעה למצב ‪ START‬ושחרר‬
‫כאשר המנוע מתניע‪ .‬מנוע‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫ההתנעה יפסיק את פעולתו‬
‫באופן אוטומטי תוך ‪ 10‬שניות‪.‬‬
‫במקרה כזה‪ ,‬שחרר את דוושת‬
‫ההאצה‪ ,‬סובב את המפתח למצב‬
‫‪ , LOCK‬המתן ‪ 10‬עד ‪ 15‬שניות‬
‫ולאחר מכן חזור על נוהל התנעה‬
‫רגילה‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫על מנת להימנע מנזק למנוע‬
‫ההתנעה‪ ,‬המתן ‪ 10‬עד ‪ 15‬שניות‬
‫לפני ניסיון נוסף‪.‬‬
‫לאחר ההתנעה‬
‫מהירות הסרק של המנוע תקטן‬
‫באופן אוטומטי ככל שהמנוע‬
‫מתחמם‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫תיבת הילוכים אוטומטית‬
‫זהירות!‬
‫אי הקפדה על אמצעי הזהירות‬
‫הבאים עלולה לגרום נזק לתיבת‬
‫תיבת ההילוכים האוטומטית‪:‬‬
‫‪ ‬העבר את בורר תיבת‬
‫למצב "‪"P‬‬
‫ההילוכים‬
‫)חניה( רק לאחר שהרכב עצר‬
‫באופן מוחלט‪.‬‬
‫‪ ‬אל תשלב את בורר תיבת‬
‫ההילוכים להילוך נסיעה‬
‫קדימה ממצב "‪) "R‬הילוך‬
‫אחורי(‪) "P" ,‬חניה( או "‪"N‬‬
‫)סרק( כאשר מהירות המנוע‬
‫גדולה יותר ממהירות הסרק‪.‬‬
‫‪ ‬לפני העברת בורר תיבת‬
‫ההילוכים למצב כלשהו‬
‫הפעל את דוושת הבלם‪.‬‬
‫‪294‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אתה חייב ללחוץ על דוושת‬
‫הבלמים בכדי להעביר הילוך‬
‫ממצב חניה )‪.(P‬‬
‫אזהרה!‬
‫כאשר מהירות המנוע גדולה‬
‫ממהירות הסרק הרגילה‪ ,‬מסוכן‬
‫להעביר את מוט בורר תיבת‬
‫ההילוכים ממצב "‪) "P‬חניה(‪,‬‬
‫או "‪) "N‬סרק(‪ .‬כאשר דוושת‬
‫הבלם אינה מופעלת‪ ,‬הרכב עלול‬
‫להאיץ קדימה או אחורה ללא‬
‫שליטה ולגרום לפגיעה‪ .‬העבר‬
‫להילוך שונה רק כאשר אתה‬
‫לוחץ על דוושת הבלמים‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מערכת נעילת מפתח‬
‫תפקידה של מערכת זו הוא‬
‫למנוע העברת מתג ההתנעה‬
‫למצב ‪ LOCK‬במידה ובורר‬
‫ההילוכים לא נמצא במצב ‪P‬‬
‫)חניה(‪ .‬ניתן להוציא את המפתח‬
‫ממתג ההתנעה רק כאשר מתג‬
‫ההתנעה נמצא במצב ‪.LOCK‬‬
‫כמו כן לא ניתן להעביר ממצב‬
‫חניה להילוך אחר ללא לחיצה על‬
‫דוושת הבלמים ומתג ההתנעה‬
‫במצב ‪.ON‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם קיימת תקלה‪ ,‬המערכת‬
‫תלכוד את המפתח במתג‬
‫להזהיר‬
‫בכדי‬
‫ההתנעה‬
‫שאפשרות בטיחותית זו אינה‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫פועלת‪ .‬ניתן להפעיל ולדומם את‬
‫המנוע אך לא ניתן להוציא את‬
‫המפתח עד לטיפול בבעיה‪.‬‬
‫נעילת‬
‫בלם‪/‬תיבת‬
‫מערכת‬
‫ההילוכים‬
‫מערכת זו מונעת את הוצאת‬
‫בורר תיבת ההילוכים ממצב ‪P‬‬
‫)חניה( כאשר מתג ההתנעה במצב‬
‫‪) LOCK‬מצב ‪ OFF‬עבור מערכת‬
‫היכנס וסע ללא מפתח(‪ .‬על‪-‬מנת‬
‫לשלב את תיבת ההילוכים‬
‫להילוך אחר‪ ,‬יש להעביר את מתג‬
‫ההתנעה למצב ‪ ON‬או ‪START‬‬
‫)מנוע פועל או דומם( וללחוץ על‬
‫דוושת הבלם‪.‬‬
‫מצב חיסכון בדלק )‪(ECON‬‬
‫)אם מותקן(‬
‫מצב חיסכון בדלק יכול לשפר את‬
‫צריכת הדלק הכללית בזמן‬
‫נסיעה רגילה‪ .‬לחץ על לחצן ה‪-‬‬
‫"‪ "ECON‬הממוקם במרכז לוח‬
‫הכפתורים בלוח המחוונים‬
‫ונורית חיווי ירוקה תידלק בכדי‬
‫לציין שמצב זה מופעל‪.‬‬
‫לחצן מצב חיסכון בדלק‬
‫‪295‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫כאשר מצב חיסכון בדלק‬
‫)‪ (ECON‬מופעל‪ ,‬מערכות הבקרה‬
‫של הרכב יוכלו לשנות את‬
‫הפעולות הבאות‪:‬‬
‫תעלה‬
‫ההילוכים‬
‫‪ ‬תיבת‬
‫הילוכים מוקדם יותר ותוריד‬
‫הילוכים מאוחר יותר‪.‬‬
‫‪ ‬תיבת ההילוכים תפסיק‬
‫לבחור הילוכים במהלך‬
‫ההעברה בכדי לאפשר למנוע‬
‫לפעול במהירויות נמוכות‬
‫יותר‪.‬‬
‫‪ ‬ממיר המומנט ישתלב מוקדם‬
‫יותר )סל"ד מנוע נמוך יותר(‬
‫ויישאר משולב יותר זמן‪.‬‬
‫‪ ‬מהירות הסרק של המנוע‬
‫תהיה נמוכה יותר‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫‪ ‬ביצועי הנסיעה הכלליים יהיו‬
‫יותר שמרניים‪.‬‬
‫תיבת הילוכים אוטומטית בת ‪6‬‬
‫מהירויות‬
‫הערה‪:‬‬
‫בטמפרטורות קרות מאד )‪(-23°C‬‬
‫וכאשר תיבת ההילוכים נמצאת‬
‫במצב נסיעה‪ ,D-‬פעילות תיבת‬
‫ההילוכים עלולה להיות מוגבלת‬
‫להילוך שלישי בלבד‪ .‬המגבלה‬
‫תוסר לאחר שטמפרטורות תיבת‬
‫ההילוכים תעלה לטמפרטורת‬
‫העבודה שלה‪.‬‬
‫הרכב מצויד בתיבת הילוכים‬
‫הילוכים‬
‫בעלת‬
‫אוטומטית‬
‫המבוקרים אלקטרונית‪ .‬הבקרה‬
‫‪296‬‬
‫את‬
‫משלבת‬
‫האלקטרונית‬
‫רבה‪.‬‬
‫בדייקנות‬
‫ההילוכים‬
‫הבקרה האלקטרונית מכיילת‬
‫את עצמה‪ ,‬ועל כן כאשר הרכב‬
‫עדיין חדש‪ ,‬העברת ההילוכים‬
‫עלולה להיות מעט לא מדויקת‪.‬‬
‫זהו מצב רגיל‪ .‬המערכת מכיילת‬
‫את עצמה לאחר נסיעה של כמה‬
‫מאות קילומטרים‬
‫ידית בורר ההילוכים‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫לידית בורר ההילוכים ישנם את‬
‫האפשרויות למצבים הבאים‪:‬‬
‫חנייה‪ ,‬הילוך אחורי‪ ,‬סרק‪,‬‬
‫ונסיעה‪ .‬ניתן להוריד הילוכים‬
‫באופן ידני באמצעות מנופי‬
‫בקרת ההילוכים האלקטרונית‪.‬‬
‫הזזת המנוף ימינה או שמאלה‬
‫)‪ (-/+‬בזמן הנסיעה תוריד או‬
‫תעלה הילוך ותציג בלוח‬
‫המחוונים את מספר ההילוך –‬
‫‪.1,2,3,4,5,6‬‬
‫תחומי ההילוכים‬
‫לאחר בחירת הילוך מסוים‪,‬‬
‫המתן רגע כדי לאפשר להילוך‬
‫להשתלב לפני האצת הרכב‪.‬‬
‫כאשר אתה עובר מהילוך סרק‬
‫)‪ (N‬או מצב חנייה )‪ (P‬היזהר שלא‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫ללחוץ על דוושת ההאצה עד‬
‫לשילוב ההילוך‪.‬‬
‫"‪) "P‬חניה(‬
‫הילוך זה נועל את תיבת‬
‫ההילוכים כתוספת לבלם החניה‪.‬‬
‫ניתן להתניע את המנוע במצב זה‪.‬‬
‫אין להעביר להילוך זה כאשר‬
‫הרכב בתנועה‪ .‬הפעל את בלם‬
‫החניה כאשר אתה עוזב את‬
‫הרכב‪.‬‬
‫כאשר חונים על משטח אופקי יש‬
‫לשלב למצב חניה )‪ (P‬ולאחר מכן‬
‫להפעיל את בלם החניה‪.‬‬
‫כאשר חונים על גבעה‪ ,‬חשוב‬
‫מאד להפעיל את בלם החניה‬
‫לפני שילוב תיבת ההילוכים‬
‫למצב חניה )‪ ,(P‬אחרת העומס על‬
‫‪297‬‬
‫מנגנון הנעילה של תיבת‬
‫ההילוכים עלול להקשות על‬
‫העברת ידית בורר ההילוכים‬
‫למצב אחר‪ .‬כאמצעי זהירות‬
‫נוסף‪ ,‬סובב את גלגל ההגה לכיוון‬
‫המדרכה בירידה ולכיוון הכביש‬
‫בעלייה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬מצב "‪) "P‬חניה( אינו תחליף‬
‫לבלם החניה‪ .‬כאשר אתה‬
‫יוצא מהרכב‪ ,‬יש להפעיל את‬
‫בלם החניה ולשלב את תיבת‬
‫"‪"P‬‬
‫למצב‬
‫ההילוכים‬
‫)חניה(‪ ,‬אחרת הרכב עלול‬
‫לנוע ולגרום לפגיעה ולנזק‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬תנועה לא מכוונת של הרכב‬
‫עלולה לפגוע באנשים ברכב‬
‫או מחוצה לו‪ .‬כמו בכל רכב‪,‬‬
‫אסור לעזוב את הרכב כאשר‬
‫המנוע פועל‪ .‬לפני היציאה‬
‫מהרכב יש להעביר את תיבת‬
‫ההילוכים למצב חניה‪,‬‬
‫להוציא את המפתח ממתג‬
‫ההתנעה ולהפעיל את בלם‬
‫החניה‪ .‬כאשר המפתח הוסר‬
‫ידית‬
‫ההתנעה‪,‬‬
‫ממתג‬
‫ההילוכים נעולה במקומה‬
‫במצב חניה ובכך מאבטחת‬
‫את הרכב מתנועה לא רצונית‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬אסור להשאיר ילדים‬
‫קטנים ברכב‪.‬‬
‫‪ ‬לעולם אל תשאיר ילדים לבד‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫ברכב‪ .‬השארת ילדים ברכב‬
‫מסוכנת ממספר סיבות‪ .‬הילד‬
‫או אחרים עלולים להיפגע‬
‫קשות ‪ .‬אל תשאיר את‬
‫המפתח במתג ההתנעה‪ .‬ילד‬
‫עלול להפעיל את החלונות‬
‫החשמליים או בקרות אחרות‬
‫ואפילו לגרום לתנועת הרכב‪.‬‬
‫יש להיעזר בסימנים הבאים בכדי‬
‫לוודא שתיבת ההילוכים נמצאת‬
‫במצב חניה‪:‬‬
‫‪ ‬כאשר מזיזים את ידית‬
‫ההילוכים למצב חניה‪ ,‬יש‬
‫להעביר את הידית עד הסוף‬
‫קדימה עד לעצירתה‪.‬‬
‫‪298‬‬
‫‪ ‬הבט בתצוגת מצב ההילוכים‬
‫בלוח המחוונים בכדי לוודא‬
‫ההילוכים‬
‫בורר‬
‫שידית‬
‫נמצאת במצב חניה‪.‬‬
‫‪ ‬כאשר משולב מצב חניה‪ ,‬לא‬
‫תוכל להזיז את הידית אחורה‬
‫ללא הזזת הידית ימינה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫לפני העברת הידית ממצב חניה‪,‬‬
‫אתה חייב לסובב את מתג‬
‫ההתנעה ממצב ‪ LOCK‬למצב ‪ON‬‬
‫כך שהידית תשתחרר‪ .‬אחרת‬
‫עלול להיגרם נזק לידית‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫"‪) "R‬הילוך אחורי(‬
‫מיועד להסעת הרכב לאחור‪ .‬שלב‬
‫להילוך זה רק לאחר שהרכב עצר‬
‫עצירה מוחלטת‪.‬‬
‫"‪) "N‬הילוך סרק(‬
‫העבר את מוט בורר תיבת‬
‫ההילוכים להילוך סרק )‪(N‬‬
‫כשהרכב עומד זמן ממושך‬
‫והמנוע פועל‪ .‬ניתן להתניע את‬
‫המנוע בהילוך זה‪ .‬הפעל את בלם‬
‫החניה אם עליך לצאת מהרכב‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫שיוט בהילוך סרק הוא פעולה‬
‫לא בטוחה שעלולה להגביל את‬
‫תגובותיך לשינויי התנועה או‬
‫לתנאי הדרך‪ .‬אתה עלול לאבד‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫שליטה על הרכב‬
‫לתאונה‪.‬‬
‫ולגרום‬
‫"‪) "D‬נסיעה(‬
‫העבר להילוך זה רק כאשר הרכב‬
‫בעצירה מוחלטת ודוושת הבלם‬
‫לחוצה‪ .‬מצב זה מתאים לכל‬
‫תנאי הנהיגה הרגילים‪ ,‬בנסיעה‬
‫עירונית ובין עירונית‪.‬‬
‫תיבת ההילוכים משלבת את‬
‫ההילוכים בצורה אוטומטית עד‬
‫להילוך השישי‪ .‬השתמש בבחירת‬
‫תחום ההילוכים האלקטרוני‬
‫בכדי לקבל ביצועים טובים יותר‬
‫בנסיעה‪.‬‬
‫‪299‬‬
‫תפעול בחירת תחום הילוכים‬
‫אלקטרוני )‪(ERS‬‬
‫כאשר בורר תיבת ההילוכים‬
‫נמצא במצב ‪) D‬נסיעה(‪ ,‬ניתן‬
‫לבחור את תחום החלפת‬
‫ההילוכים עד להילוך הגבוה‬
‫ביותר הרצוי‪.‬‬
‫פעולה זו מתאפשרת על ידי הזזת‬
‫מוט בורר תיבת ההילוכים‬
‫שמאלה )‪ (-‬או ימינה )‪.(+‬‬
‫לדוגמא‪ :‬כאשר התצוגה מציינת‬
‫הילוך ‪ 3‬לא תתאפשר החלפת‬
‫הילוכים להילוך גבוה מהילוך ‪3‬‬
‫אך תתאפשר החלפת הילוכים‬
‫להילוך נמוך יותר‪ ,‬הילוך ‪,2‬‬
‫והילוך ‪ ,1‬על פי בצורך‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫ניתן לבצע זאת בכל טווחי‬
‫המהירות של הרכב‪ .‬במצב ‪D‬‬
‫הקלה‬
‫המשיכה‬
‫)נסיעה(‪,‬‬
‫הראשונה שמאלה )‪ (-‬תציג את‬
‫הילוך הנסיעה‪ .‬ההילוך הקיים‬
‫הוא ההילוך הגבוה ביותר אותו‬
‫ניתן לבחור‪.‬‬
‫בכדי לחזור למצב נסיעה ‪ D‬החזק‬
‫את הידית בצד ימין )‪ (+‬עד אשר‬
‫תופיע האות "‪ "D‬בלוח‬
‫המחוונים‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫אל תוריד הילוך בכדי לבצע‬
‫בלימת מנוע על משטחים‬
‫חלקים‪ .‬הגלגלים עלולים לאבד‬
‫את אחיזתם והרכב עלול‬
‫להחליק ולגרום לתאונה או‬
‫פגיעות שונות‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫התצוגה‬
‫במסך‬
‫ההילוך‬
‫שישולב‬
‫‪2 1‬‬
‫‪1 1‬‬
‫‬‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‪6‬‬
‫‪D‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‪6‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫כדי לשלב להילוך המתאים‬
‫להאטה )בלימה בעזרת המנוע(‪,‬‬
‫יש להעביר את מוט בורר תיבת‬
‫ההילוכים למצב שמאלי )‪(-‬‬
‫ולהחזיק אותו‪ .‬תיבת ההילוכים‬
‫להילוך‬
‫מעצמה‬
‫תשתלב‬
‫המתאים‪.‬‬
‫מצב איפוס ‪ -‬תיבת הילוכים‬
‫אלקטרונית‬
‫תיבת ההילוכים האלקטרונית‬
‫תוכננה לפעולות מסוימות‪ .‬אם‬
‫‪300‬‬
‫זוהה מצב שעלול לגרום לנזק‪,‬‬
‫תיבת ההילוכים תעבור להילוך‬
‫שלישי באופן אוטומטי‪ .‬תיבת‬
‫ההילוכים תישאר בהילוך שלישי‬
‫למרות ההילוך שנבחר‪ .‬המצבים‬
‫ חניה‪ ,‬סרק והילוך אחורי‬‫ימשיכו לפעול‪ .‬זה מאפשר לנסוע‬
‫למוסך השירות מבלי לפגוע‬
‫בתיבת ההילוכים‪.‬‬
‫במקרה של בעיה רגעית ניתן‬
‫להחזיר את תיבת ההילוכים‬
‫לפעולתה הרגילה באופן הבא‪:‬‬
‫‪ .1‬עצור את הרכב‪.‬‬
‫‪ .2‬עבור למצב חניה‪.‬‬
‫‪ .3‬העבר את מתג ההתנעה למצב‬
‫‪.LOCK‬‬
‫‪ .4‬התנע את המנוע‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ .5‬העבר להילוך הרצוי והמשך‬
‫בנסיעה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אפילו שניתן להחזיר את תיבת‬
‫ההילוכים לפעולה הרגילה‪,‬‬
‫עדיין מומלץ לסור למוסך‬
‫השירות בהקדם האפשרי‪.‬‬
‫אם תיבת ההילוכים לא ניתנת‬
‫לאיפוס‪ ,‬נדרש טיפול במוסך‬
‫השירות‪.‬‬
‫נסיעה על משטחים חלקים‬
‫האצה‬
‫האצה על משטח המכוסה שלג‬
‫או מים או משטחים חלקים‬
‫אחרים עלולה לגרום לגלגלים‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫הקדמיים לאבד את אחיזתם‪.‬‬
‫תופעה זאת מתרחשת כאשר‬
‫קיים שוני בין אחיזת הקרקע‬
‫בגלגלים הקדמיים‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫האצה על משטחים חלקים‬
‫מסוכנת‪ .‬אחיזה לא אחידה‬
‫עלולה לגרום למשיכת הרכב‬
‫הצידה‪ .‬אתה עלול לאבד אחיזה‬
‫ברכב ולגרום לתאונה‪ .‬האץ‬
‫באיטיות ובזהירות בכל מקום בו‬
‫קיים חשש לאחיזת כביש חלקה‬
‫)קרח‪ ,‬שלג‪ ,‬מים‪ ,‬בוץ‪ ,‬חול וכו'(‪.‬‬
‫‪301‬‬
‫אחיזה‬
‫כאשר נוסעים אל כבישים‬
‫רטובים‪ ,‬יתכן ושכבת מים‬
‫תצטבר בין הצמיג לכביש‪ .‬היא‬
‫עלולה לגרום לאיבוד האחיזה‬
‫בכביש ועל ידי כך לאיבוד‬
‫השליטה ברכב ויכולת העצירה‪.‬‬
‫להפחתת האפשרות הזאת‪ ,‬יש‬
‫לנהוג באופן הבא‪:‬‬
‫‪ .1‬האט בזמן סופות גשם או‬
‫כאשר הכביש בוצי‪.‬‬
‫‪ .2‬האט אם בכביש יש שלוליות‬
‫או מים עומדים‪.‬‬
‫‪ .3‬החלף את הצמיגים כאשר‬
‫המדרס שלהם נשחק‪.‬‬
‫‪ .4‬שמור על לחץ אוויר נכון‬
‫בצמיגים‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מהרכב‬
‫מרחק‬
‫‪ .5‬שמור‬
‫בכדי להימנע‬
‫שמלפנים‬
‫מתאונה בבלימת חירום‪.‬‬
‫נסיעה במים‬
‫נסיעה במים עמוקים יותר‬
‫ממספר סנטימטרים דורשת‬
‫זהירות מרבית בכדי לא לפגוע‬
‫בבטיחות ולהימנע מלגרום נזק‬
‫לרכב‪.‬‬
‫מים זורמים‬
‫אזהרה!‬
‫אל תיסע במקום בו יש מים‬
‫זורמים ואל תנסה לעבור דרכם‪.‬‬
‫מים זורמים עלולים לפגוע‬
‫בכביש ולגרום לשקיעת הרכב‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬מים זורמים עלולים‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫לשאת את הרכב הצידה‪ .‬חוסר‬
‫תשומת לב לאזהרה זאת עלול‬
‫לגרום לפגיעות קשות לך‬
‫ולנוסעים שברכב או בסביבה‪.‬‬
‫מים רדודים עומדים‬
‫למרות שרכבך מסוגל לנסוע דרך‬
‫מים רדודים עומדים‪ ,‬התחשב‬
‫באזהרות הבאות לפני שתעשה‬
‫זאת‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫‪ ‬בדוק תמיד את גובה המים‬
‫לפני שתעבור בהם‪ .‬לעולם אל‬
‫תיסע דרך מים גבוהים יותר‬
‫מהתחתית של האופן המורכב‬
‫ברכב‪.‬‬
‫‪302‬‬
‫זהירות! )המשך(‬
‫‪ ‬בדוק את מצב הכביש או‬
‫הדרך בה יש מים ובנוסף‬
‫וודא שאין מכשולים בדרך‬
‫לפני שתעבור בה‪.‬‬
‫‪ ‬אין לנסוע במהירות העולה‬
‫על ‪ 8‬קמ"ש בנסיעה במים‬
‫עומדים‪ .‬פעולה זאת תצמצם‬
‫את אפקט הגלים‪.‬‬
‫‪ ‬נסיעה דרך מים עומדים‬
‫עלולה לגרום נזק לרכיבי‬
‫מערכת ההנעה ברכב‪ .‬בדוק‬
‫תמיד את מפלסי הנוזלים‬
‫ברכב )שמן מנוע‪ ,‬שמן תיבת‬
‫הילוכים‪ ,‬שמן בסרן וכו'(‪.‬‬
‫בדוק שהנוזל אינו מזוהם‬
‫)מוקצף או בעל מראה חלבי(‬
‫לאחר הנסיעה דרך מים‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫זהירות! )המשך(‬
‫ואחד‬
‫במידה‬
‫עומדים‪.‬‬
‫הנוזלים מזוהם אל תמשיך‬
‫להשתמש ברכב‪ ,‬מאחר וזה‬
‫יגרום לנזק חמור יותר‪ .‬נזק‬
‫כזה אינו מחוסה באחריות‬
‫היצרן‪.‬‬
‫‪ ‬כניסת מים לתוך המנוע‬
‫עלולה לגרום לו להיתפס‬
‫הידרוסטאטית(‬
‫)נעילה‬
‫ולגרום נזק חמור לחלקים‬
‫הפנימיים שלו‪ .‬נזק כזה אינו‬
‫מחוסה באחריות היצרן‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬נסיעה דרך מים עומדים‬
‫מגבילה את האחיזה של‬
‫הרכב בקרקע‪ .‬אין לנסוע‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫מהר יותר מ‪ 8-‬קמ"ש דרך‬
‫מים עומדים‪.‬‬
‫‪ ‬נסיעה דרך מים עומדים‬
‫מגבילה את יכולות הבלימה‬
‫של הרכב‪ ,‬דבר שגורם‬
‫להגדלת מרחק הבלימה‪ .‬לכן‪,‬‬
‫לאחר הנסיעה דרך מים‬
‫עומדים‪ ,‬סע לאט ולחץ‬
‫בעדינות על דוושת הבלמים‬
‫מספר פעמים בכדי לייבש‬
‫את הבלמים‪.‬‬
‫‪ ‬כניסת מים למנוע הרכב‬
‫עלולה לגרום להיתפסות‬
‫המנוע ולהשאיר אותך תקוע‬
‫במקום‪.‬‬
‫‪ ‬חוסר תשומת לב לאזהרות‬
‫אלו עלול לגרום לפגיעות‬
‫‪303‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫חמורות לך‪ ,‬לנוסעים ברכב‬
‫ולאחרים הסובבים אותך‪.‬‬
‫הגה כוח‬
‫רכבך מצויד במערכת הגה כוח‬
‫סטנדרטית אשר מספקת תגובת‬
‫כביש מצוינת ומגבירה את קלות‬
‫הסיבוב בפניות חדות‪ .‬עם מערכת‬
‫הגה כוח תגובת הרכב משתפרת‬
‫ויכולת התמרון של הרכב‬
‫במקומות צרים עולה‪ .‬המערכת‬
‫תעבור להיגוי מכאני במקרה ויש‬
‫תקלה במערכת הגה הכוח‪.‬‬
‫אם מסיבה כלשהי הלחץ‬
‫ההידראולי נקטע‪ ,‬עדיין תישאר‬
‫בידך יכולת ההיגוי על הרכב‪.‬‬
‫במקרה כזה אתה תרגיש עלייה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫משמעותית במאמץ הדרוש כדי‬
‫לסובב את גלגל ההגה‪ ,‬במיוחד‬
‫במהירויות נמוכות ובמהלך‬
‫חניה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫רעשים מוגברים בקצה המהלך‬
‫של גלגל ההגה הם תופעה‬
‫רגילה‪ ,‬ולא מסמנים תקלה‬
‫במערכת ההיגוי‪.‬‬
‫במהלך ההתנעה הראשונית של‬
‫המנוע במזג אוויר קר מערכת‬
‫הגה הכוח עלולה להשמיע‬
‫רעשים לפרק זמן קצר‪ .‬זה נובע‬
‫ההידראולי‬
‫שהנוזל‬
‫מכך‬
‫במערכת ההיגוי צמיג מדי במזג‬
‫האוויר הקר‪ .‬הרעש טיפוסי‬
‫למערכת‪ ,‬הוא לא מסמן תקלה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫אזהרה!‬
‫המשך השימוש בהגה כוח עם‬
‫עוצמת לחץ הידראולי מופחתת‬
‫מהווה סכנה בטיחותית לך‬
‫ולסובבים‪ .‬יש לפנות לטיפול‬
‫במערכת זו בהקדם האפשרי‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫שימוש לפרק זמן ארוך בהגה כוח‬
‫בקצה מהלכו )גלגל ההגה מסובב‬
‫עד לסוף המהלך לאחד הצדדים(‬
‫יעלה את הטמפרטורה של הנוזל‬
‫ההידראולי‪ ,‬ויש להימנע מכך‬
‫ככל הניתן‪ .‬זה עלול לגרום נזק‬
‫למשאבת ההגה‪.‬‬
‫‪304‬‬
‫הגה כוח‪ -‬בדיקת מפלס הנוזל‬
‫בדיקת מפלס נוזל הגה הכוח‬
‫אינה נחוצה במועדי שירות‬
‫מוגדרים‪ .‬הבדיקה מתבצעת רק‬
‫כשיש חשש לדליפה‪ ,‬רעשים‬
‫חריגים‪ ,‬ו‪/‬או כאשר המערכת‬
‫אינה מתפקדת כמצופה‪ .‬יש‬
‫לפנות למוסך השירות לבדיקת‬
‫הבעיה‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫אין להשתמש בחומרי ניקוי‬
‫כימיים במערכת הגה הכוח ברכב‬
‫מאחר והחומרים עלולים לפגוע‬
‫ברכיבי המערכת‪ .‬נזק כזה אינו‬
‫מחוסה באחריות היצרן‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אזהרה!‬
‫בדיקת מפלס הנוזל מתבצעת‬
‫כשהרכב נמצא על שטח מישורי‬
‫וכשהמנוע דומם‪ ,‬זאת כדי למנוע‬
‫פגיעה שעלולה להיגרם מחלקים‬
‫נעים וכדי להבטיח קריאה‬
‫מדויקת של מפלס הנוזל‪ .‬אין‬
‫למלא מעבר למידה‪ .‬השתמש רק‬
‫בנוזל להגה הכוח המומלץ על ידי‬
‫היצרן‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫בלם חניה‬
‫לפני עזיבת הרכב וודא שבלם‬
‫החניה הופעל כהלכה ושידית‬
‫ההילוכים נמצאת במצב חניה‬
‫)‪ .(P‬בלם החניה הוא דוושה‬
‫הנמצאת בצד השמאלי של הנהג‪.‬‬
‫לחץ על הדוושה עד הסוף‪.‬‬
‫לשחרור בלם החניה לחץ שנית‬
‫על הדוושה כך שתחוש את‬
‫שחרור הבלמים‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬השלם את מילוי‬
‫הנוזל למידה הנכונה‪ .‬ספוג את‬
‫הנוזל שניתז על פני השטח‬
‫באמצעות אריג נקי‪.‬‬
‫דוושת בלם החניה‬
‫‪305‬‬
‫כאשר בלם החניה מופעל ומתג‬
‫ההתנעה נמצא במצב ‪ ,ON‬תידלק‬
‫נורית חיווי של בלם חניה בלוח‬
‫המחוונים‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬כאשר בלם החניה הופעל‬
‫וידית ההילוכים נמצאת‬
‫בהילוך כלשהו שאינו חניה‪,‬‬
‫נורית החיווי תהבהב‪ .‬אם‬
‫הרכב התחיל בתנועה תופעל‬
‫גם התראה קולית‪ .‬שחרר את‬
‫הדוושה עד הסוף לפני‬
‫תחילת הנסיעה‪.‬‬
‫‪ ‬נורית החיווי מציינת אך ורק‬
‫שבלם החניה מופעל‪ ,‬היא לא‬
‫מציינת את כושר הבלימה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫בחניה במדרון‪ ,‬חשוב לסובב את‬
‫לכיוון‬
‫הקדמיים‬
‫הגלגלים‬
‫המדרכה אם הרכב בירידה‪ ,‬או‬
‫לכיוון הנתיב אם הרכב חונה‬
‫בעליה‪ .‬הפעל את בלם החניה‬
‫לפני העברה להילוך חניה )‪,(P‬‬
‫אחרת העומס על מנגנון הנעילה‬
‫בתיבת ההילוכים יקשה על‬
‫העברת ידית ההילוכים החוצה‬
‫ממצב חניה‪ .‬הפעל תמיד את בלם‬
‫החניה כאשר אתה יוצא מהרכב‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬לעולם אל תשאיר ילדים לבד‬
‫ברכב‪ .‬השארת ילדים ללא‬
‫השגחה ברכב מסוכנת‪ .‬הילד‬
‫או אחרים עלולים להיפגע‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬אל תשאיר מפתחות במתג‬
‫ההתנעה‪ .‬ילד עלול להפעיל‬
‫את החלונות החשמליים‪,‬‬
‫בקרות אחרות‪ ,‬או לגרום‬
‫לתזוזת הרכב‪.‬‬
‫‪ ‬וודא כי בלם החניה משוחרר‬
‫עד לסוף מהלכו לפני התחלת‬
‫נסיעה‪ ,‬אחרת עלולה להיגרם‬
‫תקלה במערכת הבלמים‪,‬‬
‫ותאונה‪.‬‬
‫‪ ‬הפעל תמיד את בלם החניה‬
‫כאשר אתה עוזב את הרכב‬
‫משום שהוא עלול להידרדר‬
‫ולגרום נזק או פגיעה‪ .‬בנוסף‬
‫שלב את בורר תיבת‬
‫ההילוכים למצב ‪) P‬חניה(‪.‬‬
‫‪306‬‬
‫זהירות!‬
‫אם נורית החיווי של בלם החניה‬
‫נשארת דולקת גם כאשר‬
‫הדוושה משוחררת‪ ,‬קיימת‬
‫תקלה במערכת הבלמים‪ .‬פנה‬
‫למוסך השירות לתיקון התקלה‬
‫באופן מיידי‪.‬‬
‫מערכת‬
‫למניעת‬
‫נעילת‬
‫אופנים )‪(ABS‬‬
‫מערכת זו עוזרת לנהג לשמור על‬
‫שליטה ברכב בתנאי בלימה‬
‫קשים‪ .‬המערכת נעזרת במחשב‬
‫נפרד ושולטת על הלחץ‬
‫ההידראולי בבלמים על מנת‬
‫למנוע את נעילת האופנים‬
‫והחלקה על משטחים חלקים‬
‫בזמן בלימה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫המערכת מופעלת בתנאי בלימה‬
‫מסוימים‪ .‬המערכת תפעל על‬
‫קרח‪ ,‬שלג‪ ,‬חול‪ ,‬מסילות ברזל או‬
‫בבלימות פתע‪.‬‬
‫כאשר המערכת פועלת ייתכן‬
‫ותרגיש‪:‬‬
‫‪ ‬את מנוע מערכת ה‪ ABS-‬פועל‬
‫)הוא עלול לפעול גם זמן קצר‬
‫לאחר הבלימה(‪.‬‬
‫‪ ‬רעש של נקישות משסתומי‬
‫הסליל‪.‬‬
