קליבר להורדת קובץ לחץ כאן - AEL

‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫פרק ‪2‬‬
‫לפני הנהיגה‬
‫מפתח ההתנעה‪23 .....................................................................................................‬‬
‫נעילת הגה )אם מותקנת( ‪25 ........................................................................................‬‬
‫משבת מנוע )‪25 ................................................................................... (IMMOBILIZER‬‬
‫מערכת אזעקה )אם מותקנת( ‪27 ...................................................................................‬‬
‫שלט רחוק ‪30 ...........................................................................................................‬‬
‫נעילת דלתות‪33 ........................................................................................................‬‬
‫חלונות חשמליים )אם מותקנים( ‪37 ..............................................................................‬‬
‫תא המטען ‪38 ...........................................................................................................‬‬
‫התקני ריסון לנוסעים ‪39 ............................................................................................‬‬
‫כריות אוויר )‪52 ................................................................................................ (SRS‬‬
‫‪21‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫לפני הנהיגה )המשך(‬
‫תרשים כללי למיקום מושב הילד ‪70 .............................................................................‬‬
‫המלצות להרצת המנוע ‪76 ...........................................................................................‬‬
‫עצות בטיחות ‪77 .......................................................................................................‬‬
‫‪22‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫מפתח ההתנעה‬
‫את‬
‫‪ .4‬הוצא‬
‫מהצילינדר‪.‬‬
‫המפתח‬
‫מפתח הרכב‬
‫הוצאת המפתח ממתג ההתנעה‬
‫‪ .1‬העבר את מוט בורר תיבת‬
‫ההילוכים למצב חניה )‪.(P‬‬
‫‪ .2‬סובב את מתג ההתנעה‬
‫למצב ‪) ACC‬אביזרים(‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ את המפתח והצילינדר‬
‫כלפי פנים וסובב את המפתח‬
‫למצב ‪.LOCK‬‬
‫מצבי מתג ההתנעה‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪LOCK‬‬
‫‪ACC‬‬
‫‪ON/RUN‬‬
‫‪START‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם תוציא את המפתח לפני‬
‫שהבורר הילוכים יהיה במצב‬
‫‪) PARK‬חניה(‪ ,‬המפתח עלול‬
‫להיתפס זמנית בתוך מתג‬
‫ההתנעה‪ .‬במקרה כזה יש לסובב‬
‫את המפתח מעט ימינה‪ ,‬ואז‬
‫להוציאו‪ .‬במקרה של תקלה‬
‫המערכת תלכוד את המפתח‬
‫במתג ההתנעה‪ .‬ניתן להתניע את‬
‫המנוע ולדומם אותו אך לא‬
‫להוציא את המפתח עד לקבלת‬
‫שירות‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬לפני עזיבתך את הרכב‪,‬‬
‫הפעל את בלם החניה‪ ,‬העבר‬
‫את ידית בורר ההילוכים‬
‫למצב חניה והוצא את‬
‫‪23‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫המפתח ממתג ההתנעה‪.‬‬
‫בעוזבך את הרכב וודא כי‬
‫הוא נעול‪.‬‬
‫‪ ‬לעולם אל תשאיר ילדים‬
‫לבד ברכב או בקרבת רכב‬
‫שאינו נעול‪.‬‬
‫‪ ‬השארת ילדים ברכב ללא‬
‫השגחה היא מסוכנת‪.‬‬
‫הילד‪ ,‬או אחרים‪ ,‬עלולים‬
‫להיפגע‪ .‬מנע מילדים‬
‫בבלם החניה‪,‬‬
‫מלגעת‬
‫בדוושת הבלם‪ ,‬או בבורר‬
‫ההילוכים‪.‬‬
‫את‬
‫להשאיר‬
‫‪ ‬אסור‬
‫המפתחות במתג ההתנעה‬
‫או בקרבת הרכב ואסור‬
‫להשאיר את הרכב כאשר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫מתג ההתנעה במצב ‪ACC‬‬
‫או ‪ .ON/RUN‬ילד יכול‬
‫החלונות‬
‫את‬
‫להפעיל‬
‫החשמליים‪ ,‬בקרות אחרות‬
‫או לגרום לתזוזת הרכב‬
‫‪ ‬לעולם אל תשאיר ילדים או‬
‫בעלי חיים ברכב חונה במזג‬
‫אוויר חם‪ .‬הטמפרטורה‬
‫ברכב עולה במהירות ועלולה‬
‫לגרום לפגיעות‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫הוצא תמיד את המפתח ממתג‬
‫ההתנעה ונעל את כל הדלתות‬
‫כאשר אתה עוזב את הרכב ללא‬
‫השגחה‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫נעילת דלתות עם המפתח‬
‫הכנס את המפתח כשאחד‬
‫הצדדים מופנה כלפי מעלה‪ .‬על‬
‫מנת לנעול את הדלת יש לסובב‬
‫את המפתח לאחור‪ .‬לשחרור‬
‫נעילת הדלת ‪ -‬סובב את המפתח‬
‫קדימה‪.‬‬
‫תזכורת "מפתח במתג ההתנעה"‬
‫בפתיחת דלת הנהג כאשר‬
‫המפתח נמצא במתג ההתנעה‬
‫במצב ‪ LOCK‬או ‪ ,ACC‬יישמע‬
‫צליל להזכירך להוציא את‬
‫המפתח‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫הנעילה החשמלית של הדלתות‪,‬‬
‫והשלט רחוק לא יפעלו כשדלת‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫הנהג פתוחה והמפתח נמצא‬
‫במתג ההתנעה‪.‬‬
‫נעילת הגה )אם מותקנת(‬
‫הרכב עשוי להיות מצויד בנעילת‬
‫הגה‪ .‬נעילה זו מונעת את סיבוב‬
‫גלגל ההגה ללא מפתח ההתנעה‪.‬‬
‫הנעילה מתבצעת כאשר מזיזים‬
‫את ההגה ימינה או שמאלה בלא‬
‫יותר מחצי סיבוב והמפתח לא‬
‫נמצא במתג ההתנעה‪.‬‬
‫לנעילה ידנית של ההגה‪:‬‬
‫בזמן שהמנוע פועל‪ ,‬סובב את‬
‫ההגה ממצב ישר חצי סיבוב‬
‫לאחד הכיוונים‪ ,‬דומם את המנוע‬
‫והוצא את המפתח ממתג‬
‫ההתנעה‪ .‬סובב את ההגה קלות‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫לאחד הכיוונים עד שתתבצע‬
‫הנעילה‪.‬‬
‫לשחרור נעילת ההגה‪:‬‬
‫הכנס את המפתח למתג ההתנעה‬
‫והתנע את המנוע‪ .‬אם קשה‬
‫לסובב את המפתח‪ ,‬סובב את‬
‫ההגה קלות ימינה או שמאלה עד‬
‫לשחרור הנעילה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם סובבת את ההגה ימינה‬
‫בכדי לשלב את הנעילה‪ ,‬תצטרך‬
‫לסובב את ההגה מעט ימינה‬
‫בכדי לשחרר אותה‪ .‬אם סובבת‬
‫את ההגה שמאלה בכדי לשלב‬
‫את הנעילה‪ ,‬תצטרך לסובב את‬
‫ההגה מעט שמאלה בכדי‬
‫לשחרר אותה‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫משבת מנוע )‪(IMMOBILIZER‬‬
‫משבת המנוע מונע שימוש לא‬
‫מורשה ברכב על ידי השבתת‬
‫המנוע‪ .‬אין צורך לדרוך או להפעיל‬
‫את משבת המנוע‪ .‬המערכת היא‬
‫אוטומטית ופועלת באם הרכב נעול‬
‫ובאם לא‪.‬‬
‫המערכת תדומם את המנוע‬
‫לאחר שתי שניות אם נעשה‬
‫שימוש במפתח שלא מכיל את‬
‫השבב האלקטרוני התואם‪ .‬רק‬
‫מפתחות המכילים את השבב‬
‫המתאים לרכב יכולים להתניע‬
‫את המנוע‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫מפתח שאינו מקודד‪ ,‬גם אם‬
‫שוכפל למידות המפתח המקורי‪,‬‬
‫לא ינטרל את מערכת ההגנה‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫בזמן הפעלה רגילה‪ ,‬נורית החיווי‬
‫של משבת המנוע תדלק לשלוש‬
‫שניות לאחר הפעלת מתג‬
‫ההתנעה‪ ,‬לבדיקת תקינותה‪ .‬אם‬
‫הנורית נשארת דלוקה‪ ,‬הדבר‬
‫מצביע על בעיה במערכת‬
‫החשמל‪ .‬אם לאחר שלב בדיקת‬
‫מתחילה‬
‫הנורית‬
‫תקינות‪,‬‬
‫להבהב‪ ,‬הדבר מצביע על כך‬
‫שנעשה שימוש במפתח לא‬
‫מתאים‪.‬‬
‫בשני המצבים הללו‪ ,‬המנוע‬
‫ידומם לאחר שתי שניות‪.‬‬
‫אם נורית החיווי של משבת‬
‫המנוע נדלקת כאשר המונע פועל‬
‫יותר מעשר שניות‪ ,‬נתגלתה‬
‫תקלה במערכת החשמל‪ .‬במקרה‬
‫כזה‪ ,‬דאג לתיקון התקלה‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫בהקדם האפשרי‪ .‬הבא את הרכב‬
‫למוסך מורשה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫לא ניתן להשתמש בשלט‬
‫התנעה מרחוק חלופי שנרכש‬
‫בנפרד‪ .‬השימוש בשלט רחוק‬
‫כזה עלול לגרום לכשל‬
‫בהתנעה ולאובדן ההגנה על‬
‫הרכב‪.‬‬
‫כל המפתחות שסופקו עם הרכב‬
‫תוכנתו למערכת החשמלית של‬
‫הרכב‪ .‬במידה ונחוצים לך‬
‫מפתחות נוספים‪ ,‬פנה למוסך‬
‫השירות שלך‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫מפתחות חלופיים‬
‫הערה‪:‬‬
‫ניתן להשתמש רק במפתחות‬
‫שתוכנתו למערכת משבת המנוע‬
‫של הרכב‪ .‬מפתח שתוכנת לרכב‬
‫אחד‪ ,‬לא ניתן לתכנות ולשימוש‬
‫לרכב אחר‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫יש להוציא תמיד את המפתח‬
‫מהרכב ולנעול את כל הדלתות‬
‫כאשר עוזבים את הרכב ללא‬
‫השגחה‪.‬‬
‫שכפול מפתחות מבוצע אך ורק‬
‫בידי מוסך מורשה‪ .‬ההליך כולל‬
‫תכנות מפתח "גולם" למערכת‬
‫משבת המנוע של הרכב‪ .‬מפתח‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫"גולם" הוא מפתח שלא תוכנת‬
‫אף פעם‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫עליך להביא את כל המפתחות‬
‫של הרכב למוסך השירות כאשר‬
‫מתקנים את מערכת משבת‬
‫המנוע‪.‬‬
‫מערכת אזעקה‬
‫)אם מותקנת(‬
‫מחוברת‬
‫האזעקה‬
‫מערכת‬
‫לדלתות הרכב‪ ,‬מכסה תא המנוע‪,‬‬
‫דלת תא המטען‪ ,‬ולמערכת‬
‫ההתנעה‪ .‬האזעקה מתריעה‬
‫במקרה של הפעלה בלתי מורשית‬
‫של הרכב‪ .‬כאשר האזעקה‬
‫מופעלת ישמע צליל צופר למשך‬
‫‪ 29‬שניות והאורות הקדמיים‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫והאחוריים‪ ,‬כמו גם תאורת לוח‬
‫המחוונים יהבהבו‪ .‬הצופר יפסיק‬
‫את פעולתו לאחר ‪ 29‬שניות‬
‫ולאחר ‪ 31‬שניות נוספות יפסיקו‬
‫גם כל הבהובי האורות‪ .‬במידה‬
‫והאזעקה לא נוטרלה הצופר‬
‫יתחיל לפעול שוב לאחר השהיה‬
‫של ‪ 5‬שניות למשך ‪ 30‬שניות‬
‫נוספות‪ .‬במידה והאזעקה עדיין‬
‫לא נוטרלה הפעולה תחזור על‬
‫עצמה במחזוריות למשך ‪ 5‬דקות‪.‬‬
‫דריכת מערכת האזעקה‬
‫‪ .1‬הוצא את המפתח ממתג‬
‫ההתנעה וצא מהרכב‪.‬‬
‫‪ .2‬נעל את כל הדלתות‬
‫באמצעות מנעול הדלת‪ ,‬מתג‬
‫נעילה חשמלית או שלט‬
‫רחוק‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫המחוונים‬
‫בלוח‬
‫‪ .3‬נורית‬
‫תהבהב במהירות למשך ‪16‬‬
‫שניות‪ .‬זה מציין שהמערכת‬
‫נדרכת‪ .‬בפרק זמן זה‪ ,‬אם‬
‫דלת נפתחת‪ ,‬מתג ההתנעה‬
‫מועבר למצב ‪ ,ON/RUN‬או‬
‫הנעילה החשמלית שוחררה‬
‫מסיבה כלשהי‪ ,‬האזעקה‬
‫תושבת באופן אוטומטי‪.‬‬
‫לאחר ‪ 16‬שניות נורית החיווי‬
‫תמשיך להבהב בקצב איטי‪.‬‬
‫זה מציין שהמערכת דרוכה‪.‬‬
‫דריכת המערכת מחדש‬
‫אם הגורם להפעלת המערכת לא‬
‫נוטרל‪ ,‬הצופר יפעל למשך ‪3‬‬
‫דקות האורות יהבהבו למשך ‪15‬‬
‫דקות ולאחר מכן המערכת‬
‫תידרך שוב באופן אוטומטי‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫נטרול מערכת האזעקה‬
‫כדי לבטל את הדריכה לחץ על‬
‫לחצן השחרור בשלט או הכנס‬
‫מפתח מתאים למתג ההתנעה‬
‫והעבר את מתג ההתנעה למצב‬
‫‪.ON/RUN‬‬
‫במידה והאזעקה הופעלה כאשר‬
‫לא היית ליד הרכב‪ ,‬בעת נעילת‬
‫הרכב הצופר יצפור והאורות‬
‫יהבהבו ‪ 3‬פעמים‪.‬‬
‫מערכת האזעקה מתוכננת להגנה‬
‫על רכבך אך בתנאים מסוימים‬
‫היא עלולה לגרום לאזעקת שווא‪.‬‬
‫במקרה שנעלת את הדלתות‬
‫בעזרת השלט כאשר אתה בתוך‬
‫הרכב‪ ,‬כאשר המערכת תדרך‬
‫במידה ותפתח דלת‪ ,‬האזעקה‬
‫תופעל‪ .‬במקרה כזה עליך לנטרל‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫את מערכת‬
‫השלט‪.‬‬
‫האזעקה‬
‫בעזרת‬
‫ביטול מערכת האזעקה באופן ידני‬
‫המערכת לא תופעל כאשר‬
‫הדלתות תנעלנה באמצעות לחצן‬
‫הנעילה הידנית‪.‬‬
‫מערכת אזעקה משודרגת‬
‫)אם מותקנת(‬
‫מערכת האזעקה המשודרגת‬
‫מחוברת לדלתות הרכב‪ ,‬מכסה‬
‫תא המנוע‪ ,‬דלת תא המטען‬
‫ולמערכת ההתנעה‪ .‬המערכת‬
‫מתריעה במקרה של הפעלה בלתי‬
‫מורשית של הרכב‪.‬‬
‫כאשר המערכת מופעלת‪ ,‬במשך‬
‫‪ 30‬שניות ישמע צליל צופר‬
‫והאורות הקדמיים‪ ,‬אורות חניה‬
‫‪28‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫אחוריים ונוריות האיתות בלוח‬
‫המחוונים יהבהבו למשך ‪60‬‬
‫שניות‪ .‬אם המערכת לא נוטרלה‬
‫לאחר השהיה של חמש שניות‬
‫היא תפעל שוב למשך ‪ 30‬שניות‬
‫תפעל‬
‫המערכת‬
‫נוספות‪.‬‬
‫במחזוריות למשך ‪ 5‬דקות‪.‬‬
‫במידה וחיישן החדירה מופעל‪,‬‬
‫מערכת האזעקה תפעיל את‬
‫הצופר למשך ‪ 29‬שניות‪ .‬כאשר‬
‫חלק זה באזעקה הופעל תנועה‬
‫בתוך הרכב תפעיל את מערכת‬
‫האזעקה‪.‬‬
‫דריכת מערכת האזעקה‬
‫‪ .1‬הוצא את המפתח ממתג‬
‫ההתנעה וצא מהרכב‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪ .2‬נעל את כל הדלתות‬
‫נעילה‬
‫מתג‬
‫באמצעות‬
‫חשמלית או שלט רחוק‪.‬‬
‫המחוונים‬
‫בלוח‬
‫‪ .3‬נורית‬
‫תהבהב במהירות למשך ‪16‬‬
‫שניות‪ .‬זה מציין שהמערכת‬
‫נדרכת‪ .‬בפרק זמן זה‪ ,‬אם‬
‫דלת נפתחת‪ ,‬מתג ההתנעה‬
‫מועבר למצב ‪ ,ON/RUN‬או‬
‫הנעילה החשמלית שוחררה‬
‫מסיבה כלשהי‪ ,‬האזעקה‬
‫תושבת באופן אוטומטי‪.‬‬
‫לאחר ‪ 16‬שניות נורית החיווי‬
‫תמשיך להבהב בקצב איטי‪.‬‬
‫זה מציין שהמערכת דרוכה‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫חיישן החדירה )חיישן תנועה(‬
‫מנטר את הרכב בכל פעם‬
‫שנדרכת מערכת האזעקה‪ .‬אם‬
‫אתה מעדיף‪ ,‬אתה יכול לבטל את‬
‫פעולת החיישן כאשר אתה דורך‬
‫את המערכת‪.‬‬
‫בכדי לנטרל את חיישן החדירה‪,‬‬
‫לחץ על לחצן הנעילה ‪ 3‬פעמים‬
‫באמצעות השלט רחוק‪ .‬בזמן‬
‫פעולת הדריכה )הבהוב מהיר של‬
‫הנורית( החיישן יפעל באופן‬
‫אוטומטי בהפעלה הבאה של‬
‫המערכת‪.‬‬
‫נטרול מערכת האזעקה‬
‫שחרר את נעילת הדלת הקדמית‬
‫‪/‬תא מטען באמצעות השלט‬
‫‪29‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫רחוק או העבר את מתג ההתנעה‬
‫למצב ‪.ON/RUN‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬ניתוק המצבר אינו מנטרל את‬
‫מערכת האזעקה‪.‬‬
‫‪ ‬שימוש במפתח בכדי לפתוח‬
‫את מנעולי הדלתות יפתח רק‬
‫את המנעולים‪.‬‬
‫‪ ‬בכדי לפתוח את הדלתות‬
‫לאחר נעילתן ודריכת מערכת‬
‫האזעקה יש ללחוץ על לחצן‬
‫הפתיחה בשלט רחוק‪ .‬ניתן‬
‫לפתוח את הדלתות באמצעות‬
‫המפתח אך מערכת האזעקה‬
‫תפעל‪ .‬במקרה זה‪ ,‬הכנס את‬
‫המפתח למתג ההתנעה‬
‫וסובב אותו למצב ‪.ON/RUN‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫אם מערכת האזעקה דרוכה‪,‬‬
‫הנורית תהבהב פעמיים כל שתי‬
‫שניות‪.‬‬
‫ביטול מערכת האזעקה באופן ידני‬
‫המערכת לא תופעל כאשר‬
‫הדלתות תנעלנה באמצעות לחצן‬
‫הנעילה הידנית‪.‬‬
‫שלט רחוק‬
‫בעזרת השלט רחוק ניתן לנעול‬
‫ולשחרר את נעילת דלתות הרכב‪,‬‬
‫כולל תא מטען‪ ,‬ממרחק של‬
‫עד‪ 10-‬מטרים‪ .‬אין צורך לכוון‬
‫את השלט לעבר הרכב לשם‬
‫הפעלת המערכת‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫ואורות החניה יהבהבו בכדי‬
‫שתדע שהרכב פתוח‪.‬‬
‫מפתח המשולב בשלט רחוק‬
‫הערה‪:‬‬
‫אסור שקו השידור יהיה חסום‬
‫על ידי עצם מתכתי‪.‬‬
‫שחרור הדלתות ותא המטען‬
‫לחץ על לחצן ‪( ) UNLOCK‬‬
‫ושחרר אותו‪ ,‬פעם – לשחרור‬
‫דלת הנהג בלבד‪ ,‬או פעמיים –‬
‫לשחרור כל הדלתות ודלת תא‬
‫מטען‪.‬‬
‫(‬
‫כאשר הלחצן ‪) UNLOCK‬‬
‫לחוץ‪ ,‬תדלק תאורת פנים הרכב‬
‫‪30‬‬
‫שחרור דלת הנהג‪/‬כל הדלתות‬
‫בלחיצה ראשונה‬
‫ניתן לתכנת מערכת זאת לשחרור‬
‫כל הדלתות בלחיצה הראשונה‬
‫של הלחצן ‪ ,( ) UNLOCK‬בכדי‬
‫להפעיל אפשרות זו בצע את‬
‫הפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪ ‬ברכב המצויד במרכז מידע‬
‫לשנות‬
‫ניתן‬
‫אלקטרוני‪,‬‬
‫אפשרות זו דרך מרכז המידע‬
‫– ראה פרק ‪ ,4‬פעולות מרכז‬
‫המידע האלקטרוני‪.‬‬
‫‪ ‬ברכב שאינו מצויד במרכז‬
‫מידע בצע את הפעולות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫(‬
‫לחץ על לחצן ‪) LOCK‬‬
‫והחזק למשך ‪ 4‬שניות לפחות‬
‫אך לא יותר מ‪ 10-‬שניות‪ .‬אל‬
‫תרפה מהלחצן‪ .‬לחץ על לחצן‬
‫( ואל תשחרר‬
‫‪) UNLOCK‬‬
‫את הלחיצה‪.‬‬
‫שחרר את שני הכפתורים בו‪-‬‬
‫זמנית‪.‬‬
‫בדוק את פעולת השלט על ידי‬
‫(‬
‫לחיצה על לחצנים ‪) LOCK‬‬
‫ו‪ ,( ) UNLOCK -‬כאשר אתה‬
‫מחוץ לרכב‪.‬‬
‫חזור על פעולות אלו על‪-‬מנת‬
‫לשנות שוב אפשרות זו‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫(‬
‫לחיצה על לחצן ‪) LOCK‬‬
‫בעודך ברכב תדרוך את מערכת‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫האזעקה‪ .‬האזעקה תישמע בעת‬
‫פתיחת הדלת‪ .‬כדי להשביתה‬
‫(‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ‪) UNLOCK‬‬
‫דרך גישה מוארת )אם מותקנת(‬
‫הפנסים הראשיים נשארים‬
‫דולקים למשך ‪ 90‬שניות לאחר‬
‫שוחררה‬
‫הדלתות‬
‫שנעילת‬
‫באמצעות השלט רחוק‪ .‬ניתן‬
‫לתכנת את משך הזמן באמצעות‬
‫מרכז המידע האלקטרוני )‪.(EVIC‬‬
‫נעילת הדלתות ודלת תא מטען‬
‫לחץ ושחרר את לחצן ‪LOCK‬‬
‫בשלט על מנת לנעול את כל‬
‫האיתות‬
‫אורות‬
‫הדלתות‪.‬‬
‫יהבהבו‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫אורות‬
‫בזמן‬
‫נעילה‪/‬‬
‫הבהוב‬
‫שחרור‬
‫אפשרות זאת תגרום להבהוב‬
‫האורות עם נעילת הדלתות‬
‫בשלט הרחוק או פתיחתן‪ .‬ניתן‬
‫להפעיל או לבטל את האפשרות‬
‫הזאת‪ .‬בצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪ ‬ברכב המצויד במרכז מידע‬
‫לבטל‬
‫ניתן‬
‫אלקטרוני‪,‬‬
‫אפשרות זו דרך מרכז המידע‬
‫– ראה פרק ‪ ,4‬פעולות מרכז‬
‫המידע האלקטרוני‪.‬‬
‫‪ ‬ברכב שאינו מצויד במרכז‬
‫מידע בצע את הפעולות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫(‬
‫‪ .1‬לחץ על לחצן ‪) UNLOCK‬‬
‫למשך ‪ 4‬עד ‪ 10‬שניות‪ .‬בזמן‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫שלחצן ‪ UNLOCK‬לחוץ‬
‫)לאחר לחיצה של ‪ 4‬שניות(‬
‫לחץ על לחצן ‪.LOCK‬‬
‫‪ .2‬שחרר את שני הלחצנים בו‬
‫זמנית‪.‬‬
‫‪ .3‬בדוק את פעולת הנורות‬
‫בהיותך מחוץ לרכב‪ ,‬ע"י‬
‫לחיצה על לחצן ‪,( ) LOCK‬‬
‫כאשר מתג ההתנעה נמצא‬
‫במצב ‪ LOCK‬והמפתח מחוץ‬
‫למתג ההתנעה‪.‬‬
‫‪ .4‬חזור על פעולות אלו על‪-‬מנת‬
‫לשנות שוב אפשרות זו‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫לחיצה על לחצן ‪ LOCK‬בעודך‬
‫ברכב תדרוך את מערכת‬
‫האזעקה‪ .‬האזעקה תישמע בעת‬
‫פתיחת הדלת‪ .‬כדי להשביתה‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫לחץ על לחצן ‪ UNLOCK‬בשלט‪.‬‬
‫תכנות שלטים נוספים‬
‫אם יש צורך‪ ,‬פנה למוסך השירות‬
‫לרכישת שלט‪/‬מפתח נוסף‪.‬‬
‫החלפת סוללות השלט‬
‫הסוללה המומלצת להחלפה היא‬
‫‪.CR2032‬‬
‫‪ .1‬אם בשלט מורכב בורג‪ ,‬הברג‬
‫אותו החוצה‪ .‬כאשר צד‬
‫השלט המכיל את הלחצנים‬
‫פונה כלפי מטה‪ ,‬השתמש‬
‫במברג שטוח כדי להפריד את‬
‫שני החלקים של גוף השלט‪.‬‬
‫בעת הפרוק הקפד לא לפגוע‬
‫באטם‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫‪ .2‬הוצא את הסוללות והחלף‬
‫אותן באחרות‪ .‬הימנע מלגעת‬
‫עם‬
‫החדשות‬
‫בסוללות‬
‫האצבעות‪ .‬שמני העור פוגעים‬
‫בסוללות‪ .‬אם נגעת בסוללה‪,‬‬
‫נקה אותה עם אלכוהול‪.‬‬
‫‪ .3‬הרכבת בית המשדר מתבצעת‬
‫שני‬
‫ובהידוק‬
‫בלחיצה‬
‫החצאים יחד‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם בשלט יש בורג‪ ,‬הברג אותו‬
‫עד שהחצאים יתפסו ויתהדקו‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫מידע כללי‬
‫המשדר והמקלטים פועלים‬
‫בתדר של ‪ 433.92‬מגה הרץ‪.‬‬
‫‪ ‬מתקן זה אינו גורם להפרעות‬
‫מזיקות‪.‬‬
‫‪ ‬המתקן חייב לקבל כל הפרעה‪,‬‬
‫כולל הפרעה שיכולה לגרום‬
‫להפעלה לא רצויה‪.‬‬
‫כאשר השלט רחוק אינו פועל‬
‫ממרחק סביר‪ ,‬עליך לבדוק את‬
‫שתי האפשרויות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬סוללות חלשות בשלט‪ .‬אורך‬
‫החיים הצפוי לסוללות הוא‬
‫לפחות ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ .2‬הרכב נמצא בקרבה למקור‬
‫שידור כמו מגדל לשידורי‬
‫רדיו‪ ,‬משדר בשדה תעופה‪,‬‬
‫בסיס צבאי או סוג מסוים של‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫מכשירי רדיו ניידים לשימוש‬
‫אזרחי‪.‬‬
‫נעילת דלתות‬
‫נעילה ידנית של הדלתות‬
‫השתמש בלחצן הנעילה הידנית‬
‫של הדלת לנעילתה מתוך הרכב‪.‬‬
‫אם הלחצן במצב נעילה בעת‬
‫סגירת הדלת‪ ,‬היא תינעל‪ .‬לכן‪,‬‬
‫לפני סגירת הדלת‪ ,‬וודא‬
‫שהמפתחות אינם בתוך הרכב‪.‬‬
‫מתג נעילה ידנית של הדלת‬
‫‪33‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫אזהרה!‬
‫לעולם אל תשאיר ילדים או בעלי‬
‫חיים ברכב חונה במזג אוויר חם‪.‬‬
‫עולה‬
‫ברכב‬
‫הטמפרטורה‬
‫לגרום‬
‫ועלולה‬
‫במהירות‬
‫לפגיעות‪.‬‬
‫לביטחונך ולמען הבטיחות בעת‬
‫תאונה‪ ,‬בנהיגה נעל את דלתות‬
‫הרכב‪ ,‬וכן בעת חנייה ובעזיבתך‬
‫הרכב‪.‬‬
‫לפני עזיבתך את הרכב‪ ,‬הפעל‬
‫את בלם החניה‪ ,‬העבר את ידית‬
‫בורר ההילוכים למצב חניה‬
‫והוצא את המפתח ממתג‬
‫ההתנעה‪ .‬בעוזבך את הרכב וודא‬
‫כי הוא נעול‪.‬‬
‫לעולם אל תשאיר ילדים לבד‬
‫ברכב או בקרבת רכב שאינו נעול‪.‬‬
‫השארת ילדים ברכב ללא‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫השגחה היא מסוכנת‪ .‬הילד‪ ,‬או‬
‫אחרים‪ ,‬עלולים להיפגע‪ .‬מנע‬
‫מילדים מלגעת בבלם החניה‪,‬‬
‫בדוושת הבלם‪ ,‬או בבורר‬
‫ההילוכים‪.‬‬
‫אסור להשאיר את המפתחות‬
‫במתג ההתנעה או בקרבת הרכב‬
‫ואסור להשאיר את הרכב כאשר‬
‫מתג ההתנעה במצב ‪ ACC‬או‬
‫‪ .ON/RUN‬ילד יכול להפעיל את‬
‫החלונות החשמליים‪ ,‬בקרות‬
‫אחרות או לגרום לתזוזת הרכב‪.‬‬
‫רכב שאינו נעול עלול להיגנב‪.‬‬
‫הוצא תמיד את המפתח ממתג‬
‫ההתנעה ונעל את כל הדלתות‬
‫כאשר עוזבים את הרכב ללא‬
‫השגחה‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫נעילה חשמלית של הדלתות‬
‫על לוח המתגים של דלת הנהג‬
‫והנוסע מלפנים ממוקם מתג‬
‫לנעילת דלתות‪ .‬לחץ על המתג‬
‫כדי לנעול או לשחרר את‬
‫הדלתות ודלת תא המטען‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫כדי למנוע את נעילת המפתח‬
‫בתוך הרכב‪ ,‬מתג נעילת הדלתות‬
‫לא יפעל כאשר מפתח הרכב‬
‫נמצא במתג ההתנעה ו‪/‬או כאשר‬
‫הקדמיות‬
‫מהדלתות‬
‫אחת‬
‫פתוחות‪ .‬ישמע צלצול בכדי‬
‫להזכיר לך ששכחת את המפתח‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫מתגים על לוח דלת הנהג‬
‫‪ -1‬שחרור‬
‫‪ -2‬נעילה‬
‫נעילת דלתות אוטומטית‬
‫)אם מותקנת(‬
‫אפשרות נעילת הדלתות אינה‬
‫פעילה עם קבלת הרכב‪ .‬כאשר‬
‫היא פועלת‪ ,‬דלתות הרכב‬
‫תינעלנה באון אוטומטי כאשר‬
‫מהירות הרכב תהיה גבוהה מ‪24-‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫קמ"ש‪ .‬ניתן להפעיל או לבטל‬
‫אפשרות זאת במוסך השירות‪.‬‬
‫‪ .5‬הדלתות לא היו נעולות קודם‬
‫לכן‪.‬‬
‫שחרור נעילת דלתות אוטומטית‬
‫ביציאה‬
‫דלתות הרכב תשתחררנה באופן‬
‫אוטומטי ברכבים בעלי נעילה‬
‫חשמלית אם‪:‬‬
‫‪ .1‬שחרור אוטומטי של הדלתות‬
‫מופעל‪.‬‬
‫תכנות שחרור נעילת דלתות‬
‫אוטומטית ביציאה‬
‫יש אפשרות להפעיל או לבטל את‬
‫הנעילה האוטומטית של הדלתות‬
‫באופן הבא‪:‬‬
‫‪ ‬ברכב המצויד במרכז מידע‬
‫לשנות‬
‫ניתן‬
‫אלקטרוני‪,‬‬
‫אפשרות זו דרך מרכז המידע‬
‫– ראה פרק ‪ ,4‬פעולות מרכז‬
‫המידע האלקטרוני‪.‬‬
‫‪ ‬ברכב שאינו מצויד במרכז‬
‫מידע בצע את הפעולות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬סגור את כל הדלתות והכנס‬
‫את המפתח למתג ההתנעה‪.‬‬
‫‪ .2‬תיבת ההילוכים‬
‫והרכב‬
‫משולבת‬
‫למהירות של‪ 0-‬קמ"ש‪.‬‬
‫הייתה‬
‫חזר‬
‫‪ .3‬בורר הילוכים נמצא באחד‬
‫מהמצבים ‪) NEUTRAL‬סרק(‬
‫או ‪) PARK‬חניה(‪.‬‬
‫‪ .4‬דלת הנהג נפתחה‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫‪ .2‬תוך ‪ 15‬שניות‪ ,‬סובב את מתג‬
‫ההתנעה ממצב ‪ LOCK‬למצב‬
‫‪ ON‬וחזרה למצב ‪5 LOCK‬‬
‫פעמים וסיים כאשר המתג‬
‫נמצא במצב ‪) LOCK‬אל‬
‫תתניע את המנוע(‪.‬‬
‫‪ .3‬תוך ‪ 30‬שניות לחץ על לחצן‬
‫שחרור הדלתות בכדי לשחרר‬
‫את נעילת הדלתות‪.‬‬
‫‪ .4‬צליל בודד יציין את סיום‬
‫התכנות‪.‬‬
‫‪ .5‬להחזרת האפשרות למצבה‬
‫הקודם‪ ,‬בצע שוב פעולות‬
‫אלו‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם לא נשמע צליל בודד בסיום‬
‫התהליך‪ .‬כלומר‪ ,‬התהליך לא‬
‫בוצע כראוי והמערכת לא שמרה‬
‫את השינוי הנדרש‪ .‬יש לחזור על‬
‫הפעולות שנית‪.‬‬
‫נעילת בטיחות לילדים בדלתות‬
‫אחוריות )אם מותקנת(‬
‫כדי לספק סביבה בטוחה לילדים‬
‫קטנים היושבים במושב האחורי‪,‬‬
‫הדלתות האחוריות מצוידות‬
‫במערכת נעילת בטיחות לילדים‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫"נעול" או "משוחרר" בהתאם‬
‫לצורך‪.‬‬
‫‪ .3‬בצע את אותה פעולה בדלת‬
‫האחורית הנגדית‪.‬‬
‫פעולת נעילת הבטיחות לילדים‬
‫מיקום נעילת בטיחות לילדים‬
‫לנעילה או שחרור של מערכת‬
‫נעילת בטיחות לילדים‬
‫‪ .1‬פתח את הדלת האחורית‪.‬‬
‫‪ .2‬הכנס את קצה המפתח לתוך‬
‫המנעול וסובב אותו למצב‬
‫אזהרה!‬
‫מנע מהנוסעים להילכד ברכב‬
‫בעת התנגשות‪ .‬זכור שכאשר‬
‫לילדים‬
‫הבטיחות‬
‫נעילת‬
‫מופעלת‪ ,‬ניתן לפתוח את‬
‫הדלתות האחוריות רק מבחוץ‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ליציאת חרום‪ ,‬כאשר המערכת‬
‫מופעלת‪ ,‬משוך את לחצן הנעילה‬
‫‪36‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫של הדלת כלפי מעלה )למצב‬
‫משוחרר(‪ ,‬הורד את החלון כלפי‬
‫מטה ופתח את הדלת באמצעות‬
‫הידית החיצונית‪.‬‬
‫חלונות חשמליים‬
‫)אם מותקנים(‬
‫מתגים של חלונות חשמליים‬
‫על לוח דלת הנהג מותקנים‬
‫מתגים ששולטים על כל ארבעת‬
‫החלונות החשמליים‪ .‬על כל דלת‬
‫נוסע מותקן מתג ששולט רק על‬
‫החלון הנמצא בדלת זו‪ .‬החלונות‬
‫החשמליים יופעלו רק אם מתג‬
‫ההתנעה נמצא במצב ‪ON/RUN‬‬
‫או ‪.ACC‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬ברכב ללא מרכז מידע‬
‫אלקטרוני‪ ,‬ניתן להפעיל את‬
‫החלונות החשמליים במשך‬
‫‪ 45‬שניות לאחר העברת מתג‬
‫ההתנעה למצב ‪.LOCK‬‬
‫הדלתות‬
‫אחת‬
‫פתיחת‬
‫הקדמיות תבטל פעולה זו‪.‬‬
‫‪ ‬ברכב הכולל מרכז מידע‬
‫אלקטרוני‪ ,‬ניתן להפעיל את‬
‫החלונות החשמליים למשך‬
‫עד ‪ 10‬דקות לאחר העברת‬
‫מתג ההתנעה למצב ‪.LOCK‬‬
‫הדלתות‬
‫אחת‬
‫פתיחת‬
‫הקדמיות תבטל פעולה זו‪.‬‬
‫ניתן לקבוע את משך הזמן‬
‫במרכז המידע האלקטרוני‪.‬‬
‫ראה פרק ‪/4‬מרכז מידע‬
‫אלקטרוני‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫אזהרה!‬
‫אין להשאיר ילדים ברכב כאשר‬
‫המפתח נמצא במתג ההתנעה‪.‬‬
‫נוסעים‪ ,‬ובמיוחד ילדים‪ ,‬עלולים‬
‫להילכד בחלונות החשמליים‪.‬‬
‫הדבר עלול להוביל לפגיעה‪.‬‬
‫מיקום מתג הפעלת החלון‬
‫החשמלי‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פתיחה אוטומטית של חלון הנהג‬
‫מתג חלון הנהג מאפשר פתיחת‬
‫חלון באופן אוטומטי‪ .‬לחץ על‬
‫המתג מעבר למעצור‪ ,‬שחרר‬
‫והחלון ירד באופן אוטומטי‪ .‬לחץ‬
‫שנית על המתג מעלה או מטה‬
‫ואפשרות זו תתבטל‪.‬‬
‫מתג נעילת החלונות‬
‫מתג נעילת החלונות ממוקם על‬
‫לוח דלת הנהג מאפשר לבטל את‬
‫הפעלת החלונות מהדלתות‬
‫האחרות‪ .‬לחץ על מתג נעילת‬
‫החלונות כדי להפעיל אפשרות‬
‫זאת‪ .‬לחיצה נוספת על המתג‬
‫תבטל את האפשרות של נעילת‬
‫החלונות‪.‬‬
‫מתג נעילת החלונות‬
‫תא המטען‬
‫הערה‪:‬‬
‫המפתח שמשמש להתנעת‬
‫המנוע משמש גם לפתיחה או‬
‫נעילה של דלתות הרכב ותא‬
‫מטען‪.‬‬
‫לשחרור דלת תא המטען‪ ,‬הכנס‬
‫את המפתח למנעול תא המטען‬
‫וסובב אותו ימינה )עבור הדגמים‬
‫בעלי נעילה ידנית בלבד(‪ .‬אפשר‬
‫‪38‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫לפתוח את תא המטען גם על ידי‬
‫שלט רחוק או בהפעלת מתגי‬
‫הנעילה החשמלית של הדלתות‬
‫הממוקמים בלוח דלת הנהג‪.‬‬
‫מערכת הנעילה המרכזית )אם‬
‫מותקנת( גם היא ניתנת להפעלה‬
‫ממנעול דלת תא המטען‪.‬‬
‫לאחר הפתיחה‪ ,‬דלת תא המטען‬
‫ניתנת לסגירה או פתיחה ללא‬
‫שימוש במפתח‪ .‬לפתיחת דלת תא‬
‫המטען לחץ על המנעול והרם את‬
‫הדלת בתנועה אחת‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫ללשונית המנעול בעת תקלה‬
‫במערכת החשמל‪.‬‬
‫ידית דלת תא המטען‬
‫הערה‪:‬‬
‫במקרה של תקלה חשמלית‪ ,‬או‬
‫כאשר השלט רחוק לא מתפקד‪,‬‬
‫הכנס את המפתח למנעול בדלת‬
‫וסובב אותו ימינה‪ .‬פתח והרם‬
‫את הדלת באמצעות הידית‪.‬‬
‫למרות שלדלת תא מטען אין‬
‫מערכת לפתיחה מתוך הרכב‪ ,‬על‬
‫הצד הפנימי של הדלת קיים‬
‫פתח בעל כיסוי שמאפשר גישה‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬אין לנסוע כאשר דלת תא‬
‫המטען פתוחה‪ .‬גזי פליטה‬
‫רעילים עשויים לחדור‬
‫לחלל הרכב ולגרום פגיעה‬
‫בנהג ובנוסעים‪.‬‬
‫‪ ‬כאשר יש צורך לנהוג עם‬
‫דלת תא מטען פתוחה‪ ,‬וודא‬
‫שכל החלונות סגורים‬
‫ומפוח בקרת האקלים‬
‫במהירות הגבוהה ביותר‪.‬‬
‫אין להשתמש במצב של‬
‫סחרור אוויר‪.‬‬
‫דלת תא המטען הפתוחה נשענת‬
‫על בוכנות ממולאות גז‪ .‬בכל‬
‫‪39‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫פוחת‬
‫הגז‬
‫לחץ‬
‫אופן‪,‬‬
‫בטמפרטורות נמוכות‪ ,‬ולכן יתכן‬
‫הצורך לסייע לבוכנות בפתיחה‬
‫במזג אוויר קר‪.‬‬
‫התקני ריסון לנוסעים‬
‫התקני ריסון הם אמצעי בטיחות‬
‫חשוב ביותר המותקן ברכבך‪.‬‬
‫התקני הריסון כוללים‪:‬‬
‫לנהג‬
‫בטיחות‬
‫‪ ‬חגורות‬
‫ולנוסעים עם ‪ 3‬נקודות עגינה‪.‬‬
‫‪ ‬כריות אוויר מתקדמות לנהג‬
‫ולנוסע שמלפנים‪.‬‬
‫‪ ‬משענות ראש אקטיביות‬
‫במשענות‬
‫הממוקמות‬
‫המושבים הקדמיים )אם‬
‫מותקנים(‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪ ‬כריות אוויר בצורת וילון לנהג‬
‫ולנוסעים ליד החלונות‪.‬‬
‫קרא בעיון רב את המידע בנושא‬
‫על מנת לדעת כיצד להשתמש‬
‫בהתקני הריסון בצורה נכונה‬
‫ולשמור על בטיחותך ובטיחות‬
‫הנוסעים ברכב‪.‬‬
‫‪ ‬הגה ועמוד הגה סופגי אנרגיה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫כריות האוויר הקדמיות הן‬
‫בעלות פריסה רב שלבית‪ .‬זה‬
‫מאפשר לכריות להתנפח במידה‬
‫המתאימה לעוצמת ההתנגשות‪.‬‬
‫‪ ‬כריות אוויר צידיות לנהג‬
‫ולנוסע במושב הקדמי )אם‬
‫מותקנות(‪.‬‬
‫‪ ‬מגני בירכיים לנהג ולנסוע‬
‫מלפנים‪.‬‬
‫‪ ‬קדם מותחנים‬
‫הבטיחות‬
‫הקדמיים‪.‬‬
‫לחגורות‬
‫במושבים‬
‫‪ ‬כל חגורות הבטיחות )פרט‬
‫לנהג( ברכבך מותאמות‬
‫לקשירת מושב בטיחות לילד‬
‫וכוללות מנגנון ‪) ALR‬אם‬
‫מותקן(‪.‬‬
‫אנא קרא פרק זה בעיון מאחר‬
‫והוא מסביר כיצד לחבר את‬
‫התקני הריסון בצורה הטובה‬
‫ביותר למען בטחון הנוסעים‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫אזהרה!‬
‫במקרה של תאונה‪ ,‬אתה‬
‫והנוסעים עלולים להיפגע‬
‫קשות אם אינכם חגורים היטב‪.‬‬
‫אתה עלול לפגוע במכלולי הרכב‬
‫או בנוסעים האחרים ואפילו‬
‫להיזרק מהרכב‪ .‬וודא תמיד‬
‫שכולם חגורים היטב עם‬
‫חגורות בטיחות תקינות‪.‬‬
‫יש לחגור חגורת בטיחות גם אם‬
‫אתה נהג מיומן ואפילו בנסיעות‬
‫קצרות‪ .‬יתכן ונהג אחר יפגע בך‪.‬‬
‫תאונה יכולה להתרחש ברחוב‬
‫ליד הבית או מחוץ להעיר‪.‬‬
‫מחקרים מראים שחגורות‬
‫חיים‪.‬‬
‫מצילות‬
‫הבטיחות‬
‫התאונות הקשות ביותר נגרמו‬
‫כתוצאה של הזרקות מהרכב‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫חגורות הבטיחות מפחיתות‬
‫באופן משמעותי את הסיכון‬
‫לפגיעה בחלקי הרכב הפנימיים‬
‫ולהזרקות מהרכב‪ .‬וודא שכולם‬
‫ברכב חגורים היטב עם חגורות‬
‫הבטיחות לפני כל נסיעה‪.‬‬
‫חגורת מותניים‪/‬כתף‬
‫לכל המושבים ברכב יש חגורת‬
‫מותניים‪/‬כתף‪.‬‬
‫מתקן המתיחה של חגורות‬
‫הבטיחות ננעל במקרה של‬
‫בלימת פתע או התנגשות‪ .‬במצב‬
‫רגיל רצועת הכתף חופשית‬
‫ואפשר להתאים אותה לתנוחת‬
‫הישיבה‪.‬‬
‫במקרה של התנגשות החגורה‬
‫ננעלת ומונעת תנועה חופשית של‬
‫הנוסע‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אזהרה!‬
‫להסיע‬
‫ביותר‬
‫מסוכן‬
‫נוסעים באזור תא המטען‪,‬‬
‫מבפנים או מחוץ לרכב‪.‬‬
‫בזמן ההתנגשות אנשים‬
‫שנוסעים באזורים אלו‬
‫עלולים להיפגע‪.‬‬
‫אין להסיע נוסעים בכל‬
‫אזור של רכבך אם אין בו‬
‫מושב וחגורת בטיחות‪.‬‬
‫וודא כי כל הנוסעים חגורים‬
‫כראוי לפני הנסיעה‪.‬‬
‫חגירה לא נכונה של חגורות‬
‫הבטיחות היא מסוכנת‪.‬‬
‫במקרה של התנגשות‬
‫עלולות להיגרם פגיעות‬
‫חמורות אם החגורה לא‬
‫נחגרת בצורה הנכונה‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫שלא‬
‫החגורה‬
‫‪ ‬חגירת‬
‫היא‬
‫הנכון‬
‫במקומה‬
‫של‬
‫במקרה‬
‫מסוכנת‪.‬‬
‫התנגשות עלולות להיגרם‬
‫פגיעות חמורות ואתה יכול‬
‫להחליק מתחת לחגורה‪.‬‬
‫עקוב אחר ההוראות הבאות‬
‫לחגירה נכונה של חגורות‬
‫הבטיחות‪.‬‬
‫‪ ‬אסור לחגור שני אנשים עם‬
‫חגורת בטיחות אחת‪ .‬הם‬
‫עלולים להתנגש אחד בשני‬
‫בזמן תאונה ולהיפגע באופן‬
‫חמור‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫של‬
‫חגורת‬
‫הוראות שימוש‬
‫מותניים‪/‬כתף‬
‫‪ .1‬הכנס לרכב וסגור את‬
‫הדלתות‪ .‬הישען לאחור וכוון‬
‫את המושב‪.‬‬
‫‪ .2‬אבזם חגורת הבטיחות נמצא‬
‫מעל משענת המושב‪ .‬אחוז בו‬
‫ומשוך את החגורה במידה‬
‫שתספיק בכדי להעבירה‬
‫סביב מותניך‪.‬‬
‫‪ .3‬לאחר שמשכת את החגורה‬
‫במידה מספקת‪ ,‬הכנס את‬
‫האבזם לחלקו הנגדי עד‬
‫שתשמע נקישה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫נעילת חגורת הבטיחות‬
‫משיכת חגורת הבטיחות‬
‫‪42‬‬
‫אזהרה!‬
‫הקפד לנעול את אבזם‬
‫החגורה לתוך החלק הנגדי‬
‫הקרוב אליך‪.‬‬
‫חגורה רופפת מדי לא תגן‬
‫מספקת‪.‬‬
‫במידה‬
‫עליך‬
‫במקרה של בלימת פתע‬
‫אתה עלול לנוע קדימה‬
‫ולהיפגע‪ .‬חגור את החגורה‬
‫בצורה מותאמת ונכונה‪.‬‬
‫אסור לחגור את החגורה‬
‫מתחת לבית השחי‪ .‬זה מאוד‬
‫מסוכן‪ .‬בזמן התנגשות גופך‬
‫עלול להיחבט במשטחים‬
‫הרכב‬
‫של‬
‫הפנימיים‬
‫ולהגביר את סכנת הפגיעה‬
‫בראש ובצוואר‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫חגורה‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫העוברת מתחת לבית השחי‬
‫עלולה לגרום לפגיעות‬
‫פנימיות‪ .‬חגור את החגורה‬
‫מעל הכתף‪ ,‬משום שהכתף‬
‫חזקה יותר מהצלעות ויכולה‬
‫לספוג מהלומות בצורה‬
‫טובה יותר‪.‬‬
‫‪ ‬חגורת כתף שעוברת מאחורי‬
‫גבך לא תגן עליך מפגיעות‬
‫בזמן התנגשות‪ .‬יש סיכוי‬
‫גדול יותר לפגיעת ראש‪ .‬יש‬
‫לחגור את חגורת המותניים‬
‫וגם את חגורת הכתף‪.‬‬
‫‪ .4‬הנח את חגורת המותניים‬
‫לרוחב המותניים‪ ,‬מתחת‬
‫לבטן‪ .‬משוך מעט את חגורת‬
‫הכתף בכדי להדק את חגורת‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫המותניים‪ .‬כדי להרפות את‬
‫חגורת המותניים במידה והיא‬
‫הדוקה מדי‪ ,‬הטה את האבזם‬
‫ומשוך את חגורת המותניים‪.‬‬
‫חגורת מותניים מותאמת‬
‫כנדרש מקטינה את סכנת‬
‫החלקתך מתחתיה בזמן‬
‫התנגשות‪.‬‬
‫הידוק חגורת הבטיחות‬
‫‪43‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬חגורת מותניים הנחגרת‬
‫גבוה מדי עלולה להגדיל את‬
‫בזמן‬
‫הפגיעה‬
‫סכנת‬
‫התנגשות‪ .‬הקפד לחגור‬
‫אותה נמוך ככל האפשר‬
‫ובצורה מותאמת‪.‬‬
‫‪ ‬הקפד על כך שחגורת‬
‫תהיה‬
‫לא‬
‫הבטיחות‬
‫מפותלת‪ .‬בזמן התנגשות‬
‫היא עלולה לגרום לפגיעה‪.‬‬
‫אם אינך יכול לישר את‬
‫חגורה המפותלת עליך‬
‫לפנות למוסך השירות‪.‬‬
‫‪ .5‬הנח את חגורת הכתף על‬
‫החזה כך שתרגיש בנוח והיא‬
‫לא תהיה מונחת על הצוואר‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫מתקן המתיחה יהדק אותה‬
‫במידה נכונה‪.‬‬
‫‪ .6‬כדי לשחרר את החגורה לחץ‬
‫על הכפתור האדום בחלק‬
‫נגדי של אבזם‪ .‬החגורה‬
‫תימשך באופן אוטומטי‬
‫למצב מאוחסן‪ .‬במידת‬
‫הצורך הורד מעט את האבזם‬
‫בכדי לאפשר לחגורה לחזור‬
‫למקומה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫חגורה פרומה או קרועה עשויה‬
‫להתנתק בזמן ההתנגשות‬
‫ולהשאיר אותך ללא הגנה‪.‬‬
‫בדוק את המערכת באופן שוטף‪,‬‬
‫חפש חתכים‪ ,‬פרימה או חלקים‬
‫רופפים‪ .‬החלף מיידית חלקים‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫פגומים‪ .‬אין לפרק או להכניס‬
‫שינויים המערכת‪ .‬יש להחליף‬
‫את מערכת חגורות הבטיחות‬
‫במידה וניזוקו בזמן תאונה‬
‫)מותח עקום‪ ,‬קרעים באריגה‬
‫וכו'(‪.‬‬
‫נקודת עיגון עליונה מתכוננת של‬
‫חגורת כתף‬
‫חגורת הכתף של המושבים‬
‫הקדמיים ניתנת לכוונון כלפי‬
‫מעלה או מטה כדי שתהיה‬
‫מונחת כראוי‪ .‬לחץ על כפתור‬
‫השחרור כדי לשחרר את העיגון‪,‬‬
‫והזז את החגורה כלפי מעלה או‬
‫מטה למצב המתאים ביותר‬
‫עבורך‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫הערה‪:‬‬
‫נקודת עיגון עליונה מתכוננת של‬
‫חגורת הכתף הינה בעלת אפשרות‬
‫"העלאה קלה"‪ .‬אפשרות זו‬
‫מאפשרת את הרמת נקודת העיגון‬
‫העליונה ללא צורך בלחיצה על‬
‫לחצן השחרור‪ .‬כדי לוודא שנקודת‬
‫העיגון נעולה במקומה‪ ,‬הזז את‬
‫העיגון כלפי מטה כדי לוודא שהוא‬
‫נעול היטב‪.‬‬
‫נקודת עיגון מתכווננת‬
‫‪44‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫ככלל‪ ,‬אם אתה נמוך הממוצע‪,‬‬
‫עדיף מצב חגורה נמוך יותר‪ .‬אם‬
‫אתה גבוה מהממוצע‪ ,‬עדיף מצב‬
‫חגורה גבוה יותר‪ .‬כאשר סיימת‬
‫את הכוונון הזז את העיגון כלפי‬
‫מטה כדי לוודא שהוא נעול‬
‫היטב‪.‬‬
‫במושב האחורי‪ ,‬זוז למרכז‬
‫המושב בכדי להרחיק את חגורת‬
‫הכתף מהצוואר‪.‬‬
‫הוראות הפעלה של חגורת‬
‫כתף‪/‬מותניים אמצעית של מושב‬
‫אחורי‪.‬‬
‫חגורת כתף‪/‬מותניים אמצעית של‬
‫מושב אחורי מאופיינת ע"י ‪3‬‬
‫נקודות אחיזה‪ ,‬סגר ואבזם‪ .‬זה‬
‫מאפשר לה להתנתק מהעוגן‬
‫התחתון כאשר המושב מקופל‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫ניתן לאכסן את האבזם הקטן‬
‫וחגורת הכתף בפנל הימני ליתר‬
‫נוחות‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫‪ .3‬העבר את החגורה מעבר‬
‫למשענת הראש הימנית‪.‬‬
‫‪ .1‬הוצא את האבזם הקטן‬
‫והרגיל מתוך נקודת האחסון‬
‫בצד הימני האחורי ימני של‬
‫הפנל‪.‬‬
‫ארוכה‬
‫החגורה‬
‫‪ .4‬כאשר‬
‫מספיק‪ ,‬הכנס את האבזם‬
‫הקטן אל תוך החלק הנגדי‬
‫הקטן עד שתישמע נקישה‪.‬‬
‫‪ .2‬אחוז באבזם הקטן ומשוך‬
‫את החגורה מעבר למושב‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫‪ .5‬השען לאחור במושב‪ ,‬החלק‬
‫את האבזם הרגיל על החגורה‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫כפי שנדרש בכדי‬
‫תעקוף את מותניך‪.‬‬
‫שהיא‬
‫ארוכה‬
‫החגורה‬
‫‪ .6‬כאשר‬
‫מספיק‪ ,‬הכנס את האבזם אל‬
‫תוך החלק הנגדי עד שנשמעת‬
‫נקישה‪.‬‬
‫‪ .7‬מקם את חגורת המותן על‬
‫המותנים מתחת לבטן‪ .‬משוך‬
‫מעלה את חגורת הכתף כדי‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫למתוח את חגורת המותניים‪.‬‬
‫בכדי לשחררה‪ ,‬אם היא‬
‫קצרה מדי‪ ,‬משוך אותה‪.‬‬
‫חגורה הדוקה היטב מקטינה‬
‫את סכנת החלקה מתחתיה‬
‫בזמן התנגשות‪.‬‬
‫המתיחה יבטל כל חופש‬
‫מיותר בחגורה‪.‬‬
‫‪ .9‬בכדי לשחרר את החגורה‪,‬‬
‫לחץ על הכפתור האדום שעל‬
‫החלק הנגדי‪.‬‬
‫‪ .8‬מקם את חגורת הכתף על‬
‫החזה כך שתרגיש בנוח ולא‬
‫תהיה על הצוואר‪ .‬מתקן‬
‫‪ .10‬בכדי לנתק את האבזם הקטן‬
‫מתוך החלק הנגדי‪ ,‬לאכסון‪.‬‬
‫הכנס את האבזם הרגיל‬
‫לתוך הכפתור השחור בחלק‬
‫העליון של החלק הנגדי‬
‫‪46‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫הקטן‪ .‬החגורה תחזור באופן‬
‫אוטומטי למצב האחסון‬
‫שלה‪ .‬אם ישנו צורך‪ ,‬החלק‬
‫את האבזם על החגורה כדי‬
‫לאפשר למנגנון המתיחה‬
‫למשוך אותה עד הסוף‪ .‬החזר‬
‫את האבזם הקטן למקומו על‬
‫הפנל‪.‬‬
‫יישור חגורה מפותלת‬
‫השתמש בתהליך הבא כדי לישר‬
‫חגורה מפותלת‪:‬‬
‫‪ .1‬מקם את לשונית הנעילה‬
‫קרוב ככל האפשר לנקודת‬
‫העיגון‪.‬‬
‫‪ .2‬במרחק של ‪ 15-30‬ס"מ מעל‬
‫ללשונית אחוז בחגורה וסובב‬
‫אותה ב‪ 180-‬מעלות כדי לצור‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫קיפול שמתחיל ליד לשונית‬
‫הנעילה‪.‬‬
‫‪ .3‬החלק כלפי מעלה את לשונית‬
‫הנעילה מעל הכפל באריג‪.‬‬
‫האריג המקופל חייב לעבור‬
‫דרך החריץ בלוח הנעילה‬
‫‪ .4‬המשך להחליק את האבזם‬
‫מעלה עד שהחגורה תתיישר‪.‬‬
‫חגורות הבטיחות במושבי‬
‫הנוסעים‬
‫במושבי‬
‫הבטיחות‬
‫חגורות‬
‫הנוסעים מאובזרות במותחני‬
‫נעילה אוטומטיים )‪ (ALR‬אשר‬
‫משמשים לעגון בבטחה מערכות‬
‫ריסון לילדים‪ .‬למידע נוסף‬
‫התייחס לסעיף "התקנת התקני‬
‫‪47‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫ריסון לילדים באמצעות חגורות‬
‫הבטיחות של הרכב" בפרק זה‪.‬‬
‫הטבלה מגדירה את הסוג של‬
‫האפשרות לכל מושב ברכב‪.‬‬
‫שורת‬
‫משבים‬
‫ראשונה‬
‫שורת‬
‫מושבים‬
‫שנייה‬
‫נהג‬
‫אמצע נוסע‬
‫‪N/A‬‬
‫‪N/A‬‬
‫‪ALR‬‬
‫‪ALR‬‬
‫‪ALR‬‬
‫‪ALR‬‬
‫‪ - N/A ‬ללא ‪ALR‬‬
‫‪ - ALR ‬מותחני נעילה אוטומטיים‬
‫אם הנוסע יושב במושב המאובזר‬
‫במותחני נעילה אוטומטיים בעת‬
‫נסיעה רגילה‪:‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫משוך את חגורת הבטיחות‬
‫מספיק בכדי להקיף את הנוסע‬
‫במושב על מנת מלהימנע‬
‫מהפעלת מצב של פעולת מותחני‬
‫אם‬
‫האוטומטיים‪.‬‬
‫הנעילה‬
‫המותחנים הופעלו תישמע רעש‬
‫של נקישות עם משיכת החגורה‪.‬‬
‫אפשר לחגורת הבטיחות לחזור‬
‫עד הסוף למקומה בתוך המנגנון‬
‫ולאחר מכן משוך שוב את‬
‫החגורה מספיק בכדי לחגור את‬
‫הנוסע‪ .‬החלק את האבזם אל תוך‬
‫התפס עד אשר תישמע נקישה‪.‬‬
‫מצב נעילה אוטומטית )‪(ALR‬‬
‫)אם מותקן(‬
‫במצב זה‪ ,‬חגורת הכתף ננעלת‬
‫באופן אוטומטי‪ .‬במצב זה עדיין‬
‫ניתן למתוח אורך עודף‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫מצב הנעילה‬
‫של החגורה‪.‬‬
‫האוטומטי קיים עבור כל מושבי‬
‫הרכב המאובזרים בחגורות‬
‫מותן‪/‬כתף‪ .‬השתמש במצב נעילה‬
‫אוטומטית בשימוש עם מושב‬
‫בטיחות לילד במושב האחורי‬
‫האמצעי‪ .‬ילד מתחת לגיל ‪12‬‬
‫חייב להיות חגור במושב האחורי‬
‫בהתקן ריסון מתאים‪.‬‬
‫השימוש במצב נעילה אוטומטית‬
‫‪ .1‬חגור את חגורת המותניים‪/‬‬
‫כתף‪.‬‬
‫‪ .2‬אחוז בחגורת הכתף ומשוך‬
‫אותה החוצה לכל אורכה‪.‬‬
‫‪ .3‬אפשר את חזרת החגורה‪.‬‬
‫במצב זה תשמע נקישה‬
‫‪48‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫המציינת שהחגורה במצב‬
‫נעילה אוטומטית‪.‬‬
‫מצב‬
‫נעילה‬
‫כיצד לבטל‬
‫אוטומטית‬
‫נתק את חגורת המותניים‪/‬כתף‬
‫ואפשר את חזרתה המלאה כדי‬
‫הנעילה‬
‫מצב‬
‫את‬
‫לבטל‬
‫האוטומטית והפעלת מצב נעילת‬
‫החירום‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬חובה להחליף את מכלול‬
‫החגורה והמותחן אם אחד‬
‫מהם אינו פועל כנדרש‪.‬‬
‫‪ ‬אי החלפת מכלול החגורה‬
‫להגדיל‬
‫עלול‬
‫והמותחן‬
‫את הסיכון של פגיעה‬
‫בהתנגשות‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫של‬
‫חגורות‬
‫קדם‪-‬מותחנים‬
‫בטיחות‬
‫חגורות בטיחות של המושבים‬
‫הקדמיים מצוידים במתקן קדם‪-‬‬
‫שתוכנן לבטל את‬
‫מתיחה‬
‫החופש בחגורה במקרה של‬
‫התנגשות‪ .‬מתקן זה משפר את‬
‫ביצועי החגורה ע"י כך שהוא‬
‫מבטיח שהחגורה תהיה מהודקת‬
‫היטב מסביב לנוסע מוקדם ככל‬
‫האפשר במקרה של התנגשות‪.‬‬
‫קדם‪-‬מותחנים פועלים ביעילות‬
‫ללא תלות במימדי הנוסע כולל‬
‫מושבי בטיחות של ילדים‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫מתקן זה אינו מהווה תחליף‬
‫לחגירה נכונה של החגורה ע"י‬
‫הנוסע‪ .‬חגורת הבטיחות צריכה‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫להיות מונחת היטב ובצורה‬
‫מהודקת‪.‬‬
‫הקדמי הוא מסגרת עם חומר רך‬
‫והאחורי עשוי פלסטיק מעוצב‪.‬‬
‫קדם‪-‬המותחנים מופעלים ע"י‬
‫יחידת הבקרה של בקרת ריסון‬
‫הנוסעים‪ .‬מתקנים אלה מיועדים‬
‫לשימוש חד פעמי‪ ,‬בדומה לכריות‬
‫האוויר‪.‬‬
‫שבעקבותיה‬
‫תאונה‬
‫לאחר‬
‫מופעלות כריות האוויר וקדם‪-‬‬
‫להחליפם‬
‫יש‬
‫המותחנים‪,‬‬
‫בחדשים‪.‬‬
‫הראש‬
‫משענות ראש אקטיביות‬
‫)אם מותקנות(‬
‫משענות הראש הללו לא ניתנות‬
‫לזיהוי חיצוני אלא רק על ידי‬
‫בחינה של המשענות‪ .‬משענות‬
‫הראש נחלקות לשני חלקים‬
‫‪49‬‬
‫משענות‬
‫פעולת‬
‫האקטיביות‬
‫מערכת בקרת הריסון ברכב‬
‫קובעת את חומרת ההתנגשות או‬
‫את הכוח הדרוש להפעלת‬
‫משענות הראש האקטיביות לנהג‬
‫ולנוסע‪.‬‬
‫כאשר משענות הראש מופעלות‬
‫עקב התנגשות‪ ,‬החלק הקדמי של‬
‫המשענת מתרחב על מנת לגשר‬
‫על המרחק הנוצר בין הראש‬
‫למשענת ובכך להקטין את‬
‫החבטה‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫הערה‪:‬‬
‫הראש‬
‫משענות‬
‫פעולת‬
‫האקטיביות יכולה להתרחש או‬
‫לא להתרחש בעת פגיעות צד או‬
‫פגיעות קדמיות‪ .‬אך אם לאחר‬
‫הפגיעה הראשונה התרחשה גם‬
‫פגיעה מאחור המערכת תופעל‬
‫בהתאם לעוצמת ההתנגשות‪.‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫החלק הקדמי של משענת‬
‫הראש‪.‬‬
‫גב המושב‪.‬‬
‫החלק האחורי של משענת‬
‫הראש‪.‬‬
‫מוטות החיבור של משענת‬
‫הראש‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫ניתן לזהות אם המשענות הופעלו‬
‫באופן ברור כאשר נראה שהם נעו‬
‫קדימה )כפי שמופיע בסעיף ‪.(3‬‬
‫‪ .1‬אחוז את המשענת כשאתה‬
‫יושב על המושב האחורי‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫אין לנסוע ברכב עד אשר כל‬
‫הנוסעים כיוונו את משענות‬
‫הראש בהתאם לגובהם על מנת‬
‫למנוע נזק לצוואר בזמן תאונה‪.‬‬
‫אתחול מצב משענות הראש‬
‫האקטיביות‬
‫אם משענות הראש האקטיביות‬
‫הופעלו יש להחזירן למצב‬
‫ההתחלתי לפני נסיעה נוספת‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫מיקום הידיים על המשענת‬
‫‪ .2‬מקם את הידיים על הצד העליון‬
‫של המשענת בצורה נוחה‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫‪ .3‬דחוף כלפי מטה ולאחר מכן‬
‫משוך אחורה את משענת הראש‬
‫ולמטה בכדי לחבר את מנגנון‬
‫הנעילה‪.‬‬
‫‪ - 3‬לחיצה מטה לנעילת המשענת‬
‫‪ - 1‬תנועה למטה‬
‫‪ - 2‬תנועה אחורה‬
‫‪ .4‬החלק הקדמי של משענת‬
‫הראש צריך להיצמד ולהינעל‬
‫בתוך החלק הפלסטי האחורי‬
‫של המשענת‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫משענת הראש במצב רגיל‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם אתה מתקשה לטפל‬
‫במשענת הראש האקטיבית אנא‬
‫פנה למוסך שירות מורשה בלבד‬
‫מטעמי בטיחות‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫מערכת תזכורת חגורת בטיחות‬
‫תזכורת זו נועדה להזכיר לנהג‬
‫ולנוסע שלידו )אם מותקנת(‬
‫לחגור את חגורת הבטיחות‪.‬‬
‫אם חגורת הבטיחות של הנהג לא‬
‫נחגרה כאשר מהירות הרכב עולה‬
‫על ‪ 8‬קמ"ש‪ ,‬תופעל התזכורת‬
‫לחגירת חגורות הבטיחות‪ .‬על‬
‫הנהג להזכיר גם לשאר היושבים‬
‫ברכב לחגור את חגורות‬
‫הבטיחות ‪ .‬צליל ישמע ונורית‬
‫החיווי של חגורת הבטיחות‬
‫תדלק עד שהנהג יחגור את חגורת‬
‫הבטיחות שלו‪ .‬התזכורת תופעל‬
‫מחדש אם הנהג יתיר את חגורת‬
‫הבטיחות ומהירות הרכב גבוהה‬
‫מ‪ 8-‬קמ"ש‪.‬‬
‫התזכורת למושב הנוסע הקדמי‬
‫אינה פועלת באם המושב לא‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫מאוכלס‪ .‬ייתכן והתזכורת תופיע‬
‫אם יהיה מטען כבד מספיק על‬
‫המושב‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫גם כאשר מערכת התזכורת‬
‫הקולית לחגורת הבטיחות‬
‫בוטלה‪ ,‬נורית ההתרעה של‬
‫חגורת הבטיחות תישאר דולקת‬
‫אם חגורת הבטיחות של הנהג‬
‫אינה חגורה‪.‬‬
‫חגורות בטיחות ואישה הרה‬
‫מומלץ לאישה הרה לחגור חגורת‬
‫בטיחות‪ .‬לשמור על בטיחות האם‬
‫היא הדרך הטובה ביותר לשמור‬
‫על בטיחות התינוק‪.‬‬
‫אישה הרה צריכה לחגור את‬
‫חגורת המותניים לרוחב הירכיים‬
‫‪52‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫וקרוב ככל האפשר למותניים‪.‬‬
‫החגורה צריכה להיות נמוכה כדי‬
‫שלא תהיה מונחת לרוחב השלד‪.‬‬
‫בצורה זאת כוח ההתנגשות ייספג‬
‫בעצמות המותניים החזקות‪.‬‬
‫כריות אוויר )‪(SRS‬‬
‫ברכב מותקנות כריות אוויר‬
‫מתקדמות לנהג ולנוסע במושב‬
‫הקדמי כתוספת למערכת הריסון‬
‫באמצעות חגורות הבטיחות‪.‬‬
‫כרית האוויר של הנהג מותקנת‬
‫בגלגל ההגה‪ .‬כרית האוויר של‬
‫הנוסע מותקנת בלוח המחוונים‬
‫מעל תא הכפפות‪ .‬המילים‬
‫‪ SRS/AIRBAG‬מוטבעות על‬
‫כיסויי כריות האוויר לזיהוי‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫מיקום כריות האוויר ומגני‬
‫הברכיים‬
‫‪ -1‬כריות אוויר מתקדמות לנהג‬
‫ולנוסע‬
‫‪ -2‬מגני ברכיים‬
‫כריות אוויר קדמיות תוכננו‬
‫להתנפח בשלבים‪ .‬זה מאפשר‬
‫לכרית האוויר להתנפח לגדלים‬
‫שונים לפי עוצמת ההתנגשות‬
‫ומימדי הנוסע‪ .‬המערכת מחוברת‬
‫גם לחיישן חגורת הבטיחות אשר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פורס את כרית האוויר בהתאם‬
‫להידוק חגורת הנהג ו‪/‬או הנוסע‪.‬‬
‫ברכב מותקנות גם כריות אוויר‬
‫מסוג וילון‪ ,‬להגנת הנהג‬
‫והנוסעים היושבים ליד חלון‪.‬‬
‫כריות אלו ממוקמות מעל‬
‫החלונות הצדדיים‪ .‬גם הן‬
‫מסומנות במילים ‪.SRS/AIRBAG‬‬
‫יתכן ורכבך מאובזר גם בכריות‬
‫אוויר צידיות המותקנות בצידי‬
‫המושבים‪ .‬כריות אוויר אלו‬
‫מגבירות את ההגנה מפגיעות צד‪.‬‬
‫במידה ורכבך מצויד בכריות‬
‫אוויר אלו תוכל לראות תווית‬
‫מתאימה בצד המושב‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫הערה‪:‬‬
‫יתכן שלא תזהה את כיסוי‬
‫כריות האוויר מסוג וילון‪ ,‬אבל‬
‫במקרה של תאונה‪ ,‬הם ייפתחו‬
‫על מנת לאפשר לכריות האוויר‬
‫להתנפח‪.‬‬
‫לאחר פתיחת כרית אוויר יש‬
‫לגשת מיד למוסך מורשה‪.‬‬
‫רכיבי מערכת כריות האוויר‬
‫יתכן ומערכת כריות האוויר‬
‫ברכבך כוללת‪:‬‬
‫‪ ‬בקר מערכת ריסון )‪.(ORC‬‬
‫‪ ‬נורית אזהרה לכריות אוויר‪.‬‬
‫‪ ‬הגה ומוט הגה‪.‬‬
‫‪ ‬לוח מחוונים‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪ ‬רפידות ברכיים‪.‬‬
‫‪ ‬כרית אוויר מתקדמת לנהג‪.‬‬
‫‪ ‬כרית אוויר מתקדמת לנוסע‬
‫במושב הקדמי‪.‬‬
‫‪ ‬כריות אוויר צידיות‪.‬‬
‫‪ ‬כריות אוויר מסוג "וילון" ‪.‬‬
‫‪ ‬חיישני‬
‫וצידיים‪.‬‬
‫תאוצה‬
‫קדמיים‬
‫‪ ‬קדם מותחנים לנהג ולנוסע‬
‫במושב הקדמי וחיישן אבזם‬
‫חגורת הבטיחות‪.‬‬
‫כריות אוויר קדמיות מתקדמות‬
‫מערכת כריות האוויר הקדמיות‬
‫המתקדמת מנפחת את כריות‬
‫האוויר בצורה רב שלבית על פי‬
‫חומרת ההתנגשות המזוהה על‬
‫ידי בקר הריסון )‪ (ORC‬וחיישני‬
‫התנגשות בחזית הרכב‪ .‬ניפוח‬
‫השלב הראשון מתחיל מיד עם‬
‫זיהוי התנגשות המצריך את‬
‫ניפוח הכריות‪ .‬תזמון השלב השני‬
‫קובע את עוצמת הניפוח לפי‬
‫עוצמת ההתנגשות‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬אין להניח חפצים על מכסי‬
‫כריות האוויר או בסביבתן‪,‬‬
‫במקרה של תאונה כריות‬
‫האוויר עלולות להיפתח‬
‫והחפצים עלולים לגרום‬
‫לפגיעות קשות‪.‬‬
‫‪ ‬אין להניח חפצים על מכסי‬
‫‪54‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫כריות האוויר או בסביבתן‬
‫ואל תנסה לפתוח אותן‬
‫ביד‪ .‬הכיסויים מתוכננים‬
‫להיפתח רק בעת התנפחות‬
‫הכריות‪ .‬אתה עלול לגרום‬
‫נזק לכריות ולהיפגע‪.‬‬
‫‪ ‬אין לחתוך‪ ,‬לקדוח או‬
‫להתעסק עם מגני הברכיים‪.‬‬
‫‪ ‬אין להתקין או לקבע‬
‫אביזרים כגון‪ :‬נוריות אזעקה‬
‫או רכיבי סטריאו שונים‬
‫למגני הברכיים‪.‬‬
‫כריות אוויר בצידי המושבים‬
‫)אם מותקנות(‬
‫כריות מסוג זה מבטיחות הגנה‬
‫מפני התנגשות צידית לנוסעים‬
‫במושבים הצדדיים מלפנים‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫הכריות מסומנות על ידי תווית‬
‫המוצמדת למושבים הקדמיים‪.‬‬
‫תווית סימון כריות‬
‫במושבים הקדמיים‬
‫אוויר‬
‫כריות צדדיות מסוג וילון‬
‫כריות מסוג זה מבטיחות הגנה‬
‫מפני התנגשות צדית לנוסעים‬
‫במושבים הצדדיים מלפנים‬
‫ומאחור‪ .‬כריות וילון מתנפחות‬
‫בסמוך לראש הנוסע ומקטינות‬
‫את האפשרות של פגיעת ראש‬
‫כתוצאה מהתנגשות צדית‪.‬‬
‫הכריות מתנפחות כלפי מטה‬
‫ומכסות את שני החלונות שבצד‬
‫הפגיעה‪.‬‬
‫כאשר כריות האוויר מתנפחות‬
‫הן יוצאות דרך התפר הצידי של‬
‫המושב‪ .‬כל כרית נפתחת באופן‬
‫עצמאי לפי כיוון ועוצמת הפגיעה‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫מיקום סימון כריות האוויר מסוג‬
‫ווילון‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬יתכן וכיסויי כריות האוויר לא‬
‫יבלטו לעין מתוך הריפוד‬
‫הפנימי‪ ,‬אבל הם ייפתחו על‬
‫מנת לאפשר את ניפוח הכריות‪.‬‬
‫‪ ‬קירבה מוגזמת לכריות האוויר‬
‫בזמן פתיחתן עלולה לגרום‬
‫לפגיעה קשה ואף למוות‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫חיישנים‬
‫כוללת‬
‫המערכת‬
‫הסמוכים לנוסעים מלפנים‬
‫ומאחור שיכולים לנפח את‬
‫הכריות במקרה של התנגשות‬
‫בעוצמה שמצריכה את ניפוח‬
‫הכריות‪.‬‬
‫רפידות הברכיים‬
‫רפידות הברכיים מסייעות להגן‬
‫על הברכיים ולמקם את הנהג‬
‫והנוסע מלפנים בתנוחה הנוחה‬
‫ביותר בעת התנפחות כריות‬
‫האוויר הקדמיות‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫אין להסיע פעוטות בכסא תינוק‬
‫הפונה לאחור במושב הקדמי‬
‫כאשר כרית האוויר פועלת‪.‬‬
‫התנפחות כרית האוויר במצב זה‬
‫עלולה לגרום לפגיעה חמורה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬אם רכבך מצויד בכריות‬
‫אוויר מסוג וילון‪ ,‬אל תערום‬
‫מטען שיחסום את מיקום‬
‫כריות הוילון‪ .‬אזור זה צריך‬
‫להישאר פנוי מכל מכשול‪.‬‬
‫‪ ‬אין לשים כיסויי מושבים‪,‬‬
‫לתלות או להצמיד חפצים על‬
‫הדלתות או בקרבתן‪ .‬הם‬
‫עלולים לפגוע בך בעת‬
‫התנפחות כריות הצד‪.‬‬
‫יחד עם חגורות הבטיחות וקדם‬
‫האוויר‬
‫כריות‬
‫המותחנים‪,‬‬
‫הקדמיות וכריות הוילון פועלות‬
‫ביחד עם רפידות הברכיים כדי‬
‫לספק הגנה מוגברת עבור הנהג‬
‫והנוסע במושב הקדמי‪.‬‬
‫ילדים שאינם גדולים מספיק‬
‫לחגור את חגורת הבטיחות‬
‫היטב‪ ,‬יש לחגור בהתקן ריסון‬
‫מתאים במושב האחורי‪ .‬ילדים‬
‫גדולים מספיק לחגור את חגורת‬
‫הבטיחות צריכים לשבת במושב‬
‫האחורי חגורים היטב בחגורת‬
‫הבטיחות‪ .‬לעולם אל תאפשר‬
‫לילד להזיז את חגורת הבטיחות‬
‫מהחזה אל מאחורי הגב או אל‬
‫מתחת ליד‪.‬‬
‫להלן מספר צעדים בהם אתה‬
‫יכול לנקוט בכדי להפחית את‬
‫הסיכון לפגיעה מכריות האוויר‪:‬‬
‫‪ .1‬ילדים מתחת לגיל ‪ 12‬צריכים‬
‫לשבת תמיד במושב האחורי‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫קרא את הוראות מושב הריסון‬
‫בכדי לוודא שימוש נכון‪.‬‬
‫‪ .2‬כל הנוסעים חייבים לחגור‬
‫את חגורות הבטיחות שלהם‬
‫היטב‪.‬‬
‫‪ .3‬מושבי הנהג והנוסע הקדמי‬
‫צריכים להיות מכוונים‬
‫אחורה ככל שניתן בכדי‬
‫לאפשר את פתיחת כריות‬
‫האוויר המתקדמות באופן‬
‫חופשי וללא נזק‪.‬‬
‫‪ .4‬אין להישען על הדלת או‬
‫החלון‪ .‬אם ברכבך קיימות‬
‫כריות אוויר צידיות והן‬
‫יפתחו הן יפתחו בינך לבין‬
‫החלון בחוזקה‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫‪ .5‬אם יש צורך לשנות את‬
‫מערכת כריות האוויר ברכבך‬
‫בכדי להתאימה לאדם נכה‪,‬‬
‫פנה למוסך השירות‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫הסתמכות על מערכת כריות‬
‫האוויר בלבד עלולה להוביל‬
‫יותר‬
‫חמורות‬
‫לפגיעות‬
‫במקרה של תאונה‪ .‬כריות‬
‫האוויר פועלות ביחד עם‬
‫חגורות הבטיחות בכדי להגן‬
‫עליך ככל שניתן‪ .‬בתאונות‬
‫מסוימות‪ ,‬כריות האוויר לא‬
‫יפתחו כלל‪ .‬חגור את חגורות‬
‫הבטיחות תמיד‪.‬‬
‫‪ ‬קרבה מוגזמת לגלגל ההגה‬
‫או ללוח המחוונים בזמן‬
‫האוויר‬
‫פתיחת כריות‬
‫‪57‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬הקדמיות המתקדמות עלולה‬
‫להוביל לפגיעות חמורות‪.‬‬
‫כריות האוויר זקוקות למרחב‬
‫בכדי להתנפח‪ .‬השען אחורה‬
‫במרחק של זרוע לפחות מלוח‬
‫המחוונים או גלגל ההגה‪.‬‬
‫‪ ‬כריות האוויר הצידיות‬
‫צריכות גם הן מרחב‬
‫התנפחות‪ .‬אל תשען על‬
‫הדלת או החלון בזמן‬
‫הנסיעה‪ .‬שב זקוף במרכז‬
‫המושב‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫בקרות וחיישני מערכת כריות‬
‫האוויר‬
‫בקר ריסון נוסעים )‪(ORC‬‬
‫מערכת בקר ריסון הנוסעים‬
‫מהווה חלק ממערכת הבטיחות‬
‫הנדרשת ע"י תקנות רשמיות‪.‬‬
‫בקר ריסון הנוסעים קובע באם‬
‫ההתנגשות‪ ,‬חזיתית או צדית‪,‬‬
‫הינה מספיק חמורה בכדי‬
‫להפעיל את מערכת כריות‬
‫האוויר הקדמיות או הצדיות‪ .‬על‬
‫סמך אותות מהחיישנים‪ ,‬מפעיל‬
‫בקר ריסון נוסעים מרכזי‬
‫אלקטרוני ‪ -‬על פי הנדרש מסוג‬
‫ההתנגשות ‪ -‬את כריות האוויר‬
‫הקדמיות‪ ,‬הכריות הצדיות ו‪/‬או‬
‫את קדם המותחנים של חגורות‬
‫הבטיחות הקדמיות‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫הקדמית‬
‫האוויר‬
‫כרית‬
‫המתקדמת הינה חלק משלים‬
‫לחגורות הבטיחות‪ ,‬רכיבים אלו‬
‫תוכננו לתת הגנה מרבית בזמן‬
‫תאונה‪ .‬כרית האוויר הקדמית‬
‫לא תוכננה לתת הגנה בתאונות‬
‫שהתרחשו מאחור‪ ,‬מהצד או‬
‫בהתהפכות‪.‬‬
‫לא בכל תאונה חזיתית יופעלו‬
‫כריות האוויר הקדמיות‪ ,‬גם אם‬
‫נגרם נזק לרכב במהלך התאונה‪.‬‬
‫לדוגמא – תאונה זוויתית ברכב‪.‬‬
‫למרות זאת‪ ,‬תלוי בסוג ומיקום‬
‫התאונה ברכב‪ ,‬יתכן וכריות‬
‫האוויר הקדמיות יפתחו גם‬
‫בתאונה עם רכב קטן שיגרום‬
‫להאטה חזקה‪.‬‬
‫לא בכל תאונת צד יופעלו כריות‬
‫האוויר הצידיות‪ ,‬פתיחת כריות‬
‫‪58‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫בסוג‬
‫ובעוצמת‬
‫הצד תלויה‬
‫התאונה‪.‬‬
‫חגירת חגורות הבטיחות חשובה‬
‫לשיפור הבטיחות שלך ברכב בכל‬
‫סוג של תאונה‪ ,‬לשמירה על‬
‫מיקומך במושב ועל המרחק‬
‫מכרית האוויר‪.‬‬
‫הבקר בודק את המוכנות של‬
‫חלקי המערכת האלקטרוניים‬
‫בכל פעם שמתג ההתנעה מובא‬
‫למצב ‪ START‬או ‪ .ON/RUN‬אם‬
‫מפתח ההתנעה נמצא במצב‬
‫‪ ACC ,OFF‬או שאינו נמצא במתג‬
‫ההתנעה‪ ,‬כריות האוויר לא‬
‫יופעלו‪.‬‬
‫בקר ריסון נוסעים כולל גם‬
‫מערכת גיבוי שתנפח את כריות‬
‫האוויר גם אם המצבר חלש או‬
‫נותק לפני ניפוח הכריות‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫כמו כן‪ ,‬הבקר מדליק את‬
‫נורית האזהרה של כריות‬
‫האוויר בלוח המחוונים למשך ‪4‬‬
‫עד ‪ 8‬שניות מרגע הפעלת מתג‬
‫ההתנעה לבדיקת תקינותה‪,‬‬
‫ומכבה אותה לאחר בדיקת‬
‫התקינות‪ .‬במידה ותתגלה תקלה‬
‫באחד מרכיבי המערכת‪ ,‬נורית‬
‫כריות האוויר תידלק רגעית או‬
‫ברציפות‪ .‬צליל התרעה יחיד‬
‫יישמע במידה והנורית נדלקת‬
‫לאחר ההתנעה‪.‬‬
‫הבקר מכיל גם תוכנת אבחון‬
‫שתדליק את נורית כריות האוויר‬
‫בלוח המחוונים אם מתגלית‬
‫תקלה‪ .‬תוכנת האבחון מאחסנת‬
‫בזיכרון את אופי התקלה‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫אזהרה!‬
‫התעלמות מנורית האזהרה של‬
‫כריות האוויר בלוח המחוונים‬
‫פירושה שכריות האוויר לא יגנו‬
‫עליך בעת התנגשות‪ .‬אם הנורית‬
‫לא נדלקה‪ ,‬נשארת דולקת לאחר‬
‫התנעת הרכב או נדלקת תוך כדי‬
‫נסיעה‪ ,‬דאג מיד לבדיקת מערכת‬
‫כריות האוויר‪.‬‬
‫מנגנון ניפוח כריות האוויר של‬
‫הנהג והנוסע במושב הקדמי‬
‫כריות האוויר ומנגנון הניפוח‬
‫נמצאים במרכז גלגל ההגה ובצד‬
‫ימין של לוח המחוונים‪ .‬כאשר‬
‫מערכת הבקרה מזהה התנגשות‬
‫הדורשת הפעלה של כריות‬
‫האוויר‪ ,‬ישלח אות ליחידות‬
‫הניפוח‪ .‬כמות גדולה של גז לא‬
‫‪59‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫רעיל מוזרמת מיד בכדי לנפח את‬
‫כריות האוויר הקדמיות‪ .‬מידות‬
‫ניפוח שונות אפשריות לפי‬
‫חומרת ההתנגשות וממדי הנוסע‪.‬‬
‫מכסי כריות האוויר ניתקים‬
‫האוויר‬
‫וכריות‬
‫ממקומם‬
‫מתנפחות‪ .‬כריות אלה מתנפחות‬
‫למצב סופי תוך ‪ 50‬עד ‪ 70‬אלפיות‬
‫השנייה‪ .‬לאחר מכן כריות האוויר‬
‫דרך‬
‫במהירות‬
‫מתרוקנות‬
‫נקבוביות באריג ממנו עשויות‬
‫הכריות‪ .‬באופן זה‪ ,‬לא נגרמות‬
‫הפרעות לבקרה על הרכב‪.‬‬
‫אוויר‬
‫מנגנוני ניפוח כריות‬
‫צידיות במושבים הקדמיים‬
‫)אם מותקנים(‬
‫כריות האוויר הצידיות תוכננו‬
‫לפעול רק בפגיעות צד מסוימות‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫בקר ריסון הנוסעים )‪ (ORC‬קובע‬
‫אם יש צורך בפתיחת כרית‬
‫האוויר בצד הנפגע על פי חומרת‬
‫הפגיעה‪.‬‬
‫במידה וחומרת הפגיעה וסוג‬
‫הפגיעה דורשים את פתיחת‬
‫כריות האוויר‪ ,‬כמות גדולה של גז‬
‫לא רעיל מופעלת על מנת לנפח‬
‫את כריות האוויר‪ .‬כריות האוויר‬
‫המושבים‬
‫מצידי‬
‫יוצאות‬
‫הקדמיים לכיוון המרווח בין‬
‫המושבים לדלתות‪ .‬כריות האוויר‬
‫מתנפחות תוך ‪ 10‬אלפיות‬
‫השנייה‪ .‬כריות אוויר אלו פועלות‬
‫במהירות גבוהה מאד ובעוצמה‬
‫כזאת שעלולה לפגועה בנוסעים‬
‫אם הם לא יושבים כראוי או אם‬
‫קיים חפץ באזור פתיחת כריות‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫האוויר‪ .‬הן מהוות סכנה בעיקר‬
‫לילדים‪.‬‬
‫מנגנוני ניפוח כריות אוויר מסוג‬
‫וילון‬
‫כריות אוויר אלו תוכננו כדי‬
‫לפעול רק בהתנגשויות צד או‬
‫בהתהפכות‪ .‬מערכת בקרת‬
‫הריסון מזהה אם התנגשות הצד‬
‫חמורה מספיק בכדי לנפח את‬
‫כריות האוויר הצדדיות‪ .‬יחידת‬
‫בקרת כריות האוויר הצדדיות‬
‫תזהה גם התהפכות‪ .‬בהתנגשויות‬
‫צד מתונות עד חמורות‪ ,‬יחידת‬
‫הניפוח של כריות האוויר בצידו‬
‫הפגוע של הרכב מופעלת‬
‫ומשחררת כמות של גז בלתי‬
‫רעיל‪ .‬כרית וילון החלון תנתק‬
‫את מכסי כריות האוויר‬
‫‪60‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫ממקומם ותכסה את שטח‬
‫החלון‪ .‬כריות אלה מתנפחות‬
‫למצב סופי תוך ‪ 30‬אלפיות‬
‫השנייה‪ .‬כריות האוויר מסוג‬
‫וילון מתנפחת במהירות גבוהה‬
‫מאוד ובעוצמה שיכולה לפגוע בך‬
‫אם אינך יושב כראוי או אם‬
‫חפצים מונחים באזור בו וילון‬
‫הצד מתנפח‪ .‬זה נוגע במיוחד‬
‫לילדים‪ .‬כריות החלון מתנפחות‬
‫למרחק של ‪ 9‬ס"מ מהחלון‪.‬‬
‫כריות האוויר לא יופעלו בכל‬
‫התנגשות‪ ,‬אלא רק כאשר‬
‫החיישנים מזהים התנגשות‬
‫מספיק חמורה המצריכה את‬
‫התנפחותן של כריות האוויר‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫חיישנים קדמיים וצדדיים‬
‫בהתנגשויות חזיתיות וצדיות‪,‬‬
‫חיישני המערכת מסייעים לבקר‬
‫ריסון נוסעים )‪ (ORC‬לקבוע את‬
‫התגובה המתאימה להתנגשות‪.‬‬
‫חיישנים נוספים קובעים את‬
‫מידת ניפוח הכריות‪.‬‬
‫מערכת תגובה משופרת לתאונה‬
‫אם כריות האוויר התנפחו לאחר‬
‫התנגשות והמערכת החשמלית‬
‫נשארת במצב פעיל‪ ,‬בקר ריסון‬
‫הנוסעים יקבע אם להפעיל את‬
‫מערכת התגובה המשופרת‪,‬‬
‫הכוללת‪:‬‬
‫‪ ‬הפסקת אספקת הדלק למנוע‪.‬‬
‫‪ ‬הפעלת איתות החירום עד‬
‫להתרוקנות המצבר או עד‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫המפתח‬
‫ממתג‬
‫להוצאת‬
‫ההתנעה‪.‬‬
‫‪ ‬הפעלת התאורה הפנימית‬
‫ברכב עד להתרוקנות המצבר‬
‫או עד להוצאת המפתח ממתג‬
‫ההתנעה‪.‬‬
‫‪ ‬פתיחת דלתות עם נעילה‬
‫חשמלית באופן אוטומטי‪.‬‬
‫אם כריות האוויר מתנפחות‬
‫מתוכננות‬
‫האוויר‬
‫כריות‬
‫להתרוקן מיד לאחר התנפחותן‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫כריות האוויר הקדמיות ו‪/‬או‬
‫הצידיות לא יופעלו בכל סוג של‬
‫התנגשות‪ .‬אין פרוש הדבר‬
‫שקיימת תקלה כלשהי במערכת‬
‫כריות האוויר‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫אם נקלעת לתאונה הדורשת‬
‫הפעלת כריות האוויר‪ ,‬עשויים‬
‫לקרות הדברים הבאים‪:‬‬
‫‪ ‬הניילון ממנו עשויות הכריות‬
‫עלול לפעמים לגרום לגירויים‬
‫או אדמומיות בעור הנוסעים‬
‫הכרית‪.‬‬
‫התנפחות‬
‫בעת‬
‫הגירויים דומים לכוויות‬
‫כתוצאה מחיכוך‪ .‬הם אינם‬
‫נגרמים כתוצאה ממגע של‬
‫חומר כימי ואינם תמידיים‬
‫ונרפאים במהירות‪ .‬אבל יחד‬
‫עם זאת‪ ,‬אם הפגיעות לא‬
‫נרפאו תוך מספר ימים או‬
‫שקיימות שלפוחיות‪ ,‬רצוי‬
‫לבקר במרפאה בהקדם‬
‫האפשרי‪.‬‬
‫‪ ‬כשהכריות מתרוקנות יראו‬
‫עשן‪.‬‬
‫דמויי‬
‫חלקיקים‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫חלקיקים אלה מקובלים‬
‫כחלק מהתהליך של הפעלת‬
‫החנקן הבלתי רעיל המשמש‬
‫לניפוח הכריות‪ .‬חלקיקים‬
‫זערוריים אלה יכולים להיות‬
‫הגורם לגירוי העור‪ ,‬עיניים או‬
‫האף והגרון‪ .‬במקרה ויש‬
‫גירויים בעור ובעיניים‪ ,‬שטוף‬
‫את האזור במים קרים‪ .‬לגבי‬
‫גירויים בגרון ובאף‪ ,‬פנה‬
‫לכיוון שיש בו אוויר צח‪ ,‬אם‬
‫הגירוי נמשך‪ ,‬פנה לרופא‪ .‬אם‬
‫חלקיקים אלה נדבקים‬
‫ללבוש‪ ,‬עקוב אחרי הוראות‬
‫הניקוי של יצרני הלבוש‪.‬‬
‫לא מומלץ לנהוג ברכב אחרי‬
‫שכריות האוויר הופעלו‪ .‬אם‬
‫בדרך תתרחש התנגשות נוספת‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫תיוותר‬
‫להגנה‪.‬‬
‫ללא‬
‫כריות‬
‫האוויר‬
‫אזהרה!‬
‫כריות אוויר וקדם‪-‬מותחנים‬
‫שהופעלו לא יוכלו להגן עליך‬
‫במקרה של התנגשות נוספת‪.‬‬
‫דאג להחלפת הכריות על ידי‬
‫מוסך מורשה בהקדם האפשרי‪.‬‬
‫הטיפול במערכת כריות האוויר‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬שינויים בחלקים כלשהם‬
‫של מערכת כריות האוויר‬
‫לכשל‬
‫לגרום‬
‫עלולים‬
‫בהפעלה בשעת הצורך‪ .‬אתה‬
‫עלול להיפגע ללא תמיכת‬
‫כריות האוויר‪ .‬אל תשנה את‬
‫‪62‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫תוסיף‬
‫ואל‬
‫הרכיבים‪,‬‬
‫סמלים ותוויות כלשהם על‬
‫הכיסוי האמצעי של גלגל‬
‫ההגה או על גבי החלק‬
‫הימני של לוח המחוונים‪.‬‬
‫אין לשנות את הפגוש‬
‫הקדמי או את מבנה הרכב‪.‬‬
‫‪ ‬אל תנסה לבצע תיקונים‬
‫כלשהם במערכת כריות‬
‫האוויר‪ ,‬אלא ע"י מוסך‬
‫שמוסמך לכך‪ .‬יש להודיע‬
‫לכל מי שמטפל ברכבך‬
‫שברכב מותקנות כריות‬
‫אוויר‪.‬‬
‫‪ ‬אל תנסה לשנות חלקים‬
‫כלשהם של מערכת כריות‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫האוויר‪ .‬זה עלול לגרום‬
‫לניפוח בלתי מתוכנן של‬
‫הכריות או לגרום לפעולה לא‬
‫תקינה‪ .‬הבא את הרכב‬
‫למוסך מורשה לצורך טיפול‬
‫בכריות האוויר‪ .‬אם יש צורך‬
‫לטפל במושב הנהג בצורה‬
‫כלשהי‪ ,‬יש לעשות זאת רק‬
‫במוסך מורשה‪ .‬אל תוסיף‬
‫אביזרים‬
‫למושב הנהג‬
‫שאינם מקוריים‪ .‬התאמת‬
‫האוויר‬
‫כריות‬
‫מערכת‬
‫צריכה‬
‫נכים‬
‫לאנשים‬
‫להתבצע רק במוסך מורשה‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫נורית אזהרה כריות האוויר‬
‫באופן כללי מערכת כריות‬
‫אוויר תוכננה כך שהיא לא‬
‫דורשת אחזקה שוטפת‪ .‬פנה‬
‫למוסך כאשר‪:‬‬
‫‪ ‬נורית כריות האוויר אינה‬
‫נדלקת לפרק זמן של ‪ 4‬עד ‪8‬‬
‫שניות מרגע הפעלת מתג‬
‫ההתנעה‪.‬‬
‫‪ ‬נורית כריות האוויר נשארת‬
‫דולקת לאחר פרק זמן זה‪.‬‬
‫‪ ‬נורית כריות האוויר נדלקת‬
‫ונשארת דולקת בזמן הנהיגה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם מד המהירות‪ ,‬מד סיבובי‬
‫המנוע או מחוונים אחרים‬
‫הקשורים למנוע אינם פועלים‪,‬‬
‫יתכן שגם מערכת הבקרה של‬
‫‪63‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫כריות האוויר )‪ (ORC‬אינה‬
‫פועלת וכריות האוויר לא יתנפחו‬
‫בשעת הצורך‪ .‬בדוק מיד את‬
‫תיבת הנתיכים והחלף אם‬
‫נתגלה נתיך שרוף‪ .‬ניתן לזהות‬
‫את נתיך כריות האוויר בעזרת‬
‫התווית המודבקת על מכסה‬
‫תיבת הנתיכים‪ .‬במידה והנתיך‬
‫תקין‪ ,‬יש לגשת מיד למוסך‬
‫מורשה‪.‬‬
‫רשם אירועים )‪(EDR‬‬
‫ברכבך קיים מתקן שרושם‬
‫במשך עד ‪ 30‬שניות מידע על‬
‫מאפיינים שונים במקרה של‬
‫תאונה‪ .‬המידע נרשם רק במקרה‬
‫של כמעט הפעלת כרית אוויר או‬
‫הפעלת כרית אוויר‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫מידע זה‪ ,‬בנוסף למידע אחר‬
‫שנאסף על התאונה המתרחשת‪,‬‬
‫יכול לעזור בחקר התאונה‪ .‬הוא‬
‫יכול לעזור ליצרן או לאחרים‬
‫ללמוד על הגורמים האפשריים‬
‫לתאונות ופגיעות הקשורות להן‬
‫על מנת לשפר את בטיחות כלי‬
‫הרכב‪.‬‬
‫רשימת המידע שנרשם‪:‬‬
‫‪ ‬כיצד מערכות מסוימות ברכב‬
‫תיפקדו‪.‬‬
‫‪ ‬האם חגורות הבטיחות של‬
‫הנהג והנוסעים היו מהודקות‪.‬‬
‫‪ ‬בכמה נלחצה דוושת ההאצה‬
‫או הבלמים אם בכלל‪.‬‬
‫‪ ‬באיזה מהירות נסע הרכב‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫מידע זה יכול לספק תובנות‬
‫נוספות על המצבים שגרמו‬
‫לתאונה ולפגיעות הנוסעים‪.‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫ריסון לילדים‬
‫כל נוסע ברכב חייב להיות חגור‪,‬‬
‫גם ילדים ותינוקות‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫המידע נרשם רק אם התקיימה‬
‫תאונה‪ .‬לא נרשמים נתונים כלל‬
‫בנסיעה רגילה ולא נרשמים‬
‫נתונים אישיים כגון שם‪ ,‬מין‪,‬‬
‫גיל ומיקום תאונה‪ .‬למרות זאת‪,‬‬
‫גורמי החוק יכולים להצליב את‬
‫המידע הנרשם ולהגיע לנתוני‬
‫הנהג‪.‬‬
‫על מנת לקרוא את המידע הזה‬
‫יש צורך בציוד מיוחד‪ .‬רק‬
‫סוכנויות החברה ויחידות חוק‬
‫מסוימות מצוידים במכשירים‬
‫אלו ויכולים לקרוא את הנתונים‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫ילדים עד גיל ‪ 12‬חייבים תמיד‬
‫להיות חגורים במושב האחורי‪.‬‬
‫באופן סטטיסטי‪ ,‬ילדים חגורים‬
‫כראוי בטוחים יותר במושבים‬
‫אחוריים‪ ,‬מאשר במושב הקדמי‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה!‬
‫אזהרת סכנה! אל תתקין‬
‫מושב תינוק הפונה אחורה על‬
‫גבי המושב הקדמי כאשר‬
‫כרית האוויר מופעלת!‬
‫בהתנגשות‪ ,‬ילד לא חגור‪,‬‬
‫אפילו תינוק‪ ,‬יכול "לעוף"‬
‫בתוך הרכב‪ .‬הכוח הנדרש‬
‫לאחוז בתינוק יכול להיות גדול‬
‫מיכולתך‪ .‬הילד ואחרים‬
‫עלולים להיפגע אנושות‪ .‬כל‬
‫ילד חייב להיות חגור על פי‬
‫מידותיו‪.‬‬
‫תינוקות וילדים קטנים‬
‫מומחי בטיחות ממליצים על‬
‫הסעת ילדים כשפניהם מופנים‬
‫לאחור עד לגיל שנתיים או עד‬
‫שהם מגיעים לגובה או למשקל‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫המתאים למגבלות מושב בטיחות‬
‫לילדים‪ .‬קיימים שני סוגי‬
‫התקנים המתאימים לסוג זה של‬
‫נסיעה‪ :‬מנשא לתינוקות ומושב‬
‫"מתקפל" לילד‪.‬‬
‫השימוש במנשא לתינוקות הוא‬
‫רק עם הפנים לאחור ועד‬
‫שהתינוק מגיע למגבלת המשקל‬
‫או הגובה של המנשא‪ .‬במתקן‬
‫"מתקפל" לשני הכיוונים‪ ,‬גבול‬
‫המשקל יכול להיות גדול יותר‬
‫אך עד גיל שנתיים‪ .‬שני הסוגים‬
‫חגורת‬
‫באמצעות‬
‫מעוגנים‬
‫המותן‪/‬כתף או באמצעות מערכת‬
‫העיגון להתקן ריסון ילדים‬
‫‪.ISOFIX‬‬
‫‪65‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬אסור להשתמש בהתקן‬
‫ריסון לילדים במושב הקדמי‬
‫ברכב בו מותקנת כרית אוויר‬
‫בצד הנוסע‪ ,‬כשפניהם‬
‫מופנות לאחור‪ .‬פריסת כרית‬
‫האוויר עלולה לגרום לפגיעה‬
‫חמורה לתינוק במצב זה‪.‬‬
‫התקנה לא נכונה של מושב‬
‫הבטיחות לילד יכולה לגרום‬
‫לכשל בתפקודו‪ .‬הוא יכול‬
‫להשתחרר בזמן ההתנגשות‪.‬‬
‫במקרה כזה הילד יכול‬
‫עקוב אחרי‬
‫להיפגע‪.‬‬
‫הוראות היצרן של כיסא‬
‫הבטיחות בזמן התקנתו‬
‫ברכב‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬כיסא בטיחות בו הילד יושב‬
‫עם גבו לכוון הנסיעה ניתן‬
‫להתקנה רק במושב האחורי‬
‫של רכב‪ .‬אחרת כרית האוויר‬
‫של הנוסע הקדמי עלולה‬
‫לפגוע בו בעת התנפחות‪ ,‬דבר‬
‫שעלול לגרום לפגיעה חמורה‬
‫בילד‪.‬‬
‫עצות להתקנת מתקן ריסון‬
‫לילד‪:‬‬
‫‪ ‬לפני רכישת מערכת ריסון‬
‫לילד‪ ,‬וודא שיש לה תו תקן‬
‫בטיחותי‪ .‬מומלץ לוודא טרם‬
‫רכישה שניתן להתקינה ברכב‪.‬‬
‫‪ ‬התקן ריסון חייב להתאים‬
‫למשקל הילד ולגובהו‪ .‬בדוק‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫ההתקן את‬
‫בתווית של‬
‫מגבלות המשקל והגובה‪.‬‬
‫‪ ‬הקפד על ביצוע ההוראות‬
‫הריסון‪.‬‬
‫להתקן‬
‫הנלוות‬
‫התקנה שגויה עלולה לגרום‬
‫לכך שבעת הצורך ההתקן לא‬
‫יתפקד‪.‬‬
‫‪ ‬הושב את הילד והדק אותו‬
‫להתקן הריסון על פי הוראות‬
‫היצרן‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫כאשר התקן הריסון לילד אינו‬
‫בשימוש‪ ,‬הדק אותו למושב‬
‫באמצעות החגורה‪ ,‬או הוצא‬
‫אותו מהרכב‪ .‬אל תשאיר אותו‬
‫ברכב במצב משוחרר‪ .‬עצירה‬
‫פתאומית או התנגשות‪ ,‬עלולים‬
‫‪66‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫אזהרה!‬
‫לגרום לכך שההתקן יפגע‬
‫בנוסעים‪ ,‬או בגב המושב ויגרום‬
‫לפגיעה‪.‬‬
‫הרכבת התקן ריסון לילד עם‬
‫חגורות הבטיחות של הרכב‬
‫חגורות הבטיחות של הרכב‬
‫נעילה‬
‫בלשונית‬
‫מצוידות‬
‫ובמותחן אוטומטי‪ ,‬שמתוכננים‬
‫לשמור על חגורת המותניים‬
‫הדוקה על התקן ריסון לילד כך‬
‫שאין צורך בתפס נעילה‪ .‬אם יש‬
‫לשונית נעילה‪ ,‬משיכת חגורת‬
‫כתף‪ /‬מותניים תהדק את‬
‫החגורה‪ .‬לוחית הנעילה תשמור‬
‫על הידוק החגורה‪ ,‬אולם כל‬
‫בטיחות‬
‫חגורות‬
‫מערכת‬
‫מתרופפת עם הזמן ולכן יש‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫לבדוק את החגורה מדי פעם‬
‫ולהדק במידת הצורך‪.‬‬
‫כאשר לחגורת הבטיחות יש‬
‫מותחן‪ ,‬צמוד לה תו מיוחד לזיהוי‪.‬‬
‫כאשר יופעל מנגנון המתיחה‬
‫האוטומטי ישמע צליל נקישה‪.‬‬
‫הטבלה הבאה מציגה את הקיים‬
‫ברכב‪.‬‬
‫שורת‬
‫משבים‬
‫ראשונה‬
‫שורת‬
‫מושבים‬
‫שנייה‬
‫נהג‬
‫אמצע נוסע‬
‫‪N/A‬‬
‫‪N/A‬‬
‫‪ALR‬‬
‫‪ALR‬‬
‫‪ALR‬‬
‫‪ALR‬‬
‫‪ - N/A ‬ללא ‪ALR‬‬
‫‪ - ALR ‬מותחני נעילה אוטומטיים‬
‫התקנת מושב בטיחות עם התקן‬
‫‪:ALR‬‬
‫‪ .1‬בכדי לחבר התקן ריסון‬
‫לחגורה עם התקן ‪ ,ALR‬משוך‬
‫את החגורה במידה שתאפשר‬
‫להעביר אותה על התקן‬
‫הריסון ונעל את האבזם עד‬
‫שתשמע נקישה‪ .‬משוך את כל‬
‫החגורה מתוך המותחן‪ .‬אפשר‬
‫לה לחזור ומשוך את יתרת‬
‫האריג כדי להדק את חגורת‬
‫המותניים על התקן הריסון‪.‬‬
‫כאשר יופעל מנגנון המתיחה‬
‫צליל‬
‫ישמע‬
‫האוטומטי‬
‫נקישה‪.‬‬
‫‪ .2‬לבסוף‪ ,‬משוך את כל שאריות‬
‫החגורה בכדי להדק את‬
‫המושב‪ .‬כל חגורה נעשית‬
‫רופפת עם הזמן‪ ,‬בדוק את‬
‫‪67‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫מתיחות החגורה לפני כל‬
‫נסיעה והדק על פי הצורך‪.‬‬
‫חיבור חגורת עיגון‪:‬‬
‫נתב את הרצועה במסלול הקצר‬
‫ביותר בין נקודת העיגון והתקן‬
‫הריסון‪ ,‬מתחת למשענת הראש‪.‬‬
‫עבור המושב האמצעי הרם את‬
‫משענות הראש למעלה והעבר את‬
‫העיגון מתחת למשענת ואל התקן‬
‫העיגון בגב המושב‪.‬‬
‫במושב האחורי יתכן ותתקשה‬
‫להדק את חגורה המותן‪/‬כתף‬
‫מאחר והאבזם קרוב מידי לפתח‬
‫מעבר החגורה בהתקן הבטיחות‪.‬‬
‫נתק את הלשונית מאבזם‬
‫הנעילה ופתל אותה בכדי לקצרה‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫הכנס את הלשונית שנית לאבזם‬
‫הנעילה‪.‬‬
‫אם עדיין לא ניתן להדק את‬
‫החגורה או שהיא רפויה בניסיון‬
‫משיכה נתק את הלשונית סובב‬
‫את החגורה וסגור שוב‪ .‬אם עדיין‬
‫לא ניתן להדק את החגורה נסה‬
‫לחבר את ההתקן במושב אחר‪.‬‬
‫למושב‬
‫ילדים גדולים מדי‬
‫בטיחות מסוג בוסטר‬
‫ילדים היכולים לחגור בנוחות את‬
‫חגורות המותניים ‪ /‬כתף‪,‬‬
‫ושרגליהם ארוכות מספיק‬
‫להתכופף בקדמת המושב כאשר‬
‫הם נשענים על גב המושב‪,‬‬
‫אמורים להשתמש בחגורת‬
‫המותניים‪/‬כתף במושב האחורי‪.‬‬
‫‪ ‬וודא שהילד יושב זקוף ברכב‪.‬‬
‫‪ ‬רצועת המותניים אמורה‬
‫להיות נמוכה ככל הניתן על‬
‫הירכיים ומהודקת היטב‪.‬‬
‫‪ ‬בדוק תקופתית את תקינות‬
‫הילד‬
‫תזוזת‬
‫החגורה‪.‬‬
‫והתרופפות עלולים להזיז את‬
‫החגורה ממקומה‪.‬‬
‫‪ ‬כאשר חגורת הכתף נוגעת‬
‫בפנים או בצוואר‪ ,‬הזז את‬
‫הילד אל מרכז הרכב‪ .‬אסור‬
‫לאפשר לילד להניח את‬
‫חגורת הכתף מתחת לזרוע או‬
‫מאחורי הגב‪.‬‬
‫ילדים גדולים והתקן ריסון‬
‫ילדים הגדולים מגיל שנתיים או‬
‫שעברו את המשקל או הגובה‬
‫המותרים למנשא הראשוני‬
‫‪68‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫יכולים לנסוע ברכב עם הפנים‬
‫לכיוון הנסיעה‪ .‬מנשאים עם‬
‫הפנים בכיוון הנסיעה ומנשאים‬
‫מתקפלים לילדים המופנים‬
‫לכיוון הנסיעה‪ ,‬מיועדים לילדים‬
‫הגדולים מגיל שנתיים או‬
‫החורגים ממגבלות המנשא‬
‫הפונה נגד כיוון הנסיעה‪ .‬גם‬
‫מנשאים אלו מוחזקים ברכב ע"י‬
‫חגורות הבטיחות או מערכת‬
‫עיגון מסוג ‪. ISOFIX‬‬
‫מושב מסוג "בוסטר" מיועד‬
‫לילדים שהמשקל או הגובה‬
‫שלהם הוא מעבר למגבלות התקן‬
‫הריסון לילדים‪ ,‬אבל הם קטנים‬
‫מכדי להיחגר כראוי בחגורות‬
‫הבטיחות של הרכב‪ .‬אם רגליו‬
‫של הילד אינן ארוכות מספיק‬
‫להתכופף בקדמת המושב כאשר‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫הוא נשען על גב המושב‪ ,‬יש‬
‫להשתמש בכסא מסוג "בוסטר"‬
‫המורכב עם חגורות הבטיחות‪.‬‬
‫מותחן עם נעילה אוטומטית‬
‫)‪(ALR‬‬
‫משוך את החגורה מתוך המותחן‪,‬‬
‫עד שניתן יהיה להעביר אותה על‬
‫מתקן הריסון של הילד‪ ,‬והכנס‬
‫את הלשונית לאבזם‪ .‬משוך את‬
‫החגורה עד שתצא כולה‬
‫מהמותחן‪ .‬אפשר לחגורה לחזור‬
‫למותחן‪ ,‬כשהיא מושכת את עודף‬
‫החגורה ומהדקת את רצועת‬
‫המותניים סביב התקן הריסון‪.‬‬
‫הקפד על הוראות יצרן התקן‬
‫הריסון‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫לביטול מצב נעילה אוטומטי‬
‫עליך לאפשר לכל אורך החגורה‬
‫לחזור לתוך המותחן‪ .‬עד לסיום‬
‫מהלך זה לא ניתן יהיה למשוך‬
‫את החגורה כלפי חוץ‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫תרשים כללי למיקום מושב הילד‬
‫קבוצת גיל‬
‫מיקום התקנת מושב לילד‬
‫מושב באמצע מאחור‬
‫מושב נוסע קדמי מושב נוסע אחורי‬
‫פחות מ‪ 10-‬ק"ג )‪ 0‬עד ‪ 9‬חודשים(‬
‫פחות מ‪ 13-‬ק"ג )‪ 0‬עד ‪ 24‬חודשים(‬
‫‪ 9‬עד ‪ 18‬ק"ג )‪ 48– 9‬חודשים(‬
‫‪ 15‬עד ‪ 36‬ק"ג )‪ 4‬עד ‪ 12‬שנים(‬
‫‪ :U‬מתאים לסיווג כללי של התקן הריסון ומאושר לשימוש בקבוצת גיל זאת‪.‬‬
‫‪ :X‬מיקום המושב אינו מתאים לילדים בקבוצת גיל זאת‪.‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪70‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫מיקום מתקן ריסון מסוג ‪ISOFIX‬‬
‫התקן‬
‫קבוצת משקל‬
‫סיווג‬
‫גודל‬
‫מיקום התקנת מושבים לילדים‬
‫מושבים צדדיים מושב אמצעי שורה‬
‫מושב נוסע קדמי‬
‫שנייה‬
‫שורה שנייה‬
‫‪Carrycot‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫)‪- (0‬‬
‫עד ‪ 10‬ק"ג‬
‫)‪- (+0‬‬
‫עד ‪ 13‬ק"ג‬
‫‪E‬‬
‫‪ISO/L1‬‬
‫‪ISO/L2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪ISO/R1‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪ISO/R1‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪1UF‬‬
‫‪X‬‬
‫‪1UF‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪ISO/R2‬‬
‫‪ISO/R3‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪*1UF‬‬
‫‪*1UF‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫)סלקל(‬
‫‪E‬‬
‫‪71‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫מיקום מתקן ריסון מסוג ‪) ISOFIX‬המשך(‬
‫התקן‬
‫סיווג‬
‫קבוצת משקל‬
‫גודל‬
‫‪ISO/R2‬‬
‫‪D‬‬
‫)‪ 9 - (I‬עד‬
‫‪ISO/R3‬‬
‫‪C‬‬
‫‪ 18‬ק"ג‬
‫‪B‬‬
‫‪B1‬‬
‫‪A‬‬
‫)‪ 15 - (II‬עד‬
‫‪ 25‬ק"ג‬
‫)‪ 22 - (III‬עד‬
‫‪ 36‬ק"ג‬
‫‪ISO/F2‬‬
‫‪ISO/F2X‬‬
‫‪ISO/F3‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(1‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫מיקום התקנת מושבים לילדים‬
‫מושב אמצעי שורה‬
‫מושבים צדדיים‬
‫מושב נוסע קדמי‬
‫שנייה‬
‫שורה שנייה‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪*1UF‬‬
‫‪*1UF‬‬
‫‪1UF‬‬
‫‪1UF‬‬
‫‪1UF‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪72‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫)‪(1‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫ עבור מתקני ריסון שאינם נושאים את זיהוי סיווג הגודל ‪ A) ISO/XX‬עד ‪ ,(G‬עבור קבוצת המשקל‬‫המתאימה‪ ,‬יצרן הרכב יציין את מתקן הריסון ‪ ISOFIX‬הספציפי לרכב והמומלץ לכל מושב‪.‬‬
‫‪ - IUF‬מתאים לקטגוריות מתקן מסוג ‪ ISOFIX‬הפונה קדימה שאושר לקבוצת משקל זו‪.‬‬
‫‪X‬‬
‫*‬
‫ מיקום מושב מסוג ‪ ISOFIX‬אינו מתאים לילדים בקבוצת משקל זו‪.‬‬‫‪ -‬המושב הקדמי שלפני התקן הריסון חייב להיות במצב אמצעי או קדמי ומשענת גב המושב במצב זקוף‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫מערכת עיגון מסוג ‪ISOFIX‬‬
‫שורת המושבים האחוריים ברכב‬
‫מצוידת במערכת עיגון וריסון‬
‫לילדים הנקראת ‪ .ISOFIX‬מערכת‬
‫ה‪ ISOFIX-‬מאפשרת הרכבת התקן‬
‫ריסון לילד ללא שימוש בחגורת‬
‫הבטיחות של הרכב‪ .‬במושבים‬
‫אלה ישנם עוגנים תחתונים‬
‫לכיסאות בטיחות‬
‫המיועדים‬
‫לילדים המותאמים להתקן זה‪.‬‬
‫מושבי הילדים בעלי התקן חיבור‬
‫תחתון חייבים בהרכבה נתמכת‬
‫מבחוץ בלבד‪ .‬ללא קשר לסוג‬
‫ההידוק התחתון‪ ,‬אסור באיסור‬
‫מוחלט להרכיב מושבים מותאמים‬
‫ל‪ ISOFIX-‬כך שלשני המושבים‬
‫תהיה נקודת עיגון משותפת‪ .‬אם‬
‫ברצונך להרכיב את כיסא התינוק‬
‫הצדדיים‬
‫מהמושבים‬
‫באחד‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫מאחור‪ ,‬אפשר להשתמש בעוגנים‬
‫של ‪ ISOFIX‬או בחגורת הבטיחות‬
‫של הרכב‪ ,‬אך אם ברצונך להתקין‬
‫את הכיסא במושב אחורי אמצעי‬
‫יש להשתמש בחגורת הבטיחות של‬
‫הרכב בלבד‪ .‬אם כיסא הבטיחות‬
‫של התינוק לא מותאם לשימוש עם‬
‫מערכת ‪ ,ISOFIX‬יש להתקינו עם‬
‫חגורות בטיחות של הרכב בלבד‪.‬‬
‫נקודות עיגון התקנים מסוג‬
‫‪ISOFIX‬‬
‫‪74‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫כיום ישנם בשוק מערכות ריסון‬
‫לילד בעלות אביזרי חיבור‬
‫לעוגנים תחתונים‪ .‬בעבר היו‬
‫התקני ריסון בעלי רצועות‬
‫קשירה וווים לחיבור לעוגנים‬
‫עליונים‪ ,‬לכן יצרני התקני ריסון‬
‫יספקו מתאמים אלו בערכה של‬
‫ההתקן או אביזרים דומים‪.‬‬
‫במושבים האחוריים יש עוגנים‬
‫תחתונים לחיבור מושב לילד‬
‫מסוג ‪ ISOFIX‬שיש לו חיבורים‬
‫תחתונים גמישים המותקנים על‬
‫החלק הארוג‪ .‬מושבים מסוג זה‬
‫יש להרכיב רק במושבים‬
‫החיצוניים‪ .‬בשום מקרה אסור‬
‫להרכיב מושבים לילד מסוג‬
‫‪ ISOFIX‬כך ששני מושבים‬
‫מחוברים לעוגן אחד משותף‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫כאשר יש צורך להרכיב מתקני‬
‫ריסון מסוג ‪ ISOFIX‬על מושבים‬
‫סמוכים מאחור‪,‬אפשר להשתמש‬
‫בעוגני ‪ ISOFIX‬או בחגורות‬
‫הבטיחות במושב החיצוני‪.‬‬
‫במושב האמצעי יש להשתמש‬
‫בחגורת הבטיחות‪ .‬אם מושב‬
‫הילד אינו תואם ל‪,ISOFIX-‬‬
‫באפשרותך להרכיב את מתקני‬
‫הריסון עם חגורות הבטיחות‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫כאשר משתמשים במערכת‬
‫‪ ISOFIX‬להתקנת התקן ריסון‬
‫לילד‪ ,‬יש לוודא כי חגורות‬
‫הבטיחות שלא בשימוש הן מחוץ‬
‫לטווח הגישה של הילדים‪.‬‬
‫מומלץ לחבר את חגורת‬
‫הבטיחות של המושב בו יתקן‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫מתקן ריסון לתוך האבזם שלה‪,‬‬
‫מאחורי המתקן‪ ,‬כך שהוא יהיה‬
‫מחוץ לטווח הגישה של הילד‪.‬‬
‫מומלץ להסביר לילדים שחגורות‬
‫הבטיחות הן לא צעצוע ואסור‬
‫לשחק בהן‪ .‬בנוסף‪ ,‬לעולם אל‬
‫תשאיר את ילדיך לבד ברכב‪.‬‬
‫התקנת התקן ריסון לילד‬
‫מומלץ לעקוב בקפדנות אחרי‬
‫ההוראות של יצרן התקן הריסון‬
‫בזמן התקנתו ברכב‪ .‬רוב מתקני‬
‫הריסון )לא כולם( מאובזרים‬
‫בחגורות בכל אחד מהצדדים‪,‬‬
‫כשעל כל אחת מהם נמצאת‬
‫לשונית או מחבר אחר ואמצעי‬
‫מתיחה של החגורה‪ .‬מתקנים‬
‫שבהם הילד יושב עם הפנים‬
‫לכוון הנסיעה וחלק מהמתקנים‬
‫‪75‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫שבהם הילד יושב עם הגב לכיוון‬
‫הנסיעה יהיו מאובזרים עם‬
‫רצועה בעלת וו ואמצעי‬
‫למתיחתה‪.‬‬
‫בתחילה יש לשחרר את החגורות‬
‫התחתונות ואת הרצועה כדי‬
‫שיהיה אפשר לחבר אותם‬
‫לעוגנים שלהם ביתר קלות‪.‬‬
‫בהמשך הצמד את הווים‬
‫התחתונים או המחברים מעל‬
‫החלק העליון של מוטות‬
‫העיגון‪,‬תוך הזזת כיסוי המושב‪.‬‬
‫אחר כך מקם את עיגון רצועת‬
‫הקשירה מאחורי המושב עליו‬
‫מונח התקן הריסון וחבר את‬
‫רצועת הקשירה לנקודת העיגון‪.‬‬
‫יש להקפיד על ניתוב רצועת‬
‫הקשירה במסלול הישיר ביותר‬
‫בין נקודת העיגון להתקן הריסון‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫לאחר מכן מתח את שלושת‬
‫הרצועות והחגורות בזמן דחיפת‬
‫המתקן אחורה ולמטה לתוך‬
‫המושב כדי לבטל את החופש‬
‫ברצועות בהתאם להוראות‬
‫היצרן של התקן הריסון‪.‬‬
‫טבעות עיגון רצועות הקשירה‬
‫לא כל התקני הריסון מותקנים‬
‫כפי שמתואר כאן‪ .‬מומלץ לעקוב‬
‫בקפדנות אחרי הוראות יצרן‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫התקן הריסון בזמן התקנתו‬
‫ברכב‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫במידה ומושב הבטיחות לילד‬
‫שלך אינו בתקן ‪ , ISOFIX‬עגן‬
‫אותו באמצעות חגורות הבטיחות‬
‫של הרכב‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫התקנה לא נכונה של מושב‬
‫הבטיחות לילד יכולה לגרום‬
‫לכשל בתפקודו‪ .‬הוא יכול‬
‫להשתחרר בזמן ההתנגשות‪.‬‬
‫במקרה כזה הילד יכול‬
‫להיפגע‪ .‬עקוב אחרי הוראות‬
‫היצרן של כיסא הבטיחות בזמן‬
‫התקנתו ברכב‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫הסעת חיות מחמד‬
‫כריות האוויר בכיסא הקדמי‬
‫עלולות לפגוע בחיות מחמד‬
‫בשעת תאונה או עצירה חירום‪.‬‬
‫בעל חיים ללא ריסון עלול להיות‬
‫מושלך בשעת תאונה ולפגוע‬
‫בנוסעים ברכב‪ .‬יש לרסן חיות‬
‫מחמד במושב האחורי ברתמה‬
‫מתאימה או במנשא מתאים‬
‫חגורת‬
‫באמצעות‬
‫המהודק‬
‫הבטיחות‪.‬‬
‫המלצות להרצת המנוע‬
‫אין צורך בתקופת הרצה‬
‫ממושכת‪ .‬נהג במתינות במהלך‬
‫‪ 500‬הקילומטרים הראשונים‪.‬‬
‫לאחר ‪ 100‬ק"מ ההתחלתיים‬
‫רצוי לנסוע במהירות של ‪80-90‬‬
‫קמ"ש‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫בזמן נסיעה במהירות שיוט רצוי‬
‫מדי פעם להאיץ עם פתיחה‬
‫מלאה של המצערת‪ .‬אסור להאיץ‬
‫עם מצערת מלאה בהילוך נמוך‪.‬‬
‫הרכב מסופק עם שמן מנוע בעל‬
‫איכות גבוהה המאפשר חיסכון‪.‬‬
‫החלפות שמן צריכות להתבצע‬
‫בהתאם לאקלים המקומי ותנאי‬
‫הנסיעה ברכב‪ .‬אסור להשתמש‬
‫בשמן מינראלי או תוספים‬
‫לשמן‪.‬‬
‫במנוע חדש תתכן צריכת שמן‬
‫במהלך אלפי הק"מ הראשונים‪.‬‬
‫צריכת השמן נורמאלית ואינה‬
‫מצביעה על תקלה‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫עצות בטיחות‬
‫הובלת נוסעים‬
‫אין להסיע לעולם נוסעים בתא‬
‫המטען‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬אל תשאיר ילדים או בעלי‬
‫חיים לבד ברכב במזג אוויר‬
‫חם‪.‬‬
‫הטמפרטורה ברכב עולה‬
‫במהירות ועלולה לגרום‬
‫לפגיעות חמורות ואף למוות‪.‬‬
‫‪ ‬מסוכן ביותר להסיע נוסעים‬