‫‪ ‬רעידות בדוושת הבלמים‪.‬‬
‫‪ ‬ירידה קלה של דוושת‬
‫הבלמים בסיום הבלימה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬המערכת למניעת נעילת אופנים‬
‫כוללת ציוד אלקטרוני רגיש‬
‫במיוחד אשר יכול להיפגע‬
‫מהתקנת אביזרים לא נכונה‪ ,‬או‬
‫על ידי התקני שידור רדיו‬
‫חזקים במיוחד‪ .‬הפרעות אלו‬
‫עלולות לגרום לאיבוד יכולות‬
‫מניעת נעילת הגלגלים‪ .‬התקנות‬
‫כאלו יש לבצע אצל מומחים‬
‫מוסמכים בלבד‪.‬‬
‫‪" ‬פמפום" )לחיצה במקטעים(‬
‫על דוושת הבלמים יפגע‬
‫להוביל‬
‫ועלול‬
‫ביעילותם‬
‫לתאונה‪" .‬פמפום" גורם למרחק‬
‫הבלימה לגדול‪ .‬יש ללחוץ באופן‬
‫יציב וקבוע על דוושת הבלמים‬
‫כאשר צריך להאט או לבלום‪.‬‬
‫‪307‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫נעילת‬
‫למניעת‬
‫‪ ‬המערכת‬
‫אופנים אינה יכולה למנוע‬
‫תאונות‪ ,‬כולל אלו הנובעות‬
‫ממהירות יתר בפניות‪ ,‬מקרבת‬
‫יתר לרכב אחר או מהחלקה על‬
‫משטח רטוב או חלק‪.‬‬
‫‪ ‬אין לנצל את היכולות של רכב‬
‫המצויד במערכת למניעת‬
‫נעילת אופנים‪ ,‬בצורה בלתי‬
‫מתחשבת או מסוכנת‪ ,‬העלולה‬
‫לסכן את בטיחות המשתמש‬
‫או את בטיחותם של אחרים‪.‬‬
‫כל אופני וצמיגי הרכב חייבים‬
‫להיות מאותו סוג ובאותו הגודל‪,‬‬
‫הצמיגים צריכים להיות מנופחים‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫בלחץ האוויר הנדרש בכדי לספק‬
‫נתונים נכונים למחשב‪.‬‬
‫נורית אזהרת מערכת ה‪ABS-‬‬
‫נורית אזהרת מערכת‬
‫ה‪ ABS-‬מנטרת את‬
‫המערכת למניעת נעילת‬
‫האופנים‪ .‬הנורית תידלק למשך ‪4‬‬
‫שניות כאשר מתג ההתנעה‬
‫הועבר למצב ‪ ON‬בכדי לוודא‬
‫תקינותה‪.‬‬
‫במידה ונורית אזהרת מערכת ה‪-‬‬
‫‪ ABS‬אינה כבית או נדלקת‬
‫במהלך הנסיעה‪ ,‬היא מסמלת‬
‫שקיימת תקלה במערכת למניעת‬
‫נעילת האופנים ושיש לטפל‬
‫בבעיה‪ .‬למרות זאת‪ ,‬מערכת‬
‫הבלמים הרגילה תמשיך לפעול‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫בצורה רגילה‪ ,‬אם נורית אזהרת‬
‫הבלמים לא נדלקה‪.‬‬
‫במידה ונורית האזהרה של‬
‫מערכת ה‪ ABS-‬נדלקה‪ ,‬יש לבדוק‬
‫את מערכת הבלמים בהקדם‬
‫האפשרי בכדי להחזיר לפעולה‬
‫את יתרונות המערכת‪ .‬במידה‬
‫והנורית אינה נדלקת כאשר אתה‬
‫מעביר את מתג ההתנעה למצב‬
‫‪ ,ON‬יש להחליף את הנורה‬
‫בהקדם האפשרי‪.‬‬
‫במידה ושתי הנוריות – נורית‬
‫אזהרת מערכת ה‪ ABS-‬ונורית‬
‫אזהרת בלמים נשארות דלוקות‪,‬‬
‫המערכת למניעת נעילת אופנים‬
‫ומערכת העזר האלקטרונית‬
‫בבלימה אינן פועלות‪ .‬יש לטפל‬
‫‪308‬‬
‫בבעיה באופן מיידי‪ .‬היכנס‬
‫למוסך השירות בהקדם האפשרי‪.‬‬
‫מערכת בלמים עם בקרה‬
‫אלקטרונית‬
‫רכבך מאובזר במערכת בלמים‬
‫בקרה‬
‫בעלת‬
‫מתקדמת‬
‫אלקטרונית הכוללת מערכת‬
‫בקרת אחיזה )‪ ,(TCS‬מערכת עזר‬
‫בבלימה )‪ (BAS‬ומערכת בקרת‬
‫יציבות )‪ .(ESC‬מערכות אלו‬
‫משלימות את מערכת הבקרה‬
‫למניעת נעילת אופנים )‪ (ABS‬על‬
‫ידי התערבות יעילה ביותר‬
‫ביכולות הבלימה בזמן תמרוני‬
‫בלימת חירום‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מערכת בקרת אחיזה )‪(TCS‬‬
‫מערכת זו עוקבת אחר סחרור כל‬
‫אחד מהאופנים המונעים‪ .‬אם‬
‫מתגלה סחרור באופן ‪ /‬באופנים‪,‬‬
‫המערכת מפעילה לחץ בלמים על‬
‫האופן המחליק וכוח המנוע‬
‫מוקטן על מנת לקבל האצה‬
‫ויציבות מוגברים‪.‬‬
‫מערכת ה‪ TCS-‬פועלת בדומה‬
‫למערכת הדיפרנציאל המוגבל‬
‫החלקה ושולטת בסחרור האופן‬
‫סביב גל מניע‪ .‬אם אחד האופנים‬
‫על הציר מסתובב מהר יותר‬
‫מהשני המערכת תפעיל כוח‬
‫בלימה על האופן המסתחרר‪ .‬זה‬
‫יאפשר להעביר יותר מהמומנט‬
‫הנוצר על ידי המנוע לאופן שלא‬
‫מסתחרר‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫מערכת זו תישאר פעילה גם אם‬
‫מערכת בקרת היציבות )‪(ESC‬‬
‫נמצאת במצב של ניתוק חלקי‬
‫"‪."Partial Off‬‬
‫נורית החיווי של מערכת ה ‪ESC-‬‬
‫)בלוח המחוונים( תתחיל להבהב‬
‫ברגע שאחד האופנים מאבד‬
‫מתחיל‬
‫והוא‬
‫אחיזה‬
‫להסתחרר‪/‬להחליק‪ .‬זה מסמל‬
‫שמערכת ה‪ TCS-‬פועלת‪ .‬במידה‬
‫והנורית מהבהבת במהלך האצה‪,‬‬
‫שחרר מעט את דוושת ההאצה‬
‫והתאם את מהירות הנסיעה‬
‫לתנאי הדרך ואל תבטל את‬
‫פעולת מערכת ה‪ ESC-‬או‬
‫ה‪.TCS-‬‬
‫‪309‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬מערכת ה‪ TCS-‬לא יכולה‬
‫למנוע מחוקי הפיזיקה‬
‫מלפעול על הרכב‪ ,‬כמו כן‬
‫היא לא יכולה להגביר‬
‫בלימה או יעילות היגוי מעבר‬
‫למתאפשר ע"י מצב בלמי‬
‫הרכב‪ ,‬הצמיגים‪ ,‬או אחיזת‬
‫הכביש‪.‬‬
‫‪ ‬מערכת ה‪ TCS-‬אינה יכולה‬
‫למנוע תאונות‪ ,‬כולל אלו‬
‫יתר‬
‫הנובעות ממהירות‬
‫בפניות‪ ,‬מקרבת יתר לרכב‬
‫אחר או מהחלקה על משטח‬
‫רטוב‪.‬‬
‫‪ ‬אין לנצל את היכולות של רכב‬
‫המצויד במערכת ‪ TCS‬בצורה‬
‫בלתי מתחשבת או מסוכנת‪,‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫העלולה לסכן את בטיחות‬
‫המשתמש או את בטיחותם‬
‫של אחרים‪.‬‬
‫מערכת עזר לבלימה )‪(BAS‬‬
‫מערכת ה‪ BAS-‬מתוכננת כדי‬
‫לשפר את ביצועי הבלימה של‬
‫הרכב בזמן בלימת פתע‪ .‬המערכת‬
‫מזהה מצבי בלימת פתע ע"י‬
‫מדידת שיעור וכמות הפעלת‬
‫הבלמים ואז מפעילה לחץ‬
‫אופטימאלי על הבלמים‪ .‬זה יכול‬
‫לעזור לקצר את מרחקי הבלימה‪.‬‬
‫מערכת ה‪ BAS-‬משלימה את‬
‫המערכת למניעת נעילת אופנים‪,‬‬
‫‪ .ABS‬הפעלת פתע של הבלמים‬
‫תגרום להפעלת מערכת זו‪ .‬כדי‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫להשתמש ביתרונות של מערכת‬
‫זו‪ ,‬עליך להפעיל לחץ רציף על‬
‫דוושת הבלם עד לעצירה‪ .‬אל‬
‫תרפה מדוושת הבלם כל עוד יש‬
‫צורך בכך‪ .‬מערכת זו חדלה‬
‫מלפעול בזמן הרפיה של דוושת‬
‫הבלם‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬מערכת ‪ BAS‬לא יכולה למנוע‬
‫מחוקי הפיזיקה מלפעול על‬
‫הרכב‪ ,‬כמו כן היא לא‬
‫להגביר בלימה או‬
‫יכולה‬
‫מעבר‬
‫היגוי‬
‫יעילות‬
‫למתאפשר ע"י מצב בלמי‬
‫הרכב‪ ,‬צמיגים‪ ,‬או אחיזת‬
‫כביש‪.‬‬
‫‪310‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬מערכת ‪ BAS‬אינה יכולה‬
‫למנוע תאונות‪ ,‬כולל אלו‬
‫יתר‬
‫הנובעות ממהירות‬
‫בפניות‪ ,‬מקרבת יתר לרכב‬
‫אחר או מהחלקה על משטח‬
‫רטוב‪.‬‬
‫‪ ‬אין לנצל את היכולות של רכב‬
‫‪BAS‬‬
‫במערכת‬
‫המצויד‬
‫בצורה בלתי מתחשבת או‬
‫מסוכנת‪ ,‬העלולה לסכן את‬
‫בטיחות המשתמש או את‬
‫בטיחותם של אחרים‪.‬‬
‫מערכת‬
‫יציבות‬
‫אלקטרונית‬
‫)‪(ESC‬‬
‫מערכת זו מגדילה את הבקרה על‬
‫הכיוון ויציבות הרכב בתנאי‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫נהיגה שונים‪ .‬מערכת ה ‪ESC-‬‬
‫מתקנת היגוי יתר או חוסר היגוי‬
‫של הרכב על ידי הפעלת הבלמים‬
‫על האופן המתאים כדי להתנגד‬
‫למצב של היגוי יתר‪/‬חסר‪.‬‬
‫המערכת גם עלולה להקטין את‬
‫עוצמת המנוע כדי לעזור לרכב‬
‫לשמור על המסלול הרצוי‪.‬‬
‫מערכת זו משתמשת בגלאים כדי‬
‫לגלות את המסלול הרצוי‪,‬‬
‫ומשווה אותו למסלול בו נע‬
‫הרכב‪ .‬כאשר שני המסלולים לא‬
‫תואמים‪ ,‬מערכת ה‪ ESC-‬מפעילה‬
‫כוח בלימה על האופן המתאים‬
‫בכדי לעזור לרכב לחזור לנתיב‬
‫הרצוי במקרים של היגוי‬
‫יתר‪/‬חסר‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫היגוי יתר ‪ -‬כאשר הרכב‬
‫פונה יותר מהמתאים למצב‬
‫ההגה‪.‬‬
‫היגוי חסר ‪ -‬כאשר הרכב‬
‫פונה פחות מהמתאים למצב‬
‫ההגה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬מערכת ‪ ESC‬לא יכולה למנוע‬
‫מחוקי הפיזיקה מלפעול על‬
‫הרכב‪ ,‬כמו כן היא לא יכולה‬
‫להגביר בלימה או יעילות‬
‫היגוי מעבר למתאפשר ע"י‬
‫מצב בלמי הרכב‪ ,‬צמיגים‪ ,‬או‬
‫אחיזת כביש‪.‬‬
‫‪ ‬מערכת ‪ ESC‬אינה יכולה‬
‫למנוע תאונות‪ ,‬כולל אלו‬
‫הנובעות ממהירות יתר‬
‫‪311‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫בפניות‪ ,‬מקרבת יתר לרכב‬
‫אחר או מהחלקה על משטח‬
‫רטוב‪.‬‬
‫‪ ‬אין לנצל את היכולות של רכב‬
‫המצויד במערכת ‪ ESC‬בצורה‬
‫בלתי מתחשבת או מסוכנת‪,‬‬
‫העלולה לסכן את בטיחות‬
‫המשתמש או את בטיחותם‬
‫של אחרים‪.‬‬
‫מצבי פעולת מערכת ה‪ESC-‬‬
‫ה ‪ESC-‬‬
‫בקרת‬
‫מתג‬
‫ממוקם בלוח הכפתורים‬
‫בפאנל המרכזי ליד לחצן‬
‫איתות החירום‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מצב מופעל )‪(ON‬‬
‫מצב זה הינו מצב הפעולה הרגיל‬
‫ברכבים בעלי הנעה של שני‬
‫אופנים‪ .‬בכל התנעה של הרכב‪,‬‬
‫מערכת ה‪ ESC-‬תהיה במצב זה‪.‬‬
‫מצב זה הוא היעיל ביותר ברוב‬
‫תנאי הנסיעה ויש להשתמש בו‬
‫ברוב הנסיעות‪ .‬יש לבטל את‬
‫פעולת המערכת אך ורק בתנאים‬
‫מסוימים המפורטים בהמשך‪.‬‬
‫המערכת יישארו פעילים‪ .‬במצב‬
‫זה המערכת אינה מבקרת את‬
‫מומנט המנוע‪.‬‬
‫מצב זה שימושי במיוחד לנהיגה‬
‫בשלג עמוק‪ ,‬חול עמוק או חול‬
‫ואבנים ‪ -‬ששם דרוש סחרור‬
‫אופנים גבוה מהרגיל כדי להשיג‬
‫אחיזת דרך‪ .‬כדי להפעיל את‬
‫המערכת שוב לחץ שנית על מתג‬
‫בקרת ‪ ESC‬והמערכת תחזור‬
‫לתפקוד רגיל‪.‬‬
‫מצב ‪ ESC‬חלקי )‪(Partial OFF‬‬
‫לחיצה קצרה על מתג בקרת‬
‫‪ ESC‬תעביר את המערכת למצב‬
‫זה שבו בקרת האחיזה מופסקת‬
‫פרט למצב החלקה מוגבלת‪.‬‬
‫נורית הבקרה של המערכת‬
‫תידלק‪ .‬כל שאר המצבים של‬
‫הערה‪:‬‬
‫כדי לשפר את אחיזת הרכב‬
‫"בזינוק" מהמקום בחול עמוק או‬
‫חול ואבנים יתכן ותצטרך לעבור‬
‫למצב ‪ ESC‬חלקי‪ .‬לאחר שהתגברת‬
‫על המצב הדורש ‪ ESC‬חלקי‪ ,‬החזר‬
‫‪312‬‬
‫את המערכת לתפקוד רגיל על ידי‬
‫לחיצה קצרה על מתג הבקרה‪ .‬ניתן‬
‫לבצע זאת כאשר הרכב בתנועה‪.‬‬
‫כאשר מופעל מצב ‪ ESC‬חלקי‪,‬‬
‫יציבות הרכב פחותה מאשר במצב‬
‫המופעל הרגיל‪.‬‬
‫נורית חיווי ואזהרה‬
‫ונורית חיווי ‪ESC OFF‬‬
‫‪ESC‬‬
‫נורית החיווי והאזהרה‬
‫של ‪ ESC‬בלוח המחוונים‬
‫מתג‬
‫כאשר‬
‫דולקת‬
‫ההתנעה מובא למצב ‪.ON‬‬
‫הנורית צריכה להיכבות כאשר‬
‫המנוע פועל‪ .‬אם נורית החיווי‬
‫והאזהרה ‪ ESC‬דולקת באופן‬
‫קבוע כאשר המנוע בפעולה‪ ,‬זה‬
‫על תקלה שהתגלתה‬
‫מעיד‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫במערכת‪ .‬אם הנורית נשארת‬
‫דולקת לאחר מספר מחזורי‬
‫הפעלה של מתג ההתנעה‪ ,‬והרכב‬
‫נסע מספר קילומטרים במהירות‬
‫גבוהה מ‪ 48-‬קמ"ש‪ ,‬הבא את‬
‫הרכב בהקדם למוסך שירות‪.‬‬
‫נורית החיווי של מערכת ה ‪ESC-‬‬
‫)בלוח המחוונים( תתחיל להבהב‬
‫ברגע שאחד האופנים מאבד‬
‫מתחיל‬
‫והוא‬
‫אחיזה‬
‫להסתחרר‪/‬להחליק‪ .‬זה מסמל‬
‫שמערכת ה‪ TCS-‬פועלת‪ .‬במידה‬
‫והנורית מהבהבת במהלך האצה‪,‬‬
‫שחרר מעט את דוושת ההאצה‬
‫והתאם את מהירות הנסיעה‬
‫לתנאי הדרך‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬שתי הנוריות ידלקו לפרק זמן‬
‫קצר כאשר מביאים את מתג‬
‫ההתנעה למצב ‪.ON‬‬
‫‪ ‬בכל פעם שמתג ההתנעה‬
‫מובא למצב ‪ ,ON‬מערכת ‪ESC‬‬
‫תופעל גם אם היא הושבתה‬
‫קודם לכן‪.‬‬
‫‪ ‬מערכת בקרת היציבות ‪ESC‬‬
‫משמיעה צליל זמזום או‬
‫נקישות קלות כאשר היא‬
‫פעילה‪ .‬זהו מצב תקין‪.‬‬
‫כאשר‬
‫יפסקו‬
‫הרעשים‬
‫המערכת מפסיקה לפעול‪,‬‬
‫שגרם‬
‫התמרון‬
‫בסיום‬
‫להפעלתה‪.‬‬
‫‪313‬‬
‫נורית החיווי ‪ESC OFF‬‬
‫מסמלת שמערכת בקרת‬
‫היציבות אינה פועלת‪.‬‬
‫צמיגים ‪ -‬מידע כללי‬
‫לחץ אוויר בצמיגים‬
‫לחץ אוויר תקין בצמיגים חיוני‬
‫לתפעול בטוח ומשביע רצון של‬
‫הרכב‪ .‬לחץ אוויר לא תקין‬
‫משפיע על שלושה תחומים‬
‫עיקריים‪.‬‬
‫בטיחות‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬לחץ אוויר לא תקין של‬
‫הצמיגים הוא מסוכן ועלול‬
‫לגרום לתאונות‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬לחץ אוויר נמוך מדי מגדיל‬
‫את פיתול הצמיג‪ ,‬שיכול‬
‫לגרום לכשל הצמיג‪.‬‬
‫‪ ‬לחץ אוויר גבוה מדי מפחית‬
‫את כושר הצמיג לשכך‬
‫זעזועים‪ .‬עצמים על הכביש‬
‫ובורות עלולים לגרום נזק‬
‫שתוצאתו כשל הצמיג‪.‬‬
‫‪ ‬לחץ אוויר לא אחיד של‬
‫לגרום‬
‫עלול‬
‫הצמיגים‬
‫לבעיות היגוי‪ .‬אתה עלול‬
‫לאבד את השליטה על‬
‫הרכב‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬לחץ יתר‪ ,‬או תת לחץ‪ ,‬של‬
‫הצמיגים עשוי להשפיע על‬
‫התנהלות הרכב ולגרום‬
‫לכשל פתאומי‪ ,‬שתוצאתו‬
‫איבוד שליטה על הרכב‪.‬‬
‫‪ ‬לחץ אוויר לא אחיד עלול‬
‫לגרום להחלקה של הרכב‬
‫הצידה‪.‬‬
‫‪ ‬סע תמיד עם צמיגים‬
‫מנופחים בלחץ המומלץ‪.‬‬
‫חיסכון‬
‫ניפוח לא נכון יכול לגרום‬
‫להופעת סימני שחיקה לא‬
‫אחידים על סוליית הצמיג‪.‬‬
‫סימנים חריגים אלו יגרמו לבלאי‬
‫מהיר של סוליית הצמיג ולצורך‬
‫‪314‬‬
‫בהחלפה תכופה יותר של‬
‫הצמיגים‪ .‬לחץ נמוך מדי מגדיל‬
‫את התנגדות הגלגול של הצמיג‬
‫שתוצאתה תצרוכת דלק מוגדלת‪.‬‬
‫נוחות הנסיעה ויציבות הרכב‬
‫לחץ אויר נכון תורם לנסיעה‬
‫נוחה‪ .‬ניפוח יתר גורם חוסר‬
‫נוחות‪.‬‬
‫לחצי ניפוח הצמיגים‬
‫לחץ הניפוח הנכון של צמיג קר‬
‫רשום על הצד הפנימי של דלת‬
‫הנהג או על עמוד הדלת בצד‬
‫הנהג‪.‬‬
‫יש לבדוק‪ ,‬ולתקן את הלחץ‬
‫בצמיגים לפחות אחת לחודש‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬יש לבדוק סימני שחיקה‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫או נזק הנראה לעין‪ .‬יש להשתמש‬
‫במדיד איכותי על מנת לבדוק את‬
‫הלחץ בצמיגים‪ .‬אין להסתמך על‬
‫מראה עיניים כדי לקבוע באם‬
‫הצמיג מנופח כהלכה‪ .‬צמיגים‬
‫רדיאליים עשויים להיראות‬
‫מנופחים היטב גם כאשר הלחץ‬
‫בהם נמוך‪.‬‬
‫או שנסע ‪ 1.6‬ק"מ לאחר מנוחה‬
‫של ‪ 3‬שעות‪ .‬אסור לנפח יותר‬
‫מהלחץ המומלץ‪.‬‬
‫יש לבדוק בתדירות גבוהה יותר‬
‫לטווח‬
‫הנחשפים‬
‫צמיגים‬
‫טמפרטורות רחב‪ ,‬מאחר ולחץ‬
‫האוויר בצמיגים משתנה עם‬
‫שינויי הטמפרטורה‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫לאחר בדיקה ו‪/‬או ניפוח הצמיג‪,‬‬
‫הרכב תמיד את מכסה שסתום‬
‫הניפוח‪ .‬זה ימנע כניסת לחות‬
‫ולכלוך אשר יפגעו בשסתום‪.‬‬
‫לחץ האוויר משתנה ב‪ 1PSI -‬לכל‬
‫‪ 7C‬של שינוי הטמפרטורה‪ .‬יש‬
‫לזכור זאת בעת בדיקת לחץ‬
‫האוויר בצמיגים במקום סגור‪,‬‬
‫במיוחד בחורף‪.‬‬
‫הערכים הרשומים על התווית‬
‫מתייחסים לצמיג במצב קר‪,‬‬
‫שמשמעותו – לאחר שהרכב לא‬
‫נסע במשך שלוש שעות לפחות‪,‬‬
‫הלחץ בצמיג יכול לעלות מ ‪2PSI-‬‬
‫ועד ‪ 6PSI‬בזמן הנסיעה‪ .‬אין‬
‫להפחית‬
‫הניפוח‪.‬‬
‫עלייה‬
‫‪315‬‬
‫זאת‬
‫בזמן‬
‫לנסיעה‬
‫במהירות‬
‫הלחצים‬
‫גבוהה‬
‫בדרכים שבהן מותרת נסיעה‬
‫במהירות גבוהה‪ ,‬לחץ האוויר‬
‫הנכון חשוב מאוד‪ .‬ייתכן שיהיה‬
‫צורך בלחץ אוויר גבוה יותר‬
‫ובמטען קל יותר‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫נסיעה במהירות גבוהה‪ ,‬כאשר‬
‫הרכב עמוס מעבר למותר‪,‬‬
‫מסוכנת‪ .‬העומס הנוסף על‬
‫הצמיגים עלול לגרום להם לנזק‪.‬‬
‫עלולה להיגרם תאונה קשה‪ .‬אין‬
‫לנסוע ברכב המועמס בעומס‬
‫המרבי במהירות גבוה מ‪120-‬‬
‫קמ"ש‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫צמיגים רדיאליים רב‪-‬שכבתיים‬
‫אזהרה!‬
‫שילוב של צמיגים רדיאליים עם‬
‫צמיגים מסוג אחר עלול להשפיע‬
‫לרעה על התנהגות הרכב‪ .‬חוסר‬
‫היציבות עלול לגרום לתאונה‪.‬‬
‫השתמש תמיד בערכה של‬
‫ארבעה צמיגים רדיאליים‪ .‬אסור‬
‫לשלב אותם עם צמיגים מסוגים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫בצמיגים‬
‫ונקרים‬
‫חתכים‬
‫רדיאליים ניתנים לתיקון רק‬
‫באזור הסוליה בגלל גמישות דופן‬
‫הצמיג‪ .‬התייעץ עם בעל מקצוע‬
‫מוסמך לגבי תיקון צמיג רדיאלי‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫אופן חלופי תואם לאופן וצמיג‬
‫מקורי )אם מותקן(‬
‫האופן החלופי ברכבך תואם‬
‫במראה ובתכונות לשאר אופני‬
‫הרכב המורכבים מקדימה או‬
‫מאחור‪ .‬ניתן להשתמש באופן זה‬
‫לסבב האופנים‪.‬‬
‫במידה וברכבך אין אופן חלופי‬
‫מקורי תואם‪ ,‬ישנו אופן‬
‫קומפקטי המיועד למצבי חירום‪.‬‬
‫אל תתקין יותר מאופן חלופי‬
‫קומפקטי אחד ברכב בכל זמן‬
‫נתון‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫בגלל הפחתת מרווח הגחון של‬
‫הרכב‪ ,‬אל תיכנס למכונות‬
‫שטיפה אוטומטיות כאשר‬
‫‪316‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫מותקן אופן חלופי שקומפקטי‪.‬‬
‫עלול להיגרם נזק לרכב‪.‬‬
‫אופן חלופי קומפקטי )אם מותקן(‬
‫האופן החלופי הקומפקטי מיועד‬
‫למקרי חירום בלבד‪ .‬אתה יכול‬
‫לדעת אם קיים ברכבך אופן‬
‫חלופי קומפקטי באמצעות‬
‫מדבקת הלחצים המודבקת‬
‫בפנים דלת הנהג או על צד‬
‫הצמיג‪ .‬נתוני הצמיד הקטן‬
‫מתחילים באותיות "‪ "T‬או "‪"S‬‬
‫ולאחר מכן מידותיו כגון‪:‬‬
‫"‪."T145/80D18 103M‬‬
‫מאחר ולצמיג זה יש אורך חיים‬
‫קצר‪ ,‬יש לתקן את הצמיג‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫המקורי ולהחזירו לרכב בהקדם‬
‫האפשרי‪.‬‬
‫אל תרכיב כיסוי אופן‪ ,‬או תנסה‬
‫לשים צמיג מקורי על האופן‬
‫החלופי‪ ,‬הוא אינו מיועד לכך‪.‬‬
‫אל תתקין יותר מאופן חלופי‬
‫קומפקטי אחד ברכב בכל זמן‬
‫נתון‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫אזהרה!‬
‫האופן החלופי הקומפקטי‬
‫מיועד למקרי חירום בלבד‪.‬‬
‫כאשר מותקן האופן החלופי‬
‫לנסוע‬
‫אין‬
‫הקומפקטי‪,‬‬
‫במהירות העולה על ‪80‬‬
‫קמ"ש‪ .‬לצמיג זה יש אורך‬
‫חיים מוגבל‪ ,‬יש להחליף את‬
‫הצמיג במידה והוא נשחק עד‬
‫לסימון השחיקה הנראה לעין‪.‬‬
‫חוסר תשומת לב לאזהרות‬
‫הנוגעות עלול להוביל לתאונה‪.‬‬
‫אופן חלופי בגודל מלא‬
‫)אם מותקן(‬
‫האופן החלופי בגודל מלא מיועד‬
‫למקרי חירום בלבד‪ .‬אופן זה‬
‫נראה כמו שאר האופנים ברכב‪,‬‬
‫‪317‬‬
‫אך הוא לא‪ .‬לצמיג שלו יש אורח‬
‫חיים מוגבל‪.‬‬
‫מאחר ולצמיג זה יש אורך חיים‬
‫קצר‪ ,‬יש לתקן את הצמיג‬
‫המקורי ולהחזירו לרכב בהקדם‬
‫האפשרי‪.‬‬
‫אופן חלופי לשימוש מוגבל‬
‫)אם מותקן(‬
‫האופן החלופי לשימוש מוגבל‬
‫מיועד למקרי חירום בלבד‪ .‬אופן‬
‫זה נראה מזוהה על ידי מדבקה‬
‫על האופן החלופי‪ .‬מדבקה זאת‬
‫מכילה את ההגבלות המתאימות‪.‬‬
‫יתכן והאופן יראה כמו האופן‬
‫המקורי‪ ,‬אך הוא לא‪ .‬שימוש‬
‫באופן חלופי זה משפיע על‬
‫התנהגות הרכב‪ .‬מאחר והוא לא‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אחד מהאופנים המקוריים של‬
‫הרכב‪ ,‬יש לתקן את הצמיג‬
‫המקורי ולהחזירו לרכב בהקדם‬
‫האפשרי‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫האופן החלופי לשימוש מוגבל‬
‫מיועד למקרי חירום בלבד‪.‬‬
‫כאשר מותקן האופן החלופי‬
‫הזה‪ ,‬התנהגות הרכב משתנה‪.‬‬
‫אין לנסוע במהירות גבוהה‬
‫מהמהירות המותרת על‬
‫מדבקת האופן החלופי‪ .‬החלף‬
‫את האופן החלופי באופן‬
‫המקורי עם צמיג מתוקן‬
‫בהקדם האפשרי‪ .‬חוסר‬
‫תשומת לב לאזהרות הנוגעות‬
‫עלול להוביל לתאונה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫סחרור האופנים‬
‫אין לגרום לסחרור אופנים כאשר‬
‫הרכב תקוע בבוץ‪ ,‬חול‪ ,‬שלג או‬
‫קרח במהירות גבוהה מ‪48-‬‬
‫קמ"ש‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫סחרור מהיר של האופנים‬
‫עלול להיות מסוכן ולגרום‬
‫לנזק או לכשל הצמיגים‪.‬‬
‫הצמיג עלול להתפוצץ ולגרום‬
‫לפגיעה‪ .‬אין לגרום לסחרור‬
‫אופנים במהירות גבוהה מ‪48-‬‬
‫קמ"ש כאשר הרכב תקוע‪ .‬אין‬
‫להתקרב לאופן מסתחרר‪.‬‬
‫‪318‬‬
‫מצייני שחיקת סוליית הצמיג‬
‫מצייני השחיקה קיימים בסולית‬
‫הצמיג על מנת לעזור לך לדעת‬
‫מתי יש צורך בהחלפת הצמיג‪.‬‬
‫צמיג תקין‬
‫צמיג שחוק‬
‫מצייני השחיקה הם פסים צרים‬
‫הנמצאים בתוך חריצי הסוליה‪.‬‬
‫כאשר הפסים נראים לעין‪,‬‬
‫סוליית הצמיג שחוקה ויש‬
‫להחליף את הצמיג‪ .‬הפסים‬
‫נראים לעיין כאשר חריצי הצמיג‬
‫הגיעו ל‪ 2-‬מ"מ עומק‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אורך החיים של הצמיג‬
‫אורך החיים של הצמיג תלוי‬
‫בגורמים הבאים )אבל לא רק‬
‫בהם(‪:‬‬
‫‪ ‬אופי הנהיגה‬
‫‪ ‬לחץ ניפוח של הצמיג‬
‫‪ ‬מרחק שעברו הצמיגים‬
‫אזהרה!‬
‫יש להחליף את הצמיגים‪ ,‬כולל‬
‫צמיג חלופי כל שש שנים‪ ,‬ללא‬
‫תלות במצב מצייני השחיקה‪ .‬אי‬
‫החלפתם עלולה לגרום לכשל‬
‫פתאומי של הצמיג‪ .‬הכשל עלול‬
‫לגרום לאיבוד שליטה ולתאונה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫שמור את הצמיגים שלא‬
‫מורכבים על הרכב במקום קריר‬
‫ויבש‪ ,‬וחשיפה קטנה ככל‬
‫האפשר לאור שמש‪ .‬הגן על‬
‫הצמיגים ממגע עם שמן‪ ,‬גריז או‬
‫דלק‪.‬‬
‫צמיגים חלופיים‬
‫מומלץ מאוד להשתמש בצמיגים‬
‫לצמיגים‬
‫זהים‬
‫חלופיים‬
‫החלופיים המקוריים‪ .‬שימוש‬
‫בצמיגים לא זהים עלול להשפיע‬
‫על הבטיחות‪ ,‬על תפעול הרכב‬
‫ועל התנהגותו‪ .‬רצוי להתייעץ עם‬
‫איש השירות במוסך לגבי‬
‫הצמיגים הנכונים‪.‬‬
‫‪319‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬אין להשתמש בצמיג או באופן‬
‫השונים מהגודל שנקבע לרכב‪.‬‬
‫צרוף מסוים של צמיגים ושל‬
‫אופנים לא מורשים עלול‬
‫לשנות את ממדי המתלים‬
‫ואת תכונות הביצוע שלהם‪,‬‬
‫והתוצאה תהיה שינויים‬
‫בהיגוי‪ ,‬בהתנהגות ובבלימה‬
‫של הרכב‪ .‬זה עלול לגרום‬
‫צפויה‬
‫בלתי‬
‫להתנהגות‬
‫ההיגוי‬
‫לרכיבי‬
‫ולמאמץ‬
‫והמתלה‪ .‬יש חשש לאיבוד‬
‫שליטה וכתוצאה מכך לגרום‬
‫לתאונה‪ .‬יש להשתמש רק‬
‫בצמיג ובאופן בגודל המתאים‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫מוחלט‬
‫באיסור‬
‫‪ ‬אסור‬
‫להשתמש בצמיג שהוא קטן‬
‫מהגודל המינימאלי של הצמיג‬
‫מפרט‬
‫בלוחית‬
‫המצוין‬
‫הצמיגים שברכב‪ .‬התוצאה של‬
‫השימוש בצמיג עם יכולת‬
‫מעמס קטנה יותר‪ ,‬עלולה‬
‫ליצור עומס יתר וכשל‪ .‬יש‬
‫שליטה‬
‫לאיבוד‬
‫סכנה‬
‫וכתוצאה מכך לגרום לתאונה‪.‬‬
‫‪ ‬התוצאה של אי הקפדה‬
‫בסיווג‬
‫צמיגים‬
‫בהרכבת‬
‫המהירות המתאים לרכב‬
‫תהיה כשל פתאומי בצמיג‬
‫ואובדן שליטה ברכב‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫זהירות!‬
‫התוצאה של החלפת צמיגים‬