‫בתא המטען‪ .‬בעת תאונה‪,‬‬
‫אנשים הנוסעים בתא‬
‫המטען עלולים להיפגע‬
‫באופן חמור‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫אין לאפשר לנוסעים לנסוע‬
‫באזור בו אין מושבים‬
‫וחגורות בטיחות‪.‬‬
‫‪ ‬וודא שכל הנוסעים ברכב‬
‫ישובים במושביהם וחגורים‬
‫בחגורות בטיחות בצורה‬
‫תקינה‪.‬‬
‫גזי פליטה‬
‫אזהרה!‬
‫גזי פליטה עלולים לגרום לנזק‬
‫או אפילו למוות‪ .‬הם מכילים‬
‫חד תחמוצת פחמן )‪ ,(CO‬שהוא‬
‫גז חסר צבע וחסר ריח‪ .‬שעיפת‬
‫הגז עלולה לגרום לאיבוד הכרה‬
‫להימנע‬
‫כדי‬
‫ולהרעלה‪.‬‬
‫משאיפת הגז יש לנהוג על פי‬
‫עצות הבטיחות שלהלן‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫את‬
‫להפעיל‬
‫‪ ‬אסור‬
‫המנוע במרחבים סגורים‬
‫כגון מוסכים למשך זמן‬
‫ארוך מהנדרש‪.‬‬
‫‪ ‬אם ישנו צורך לנסוע עם‬
‫מכסה תא מטען פתוח‪ ,‬וודא‬
‫שכל החלונות סגורים‪,‬‬
‫והמניפה של מערכת בקרת‬
‫האקלים פועלת במהירות‬
‫גבוהה‪ .‬אסור להשתמש‬
‫במצב סחרור אוויר‬
‫אם יש צורך להמתין ברכב‬
‫חונה עם מנוע פועל‪ ,‬יש לכוון‬
‫את המזגן כך שיפעל במצב של‬
‫אוויר חיצוני‪ .‬כוון את המניפה‬
‫למהירות גבוהה‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫הדרך הטובה ביותר למניעת‬
‫חדירת גז תחמוצת הפחמן לתוך‬
‫הרכב היא שמירה על מערכת גזי‬
‫פליטה תקינה‪.‬‬
‫בכל פעם שתשים לב לרעש חריג‬
‫ממערכת הפליטה‪ ,‬שגזים רעילים‬
‫יכנסו לרכב או שתחתית הרכב‬
‫נפגעה גש מיד למוסך השירות על‬
‫מנת לבדוק את הרכב ולמנוע נזק‬
‫מתמשך‪ .‬בדוק את מערכת‬
‫הפליטה בכל פעם שהרכב מורם‬
‫ודאג לתיקון מידי של כל מצב‬
‫חריג‪.‬‬
‫בדיקות בטיחות בתוך הרכב‬
‫חגורות בטיחות‬
‫בצע בדיקה תקופתית של מערכת‬
‫החגורות‪ .‬חפש חתכים‪ ,‬סימני‬
‫התבלות‪ ,‬וחלקים רופפים‪ .‬יש‬
‫‪78‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫להחליף באופן מידי חלקים‬
‫פגומים‪ .‬אסור לפרק או לשנות‬
‫את המערכת‪ .‬יש להחליף את‬
‫מערכת חגורות הבטיחות באם‬
‫ניזוקו בתאונה‪ .‬פנה למוסך‬
‫במקרה של ספק כלשהו‪.‬‬
‫נורת ביקורת של כריות אוויר‬
‫הנורית צריכה להידלק כאשר‬
‫מתג ההתנעה מועבר למצב ‪ON‬‬
‫ולהישאר דלוקה למשך ‪4-8‬‬
‫שניות לצורך בדיקת תקינותה‪.‬‬
‫אם הנורית לא נדלקת בזמן‬
‫ההתנעה יש צורך להחליפה‪ .‬אם‬
‫הנורית נדלקת בזמן הנסיעה יש‬
‫לבדוק מייד את מערכת כריות‬
‫אוויר במוסך שירות‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫מפשיר אדים‬
‫בדוק את פעולתו ע"י בחירת מצב‬
‫הפשרה וקבע את המפוח על‬
‫מהירות גבוהה‪ .‬וודא שזרם‬
‫האוויר מופנה לכיוון השמשה‬
‫הקדמית‪ .‬במקרה של תקלה פנה‬
‫למוסך השירות‪.‬‬
‫שטיחונים‬
‫השתמש תמיד בשטיחונים‬
‫מתאימים לגודל רצפת הרכב‪.‬‬
‫השתמש רק בשטיחונים שלא‬
‫מפריעים לתנועת הדוושות‬
‫ושצמודים לרצפת הרכב ולא‬
‫מחליקים ממנה ומפריעים‬
‫לשליטה ברכב‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫אזהרה!‬
‫דוושה שאינה יכולה לנוע‬
‫בחופשיות עלולה לגרום לחוסר‬
‫שליטה ברכב ולהעלות את‬
‫הסיכון לתאונה ופגיעה בחיי‬
‫אדם‪.‬‬
‫‪ ‬שים לב תמיד שהשטיחון‬
‫מחובר למהדקים ברצפה‬
‫באופן מיטבי‪.‬‬
‫תשתמש‬
‫אל‬
‫‪ ‬לעולם‬
‫בשטיחונים או בכיסויי‬
‫רצפה אחרים שאינם יכולים‬
‫להיתפס היטב בחיבורים‬
‫ברצפה ועלולים להפריע‬
‫בעת‬
‫ברכב‬
‫לשליטה‬
‫הנהיגה‪.‬‬
‫תשתמש‬
‫אל‬
‫‪ ‬לעולם‬
‫בשטיחונים או כיסויי רצפה‬
‫‪79‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫אחרים על גבי שטיחונים‬
‫ברכב‪.‬‬
‫קיימים‬
‫שכבר‬
‫שטיחונים כאלה יקטינו את‬
‫מרווח התנועה של הדוושות‬
‫ויפריעו בעת הנהיגה‪.‬‬
‫חיבורי‬
‫את‬
‫בדוק‬
‫השטיחונים באופן קבוע‪.‬‬
‫אם השטיחונים הוסרו או‬
‫זזו‪ ,‬הדק אותם היטב‬
‫למקומם‪.‬‬
‫‪ ‬וודא תמיד שלא קיימים‬
‫חפצים באזור רגלי הנהג‬
‫והדוושות בזמן הנהיגה‪.‬‬
‫חפצים אלו עלולים להילכד‬
‫ולגרום‬
‫מתחת לדוושות‬
‫ברכב‬
‫שליטה‬
‫לחוסר‬
‫ולתאונה‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬אם יש צורך‪ ,‬יש להתקין‬
‫תפסני חיבור לשטיחונים‪.‬‬
‫חוסר תשומת לב לחיבור‬
‫השטיחונים או התפסים עלול‬
‫לגרום לחוסר שליטה בדוושות‬
‫הרכב ועלול לגרום לתאונה‪.‬‬
‫בדיקות בטיחות מחוץ לרכב‬
‫צמיגים‬
‫בדוק סימני בלאי של סוליית‬
‫הצמיג וסימני שחיקה לא‬
‫אחידים‪ .‬בדוק אם יש אבנים‪,‬‬
‫מסמרים‪ ,‬שברי זכוכית או‬
‫חפצים אחרים הנעוצים בסוליה‪.‬‬
‫בדוק אי קיום של חתכים‬
‫בסוליה וסדקים בדופן הצמיג‪.‬‬
‫בדוק את הידוק אומי האופנים‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫ואת לחץ האוויר בצמיגים )כולל‬
‫צמיג חלופי(‪.‬‬
‫אורות‬
‫העזר באדם נוסף כדי לבדוק את‬
‫תקינות התאורה החיצונית בזמן‬
‫הפעלת כל מתגי האורות‪ .‬בדוק‬
‫את פעולת נוריות הבקרה של‬
‫פנסי האיתות ואלומת האור‬
‫הגבוה‪.‬‬
‫נזילות‬
‫בדוק את השטח מתחת לרכב‬
‫לאחר חניית לילה‪ .‬האם קיימות‬
‫דליפות של דלק‪ ,‬שמן‪ ,‬נוזל קירור‬
‫ונוזלים אחרים‪.‬‬
‫במידה והתגלו יש לאתר את‬
‫מקורם ולדאוג לתיקון מיידי‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫פרק ‪ - 2‬לפני הנהיגה‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫פרק ‪3‬‬
‫הכרת האביזרים ברכב‬
‫מראות ‪83 ................................................................................................................‬‬
‫מושבים ‪85 ..............................................................................................................‬‬
‫פתיחה וסגירה של מכסה תא מנוע ‪93 ...........................................................................‬‬
‫תאורה ‪95 ................................................................................................................‬‬
‫מגבים ושטיפת השמשות ‪99 .......................................................................................‬‬
‫כיוון מוט גלגל ההגה‪101 .............................................................................................‬‬
‫בקרת שיוט )אם מותקנת( ‪102 ......................................................................................‬‬
‫חלון שמש חשמלי )אם מותקן( ‪104 ...............................................................................‬‬
‫שקעים חשמליים ‪106 ................................................................................................‬‬
‫מחזיקי כוסות ‪108 .....................................................................................................‬‬
‫אביזרים על הקונסולה המרכזית ‪109 .............................................................................‬‬
‫‪81‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫הכרת האביזרים ברכב‬
‫אביזרים באזור תא מטען ‪109 .......................................................................................‬‬
‫אביזרי החלון האחורי ‪112 ...........................................................................................‬‬
‫תא לאחסון משקאות קרים‪/‬תא כפפות )אם מותקן( ‪114 .....................................................‬‬
‫‪82‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫מראות‬
‫מראה פנימית יום‪/‬לילה‬
‫המראה ניתנת לכיוון בשני‬
‫צירים‪ .‬המראה ניתנת לכיוון‬
‫אופקי ואנכי‪ .‬כוון את המראה‬
‫למרכז החלון האחורי‪.‬‬
‫אפשר להסיט את המראה למצב‬
‫לילה )לכיוון החלק האחורי של‬
‫הרכב( כדי להפחית סנוור של‬
‫פנסי הרכב מאחור‪ .‬יש לכוון את‬
‫המראה כשהיא נמצאת במצב‬
‫יום )לכיוון השמשה הקדמית(‪.‬‬
‫כיוון המראה‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫אוטומטית‬
‫פנימית‬
‫מראה‬
‫למניעת סנוור )אם מותקנת(‬
‫מראה זו מתכוונת באופן‬
‫אוטומטי למניעת סנוור מפנסי‬
‫באפשרותך‬
‫מאחור‪.‬‬
‫הרכב‬
‫להפעיל אפשרות זו או לבטלה‬
‫ע"י לחיצה על הלחצן שבבסיס‬
‫האפשרות‬
‫כאשר‬
‫המראה‪.‬‬
‫מופעלת תדלק נורית חיווי ליד‬
‫הלחצן‪.‬‬
‫מראה עם מניעת סנוור‬
‫אוטומטית‬
‫‪83‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫זהירות!‬
‫התזת חומר ניקוי על המראה‬
‫עלולה לגרום נזק למראה‪ .‬לכן‬
‫בכדי למנוע נזק למראה‪ ,‬התז‬
‫חומר ניקוי על מטלית ולאחר‬
‫מכן נגב את המראה‪.‬‬
‫מראה חיצונית – צד הנהג‬
‫כוון את המראה השטוחה‬
‫החיצונית )בצד הנהג( כך שבצד‬
‫המראה הקרוב לרכב תראה את‬
‫צד הרכב‪ ,‬וזאת כשראשך קרוב‬
‫לחלון הדלת‪.‬‬
‫מראה חיצונית – צד הנוסע‬
‫כוון את המראה החיצונית‬
‫הקמורה עד שצד הרכב יראה‬
‫בחלק המראה הקרוב ביותר‬
‫לרכב‪ .‬כאשר ראשך קרוב למרכז‬
‫הרכב‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה!‬
‫כלי רכב ועצמים אחרים יראו‬
‫קטנים ורחוקים יותר מאשר הם‬
‫במציאות במראה הקמורה‬
‫החיצונית בצידו של הנוסע‪ .‬אין‬
‫להסתמך על מראה זאת בלבד‪.‬‬
‫העזר במראה הפנימית בקביעת‬
‫מרחק או גודל הרכב הנראה‬
‫במראה קמורה זו‪.‬‬
‫מראות חיצוניות חשמליות‬
‫)אם מותקנות(‬
‫מתג ההפעלה של מראות הצד‬
‫החשמליות ממוקם על משענת‬
‫דלת הנהג‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫מתג המראות החשמליות‬
‫לכיוון המראה סובב את כפתור‬
‫הבקרה למצב ימין או שמאל‬
‫לצורך בחירת מראה ימנית או‬
‫שמאלית‪ .‬הטה את כפתור‬
‫הבקרה לכיוון שאתה רוצה לכוון‬
‫אליו את המראה‪.‬‬
‫כיווני המראה‬
‫כאשר סיימת‪ ,‬סובב את כפתור‬
‫הבקרה למצב האמצעי‪ ,‬על מנת‬
‫למנוע תזוזה מקרית של המראה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫כלי רכב ועצמים אחרים יראו‬
‫קטנים ורחוקים יותר מאשר הם‬
‫במציאות במראה הקמורה‬
‫‪84‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫החיצונית בצדו של הנוסע‪ .‬אין‬
‫להסתמך על מראה זאת בלבד‪.‬‬
‫העזר במראה הפנימית בקביעת‬
‫מרחק או גודל הרכב הנראה‬
‫במראה קמורה זו‪.‬‬
‫מראות מחוממות )אם מותקנות(‬
‫מראות אלו מחוממות‬
‫להפשרת כפור או קרח‪.‬‬
‫אפשרות זאת מופעלת כאשר‬
‫מפעילים את מפשיר השמשה‬
‫האחורית‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫מושבים‬
‫המושבים הינם חלק ממערכת‬
‫הריסון שמותקנת ברכב‪.‬‬
‫מראת איפור‬
‫הארכה לסך שמש‬
‫משיכת סך השמש החוצה‬
‫מאריכה אותו ומגדילה בכך את‬
‫שטח סך השמש‪.‬‬
‫מראות איפור )אם מותקנות(‬
‫לשימוש במראת האיפור משוך‬
‫את מגן השמש כלפי מטה והרם‬
‫את כיסוי המראה כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬מסוכן מאוד להסיע נוסעים‬
‫באזור ללא מושבים או‬
‫חגורות בטיחות‪ .‬במקרה‬
‫של התנגשות הנוסעים‬
‫באזור המטען עלולים‬
‫להיפגע באופן חמור‪.‬‬
‫‪ ‬אל תאפשר לנוסעים ברכב‬
‫לשבת במקומות בהם אין‬
‫מושב עם חגורת בטיחות‬
‫מתאימה‪ .‬במקרה של‬
‫אלו‬
‫אזורים‬
‫תאונה‬
‫מסוכנים יותר והנוסעים‬
‫היושבים שם עלולים‬
‫להיפגע‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫כיוון המושב למעלה או למטה‬
‫ניתן להזיז את המושב למעלה‬
‫ולמטה בכדי לשנות את גובה‬
‫הישיבה‪ .‬משוך את מתג המושב‬
‫למעלה או למטה והמושב יזוז‬
‫באותו הכיוון‪ .‬שחרר את המתג‬
‫כאשר הגעת למיקום הרצוי‪.‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬וודא שכל הנוסעים ברכב‬
‫חגורים בצורה נכונה‪.‬‬
‫מושבים חשמליים‬
‫)אם מותקנים(‬
‫דגמים מסוימים מצוידים במושב‬
‫נהג חשמלי‪ .‬מתג המושב‬
‫החשמלי ממוקם בצד החיצוני‬
‫של המושב‪ ,‬קרוב לרצפה‪.‬‬
‫השתמש במתג בכדי להזיז את‬
‫המושב קדימה‪ ,‬אחורה‪ ,‬למעלה‬
‫ולמטה או בכדי להטות אותו‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫מתג המושב החשמלי‬
‫כיוון המושב קדימה או אחורה‬
‫ניתן להזיז את המושב קדימה‬
‫ואחורה‪ .‬דחוף את מתג המושב‬
‫קדימה או אחורה והמושב יזוז‬
‫באותו הכיוון‪ .‬שחרר את המתג‬
‫כאשר הגעת למיקום הרצוי‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫הטיית המושב למעלה או למטה‬
‫ניתן לשנות את זווית המושב‬
‫למעלה או למטה‪ .‬משוך את‬
‫החלק האחורי או הקדמי של‬
‫מתג המושב למעלה או למטה‬
‫וחלק המושב המתאים יזוז‬
‫באותו הכיוון‪ .‬שחרר את המתג‬
‫כאשר הגעת למיקום הרצוי‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אזהרה!‬
‫כוון המושב בזמן הנסיעה‬
‫תנועה‬
‫מסוכן‪.‬‬
‫הוא‬
‫פתאומית של המושב‬
‫עלולה לגרום לך לאיבוד‬
‫שליטה ברכב ולהוביל‬
‫לתאונה שתגרום לפגיעות‪.‬‬
‫יש לכוון את המושב לפני‬
‫נעילת חגורת הבטיחות‬
‫כאשר הרכב חונה‪ .‬אם‬
‫החגורה תהיה רופפת מידי‬
‫היא עלולה לפגוע בנוסע‬
‫במקרה של תאונה‪.‬‬
‫אסור‬
‫למושב‬
‫לפגוע‬
‫תנועת‬
‫אזהרה!‬
‫לשים חפצים מתחת‬
‫החשמלי אשר עלולים‬
‫החשמלי‪.‬‬
‫במנגנון‬
‫המושב עלולה להיות‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫מוגבלת אם חפץ כלשהו ימנע‬
‫את תנועת המושב‪.‬‬
‫מושבים מחוממים‬
‫)אם מותקנים(‬
‫בדגמים מסוימים המושבים‬
‫הקדמיים‪ ,‬של הנהג והנוסע‬
‫שלידו‪ ,‬מאובזרים בחימום‬
‫מושבים במושב ובמשענת הגב‪.‬‬
‫ניתן לבחור בשלושה מצבים‪,‬‬
‫גבוה‪ ,‬נמוך או כבוי‪ .‬נוריות‬
‫במתגי‬
‫המותקנות‬
‫ביקורת‬
‫ההפעלה מראות את עוצמת‬
‫החימום‪ .‬כאשר עוצמת החימום‬
‫גבוהה דולקות שתי נוריות‪,‬‬
‫כאשר עוצמת החימום נמוכה‬
‫דולקת נורית אחת וכאשר‬
‫החימום מופסק הנוריות כבויות‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫לחיצה אחת על המתג‬
‫מפעילה עוצמת חימום‬
‫גבוהה‪ .‬לחיצה נוספת‬
‫מפעילה עוצמת חימום‬
‫נמוכה‪ .‬לחיצה שלישית מפסיקה‬
‫את פעולת החימום‪.‬‬
‫כאשר מפעילים עוצמת חימום‬
‫גבוהה‪ ,‬לאחר כ‪ 30-‬דקות‬
‫העוצמה מתחלפת לנמוכה באופן‬
‫אוטומטי ונורית ביקורת אחת‬
‫נכבית‪ .‬לאחר כ‪ 30-‬דקות של‬
‫הפעלה רצופה בעוצמה נמוכה‪,‬‬
‫פעולת החימום נפסקת באופן‬
‫אוטומטי ונורית הביקורת כבית‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫מרגע הפעלת מצב חימום באחד‬
‫המצבים‪ ,‬יורגש החום תוך ‪ 2‬עד‬
‫‪ 5‬דקות‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬אנשים שאינם רגישים לכאב‬
‫בעור עקב גיל מבוגר‪ ,‬מחלות‬
‫כרוניות‪ ,‬סוכרת‪ ,‬פגיעה‬
‫טיפול‬
‫השדרה‪,‬‬
‫בעמוד‬
‫תרופתי‪ ,‬שימוש באלכוהול‪,‬‬
‫עייפות או מצב פיזי אחר‬
‫זהירים‬
‫להיות‬
‫חייבים‬
‫בשימוש במחמם המושב‪.‬‬
‫הוא עלול לגרום לכוויות גם‬
‫נמוכות‪,‬‬
‫בטמפרטורות‬
‫במיוחד בשימוש ממושך‪.‬‬
‫‪ ‬אין להניח על המושב חפצים‬
‫שאינם מוליכים חום‪ ,‬כגון‬
‫שמיכות או כיסויים‪ ,‬זה יכול‬
‫החימום‬
‫לגוף‬
‫לגרום‬
‫להתחממות יתר‪ .‬ישיבה על‬
‫מושב כזה עלולה לגרום‬
‫לכוויות קשות‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫כוון מושב קדמי באופן ידני‬
‫בדגמים בהם קיימים מושבים‬
‫בעלי כיוון ידני‪ ,‬מוט הכיוון נמצא‬
‫בסמוך‬
‫המושבים‬
‫בקדמת‬
‫לרצפה‪.‬‬
‫מוט כיוון המושב‬
‫תוך כדי ישיבה על המושב‪ ,‬משוך‬
‫את המוט כלפי מעלה והזז את‬
‫המושב למיקום הרצוי‪ .‬הזז את‬
‫‪88‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫גופך קדימה ואחורה במושב על‬
‫מנת לוודא כי המושב ננעל היטב‬
‫במקומו‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫‪ ‬התאמת המושב כאשר הרכב‬
‫בתנועה היא מסוכנת‪ .‬תזוזה‬
‫פתאומית של המושב יכולה‬
‫לגרום לך לאיבוד שליטה‬
‫ולהוביל לתאונה ופגיעות‬
‫חמורות או מוות‪.‬‬
‫‪ ‬יש לכוון את המושב לפני‬
‫נעילת חגורת הבטיחות‪ .‬חגורת‬
‫בטיחות רפויה עלולה להיות‬
‫לא מותאמת כראוי ולגרום‬
‫לפגיעה‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫כוון ידני של גובה המושב‬
‫)אם מותקן(‬
‫ניתן להגביה או להנמיך את‬
‫מושב הנהג בעזרת ידית‬
‫הממוקמת בצדו החיצוני של‬
‫המושב‪ .‬משוך את הידית למעלה‬
‫בכדי להרים את המושב או דחוף‬
‫אותה כלפי מטה בכדי להנמיך‬
‫את גובה המושב‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫כוון ידני של תמיכת מותניים‬
‫)אם מותקן(‬
‫ידית כוון תמיכת המותניים‬
‫מותקנת בדופן משענת מושב‬
‫הנהג‪ .‬הזזת הידית מעלה או מטה‬
‫מגדילה ומקטינה את תמיכת‬
‫המותניים‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫הטיית משענת מושב הנהג‬
‫בכדי להטות את גב המושב‪ ,‬הרם‬
‫את הידית הממוקמת בצד‬
‫החיצוני של משענת הגב‪ ,‬השען‬
‫אחורה לתנוחה הרצויה ושחרר‬
‫את הידית‪ .‬הרם את הידית על‬
‫מנת להחזיר את המשענת למצב‬
‫זקוף‪.‬‬
‫ידית כיוון תמיכת המושב‬
‫ידית כיוון גב המושב‬
‫ידית כיוון גובה המושב‬
‫‪89‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫משענות ראש‬
‫משענות הראש יכולות להפחית‬
‫את הסיכון של פגיעה בצוואר‬
‫)צליפת שוט( במקרה של‬
‫התנגשות מאחור‪ .‬יש לכוון את‬
‫המשענות כך שהקצה העליון‬
‫שלהן נמצא בדיוק מעל קו הקצה‬
‫העליון של האוזניים‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫אסור לנהוג עם משענת מוטית‬
‫בצורה כזאת שחגורת הבטיחות‬
‫אינה מונחת על החזה‪ .‬במקרה‬
‫של התנגשות אתה עלול‬
‫לחגורה‬
‫מתחת‬
‫להחליק‬
‫ולהיפגע באופן חמור‪.‬‬
‫אפשרות קיפול מושב נוסע קדמי‬
‫בכדי לקפל את המושב למצב‬
‫שטוח‪ ,‬הרם את ידית כיוון גב‬
‫המושב ודחוף את המשענת‬
‫קדימה עד שתישען על כרית‬
‫המושב‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫ידית כיוון גב מושב נוסע קדמי‬
‫משענת מושב נוסע קדמי‬
‫מקופלת למצב שטוח‬
‫‪90‬‬
‫אזהרה!‬
‫וודא לפני כל נסיעה ברכב‬
‫שמשענת הראש מותקנת היטב‪.‬‬
‫יש לעשות זאת רק כאשר הרכב‬
‫בעצירה מוחלטת ולא כאשר‬
‫הרכב בתנועה‪ .‬נהיגה ברכב ללא‬
‫משענת הראש או כאשר היא‬
‫אינה מותקנת כהלכה מסוכנת‪.‬‬
‫אתה עלול להיפגע בצורה חמורה‬
‫במקרה של תאונה‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אקטיביות‬
‫ראש‬
‫משענות‬
‫במושבים קדמיים‬
‫משענות הראש הן פריט סטטי‬
‫ולא ניתן להבדיל בין משענות‬
‫ראש רגילות למשענות ראש‬
‫אקטיביות‪ .‬משענות הראש‬
‫האקטיביות מחולקות לשני‬
‫חצאים‪ .‬החלק הקדמי רך והחלק‬
‫האחורי פלסטי‪.‬‬
‫בעת פגיעה בחלקו האחורי של‬
‫הרכב‪ ,‬החלק הקדמי של משענות‬
‫הראש האקטיביות נפרץ ומתארך‬
‫קדימה על מנת להקטין את פער‬
‫המרחק לראש הנהג או הנוסע‪.‬‬
‫מערכת זאת נועדה למזער את‬
‫פגיעת הראש בעת תאונה‪.‬‬
‫על מנת להרים את משענת הראש‬
‫משוך אותה למעלה‪ .‬על מנת‬
‫להנמיך את משענת הראש‪ ,‬לחץ‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫על לחצן משענת הראש ודחוף את‬
‫המשענת למטה‪.‬‬
‫משענת ראש אקטיבית במצב רגיל‬
‫לחצן משענת הראש‬
‫ניתן להטות את משענות הראש‬
‫למען נוחות מירבית‪ .‬בכדי‬
‫להטות את משענת הראש קדימה‬
‫ואחורה משוך או דחוף את‬
‫הקצה העליון שלה בכיוון הרצוי‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫משענת ראש אקטיבית מוטת‬
‫קדימה‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬יש להסיר את משענות‬
‫הראש האקטיביות רק על ידי‬
‫אדם מוסמך במוסכי השירות‬
‫ורק למטרות טיפול‪.‬‬
‫‪ ‬במקרה של פתיחת משענת‬
‫הראש ניתן לסגור אותה‬
‫באופן עצמאי‪ .‬מידע נוסף‬
‫בעמודים‬
‫למצוא‬
‫ניתן‬
‫הקודמים‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬אין להניח חפצים על משענות‬
‫הראש כמו מעילים‪DVD ,‬‬
‫נייד‪ ,‬כיסויי מושב ואחרים‪.‬‬
‫חפצים אלו עלולים להפריע‬
‫לפתיחת המשענות בזמן‬
‫תאונה ולגרום לפגיעות‬
‫חמורות‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬משענות הראש האקטיביות‬
‫עלולות להיפתח ממכה‬
‫פתאומית במשענות‪ .‬בכדי‬
‫להימנע מפתיחת שווא של‬
‫משענות הראש האקטיביות‪,‬‬
‫וודא שכל המטען קשור‬
‫היטב‪ .‬חוסר תשומת לב עלול‬
‫לגרום לפגיעות בראש‪.‬‬
‫ראש‬
‫משענות‬
‫האחוריים‬
‫במושבים‬
‫הראש‬
‫משענות‬
‫האחוריים ניתנות לכיוון‪ .‬בכדי‬
‫להרים את המשענות משוך את‬
‫המשענת כלפי מעלה‪ .‬בכדי‬
‫להנמיך אותה‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫בבסיס המשענת ודחוף אותה‬
‫למטה‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫במושבים‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫אזהרה!‬
‫נסיעה ברכב ללא משענות הראש‬
‫או כיוון לא נכון של משענות‬
‫הראש עלול לגרום לפגיעות‬
‫קשות במקרה של תאונה‪ .‬יש‬
‫לכוון את משענות הראש לפני כל‬
‫נסיעה ולא כאשר הרכב בתנועה‪.‬‬
‫קיפול משענת מושב אחורי‬
‫ניתן לקפל את משענת כל צד‬
‫במושב האחורי כדי לאפשר חלל‬
‫גדול יותר למטען‪ .‬משוך את‬
‫הרצועה קדימה בכדי להזיז את‬
‫המושב ולקפלו‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫הטיית גב מושב אחורי‬
‫)אם מותקן(‬
‫לקבלת נוחות נוספת‪ ,‬משוך את‬
‫הרצועה קדימה כדי לשחרר את‬
‫תפס המשענת‪.‬‬
‫רצועת שחרור מושב אחורי‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫אזהרה!‬
‫אסור לנהוג עם משענת מוטית‬
‫בצורה כזאת שחגורת הבטיחות‬
‫אינה מונחת על החזה‪ .‬במקרה‬
‫של התנגשות אתה עלול להחליק‬
‫מתחת לחגורה ולהיפגע באופן‬
‫חמור‪ .‬כוון את גב המושב רק‬
‫כאשר הרכב חונה‪.‬‬
‫פתיחה וסגירה של מכסה‬
‫תא מנוע‬
‫רצועת שחרור מושב אחורי‬
‫מושב אחורי מקופל‬
‫דחף את המשענת כדי להטות‬
‫אותה בזווית מרבית של ‪35‬‬
‫מעלות בערך ושחרר את הרצועה‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫לפתיחת מכסה תא המנוע‪ ,‬יש‬
‫לשחרר שתי נעילות‪.‬‬
‫‪ .1‬משוך את מנוף שחרור‬
‫המכסה‪ ,‬הממוקם מתחת‬
‫ללוח המחוונים מצד שמאל‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫מנוף שחרור מכסה תא המנוע‬
‫‪ .2‬הזז את תפס הבטיחות‪,‬‬
‫מתחת לקדמת‬
‫הממוקם‬
‫מכסה המנוע‪ ,‬קרוב לאמצע‪,‬‬
‫והרם את המכסה‪.‬‬
‫מיקום תפס הבטיחות‬
‫מוט תמיכה למכסה תא המנוע‬
‫אבטח את המכסה באמצעות‬
‫מוט תמיכה‪ ,‬התפוס בתפס בצד‬
‫שמאל )כשעומדים מול הרכב( של‬
‫תא המנוע‪ .‬הכנס את המוט‬
‫למגרעת בתוך המכסה‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫אל תסגור את המכסה בטריקה‬
‫כדי למנוע נזק‪ .‬הנמך את‬
‫המכסה עד למרחק של כ‪20-‬‬
‫ס"מ ואז שחרר‪ .‬אסור לנהוג‬
‫ברכב כל עוד המכסה אינו סגור‬
‫כראוי‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה!‬
‫וודא שמכסה תא המנוע סגור‬
‫היטב לפני הנסיעה‪ .‬אם מכסה‬
‫תא המנוע אינו נעול היטב‪ ,‬הוא‬
‫עלול להיפתח כלפי מעלה בעת‬
‫שהרכב נוסע ולחסום את שדה‬
‫הראייה מלפנים‪ .‬במקרה כזה‬
‫עלולה להיגרם תאונה אשר‬
‫תוביל לפגיעות חמורות‪.‬‬
‫תאורה‬
‫ידית בקרה רב‪-‬תפקודית‬
‫ידית הבקרה הרב‪-‬תפקודית‬
‫שולטת על הפעלת הפנסים‬
‫הקדמיים‪ ,‬פנסי החנייה‪ ,‬פנסי‬
‫האיתות‪ ,‬בחירת אלומת אורות‬
‫הדרך‪ ,‬עמעום תאורת לוח‬
‫המחוונים‪ ,‬התאורות הפנימיות‪,‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫ופנסי הערפל‪ .‬הידית ממוקמת‬
‫בצד שמאל של מוט ההגה‪.‬‬
‫בקרות הפנסים הראשיים‬
‫ידית הבקרה הרב תפקודית‬
‫פנסים ראשיים ופנסי חנייה‬
‫סובב את קצה הידית עד לנקודת‬
‫העצירה הראשונה כדי להפעיל‬
‫את פנסי החנייה‪ .‬סובב לנקודת‬
‫העצירה השנייה להפעלת אורות‬
‫הדרך‪ ,‬הפנסים הראשיים‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫תזכורת אורות דולקים‬
‫כאשר הפנסים הראשיים‪ ,‬או‬
‫פנסי החנייה‪ ,‬דולקים אחרי‬
‫העברת מתג ההתנעה למצב ‪,OFF‬‬
‫ישמע צליל עם פתיחת דלת הנהג‪.‬‬
‫פנסי ערפל קדמיים‬
‫)אם מותקנים(‬
‫מתג פנסי הערפל הקדמיים‬
‫מותקן בידית הבקרה הרב‪-‬‬
‫תפקודית‪ .‬להפעלת פנסי הערפל‬
‫הקדמיים‪ ,‬הפעל את פנסי החניה‪,‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫או הפנסים הראשיים ומשוך‬
‫כלפי חוץ את קצה הידית‪.‬‬
‫הפעלת פנס ערפל קדמיים‬
‫אורות ערפל אחוריים‬
‫)אם מותקנים(‬
‫אורות ערפל אחוריים‬
‫יכולים להיות מופעלים‪,‬‬
‫בזמן שהראות לקויה בגין ערפל‪.‬‬
‫להפעלת אורות ערפל אחוריים‪,‬‬
‫הפעל את פנסי החניה או הפנסים‬
‫הראשיים משוך את קצה הידית‬
‫וסובב את ידית הבקרה לנקודת‬
‫העצירה האחרונה‪.‬‬
‫בקרות הפנסים הראשיים‬
‫פנסי איתות‬
‫הזז את ידית הבקרה כלפי מעלה‪,‬‬
‫או כלפי מטה‪ ,‬והחצים בכל צד‬
‫של לוח המחוונים יהבהבו כדי‬
‫להראות את כיוון הפנייה‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫הפעלת פנסי איתות‬
‫כאשר אחת הנוריות דולקת‬
‫בקביעות‪ ,‬או שאינה מהבהבת‪,‬‬
‫או שקצב ההבהוב מהיר‪ ,‬בדוק‬
‫תקינות של נורות האיתות‬
‫החיצוניות‪ .‬כאשר הנורית אינה‬
‫דולקת בהזזת הידית‪ ,‬סביר‬
‫שנתיך נשרף‪ ,‬או שנורית חיווי‬
‫האיתות אינה תקינה‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫סימון מעבר נתיב‬
‫לחיצה קלה מעלה‪/‬מטה על ידית‬
‫בקרה רב ‪ -‬תפקודית תגרום‬
‫לפנסי האיתות להבהב ‪ 3‬פעמים‬
‫)ימינה‪/‬שמאלה( ולהיכבות באופן‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫בורר אלומות אור גבוהה‪/‬נמוכה‬
‫להפעלת אלומות אור גבוהה‬
‫)‪ ,(HIGH‬דחוף את ידית הבקרה‬
‫הרב תפקודית ממך והלאה‪.‬‬
‫להפעלת אלומות אור נמוכה‬
‫משוך לכיוונך את ידית הבקרה‬
‫בחזרה‪.‬‬
‫איתות בעזרת הפנסים הראשיים‬
‫באפשרותך לאותת לרכב חולף‬
‫באמצעות אורות הדרך על ידי‬
‫משיכה קלה של ידית הבקרה‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫כלפיך‪ .‬האלומה הגבוהה תאיר‬
‫עד לשחרור ידית הבקרה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם ידית הבקרה מוחזקת במצב‬
‫של איתות בעזרת הפנסים‬
‫הראשיים יותר מ‪ 15-‬שניות‪,‬‬
‫האורות הגבוהים יכבו בצורה‬
‫באופן אוטומטי‪ .‬במקרה כזה‬
‫המתן ‪ 30‬שניות עד להפעלה‬
‫חוזרת של איתות בעזרת פנסים‬
‫ראשיים‪.‬‬
‫עמעום תאורת לוח המחוונים‬
‫סובב את מרכז ידית הבקרה הרב‬
‫תפקודית בכדי לשלוט בעצמת‬
‫התאורה בלוח המחוונים‪ .‬סובב‬
‫את המרכז למטה עד הסוף בכדי‬
‫לכבות את התאורה ולמנוע‬
‫‪97‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫להאיר‬
‫מהתאורה הפנימית‬
‫כשהדלתות נפתחות‪.‬‬
‫סובב את המרכז למעלה עד‬
‫הסוף בכדי להגביר את התאורה‬
‫באופן מרבי כאשר פנסי החנייה‬
‫או הדרך דולקים‪.‬‬
‫סובב את המרכז למעלה עד‬
‫למעצור הבא בכדי להאיר את מד‬
‫המרחק המצטבר ואת תאורת‬
‫הרדיו כאשר פנסי החנייה או‬
‫הדרך דולקים‪.‬‬
‫סובב את המרכז למעצור האחרון‬
‫בכדי להפעיל את התאורה‬
‫הפנימית‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫להפעלה‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫המערכת עד שהמספר‬
‫המקביל‬
‫המתאים‪,‬‬
‫העומסים‬
‫לטבלת‬
‫הבאה‪ ,‬יאיר בלחצן‪.‬‬
‫הפעלת עמעום תאורת לוח‬
‫המחוונים‬
‫מערכת כיוון הפנסים הראשיים‬
‫)אם מותקנת(‬
‫מערכת זאת מאפשרת לנהג‬
‫לשמור על כיוון התאורה הנכון‬
‫ללא קשר לעומס המטען ברכב‪.‬‬
‫מתג הבקרה ממוקם בלוח‬
‫המחוונים מתחת לרדיו‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫נהג בלבד או נהג ונוסע‬
‫במושב הקדמי‬
‫ברכב‬
‫המושבים‬
‫כל‬
‫מאוכלסים‬
‫כל המושבים מאוכלסים‬
‫ויש מטען מועמס באופן‬
‫שווה בתא המטען‪ .‬בכל‬
‫מקרה יש לשים לב למשקל‬
‫המרבי המותר‪.‬‬
‫‪98‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫‪ 3‬נהג ומטען מועמס באופן‬
‫שווה מאחורי המושב‬
‫האחורי‪ .‬בכל מקרה יש‬
‫לשים לב למשקל המרבי‬
‫המותר‪.‬‬
‫המשקלים מחושבים לפי ‪75‬‬
‫ק"ג לאדם‪.‬‬
‫תאורת מפה‪/‬קריאה‬
‫נורות אלו מותקנות בין סכי‬
‫השמש מעל המראה הפנימית‪ .‬כל‬
‫אור מופעל ע"י לחיצת כפתור‪.‬‬
‫לחיצה נוספת על הכפתור תגרום‬
‫לכיבוי הנורה‪ .‬הנורות יופעלו גם‬
‫בעת פתיחת דלת‪ ,‬או כאשר‬
‫בקרת העמעום במצב מרבי‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫הממוקמת בצדו הימני של מוט‬
‫הקדמיים‬
‫המגבים‬
‫ההגה‪.‬‬
‫מופעלים על ידי סיבוב מתג‬
‫הממוקם בקצה הידית‪.‬‬
‫תאורות מפה‪/‬קריאה‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם הופעלו ידנית‪ ,‬יש ללחוץ‬
‫שנית בכדי לכבות את הנורות‪.‬‬
‫לפני יציאה מהרכב וודא שהן‬
‫כבויות‪ .‬אם לא‪ ,‬הן יכבו באופן‬
‫אוטומטי לאחר כ‪ 10-‬דקות‪.‬‬
‫מגבים ושטיפת השמשות‬
‫והמתיזים‬
‫המגבים‬
‫באמצעות‬
‫מופעלים‬
‫מפסק על ידית הבקרה‬
‫ידית בקרת מגבים‪/‬מתיזים‬
‫זהירות!‬
‫‪ ‬וודא שהמגבים אינם פועלים‬
‫לפני כניסת הרכב למכונת‬
‫שטיפה‪ .‬אם מתג הפעלת‬
‫המגבים נמצא במצב אחר‬
‫מכבוי עלול להיגרם נזק‬
‫למגבים‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫זהירות!‬
‫‪ ‬במזג אוויר קר‪ ,‬הפסק את‬
‫והמתן‬
‫המגבים‬
‫פעולת‬
‫שיחזרו למקומם בתחתית‬
‫החלון לפני שתכבה את מתג‬
‫ההתנעה‪ .‬במידה והמגבים‬
‫ידבקו מקור לחלון עלול‬
‫להיגרם נזק למנוע המגבים‬
‫בהפעלת הרכב הבאה‪.‬‬
‫‪ ‬יש לנקות ולהסיר כל‬
‫הצטברות של שלג שמונעת‬
‫החזרת המגבים למצב חדל‬
‫)‪ .(OFF‬אם מתג ההפעלה‬
‫במצב חדל )‪ (OFF‬והמגבים‬
‫אינם יכולים לחזור למצבם‬
‫הראשוני‪ ,‬עלול להיגרם נזק‬
‫למנוע המגבים‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫הפעלת מגבי השמשה הקדמית‬
‫סובב את קצה ידית הבקרה‬
‫למעצור השני לקבלת מהירות‬
‫נמוכה של פעולת המגבים‪.‬‬
‫סובב את קצה ידית הבקרה‬
‫למעצור השלישי לקבלת מהירות‬
‫גבוהה של פעולת המגבים‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫ע"י סיבוב קצה הידית‪ .‬סובב את‬
‫קצה הידית בכוון השעון כדי‬
‫להקטין את משך ההשהיה‪ ,‬ונגד‬
‫כוון השעון כדי להגדיל את משך‬
‫ההשהיה‪ .‬משך ההשהיה יכול‬
‫להשתנות בין בערך ‪ 18‬שניות בין‬
‫מחזורי הניגוב לבין מחזור ניגוב‬
‫אחד בכל שנייה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫זמני ההשהיה של המגב תלויים‬
‫במהירות הרכב‪ .‬אם הרכב נוסע‬
‫במהירות פחותה מ‪ 16-‬קמ"ש‪,‬‬
‫זמני ההשהיה יוכפלו‪.‬‬
‫הפעלת המגבים‬
‫מערכת הפעלת מגבים לסירוגין‬
‫כאשר תנאי מזג האוויר דורשים‬
‫מחזור ניגוב אחד אם הפסקות‬
‫משתנות‪ .‬בחר את משך ההשהיה‬
‫הפעלת המתיזים‬
‫להפעלת השטיפה‪ ,‬משוך אליך‬
‫את קצה הידית והחזק כל זמן‬
‫שדרושה התזה על השמשה‪ .‬אם‬
‫תלחץ את הידית כאשר היא‬
‫‪100‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫בתחום של פעולה מושהית‪ ,‬המגב‬
‫יופעל למשך מספר שניות לאחר‬
‫שחרור הידית‪ ,‬לאחר מכן‬
‫תתחדש הפעולה לסירוגין כפי‬
‫שנבחרה מקודם‪.‬‬
‫אם תלחץ על קצה הידית כשהיא‬
‫)‪(OFF‬‬
‫במצב מופסק חדל‬
‫המגבים יופעלו לשני מחזורי‬
‫ניגוב ואחר כך יחזרו למצב חדל‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫איבוד רגעי של תנאי הדרך עלול‬
‫להוביל תאונה‪ .‬כדי למנוע‬
‫התכסות פתאומית של השמשה‬
‫הקדמית בכפור כאשר מזג‬
‫האוויר קר מאוד‪ ,‬שכתוצאה מכך‬
‫תאבד את הראות‪ ,‬חמם את‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫בעזרת‬
‫הקדמית‬
‫השמשה‬
‫מפשיר האדים לפני ובמשך‬
‫השימוש בשטיפה‪.‬‬
‫מצב ערפל‬
‫דחוף כלפי מטה את ידית בקרת‬
‫המגב להפעלת מחזור אחד של‬
‫ניגוב לניקוי השמשה הקדמית‬
‫מערפילים‪ ,‬או מהתזה של רכב‬
‫חולף‪ .‬כל עוד הידית מופעלת‬
‫במצב זה‪ ,‬ימשיך המגב לפעול‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אפשרות זאת אינה מפעילה את‬
‫המתיזים ולכן לא יותז נוזל‬
‫שטיפת שמשות על גבי השמשה‬
‫הקדמית‪.‬‬
‫מתג מצב ערפל‬
‫ידית כיוון מוט גלגל ההגה‬
‫כיוון מוט גלגל ההגה‬
‫אפשרות זאת מאפשרת לך להזיז‬
‫את מוט גלגל ההגה למעלה‬
‫ולמטה‪ .‬מנוף כיוון מוט גלגל‬
‫ההגה ממוקם בצד שמאל מתחת‬
‫לידית הבקרה הרב תפקודית‪.‬‬
‫דחוף כלפי מטה את ידית שחרור‬
‫מוט גלגל ההגה בכדי לשחרר את‬
‫הנעילה‪ .‬הזז את גלגל ההגה כלפי‬
‫מעלה או מטה לפי הנדרש‪ .‬דחוף‬
‫כלפי מעלה את ידית השחרור‬
‫לנעילת מוט גלגל ההגה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫כיוון מוט גלגל ההגה כשהרכב‬
‫בתנועה הוא מסוכן‪ .‬כשמוט‬
‫ההגה איננו יציב‪ ,‬קיימת‬
‫‪101‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫הפעלה‬
‫לחץ על כפתור ‪ .ON/OFF‬נורית‬
‫החיווי של בקרת השיוט בלוח‬
‫לניתוק‬
‫תידלק‪.‬‬
‫המחוונים‬
‫הבקרה לחץ שנית על כפתור‬
‫‪ .ON/OFF‬נורית החיווי תיכבה‪.‬‬
‫נתק את מערכת בקרת השיוט‬
‫כשהיא אינה בשימוש‪.‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫אפשרות לאיבוד השליטה על‬
‫הרכב‪ .‬יש לכוון את מוט גלגל‬
‫ההגה רק כאשר הרכב בעצירה‬
‫מוחלטת‪ .‬וודא לפני הנהיגה‬
‫שמוט גלגל ההגה נעול היטב‬
‫למקומו‪ .‬חוסר תשומת לב עלול‬
‫לגרום לפגיעות קשות‪.‬‬
‫בקרת שיוט )אם מותקנת(‬
‫מערכת זו כשהיא משולבת‪,‬‬
‫שומרת על מהירות קבועה של‬
‫הרכב במהירויות גבהות מ‪40-‬‬
‫קמ"ש‪.‬‬
‫לחצני מערכת בקרת השיוט‬
‫ממוקמים בידית מימין לגלגל‬
‫ההגה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫הערה‪:‬‬
‫מערכת בקרת השיוט תוכננה‬
‫להפסיק את פעולתה במקרה‬
‫ונלחצים מספר לחצנים בו‬
‫זמנית‪ ,‬כמערכת הגנה‪ .‬במקרה‬
‫כזה ניתן להפעיל שוב את‬
‫המערכת על ידי לחיצה על לחצן‬
‫מהירות‬
‫ובחירת‬
‫‪ON/OFF‬‬
‫מחדש‪.‬‬
‫‪102‬‬
‫אזהרה!‬
‫השארת בקרת השיוט במצב‬
‫פעיל כשאינה בשימוש היא‬
‫מסוכנת‪ .‬בטעות ניתן לכייל‬
‫גבוהה‬
‫למהירות‬
‫אותה‬
‫מהנדרש‪ ,‬כתוצאה מכך לאבד‬
‫שליטה על הרכב ולגרום‬
‫לתאונה‪ .‬יש תמיד להפסיק‬
‫את פעולת המערכת כשאין בה‬
‫צורך‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫קביעת המהירות הרצויה‬
‫הפעל את מערכת בקרת השיוט‪.‬‬
‫כשהרכב הגיע למהירות רצויה‪,‬‬
‫לחץ על הידית כלפי מטה "‪."SET‬‬
‫הרפה מדוושת ההאצה‪ ,‬והרכב‬
‫ינוע במהירות שנבחרה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫לפני קביעת המהירות הרצויה‪,‬‬
‫הרכב חייב לנוע במהירות קבועה‬
‫ובמישור‪.‬‬
‫הפסקת פעולת המערכת‬
‫נגיעה קלה בדוושת הבלם‪,‬‬
‫לכיוונך‬
‫הידית‬
‫משיכת‬
‫"‪ ,"CANCEL‬או לחיצה רגילה על‬
‫הבלם בעת האטה‪ ,‬ישביתו את‬
‫בקרת השיוט מבלי למחוק‬
‫מהזיכרון את מהירות השיוט‬
‫שנקבעה‪ .‬לחיצה על לחצן‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫‪ ON/OFF‬או ניתוק מתג ההתנעה‬
‫ימחקו מהזיכרון את המהירות‬
‫שנקבעה‪.‬‬
‫חזרה למהירות שנקבעה בזיכרון‬
‫כדי לחזור למהירות שנקבעה‬
‫מקודם‪ ,‬לחץ על הידית כלפי‬
‫מעלה "‪ ."RESUME ACCEL‬ניתן‬
‫לבצע זאת רק במהירות שמעל‬
‫ל‪ 32-‬קמ"ש‪.‬‬
‫שינוי המהירות הרצויה‬
‫כאשר בקרת השיוט מופעלת ניתן‬
‫להגביר את המהירות ע"י דחיפת‬
‫הידית כלפי מעלה‪.‬‬
‫דחיפת הידית כלפי מעלה תגביר‬
‫את המהירות כל עוד הידית‬
‫מוחזקת כלפי מעלה‪ .‬כל לחיצה‬
‫יחידה על הידית תגביר את‬
‫‪103‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫המהירות ב‪ 2-‬קמ"ש‪ .‬המהירות‬
‫החדשה תישמר בזיכרון‪.‬‬
‫דחיפת הידית כלפי מטה תפחית‬
‫את המהירות כל עוד הידית‬
‫מוחזקת כלפי מטה‪ .‬כל לחיצה‬
‫בודדת על הידית תפחית את‬
‫המהירות ב‪ 2-‬קמ"ש‪ .‬המהירות‬
‫החדשה תישמר בזיכרון‪.‬‬
‫האצה לשם עקיפה‬
‫לחץ על דוושת ההאצה כרגיל‪.‬‬
‫תחזור‬
‫הדוושה‬
‫בשחרור‬
‫המהירות שנקבעה‪.‬‬
‫שימוש בבקרת שיוט בעליות‬
‫הערה‪:‬‬
‫מערכת בקרת השיוט שומרת על‬
‫מהירות בעליות וירידות‪ .‬שינוי‬
‫קל במהירות הנסיעה בעליות‬
‫מתונות הוא מצב רגיל‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫בעליות תלולות האטת המהירות‬
‫או האצת המהירות עשויה להיות‬
‫גדולה יותר‪ ,‬לכן רצוי לנהוג‬
‫במקרה כזה ללא בקרת שיוט‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫בקרת השיוט עלולה להיות‬
‫מסוכנת כאשר המערכת אינה‬
‫מסוגלת לשמור על מהירות‬
‫קבועה‪ .‬הרכב עשוי לנסוע מהר‬
‫מדי ביחס לתנאים‪ ,‬ואתה עלול‬
‫לאבד שליטה‪ .‬אין להשתמש‬
‫בבקרת השיוט בתנועה עמוסה‪,‬‬
‫או בכבישים מפותלים‪ ,‬מכוסי‬
‫קרח‪ ,‬שלג‪ ,‬או משטחים‬
‫חלקים‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫חלון שמש חשמלי‬
‫)אם מותקן(‬
‫מתג החלון החשמלי הנפתח בגג‬
‫ממוקם על מנורת הקריאה‪.‬‬
‫מתג חלון שמש‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬אסור בשום מקרה להשאיר‬
‫ילדים ברכב כאשר המפתח‬
‫נמצא במתג ההתנעה‪ .‬הם‬
‫עלולים להילכד בחלון‬
‫הנפתח החשמלי בגג בזמן‬
‫‪104‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫אזהרה!‬
‫הפעלת המתג‬
‫להם‬
‫להיגרם‬
‫חמורה‪.‬‬
‫‪ ‬במקרה של תאונה‪ ,‬קיים‬
‫סיכון שתושלך מהרכב דרך‬
‫החלון הנפתח בגג‪ .‬חגור את‬
‫חגורת הבטיחות כנדרש‬
‫וודא שכל הנוסעים חגורים‬
‫גם הם‪.‬‬
‫‪ ‬אל תאפשר לילדים קטנים‬
‫להפעיל את החלון הנפתח‬
‫בגג‪ .‬אין לאפשר לאצבעות‪,‬‬
‫חלקי גוף אחרים או חפצים‬
‫כלשהם‪ ,‬לבלוט החוצה דרך‬
‫פתח החלון הנפתח בגג‪ .‬זה‬
‫עלול להסתיים בפגיעה‪.‬‬
‫ועלולה‬
‫פגיעה‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫פתיחת מהירה‬
‫לחץ על חלקו האחורי של המתג‬
‫ושחרר‪ .‬החלון יפתח באופן‬
‫אוטומטי מכל מצב‪ .‬החלון יפתח‬
‫למצב של פתיחה מלאה‪ ,‬ויעצו ר‬
‫באופן אוטומטי‪ .‬במהלך הפתיחה‬
‫המהירה כל לחיצה על המתג‬
‫להפעלת החלון תפסיק את‬
‫פעולתו‪.‬‬
‫פתיחת ידנית‬
‫לחץ על חלקו האחורי של המתג‬
‫והחזק עד לפתיחה מלאה‪ .‬כל‬
‫שחרור של המתג יגרום להפסקת‬
‫תנועת החלון והוא יישאר במצב‬
‫פתוח חלקית עד שהמתג ילחץ‬
‫ויוחזק שנית‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫סגירה מהירה‬
‫לחץ על חלקו הקדמי של המתג‬
‫ושחרר‪ .‬החלון ייסגר באופן‬
‫אוטומטי מכל מצב‪ .‬במהלך‬
‫הסגירה המהירה כל לחיצה על‬
‫המתג להפעלת החלון תפסיק את‬
‫פעולתו‪.‬‬
‫סגירה ידנית‬
‫לחץ על חלקו הקדמי של המתג‬
‫והחזק עד לסגירה מלאה‪ .‬כל‬
‫שחרור של המתג יגרום להפסקת‬
‫תנועת החלון והוא יישאר במצב‬
‫פתוח חלקית עד שהמתג ילחץ‬
‫ויוחזק שנית‪ .‬כדי לוודא כי‬
‫החלון סגור עד לסוף מהלכו לחץ‬
‫את מתג והחזק אותו עד שהחלון‬
‫מפסיק לנוע‪.‬‬
‫‪105‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫מערכת הגנה מפני היתפסות‬
‫המערכת מאתרת כל הפרעה‬
‫בפתח החלון בגג בזמן הסגירה‬
‫המהירה‪ .‬במידה ומתגלה הפרעה‬
‫במסלול החלון‪ ,‬החלון יחזור‬
‫מעצמו לאחור‪.‬סלק את ההפרעה‬
‫כאשר זה קורה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬לחץ‬
‫על המתג קדימה ושחרר לצורך‬
‫סגירה מהירה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫הגנה מפני היתפסות מבוטלת‬
‫כאשר לוחצים על המתג‪.‬‬
‫פתיחה מהירה של חלון שמש‬
‫למצב אוורור‬
‫לחץ לחיצה קצרה על לחצן‬
‫האוורור בכדי לפתוח את חלון‬
‫השמש למצב זה‪ .‬זה נקרא‬
‫"אוורור מהיר"‪ ,‬והוא יתבצע‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫ללא קשר למצב הנוכחי של‬
‫החלון‪ .‬במהלך אוורור מהיר כל‬
‫לחיצה על המתג תפסיק את‬
‫פעולת החלון‪.‬‬
‫סוכך שמש של החלון‬
‫ניתן לפתוח את הסוכך בצורה‬
‫ידנית אולם הוא נפתח מעצמו עם‬
‫פתיחת החלון בגג‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫לא ניתן לסגור את הסוכך כאשר‬
‫החלון פתוח‪.‬‬
‫רעשי רוח‬
‫רעשי רוח צפויים להישמע כאשר‬
‫נוסעים עם חלונות פתוחים או‬
‫החלון בגג פתוח חלקית‪.‬‬
‫ניתן לצמצם את רעשי הרוח ע"י‬
‫פתיחה מלאה של כל החלונות‪.‬‬
‫אם נשמעים רעשי הרוח כאשר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫החלון בגג פתוח‪ ,‬שנה את מידת‬
‫הפתיחה שלו או פתח חלון אחר‪.‬‬
‫הקדמיות מבטלת מצב זה‪ .‬ניתן‬
‫לתכנת את זמן ההשהיה‪.‬‬
‫תחזוקת החלון הגג‬
‫השתמש בחומרי ניקוי עדינים‬
‫ללא חומר שוחק ובמטלית רכה‬
‫לניקוי משטח הזכוכית‪.‬‬
‫שקעים חשמליים‬
‫הפעלה במצב של מתג התנעה‬
‫מנותק‬
‫בכלי רכב ללא מרכז מידע מתגי‬
‫החלון נשארים פעילים למשך ‪45‬‬
‫שניות לאחר כיבוי מתג ההתנעה‪.‬‬
‫פתיחת אחת הדלתות הקדמיות‬
‫מבטלת מצב זה‪.‬‬
‫בכלי רכב בעלי מרכז מידע‪ ,‬מתג‬
‫החלון יישאר פעיל למשך של עד‬
‫‪ 10‬דקות לאחר כיבוי מתג‬
‫ההתנעה‪ .‬פתיחת אחת הדלתות‬
‫ברכב קיים שקע חשמלי של ‪12‬‬
‫וולט )‪ 13‬אמפר( סטנדרטי‬
‫הממוקם בקונסולה המרכזית‬
‫מעל ידית בורר ההילוכים‪ .‬שקע‬
‫חשמל זה יכול לשמש לטעינת‬
‫מכשירי טלפון ניידים וצרכני‬
‫חשמל קטנים אחרים‪.‬‬
‫שקע חשמל ‪12V‬‬
‫‪106‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫שקע החשמל פועל רק כאשר מתג‬
‫ההתנעה נמצא במצב ‪ ON‬או‬
‫‪ .ACC‬ניתן להכניס את המצת‬
‫החשמלי לשקע בכדי להפעילו‪.‬‬
‫בכדי לשמור על גוף החימום‪ ,‬אל‬
‫תחזיק את המצת בכוח בתוך‬
‫השקע‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫בכדי להבטיח פעולה בטוחה של‬
‫השקע החשמלי יש להשתמש‬
‫בשקע מקורי של ‪ MOPAR‬בלבד‪.‬‬
‫זהירות‬
‫‪ ‬אין להשתמש במכשירים‬
‫הצורכים יותר מ‪ 160-‬וואט )‪13‬‬
‫אמפר( במתח של ‪ 12‬וולט‪.‬‬
‫במידה ותעשה כך יהיה צורך‬
‫להחליף את נתיך ההגנה על‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫זהירות )המשך(‬
‫שקע החשמל‪.‬‬
‫‪ ‬שקעי החשמל תוכננו לפעול‬
‫עם תקעים מיוחדים‪ .‬אל‬
‫תנסה להכניס תקע שאינו‬
‫ייעודי לשקע החשמל ברכב‪,‬‬
‫זה יפגע בשקע החשמל‬
‫וישרוף את נתיך ההגנה‪.‬‬
‫שימוש לא נכון בשקע החשמל‬
‫עלול לגרום נזק שלא יכוסה‬
‫במסגרת האחריות‪.‬‬
‫מיקום נתיך ההגנה על שקע‬
‫החשמל‬
‫‪107‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫אזהרה‬
‫בכדי למנוע פגיעה חמורה ואף‬
‫מוות‪:‬‬
‫‪ ‬יש להשתמש אך ורק‬
‫המתאימים‬
‫במכשירים‬
‫לשקע החשמל מסוג ‪ 12‬וולט‬
‫שברכב‪.‬‬
‫בשקע‬
‫להשתמש‬
‫‪ ‬אין‬
‫החשמל עם ידיים רטובות‪.‬‬
‫‪ ‬סגור את מכסה השקע‬
‫כאשר הוא אינו בשימוש‪.‬‬
‫‪ ‬אם נעשה שימוש לא נכון‬
‫בשקע החשמל‪ ,‬הוא עלול‬
‫לגרום להתחשמלות ולנזק‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫זהירות!‬
‫‪ ‬חלק גדול מהמכשירים‬
‫החשמליים שניתן לחבר‬
‫לשקע צורכים זרם מהמצבר‬
‫גם כשהם לא בשימוש‬
‫)למשל טלפון סלולארי וכד'(‪.‬‬
‫לכן כאשר הם מחוברים לזמן‬
‫ארוך‪ ,‬הם יכולים להביא‬
‫לירידת כוח של המצבר ו‪/‬או‬
‫למנוע את התנעת המנוע‪.‬‬
‫‪ ‬מכשירים הצורכים זרם גדול‬
‫יותר )כדוגמת מקררים‪,‬‬
‫שואב אבק‪ ,‬פנסים וכד'(‬
‫יפרקו את המצבר במהירות‬
‫השתמש‬
‫יותר‪.‬‬
‫גדולה‬
‫במכשירים אלו בהפסקות‬
‫ובזהירות רבה יותר‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫זהירות! )המשך(‬
‫‪ ‬לאחר השימוש במכשירים‬
‫צורכי זרם גדול‪ ,‬במשך זמן‬
‫ממושך מבלי להפעיל את‬
‫המנוע‪ ,‬עליך להסיע את‬
‫הרכב זמן מספיק כדי‬
‫שהאלטרנאטור יטען את‬
‫המצבר‪.‬‬
‫מחזיקי כוסות‬