‫מקוריים בצמיגים בגודל שונה‬
‫תהיה קריאות מזויפות במד‬
‫המהירות ובמד המרחק‪.‬‬
‫שרשראות לצמיגים‬
‫יש להשתמש אך ורק בשרשראות‬
‫העומדות בתקן ‪ SAE‬מסוג‬
‫"‪ ."Class S‬השרשראות צריכות‬
‫להיות במידה הנכונה לצמיגי‬
‫הרכב ומאושרות על ידי היצרן‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אין להשתמש בשרשראות על‬
‫אופן חלופי קומפקטי‪.‬‬
‫‪320‬‬
‫זהירות!‬
‫על מנת למנוע נזק לרכב או‬
‫לצמיגים‪ ,‬עקוב אחר ההוראות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫ורק‬
‫אך‬
‫‪ ‬השתמש‬
‫בשרשראות לצמיגים בגודל‬
‫‪ .P225/65R16‬צמיגים בגודל‬
‫‪ P225/65R17‬אינם בעלי‬
‫מרווח מספק להתקנה‪.‬‬
‫‪ ‬בגלל מרווח קטן בין‬
‫הצמיגים לשאר חלקי‬
‫המתלה‪ ,‬חשוב להשתמש‬
‫בשרשראות‬
‫ורק‬
‫אך‬
‫תקינות‪ .‬שרשראות שבורות‬
‫עלולות לגרום נזק חמור‪.‬‬
‫עצור את הרכב מיד אם‬
‫נשמע רעש חריג המעיד על‬
‫קריעת השרשראות‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫זהירות! )המשך(‬
‫החלקים‬
‫את‬
‫הסר‬
‫הקרועים לפני שתמשיך‬
‫בנסיעה‪.‬‬
‫על תיסע מהר יותר מ‪70-‬‬
‫קמ"ש‪.‬‬
‫והימנע‬
‫בזהירות‬
‫סע‬
‫מפניות חדות ומהמורות‬
‫גבוהות במיוחד כאשר‬
‫הרכב עמוס‪.‬‬
‫התקן את השרשראות על‬
‫האופנים הקדמיים צמוד‬
‫ככל האפשר והדק אותם‬
‫שוב לאחר נסיעה של ‪800‬‬
‫מטרים‪.‬‬
‫אל תיסע על משטח יבש‬
‫לזמן ממושך‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫זהירות! )המשך(‬
‫‪ ‬קרא את המדריך של יצרן‬
‫השרשראות לצורך הרכבה‬
‫נכונה‪ ,‬מהירות מותרת‬
‫סע‬
‫השימוש‪.‬‬
‫ותנאי‬
‫במהירות המותרת על ידי‬
‫היצרן גם אם היא נמוכה‬
‫מ‪ 70-‬קמ"ש‪.‬‬
‫סע תמיד במהירות הנמוכה‬
‫המומלצת מבין הצהרת יצרן‬
‫השרשראות והצהרת יצרן הרכב‪.‬‬
‫זה נוגע לכל סוגי השרשראות‬
‫הקיימים‪.‬‬
‫‪321‬‬
‫המלצת לסבב אופנים‬
‫הצמיגים בסרן הקדמי ובסרן‬
‫האחורי של הרכב פועלים‬
‫בעומסים שונים‪ ,‬ומבצעים‬
‫פעולות היגוי‪ ,‬נהיגה ובלימה‬
‫שונות‪ .‬מסיבות אלו שיעור‬
‫השחיקה שלהם שונה‪ ,‬עם נטייה‬
‫להתהוות צורות שחיקה שונות‪.‬‬
‫ניתן לצמצם השפעות אלו בעזרת‬
‫סבב אופנים‪ .‬סבב אופנים מועיל‬
‫במיוחד במקרה של צמיגי שטח‪.‬‬
‫סבב אופנים יגדיל את אורך‬
‫החיים של הצמיגים‪ ,‬יעזור‬
‫לשמור על טיב האחיזה בתנאי‬
‫בוץ‪ ,‬שלג או רטיבות‪ ,‬ויתרום‬
‫לנסיעה שקטה וחלקה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫ניתן לבצע סבב אופנים גם‬
‫בתדירות גבוהה יותר מהמומלץ‬
‫במידה‬
‫הטיפולים‪.‬‬
‫בשגרת‬
‫וקיימת שחיקה חריגה מהרגיל‪,‬‬
‫יש לתקן את הסיבה לכך לפני‬
‫ביצוע סבב אופנים‪.‬‬
‫אופן ביצוע סבב האופנים‬
‫המומלץ הינו כמתואר באיור‬
‫הבא‪:‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫מערכת לבקרת לחץ הניפוח‬
‫בצמיגים )‪(TPMS‬‬
‫מערכת בקרת הלחץ בצמיגים‬
‫)‪ (TPMS‬מזהירה את הנהג מפני‬
‫לחץ אוויר נמוך בצמיגים על‬
‫בסיס הלחץ המומלץ לצמיג קר‪.‬‬
‫לחץ האוויר בצמיגים עשוי‬
‫להשתנות בהתאם לטמפרטורה‬
‫החיצונית‪ ,‬בכל ירידה של ‪7C‬‬
‫הלחץ יורד ב‪ .1psi-‬כלומר‪ ,‬כאשר‬
‫הטמפרטורה יורדת‪ ,‬גם לחץ‬
‫האוויר בצמיגים יורד‪ .‬מילוי לחץ‬
‫אוויר ייעשה כאשר הצמיג קר‪,‬‬
‫כלומר לאחר שהרכב לא נסע‬
‫במשך שלוש שעות לפחות‪ .‬הלחץ‬
‫בצמיג יעלה בעת נסיעה‪ ,‬זהו מצב‬
‫‪322‬‬
‫רגיל ואין צורך בהתאמת הלחץ‬
‫המוגבר ללחץ רגיל‪.‬‬
‫המערכת תזהיר את הנהג מפני‬
‫לחץ אוויר נמוך שנגרם מכל‬
‫סיבה‪ ,‬גם עקב השפעת מזג‬
‫האוויר ושחרור טבעי של אוויר‬
‫דרך הצמיג‪.‬‬
‫המערכת תמשיך להתריע לנהג‬
‫על לחץ אוויר נמוך כל עוד‬
‫התנאים הללו מתקיימים ולא‬
‫תפסיק עד אשר לחץ האוויר‬
‫בצמיגים יתוקן לערך הנכון‪.‬‬
‫המערכת תעדכן אוטומטית את‬
‫נורית החיווי וההודעה ברגע‬
‫שלחץ האוויר יתוקן‪ .‬לשם כך‬
‫הרכב חייב לנסוע במהירות‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫גבוהה מ‪ 24-‬קמ"ש למשך של ‪20‬‬
‫דקות לפחות‪.‬‬
‫לדוגמא‪ ,‬אם לחץ האוויר‬
‫המומלץ לרכבך הוא ‪,35 psi‬‬
‫והטמפרטורה החיצונית היא ‪20‬‬
‫מעלות והלחץ האמיתי בצמיג‬
‫הינו ‪ ,30 psi‬כאשר הטמפרטורה‬
‫תרד ל‪ -7C-‬הלחץ ירד ל‪.26 psi-‬‬
‫לחץ אוויר זה נמוך מספיק בכדי‬
‫להדליק את נורית החיווי ואת‬
‫ההודעה ללחץ אוויר נמוך‬
‫בצמיגים‪ .‬נסיעה במצב כזה‬
‫תגרום ללחץ לעלות חזרה‬
‫ל‪ 30psi-‬אך לא תבטל את‬
‫ההתראות‪ .‬במצב כזה ההתראות‬
‫יתבטלו רק לאחר ניפוח הצמיגים‬
‫ללחץ המומלץ‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫זהירות!‬
‫‪ ‬מערכת ‪ TPMS‬מתאימה עבור‬
‫צמיגים ואופנים מקוריים‪.‬‬
‫הלחצים והאזהרות נקבעו עבור‬
‫גודל הצמיגים המותקנים על‬
‫רכבך‪ .‬שימוש בציוד חלופי‬
‫שאינו מאותו גודל‪ ,‬סוג ו‪/‬או‬
‫צורה עלול לגרום לפעולות‬
‫מערכת בלתי רצויות ולנזק‬
‫אין להשתמש‬
‫לחיישנים‪.‬‬
‫בחומר מתקן תקרים נוזלי‬
‫המוזרם לצמיג‪ ,‬אם רכבך‬
‫מצויד במערכת לבקרת לחץ‬
‫ניפוח בצמיגים‪ ,‬זה עלול להזיק‬
‫לחיישנים‪.‬‬
‫‪323‬‬
‫זהירות! )המשך(‬
‫הצמיגים‬
‫בדיקת‬
‫‪ ‬לאחר‬
‫וניפוחם‪ ,‬יש להרכיב חזרה את‬
‫מכסה פיית הניפוח של‬
‫הצמיג כדי למנוע כניסת לחות‬
‫או לכלוך שעלולים להזיק‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬מערכת ה‪ TPMS-‬לא באה‬
‫במקום טיפול שוטף בצמיגים‬
‫והיא גם אינה מתריעה מפני‬
‫כשל של הצמיג או מודיעה על‬
‫מצבו של הצמיג‪.‬‬
‫‪ ‬אין להשתמש במערכת‬
‫ה‪ TPMS-‬כמד לחץ בזמן‬
‫ניפוח הצמיגים‪.‬‬
‫‪ ‬במקרה שלחץ אוויר באחד‬
‫מהצמיגים נמוך משמעותית‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מהמלצות היצרן‪ ,‬הנסיעה‬
‫ברכב מסוכנת‪ .‬היא עלולה‬
‫לגרום להתחממות יתר של‬
‫הצמיג ולהתפוצצותו‪ .‬לחץ‬
‫אוויר נמוך בצמיג גורם‬
‫לעלייה בתצרוכת הדלק‬
‫ולבלאי מוגבר‪ ,‬ועלול להשפיע‬
‫על ההתנהגות של הרכב‬
‫ומרחק העצירה‪.‬‬
‫‪ ‬מערכת ה‪ TPMS-‬לא נועדה‬
‫הבדיקה‬
‫את‬
‫להחליף‬
‫התקופתית‬
‫והאחזקה‬
‫הצמיגים‪.‬‬
‫של‬
‫הרגילה‬
‫באחריות הנהג לשמור על‬
‫לחץ אוויר תקין בצמיגים‪,‬‬
‫אפילו אם לחץ האוויר בצמיג‬
‫עדיין לא ירד לרמה שתפעיל‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫את האזהרה ממערכת ה‪-‬‬
‫‪.TPMS‬‬
‫‪ ‬שינויי טמפרטורה עונתיים‬
‫ישפיעו על לחץ האוויר‪,‬‬
‫ומערכת ה‪ TPMS-‬תעקוב‬
‫אחר לחץ האוויר האמיתי‬
‫בצמיג‪.‬‬
‫בקרת הלחץ בצמיגים ‪ -‬מערכת‬
‫בסיסית‬
‫מערכת בקרת הלחץ בצמיגים‬
‫משתמשת בטכנולוגית אלחוט‬
‫ביחד עם חיישנים אלקטרוניים‬
‫המותקנים על חישוקי האופנים‬
‫כדי לעקוב אחר הלחץ בצמיגים‪.‬‬
‫החיישנים מהווים חלק משסתום‬
‫ניפוח הצמיג ומשדרים את הלחץ‬
‫בצמיג אל יחידת קליטה‪.‬‬
‫‪324‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫יש חשיבות רבה לבדוק באופן‬
‫סדיר את הלחץ בכל הצמיגים‬
‫ולשמור על הלחץ הנכון‪.‬‬
‫המערכת כוללת‪:‬‬
‫‪ ‬יחידת קליטה‪.‬‬
‫‪ 4 ‬חיישני מעקב‪.‬‬
‫‪ ‬נורית אזהרה‪.‬‬
‫במקרה של לחץ אוויר נמוך‬
‫בצמיג החלופי‪ ,‬מערכת ה ‪TPMS-‬‬
‫לא תתריע על כך‪.‬‬
‫אזהרות לחץ אוויר נמוך של‬
‫מערכת בקרת הלחץ בצמיגים‬
‫בלוח‬
‫האזהרה‬
‫נורית‬
‫המחוונים תידלק וההודעה‪:‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫"‪ "TIRE LOW PRESSURE‬תוצג‬
‫במרכז המידע למשך ‪ 5‬שניות‪,‬‬
‫וישמע צליל אם לחץ האוויר‬
‫באחד או יותר מהצמיגים ירד‬
‫מתחת לרמה המומלצת‪ .‬במקרה‬
‫כזה יש לעצור את הרכב בהקדם‬
‫האפשרי‪ ,‬לבדוק את לחץ האוויר‬
‫בכל הצמיגים ולנפח את אלו‬
‫שזקוקים לניפוח‪ .‬לאחר הניפוח‪,‬‬
‫באופן‬
‫תתאפס‬
‫המערכת‬
‫אוטומטי והנורית תיכבה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ייתכן שיידרשו למערכת עד ‪20‬‬
‫דקות של נסיעה במהירות‬
‫הגבוהה מ‪ 24-‬קמ"ש כדי‬
‫להתאפס‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫בעת גילוי כשל במערכת‪ ,‬נורית‬
‫האזהרה תהבהב במשך ‪ 75‬שניות‬
‫ותישאר דלוקה לאחר מכן‪ .‬כמו‬
‫כן‪ ,‬ישמע צליל אזהרה‪.‬‬
‫בכל מחזור התנעה התרעה זו‬
‫תחזור על עצמה‪ ,‬כל עוד הכשל‬
‫קיים‪ .‬כאשר הגורם לתקלה תוקן‬
‫הנורית תיכבה‪.‬‬
‫כשל במערכת עלול לקרות עקב‬
‫אחד מהמצבים הבאים‪:‬‬
‫מכשירים‬
‫עקב‬
‫‪ .1‬תקלה‬
‫אלקטרוניים סמוכים או‬
‫נהיגה בקרבת מכשירים‬
‫הפועלים על תדר רדיו זהה‬
‫לשל מערכת ה‪.TPMS-‬‬
‫‪325‬‬
‫כהים‬
‫חלונות‬
‫‪ .2‬התקנת‬
‫שמשפיעה על אותות גלי‬
‫הרדיו‪.‬‬
‫‪ .3‬שלג או קרח רב מסביב‬
‫לאופנים‪.‬‬
‫‪ .4‬שימוש בשרשראות לאופנים‬
‫ברכב‪.‬‬
‫באופנים‪/‬צמיגים‬
‫‪ .5‬שימוש‬
‫שאינם מצוידים בחיישני‬
‫מערכת ה‪.TPM-‬‬
‫ברכב עם אופן חלופי קומפקטי‬
‫‪ .1‬בצמיג האופן החלופי‪ ,‬לא‬
‫קיים חיישן לחץ אוויר‪.‬‬
‫מערכת ה‪ TPMS-‬לא תתריע‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מפני לחץ אוויר נמוך‪ ,‬במידה‬
‫ואופן זה הותקן ברכב‪.‬‬
‫‪ .2‬אם הצמיג בעל הלחץ הנמוך‬
‫החלופי‪,‬‬
‫באופן‬
‫מוחלף‬
‫במחזור ההתנעה הבא הודעת‬
‫לחץ נמוך תמשיך להיות‬
‫מוצגת וצליל אזהרה יושמע‪.‬‬
‫כמו כן תופיע ההערה‪:‬‬
‫"‪"TIRE LOW PRESSURE‬‬
‫ונורית האזהרה תידלק‪.‬‬
‫‪ .3‬לאחר נסיעה במשך ‪ 20‬דקות‬
‫במהירות העולה על ‪ 24‬קמ"ש‬
‫נורית האזהרה תהבהב במשך‬
‫‪ 75‬שניות ולאחר מכן תישאר‬
‫דלוקה‪.‬‬
‫‪ .4‬בכל מחזור התנעה נוסף ישמע‬
‫והנורית‬
‫האזהרה‬
‫צליל‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫תהבהב במשך ‪ 75‬שניות‬
‫ולאחר מכן תישאר דלוקה‪.‬‬
‫‪ .5‬לאחר החזרת הצמיג המתוקן‬
‫בעל המידה הרגילה למקומו‬
‫המערכת תתעדכן באופן‬
‫אוטומטי וההודעה תמחק‪ ,‬כל‬
‫עוד הלחץ תקין בכל ארבעת‬
‫האופנים של הרכב‪ .‬יתכן‬
‫ויהיה צורך להסיע את הרכב‬
‫במשך ‪ 20‬דקות במהירות‬
‫העולה על ‪ 24‬קמ"ש כדי‬
‫לאפס את מערכת ה‪.TPMS-‬‬
‫בקרת‬
‫ביטול‪/‬הפעלת מערכת‬
‫לחץ האוויר בצמיגים‬
‫ניתן לבטל את פעולת המערכת‬
‫אם מחליפים את כל אופני הרכב‬
‫באופנים ללא חיישני לחץ אוויר‪.‬‬
‫‪326‬‬
‫תחילה‪ ,‬החלף את כל אופני‬
‫הרכב‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬סע ברכב יותר‬
‫מ‪ 20-‬דקות ובמהירות הגבוהה‬
‫מ‪ 24-‬קמ"ש‪ .‬המערכת תשמיע‬
‫צלצול‪ ,‬נורית החיווי תהבהב‬
‫למשך ‪ 75‬שניות ולאחר מכן‬
‫תישאר דלוקה‪ .‬עם סיבוב מתג‬
‫הבאה‬
‫בהפעלה‬
‫ההתנעה‬
‫המערכת לא תבקר יותר את לחץ‬
‫האוויר בצמיגים ולא תדליק את‬
‫נורית החיווי‪.‬‬
‫בכדי להפעיל שוב את מערכת‬
‫הבקרה‪ ,‬החלף את כל ארבעת‬
‫האופנים באופנים עם חיישני‬
‫לחץ אוויר‪ ,‬לאחר מכן‪ ,‬סע ברכב‬
‫יותר מ‪ 20-‬דקות ובמהירות‬
‫הגבוהה מ‪ 24-‬קמ"ש‪ .‬המערכת‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫תשמיע צלצול‪ ,‬נורית החיווי‬
‫תהבהב למשך ‪ 75‬שניות‪.‬‬
‫מערכת משודרגת )אם מותקנת(‬
‫המערכת המשודרגת משתמשת‬
‫בטכנולוגית אלחוט ביחד עם‬
‫חיישנים אלקטרוניים המותקנים‬
‫על חישוקי האופנים כדי לעקוב‬
‫אחר הלחץ בצמיגים‪ .‬החיישנים‬
‫מהווים חלק משסתום ניפוח‬
‫הצמיג ומשדרים את הלחץ אל‬
‫יחידת קליטה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫חשוב ביותר לבדוק את הלחץ‬
‫בכל ארבעת הצמיגים באופן‬
‫סדיר ולשמור על הלחץ התקין‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫מערכת ‪ TPMS‬כוללת‪:‬‬
‫‪ ‬יחידת קליטה‪.‬‬
‫‪ 4 ‬חיישני מעקב‪.‬‬
‫‪ ‬הודעות שונות של מעקב לחץ‬
‫אוויר בצמיגים‪ ,‬המוצגות במרכז‬
‫המידע וכן תצוגה גרפית של‬
‫הלחצים בצמיגים‪.‬‬
‫‪ ‬נורית אזהרה‪.‬‬
‫אזהרות לחץ אוויר נמוך של‬
‫מערכת ה‪TPMS-‬‬
‫כאשר הלחץ באחד או יותר‬
‫נמוך‪,‬‬
‫ברכב‬
‫מהצמיגים‬
‫תידלק נורית החיווי‪ ,‬מרכז המידע‬
‫)‪ (EVIC‬יציג הודעה של לחץ אוויר‬
‫נמוך "‪"LOW TIRE PREESURE‬‬
‫וישמיע צליל אזהרה פעם אחת‬
‫‪327‬‬
‫עבור כל צמיג בעל לחץ אוויר נמוך‪.‬‬
‫ההודעה הכתובה תוצג למשך ‪5‬‬
‫שניות ואחריה תוצג תצוגה גרפית‬
‫של לחצי האוויר בצמיגים כאשר‬
‫הצמיג עם הלחץ הנמוך מהבהב‪.‬‬
‫תצוגת לחץ אוויר נמוך באחד‬
‫הצמיגים‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫במקרה של הודעת לחץ אוויר‬
‫נמוך באחד מארבעת הצמיגים‪,‬‬
‫יש לעצור בהקדם האפשרי את‬
‫הרכב‪ ,‬ולנפח את הצמיג שדורש‬
‫ניפוח בהתאם לתצוגה הגרפית‬
‫ולהביאו ללחץ המומלץ‪ .‬המערכת‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫באופן‬
‫תתעדכן‬
‫התצוגה הגרפית של הלחצים‬
‫תפסיק להבהב והודעות הלחץ‬
‫הנמוך יכבו עם קבלת הלחצים‬
‫המעודכנים‪ .‬ייתכן שיידרשו‬
‫למערכת עד ‪ 20‬דקות של נסיעה‬
‫במהירות של מעל ‪ 24‬קמ"ש כדי‬
‫לקבל את המידע העדכני‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫הודעת מערכת ‪ -‬בדוק את מצב‬
‫מערכת ה‪TPMS-‬‬
‫בעת גילוי כשל במערכת‪ ,‬נורית‬
‫החיווי תהבהב במשך ‪ 75‬שניות‬
‫ולאחר מכן תישאר דלוקה‪ .‬כשל‬
‫במערכת יגרום גם להשמעת‬
‫צלצול‪ .‬בתצוגת המידע תוצג‬
‫ההודעה‪"SERVICE TPM :‬‬
‫"‪ SYSTEM‬במשך ‪ 5‬שניות‬
‫לפחות‪ .‬כמו כן‪ ,‬יופיע הסימן‬
‫)‪ (--‬שמציג את החיישן שממנו לא‬
‫התקבל מידע על לחץ האוויר‬
‫בצמיג‪.‬‬
‫‪328‬‬
‫תצוגת כשל במדידת לחץ האוויר‬
‫בצמיגים‬
‫בכל מחזור התנעה הודעה זאת‬
‫תחזור על עצמה‪ ,‬כל עוד הכשל‬
‫קיים‪ .‬כאשר הגורם לתקלה‬
‫תוקן‪ ,‬ההודעה‪:‬‬
‫"‪ "SERVICE TPM SYSTEM‬לא‬
‫תופיע בתצוגה ונורית החיווי‬
‫תפסיק להבהב‪ .‬ערך לחץ האוויר‬
‫בצמיג יוצג‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫כשל במערכת עלול לקרות עקב‬
‫אחד מהמצבים הבאים‪:‬‬
‫מכשירים‬
‫עקב‬
‫‪ .1‬תקלה‬
‫אלקטרוניים סמוכים או‬
‫נהיגה בקרבת מכשירים‬
‫הפועלים על תדר רדיו זהה‬
‫לשל מערכת ה‪.TPMS-‬‬
‫כהים‬
‫חלונות‬
‫‪ .2‬התקנת‬
‫שמשפיעה על אותות גלי‬
‫הרדיו‪.‬‬
‫‪ .3‬שלג או קרח רב מסביב‬
‫לאופנים‪.‬‬
‫‪ .4‬שימוש בשרשראות לצמיגים‬
‫ברכב‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫‪ .5‬שימוש באופנים ‪ /‬צמיגים‬
‫שאינם מצוידים בחיישני‬
‫מערכת ה‪.TPMS-‬‬
‫בעת גילוי כשל במערכת שלא‬
‫נובע מחיישני הצמיגים‪ ,‬הנורית‬
‫תהבהב ‪ 75‬שניות ולאחר מכן‬
‫תישאר דלוקה‪ ,‬מרכז המידע‬
‫)‪ (EVIC‬יציג את ההודעה‪:‬‬
‫"‪."SERVICE TPM SYSTEM‬‬
‫ההודעה תתחלף בתצוגה גרפית‬
‫המציגה את לחצי האוויר‬
‫בצמיגים‪ .‬במקרה זה המערכת‬
‫עדיין מקבלת את המידע‬
‫מחיישני לחצי האוויר בצמיגים‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬כל עוד הודעה זאת‬
‫מופיע יש לגשת למוסך מורשה‬
‫לקבלת שירות‪.‬‬
‫‪329‬‬
‫ברכב עם אופן חלופי קומפקטי‬
‫‪ .1‬הרכב אינו מצויד באופן‬
‫חלופי בעל חיישן לחץ אוויר‪.‬‬
‫מערכת ה‪ TPMS-‬לא תתריע‬
‫מפני לחץ אוויר נמוך‪ ,‬במידה‬
‫ואופן זה הותקן ברכב‪.‬‬
‫‪ .2‬אם הצמיג בעל הלחץ הנמוך‬
‫החלופי‪,‬‬
‫באופן‬
‫מוחלף‬
‫במחזור ההתנעה הבא הודעת‬
‫לחץ נמוך תמשיך להיות‬
‫מוצגת וצליל אזהרה יושמע‪.‬‬
‫ערך לחץ האוויר יהבהב‬
‫בתצוגה הגרפית‪.‬‬
‫‪ .3‬לאחר נסיעה במשך ‪ 20‬דקות‬
‫במהירות העולה על ‪24‬‬
‫האזהרה‬
‫נורית‬
‫קמ"ש‪.‬‬
‫תהבהב למשך ‪ 75‬שניות‬
‫ולאחר מכן תישאר דולקת‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫ההודעה‪:‬‬
‫תופיע‬
‫בנוסף‬
‫"‪"SERVICE TPM SYSTEM‬‬
‫ולאחר מכן יופיע הסימן )‪(--‬‬
‫במקום לחץ האוויר באופן‪.‬‬
‫‪ .4‬בכל מחזור התנעה נוסף ישמע‬
‫נורית‬
‫האזהרה‪,‬‬
‫צליל‬
‫האזהרה תהבהב למשך ‪75‬‬
‫שניות ולאחר מכן תישאר‬
‫דולקת‪ ,‬ההודעה ‪"SERVICE‬‬
‫"‪ TPM SYSTEM‬תופיע‬
‫ולאחר מכן יופיע הסימן )‪(--‬‬
‫במקום לחץ האוויר בצמיג‪.‬‬
‫‪ .5‬לאחר החזרת הצמיג המתוקן‬
‫בעל המידה הרגילה למקומו‬
‫המערכת תתעדכן באופן‬
‫אוטומטי וההודעה תמחק‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬התצוגה הגרפית תציג‬
‫את לחץ האוויר בצמיג‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫במקום הסימן )‪ ,(--‬כל עוד‬
‫לחץ האוויר בצמיגים בכל‬
‫אחד מארבעת האופנים לא‬
‫נמוך מהגבול התחתון של לחץ‬
‫האוויר המותר‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫יתכן ויהיה צורך להסיע את‬
‫הרכב במשך ‪ 20‬דקות במהירות‬
‫העולה על ‪ 24‬קמ"ש כדי‬
‫שהמערכת תקבל את המידע‬
‫המעודכן‪.‬‬
‫בקרת‬
‫ביטול‪/‬הפעלת מערכת‬
‫לחץ האוויר בצמיגים‬
‫ניתן לבטל את פעולת המערכת‬
‫אם מחליפים את כל אופני הרכב‬
‫באופנים ללא חיישני לחץ אוויר‪.‬‬
‫‪330‬‬
‫תחילה‪ ,‬החלף את כל אופני‬
‫הרכב‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬סע ברכב יותר‬
‫מ‪ 20-‬דקות ובמהירות הגבוהה‬
‫מ‪ 24-‬קמ"ש‪ .‬המערכת תשמיע‬
‫צלצול‪ ,‬נורית החיווי תהבהב‬
‫למשך ‪ 75‬שניות ולאחר מכן‬
‫תישאר דלוקה‪ .‬בנוסף תצוגת‬
‫המידע תציג את ההודעה‬
‫"‪"SERVICE TPM SYSTEM‬‬
‫והתצוגה הגרפית תראה )‪(--‬‬
‫במקום ערכי הלחץ הקיימים‬
‫בארבעת האופנים‪ .‬עם סיבוב‬
‫מתג ההתנעה בהפעלה הבאה‬
‫המערכת לא תבקר יותר את לחץ‬
‫האוויר בצמיגים‪ ,‬לא תדליק את‬
‫נורית החיווי ולא תציג את‬
‫‪"SERVICE‬‬
‫‪TPM‬‬
‫ההודעה‬
‫"‪ SYSTEM‬בתצוגת המידע‪ ,‬עדיין‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫יופיעו במקום ערכי לחצי האוויר‬
‫סימני ה‪.(--) -‬‬
‫בכדי להפעיל שוב את מערכת‬
‫הבקרה‪ ,‬החלף את כל ארבעת‬
‫האופנים באופנים עם חיישני‬
‫לחץ אוויר‪ ,‬לאחר מכן‪ ,‬סע ברכב‬
‫יותר מ‪ 20-‬דקות ובמהירות‬
‫הגבוהה מ‪ 24-‬קמ"ש‪ .‬המערכת‬
‫תשמיע צלצול‪ ,‬נורית החיווי‬
‫תהבהב למשך ‪ 75‬שניות‪ .‬בנוסף‬
‫תצוגת המידע תציג את ההודעה‬
‫"‪"SERVICE TPM SYSTEM‬‬
‫והתצוגה הגרפית תראה את ערכי‬
‫בארבעת‬
‫הקיימים‬
‫הלחץ‬
‫האופנים‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫המלצות לסוג הדלק‬
‫מנועים אלו תוכננו לעמוד בכל‬
‫תקנות התעבורה ולספק חסכון‬
‫בדלק וביצועים מיטביים בעת‬
‫השימוש בדלק נטול עופרת‪.‬‬
‫מומלץ להשתמש בבנזין ‪95‬‬
‫אוקטן נטול עופרת‪ .‬ניתן‬
‫להשתמש גם בבנזין ‪ 98‬אוקטן‬
‫אך לא תרגיש שיפור כלשהו‬
‫בביצועי המנוע‪.‬‬
‫נקישות מנוע קלות במהירות‬
‫נמוכה אינן גורמות נזק למנוע‪.‬‬
‫אולם נקישות חזקות במהירויות‬
‫גבוהות עלולות לגרום נזק למנוע‪.‬‬
‫יש לפנות מיד למסוך שירות‪.‬‬
‫בנזין מאיכות ירודה עלול לגרום‬
‫לבעיות כגון התנעה קשה‪,‬‬
‫‪331‬‬
‫הדממת המנוע וקרטוע‪ .‬במידה‬
‫וזה קורה נסה להשתמש בסוג‬
‫דלק אחר לפני שתחליט כי‬
‫קיימת תקלה ברכב‪.‬‬
‫מתנול‬
‫בנזין נטול עופרת לעיתים‬
‫מעורבב עם אחוז מסוים של‬
‫מתנול‪ .‬ניתן למצוא דלקים‬
‫המכילים ‪ 3%‬או יותר מתנול כמו‬
‫גם חומרי כוהל אחרים‪.‬‬
‫תקלות שיגרמו לרכב עקב‬
‫השימוש בדלקים המכילים‬
‫מתנול או תרכובת אתנול ‪E-85‬‬
‫אינן מכוסות באחריות היצרן‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אזהרה!‬
‫אין להשתמש בדלקים המכילים‬
‫מתנול או אתנול ‪ .E-85‬דלקים‬
‫אלו עלולים לפגוע במערכת‬
‫הדלק ברכב ולגרום לבעיות‬
‫התנעה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫השימוש בדלק עם אחוז אתנול‬
‫גבוה מ‪ 10%-‬עלול לגרום‬
‫בהתנעה‬
‫במנוע‪,‬‬
‫לתקלות‬
‫ולהפחתת הביצועים ושחיקת‬
‫חומרים‪ .‬פגיעות אלו עלולות‬
‫לגרום לנזק תמידי למנוע הרכב‪.‬‬
‫אתנול‬
‫היצרן ממליץ להשתמש בדלק‬
‫המכיל לא יותר מ‪ 10%-‬אתנול‪.‬‬
‫השימוש בדלקים המכילים אחוז‬
‫גבוה יותר יגרום לצריכת דלק‬
‫גבוהה יותר‪.‬‬
‫תקלות שיגרמו לרכב עקב‬
‫השימוש בדלקים המכילים‬
‫מתנול או תרכובת אתנול ‪E-85‬‬
‫אינן מכוסות באחריות היצרן‪.‬‬
‫בנזין אוויר נקי‬
‫דלקים רבים מעורבבים כיום‬
‫בצורה שתגרום לאוויר נקי‪,‬‬
‫במיוחד במקומות בעלי זיהום‬
‫אוויר גבוה‪ .‬תערובות אלו‬
‫מספקות שריפת דלק נקייה‬
‫יותר‪.‬‬
‫יצרן הרכב תומך בניסיונות אלו‬
‫ליצירת אוויר נקי יותר‪ .‬אתה‬
‫‪332‬‬
‫יכול לעזור בכך על ידי השימוש‬
‫בדלקים אלו‪.‬‬
‫‪ MMT‬בבנזין‬
‫‪ MMT‬הוא חומר המכיל מגנזיום‬
‫ותוספים מתכתיים אחרים בכדי‬
‫להעלות את מספר האוקטן‪.‬‬
‫דלקים אלו אינם מהווים יתרון‬
‫על דלקים בעלי אותו מספר‬
‫אוקטן וללא ‪ .MMT‬דלקים‬
‫המכילים ‪ MMT‬גורמים לאורך‬
‫חיים קצר יותר של המצתים‬
‫החשמליים ומורידים את יעילות‬
‫ברכבים‬
‫הפליטה‬
‫מערכת‬
‫מסוימים‪ .‬יצרן הרכב ממליץ לא‬
‫להשתמש בדלקים המכילים‬
‫‪ .MMT‬תכולת ה‪ MMT-‬אינה‬
‫כתובה על משאבת הדלק ועל כן‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫יש לשאול את המתדלק אם‬
‫החומר קיים בבנזין שהוא מוכר‬
‫או לא‪.‬‬
‫העלולים לגרום נזק לאטמים‬
‫במערכת הדלק‪.‬‬
‫תוספי דלק‬
‫מלבד השימוש בבנזין בעל מספר‬
‫אוקטן מתאים‪ ,‬ניתן ואף מומלץ‬
‫להשתמש בדלקים המכילים‬
‫תוספים נגד קורוזיה‪ ,‬חומרי‬
‫ניקוי ותוספים מייצבים‪ .‬דלקים‬
‫אלו יגרמו לצריכת דלק טובה‬
‫יותר לפליטות מזהמים נמוכות‬
‫יותר וישמרו את ביצועי הרכב‪.‬‬
‫יש להימנע משימוש ללא אבחנה‬
‫בחומרי ניקוי )תוספים(‪ .‬חומרים‬
‫אלה‪ ,‬המיועדים לניקוי פיח‬
‫אחרים‬
‫חומרים‬
‫מכילים‬
‫אזהרה!‬
‫חד‪-‬תחמוצת הפחמן‪ ,‬גז הנפלט‬
‫מצינור הפליטה‪ ,‬הוא קטלני‪.‬‬
‫עקוב אחר ההוראות הבאות‬
‫על מנת להימנע מהרעלת‬
‫חד‪-‬תחמוצת הפחמן‪:‬‬
‫‪ ‬הימנע משאיפת גזי פליטה‪.‬‬
‫הם מכילים חד‪-‬תחמוצת‬
‫הפחמן‪ ,‬שהוא גז בעל יכולת‬
‫קטלנית חסר צבע או ריח‪.‬‬
‫מאחר וגז זה קשה לגילוי‬
‫כשהוא לבדו‪ ,‬עליך לנקוט‬
‫באמצעי הזהירות הבאים‬
‫כדי למנוע ככל האפשר‬
‫חדירת חד‪ -‬תחמוצת הפחמן‬
‫‪333‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫לתוך הרכב‪ .‬אל תשאיר מנוע‬
‫פועל במקום סגור‪ .‬אל תחנה‬
‫את הרכב לזמן ממושך עם‬
‫מנוע פועל אפילו במקום‬
‫פתוח‪ .‬אם יש צורך לשהות‬
‫ברכב חונה לזמן קצר כאשר‬
‫המנוע פועל‪ ,‬יש להביא את‬
‫בורר כניסת האוויר למצב‬
‫"אוויר חיצוני" ואת המניפה‬
‫למהירות גבוהה‪.‬‬
‫‪ ‬יש לבצע בדיקה תקופתית‬
‫של מערכת הפליטה על מנת‬
‫לגלות נזק או דליפות‪ .‬תקן‬
‫מיידית כל דליפה או נזק‪.‬‬
‫סגור תמיד את דלת תא המטען‬
‫על מנת למנוע מגזים רעילים‬
‫לחדור אל תוך הרכב‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מילוי דלק‬
‫מכסה פתח מילוי דלק ננעל‬
‫)אם מותקן(‬
‫מכסה פתח המילוי נמצא בצד‬
‫הנהג של הרכב מאחורי דלת פתח‬
‫המילוי‪.‬‬
‫אם המכסה אבד או ניזוק וודא‬
‫שהמכסה החלופי מיועד לרכב‬
‫זה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫דלת ההזזה הצידית בצד הנהג‬
‫אינה ניתנת לפתיחה כאשר דלת‬
‫פתח מילוי הדלק פתוחה‪.‬‬
‫אפשרות זאת פעילה רק כאשר‬
‫הדלת הצידית סגורה במלואה‬
‫עם פתיחת דלת פתח מילוי‬
‫הדלק‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫‪ .1‬הכנס את מפתח הרכב‬
‫לצילינדר וסובב אותו ימינה‬
‫בכדי לשחרר‪.‬‬
‫‪ .2‬סובב את מכסה פתח מילוי‬
‫הדלק שמאלה בכדי להסירו‪.‬‬
‫‪ .3‬כאשר מהדקים את מכסה‬
‫פתח מילוי הדלק‪ ,‬הדק עד‬
‫אשר ישמעו ‪ 2‬או ‪ 3‬תקתוקים‬
‫בכדי לוודא שהמכסה מהודק‬
‫היטב‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫‪ ‬שימוש במכסה דלק לא‬
‫מתאים עלול לגרום נזק‬
‫למערכת הדלק ומערכת בקרת‬
‫גזי הפליטה‪ .‬מכסה שאינו‬
‫אוטם היטב יכול לגרום‬
‫‪334‬‬
‫זהירות! )המשך(‬
‫להדלקת נורית חיווי בקרת‬
‫מערכות בלוח המחוונים‪.‬‬
‫‪ ‬אל תוסיף למלא לאחר‬
‫שהמילוי נעצר על ידי‬
‫משאבת הדלק‪ ,‬כדי למנוע‬
‫גלישה ומילוי יתר‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬אסור לעשן או להדליק אש‬
‫סמוך לרכב כאשר מכסה‬
‫הדלק פתוח‪.‬‬
‫‪ ‬אסור לתדלק את המכל כאשר‬
‫המנוע פועל‪ .‬זה מנוגד לחוקי‬
‫מדינות רבות ועלול להדליק‬
‫את נורית חיווי בקרת‬
‫המערכות בלוח המחוונים‪.‬‬
‫‪ ‬מילוי דלק למכל נייד בתוך‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫הרכב עלול לגרום לשריפה‪.‬‬
‫בעת המילוי יש להניח תמיד‬
‫את המכל הנייד על הקרקע‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫התדלוק‬
‫אקדח‬
‫‪ ‬כאשר‬
‫משמיע נקישה ומילוי הדלק‬
‫נפסק‪ ,‬מכל הדלק מלא‪.‬‬
‫‪ ‬הדק את מכסה הדלק רבע‬
‫סיבוב עד שתשמע נקישה‪.‬‬
‫צליל זה מציין שמכסה‬
‫הדלק סגור היטב‪.‬‬
‫‪ ‬במידה ומכסה הדלק לא‬
‫הודק כראוי‪ ,‬נורית חיווי‬
‫בקרת מערכות תידלק‪ .‬לאחר‬
‫כל תדלוק וודא שמכסה‬
‫הדלק מהודק כראוי‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫גרירת גרור‬
‫לפני גרירת גרור יש לקרוא בעיון‬
‫את המידע הנוגע בנושא זה על‬
‫מנת לגרור ביעילות ובבטיחות‬
‫מרביים‪.‬‬
‫ההגדרות המקובלות בגרירה‬
‫להלך הגדרות בקשר לגרירת‬
‫גרור‪:‬‬
‫אומדן המשקל הכולל של הרכב‬
‫)‪(GVWR‬‬
‫ה‪ GVWR-‬הוא המשקל הכולל‬
‫המותר על הרכב עם מטען‪ .‬הוא‬
‫כולל את משקל הרכב‪ ,‬הנהג‪,‬‬
‫הנוסעים‪ ,‬המטען ויצול הגרירה‪.‬‬
‫המשקל הכולל מוגבל ולכן אין‬
‫לחרוג ממנו‪.‬‬
‫‪335‬‬
‫המשקל הכולל של הגרור )‪(GTW‬‬
‫ה‪ GTW-‬זהו משקל הגרור‬
‫בתוספת משקל המטען‪ ,‬ואבזור‬
‫)קבוע או זמני(‪ ,‬המוטען בגרור‪,‬‬
‫או עליו‪ .‬הדרך המומלצת‬
‫למדידת ‪ GTW‬היא הצבת הגרור‬
‫המועמס על מאזני רכב‪.‬‬
‫אומדן המשקל המשולב הכולל‬
‫)‪(GCWR‬‬
‫ה‪ GCWR-‬זהו משקל הכולל‬
‫המותר של הרכב ושל הגרור‬
‫כאשר הם נשקלים במשולב‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫שים לב שאומדן ‪ GCWR‬כולל ‪68‬‬
‫ק"ג עבור משקל הנהג‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אומדן המשקל הכולל על הסרן‬
‫)‪(GAWR‬‬
‫ה‪ GAWR-‬זהו העומס המרבי על‬
‫הסרן הקדמי והאחורי‪ .‬חלק את‬
‫העומס בין הסרנים בצורה שווה‪.‬‬
‫וודא שאינך חורג מה‪ GAWR-‬על‬
‫הסרן הקדמי או האחורי‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫חשוב לא לחרוג מה‪ GAWR-‬על‬
‫הסרן הקדמי או האחורי‪ .‬חריגה‬
‫זו עלולה לייצור תנאי נהיגה‬
‫מסוכנים‪ .‬אתה עלול לאבד‬
‫שליטה על הרכב ולגרום‬
‫לתאונה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫משקל הגרור על נקודת חיבור )‪(TW‬‬
‫זהו כוח המופעל כלפי מטה‬
‫שהגרור מפעיל על יצול הגרירה‪.‬‬
‫ברוב המקרים אסור שהכוח הזה‬
‫יהיה גדול מ‪ 10%-‬ממטען של‬
‫הגרור או קטן מ‪ .7%-‬בכל מקרה‬
‫צריך להיות עומס של לפחות ‪25‬‬
‫ק"ג ולא פחות מ‪ 4%-‬מהעומס‬
‫של המטען‪ .‬עליך להתייחס ל ‪TW-‬‬
‫כעל חלק ממטען הרכב‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫מערכת גרירה אשר אינה מכוונת‬
‫כראוי עלולה לגרום להפחתת‬
‫היציבות‪ ,‬ההיגוי והבלימה של‬
‫הרכב ועלולה לגרום לתאונה‪.‬‬
‫התייעץ עם מתקין וו הגרירה‬
‫שלך לקבלת מידע נוסף‪.‬‬
‫‪336‬‬
‫שטח החזית‬
‫זהו הגובה המרבי מוכפל ברוחב‬
‫המרבי של חזית הגרור‪.‬‬
‫חיבור כבל אבטחה‬
‫תקנות הבלימה האירופאיות‬
‫לנגררים‪ ,‬במשקל של עד ‪3,500‬‬
‫ק"ג‪ ,‬דורשות שימוש בחיבור‬
‫נוסף או כבל אבטחה‪.‬‬
‫המיקום המומלץ לחיבור כבל‬
‫האבטחה הרגיל הוא בפתח‬
‫המוטבע בצד וו הגרירה‪.‬‬
‫עם נקודת חיבור‬
‫‪ .1‬העבר את הכבל בפתח‬
‫המתאים ולאחר מכן העבר‬
‫אותו בלולאה של עצמו‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫שהתפס אינו חזק מספיק‬
‫לשימוש בדרך זאת‪.‬‬
‫ללא נקודת חיבור‬
‫‪ .1‬עבור וו גרירה מתפרק יש‬
‫לעקוב אחר הוראות היצרן או‬
‫הספק‪.‬‬
‫קשירה בשיטת לולאה‬
‫‪ .2‬במקרה של מוט גרירה עם‬
‫כדור קבוע יש לחבר את‬
‫התפס ישירות על הנקודה‬
‫המיועדת לכך‪ .‬יש לפעול על פי‬
‫אפשרות זאת רק אם יצרן‬
‫הנגרר מאשר אותה במפורש‬
‫אפשרות‬
‫וקיימת‬
‫היות‬
‫קשירה בשיטת תפס עם כדור‬
‫קבוע‬
‫‪337‬‬
‫שיטת לולאת צוואר על וו גרירה‬
‫נשלף‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ .2‬במקרה של מוט גרירה עם‬
‫כדור קבוע קשור לולאה על‬
‫וו הגרירה עצמו מתחת לכדור‬
‫)יצול החיבור(‪ .‬בצע לולאה‬
‫אחת בלבד‪.‬‬
‫שיטת לולאה על וו גרירה קבוע‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫משקלי הגרירה של הגרור‬
‫להלן טבלה המציגה את אומדן‬
‫המשקל מרבי של הגרור המותר‬
‫לגרירה עבור רכבך‪:‬‬
‫)אומדן המשקל מרבי של הגרור(‬
‫של הנוסעים והמטען‪ .‬אסור‬
‫שהוא יעלה על המשקלים‬
‫המרביים‪ .‬יש לשים לב גם‬
‫למידת לחץ האוויר בצמיגים‬
‫ולהתאימה לכתוב במדבקת לחצי‬
‫הניפוח‪.‬‬
‫‪1600‬‬
‫כולם‬
‫ק"ג‬
‫מהירות הגרור המקסימאלית‬
‫הינה ‪ 100‬קמ"ש אלא אם כן‬
‫תקנות החוק דורשות מהירות‬
‫נמוכה יותר‪.‬‬
‫משקל הגרור ויצול הגרירה‬
‫הקפד על הטענת המטען כך‬
‫ש‪ 60%-‬ממשקל המטען יהיה‬
‫בקדמת הגרור‪ .‬מטען המאוזן על‬
‫האופנים‪ ,‬או מטען כבד יותר‬
‫בחלק האחורי‪ ,‬עלול לגרום‬
‫לסטיות מסוכנות של הגרור‪ ,‬מצד‬
‫לצד‪ ,‬וכתוצאה מכך לאובדן‬
‫שליטה ברכב ובגרור‪ .‬אי הקפדה‬
‫על הטענת המטען הכבד יותר‬
‫סוג‬
‫הנעה‬
‫‪GTW‬‬
‫מרבי‬
‫משקל‬
‫על יצול‬
‫הגרירה‬
‫‪ 65‬ק"ג‬
‫הערה‪:‬‬
‫משקל יצול הגרור חייב להיות‬
‫מחושב כחלק מהמשקל המשולב‬
‫‪338‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫בקדמת הגרור היא סיבה‬
‫לתאונות רבות שמתרחשות‬
‫אל‬
‫לעולם‬
‫גרור‪.‬‬
‫עם‬
‫תחוג מהמשקלים המותרים‬
‫המוטבעים על הגרור‪.‬‬
‫בעת חישוב המשקל על הסרן‬
‫האחורי של הרכב התחשב‬
‫בגורמים הבאים‪:‬‬
‫‪ ‬משקל יצול הגרירה של‬
‫הגרור‪.‬‬
‫‪ ‬משקל נוסף של מטען או ציוד‬
‫המונח ברכב או עליו‪.‬‬
‫‪ ‬משקל הנהג וכל נוסעים‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫הערה‪:‬‬
‫זכור שכל מטען שמניחים בגרור‪,‬‬
‫או עליו מוסיף למטען הרכב‪ .‬כמו‬
‫כן תוספות אבזור המותקנות‬
‫חייבות להיכלל בחישוב המטען‬
‫הכולל של הרכב‪.‬‬
‫תנאי גרירה‬
‫הבאים‬
‫המנחים‬
‫הקווים‬
‫מומלצים להרצה נאותה של‬
‫הרכב החדש‪:‬‬
‫זהירות!‬
‫‪ ‬המנע מגרירת גרור ב‪805-‬‬
‫ק"מ הראשונים של הפעלת‬
‫הרכב‪ .‬זה עלול לגרום נזק‬
‫לרכבך‪.‬‬
‫‪339‬‬
‫זהירות! )המשך(‬
‫‪ ‬במהלך ‪ 805‬הק"מ הראשונים‬
‫של גרירת הגרור הגבל את‬
‫מהירותך ל‪ 80-‬קמ"ש‪ .‬אל‬
‫תאיץ מהר מידי במהלך‬
‫הנסיעה הראשונית‪ .‬זה בכדי‬
‫למנוע נזק למנוע בעומסים‬
‫גבוהים יותר‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫גרירה שגויה עלולה לגרום‬
‫לתאונה‪ .‬הקפד על קווים מנחים‬
‫אלו כדי לאפשר גרירה בטוחה‪,‬‬
‫ככל הניתן‪ ,‬של הגרור‪:‬‬
‫בגרור‬
‫שהמטען‬
‫‪ ‬וודא‬
‫מהודק למקומו למנוע תזוזה‬
‫בזמן הנסיעה‪ .‬בגרירת מטען‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬שלא הודק כראוי‪ ,‬עלולות‬
‫מטען‬
‫תזוזות‬
‫להיווצר‬
‫דינמיות‪ ,‬שנהג יתקשה‬
‫להשתלט עליהן‪ .‬אתה עלול‬
‫ולגרום‬
‫שליטה‬
‫לאבד‬
‫לתאונה‪.‬‬
‫‪ ‬בעת גרירת מטען או גרור‪,‬‬
‫המנע מהעמסת יתר של‬
‫הרכב‪ ,‬או של הגרור‪.‬‬
‫העמסת יתר עלולה לגרום‬
‫לאובדן שליטה‪ ,‬לביצועים‬
‫לקויים‪ ,‬או לנזק לבלמים‪,‬‬
‫לתיבת‬
‫למנוע‪,‬‬
‫לסרן‪,‬‬
‫ההילוכים‪ ,‬להיגוי‪ ,‬למתלים‪,‬‬
‫או‬
‫השלדה‬
‫למבנה‬
‫לצמיגים‪ .‬השתמש תמיד‬
‫בשרשראות בטיחות בין‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬הרכב לגרור‪ .‬חבר אותן‬
‫תמיד למסגרת‪ ,‬או למחזיקי‬
‫הוו בהתקן הגרירה של‬
‫את‬
‫הצלב‬
‫הרכב‪.‬‬
‫השרשראות מתחת ליצול‬
‫של הגרור‪ ,‬והשאר מספיק‬
‫עודף שרשרת שיאפשר‬
‫פניות בסיבובים‪.‬‬
‫‪ ‬יש להתקין את ווי הגרירה‬
‫רק על ידי מי שהוסמך לכך‪.‬‬
‫אין להחנות רכב עם גרור על‬
‫שיפוע‪ .‬הפעל בעת החניה‬
‫את בלם החניה ברכב‬
‫הגורר‪ .‬שלב את הילוך‬
‫הרכב הגורר למצב ‪P‬‬
‫)חניה(‪ .‬חסום תמיד את‬
‫גלגלי הגרור‪ .‬אין לחרוג‬
‫‪340‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫מאומדן המשקל המשולב‬
‫הכולל )‪.(GCWR‬‬
‫‪ ‬המשקל המשולב חייב‬
‫להתחלק במידה שווה בין‬
‫הרכב הגורר לבין הגרור‬
‫באופן כזה שלא תהיה‬
‫חריגה מארבעת האומדנים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬אומדן המשקל הכולל של‬
‫הרכב )‪.(GVWR‬‬
‫‪ .2‬המשקל המרבי של הגרור‬
‫)‪.(GTW‬‬
‫‪ .3‬אומדן המשקל הכולל על‬
‫הסרן )‪.(GAWR‬‬
‫אומדן משקל יצול הגרירה‬
‫שמשתמשים בו בהתקן‬
‫הגרירה של הגרור‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫תנאי גרירה ‪ -‬צמיגים‬
‫ אין לגרור גרור כאשר ברכב‬‫מותקן אופן חלופי‪.‬‬
‫ ניפוח נכון של הצמיגים חיוני‬‫לבטיחות‪ ,‬ולתפעול הנדרש‬
‫של הרכב‪.‬‬
‫ בדוק את לחץ האוויר בצמיגי‬‫הגרור לפני שימוש‪.‬‬
‫ לפני גרירת גרור‪ ,‬וודא שאין‬‫בלאי‪ ,‬או נזק גלוי לעין‬
‫בצמיגים‪.‬‬
‫ ההחלפה לצמיגים עם יכולת‬‫מעמס גדולה יותר‪ ,‬לא תגדיל‬
‫ה ‪GVWR-‬‬
‫גבולות‬
‫את‬
‫וה‪.GAWR-‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫תנאי גרירה ‪ -‬בלמי הגרור‬
‫ אסור לחבר את מערכת‬‫הבלמים ההידראולית‪ ,‬או את‬
‫מערכת הואקום של הרכב‪ ,‬אל‬
‫זאת של הגרור‪ .‬זה עלול לגרום‬
‫לבלימה לקויה‪ ,‬ואף תאונה‪.‬‬
‫ כאשר גוררים גרור עם בלמים‬‫המופעלים באופן אלקטרוני‪,‬‬
‫יש לחברם למערכת הבקרה‬
‫האלקטרונית‪ .‬אם הבלמים לא‬
‫מופעלים בצורה אלקטרונית‬
‫אלא באופן הידראולי‪ ,‬לא‬
‫דרושה בקרה אלקטרונית‪.‬‬
‫ בלמי הגרור מומלצים לגרורים‬‫של מעל ל‪ 450-‬ק"ג ונדרשים‬
‫בגרורים של מעל ל‪ 750-‬ק"ג‪.‬‬
‫‪341‬‬
‫זהירות!‬
‫כאשר משקל הגרור המוטען‬
‫עולה על ‪ 450‬ק"ג‪ ,‬עליו להיות‬
‫מצויד בבלמים משלו ובכושר‬
‫המתאים‪ .‬אי הקפדה עלולה‬
‫לגרום לבלאי מואץ של רפידות‬
‫הבלמים‪ ,‬למאמץ מוגדל על‬
‫דוושת הבלם‪ ,‬ולמרחק עצירה‬
‫גדול יותר‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫אין לחבר את בלמי הגרור‬
‫למערך הבלמים ההידראולי של‬
‫הרכב‪ .‬זה עלול להכביד על‬
‫מערכת הבלמים ולגרום לכשל‬
‫מערכת הבלימה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אזהרה!‬
‫גרירת גרור מאריכה את מרחק‬
‫העצירה‪ .‬בעת גרירה‪ ,‬השאר‬
‫מרחק גדול יותר בין הרכב לבין‬
‫זה שלפניך‪ .‬אי הקפדה על כך‬
‫יכולה לגרום לתאונה‪.‬‬
‫תנאי גרירה ‪ -‬אורות הנגרר‬
‫וחיווט‬
‫פנסי עצירה ואיתות לפניה על‬
‫הגרור נדרשים בכל גרירת גרור‬
‫למען בטיחות הנסיעה‪.‬‬
‫ערכת החיווט של הגרור כוללת‬
‫רתמת חיווט עם מחבר של ‪ 7‬או‬
‫של ‪ 13‬פינים‪ .‬השתמש בה‬
‫ובמחבר לגרור‪ ,‬שאושרו על ידי‬
‫יצרן הגרור בלבד‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫הערה‪:‬‬
‫אסור לחתוך או לחבר חיווט‬
‫ברתמת החיווט של הרכב‪.‬‬
‫יש להתאים את הרתמה של‬
‫הרכב למחבר של הנגרר מבחינת‬
‫חיבורים חשמליים‪.‬‬
‫מס'‬
‫פין‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫מחבר ‪ 7‬פינים‬
‫‪342‬‬
‫תפקיד‬
‫צבע‬
‫איתות שמאל‬
‫פנס ערפל‬
‫אדמה‪ /‬קו חזרה‬
‫איתות ימין‬
‫פנס מיקום אחורי‬
‫ימין‪ ,‬תאורת צד‪,‬‬
‫תאורת לוחית‬
‫‪1‬‬
‫זיהוי‬
‫פנס בלימה‬
‫פנס מיקום אחורי‬
‫שמאל‪ ,‬תאורת צד‪,‬‬
‫תאורת לוחית‬
‫‪1‬‬
‫זיהוי‬
‫צהוב‬
‫כחול‬
‫לבן‬
‫ירוק‬
‫חום‬
‫אדום‬
‫שחור‬
‫הזיהוי‬
‫לוחית‬
‫‪ 1‬תאורת‬
‫האחורית צריכה להתחבר כך שלא‬
‫יתקבל מתח מקו ‪ 5‬וגם ‪ 7‬ביחד‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מס'‬
‫פין‬
‫‪5‬‬
‫מחבר ‪ 13‬פינים‬
‫מס'‬
‫פין‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫תפקיד‬
‫צבע‬
‫איתות שמאל‬
‫פנס ערפל‬
‫אדמה‪ /‬קו‬
‫חזרה לפינים‬
‫‪1,2,4,8‬‬
‫איתות ימין‬
‫צהוב‬
‫כחול‬
‫לבן‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫ירוק‬
‫תפקיד‬
‫צבע‬
‫פנס מיקום‬
‫אחורי ימין‪,‬‬
‫תאורת צד‪,‬‬
‫תאורת לוחית‬
‫‪b‬‬
‫זיהוי‬
‫פנס בלימה‬
‫פנס מיקום‬
‫אחורי שמאל‪,‬‬
‫תאורת צד‪,‬‬
‫תאורת לוחית‬
‫‪1‬‬
‫זיהוי‬
‫אור נסיעה‬
‫לאחור‬
‫אספקת מתח‬
‫קבוע )‪(+12V‬‬
‫חום‬
‫‪343‬‬
‫מס'‬
‫פין‬
‫תפקיד‬
‫צבע‬
‫‪10‬‬
‫אספקת מתח‬
‫אחרי מתג‬
‫ההתנעה )‪(+12V‬‬
‫קו חזרה לפין ‪10‬‬
‫הכנה לתוספת‬
‫אדום‬
‫‪a‬‬
‫אדום‬
‫שחור‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪a‬‬
‫‪13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫שחור‪/‬‬
‫אדום‬
‫חום‪/‬‬
‫לבן‬
‫‪3‬‬
‫קו חזרה לפין ‪92‬‬
‫לבן‬
‫כחול‪/‬‬
‫אדום‬
‫לבן‬
‫תאורת לוחית הזיהוי האחורית‬
‫צריכה להתחבר כך שתקבל‬
‫מתח מקו ‪ 5‬וגם ‪.7‬‬
‫אין לחבר את שלושת הקווים‬
‫החוזרים באופן חשמלי לנגרר‪.‬‬
‫פין ‪ 12‬שונה מחיבור גרורים‬
‫שונים לחיבור נוסף‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫עצות לגרירה‬
‫לפני יציאה לדרך עם הגרור‬
‫מומלץ להתאמן בפניות‪ ,‬עצירות‬
‫ונסיעה לאחור במקום בו אין‬
‫תנועה‪.‬‬
‫תיבת הילוכים אוטומטית‬
‫אפשר לנסוע בהילוך "‪ ."D‬אם‬
‫מרגישים החלפות הילוכים‬
‫תכופות בחר במצב טווח הילוכים‬
‫נמוך יותר‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫השימוש בטווח הילוכים נמוך‬
‫יותר בתנאי נהיגה קשים תשפר‬
‫את ביצועי הרכב ותאריך את חיי‬
‫תיבת ההילוכים על ידי הפחתת‬
‫תכופות‬
‫הילוכים‬
‫החלפות‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫וחימום של תיבת ההילוכים‪.‬‬
‫כמו כן תתקבל בלימת מנוע‬
‫משופרת‪.‬‬
‫ בשטח מישורי ועם מטען קל‬‫השתמש בבקרה כדי להגיע‬
‫למרב החיסכון בדלק‪.‬‬
‫אם הרכב גורר נגרר באופן סדיר‬
‫למשך יותר מ‪ 45-‬דקות ברציפות‪,‬‬
‫יש להחליף את נוזל תיבת‬
‫ההילוכים האוטומטית ואת‬
‫המסנן‪ ,‬באופן תכוף יותר‪.‬‬
‫מערכת קירור‬
‫כדי להקטין את האפשרות‬
‫לחימום יתר של המנוע ותיבת‬
‫בצעדים‬
‫נקוט‬
‫ההילוכים‪,‬‬
‫הבאים‪:‬‬
‫מערכת בקרת שיוט )אם מותקנת(‬
‫ אין להשתמש בבקרת השיוט‬‫בשטח הררי או עם מטען כבד‪.‬‬
‫ כשמורגשת ירידה במהירות‬‫הגדולה מ‪ 16-‬קמ"ש כאשר‬
‫הבקרה בשימוש‪ ,‬נתק אותה‬
‫עד שתחזור למהירות השיוט‪.‬‬
‫ נהיגה עירונית‬‫בעצירות לזמן קצר‪ ,‬העבר את‬
‫בורר ההילוכים למצב ‪) N‬סרק(‬
‫והגדל את מהירות הסרק של‬
‫המנוע‪.‬‬
‫‪344‬‬
‫ נסיעה בכביש מהיר‬‫הקטן המהירות‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫ מיזוג אוויר‬‫השבת אותו זמנית‪.‬‬
‫נקודות חיבור וו הגרירה‬
‫לרכבך דרוש תוספת אבזור בכדי‬
‫לגרור גרור באופן בטוח ויעיל‪ .‬וו‬
‫הגרירה חייב להתחבר לרכבך על‬
‫ידי שימוש בנקודות החיבור‬
‫במסגרת הרכב‪ .‬שים לב לטבלה‬
‫הבאה בכדי לקבוע את נקודות‬
‫החיבור הנכונות‪ .‬ציוד נוסף כגון‬
‫בקרת נדנוד נגרר וציוד בלימה‪,‬‬
‫ציוד הגבהה לנגרר ומראות‬
‫מתאימות הינם ציוד מומלץ‬
‫ביותר‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫מרכז התפוח‬
‫חורי הרכבה‬
‫הציר המרכזי‬
‫של הרכב‬
‫הציר המרכזי‬
‫של האופנים‬
‫מידות ונקודות החיבור‬
‫גרנד וויאג'ר‬
‫‪A‬‬
‫לא קיים‬
‫‪B‬‬
‫‪ 441.72‬מ"מ‬
‫‪C‬‬
‫‪ 568.61‬מ"מ‬
‫‪D‬‬
‫‪ 763.62‬מ"מ‬
‫‪E‬‬
‫‪ 1185.40‬מ"מ‬
‫‪F‬‬
‫‪ 670.20‬מ"מ‬
‫‪345‬‬
‫גרירת הרכב‬
‫גרירת הרכב על ידי רכב אחר‬
‫אסור לגרור את הרכב כאשר‬
‫האופנים נמצאים על הכביש‬
‫ובתנועה‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫אסור לגרור את הרכב בנסיעה‬
‫על הכביש אחרת יגרם נזק‬
‫חמור לתיבת ההילוכים‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫יש לגרור את הרכב על גבי גרר‬
‫עם משטח העמסה כך שכל‬
‫אופני הרכב נמצאים על המשטח‬
‫ולא על הכביש‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫זהירות!‬
‫גרירת הרכב בצורה שאינה‬
‫כנדרש עלולה לגרום נזק חמור‬
‫לתיבת ההילוכים‪ .‬נזק שכזה‬
‫אינו נכלל באחריות יצרן הרכב‪.‬‬
‫‪346‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫פרק ‪6‬‬
‫במצבי חירום‬
‫איתות חירום ‪......................................................................‬‬
‫חימום יתר של המנוע ‪...........................................................‬‬
‫הגבהת הרכב והחלפת אופן ‪....................................................‬‬
‫התנעת חירום באמצעות כבלים ‪..............................................‬‬
‫שחרור רכב תקוע ‪................................................................‬‬
‫ווים לגרירת חירום ‪..............................................................‬‬
‫שחרור ידית בורר ההילוכים ‪..................................................‬‬
‫גרירת רכב מושבת ‪...............................................................‬‬
‫‪347‬‬
‫‪348‬‬
‫‪348‬‬
‫‪349‬‬
‫‪359‬‬
‫‪362‬‬
‫‪363‬‬
‫‪363‬‬
‫‪365‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫איתות חירום‬
‫החירום‬
‫איתות‬
‫מתג‬
‫ממוקם בקבוצת המתגים‪,‬‬
‫מעל למערכת השמע‪.‬‬
‫בלחיצה עליו שתי נוריות החיווי‬
‫של איתות הפנייה בלוח‬
‫המחוונים וכל פנסי האיתות‬
‫הקדמיים והאחוריים יתחילו‬
‫להבהב בכדי להזהיר את התנועה‬
‫בכבש במקרה חירום‪ .‬לחץ על‬
‫המתג שנית כדי להפסיק את‬
‫ההבהוב‪.‬‬
‫אל תשתמש באיתות חירום‬
‫כאשר הרכב נמצא בתנועה‪.‬‬
‫השתמש בו רק כאשר רכבך‬
‫מושבת והוא מהווה סיכון‬
‫בטיחותי לכלי הרכב בסביבה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫אם יש צורך לעזוב את הרכב כדי‬
‫לקרוא לעזרה‪ ,‬האיתות ימשיך‬
‫לפעול גם אם המפתח הוסר‬
‫ממתג ההתנעה והרכב נעול‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫שימוש ממושך באיתות חירום‬
‫עלול להחליש את מצבר הרכב‪.‬‬
‫חימום יתר של המנוע‬
‫בכל אחד מהמצבים הבאים‪,‬‬
‫את‬
‫להקטין‬
‫באפשרותך‬
‫האפשרות להתחממות יתר של‬
‫המנוע על ידי נקיטת הפעולה‬
‫המתאימה‪.‬‬
‫‪ ‬בכביש מהיר – האט‪.‬‬
‫‪348‬‬
‫‪‬‬
‫בתנועה עירונית – כאשר‬
‫הרכב עומד‪ ,‬שלב את תיבת‬
‫ההילוכים להילוך סרק )‪,(N‬‬
‫אך אל תגדיל את מהירות‬
‫הסרק של המנוע‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫פעולות‬
‫מספר‬
‫להלן‬
‫שבאפשרותך לנקוט כדי להאט‬
‫את התחממות היתר של המנוע‪.‬‬
‫‪ ‬כבה את המזגן אם הוא‬
‫פועל‪ .‬המזגן מוסיף חום‬
‫למערכת הקירור‪.‬‬
‫‪ ‬באפשרותך גם לכוון את‬
‫בקרת הטמפרטורה לחום‬
‫מרבי‪ ,‬את כיוון האוויר‬
‫מהירות‬
‫ואת‬
‫לרצפה‪,‬‬
‫המאוורר לגבוהה‪ .‬זה יכול‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫לעזור למצנן להרחיק חום‬
‫של‬
‫הקירור‬
‫ממערכת‬
‫המנוע‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫נסיעה עם מערכת קירור חמה‬
‫עלולה לגרום נזק לרכב‪ .‬כאשר‬
‫הקריאה במד החום היא "‪"H‬‬
‫)חם(‪ ,‬עצור את הרכב‪ .‬אפשר‬
‫למנוע לפעול בסיבובי סרק‬
‫והשבת את המזגן עד שהמחוג‬
‫ייסוג לתחום הרגיל‪ .‬אם גם‬
‫אחרי שפעלת כנדרש יישאר‬
‫המחוג על "‪) "H‬חם(‪ ,‬דומם את‬
‫המנוע מיד וקרא לשירות‪.‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫אזהרה!‬
‫אתה ואחרים עלולים להיכוות‬
‫קשות על ידי נוזל קירור רותח או‬
‫קיטור הנפלט מהמצנן‪ .‬אם אתה‬
‫שומע או רואה קיטור נפלט‬
‫מתחת למכסה המנוע אל תפתח‬
‫את מכסה המנוע עד אשר המצנן‬
‫יתקרר‪ .‬לעולם אל תנסה לפתוח‬
‫את מכסה הלחץ של מערכת‬
‫הקירור כאשר המצנן או מיכל‬
‫נוזל הקירור חמים‪.‬‬
‫‪349‬‬
‫הגבהת הרכב והחלפת אופן‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬אין להחליף אופן בצד הרכב‬
‫הקרוב לתנועה‪ .‬החנה את‬
‫הרכב רחוק ככל האפשר‬
‫להימנע‬
‫בכדי‬
‫מהדרך‬
‫מפגיעה בעת הפעלת המגבה‬
‫או החלפת האופן‪.‬‬
‫‪ ‬שכיבה מתחת לרכב המוגבה‬
‫על מגבה היא מסוכנת‪ .‬הרכב‬
‫עלול להחליק וליפול עליך‪.‬‬
‫לעולם אל תאפשר לאף חלק‬
‫בגופך להימצא מתחת לרכב‬
‫הנתמך ע"י מגבה‪.‬‬
‫‪ ‬אסור להתניע את המנוע‪,‬‬
‫ואסור להשאיר אותו בפעולה‬
‫כאשר הרכב נתמך ע"י‬