‫ברכבך קיימים ארבעה מחזיקי‬
‫כוסות‪ .‬שני מחזיקי כוסות‬
‫ממוקמים מקדימה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫מחזיקי כוסות קדמיים‬
‫ישנם שני מחזיקי כוסות מאחורה‪,‬‬
‫לשימוש הנוסעים מאחור‪.‬‬
‫מחזיקי כוסות אחוריים‬
‫‪108‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אביזרים‬
‫המרכזית‬
‫על‬
‫הקונסולה‬
‫הקונסולה בין המושבים מכילה‬
‫תא אחסון עליון ותחתון‪.‬‬
‫תא האחסון העליון פתוח‬
‫לפתיחת תא האחסון תחתון‪,‬‬
‫משוך כלפי מעלה את הידית‬
‫התחתונה בקצה משענת היד‪.‬‬
‫תא אחסון עליון‬
‫לפתיחת תא האחסון עליון‪,‬‬
‫משוך כלפי מעלה את הידית‬
‫העליונה בקצה משענת היד‪.‬‬
‫תא האחסון התחתון פתוח‬
‫‪109‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫אזהרה!‬
‫לא מומלץ לנהוג ברכב כאשר‬
‫משענת היד מורמת‪ .‬מכשירי‬
‫טלפון ניידים וחפצים אחרים‬
‫עלולים להיזרק מתא האחסון‬
‫במקרה של תאונה ולפגוע‬
‫בנוסעים‪.‬‬
‫אביזרים באזור תא מטען‬
‫תאורת תא מטען‪/‬פנס נישא‬
‫נטען )אם מותקן(‬
‫פנס דו‪-‬שימושי מותקן על הצד‬
‫הפנימי של תקרת תא המטען כדי‬
‫להאירו‪ ,‬ניתן לנתקו מהתקרה‬
‫כדי שישמש כפנס נישא בעת‬
‫הצורך‪ .‬פנס זה כולל שתי נורות‬
‫‪ LED‬חזקות והוא פועל על‬
‫שנטענות‬
‫ליתיום‬
‫סוללות‬
‫מהתושבת שלו על התקרה‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫לחץ על הפנס בכדי לשחרר אותו‪.‬‬
‫לחץ ושחרר‬
‫על מנת להפעיל את הפנס לחץ‬
‫את המתג פעם אחד לתאורה‬
‫חזקה‪ ,‬פעם שנייה לתאורה‬
‫חלשה‪ ,‬ופעם שלישית לכיבויו‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫כיסוי המטען‬
‫הפנלים של אזור המטען כוללים‬
‫שני חריצים עבור חיבור של‬
‫כיסוי המטען שמספק המושב‬
‫האחורי המתקפל‪.‬‬
‫בכדי להתקין את כיסוי המטען‪,‬‬
‫הכנס את אחד הצדדים של‬
‫הכיסוי לאחד משני החריצים‬
‫הממוקמים בצידי תא המטען‪.‬‬
‫לאחר שהתקנת צד אחד‪ ,‬דחוף‬
‫פנימה את הקצה השני והתקן גם‬
‫אותו לחריץ הנותר באותו‬
‫המקום בתא המטען‪.‬‬
‫מתג הפעלה‬
‫‪110‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫חריצי כיסוי המטען‬
‫בעזרת הידית‪ ,‬משוך את הכיסוי‬
‫קדימה והסט את הכיסוי כך‬
‫שיכנס לחריצים המתאימים‬
‫בשני הצדדים של קצוות תא‬
‫המטען‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫רצפת תא מטען הניתנת להסרה‬
‫תחתית תא מטען ניתן להסרה‬
‫ולשטיפה במים וסבון‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫עוגני קשירת המטען אינם‬
‫יכולים לשמש לקשירת התקני‬
‫ריסון לילדים‪ .‬במקרה של‬
‫בלימת פתע או התנגשות הם‬
‫ולגרום‬
‫עלולים להשתחרר‬
‫להשתחררות מושב הבטיחות‬
‫של הילד‪ .‬הילד עלול להיפגע‬
‫באופן חמור‪ .‬השתמש אך ורק‬
‫בעוגני הקשירה של המושבים‪.‬‬
‫רצפה הניתנת להסרה‬
‫אזהרה!‬
‫משקל ומיקום המטען והנוסעים‬
‫עלולים לשנות את מרכז הכובד‬
‫של הרכב ואת צורת הנהיגה‪ .‬כדי‬
‫למנוע אובדן שליטה ברכב‬
‫ואפשרות פגיעה בנפש‪ ,‬מלא‬
‫אחר ההנחיות הבאות לצורך‬
‫העמסת הרכב‪:‬‬
‫חריצי קצה הכיסוי‬
‫אזהרה!‬
‫בזמן תאונה כיסוי המטען שלא‬
‫מחובר כראוי עלול לגרום‬
‫לפגיעה‪ .‬הוא עלול להשתחרר‬
‫בזמן בלימת פתע ולפגוע באחד‬
‫הנוסעים‪ .‬אין לאכסן את כיסוי‬
‫המטען על התחתית של תא‬
‫המטען או באזור הנוסעים‪ .‬יש‬
‫להוציא את הכיסוי מהרכב‬
‫כאשר הוא לא מורכב במקומו‪.‬‬
‫אין לאכסנו ברכב‪.‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫רצועות לקשירת מטען‬
‫בתא המטען ישנן ‪ 4‬טבעות בחלק‬
‫התחתון עבור קשירת מטען‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫העמס את המטען בחלוקה‬
‫שווה על רצפת תא המטען‪.‬‬
‫חפצים כבדים יש להניח‬
‫במקום נמוך וקדמי ככל‬
‫האפשר‪.‬‬
‫הנח כמות מטען גדולה ככל‬
‫האפשר לפני הסרן האחורי‪.‬‬
‫משקל גדול מדי או המונח‬
‫בצורה לא נכונה על גבי או‬
‫מאחורי הסרן האחורי עלול‬
‫לגרום לטלטול החלק האחורי‬
‫של הרכב‪.‬‬
‫אל תערום מזוודות או מטען‬
‫גבוה יותר מחלקה העליון של‬
‫המשענת‪ .‬זה עלול לחסום את‬
‫שדה הראיה או להתעופף‬
‫במקרה של בלימת פתע או‬
‫התנגשות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫אין להסיע נוסעים בשטח תא‬
‫המטען האחורי‪ .‬הסעת נוסעים‬
‫במקום זה עלולה לגרום‬
‫לפגיעות חמורות‪ .‬בתא המטען‬
‫יש לשים מטען וציוד בלבד‪.‬‬
‫לשבת‬
‫צריכים‬
‫הנוסעים‬
‫במושבי הרכב ולחגור חגורות‬
‫בטיחות‪.‬‬
‫רמקולים מתקפלים‬
‫)אם מותקנים(‬
‫כאשר דלת תא מטען פתוחה‪,‬‬
‫ניתן לסובב את הרמקולים‬
‫כשפניהם לאחור‪ ,‬לשימושים‬
‫שונים בדלת תא המטען‪.‬‬
‫‪112‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫רמקולים מתקפלים‬
‫אביזרי החלון האחורי‬
‫מגב‪/‬מתז חלון האחורי‬
‫פעולת המגב ‪ /‬מתז של החלון‬
‫האחורי מבוקרת ע"י ידית‬
‫הבקרה בצדו הימני של מוט‬
‫ההגה‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫הפעלת מגב‪/‬מתז אחורי‬
‫סובב את מרכז המתג‬
‫קדימה למעצור הראשון‬
‫כדי להפעיל את המגב האחורי‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫המגב האחורי יפעל לסירוגין‬
‫בלבד‪.‬‬
‫סובב את מרכז המתג‬
‫מעבר למעצור הראשון כדי‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫להפעיל את השטיפה‪ .‬משאבת‬
‫השטיפה תמשיך לפעול כל זמן‬
‫שהכפתור לחוץ )עד ‪ 10‬שניות(‪.‬‬
‫עם שחרור הכפתור‪ ,‬המגב יבצע‬
‫שתי מחזורי ניגוב ויחזור למצב‬
‫חדל‪.‬‬
‫אם המגב מאחורי פועל כאשר‬
‫מתג ההתנעה מובא למצב ‪,OFF‬‬
‫המגב יחזור מעצמו למצב‬
‫המתנה‪ ,‬אם מצב השהיית‬
‫אביזרים מופעל‪ .‬מצב זה ניתן‬
‫לבטל על ידי פתיחת אחת‬
‫הדלתות‪ .‬במידה וזה קורה‪ ,‬המגב‬
‫יעצור במקום בו הוא נמצא‪.‬‬
‫מפשיר אדים חלון אחורי‬
‫הלחצן‬
‫על‬
‫לחיצה‬
‫הממוקם על לוח בקרת‬
‫האקלים תפעיל את מפשיר‬
‫האדים האחורי ואת חימום‬
‫‪113‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫מראות הצד )אם מותקן(‪ .‬נורית‬
‫חיווי בלחצן ההפעלה תדלק‬
‫ותציין שמפשיר האדים האחורי‬
‫פועל‪ .‬מפשיר האדים האחורי‬
‫מפסיק לפעול מעצמו לאחר ‪10‬‬
‫דקות‪ .‬לחיצה נוספת תפעיל את‬
‫ההפשרה ל‪ 5-‬דקות נוספות‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫על מנת למנוע התרוקנות המצבר‬
‫יש להפעיל את מפשיר האדים‬
‫האחורי רק כאשר המנוע פועל‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫חוסר תשומת לב להזהרות‬
‫הבאות עלול לגרום לפגיעה בגופי‬
‫החימום‪:‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬שטוף את החלק הפנימי של‬
‫החלון האחורי בעדינות‬
‫ובזהירות כדי לא לפגוע בגופי‬
‫החימום‪ .‬השתמש במטלית‬
‫רכה ותמיסת סבון עדינה‪ ,‬נגב‬
‫בכוון מקביל לגופי חימום‪.‬‬
‫מדבקות‬
‫להוריד‬
‫ניתן‬
‫באמצעות מים חמים‪.‬‬
‫‪ ‬אל תשתמש בכלים חדים או‬
‫מחוספסים או בחומרי ניקוי‬
‫חומציים על פנים החלון‬
‫האחורי‪.‬‬
‫שמור על חפצים הרחק מהחלון‬
‫האחורי כדי למנוע נזק לגופי‬
‫החימום‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫משקאות‬
‫לאחסון‬
‫תא‬
‫קרים‪/‬תא כפפות )אם מותקן(‬
‫תא הכפפות ממוקם בצד הנוסע‬
‫שליד הנהג‪ .‬דלת תא הכפפות‬
‫גדולה ונפתחת כלפי מטה תוך‬
‫אפשרות גישה לשני תאי אחסון‪.‬‬
‫התא העליון מתפקד כתא קירור‬
‫לארבע מיכלי משקה בגודל של‬
‫עד ליטר אחד או פחיות שתייה‪.‬‬
‫המזגן מאפשר את קירור התא‬
‫בהתאם להגדרות וטמפרטורת‬
‫הסביבה‪.‬‬
‫תא הכפפות ואזור הקירור‬
‫‪114‬‬
‫פרק ‪ - 3‬הכרת אביזרים ברכב‬
‫הערה‪:‬‬
‫השימוש בתא למשקאות קרים‬
‫נועד עבור משקאות באריזות לא‬
‫מתכלות בלבד‪.‬‬
‫בתא הקירור ישנו מאוורר אשר‬
‫מאפשר לאוויר קר להיכנס לתא‪.‬‬
‫דבר המאפשר את קירור‬
‫המשקאות בהתאם לטמפרטורה‬
‫החיצונית ומצב המזגן‪.‬‬
‫כלי רכב ללא מערכת מיזוג אוויר‬
‫יכולים להשתמש בחלל הזה‬
‫לאחסון‪ .‬בתא התחתון ניתן‬
‫לאחסן מסמכים כגון ספר הרכב‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫פרק ‪4‬‬
‫לוח בקרה ראשי‬
‫לוח בקרה ראשי ‪116 ..................................................................................................‬‬
‫לוח שעונים ומחוונים ‪117 ............................................................................................‬‬
‫מרכז מידע אלקטרוני ‪) EVIC -‬אם מותקן( ‪129 .................................................................‬‬
‫פעולות מרכז המידע האלקטרוני ‪131 .............................................................................‬‬
‫מערכת השמע ‪139 .....................................................................................................‬‬
‫שליטה ב‪) iPod/USB/MP3 -‬אם מותקנת( ‪147 ..................................................................‬‬
‫שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה )אם מותקנת( ‪154 ..................................................‬‬
‫אחזקת תקליטורי ‪155 .................................................................................... CD/DVD‬‬
‫מערכות בקרת אקלים ‪156 ...........................................................................................‬‬
‫‪115‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫לוח בקרה ראשי‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪116‬‬
‫פתחי אוורור‬
‫לוח שעונים ומחוונים‬
‫מערכת השמע‬
‫כרית אוויר לנוסע‬
‫תא כפפות‪/‬תא משקאות‬
‫קרים )אם מותקן(‬
‫מערכת בקרת אקלים‬
‫מתגי חימום מושבים‬
‫)אם מותקנים(‬
‫מתג מהבהבי חירום‬
‫מתג מערכת בקרת יציבות‬
‫תאי אכסון‬
‫מתג פילוס פנסים ראשיים‬
‫שקע חשמלי‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫לוח שעונים ומחוונים‬
‫‪117‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪ .1‬מד טמפרטורה‬
‫מד טמפרטורת נוזל הקירור מציין‬
‫את טמפרטורת נוזל הקירור במנוע‪.‬‬
‫כל מצב של המחוג בתחום‬
‫הנורמאלי מציין פעולה תקינה של‬
‫מערכת הקירור‪ .‬במקרה של נהיגה‬
‫במזג אוויר חם‪ ,‬בעליות‪ ,‬בתנועה‬
‫עמוסה‪ ,‬או במקרה של גרירת גרור‪,‬‬
‫על‬
‫יצביע‬
‫שהמחוג‬
‫סביר‬
‫טמפרטורות גבוהות יותר‪ .‬אל‬
‫תאפשר למד הטמפרטורה להגיע‬
‫לגבול העליון‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫נסיעה כאשר מד הטמפרטורה‬
‫הגיע לגבול העליון עלולה לגרום‬
‫נזק לרכב‪ .‬כאשר המחוג מגיע‬
‫לסימון "‪) "H‬אדום(‪ .‬עצור את‬
‫הרכב‪ .‬אפשר למנוע לפעול‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫זהירות! )המשך(‬
‫במהירות סרק כשמיזוג האוויר‬
‫מנותק ובורר תיבת ההילוכים‬
‫במצב ‪) N‬סרק(‪ .‬המתן עד‬
‫שהמחוג יחזור לתחום הרגיל‪.‬‬
‫אם המחוג נשאר על הסימון‬
‫"‪) "H‬אדום( ונשמע צלצול‬
‫מתמשך‪ ,‬דומם מיד את המנוע‬
‫ופנה למוסך לקבלת שירות‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫מערכת קירור חמה עלולה‬
‫להיות מסוכנת ולגרום לכוויות‬
‫קשות‪ .‬אין לטפל במערכת‬
‫כשהיא במצב חם‪ .‬התקשר‬
‫לספק השירות בכדי לטפל‬
‫בבעיה‪ .‬במידה ותחליט להביט‬
‫מתחת למכסה המנוע בעצמך‬
‫‪118‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫התייחס לאזהרות בפרקים ‪6‬‬
‫ו‪ 7-‬בנושא מכסה הלחץ של‬
‫מערכת הקירור‪.‬‬
‫‪ .2‬מיקום דלת פתח מילוי דלק‬
‫החץ מציין שפתח מילוי הדלק‬
‫נמצא מצד שמאל של הרכב‪.‬‬
‫‪ .3‬מד דלק‬
‫כאשר מתג ההתנעה במצב‬
‫‪ ,ON/RUN‬המחוג יראה את‬
‫מפלס הדלק הנותר במכל דלק‪.‬‬
‫‪ .4‬מד מהירות‬
‫מציג את מהירות הרכב‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪ .5‬מפלס דלק נמוך‬
‫כאשר מפלס הדלק יורד‬
‫ל‪ 7.8-‬ליטר‪ ,‬תדלק נורית‬
‫זאת עד להוספת דלק‪.‬‬
‫‪ .6‬בקרת טעינה‪.‬‬
‫נורית זאת מבקרת את‬
‫טעינת המערכת החשמלית‪.‬‬
‫הנורית נדלקת לזמן קצר עם‬
‫סיבוב מתג ההתנעה למצב‬
‫‪ ON/RUN‬לבדיקת תקינות‬
‫הנורית‪ .‬אם היא נשארת דלוקה‪,‬‬
‫או נדלקת בעת הנהיגה‪ ,‬קיימת‬
‫תקלה במערכת הטעינה‪ .‬פנה מיד‬
‫למוסך לצורך בדיקה ותיקון‬
‫התקלה‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫‪ .7‬נורית כריות אוויר‬
‫נורית זאת נדלקת למשך‬
‫‪ 4-8‬שניות לצורך בדיקת‬
‫תקינותה כאשר מתג‬
‫ההתנעה מועבר למצב ‪.ON/RUN‬‬
‫אם לא נדלקת‪ ,‬נשארת דלוקה‪,‬‬
‫או נדלקת במהלך הנסיעה‪ ,‬יש‬
‫לדאוג לבדיקה של מערכת כריות‬
‫האוויר בהקדם האפשרי‪.‬‬
‫‪ .8‬נורית תזכורת חגורת בטיחות‬
‫כאשר מתג ההתנעה מועבר‬
‫למצב ‪ ON/RUN‬זאת נדלקת‬
‫למשך כ‪ 6-‬שניות לבדיקת‬
‫תקינותה‪ .‬אם חגורת הבטיחות‬
‫של הנהג איננה נחגרת ישמע‬
‫צלצול והנורית תישאר דלוקה‪.‬‬
‫‪119‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫‪ .9‬נורית לחץ שמן‬
‫נורית זאת מציינת לחץ‬
‫שמן מנוע נמוך‪ .‬בעת‬
‫העברת מתג ההצתה ממצב ‪OFF‬‬
‫למצב ‪ ON‬היא נדלקת‪ ,‬ונכבית‬
‫לאחר ההתנעה‪ .‬אם הנורית אינה‬
‫נדלקת בעת ההתנעה‪ ,‬פנה למוסך‬
‫לבדיקת תקינותה‪.‬‬
‫אם הנורית נדלקת במהלך‬
‫הנסיעה ונשמע צלצול אזהרה‪,‬‬
‫עצור את הרכב ודומם מיד את‬
‫המנוע‪ .‬במקרה זה אין להסיע את‬
‫הרכב עד לבדיקת הסיבה‬
‫לתקלה‪ .‬הנורית אינה מציינת את‬
‫גובה מפלס השמן במנוע‪ .‬את‬
‫מפלס השמן יש לבדוק בתא‬
‫המנוע‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪ .10‬נורית אזהרה טמפרטורת‬
‫מנוע‪.‬‬
‫נורית זאת מזהירה‬
‫מפני התחממות יתר של‬
‫נוזל קירור המנוע‪.‬‬
‫כאשר המחוג עולה עד לגבול ‪H‬‬
‫ישמע צלצול יחיד‪ .‬חימום נוסף‬
‫יגרום למחוג לעבור את גבול ‪,H‬‬
‫הנורית תהבהב וישמע צלצול‬
‫מתמשך עד שהמנוע יתקרר‪.‬‬
‫אם הנורית נדלקת בזמן‬
‫הנסיעה‪ ,‬עצור בצד‪ .‬עם המזגן‬
‫פועל‪ ,‬כבה אותו‪ .‬העברת את‬
‫ידית ההילוכים למצב סרק ‪.N‬‬
‫אם קריאת הטמפרטורה לא‬
‫יורדת דומם את המנוע מייד‬
‫והתקשר לקבלת סיוע‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫‪ .11‬נורית אזהרת בלמים‬
‫הנורית מציגה אפשרויות‬
‫שונות במערכת הבלמים‬
‫מפלס נוזל‬
‫בקרת‬
‫כולל‬
‫הבלמים ובלם החניה‪ .‬כשהנורית‬
‫נדלקת היא מציינת שבלם החניה‬
‫מופעל‪ ,‬או מפלס נמוך של נוזל‬
‫הבלמים או כאשר ישנה בעיה‬
‫במערכת למניעת נעילת אופנים‬
‫)‪.(ABS‬‬
‫אם הנורית דולקת כאשר בלם‬
‫החניה לא מופעל ומפלס נוזל‬
‫הבלמים תקין ישנה אפשרות‬
‫האופנים‬
‫נעילת‬
‫שמערכת‬
‫)‪/(ABS‬מערכת בקרת היציבות‬
‫)‪ (ESC‬זיהתה תקלה במערכת‬
‫ההידראולית או במגבר הבלם‪.‬‬
‫במקרה זה הנורית תישאר‬
‫‪120‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫דולקת עד לתיקון התקלה‪ .‬אם‬
‫התקלה הינה במגבר הבלם‪ ,‬בכל‬
‫לחיצה על דוושת הבלם תורגש‬
‫פעימה עקב הפעלת מערכת ה‪-‬‬
‫‪.ABS‬‬
‫מערכת הבלימה הכפולה נותנת‬
‫גיבוי במקרה של כשל חלקי‬
‫במערכת ההידראולית‪ .‬נזילה‬
‫באחד החצאים של מערכת‬
‫הבלמים ההידראולית הכפולה‬
‫תדליק נורית זאת אם מפלס נוזל‬
‫הבלמים במכל ירד מתחת לכמות‬
‫הרצויה‪.‬‬
‫הנורית תישאר דלוקה עד‬
‫שהתקלה תתוקן‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫הנורית עשויה להבהב לזמן קצר‬
‫בזמן סיבובים חדים שמשנים‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫את מצב מפלס נוזל הבלמים‪.‬‬
‫במקרה כזה‪ ,‬הרכב חייב לעבור‬
‫טיפול ומפלס הנוזל חייב‬
‫להיבדק‪.‬‬
‫אם זוהה כשל במערכת הבלמים‪,‬‬
‫נדרש טיפול מיידי‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫הנהיגה ברכב כאשר נורית‬
‫אזהרת הבלמים דולקת היא‬
‫מסוכנת‪ .‬כושר הבלימה יורד‬
‫באופן משמעותי או שיציבות‬
‫הרכב פוחתת‪ .‬מרחק הבלימה‬
‫עלול להיות ארוך יותר או‬
‫שהשליטה ברכב תהיה קשה‬
‫יותר‪ .‬הבא את הרכב מיד לבדיקה‬
‫במוסך‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫ברכב מותקנת גם מערכת חלוקת‬
‫עוצמת בלימה אלקטרונית )‪.(EBD‬‬
‫במקרה של תקלה במערכת ‪,EBD‬‬
‫נורית אזהרת מערכת הבלמים‬
‫תידלק יחד עם נורית בקרת ‪.ABS‬‬
‫יש לתקן את מערכת ה ‪ABS-‬‬
‫באופן מיידי‪.‬‬
‫תקינות נורית אזהרת בלמים‬
‫יכולה להיבדק ע"י העברת מתג‬
‫ההתנעה ממצב ‪ OFF‬למצב‬
‫‪ .ON/RUN‬הנורית אמורה להידלק‬
‫ל‪ 2-‬שניות ולהיכבות אלא אם בלם‬
‫החניה פועל או אם זוהתה תקלה‬
‫במערכת הבלמים‪ .‬אם הנורית לא‬
‫נדלקת או נשארת דולקת פנה‬
‫למוסך מורשה‪ .‬הנורית תידלק גם‬
‫בזמן הפעלת בלם חניה כשמתג‬
‫ההתנעה במצב ‪.ON/RUN‬‬
‫‪121‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫הערה‪:‬‬
‫נורית זאת מציינת רק שבלם‬
‫החניה בשימוש‪ .‬היא איננה‬
‫מציינת את כושר הבלימה‪.‬‬
‫‪ .12‬מד סיבובי מנוע‬
‫האזור הלבן של השעון מראה את‬
‫טווח סיבובי המנוע המותר‪ .‬לפני‬
‫הגעת המחוג לסימון האדום‬
‫הרפה מדוושת ההאצה‪.‬‬
‫‪ .13‬תצוגת חיווי תחום הילוכים‬
‫תצוגה זאת נמצאת בלוח‬
‫השעונים ומציינת את ההילוך בו‬
‫ההילוכים‬
‫תיבת‬
‫נמצאת‬
‫האוטומטית‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪ .14‬מד מרחק מצטבר‪/‬מתאפס‬
‫מד המרחק מציג את המרחק‬
‫הכולל שעבר הרכב‪.‬‬
‫אזור תצוגת הודעות‬
‫המתאימים‬
‫כשהתנאים‬
‫אחת‬
‫תופיע‬
‫מתקיימים‪,‬‬
‫מההודעות הבאות‪:‬‬
‫‪ – Door‬דלת פתוחה‬
‫‪ – gATE‬דלת תא מטען פתוחה‬
‫‪ – gASCAP‬תקלה במכסה הדלק‬
‫‪ – LoW tire‬לחץ אוויר בצמיגים‬
‫נמוך‬
‫‪ – noFUSE‬נתיך לא תקין‬
‫‪ – CHangE OIL‬יש להחליף שמן‬
‫מנוע‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫‪ – HOTOIL‬טמפרטורת שמן המנוע‬
‫גבוה מידי‬
‫הערה‪:‬‬
‫ברכב המצויד במרכז המידע‬
‫בלוח‬
‫)‪(EVIC‬‬
‫האלקטרוני‬
‫המחוונים‪ .‬יופיעו התרעות אילו‬
‫במרכז המידע בלבד‪.‬‬
‫הודעת ‪gASCAP‬‬
‫במידה ומערכת הדיאגנוסטיקה‬
‫של הרכב קובעת כי מכסה פתח‬
‫מילוי הדלק משוחרר‪ ,‬אינו‬
‫מותקן כראוי או פגום‪ ,‬תופיע‬
‫ההודעה באזור תצוגת מד‬
‫המרחק‪ .‬הדק את מכסה הדלק‬
‫היטב ולחץ על לחצן מד המרחק‬
‫בכדי לבטל את ההודעה‪ .‬אם‬
‫‪122‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫הבעיה נמשכת‪ ,‬ההודעה תחזור‬
‫ותופיע בהתנעה הבאה של הרכב‪.‬‬
‫מכסה פתח מילוי דלק משוחרר‪,‬‬
‫אינו מותקן כראוי או פגום ידליק‬
‫גם את נורית חיווי בקרת‬
‫מערכות‪.‬‬
‫הודעת ‪LoW tirE‬‬
‫כאשר לחץ האוויר בצמיגים נמוך‬
‫תצוגת מד המרחק תציג‬
‫במחזוריות את ההודעה למשך ‪3‬‬
‫מחזורים‪.‬‬
‫הודעת ‪noFUSE‬‬
‫במידה ומערכת הדיאגנוסטיקה‬
‫של הרכב קובעת כי נתיך ניתוק‬
‫מתג ההתנעה )‪ (IOD‬מורכב לא‬
‫טוב או לא תקין‪ ,‬תופיע ההודעה‬
‫באזור תצוגת מד המרחק‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫הודעת ‪HOTOIL‬‬
‫כאשר הודעה זאת מופיעה‪,‬‬
‫טמפרטורת המנוע חמה מידי‪.‬‬
‫במקרה כזה ההודעה תופיע ביחד‬
‫עם צלצול אזהרה‪.‬‬
‫הודעת ‪CHangE OIL‬‬
‫רכבך מצויד במערכת התראה‬
‫להחלפת שמן‪ .‬ההודעה תהבהב‬
‫בתצוגת מד המרחק בלוח‬
‫השעונים והמחוונים למשך כ‪5-‬‬
‫שניות‪ ,‬לאחר שהושמע צליל‬
‫התראה יחיד‪ ,‬בכדי להתריע על‬
‫החלפת השמן הבאה‪ .‬מערכת‬
‫ההתראה להחלפת שמן המנוע‬
‫הינה מערכת המבוססת על‬
‫מחזור התראה‪ ,‬כלומר יתכן‬
‫והחלפת השמן תשתנה בהתאם‬
‫לתנאי הדרך וסגנון נהיגתך‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫אם ההתראה לא אופסה‪,‬‬
‫ההודעה תופיע בכל פעם שתעביר‬
‫את מתג ההתנעה למצב‬
‫‪ .ON/RUN‬בכדי לבטל את‬
‫ההתראה באופן זמני‪ ,‬לחץ על‬
‫לחצן מד המרחק בלוח השעונים‬
‫והמחוונים‪ .‬בכדי לאפס את‬
‫ההתראה )לאחר ביצוע הטיפול‬
‫התקופתי( בצע את הצעדים‬
‫הבאים‪.‬‬
‫‪ .1‬סובב את מתג ההתנעה למצב‬
‫‪) ON/RUN‬אל תתניע את המנוע(‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ את דוושת ההאצה עד‬
‫לסוף מהלכה‪ ,‬לאט‪ 3 ,‬פעמים תוך‬
‫‪ 10‬שניות‪.‬‬
‫‪ .3‬סובב את מתג ההתנעה למצב‬
‫‪.OFF/LOCK‬‬
‫‪123‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫הערה‪:‬‬
‫במידה וההודעה מופיעה כאשר‬
‫אתה מפעיל את המנוע‪,‬‬
‫ההתראה לא אופסה‪ .‬חזור על‬
‫הצעדים הקודמים‪.‬‬
‫‪ .15‬נורית חיווי בקרת שיוט‬
‫)אם מותקנת(‬
‫נורית זו מציינת‬
‫בקרת‬
‫שמערכת‬
‫השיוט פועלת‪.‬‬
‫‪ .16‬מד מרחק‪/‬לחצן איפוס מד‬
‫המרחק‬
‫לחץ על לחצן זה בכדי לשנות את‬
‫התצוגה ממד המרחק מצטבר‬
‫לשני מדי המרחק המתאפסים‪.‬‬
‫כאשר במצב מד מרחק מתאפס‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫יוצג ‪ Trip A‬או ‪ .Trip B‬לחץ על‬
‫הלחצן לפחות ‪ 2‬שניות בכדי‬
‫לאפס את המדידה‪ .‬לא ניתן‬
‫לאפס את מד המרחק המצטבר‪.‬‬
‫‪ .17‬נורית חיווי בקרת מצערת‬
‫אלקטרונית‬
‫נורית זאת מצביעה על‬
‫תקלה במערכת לבקרת‬
‫המצערת האלקטרונית‪.‬‬
‫אם זוהתה תקלה‪ ,‬הנורית תדלק‬
‫בזמן פעולת המנוע‪ .‬דומם את‬
‫המנוע‪ ,‬העבר את ידית תיבת‬
‫ההילוכים למצב ‪) N‬סרק( ולאחר‬
‫מכן התנע את המנוע‪ .‬הנורית‬
‫אמורה להיכבות‪ .‬אם הנורית‬
‫נשארת דלוקה בזמן שמנוע הרכב‬
‫פועל‪ ,‬לרוב הרכב יהיה מתאים‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫לנהיגה ולא ידרוש גרירה‪ ,‬למרות‬
‫זאת פנה למוסך בהקדם‬
‫האפשרי‪.‬‬
‫אם הנורית מהבהבת בזמן‬
‫פעולת המנוע‪ ,‬הרכב עלול לאבד‬
‫מעצמת המנוע‪ ,‬עלולים להיגרם‬
‫סיבובי סרק לא יציבים של‬
‫המנוע‪ ,‬דוושת הבלם עלולה‬
‫לדרוש הפעלת כוח גדול מהרגיל‪,‬‬
‫הרכב ידרוש גרירה‪ .‬במקרה כזה‬
‫הרכב דורש טיפול מיידי‪.‬‬
‫הנורית תדלק לזמן קצר כאשר‬
‫מתג ההתנעה עובר למצב‬
‫בדיקת‬
‫לצורך‬
‫‪ON/RUN‬‬
‫תקינותה‪ .‬זהו מצב רגיל‪ .‬אם‬
‫הנורית לא נדלקת בזמן ההתנעה‪,‬‬
‫פנה למוסך מורשה לבדיקת‬
‫תקינותה‪.‬‬
‫‪124‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫‪ .18‬נורית חיווי פנסי חניה‪/‬‬
‫פנסים ראשיים דולקים‬
‫)אם מותקנת(‬
‫נורית חיווי זאת פועלת‬
‫כאשר מופעלים אורות‬
‫האורות‬
‫או‬
‫החניה‬
‫הראשיים של הרכב‪.‬‬
‫יציבות‬
‫בקרת‬
‫‪ .19‬מערכת‬
‫אלקטרונית )‪ (ESC‬מבוטלת‬
‫)אם מותקנת(‬
‫נורית זאת מסמלת‬
‫שמערכת בקרת היציבות‬
‫נותקה ע"י הנהג‪.‬‬
‫‪ .20‬נורית חיווי הכיוון‬
‫בעת הפעלת איתות הפניה‬
‫לימין או לשמאל החצים‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫יהבהבו‬
‫המחוונים‬
‫בלוח‬
‫בהתאמה עם אורות האיתות‬
‫החיצוניים‪ .‬אם הרכב נוסע יותר‬
‫מ‪ 1.6-‬ק"מ עם אור איתות מופעל‬
‫ישמע צלצול לתזכורת‪ .‬אם אחד‬
‫הצדדים מהבהב בקצב לא אחיד‬
‫בדוק אם קיימת נורה שרופה‪.‬‬
‫‪ .21‬נורית מערכת אזעקה‬
‫)אם מותקנת(‬
‫הנורית תהבהב במהירות‬
‫למשך כ‪ 16-‬שניות כאשר‬
‫מערכת האזעקה נדרכת‪.‬‬
‫הנורית תמשיך להבהב בקצב‬
‫איטי יותר כאשר מערכת‬
‫האזעקה דרוכה‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫‪ .22‬נורית חיווי הפעלה‪/‬תקלה‬
‫של מערכת בקרת היציבות‬
‫האלקטרונית )אם מותקנת(‬
‫נורית זאת תידלק עם‬
‫הפעלת מתג ההתנעה‬
‫ותכבה עם הפעלת המנוע‪.‬‬
‫אם היא ממשיכה לדלוק לאחר‬
‫התנעת המנוע‪ ,‬יתכן וקיימת‬
‫תקלה‪ .‬אם הנורית דולקת באופן‬
‫קבוע לאחר מספר מחזורי‬
‫התנעה ובמהירות של לפחות ‪48‬‬
‫קמ"ש‪ ,‬פנה למוסך השירות‬
‫לבדיקה מקיפה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬הנורית נדלקת בכל פעם‬
‫שמתג ההתנעה מופעל‪.‬‬
‫‪125‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫‪ ‬בכל פעם שמתג ההתנעה עבר‬
‫למצב ‪ ON/RUN‬אפילו אם‬
‫הנורה כבתה לפני רגע‪ ,‬היא‬
‫תידלק שוב‪.‬‬
‫‪ ‬המערכת תשמיע צפצוף או‬
‫תקתוקים כאשר היא פועלת‪,‬‬
‫דבר זה תקין‪ .‬הצפצוף יפסיק‬
‫כאשר המערכת תפסיק‬
‫להשפיע על הרכב בתמרון‬
‫מסוכן‪.‬‬
‫‪ .23‬נורית חיווי פנסי ערפל‬
‫קדמיים )אם מותקנת(‬
‫נורית זו נדלקת כאשר‬
‫פנסי הערפל הקדמיים‬
‫דולקים‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אוויר‬
‫‪ .24‬נורית חיווי לחץ‬
‫בצמיגים )אם מותקנת(‬
‫כל צמיג‪ ,‬כולל הצמיג‬
‫החלופי )אם סופק(‪ ,‬חייב‬
‫להיבדק לפחות פעם אחת‬
‫קר‬
‫כשהוא‬
‫בכל חודש‬
‫ומנופח ללחץ המומלץ ע"י יצרן‬
‫הרכב‪ ,‬עליך לוודא לחץ מילוי‬
‫נכון‪.‬‬
‫הרכב מאובזר במערכת חיווי‬
‫לחץ אוויר בצמיגים )‪(TPMS‬‬
‫כאמצעי בטיחות נוסף‪ .‬מערכת זו‬
‫מתריעה על לחץ אוויר נמוך‬
‫באחד מהצמיגים ע"י הדלקה של‬
‫נורית החיווי‪ .‬לכן כאשר נדלקת‬
‫נורית החיווי יש לעצור את הרכב‬
‫ולבדוק את לחץ האוויר בצמיגים‬
‫בהקדם האפשרי‪ .‬יש למלא אוויר‬
‫בצמיגים במקרה הצורך‪.‬‬
‫נסיעה ברכב עם לחץ אוויר נמוך‬
‫בצורה משמעותית בצמיגים‬
‫יכולה לגרום לחימום יתר של‬
‫הצמיג ולכשל‪ .‬לחץ אוויר נמוך‬
‫בצמיג יכול לגרום גם לעליה‬
‫בצריכת הדלק‪ ,‬בלאי מהיר של‬
‫הצמיג ולירידה באחיזת הכביש‬
‫ומרחק העצירה‪.‬‬
‫יש לזכור כי מערכת ‪ TPMS‬היא‬
‫לא תחליף לתחזוקה רגילה של‬
‫הצמיג‪ ,‬ובאחריות הנהג לשמור‬
‫על לחץ אוויר תקין בצמיגים‪ ,‬גם‬
‫עם לחץ האוויר לא נמוך מספיק‬
‫כדי להפעיל את האזהרה של‬
‫מערכת ‪.TPMS‬‬
‫נורית החיווי של מערכת ‪TPMS‬‬
‫נמצאת על לוח המחוונים‪ .‬כאשר‬
‫‪126‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫המערכת תזהה תקלה‪ ,‬הנורית‬
‫תהבהב למשך דקה ולאחר מכן‬
‫תישאר דלוקה‪ .‬התראה זו תחזור‬
‫על עצמה עם כל הפעלה של הרכב‬
‫עד שהתקלה תתוקן‪ .‬כאשר‬
‫קיימת תקלה במערכת יתכן‬
‫והמערכת לא תוכל לקבוע את‬
‫לחץ האוויר הנכון בצמיגים‪.‬‬
‫תקלה במערכת יכולה לנבוע‬
‫מצמיגים או חישוקים לא‬
‫מתאימים‪ .‬בדוק תמיד את‬
‫המערכת לאחר החלפת צמיג או‬
‫אופן שלם בכדי לוודא את‬
‫תקינות המערכת‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה!‬
‫מערכת ה‪ TPMS-‬תוכננה עבור‬
‫האופנים והצמיגים המקוריים‬
‫של הרכב‪ .‬היא מותאמת‬
‫ללחצים של גודל הצמיגים‬
‫המותקנים ברכבך‪ .‬שימוש‬
‫בצמיגים ואופנים בעלי סוג או‬
‫גודל שונים מהמותר עלול‬
‫לגרום לפעולה בלתי רצויה של‬
‫המערכת או נזק לחיישנים‪.‬‬
‫אופנים לא מקוריים יכולים‬
‫לגרום נזק לחיישני לחץ אוויר‪.‬‬
‫אין להשתמש בחומר נוזלי‬
‫לתיקון תקרים עבור מילוי‬
‫בצמיגים‪ ,‬או משקולות איזון‬
‫אם רכבך מאובזר במערכת‬
‫‪ ,TPMS‬הם עלולים לגרום נזק‬
‫לחיישני לחץ האוויר‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫‪ .25‬נורית חיווי בקרת מערכות‬
‫נורית זו מהווה חלק‬
‫ממערכת אבחון התקלות‬
‫של הרכב‪ ,‬הנקראת גם‬
‫‪ ,OBD‬שמבקרת על פעולתם של‬
‫המנוע‪ ,‬מערכת הפליטה‪ ,‬ותיבת‬
‫ההילוכים האוטומטית‪ .‬הנורית‬
‫תידלק כאשר מתג ההתנעה‬
‫מועבר למצב ‪ .ON/RUN‬אם‬
‫הנורית לא נדלקת כאשר מתג‬
‫ההתנעה עבר ממצב ‪ OFF‬ל‪-‬‬
‫‪ ON/RUN‬פנה למוסך לצורך‬
‫תיקונה‪.‬‬
‫תנאים מסוימים יכולים לגרום‬
‫לנורית זו להידלק אחרי התנעת‬
‫המנוע‪ ,‬לדוגמא פתח מכסה מילוי‬
‫דלק חסר או רופף‪ ,‬איכות דלק‬
‫גרועה וכו'‪ .‬אם הנורית נשארת‬
‫‪127‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫דלוקה לאחר ההתנעה יש להביא‬
‫את הרכב למוסך שירות‪ .‬ברוב‬
‫המקרים הרכב ימשיך בנסיעה‬
‫רגילה ולא יהיה צורך בגרירה‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫נסיעה עם נורית זו דולקת‬
‫יכולה לגרום נזק למערכת‬
‫המנוע‪ .‬היא יכולה להשפיע גם‬
‫על תצרוכת הדלק ועל ביצועי‬
‫הנהיגה‪ .‬אם הנורית מהבהבת‬
‫היא מתריעה על תקלה חמורה‬
‫שיכולה לגרום לאיבוד עוצמת‬
‫מנוע מידית או תקלה חמורה‬
‫במערכת הפליטה‪ .‬במקרה כזה‬
‫יש לפנות מייד למוסך לבדיקה‬
‫ותיקון התקלה‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה!‬
‫ממיר קטליטי לא תקין יכול‬
‫להגיע לטמפרטורות גבוהות‬
‫מאד מבדרך כלל בתנאי נסיעה‬
‫רגילים‪ .‬מקרה כזה עלול לגרום‬
‫לשריפה במידה ותיסע לאט או‬
‫תחנה מעל חומרים דליקים כמו‬
‫צמחים יבשים‪ ,‬עץ וכדומה‪.‬‬
‫מקרה זה עלול להוביל לפגיעות‬
‫בנוסעים‬
‫בנהג‪,‬‬
‫קשות‬
‫ובסובבים‪.‬‬
‫‪ .26‬נורית בקרת מערכת למניעת‬
‫נעילת אופנים )‪(ABS‬‬
‫נורית חיווי זאת תדלק‬
‫למשך כ‪ 4-‬שניות כאשר‬
‫מתג ההתנעה מופעל לבדיקת‬
‫תקינותה‪ .‬אם הנורית אינה‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫נדלקת בשלב ההתנעה דאג‬
‫לתיקון מידי של הנורית‪ .‬אם‬
‫הנורית נשארת דלוקה או נדלקת‬
‫תוך כדי נסיעה‪ ,‬יתכן וקיימת‬
‫תקלה במערכת ה‪ .ABS-‬במקרה‬
‫כזה מערכת הבלמים מתפקדת‬
‫כמערכת בלימה רגילה ללא ‪.ABS‬‬
‫פנה למוסך השירות לבדיקה‬
‫ותיקון התקלה‪.‬‬
‫‪ .27‬נורית התראת התחממות‬
‫יתר של תיבת ההילוכים‬
‫)אם מותקנת(‬
‫נורית זאת מציינת‬
‫כי תיבת ההילוכים‬
‫בנסיעה‬
‫התחממה‪.‬‬
‫ממושכת במהירות גבוהה במזג‬
‫אוויר חם או בעומס גבוה כגון‬
‫‪128‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫גרירת גרור‪ ,‬נוזל תיבת ההילוכים‬
‫האוטומטית עלול להתחמם‪ .‬אם‬
‫זה קורה יש לעצור את הרכב בצד‬
‫הדרך ולתת למנוע לפעול בהילוך‬
‫סרק עד לכיבוי הנורית‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫הנהיגה ברכב כאשר נורית זו‬
‫דולקת עלול לגרום לנזק חמור‬
‫בתיבת ההילוכים האוטומטית‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫במידה ונורית טמפרטורת תיבת‬
‫ההילוכים נדלקה ותמשיך לנסוע‬
‫ברכב כרגיל‪ ,‬אתה עלול לגרום‬
‫לנוזל לרתוח ולבוא במגע עם‬
‫חלקים אחרים במנוע או בחלקי‬
‫מערכת הפליטה ולגרום לשריפה‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪ .28‬נורית חיווי אלומת אור‬
‫גבוהה‬
‫נורית זו מציינת שהפנסים‬
‫הראשיים פועלים באלומת‬
‫אור גבוהה‪ .‬דחוף את מנוף‬
‫הידית הרב‪-‬תפקודית כלפי‬
‫מטה לשם מיתוג אורות‬
‫הדרך לאלומת אור גבוהה‬
‫ולהיפך‪.‬‬
‫‪ .29‬תצוגת מרכז מידע אלקטרוני‬
‫)אם מותקן(‬
‫תצוגה זאת מציגה הודעות‬
‫ממרכז המידע האלקטרוני‬
‫)‪ (EVIC‬של הרכב‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫‪ .30‬לחצן מרכז מידע אלקטרוני‬
‫)‪) (EVIC‬אם מותקן(‬
‫לחיצה על לחצן זה מאפשרת‬
‫מעבר בין התצוגות השונות של‬
‫מרכז המידע‪.‬‬
‫‪ .31‬חיווי פנסי ערפל אחוריים‬
‫נורית זו נדלקת כאשר‬
‫פנסי הערפל האחוריים‬
‫נדלקים‪.‬‬
‫מרכז מידע אלקטרוני ‪-‬‬
‫‪) EVIC‬אם מותקן(‬
‫מרכז המידע האלקטרוני מאפשר‬
‫תצוגה נהג אינטראקטיבית‬
‫השעונים‬
‫בלוח‬
‫וממוקם‬
‫והמחוונים‪.‬‬
‫‪129‬‬
‫מיקום מרכז המידע האלקטרוני‬
‫מרכז המידע כולל‪:‬‬
‫‪ ‬מצב המערכת‬
‫‪ ‬הודעות אזהרה לגבי הרכב‪.‬‬
‫‪ ‬העדפות אישיות )אפשרות‬
‫לתכנות על ידי הלקוח(‬
‫‪ ‬תצוגת מצפן‬
‫‪ ‬תצוגת טמפרטורה החיצונית‬
‫‪ ‬פעולות מחשב הדרך‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫תצוגת מערכת תקשורת ללא‬
‫מגע ™‪ - UConnect‬אם‬
‫מותקנת‬
‫תצוגת פעולת מערכת השמע‪.‬‬
‫מערכת ניטור לחץ אוויר‬
‫בצמיגים )‪ – (TPMS‬אם‬
‫מותקנת‬
‫כאשר מתקיימים התנאים‬
‫המתאימים יציג מרכז המידע‬
‫האלקטרוני את אחת ההודעות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫‪ ‬איתות הפנייה מופעל )בליווי‬
‫צליל אזהרה מתמשך לאחר‬
‫נסיעה של ‪ 1.6‬ק"מ(‪.‬‬
‫‪‬‬
‫נורת איתות פנייה קדמית‬
‫שמאלית לא מתפקדת‬
‫)בליווי צליל בודד(‪.‬‬
‫‪Signal‬‬
‫‪‬‬
‫‪Turn‬‬
‫‪‬‬
‫‪Left Front‬‬
‫‪Lamp Out‬‬
‫נורת איתות פנייה אחורית‬
‫שמאלית לא מתפקדת‬
‫)בליווי צליל בודד(‪.‬‬
‫‪Left Rear Turn Signal Lamp‬‬
‫‪Out‬‬
‫‪‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫‪Right Rear Turn Signal‬‬
‫‪Lamp Out‬‬
‫‪‬‬
‫‪Turn Signal On‬‬
‫‪130‬‬
‫סוללת השלט רחוק חלשה‬
‫)בליווי צליל בודד(‪.‬‬
‫‪RKE Battery Low‬‬
‫‪‬‬
‫נורת איתות פנייה קדמית‬
‫ימנית לא מתפקדת )בליווי‬
‫צליל בודד(‪.‬‬
‫‪Right Front Turn Signal‬‬
‫‪Lamp Out‬‬
‫נורת איתות פנייה אחורית‬
‫ימנית לא מתפקדת )בליווי‬
‫צליל בודד(‪.‬‬
‫המצבים המועדפים לא‬
‫זמינים – הילוך חניה )‪ (P‬לא‬
‫משולב‪ ,‬או רכב בתנועה‪.‬‬
‫‪Not‬‬
‫‪‬‬
‫‪Settings‬‬
‫‪Personal‬‬
‫‪Available‬‬
‫דלת קדמית שמאלית‪/‬ימנית‬
‫פתוחה )אחת‪ ,‬או יותר‪,‬‬
‫בליווי צליל בודד כאשר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫המהירות היא מעל ל‪1-‬‬
‫קמ"ש(‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪Left/Right Front Door Ajar‬‬
‫‪‬‬
‫דלת אחורית שמאלית‪/‬ימנית‬
‫פתוחה )אחת‪ ,‬או יותר‪,‬‬
‫בליווי צליל בודד כאשר‬
‫המהירות היא מעל ל‪1-‬‬
‫קמ"ש(‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪Door(s) Ajar‬‬
‫‪‬‬
‫פעולות‬
‫האלקטרוני‬
‫מרכז‬
‫המידע‬
‫‪Headlamps or Park Lamps‬‬
‫‪On‬‬
‫‪‬‬
‫המפתח במתג ההתנעה‪.‬‬
‫‪Key In Ignition‬‬
‫‪‬‬
‫בדוק את מערכת ה‪.TPM-‬‬
‫‪Check TPM System‬‬
‫‪Left/Right Rear Door Ajar‬‬
‫דלת פתוחה )בליווי צליל‬
‫בודד כאשר הרכב בתנועה(‪.‬‬
‫אורות הדרך או החניה‬
‫פועלים‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫‪‬‬
‫נדרש להחליף שמן‬
‫)אם מותקנת(‪.‬‬
‫‪Oil Change Required‬‬
‫דלת תא המטען פתוחה‬
‫)בליווי צליל בודד(‪.‬‬
‫‪Gate Ajar‬‬
‫‪131‬‬
‫לחצן מרכז המידע האלקטרוני‬
‫לחץ על לחצן מרכז המידע ‪EVIC‬‬
‫עד שאחת מהפעולות הבאות‬
‫תופיע על הצג‪:‬‬
‫‪ ‬מצפן ‪ /‬טמפרטורה ‪ /‬מערכת‬
‫שמע‬
‫‪ ‬תצרוכת דלק ממוצעת‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מרחק עד להתרוקנות המיכל‬
‫)‪(DTE‬‬
‫מערכת תצוגת לחץ אויר‬
‫בצמיגים – ‪) TPM‬אם מותקנת(‬
‫פרק הזמן שחלף‬
‫העדפות אישיות‬
‫איפוס התצוגה‬
‫לחץ על לחצן מרכז המידע עד‬
‫הנוכחית‬
‫הפעולה‬
‫לאיפוס‬
‫המוצגת‪ .‬האיפוס אפשרי רק אם‬
‫מוצגת פעולה הניתנת לאיפוס‪.‬‬
‫מערכת התראה להחלפת שמן‬
‫מנוע )אם מותקנת(‬
‫רכבך מצויד במערכת התראה‬
‫להחלפת שמן המנוע‪ .‬ההודעה‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫"‪"Oil Change Required‬‬
‫המידע‬
‫במרכז‬
‫תהבהב‬
‫האלקטרוני למשך כ‪ 5-‬שניות‬
‫לאחר הישמע צלצול יחיד‪ ,‬בכדי‬
‫להתריע על כך שנדרש לבצע‬
‫טיפול תקופתי‪.‬‬
‫מערכת זאת פועלת במחזוריות‬
‫משתנה‪ ,‬דבר שאומר כי המחזור‬
‫בין החלפת שמן אחת לשנייה‬
‫עלול להשתנות בהתאם לסגנון‬
‫הנהיגה‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬אם לא תאפס את‬
‫המערכת עם החלפת השמן‬
‫ההודעה תופיע בכל פעם שמתג‬
‫ההתנעה עובר למצב ‪.ON/RUN‬‬
‫בכדי לכבות את ההודעה באופן‬
‫זמני‪ ,‬לחץ על לחצן מד המרחק‬
‫בלוח השעונים‪ .‬בכדי לאפס את‬
‫‪132‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫המערכת יש לפעול באופן הבא‬
‫)לאחר ביצוע הטיפול התקופתי‬
‫הנדרש(‪:‬‬
‫‪ .1‬סובב את מתג ההתנעה‬
‫למצב ‪) ON/RUN‬אל תתניע‬
‫את המנוע(‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ על דוושת ההאצה עד‬
‫הסוף‪ ,‬לאט‪ ,‬שלוש פעמים‬
‫תוך ‪ 10‬שניות‪.‬‬
‫‪ .3‬סובב את מתג ההתנעה‬
‫למצב ‪.OFF/ACC‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם נורית החיווי דולקת כאשר‬
‫אתה מפעיל את המנוע‪ ,‬המערכת‬
‫לא התאפסה‪ .‬חזור על ביצוע‬
‫הפעולות שנית‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫מצפן‪/‬טמפרטורה‪/‬תחנת הרדיו‬
‫הנוכחית‬
‫לחץ ושחרר את הלחצן כדי‬
‫להציג אחת משמונת קריאות‬
‫המצפן‪ ,‬המצביעה על כיוון‬
‫הנסיעה‪ ,‬הטמפרטורה החיצונית‬
‫ותחנת הרדיו הנוכחית‪.‬‬
‫כמות הדלק במכל )‪(DTE‬‬
‫מציג את מרחק הנסיעה המשוער‬
‫האפשרי עם יתרת כמות הדלק‬
‫במכל‪ .‬המרחק המשוער נקבע על‬
‫פי נתון הק"מ לליטר בדקות‬
‫האחרונות של הנסיעה‪ .‬תצוגה‬
‫זאת לא ניתנת לאיפוס‪.‬‬
‫תישאר על המסך עד גמר הדלק‬
‫במכל‪ .‬הוספת כמות משמעותית‬
‫של דלק לרכב תכבה תצוגה זו‬
‫וערך המרחק המשוער החדש‬
‫יוצג בהתבסס על הערכים‬
‫הנוכחיים של מרחק משוער‬
‫ומפלס דלק במכל‪.‬‬
‫תצרוכת דלק ממוצעת‬
‫מראה את תצרוכת הדלק‬
‫הממוצעת מאז האיפוס האחרון‪.‬‬
‫כאשר התצוגה מאופסת‪ ,‬על הצג‬
‫תופיע המילה "‪ "Reset‬או תופיע‬
‫תצוגת קווים למשך שתי שניות‪.‬‬
‫לאחר מכן היסטורית תצרוכת‬
‫דלק תמחק והחישוב יתחיל‬
‫מקריאת מד דלק האחרונה לפני‬
‫האיפוס‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫שינויים משמעותיים בסגנון‬
‫הנהיגה או העומס על הרכב‬
‫ישפיעו בצורה משמעותית על‬
‫המרחק האמיתי‪ ,‬ללא קשר‬
‫למרחק המשוער ‪.DTE‬‬
‫תצוגת לחץ אוויר בצמיגים – ‪TPM‬‬
‫כאשר המרחק המשוער ‪DTE‬‬
‫קטן מ‪ 48-‬ק"מ תצוגה על המסך‬
‫תשתנה ל‪ ."Low Fuel"-‬תצוגה זו‬
‫‪133‬‬
‫)אם מותקנת(‬
‫מציגה את לחץ האוויר בכל אחד‬
‫מהצמיגים‪.‬‬
‫פרק זמן שחלף‬
‫מציג את פרק הזמן הכולל‬
‫מהאיפוס האחרון‪ ,‬כאשר מתג‬
‫ההתנעה במצב ‪ .ACC‬אם מתג‬
‫ההתנעה במצב ‪ ON‬או ‪,START‬‬
‫זמן זה ייכלל בפרק הזמן שחלף‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אישיות )העדפות‬
‫העדפות‬
‫שמתוכנתות על ידי הלקוח(‬
‫כאשר ההילוך משולב ל ‪PARK-‬‬
‫)חניה( ניתן לתכנת פעולה ולזמן‬
‫אותה‪.‬‬
‫לחץ ושחרר את לחצן מרכז‬
‫המידע האלקטרוני עד שיוצגו בו‬
‫השתמש‬
‫אישיות‪.‬‬
‫העדפות‬
‫בכפתור מרכז המידע להצגת‬
‫אחת הבחירות הבאות‪:‬‬
‫‪) Language‬שפה(‬
‫בתצוגה זו ניתן לבחור את השפה‬
‫הרצויה עבור תצוגת הנתונים‪,‬‬
‫כולל פעולות מחשב הדרך‪ .‬לחץ‬
‫על לחצן התצוגה ובחר שפה‬
‫אחת מבין השפות הבאות‪:‬‬
‫גרמנית‪,‬‬
‫ספרדית‪,‬‬
‫אנגלית‪,‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫איטלקית או צרפתית‪ .‬בהמשך‬
‫יוצג המידע בשפה הנבחרת‪.‬‬
‫הערה‬
‫שפת התצוגה של מערכת ללא‬
‫מגע )‪) (UConnect‬אם מותקנת(‬
‫לא ניתנת לשינוי ע"י מרכז מידע‬
‫אלקטרוני‪.‬‬
‫‪) Auto Unlock On Exit‬שחרור‬
‫אוטומטי של הנעילה בעת יציאה‬
‫מהרכב(‬
‫בבחירת מצב ‪ ON‬כאשר הרכב‬
‫עצר וההילוך משולב ל‪) P-‬חניה(‪,‬‬
‫או ל‪) N-‬סרק( תשתחררנה כל‬
‫הדלתות הנעולות עם פתיחת דלת‬
‫הנהג‪ .‬לחץ על לחצן התצוגה ואל‬
‫תרפה ממנו עד שיוצג ‪ ,ON‬או‬
‫‪) OFF‬לביטול(‪ ,‬לפי בחירתך‪.‬‬
‫‪134‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫פתח דלת נהג בשלט רחוק‬
‫האפשרות‪,‬‬
‫נבחרת‬
‫כאשר‬
‫"‪ "DRIVER`S DOOR 1 ST‬רק‬
‫דלת הנהג תפתח בלחיצה‬
‫ראשונה על לחצן השלט רחוק‬
‫ונדרשת לחיצה נוספת לפתיחת‬
‫שאר הדלתות‪ .‬כאשר נבחרת‬
‫אפשרות ‪"REMOTE UNLOCK‬‬
‫"‪ ALL DOORS‬יפתחו כל‬
‫הדלתות בלחיצה ראשונה‪.‬‬
‫‪Flash lights with Remote Key‬‬
‫‪) Lock‬הבהוב אורות בעת פעולות‬
‫נעילת‪/‬שחרור דלתות עם שלט‬
‫רחוק(‬
‫בבחירת מצב ‪ ON‬יהבהבו פנסי‬
‫הפנייה הקדמיים והאחוריים‬
‫בעת נעילת הדלתות או שחרור‬
‫הנעילה שלהן באמצעות השלט‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫רחוק‪ .‬בבחירת פעולת הנעילה‪,‬‬
‫ניתן לבחור זאת ביחד עם‬
‫השמעת צופר ובלעדיו‪ .‬לחץ על‬
‫לחצני התצוגה ואל תרפה עד‬
‫שיוצג ‪ ,ON‬או ‪) OFF‬ביטול(‪ ,‬לפי‬
‫בחירתך‪.‬‬
‫‪Delay Turning Headlamps Off‬‬
‫)השהית כיבוי פנסים קדמיים(‬
‫בבחירת פעולה זאת ניתן לבחור‬
‫את משך הזמן בו הפנסים‬
‫הראשיים יישארו דולקים מעת‬
‫היציאה מהרכב‪ .‬ניתן לבחור ‪,0‬‬
‫‪ 60 ,30‬או ‪ 90‬שניות‪ .‬לחץ על‬
‫לחצן התצוגה ואל תרפה ממנו עד‬
‫שיוצגו ‪ 60 ,30 ,0‬או ‪ 90‬לפי‬
‫בחירתך‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫‪Delay Power Off to Accessories‬‬
‫‪) Until Exit‬השהית כיבוי של‬
‫אביזרי רכב חשמליים על ליציאה‬
‫מהרכב(‬
‫בבחירת מצב ‪ ON‬לאחר ניתוק מתג‬
‫ההתנעה אביזרים חשמליים כגון‬
‫חלונות חשמליים‪ ,‬מערכת תקשורת‬
‫ללא מגע‪ ,‬גג חשמלי‪ ,‬רדיו ושקעים‬
‫חשמליים יישארו פעילים למשך ‪10‬‬
‫דקות‪ .‬פתיחת דלת הרכב מבטלת‬
‫פעולה זאת‪ .‬לחץ על לחצן התצוגה‬
‫ואל תרפה ממנו עד שיוצג "‪,"OFF‬‬
‫"‪ 45‬שניות"‪ 5" ,‬דקות" או‬
‫"‪ 10‬דקות" לפי בחירתך‪.‬‬
‫‪135‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫‪Turn Headlamps on with‬‬
‫‪) Remote Key Unlock‬הפעלת‬
‫אורות קדמיים עם פתיחת נעילה‬
‫בעזרת שלט רחוק(‬
‫בבחירת מצב ‪ ON‬בזמן שחרור‬
‫נעילת הדלתות בעזרת שלט רחוק‬
‫אורות קדמיים ידלקו ויישארו‬
‫דלוקים למשך ‪ 90‬שניות‪ .‬לחץ על‬
‫לחצן מרכז המידע ואל תרפה‬
‫ממנו עד שיוצג "‪30" ,"OFF‬‬
‫שניות"‪ 60" ,‬שניות" או "‪90‬‬
‫שניות" לפי בחירתך‪.‬‬
‫‪Confirmation of Voice‬‬
‫‪) Commands‬אישור של פקודות‬
‫קוליות( )אם מותקן(‬
‫בבחירת מצב ‪ ON‬כל הפקודות‬
‫הקוליות של מערכת תקשורת‬
‫ללא מגע ‪ U-Connect‬מאושרות‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫לחץ על לחצן התצוגה כאשר‬
‫תצוגה זו מוצגת על המסך ואל‬
‫תרפה ממנו עד שמצבה ישתנה‬
‫מ‪) ON-‬הפעלה( ל‪) OFF-‬ביטול(‪,‬‬
‫לפי בחירתך‪.‬‬
‫‪Illuminated Approach‬‬
‫)השהיית אורות ראשיים לקבלת‬
‫דרך גישה מוארת(‬
‫בבחירת מצב ‪ ON‬בזמן שחרור‬
‫נעילת הדלתות בעזרת שלט רחוק‬
‫אורות קדמיים ידלקו ויישארו‬
‫דלוקים עד ל‪ 90-‬שניות‪ .‬לחץ על‬
‫לחצן הבחירה ואל תרפה ממנו‬
‫עד שיוצג "‪ 30" ,"OFF‬שניות"‪,‬‬
‫"‪ 60‬שניות" או "‪ 90‬שניות" לפי‬
‫בחירתך‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫‪) Hill Start Assist‬עזרה בעליה‬
‫במדרון( )אם מותקן(‬
‫עם בחירת מצב ‪ ON‬מערכת עזרה‬
‫בעליה במדרון פועלת‪ .‬במצב‬
‫תצוגה זאת‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫הבחירה ואל תרפה ממנו עד‬
‫שיוצג‪) ON ,‬הפעלה( או‪OFF ,‬‬
‫)ביטול( לפי בחירתך‪.‬‬
‫‪) Display Units In‬הצגת מידות‬
‫אנגליות או מטריות(‬
‫מערכת המידע האלקטרונית‪ ,‬מד‬
‫המרחק ומערכת הניווט יכולות‬
‫להציג את המרחקים ביחידות‬
‫אנגליות )מייל( או מטריות‬
‫)ק"מ(‪ .‬לחץ על לחצן הבחירה‬
‫כאשר הגדרה זו מוצגת על המסך‬
‫ואל תרפה ממנו עד שהתצוגה‬
‫‪136‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫תשתנה מ ‪ METRIC-‬ל ‪ENGLISH-‬‬
‫ולהפך‪ ,‬לפי בחירתך‪.‬‬
‫כיול המצפן באופן אוטומטי‬
‫כאשר הרכב חדש או אם המצפן‬
‫לא יציב ובמרכז המידע מוצגת‬
‫ההודעה "‪ ,"CAL‬נדרש לכייל את‬
‫המצפן‪ .‬אתה יכול להשלים‬
‫סיבוב אחד של ‪ ,360°‬או יותר‪,‬‬
‫בסביבה ללא קווי מתח‪ ,‬ללא גופי‬
‫מתכת גדולים‪ ,‬או חפצים‬
‫מתכתיים‪ ,‬עד שההודעה "‪"CAL‬‬
‫תעלם מתצוגת מרכז המידע‪.‬‬
‫כעת יתפקד המצפן כרגיל‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫כיול מיטבי של המצפן דורש‬
‫שטח מישורי ונקי מגופי מתכת‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫שדות‬
‫או‬
‫גדולים‬
‫חזקים‪.‬‬
‫אלקטרומגנטיים‬
‫גדולים‪,‬‬
‫מגשרים‬
‫התרחק‬
‫מסילות רכבת‪ ,‬כבלי חשמל‬
‫ובניינים גדולים‪.‬‬
‫סטיית מצפן‬
‫למצפן יש סטייה קלה הנובעת‬
‫מההבדל בין הקוטב המגנטי‬
‫והקוטב הגיאוגרפי‪ .‬באזורים‬
‫מסוימים הסטייה מספיק גדולה‬
‫כדי לגרום לקריאת מצפן שגויה‪.‬‬
‫על מנת שהמצפן יתפקד כראוי‪,‬‬
‫יש לקבוע את האזור הגיאוגרפי‬
‫בו נוסע הרכב‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫יש להרחיק חפצים מגנטיים‬
‫וטלפונים סלולאריים מחלקו‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫העליון של לוח המחוונים‪ ,‬שם‬
‫ממוקם חיישן המצפן‪.‬‬
‫מפת סטיות המצפן‬
‫בכדי לקבוע את אזור הכיול‪:‬‬
‫העבר את מתג ההתנעה למצב‬
‫"‪ ."ON‬לחץ על לחצן מרכז‬
‫המידע עד שיופיע הגדרות‬
‫אישיות )‪.(Personal Settings‬‬
‫כעת‪ ,‬לחץ על הלחצן עד שתופיע‬
‫סטיית המצפן‬
‫ההודעה‬
‫‪137‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫)‪ (Compass Variance‬ולידה‬
‫האזור האחרון שנבחר‪ .‬בכדי‬
‫לשנות את האזור הנבחר לחצן‬
‫על לחצן מרכז המידע והחזק‬
‫אותו עד לשינוי מספר האזור‬
‫הנבחר‪ .‬פעל באותו אופן עד‬
‫שיופיע האזור המתאים )ישראל‬
‫אזור ‪ .(7‬לחץ על לחצן מרכז‬
‫המידע לחיצה מהירה בכדי‬
‫לצאת מהתפריט‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫האזור המגיע כברירת מחדל‬
‫מהמפעל הוא אזור ‪ .8‬ניתן לבחור‬
‫בין ‪ 15‬אזורים שונים‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫כיול המצפן באופן ידני‬
‫אם המצפן לא יציב ובמרכז‬
‫המידע לא מוצגת ההודעה‬
‫"‪ ,"CAL‬נדרש לכייל את המצפן‬
‫באופן ידני‪ .‬העבר את המצפן‬
‫למצב כיול באופן ידני באופן‬
‫הבא‪:‬‬
‫‪ .1‬התנע את המנוע‪ .‬השאר את‬
‫ידית בורר ההילוכים במצב‬
‫‪.(P‬‬
‫חניה ) ׂ‬
‫‪ .2‬לחץ לחיצות קצרות על לחצן‬
‫מרכז המידע עד להופעת‬
‫תצוגת ההגדרות האישיות‬
‫)‪.(Personal settings‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫‪ .3‬לחץ לחיצות קצרות על לחצן‬
‫מרכז המידע עד שתופיע‬
‫התצוגה‪:‬‬
‫"‪."Calibrate Compass‬‬
‫‪ .4‬לחץ לחיצה ארוכה על לחצן‬
‫מרכז המידע להתחלת הכיול‪,‬‬
‫התצוגה "‪ "CAL‬תופיע במרכז‬
‫המידע האלקטרוני וכעת ניתן‬
‫לבצע את הכיול‪.‬‬
‫‪ .5‬השלם סיבוב אחד או יותר של‬
‫‪ 360º‬במהירות של עד ‪8‬‬
‫קמ"ש‪ ,‬בשטח ללא חפצים‬
‫עד‬
‫גדולים‬
‫מתכתיים‬
‫שהתצוגה "‪ "CAL‬תעלם‪ .‬כעת‬
‫המצפן יתפקד כרגיל‪.‬‬
‫‪138‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫הערה‪:‬‬
‫לחיצה קצרה על לחצן מרכז‬
‫המידע תגרום ליציאה מתפריט‬
‫כיול המצפן‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫מערכת השמע‬
‫‪139‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫הוראות הפעלה‬
‫הערה‪:‬‬
‫להפעלת מערכת השמע‪ ,‬מתג‬
‫ההתנעה חייב להיות במצב ‪ON‬‬
‫או ‪.ACC‬‬
‫כפתור הפעלה‪/‬עוצמת קול‬
‫לחץ על הכפתור‬
‫השמאלי על מנת להפעיל את‬
‫מערכת השמע‪ .‬לחץ פעם נוספת‬
‫על מנת לכבותה‪.‬‬
‫‪ .32‬אמצעי אבטחה‬
‫לא ניתן להפעיל את מערכת‬
‫השמע מלבד ברכב שבו היא‬
‫הותקנה‪ .‬אם מערכת השמע‬
‫תותקן בכלי רכב אחר תוצג‬
‫בקשה עבור קוד אבטחה ולא‬
‫יתאפשר שימוש במערכת השמע‪.‬‬
‫צור קשר עם מוסך מורשה‬
‫לקבלת הקוד‪.‬‬
‫בקרת עוצמת קול‬
‫סיבוב הכפתור השמאלי ימינה‬
‫מגביר את עוצמת הקול וסיבוב‬
‫שמאלה מחליש את עוצמת‬
‫הקול‪.‬‬
‫בהדלקת מערכת השמע‪ ,‬עוצמת‬
‫הקול תישאר במצב האחרון שבו‬
‫נקבעה לפני הכיבוי‪.‬‬
‫‪ON/OFF‬‬
‫‪140‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫לחצן חיפוש ‪) SEEK -‬במצב‬
‫רדיו(‬
‫לחיצה על לחצן ‪ SEEK‬תגרום‬
‫לסריקת התדרים מעלה‪/‬מטה‪.‬‬
‫לחיצה על חלקו הימני תגרום‬
‫לסריקת תדרים כלפי מעלה‪,‬‬
‫לחיצה על חלקו השמאלי תגרום‬
‫לסריקת תדרים כלפי מטה‪.‬‬
‫הסריקה תינעל על התחנה‬
‫המשדרת עד ללחיצה הבאה‪.‬‬
‫לחיצה רצופה על הלחצן תסרוק‬
‫תחנות ללא עצירה‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫לחצן סריקה ‪) SCAN -‬במצב‬
‫רדיו(‬
‫לחיצה על לחצן ‪ SCAN‬תגרום‬
‫לסריקת התדרים ולהשמעת כל‬
‫תחנה שאותרה‪ ,‬למשך ‪ 5‬שניות‪.‬‬
‫לחיצה נוספת תגרום לעצירת‬
‫הסריקה‪.‬‬
‫לחצן מידע ‪) INFO -‬במצב רדיו(‬
‫לחיצה על לחצן ‪ INFO‬תציג מידע‬
‫על התחנה המשדרת )‪ .(RDS‬זמין‬
‫רק במצב שידור ‪.FM‬‬
‫לחצן תצוגת שעון ‪TIME -‬‬
‫לחיצה על לחצן זה תציג את‬
‫השעה למשך ‪ 5‬שניות‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫כיוון השעון‬
‫‪ .1‬לחץ והחזק את לחצן ‪TIME‬‬
‫עד שהספרות המייצגות את‬
‫השעה יהבהבו‪.‬‬
‫‪ .2‬כוון את השעות על ידי סיבוב‬
‫הכפתור הימני של מערכת‬
‫השמע )‪ .(TUNE‬לאישור לחץ‬
‫על הכפתור ותצוגת הדקות‬
‫תהבהב‪.‬‬
‫‪ .3‬כוון את הדקות על ידי סיבוב‬
‫הכפתור הימני של מערכת‬
‫השמע )‪ .(TUNE‬לאישור לחץ‬
‫על הכפתור‪.‬‬
‫‪ .4‬לסיום‪ ,‬לחץ על כל לחצן או‬
‫המתן ‪ 5‬שניות‪.‬‬
‫‪141‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫ניתן לכוון את השעון גם על ידי‬
‫לחיצה על לחצן ‪ SETUP‬ובחירה‬
‫ב‪ .SET HOME CLOCK -‬לאחר‬
‫מכן‪ ,‬המשך לפי ההוראות‬
‫המצוינות משלב ‪.2‬‬
‫לחצן הרצה מהירה ‪RW/FF -‬‬
‫)במצב רדיו(‬
‫לחיצה בודדת על לחצן ‪RW/FF‬‬
‫תעלה‪/‬תוריד את התדר בפסיעה‬
‫אחת‪ .‬לחיצה רצופה על הלחצן‬
‫תריץ במהירות את התדרים‬
‫מעלה‪/‬מטה עד להרפייתו‪.‬‬
‫‪ – FF‬הרצה קדימה‬
‫‪ – RW‬הרצה לאחור‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫כפתור ‪) TUNE -‬במצב רדיו(‬
‫סיבוב הכפתור הימני יעלה ויוריד‬
‫את תדר הרדיו‪.‬‬
‫בקרת צלילים‬
‫בלחיצה על הכפתור הימני ‪-‬‬
‫‪ TUNE‬פעם אחת‪ ,‬תופיע תצוגת‬
‫‪ .BASS‬סיבוב הכפתור ימינה‪/‬‬
‫שמאלה יגרום להגברת‪/‬החלשת‬
‫הצליל הנמוך‪ .‬בלחיצה שנייה‪,‬‬
‫תופיע תצוגת ‪ .MID‬סיבוב‬
‫הכפתור ימינה‪/‬שמאלה יגרום‬
‫להגברת‪ /‬החלשת צליל הביניים‪.‬‬
‫בלחיצה שלישית‪ ,‬תופיע תצוגת‬
‫‪ .TREBLE‬סיבוב הלחצן ימינה‪/‬‬
‫שמאלה יגרום להגברת‪/‬החלשת‬
‫הצליל הגבוה‪ .‬בלחיצה רביעית‪,‬‬
‫תופיע תצוגת ‪ .BALANCE‬סיבוב‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫הכפתור ימינה‪/‬שמאלה יגרום‬
‫להגברת עוצמת הקול של‬
‫ימניים‪/‬שמאליים‪.‬‬
‫רמקולים‬
‫בלחיצה חמישית‪ ,‬תופיע תצוגת‬
‫‪ .FADE‬סיבוב הכפתור ימינה‪/‬‬
‫שמאלה יגרום להגברת ‪ /‬החלשת‬
‫עוצמת הקול בין הרמקולים‬
‫הקדמיים לאחוריים‪ .‬לחיצה‬
‫נוספת תחזיר לתצוגה ראשית‪.‬‬
‫לחצן סוג המוסיקה ‪MUSIC -‬‬
‫‪) TYPE‬במצב רדיו( )לא זמין‬
‫בארץ(‬
‫לחיצה על לחצן ‪MUSIC TYPE‬‬
‫תאפשר בחירת סוג מוסיקה‬
‫ותציג מצב זה למשך ‪ 5‬שניות‪.‬‬
‫סיבוב לחצן ‪ TUNE‬או לחיצה‬
‫נוספת על לחצן ‪MUSIC TYPE‬‬
‫‪142‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫תבחר את תחנת הרדיו‬
‫המתאימה לסוג המוסיקה‬
‫הנבחר‪) .‬רוב תחנות אינן תומכות‬
‫באפשרות זו(‪.‬‬
‫לחצן ‪SETUP‬‬
‫לחיצה על לחצן‬
‫מאפשרת לבחור בין האפשרויות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫‪SETUP‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫השתמש בלחצן ‪ TUNE‬כדי‬
‫לעבור בין האפשרויות‪.‬‬
‫אפשרות ‪ -DVD‬בחירת אופציה זו‬
‫תאפשר לנגן דיסק מסוג ‪.DVD‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫ניגון‪ /‬השהיית דיסק –‬
‫‪PLAY/PAUSE‬‬
‫לחיצה על לחצן ‪SELECT‬‬
‫תאפשר ניגון תקליטור‬
‫‪ DVD‬או השהייתו‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫מצב זה מתאפשר‬
‫תקליטור ‪ DVD‬בלבד‪.‬‬
‫בניגון‬
‫‪ ‬דיבוב‪ -‬לחיצה רצופה על‬
‫לחצן ‪ SELECT‬תברור בין‬
‫שפות שונות האפשריות‬
‫בתקליטור ה‪.DVD-‬‬
‫את‬
‫‪ ‬זווית צילום‪ -‬לחיצה רצופה‬
‫על לחצן ‪ SELECT‬תברור בין‬
‫זוויות הצילום )אם ניתן‬
‫בתקליטור ה‪.(DVD-‬‬
‫הגדרות תקליטור ‪DVD‬‬
‫בחירת מצב זה‬
‫האפשרויות הבאות‪:‬‬
‫תציג‬
‫הערה‪:‬‬
‫מצב זה מתאפשר‬
‫תקליטור ‪ DVD‬בלבד‪.‬‬
‫בחירת אפשרות בתפריט המשנה‬
‫תתבצע בעזרת כפתור ‪.TUNE‬‬
‫‪ ‬כתוביות‪ -‬לחיצה רצופה על‬
‫לחצן ‪ SELECT‬תברור בין‬
‫שפות שונות האפשריות‬
‫בתקליטור ה‪.DVD-‬‬
‫בניגון‬
‫‪143‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫הערה‪:‬‬
‫בחירה באפשרויות אלו תלויה‬
‫באפשרויות הקיימות בתקליטור‬
‫ה‪.DVD-‬‬
‫אפשרות ‪TP/TA‬‬
‫מידע על מצב התנועה )אפשרות‬
‫זו אינה בשימוש בישראל(‪.‬‬
‫מצב נעילה ומעקב אחר תדרים‬
‫ ‪AF LOC‬‬‫לחץ על לחצן ‪ SETUP‬וסובב את‬
‫הכפתור הימני )‪ (TUNE‬עד‬
‫להופעת "‪ "AF‬בתצוגה‪ .‬לחץ על‬
‫הלחצן ‪ SELECT‬על מנת‬
‫להפעיל‪/‬לבטל מצב זה‪.‬‬
‫מצב ‪ LOC‬מגביל את התדירים‬
‫החלופיים )‪ (AF‬לתדרים אזוריים‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪ ‬אזהרת ‪RDS‬‬
‫לחיצה על לחצן ‪SELECT‬‬
‫מאפשרת להדליק‪/‬לכבות את‬
‫אזהרות החירום‪.‬‬
‫‪ ‬תצוגת שעון‬
‫לחיצה על לחצן ‪SELECT‬‬
‫תבחר בין שעון מקומי לבין‬
‫שעון ה‪.RDS-‬‬
‫‪‬‬
‫הגדרות נגן ‪DVD‬‬
‫לחצני ‪) AM/FM‬במצב רדיו(‬
‫לחץ על הלחצן השידור המבוקש‬
‫כדי לבחור בין מצב ‪ AM‬למצב‬
‫‪ .FM‬כאשר מערכת השמע במצב‬
‫‪ ,AM‬לחיצה על לחצן זה תברור‬
‫גם בין מצב ‪.MW/LW‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫לחצן תכנות לזיכרון ‪SET -‬‬
‫)במצב רדיו(‬
‫כאשר מושמעת במערכת השמע‬
‫תחנה שברצונך לאחסון בזיכרון‪,‬‬
‫לחץ על לחצן ‪ .SET‬המילה ‪SET1‬‬
‫תופיע על הצג‪ ,‬לחיצה קצרה על‬
‫אחד מלחצני הזיכרון )‪(1-6‬‬
‫התחנה‬
‫את‬
‫בו‬
‫תאחסן‬
‫המבוקשת‪ .‬אם במשך ‪ 5‬שניות‬
‫לא נלחץ כל לחצן‪ ,‬התחנה לא‬
‫תישמר‪ .‬לאחר אחסון ‪ 6‬תחנות‪,‬‬
‫ניתן לאחסן ‪ 6‬תחנות נוספות‬
‫בזיכרון ע"י ‪ 2‬לחיצות על לחצן‬
‫‪ .SET‬המילה ‪ SET2‬תופיע על‬
‫הצג ולחיצה קצרה על אחד‬
‫מלחצני הזיכרון )‪ (1-6‬תאחסן בו‬
‫את התחנה המבוקשת‪.‬‬
‫‪144‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫לחצני זיכרון )‪(1-6‬‬
‫ניתן לאחסן ‪ 12‬תחנות ‪ AM‬ו‪12-‬‬
‫תחנות ‪ FM‬בזיכרון‪.‬‬
‫לתחנות שנשמרו ב‪ SET1-‬ניתן‬
‫להגיע ע"י לחיצה על אחד‬
‫מלחצני הזיכרון )‪.(1-6‬‬
‫לתחנות שנשמרו ב‪ SET2-‬ניתן‬
‫להגיע ע"י לחיצה כפולה על אחד‬
‫מלחצני הזיכרון )‪.(1-6‬‬
‫לחצן תקליטור ‪DISC -‬‬
‫לחיצה על לחצן ‪ DISC‬תאפשר‬
‫מעבר ממצב ‪ AM/FM‬למצב‬
‫תקליטור‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫הוראות הפעלה מצב תקליטור‬
‫)‪(CD/MP3/WMA‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫כדי שמערכת השמע תפעל‪ ,‬מתג‬
‫ההתנעה חייב להיות במצב ‪ON‬‬
‫או ‪.ACC‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫נגן התקליטורים מנגן תקליטורי‬
‫‪ CD-RW ,CD-R ,CD‬המכיל‬
‫מידע מסוג ‪.MP3/WMA‬‬
‫טעינה תקליטור‬
‫הכנס‬
‫תקליטור‪,‬‬
‫לטעינת‬
‫תקליטור לבית התקליטור כאשר‬
‫כתובית התקליטור כלפי מעלה‪.‬‬
‫התקליטור ימשך באופן אוטומטי‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫לתוך הנגן וצלמית ‪ CD‬תדלק בצג‬
‫מערכת השמע‪.‬‬
‫אם התקליטור אינו נמשך ע"י‬
‫הנגן‪ ,‬ככל הנראה ישנו תקליטור‬
‫בנגן‪ .‬על מנת לטעון תקליטור‬
‫חדש יש להוציא תחילה את‬
‫התקליטור הטעון‪.‬‬
‫זהירות‪:‬‬
‫‪ ‬נגן התקליטורים יכול לקרוא‬
‫תקליטורי ‪ 12‬ס"מ בלבד‪.‬‬
‫שימוש בתקליטורים במידות‬
‫אחרות יכול לגרום נזק לנגן‪.‬‬
‫‪ ‬אל תנסה להכניס תקליטור‬
‫נוסף לנגן במידה ויש תקליטור‬
‫בנגן‪ .‬זוהי מערכת שמע ל נגן‬
‫‪ DVD‬בודד‪.‬‬
‫‪145‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫לחצן פליטת התקליטור ‪EJECT -‬‬
‫לפליטת תקליטור‪ ,‬לחץ על‬
‫לחצן ‪. EJECT‬‬
‫במידה והתקליטור לא הוסר‬
‫במשך ‪ 10‬שניות‪ ,‬התקליטור יטען‬
‫שוב אך לא ינוגן‪.‬‬
‫יכולה‬
‫התקליטור‬
‫פליטת‬
‫להתבצע גם כאשר הרדיו ומתג‬
‫ההתנעה כבויים‪.‬‬
‫לחצן חיפוש ‪) SEEK -‬במצב‬
‫תקליטור(‬
‫‪SEEK‬‬
‫לחצן‬
‫על‬
‫לחיצה‬
‫לדילוג‬
‫תגרום‬
‫מעלה‪/‬מטה‬
‫קדימה‪/‬אחורה של שירים‪.‬‬
‫לחיצה רצופה על לחצן זה‬
‫תאפשר דילוג מהיר יותר של‬
‫שירים‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫לחצן סריקה ‪) SCAN -‬במצב‬
‫תקליטור(‬
‫לחיצה על לחצן ‪ SCAN‬תגרום‬
‫לסריקת השירים בתקליטור‬
‫המתנגן‪.‬‬
‫לחצן תצוגת שעה ‪) TIME -‬במצב‬
‫תקליטור(‬
‫לחיצה על לחצן ‪ TIME‬מאפשרת‬
‫מעבר בין תצוגה גדולה לקטנה‬
‫של זמן השמעת התקליטור‪.‬‬
‫לחצן הרצה מהירה ‪RW/FF -‬‬
‫)במצב תקליטור(‬
‫לחצני ‪) AM/FM‬במצב תקליטור(‬
‫לחיצה על לחצני ‪ AM/FM‬תגרום‬
‫למעבר ממצב תקליטור למצב‬
‫רדיו‪.‬‬
‫לחצן השמעה אקראית ‪RND -‬‬
‫)במצב תקליטור(‬
‫לחיצה על לחצן ‪ RND‬תגרום‬
‫להשמעה אקראית של השירים‬
‫בתקליטור‪ .‬לחיצה ימינה על‬
‫‪ SEEK‬תגרום למעבר לשיר הבא‪.‬‬
‫לחיצה נוספת על הלחצן ‪RND‬‬
‫תבטל את ההשמעה האקראית‪.‬‬
‫לחיצה רצופה על לחצן ‪RW/FF‬‬
‫להרצה‬
‫תגרום‬
‫של‬
‫קדימה‪/‬אחורה‬
‫המושמע‪.‬‬
‫מהירה‬
‫השיר‬
‫‪146‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫לחצן מידע ‪) INFO -‬במצב‬
‫תקליטור ‪(MP3/WMA‬‬
‫לחיצה על לחצן ‪ INFO‬תציג את‬
‫המידע על השיר המתנגן )אם‬
‫מוגדר(‪.‬‬
‫לחיצה נוספת על לחצן זה תחזור‬
‫לתצוגה הראשית‪.‬‬
‫לחיצה רצופה למשך ‪ 3‬שניות‬
‫תציג את שם הקובץ‪.‬‬
‫הוראות הפעלה במצב אביזר‬
‫חיצוני‪AUX -‬‬
‫שקע ‪ AUX‬הינו כניסת שמע‬
‫המאפשר למשתמש לחבר נגן‬
‫חיצוני כדוגמת נגן ‪ MP3‬או‬
‫מיקרופון למערכת השמע‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ‪ AUX‬על מנת לעבור‬
‫למצב נגן חיצוני‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫יש להפעיל את הנגן החיצוני‬
‫כאשר עוברים למצב ‪.AUX‬‬
‫לחצן תצוגת שעה ‪) TIME -‬במצב‬
‫‪(AUX‬‬
‫לחיצה על לחצן ‪ TIME‬מאפשרת‬
‫מעבר בין תצוגת משך זמן הניגון‬
‫לבין תצוגת השעון‪ ,‬השעון יוצג‬
‫למשך ‪ 5‬שניות‪.‬‬
‫לחצן סריקה ‪) SCAN‬במצב‬
‫‪(AUX‬‬
‫לא פעיל‪.‬‬
‫לחצן הרצה מהירה ‪RW/FF -‬‬
‫)במצב ‪(AUX‬‬
‫לא פעיל‪.‬‬
‫לחצן פליטת התקליטור ‪EJECT‬‬
‫)במצב ‪(AUX‬‬
‫לחצן תכנות לזיכרון ‪SET -‬‬
‫)במצב ‪(AUX‬‬
‫לחצן חיפוש ‪) SEEK‬במצב ‪(AUX‬‬
‫לא פעיל‪.‬‬
‫לא פעיל‪.‬‬
‫לא פעיל‪.‬‬
‫לחצן ‪) PSCAN -‬במצב ‪(AUX‬‬
‫לא פעיל‪.‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫שליטה ב‪iPod/USB/MP3 -‬‬
‫)אם מותקנת(‬
‫הערה‪:‬‬
‫סעיף זה מתייחס למערכות שמע‬
‫למערכת‬
‫ממשק‬
‫בעלות‬
‫‪ Uconnect‬ובעלות קודי המכירה‬
‫‪ .RES/REQ/REL/RET‬למערכות‬
‫בעלות קודי מכירה‬
‫שמע‬
‫‪RBZ/RHB/RHR/RHP/RHW‬‬
‫או ‪ RB2‬התייחס לחוברות‬
‫ההפעלה הנפרדות‪ .‬השליטה ב‪-‬‬
‫‪ iPod/USB/MP3‬פועלת )אם‬
‫הותקנה( רק עם מערכות השמע‬
‫האלו‪.‬‬
‫למערכת זאת קיימת יציאת ‪iPod‬‬
‫או יציאת ‪ USB‬לצורך חיבור‬
‫מכשירים חיצוניים דרך שקע ה‪-‬‬
‫‪147‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪ USB‬בקונסולה המרכזית או‬
‫בתא הכפפות‪ .‬המערכת תומכת‬
‫במערכות מסוג ‪Mini, 4G, Photo,‬‬
‫‪ .Nano, 5G iPod, iPhone‬מכשירי‬
‫‪ iPod‬מסוימים לא תומכים‬
‫במערכת זאת‪ .‬אנא פנה לאתר‬
‫האינטרנט של חברת ‪ Apple‬בכדי‬
‫להוריד את העדכונים הדרושים‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ אם למערכת השמע ישנה‬‫כניסה חיצונית ל‪ USB-‬חבר‬
‫אליה ‪ iPod‬רק לאחר שקראת‬
‫בחוברת‬
‫ההוראות‬
‫את‬
‫ההפעלה המתאימה‪.‬‬
‫ חיבור ‪ iPod‬או מכשיר אחר‬‫לכניסת ‪ AUX‬אשר בפאנל‬
‫הקדמי של מערכת השמע‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫תאפשר הפעלת מדיה אך לא‬
‫השליטה‬
‫מערכת‬
‫דרך‬
‫המובנת וכך לא תוכל לשלוט‬
‫על המכשיר‪.‬‬
‫חיבור ‪ iPod‬או מכשיר חיצוני‬
‫אחר לשקע ה‪USB -‬‬
‫השתמש בכבל החיבור בכדי‬
‫לקשר בין המכשיר הנייד לשקע‬
‫הממוקם‬
‫ברכב‬
‫המתאים‬
‫בקונסולה המרכזית או בתא‬
‫הכפפות‪.‬‬
‫‪148‬‬
‫שקע חיבור ‪USB/AUX‬‬
‫לאחר שמערכת השמע הותקנה‬
‫וקושרה למערכת השליטה‬
‫שברכב ניתן להשתמש במערכת‬
‫השמע לטעינה ושליטה במכשיר‬
‫החיצוני‪ ,‬על ידי שימוש בלחצני‬
‫המערכת כמפורט בהמשך‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם סוללת המכשיר החיצוני‬
‫ריקה לחלוטין יתכן והוא לא‬
‫יתקשר עם מערכת השליטה‬
‫המובנת עד לטעינה מינימאלית‪.‬‬
‫מחובר‬
‫המכשיר‬
‫השארת‬
‫למערכת תבצע טעינה למצב‬
‫המבוקש‪.‬‬
‫אופן השימוש‬
‫על ידי שימוש בחיבור כבל‬
‫ה‪ iPod-‬או מכשיר חיצוני בעל‬
‫יציאת ‪:USB‬‬
‫ ניתן להשמיע את הקבצים של‬‫המכשיר החיצוני דרך מערכת‬
‫השמע ברכב‪ ,‬תוך הצגת‬
‫המידע )שם הזמר‪ ,‬שם השיר‪,‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫שם האלבום וכדומה( בתצוגת‬
‫מערכת השמע ברכב‪.‬‬
‫ ניתן לשלוט על המכשיר‬‫החיצוני על ידי לחצני מערכת‬
‫השמע‪.‬‬
‫ הסוללה של המכשיר החיצוני‬‫נטענת כל עוד הוא מחובר‬
‫למערכת )אם המכשיר תומך‬
‫בפעולה זאת(‪.‬‬
‫השליטה במכשיר חיצוני או‬
‫‪ iPod‬על ידי לחצני מערכת‬
‫השמע‬
‫על מנת להיכנס לתוך מערכת‬
‫השליטה המובנת ולאפשר ממשק‬
‫למכשיר חיצוני לחץ על לחצן‬
‫"‪ "AUX‬שעל פני מערכת השמע‬
‫או לחץ על לחצן "‪ "VR‬ואמור‬
‫‪149‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫‪"Switch‬‬
‫‪to‬‬
‫או‬
‫"‪"USB‬‬
‫"‪ .USB‬לאחר שנכנסת למערכת‬
‫השליטה יתחילו להתנגן השירים‬
‫דרך מערכת השמע של הרכב‪.‬‬
‫מצב הפעלה )‪(Play Mode‬‬
‫כאשר נכנסת למערכת השליטה‬
‫המובנת השירים במכשיר ה‪iPod-‬‬
‫או במכשיר חיצוני אחר שמחובר‬
‫למערכת יתחילו להתנגן באופן‬
‫אוטומטי‪ .‬במצב זה‪ ,‬הנקרא‬
‫"מצב הפעלה" ניתן להשתמש‬
‫בלחצנים הבאים בכדי לשלוט‬
‫במכשיר החיצוני או ה‪:iPod-‬‬
‫‪ ‬השתמש בכפתור ה ‪TUNE-‬‬
‫בכדי לבחור את השיר הקודם‬
‫או את השיר הבא‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪ ‬סיבוב הכפתור בכיוון השעון‬
‫)קדימה( פעם אחת‪ ,‬בזמן‬
‫שרצועה מתנגנת‪ ,‬יעביר‬
‫לרצועה הבאה‪ .‬ניתן גם‬
‫ללחוץ על לחצן "‪ "VR‬ולהגיד‬
‫"‪."Next Track‬‬
‫‪ ‬סיבוב הכפתור נגד כיוון‬
‫השעון )אחורה( פעם אחת‪,‬‬
‫בזמן שרצועה מתנגנת‪ ,‬יעביר‬
‫לרצועה הקודמת‪ .‬ניתן גם‬
‫ללחוץ על לחצן "‪ "VR‬ולהגיד‬
‫" ‪." Previous Track‬‬
‫‪ ‬ניתן לחזור אחורה ברצועה‬
‫המתנגנת על ידי לחיצה על‬
‫לחצן "‪ "<<RW‬והחזקתו‬
‫לחוץ‪ .‬לחיצה ארוכה מספיק‬
‫הרצועה‬
‫את‬
‫תחזיר‬
‫להתחלתה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ניתן "לרוץ" קדימה ברצועה‬
‫המתנגנת על ידי לחיצה על‬
‫לחצן ">>‪ "FF‬והחזקתו לחוץ‪.‬‬
‫לחיצה יחידה על לחצן‬
‫"‪ "<<RW‬או לחצן ">>‪"FF‬‬
‫תקפוץ ‪ 5‬שניות קדימה או‬
‫אחורה באותה רצועה‪.‬‬
‫השתמש בלחצני ה ‪SEEK-‬‬
‫בכדי לעבור לרצועה הקודמת‬
‫או לרצועה הבאה‪ .‬ניתן גם‬
‫ללחוץ על לחצן "‪ "VR‬ולהגיד‬
‫"‪."Next/Previous Track‬‬
‫כאשר רצועה מתנגנת‪ ,‬לחץ על‬
‫לחצן המידע "‪ "INFO‬בכי‬
‫לראות את המידע לגבי‬
‫הרצועה‪ .‬כל לחיצה על לחצן‬
‫המידע תציג פריט מידע אחר‬
‫לגבי הרצועה המתנגנת‪ .‬לאחר‬
‫‪150‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫מעבר על כל המידע לחיצה‬
‫לתצוגת‬
‫תחזור‬
‫נוספת‬
‫ההשמעה של מצב ההפעלה‪.‬‬
‫‪ ‬לחיצה על לחצן חזור‬
‫"‪ "REPEAT‬תגרום למערכת‬
‫השמע לנגן את אותה הרצועה‬
‫שוב‪ .‬ניתן גם ללחוץ על לחצן‬
‫"‪ "VR‬ולהגיד "‪"Repeat On‬‬
‫או‬
‫המצב‬
‫להפעלת‬
‫"‪ "Repeat Off‬להפסקתו‪.‬‬
‫‪ ‬לחיצה על לחצן הסריקה‬
‫"‪ "SCAN‬תפעיל את מצב‬
‫הסריקה במכשיר המחובר‪.‬‬
‫במצב זה יתנגנו ‪ 10‬השניות‬
‫הראשונות של כל רצועה‬
‫ברשימה‪ .‬לחיצה נוספת על‬
‫לחצן הסריקה "‪"SCAN‬‬
‫תפסיק את ביצוע הסריקה‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫בזמן מצב הסריקה ניתן‬
‫לעבור בין השירים באמצעות‬
‫לחיצה על לחצני "‪"<< SEEK‬‬
‫ו‪."SEEK >>"-‬‬
‫‪ ‬לחיצה על לחצן "‪"RND‬‬
‫)קיים בדגמי קוד מכירה ‪RES‬‬
‫בלבד( תפעיל מצב בו מערכת‬
‫השליטה תבחר רצועה באופן‬
‫אקראי בכל פעם ולא על פי‬
‫הקיים‬
‫הרצועות‬
‫סדר‬
‫במכשיר‪/‬ב‪ .iPod-‬ניתן גם‬
‫ללחוץ על לחצן "‪ "VR‬ולהגיד‬
‫"‪ "Shuffle On‬להפעלת המצב‬
‫או "‪ "Shuffle Off‬להפסקתו‪.‬‬
‫כאשר המצב האקראי נבחר‬
‫יופיע הסימן ‪ RND‬ברדיו‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫מצב רשימה או חיפוש‬
‫)‪(List Or Browse Mode‬‬
‫בזמן מצב ההפעלה‪ ,‬לחיצה על כל‬
‫אחד מהלחצנים המתוארים‬
‫בהמשך תגרום להופעת מצב‬
‫רשימה‪ .‬מצב הרשימה מאפשר‬
‫דפדוף בין הרצועות והתפריטים‬
‫אשר במכשיר החיצוני‪.‬‬
‫‪ ‬כפתור ה‪ TUNE-‬משמש‬
‫כמו‬
‫אפשרויות‬
‫לאותם‬
‫הכפתור הסיבובי של המכשיר‬
‫החיצוני‪.‬‬
‫‪ ‬סיבוב הכפתור בכיוון‬
‫השעון )קדימה( או נגד‬
‫כיוון השעון )אחורה(‬
‫תדפדף בין הרשימות‬
‫ותציג את המידע אודות‬
‫הרצועה בצג מערכת‬
‫‪151‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫השמע‪ .‬כאשר הרצועה‬
‫אותה תרצה להשמיע‬
‫מוארת בצג מערכת השמע‬
‫לחץ על כפתור ה ‪TUNE-‬‬
‫לבחירת הפעלת הרצועה‪.‬‬
‫סיבוב כפתור ה ‪TUNE-‬‬
‫ידפדף מהר יותר ברשימה‪.‬‬
‫במצב כזה יתכן ותשים לב‬
‫להשהיה קלה בעדכון‬
‫הנתונים בצג מערכת‬
‫השמע‪.‬‬
‫‪ ‬במהלך כל מצבי הרשימה‪,‬‬
‫מכשיר ה‪ iPod-‬מציג את‬
‫כל הרשימות בצורה‬
‫מעגלית‪ ,‬כך שאם השיר‬
‫אותו אתה מחפש נמצא‬
‫אחרון ברשימה‪ ,‬ניתן‬
‫לדפדף אחורה )נגד כיוון‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫השעון( במקום קדימה‬
‫ולהגיע אליו מהר יותר‪.‬‬
‫‪ ‬במצב רשימה‪ ,‬לחצני ה‪-‬‬
‫‪ PRESET‬במערכת השמע‬
‫כקיצורים‬
‫משמשים‬
‫לרשימות הבאות במכשיר‬
‫החיצוני‪.iPod/‬‬
‫‪ - Preset 1 ‬רשימת‬
‫השמעה‪.‬‬
‫‪ - Preset 2 ‬רשימת‬
‫אומנים‪.‬‬
‫‪ - Preset 3 ‬רשימת‬
‫אלבומים‪.‬‬
‫‪ - Preset 4 ‬רשימת סוגים‬
‫במוזיקה‪.‬‬
‫‪ - Preset 5 ‬רשימת ספרי‬
‫אודיו‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫‪ - Preset 6 ‬רשימת‬
‫עדכונים‪.‬‬
‫לחצני‬
‫על‬
‫‪ ‬לחיצה‬
‫ה‪ PRESET-‬תציג את‬
‫הרשימה שנבחרה בשורה‬
‫העליונה ואת הפריט‬
‫הראשון ברשימה הזאת‬
‫בשורה השנייה‪.‬‬
‫‪ ‬בכדי לצאת מהרשימה‬
‫ללא בחירת רצועה כלשהי‬
‫לחץ שנית על אותו כפתור‬
‫ה‪.PRESET-‬‬
‫‪ ‬לחצן ה‪ LIST-‬מציג את‬
‫התפריט הראשי במכשיר‬
‫החיצוני‪ .iPod/‬סובב את‬
‫כפתור ה‪ TUNE-‬בכדי לדפדף‬
‫ברשימת התפריט הראשי‬
‫במכשיר‪ .‬לחיצה על כפתור‬
‫‪152‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫ה‪ TUNE-‬תיכנס לאותו פריט‬
‫בתפריט הראשי אותו בחרת‪.‬‬
‫‪ ‬לחצן ה‪ MUSIC TYPE-‬הינו‬
‫לחצן קיצור נוסף לבחירת סוג‬
‫מוזיקה במכשיר‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫‪ ‬השארת מכשיר חיצוני או‬
‫‪ iPod‬ברכב בתנאי מזג אוויר‬
‫חם עלולה לגרום נזק‬
‫למכשיר‪.‬‬
‫‪ ‬השארת כבלי חיבור למכשיר‬
‫חיצוני או ‪ iPod‬ברכב בתנאי‬
‫מזג אוויר חם עלולה לגרום‬
‫נזק לכבלים‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה!‬
‫אל תחבר או תסיר את כבל‬
‫המכשיר החיצוני או ה‪iPod-‬‬
‫במהלך הנסיעה‪ .‬פעולה זאת‬
‫עלולה לגרום לתאונה‪.‬‬
‫זרימת אודיו דרך בלוטות'‬
‫)‪(Bluetooth Streaming Audio‬‬
‫ניתן להשמיע מוזיקה מהמכשיר‬
‫הסלולארי באמצעות בלוטות'‬
‫דרך מערכת ה‪ UconnectTM-‬ברכב‬
‫)אם מותקנת(‪.‬‬
‫הפעלת זרימת אודיו דרך בלוטות'‬
‫על מנת להיכנס למצב זה‪ ,‬לחץ‬
‫על לחצן "‪ "AUX‬או לחץ על לחצן‬
‫‪"Bluetooth‬‬
‫ואמור‬
‫"‪"VR‬‬
‫"‪.Streaming Audio‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫מצב הפעלה‬
‫כאשר המערכת נמצאת במצב‬
‫בלוטות'‪ ,‬מכשירים שונים יכולים‬
‫לנגן מוזיקה דרך מערכת השמע‬
‫ברכב‪ ,‬אך מכשירים מסוימים‬
‫דורשים קודם את הפעלת‬
‫האפשרות במכשיר ולאחר מכן‬
‫מזרימים את המידע למערכת ה‪-‬‬
‫‪ .UconnectTM‬ניתן לחבר ‪7‬‬
‫מכשירים שונים למערכת ה‪-‬‬
‫‪ ,UconnectTM‬אך רק אחד יכול‬
‫להיבחר ולהתנגן‪.‬‬
‫בחירת מכשיר אחר‬
‫‪ .1‬לחץ על לחצן "‪ "PHONE‬בכדי‬
‫להתחיל‪.‬‬
‫‪153‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫וההודעה‬
‫"‪"Setup‬‬
‫‪ .2‬לאחר הצפצוף‬
‫"‪ "Ready‬אמור‬
‫ואחר כך אמור‪:‬‬
‫"‪."Select Audio Devices‬‬
‫‪ .3‬אמור את שם המכשיר או‬
‫המתן לשמיעת האפשרויות‪.‬‬
‫מעבר לרצועה הבאה‬
‫השתמש בלחצן "‪ "SEEK UP‬או‬
‫לחץ על לחצן "‪ "VR‬ואמור‬
‫"‪ "Next Track‬בכדי לעבור‬
‫במכשיר‬
‫הבאה‬
‫לרצועה‬
‫הסלולארי שלך‪.‬‬
‫מעבר לרצועה הקודמת‬
‫השתמש בלחצן "‪"SEEK DOWN‬‬
‫או לחץ על לחצן "‪ "VR‬ואמור‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫"‪ "Previous Track‬בכדי לעבור‬
‫במכשיר‬
‫הקודמת‬
‫לרצועה‬
‫הסלולארי שלך‪.‬‬
‫לחיצה על הכפתור האמצעי‬
‫משנה את מצב פעולת הרדיו בין‪-‬‬
‫‪ FM ,AM‬או ‪.CD‬‬
‫דפדוף‬
‫לא ניתן לדפדף דרך מערכת‬
‫הבלוטות'‪ .‬רק המידע של‬
‫הרצועה הנוכחית יוצג דרך‬
‫המערכת‪.‬‬
‫הבקרה השמאלית גם היא‬
‫כפתור נדנד עם לחצן במרכז‪.‬‬
‫פעולת הכפתור השמאלי משתנה‬
‫בהתאם למצב שבו נמצאת‬
‫המערכת‪.‬‬
‫שליטה על מערכת השמע‬
‫מגלגל ההגה )אם מותקנת(‬
‫בקרות השליטה מרחוק של‬
‫מערכת השמע ממוקמות בגב‬
‫גלגל ההגה‪ .‬הכנס את הידיים‬
‫מתחת לגלגל ההגה בכדי להגיע‬
‫אל הלחצנים‪.‬‬
‫כפתורי השליטה על מערכת‬
‫השמע )גב גלגל ההגה(‬
‫כפתור הנדנד הימני עם לחצן‬
‫במרכזו מבקר את עוצמת השמע‬
‫ומצב מערכת השמע‪.‬‬
‫לחיצה על החלק העליון של‬
‫הנדנד תגביר את עוצמת השמע‬
‫ולחיצה על החלק התחתון תנמיך‬
‫את העוצמה‪.‬‬
‫‪154‬‬
‫הפסקאות הבאות מתארות את‬
‫פעולת הכפתור השמאלי בכל‬
‫אחד ממצבי ההפעלה‪.‬‬
‫פעולת הרדיו‬
‫לחיצה על החלק העליון של‬
‫הנדנד השמאלי תחפש כלפי‬
‫מעלה את התחנה הבאה בעלת‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫הקליטה החזקה ביותר ולחיצה‬
‫על החלק התחתון תחפש כלפי‬
‫מטה את התחנה בעלת הקליטה‬
‫החזקה ביותר‪.‬‬
‫לחיצה על הכפתור הממוקם‬
‫באמצע הנדנד השמאלי תעביר‬
‫לתחנה הבאה שתוכנתה לזיכרון‬
‫בלחצני התחנות‪.‬‬
‫נגן תקליטורים‬
‫לחיצה אחת על החלק העליון של‬
‫הנדנד השמאלי תעביר לשיר הבא‬
‫בתקליטור‪ .‬לחיצה אחת על‬
‫החלק התחתון תדלג לתחילת‬
‫השיר הנוכחי או לתחילת השיר‬
‫הקודם אם מבוצע תוך שנייה‬
‫אחת מתחילת הנגינה של השיר‬
‫הנוכחי‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫שתי לחיצות כלפי מעלה או מטה‬
‫ישמיעו את השיר השני ושלוש‬
‫לחיצות את השיר השלישי‪ ,‬וכך‬
‫הלאה‪ .‬במצב זה הלחצן האמצעי‬
‫לא מבצע כל פעולה‪ .‬אולם‬
‫במערכת עם מספר תקליטורים‪,‬‬
‫לחצן זה יעביר לתקליטור הבא‪.‬‬
‫אחזקת תקליטורי ‪CD/DVD‬‬
‫על מנת לשמור על תקליטורי‬
‫‪ CD/DVD‬היטב‪ ,‬בצע את‬
‫הפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬אחוז את התקליטור בקצוות‬
‫שלו‪ .‬הימנע ממגע בשטח‬
‫הפנים שלו‪.‬‬
‫‪ .2‬אם התקליטור מוכתם‪ ,‬נקה‬
‫את פני השטח בעזרת בד רך‪,‬‬
‫נגב מהמרכז החוצה‪.‬‬
‫‪155‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫‪ .3‬אל תשתמש בנייר או עטיפה‬
‫משריטת‬
‫והימנע‬
‫קשה‬
‫התקליטור‪.‬‬
‫‪ .4‬אל תשתמש בממיסים כמו‬
‫בנזין‪ ,‬טינר ותרסיסי ניקוי‬
‫אחרים לניקוי התקליטור‪.‬‬
‫‪ .5‬אחסן את התקליטור במקומו‬
‫לאחר השימוש בו‪.‬‬
‫‪ .6‬אל תחשוף את התקליטור‬
‫ישירות לשמש‪.‬‬
‫‪ .7‬אל תאחסן את התקליטור‬
‫בטמפרטורות גבוהות‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם אתה מתקשה בהשמעת‬
‫תקליטור מסוים‪ ,‬יתכן והוא‬
‫פגום‪ .‬נסה להפעיל תקליטור‬
‫אחר לפני שתחליט כי ישנה‬
‫בעיה במערכת השמע‪.‬‬
‫הרדיו‬
‫ומכשירים‬
‫הפעלת‬
‫סלולאריים‬
‫הטלפון‬
‫במצבים מסוימים‬
‫הסלולארי אשר ברכב עלול‬
‫לגרום להפרעות קליטה לתחנות‬
‫הרדיו‪ .‬הפרעות אלו אינן פוגעות‬
‫במערכת השמע‪ .‬במידה וניתן‪,‬‬
‫מקם את אנטנת המכשיר‬
‫הסלולארי במקום אחר שלא‬
‫יפריע לקליטת הרדיו‪ .‬במידה‬
‫ולא ניתן לעשות כך‪ ,‬הנמך את‬
‫עוצמת השמע ברדיו במהלך‬
‫השימוש במכשיר הסלולארי‪.‬‬
‫מערכות בקרת אקלים‬
‫מערכת מיזוג האוויר והחימום‬
‫תוכננה לאפשר לך את תנאי‬
‫הנסיעה הנוחים ביותר בכל תנאי‬
‫מזג האוויר‪.‬‬
‫מערכת חימום ומיזוג אוויר ידנית‬
‫)אם מותקנת(‬
‫המתגים למערכת הידנית ברכב‬
‫זה כוללים סדרה של כפתורים‬
‫‪156‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫עם טבעות חיצוניות מסתובבות‬
‫ולחצנים במרכזם‪.‬‬
‫בקרת המניפה )מפוח(‬
‫בקרה זו משמשת‬
‫כמות‬
‫לוויסות‬
‫הנכנסת‬
‫האוויר‬
‫המערכת‪.‬‬
‫דרך‬
‫הבקרה‬
‫סיבוב‬
‫לימין ממצב חדל מגבירה את‬
‫המהירות‪ ,‬סיבוב שמאלה עד‬
‫למצב חדל מפסיקה את פעולת‬
‫המניפה‪ .‬ישנן שבע מהירויות‬
‫שונות‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫בכלי רכב המאובזרים במערכת‬
‫התנעה מרחוק‪ ,‬מערכת בקרת‬
‫האקלים לא תפעל אם מתג‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫בקרת המניפה יהיה במצב חדל‬
‫"‪."O‬‬
‫בקרת הטמפרטורה‬
‫בקרה זו משמשת‬
‫לוויסות טמפרטורת‬
‫בתא‬
‫האוויר‬
‫סיבוב‬
‫הנוסעים‪.‬‬
‫שמאלה‬
‫הבקרה‬
‫יגרום‬
‫הכחול‬
‫לאזור‬
‫לטמפרטורות נמוכות יותר‬
‫וסיבוב הבקרה ימינה לאזור‬
‫האדום יגרום לטמפרטורות‬
‫גבוהות יותר‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם ביצועי המערכת אינם‬
‫איכותיים מספיק בדוק אם לא‬
‫הצטבר לכלוך על מעבה המזגן‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫אשר בקדמת הרכב‪ .‬אם כן שטוף‬
‫אותו בעזרת סילון מים מהכיוון‬
‫הפנימי דרך המצנן והמעבה‬
‫לכיוון החוצה מהרכב‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫התקנה של מגני פגוש כאלה‬
‫ואחרים עלולה לגרום לזרימת‬
‫אוויר פחותה למעבה המזגן ובכך‬
‫לפגוע בביצועיו‪.‬‬
‫בקרת המצבים‬
‫)כיוון יציאת האוויר(‬
‫סובב את הכפתור‬
‫הזה בכדי לבחור בין‬
‫המצבים השונים של‬
‫יציאת האוויר‪ .‬ניתן‬
‫לבחור בכל אחד‬
‫מהמצבים כאשר הסמן נמצא‬
‫מעליו או בשני מצבים אם הסמן‬
‫נמצא ביניהם‪.‬‬
‫‪157‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫לוח מחוונים‬
‫קיימת זרימת אוויר‬
‫מפתחים הממוקמים בלוח‬
‫המחוונים‪ .‬ניתן לשלוט‬
‫בכיוון יציאת האוויר‬
‫מהפתחים‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫במצב זה ניתן לכוון את יציאות‬
‫האוויר המרכזיות לכיוון המושב‬
‫האחורי‪.‬‬
‫לחצן מצב משולב‬
‫קיימת זרימת אוויר‬
‫הממוקמים‬
‫מפתחים‬
‫המחוונים‬
‫בלוח‬
‫הממוקמים‬
‫ומפתחים‬
‫ברצפה‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫הערה‪:‬‬
‫לכל הטמפרטורות פרט לגבוהה‬
‫ביותר או הנמוכה ביותר‪ ,‬יש‬
‫הבדלי טמפרטורות בין האוויר‬
‫שיגיע מהרצפה והאוויר שיגיע‬
‫מלוח המחוונים‪ .‬האוויר שיגיע‬
‫מהרצפה יהיה מעט חם יותר‬
‫בכדי לשמור על נוחות מירבית‪.‬‬
‫לחצן מצב רצפה‬
‫קיימת זרימת אוויר‬
‫לפתחים אשר ברצפה‬
‫זורם‬
‫אוויר‬
‫ומעט‬
‫האדים‬
‫למפשיר‬
‫וליציאות חלונות הצד‪.‬‬
‫מצב הפשרה ‪ /‬רצפה‬
‫קיימת זרימת אוויר‬
‫מפתחים ברצפת הרכב‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫השמשה‬
‫בבסיס‬
‫ומפתחים‬
‫הקדמית‪ .‬מצב זה טוב לתנאים‬
‫בהם יש להפשיר את הלחות‬
‫מהשמשה וגם לאפשר תנאים‬
‫נוחים בתא הנוסעים‪.‬‬
‫הפשרה‬
‫האוויר מוזרם מפתחים‬
‫בבסיס השמשה הקדמית‬
‫ופתחי סילוק האדים מחלונות‬
‫הצד‪ .‬יש להשתמש במצב זה‬
‫במהירות מניפה וחום מרביים‬
‫להבהרה מרבית של השמשה‬
‫הקדמית וחלונות הצד‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫מדחס מערכת מיזוג האוויר‬
‫משולב‪,‬‬
‫במצבים‪:‬‬
‫פועל‬
‫הפשרה‪ ,‬או שילוב של המצבים‬
‫‪158‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫האלו‪ .‬גם אם לחצן מיזוג‬
‫האוויר ‪ A/C‬אינו לחוץ‪ .‬מצב זה‬
‫מייבש את האוויר הלח בכדי‬
‫לעזור לייבש את השמשה‬
‫הקדמית מלחות‪ .‬על מנת‬
‫השתמש‬
‫בדלק‪,‬‬
‫לחסוך‬
‫במצבים אלו רק כשבאמת‬
‫צריך‪.‬‬
‫בקרת סחרור האוויר‬
‫יש להשתמש במצב של‬
‫סחרור אוויר כדי לזרז‬
‫את קירור פנים הרכב או בכדי‬
‫למנוע חדירה של עשן‪ ,‬ריחות‬
‫ואבק מבחוץ אל פנים הרכב‪.‬‬
‫מצב זה מסחרר את האוויר בתוך‬
‫הרכב וחוסם את חדירת האוויר‬
‫החיצוני פנימה‪ .‬בעת לחיצה על‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫לחצן זה‪ ,‬תידלק נורית חיווי‬
‫בלחצן‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬שימוש ממושך במצב הסחרור‬
‫עלול לגרום לאוויר ברכב להיות‬
‫דחוס ועלולים להצטבר אדים‬
‫על החלונות‪ .‬שימוש ממושך‬
‫במצב סחרור אינו מומלץ‪.‬‬
‫‪ ‬השימוש במצב סחרור בתנאי‬
‫מזג אוויר קר עלולים לגרום‬
‫להצטברות אדים על החלונות‬
‫בגלל הלחות שברכב‪ .‬העבר‬
‫למצב כניסת אוויר מבחוץ על‬
‫מנת ליעל את פעולת ההפשרה‪.‬‬
‫‪ ‬המדחס יפעל באופן אוטומטי‬
‫כדי לייבש את האוויר כאשר‬
‫פעולת סחרור תופסק והמצב‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫שיבחר יהיה זרימה מלוח‬
‫המחוונים או מהרצפה‪.‬‬
‫‪ ‬ניתן להפסיק את פעולת‬
‫המדחס באופן ידני ללא שינוי‬
‫פעולת המערכת‪.‬‬
‫‪ ‬כאשר מתג ההתנעה נמצא‬
‫במצב ‪ LOCK‬מצב סחרור‬
‫יתבטל‪.‬‬
‫בקרת פעולת המזגן‬
‫מפעיל‬
‫זה‬
‫לחצן‬
‫ומפסיק את פעולת‬
‫המזגן‪ .‬נורית חיווי‬
‫בלחצן תדלק כאשר‬
‫המזגן מופעל‪ .‬סיבוב‬
‫הטבעת שמאלה לאזור‬
‫הכחול יגרום לטמפרטורות נמוכות‬
‫יותר בעוד שסיבוב הטבעת ימינה‬
‫‪159‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫לאזור האדום יגרום לטמפרטורות‬
‫גבוהות יותר‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫מדחס המזגן לא יפעל עד‬
‫שהמנוע יפעל לפחות ‪ 10‬שניות‪.‬‬
‫קירור מרבי )‪(MAX A/C‬‬
‫לקירור מירבי לחץ על לחצן ‪A/C‬‬
‫ולחצן סחרור האוויר ביחד‪.‬‬
‫מצב חיסכון )‪(ECONOMY MODE‬‬
‫לפעולה במצב חיסכון הפסק את‬
‫פעולת המזגן ולאחר מכן סובב‬
‫לטמפרטורה הרצויה‪.‬‬
‫מערכת בקרת אקלים אוטומטית‬
‫)אם מותקנת(‬
‫האקלים‬
‫בקרת‬
‫מערכת‬
‫האוטומטית מבקרת באופן‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אוטומטי את רמת הנוחיות‬
‫הרצויה של תא הנוסעים‪.‬‬
‫מתגי מערכת בקרת האקלים‬
‫האוטומטית‬
‫הפעלה אוטומטית‬
‫הפעלת המערכת היא די פשוטה‪.‬‬
‫‪ .1‬סובב את בקרת המצבים‬
‫)המתג הימני( ואת בקרת‬
‫המניפה )המתג השמאלי(‬
‫למצב אוטומטי "‪."AUTO‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫מצב אוטומטי יעיל‬
‫הנוסעים מקדימה בלבד‪.‬‬
‫לשני‬
‫‪ .2‬על ידי סיבוב בקרת‬
‫הטמפרטורה‪ ,‬בחר‬
‫את הטמפרטורה‬
‫אותה תרצה לשמר‬
‫בתא הנוסעים‪.‬‬
‫לאחר שבחרת בטמפרטורה‬
‫הרצויה המערכת תדאג לשמור‬
‫עליה באופן אוטומטי‪ .‬המערכת‬
‫תפעיל את המזגן או את החימום‬
‫באופן אוטומטי בכדי להגיע‬
‫ולשמור על התנאים הדרושים‬
‫לך‪.‬‬
‫כאשר המערכת פועלת באופן‬
‫אוטומטי זהו המצב היעיל ביותר‬
‫של מערכת בקרת האקלים‪.‬‬
‫העברת טבעת מתג המניפה למצב‬
‫חדל "‪ "O‬תפסיק את פעולת‬
‫‪160‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫המניפה ותסגור את פתחי האוויר‬
‫החיצוני‪.‬‬
‫הטמפרטורה הממוצעת המומלצת‬
‫היא ‪ 22‬מעלות צלזיוס‪ ,‬אולם ניתן‬
‫לבחור בטמפרטורה אחרת על פי‬
‫נוחותך‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬ניתן לשנות את הטמפרטורה‬
‫במערכת ללא הפרעה לפעולה‬
‫האוטומטית‪.‬‬
‫‪ ‬לחיצה על לחצן בקרת פעולת‬
‫המזגן כאשר המערכת פועלת‬
‫במצב אוטומטי תגרום לנורית‬
‫החיווי במתג להבהב שלוש‬
‫פעמים ואז להיכבות‪ .‬זה מסמל‬
‫במצב‬
‫פועלת‬
‫שהמערכת‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אוטומטי והפעלת המזגן אינה‬
‫נחוצה‪.‬‬
‫‪ ‬אם ביצועי המערכת אינם‬
‫איכותיים מספיק בדוק אם לא‬
‫הצטבר לכלוך על מעבה המזגן‬
‫אשר בקדמת הרכב‪ .‬אם כן‬
‫שטוף אותו בעזרת סילון מים‬
‫מהכיוון הפנימי דרך המצנן‬
‫והמעבה לכיוון החוצה מהרכב‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬התקנה של מגני פגוש‬
‫כאלה ואחרים עלולה לגרום‬
‫לזרימת אוויר פחותה למעבה‬
‫המזגן ובכך לפגוע בביצועיו‪.‬‬
‫בקרת המניפה )מפוח(‬
‫להפעלה אוטומטית‬
‫מלאה או להפעלת‬
‫באופן‬
‫המניפה‬
‫אוטומטי סובב את‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫טבעת מתג הבקרה למצב‬
‫אוטומטי ‪ .AUTO‬במצב ידני‬
‫ישנם שבע מהירויות מניפה‬
‫שונות הניתנות לבחירה‪ .‬במצב‬
‫כבוי המניפה לא תפעל‪.‬‬
‫הפעלה ידנית‬
‫מערכת זאת מציעה אפשרויות‬
‫שליטה מלאות באופן ידני‪ .‬ניתן‬
‫המניפה‬
‫בבקרת‬
‫לשלוט‬
‫האוטומטית ובבקרת המצבים‬
‫האוטומטית או בשניהם יחדיו‪.‬‬
‫זה אומר שהמפעיל יכול לעקוף‬
‫את הפעולה האוטומטית של כל‬
‫אחד מהבקרות או את שניהם‬
‫יחד אם לא נדרשת פעולה‬
‫אוטומטית‪ .‬ניתן לכוון את‬
‫מהירות המניפה לכל אחת‬
‫מהמהירויות המבוקשות על ידי‬
‫‪161‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫סיבוב בקרת המניפה )המתג‬
‫השמאלי(‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫שים לב לטבלה הבאה לפרטים‬
‫אודות מערכת בקרת האקלים‬
‫האוטומטית‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫הפעולה‬
‫אוטומטית‬
‫מלאה‬
‫אוטומטית עם‬
‫בחירת‬
‫מהירות‬
‫המניפה‬
‫אוטומטית עם‬
‫בחירת מצב‬
‫יציאת האוויר‬
‫אוטומטית עם‬
‫בחירת‬
‫מהירות‬
‫המניפה ומצב‬
‫יציאת האוויר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫פעולות מערכת בקרת האקלים האוטומטית‬
‫בקרת‬
‫בקרת‬
‫בקרת‬
‫איך‬
‫הטמפרטורה‬
‫המצבים‬
‫המניפה‬
‫אוטומטית אוטומטית‬
‫אוטומטית‬
‫העבר את בקרת המניפה ל‪.AUTO-‬‬
‫העבר את בקרת המצבים ל‪.AUTO-‬‬
‫העבר את בקרת הטמפרטורה למצב‬
‫נוח‪.‬‬
‫אוטומטית אוטומטית‬
‫בחירת‬
‫העבר את בקרת המניפה למהירות‬
‫מהירות על‬
‫המבוקשת‪ .‬העבר את בקרת המצבים‬
‫ידי המפעיל‬
‫ל‪ .AUTO-‬העבר את בקרת‬
‫הטמפרטורה למצב נוח‪.‬‬
‫אוטומטית‬
‫בחירת‬
‫אוטומטית‬
‫העבר את בקרת המניפה ל‪.AUTO-‬‬
‫המפעיל‬
‫העבר את בקרת המצבים לפי רצונך‪.‬‬
‫העבר את בקרת הטמפרטורה למצב‬
‫נוח‪.‬‬
‫אוטומטית‬
‫בחירת‬
‫בחירת‬
‫העבר את בקרת המניפה למהירות‬
‫המפעיל‬
‫מהירות‬
‫המבוקשת‪ .‬העבר את בקרת המצבים‬
‫על ידי‬
‫לפי רצונך‪ .‬העבר את בקרת‬
‫המפעיל‬
‫הטמפרטורה למצב נוח‪.‬‬
‫‪162‬‬
‫בקרת סחרור‬
‫אוויר‬
‫אוטומטית‬
‫אך ניתנת‬
‫לבחירה‬
‫פעולת‬
‫המזגן‬
‫אוטומטית‬
‫אוטומטית‬
‫אך ניתנת‬
‫לבחירה‬
‫אוטומטית‬
‫בחירת‬
‫המפעיל‬
‫בחירת‬
‫המפעיל‬
‫בחירת‬
‫המפעיל‬
‫בחירת‬
‫המפעיל‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫המפעיל יכול לעקוף את הפעולה‬
‫אוטומטית בכדי לשנות את כיווני‬
‫יציאת האוויר על ידי בחירת‬
‫המצב במתג בקרת המצבים‬
‫)המתג הימני( לאחד מהמצבים‬
‫הבאים‪.‬‬
‫לוח מחוונים‬
‫קיימת זרימת אוויר‬
‫מפתחים הממוקמים בלוח‬
‫המחוונים‪ .‬ניתן לשלוט‬
‫בכיוון יציאת האוויר‬
‫מהפתחים‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫במצב זה ניתן לכוון את יציאות‬
‫האוויר המרכזיות לכיוון המושב‬
‫האחורי‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫מצב משולב‬
‫קיימת זרימת אוויר‬
‫מפתחים הממוקמים בלוח‬
‫ומפתחים‬
‫המחוונים‬
‫הממוקמים ברצפה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫לכל הטמפרטורות פרט לגבוהה‬
‫ביותר או הנמוכה ביותר‪ ,‬יש‬
‫הבדלי טמפרטורות בין האוויר‬
‫שיגיע מהרצפה והאוויר שיגיע‬
‫מלוח המחוונים‪ .‬האוויר שיגיע‬
‫מהרצפה יהיה מעט חם יותר בכדי‬
‫לשמור על נוחות מירבית‪.‬‬
‫מצב רצפה‬
‫קיימת זרימת אוויר‬
‫לפתחים אשר ברצפה‬
‫ומעט אוויר זורם למפשיר‬
‫‪163‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫האדים וליציאות חלונות הצד‪.‬‬
‫מצב הפשרה ‪ /‬רצפה‬
‫קיימת זרימת‬
‫מפתחים ברצפת‬
‫בבסיס‬
‫ומפתחים‬
‫הקדמית‪ .‬מצב זה טוב‬
‫בהם יש להפשיר את‬
‫מהשמשה וגם לאפשר‬
‫נוחים בתא הנוסעים‪.‬‬
‫אוויר‬
‫הרכב‬
‫השמשה‬
‫לתנאים‬
‫הלחות‬
‫תנאים‬
‫הפשרה‬
‫האוויר מוזרם מפתחים‬
‫השמשה‬
‫בבסיס‬
‫הקדמית ופתחי סילוק האדים‬
‫מחלונות הצד‪ .‬יש להשתמש‬
‫במצב זה במהירות מניפה וחום‬
‫מרביים להבהרה מרבית של‬
‫השמשה הקדמית וחלונות הצד‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫בקרת פעולת המזגן‬
‫לחצן זה מפעיל‬
‫ומפסיק את פעולת‬
‫המזגן במצב ידני‬
‫בלבד‪ .‬עם לחיצה על‬
‫מתג זה אוויר קר‬
‫ויבש יזרום מהפתחים שנבחרו‬
‫על ידי בקרת המצבים‪ .‬לחץ שנית‬
‫על לחצן זה בכדי להפסיק את‬
‫פעולת המזגן‪ .‬כאשר מדחס‬
‫המזגן פועל נדלקת נורית חיווי‬
‫במתג בקרת פעולת המזגן‪.‬‬
‫בקרת סחרור האוויר‬
‫שולטת‬
‫המערכת‬
‫בסחרור האוויר באופן‬
‫אוטומטי‪ .‬למרות זאת‪ ,‬לחיצה על‬
‫לחצן סחרור האוויר תכניס את‬
‫המערכת למצב סחרור אוויר‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫מצב זה מומלץ לשימוש כאשר‬
‫האוויר בחוץ מזוהם מעשן‪ ,‬אבק‪,‬‬
‫או לחות גבוהה‪ .‬הפעלת סחרור‬
‫האוויר תדליק נורית חיווי במתג‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬כאשר מתג ההתנעה עובר‬
‫למצב ‪ ,LOCK‬מצב סחרור‬
‫האוויר מבוטל‪.‬‬
‫‪ ‬במזג אוויר קר‪ ,‬השימוש‬
‫בסחרור אוויר עלול להוביל‬
‫להצטברות אדים על השמשה‬
‫הקדמית וחלונות הרכב‪ .‬לא‬
‫ניתן להפעיל מצב סחרור‬
‫אוויר ביחד עם מצב‬
‫סחרור‬
‫מצב‬
‫ההפשרה‪.‬‬
‫האוויר יבוטל באופן אוטומטי‬
‫אם נבחר מצב הפשרה‪.‬‬
‫‪164‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫‪ ‬השימוש במצב סחרור אוויר‬
‫במשך זמן ממושך עלול‬
‫לגרום להצטברות אדים על‬
‫הלחות‬
‫בגלל‬
‫החלונות‬
‫שברכב‪ .‬אם מצטברים אדים‬
‫על השמשה‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫סחרור האוויר בכדי לעבור‬
‫למצב כניסת אוויר מבחוץ ועל‬
‫מנת ליעל את פעולת‬
‫ההפשרה‪ .‬המערכת לא‬
‫תאפשר להפעיל מצב סחרור‬
‫אוויר ביחד עם פעולת‬
‫כפתור‬
‫אם‬
‫ההפשרה‪.‬‬
‫כאשר‬
‫נלחץ‬
‫הסחרור‬
‫המערכת נמצאת במצב‬
‫החיווי‬
‫נורית‬
‫הפשרה‪,‬‬
‫תהבהב בכדי לסמן כי לא‬
‫ניתן לאפשר מצב סחרור‬
‫אוויר ואז תיכבה‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪ ‬במצב רגיל ניתן לעבור למצב‬
‫סחרור אוויר על ידי לחיצה‬
‫על לחצן סחרור אוויר‪ .‬למרות‬
‫אוטומטי‬
‫במצב‬
‫זאת‪,‬‬
‫המערכת מזרימה אוויר גם‬
‫מפתחי מפשיר האדים‪ .‬במצב‬
‫זה‪ ,‬אם נלחץ לחצן סחרור‬
‫האוויר הנורית בלחצן תהבהב‬
‫ואז תיכבה‪ .‬זה אומר שלא‬
‫ניתן להפעיל את סחרור‬
‫האוויר כרגע‪ .‬אם אתה רוצה‬
‫לעבור למצב סחרור אוויר‬
‫עליך קודם לשנות את מתג‬
‫המצבים למצב אחר מפתחי‬
‫מפשיר האדים‪ .‬אפשרות‬
‫מערכת זאת מורידה את‬
‫הסיכון להצטברות אדים על‬
‫השמשה ברכב‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫טיפים להפעלה‬
‫הערה‪:‬‬
‫התייחס לטבלה שבסוף הפרק‬
‫במתגי‬
‫שימוש‬
‫להצעות‬