‫מגבה‪ .‬אם נדרש להיכנס‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫מתחת לרכב מונע‪ ,‬סור‬
‫למוסך השירות‪.‬‬
‫‪ ‬המגבה נועד להחלפת אופנים‬
‫בלבד‪ .‬אסור להשתמש‬
‫במגבה למטרות שירות‪.‬‬
‫הגבה את הרכב על משטח‬
‫מוצק וישר בלבד‪ .‬הימנע‬
‫ממשטח חלק‪ ,‬או מכוסה‬
‫קרח‪.‬‬
‫מיקום המגבה‬
‫המגבה‪ ,‬ידית המגבה וכלי‬
‫העבודה לצורך החלפת אופן‬
‫מאוכסנים מאחורי כיסוי בצד‬
‫השמאלי האחורי בתא המטען‪.‬‬
‫סובב את שני לשוניות הנעילה‬
‫בכדי לשחרר את הכיסוי‪.‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫על הרצפה‪ ,‬מתחת לכיסוי פלסטי‬
‫בקדמת הקונסולה ברצפה‪.‬‬
‫מיקום המגבה והכלים‬
‫הסר את התיק המכיל את‬
‫המגבה‪ ,‬ידית המגבה והכלים‪.‬‬
‫הסרת האופן החלופי‬
‫האופן החלופי מאוחסן בתוך‬
‫כיסוי הגנה מתחת לרצפה במרכז‬
‫הרכב בין הדלתות הקדמיות‬
‫וכולל מנגנון כבל מכני‪ .‬אום‬
‫שחרור האופן החלופי ממוקמת‬
‫‪350‬‬
‫מיקום האופן החלופי‬
‫הערה‪:‬‬
‫יש להסיר את הקונסולה‬
‫הבסיסית‪ ,‬אם מותקנת‪ ,‬בכדי‬
‫לשחרר ולהוריד את האופן‬
‫החלופי‪.‬‬
‫תיק הכלים מכיל ‪ 3‬חלקים‬
‫שיכולים להיות מורכבים לתוך וו‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫האופן החלופי בכדי למשוך כלפי‬
‫האופן‬
‫מתקן‬
‫את‬
‫חוץ‬
‫החלופי‪/‬הכיסוי מתחתית הרכב‬
‫לאחר ששוחרר מהמנגנון‪ ,‬או‬
‫כידית "‪ "T‬בכדי להרים‪/‬להוריד‬
‫את מתקן האופן החלופי‪/‬הכיסוי‪.‬‬
‫הכנות לשימוש במגבה‬
‫‪ .1‬החנה את הרכב על משטח‬
‫קשה וישר‪ .‬הימנע מחניה על‬
‫משטחים חלקים או קרח‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫אין להחליף אופן צמוד לדרך עם‬
‫תנועה סואנת‪ .‬במקרה שיש‬
‫צורך בהחלפת אופן‪ ,‬רד לשולי‬
‫מהתנועה‬
‫במרחק‬
‫הכביש‬
‫ומפגיעה אפשרית‪.‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫‪ .2‬הפעל את איתות החירום‪.‬‬
‫‪ .3‬הפעל את בלם החניה‪.‬‬
‫‪ .4‬מקם את בורר תיבת‬
‫ההילוכים במצב ‪) P‬חניה(‪.‬‬
‫‪ .5‬העבר את מתג ההתנעה למצב‬
‫‪ - OFF‬דומם את המנוע‪.‬‬
‫חסום את האופן‬
‫‪.6‬‬
‫הנמצא באלכסון‬
‫המוחלף‬
‫לאופן‬
‫הצדדים‪,‬‬
‫חסימה משני‬
‫בצד חזית הרכב‬
‫ומאחור‪ .‬לדוגמא‪ ,‬עבור החלפת‬
‫אופן ימני קדמי יש לחסום את‬
‫האופן השמאלי האחורי‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫הוצא את הנוסעים מהרכב לפני‬
‫הגבהתו באמצעות מגבה‪.‬‬
‫‪351‬‬
‫הוראות הגבהה‬
‫אזהרה!‬
‫מלא אחר ההוראות הבאות על‬
‫מנת להימנע מפגיעה אישית או‬
‫נזק לרכב בזמן החלפת אופן‪:‬‬
‫‪ ‬לפני הגבהת הרכב‪ ,‬החנה‬
‫תמיד את הרכב על משטח‬
‫קשה וישר‪ ,‬מרוחק ככל‬
‫האפשר משולי הכביש‪.‬‬
‫‪ ‬הפעל את איתות החירום‪.‬‬
‫‪ ‬חסום את האופן הנמצא‬
‫באלכסון לאופן המוחלף‪.‬‬
‫‪ ‬הפעל את בלם החניה והעבר‬
‫את בורר תיבת ההילוכים‬
‫למצב ‪) P‬חניה(‪.‬‬
‫‪ ‬אל תתניע את המנוע או‬
‫תשאיר אותו פועל כאשר‬
‫הרכב מוגבה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫הוצא את כל הנוסעים‬
‫מהרכב לפני הגבהתו‪.‬‬
‫אל תשכב מתחת לרכב כאשר‬
‫הוא מוגבה‪.‬‬
‫השתמש במגבה אך ורק‬
‫לפי ההוראות‪ ,‬במקומות‬
‫המותרים ולצורך החלפת‬
‫אופן בלבד‪.‬‬
‫אם אתה מחליף את האופן‬
‫היזהר‬
‫לכביש‪,‬‬
‫הקרוב‬
‫במיוחד מפגיעה של רכבים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫יש לאחסן את האופן הנוסף‬
‫כך שפיית מילוי האוויר פונה‬
‫כלפי מטה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫תווית אזהרות למגבה‬
‫‪ .1‬שחרר את האומים )אך אל‬
‫תסיר את אומי האופן( על ידי‬
‫סיבובם שמאלה‪ ,‬סיבוב אחד‬
‫בלבד‪ ,‬כאשר האופן על‬
‫הקרקע‪.‬‬
‫‪ .2‬בכדי להסיר את מתקן האופן‬
‫החלופי‪ /‬הכיסוי מהרכב‪,‬‬
‫הרכב את הידית לצורת "‪"T‬‬
‫והרכב את הידית על אום‬
‫מתקן האופן החלופי‪ .‬התייחס‬
‫למספר ‪ 2‬באיור הבא‪ .‬סובב‬
‫‪352‬‬
‫את האום שמאלה עד אשר‬
‫המנגנון המכאני עוצר‪ .‬זה‬
‫יאפשר מרווח גדול מספיק‬
‫בכדי לאפשר לך להוציא את‬
‫הצמיג מתחת לרכב‪.‬‬
‫כלים‬
‫‪ – 1A‬וו אופן חלופי )חלק ‪(1‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫‪ – 1B‬וו אופן חלופי )חלק ‪(2‬‬
‫‪ – 1C‬וו אופן חלופי )חלק ‪(3‬‬
‫‪ – 2A‬ידית "‪) "T‬חלק ‪(1‬‬
‫‪ – 2B‬ידית "‪) "T‬חלק ‪(2‬‬
‫‪ – 2C‬ידית "‪) "T‬חלק ‪(3‬‬
‫אזהרה!‬
‫שכיבה מתחת לרכב המוגבה על‬
‫מגבה היא מסוכנת‪ .‬הרכב עלול‬
‫להחליק וליפול עליך‪ .‬אתה יכול‬
‫להיפגע‪ .‬לעולם אל תאפשר לאף‬
‫חלק בגופך להימצא מתחת לרכב‬
‫הנתמך ע"י מגבה‪ .‬אם אתה‬
‫צריך להיכנס מתחת לרכב‪ ,‬פנה‬
‫למוסך השירות‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫תוכנן‬
‫המכאני‬
‫המנגנון‬
‫לשימוש בידית "‪ "T‬בלבד‪.‬‬
‫שימוש במפתח אוויר או כלי‬
‫חשמלי אינו מומלץ ועלול‬
‫לגרום נזק למנגנון‪.‬‬
‫‪ .3‬הרכב את הארכות הידית‬
‫לצורת וו האופן החלופי‬
‫ומשוך את מתקן האופן‬
‫החלופי‪/‬הכיסוי מתחת לרכב‪.‬‬
‫התייחס למספר ‪ 1‬באיור‬
‫הבא‪.‬‬
‫כלים‬
‫‪ – 1A‬וו אופן חלופי )חלק ‪(1‬‬
‫‪ – 1B‬וו אופן חלופי )חלק ‪(2‬‬
‫‪ – 1C‬וו אופן חלופי )חלק ‪(3‬‬
‫‪ – 2A‬ידית "‪) "T‬חלק ‪(1‬‬
‫‪ – 2B‬ידית "‪) "T‬חלק ‪(2‬‬
‫‪ – 2C‬ידית "‪) "T‬חלק ‪(3‬‬
‫‪353‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫במידה ושני האופנים הקדמיים‬
‫ללא אוויר‪ .‬יש להגביהה את‬
‫הרכב בכדי להסיר את האופן‬
‫החלופי‪ .‬שים לב לפעולות‬
‫הבאות למיקום נכון של המגבה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫וו האופן החלופי והסרתו‬
‫לחיצה על לשוניות האבטחה‬
‫האופן‬
‫שמכלול‬
‫‪ .4‬לאחר‬
‫החלופי‪/‬הכיסוי הוסר מהרכב‪,‬‬
‫הרם אותו לצורת עמידה‬
‫והסר את טבעת האופן על ידי‬
‫לחיצה על שתי לשוניות‬
‫האבטחה פנימה‪.‬‬
‫‪ .5‬ישנם שני מקומות חיבור‬
‫למגבה בכל צד של הרכב‪.‬‬
‫מקומות אלו נמצאים בקצה‬
‫החיצוני של המרכב‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬מיקומי המגבה האחוריים‬
‫נמצאים בין זוג לשוניות‬
‫‪354‬‬
‫הפונות כלפי מטה על סף‬
‫הקורה בצד המרכב‪.‬‬
‫‪ ‬מיקומי החיבור של המגבה‬
‫בקדמת הרכב נמצאים על‬
‫סף הקורה של המרכב‬
‫וממוקמים ‪ 150‬מ"מ מקצה‬
‫המרכב‪.‬‬
‫מיקומי חיבור המגבה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫זהירות!‬
‫אל תתפתה להרים את הרכב‬
‫באמצעות מגבה במקומות‬
‫אחרים מלבד אלו המאושרים‬
‫וכתובים בסעיף ‪.5‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫השטח ומספיק גבוה בכדי‬
‫להכניס את האופן החלופי‪.‬‬
‫ככל שהרכב יהיה נמוך יותר‬
‫כך הוא יהיה יציב יותר‪.‬‬
‫‪ .6‬מקם את הידית על בורג‬
‫המגבה וסובב אותו ימינה עד‬
‫אשר ראש המגבה מחובר‬
‫היטב במקום המיועד לכך‪ .‬אל‬
‫תגביהה את הרכב עד אשר‬
‫אתה בטוח שהוא מחובר‬
‫היטב‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫הגבהת הרכב גבוה יותר‬
‫מהדרוש יכולה להשפיע על‬
‫יציבות הרכב ולגרום לתאונה‪.‬‬
‫הרכב עלול להחליק מהמגבה‬
‫ולפגוע בנמצאים בקרבתו‪.‬‬
‫יש להגביה את הרכב במידה‬
‫שתספיק להחלפת האופן‪.‬‬
‫‪ .7‬הרם את הרכב על ידי סיבוב‬
‫בורג המגבה ימינה‪ ,‬באמצעות‬
‫ידית העזר‪ .‬הרם את הרכב‬
‫רק עד שהצמיג "עוזב" את פני‬
‫‪ .8‬הסר את אומי האופן‪,‬‬
‫ברכבים עם כיסויי אופנים‬
‫)טסות(‪ ,‬הסר את הכיסוי‬
‫מהאופן באופן ידני‪ .‬אל תלחץ‬
‫‪355‬‬
‫את הכיסוי כלפי חוץ‬
‫באמצעות כלי עבודה‪ .‬לאחר‬
‫מכן משוך את האופן מציר‬
‫הטבור‪.‬‬
‫‪ .9‬הרכב את האופן החלופי‪.‬‬
‫הדק בעדינות את אומי‬
‫האופן‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫בכדי למנוע את הסיכון‬
‫ביצירת לחץ על הרכב כנגד‬
‫המגבה‪ ,‬אל תהדק את‬
‫האומים בחוזקה עד אשר‬
‫האופן נמצא על הקרקע‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬אל תרכיב את כיסוי האופן‬
‫על האופן החלופי‪.‬‬
‫‪ ‬אל תשתמש בפטיש או בכוח‬
‫רב בכדי להרכיב את כיסויי‬
‫האופנים‪.‬‬
‫‪ .10‬הנמך את הרכב על ידי סיבוב‬
‫בורג המגבה שמאלה‪.‬‬
‫‪ .11‬חזק את אומי האופן‪ .‬חזק את‬
‫האומים עד שכל אום חוזקה‬
‫פעמיים‪ .‬המומנט הנכון‬
‫להידוק אומי האופנים הוא‬
‫‪ 130‬ניוטון מטר )‪.(130 Nm‬‬
‫אם אינך יודע את המומנט בו‬
‫חיזקת את האומים‪ ,‬בדוק‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫זאת באמצעות ידית מומנט‬
‫במוסך השירות שלך‪.‬‬
‫‪ .12‬סגור את המגבה עד למצב‬
‫הסגירה הסופי שלו‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫אופן משוחרר או מגבה‬
‫משוחרר עלולים לסכן את‬
‫הנוסעים ברכב במקרה של‬
‫התנגשות או בלימת חירום‪.‬‬
‫הרכב תמיד את המגבה ואת‬
‫האופן המוחלף במקומות‬
‫הייעודיים לכך‪ .‬דאג לתקן את‬
‫הצמיג המוחלף באופן מיידי‪.‬‬
‫‪ .13‬מקם את האופן עם הצמיג‬
‫הנקור ואת כיסוי האופן‬
‫‪356‬‬
‫החלופי באזור תא המטען‬
‫האחורי‪ .‬אל תאחסן את‬
‫האופן עם הצמיג הנקור‬
‫במקום האחסון של האופן‬
‫החלופי‪ .‬תקן או החלף את‬
‫בהקדם‬
‫הנקור‬
‫הצמיג‬
‫האפשרי‪.‬‬
‫‪ .14‬אחסן את הכבל ואת טבעת‬
‫האופן לפני שתתחיל בנסיעה‪.‬‬
‫הרכב את ידית האופן החלופי‬
‫בצורת "‪ "T‬והרכב את הידית‬
‫על אום ההנעה‪ .‬סובב את‬
‫האום ימינה עד אשר ישמע‬
‫מהמנגנון‬
‫שלישי‬
‫קליק‬
‫המכאני של המתקן‪.‬‬
‫‪ .15‬אחסן את המגבה‪,‬‬
‫המגבה וכלי העבודה‪.‬‬
‫ידית‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ .16‬בדוק את לחץ האוויר בצמיג‬
‫האופן החלופי שהותקן‬
‫בהקדם האפשרי‪ .‬תקן את‬
‫לחץ האוויר בצמיג על פי‬
‫הצורך‪.‬‬
‫את כל האומים עד למומנט‬
‫הנדרש לסירוגין‪ .‬חזק את‬
‫האומים בהצלבה עד למומנט‬
‫הנדרש‪ .‬המומנט המומלץ הוא‬
‫‪ 130‬ניוטון מטר )‪.(130 Nm‬‬
‫אומי האופנים‬
‫יש להדק את כל אומי האופנים‬
‫מידי פעם‪ ,‬בכדי למנוע את‬
‫הסיכון לגזירת בורגי האופנים או‬
‫התרחבות קדחי האופנים‪ .‬זה‬
‫חשוב במיוחד במהלך מאות‬
‫הקילומטרים הראשונים של‬
‫הרכב‪ ,‬ובכל פעם לאחר החלפת‬
‫אופן‪ ,‬בכדי לאפשר לאומים‬
‫להתחבר היטב‪ .‬יש לחבר תחילה‬
‫את כל האומים עד ליצירת מגע‬
‫עם האופן‪ .‬לאחר מכן יש לחזק‬
‫אבטחת האופן החלופי‬
‫‪ .1‬הרכב את ידית האופן החלופי‬
‫לתצורת "‪ "T‬והרכב את‬
‫הידית על אום ההנעה‪ .‬סובב‬
‫את האום שמאלה עד אשר‬
‫עוצר‬
‫המכאני‬
‫המנגנון‬
‫מלהסתובב בחופשיות‪ .‬זה‬
‫יאפשר מרווח מספק בכבל‬
‫בכדי לאפשר לך למשוך את‬
‫טבעת האופן החוצה מתחת‬
‫לרכב‪.‬‬
‫‪357‬‬
‫אזהרה!‬
‫מכלול אופן חלופי‪/‬כיסוי‬
‫לנוע‬
‫עלול‬
‫משוחרר‪,‬‬
‫קדימה במקרה של התנגשות‬
‫או בלימת חירום ועלול לסכן‬
‫את הנוסעים ברכב‪ .‬הרכב‬
‫תמיד את מכלול האופן‬
‫החלופי והכיסוי במקומות‬
‫הייעודיים לכך‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫תוכנן‬
‫המכאני‬
‫המנגנון‬
‫לשימוש בידית "‪ "T‬בלבד‪.‬‬
‫שימוש במפתח אוויר או כלי‬
‫חשמלי אינו מומלץ ועלול‬
‫לגרום נזק למנגנון‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ .2‬הרכב את מאריך הידית בכדי‬
‫ליצור את וו האופן החלופי‬
‫ומשוך את טבעת האופן‬
‫מתחת לרכב‪.‬‬
‫‪ .3‬כוון את האופן החלופי כך‬
‫שפיית הניפוח מכוונת כלפי‬
‫מטה ומקם את האופן החלופי‬
‫במקומו‪ .‬החלק את טבעת‬
‫האופן דרך מרכז מכלול‬
‫האופן החלופי‪/‬הכיסוי‪ ,‬כך‬
‫ששני לשוניות הנעילה יבלטו‬
‫כלפי חוץ וינעלו את כיסוי‬
‫האופן החלופי בצידו הנגדי‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫חובה להשתמש במתקן‬
‫האופן החלופי‪/‬הכיסוי כאשר‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫זהירות! )המשך(‬
‫מאחסנים את האופן החלופי‪.‬‬
‫אי שימוש בכיסוי האופן‬
‫החלופי עלול להפחית באופן‬
‫משמעותי את אורך החיים‬
‫של הצמיג החלופי‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫וודא ששני לשוניות הנעילה‬
‫מחוברות היטב דרך מרכז‬
‫כיסוי האופן החלופי‪.‬אחרת‪,‬‬
‫המצב עלול לגרום לשחרור‬
‫האופן החלופי דבר שיגרום‬
‫נזק לרכב ולאיבוד השליטה‬
‫ברכב‪.‬‬
‫‪ .4‬באמצעות הידית בתצורת‬
‫"‪ ,"T‬סובב את אום ההנעה‬
‫‪358‬‬
‫ימינה עד אשר מתקן האופן‬
‫החלופי‪/‬הכיסוי נכנס למקומו‬
‫היטב בתחתית הרכב‪.‬‬
‫‪ .5‬המשך לסובב את האום ימינה‬
‫עד אשר ישמע קליק שלישי‬
‫מהמנגנון המכאני‪ .‬לא ניתן‬
‫להדק את האום יתר על‬
‫המידה‪ .‬בדוק מתחת לרכב‬
‫אם ההתקן של האופן החלופי‬
‫מורכב היטב למקומו‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫המנגנון המכאני תוכנן לפעול‬
‫עבור אחסון אופן חלופי‬
‫מתאים בלבד‪ .‬אין להשתמש‬
‫במנגנון בכדי לאחסן את‬
‫האופן המקורי עם‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫זהירות! )המשך(‬
‫הצמיג הנקור או כל אופן אחר‪.‬‬
‫זה עלול לגרום נזק לרכב‪.‬‬
‫התנעת חירום באמצעות‬
‫כבלים‬
‫במידה ומצבר הרכב התרוקן‪,‬‬
‫ניתן להשתמש בכבלים להתנעת‬
‫הרכב ממצבר עזר או מרכב אחר‪.‬‬
‫התנעה בעזרת כבלים עלולה‬
‫להיות מסוכנת לכן‪ ,‬עקוב‬
‫בקפידה אחר ההוראות בסעיף‬
‫זה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם אתה משתמש ב"בוסטר‬
‫חשמלי" קרא את הנחיות יצרן‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫ה"בוסטר" ועקוב אחר ההוראות‬
‫וההזהרות‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫יש להשתמש רק במצבר חיצוני‬
‫של ‪ 12‬וולט‪ .‬מצבר גדול יותר‬
‫יפגע במכלולים החשמליים של‬
‫הרכב‪.‬‬
‫אל תנסה להתניע את הרכב‬
‫בעזרת כבלים כאשר המצבר‬
‫קפוא‪ .‬הוא עלול להתפוצץ‬
‫ולגרום לפגיעות גוף‪.‬‬
‫הכנות לפני ההתנעה‬
‫המצבר ברכב ממוקם‬
‫השמאלי של תא המנוע‪.‬‬
‫‪359‬‬
‫בצד‬
‫הקוטב החיובי של המצבר‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬הימנע מלהתקרב למאוורר‬
‫המנוע‪ ,‬הוא עלול להתחיל‬
‫להסתובב בכל זמן כאשר‬
‫מתג ההתנעה פתוח‪ .‬אתה‬
‫מלהבי‬
‫להיפגע‬
‫עלול‬
‫המאוורר‪.‬‬
‫‪ ‬הסר תכשיטים מתכתיים‬
‫כגון שעונים או צמידים‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫אתה‬
‫המוליכים חשמל‪.‬‬
‫עלול להתחשמל אם לא‬
‫תעשה זאת‪.‬‬
‫‪ ‬המצבר מכיל חומרים‬
‫רעילים וחומצות מסוכנות‬
‫לעור ולעיניים ומייצר גזים‬
‫דליקים ונפיצים‪ .‬הימנע‬
‫מהדלקת אש או ניצוצות‬
‫באזור המצבר‪.‬‬
‫‪ .3‬אם אתה מתניע באמצעות‬
‫רכב אחר‪ ,‬החנה את הרכב כך‬
‫שהכבלים יגיעו ממצבר אחד‬
‫לשני‪ ,‬הפעל את בלם החניה‬
‫וודא שמתג ההתנעה במצב‬
‫כבוי ‪.OFF‬‬
‫‪ .1‬הפעל את בלם החניה‪ ,‬שלב‬
‫את בורר תיבת ההילוכים‬
‫למצב ‪) P‬חניה( והעבר את‬
‫מתג ההתנעה למצב ‪.LOCK‬‬
‫אזהרה!‬
‫אין לאפשר ל‪ 2-‬כלי הרכב‬
‫לגעת זה בזה שכן הדבר עלול‬
‫לגרום לסגירת מעגל חשמלי‬
‫ולהתחשמלות‪.‬‬
‫‪ .2‬הפסק את פעולת כל אביזרי‬
‫החשמל שאינם נחוצים‪ ,‬כמו‬
‫מערכת השמע והחימום‪.‬‬
‫‪360‬‬
‫פעולות התנעה בעזרת כבלים‬
‫אזהרה!‬
‫אי מילוי ההוראות עלול‬
‫לגרום לפגיעות חמורות עקב‬
‫התפוצצות המצבר‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫אי מילוי ההוראות עלול לגרום‬
‫החשמל‬
‫למערכות‬
‫לנזק‬
‫וההתנעה של הרכבים‪.‬‬
‫‪ .1‬חבר את הכבל בעל הקצה‬
‫החיובי )‪ ,(+‬להדק החיובי )‪(+‬‬
‫במצבר הפרוק‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ .2‬חבר את הקצה השני של‬
‫הכבל בעל הקצה החיובי )‪,(+‬‬
‫להדק החיובי )‪ (+‬ברכב עם‬
‫המצבר התקין‪.‬‬
‫‪ .3‬חבר את קצה הכבל השני‬
‫לקוטב השלילי )‪ (-‬של המצבר‬
‫התקין‪.‬‬
‫‪ .4‬חבר את הקצה השני לחיבור‬
‫שלילי )‪ (-‬בחלק מתכתי בתא‬
‫המנוע ברכב עם המצבר‬
‫הפרוק‪ ,‬הרחק מהמצבר‬
‫וממערכת הדלק‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫אל תחבר את הכבל השלילי‬
‫לקוטב השלילי במצבר הפרוק‪,‬‬
‫זה עלול לגרום לניצוצות‪ ,‬פיצוץ‬
‫המצבר ובכך לפגיעות גוף‪.‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫‪ .5‬התנע את הרכב בעל המצבר‬
‫התקין‪ .‬הנח למנוע לפעול‬
‫מספר דקות‪ ,‬התנע את הרכב‬
‫עם המצבר הפרוק‪ .‬ברגע‬
‫שהרכב הניע‪ ,‬נתק את‬
‫הכבלים בצורה הפוכה לצורה‬
‫בה הרכבת‪.‬‬
‫‪ .9‬נתק את הכבל בעל הקצה‬
‫החיובי )‪ ,(+‬מהחיבור החיובי‬
‫)‪ (+‬ברכב עם המצבר הפרוק‪.‬‬
‫אם הבעיה נמשכת יש לגשת‬
‫למוסך השירות לבדיקת המצבר‬
‫ומערכת הטעינה‪.‬‬
‫‪ .6‬נתק את הקצה השלילי‬
‫מהחיבור השלילי )‪ (-‬של‬
‫הרכב עם המצבר הפרוק‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫צרכני חשמל המחוברים‬
‫לשקע החשמל ברכב עלולים‬
‫לגרום לפריקת המצבר גם‬
‫כשהם לא בשימוש‪ .‬התוצאה‪,‬‬
‫אי יכולת להתניע את המנוע‪.‬‬
‫‪ .7‬נתק את קצה הכבל השלילי‬
‫מהקוטב השלילי )‪ (-‬של‬
‫המצבר התקין‪.‬‬
‫‪ .8‬נתק את הקצה החיובי של‬
‫הכבל )‪ ,(+‬מהצד החיובי )‪(+‬‬
‫ברכב עם המצבר התקין‪.‬‬
‫‪361‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫שחרור רכב תקוע‬
‫אם רכבך נתקע בבוץ‪ ,‬חול או‬
‫שלג‪ ,‬ניתן לחלצו בדרך כלל‬
‫באמצעות תנועת טלטול‪ .‬הפנה‬
‫את גלגל ההגה ימינה ושמאלה‬
‫בכדי לנקות את השטח באזור‬
‫האופנים הקדמיים‪ .‬לאחר מכן‬
‫העבר את ידית בורר תיבת‬
‫ההילוכים אחורה וקדימה בין‬
‫ההילוכים קדמי )‪ (D‬ואחורי )‪.(R‬‬
‫הדרך היעילה ביותר היא לבצע‬
‫בדוושת‬
‫מינימאלי‬
‫שימוש‬
‫ההאצה בכדי לשמור על תנועת‬
‫טלטול וללא סחרור האופנים‪.‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫זהירות!‬
‫סחרור האופנים והגברת‬
‫סיבובי המנוע עלול לגרום‬
‫להתחממות יתר של תיבת‬
‫ההילוכים ולכשל‪ .‬אפשר‬
‫למנוע לפעול בהילוך סרק‬
‫כאשר תיבת ההילוכים‬
‫נמצאת בהילוך סרק למשך‬
‫דקה אחת לפחות לאחר כל ‪5‬‬
‫מחזורים של הערבת ידית‬
‫בורר ההילוכים קדימה‬
‫ואחורה‪ .‬פעולה זאת תימנע‬
‫את התחממות היתר של‬
‫תיבת ההילוכים ותפחית את‬
‫הסיכון לכשל בזמן המאמץ‬
‫לשחרור הרכב התקוע‪.‬‬
‫‪362‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫בכדי לשפר את אחיזת הרכב‬
‫בשלג עמוק או חול‪ ,‬יש להעביר‬
‫את בקרת היציבות למצב‬
‫"‪."Partial Off‬‬
‫זהירות!‬
‫‪ ‬כאשר "מטלטלים" רכב‬
‫תקוע באמצעות העברת ידית‬
‫בורר ההילוכים להילוך קדמי‬
‫והילוך אחורי‪ ,‬אין לסחרר את‬
‫האופנים מהר יותר מ‪24-‬‬
‫קמ"ש‪ ,‬אחרת יגרם נזק‬
‫למערכת ההנעה‪.‬‬
‫‪ ‬סחרור האופנים או הגברת‬
‫סיבובי המנוע עלול לגרום‬
‫להתחממות יתר של תיבת‬
‫ההילוכים ולכשל‪ .‬זה גם עלול‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫זהירות! )המשך(‬
‫לגרום נזק לצמיגים‪ .‬אל‬
‫תאפשר את סחרור האופנים‬
‫במהירות הגבוהה מ‪48-‬‬
‫קמ"ש כאשר הרכב נמצא‬
‫בהילוך )ללא שינוי הילוכים(‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫צמיגים המסתחררים מהר הם‬
‫מסוכנים‪ .‬הכוחות הנוצרים בגלל‬
‫המהירות המוגברת עלולים‬
‫לגרום לנזק או אפילו כשל של‬
‫הסרן והצמיגים‪ .‬צמיג עלול‬
‫להתפוצץ ולפגוע במישהו‪ .‬אל‬
‫תסחרר את אופני הרכב‬
‫במהירות הגבוהה מ‪ 48-‬קמ"ש‬
‫או למשך יותר מ‪ 30-‬שניות‬
‫ברציפות כאשר הרכב תקוע‪ .‬בכל‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫מקרה‪ ,‬אל תאפשר לאף אדם‬
‫גלגל‬
‫בסביבת‬
‫להימצא‬
‫שמסתחרר‪.‬‬
‫ווים לגרירת חירום‬
‫גרירה‪,‬‬
‫הקדמי‬
‫רכבך מצויד בווי‬
‫בחלק‬
‫הממוקמים‬
‫והאחורי של הרכב‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫ווי הגרירה משמשים לשעת‬
‫חירום בלבד‪ ,‬כדי לחלץ רכב‬
‫שנתקע בשטח‪ .‬אין להשתמש‬
‫בווים אלו לצורך גרירת הרכב‬
‫בכביש‪ ,‬זה עלול לגרום נזק‬
‫לרכב‪ .‬מומלץ להשתמש ברצועות‬
‫ולא בשרשראות כי הן עלולות‬
‫לגרום נזק לרכב‪.‬‬
‫‪363‬‬
‫אזהרה!‬
‫התרחק מהרכב הנגרר באמצעות‬
‫ווי הגרירה‪ .‬רצועות הגרירה או‬
‫השרשראות עלולות להתנתק‬
‫ולגרום לפגיעה קשה‪.‬‬
‫שחרור‬
‫ההילוכים‬
‫ידית‬
‫בורר‬
‫במקרה של תקלה שבה ידית‬
‫בורר ההילוכים תקועה במצב‬
‫חניה )‪ (P‬ולא ניתן להזיזה ממצב‬
‫זה‪ ,‬ניתן לבצע את הפעולות‬
‫הבאות בכדי להזיז את הידית‬
‫באופן זמני‪:‬‬
‫‪ .1‬הפעל את בלם החניה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ .2‬הסר את כיסוי פתח הגישה‬
‫של שחרור ידית בורר‬
‫ההילוכים הממוקם בצד‬
‫הימני העליון של הידית בלוח‬
‫המחוונים‪.‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫‪ .4‬לחץ על דוושת הבלמים ואל‬
‫תשחרר אותה‪.‬‬
‫‪ .5‬הכנס מברג לתוך הפתח‪ ,‬לחץ‬
‫קדימה והחזק‪.‬‬
‫‪ .6‬העבר את ידית בורר‬
‫ההילוכים למצב סרק )‪.(N‬‬
‫‪ .7‬כעת ניתן להתניע את הרכב‬
‫במצב סרק )‪.(N‬‬
‫כיסוי פתח הגישה לשחרור ידית‬
‫בורר ההילוכים‬
‫‪ .8‬החזר את כיסוי פתח שחרור‬
‫ידית בורר ההילוכים למקומו‪.‬‬
‫‪ .3‬העבר את מתג ההתנעה למצב‬
‫‪ ON/RUN‬ללא התנעת המנוע‪.‬‬
‫‪364‬‬
‫ברכבים עם מערכת התנעה ללא‬
‫מפתח )אם מותקנת(‬
‫אם המנוע פועל‪ ,‬לחץ על כפתור‬
‫ההפעלה‪/‬כיבוי )‪(START/STOP‬‬
‫בכדי לדומם אותו‪ .‬שחרר את‬
‫דוושת הבלמים ולחץ על כפתור‬
‫ההפעלה‪/‬כיבוי פעם אחת או‬
‫פעמיים בכדי לעבור למצב‬
‫‪ .ON/RUN‬אל תתניע את המנוע‪.‬‬
‫לאחר מכן‪ ,‬עקוב אחר ההוראות‬
‫הקודמות בכדי לבצע את‬
‫השחרור‪.‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫גרירת רכב מושבת‬
‫סוג הגרירה‬
‫גרירה שטוחה‬
‫גרירת חצי הרמה או‬
‫עגלת גרירה‬
‫אופנים באוויר‬
‫אף אחד‬
‫אחוריים‬
‫על נגרר מלא‬
‫יש להשתמש בציוד גרירה‬
‫מתאים בכדי למנוע נזק לרכב‪.‬‬
‫השתמש אך ורק במוטות גרירה‬
‫וציוד גרירה אחר שתוכננו‬
‫למטרה זאת ובהתאם להוראות‬
‫להשתמש‬
‫חובה‬
‫היצרן‪.‬‬
‫בשרשראות אבטחה‪ .‬חבר את‬
‫למקומות‬
‫הגרירה‬
‫ציוד‬
‫קדמיים‬
‫כולם‬
‫כל דגמים‬
‫אם תיבת ההילוכים פועלת‪:‬‬
‫ תיבת ההילוכים במצב סרק )‪.(N‬‬‫ מהירות מרבית מותרת ‪ 40‬קמ"ש‪.‬‬‫ מרחק מרבי מותר ‪ 24‬ק"מ‪.‬‬‫בסדר‬
‫השיטה הכי מומלצת‬
‫המיועדים לכך בלבד ולא‬
‫לפגושים או למסגרות אחרות‪ .‬יש‬
‫לשים לב לחוקים ולתקנות‬
‫הגרירה של משרד התחבורה‪.‬‬
‫‪ ‬אם אתה חייב להשתמש‬
‫באבזור הרכב )מגבים‪ ,‬מפשיר‬
‫אדים וכדומה( כאשר הוא‬
‫נגרר‪ ,‬יש להעביר את מתג‬
‫‪365‬‬
‫ההתנעה למצב ‪ ON/RUN‬ולא‬
‫למצב ‪.ACC‬‬
‫זהירות!‬
‫‪ ‬אל תנסה לגרור את הרכב‬
‫בעזרת רצועות נמתחות‪ .‬אתה‬
‫עלול לגרום נזק לרכב‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫זהירות! )המשך(‬
‫‪ ‬כאשר אתה מאבטח את‬
‫הרכב על נגרר מלא‪ ,‬אל‬
‫תאבטח אותו על ידי קשירה‬
‫בחלקי המתלים‪ .‬אתה עלול‬
‫לגרום נזק לרכב‪.‬‬
‫‪ ‬אין לגרור או לדחוף את הרכב‬
‫באמצעות רכב אחר מאחר וזה‬
‫עלול לגרום נזק לפגושים‬
‫ולתיבת ההעברה‪.‬‬
‫‪ ‬אם גרירת הרכב דורשת‬
‫שימוש בהגה‪ ,‬מתג ההתנעה‬
‫חייב להיות במצב ‪ON/RUN‬‬
‫ולא במצב ‪ ACC‬או ‪.LOCK‬‬
‫היצרן ממליץ לגרור את הרכב על‬
‫נגרר מלא כך שכל ארבעת‬
‫האופנים נמצאים באוויר‪ .‬אם‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫ישנה בעיה בכך‪ ,‬ניתן לגרור את‬
‫הרכב כך שכל האופנים נמצאים‬
‫על האדמה‪ ,‬אך במגבלות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫‪ ‬ידית בורר ההילוכים חייבת‬
‫להיות בהילוך סרק )‪.(N‬‬
‫‪ ‬אין לגרור את הרכב מרחק‬
‫גדול יותר מ‪ 24-‬ק"מ‪.‬‬
‫‪ ‬אין לגרור את הרכב במהירות‬
‫הגבוהה מ‪ 40-‬קמ"ש‪.‬‬
‫במידה ותיבת ההילוכים אינה‬
‫פועלת‪ ,‬או שהרכב צריך לנסוע‬
‫מהר יותר מ‪ 40-‬קמ"ש או‬
‫למרחק גדול יותר מ‪ 24-‬ק"מ‪,‬‬
‫חובה לגרור אותו עם כל ארבעת‬
‫האופנים באוויר‪ ,‬על משטח‬
‫העמסה‪.‬‬
‫‪366‬‬
‫זהירות!‬
‫גרירת הרכב מהר יותר מ‪40-‬‬
‫קמ"ש או למרחק גדול יותר מ‪-‬‬
‫‪ 24‬ק"מ כאשר האופנים‬
‫הקדמיים על האדמה‪ ,‬עלולה‬
‫לגרום נזק חמור לתיבת‬
‫ההילוכים‪ .‬נזק מסוג זה אינו‬
‫מכוסה באחריות היצרן לרכב‪.‬‬
‫גרירה ללא מפתח ההתנעה‬
‫יש לנהוג בזהירות מוגברת בעת‬
‫גרירת הרכב ללא מפתח כאשר‬
‫מתג ההתנעה במצב ‪.LOCK‬‬
‫השיטה המומלצת לגרירת רכב‬
‫ללא מפתח הינה על נגרר מלא‪.‬‬
‫אם אין נגרר מלא בנמצא‪ ,‬ניתן‬
‫לגרור את הרכב בחצי מתלה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫גרירה במתלה אחורי )האופנים‬
‫הקדמיים על האדמה( אסורה‪,‬‬
‫מאחר ועלול להיגרם נזק לתיבת‬
‫ההילוכים‪ .‬במידה וניתן לבצע‬
‫גרירת מתלה אחורי בלבד‪ ,‬יש‬
‫להניח את האופנים הקדמיים על‬
‫עגלת גרירה‪ .‬יש להשתמש בציוד‬
‫גרירה מתאים בכדי למנוע נזק‬
‫לרכב‪.‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫זהירות!‬
‫אם לא ייגרר הרכב על פי‬
‫ההנחיות עלול להיגרם נזק‬
‫לתיבת ההילוכים‪ .‬נזק כתוצאה‬
‫מגרירה לא נכונה לא מכוסה‬
‫במסגרת האחריות של יצרן‬
‫הרכב או היבואן‪.‬‬
‫‪367‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪368‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫פרק ‪7‬‬
‫אחזקה‬
‫תא המנוע ‪ 3.6‬ליטר‪........................................................‬‬
‫מערכת אבחון ברכב )‪............................................ (OBD II‬‬
‫חלקי חילוף ‪..................................................................‬‬
‫הליכי תחזוקה ‪..............................................................‬‬
‫שמן מנוע ‪.....................................................................‬‬
‫מסנן שמן ‪.....................................................................‬‬
‫מסנן אוויר ‪...................................................................‬‬
‫מערכת הפליטה ‪............................................................‬‬
‫מצבר ללא תחזוקה ‪.........................................................‬‬
‫תחזוקת המזגן ‪..............................................................‬‬
‫סיכה במרכב ‪................................................................‬‬
‫‪369‬‬
‫‪371‬‬
‫‪372‬‬
‫‪372‬‬
‫‪372‬‬
‫‪373‬‬
‫‪375‬‬
‫‪375‬‬
‫‪376‬‬
‫‪378‬‬
‫‪379‬‬
‫‪381‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אחזקה )המשך(‬
‫הלהבים של מגבי השמשה ‪382 ..............................................‬‬
‫הוספת נוזל לניקוי שמשות ‪382 ..............................................‬‬
‫מערכת הקירור ‪383 .............................................................‬‬
‫מערכת הבלמים ‪388 ............................................................‬‬
‫תיבת הילוכים אוטומטית ‪389 ...............................................‬‬
‫הגנה על המרכב ועל הצבע מפני איכול ‪391 ...............................‬‬
‫ניקוי הרכב ‪391 ..................................................................‬‬
‫נתיכים ‪396 .......................................................................‬‬
‫אחסנת הרכב ‪400 ................................................................‬‬
‫החלפת נורות ‪401 ................................................................‬‬
‫‪370‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫תא המנוע ‪ 3.6‬ליטר‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪371‬‬
‫מסנן אוויר‬
‫מכל נוזל הגה כוח‬
‫מכל נוזל בלמים‬
‫מצבר‬
‫יחידת נתיכים‬
‫וממסרים‬
‫מכל נוזל קירור מנוע‬
‫מדיד שמן מנוע‬
‫פתח מילוי שמן מנוע‬
‫מכסה לחץ נוזל קירור‬
‫מנוע‬
‫מכל נוזל שטיפת‬
‫שמשות‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מערכת אבחון ברכב‪-‬‬
‫‪OBD II‬‬
‫רכב זה מצויד במערכת אבחון‬
‫מתקדמת הנקראת ‪ .OBD II‬מערכת‬
‫זו מבקרת את מערכות הפליטה‪,‬‬
‫ההילוכים‬
‫ותיבת‬
‫המנוע‪,‬‬
‫האוטומטית‪ .‬כאשר מערכות אלו‬
‫פועלות כראוי‪ ,‬ביצועי הרכב יהיו‬
‫אופטימאליים‪ .‬במידה ויש צורך‬
‫במתן שירות לאחת מהמערכות‬
‫האלו‪ ,‬תפעיל מערכת ‪ OBD II‬את‬
‫נורית חיווי "בקרת מערכות"‪ .‬היא‬
‫גם תאחסן בזיכרון את קודי‬
‫התקלה וגם מידע אחר כדי לסייע‬
‫לטכנאי השירות לבצע את אבחון‬
‫התקלות‪ .‬אמנם הרכב יהיה בדרך‬
‫כלל במצב נסיעה ולא יהיה צורך‬
‫לגרור אותו‪ ,‬יש לפנות למוסך‬
‫לקבלת שירות בהקדם האפשרי‪.‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫זהירות!‬
‫‪ ‬נסיעה ממושכת כאשר נורית‬
‫חיווי "בקרת מערכות"‬
‫דולקת‪ ,‬עלולה לגרום לנזק‬
‫בקרת‬
‫למערכת‬
‫נוסף‬
‫הפליטה‪ .‬זה עשוי להשפיע‬
‫על החיסכון בצריכת דלק ועל‬
‫כושר הנסיעה‪ .‬הרכב חייב‬
‫לקבל שירות לפני ביצוע‬
‫בדיקות מערכת הפליטה‪.‬‬
‫‪ ‬כאשר נורית חיווי "בקרת‬
‫מערכות" מהבהבת בעת‬
‫שהמנוע פועל‪ ,‬יגרם מהר‬
‫מאוד נזק חמור לממיר‬
‫הקטליטי וגם אובדן כוח‪.‬‬
‫נדרש שירות מיידי‪.‬‬
‫‪372‬‬
‫חלקי חילוף‬
‫מומלץ להשתמש בחלקי חילוף‬
‫מקוריים של יצרן הרכב‬
‫)‪ (MOPAR‬עבור תחזוקה ותיקון‬
‫הרכב בכדי להבטיח ביצועי רכב‬
‫טובים‪ .‬נזק שייגרם עקב שימוש‬
‫בחלקי חילוף שאינם מקוריים‬
‫לא יכוסה באחריות היצרן‪.‬‬
‫הליכי תחזוקה‬
‫הסעיפים הבאים מכילים את‬
‫הליכי התחזוקה הנחוצים אשר‬
‫נקבעו על ידי המהנדסים שתכננו‬
‫את הרכב‪.‬‬
‫בנוסף לפרטי התחזוקה‪ ,‬שנקבעו‬
‫להם מועדים קבועים‪ ,‬ישנם‬
‫פריטים אחרים‪ ,‬שאמורים לפעול‬
‫באופן תקין ללא תחזוקה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫תקופתית אך ידרשו החלפה או‬
‫תחזוקה עתידית‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫‪ ‬אי תחזוקת הרכב כהלכה ואי‬
‫ביצוע תיקונים בעת הצורך‬
‫לנזקים‬
‫להביא‬
‫עלולה‬
‫ולביצועים פחותים של‬
‫הרכב‪ .‬יש להביא את הרכב‬
‫למוסך מורשה מיד בזיהוי‬
‫תקלה כלשהי‪.‬‬
‫‪ ‬ברכבך נוזלים איכותיים‬
‫ומשופרים שתפקידם להגן‬
‫על תפקודו התקין של הרכב‬
‫ולשמור על מרווחי טיפול‬
‫ארוכים‪ .‬אין להשתמש‬
‫ברכב‪.‬‬
‫בחומרים כימיים‬
‫חומרים אלו עלולים לגרום‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫זהירות! )המשך(‬
‫נזק למנוע‪ ,‬לממסרה‪ ,‬להגה‬
‫הכוח ולמערכת מיזוג האוויר‪.‬‬
‫אחריות היצרן לא תכסה את‬
‫הנזקים הללו‪ .‬במקרה של‬
‫תקלה‪ ,‬יש להשתמש בנוזל‬
‫המתאים בלבד‪.‬‬
‫שמן מנוע‬
‫בדיקת מפלס שמן המנוע‬
‫יש חשיבות רבה לשמירת גובה‬
‫מפלס השמן הנכון בכדי לקבל‬
‫סיכה טובה של המנוע‪ .‬בדוק את‬
‫מפלס השמן במרווחי זמן‬
‫קבועים‪ ,‬למשל‪ -‬בכל תדלוק‪.‬‬
‫כדי לקבל מדידה נכונה של גובה‬
‫השמן‪ ,‬המדידה צריכה להתבצע‬
‫כ‪ 5-‬דקות לאחר הדממת המנוע‪,‬‬
‫‪373‬‬
‫כאשר הוא עדיין חם או לפני‬
‫התנעת הרכב במקרה בו הרכב‬
‫חנה כל הלילה‪ .‬בדוק את גובה‬
‫השמן כאשר הרכב חונה על‬
‫משטח אופקי בכדי לקבל מדידה‬
‫נכונה של גובה השמן‪ .‬גובה מפלס‬
‫השמן צריך להיות בתחום סימוני‬
‫ה‪ MIN -‬וה‪ MAX-‬על מדיד השמן‪.‬‬
‫אם מפלס השמן נמצא בתחתית‬
‫התחום ‪ ,MIN‬הוספה של כ‪0.95-‬‬
‫ליטר תביא את מפלס השמן‬
‫לקצה העליון של התחום ‪.MAX‬‬
‫זהירות!‬
‫חוסר או מילוי יתר של שמן מנוע‬
‫עלול לגרום לחדירת אוויר או‬
‫לאובדן לחץ‪ .‬זה עשוי לגרום נזק‬
‫למנוע‪.‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫החלפת שמן מנוע‬
‫נורית חיווי החלפת שמן המנוע‬
‫תתריע לך כשנדרש טיפול‬
‫תקופתי‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫אין להשתמש בחומר כימי‬
‫בשמן המנוע‪ .‬חומרים אלו‬
‫עלולים לגרום נזק למערכת‪.‬‬
‫במקרה כזה‪ ,‬אחריות היצרן‬
‫תוסר‪.‬‬
‫בחירת שמן מנוע ‪ -‬לא בקטגוריית‬
‫‪ACEA‬‬
‫לקבלת ביצועים מרביים והגנה‬
‫מרבית למנוע תחת כל סוגי‬
‫העומס‪ ,‬היצרן ממליץ להשתמש‬
‫בחומרי סיכה שעל אריזתם‬
‫מופיע סיווג ‪ MS-6395‬ומאושרים‬
‫על ידי ‪) API‬מכון הנפט‬
‫האמריקאי(‪.‬‬
‫בחירת שמן מנוע ‪ -‬קטגוריית‬
‫סמל זה מסמל שהשמן אושר‬
‫לשימוש על ידי מכון הנפט‬
‫האמריקאי )‪ .(API‬היצרן ממליץ‬
‫רק על שמן המאושר על ידי ‪.API‬‬
‫‪374‬‬
‫‪ACEA‬‬
‫במדינות המשתמשות בתקני‬
‫‪ ,ACEA‬השתמש רק בשמנים‬
‫העומדים בתקני ‪ACEA C3‬‬
‫ומאושרים לתקן ‪ MB 299.31‬או‬
‫‪.MB 299.51‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫צמיגות השמן )דרגת ‪(SAE‬‬
‫מומלץ להשתמש בשמני מנוע‬
‫סינתטיים בסיווג ‪,SAE 5W-30‬‬
‫המשפרים תצרוכת הדלק ואת‬
‫טווחי‬
‫בכל‬
‫מנוע‬
‫פעולת‬
‫הטמפרטורות‪.‬‬
‫צמיגות שמן המנוע המומלצת‬
‫מוצגת גם על פתח מילוי שמן‬
‫המנוע‪.‬‬
‫שמן מנוע סינתטי‬
‫יש להשתמש בשמן מנוע סינתטי‬
‫על פי המלצות היצרן‪ .‬יש להחליף‬
‫את שמן המנוע ואת מסנן השמן‬
‫על פי ההנחיות המופיעות בסעיף‬
‫"שירות תקופתי" בפרק ‪.8‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫תוספים לשמני מנוע‬
‫אסור בכל מקרה להשתמש‬
‫בתוספים )פרט לצובענים לגילוי‬
‫דליפות( לשמני המנוע‪ .‬שמן מנוע‬
‫הוא מוצר הנדסי נתון והוספת‬
‫תוספים תשפיע באופן שלילי על‬
‫ביצועיו‪.‬‬
‫סילוק שמני מנוע ומסננים‬
‫משומשים‬
‫הקפד על סילוק שמן המנוע‬
‫המשומש ומסנן השמן‪ .‬סילוק‬
‫ללא אבחנה של שמן משומש‬
‫מהווה בעיה לסביבה‪ .‬התקשר‬
‫למוסך או לסוכנות ממשלתית‪,‬‬
‫וברר היכן באזורך ניתן לסלק‬
‫שמן משומש ומסנני שמן בצורה‬
‫בטוחה‪.‬‬
‫‪375‬‬
‫מסנן שמן מנוע‬
‫החלף את מסנן שמן המנוע עם‬
‫כל החלפת שמן מנוע‪.‬‬
‫בחירת מסנן שמן מנוע‬
‫ברכב יש מסנן זרימה מלאה‬
‫לשימוש חד פעמי‪ .‬החלף את‬
‫המסנן המשומש במסנן מסוג זה‪.‬‬
‫להבטחת פעולה יעילה השתמש‬
‫רק במסנן המומלץ על ידי היצרן‪.‬‬
‫מסנן אוויר‬
‫החלף את המסנן על פי ההנחיות‬
‫"שירות‬
‫בסעיף‬
‫המופיעות‬
‫תקופתי" בפרק ‪.8‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אזהרה!‬
‫מסנן האוויר מספק מידת מה‬
‫של הגנה במקרה של הצתה‬
‫חוזרת )‪ (backfire‬מהמנוע‪ .‬אל‬
‫תפרק את מסנן האוויר אלא אם‬
‫כן זה נחוץ לתיקון‪ ,‬או לתחזוקה‪.‬‬
‫לפני התנעת מנוע וכאשר מסנן‬
‫האוויר מפורק וודא שאין אף‬
‫אחד בקרבת תא המנוע‪ .‬אי‬
‫הקפדה על כך עלולה לגרום‬
‫לפגיעה‪.‬‬
‫בחירת מסנן אוויר‬
‫איכות המסננים התחליפים‬
‫הקיימים בשוק שונה באופן ניכר‪.‬‬
‫יש להשתמש במסנני אוויר‬
‫מומלץ‬
‫בלבד‪.‬‬
‫איכותיים‬
‫להשתמש במסנן אוויר מקורי של‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫חברת ‪ MOPAR‬שהינו מסנן בעל‬
‫איכות גבוהה מאוד‪.‬‬
‫מערכת הפליטה‬
‫ההגנה הטובה ביותר מפני חדירת‬
‫פחמן חד‪-‬חמצני לרכב היא‬
‫מערכת פליטה המתוחזקת היטב‪.‬‬
‫כאשר תבחין בשינוי ברעש‬
‫ממערכת הפליטה‪ ,‬או כשתגלה‬
‫אדי פליטה בתוך הרכב‪ ,‬או‬
‫כאשר תחתית הרכב או חלקו‬
‫האחורי ניזוקו‪ ,‬בדוק את מערכת‬
‫הפליטה כולה ואת האזורים‬
‫הסמוכים לה כדי לוודא שאין‬
‫שם חלקים שבורים‪ ,‬חלקים‬
‫שניזוקו או התבלו או חלקים‬
‫שאינם במקומם‪.‬‬
‫‪376‬‬
‫חיבורים משוחררים או חלקים‬
‫בלויים עלולים לאפשר דליפת גזי‬
‫פליטה לתוך הרכב‪ .‬עליך לבדוק‬
‫את מערכת הפליטה בכל פעם‬
‫שהרכב מוגבה לצורך טיפול‪.‬‬
‫החלף חלקים כנדרש‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫גזי פליטה יכולים לגרום לפגיעה‬
‫חמורה ואף מוות‪ .‬הם מכילים‬
‫פחמן חד חמצני )‪ (CO‬שהוא‬
‫חסר צבע וריח‪ .‬שאיפת פחמן חד‬
‫חמצני עלולה לגרום לעילפון‬
‫ואפילו להרעלה‪ .‬הקפד על‬
‫הצעדים שהוזכרו לעיל לשם‬
‫אבטחת מערכת הפליטה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫זהירות!‬
‫ברכב עם ממיר קטליטי יש‬
‫להשתמש בדלק נטול עופרת‬
‫בלבד‪ .‬דלק עם עופרת עלול‬
‫לגרום נזק למערכת הפליטה‪,‬‬
‫להפחית באופן משמעותי את‬
‫תפקודו התקין של המנוע ולגרום‬
‫לנזק רב למנוע‪.‬‬
‫הממיר הקטליטי מתוכנן לפעול‬
‫לאורך כל חיי הרכב בשימוש‬
‫רגיל ועם דלק נטול עופרת‪ .‬אין‬
‫צורך בתחזוקה של הממיר אך‬
‫חשוב שהמנוע יהיה מכוון נכון‪.‬‬
‫זיופי מנוע עלולים לגרום נזק‬
‫לממיר הקטליטי‪.‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫זהירות!‬
‫הממיר הקטליטי עלול להינזק‬
‫במידה ופעולת המנוע אינה‬
‫תקינה‪ .‬במקרה של תקלה‬
‫במנוע‪ ,‬בפרט תקלה הקשורה‬
‫בזיופים או איבודי הספק‬
‫בולטים אחרים‪ ,‬הבא את הרכב‬
‫מיד לתיקון‪ .‬המשך נסיעה‬
‫כאשר המנוע אינו תקין תגרום‬
‫לחימום יתר של הממיר‬
‫הקטליטי ונזק לו ולרכב‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫הקטליטי‬
‫והממיר‬
‫מאחר‬
‫מתחמם מאוד‪ ,‬יש להיזהר שלא‬
‫לנסוע ולהחנות את הרכב‬
‫במקומות שבהם יש חומרים‬
‫דליקים כמו עלים יבשים ועשב‬
‫‪377‬‬
‫אזהרה!‬
‫יבש שעלולים להתלקח אם‬
‫יבואו במגע עם מערכת הפליטה‪.‬‬
‫במצבים חריגים כאשר המנוע‬
‫פועל בצורה לא תקינה‪ ,‬יורגש‬
‫ריח חריף שעשוי להצביע על‬
‫התחממות חריגה של הממיר‬
‫הקטליטי‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬עצור את‬
‫הרכב‪ ,‬דומם את המנוע ואפשר לו‬
‫להתקרר‪ .‬עליך להביא את הרכב‬
‫מיד לבדיקת ולכיוון מחדש‪.‬‬
‫על מנת לצמצם את האפשרות‬
‫שיגרם נזק לממיר הקטליטי‪:‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ ‬אין לדומם את המנוע כאשר‬
‫תיבת ההילוכים משולבת‬
‫והרכב בתנועה‪.‬‬
‫‪ ‬אין להתניע את המנוע ע"י‬
‫דחיפה‪ ,‬גרירה‪ ,‬או שיוט‬
‫במורד‪.‬‬
‫‪ ‬אין להפעיל את המנוע‬
‫בסיבובי סרק לזמן ממושך‬
‫כאשר חוטי המצת מנותקים‪.‬‬
‫או כאשר סיבובי הסרק אינם‬
‫יציבים או כאשר פעולת‬
‫המנוע אינה תקינה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫מצבר ללא תחזוקה‬
‫ברכבך מותקן מצבר אשר אינו‬
‫דורש אחזקה תקופתית‪ ,‬החלק‬
‫העליון שלו אטום‪ .‬לכן‪ ,‬אין צורך‬
‫בהוספת מים או באחזקה‬
‫תקופתית‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬נוזל המצבר הוא תמיסה‬
‫חומצית מאכלת העלולה‬
‫לגרום לך לכוויה או פגיעה‬
‫חמורה בעיניים‪ .‬מנע מגע של‬
‫נוזל המצבר בעיניים‪ ,‬בעור‬
‫או בבגדים‪ .‬אל תישען על‬
‫הידוק‬
‫בעת‬
‫המצבר‬
‫המהדקים‪.‬‬
‫‪378‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫אם החומצה ניתזה לעיניים‬
‫או על העור‪ ,‬שטוף מיד את‬
‫האזור המזוהם בכמות גדולה‬
‫של מים‪.‬‬
‫‪ ‬הגז מהמצבר הוא דליק‬
‫ונפיץ‪ .‬הרחק להבה וניצוצות‬
‫מהמצבר‪ .‬אסור להשתמש‬
‫במצבר חיצוני‪ ,‬או במקור‬
‫מתח חיצוני אחר שהוא מעל‬
‫ל‪ 12-‬וולט‪ .‬מנע מגע בין‬
‫מהדקי הכבל‪.‬‬
‫‪ ‬קוטבי המצבר‪ ,‬ההדקים‬
‫והאבזור הנלווה מכילים‬
‫עופרת ותרכובותיה‪ .‬רחץ את‬
‫ידיך לאחר הטיפול‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫זהירות!‬
‫‪ ‬בעת החלפת הכבלים על‬
‫המצבר‪ ,‬חיוני שכבל המתח‬
‫החיובי יחובר לקוטב החיובי‬
‫ושכבל המתח השלילי יחובר‬
‫לקוטב השלילי‪ .‬קוטבי‬
‫המצבר מסומנים חיובי )‪(+‬‬
‫ושלילי )‪ (-‬ומזוהים על גוף‬
‫הכבל‬
‫מהדקי‬
‫המצבר‪.‬‬
‫חייבים להיות מהודקים‬
‫היטב לקוטבי המצבר וללא‬
‫סימני איכול‪ .‬אחרי ההידוק‬
‫מרח משחת סיכה על‬
‫הקטבים ועל המהדקים‪.‬‬
‫‪ ‬בשימוש במטען מהיר‪,‬‬
‫מותקן‬
‫המצבר‬
‫כאשר‬
‫ברכב‪ ,‬ראשית נתק את שני‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫זהירות! )המשך(‬
‫כבלי המצבר מהמצבר לפני‬
‫חיבור המטען למצבר‪ .‬אין‬
‫להשתמש במטען מהיר בתור‬
‫ספק מתח‪ ,‬עלול להיגרם נזק‬
‫למצבר‪.‬‬
‫תחזוקת המזגן‬
‫הבא בתחילת כל עונה חמה את‬
‫הרכב לבדיקה ולשירות של‬
‫המזגן במוסך מורשה בכדי שהוא‬
‫יפעל כראוי‪ .‬זה כולל ניקוי צלעות‬
‫תפקוד‪.‬‬
‫ובדיקות‬
‫המעבה‬
‫בהזדמנות זו בדוק גם את‬
‫מתיחות רצועת ההינע‪.‬‬
‫‪379‬‬
‫זהירות!‬
‫אין להשתמש בחומר כימי‬
‫במערכת המיזוג‪ .‬חומרים אלו‬
‫עלולים לגרום נזק למערכת‪.‬‬
‫במקרה כזה‪ ,‬אחריות היצרן‬
‫תוסר‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬במערכת המיזוג השתמש אך‬
‫ורק בקרר ובחומרי סיכה‬
‫למדחס המאושרים על ידי‬
‫היצרן‪ .‬סוגים אחדים של קרר‬
‫שאינו מורשה הם דליקים‪.‬‬
‫הם עלולים להתפוצץ ולגרום‬
‫לפגיעה‪ .‬סוגים אחרים של‬
‫קרר וחומרי סיכה שאינם‬
‫מורשים עלולים לגרום לכשל‬
‫המערכת‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬הקרר במערכת מיזוג האוויר‬
‫נמצא תחת לחץ גבוה‪ .‬הוספת‬
‫קרר‪ ,‬או תיקון כלשהו‬
‫המחייב ניתוק הצנרת‪ ,‬יעשה‬
‫בידי מתקין מורשה כדי‬
‫להימנע מפגיעה‪ ,‬או מנזק‬
‫למערכת‪.‬‬
‫השבת הקרר ומחזורו‬
‫הקרר ‪ R-134a‬למיזוג אוויר הוא‬
‫מסוג מימן‪-‬פלואור‪-‬פחמן )‪(HFC‬‬
‫והוא מומלץ על ידי הסוכנות‬
‫להגנת הסביבה‪ ,‬הוא מוצר שאינו‬
‫פוגע באוזון‪ .‬עם זאת‪ ,‬היצרן‬
‫ממליץ שהטיפול במיזוג האוויר‬
‫יבוצע בידי שירות מקצועי‬
‫המצויד בציוד למילוי ולמחזור‪.‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫הערה‪:‬‬
‫השתמש אך ורק באטמי מערכת‬
‫מיזוג‪ ,‬מוצרים לעצירת דליפה‪,‬‬
‫שמני מדחס וקרר המומלצים על‬
‫ידי היצרן‪.‬‬
‫מסנן האוויר של מערכת המיזוג‬
‫)אם מותקן(‬
‫החלף את מסנן האוויר של‬
‫מערכת המיזוג על פי ההנחיות‬
‫"שירות‬
‫בסעיף‬
‫המופיעות‬
‫תקופתי" בפרק ‪.8‬‬
‫אזהרה!‬
‫אין להסיר את מסנן האוויר‬
‫כאשר מפוח המזגן פועל‪ ,‬אחרת‬
‫אתה עלול להיפגע‪.‬‬
‫‪380‬‬
‫מסנן האוויר במערכת המיזוג‬
‫ממוקם בפתח כניסת האוויר‬
‫החיצוני מאחורי תא הכפפות‪.‬‬
‫בכדי להחליף את המסנן‪ ,‬בצע‬
‫את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬פתח את תא הכפפות והוצא‬
‫את כל תכולתו‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ פנימה את צידי תא‬
‫הכפפות והנמך את הדלת‪.‬‬
‫‪ .3‬סובב את תא הכפפות כלפי‬
‫מטה‪.‬‬
‫‪ .4‬שחרר את שתי לשוניות‬
‫האבטחה המחברות את כיסוי‬
‫המסנן אל בית מערכת המיזוג‬
‫והסר את הכיסוי‪.‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫כיסוי המסנן יש לוודא‬
‫שלשוניות האבטחה מחוברות‬
‫היטב‪.‬‬
‫החלפת מסנן האוויר של מערכת‬
‫המיזוג‬
‫‪ .5‬הסר את מסנן האוויר של‬
‫מערכת המיזוג על ידי‬
‫משיכתו ישירות החוצה מבית‬
‫המערכת‪.‬‬
‫‪ .6‬הרכב את מסנן האוויר של‬
‫מערכת המיזוג כך שהחיצים‬
‫על גבי המסנן פונים לכיוון‬
‫הרצפה‪ .‬כאשר מתקינים את‬
‫זהירות!‬
‫מסנן האוויר של מערכת המיזוג‬
‫מסומן בחץ בכדי להראות את‬
‫כיוון זרימת האוויר דרכו‪.‬‬
‫התקנה לא נכונה של המסנן‬
‫תגרום לכך שהחלפתו תידרש‬
‫לעיתים תכופות יותר‪.‬‬
‫‪ .7‬סובב את דלת תא הכפפות‬
‫בחזרה למקומה‪.‬‬
‫‪381‬‬
‫סיכה במרכב‬
‫שמן בפרקי זמן קבועים את כל‬
‫המנעולים וצירים מסתובבים‪,‬‬
‫כולל מסילות המושבים‪ ,‬דלתות‪,‬‬
‫דלת המטען‪ ,‬ומכסה המנוע כדי‬
‫להבטיח פעולה שקטה וקלה וכדי‬
‫להגן מפני חלודה ובלאי‪ .‬לפני‬
‫השימוש בחומר סיכה כלשהו‪,‬‬
‫נקה את החלקים המיועדים‬
‫לסיכה וסלק אבק ושבבים‪.‬‬
‫לאחר הסיכה ‪ -‬נגב את עודפי‬
‫השמן ומשחת הסיכה‪ .‬הקפד‬
‫במיוחד על המנגנון לנעילת‬
‫מכסה המנוע כדי לוודא שהוא‬
‫פועל כראוי‪ .‬בעת ביצוע עבודות‬
‫אחרות מתחת למכסה המנוע‪,‬‬
‫נקה ושמן את תפס מכסה המנוע‪,‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫את מנגנון השחרור ואת מנעול‬
‫הביטחון‪.‬‬
‫שמן פעמיים בשנה את המנעולים‬
‫החיצוניים של הדלתות‪ ,‬רצוי‬
‫בסתיו ובאביב‪ .‬החדר לתוך‬
‫המנעול כמות קטנה של חומר‬
‫סיכה באיכות גבוהה‪ ,‬כגון‪:‬‬
‫‪.Mopar® Lock Cylinder Lubricant‬‬
‫הלהבים של מגבי השמשה‬
‫נקה בפרקי זמן קבועים את להבי‬
‫הגומי של המגבים ואת השמשה‬
‫הקדמית באמצעות ספוג או אריג‬
‫רך וחומר ניקוי שאינו שוחק‪ ,‬או‬
‫השתמש בנוזל השטיפה‪ .‬זה יסיר‬
‫הצטברויות של מלח‪ ,‬שעווה‪ ,‬או‬
‫שומן‪ ,‬ויסייע למנוע עקבות‬
‫מריחה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫הפעלה ממושכת של המגבים על‬