‫המערכת לתנאי מזג אוויר‬
‫שונים‪.‬‬
‫הפעלה בקיץ‬
‫כלי רכב בהם מותקנת מערכת‬
‫מיזוג אוויר חייבים להיות‬
‫מוגנים בנוזל קירור מונע קפיאה‬
‫באיכות גבוהה כדי לספק הגנה‬
‫מפני איכול ולהעלות את נקודת‬
‫הרתיחה של נוזל הקירור‪ ,‬וזאת‬
‫כנגד חימום יתר של המנוע‪.‬‬
‫הריכוז המומלץ הוא ‪ 50%‬אתילן‬
‫גליקול ו‪ 50% -‬מים‪.‬‬
‫‪165‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫הפעלה בחורף‬
‫לא מומלץ להשתמש במצב‬
‫סחרור אוויר בחודשי החורף‬
‫משום שזה יכול לגרום לערפול‬
‫החלונות‪.‬‬
‫אחסון ממושך‬
‫כאשר יש צורך לאחסן את הרכב‬
‫או שלא נעשה בו שימוש למשך‬
‫שבועיים או יותר‪ ,‬הפעל את‬
‫המזגן כשהמנוע פועל בסיבובי‬
‫סרק למשך חמש דקות באוויר‬
‫הפתוח ומניפה במהירות גבוהה‪.‬‬
‫זה נעשה כדי לשמור על תקינות‬
‫מדחס המזגן‪.‬‬
‫ערפול החלונות‬
‫כאשר מזג האוויר גשום או לח‪,‬‬
‫החלונות ברכב נוטים להתערפל‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫בצידם הפנימי‪ .‬ברוב המקרים‪,‬‬
‫הפעלת מצב הפשרה או הפשרה‬
‫ורצפה תסיר את האדים‬
‫מהחלונות‪ .‬יש לכוון את‬
‫הטמפרטורה‪ ,‬מהירות המניפה‬
‫וכיווני יציאת האוויר לנוחות‬
‫מרבית‪ .‬אין להפעיל את מצב‬
‫סחרור למשך זמן רב כאשר‬
‫המזגן פועל‪ ,‬זה עלול לגרום‬
‫לאדים שוב‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫לא מומלץ להשתמש במצב‬
‫סחרור אוויר ללא מזגן מאחר‬
‫ויצטברו אדים על השמשה‬
‫ברכב‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫מפשיר אדים לחלונות הצד‬
‫בכל אחד מקצות לוח‬
‫המחוונים ממוקם פתח יציאת‬
‫אוויר לכיוון חלונות הצד‬
‫הקדמיים‪ .‬פתחים אלו לא‬
‫ניתנים לכיוון והאוויר זורם‬
‫בהם כאשר מתג המצבים נמצא‬
‫במצב רצפה‪ ,‬מצב משולב או‬
‫מצב הפשרה‪ .‬האוויר מופנה‬
‫לאזור החלון בו הנהג מסתכל‬
‫על המראות החיצוניות‪.‬‬
‫כניסת אוויר חיצוני‬
‫וודא שפתח כניסת האוויר‬
‫לפני‬
‫הממוקם‬
‫החיצוני‪,‬‬
‫נקי‬
‫הקדמית‪,‬‬
‫השמשה‬
‫מחסימות כמו עלים וכדומה‪.‬‬
‫הצטברות עלים יכולה לגרום‬
‫לירידה בזרימת האוויר ואם‬
‫‪166‬‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫הם יכנסו לתעלות הם יכולים‬
‫לסתום את ניקוז המים‪.‬‬
‫בחודשי החורף וודא שהפתח‬
‫נקי מקרח בוץ או שלג‪.‬‬
‫מסנן אוויר למזגן )אם מותקן(‬
‫מסנן אוויר דואג לסנן את‬
‫הזיהום והאבק מהאוויר‪ .‬המסנן‬
‫פועל על האוויר החיצוני וגם על‬
‫האוויר המסתחרר ברכב‪ .‬יש‬
‫לדאוג להחליף את המסנן לפי‬
‫שגרת הטיפולים המומלצת‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫המלצות שימוש‬
‫מזג אוויר‬
‫מזג אוויר חם וחלל‬
‫הרכב חם מאד‬
‫הגדרת הבקרה‬
‫בכדי לבטל את מצב סחרור‬
‫פתח את החלונות‪ ,‬התנע את המנוע‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫האוויר‪ .‬הפעל את המניפה בעוצמה גבוהה )עד הסוף(‪ .‬לחץ על לחצן הפעלת המזגן‪.‬‬
‫העבר את בקרת המצבים בין המצבים‬
‫ו‪-‬‬
‫‪ .‬העבר את בקרת הטמפרטורה‬
‫למצב הקר ביותר‪ .‬לאחר שהאוויר החם יצא מהרכב לחץ על לחצן‬
‫בכדי‬
‫להפעיל את מצב סחרור האוויר וסגור את החלונות‪ .‬כאשר התנאים ברכב נוחים לך‪,‬‬
‫בכדי לבטל את מצב סחרור האוויר והעבר את בקרת‬
‫לחץ על לחצן‬
‫הטמפרטורה למצב נוח‪.‬‬
‫מזג אוויר חם‬
‫לחץ על לחצן‬
‫בכדי לבטל את מצב סחרור האוויר‪ .‬אם זהו יום שמש‪ ,‬העבר את‬
‫בקרת המצבים למצב‬
‫בקרת המצבים למצב‬
‫והפעל את המזגן‪ .‬אם זהו יום מעונן או חשוך‪ ,‬העבר את‬
‫‪.‬‬
‫‪167‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫מזג אוויר‬
‫הגדרת הבקרה‬
‫לחץ על לחצן‬
‫מזג אוויר קר וגשום‬
‫פרק ‪ - 4‬לוח בקרה ראשי‬
‫בכדי לבטל את מצב סחרור האוויר‪ .‬אם זהו יום שמש‪ ,‬העבר את‬
‫ו‪-‬‬
‫בקרת המצבים בין המצבים‬
‫חשוך‪ ,‬העבר את בקרת המצבים למצב‬
‫והפעל את המזגן‪ .‬אם זהו יום מעונן או‬
‫והפעל את המזגן‪ .‬אם מתחילים להצטבר‬
‫אדים על השמשה‪ ,‬העבר את בקרת המצבים לאחד המצבים‬
‫מזג אוויר קר ויבש‬
‫העבר את בקרת המצבים למצב‬
‫ו‪-‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ .‬אם זהו יום שמש‪ ,‬אתה תרצה יותר אוויר‬
‫לאזור העליון‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬העבר את בקרת המצבים בין המצבים‬
‫ו‪-‬‬
‫במזג אוויר קר מאד‪ ,‬אם דרוש לך חימום מוגבר על השמשה הקדמית‪ ,‬העבר את‬
‫בקרת המצבים למצב‬
‫‪.‬‬
‫‪168‬‬
‫‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫פרק ‪5‬‬
‫תפעול הרכב‬
‫נוהל התנעה ‪171 ........................................................................................................‬‬
‫תיבת הילוכים אוטומטית ‪173 ......................................................................................‬‬
‫בורר תחום הילוכים ידני – ‪) AUTOSTICK‬אם מותקן( ‪178 ...................................................‬‬
‫נסיעה על משטחים חלקים ‪179 ....................................................................................‬‬
‫הגה כוח ‪181 .............................................................................................................‬‬
‫בלם חניה ‪183 ...........................................................................................................‬‬
‫מערכת הבלמים‪185 ...................................................................................................‬‬
‫מערכת למניעת נעילת אופנים‪185 ......................................................................... ABS-‬‬
‫מערכת בקרת בלמים אלקטרונית ‪188 ............................................................................‬‬
‫צמיגים ‪ -‬מידע כללי ‪192 .............................................................................................‬‬
‫‪169‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫תפעול הרכב )המשך(‬
‫שרשראות לצמיגים ‪198 ..............................................................................................‬‬
‫מערכת לבקרת לחץ הניפוח בצמיגים )‪200 ............................................................. (TPMS‬‬
‫המלצה לסוג דלק ‪207 .................................................................................................‬‬
‫מילוי דלק ‪209 ..........................................................................................................‬‬
‫גרירת גרור ‪211 .........................................................................................................‬‬
‫גרירת הרכב ‪222 ........................................................................................................‬‬
‫‪170‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫נוהל התנעה‬
‫לפני התנעת הרכב כוון את מושב‬
‫הנהג‪ ,‬מראות פנימיות וחיצוניות‪,‬‬
‫וחגור את חגורת הבטיחות‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫לעולם אל תשאיר ילדים לבד‬
‫ברכב‪ .‬השארת ילדים ברכב ללא‬
‫השגחה היא מסוכנת ממספר‬
‫סיבות‪ .‬הילד‪ ,‬או אחרים‪ ,‬עלולים‬
‫להיפגע‪ .‬אין להשאיר את‬
‫המפתחות במתג ההתנעה‪ .‬ילד‬
‫עלול להפעיל את החלונות‬
‫החשמליים‪ ,‬בקרות אחרות או‬
‫לגרום לתזוזת הרכב‪.‬‬
‫תיבת הילוכים אוטומטית‬
‫ידית ההילוכים חייבת להיות‬
‫בהילוך סרק )‪ (N‬או חניה )‪(P‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫בכדי להתניע את המנוע‪ .‬לחץ על‬
‫דוושת הבלמים לפני העברת ידית‬
‫ההילוכים להילוך כלשהו‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫חובה ללחוץ על דוושת הבלם‬
‫לפני הוצאת ידית ההילוכים‬
‫ממצב ‪) P‬חניה(‪.‬‬
‫אוטומטי כאשר המנוע יותנע‪.‬‬
‫אם המנוע אינו מצליח להתניע‬
‫תוך ‪ 10‬שניות‪ ,‬המתנע יפסיק‬
‫לפעול באופן אוטומטי‪ .‬במקרה‬
‫כזה‪ ,‬סובב את המפתח למצב‬
‫‪ , LOCK‬המתן ‪ 10‬עד ‪ 15‬שניות‬
‫ואז חזור על נוהל התנעה רגילה‪.‬‬
‫התנעה בנגיעה‬
‫הערה‪:‬‬
‫התנעה בנגיעה של מנוע קר או‬
‫חם אינה דורשת לחיצה או‬
‫פמפום על דוושת ההאצה‪.‬‬
‫התנעה רגילה‬
‫אין צורך ל"פמפם" או ללחוץ את‬
‫דוושת ההאצה בזמן ההתנעה של‬
‫מנוע קר או חם‪ .‬סובב את מפתח‬
‫ההתנעה למצב ‪ START‬ושחרר‬
‫כאשר המנוע מתניע‪ .‬אם המנוע‬
‫אינו מצליח להתניע תוך ‪15‬‬
‫שניות‪ ,‬סובב את המפתח למצב‬
‫‪ , OFF‬המתן ‪ 10‬עד ‪ 15‬שניות ואז‬
‫חזור על נוהל התנעה רגילה‪.‬‬
‫אל תלחץ על דוושת ההאצה‪.‬‬
‫סובב את מפתח ההתנעה למצב‬
‫‪ START‬ושחרר אותו ברגע‬
‫שהמתנע מתחיל לפעול‪ .‬המתנע‬
‫ימשיך לפעול והוא יפסיק באופן‬
‫‪171‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה!‬
‫אל תנסה להתניע בדחיפה או‬
‫בגרירה‪ .‬אי אפשר להתניע‬
‫בצורה כזאת רכבים המצוידים‬
‫בממסרת אוטומטית‪ .‬דלק לא‬
‫שרוף עלול לחדור לממיר‬
‫הקטליטי‪ ,‬וברגע שהמנוע‬
‫מותנע‪ ,‬הוא עלול להצית את‬
‫הממיר ואת הרכב ולגרום להם‬
‫נזק‪ .‬כאשר מצבר הרכב מרוקן‪,‬‬
‫ניתן להשתמש בכבלי התנעה‬
‫מרכב אחר‪ .‬התנעה כזאת‬
‫עלולה להיות מסוכנת אם היא‬
‫נעשית שלא כראוי‪ ,‬לכן הקפד‬
‫על הליך חיבור והתנעה תקין‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫להשתמש במחמם בלוק מנוע‬
‫חשמלי חיצוני‪.‬‬
‫המנוע לא מתניע‬
‫אם המנוע לא התניע על פי נוהל‬
‫"התנעה רגילה"‪ ,‬יתכן שהמנוע‬
‫מוצף בדלק‪ .‬לחץ על דוושת‬
‫ההאצה עד לסוף מהלכה‪ ,‬והחזק‬
‫אותה שם‪ .‬הפעל את המתנע‬
‫במשך לא יותר מ‪ 15-‬שניות‪.‬‬
‫פעולה זאת אמורה לשחרר את‬
‫עודפי הדלק אם המנוע מוצף‪.‬‬
‫השאר את מתג ההתנעה במצב‬
‫‪ ,ON‬שחרר את דוושת ההאצה‬
‫וחזור על נוהל "התנעה רגילה"‪.‬‬
‫במזג אוויר קר מאד )‪(-29°C‬‬
‫בכדי לוודא התנעה מיטבית‬
‫מומלץ‬
‫זאת‪,‬‬
‫בטמפרטורה‬
‫‪172‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫אזהרה!‬
‫אסור בשום מקרה לשפוך דלק‬
‫או חומר דליק אחר לתוך פתח‬
‫יניקת האוויר בניסיון להתניע‬
‫את המנוע‪ .‬זה עלול לגרום‬
‫שתגרום‬
‫אש‬
‫להתפרצות‬
‫לכוויות רציניות‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫כדי למנוע נזק למתנע‪ ,‬אל‬
‫תפעיל את המתנע למשך יותר‬
‫מ‪ 15-‬שניות בכל פעם‪ .‬המתן ‪10‬‬
‫עד ‪ 15‬שניות לפני ניסיון נוסף‪.‬‬
‫לאחר ההתנעה‬
‫מהירות הסרק של המנוע תקטן‬
‫בצורה אוטומטית ככל שהמנוע‬
‫מתחמם‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫תיבת הילוכים אוטומטית‬
‫זהירות!‬
‫אי הקפדה על אמצעי הזהירות‬
‫הבאים עלולה לגרום נזק לתיבת‬
‫תיבת ההילוכים האוטומטית‪:‬‬
‫‪ ‬העבר את בורר תיבת‬
‫ההילוכים למצב ‪) P‬חניה(‬
‫רק לאחר שהרכב עצר באופן‬
‫מוחלט‪.‬‬
‫‪ ‬העבר את בורר תיבת‬
‫ההילוכים למצב ‪) R‬הילוך‬
‫אחורי( או ממצב ‪ R‬רק לאחר‬
‫שהרכב עצר בצורה מוחלטת‬
‫והמנוע פועל בסיבובי סרק‪.‬‬
‫‪ ‬על תשלב את בורר תיבת‬
‫ההילוכים להילוך נסיעה‬
‫קדימה ממצב ‪) R‬הילוך‬
‫אחורי(‪) P ,‬חניה( או ‪N‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫זהירות! )המשך(‬
‫)סרק( כאשר מהירות‬
‫יותר‬
‫גדולה‬
‫המנוע‬
‫ממהירות הסרק‪.‬‬
‫‪ ‬לפני העברת בורר תיבת‬
‫ההילוכים למצב כלשהו‬
‫הפעל את דוושת הבלם‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫יש להפעיל את דוושת הבלם ולא‬
‫להרפות בעת הוצאת בורר‬
‫הילוכים מהמצב ‪) P‬חניה(‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫‪ ‬תנועה לא מכוונת של הרכב‬
‫לפציעה‬
‫לגרום‬
‫עלולה‬
‫קטלנית לאנשים הנמצאים‬
‫בתוך הרכב או בסביבתו‪ .‬אין‬
‫‪173‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫לצאת מהרכב כאשר המנוע‬
‫פועל‪ .‬לפני יציאה מהרכב יש‬
‫תמיד להעביר את בורר תיבת‬
‫ההילוכים למצב ‪) P‬חניה(‪,‬‬
‫להוציא את המפתח ממתג‬
‫ההתנעה ולהפעיל את בלם‬
‫היד‪ .‬כאשר תיבת ההילוכים‬
‫נמצאת במצב ‪) P‬חניה(‪,‬‬
‫ממתג‬
‫המפתח‬
‫הוצאת‬
‫ההתנעה‪ ,‬נועל אותה במצב‬
‫זה ומונעת תזוזה לא רצויה‬
‫של הרכב‪.‬‬
‫‪ ‬אין להשאיר ילדים ללא‬
‫השגחה ברכב או בסביבת‬
‫רכב שאינו נעול‪.‬‬
‫‪ ‬השארת ילדים לבד ברכב‬
‫מסוכנת ממספר סיבות‪.‬‬
‫הילדים או אחרים עלולים‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫להיפגע כתוצאה מכך‪ .‬יש‬
‫להזהיר ילדים לא לגעת‬
‫בידית בורר ההילוכים‪ ,‬בבלם‬
‫החניה או בדוושת הבלמים‪.‬‬
‫‪ ‬אל תשאיר את המפתח ברכב‬
‫או בסביבתו‪ .‬ילדים עלולים‬
‫החלונות‬
‫את‬
‫להפעיל‬
‫החשמליים או בקרות אחרות‬
‫ואף לגרום לתנועת הרכב‪.‬‬
‫כאשר מהירות המנוע גדולה‬
‫ממהירות הסרק הרגילה‬
‫מסוכן להוציא את מוט בורר‬
‫תיבת ההילוכים ממצב ‪P‬‬
‫)חניה( או ‪) N‬סרק( ‪ .‬כאשר‬
‫דוושת הבלם אינה מופעלת‬
‫הרכב עלול להאיץ קדימה או‬
‫אחורה ללא שליטה ולגרום‬
‫לפגיעה‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫מערכת נעילת מפתח ההתנעה‬
‫עם תיבת ההילוכים אוטומטית‬
‫תפקידה של מערכת זאת הוא‬
‫למנוע הוצאת המפתח ממתג‬
‫ההתנעה במידה ובורר תיבת‬
‫ההילוכים לא נמצא במצב ‪P‬‬
‫)חניה(‪ .‬היא גם מונעת את‬
‫הוצאת בורר הילוכים ממצב ‪P‬‬
‫)חניה( במידה והמפתח לא נמצא‬
‫במצבים ‪ ON‬או ‪ START‬ודוושת‬
‫הבלמים לחוצה‪.‬‬
‫מערכת נעילת בלם ‪ /‬תיבת‬
‫הילוכים‬
‫מערכת זאת מונעת את הוצאת‬
‫בורר תיבת ההילוכים ממצב ‪P‬‬
‫)חניה( כאשר מתג ההתנעה נמצא‬
‫במצב ‪ ON‬או ‪ .START‬בכדי‬
‫להוציא את ידית בורר תיבת‬
‫‪174‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫ההילוכים ממצב ‪) P‬חניה( מתג‬
‫ההתנעה צריך להיות במצב ‪ON‬‬
‫או ‪) START‬אם המנוע פועל או‬
‫לא( ודוושת הבלמים צריכה‬
‫להיות לחוצה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫תיבת ההילוכים האוטומטית‬
‫מחליפה‬
‫)‪(CVT‬‬
‫הרציפה‬
‫הילוכים באופן רציף‪ .‬ייתכן‬
‫ופעולה זאת תורגש לעיתים‬
‫כהחלקה אך זהו מצב רגיל ולא‬
‫גורם לאף נזק‪.‬‬
‫העברת בורר ההילוכים ממצב‬
‫נסיעה ‪ D‬למצב נסיעה לאחור ‪R‬‬
‫או חניה ‪ P‬תתבצע רק לאחר‬
‫הרפיית דוושת ההאצה וכאשר‬
‫הרכב עומד באופן מוחלט‪ .‬וודא‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫שהינך לוחץ היטב על דוושת‬
‫הבלמים בעת המעבר בין מצבים‬
‫אלו‪.‬‬
‫בורר ההילוכים יכול להשתלב‬
‫באחד מההילוכים הבאים‪ :‬חניה‬
‫‪ ,P‬נסיעה לאחור ‪ ,R‬סרק ‪N‬‬
‫ונסיעה ‪ .D‬כמו כן קיימת‬
‫אפשרות להזיז את בורר‬
‫ההילוכים ימינה או שמאלה‬
‫כאשר הוא במצב נסיעה ‪D‬‬
‫בכדי להפעיל את ההילוך‬
‫מערכת‬
‫באמצעות‬
‫הרצוי‬
‫ה‪. AUTOSTICK-‬‬
‫תחומי תיבת ההילוכים‬
‫אין להאיץ את המנוע בעת‬
‫העברת בורר תיבת ההילוכים‬
‫ממצב ‪) P‬חניה( או ‪) N‬סרק(‬
‫להילוך אחר כלשהו‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫ידית ההילוכים‬
‫"‪ – "P‬חניה‬
‫מצב זה נועל את תיבת‬
‫ההילוכים‪ .‬ניתן להתניע את‬
‫המנוע במצב זה‪ .‬אין לשלב למצב‬
‫‪) P‬חניה( אלא עם הרכב עצר‬
‫לחלוטין‪ .‬הפעל את בלם החניה‬
‫כאשר אתה עוזב את הרכב‬
‫בהילוך זה‪ .‬יש תמיד להפעיל‬
‫תחילה את בלם החניה ולאחר‬
‫מכן לשלב למצב ‪.P‬‬
‫‪175‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫בעת חניה על משטח משופע‬
‫חשוב להפעיל את בלם החנייה‬
‫לפני שילוב בורר תיבת ההילוכים‬
‫למצב ‪) P‬חניה( מאחר והעומס על‬
‫מנגנון הנעילה של תיבת‬
‫ההילוכים יקשה על הוצאת בורר‬
‫תיבת ההילוכים ממצב ‪) P‬חניה(‪.‬‬
‫כמו כן כאמצעי בטיחות סובב‬
‫את הגלגלים הקדמיים בכיוון‬
‫המדרכה בחניה במורד או בכיוון‬
‫ההפוך בחניה בעליה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬מצב ‪) P‬חניה( אינו תחליף‬
‫לבלם החניה‪ .‬כאשר אתה‬
‫יוצא מהרכב יש להפעיל את‬
‫בלם החניה ולשלב את תיבת‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫ההילוכים למצב ‪) P‬חניה(‬
‫אחרת הרכב עלול לנוע ולגרום‬
‫לפגיעה ולנזק‪.‬‬
‫‪ ‬הרכב עלול לנוע ולפגוע בך או‬
‫באחרים אם הוא אינו במצב‬
‫חניה‪ .‬וודא שהרכב במצב‬
‫חניה לפני שתעזוב את הרכב‪.‬‬
‫‪ ‬כאשר מהירות המנוע גדולה‬
‫ממהירות הסרק הרגילה‬
‫מסוכן להוציא את מוט בורר‬
‫תיבת ההילוכים ממצב ‪P‬‬
‫)חניה( או ‪) N‬סרק( ‪ .‬כאשר‬
‫דוושת הבלם אינה מופעלת‬
‫הרכב עלול להאיץ קדימה או‬
‫אחורה ללא שליטה ולגרום‬
‫לפגיעה‪.‬‬
‫‪ ‬תנועה לא רצונית של הרכב‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫עלולה לפגוע ביושבים בתוכו‬
‫או בסובבים אותו‪ .‬לעולם אל‬
‫תצא מהרכב כאשר המנוע‬
‫פועל‪ .‬לפני שתעזוב את‬
‫הרכב‪ ,‬הפעל את בלם החניה‪,‬‬
‫העבר את בורר ההילוכים‬
‫למצב חניה והוצא את‬
‫המפתח ממתג ההתנעה‪.‬‬
‫לאחר הוצאת המפתח‪ ,‬בורר‬
‫ההילוכים נעול במקומו‪.‬‬
‫‪ ‬אין להשאיר ילדים ללא‬
‫השגחה ברכב או בסביבת‬
‫רכב שאינו נעול‪.‬‬
‫‪ ‬השארת ילדים לבד ברכב‬
‫מסוכנת ממספר סיבות‪ .‬הילד‬
‫או אחרים עלולים להיפגע‬
‫קשות‪ .‬יש להזהיר ילדים לא‬
‫לגעת בידית בורר ההילוכים‪,‬‬
‫‪176‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫בבלם החניה או בדוושת הבלמים‪.‬‬
‫‪ ‬אל תשאיר את המפתח במתג‬
‫ההתנעה‪ .‬ילד עלול להפעיל את‬
‫החלונות החשמליים או בקרות‬
‫אחרות ואפילו לגרום לתנועת‬
‫הרכב‪.‬‬
‫‪ ‬לפני הוצאת בורר ההילוכים‬
‫ממצב חניה עליך לסובב‬
‫את מתג ההתנעה ממצב‬
‫‪ LOCK/OFF‬למצב ‪ON/RUN‬‬
‫וללחוץ על דוושת הבלמים‪.‬‬
‫אחרת‪ ,‬עלול להיגרם נזק לבורר‬
‫ההילוכים‪.‬‬
‫אין להאיץ את המנוע בעת‬
‫העברת בורר תיבת ההילוכים‬
‫ממצב ‪) P‬חניה( או מצב ‪N‬‬
‫)סרק( להילוך אחר ‪ .‬זה עלול‬
‫לגרום נזק לתיבת ההילוכים‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫יש לבצע שלבים אלו על מנת‬
‫לוודא כי בורר תיבת ההילוכים‬
‫נמצא במצב ‪) P‬חניה(‪:‬‬
‫‪ ‬בעת העברת בורר תיבת‬
‫ההילוכים למצב ‪) P‬חניה( יש‬
‫להעבירו בחוזקה קדימה עד‬
‫לעצירתו‪.‬‬
‫‪ ‬בדוק שתצוגת לוח המחוונים‬
‫מצביעה על כך שבורר‬
‫ההילוכים נמצא במצב חניה‪.‬‬
‫‪ ‬כאשר דוושת הבלמים אינה‬
‫שבורר‬
‫וודא‬
‫לחוצה‪,‬‬
‫ההילוכים אינו יוצא ממצב‬
‫חניה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫שיוט בהילוך סרק הוא פעולה‬
‫לא בטוחה שעלולה להגביל את‬
‫תגובתך לשינויי התנועה או‬
‫לתנאי הדרך‪ .‬אתה עלול לאבד‬
‫שליטה על הרכב ולגרום‬
‫לתאונה‪.‬‬
‫"‪ – "R‬נסיעה לאחור‬
‫מיועד להסיע את הרכב לאחור‪,‬‬
‫שלב להילוך זה רק לאחר שהרכב‬
‫עצר עצירה מוחלטת‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫גרירת הרכב‪ ,‬שיוט א ונסיעה‬
‫אחרת כלשהיא כאשר בורר‬
‫"‪ "N‬הילוך סרק‬
‫העבר את מוט בורר תיבת‬
‫ההילוכים להילוך סרק )‪(N‬‬
‫כשהרכב עומד זמן ממושך‬
‫והמנוע פועל‪ .‬ניתן להתניע את‬
‫המנוע בהילוך זה‪ .‬הפעל את בלם‬
‫החניה אם עליך לצאת מהרכב‪.‬‬
‫‪177‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫זהירות! )המשך(‬
‫ההילוכים נמצא במצב סרק‬
‫עלולה לגרום נזק חמור לתיבת‬
‫ההילוכים‪.‬‬
‫"‪ – "D‬נסיעה‬
‫הילוך זה משמש לרוב סוגי‬
‫הנסיעה העירונית והבינעירונית‬
‫ומספק את היחס הטוב ביותר‬
‫בין יכולת הנסיעה של הרכב‪,‬‬
‫תצרוכת הדלק וביצועיו‪.‬‬
‫יחד עם זאת מומלץ להשתמש‬
‫בבורר תחום ההילוכים הידני‬
‫)‪ (AutoStick‬ולבחור בהילוך נמוך‬
‫יותר במצבים בהם מתבצעת‬
‫החלפת הילוכים בתדירות גבוהה‬
‫כמו נסיעה בדרך הררית ‪ ,‬בנסיעה‬
‫החשופה לרוחות קדמיות חזקות‬
‫או בגרירת גרור‪ .‬פעולה זו תשפר‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫ביצועים ותאריך את חיי תיבת‬
‫הילוכים‪.‬‬
‫נסיעה ממושכת במהירות גבוהה‬
‫או גרירת גרור בשיפועים‬
‫ממושכים במזג אוויר חם עלולה‬
‫לגרום להתחממות שמן תיבת‬
‫ההילוכים‪ .‬במידה וזה קורה‪,‬‬
‫תידלק נורית חיווי להתחממות‬
‫תיבת ההילוכים והרכב יאט מעט‬
‫עד להורדת טמפרטורת השמן‬
‫לטווח הבטוח‪ .‬זה מבוצע בכדי‬
‫למנוע נזק לתיבת ההילוכים‪.‬‬
‫בורר תחום הילוכים ידני –‬
‫‪) AUTOSTICK‬אם מותקן(‬
‫ה‪ AutoStick-‬הוא חלק מתיבת‬
‫האינטראקטיבית‬
‫ההילוכים‬
‫המספקת שישה תחומי הילוכים‬
‫ידניים בכדי לאפשר לנהג שליטה‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫ה ‪AutoStick-‬‬
‫מרבית ברכב‪.‬‬
‫מאפשר להגביר את הבלימה ע"י‬
‫המנוע‪ ,‬למנוע שילוב הילוך בלתי‬
‫רצוי ולהגביר את ביצועי הרכב‬
‫הכלליים‪ .‬מערכת זו מאפשרת‬
‫יותר שליטה בעקיפה‪ ,‬בנהיגה‬
‫עירונית‪ ,‬בתנאי קור והחלקה‪,‬‬
‫בנהיגה הררית‪ ,‬בגרירת גרור‬
‫ובהרבה מצבי נהיגה אחרים‪.‬‬
‫מעברי ההילוכים יתבצעו רק‬
‫במידה והמערכת אינה מזהה‬
‫בעיה כלשהיא במעבר להילוך‬
‫המבוקש‪.‬‬
‫הפעלת ה‪AUTOSTICK-‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ה‪ AUTOSTICK-‬אינו פעיל עד‬
‫להתחממות תיבת ההילוכים‬
‫במזג אוויר קר‪.‬‬
‫‪178‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫ה‪ AutoStick-‬מופעל במצב נסיעה‬
‫רגילה בהילוך "‪ "D‬ע"י הזזת‬
‫בורר הילוכים מצד לצד‪ .‬הזזה‬
‫לצד ה‪ (+)-‬תפעיל את ה‪-‬‬
‫‪ AutoStick‬ותעלה את ההילוך‬
‫להילוך הידני הבא‪ ,‬אלא אם כן‬
‫הממסרת נמצאת כבר בהילוך‬
‫זה‪ ,‬במקרה זה יבחר הילוך שישי‪.‬‬
‫באותה מידה‪ ,‬הזזת הבורר ל‪(-)-‬‬
‫תפעיל את ה‪ AutoStick-‬ותוריד‬
‫את ההילוך להילוך נמוך יותר‪.‬‬
‫ה ‪AutoStick-‬‬
‫לאחר הפעלת‬
‫מספרו של ההילוך המשולב‬
‫מופיע על הצג בלוח המחוונים‪.‬‬
‫הזזת הבורר ל‪ (+)-‬או )‪ (-‬תגרום‬
‫למספר זה להשתנות בהתאם‬
‫כלומר העלאת הילוך או הורדת‬
‫הילוך‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫ביטול ה‪AUTOSTICK-‬‬
‫‪ ‬העברת בורר הילוכים למצב‬
‫)‪ (+‬והחזקתו במצב זה לזמן‬
‫קצר‪.‬‬
‫‪ ‬הוצאת ידית בורר ההילוכים‬
‫מהילוך "‪."D‬‬
‫‪ ‬כאשר נמצאים במצב השישי‪,‬‬
‫העבר הידית קלות לצד ימין‪.‬‬
‫‪ ‬כאשר מורגש שימוש חזק‬
‫במערכת למניעת נעילת‬
‫אופנים ‪.ABS‬‬
‫מידע כללי מצב ‪AUTOSTICK‬‬
‫‪ ‬אם נבחר כל הילוך‪ ,‬פרט‬
‫להילוך הראשון והרכב מגיע‬
‫לעצירה‪ ,‬מערכת הבקרה של‬
‫תיבת ההילוכים תשלב באופן‬
‫אוטומטי להילוך ראשון‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אם נבחר הילוך נמוך והמנוע‬
‫מגיע לתחום העליון של‬
‫תיבת‬
‫המנוע‪,‬‬
‫סיבובי‬
‫ההילוכים תשלב באופן‬
‫אוטומטי להילוך הגבוה הבא‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אם הורדת הילוך תגרום‬
‫למנוע לעבור את גבול‬
‫מהירות הסיבוב המרבי‪,‬‬
‫פקודה זו לא תתבצע עד אשר‬
‫היא תהיה בטוחה למנוע‪.‬‬
‫אולם לרוב‪ ,‬תיבת ההילוכים‬
‫תישאר בהילוך שנבחר ע"י‬
‫המשתמש‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מזהה‬
‫המערכת‬
‫כאשר‬
‫התחממות יתר במנוע‪ ,‬תחזור‬
‫למצב‬
‫ההילוכים‬
‫תיבת‬
‫‪179‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫האוטומטי "‪ "D‬הרגיל עד‬
‫להתקררות המנוע‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כאשר המערכת מזהה תקלה‬
‫היא מנתקת את מערכת ה‪-‬‬
‫‪ AutoStick‬ותיבת הילוכים‬
‫עוברת למצב אוטומטי רגיל‬
‫עד לתיקון התקלה‪.‬‬
‫נסיעה על משטחים חלקים‬
‫האצה‬
‫האצה על משטחים חלקים או‬
‫רטובים עלולה לגרום לאופנים‬
‫המניעים למשוך ימינה או‬
‫שמאלה כתוצאה מהחלקה‪.‬‬
‫תופעה זאת נגרמת כתוצאה‬
‫מאחיזה שונה בין האופנים‬
‫הקדמיים‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה!‬
‫האצה מהירה על משטח חלק‬
‫מסוכנת‪ .‬אתה עלול לאבד‬
‫שליטה על הרכב‪ .‬האץ לאט‬
‫ובזהירות כאשר יש סכנת‬
‫החלקה )שלג‪ ,‬מים‪ ,‬קרח‪ ,‬בוץ‪,‬‬
‫חול וכדומה(‪.‬‬
‫אחיזת כביש‬
‫נסיעה על משטחים רטובים‬
‫עלולה לגרום להצטברות מים בין‬
‫הצמיג לכביש‪ .‬מצב זה גורם‬
‫לאיבוד האחיזה של הצמיג‬
‫בכביש ועלול לגרום לאיבוד‬
‫השליטה ברכב‪ .‬בכדי להימנע‬
‫ממצבים כאלו‪ ,‬יש לבצע את‬
‫הפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬האט בזמן גשם או כאשר‬
‫הכביש רטוב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫האט במידה ועל הכביש יש‬
‫מים עומדים או שלוליות‪.‬‬
‫החלף את הצמיגים במידה‬
‫וסימני השחיקה התגלו לעין‪.‬‬
‫שמור על לחץ ניפוח אוויר‬
‫תקין‪.‬‬
‫שמור מרחק גדול יותר‬
‫בכדי‬
‫שמלפנים‬
‫מהרכב‬
‫להימנע מבלימת פתע‪.‬‬
‫מעבר מכשול מים‬
‫נהיגה במים בעומק של יותר‬
‫מכמה סנטימטרים דורשת‬
‫זהירות יתרה בכדי לשמור על‬
‫בטיחותך ולמנוע נזק לרכב‪.‬‬
‫‪180‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫מים זורמים‬
‫אזהרה!‬
‫המנע מחציית מכשול מים‬
‫הזורמים וגואים במהירות‪ .‬זרם‬
‫המים עלול לסחוף את הרכב‬
‫והוא עלול לשקוע במים עמוקים‬
‫יותר‪ .‬בנוסף‪ ,‬מים זורמים‬
‫עלולים לסחוף את רכבך הרחק‬
‫ממקומך‪ .‬חוסר תשומת לב‬
‫לאזהרה זאת עלול להוביל‬
‫לפגיעות חמורות בנוסעים ברכב‬
‫ובאלו מסביב לו‪.‬‬
‫מים רדודים עומדים‬
‫למרות שרכבך מסוגל לנסוע דרך‬
‫מים רדודים עומדים‪ ,‬התחשב‬
‫באזהרות הבאות לפני שתבצע‬
‫זאת‪:‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אזהרה!‬
‫בדוק תמיד את גובה המים‬
‫לפני שתעבור בהם‪ .‬לעולם‬
‫אל תיסע דרך שלולית מים‬
‫אשר עמוקה יותר מהגובה‬
‫התחתון של החישוק‪.‬‬
‫בדוק את מצב הכביש אשר‬
‫מתחת למים ובדוק אם קיים‬
‫מכשול כלשהו במים אשר‬
‫יקשה על המעבר‪.‬‬
‫אל תיסע במהירות הגבוהה‬
‫מ‪ 8-‬קמ"ש כאשר אתה נוסע‬
‫בתוך המים‪ .‬פעולה זאת‬
‫תמנע את אפקט הגלים‪.‬‬
‫נסיעה דרך מים עומדים‬
‫עלולה לגרום נזק לרכב‪ .‬בדוק‬
‫תמיד את השמנים ברכב‬
‫ובדוק שלא הזדהמו לאחר‬
‫הנסיעה במים‪ .‬אל תמשיך‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫להשתמש ברכב אם התגלה‬
‫שמן עם מים‪ .‬נזק כזה אינו‬
‫מכוסה במסגרת האחריות‪.‬‬
‫‪ ‬כניסת מים אל מנוע הרכב‬
‫עלולה לגרום לו להיתקע‬
‫ולגרום לו לנזק פנימי חמור‪.‬‬
‫נזק מסוג זה אינו מכוסה‬
‫במסגרת אחריות היצרן‪.‬‬
‫‪ ‬נסיעה דרך מים מגבילה את‬
‫האחיזה של הרכב בקרקע‪.‬‬
‫אל תעבור את המהירות‬
‫המומלצת ‪ 8‬קמ"ש‪.‬‬
‫‪ ‬נסיעה דרך מים מגבילה את‬
‫יכולות הבלימה של הרכב‪,‬‬
‫ומעלה את מרחק הבלימה‪.‬‬
‫לכן‪ ,‬לאחר הנסיעה במים סע‬
‫לאט והפעל את הבלמים‬
‫‪181‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫מספר פעמים בכדי לייבש‬
‫אותם‪.‬‬
‫‪ ‬כניסת מים למנוע עלולה‬
‫לגרום לו להיתקע וכך‬
‫באמצע‬
‫תקוע‬
‫תישאר‬
‫השלולית‪.‬‬
‫חוסר תשומת לב לאזהרות‬
‫אלו עלול להוביל לפגיעות‬
‫חמורות לך ולסובבים אותך‪.‬‬
‫הגה כוח‬
‫עם מערכת הגה כוח משתפרת‬
‫יכולת התמרון של הרכב‬
‫במקומות צרים‪ .‬המערכת תעבור‬
‫להיגוי מכאני במקרה והלחץ‬
‫ההידראולי נקטע‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אם מסיבה כלשהי הלחץ‬
‫ההידראולי נקטע‪ ,‬עדיין תישאר‬
‫בידך יכולת ההיגוי על הרכב‪.‬‬
‫במקרה כזה אתה תרגיש עליה‬
‫משמעותית במאמץ הדרוש כדי‬
‫לסובב את גלגל ההגה‪ ,‬במיוחד‬
‫במהירויות נמוכות ובמהלך‬
‫חניה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬רעשים מוגברים בקצה‬
‫המהלך של גלגל ההגה הם‬
‫תופעה רגילה‪ ,‬ולא מסמנים‬
‫תקלה במערכת ההיגוי‪.‬‬
‫‪ ‬במהלך ההתנעה הראשונית‬
‫של המנוע במזג אוויר קר‬
‫מערכת הגה כוח עלולה‬
‫להשמיע רעשים לפרק זמן‬
‫קצר‪ .‬זה נובע מכך שנוזל‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫הידראולי במערכת היגוי‬
‫צמיג מדי במזג האוויר הקר‪.‬‬
‫הרעש טיפוסי למערכת‪ ,‬הוא‬
‫לא מצביע על תקלה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫המשך השימוש בהגה כוח עם‬
‫עוצמת לחץ הידראולי מופחתת‬
‫מהווה סכנה בטיחותית לך‬
‫ולסובבים‪ .‬יש לפנות לטיפול‬
‫במערכת זו בהקדם האפשרי‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫שימוש לפרק זמן ארוך בהגה‬
‫כוח בקצה מהלכו )גלגל ההגה‬
‫מסובב עד לסוף המהלך לאחד‬
‫הצדדים( יעלה את הטמפרטורה‬
‫של הנוזל ההידראולי‪ ,‬ויש‬
‫להימנע מכך ככל הניתן‪ .‬זה יכול‬
‫לגרום נזק למשאבת ההגה‪.‬‬
‫‪182‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫בדיקת מפלס נוזל הגה כוח‬
‫בדיקת מפלס נוזל הגה הכוח‬
‫אינה נחוצה במועדי שירות‬
‫מוגדרים‪ .‬הבדיקה מתבצעת רק‬
‫כשיש חשש לדליפה‪ ,‬רעשים‬
‫חריגים‪ ,‬ו‪/‬או כאשר המערכת‬
‫אינה מתפקדת כמצופה‪ .‬במקרה‬
‫כזה‪ ,‬בצע בדיקה מקיפה במוסך‬
‫השירות‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫השתמש רק בנוזל להגה הכוח‬
‫המומלץ על ידי היצרן‪ .‬שימוש‬
‫בנוזל אחר עלול לגרום לכשל ונזק‬
‫למערכת‪ .‬נזק זה אינו מכוסה‬
‫במסגרת האחריות‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה!‬
‫בדיקת מפלס הנוזל מתבצעת‬
‫כשהרכב נמצא על שטח מישורי‬
‫וכשהמנוע דומם‪ ,‬זאת כדי למנוע‬
‫פגיעה שעלולה להיגרם מחלקים‬
‫נעים וכדי להבטיח קריאה‬
‫מדויקת של מפלס הנוזל‪ .‬אין‬
‫למלא מעבר למידה‪ .‬השתמש רק‬
‫בנוזל להגה כוח המומלץ על ידי‬
‫היצרן‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫בורר תיבת ההילוכים למצב ‪P‬‬
‫)חניה(‪.‬‬
‫מנוף בלם החניה ממוקם‬
‫בקונסולה המרכזית‪ .‬להפעלתו‪,‬‬
‫משוך את המנוף בחוזקה כלפי‬
‫מעלה‪ .‬לשחרור בלם החניה הפעל‬
‫את דוושת הבלם‪ ,‬משוך את‬
‫המנוף מעט כלפי מעלה‪ ,‬לחץ על‬
‫הכפתור שבקצה המנוף ודחוף‬
‫אותו כלפי מטה‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬השלם את מילוי‬
‫הנוזל למידה הנכונה‪ .‬ספוג את‬
‫הנוזל שניתז על פני השטח‬
‫באמצעות אריג נקי‪.‬‬
‫בלם חניה‬
‫לפני עזיבת הרכב וודא שבלם‬
‫החניה הופעל‪ .‬כמו כן‪ ,‬שלב את‬
‫בלם החניה‬
‫‪183‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫כאשר בלם החניה מופעל ומתג‬
‫ההתנעה נמצא במצב ‪ ,ON‬תידלק‬
‫נורית חיווי של בלם חניה בלוח‬
‫המחוונים‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬כאשר בלם החניה מופעל‬
‫ותיבת ההילוכים משולבת‬
‫להילוך כלשהו‪ ,‬נורית החיווי‬
‫תהבהב‪ .‬אם הרכב יחל‬
‫בתנועה ישמע צליל אזהרה‬
‫לנהג‪ .‬שחרר את בלם החניה‬
‫עד סוף מהלכו לפני התחלת‬
‫תנועה של הרכב‪.‬‬
‫‪ ‬נורית החיווי מציינת אך ורק‬
‫שבלם החניה מופעל‪ ,‬היא לא‬
‫מצינת את כושר הבלימה‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫בעת חניה על משטח משופע‬
‫חשוב לסובב את הגלגלים‬
‫הקדמיים בכוון המדרכה בחניה‬
‫במורד‪ ,‬או בכוון ההפוך למדרכה‬
‫בחניה בעליה‪.‬כמו כן‪ ,‬יש להפעיל‬
‫את בלם החניה לפני שילוב בורר‬
‫תיבת ההילוכים למצב ‪) P‬חניה(‪,‬‬
‫אחרת העומס על מנגנון הנעילה‬
‫של תיבת ההילוכים יקשה על‬
‫הוצאת בורר תיבת ההילוכים‬
‫ממצב ‪) P‬חניה(‪ .‬לפני עזיבת‬
‫הרכב הפעל תמיד את בלם‬
‫החניה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬אל תשתמש במצב חניה של‬
‫בורר ההילוכים כתחליף‬
‫לבלם החניה‪ .‬הפעל את בלם‬
‫החניה בעוזבך את הרכב‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬בעוזבך את הרכב‪ ,‬הוצא את‬
‫המפתחות ממתג ההתנעה‬
‫ונעל את הרכב‪.‬‬
‫‪ ‬לעולם אל תשאיר ילדים לבד‬
‫ברכב‪ .‬השארת ילדים ללא‬
‫מסוכנת‬
‫ברכב‬
‫השגחה‬
‫ממספר סיבות‪ .‬הילד או‬
‫אחרים עלולים להיפגע‪ .‬יש‬
‫להזהיר ילדים לא לגעת‬
‫בידית בורר ההילוכים‪ ,‬בבלם‬
‫החניה או בדוושת הבלמים‪.‬‬
‫‪ ‬אל תשאיר מפתחות במתג‬
‫ההתנעה‪ .‬ילד עלול להפעיל‬
‫את החלונות החשמליים‪,‬‬
‫בקרות אחרות‪ ,‬או לגרום‬
‫לתזוזת הרכב‪.‬‬
‫‪184‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬הפעל את בלם החניה במלואו‬
‫לפני עזיבתך את הרכב אחרת‬
‫הוא עלול להתדרדר ולגרום‬
‫לנזק או לפגיעות‪ .‬כמו כן זכור‬
‫להשאיר את תיבת ההילוכים‬
‫במצב חניה "‪ ."P‬חוסר‬
‫תשומת לב לכך עלול להוביל‬
‫לפגיעות או נזק לרכוש‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫אם נורית החיווי נשארת דלוקה‬
‫גם לאחר שחרור בלם החניה‪,‬‬
‫כנראה שקיימת תקלה במערכת‬
‫הבלמים‪ .‬בדוק את מערכת‬
‫הבלמים במוסך השירות באופן‬
‫מיידי‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫מערכת הבלמים‬
‫רכבך מצויד בבלמים בעלי כוח‬
‫מוגבר‪ .‬אם מסיבה כלשהי אבדה‬
‫הגברת כוח הבלמים‪ ,‬המערכת‬
‫תמשיך לתפקד‪ ,‬ותוכל לבלום את‬
‫רכבך בלימה מלאה ע"י לחיצה‬
‫רציפה על דוושת הבלם‪ .‬במקרה‬
‫זה יידרש מאמץ גדול יותר מאשר‬
‫במקרה שבו הגברת הכוח פועלת‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫נהיגה עם רגל על דוושת הבלם‬
‫תגרום לתקלת בלמים ועלולה‬
‫לגרום לתאונה‪ .‬נהיגה כזאת‬
‫גורמת להתחממות הבלמים‪,‬‬
‫שחיקת יתר של הרפידות ונזק‬
‫אפשרי לבלם‪ .‬מלוא כושר‬
‫הבלימה לא יהיה זמין במקרה‬
‫חירום‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫כאשר אחת משתי המערכות‬
‫את‬
‫מאבדת‬
‫ההידראוליות‬
‫יכולתה‪ ,‬תפעל המערכת כאשר‬
‫הכוללת‬
‫הבלימה‬
‫יעילות‬
‫מצומצמת‪ .‬מצב זה מאופיין‬
‫במהלך ארוך יותר של הדוושה‬
‫בעת הבלימה וכוח גדול יותר‬
‫מהנדרש להאטה או עצירה‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬אם התקלה נגרמה‬
‫כתוצאה מדליפה פנימית‪ ,‬כאשר‬
‫פוחת נוזל הבלמים בצילינדר‬
‫הראשי‪ ,‬תדלק נורית האזהרה‬
‫של הבלמים‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫נהיגה ברכב כאשר נורית‬
‫האזהרה של הבלמים דולקת‬
‫מסוכנת‪ .‬עלולה להתרחש ירידה‬
‫משמעותית בכושר הבלימה‪ ,‬או‬
‫‪185‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫ביציבות הרכב‪ .‬עצירת הרכב‬
‫תימשך יותר זמן‪ ,‬או שהשליטה‬
‫בו תהיה קשה יותר‪ .‬מצב זה‬
‫מהווה סכנה לתאונה‪ .‬הבא את‬
‫רכבך מיד למוסך‪.‬‬
‫מערכת‬
‫למניעת‬
‫נעילת‬
‫אופנים‪ABS-‬‬
‫מערכת זו מוסיפה ליציבות הרכב‬
‫ולכושר הבלימה ברוב מצבי‬
‫הבלימה‪ .‬במצבי בלימה חריגים‬
‫כגון בלימת חירום חזקה‪,‬‬
‫המערכת "מפמפמת" באופן‬
‫אוטומטי את הבלמים כדי למנוע‬
‫את נעילת האופנים‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה!‬
‫‪" ‬פמפום" דוושת הבלם‬
‫יעילות‬
‫את‬
‫מקטינה‬
‫המערכת ועלולה לגרום‬
‫לתאונה‪" .‬הפמפום" גורם‬
‫להגדלת מרחק עצירה‪ .‬לחץ‬
‫בחוזקה על דוושת הבלם‬
‫כאשר צריך להאט‪ ,‬או‬
‫לעצור‪.‬‬
‫‪ ‬המערכת למניעת נעילת‬
‫אופנים אינה יכולה לשנות‬
‫את חוקי הפיזיקה מלפעול‬
‫על הרכב‪ ,‬כמו כן היא לא‬
‫יכולה להגביר בלימה או‬
‫מעבר‬
‫היגוי‬
‫יעילות‬
‫למתאפשר ע"י מצב בלמי‬
‫הרכב‪ ,‬צמיגים‪ ,‬או אחיזת‬
‫כביש‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬המערכת למניעת נעילת‬
‫אופנים אינה יכולה למנוע‬
‫תאונות‪ ,‬כולל אלו הנובעות‬
‫ממהירות יתר בפניות‪,‬‬
‫קרבת יתר לרכב אחר‪ ,‬או‬
‫מהזדקרות הרכב‪.‬‬
‫‪ ‬אין לנצל את היכולות של‬
‫רכב המצויד במערכת‬
‫למניעת נעילת אופנים‬
‫בצורה בלתי מתחשבת‪ ,‬או‬
‫מסוכנת‪ ,‬העלולה לסכן את‬
‫בטיחות המשתמש‪ ,‬או את‬
‫בטיחותם של אחרים‪.‬‬
‫נורית החיווי של‬
‫למניעת‬
‫המערכת‬
‫נעילת אופנים מפקחת‬
‫על המערכת‪ .‬היא נדלקת כאשר‬
‫‪186‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫מתג ההתנעה עובר למצב ‪ON‬‬
‫למשך של עד ‪ 4‬שניות‪.‬‬
‫אם הנורית תמשיך לדלוק או‬
‫תדלק בעת הנהיגה‪ ,‬יתכן וקיימת‬
‫תקלה במערכת ה‪ .ABS-‬במקרה‬
‫כזה‪ ,‬מערכת הבלימה ממשיכה‬
‫לתפקד כמערכת בלימה רגילה‬
‫ללא ‪.ABS‬‬
‫אם נורית החיווי של המערכת‬
‫למניעת נעילת אופנים נדלקת‪,‬‬
‫פנה מיד למוסך שרות‪ .‬אם נורית‬
‫החיווי אינה נדלקת בעת העברת‬
‫מתג ההתנעה למצב ‪ ,ON‬החלף‬
‫את הנורית בהקדם האפשרי‪.‬‬
‫כאשר נורית האזהרה של‬
‫הבלמים ונורית החיווי של‬
‫המערכת למניעת נעילת אופנים‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫דולקות‪ ,‬המערכת למניעת נעילת‬
‫אופנים ומערכת חלוקת כוח‬
‫הבלימה )‪ (EBD‬אינן פועלות‪.‬‬
‫נדרש תיקון מידי של המערכת‬
‫למניעת נעילת אופנים‪.‬‬
‫כאשר מהירות הרכב עולה על ‪11‬‬
‫קמ"ש‪ ,‬תישמענה נקישות קלות‪.‬‬
‫אלו הם רעשי המערכת המבצעת‬
‫בדיקה עצמית כדי לוודא‬
‫כראוי‪.‬‬
‫פועלת‬
‫שהמערכת‬
‫הבדיקה העצמית מתבצעת כל‬
‫פעם לאחר התנעת המנוע ואחרי‬
‫שמהירות הרכב מעל ל‪11-‬‬
‫קמ"ש‪.‬‬
‫המערכת למניעת נעילת אופנים‬
‫מופעלת בתנאי בלימה מסוימים‬
‫כגון בלימה על משטחים חלקים‬
‫כמו שלג‪ ,‬קרח‪ ,‬חול או בלימות‬
‫פתע‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫בעת פעולת המערכת למניעת‬
‫נעילת אופנים יתכן שתרגיש את‪:‬‬
‫‪ ‬פעולת מנוע המערכת )הוא‬
‫עשוי להמשיך לפעול זמן‬
‫קצר לאחר העצירה(‪.‬‬
‫‪ ‬רעש הנקישות של השסתום‬
‫המגנטי‪.‬‬
‫‪ ‬תנודות דוושת הבלם‪.‬‬
‫‪ ‬נפילה קלה של דוושת הבלם‬
‫בסוף העצירה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫המערכת למניעת נעילת אופנים‬
‫כוללת אלקטרוניקה העלולה‬
‫להיות רגישה להפרעות מציוד‬
‫שלא הותקן כראוי‪ ,‬או‬
‫מהפרעות תדר‪ .‬הפרעות אלו‬
‫עלולות לפגוע בכושר הבלימה‬
‫של המערכת למניעת נעילת‬
‫אופנים‪ .‬התקנת ציוד כזה‬
‫חייבת להתבצע על ידי בעלי‬
‫מקצוע מוסמכים‪.‬‬
‫כל אלו הם מאפיינים רגילים של‬
‫המערכת למניעת נעילת אופנים‬
‫ואינם מצביעים על תקלה‪.‬‬
‫כל האופנים והצמיגים של הרכב‬
‫חייבים להיות בגודל זהה ומסוג‬
‫זהה‪ ,‬הצמיגים חייבים להיות‬
‫מנופחים ללחץ המומלץ‪ ,‬כדי‬
‫לשדר אותות נכונים למחשב‪.‬‬
‫‪187‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫בקרת‬
‫מערכת‬
‫אלקטרונית‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫בלמים‬
‫ברכבך מותקנת מערכת בלמים‬
‫מתקדמת עם בקרה אלקטרונית‬
‫הכוללת ‪ - ABS‬מניעת נעילת‬
‫בקרת‬
‫‪- TCS‬‬
‫אופנים‪,‬‬
‫אחיזה‪ - BAS ,‬סיוע לבלמים‪,‬‬
‫‪ - ERM‬מניעת התהפכות ו‪- ESC-‬‬
‫בקרת יציבות‪ .‬כל המערכות‬
‫פועלות יחד לשיפור יציבות הרכב‬
‫ובקרת היגוי בתנאי נהיגה שונים‬
‫ולרוב מתייחסים לכולם כמערכת‬
‫בקרת יציבות‪.‬‬
‫מערכת למניעת נעילת אופנים‬
‫)‪(ABS‬‬
‫מערכת זו עוזרת לנהג לשמור על‬
‫שליטה ברכב בתנאי בלימה‬
‫קשים‪ .‬המערכת שולטת על הלחץ‬
‫ההידראולי בבלמים על מנת‬
‫למנוע את נעילת האופנים‬
‫והחלקה על משטחים חלקים‬
‫בזמן בלימה‪.‬‬
‫מערכת סיוע בלמים )‪(BAS‬‬
‫מערכת ה‪ BAS-‬מתוכננת כדי‬
‫לשפר את ביצועי הבלימה של‬
‫הרכב בזמן בלימת פתע‪ .‬המערכת‬
‫מזהה מצבי בלימת פתע על ידי‬
‫מדידת שיעור וכמות הפעלת‬
‫הבלמים ואז מפעילה לחץ‬
‫אופטימאלי על הבלמים‪ .‬זה יכול‬
‫לעזור לקצר את מרחקי הבלימה‪.‬‬
‫מערכת ה‪ BAS-‬משלימה את‬
‫המערכת למניעת נעילת אופנים‪,‬‬
‫‪ .ABS‬הפעלת פתע של הבלמים‬
‫תגרום להפעלת מערכת זו‪ .‬כדי‬
‫להשתמש ביתרונות של מערכת‬
‫‪188‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫זו‪ ,‬עליך להפעיל לחץ רציף על‬
‫דוושת הבלם עד לעצירה‪ .‬אל‬
‫תרפה מדוושת הבלם כל עוד יש‬
‫צורך בכך‪ .‬מערכת זו חדלה‬
‫מלפעול בזמן הרפיה של דוושת‬
‫הבלם‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬מערכת ‪ BAS‬לא יכולה למנוע‬
‫מחוקי הטבע מלפעול על‬
‫הרכב‪ ,‬כמו כן היא לא‬
‫להגביר בלימה או‬
‫יכולה‬
‫מעבר‬
‫היגוי‬
‫יעילות‬
‫למתאפשר ע"י מצב בלמי‬
‫הרכב‪ ,‬צמיגים‪ ,‬או אחיזת‬
‫כביש‪.‬‬
‫‪ ‬מערכת ‪ BAS‬אינה יכולה‬
‫למנוע תאונות‪ ,‬כולל אלו‬
‫הנובעות ממהירות יתר‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬בפניות‪ ,‬מקרבת יתר לרכב‬
‫אחר או מהחלקה על משטח‬
‫רטוב‪.‬‬
‫‪ ‬אין לנצל את היכולות של רכב‬
‫‪BAS‬‬
‫במערכת‬
‫המצויד‬
‫בצורה בלתי מתחשבת או‬
‫מסוכנת‪ ,‬העלולה לסכן את‬
‫בטיחות המשתמש או את‬
‫בטיחותם של אחרים‪.‬‬
‫מערכת בקרת אחיזה )‪(TCS‬‬
‫מערכת זו עוקבת אחר סחרור‬
‫האופנים‪ .‬אם מתגלה סחרור‬
‫באופן ‪ /‬באופנים‪ ,‬המערכת‬
‫מפעילה לחץ בלמים על האופן‬
‫המחליק וכוח המנוע מוקטן על‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫האצה‬
‫ויציבות‬
‫מנת לקבל‬
‫מוגברים‪.‬‬
‫מערכת ה‪ TCS-‬פועלת בדומה‬
‫למערכת הדיפרנציאל המוגבל‬
‫החלקה ושולטת בסחרור האופן‬
‫סביב גל מניע‪ .‬אם אחד האופנים‬
‫על הציר מסתובב מהר יותר‬
‫מהשני המערכת תפעיל כוח‬
‫בלימה על האופן המסתחרר‪ .‬זה‬
‫יאפשר להעביר יותר מהמומנט‬
‫הנוצר על ידי המנוע לאופן שלא‬
‫מסתחרר‪.‬‬
‫מערכת זו תישאר פעילה גם אם‬
‫מערכת בקרת האחיזה )‪(TCS‬‬
‫ומערכת בקרת היציבות )‪(ESP‬‬
‫במצב של ניתוק חלקי או מלא‪.‬‬
‫מערכת בקרת יציבות )‪(ESC‬‬
‫מערכת זו מגדילה את הבקרה על‬
‫‪189‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫הכיוון ויציבות הרכב בתנאי‬
‫הנסיעה השונים‪ .‬מערכת ה ‪ESC-‬‬
‫מתקנת היגוי יתר או חוסר היגוי‬
‫של הרכב על ידי הפעלת הבלמים‬
‫על האופן המתאים כדי להתנגד‬
‫למצב של היגוי יתר‪/‬חסר‪.‬‬
‫המערכת גם עלולה להקטין את‬
‫עוצמת המנוע כדי לעזור לרכב‬
‫לשמור על המסלול הרצוי‪.‬‬
‫מערכת זו משתמשת בגלאים כדי‬
‫לגלות את המסלול הרצוי‪,‬‬
‫ומשווה אותו למסלול בו נע‬
‫הרכב‪ .‬כאשר שני המסלולים לא‬
‫תואמים‪ ,‬מערכת ה‪ ESC-‬מפעילה‬
‫כוח בלימה על האופן המתאים‬
‫בכדי לעזור לרכב לחזור לנתיב‬
‫הרצוי במקרים של היגוי‬
‫יתר‪/‬חסר‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫היגוי יתר ‪ -‬כאשר הרכב‬
‫פונה יותר מהמתאים למצב‬
‫ההגה‪.‬‬
‫היגוי חסר ‪ -‬כאשר הרכב‬
‫פונה פחות מהמתאים למצב‬
‫ההגה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬מערכת ‪ ESC‬לא יכולה למנוע‬
‫מחוקי הטבע מלפעול על‬
‫הרכב‪ ,‬כמו כן היא לא יכולה‬
‫להגביר בלימה או יעילות‬
‫היגוי מעבר למתאפשר ע"י‬
‫מצב בלמי הרכב‪ ,‬צמיגים‪ ,‬או‬
‫אחיזת כביש‪.‬‬
‫‪ ‬מערכת ‪ ESC‬אינה יכולה‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫למנוע תאונות‪ ,‬כולל אלו הנובעות‬
‫ממהירות יתר בפניות‪ ,‬מקרבת‬
‫יתר לרכב אחר או מהחלקה על‬
‫משטח רטוב‪.‬‬
‫אין לנצל את היכולות של רכב‬
‫המצויד במערכת ‪ ESC‬בצורה‬
‫בלתי מתחשבת או מסוכנת‪,‬‬
‫העלולה לסכן את בטיחות‬
‫המשתמש או את בטיחותם של‬
‫אחרים‪.‬‬
‫מצבי פעולת מערכת ה‪ESC-‬‬
‫למערכת בקרת היציבות ישנם‬
‫שני מצבי פעולה אפשריים‪.‬‬
‫מצב מופעל )‪(ON‬‬
‫זהו מצב פעולה רגיל של מערכת‬
‫בקרת היציבות‪ .‬המערכת תהיה‬
‫‪190‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫במצב זה בכל התנעה של המנוע‪.‬‬
‫יש להשתמש במצב זה ברוב‬
‫מצבי הנהיגה‪ .‬יש להעביר את‬
‫מערכת בקרת היציבות לניתוק‬
‫או ניתוק חלקי רק בתנאי נסיעה‬
‫מסוימים המפורטים בהמשך‪.‬‬
‫מצב ניתוק חלקי )‪(Partial OFF‬‬
‫לחיצה קצרה על מתג בקרת‬
‫‪ ESC‬תעביר את המערכת למצב‬
‫זה שבו בקרת האחיזה מופסקת‬
‫פרט למצב החלקה מוגבלת‪.‬‬
‫נורית הבקרה של המערכת‬
‫תידלק‪ .‬כל שאר המצבים של‬
‫המערכת יישארו פעילים‪.‬‬
‫מצב זה שימושי במיוחד לנהיגה‬
‫בשלג עמוק‪ ,‬חול עמוק או חול‬
‫ואבנים ‪ -‬ששם דרוש סחרור‬
‫אופנים גבוה מהרגיל כדי להשיג‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אחיזת דרך‪ .‬כדי להפעיל שוב את‬
‫המערכת‪ ,‬לחץ לחיצה קצרה על‬
‫מתג הבקרה והמערכת תחזור‬
‫לתפקוד רגיל‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬בכדי לשפר את אחיזת הרכב‬
‫"בזינוק" מהמקום בחול עמוק‬
‫או חול ואבנים יתכן ותצטרך‬
‫לעבור למצב ניתוק חלקי‪ .‬לאחר‬
‫שהתגברת על המצב הדורש‬
‫ניתוק חלקי‪ ,‬החזר את‬
‫המערכת לתפקוד רגיל על ידי‬
‫לחיצה קצרה על מתג הבקרה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫במצב ניתוק חלקי של מערכת‬
‫בקרת היציבות‪ ,‬מערכת בקרת‬
‫האחיזה אינה פועלת ונורית‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫חיווי מערכת בקרת היציבות‬
‫נדלקת‪ .‬כל שאר המערכות‬
‫פועלות כרגיל‪ .‬במצב זה הפחתת‬
‫מומנט המנוע אינה מתבצעת‬
‫ולכן קיימת ירידה ביציבות‬
‫הרכב‪.‬‬
‫קבוע כאשר המנוע בפעולה‪ ,‬זה‬
‫על תקלה שהתגלתה‬
‫מעיד‬
‫במערכת‪ .‬אם הנורית נשארת‬
‫דולקת לאחר מספר מחזורי‬
‫הפעלה של מתג ההתנעה‪ ,‬והרכב‬
‫נסע מספר קילומטרים במהירות‬
‫גבוהה מ‪ 48-‬קמ"ש‪ ,‬הבא את‬
‫הרכב בהקדם למוסך שירות‪.‬‬
‫נורית חיווי ואזהרה ‪ ESC‬ונורית‬
‫חיווי ‪ESC OFF‬‬
‫נורית החיווי והאזהרה‬
‫של מערכת בקרת‬
‫היציבות ‪ ESC‬בלוח‬
‫המחוונים דולקת כאשר‬
‫מתג ההתנעה מובא למצב ‪.ON‬‬
‫הנורית צריכה להיכבות כאשר‬
‫המנוע פועל‪ .‬אם נורית החיווי‬
‫והאזהרה של מערכת בקרת‬
‫היציבות ‪ ESC‬דולקת באופן‬
‫נורית החיווי והאזהרה של‬
‫מערכת בקרת היציבות ‪,ESC‬‬
‫הממוקמת בלוח המחוונים‪,‬‬
‫מתחילה להבהב ברגע שהצמיגים‬
‫מאבדים אחיזה ומערכת ה ‪ESC-‬‬
‫מתחילה לפעול‪ .‬נורית החיווי‬
‫והאזהרה של מערכת בקרת‬
‫היציבות ‪ ESC‬מהבהבת גם‬
‫כאשר מערכת ה‪ TCS-‬פעילה‪ .‬אם‬
‫נורית החיווי והאזהרה של‬
‫‪191‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫מערכת בקרת היציבות ‪ESC‬‬
‫מתחילה להבהב בזמן האצה‪,‬‬
‫הרפה מעט מדוושת ההאצה‬
‫והפעל האצה מינימאלית‪ .‬וודא‬
‫שמהירות הרכב וצורת הנהיגה‬
‫תואמות לתנאי הדרך‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬שתי הנוריות ידלקו לפרק זמן‬
‫קצר כאשר מביאים את מתג‬
‫ההתנעה למצב ‪.ON‬‬
‫‪ ‬בכל פעם שמתג ההתנעה‬
‫מובא למצב ‪ ,ON‬מערכת ‪ESC‬‬
‫תופעל גם אם היא הושבתה‬
‫קודם לכן‪.‬‬
‫‪ ‬מערכת בקרת היציבות ‪ESC‬‬
‫משמיעה צליל זמזום או‬
‫נקישות קלות כאשר היא‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פעילה‪ .‬זהו מצב תקין‪.‬‬
‫כאשר‬
‫יפסקו‬
‫הרעשים‬
‫המערכת מפסיקה לפעול‪,‬‬
‫שגרם‬
‫התמרון‬
‫בסיום‬
‫להפעלתה‪.‬‬
‫נורית החיווי של ניתוק‬
‫מערכת בקרת היציבות‬
‫‪ ESC OFF‬מסמלת‬
‫בקרת‬
‫שמערכת‬
‫היציבות אינה פעילה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫בטיחות‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫צמיגים ‪ -‬מידע כללי‬
‫לחץ אוויר בצמיגים‬
‫לחץ אוויר תקין בצמיגים חיוני‬
‫לתפעול בטוח ומשביע רצון של‬
‫הרכב‪ .‬לחץ אוויר לא תקין‬
‫משפיע על שלושה תחומים‬
‫עיקריים‪.‬‬
‫‪192‬‬
‫‪‬‬
‫אזהרה!‬
‫לחץ אוויר לא תקין של‬
‫הצמיגים הוא מסוכן ועלול‬
‫לגרום לתאונות‪.‬‬
‫לחץ אוויר נמוך מדי מגדיל‬
‫את פיתול הצמיג ואת‬
‫התחממותו‪ ,‬דבר שיכול‬
‫לגרום לכשל הצמיג‪.‬‬
‫לחץ אוויר גבוה מדי מפחית‬
‫את כושר הצמיג לשכך‬
‫זעזועים‪ .‬עצמים על הכביש‬
‫ובורות עלולים לגרום נזק‬
‫שתוצאתו כשל הצמיג‪.‬‬
‫לחץ יתר‪ ,‬או תת לחץ‪ ,‬של‬
‫הצמיגים עשוי להשפיע על‬
‫התנהלות הרכב ולגרום לכשל‬
‫פתאומי‪ ,‬שתוצאתו איבוד‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫שליטה על הרכב‪.‬‬
‫‪ ‬לחץ אוויר לא אחיד של‬
‫הצמיגים עלול לגרום לבעיות‬
‫היגוי‪ .‬אתה עלול לאבד את‬
‫השליטה על הרכב‪.‬‬
‫‪ ‬לחץ אוויר לא אחיד עלול‬
‫לגרום להחלקה של הרכב‬
‫הצידה‪.‬‬
‫‪ ‬סע תמיד עם צמיגים‬
‫מנופחים בלחץ המומלץ‪.‬‬
‫חיסכון‬
‫ניפוח לא נכון יכול לגרום‬
‫להופעת סימני שחיקה לא‬
‫אחידים על סוליית הצמיג‪.‬‬
‫סימנים חריגים אלו יגרמו לבלאי‬
‫מהיר של סוליית הצמיג ולצורך‬
‫בהחלפה תכופה יותר של‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫הצמיגים‪ .‬לחץ נמוך מדי מגדיל‬
‫את התנגדות הגלגול של הצמיג‬
‫שתוצאתה תצרוכת דלק מוגדלת‪.‬‬
‫נוחות הנסיעה ויציבות הרכב‬
‫לחץ אויר נכון תורם לנסיעה‬
‫נוחה‪ .‬ניפוח יתר גורם חוסר‬
‫נוחות‪.‬‬
‫לחצי ניפוח הצמיגים‬
‫לחץ הניפוח הנכון של צמיג קר‬
‫רשום על הצד הפנימי של דלת‬
‫הנהג או על עמוד הדלת בצד‬
‫הנהג‪.‬‬
‫יש לבדוק‪ ,‬ולתקן את הלחץ‬
‫בצמיגים לפחות אחת לחודש‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬יש לבדוק סימני שחיקה‬
‫או נזק הנראה לעין‪ .‬יש להשתמש‬
‫במדיד איכותי על מנת לבדוק את‬
‫‪193‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫הלחץ בצמיגים‪ .‬אין להסתמך על‬
‫מראה עיניים כדי לקבוע באם‬
‫הצמיג מנופח כהלכה‪ .‬צמיגים‬
‫רדיאליים עשויים להיראות‬
‫מנופחים היטב גם כאשר הלחץ‬
‫בהם נמוך‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫לאחר בדיקה ו‪/‬או ניפוח הצמיג‪,‬‬
‫הרכב תמיד את מכסה שסתום‬
‫הניפוח‪ .‬זה ימנע כניסת לחות‬
‫ולכלוך אשר יפגעו בשסתום‪.‬‬
‫הערכים הרשומים על התווית‬
‫מתייחסים לצמיג במצב קר‪,‬‬
‫שמשמעותו – לאחר שהרכב לא‬
‫נסע במשך שלוש שעות לפחות‪,‬‬
‫או שנסע ‪ 1.6‬ק"מ לאחר מנוחה‬
‫של ‪ 3‬שעות‪ .‬אסור לנפח יותר‬
‫מהלחץ המומלץ‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫יש לבדוק בתדירות גבוהה יותר‬
‫לטווח‬
‫הנחשפים‬
‫צמיגים‬
‫טמפרטורות רחב‪ ,‬מאחר ולחץ‬
‫האוויר בצמיגים משתנה עם‬
‫שינויי הטמפרטורה‪.‬‬
‫לחץ האוויר משתנה ב‪ 1PSI -‬לכל‬
‫‪ 7C‬של שינוי הטמפרטורה‪ .‬יש‬
‫לזכור זאת בעת בדיקת לחץ‬
‫האוויר בצמיגים במקום סגור‪,‬‬
‫במיוחד בחורף‪.‬‬
‫הלחץ בצמיג יכול לעלות מ ‪2PSI-‬‬
‫ועד ‪ 6PSI‬בזמן הנסיעה‪ .‬אין‬
‫להפחית עלייה זאת בזמן‬
‫הניפוח‪.‬‬
‫הלחצים לנסיעה במהירות גבוהה‬
‫בדרכים שבהן מותרת נסיעה‬
‫במהירות גבוהה‪ ,‬לחץ האוויר‬
‫הנכון חשוב מאוד‪ .‬ייתכן שיהיה‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫צורך בלחץ אוויר גבוה יותר‬
‫ובמטען קל יותר‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫נסיעה במהירות גבוהה‪ ,‬כאשר‬
‫הרכב עמוס בגבול המותר‪,‬‬
‫מסוכנת‪ .‬העומס הנוסף על‬
‫הצמיגים עלול לגרום להם לנזק‪.‬‬
‫עלולה להיגרם תאונה קשה‪ .‬אין‬
‫לנסוע ברכב המועמס בעומס‬
‫המרבי במהירות גבוה מ‪120-‬‬
‫קמ"ש למשך פרק זמן ממושך‪.‬‬
‫צמיגים רדיאליים רב‪-‬שכבתיים‬
‫אזהרה!‬
‫שילוב של צמיגים רדיאליים עם‬
‫צמיגים מסוג אחר עלול להשפיע‬
‫לרעה על התנהגות הרכב‪ .‬חוסר‬
‫היציבות עלול לגרום לתאונה‪.‬‬
‫‪194‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫השתמש תמיד בערכה של‬
‫ארבעה צמיגים רדיאליים‪ .‬אסור‬
‫לשלב אותם עם צמיגים מסוגים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫בצמיגים‬
‫ונקרים‬
‫חתכים‬
‫רדיאליים ניתנים לתיקון רק‬
‫באזור הסוליה בגלל גמישות דופן‬
‫הצמיג‪ .‬התייעץ עם בעל מקצוע‬
‫מוסמך לגבי תיקון צמיג רדיאלי‪.‬‬
‫אופן חלופי תואם לאופן וצמיג‬
‫מקורי )אם מותקן(‬
‫האופן החלופי ברכבך תואם‬
‫במראה ובתכונות לשאר אופני‬
‫הרכב המורכבים מקדימה או‬
‫מאחור‪ .‬ניתן להשתמש באופן זה‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫לסבב האופנים‪ .‬ראה המלצות‬
‫לסבב אופנים בהמשך‪.‬‬
‫במידה וברכבך אין אופן חלופי‬
‫מקורי תואם‪ ,‬ישנו אופן‬
‫קומפקטי המיועד למצבי חירום‬
‫בלבד‪ .‬אל תתקין יותר מאופן‬
‫חלופי קומפקטי אחד ברכב בכל‬
‫זמן נתון‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫בגלל הפחתת מרווח הגחון של‬
‫הרכב‪ ,‬אל תיכנס למכונות‬
‫שטיפה אוטומטיות כאשר‬
‫מותקן אופן חלופי שקומפקטי‬
‫עלול להיגרם נזק לרכב‪.‬‬
‫אופן חלופי קומפקטי )אם מותקן(‬
‫האופן החלופי הקומפקטי מיועד‬
‫למקרי חירום בלבד‪ .‬אתה יכול‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫לדעת אם קיים ברכבך אופן‬
‫חלופי קומפקטי באמצעות‬
‫מדבקת הלחצים המודבקת‬
‫בפנים דלת הנהג או על צד‬
‫הצמיג‪ .‬נתוני הצמיד הקטן‬
‫מתחילים באותיות "‪ "T‬או "‪"S‬‬
‫ולאחר מכן מידותיו כגון‪:‬‬
‫"‪."T145/80D18 103M‬‬
‫מאחר ולצמיג זה יש אורך חיים‬
‫קצר‪ ,‬יש לתקן את הצמיג‬
‫המקורי ולהחזירו לרכב בהקדם‬
‫האפשרי‪.‬‬
‫אל תרכיב כיסוי אופן‪ ,‬או תנסה‬
‫לשים צמיג מקורי על האופן‬
‫החלופי‪ ,‬הוא אינו מיועד לכך‪.‬‬
‫אל תתקין יותר מאופן חלופי‬
‫קומפקטי אחד ברכב בכל זמן‬
‫נתון‪.‬‬
‫‪195‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫אזהרה!‬
‫האופן החלופי הקומפקטי‬
‫מיועד למקרי חירום בלבד‪.‬‬
‫כאשר מותקן האופן החלופי‬
‫לנסוע‬
‫אין‬
‫הקומפקטי‪,‬‬
‫במהירות העולה על ‪80‬‬
‫קמ"ש‪ .‬לצמיג זה יש אורך‬
‫חיים מוגבל‪ ,‬יש להחליף את‬
‫הצמיג במידה והוא נשחק עד‬
‫לסימון השחיקה הנראה לעין‪.‬‬
‫חוסר תשומת לב לאזהרות‬
‫הנוגעות עלול להוביל לתאונה‪.‬‬
‫אופן חלופי בגודל מלא‬
‫)אם מותקן(‬
‫האופן החלופי בגודל מלא מיועד‬
‫למקרי חירום בלבד‪ .‬אופן זה‬
‫נראה כמו שאר האופנים ברכב‪,‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אך הוא לא‪ .‬לצמיג שלו יש אורח‬
‫חיים מוגבל‪.‬‬
‫מאחר ולצמיג זה יש אורך חיים‬
‫קצר‪ ,‬יש לתקן את הצמיג‬
‫המקורי ולהחזירו לרכב בהקדם‬
‫האפשרי‪.‬‬
‫אופן חלופי לשימוש מוגבל‬
‫)אם מותקן(‬
‫האופן החלופי לשימוש מוגבל‬
‫מיועד למקרי חירום בלבד‪ .‬אופן‬
‫זה נראה מזוהה על ידי מדבקה‬
‫על האופן החלופי‪ .‬מדבקה זאת‬
‫מכילה את ההגבלות המתאימות‪.‬‬
‫יתכן והאופן יראה כמו האופן‬
‫המקורי‪ ,‬אך הוא לא‪ .‬שימוש‬
‫באופן חלופי זה משפיע על‬
‫התנהגות הרכב‪ .‬מאחר והוא לא‬
‫אחד מהאופנים המקוריים של‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫הרכב‪ ,‬יש לתקן את הצמיג‬
‫המקורי ולהחזירו לרכב בהקדם‬
‫האפשרי‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫האופן החלופי לשימוש מוגבל‬
‫מיועד למקרי חירום בלבד‪.‬‬
‫כאשר מותקן האופן החלופי‬
‫הזה‪ ,‬התנהגות הרכב משתנה‪.‬‬
‫אין לנסוע במהירות גבוהה‬
‫מהמהירות המותרת שמופיעה‬
‫על מדבקת האופן החלופי‪.‬‬
‫החלף את האופן החלופי‬
‫באופן המקורי עם צמיג מתוקן‬
‫בהקדם האפשרי‪ .‬חוסר‬
‫תשומת לב לאזהרות הנוגעות‬
‫עלול להוביל לתאונה‪.‬‬
‫‪196‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫סחרור האופנים‬
‫אין לגרום לסחרור אופנים כאשר‬
‫הרכב תקוע בבוץ‪ ,‬חול‪ ,‬שלג או‬
‫קרח במהירות גבוהה מ‪48-‬‬
‫קמ"ש או למשך של יותר מ‪30-‬‬
‫שניות ברצף ללא עצירה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫סחרור מהיר של האופנים‬
‫עלול להיות מסוכן ולגרום‬
‫לנזק או לכשל הצמיגים‪.‬‬
‫הצמיג עלול להתפוצץ ולגרום‬
‫לפגיעה‪ .‬אין לגרום לסחרור‬
‫אופנים במהירות גבוהה מ‪48-‬‬
‫קמ"ש כאשר הרכב תקוע או‬
‫באופן רציף ל‪ 30-‬שניות ויותר‪.‬‬
‫אין להתקרב לאופן מסתחרר‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫מצייני שחיקת סוליית הצמיג‬
‫מצייני השחיקה קיימים בסולית‬
‫הצמיג על מנת לעזור לך לדעת‬
‫מתי יש צורך בהחלפת הצמיג‪.‬‬
‫צמיג תקין‬
‫צמיג שחוק‬
‫מצייני השחיקה הם פסים צרים‬
‫הנמצאים בתוך חריצי הסוליה‪.‬‬
‫כאשר הפסים נראים לעין‪,‬‬
‫סוליית הצמיג שחוקה ויש‬
‫להחליף את הצמיג‪ .‬הפסים‬
‫נראים לעיין כאשר חריצי הצמיג‬
‫הגיעו ל‪ 2-‬מ"מ עומק‪.‬‬
‫אורך החיים של הצמיג‬
‫אורך החיים של הצמיג תלוי‬
‫בגורמים הבאים )אבל לא רק‬
‫בהם(‪:‬‬
‫‪ ‬אופי הנהיגה‬
‫‪ ‬לחץ ניפוח של הצמיג‬
‫‪ ‬מרחק שעברו הצמיגים‬
‫אזהרה!‬
‫יש להחליף את הצמיגים‪ ,‬כולל‬
‫צמיג חלופי כל שש שנים‪ ,‬ללא‬
‫תלות במצב מצייני השחיקה‪ .‬אי‬
‫החלפתם עלולה לגרום לכשל‬
‫פתאומי של הצמיג‪ .‬הכשל עלול‬
‫לגרום לאיבוד שליטה ולתאונה‪.‬‬
‫שמור את הצמיגים שלא‬
‫מורכבים על הרכב במקום קריר‬
‫‪197‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫ויבש‪ ,‬וחשיפה קטנה ככל‬
‫האפשר לאור שמש‪ .‬הגן על‬
‫הצמיגים ממגע עם שמן‪ ,‬גריז או‬
‫דלק‪.‬‬
‫צמיגים חלופיים‬
‫מומלץ מאוד להשתמש בצמיגים‬
‫לצמיגים‬
‫זהים‬
‫חלופיים‬
‫החלופיים המקוריים‪ .‬שימוש‬
‫בצמיגים לא זהים עלול להשפיע‬
‫על הבטיחות‪ ,‬על תפעול הרכב‬
‫ועל התנהגותו‪ .‬רצוי להתייעץ עם‬
‫איש השירות במוסך לגבי‬
‫הצמיגים הנכונים‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬אין להשתמש בצמיג או‬
‫באופן השונים מהגודל‬
‫שנקבע לרכב‪ .‬צרוף מסוים‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫של צמיגים ושל אופנים לא‬
‫מורשים עלול לשנות את‬
‫ממדי המתלים ואת תכונות‬
‫הביצוע שלהם‪ ,‬והתוצאה‬
‫תהיה שינויים בהיגוי‪,‬‬
‫בהתנהגות ובבלימה של‬
‫הרכב‪ .‬זה עלול לגרום‬
‫בלתי צפויה‬
‫להתנהגות‬
‫‪ ‬ולמאמץ לרכיבי ההיגוי‬
‫והמתלה‪ .‬יש חשש לאיבוד‬
‫שליטה וכתוצאה מכך לגרום‬
‫לתאונה‪ .‬יש להשתמש רק‬
‫בגודל‬
‫ובאופן‬
‫בצמיג‬
‫המתאים‪.‬‬
‫מוחלט‬
‫באיסור‬
‫‪ ‬אסור‬
‫להשתמש בצמיג שהוא קטן‬
‫מהגודל המינימאלי של‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫הצמיג המצוין בלוחית מפרט‬
‫הצמיגים שברכב‪ .‬התוצאה‬
‫של השימוש בצמיג עם‬
‫יכולת מעמס קטנה יותר‪,‬‬
‫עלולה ליצור עומס יתר‬
‫וכשל‪ .‬יש סכנה לאיבוד‬
‫שליטה וכתוצאה מכך לגרום‬
‫לתאונה‪.‬‬
‫‪ ‬התוצאה של אי הקפדה‬
‫בהרכבת צמיגים בסיווג‬
‫המהירות המתאים לרכב‬
‫תהיה כשל פתאומי בצמיג‬
‫ואובדן שליטה ברכב‪.‬‬
‫‪198‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫זהירות!‬
‫התוצאה של החלפת צמיגים‬
‫מקוריים בצמיגים בגודל שונה‬
‫תהיה קריאות מזויפות במד‬
‫המהירות ובמד המרחק‪.‬‬
‫שרשראות לצמיגים‬
‫יש להשתמש אך ורק בשרשראות‬
‫העומדות בתקן ‪ SAE‬מסוג‬
‫"‪ ."Class S‬השרשראות צריכות‬
‫להיות במידה הנכונה לצמיגי‬
‫הרכב ומאושרות על ידי יצרן‬
‫השרשראות‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אין להשתמש בשרשראות על‬
‫אופן חלופי קומפקטי‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫זהירות!‬
‫על מנת למנוע נזק לרכב או‬
‫לצמיגים‪ ,‬עקוב אחר ההוראות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫‪ ‬השתמש אך ורק בשרשראות‬
‫לצמיגים בגודל ‪.P215/60R17‬‬
‫‪ ‬בגלל מרווח קטן בין הצמיגים‬
‫לשאר חלקי המתלה‪ ,‬חשוב‬
‫ורק‬
‫אך‬
‫להשתמש‬
‫תקינות‪.‬‬
‫בשרשראות‬
‫שרשראות שבורות עלולות‬
‫לגרום נזק חמור‪ .‬עצור את‬
‫הרכב מיד אם נשמע רעש‬
‫חריג המעיד על קריעת‬
‫השרשראות‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫זהירות!‬
‫החלקים‬
‫את‬
‫הסר‬
‫הקרועים לפני שתמשיך‬
‫בנסיעה‪.‬‬
‫על תיסע מהר יותר מ‪70-‬‬
‫קמ"ש‪.‬‬
‫והימנע‬
‫בזהירות‬
‫סע‬
‫מפניות חדות ומהמורות‬
‫גבוהות במיוחד כאשר‬
‫הרכב עמוס‪.‬‬
‫התקן את השרשראות על‬
‫האופנים הקדמיים צמוד‬
‫ככל האפשר והדק אותם‬
‫שוב לאחר נסיעה של ‪800‬‬
‫מטרים‪.‬‬
‫אל תיסע על משטח יבש‬
‫לזמן ממושך‪.‬‬
‫‪199‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫זהירות!‬
‫‪ ‬קרא את המדריך של יצרן‬
‫השרשראות לצורך הרכבה‬
‫נכונה‪ ,‬מהירות מותרת‬
‫סע‬
‫השימוש‪.‬‬
‫ותנאי‬
‫במהירות המותרת על ידי‬
‫היצרן גם אם היא נמוכה‬
‫מ‪ 70-‬קמ"ש‪.‬‬
‫סע תמיד במהירות הנמוכה‬
‫המומלצת מבין הצהרת יצרן‬
‫השרשראות והצהרת יצרן הרכב‪.‬‬
‫זה נוגע לכל סוגי השרשראות‬
‫הקיימים‪.‬‬
‫המלצות סבב אופנים‬
‫הצמיגים בסרן הקדמי ובסרן‬
‫האחורי של הרכב פועלים‬
‫בעומסים שונים‪ ,‬ומבצעים‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫פעולות היגוי‪ ,‬נהיגה ובלימה‬
‫שונות‪ .‬מסיבות אלו שיעור‬
‫השחיקה שלהם שונה‪ ,‬עם נטייה‬
‫להתהוות צורות שחיקה שונות‪.‬‬
‫ניתן לצמצם השפעות אלו בעזרת‬
‫סבב אופנים‪ .‬סבב אופנים מועיל‬
‫במיוחד במקרה של צמיגי שטח‪.‬‬
‫סבב אופנים יגדיל את אורך‬
‫החיים של הצמיגים‪ ,‬יעזור‬
‫לשמור על טיב האחיזה בתנאי‬
‫בוץ‪ ,‬שלג או רטיבות‪ ,‬ויתרום‬
‫לנסיעה שקטה וחלקה‪.‬‬
‫ניתן לבצע סבב אופנים גם‬
‫בתדירות גבוהה יותר מהמומלץ‬
‫במידה‬
‫הטיפולים‪.‬‬
‫בשגרת‬
‫וקיימת שחיקה חריגה מהרגיל‪,‬‬
‫יש לתקן את הסיבה לכך לפני‬
‫ביצוע סבב אופנים‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫אופן ביצוע סבב האופנים‬
‫המומלץ הינו כמתואר באיור‬
‫הבא‪:‬‬
‫סבב אופנים מומלץ‬
‫מערכת לבקרת לחץ הניפוח‬
‫בצמיגים )‪(TPMS‬‬
‫מערכת בקרת הלחץ בצמיגים‬
‫)‪ (TPMS‬מזהירה את הנהג מפני‬
‫לחץ אוויר נמוך בצמיגים על‬
‫בסיס הלחץ המומלץ לצמיג קר‪.‬‬
‫‪200‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫לחץ האוויר בצמיגים עשוי‬
‫להשתנות בהתאם לטמפרטורה‬
‫החיצונית‪ ,‬בכל ירידה של ‪7‬‬
‫מעלות הלחץ יורד ב‪.1psi-‬‬
‫כלומר‪ ,‬כאשר הטמפרטורה‬
‫יורדת‪ ,‬גם לחץ האוויר בצמיגים‬
‫יורד‪ .‬מילוי לחץ אוויר ייעשה‬
‫כאשר הצמיג קר‪ ,‬כלומר לאחר‬
‫שהרכב לא נסע במשך שלוש‬
‫שעות לפחות‪ ,‬או שנסע‬
‫כ‪ 1.6-‬ק"מ לאחר מנוחה של ‪3‬‬
‫שעות‪ .‬הלחץ בצמיג יעלה בעת‬
‫נסיעה‪ ,‬זהו מצב רגיל ואין צורך‬
‫בהתאמת הלחץ המוגבר ללחץ‬
‫רגיל‪.‬‬
‫המערכת תזהיר את הנהג מפני‬
‫לחץ אוויר נמוך שנגרם מכל‬
‫סיבה‪ ,‬גם עקב השפעת מזג‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫האוויר ושחרור טבעי של אוויר‬
‫דרך הצמיג‪.‬‬
‫המערכת תמשיך להתריע את‬
‫הנהג על לחץ אוויר נמוך כל עוד‬
‫התנאים הללו מתקיימים ולא‬
‫תפסיק עד אשר לחץ האוויר‬
‫בצמיגים יתוקן לערך הנכון‪.‬‬
‫כאשר נורית החיווי והודעת‬
‫‪"TIRE LOW‬‬
‫ההתראה‬
‫"‪ PRESSURE‬מופיעות יש‬
‫להעלות את לחץ האוויר ללחץ‬
‫המומלץ לצמיג קר בכדי‬
‫שההודעה והנורית לא יופיעו‪.‬‬
‫המערכת תעדכן אוטומטית את‬
‫נורית החיווי וההודעה ברגע‬
‫שלחץ האוויר יתוקן‪ .‬בשל כך‬
‫הרכב חייב לנסוע במהירות‬
‫גבוהה מ‪ 25-‬קמ"ש למשך של ‪20‬‬
‫דקות לפחות‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫לדוגמא‪ ,‬אם לחץ האוויר‬
‫המומלץ לרכבך הוא ‪,30 psi‬‬
‫והטמפרטורה החיצונית היא‬
‫‪ 20°C‬והלחץ האמיתי הצמיג הינו‬
‫‪ ,27 psi‬כאשר הטמפרטורה תרד‬
‫ל‪ -7°C-‬הלחץ ירד ל‪ .23 psi-‬לחץ‬
‫אוויר זה נמוך מספיק בכדי‬
‫להדליק את נורית החיווי ואת‬
‫ההודעה ללחץ אוויר נמוך‬
‫בצמיגים‪ .‬נסיעה במצב כזה‬
‫תגרום ללחץ לעלות חזרה‬
‫ל‪ psi 27-‬אך לא תכבה את‬
‫ההתראות‪ .‬במצב כזה ההתראות‬
‫יכבו רק לאחר ניפוח הצמיגים‬
‫ללחץ המומלץ‪.‬‬
‫‪201‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫זהירות!‬
‫‪ ‬מערכת ‪ TPMS‬מתאימה עבור‬
‫צמיגים ואופנים מקוריים‪.‬‬
‫הלחצים והאזהרות נקבעו‬
‫הצמיגים‬
‫גודל‬
‫עבור‬
‫המותקנים על רכבך‪ .‬שימוש‬
‫בציוד חלופי שאינו מאותו‬
‫גודל‪ ,‬סוג ו‪/‬או צורה עלול‬
‫לגרום לפעולות מערכת בלתי‬
‫רצויות ולנזק לחיישנים‪.‬‬
‫אין להשתמש בחומר מתקן‬
‫תקרים נוזלי המוזרם לצמיג‪,‬‬
‫אם רכבך מצויד ב‪ ,TPMS-‬זה‬
‫עלול להזיק לחיישנים‪.‬‬
‫הצמיגים‬
‫בדיקת‬
‫‪ ‬לאחר‬
‫וניפוחם‪ ,‬יש להרכיב חזרה את‬
‫מכסה פיית הניפוח של‬
‫הצמיג כדי למנוע כניסת לחות‬
‫או לכלוך שעלולים להזיק‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ ‬מערכת ה‪ TPMS-‬לא באה‬
‫במקום טיפול שוטף בצמיגים‬
‫והיא גם אינה מתריעה מפני‬
‫כשל של הצמיג או מודיעה על‬
‫מצבו של הצמיג‪.‬‬
‫‪ ‬אין להשתמש במערכת‬
‫ה‪ TPMS-‬כמד לחץ בזמן‬
‫ניפוח הצמיגים‪.‬‬
‫‪ ‬במקרה שלחץ אוויר באחד‬
‫מהצמיגים נמוך משמעותית‬
‫מהמלצות היצרן‪ ,‬הנסיעה‬
‫ברכב מסוכנת‪ .‬היא עלולה‬
‫לגרום להתחממות יתר של‬
‫הצמיג ולהתפוצצותו‪ .‬לחץ‬
‫אוויר נמוך בצמיג גורם‬
‫לעלייה בתצרוכת הדלק‬
‫ולבלאי מוגבר‪ ,‬ועלול להשפיע‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫על ההתנהגות של הרכב‬
‫ומרחק העצירה‪.‬‬
‫‪ ‬מערכת ה‪ TPMS-‬לא נועדה‬
‫להחליף את הבדיקה והאחזקה‬
‫של‬
‫הרגילה‬
‫התקופתית‬
‫הצמיגים‪ .‬באחריות הנהג‬
‫לשמור על לחץ אוויר תקין‬
‫בצמיגים‪ ,‬אפילו אם לחץ‬
‫האוויר בצמיג עדיין לא ירד‬
‫לרמה שתפעיל את האזהרה‬
‫ממערכת ה‪.TPMS-‬‬
‫‪ ‬שינויי טמפרטורה עונתיים‬
‫ישפיעו על לחץ האוויר‪,‬‬
‫ומערכת ה‪ TPMS-‬תעקוב אחר‬
‫לחץ האוויר האמיתי בצמיג‪.‬‬
‫‪202‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫בקרת הלחץ בצמיגים‪-‬מערכת‬
‫בסיסית‬
‫זאת הנורית לחיווי לחץ‬
‫אוויר נמוך בצמיגים‪.‬‬
‫מערכת בקרת הלחץ בצמיגים‬
‫משתמשת בטכנולוגית אלחוט‬
‫ביחד עם חיישנים אלקטרוניים‬
‫המותקנים על חישוקי האופנים‬
‫כדי לעקוב אחר הלחץ בצמיגים‪.‬‬
‫החיישנים מהווים חלק משסתום‬
‫ניפוח הצמיג ומשדרים את הלחץ‬
‫בצמיג אל יחידת קליטה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫יש חשיבות רבה לבדוק באופן‬
‫סדיר את הלחץ בכל הצמיגים‬
‫ולשמור על הלחץ הנכון‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫המערכת כוללת‪:‬‬
‫‪ ‬יחידת קליטה‪.‬‬
‫‪ 4 ‬חיישני מעקב‪.‬‬
‫‪ ‬נורית האזהרה‪.‬‬
‫נורית האזהרה בלוח המחוונים‬
‫תידלק‪ ,‬ההודעה‪"LOW TIRE" :‬‬
‫תוצג במרכז המידע‪ ,‬וישמע צליל‬
‫אם לחץ האוויר באחד או יותר‬
‫מהצמיגים ירד מתחת לרמה‬
‫המומלצת‪ .‬במקרה כזה יש לעצור‬
‫את הרכב בהקדם האפשרי‪ ,‬לבדוק‬
‫את לחץ האוויר בכל הצמיגים‬
‫ולנפח את אלו שזקוקים לניפוח‪.‬‬
‫לאחר הניפוח‪ ,‬המערכת תתאפס‬
‫באופן אוטומטי והנורית תיכבה‪.‬‬
‫ייתכן שיידרשו למערכת עד ‪20‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דקות של נסיעה במהירות הגבוהה‬
‫מ‪ 25-‬קמ"ש כדי להתאפס‪.‬‬
‫בעת גילוי כשל במערכת נורית‬
‫האזהרה תהבהב במשך ‪ 75‬שניות‬
‫וישמע צליל אזהרה‪.‬‬
‫בכל מחזור התנעה התרעה זו‬
‫תחזור על עצמה‪ ,‬כל עוד הכשל‬
‫קיים‪ .‬כאשר הגורם לתקלה תוקן‬
‫הנורית תיכבה‪.‬‬
‫כשל במערכת עלול לקרות עקב‬
‫אחד מהמצבים הבאים‪:‬‬
‫מכשירים‬
‫עקב‬
‫‪ .1‬תקלה‬
‫אלקטרוניים סמוכים או‬
‫נהיגה בקרבת מכשירים‬
‫הפועלים על תדר רדיו זהה‬
‫לשל מערכת ה‪.TPM-‬‬
‫‪203‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫כהים‬
‫חלונות‬
‫‪ .2‬התקנת‬
‫שמשפיעה על אותות גלי‬
‫הרדיו‪.‬‬
‫‪ .3‬שלג או קרח רב מסביב‬
‫לאופנים‪.‬‬
‫‪ .4‬שימוש בשרשראות לצמיגים‬
‫ברכב‪.‬‬
‫באופנים‪/‬צמיגים‬
‫‪ .5‬שימוש‬
‫שאינם מצוידים בחיישני‬
‫מערכת ה‪.TPM-‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם הרכב מצויד באופן חלופי‬
‫קומפקטי‪.‬‬
‫‪ .1‬בצמיג זה לא קיים חיישן‬
‫לחץ אוויר בצמיג זה‪ .‬מערכת‬
‫ה‪ TPMS-‬לא תתריע מפני‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫לחץ אוויר נמוך‪ ,‬במידה ואופן‬
‫זה הותקן ברכב‪.‬‬
‫אם הצמיג בעל הלחץ הנמוך‬
‫החלופי‪,‬‬
‫באופן‬
‫מוחלף‬
‫במחזור ההתנעה הבא הודעת‬
‫לחץ נמוך תמשיך להיות‬
‫מוצגת וצליל אזהרה יושמע‪.‬‬
‫לאחר נסיעה במשך ‪ 20‬דקות‬
‫במהירות העולה על ‪25‬‬
‫קמ"ש תופיע ההודעה‪:‬‬
‫בכל מחזור התנעה נוסף‬
‫ישמע צליל האזהרה ונורית‬
‫החיווי תהבהב למשך ‪75‬‬
‫שניות ולאחר מכן תישאר‬
‫דולקת באופן קבוע‪.‬‬
‫לאחר החזרת הצמיג המתוקן‬
‫בעל המידה הרגילה למקומו‬
‫המערכת תתעדכן אוטומטית‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫וההודעה תמחק‪ ,‬כל עוד‬
‫הלחץ תקין‪ .‬יתכן ויהיה צורך‬
‫להסיע את הרכב במשך ‪20‬‬
‫דקות במהירות העולה על ‪25‬‬
‫קמ"ש כדי להתאפס‪.‬‬
‫מערכת משודרגת )אם מותקנת(‬
‫המערכת המשודרגת משתמשת‬
‫בטכנולוגית אלחוט ביחד עם‬
‫חיישנים אלקטרוניים המותקנים‬
‫על חישוקי האופנים כדי לעקוב‬
‫אחר הלחץ בצמיגים‪ .‬החיישנים‬
‫מהווים חלק משסתום ניפוח‬
‫הצמיג ומשדרים את הלחץ אל‬
‫יחידת קליטה‪.‬‬
‫‪204‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫הערה‪:‬‬
‫חשוב ביותר לבדוק את הלחץ‬
‫בכל ארבעת הצמיגים באופן‬
‫סדיר ולשמור על הלחץ התקין‪.‬‬
‫מערכת ה‪ TPMS -‬כוללת‪:‬‬
‫‪ ‬יחידת קליטה‪.‬‬
‫‪ 4 ‬חיישני מעקב‪.‬‬
‫‪ 3 ‬יחידות הפעלה ) ב‪ 3-‬מתוך ‪4‬‬
‫האופנים(‪.‬‬
‫‪ ‬הודעות שונות של מעקב לחץ‬
‫אוויר בצמיגים‪ ,‬המוצגות במרכז‬
‫המידע וכן תצוגה גרפית של‬
‫הלחצים בצמיגים‪.‬‬
‫‪ ‬נורית אזהרה‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרות לחץ אוויר נמוך של‬
‫מערכת ה‪TPMS-‬‬
‫כאשר הלחץ באחד או יותר‬
‫נמוך‪,‬‬
‫ברכב‬
‫מהצמיגים‬
‫תידלק נורית החיווי וישמע‬
‫צלצול‪ .‬בנוסף‪ ,‬מרכז המידע‬
‫)‪ (EVIC‬יציג תצוגה גרפית של‬
‫אחד‬
‫בכל‬
‫הניפוח‬
‫לחצי‬
‫מהצמיגים‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫במקרה כזה‪ ,‬יש לעצור בהקדם‬
‫האפשרי את הרכב‪ ,‬ולנפח את‬
‫הצמיג שדורש ניפוח בהתאם‬
‫לתצוגה הגרפית ולהביאו ללחץ‬
‫המומלץ‪ .‬המערכת תתעדכן‬
‫באופן אוטומטי‪ .‬התצוגה הגרפית‬
‫של הלחצים תפסיק להבהב עם‬
‫קבלת הלחצים המעודכנים‪.‬‬
‫ייתכן שיידרשו למערכת עד ‪20‬‬
‫דקות של נסיעה במהירות של‬
‫מעל ‪ 25‬קמ"ש כדי לקבל את‬
‫המידע העדכני‪.‬‬
‫הודעת מערכת ‪ -‬בדוק את מצב‬
‫מערכת ה‪TPMS-‬‬
‫בעת גילוי כשל במערכת‪ ,‬נורית‬
‫החיווי תהבהב במשך ‪ 75‬שניות‬
‫ולאחר מכן תישאר דלוקה‪ .‬כשל‬
‫במערכת יגרום גם להשמעת‬
‫‪205‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫צלצול‪ .‬בתצוגת המידע תוצג‬
‫‪"CHECK‬‬
‫ההודעה‪TPM :‬‬
‫"‪ SYSTEM‬במשך שלוש שניות‬
‫ולאחר מכן יופיע הסימן )‪(- -‬‬
‫שמציג את החיישן שממנו לא‬
‫התקבל מידע על לחץ האוויר‬
‫בצמיג‪.‬‬
‫בכל מחזור התנעה הודעה זאת‬
‫תחזור על עצמה‪ ,‬כל עוד הכשל‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫קיים‪ .‬כאשר הגורם לתקלה‬
‫תוקן‪ ,‬ההודעה‪:‬‬
‫"‪ "CHECK TPM SYSTEM‬לא‬
‫תופיע בתצוגה ונורית החיווי‬
‫תפסיק להבהב‪ .‬ערך לחץ האוויר‬
‫בצמיג יוצג‪.‬‬
‫כשל במערכת עלול לקרות עקב‬
‫אחד מהמצבים הבאים‪:‬‬
‫מכשירים‬
‫עקב‬
‫‪ .1‬תקלה‬
‫אלקטרוניים סמוכים או‬
‫נהיגה בקרבת מכשירים‬
‫הפועלים על תדר רדיו זהה‬
‫לשל מערכת ה‪.TPMS-‬‬
‫כהים‬
‫חלונות‬
‫‪ .2‬התקנת‬
‫שמשפיעה על אותות גלי‬
‫הרדיו‪.‬‬
‫‪ .3‬שלג או קרח רב מסביב‬
‫לאופנים‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫‪ .4‬שימוש בשרשראות לצמיגים‬
‫ברכב‪.‬‬
‫‪ .5‬שימוש באופנים ‪ /‬צמיגים‬
‫שאינם מצוידים בחיישני‬
‫מערכת ה‪.TPMS-‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫הרכב אינו מצויד באופן חלופי‬
‫בעל חיישן לחץ אוויר‪.‬‬
‫‪ .1‬מערכת ה‪ TPMS-‬לא תתריע‬
‫מפני לחץ אוויר נמוך‪ ,‬במידה‬
‫ואופן זה הותקן ברכב‪.‬‬
‫‪ .2‬אם הצמיג בעל הלחץ הנמוך‬
‫החלופי‪,‬‬
‫באופן‬
‫מוחלף‬
‫במחזור ההתנעה הבא הודעת‬
‫לחץ נמוך תמשיך להיות‬
‫מוצגת וצליל אזהרה יושמע‪.‬‬
‫‪206‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫ערך לחץ האוויר יהבהב‬
‫בתצוגה הגרפית‪.‬‬
‫‪ .3‬לאחר נסיעה במשך ‪ 20‬דקות‬
‫במהירות העולה על ‪25‬‬
‫קמ"ש‪ .‬נורית האזהרה‬
‫תהבהב למשך ‪ 75‬שניות‬
‫ולאחר מכן תישאר דולקת‪.‬‬
‫בנוסף תופיע ההודעה‪:‬‬
‫"‪"CHECK TPM SYSTEM‬‬
‫ולאחר מכן יופיע הסימן )‪(--‬‬
‫במקום לחץ האוויר באופן‪.‬‬
‫‪ .4‬בכל מחזור התנעה נוסף‬
‫ישמע צליל האזהרה‪ ,‬נורית‬
‫האזהרה תהבהב למשך ‪75‬‬
‫שניות ולאחר מכן תישאר‬
‫דולקת‪ ,‬ההודעה ‪"CHECK‬‬
‫"‪ TPM SYSTEM‬תופיע‬
‫ולאחר מכן יופיע הסימן )‪(--‬‬
‫במקום לחץ האוויר בצמיג‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪ .5‬לאחר החזרת הצמיג המתוקן‬
‫בעל המידה הרגילה למקומו‬
‫המערכת תתעדכן באופן‬
‫אוטומטי וההודעה תמחק‪ ,‬כל‬
‫עוד לחץ האוויר בצמיגים בכל‬
‫אחד מארבעת האופנים לא‬
‫נמוך מהגבול התחתון של‬
‫לחץ האוויר המותר‪ .‬יתכן‬
‫ויהיה צורך להסיע את הרכב‬
‫במשך ‪ 20‬דקות במהירות‬
‫העולה על ‪ 25‬קמ"ש כדי‬
‫שהמערכת תקבל את המידע‬
‫המעודכן‪.‬‬
‫המלצה לסוג דלק‬
‫המנוע תוכנן לעמוד בכל תקנות‬
‫התעבורה ולספק חסכון בדלק‬
‫וביצועים מיטביים בעת השימוש‬
‫בדלק נטול עופרת‪ .‬מומלץ‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫להשתמש בבנזין ‪ 95‬אוקטן נטול‬
‫עופרת‪ .‬ניתן להשתמש גם בבנזין‬
‫‪ 98‬אוקטן אך לא תרגיש שיפור‬
‫כלשהו בביצועי המנוע‪.‬‬
‫נקישות מנוע קלות במהירות‬
‫נמוכה אינן גורמות נזק למנוע‪.‬‬
‫אולם נקישות חזקות במהירויות‬
‫גבוהות עלולות לגרום נזק למנוע‪.‬‬
‫יש לפנות מיד למסוך שירות‪.‬‬
‫בנזין מאיכות ירודה עלול לגרום‬
‫לבעיות כגון התנעה קשה‪,‬‬
‫הדממת המנוע וקרטוע‪ .‬במידה‬
‫וזה קורה נסה להשתמש בסוג‬
‫דלק אחר לפני שתחליט כי‬
‫קיימת תקלה ברכב‪.‬‬
‫‪207‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫מתנול‬
‫בנזין נטול עופרת לעיתים‬
‫מעורבב עם אחוז מסוים של‬
‫מתנול‪ .‬ניתן למצוא דלקים‬
‫המכילים ‪ 3%‬או יותר מתנול כמו‬
‫גם חומרי כוהל אחרים‪.‬‬
‫תקלות שיגרמו לרכב עקב‬
‫השימוש בדלקים המכילים‬
‫מתנול או תרכובת אתנול ‪E-85‬‬
‫אינן מכוסות באחריות היצרן‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫אין להשתמש בדלקים המכילים‬
‫מתנול או אתנול ‪ .E-85‬דלקים‬
‫אלו עלולים לפגוע במערכת‬
‫הדלק ברכב ולגרום לבעיות‬
‫התנעה‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אתנול‬
‫היצרן ממליץ להשתמש בדלק‬
‫המכיל לא יותר מ‪ 10%-‬אתנול‪.‬‬
‫השימוש בדלקים המכילים אחוז‬
‫גבוה יותר יגרום לצריכת דלק‬
‫גבוהה יותר‪.‬‬
‫תקלות שיגרמו לרכב עקב‬
‫השימוש בדלקים המכילים‬
‫מתנול או תרכובת אתנול ‪E-85‬‬
‫אינן מכוסות באחריות היצרן‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫השימוש בדלק עם אחוז אתנול‬
‫גבוה מ‪ 10%-‬עלול לגרום‬
‫בהתנעה‬
‫במנוע‪,‬‬
‫לתקלות‬
‫ולהפחתת הביצועים ושחיקת‬
‫חומרים‪ .‬פגיעות אלו עלולות‬
‫לגרום לנזק תמידי למנוע הרכב‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫בנזין אוויר נקי‬
‫דלקים רבים מעורבבים כיום‬
‫בצורה שתגרום לאוויר נקי‪,‬‬
‫במיוחד במקומות בעלי זיהום‬
‫אוויר גבוה‪ .‬תערובות אלו‬
‫מספקות שריפת דלק נקייה‬
‫יותר‪.‬‬
‫יצרן הרכב תומך בניסיונות אלו‬
‫ליצירת אוויר נקי יותר‪ .‬אתה‬
‫יכול לעזור בכך על ידי השימוש‬
‫בדלקים אלו‪.‬‬
‫המכילים ‪ MMT‬גורמים לאורך‬
‫חיים קצר יותר של המצתים‬
‫החשמליים ומורידים את יעילות‬
‫ברכבים‬
‫הפליטה‬
‫מערכת‬
‫מסוימים‪ .‬יצרן הרכב ממליץ לא‬
‫להשתמש בדלקים המכילים‬
‫‪ .MMT‬תכולת ה‪ MMT-‬אינה‬
‫כתובה על משאבת הדלק ועל כן‬
‫יש לשאול את המתדלק אם‬
‫החומר קיים בבנזין שהוא מוכר‬
‫או לא‪.‬‬
‫‪ MMT‬בבנזין‬
‫‪ MMT‬הוא חומר המכיל מגנזיום‬
‫ותוספים מתכתיים אחרים בכדי‬
‫להעלות את מספר האוקטן‪.‬‬
‫דלקים אלו אינם מהווים יתרון‬
‫על דלקים בעלי אותו מספר‬
‫אוקטן וללא ‪ .MMT‬דלקים‬
‫תוספי דלק‬
‫מלבד השימוש בבנזין בעל מספר‬
‫אוקטן מתאים‪ ,‬ניתן ואף מומלץ‬
‫להשתמש בדלקים המכילים‬
‫תוספים נגד קורוזיה‪ ,‬חומרי‬
‫ניקוי ותוספים מייצבים‪ .‬דלקים‬
‫אלו יגרמו לצריכת דלק טובה‬
‫‪208‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫יותר לפליטות מזהמים נמוכות‬
‫יותר וישמרו את ביצועי הרכב‪.‬‬
‫יש להימנע משימוש ללא אבחנה‬
‫בחומרי ניקוי )תוספים(‪ .‬חומרים‬
‫אלה‪ ,‬המיועדים לניקוי פיח‬
‫אחרים‬
‫חומרים‬
‫מכילים‬
‫העלולים לגרום נזק לאטמים‬
‫במערכת הדלק‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫חד‪-‬תחמוצת הפחמן‪ ,‬גז הנפלט‬
‫מצינור הפליטה‪ ,‬הוא קטלני‪.‬‬
‫עקוב אחר ההוראות הבאות‬
‫על מנת להימנע מהרעלת‬
‫חד‪-‬תחמוצת הפחמן‪:‬‬
‫הימנע משאיפת גזי פליטה‪.‬‬
‫הם מכילים חד‪-‬תחמוצת‬
‫הפחמן‪ ,‬שהוא גז בעל יכולת‬
‫קטלנית חסר צבע או ריח‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫מאחר וגז זה קשה לגילוי‬
‫כשהוא לבדו‪ ,‬עליך לנקוט‬
‫באמצעי הזהירות הבאים‬
‫כדי למנוע ככל האפשר‬
‫חדירת חד‪ -‬תחמוצת הפחמן‬
‫לתוך הרכב‪ .‬אל תשאיר מנוע‬
‫פועל במקום סגור‪ .‬אל תחנה‬
‫את הרכב לזמן ממושך עם‬
‫מנוע פועל אפילו במקום‬
‫פתוח‪ .‬אם יש צורך לשהות‬
‫ברכב חונה לזמן קצר כאשר‬
‫המנוע פועל‪ ,‬יש להביא את‬
‫בורר כניסת האוויר למצב‬
‫"אוויר חיצוני" ואת המניפה‬
‫למהירות גבוהה‪.‬‬
‫‪ ‬יש לבצע בדיקה תקופתית‬
‫של מערכת הפליטה על מנת‬
‫לגלות נזק או דליפות‪ .‬תקן‬
‫‪209‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫באופן מיידי כל דליפה או‬
‫נזק‪.‬‬
‫‪ ‬סגור תמיד את דלת תא‬
‫המטען על מנת למנוע מגזים‬
‫רעילים לחדור אל תוך הרכב‪.‬‬
‫מילוי דלק‬
‫מכסה פתח מילוי דלק ננעל‬
‫מכסה פתח המילוי נמצא בצד‬
‫הנהג של הרכב מאחורי דלת פתח‬
‫המילוי‪ .‬אם המכסה אבד או‬
‫ניזוק וודא שהמכסה החלופי‬
‫מיועד לרכב זה‪.‬‬
‫‪ .1‬דומם את המנוע‪.‬‬
‫‪ .2‬הכנס את המפתח למנעול‬
‫פתח מילוי הדלק וסובב אותו‬
‫רבע סיבוב ימינה‪ ,‬כעת‪ ,‬סובב‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫את מכסה פתח מילוי הדלק‬
‫שמאלה בכדי להסירו‪.‬‬
‫‪ .3‬לאחר הסרת מכסה פתח‬
‫מילוי הדלק‪ ,‬הצמד את‬
‫רצועת האבטחה של המכסה‬
‫לדלת פתח המילוי בכדי‬
‫למנוע נזק לצבע הרכב‪.‬‬
‫דלת פתח מילוי הדלק‬
‫‪ .4‬סובב את המפתח חזרה‬
‫שמאלה בכדי להוציאו‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫‪ .5‬כאשר מהדקים את מכסה‬
‫פתח מילוי הדלק‪ ,‬הדק עד‬
‫אשר ישמעו ‪ 2‬או ‪ 3‬נקישות‬
‫בכדי לוודא שהמכסה מהודק‬
‫היטב‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬אל תוסיף למלא לאחר‬
‫שהמילוי נעצר על ידי‬
‫משאבת הדלק‪ ,‬כדי למנוע‬
‫גלישה ומילוי יתר‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬שימוש במכסה דלק לא‬
‫מתאים עלול לגרום נזק‬
‫למערכת הדלק ומערכת בקרת‬
‫גזי הפליטה‪.‬‬
‫‪ ‬מכסה שאינו אטום היטב‬
‫יכול לגרום לזיהומים לחדור‬
‫למערכת הדלק‪.‬‬
‫מכסה שאינו אוטם היטב‬
‫יכול לגרום להדלקת נורית‬
‫חיווי בקרת מערכות בלוח‬
‫המחוונים‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫כאשר אקדח התדלוק משמיע‬
‫נקישה ומילוי הדלק נפסק‪ ,‬מכל‬
‫הדלק מלא‪.‬‬
‫‪210‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬יתכן ויהיה לחץ במכל הדלק‪.‬‬
‫בעת פתיחת המכסה שחרר‬
‫אותו בזהירות ותן לגזים‬
‫להתפשט לאט ובבטחה‪.‬‬
‫‪ ‬אסור לעשן או להדליק אש‬
‫סמוך לרכב כאשר מכסה‬
‫הדלק פתוח‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬אסור לתדלק את המכל כאשר‬
‫המנוע פועל‪ .‬זה מנוגד לחוקי‬
‫מדינות רבות ועלול להדליק‬
‫את נורית חיווי בקרת‬
‫המערכות בלוח המחוונים‪.‬‬
‫‪ ‬מילוי דלק למכל נייד בתוך‬
‫הרכב עלול לגרום לשריפה‪.‬‬
‫בעת המילוי יש להניח תמיד‬
‫את המכל הנייד על הקרקע‪.‬‬
‫הודעת מכסה פתח מילוי מיכל‬
‫דלק פתוח‬
‫אם מערכת הבקרה מזהה‬
‫שמכסה פתח מילוי מיכל הדלק‬
‫לא מהודק כראוי או מותקן‬
‫בצורה שגויה‪ ,‬תופיע הודעה‬
‫"‪ "gASCAP‬על צג מד המרחק‪.‬‬
‫פתח את המכסה והתקן אותו‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫למקומו כראוי‪ ,‬ולאחר מכן לחץ‬
‫על לחצן האיפוס של מד המרחק‬
‫כדי למחוק את הודעת התקלה‪.‬‬
‫אם התקלה חוזרת על עצמה‬
‫ההודעה תופיע על הצג בזמן‬
‫התנעת הרכב הבאה‪.‬‬
‫גרירת גרור‬
‫בחלק זה תמצא עצות בטיחות‬
‫ומידע על מגבלות הגרירה אשר‬
‫ביכולתך לבצע עם הרכב‪ .‬לפני‬
‫גרירת גרור יש לקרוא בעיון את‬
‫המידע הנוגע בנושא זה על מנת‬
‫ובבטיחות‬
‫ביעילות‬
‫לגרור‬
‫מרביים‪.‬‬
‫בכדי לשמור על אחריות הרכב‪,‬‬
‫עקוב אחר ההוראות וההגבלות‬
‫המומלצות המתייחסות לגרירת‬
‫גרור‪.‬‬
‫‪211‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫ההגדרות המקובלות בגרירה‬
‫ההגדרות הבאות בקשר לגרירת‬
‫גרור יעזרו לך להבין את המידע‬
‫שלאחריהן‪:‬‬
‫אומדן המשקל הכולל של הרכב‬
‫)‪(GVWR‬‬
‫ה‪ GVWR-‬הוא המשקל הכולל‬
‫המותר על הרכב‪ .‬הוא כולל את‬
‫משקל הרכב‪ ,‬הנהג‪ ,‬הנוסעים‪,‬‬
‫המטען ויצול הגרירה‪ .‬המשקל‬
‫הכולל מוגבל ולכן אין לחרוג‬
‫ממנו‪.‬‬
‫המשקל הכולל של הגרור )‪(GTW‬‬
‫ה‪ GTW-‬זהו משקל הגרור‬
‫בתוספת משקל המטען‪ ,‬ואבזור‬
‫)קבוע או זמני(‪ ,‬המוטען בגרור‪,‬‬
‫או עליו‪ .‬הדרך המומלצת‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫למדידת ‪ GTW‬היא הצבת הגרור‬
‫המועמס על מאזני רכב‪.‬‬
‫המאזניים חייבים להתאים‬
‫למשקל זה‪.‬‬
‫אומדן המשקל המשולב הכולל‬
‫)‪(GCWR‬‬
‫ה‪ GCWR-‬זהו משקל הכולל‬
‫המותר של הרכב ושל הגרור‬
‫כאשר הם נשקלים במשולב‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫שים לב שאומדן ‪ GCWR‬כולל ‪68‬‬
‫ק"ג עבור משקל הנהג‪.‬‬
‫אומדן המשקל הכולל על הסרן‬
‫)‪(GAWR‬‬
‫ה‪ GAWR-‬זהו העומס המרבי על‬
‫הסרן הקדמי והאחורי‪ .‬חלק את‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫העומס בין הסרנים בצורה שווה‪.‬‬
‫וודא שאינך חורג מה‪ GAWR-‬על‬
‫הסרן הקדמי או האחורי‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫חשוב לא לחרוג מה‪ GAWR-‬על‬
‫הסרן הקדמי או האחורי‪ .‬חריגה‬
‫זו עלולה לייצור תנאי נהיגה‬
‫מסוכנים‪ .‬אתה עלול לאבד‬
‫שליטה על הרכב ולגרום‬
‫לתאונה‪.‬‬
‫משקל הגרור על נקודת חיבור‬
‫)‪(TW‬‬
‫זהו כוח המופעל כלפי מטה‬
‫שהגרור מפעיל על יצול הגרירה‪.‬‬
‫אסור שהכוח הזה יהיה קטן מ‪-‬‬
‫‪ 5%‬או גדול מ‪ 10%-‬ממטען של‬
‫הגרור‪ .‬אסור שכוח זה יהיה גדול‬
‫‪212‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫מכוח המותר על נועל יצול‬
‫הגרירה‪ ,‬או מהכוח המותר על‬
‫שלדת הגרור‪ .‬אסור שכוח זה‬
‫יהיה קטן מ‪ 4%-‬מעומס הגרור‪,‬‬
‫ולא פחות מ‪ 25-‬ק"ג‪ .‬עליך‬
‫להתייחס ל‪ TW-‬כעל חלק ממטען‬
‫הרכב וחלק מה‪.GAWR-‬‬
‫אזהרה!‬
‫כיוון לא נכון של מערכת הנעילה‬
‫על יצול הגרירה עלול להקטין‬
‫את היציבות וביצועי העצירה של‬
‫הרכב ועלול לגרום לתאונה‪.‬‬
‫התייעץ עם יצרן מערכת הנעילה‬
‫או של הגרור במקרה הצורך‪.‬‬
‫שטח החזית‬
‫זהו הגובה המרבי המוכפל ברוחב‬
‫המרבי של חזית הגרור‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫חיבור כבל בטיחות‬
‫תקנות הבלימה האירופיות עבור‬
‫נגררים עם בלמים במשקל עד‬
‫‪ 3500‬ק"ג‪ ,‬דורשות שהנגרר‬
‫יחובר עם מחבר משני או כבל‬
‫בטיחות‪.‬‬
‫המיקום המומלץ לחיבור כבל‬
‫הבטיחות של הנגרר הוא בחריץ‬
‫הנמצא בדופן הצדדית של מתקן‬
‫הרתימה‪.‬‬
‫עם נקודת הצמדה‬
‫‪ ‬במקרה של מוט גרירה נתיק‬
‫העבר את הכבל דרך נקודת‬
‫החיבור וחבר אותו חזרה על‬
‫עצמו‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫הנגרר מאשר אותה במפורש‬
‫אפשרות‬
‫וקיימת‬
‫היות‬
‫שהתפס אינו חזק מספיק‬
‫לשימוש בדרך זאת‪.‬‬
‫שיטת תפס של כדור נתיק‬
‫‪ ‬במקרה של מוט גרירה עם‬
‫כדור קבוע יש לחבר את‬
‫התפס ישירות על הנקודה‬
‫המיועדת לכך‪ .‬יש לפעול על פי‬
‫אפשרות זאת רק אם יצרן‬
‫‪213‬‬
‫שיטת תפס של כדור קבוע‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫בלי נקודות חיבור‬
‫‪ ‬במקרה של שימוש במוט‬
‫גרירה עם כדור מתפרק יש‬
‫לפעול על פי הוראות היצרן‪.‬‬
‫שיטת לולאה של צוואר כדורי‬
‫מתפרק‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫הגרירה‪ .‬אם אתה מעביר את‬
‫הכבל בצורה זאת‪ ,‬השתמש‬
‫רק בלולאה אחת‪.‬‬
‫שיטת לולאה של צוואר כדורי‬
‫קבוע‬
‫‪ ‬במקרה של מוט גרירה עם‬
‫כדור קבוע העבר את הכבל‬
‫בלולאה סביב צוואר כדור‬
‫‪214‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫משקלי הגרירה של הגרור )אומדן המשקל המרבי של הגרור(‬
‫להלן טבלה המציגה את אומדן המשקל המרבי של הגרור המותר לגרירה עבור רכבך‪:‬‬
‫המשקל המרבי של הנגרר‬
‫מנוע‪ /‬תיבת הילוכים‬
‫‪ GTW‬מרבי עם‬
‫‪ GTW‬מרבי ללא‬
‫על נק' חיבור )ראה הערה ‪(1‬‬
‫בלמים‬
‫בלמים‬
‫‪ 60‬ק"ג‬
‫‪ 1200‬ק"ג‬
‫‪ 450‬ק"ג‬
‫‪ 2.0L‬בנזין אוטו'‬
‫מהירות הגרירה המרבית היא ‪ 100‬קמ"ש אלא אם כן מצוין פחות בחוקים המקומיים‬
‫הערה ‪:1‬‬
‫משקל יצול הגרור חייב להיות‬
‫מחושב כחלק מהמשקל המשולב‬
‫של הנוסעים והמטען‪ .‬אסור‬
‫שהוא יעלה על המשקלים‬
‫המרביים‪.‬‬
‫משקל הגרור ויצול הגרירה‬
‫מטען המאוזן על האופנים‪ ,‬או‬
‫מטען כבד יותר בחלק האחורי‪,‬‬
‫עלול לגרום לסטיות מסוכנות של‬
‫הגרור‪ ,‬מצד לצד‪ ,‬וכתוצאה מכך‬
‫לאובדן שליטה ברכב ובגרור‪ .‬אי‬
‫הקפדה על הטענת המטען הכבד‬
‫יותר בקדמת הגרור היא סיבה‬
‫לתאונות רבות שמתרחשות עם‬
‫גרור‪.‬‬
‫אסור באיסור מוחלט לחרוג‬
‫מהמשקל המרבי של יצול‬
‫הגרירה‪ ,‬הטבוע על התקן‬
‫הגרירה‪.‬‬
‫‪215‬‬
‫בעת חישוב המשקל על הסרן‬
‫האחורי של הרכב התחשב‬
‫בגורמים הבאים‪:‬‬
‫‪ ‬משקל יצול הגרירה של‬
‫הגרור‬
‫‪ ‬משקל נוסף של מטען או ציוד‬
‫המונח ברכב או עליו‬
‫‪ ‬משקל הנהג וכל נוסעים‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫הערה‪:‬‬
‫זכור שכל מטען שמניחים בגרור‪,‬‬
‫או עליו מוסיף למטען הרכב‪ .‬כמו‬
‫כן תוספות אבזור המותקנות‬
‫חייבות להיכלל בחישוב המטען‬
‫הכולל של הרכב‪.‬‬
‫תנאי גרירה‬
‫הבאים‬
‫המנחים‬
‫הקווים‬
‫מומלצים להרצה נאותה של‬
‫הרכב החדש‪:‬‬
‫זהירות!‬
‫‪ ‬המנע מגרירת גרור ב‪805-‬‬
‫ק"מ הראשונים של הפעלת‬
‫הרכב‪ .‬זה עלול לגרום נזק‬
‫למנוע‪ ,‬לסרן או לחלקים‬
‫אחרים ברכב‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫זהירות!‬
‫‪ ‬במהלך ‪ 805‬הק"מ הראשונים‬
‫של גרירת הגרור הגבל את‬
‫מהירותך ל‪ 80-‬קמ"ש‪ .‬כמו‬
‫כן‪ ,‬אל תאיץ במהירות‪ .‬כך‬
‫החלקים המכאניים ברכב‬
‫יותאמו לעומסים הכבדים‬
‫יותר‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫גרירה שגויה עלולה לגרום‬
‫לתאונה‪ .‬הקפד על קווים מנחים‬
‫אלו כדי לאפשר גרירה בטוחה‪,‬‬
‫ככל הניתן‪ ,‬של הגרור‪:‬‬
‫‪ ‬וודא שהמטען בגרור מהודק‬
‫למקומו למנוע תזוזה בזמן‬
‫הנסיעה‪ .‬בגרירת מטען שלא‬
‫הודק כראוי‪ ,‬עלולות להיווצר‬
‫‪216‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫דינמיות‪,‬‬
‫מטען‬
‫תזוזות‬
‫שהנהג יתקשה להשתלט‬
‫עליהן‪ .‬אתה עלול לאבד‬
‫שליטה ולגרום לתאונה‪.‬‬
‫כל מערכות הנעילה של הגרור‬
‫חייבות להיות מותקנות על‬