‫זכוכית יבשה עלולה לפגום‬
‫בלהבי המגב‪ .‬כאשר אתה מסיר‬
‫מלח או לכלוך משמשה קדמית‬
‫יבשה באמצעות המגבים יש‬
‫להשתמש תמיד בנוזל השטיפה‪.‬‬
‫הימנע מהסרת כפור וקרח‬
‫מהשמשה הקדמית באמצעות‬
‫להבי המגבים‪ .‬כדי למנוע נזק‬
‫ללהבי המגבים‪ ,‬וודא לפני‬
‫הפעלתם שהם אינם קפואים על‬
‫השמשה הקדמית‪ .‬הרחק את‬
‫להבי הגומי ממגע עם מוצרי נפט‪,‬‬
‫שמן מנוע‪ ,‬בנזין‪ ,‬וכו'‪.‬‬
‫‪382‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אורך החיים של מגבי השמשה‬
‫במיקום הגיאוגראפי‬
‫תלוי‬
‫ובתדירות השימוש במגבים‪.‬‬
‫ביצועים גרועים של המגבים‬
‫עלולים לגרום לסימני מים‪,‬‬
‫כתמים או עקבות מריחה‪.‬‬
‫במקרה כזה יש לנקות את‬
‫המגבים בעזרת מטלית לחה על‬
‫מנת להסיר לכלוך שעלול לפגום‬
‫בביצועי המגב‪.‬‬
‫הוספת נוזל לניקוי שמשות‬
‫מכל נוזל השטיפה לחלון הקדמי‬
‫והאחורי ולשטיפת הפנסים‬
‫הראשיים משותף וממוקם בתא‬
‫המנוע‪ .‬בדוק את מפלס נוזל‬
‫השטיפה בפרקי זמן קבועים ואם‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫נדרש מלא את המכל בנוזל‬
‫לשטיפת שמשות )לא עם נוזל‬
‫קירור(‪.‬‬
‫במכל השטיפה נותרו כ‪4-‬‬
‫ליטרים של נוזל לניקוי שמשות‬
‫כאשר נדלקת נורית חיווי מפלס‬
‫נוזל לניקוי שמשות נמוך‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫הנוזל לשטיפת שמשות דליק‪.‬‬
‫יש להיזהר בעת מילוי הנוזל או‬
‫כשעובדים בסביבתו‪.‬‬
‫לאחר שהמנוע התחמם‪ ,‬הפעל‬
‫את מפשיר האדים למספר דקות‬
‫בכדי למנוע את האפשרות‬
‫לקפיאת נוזל הניקוי על השמשה‬
‫הקרה‪ .‬נוזל ניקוי השמשות‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫מעורבב עם מים ומסייע בניקוי‬
‫לכלוך ובהורדת טמפרטורת‬
‫הקיפאון‪ .‬כמו כן הוא אינו מזיק‬
‫לצבע הרכב או לחלקי הפלסטיק‪.‬‬
‫מערכת הקירור‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬כאשר עובדים באזור מניפות‬
‫המנוע‪ ,‬יש לנתק את מחבר‬
‫המניפה או לוודא שמתג‬
‫ההתנעה נמצא במצב סגור‬
‫)‪ .(OFF‬המניפה נשלטת על‬
‫ידי הטמפרטורה בסביבה‬
‫ועלול לפעול באופן לא מתוכנן‬
‫כאשר מתג ההתנעה מופעל‪.‬‬
‫מקרה כזה עלול לגרום‬
‫לפגיעות חמורות‪.‬‬
‫‪383‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬נוזל קירור חם‪ ,‬או קיטור‪,‬‬
‫יכולים לגרום לך או לאחרים‬
‫לכוויה חמורה‪ .‬כאשר נשמעת‬
‫פליטת קיטור מתחת למכסה‬
‫המנוע‪ ,‬אין לפתוח אותו עד‬
‫שהמצנן יתקרר‪ .‬אין לנסות‬
‫ולפתוח את מכסה הלחץ של‬
‫מערכת הקירור כאשר המצנן‬
‫חם‪.‬‬
‫בדיקות נוזל הקירור‬
‫יש לבדוק כל ‪ 12‬חודשים‬
‫המונע‬
‫חומר‬
‫המצאות‬
‫קפיאה בנוזל קירור המנוע‬
‫)‪) (ANTIFREEZE‬לפני שישרור‬
‫מזג אוויר מקפיא(‪ .‬כאשר נוזל‬
‫הקירור נראה מלוכלך או‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫חלוד‪ ,‬נקז את המערכת‪ ,‬שטוף‬
‫אותה ומלא אותה בחומר‬
‫קירור טרי‪ .‬וודא שאין‬
‫הצטברות של חרקים‪ ,‬עלים‬
‫וכו' בחזית מעבה המזגן‪ .‬אם‬
‫מלוכלך‪ ,‬נקה בעדינות על ידי‬
‫התזת מים באמצעות צינור‪,‬‬
‫במאונך‪ ,‬על חזית המעבה‬
‫מלמעלה למטה‪.‬‬
‫וודא שאין גומי מתפורר‪ ,‬סדקים‪,‬‬
‫קרעים‪ ,‬חתכים בצינור מכל‬
‫העודפים של נוזל הקירור‪ ,‬ובדוק‬
‫את מידת ההידוק של חיבורי‬
‫הצינורות למכל ולמצנן‪ .‬בדוק‬
‫דליפות בכל המערכת‪ .‬אין להסיר‬
‫את מכסה המצנן כאשר מערכת‬
‫קירור המנוע חמה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫מערכת הקירור ‪ -‬ניקוז‪ ,‬שטיפה‬
‫ומילוי‬
‫בפרקי זמן המוגדרים בתוכנית‬
‫האחזקה‪ ,‬יש לנקז את נוזל‬
‫הקירור מן המערכת‪ ,‬לשטוף‬
‫אותה ולמלא מחדש‪.‬‬
‫אם הנוזל המנוקז מלוכלך או‬
‫מכיל כמות ניכרת של משקעים‪,‬‬
‫נקה ושטוף את המערכת עם‬
‫חומר המיועד לניקוי מערכת‬
‫הקירור‪ .‬שטוף היטב כדי להסיר‬
‫את כל המשקעים והכימיקלים‪.‬‬
‫בחירת חומר קירור‬
‫יש להשתמש רק בנוזל הקירור‬
‫המומלץ על ידי היצרן‪.‬‬
‫‪384‬‬
‫אזהרה‬
‫‪ ‬התוצאה של ערבוב חומרי‬
‫קירור שאינם מסווגים‬
‫כנוזלי ‪ HOAT‬המיועדים‬
‫לקירור המנוע עלולה לגרום‬
‫נזק למנוע והקטנת ההגנה‬
‫כאשר‬
‫איכול‪.‬‬
‫מפני‬
‫מכניסים למערכת הקירור‬
‫במקרה חירום נוזל קירור‬
‫שאינו מסווג כ‪,HOAT-‬‬
‫בהקדם‬
‫אותו‬
‫החלף‬
‫קירור‬
‫בנוזל‬
‫האפשרי‬
‫המומלץ על ידי היצרן‪.‬‬
‫במים‬
‫להשתמש‬
‫‪ ‬אין‬
‫רגילים‪ ,‬או במוצרי נוזל‬
‫קירור מנוע שהם על בסיס‬
‫אלכוהול )מונע קפיאה(‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אזהרה )המשך(‬
‫‪ ‬אין להשתמש במונעי‬
‫חלודה‪ ,‬או במוצרים נגד‬
‫חלודה‪ ,‬שיתכן שהם אינם‬
‫מתאימים לנוזל קירור‬
‫המנוע והמצנן ועלולים‬
‫לסתום אותו‪.‬‬
‫‪ ‬הרכב לא תוכנן לשימוש‬
‫בנוזלי קירור על בסיס‬
‫פרופילן גליקול‪ .‬השימוש‬
‫בהם איננו מומלץ‪.‬‬
‫הוספת נוזל קירור‬
‫הרכב יוצר עם נוזל משופר‬
‫לקירור מנוע‪ ,‬המאפשר תחזוקה‬
‫בפרקי זמן ארוכים‪ .‬ניתן‬
‫להשתמש בנוזל קירור זה עד ‪5‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫שנים‪ ,‬או לנסיעה של ‪168,000‬‬
‫ק"מ לפני החלפתו‪ .‬כדי לא לקצר‬
‫את פרק זמן השימוש עד‬
‫להחלפה‪ ,‬חשוב להשתמש תמיד‬
‫באותו נוזל קירור‪.‬‬
‫בעת הוספת נוזל קירור מומלץ‬
‫להשתמש בתמיסת נוזל מונע‬
‫קפיאה ‪ /‬נוזל קירור ל‪ 5-‬שנים ‪/‬‬
‫‪ 168,000‬ק"מ‪ ,‬של ‪ Mopar‬במתכון‬
‫‪ ,HOAT‬או שווה ערך‪.‬‬
‫יש להשתמש בתמיסת נוזל של‬
‫לפחות ‪ 50%‬מונע קפיאה‪.‬‬
‫הריכוז הגבוה יותר )לא מעל‬
‫‪ (70%‬מיועד לטמפרטורות‬
‫הנמוכות מ ‪.-37ºc‬‬
‫השתמש רק במים מזוקקים‪ ,‬או‬
‫מים נטולי יונים‪ ,‬למהילת‬
‫תמיסת המים‪/‬נוזל קירור למנוע‪.‬‬
‫‪385‬‬
‫שימוש במים מאיכות נמוכה‬
‫יקטין את ההגנה בפני האיכול‬
‫במערכת קירור המנוע‪.‬‬
‫אנא שים לב‪ ,‬שזו אחריותו של‬
‫בעל הרכב לשמור על רמת הגנה‬
‫נאותה בפני קפיאה בהתאם‬
‫לטמפרטורות השוררות באזור‬
‫פעולת הרכב‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ערבוב סוגים שונים של נוזלי‬
‫קירור מקצר את אורך חיי‬
‫השירות של נוזל הקירור ומגדיל‬
‫את תדירות החלפתו‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מכסה הלחץ של מערכת הקירור‬
‫המכסה חייב להיות מהודק‬
‫היטב כדי למנוע אובדן נוזל‬
‫קירור ויש לוודא שנוזל הקירור‬
‫יוזרם חזרה מהמצנן למכל‬
‫העודפים‪ .‬במידה והצטבר חומר‬
‫זר על פני שטח האטימה של‬
‫המכסה‪ ,‬יש לנקות אותו‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬מילות האזהרה "אל תפתח‬
‫בעודו חם"‪:‬‬
‫)‪ (DO NOT OPEN HOT‬על‬
‫מכסה הלחץ של מערכת‬
‫הקירור מהוות אמצעי‬
‫זהירות בטיחותי‪.‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫אזהרה!‬
‫מוחלט‬
‫באיסור‬
‫אסור‬
‫להוסיף נוזל קירור כאשר‬
‫המנוע חם יתר על המידה‪.‬‬
‫אל תשחרר או תסיר את‬
‫המכסה‪ .‬חום יוצר לחץ‬
‫במערכת הקירור‪ .‬כדי למנוע‬
‫כוויה או פגיעה‪ ,‬אל תסיר‬
‫את המכסה כל עוד המערכת‬
‫חמה‪ ,‬או שהיא תחת לחץ‪.‬‬
‫התוצאה עלולה להיות‬
‫פגיעה או נזק לרכב‪.‬‬
‫‪ ‬אין להשתמש במכסה לחץ‬
‫של מערכת הקירור שאינו‬
‫מקורי‪ ,‬שימוש במכסה לא‬
‫מקורי עלול לגרום לפגיעה‬
‫או נזק‪.‬‬
‫‪386‬‬
‫סילוק הנוזל ששימש לקירור‬
‫המנוע‬
‫הנוזל על בסיס אתילן גליקול‬
‫המשמש לקירור המנוע הוא‬
‫חומר מוסדר בתקנות ומחייב‬
‫סילוק בהתאם‪ .‬בדוק אצל‬
‫הרשויות המקומיות מהן הוראות‬
‫הסילוק‪.‬‬
‫אל תאחסן את נוזל קירור המנוע‬
‫על בסיס אתילן גליקול בכלי‬
‫קיבול פתוחים כדי למנוע את‬
‫בליעתם על ידי בעלי חיים וילדים‬
‫ואל תשאיר אותו בשלוליות על‬
‫פני הקרקע‪ .‬במקרה שילד בלע‬
‫את הנוזל פנה מיד לרופא‪ .‬נגב‬
‫מיד כל גלישה של הנוזל על‬
‫הקרקע‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מפלס נוזל הקירור‬
‫מכל נוזל הקירור מאפשר בדיקה‬
‫חזותית מהירה של מפלס הנוזל‪.‬‬
‫בזמן שהמנוע דומם )וקר(‪ ,‬מפלס‬
‫הנוזל אמור להיות בטווח‬
‫המסומן על המכל‪.‬‬
‫המצנן נשאר מלא בדרך כלל‪ ,‬לכן‬
‫אין צורך להסיר את מכסה‬
‫המצנן אלא לצורך בדיקת נקודת‬
‫קיפאון או להחלפת נוזל הקירור‪.‬‬
‫כל עוד שטמפרטורת פעולת‬
‫המנוע סבירה יש צורך לבדוק את‬
‫מפלס הנוזל אחת לחודש‪.‬‬
‫כאשר יש צורך להוסיף נוזל‬
‫קירור כדי לשמור על המפלס‬
‫הנכון‪ ,‬מלא את הנוזל לתוך‬
‫המכל‪ .‬הימנע ממילוי יתר‪.‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫נקודות לתזכורת‪:‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫בעצירת הרכב לאחר נסיעה של‬
‫מספר ק"מ‪ ,‬עלולים לעלות אדים‬
‫מחלקו הקדמי של תא המנוע‪ .‬זה‬
‫בדרך כלל תוצאה של גשם‪ ,‬שלג‬
‫או לחות גבוהה שמצטברים על‬
‫המצנן והופכים לאדים כאשר‬
‫התרמוסטט נפתח ומאפשר‬
‫לנוזל קירור חם להיכנס למצנן‪.‬‬
‫אם בדיקה של תא המנוע לא‬
‫גילתה סימני דליפות ממצנן או‬
‫צינור‪ ,‬הרכב בטוח לנהיגה‪ .‬תוך‬
‫זמן קצר האדים ייעלמו‪.‬‬
‫‪ ‬המנע ממילוי יתר של מכל‬
‫נוזל הקירור‪.‬‬
‫‪387‬‬
‫‪ ‬בדוק את נקודת הקיפאון של‬
‫נוזל הקירור במצנן ובמכל‬
‫הנוזל‪ .‬אם יש צורך בהוספת‬
‫נוזל נגד קפיאה )אנטיפריז(‬
‫צריך להגן גם על מכל נוזל‬
‫הקירור בפני קיפאון‪.‬‬
‫‪ ‬אם נדרש מילוי נוזל לעיתים‬
‫תכופות‪ ,‬או אם מפלס נוזל‬
‫הקירור במכל לא יורד כאשר‬
‫המנוע מתקרר‪ ,‬יש צורך‬
‫במערכת‬
‫לחץ‬
‫בבדיקת‬
‫הקירור לגילוי דליפות‪.‬‬
‫‪ ‬שמור על ריכוז של ‪50%‬‬
‫‪ HOAT‬נוזל קירור )לפחות(‬
‫ומים מזוקקים להגנה נאותה‬
‫בפני איכול של מנוע המכיל‬
‫חלקי אלומיניום‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ ‬וודא שצינורות המצנן ומכל‬
‫נוזל הקירור אינם חסומים או‬
‫פגומים‪.‬‬
‫‪ ‬שמור על ניקיון חלקו הקדמי‬
‫של המצנן‪ .‬אם ברכבך‬
‫מותקנת מערכת מיזוג אוויר‪,‬‬
‫שמור על ניקיון המעבה‪.‬‬
‫‪ ‬אל תחליף את התרמוסטט‬
‫לפעילות קיץ או חורף‪ .‬אם יש‬
‫צורך בהחלפה‪ ,‬החלף בסוג‬
‫נכון בלבד של תרמוסטט‪.‬‬
‫תרמוסטטים אחרים עלולים‬
‫לגרום לביצועי קירור נמוכים‪,‬‬
‫תצרוכת דלק גבוהה והגדלת‬
‫כמות גזי פליטה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫מערכת הבלמים‬
‫כדי להבטיח את תקינות תפקוד‬
‫מערכת הבלמים‪ ,‬בדוק את‬
‫רכיביה בפרקי זמן קבועים‪ ,‬על פי‬
‫תכנית התחזוקה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫נהיגה עם רגל על דוושת‬
‫הבלמים עלולה לגרום לכשל‬
‫התוצאה‬
‫ולתאונה‪.‬‬
‫הבלם‬
‫מנהיגה כזאת היא חימום יתר‬
‫של הבלמים‪ ,‬שחיקת יתר של‬
‫הרפידות ונזק לבלמים‪ .‬במקרה‬
‫חירום לא יעמוד לרשותך מלוא‬
‫כושר הבלימה‪.‬‬
‫‪388‬‬
‫בדיקת גובה נוזל בלמים ‪ -‬מגבר‬
‫בלם‬
‫בדוק את מפלס הנוזל במכל בעת‬
‫טיפול בתא המנוע‪ ,‬או מיד‬
‫כשנורית האזהרה של מערכת‬
‫הבלימה נדלקת‪.‬‬
‫נקה את החלק העליון של מכל‬
‫נוזל הבלמים לפני הסרת‬
‫המכסה‪ .‬הוסף נוזל עד שהמפלס‬
‫יגיע לקו ה‪ "FULL"-‬בצידי המכל‪.‬‬
‫אין להוסיף נוזל מעל לסימון‬
‫"‪ ,"FULL‬דבר זה יכול לגרום‬
‫לנזילות דרך פקק המכל‪.‬‬
‫עם התבלות רפידות הבלמים‬
‫צפויה ירידה במפלס‪ .‬עם זאת‪,‬‬
‫ירידת מפלס הנוזל יכולה‬
‫להיגרם גם עקב דליפה ולכן‬
‫נחוצה בדיקה‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫השתמש אך ורק בנוזל בלמים‬
‫המאושר על ידי היצרן‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬השתמש רק בנוזל בלמים‬
‫המומלץ ע"י היצרן‪ .‬שימוש‬
‫בנוזל שאינו מומלץ עלול‬
‫לגרום נזק חמור למערכת‬
‫הבלמים ו‪/‬או להפחית את‬
‫ביצועיה‪ .‬הסוג המתאים‬
‫מופיע על מכל נוזל הבלמים‪.‬‬
‫‪ ‬השתמש אך ורק בנוזל‬
‫בלמים חדש או בנוזל שהיה‬
‫ארוז בכלי קיבול אטום היטב‬
‫כדי למנוע זיהום מחומר זר‪.‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫נוזל בלמים בכלי קיבול‬
‫פתוח סופג לחות מהאוויר‬
‫להגעה‬
‫לנוזל‬
‫הגורמת‬
‫לנקודת רתיחה נמוכה יותר‪.‬‬
‫שימוש בנוזל בלמים עם‬
‫נקודת רתיחה נמוכה יותר‬
‫עלול לגרום כשל פתאומי‬
‫הפעלה‬
‫בעת‬
‫בבלימה‬
‫ממושכת של הבלם ולגרום‬
‫לתאונה‪.‬‬
‫‪ ‬התוצאה של מילוי יתר‬
‫במכל נוזל הבלמים עלולה‬
‫להיות התזת הנוזל על חלקי‬
‫מנוע חמים והתלקחות‬
‫הנוזל‪ .‬כמו כן‪ ,‬הנוזל פוגע‬
‫בצבע הרכב‪.‬‬
‫‪389‬‬
‫‪‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫מנע את זיהום נוזל הבלמים‬
‫בנוזל על בסיס נפט כדי‬
‫שהאטמים במערכת לא‬
‫יינזקו‪ .‬הדבר עלול לגרום‬
‫לתאונה‪.‬‬
‫תיבת הילוכים אוטומטית‬
‫תיבת ההילוכים האוטומטית‬
‫והדיפרנציאל נמצאים במכלול‬
‫אחד‪.‬‬
‫יש לבדוק את מפלס שמן תיבת‬
‫ההילוכים בכל בדיקה תקופתית‪.‬‬
‫נסיעה עם חוסר שמן בתיבת‬
‫ההילוכים תגרום לירידה באורך‬
‫חיי תיבת ההילוכים‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫בחירת נוזל הסיכה‬
‫חשוב להשתמש בנוזל המתאים‬
‫לביצועים‬
‫ההילוכים‬
‫לתיבת‬
‫אופטימאליים‪ .‬השתמש אך ורק‬
‫בנוזל תיבת ההילוכים המומלץ ע"י‬
‫היצרן‪ .‬חשוב לשמור על מפלס נוזל‬
‫נכון ועל סוג הנוזל הנכון‪ .‬אין‬
‫להוסיף חומרי ניקוי כימיים בתיבת‬
‫ההילוכים‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫שימוש בנוזל תיבת הילוכים‬
‫שונה מהמומלץ על ידי היצרן‬
‫עלול לפגוע באופן שילוב‬
‫ההילוכים ו‪/‬או לגרום לרעידות‬
‫ממיר המומנט‪ .‬התוצאה של‬
‫שימוש בנוזל תיבת הילוכים‬
‫שונה מהמומלץ על ידי היצרן‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫היא החלפה בתכיפות גדולה‬
‫יותר של הנוזל ושל המסנן‪.‬‬
‫תוספים מיוחדים‬
‫אין להשתמש בתוספים כלשהם‬
‫לתיבת ההילוכים האוטומטית‪.‬‬
‫החריגה היחידה היא שימוש‬
‫לגילוי‬
‫מיוחדים‬
‫בצבענים‬
‫משימוש‬
‫הימנע‬
‫דליפות‪.‬‬
‫בחומרים אוטמי תיבת הילוכים‪,‬‬
‫הם משפיעים לרעה על האטמים‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫אין להשתמש בחומר כימי‬
‫בתיבת ההילוכים‪ .‬חומרים אלו‬
‫עלולים לגרום נזק למערכת‪.‬‬
‫במקרה כזה‪ ,‬אחריות היצרן‬
‫תוסר‪.‬‬
‫‪390‬‬
‫בדיקת מפלס הנוזל‬
‫בתיבת ההילוכים לא קיים מדיד‬
‫שמן בממסרה‪ .‬בדיקת מפלס‬
‫השמן תתבצע ע"י מוסך שירות‪.‬‬
‫במידה ואתה מזהה תקלה‬
‫בהעברת ההילוכים או דליפת‬
‫נוזל‪ ,‬יש לגשת למוסך השירות‪.‬‬
‫החלפת נוזל ומסנן‬
‫פעל על פי ההנחיות המופיעות‬
‫בסעיף "שירות תקופתי" בפרק ‪.8‬‬
‫במקרה שמסירים או פותחים‬
‫את תיבת ההילוכים מכל סיבה‬
‫שהיא‪ ,‬יש להחליף את מסנן ואת‬
‫הנוזל‪.‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫הגנה על המרכב ועל הצבע‬
‫מפני איכול‬
‫המאפשרות מניעת נזקים למרכב‬
‫וצבע הרכב‪.‬‬
‫דרישות האחזקה של מרכב הרכב‬
‫למיקום‬
‫בהתאם‬
‫משתנות‬
‫הגיאוגרפי ולשימוש‪ .‬כימיקלים‬
‫בשלג‬
‫עבירות‬
‫המאפשרים‬
‫ובקרח‪ ,‬ואלו המרוססים על‬
‫עצים ועל פני הכביש בעונות‬
‫אחרות‪ ,‬מאכלים את המתכות‬
‫ברכב‪ .‬לחניה בשטח פתוח‪,‬‬
‫למזהמים‬
‫חשוף‬
‫כשהרכב‬
‫הנישאים באוויר‪ ,‬לפני הכביש‬
‫שעליו הרכב נוסע‪ ,‬למזג אוויר‬
‫חם או קר באופן קיצוני‪,‬‬
‫ולתנאים קיצוניים אחרים‪ ,‬יש‬
‫השפעה שלילית על הצבע‪ ,‬על‬
‫ציוד המתכת ועל גחון המרכב‪.‬‬
‫תחזוקה‬
‫המלצות‬
‫להלן‬
‫הגורמים לאיכול‬
‫איכול הוא הגורם של פגמים‬
‫בצבע‪ ,‬או של הסרת הצבע וציפויי‬
‫המגן מהרכב‪.‬‬
‫הסיבות הנפוצות לתופעה הן‪:‬‬
‫‪ ‬מלח לפיזור על כבישים‬
‫והצטברות של לכלוך ולחות‪.‬‬
‫‪ ‬פגיעה מאבנים ומחצץ‪.‬‬
‫‪ ‬חרקים‪ ,‬שרף עצים‪ ,‬זפת‬
‫ולשלשת ציפורים‪.‬‬
‫‪ ‬מלח באוויר בקרבת חוף הים‪.‬‬
‫‪ ‬נשורת אטמוספרית‪/‬מזהמים‬
‫תעשייתיים‪.‬‬
‫‪391‬‬
‫ניקוי הרכב‬
‫‪ ‬רחץ את רכבך באופן סדיר‪.‬‬
‫רחץ את הרכב תמיד בצל‬
‫בעזרת סבון המיועד לרכב‬
‫ושטוף במים נקיים‪.‬‬
‫‪ ‬אם הצטברו על הרכב‬
‫לשלשת‬
‫זפת‪,‬‬
‫חרקים‪,‬‬
‫ציפורים או משקעים אחרים‪,‬‬
‫רחץ את הרכב בהקדם‬
‫האפשרי‪.‬‬
‫‪ ‬השתמש בחומר הברקה‬
‫)פוליש( להסרת כתמים‬
‫ולהברקת הרכב‪ .‬הזהר לא‬
‫לשרוט את הצבע‪.‬‬
‫‪ ‬המנע משימוש בתרכובות‬
‫הצבע‬
‫והברקת‬
‫ליטוש‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫באמצעות מתקן חשמלי‬
‫שעלול להכהות את הברק‬
‫ולהקטין את עובי שכבת‬
‫גימור הצבע‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫אין להשתמש בחומרי שחיקה‬
‫קשים כמו צמר פלדה או אבקת‬
‫צחצוח‪ ,‬אשר ישרטו את‬
‫המשטחים‬
‫ואת‬
‫המתכת‬
‫הצבועים‪.‬‬
‫תשומת לב מיוחדת‬
‫‪ ‬אם אתה נוסע על דרכים‬
‫מאובקות או מכוסות מלח‪,‬‬
‫או בקרבת הים‪ ,‬עליך לשטוף‬
‫את תחתית הרכב לפחות‬
‫אחת לחודש‪.‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫בתחתית‬
‫הניקוז‬
‫‪ ‬פתחי‬
‫הדלתות‪ ,‬ובדלת תא המטען‬
‫האחורית חייבים להיות‬
‫גלויים ופתוחים‪.‬‬
‫‪ ‬אם גילית פגיעות אבנים או‬
‫שריטות בצבע‪ ,‬תקן אותם‬
‫מיד‪.‬‬
‫‪ ‬אם הרכב ניזוק כתוצאה‬
‫מתאונה או סיבה אחרת‬
‫פגמה בצבע וציפוי המגן‪ ,‬תקן‬
‫את הנזק בהקדם האפשרי‪.‬‬
‫‪ ‬אם אתה נושא חומרים‬
‫מיוחדים‪ ,‬כגון‪ ,‬כימיקלים‪,‬‬
‫דשנים‪ ,‬מלח נגד קרח‪ ,‬וכד'‪,‬‬
‫וודא שחומרים אלה ארוזים‬
‫היטב ואטומים‪.‬‬
‫‪392‬‬
‫‪ ‬אם אתה מרבה בשימוש‬
‫בדרכים מכוסות אבנים‬
‫קטנות‪ ,‬עליך לשקול התקנת‬
‫מגני בוץ מאחורי האופנים‪.‬‬
‫‪ ‬תקן בהקדם שריטות בצבע‬
‫הרכב‪.‬‬
‫טיפול באופנים ובכיסוי האופנים‬
‫נקה תמיד את כל האופנים ואת‬
‫כיסוייהם‪ ,‬במיוחד את אלה‬
‫המצופים אלומיניום וכרום‪.‬‬
‫השתמש בסבון עדין ובמים כדי‬
‫לשמור על הברק ולמנוע איכול‪.‬‬
‫רחץ אותם בסבון המשמש‬
‫לרחצת המרכב‪ .‬שטוף את‬
‫האופנים ביסודיות‪ .‬בניקוי‬
‫אופנים מלוכלכים מאוד‪ ,‬הקפד‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫בבחירת הציוד והכימיקלים‬
‫לניקוי האופן והצמיג כדי למנוע‬
‫החומרים‬
‫לאופנים‪.‬‬
‫נזק‬
‫המומלצים היחידים הם חומרי‬
‫‪ Mopar‬לניקוי האופנים‪ .‬אל‬
‫תשתמש בחומר לניקוי תנורים‪.‬‬
‫המנע משימוש בתחנות שטיפת‬
‫רכב אוטומטיות המשתמשות‬
‫בתמיסות חומציות ומברשות‬
‫קשות העלולות לפגוע בציפוי של‬
‫כיסויי האופנים‪.‬‬
‫הליך לניקוי בד דוחה כתמים‬
‫)אם מותקן(‬
‫יש לנקות בד דוחה כתמים באופן‬
‫הבא‪:‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫‪ ‬הסר את הכתם מהר ככל‬
‫האפשר באמצעות מגבת‬
‫נקייה ויבשה‪.‬‬
‫‪ ‬הסר את שאר‬
‫באמצעות מגבת לחה‪.‬‬
‫הכתם‬
‫‪ ‬לכתמים קשים‪ ,‬השתמש‬
‫ב‪ Mopar Total Clean -‬או‬
‫בתמיסה של מים חמים‬
‫וסבון באמצעות מטלית לחה‪.‬‬
‫להסרת עודפי סבון‪ ,‬השתמש‬
‫במגבת נקייה ולחה‪.‬‬
‫‪ ‬לכתמי גריז‪ ,‬השתמש ב ‪-‬‬
‫‪ Mopar Multi-Purpose‬או‬
‫בתמיסה של מים חמים‬
‫וסבון באמצעות מטלית לחה‪.‬‬
‫‪393‬‬
‫להסרת עודפי סבון‪ ,‬השתמש‬
‫במגבת נקייה ולחה‪.‬‬
‫‪ ‬אין להשתמש בחומרי ניקוי‬
‫אחרים על מושבי בד דוחי‬
‫כתמים‪.‬‬
‫טיפול פנימי‬
‫משטחי לוח המחוונים‬
‫לכיסוי לוח המחוונים יש מעט‬
‫את‬
‫מפחית‬
‫אשר‬
‫ברק‪,‬‬
‫השתקפותו בשמשה הקדמית‪.‬‬
‫אין להשתמש בכיסויים שיגרמו‬
‫להשתקפות גבוהה‪ .‬השתמש‬
‫בסבון ומים חמים בכדי להחזיר‬
‫את הברק למשטח‪.‬‬
‫השתמש ב ‪Mopar Total Clean-‬‬
‫לניקוי ריפוד פלסטי‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫טיפול בריפודי עור‬
‫ריפודי העור ישמרו במיטבם ע"י‬
‫ניקוי קבוע במטלית לחה‪.‬‬
‫חלקיקים קטנים של לכלוך‬
‫עלולים לשרוט ולהזיק לריפודי‬
‫עור‪ ,‬ויש להסירם במטלית לחה‪.‬‬
‫לכלוך קשה מוסר בקלות‬
‫במטלית לחה וחומר הניקוי‬
‫‪ .Mopar Total Clean‬יש להיזהר‬
‫שלא להרטיב את ריפודי העור‬
‫בנוזל כלשהו‪ .‬אין להשתמש‬
‫בפולישים‪ ,‬שמנים‪ ,‬נוזלי ניקוי‪,‬‬
‫ממיסים‪ ,‬מטהרים‪ ,‬וחומרי ניקוי‬
‫על בסיס אמוניה לניקוי ריפודי‬
‫העור‪ .‬שימוש במרכך עור אינו‬
‫נחוץ לשימור המצב המקורי‪.‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫אזהרה!‬
‫אל תשתמש בחומרי ניקוי‬
‫נדיפים למטרות ניקוי‪ .‬רבים‬
‫מהם דליקים ועשויים לגרום‬
‫כאשר‬
‫נשימה‬
‫לבעיות‬
‫משתמשים בהם במקומות‬
‫סגורים‪.‬‬
‫ניקוי הפנסים הראשיים‬
‫ברכב מותקנים פנסים ראשיים‬
‫מחומר פלסטי‪ ,‬הם קלי משקל‬
‫ופחות רגישים לשברים מאשר‬
‫פנסי זכוכית‪.‬‬
‫הפלסטיק אינו עמיד בפני‬
‫שריטות כמו הזכוכית‪ ,‬ולכן‬
‫חייבים להקפיד על הליך שונה‬
‫של ניקוי העדשה‪.‬‬
‫‪394‬‬
‫להקטנת האפשרויות לשריטת‬
‫העדשה ולצמצום תפוקת האור ‪-‬‬
‫המנע מניגוב באריג יבש‪ .‬להסרת‬
‫לכלוך דרכים השתמש בתמיסת‬
‫סבון עדינה ואחריה בשטיפה‬
‫במים‪.‬‬
‫אין לנקות את העדשה בחומרי‬
‫ניקוי שוחקים‪ ,‬בממיסים‪ ,‬בצמר‬
‫פלדה או בחומרים קשים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫משטחי זכוכית‬
‫נקה את כל משטחי הזכוכית‬
‫באמצעות‪:‬‬
‫סדיר‬
‫באופן‬
‫‪ ,Mopar Glass Cleaner‬או כל‬
‫חומר אחר לניקוי זכוכית‪ .‬לעולם‬
‫אל תשתמש בחומר ניקוי שוחק‪.‬‬
‫הזהר בניקוי צידו הפנימי של‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫החלון האחורי המצויד במפשיר‬
‫אדים חשמלי‪ .‬אל תשתמש‬
‫במכשיר חד העלול לגרום נזק‬
‫לגוף החימום‪.‬‬
‫אל תתיז חומר ניקוי ישירות על‬
‫המראה הפנימית‪ ,‬אלא התז על‬
‫המטלית ואחר כך נקה את‬
‫המראה‪.‬‬
‫ניקוי עדשות אביזרי הפלסטיק‬
‫בלוח המחוונים‬
‫עדשות האביזרים ברכב יצוקות‬
‫מפלסטיק שקוף‪ .‬בעת ניקיון‬
‫העדשות הזהר מלשרוט אותן‪.‬‬
‫‪ .1‬נקה באמצעות אריג רך‬
‫ורטוב‪ .‬השתמש בתמיסת‬
‫סבון עדין‪ ,‬אך לא בחומרי‬
‫ניקוי עם תכולת כוהל גדולה‪,‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫או עם חומרים שוחקים‪.‬‬
‫לאחר השימוש בסבון‪ ,‬נגב‬
‫ונקה באמצעות אריג לח‬
‫ונקי‪.‬‬
‫‪ .2‬יבש באמצעות ממחטת נייר‬
‫רכה‪.‬‬
‫תחזוקת חגורות בטיחות‬
‫אל תנקה את החגורות עם‬
‫ממיסים כימיים או חומרי‬
‫שחיקה‪ .‬זה יחליש את אריג הבד‪.‬‬
‫גם נזקי שמש מחלישים את הבד‪.‬‬
‫אם יש צורך לנקות את החגורות‪,‬‬
‫השתמש בתמיסת סבון עדינה או‬
‫במים פושרים‪ .‬אל תפרק את‬
‫החגורות מהרכב לצורך ניקוי‪.‬‬
‫‪395‬‬
‫החלף את חגורות הבטיחות אם‬
‫הן נראות פרומות או בלויות או‬
‫שהאבזמים לא פועלים היטב‪.‬‬
‫ניקוי מחזיקי הכוסות‬
‫הסרה‬
‫משוך את כיסוי הגומי ממחזיק‬
‫הכוסות‪ .‬התחל מקצה אחד‬
‫ומשוך עד להסרתו‪.‬‬
‫ניקוי‬
‫ניתן לנקות את כיסוי הגומי‬
‫במדיח הכלים או על פי הפעולות‬
‫הבאות‪.‬‬
‫טבול את הכיסוי בתערובת של‬
‫מים פושרים וכפית נוזל לניקוי‬
‫כלים‪ .‬המתן כ‪ 30-‬דקות ולאחר‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מכן טבול אותו במים נקיים לעוד‬
‫כ‪ 6-‬דקות‪ .‬לאחר מכן שטוף אותו‬
‫במים זורמים וחמים וייבש אותו‬
‫באמצעות מטלית נקייה ורכה‪.‬‬
‫הרכבה‬
‫מקם את הכיסוי בתוך מחזיק‬
‫הכוסות ולחץ אותו למקומו כך‬
‫שיכנס היטב למקום‪.‬‬
‫נתיכים‬
‫קופסת נתיכים וממסרים ‪TIPM‬‬
‫קופסת הנתיכים והממסרים‬
‫נמצאת בתא המנוע ליד המצבר‪.‬‬
‫הקופסה מכילה סוגים שונים של‬
‫נתיכים‪ .‬תיאור כל נתיך ניתן‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫למצוא מהצד הפנימי של מכסה‬
‫הקופסה‪.‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫והיטב‪ .‬אחרת‪ ,‬עלולים להיכנס‬
‫מים לתיבה ולגרום לכשל‬
‫חשמלי‪.‬‬
‫כאשר מחליפים נתיך שרוף‪,‬‬
‫חשוב להשתמש בנתיך המתאים‬
‫בלבד בעל אותו ערך‪ .‬שימוש‬
‫בנתיך אחר עלול לגרום לעומסים‬
‫במערכת החשמלית‪ .‬אם אותו‬
‫נתיך נשרף מספר פעמים‪ ,‬זה‬
‫מסמל על תקלה ויש לגשת‬
‫למוסך השירות לבדיקת הבעיה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫כאשר מרכיבים את מכסה תיבת‬
‫הנתיכים והממסרים‪ ,‬חשוב‬
‫לוודא שהמכסה מחובר נכון‬
‫כמו כן היעזר בטבלה הבאה‪:‬‬
‫מיקום קופסת הנתיכים‬
‫והממסרים‬
‫‪396‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫סוג‬
‫ערך וצבע‬
‫הנתיך‬
‫‪J01‬‬
‫‪ 40Amp‬ירוק‬
‫‪J02‬‬
‫‪ 30Amp‬ורוד‬
‫‪J03‬‬
‫‪ 30Amp‬ורוד‬
‫‪J04‬‬
‫‪ 25Amp‬שקוף‬
‫‪J05‬‬
‫‪ 25Amp‬שקוף‬
‫‪J06‬‬
‫‪ 40Amp‬ירוק‬
‫‪J07‬‬
‫‪ 30Amp‬ורוד‬
‫‪J08‬‬
‫‪ 40Amp‬ירוק‬
‫המערכות‬
‫המוגנות‬
‫מושב מתקפל‬
‫חשמלי‬
‫דלת תא‬
‫מטען חשמלי‬
‫יחידת דלת‬
‫אחורית‬
‫מפסק דלת‬
‫נהג‬
‫מפסק דלת‬
‫נוסע‬
‫משאבת ‪/ABS‬‬
‫בקרת יציבות‬
‫שסתום ‪/ABS‬‬
‫בקרת יציבות‬
‫מושב חשמלי‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫סוג‬
‫‪J09‬‬
‫המערכות‬
‫המוגנות‬
‫מערכת זיהום‬
‫אוויר מזערי‬
‫שטיפת פנסים‪/‬‬
‫שסתום כיוון‬
‫מניפה‬
‫הזזה‬
‫דלת‬
‫חשמלית‪/‬‬
‫ממסר מערכת‬
‫נגד‬
‫נעילה‬
‫גניבות‬
‫‪ IOD‬ראשי‬
‫ערך וצבע‬
‫הנתיך‬
‫‪40Amp‬‬
‫ירוק‬
‫‪J10‬‬
‫‪30Amp‬‬
‫ורוד‬
‫‪J11‬‬
‫‪30Amp‬‬
‫ורוד‬
‫‪J13‬‬
‫‪60Amp‬‬
‫צהוב‬
‫‪J14‬‬
‫‪40Amp‬‬
‫ירוק‬
‫‪J15‬‬
‫‪30Amp‬‬
‫ורוד‬
‫מפשיר‬
‫אחורי‬
‫מפוח קדמי‬
‫‪397‬‬
‫אדים‬
‫המערכות‬
‫המוגנות‬
‫סליל מתנע‬
‫סוג‬
‫ערך וצבע‬
‫הנתיך‬
‫‪J17‬‬
‫‪ 40Amp‬ירוק‬
‫‪J18‬‬
‫‪ 20Amp‬כחול‬
‫מחשב‬
‫מנוע‪/‬תחום‬
‫הילוכים‬
‫‪J19‬‬
‫‪ 60Amp‬צהוב‬
‫מאוורר מנוע‬
‫‪J20‬‬
‫‪ 30Amp‬ורוד‬
‫מגבים קדמי‬
‫‪J21‬‬
‫‪ 20Amp‬כחול‬
‫מתיזים‬
‫‪J22‬‬
‫‪ 25Amp‬שקוף‬
‫חלון שמש‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫סוג‬
‫ערך וצבע‬
‫נתיך זעיר‬
‫‪M1‬‬
‫‪ 15Amp‬כחול‬
‫‬‫‪ 20Amp‬צהוב‬
‫‪ 10Amp‬אדום‬
‫‪ 25Amp‬שקוף‬
‫‪ 20Amp‬צהוב‬
‫‪M7‬‬
‫‪ 20Amp‬צהוב‬
‫‪ 20Amp‬צהוב‬
‫‪M9‬‬
‫‪ 20Amp‬צהוב‬
‫‪M2‬‬
‫‪M3‬‬
‫‪M4‬‬
‫‪M5‬‬
‫‪M6‬‬
‫‪M8‬‬
‫המערכות‬
‫המוגנות‬
‫פנסי בלימה‬
‫‬‫נתיך רזרבי‬
‫גרירת גרור‬
‫ממיר‬
‫שקע חשמל ‪,1‬‬
‫חיישן גשם‬
‫שקע חשמל ‪2‬‬
‫חימום‬
‫מושבים‬
‫קדמיים‬
‫חימום‬
‫מושבים‬
‫אחוריים‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫סוג‬
‫ערך וצבע‬
‫נתיך זעיר‬
‫‪M10‬‬
‫‪ 15Amp‬כחול‬
‫‪M11‬‬
‫‪M12‬‬
‫‪M13‬‬
‫‪M14‬‬
‫‪ 10Amp‬אדום‬
‫‪ 30Amp‬ירוק‬
‫‪ 20Amp‬צהוב‬
‫‪ 20Amp‬צהוב‬
‫‪398‬‬
‫המערכות‬
‫המוגנות‬
‫פתיחת שער‪,‬‬
‫מערכת וידאו‪,‬‬
‫‪ ,DVD‬תאורה‬
‫דקורטיבית‪,‬‬
‫טרמיסטר‬
‫בקרת אקלים‬
‫רדיו‪/‬מגבר‬
‫לוח מחוונים‪,‬‬
‫אזעקה‪ ,‬שעון‪,‬‬
‫ידית רב‬
‫תפקודית‬
‫נתיך רזרבי‬
‫סוג‬
‫ערך וצבע‬
‫נתיך זעיר‬
‫‪M15‬‬
‫‪ 20Amp‬צהוב‬
‫המערכות‬
‫המוגנות‬
‫לוח מחוונים‪,‬‬
‫מראה‬
‫אחורית‪ ,‬ידית‬
‫רב תפקודית‪,‬‬
‫לחץ‬
‫ניטור‬
‫אוויר‪ ,‬יחידת‬
‫מצת חימום –‬
‫בדיזל בלבד‬
‫‪M16‬‬
‫‪ 10Amp‬אדום‬
‫בקרת‬
‫מושבים‪/‬‬
‫יחידת כרית‬
‫אוויר‬
‫‪M18‬‬
‫‪ 15Amp‬כחול‬
‫צד‬
‫תאורת‬
‫אחורי ימני‪,‬‬
‫אורות חניה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫סוג‬
‫ערך וצבע‬
‫הנתיך‬
‫‪M19‬‬
‫‪ 25Amp‬שקוף‬
‫‪M20‬‬
‫‪ 15Amp‬כחול‬
‫‪M21‬‬
‫‪ 20Amp‬צהוב‬
‫‪M22‬‬
‫‪ 10Amp‬אדום‬
‫‪ 10Amp‬אדום‬
‫‪ 25Amp‬שקוף‬
‫‪M23‬‬
‫‪M24‬‬
‫המערכות‬
‫המוגנות‬
‫כיבוי‬
‫אוטומטי ‪1,2‬‬
‫לוח מחוונים‪,‬‬
‫תאורת פנים‪,‬‬
‫לוח לחצנים‪,‬‬
‫יחידת עמוד‬
‫ההגה‪ ,‬מתג‬
‫גלגל ההגה‬
‫כיבוי‬
‫אוטומטי ‪3‬‬
‫צופר ימין‬
‫צופר שמאל‬
‫מגב אחורי‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫סוג‬
‫ערך וצבע‬
‫הנתיך‬
‫‪M25‬‬
‫‪ 20Amp‬צהוב‬
‫‪ 10Amp‬אדום‬
‫‪M27‬‬
‫‪ 10Amp‬אדום‬
‫‪M26‬‬
‫‪M28‬‬
‫‪M29‬‬
‫‪ 10Amp‬אדום‬
‫‪ 10Amp‬אדום‬
‫‪399‬‬
‫המערכות‬
‫המוגנות‬
‫משאבת דלק‬
‫מתגי מראות‬
‫‪ /‬חלון נהג‬
‫מתג התנעה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫אלחוטית‪,‬‬
‫יחידת כניסה‬
‫ללא מפתח‪,‬‬
‫נעילת עמוד‬
‫ההגה‬
‫בקרת מנוע‪/‬‬
‫תיבת‬
‫הילוכים‬
‫בקרת נוסעים‬
‫סוג‬
‫ערך וצבע‬
‫הנתיך‬
‫‪M30‬‬
‫‪ 15Amp‬כחול‬
‫‪M31‬‬
‫‪ 20Amp‬צהוב‬
‫‪M32‬‬
‫‪ 10Amp‬אדום‬
‫‪M33‬‬
‫‪ 10Amp‬אדום‬
‫המערכות‬
‫המוגנות‬
‫יחידת מגב‬
‫אחורי‪,‬‬
‫מראות‬
‫מתקפלות‬
‫חשמלית‪,‬‬
‫מחבר אבחון‬
‫תקלות‬
‫פנסי נסיעה‬
‫לאחור‬
‫יחידת כרית‬
‫אוויר‬
‫בקרת מנוע‪/‬‬
‫תיבת‬
‫הילוכים‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫סוג‬
‫ערך וצבע‬
‫הנתיך‬
‫‪M34‬‬
‫‪10Amp‬‬
‫אדום‬
‫‪M35‬‬
‫‪10Amp‬‬
‫אדום‬
‫‪M36‬‬
‫‪20Amp‬‬
‫צהוב‬
‫המערכות‬
‫המוגנות‬
‫חניה‪,‬‬
‫בקרת‬
‫בקרת אקלים‪,‬‬
‫שטיפת פנסים‪,‬‬
‫מצפן‪ ,‬חיישני‬
‫א"א‪ ,‬מצלמה‬
‫אחורית‪,‬‬
‫תאורת דלתות‬
‫קדמיות‪ ,‬בדיזל‬
‫בלבד ‪ -‬חימום‬
‫נוסעים‬
‫תא‬
‫ומאוורר מנוע‬
‫חימום מראות‬
‫שקע חשמל ‪3‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫סוג‬
‫ערך וצבע‬
‫הנתיך‬
‫‪M37‬‬
‫‪10Amp‬‬
‫אדום‬
‫‪M38‬‬
‫‪25Amp‬‬
‫שקוף‬
‫המערכות‬
‫המוגנות‬
‫‪,ABS‬‬
‫בקרת‬
‫בקרת יציבות‪,‬‬
‫בלימה‪,‬‬
‫פנס‬
‫בלימה‪,‬‬
‫מתג‬
‫משאבת דלק‬
‫נעילת דלתות‬
‫ותא מטען‬
‫המראות המחוממות‪ ,‬שקעי‬
‫הרצפה‬
‫וקונסולת‬
‫החשמל‬
‫הפריקה מגובים בנתיך חצי‬
‫אוטומטי אשר ניתן לטיפול רק‬
‫על ידי מוסך השירות‪ .‬המושבים‬
‫החשמליים מגובים בנתיך ‪30‬‬
‫אמפר הממוקם מתחת למושב‬
‫הנהג‪ .‬החלונות החשמליים‬
‫‪400‬‬
‫מגובים בנתיך ‪ 25‬אמפר הממוקם‬
‫מתחת ללוח המחוונים ליד עמוד‬
‫ההגה‪ .‬במידה ויש תקלה‬
‫במערכות אלו‪ ,‬פנה למוסך‬
‫השירות לבדיקת התקלה‪.‬‬
‫אחסנת הרכב‬
‫על מנת לשמור על תקינות‬
‫המצבר‪ ,‬במקרה של אי שימוש‬
‫ברכב למשך יותר מ‪ 21-‬יום‪ ,‬בצע‬
‫את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪ ‬הוצא את נתיך ‪ J13‬בתיבת‬
‫הנתיכים והממסרים המסומן‬
‫‪.IOD‬‬
‫‪ ‬או‪ ,‬נתק את הכבל מהקוטב‬
‫השלילי )‪ (-‬של המצבר‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ ‬רצוי גם להפעיל את המזגן‬
‫למשך ‪ 5‬דקות באוויר הפתוח‬
‫כאשר הרכב ללא שימוש‬
‫תקופה ארוכה משבועיים‪.‬‬
‫פעולה זאת תבטיח שימון‬
‫לחלקי המערכת בכדי למנוע‬
‫נזק למדחס המזגן‪.‬‬
‫החלפת נורות‬
‫נורות פנימיות‬
‫הנורה‬
‫מספר‬
‫הנורה‬
‫תאורת פנימית‬
‫מרכזית ואחורית‬
‫נורות קריאה‬
‫מרכזית ואחורית‬
‫‪578‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫נורות פנימיות )המשך(‬
‫הנורה‬
‫נורות חיצוניות‬
‫מספר‬
‫הנורה‬
‫נורת דלת קדמית‬
‫נורת קריאה במשענת‬
‫קדמית )אם מותקנת(‬
‫נורת תא מטען‬
‫‪578‬‬
‫תאורת קריאה בקונסולה‬
‫‪PC579‬‬
‫עילית‬
‫תאורת קונסולה פריקה‬
‫‪194‬‬
‫)אם מותקן(‬
‫נורות סך שמש‬
‫‪578‬‬
‫‪578‬‬
‫‪6501966‬‬
‫‪578‬‬
‫‪401‬‬
‫הנורה‬
‫פנסים ראשיים‬
‫פנסים ראשיים ‪ -‬קסנון‬
‫)‪) (HID‬אם מותקנים(‬
‫נורות איתות קדמיות‬
‫פנסי צד קדמיים‬
‫פנסי ערפל קדמיים‬
‫נורות איתות צד‬
‫נורות נסיעה לאחור‬
‫נורות בלימה תאורת‬
‫אחורית‬
‫נורת בלימה מרכזית‬
‫נורות לוחית זיהוי‬
‫נורות איתות אחוריות‬
‫פנסי ערפל אחוריים‬
‫מספר‬
‫הנורה‬
‫‪H11‬‬
‫‪D1S‬‬
‫‪PY27/7W‬‬
‫‪W5W‬‬
‫‪H11‬‬
‫‪W5W‬‬
‫‪PY27/7W‬‬
‫‪LED‬‬
‫‪LED‬‬
‫‪W5W‬‬
‫‪PY27W/7W‬‬
‫‪LED‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫החלפת נורות‬
‫פנסים ראשיים‬
‫‪ .1‬הרם את מכסה המנוע וגש‬
‫מאחורי בית הפנס‪.‬‬
‫‪ .2‬החלק אחורה את הלשונית‬
‫המחבר‬
‫של‬
‫האדומה‬
‫החשמלי‪ ,‬לאחר מכן לחץ על‬
‫הלשונית והסר את המחבר‬
‫מהפנס‪.‬‬
‫‪ .3‬סובב את הנורה ומשוך‬
‫אותה מבית הפנס‪.‬‬
‫‪ .4‬הרכב נורה חדשה וסובב‬
‫אותה עד לנעילתה בתוך בית‬
‫הפנס‪.‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫זהירות!‬
‫אל תיגע באצבעותיך בנורה‬
‫החדשה‪ .‬זיהום שמנוני יקצר את‬
‫משך פעילותה‪ .‬במידה והנורה‬
‫באה במגע עם חומר שמנוני‪,‬‬
‫נקה את הנורה בעזרת אלכוהול‪.‬‬
‫‪ .5‬חבר את המחבר החשמלי אל‬
‫הנורה והחלק את הלשונית‬
‫האדומה קדימה‪.‬‬
‫פנס איתות קדמי ותאורת צד‬
‫הגישה לפנסים אילה היא‬
‫הפנסים‬
‫מכלול‬
‫מאחורי‬
‫הראשיים‪.‬‬
‫‪ .1‬סובב את פנס האיתות הקדמי‬
‫או פנס הצד בכדי להסיר את‬
‫השקע‪.‬‬
‫‪402‬‬
‫‪ .2‬משוך את הנורה מהשקע‪.‬‬
‫‪ .3‬החלף את הנורה והחזר את‬
‫השקע‪.‬‬
‫נורות איתות צד‬
‫נורות אלו ממוקמות בכנפיים‬
‫הקדמיות‪.‬‬
‫‪ .1‬דחוף את פנס הנורה ימינה‬
‫ושחרר את לשונית האבטחה‬
‫בצד שמאל‪.‬‬
‫‪ .2‬משוך את הנורה החוצה‬
‫ושחרר את שקע הנורה‬
‫מהפנס‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ ואז סובב ומשוך את‬
‫הנורה החוצה מהשקע‪.‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫‪ .8‬דחוף את הפנס לטבעת‬
‫האבטחה המתכתית והרכב‬
‫את לשונית האבטחה בכנף‪.‬‬
‫נורת איתות צד‬
‫‪ .4‬הרכב נורה בשקע הפנס‪.‬‬
‫‪ .5‬דחוף את שקע הפנס אל הפנס‬
‫עצמו‪.‬‬
‫‪ .6‬מקם טבעת אבטחה מתכתית‬
‫בקדח הכנף‪.‬‬
‫‪ .7‬מקם את פנס האיתות בקדח‬
‫הכנף‪.‬‬
‫פנסי ערפל‬
‫הערה‪:‬‬
‫הגישה אל פנסי הערפל נעשית‬
‫מאחורי הפגוש‪ .‬בצד שמאל‬
‫אחורי של הפגוש‪ ,‬הסר את פין‬
‫הלחיצה והורד את הדלת‬
‫במחסום האוויר‪.‬‬
‫‪ .1‬הסר את כיסוי פתח הגישה‬
‫מתחת לפגוש‪.‬‬
‫‪ .2‬הסר את הנורה מהפנס‪.‬‬
‫‪ .3‬נתק את המחבר החשמלי‪.‬‬
‫‪403‬‬
‫‪ .4‬הסר את הנורה משקע‬
‫המחבר והרכב נורה חדשה‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫אל תיגע באצבעותיך בנורה‬
‫החדשה‪ .‬זיהום שמנוני יקצר את‬
‫משך פעילותה‪ .‬במידה והנורה‬
‫באה במגע עם חומר שמנוני‪,‬‬
‫נקה את הנורה בעזרת אלכוהול‪.‬‬
‫‪ .5‬הרכב את הנורה והמחבר‬
‫לתוך בית פנס הערפל‪.‬‬
‫‪ .6‬סגור ואבטח את דלת פתח‬
‫הגישה לבית פנס הערפל‪.‬‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫אורות אחוריים ואורות איתות‬
‫אחוריים‬
‫‪ .1‬הרם את דלת תא המטען‪.‬‬
‫‪ .2‬הסר את שני הברגים ממארז‬
‫התאורה האחורי‪ .‬השתמש‬
‫במברג עדין בכדי ללחוץ על‬
‫הפנס בצידו החיצוני בכדי‬
‫לשחרר את שני החיבורים‪.‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם אתה משתמש במברג‪ ,‬הנח‬
‫חפץ רך בין הפנס למברג בכדי‬
‫למנוע שריטות בצבע‪.‬‬
‫מיקום הלחיצה הטוב ביותר הוא‬
‫קרוב ככל האפשר אל החיבורים‪.‬‬
‫‪ .3‬סובב את השקע והסר אותו‬
‫ממכלול הפנס‪.‬‬
‫‪ .4‬משוך את הנורה‬
‫להסירה מהשקע‪.‬‬
‫בכדי‬
‫‪ .5‬החלף את הנורה‪ ,‬הרכב חזרה‬
‫את השקע וחבר חזרה את‬
‫מכלול הפנס‪.‬‬
‫‪404‬‬
‫פנס בלימה מרכזי‬
‫פנס הבלימה המרכזי הינו פנס‬
‫לד‪ ,‬פנה למוסך השירות בכדי‬
‫להחליף פנס זה‪.‬‬
‫פנס לוחית זיהוי אחורית‬
‫ישנן שתי נורות ללוחית הזיהוי‬
‫הנמצאות מעל הלוחית‪.‬‬
‫‪ .1‬הסר את שני הברגים‬
‫המחברים את מכלול העדשה‬
‫לפנס‪.‬‬
‫‪ .2‬הסר את הנורה מהשקע‪.‬‬
‫החלף נורה‪ .‬הרכב בחזרה את‬
‫הפנס‪.‬‬
‫פרק ‪ - 8‬נתונים טכניים‪ ,‬טיפול ושירות‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫פרק ‪8‬‬
‫נתונים טכניים‪ ,‬טיפול ושירות‬
‫נתונים טכניים ‪...............................................................‬‬
‫שרות תקופתי ‪.................................................................‬‬
‫טבלת שמנים וחומרי סיכה ‪................................................‬‬
‫מעקב ורישום שרות תקופתי ‪..............................................‬‬
‫‪405‬‬
‫‪406‬‬
‫‪408‬‬
‫‪411‬‬
‫‪412‬‬
‫פרק ‪ - 8‬נתונים טכניים‪ ,‬טיפול ושירות‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫נתונים טכניים‬
‫מנוע‬
‫נפח )סמ"ק(‬
‫מס' הצילינדרים‬
‫קדח )מ"מ(‬
‫מהלך )מ"מ(‬
‫יחס דחיסה‬
‫הספק )כ"ס(‬
‫מומנט )קג"מ(‬
‫מערכת דלק‬
‫נתונים‬
‫‪3604‬‬
‫‪6‬‬
‫‪96‬‬
‫‪83‬‬
‫‪10.2 :1‬‬
‫‪ 279‬כ"ס ב‪ 6600-‬סל"ד‬
‫‪ 35.3‬קג"מ ב‪ 4300-‬סל"ד‬
‫הזרקה רב נקודתית‬
‫צמיגים‬
‫לחץ צמיגים )‪(PSI‬‬
‫אחורי‬
‫קדמי‬
‫‪36‬‬
‫‪36‬‬
‫‪225/65R16‬‬
‫‪225/65R17‬‬
‫צמיג חלופי קומפקטי‬
‫‪60‬‬
‫‪‬‬
‫‪406‬‬
‫גודל הצמיג‬
‫‪T145/90D16‬‬
‫קיבולת מכל הדלק כ‪ 76-‬ליטר‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מידות‬
‫אורך כללי‬
‫רוחב כללי‬
‫גובה כללי‬
‫רוחק סרנים‬
‫פרק ‪ - 8‬נתונים טכניים‪ ,‬טיפול ושירות‬
‫במ"מ‬
‫‪5175‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪1750‬‬
‫‪3078‬‬
‫משקלים‬
‫משקל עצמי‬
‫משקל כללי‬
‫‪407‬‬
‫בק"ג‬
‫‪2215‬‬
‫‪2690‬‬
‫פרק ‪ - 8‬נתונים טכניים‪ ,‬טיפול ושירות‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫שרות תקופתי קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מנוע בנזין ‪ 3.6‬ליטר‬
‫‪ - ‬החלף‬
‫▼ ‪ -‬נקה ‪ /‬כוון ‪ /‬החלף לפי הצורך‬
‫אלפי קילומטרים‬
‫חודשים‬
‫‪12‬‬
‫‪6‬‬
‫‪24‬‬
‫‪12‬‬
‫‪36‬‬
‫‪18‬‬
‫‪48‬‬
‫‪24‬‬
‫‪60‬‬
‫‪30‬‬
‫‪72‬‬
‫‪36‬‬
‫‪84‬‬
‫‪42‬‬
‫‪96‬‬
‫‪48‬‬
‫שמן מנוע‬
‫מסנן שמן מנוע‬
‫נוזל הקירור‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫▼‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫▼‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫▼‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫▼‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫▼‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫▼‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫▼‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫▼‬
‫רצועה למנוע‪/‬אלטרנטור‪/‬מזגן‪/‬הגה כח‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫צינורות מים וחיבורים‬
‫מע' פליטה ותושבות‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫הערה‬
‫יש להשתמש אך ורק בשמן סינטטי מלא‬
‫‪‬מנוע‬
‫החלף כל ‪ 60‬חודשים או ‪ 168,000‬ק"מ לפי הקודם‬
‫יש להשתמש בנוזל קירור "‪ 5‬שנים" בלבד‪.‬‬
‫יש להחליף רצועה כל ‪ 192,000‬ק"מ או ‪ 8‬שנים לפי‬
‫הקודם‬
‫בדיקת נזילות‬
‫חיזוק ברגים‬
‫‪ ‬מערכת הצתה‬
‫החלף כל ‪ 156,000‬ק"מ או ‪ 6.5‬שנים לפי הקודם‬
‫מצתים‬
‫הערות‪ .1 :‬הטיפול הבסיסי מבוצע כל ‪ 12,000‬ק"מ או כל ‪ 6‬חודשים לפי הקודם‪.‬‬
‫‪ .2‬בתום טיפול ‪ 96,000‬ק"מ חזור לשגרת הטיפולים מהתחלה‪.‬‬
‫‪ .3‬בתנאים קשים )אבק‪ ,‬חום‪ ,‬נסיעות עירוניות מרובות‪ ,‬עומסים( יש לצמצם את מרווחי הטיפולים בהתאם‪.‬‬
‫** יש לבצע כל ‪ 6‬חודשים גם נורית "בצע טיפול" לא נדלקה **‬
‫‪408‬‬
‫פרק ‪ - 8‬נתונים טכניים‪ ,‬טיפול ושירות‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫שרות תקופתי קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר )המשך(‬
‫מנוע בנזין ‪ 3.6‬ליטר‬
‫‪ - ‬החלף‬
‫▼ ‪ -‬נקה ‪ /‬כוון ‪ /‬החלף לפי הצורך‬
‫אלפי קילומטרים‬
‫חודשים‬
‫‪12‬‬
‫‪6‬‬
‫‪24‬‬
‫‪12‬‬
‫‪36‬‬
‫‪18‬‬
‫‪48‬‬
‫‪24‬‬
‫‪60‬‬
‫‪30‬‬
‫‪72‬‬
‫‪36‬‬
‫‪84‬‬
‫‪42‬‬
‫‪96‬‬
‫‪48‬‬
‫מסנן אוויר‬
‫מסנן דלק‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫‪‬‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫‪‬‬
‫מכל דלק‪ ,‬צינורות דלק וחיבורים‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫הערה‬
‫‪ ‬דלק‬
‫בתנאים קשים ‪ /‬בדרכי עפר להחליף לפי הצורך‬
‫מומלץ להחליף כל ‪ 200,000‬ק"מ‬
‫‪ ‬מערכת זיהום אוויר‬
‫לבדוק כל ‪ 144,000‬ק"מ או ‪ 6‬שנים לפי הקודם‪,‬‬
‫להחליף לפי הצורך‬
‫שסתום ‪PCV‬‬
‫‪ ‬בלמים‬
‫אופנים קדמיים ואחוריים‬
‫נוזל בלמים‬
‫כוון בלם יד‬
‫תקינות מערכת צינורות בלמים ודוושת‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫‪‬‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫‪‬‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫יש להחליף כל שנתיים ללא תלות בק"מ‪.‬‬
‫‪ ‬הגה ומתלה‬
‫מערכת היגוי‬
‫מערכת מתלים‬
‫‪409‬‬
‫כולל מערכת הגה ותפוחים‪ ,‬כולל שלמות גומיות מגן‬
‫בתנאים קשים יש לבדוק תפוחים ולחזק ברגים כל‬
‫‪ 12,000‬ק"מ‬
‫פרק ‪ - 8‬נתונים טכניים‪ ,‬טיפול ושירות‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫שרות תקופתי קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר )המשך(‬
‫מנוע בנזין ‪ 3.6‬ליטר‬
‫אלפי קילומטרים‬
‫חודשים‬
‫‪ - ‬החלף‬
‫▼ ‪ -‬נקה ‪ /‬כוון ‪ /‬החלף לפי הצורך‬
‫‪12‬‬
‫‪6‬‬
‫‪24‬‬
‫‪12‬‬
‫‪36‬‬
‫‪18‬‬
‫‪48‬‬
‫‪24‬‬
‫‪60‬‬
‫‪30‬‬
‫‪72‬‬
‫‪36‬‬
‫‪84‬‬
‫‪42‬‬
‫‪96‬‬
‫‪48‬‬
‫בולמי זעזועים‬
‫נוזל הגה כוח‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫בדיקת נזילות‬
‫בדוק גובה הנוזל במכל‬
‫שמן לתיבת הילוכים אוטומטית‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫החלף שמן לתיבת הילוכים אוטומטית ומסנן פנימי‬
‫וחיצוני )אם מותקן( כל ‪ 192.000‬ק"מ או כל ‪ 8‬שנים לפי‬
‫הקודם‬
‫כולל שלמות גומיות מגן‬
‫‪ ‬הגה ומתלה )המשך(‬
‫‪ ‬תיבת הילוכים וסרנים‬
‫צירי הנעה‬
‫‪ ‬צמיגים ואופנים‬
‫סבב אופנים‬
‫▼‬
‫מערכת מיזוג אוויר‬
‫מסנן אוויר‬
‫‪ ‬מבחן דרך‬
‫בצע מבחן דרך ובדוק כל המערכות‪:‬‬
‫מנוע‪ ,‬הילוכים‪ ,‬היגוי‪ ,‬בלימה‪ ,‬בלם יד‪,‬‬
‫אורות ושעונים‬
‫▼‬
‫▼‬
‫‪‬‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫‪‬‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫‪‬‬
‫▼‬
‫▼‬
‫‪410‬‬
‫▼‬
‫▼‬
‫לבדוק צמיגים‪ ,‬סבב אופנים כל ‪ 12,000‬ק"מ‬
‫‪‬‬
‫אין לנקות את מסנן האוויר – חובה להחליפו‪.‬‬
‫▼‬
‫פרק ‪ - 8‬נתונים טכניים‪ ,‬טיפול ושירות‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫טבלת שמנים וחומרי סיכה‬
‫המכלל‪/‬נוזל‬
‫שמן מנוע‬
‫בנזין‬
‫שמן לתיבת‬
‫הילוכים‬
‫אוטומטית‬
‫נוזל קירור‬
‫יש לדלל‬
‫ב‪ 50%-‬מים‬
‫מזוקקים‬
‫כמות בהחלפה‬
‫הוראות היצרן‬
‫‪ 5,6‬ליטר‬
‫)כולל מסנן(‬
‫חשוב‪ :‬סינטטי מלא ‪5W30‬‬
‫לפי תקן‪ACEA C3 :‬‬
‫ובנוסף תקן ‪ MB 229.31‬או‬
‫‪MB 229.51‬‬
‫‪ 3.8‬ליטר‬
‫בהחלפה‬
‫‪ 12.6‬ליטר*‬
‫*אם הרכב ‪-‬‬
‫מצויד בחימום‬
‫אחורי יש צורך‬
‫ב‪ 2.8 -‬ליטר‬
‫נוספים‬
‫"פז" קסטרול"‬
‫סונול‬
‫דלק‬
‫‪MOPAR‬‬
‫‪MOPAR ATF + 4‬‬
‫בלבד‬
‫‪MOPAR ANTIFREEZE‬‬
‫‪MS-9769‬‬
‫צבע כתום בלבד‬
‫נוזל הגה‬
‫כוח‬
‫‪ 2.5‬ליטר‬
‫בלבד‬
‫נוזל בלמים‬
‫לפי הצורך‬
‫‪DOT 3‬‬
‫‪MOPAR ATF + 4‬‬
‫‪DOT 3‬‬
‫‪SAE J 1703‬‬
‫‪411‬‬
‫‪DOT 3‬‬
‫‪DOT 3‬‬
‫‪DOT 3‬‬
‫פרק ‪ - 8‬נתונים טכניים‪ ,‬טיפול ושירות‬
‫קרייזלר ‪ -‬גרנד וויאג'ר‬
‫מעקב ורישום שרות תקופתי‬
‫חשוב! על מנת לשמור על תנאי האחריות אנא הקפד על מעקב ורישום שרות תקופתי‬
‫כל ‪ 12,000‬ק"מ או כל חצי שנה הקודם מבין השניים‪.‬‬
‫סוג הרכב ……………………‪.‬‬
‫‪ 12,000‬ק"מ או ‪ 6‬חודשים‬
‫מס' רישוי‪………………… :‬‬
‫‪ 36,000‬ק"מ או ‪ 1.5‬שנים‬
‫‪ 24,000‬ק"מ או ‪ 1‬שנה‬
‫‪ 48,000‬ק"מ או ‪ 2‬שנים‬
‫תאריך ……………‪…..…..‬‬
‫תאריך ………………‪…..…..‬‬
‫תאריך ………………‪…..…..‬‬
‫תאריך ………‪….………..‬‬
‫ק"מ ………………‪…..…..‬‬
‫חותמת המוסך‬
‫ק"מ ‪…..…...………………...‬‬
‫חותמת המוסך‬
‫ק"מ ………‪…..…...….….‬‬
‫חותמת המוסך‬
‫ק"מ ………‪…..…...….….‬‬
‫חותמת המוסך‬
‫‪ 60,000‬ק"מ או ‪ 2.5‬שנים‬
‫‪ 84,000‬ק"מ או ‪ 3.5‬שנים‬
‫‪ 72,000‬ק"מ או ‪ 3‬שנים‬
‫‪ 96,000‬ק"מ או ‪ 4‬שנים‬
‫תאריך ……………‪…..…..‬‬
‫תאריך ‪..…...………………..‬‬
‫תאריך ‪…..…………………...‬‬
‫תאריך ………‪….………..‬‬
‫ק"מ ………………‪…..…..‬‬
‫חותמת המוסך‬
‫ק"מ ‪…..…...………………...‬‬
‫חותמת המוסך‬
‫ק"מ ‪…..…...………………...‬‬
‫חותמת המוסך‬
‫ק"מ ………‪…..…...….….‬‬
‫חותמת המוסך‬
‫‪ 108,000‬ק"מ או ‪ 4.5‬שנים‬
‫‪ 132,000‬ק"מ או ‪ 5.5‬שנים‬
‫‪ 120,000‬ק"מ או ‪ 5‬שנים‬
‫‪ 144,000‬ק"מ או ‪ 6‬שנים‬
‫תאריך ……………‪…..…..‬‬
‫תאריך ‪…..….………………..‬‬
‫תאריך ‪…..…...……………..‬‬
‫תאריך ………‪….………..‬‬
‫ק"מ ………………‪…..…..‬‬
‫חותמת המוסך‬
‫ק"מ ‪…..…...………………...‬‬
‫חותמת המוסך‬
‫ק"מ ‪…..…...………………...‬‬
‫חותמת המוסך‬
‫ק"מ ………‪…..…...….….‬‬
‫חותמת המוסך‬
‫‪412‬‬