‫רכבך בצורה מקצועית‪.‬‬
‫‪ ‬בעת גרירת מטען או גרור‪,‬‬
‫הימנע מהעמסת יתר של‬
‫הרכב או של הגרור‪ .‬העמסת‬
‫יתר עלולה לגרום לאובדן‬
‫שליטה‪ ,‬לביצועים לקויים או‬
‫לנזק לבלמים‪ ,‬לסרן‪ ,‬למנוע‪,‬‬
‫לתיבת ההילוכים‪ ,‬להיגוי‪,‬‬
‫למתלים‪ ,‬למבנה השלדה או‬
‫לצמיגים‪.‬‬
‫‪ ‬השתמש תמיד בשרשראות‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫בטיחות בין הרכב לגרור‪.‬‬
‫חבר אותן תמיד למסגרת‪ ,‬או‬
‫למחזיקי הוו בהתקן הגרירה‬
‫של הרכב‪ .‬הצלב את‬
‫השרשראות מתחת ליצול‬
‫של הגרור‪ ,‬והשאר עודף‬
‫שיאפשר פניות בסיבובים‪.‬‬
‫‪ ‬אין להחנות רכב עם גרור על‬
‫שיפוע‪ .‬הפעל בעת החניה‬
‫את בלם החניה ברכב הגורר‪.‬‬
‫שלב את הילוך הרכב הגורר‬
‫למצב ‪) P‬חניה(‪ .‬חסום‪,‬‬
‫תמיד את גלגלי הגרור‪.‬‬
‫‪ ‬אין לחרוג מאומדן המשקל‬
‫המשולב הכולל )‪.(GCWR‬‬
‫‪ ‬המשקל המשולב חייב‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫להתחלק במידה שווה בין‬
‫הרכב הגורר לבין הגרור‬
‫באופן כזה שלא תהיה‬
‫חריגה מארבעת האומדנים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬אומדן המשקל הכולל של‬
‫הרכב )‪.(GVWR‬‬
‫‪ .2‬המשקל המרבי של הגרור‬
‫)‪.(GTW‬‬
‫‪ .3‬אומדן המשקל הכולל על‬
‫הסרן )‪.(GAWR‬‬
‫‪ .4‬אומדן משקל יצול הגרירה‬
‫שמשתמשים בו בהתקן‬
‫הגרירה של הגרור‪.‬‬
‫‪217‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫תנאי גרירה ‪ -‬צמיגים‬
‫ כאשר גלגל חלופי קומפקטי‬‫מורכב‪ ,‬אין לגרור גרור‪.‬‬
‫ ניפוח נכון של הצמיגים חיוני‬‫לבטיחות‪ ,‬ולתפעול הנדרש‬
‫של הרכב‪.‬‬
‫ בדוק את לחץ האוויר בצמיגי‬‫הגרור לפני שימוש‪.‬‬
‫ לפני גרירת גרור‪ ,‬וודא שאין‬‫בלאי‪ ,‬או נזק גלוי לעין‬
‫בצמיגים‪.‬‬
‫ ההחלפה לצמיגים עם יכולת‬‫מעמס גדולה יותר‪ ,‬לא תגדיל‬
‫ה ‪GVWR-‬‬
‫גבולות‬
‫את‬
‫וה‪.GAWR-‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫תנאי גרירה ‪ -‬בלמי הגרור‬
‫ אסור לחבר את מערכת‬‫הבלמים ההידרולית‪ ,‬או את‬
‫מערכת הואקום של הרכב‪,‬‬
‫אל זאת של הגרור‪ .‬זה עלול‬
‫לגרום לבלימה לקויה‪ ,‬ואף‬
‫תאונה‪.‬‬
‫ כאשר גוררים גרור עם‬‫בלמים המופעלים באופן‬
‫אלקטרוני‪ ,‬דרושה לכך בקרה‬
‫אלקטרונית‪ .‬בקרה זאת אינה‬
‫נדרשת כאשר גוררים גרור‬
‫המצויד במערכת בלמים‬
‫הידראולית‪.‬‬
‫מומלצים‬
‫הגרור‬
‫ בלמי‬‫לגרורים של מעל ל‪ 450-‬ק"ג‬
‫ונדרשים בגרורים של מעל‬
‫ל‪ 750-‬ק"ג‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫זהירות!‬
‫כאשר משקל הגרור המוטען‬
‫עולה על ‪ 450‬ק"ג‪ ,‬עליו להיות‬
‫מצויד בבלמים משלו ובכושר‬
‫המתאים‪ .‬אי הקפדה עלולה‬
‫לגרום לבלאי מואץ של רפידות‬
‫הבלמים‪ ,‬למאמץ מוגדל על‬
‫דוושת הבלם‪ ,‬ולמרחק עצירה‬
‫גדול יותר‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬אין לחבר את בלמי הגרור‬
‫למערך הבלמים ההידראולי‬
‫של הרכב‪ .‬זה עלול להכביד על‬
‫מערכת הבלמים ולגרום לכשל‬
‫מערכת הבלימה‪ .‬הבלמים‬
‫עלולים לא לפעול כשתצטרך‬
‫אותם ולגרום לתאונה‪.‬‬
‫‪218‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬גרירת גרור מאריכה את‬
‫מרחק העצירה‪ .‬בעת גרירה‪,‬‬
‫השאר מרחק גדול יותר בין‬
‫הרכב לבין זה שלפניך‪ .‬אי‬
‫הקפדה על כך יכולה לגרום‬
‫לתאונה‪.‬‬
‫תנאי גרירה ‪ -‬תאורה וחיווט‬
‫פנסי עצירה ואיתות לפניה על‬
‫הגרור נדרשים בכל גרירת גרור‬
‫למען בטיחות הנסיעה‪.‬‬
‫ערכת החיווט של הגרור כוללת‬
‫רתמת חיווט עם מחברים של ‪7‬‬
‫פינים ו‪/-‬או ‪ 13‬פינים‪ .‬השתמש‬
‫בה ובמחבר לגרור‪ ,‬שאושרו על‬
‫ידי היצרן‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫הערה‪:‬‬
‫אסור לחתוך או לחבר חיווט‬
‫ברתמת החיווט של הרכב‪.‬‬
‫יש להתאים את הרתמה של‬
‫הרכב למחבר של הנגרר מבחינת‬
‫חיבורים חשמליים‪.‬‬
‫מחבר בעל ‪ 7‬פינים‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫מספר‬
‫הפין‬
‫תפקיד‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫מחבר בעל ‪ 13‬פינים‬
‫צבע‬
‫החוט‬
‫צהוב‬
‫כחול‬
‫לבן‬
‫ירוק‬
‫חום‬
‫איתות שמאלה‬
‫‪1‬‬
‫אור ערפל אחורי‬
‫‪2‬‬
‫משותף‪/‬הארקה‬
‫‪3‬‬
‫איתות ימינה‬
‫‪4‬‬
‫אור מיקום אחורי‬
‫‪5‬‬
‫ימני‪ ,‬אורות סימון‪,‬‬
‫אורות לוחית זיהוי‬
‫*‬
‫אדום‬
‫אורות עצירה‬
‫‪6‬‬
‫אור מיקום אחורי שחור‬
‫‪7‬‬
‫אורות‬
‫שמאלי‪,‬‬
‫אורות‬
‫סימון‪,‬‬
‫לוחית זיהוי *‬
‫* ‪ -‬אורות תאורת לוחית זיהוי חייבים‬
‫להיות מחוברים כך שאור אחר של‬
‫המתקן לא יהיה מחובר בצורה‬
‫משותפת לאחד מהפינים ‪ 5‬או ‪7‬‬
‫‪219‬‬
‫מספר‬
‫הפין‬
‫תפקיד‬
‫צבע‬
‫החוט‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫*‪3‬‬
‫איתות שמאלה‬
‫אור ערפל אחורי‬
‫משותף‪/‬הארקה‬
‫קו חוזר עבור‬
‫פינים ‪1,2,4‬‬
‫לפין ‪8‬‬
‫צהוב‬
‫כחול‬
‫לבן‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫מספר תפקיד‬
‫הפין‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫צבע‬
‫החוט‬
‫ירוק‬
‫איתות ימינה‬
‫אור מיקום אחורי חום‬
‫ימני‪ ,‬אור סימון‪ ,‬אור‬
‫לוחית זיהוי**‬
‫אדום‬
‫אורות עצירה‬
‫אור מיקום אחורי שחור‬
‫שמאלי‪ ,‬אור סימון‪,‬‬
‫אור לוחית זיהוי**‬
‫אדום‬
‫אור נסיעה לאחור‬
‫‪/‬שחור‬
‫קבועה חום‪/‬‬
‫אספקה‬
‫לבן‬
‫)‪(12V+‬‬
‫אספקה מבוקרת ע"י אדום‬
‫מתג ההתנעה )‪(12V+‬‬
‫מספר תפקיד‬
‫הפין‬
‫*‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫צבע‬
‫החוט‬
‫לבן‬
‫קו חוזר לפין ‪10‬‬
‫שמור לשימוש אדום‬
‫‪/‬כחול‬
‫עתידי‬
‫לבן‬
‫קו חוזר לפין ‪9‬‬
‫*‪13‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫היעוד של פין ‪ 12‬הוחלף מ"קידוד‬
‫עבור נגרר זוגי" ל"שמור לשימוש‬
‫עתידי"‬
‫* ‪ -‬שלושת מעגלי הקו החוזר לא‬
‫יהיו מחוברים בצורה חשמלית בתוך‬
‫הנגרר‪.‬‬
‫** ‪ -‬אורות תאורת לוחית זיהוי‬
‫חייבים להיות מחוברים כך שאור‬
‫אחר של המתקן לא יהיה מחובר‬
‫בצורה משותפת לאחד מהפינים ‪5‬‬
‫ו ‪.7 -‬‬
‫‪220‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫עצות לגרירה‬
‫לפני יציאה לדרך עם הגרור‬
‫התאמן בפניות‪ ,‬עצירות ונסיעה‬
‫לאחור במקום בו אין תנועה‪.‬‬
‫עצות לגרירה –מערכת בקרת שיוט‬
‫ אין להשתמש בבקרת השיוט‬‫בשטח הררי או עם מטען‬
‫כבד‪.‬‬
‫ כשמורגשת ירידה במהירות‬‫הגדולה מ‪ 16-‬קמ"ש כאשר‬
‫בקרת השיוט בשימוש‪ ,‬נתק‬
‫אותה עד שתחזור למהירות‬
‫השיוט‪.‬‬
‫ בשטח מישורי ועם מטען קל‬‫השתמש בבקרת השיוט כדי‬
‫להגיע לחיסכון המרבי בדלק‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫עצות גרירה – מערכת קירור‬
‫כדי להקטין את האפשרות‬
‫לחימום יתר של המנוע ותיבת‬
‫בצעדים‬
‫נקוט‬
‫ההילוכים‪,‬‬
‫הבאים‪:‬‬
‫ נהיגה עירונית‬‫בעצירות לזמן קצר‪ ,‬העבר‬
‫את בורר תיבת ההילוכים‬
‫למצב ‪) N‬סרק( והגדל את‬
‫מהירות הסרק של המנוע‪.‬‬
‫ נסיעה בכביש מהיר‬‫הקטן המהירות‪.‬‬
‫ מיזוג אוויר‬‫השבת אותו זמנית‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫נקודות חיבור הנועל‬
‫רכבך ידרוש ציוד נוסף לגרירת‬
‫גרור בטוחה ויעילה‪ .‬הנועל של‬
‫הגרור חייב להיות מותקן ברכבך‬
‫בנקודות החיבור הייעודיות על‬
‫שלדת הרכב‪ .‬פנה לאיור הבא‬
‫לזיהוי נקודות חיבור מדויקות‪.‬‬
‫ציוד אחר כגון בקרת סטית‬
‫הגרור‪ ,‬ציוד בלימה‪ ,‬ציוד יישור‬
‫הגרור ומראות בעלות פרופיל‬
‫נמוך עלולים להידרש‪.‬‬
‫‪221‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫מרכז התפוח‬
‫חורי הרכבה‬
‫הציר המרכזי‬
‫של הרכב‬
‫הציר המרכזי‬
‫של האופנים‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫‪F‬‬
‫מידות ונקודות החיבור‬
‫‪ 638.9‬מ"מ‬
‫‪ 746.1‬מ"מ‬
‫‪ 831.1‬מ"מ‬
‫‪ 1161.5‬מ"מ‬
‫‪ 535.3‬מ"מ‬
‫‪ 520.3‬מ"מ‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫גרירת הרכב‬
‫גרירת הרכב על ידי רכב אחר‬
‫סוג‬
‫הגרירה‬
‫גרירה‬
‫שטוחה‬
‫גרירה‬
‫על גבי‬
‫עגלת‬
‫גרירה‬
‫על נגרר‬
‫מלא‬
‫אופנים‬
‫באוויר‬
‫אף אחד‬
‫המלצת‬
‫גרירה‬
‫אסור‬
‫קדמיים‬
‫אחוריים‬
‫מותר‬
‫אסור‬
‫כולם‬
‫מותר‬
‫אזהרה!‬
‫אסור לגרור רכב בעל תיבת‬
‫הילוכים אוטומטית כאשר‬
‫ארבעת האופנים נמצאים על‬
‫הכביש‪ .‬רכב זה נדרש לגרור על‬
‫עגלת גרירה מלאה‪.‬‬
‫‪222‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תפעול הרכב‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫פרק ‪6‬‬
‫במצבי חירום‬
‫איתות חירום ‪224 ......................................................................................................‬‬
‫חימום יתר של המנוע ‪224 ...........................................................................................‬‬
‫חימום יתר של תיבת הילוכים אוטומטית ‪225 ..................................................................‬‬
‫הגבהת הרכב והחלפת אופן ‪225 ....................................................................................‬‬
‫הרכבת אופן חלופי ‪231 ...............................................................................................‬‬
‫התנעת חירום באמצעות כבלים ‪232 ...............................................................................‬‬
‫שחרור רכב תקוע ‪235 .................................................................................................‬‬
‫ווים לגרירת חירום ‪237 ...............................................................................................‬‬
‫שחרור ידית בורר ההילוכים ‪238 ...................................................................................‬‬
‫גרירה של רכב מושבת‪239 ...........................................................................................‬‬
‫‪223‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫איתות חירום‬
‫מתג איתות החירום‬
‫ממוקם מתחת לכפתורי‬
‫בקרת האקלים‪ .‬בלחיצה עליו‬
‫שתי נוריות החיווי של איתות‬
‫הפנייה בלוח המחוונים וכל פנסי‬
‫האיתות הקדמיים והאחוריים‬
‫יתחילו להבהב בכדי להזהיר את‬
‫התנועה בכביש במקרה חירום‪.‬‬
‫לחץ על המתג בשנית כדי‬
‫להפסיק את ההבהוב‪.‬‬
‫אל תשתמש באיתות חירום‬
‫כאשר הרכב נמצא בתנועה‪.‬‬
‫השתמש בו רק כאשר רכבך‬
‫מושבת והוא מהווה סיכון‬
‫בטיחותי לכלי הרכב בסביבה‪.‬‬
‫אם יש צורך לעזוב את הרכב כדי‬
‫לקרוא לעזרה‪ ,‬האיתות ימשיך‬
‫לפעול גם אם המפתח הוסר‬
‫ממתג ההתנעה והרכב נעול‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫שימוש ממושך באיתות חירום‬
‫עלול להחליש את מצבר הרכב‪.‬‬
‫חימום יתר של המנוע‬
‫בכל אחד מהמצבים הבאים‪,‬‬
‫את‬
‫להקטין‬
‫באפשרותך‬
‫האפשרות להתחממות יתר של‬
‫המנוע על ידי נקיטת הפעולה‬
‫המתאימה‪.‬‬
‫‪ ‬בכביש מהיר ‪ -‬האט‪.‬‬
‫‪ ‬בתנועה עירונית ‪ -‬כאשר‬
‫הרכב עומד‪ ,‬שלב את בורר‬
‫ההילוכים להילוך סרק‪ ,‬אך‬
‫אל תגדיל את מהירות הסרק‬
‫של המנוע‪.‬‬
‫‪224‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫הערה‪:‬‬
‫פעולות‬
‫מספר‬
‫להלן‬
‫שבאפשרותך לנקוט כדי להאט‬
‫את התחממות היתר של המנוע‪.‬‬
‫‪ ‬כבה את המזגן אם הוא‬
‫פועל‪ .‬המזגן מוסיף חום‬
‫למערכת הקירור‪.‬‬
‫‪ ‬באפשרותך גם לכוון את‬
‫בקרת הטמפרטורה לחום‬
‫מרבי‪ ,‬את כיוון האוויר‬
‫מהירות‬
‫ואת‬
‫לרצפה‪,‬‬
‫המאוורר לגבוהה‪ .‬זה יכול‬
‫לעזור למצנן להרחיק חום‬
‫של‬
‫הקירור‬
‫ממערכת‬
‫המנוע‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫זהירות!‬
‫נסיעה עם מערכת קירור חמה‬
‫עלולה לגרום נזק לרכב‪ .‬כאשר‬
‫הקריאה במד החום היא "‪"H‬‬
‫)חם(‪ ,‬עצור את הרכב‪ .‬אפשר‬
‫למנוע לפעול בסיבובי סרק‬
‫והשבת את המזגן עד שהמחוג‬
‫ייסוג לתחום הרגיל‪ .‬אם גם‬
‫אחרי שפעלת כנדרש יישאר‬
‫המחוג על "‪) "H‬חם(‪ ,‬דומם את‬
‫המנוע מיד וקרא לשירות‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫אתה ואחרים עלולים להיכוות‬
‫קשות על ידי נוזל קירור רותח או‬
‫קיטור הנפלט מהמצנן‪ .‬אם אתה‬
‫שומע או רואה קיטור נפלט‬
‫מתחת למכסה המנוע אל תפתח‬
‫את מכסה המנוע עד אשר המצנן‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫אזהרה!‬
‫יתקרר‪ .‬לעולם אל תנסה לפתוח‬
‫את מכסה הלחץ של מערכת‬
‫הקירור כאשר המצנן או מכל‬
‫נוזל הקירור חמים‪.‬‬
‫חימום יתר של‬
‫הילוכים אוטומטית‬
‫תיבת‬
‫בזמן נסיעה ממושכת‬
‫במהירות גבוהה או‬
‫גרירת גרור בדרך הררית‬
‫למרחקים ארוכים בימים‬
‫חמים‪ ,‬נוזל תיבת ההילוכים‬
‫האוטומטית עלול להתחמם‪ .‬אם‬
‫זה קורה תידלק נורית אזהרה‬
‫של חימום יתר של תיבת‬
‫ההילוכים האוטומטית‪ ,‬והרכב‬
‫יאט מעט עד שתיבת תיבת‬
‫ההילוכים תתקרר מספיק כדי‬
‫‪225‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫לחזור למהירות הרצויה‪ .‬אם‬
‫הרכב ממשיך לנוע במהירות‬
‫גבוהה התחממות הנוזל תחזור‬
‫על עצמה בצורה מחזורית‪.‬‬
‫הגבהת הרכב והחלפת אופן‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬אין להחליף אופן בצד הרכב‬
‫הקרוב לתנועה‪ .‬החנה את‬
‫הרכב רחוק ככל האפשר‬
‫להימנע‬
‫בכדי‬
‫מהדרך‬
‫מפגיעה בעת הפעלת המגבה‬
‫או החלפת האופן‪.‬‬
‫‪ ‬שכיבה מתחת לרכב המוגבה‬
‫על מגבה היא מסוכנת‪ .‬הרכב‬
‫עלול להחליק וליפול עליך‪.‬‬
‫לעולם אל תאפשר לאף חלק‬
‫בגופך להימצא מתחת לרכב‬
‫הנתמך ע"י מגבה‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬אסור להתניע את המנוע‪,‬‬
‫ואסור להשאיר אותו בפעולה‬
‫כאשר הרכב נתמך ע"י מגבה‪.‬‬
‫להיכנס מתחת‬
‫אם נדרש‬
‫לרכב מונע‪ ,‬היכנס למוסך‬
‫השירות שם ניתן לעשות זאת‬
‫בבטחה‪.‬‬
‫‪ ‬המגבה נועד להחלפת אופנים‬
‫בלבד‪ .‬אסור להשתמש במגבה‬
‫למטרות שירות‪ .‬הגבה את‬
‫הרכב על משטח מוצק וישר‬
‫בלבד‪ .‬הימנע ממשטח חלק‪ ,‬או‬
‫מכוסה קרח‪.‬‬
‫מיקום המגבה‬
‫המגבה וידית המגבה מאוחסנים‬
‫מתחת לרצפה האחורית בתא‬
‫המטען‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫אחסון האופן החלופי והמגבה‬
‫מיקום אופן חליפי‬
‫האופן החליפי מאוחסן מתחת‬
‫לרצפה האחורית בתא המטען‪.‬‬
‫הוצאת אופן חליפי‬
‫הרם את כיסוי רצפת תא המטען‬
‫והסר את מחזיק האופן‪.‬‬
‫הכנות לשימוש במגבה‬
‫‪ .1‬החנה את הרכב על משטח‬
‫קשה וישר‪ ,‬המנע מחניה על‬
‫משטחים חלקים או קרח‪.‬‬
‫‪226‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫אזהרה!‬
‫אל תתפתה להחליף אופן הקרוב‬
‫לכביש עם תנועה סואנת‪.‬‬
‫במקרה שיש צורך בהחלפת‬
‫אופן‪ ,‬רד לשולי הכביש במרחק‬
‫רב ככל האפשר מהתנועה‬
‫והימנע מפגיעה אפשרית‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫הפעל את איתות החירום‪.‬‬
‫הפעל את בלם החניה‪.‬‬
‫מקם את בורר תיבת ההילוכים‬
‫במצב ‪) P‬חניה(‪.‬‬
‫דומם את המנוע‪.‬‬
‫חסום את האופן הנמצא‬
‫באלכסון לאופן המוחלף משני‬
‫הצדדים‪ ,‬צד של חזית הרכב‬
‫ומאחור‪ .‬לדוגמא עבור החלפת‬
‫אופן ימני קדמי יש לחסום את‬
‫האופן השמאלי אחורי‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪‬‬
‫חסימה‬
‫הערה‪:‬‬
‫הוצא את הנוסעים מהרכב לפני‬
‫הגבהתו באמצעות המגבה‪.‬‬
‫הוראות הגבהה‬
‫אזהרה!‬
‫מלא אחר ההוראות הבאות על‬
‫מנת להימנע מפגיעה אישית או‬
‫נזק לרכב בזמן החלפת אופן‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫לפני הגבהת הרכב‪ ,‬החנה‬
‫תמיד את הרכב על משטח‬
‫קשה וישר‪ ,‬מרוחק ככל‬
‫האפשר משולי הכביש‪.‬‬
‫הפעל את איתות החירום‪.‬‬
‫חסום את האופן הנמצא‬
‫באלכסון לאופן המוחלף‪.‬‬
‫הפעל את בלם החניה והעבר‬
‫את בורר תיבת ההילוכים‬
‫למצב ‪) P‬חניה(‪.‬‬
‫אל תתניע את המנוע או‬
‫תשאיר אותו פועל כאשר‬
‫הרכב מוגבה‪.‬‬
‫הוצא את כל הנוסעים‬
‫מהרכב לפני הגבהתו‪.‬‬
‫אל תשכב מתחת לרכב כאשר‬
‫הוא מוגבה‪.‬‬
‫השתמש במגבה אך ורק‬
‫‪227‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫לפי ההוראות‪ ,‬במקומות‬
‫המותרים ולצורך החלפת‬
‫אופן בלבד‪.‬‬
‫‪ ‬אם אתה מחליף את האופן‬
‫היזהר‬
‫לכביש‪,‬‬
‫הקרוב‬
‫במיוחד מפגיעה של רכבים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫‪ ‬יש לאחסן את האופן הנוסף‬
‫כך שפיית מילוי האוויר פונה‬
‫כלפי מטה‪.‬‬
‫תווית אזהרות למגבה‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה!‬
‫אל תתפתה להגביה את הרכב כך‬
‫שהמגבה ממוקם במקום שונה‬
‫מהמקומות המותרים לרכב זה‪.‬‬
‫מיקום הגבהת הרכב‬
‫‪ .1‬הסר את המגבה וידית המגבה‬
‫מהאופן החלופי וסובב את‬
‫בורג המגבה שמאלה בכדי‬
‫ממפתח‬
‫אותו‬
‫לשחרר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫האומים‪ .‬הוצא את המגבה‬
‫ואת ידית פתיחת האומים‪.‬‬
‫‪ .2‬שחרר את האומים )אך אל‬
‫תסיר את אומי האופן( על ידי‬
‫סיבובם שמאלה‪ ,‬סיבוב אחד‬
‫בלבד‪ ,‬כאשר האופן על‬
‫הקרקע‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫על הרכב ישנם שני מקומות‬
‫לחיבור המגבה בחלק הקדמי‬
‫והאחורי בכל צד של הרכב‪ .‬שני‬
‫המקומות הקדמיים מסומנים‬
‫על ידי חתכים משולשים‬
‫בתחתית קצה הרכב‪ ,‬ואחוריים‬
‫על ידי חתכים מרובעים בתחתית‬
‫קצה הרכב‪.‬‬
‫‪228‬‬
‫מיקום מגבה מקדימה‬
‫מיקום מגבה מאחורה‬
‫בכלי רכב עם צלעות פלסטיק‬
‫בצד הרכב‪ ,‬בתוך הצלע נגזרו‬
‫חלקים במקומות חיבור המגבה‬
‫כדי לאפשר חיבור יציב לשלדה‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫הגבה את הרכב רק כאשר ברור‬
‫לחלוטין שהמגבה ממוקם היטב‪.‬‬
‫‪ .3‬סובב את בורג המגבה שמאלה‬
‫עד שהוא יתאים למקום‬
‫חיבורו‪ .‬לאחר מיקום המגבה‬
‫סובב את בורג המגבה ימינה עד‬
‫שראש המגבה מחובר היטב‬
‫לשלדת הרכב קרוב ככל‬
‫האפשר לאופן המוחלף‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫הגבהת הרכב גבוה יותר‬
‫מהדרוש יכולה להשפיע על‬
‫הרכב עלול‬
‫יציבות הרכב‪.‬‬
‫ולפגוע‬
‫מהמגבה‬
‫להחליק‬
‫בנמצאים בקרבתו‪ .‬יש להגביה‬
‫את הרכב במידה שתספיק‬
‫להחלפת האופן‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫‪ .4‬הגבה את הרכב על ידי סיבוב‬
‫בורג המגבה ימינה בעזרת‬
‫ידית ההארכה‪ .‬הגבה את‬
‫הרכב לגובה בו אפשר להסיר‬
‫את האופן הפגום ולהרכיב‬
‫את האופן החלופי‪ .‬אין‬
‫להגביה את הרכב גבוהה יותר‬
‫מהנדרש‪ .‬הרמה מינימאלית‬
‫מספקת יציבות מקסימאלית‪.‬‬
‫‪ .5‬הסר את האומים והאופן‪.‬‬
‫התקן את האופן החלופי‬
‫והברג חזרה את האומים‬
‫כאשר הצד הקוני פונה לכיוון‬
‫האופן‪ .‬הדק כל אחד‬
‫מהאומים בכוח יד עד‬
‫שהאופן יהיה צמוד היטב‬
‫לטבור‪.‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫אזהרה!‬
‫בכדי להימנע מהפלת הרכב‬
‫מהמגבה ופגיעה בך או‬
‫בסובבים‪ ,‬אל תהדק את‬
‫הברגים עד להנמכת הרכב‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫וודא שהרכבת את האופן‬
‫החלופי כאשר שסתום הניפוח‬
‫פונה החוצה‪ .‬אם האופן מורכב‬
‫לא נכון עלול להיגרם נזק לרכב‪.‬‬
‫הרכבת האופן החלופי‬
‫‪229‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה!‬
‫בכדי להימנע מפגיעה אפשרית‪,‬‬
‫החזק את כיסוי האופן בזהירות‬
‫בכדי להימנע ממגע עם קצוות‬
‫חדים‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫כיסוי האופן מחובר לאופן על ידי‬
‫אומי האופן‪ .‬כאשר מרכיבים את‬
‫האופן המקורי‪ ,‬הרכב את כיסוי‬
‫האופן בהתאם לשסתום הניפוח‪,‬‬
‫הרכב אותו על האופן ואחר כך‬
‫הרכב את האומים‪.‬‬
‫‪ .6‬הנמך את הרכב על ידי סיבוב‬
‫בורג המגבה שמאלה‪.‬‬
‫‪ .7‬הדק סופית את האומים‬
‫בהצלבה‪ .‬עבור על כל אום‬
‫פעמיים‪ .‬מומנט ההידוק הוא‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫‪ 135‬ניוטון מטר )‪ (135 N·m‬אם‬
‫אינך בטוח במומנט ההידוק בו‬
‫הידקת את האומים‪ ,‬בדוק זאת‬
‫במוסך השירות‪.‬‬
‫‪ .8‬הסר את חסמי האופנים והנמך‬
‫את המגבה עד שניתן להוציאו‬
‫מתחת לרכב‪ .‬הרכב בחזרה את‬
‫מפתח האומים על המגבה‬
‫לצורך אכסון‪ .‬החזר אותם‬
‫למקום האכסון תחת כיסוי‬
‫רצפת תא המטען ואבטח אותם‬
‫למקומם‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫אופן או מגבה משוחררים‬
‫עלולים להיזרק ברכב במקרה‬
‫של התנגשות או עצירה‬
‫פתאומית ולפגוע בנוסעים‬
‫ברכב‪ .‬יש לאחסן תמיד את‬
‫‪230‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫המגבה וחלקיו‪ ,‬את ידית‬
‫החלופי‬
‫והאופן‬
‫המפתח‬
‫במקום המיועד להם‪.‬‬
‫‪ .9‬מקם את האופן המוחלף )זה‬
‫שחסר בו אוויר( בתא המטען‪.‬‬
‫תקן את הצמיג בעל הנקר‬
‫בהקדם האפשרי‪ ,‬והרכיבו‬
‫חזרה לרכב‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫אופן משוחרר עלול להיזרק‬
‫ברכב במקרה של התנגשות או‬
‫ולפגוע‬
‫פתאומית‬
‫עצירה‬
‫בנוסעים ברכב‪ .‬יש לתקן את‬
‫הצמיג בהקדם ולהתקינו חזרה‬
‫ברכב‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪ .10‬בדוק את לחץ האוויר באופן‬
‫החליפי בהקדם האפשרי‪,‬‬
‫ונפח אותו במקרה הצורך‪.‬‬
‫הרכבת אופן חלופי‬
‫בכלי רכב בעלי כיסוי אופן‬
‫‪ .1‬הרכב את האופן על הסרן‪.‬‬
‫‪ .2‬בכדי להקל על תהליך‬
‫ההרכבה של אופן פלדה עם‬
‫כיסוי אופן ‪ ,‬הרכב שני אומי‬
‫אופן על גבי בורגי האופן אשר‬
‫נמצאים משני צדי שסתום‬
‫הניפוח‪ .‬הרכב את האומים‬
‫כאשר הצד הקוני פונה לכיוון‬
‫האופן‪ .‬הדק את האומים‬
‫בכוח היד‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫אזהרה!‬
‫בכדי להימנע מהפלת הרכב‬
‫מהמגבה ופגיעה בך או‬
‫בסובבים‪ ,‬אל תהדק את‬
‫הברגים עד להנמכת הרכב‪.‬‬
‫אופן וכיסוי האופן‬
‫‪ -1‬שסתום הניפוח‬
‫‪ -2‬שקע לשסתום הניפוח‬
‫‪ -3‬אום הידוק האופן‬
‫‪ -4‬כיסוי אופן‬
‫‪ -5‬בורג חיבור האופן‬
‫‪231‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫‪ .3‬מקם את שקע שסתום הניפוח‬
‫בכיסוי האופן מול שסתום‬
‫הניפוח באופן‪ .‬הרכב את‬
‫כיסוי האופן ביד‪ ,‬לחץ את‬
‫עד‬
‫בידיים‬
‫הכיסוי‬
‫אל‬
‫באופן‪.‬‬
‫להיתפסותו‬
‫תשתמש בפטיש או כלי‬
‫כלשהו להפעלת כוח מוגבר‪.‬‬
‫‪ .4‬הרכב את שאר האומים כך‬
‫שהקצה הקוני יפנה לכיוון‬
‫האופן‪ .‬הדק את האומים ביד‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫בכדי להימנע מהפלת הרכב‬
‫מהמגבה ופגיעה בך או‬
‫בסובבים‪ ,‬אל תהדק את‬
‫הברגים עד להנמכת הרכב‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪ .5‬הנמך את הרכב עד לרצפה‬
‫באמצעות סיבוב ידית המגבה‬
‫נגד כיוון השעון‪.‬‬
‫‪ .6‬הדק את כל אומי האופן‬
‫בחוזקה‪ .‬הדק את האומים‬
‫בזה אחר זה בצורת כוכב עד‬
‫להידוק כל אחד מהאומים‬
‫פעמיים למומנט של ‪135‬‬
‫ניוטון מטר )‪.(135 N·m‬‬
‫במידה וקיים ספק במומנט‬
‫למוסך‬
‫היכנס‬
‫ההידוק‪,‬‬
‫השירות לבדיקת באמצעות‬
‫מד מומנט‪.‬‬
‫‪ .7‬לאחר נסיעה של כ‪ 40-‬ק"מ‪,‬‬
‫בדוק את הידוק אומי האופן‬
‫באמצעות מפתח מומנט בכדי‬
‫לוודא שכל האומים מהודקים‬
‫היטב‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫בכלי רכב ללא כיסוי אופן‬
‫‪ .1‬הרכב את האופן על הסרן‪.‬‬
‫‪ .2‬הרכב את האומים כאשר הצד‬
‫הקוני פונה לכיוון האופן‪.‬‬
‫הדק את האומים בכוח היד‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫בכדי להימנע מהפלת הרכב‬
‫מהמגבה ופגיעה בך או‬
‫בסובבים‪ ,‬אל תהדק את‬
‫הברגים עד להנמכת הרכב‪.‬‬
‫‪ .3‬הנמך את הרכב עד לרצפה‬
‫באמצעות סיבוב ידית המגבה‬
‫נגד כיוון השעון‪.‬‬
‫‪ .4‬הדק את כל אומי האופן‬
‫בחוזקה‪ .‬הדק את האומים בזה‬
‫אחר זה בצורת כוכב עד‬
‫להידוק כל אחד מהאומים‬
‫‪232‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫פעמיים למומנט של ‪ 135‬ניוטון‬
‫מטר )‪ .(135 N·m‬במידה וקיים‬
‫ספק במומנט ההידוק‪ ,‬היכנס‬
‫לבדיקת‬
‫השירות‬
‫למוסך‬
‫באמצעות מד מומנט‪.‬‬
‫‪ .5‬לאחר נסיעה של כ‪ 40-‬ק"מ‪,‬‬
‫בדוק את הידוק אומי האופן‬
‫באמצעות מפתח מומנט בכדי‬
‫לוודא שכל האומים מהודקים‬
‫היטב‪.‬‬
‫התנעת חירום באמצעות כבלים‬
‫במידה ומצבר הרכב התרוקן‪ ,‬ניתן‬
‫להשתמש בכבלים להתנעת הרכב‬
‫ממצבר עזר או מרכב אחר‪ .‬התנעה‬
‫בעזרת כבלים עלולה להיות‬
‫מסוכנת לכן‪ ,‬עקוב בקפידה אחר‬
‫ההוראות בסעיף זה‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם אתה משתמש ב"בוסטר‬
‫חשמלי" קרא את הנחיות יצרן‬
‫"הבוסטר" ועקוב אחר ההוראות‬
‫והאזהרות‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫ב"בוסטר‬
‫להשתמש‬
‫אין‬
‫חשמלי" או במצבר חיצוני בעל‬
‫מתח גבוה מ‪ 12-‬וולט‪ ,‬אחרת‬
‫יתכן ויגרם נזק למצבר‪ ,‬למתנע‪,‬‬
‫לאלטרנאטור ולמערכת החשמל‬
‫ברכב‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫אל תנסה להתניע את הרכב‬
‫בעזרת כבלים כאשר המצבר‬
‫קפוא‪ .‬הוא עלול להתפוצץ‬
‫ולגרום לפגיעות גוף‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫הכנות לפני ההתנעה‬
‫המצבר ברכב ממוקם בקדמת‬
‫תא המנוע מתחת לצינור יניקת‬
‫האוויר‪ .‬בכדי להגיע למצבר‪ ,‬הסר‬
‫את צינור יניקת האוויר על ידי‬
‫סיבוב שני ברגים ידניים‬
‫הממוקמים על תמך המצנן‪.‬‬
‫הברגים הידניים של צינור יניקת‬
‫האוויר‬
‫‪233‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫הקוטב החיובי של המצבר‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬הימנע מלהתקרב למאוורר‬
‫המנוע‪ ,‬הוא עלול להתחיל‬
‫לפעול בכל זמן כאשר מתג‬
‫ההתנעה פתוח‪ .‬אתה עלול‬
‫להיפגע מלהבי המאוורר‪.‬‬
‫הסר תכשיטים מתכתיים‬
‫כגון שעונים או צמידים‬
‫אתה‬
‫המוליכים חשמל‪.‬‬
‫עלול להתחשמל אם לא‬
‫תעשה זאת‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫חומרים‬
‫‪ ‬המצבר מכיל‬
‫רעילים וחומצות מסוכנות‬
‫לעור ולעיניים ומייצר גזים‬
‫דליקים ונפיצים‪ .‬הימנע‬
‫מהדלקת אש או ניצוצות‬
‫באזור המצבר‪.‬‬
‫‪ .1‬הפעל את בלם החניה‪ ,‬שלב‬
‫את בורר תיבת ההילוכים‬
‫למצב ‪) P‬חניה( והעבר את‬
‫מתג ההתנעה למצב ‪.LOCK‬‬
‫‪ .2‬הפסק את פעולת כל אביזרי‬
‫החשמל שאינם נחוצים‪ ,‬כמו‬
‫מערכת השמע והחימום‪.‬‬
‫‪ .3‬אם אתה מתניע באמצעות‬
‫רכב אחר‪ ,‬החנה את הרכב כך‬
‫שהכבלים יגיעו ממצבר אחד‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫לשני‪ ,‬הפעל את בלם החניה‬
‫וודא שמתג ההתנעה במצב‬
‫כבוי ‪.OFF‬‬
‫אזהרה!‬
‫אין לאפשר לשני כלי הרכב‬
‫לגעת זה בזה שכן הדבר עלול‬
‫לגרום לסגירת מעגל חשמלי‬
‫ולהתחשמלות‪.‬‬
‫פעולות התנעה בעזרת כבלים‬
‫אזהרה!‬
‫אי מילוי ההוראות עלול‬
‫לגרום לפגיעות חמורות עקב‬
‫התפוצצות המצבר‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫אי מילוי ההוראות עלול לגרום‬
‫החשמל‬
‫למערכות‬
‫לנזק‬
‫וההתנעה של הרכבים‪.‬‬
‫‪234‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫הערה‪:‬‬
‫פרק את צינור יניקת האוויר‬
‫לפני שתמשיך בביצוע הפעולות‬
‫הבאות‪.‬‬
‫‪ .1‬חבר את הכבל בעל הקצה‬
‫החיובי )‪ ,(+‬להדק החיובי )‪(+‬‬
‫ברכב במצבר הפרוק‪.‬‬
‫‪ .2‬חבר את הקצה השני של‬
‫הכבל בעל הקצה החיובי )‪,(+‬‬
‫להדק החיובי )‪ (+‬ברכב עם‬
‫המצבר התקין‪.‬‬
‫‪ .3‬חבר את קצה הכבל השני‬
‫לקוטב השלילי )‪ (-‬של המצבר‬
‫התקין‪.‬‬
‫‪ .4‬חבר את הקצה השני לחיבור‬
‫שלילי )‪(-‬בחלק מתכתי בתא‬
‫המנוע ברכב עם המצבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫הפרוק‪ ,‬הרחק‬
‫וממערכת הדלק‪.‬‬
‫מהמצבר‬
‫אזהרה!‬
‫אל תחבר את הכבל השלילי‬
‫לקוטב השלילי במצבר הפרוק‪,‬‬
‫זה עלול לגרום לניצוצות‪ ,‬פיצוץ‬
‫המצבר ובכך לפגיעות גוף‪.‬‬
‫‪ .5‬התנע את המנוע ברכב בעל‬
‫המצבר התקין‪ .‬הנח למנוע‬
‫לפעול מספר דקות ולאחר‬
‫מכן התנע את המנוע ברכב‬
‫עם המצבר הפרוק‪ .‬ברגע‬
‫שהמנוע הניע‪ ,‬נתק את‬
‫הכבלים בצורה הפוכה לצורה‬
‫בה הרכבת‪.‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫‪ .6‬נתק את הקצה השלילי )‪(-‬‬
‫מהחיבור השלילי )‪ (-‬של‬
‫הרכב עם המצבר הפרוק‪.‬‬
‫אם הבעיה נמשכת יש לגשת‬
‫למוסך השירות לבדיקת המצבר‬
‫ומערכת הטעינה‪.‬‬
‫‪ .7‬נתק את הקצה השלילי )‪(-‬‬
‫מהקוטב השלילי )‪ (-‬של‬
‫המצבר התקין‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫צרכני חשמל המחוברים‬
‫לשקע החשמל ברכב עלולים‬
‫לגרום לפריקת המצבר גם‬
‫כשהם לא בשימוש‪ .‬התוצאה‬
‫היא אי יכולת להתניע את‬
‫המנוע‪.‬‬
‫‪ .8‬נתק את הקצה החיובי של‬
‫הכבל )‪ ,(+‬מהצד החיובי )‪(+‬‬
‫ברכב עם המצבר התקין‪.‬‬
‫‪ .9‬נתק את הכבל בעל הקצה‬
‫החיובי )‪ ,(+‬מהחיבור החיובי‬
‫)‪ (+‬ברכב עם המצבר הפרוק‪.‬‬
‫‪ .10‬הרכב בחזרה את צינור יניקת‬
‫האוויר‪.‬‬
‫‪235‬‬
‫שחרור רכב תקוע‬
‫אם רכבך נתקע בבוץ‪ ,‬חול או‬
‫שלג‪ ,‬ניתן לחלצו בדרך כלל‬
‫באמצעות תנועת טלטול‪ .‬הפנה‬
‫את גלגל ההגה ימינה ושמאלה‬
‫בכדי לנקות את השטח באזור‬
‫האופנים הקדמיים‪ .‬לאחר מכן‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫העבר את ידית בורר תיבת‬
‫ההילוכים אחורה וקדימה בין‬
‫ההילוכים קדמי )‪ (D‬ואחורי )‪.(R‬‬
‫הדרך היעילה ביותר היא לבצע‬
‫בדוושת‬
‫מינימאלי‬
‫שימוש‬
‫ההאצה בכדי לשמור על תנועת‬
‫טלטול וללא סחרור האופנים‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫סחרור האופנים והגברת סיבובי‬
‫המנוע עלול לגרום להתחממות‬
‫יתר של תיבת ההילוכים ולכשל‪.‬‬
‫אפשר למנוע לפעול בהילוך סרק‬
‫כאשר תיבת ההילוכים נמצאת‬
‫בהילוך סרק למשך דקה אחת‬
‫לפחות לאחר כל ‪ 5‬מחזורים של‬
‫העברת ידית בורר ההילוכים‬
‫קדימה ואחורה‪ .‬פעולה זאת‬
‫תימנע את התחממות היתר של‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫זהירות! )המשך(‬
‫תיבת ההילוכים ותפחית את‬
‫הסיכון לכשל בזמן המאמץ‬
‫לשחרור הרכב התקוע‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫במידה ורכבך מאובזר במערכת‬
‫בקרת אחיזה או מערכת בקרת‬
‫יציבות‪ ,‬בכדי לשפר את אחיזת‬
‫הרכב‪ ,‬יש לבטל את פעולת‬
‫מערכות אלו‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫כאשר "מטלטלים" רכב‬
‫תקוע באמצעות העברת ידית‬
‫בורר ההילוכים להילוך קדמי‬
‫והילוך אחורי‪ ,‬אין לסחרר את‬
‫האופנים מהר יותר מ‪24-‬‬
‫קמ"ש‪ ,‬אחרת יגרם נזק‬
‫למערכת ההנעה‪.‬‬
‫‪236‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫זהירות! )המשך(‬
‫‪ ‬סחרור האופנים או הגברת‬
‫סיבובי המנוע עלול לגרום‬
‫להתחממות יתר של תיבת‬
‫ההילוכים ולכשל‪ .‬זה גם עלול‬
‫לגרום נזק לצמיגים‪ .‬אל‬
‫תאפשר את סחרור האופנים‬
‫במהירות הגבוהה מ‪48-‬‬
‫קמ"ש כאשר הרכב נמצא‬
‫בהילוך )ללא שינוי הילוכים(‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫צמיגים המסתחררים מהר הם‬
‫מסוכנים‪ .‬הכוחות הנוצרים בגלל‬
‫המהירות המוגברת עלולים‬
‫לגרום לנזק או אפילו כשל של‬
‫הסרן והצמיגים‪ .‬צמיג עלול‬
‫להתפוצץ ולפגוע במישהו‪ .‬אל‬
‫תסחרר את אופני הרכב‬
‫במהירות הגבוהה מ‪ 48-‬קמ"ש‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫או למשך יותר מ‪ 30-‬שניות‬
‫ברציפות כאשר הרכב תקוע‪ .‬בכל‬
‫מקרה‪ ,‬אל תאפשר לאף אדם‬
‫אופן‬
‫בסביבת‬
‫להימצא‬
‫שמסתחרר‪.‬‬
‫ווים לגרירת חירום‬
‫רכבך מצויד בווי גרירה‪,‬‬
‫המיועדים לחילוץ רכבך במקרה‬
‫ונתקעת בשטח‪.‬‬
‫וו לגרירת חירום‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫זהירות!‬
‫ווי הגרירה משמשים לשעת‬
‫חירום בלבד‪ ,‬כדי לחלץ רכב‬
‫שנתקע בשטח‪ .‬אין להשתמש‬
‫בווים אלו לצורך גרירת הרכב‬
‫בכביש‪ ,‬זה עלול לגרום נזק‬
‫לרכב‪ .‬מומלץ להשתמש ברצועות‬
‫ולא בשרשראות כי הן עלולות‬
‫לגרום נזק לרכב‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫התרחק מהרכב הנגרר באמצעות‬
‫ווי הגרירה‪ .‬רצועות הגרירה או‬
‫השרשראות עלולות להתנתק‬
‫ולגרום לפגיעה קשה‪.‬‬
‫שימוש בוו הגרירה מקדימה‬
‫מיקום חיבור וו הגרירה הקדמי‬
‫נמצא בצד הימני של הפגוש‬
‫הקדמי‪.‬‬
‫‪237‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫בכדי לחבר את וו הגרירה‪ ,‬הסר‬
‫את מכסה הגומי והברג את וו‬
‫הגרירה לתוך השקע‪.‬‬
‫הכנס את החלק השטוח של ידית‬
‫המגבה בכדי להדק או הוו‪ .‬יש‬
‫לחבר את הוו עד סוף מהלכו‪ .‬אם‬
‫הוו לא הוברג היטב אין לגרור‬
‫את הרכב‪.‬‬
‫וו הגרירה מורכב מקדימה‬
‫שימוש בוו הגרירה מאחורה‬
‫מיקום חיבור וו הגרירה האחורי‬
‫נמצא מאחורי דלת הממוקמת‬
‫בצד השמאלי של הפגוש האחורי‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫בכדי לחבר את וו הגרירה‪ ,‬פתח‬
‫את הדלתית באמצעות מפתח‬
‫הרכב או מברג דק והברג את וו‬
‫הגרירה לתוך השקע‪.‬‬
‫הכנס את החלק השטוח של ידית‬
‫המגבה בכדי להדק או הוו‪ .‬יש‬
‫לחבר את הוו עד סוף מהלכו‪ .‬אם‬
‫הוו לא הוברג היטב אין לגרור‬
‫את הרכב‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫שחרור ידית בורר ההילוכים‬
‫במקרה של תקלה שבה ידית‬
‫בורר ההילוכים תקועה במצב‬
‫חניה )‪ (P‬ולא ניתן להזיזה ממצב‬
‫זה‪ ,‬ניתן לבצע את הפעולות‬
‫הבאות בכדי להזיז את הידית‬
‫באופן זמני‪:‬‬
‫‪ .1‬הפעל את בלם החניה‪.‬‬
‫‪ .2‬הסר את כיסוי פתח הגישה‬
‫של שחרור ידית בורר‬
‫ההילוכים הממוקם בצד‬
‫הימני של הידית )ראה איור(‪.‬‬
‫כיסוי פתח הגישה לשחרור ידית‬
‫בורר ההילוכים‬
‫‪ .3‬דומם את המנוע‬
‫‪ .4‬לחץ על דוושת הבלמים ואל‬
‫תשחרר אותה‪.‬‬
‫‪ .5‬הכנס מברג לתוך הפתח לחץ‬
‫קדימה והחזק‪.‬‬
‫וו הגרירה מורכב מאחורה‬
‫‪ .6‬העבר את ידית בורר‬
‫ההילוכים למצב סרק )‪.(N‬‬
‫‪238‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪ .7‬כעת ניתן להתניע את הרכב‬
‫במצב סרק )‪.(N‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫‪ .8‬החזר את כיסוי פתח שחרור‬
‫ידית בורר ההילוכים למקומו‪.‬‬
‫גרירה של רכב מושבת‬
‫סוג הגרירה‬
‫תיבת הילוכים אוטומטית‬
‫אופנים באוויר‬
‫גרירה שטוחה‬
‫אף אחד‬
‫אסור‬
‫גרירת חצי הרמה או‬
‫עגלת גרירה‬
‫אחוריים‬
‫אסור‬
‫קדמיים‬
‫מותר בדגמי הנעה קדמית בלבד‬
‫על נגרר מלא‬
‫כולם‬
‫השיטה הכי מומלצת‬
‫‪239‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫גרירה עם מפתח ההתנעה‬
‫‪ ‬כלי רכב עם הנעה קדמית‬
‫בלבד ניתן לגרור כאשר‬
‫האופנים הקדמיים באוויר או‬
‫על משטח הגרירה )ארבעת‬
‫האופנים על הגרר( בלבד‪.‬‬
‫‪ ‬רכבים עם הנעה כפולה‬
‫)‪ (4WD‬ניתן לגרור רק על‬
‫משטח הגרירה )ארבעת‬
‫האופנים על הגרר(‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫אסור לגרור רכב עם תיבת‬
‫הילוכים אוטומטית בעזרת‬
‫רצועות כך שארבעת אופני הרכב‬
‫נוסעים על הכביש‪ .‬אתה עלול‬
‫לגרום נזק לתיבת ההילוכים‪.‬‬
‫אם אתה חייב להשתמש באבזור‬
‫הרכב )מגבים‪ ,‬מפשיר אדים‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫וכדומה( כאשר הוא נגרר‪ ,‬יש‬
‫להעביר את מתג ההתנעה למצב‬
‫‪ ON/RUN‬ולא למצב ‪ .ACC‬וודא‬
‫שידית בורר ההילוכים נמצאת‬
‫בהילוך סרק )‪.(N‬‬
‫אם מצבר הרכב נפרק בצע את‬
‫פעולת שחרור ידית בורר‬
‫ההילוכים בכדי להוציא את הידית‬
‫מהילוך חניה להילוך סרק‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫חוסר תשומת לב לאזהרות‬
‫הבאות עלול לגרום נזק לרכב‪.‬‬
‫‪ ‬אל תנסה לגרור את הרכב‬
‫בעזרת רצועות נמתחות‪ .‬אתה‬
‫עלול לגרום נזק לרכב‪.‬‬
‫‪ ‬אם גרירת הרכב דורשת‬
‫שימוש בהגה‪ ,‬מתג ההתנעה‬
‫חייב להיות במצב ‪ON/RUN‬‬
‫‪240‬‬
‫פרק ‪ - 6‬מצבי חירום‬
‫זהירות! )המשך(‬
‫או‬
‫‪ACC‬‬
‫במצב‬
‫ולא‬
‫‪.LOCK/OFF‬‬
‫כאשר אתה מאבטח את הרכב על‬
‫נגרר מלא‪ ,‬אל תאבטח אותו על‬
‫ידי קשירה בחלקי המתלים‪.‬‬
‫אתה עלול לגרום נזק לרכב‪.‬‬
‫גרירה ללא מפתח ההתנעה‬
‫יש לנהוג בזהירות מוגברת בעת‬
‫גרירת הרכב ללא מפתח כאשר‬
‫מתג ההתנעה במצב ‪.LOCK/OFF‬‬
‫השיטה האפשרית היחידה‬
‫לגרירת רכב ללא מפתח הינה על‬
‫נגרר מלא ועם ציוד גרירה‬
‫מתאים‪ ,‬אחרת יגרם נזק לרכב‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫פרק ‪7‬‬
‫אחזקה‬
‫תא המנוע ‪ 2.0‬ליטר ‪243 ..............................................................................................‬‬
‫מערכת אבחון ברכב‪244 .................................................................................... OBD II-‬‬
‫חלקי חילוף ‪245 ........................................................................................................‬‬
‫הליכי תחזוקה‪245 .....................................................................................................‬‬
‫שמן מנוע ‪245 ...........................................................................................................‬‬
‫מסנן שמן מנוע ‪248 ....................................................................................................‬‬
‫מסנן אוויר ‪248 .........................................................................................................‬‬
‫מצבר ללא תחזוקה ‪248 ...............................................................................................‬‬
‫תחזוקת המזגן ‪249 .....................................................................................................‬‬
‫סיכה במרכב ‪250 .......................................................................................................‬‬
‫הלהבים של מגבי השמשה ‪251 ....................................................................................‬‬
‫הוספת נוזל לניקוי שמשות ‪252 ....................................................................................‬‬
‫‪241‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫אחזקה )המשך(‬
‫מערכת הפליטה‪252 ...................................................................................................‬‬
‫מערכת הבלמים ‪258 ...................................................................................................‬‬
‫תיבת הילוכים אוטומטית ‪260 ............................................................................ CVT -‬‬
‫הגנה על המרכב ועל הצבע מפני איכול ‪260 ......................................................................‬‬
‫ניקוי הרכב ‪261 .........................................................................................................‬‬
‫נתיכים ‪265 ..............................................................................................................‬‬
‫אחסנת הרכב ‪267 ......................................................................................................‬‬
‫נורות חליפיות ‪268 ....................................................................................................‬‬
‫החלפת נורות ‪268 ......................................................................................................‬‬
‫‪242‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫תא המנוע ‪ 2.0‬ליטר‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪243‬‬
‫מכל נוזל שטיפת‬
‫שמשות‬
‫מכל נוזל הגה כוח‬
‫פתח מילוי שמן‬
‫מנוע‬
‫מכל נוזל בלמים‬
‫יחידת נתיכים‬
‫וממסרים‬
‫מסנן אוויר‬
‫מכסה לחץ נוזל‬
‫קירור מנוע‬
‫מדיד שמן מנוע‬
‫מכל נוזל קירור‬
‫מנוע‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫מערכת‬
‫אבחון ברכב‪OBD II -‬‬
‫רכב זה מצויד במערכת אבחון‬
‫מתקדמת הנקראת ‪.OBD II‬‬
‫מערכת זו מבקרת את מערכות‬
‫הפליטה‪ ,‬המנוע‪ ,‬ותיבת ההילוכים‬
‫האוטומטית‪ .‬כאשר מערכות אלו‬
‫פועלות כראוי‪ ,‬תצרוכת הדלק‪,‬‬
‫נתוני זיהום האוויר וביצועי הרכב‬
‫יהיו אופטימאליים‪.‬‬
‫במידה ויש צורך במתן שירות‬
‫לאחת מהמערכות האלו‪ ,‬תפעיל‬
‫מערכת ‪ OBD II‬את נורית חיווי‬
‫"בקרת מערכות"‪ .‬היא גם תאחסן‬
‫בזיכרון את קודי התקלה וגם‬
‫מידע אחר כדי לסייע לטכנאי‬
‫השירות לבצע את אבחון‬
‫התקלות‪ .‬אמנם הרכב יהיה בדרך‬
‫כלל במצב נסיעה ולא יהיה צורך‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫לגרור אותו‪ ,‬יש לפנות למוסך‬
‫לקבלת שירות בהקדם האפשרי‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫‪ ‬נסיעה ממושכת כאשר נורית‬
‫חיווי "בקרת מערכות" דולקת‪,‬‬
‫עלולה לגרום נזק נוסף‬
‫למערכת בקרת הפליטה‪ .‬זה‬
‫עשוי להשפיע גם על החיסכון‬
‫בצריכת הדלק ועל ביצועי‬
‫הנסיעה‪ .‬הרכב חייב לקבל‬
‫שירות לפני ביצוע בדיקות‬
‫למערכת הפליטה‪.‬‬
‫‪ ‬כאשר נורית חיווי "בקרת‬
‫מערכות" מהבהבת בעת‬
‫שהמנוע פועל‪ ,‬יגרם מהר‬
‫מאוד נזק חמור לממיר‬
‫הקטליטי וגם אובדן כוח‪.‬‬
‫נדרש שירות מיידי‪.‬‬
‫‪244‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫הודעת מכסה פתח מילוי דלק‬
‫משוחרר‬
‫לאחר מילוי הדלק‪ ,‬מערכת‬
‫האבחון ברכב קובעת אם מכסה‬
‫פתח מילוי הדלק סגור כראוי או‬
‫שהוא משוחרר או מורכב לא‬
‫נכון‪ .‬ההודעה "‪"gASCAP‬‬
‫תופיע בלוח השעונים‪ .‬הדק את‬
‫המכסה כראוי עד שתישמע‬
‫צליל נקישות‪ .‬זה מסמל‬
‫שהמכסה סגור עד הסוף‪ .‬לחץ‬
‫על לחצן איפוס מד המרחק‬
‫בכדי לכבות את ההודעה‪ .‬אם‬
‫התקלה נמשכת ההודעה תופיע‬
‫שוב עם התנעת המנוע הבאה‪.‬‬
‫אם הבעיה נמשכת פעמיים‬
‫ברציפות‪ ,‬המערכת תפעיל את‬
‫נורית "בקרת המערכות"‪.‬‬
‫פתירת הבעיה תכבה את נורית‬
‫"בקרת המערכות"‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫חלקי חילוף‬
‫מומלץ להשתמש בחלקי חילוף‬
‫מקוריים של יצרן הרכב‬
‫)‪ (MOPAR‬עבור תחזוקה ותיקון‬
‫הרכב בכדי להבטיח ביצועי רכב‬
‫מיטביים‪ .‬נזק שייגרם עקב‬
‫שימוש בחלקי חילוף שאינם‬
‫מקוריים לא יכוסה באחריות‬
‫היצרן‪.‬‬
‫הליכי תחזוקה‬
‫הסעיפים הבאים מכילים את‬
‫הליכי התחזוקה הנחוצים אשר‬
‫נקבעו על ידי המהנדסים‬
‫שתכננו את הרכב‪.‬‬
‫התחזוקה‪,‬‬
‫לפרטי‬
‫בנוסף‬
‫שנקבעו להם מועדים קבועים‪,‬‬
‫אחרים‪,‬‬
‫פריטים‬
‫ישנם‬
‫שאמורים לפעול באופן תקין‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫ללא תחזוקה תקופתית אך‬
‫ידרשו החלפה או תחזוקה‬
‫עתידית‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫‪ ‬אי תחזוקת הרכב כהלכה‬
‫ואי ביצוע תיקונים בעת‬
‫להביא‬
‫עלולה‬
‫הצורך‬
‫לנזקים ולביצועים פחותים‬
‫של הרכב‪ .‬יש להביא את‬
‫הרכב למוסך מורשה מיד‬
‫בזיהוי תקלה כלשהי‪.‬‬
‫‪ ‬ברכבך נוזלים איכותיים‬
‫ומשופרים שתפקידם להגן‬
‫על תפקודו התקין של‬
‫הרכב ולשמור על מרווחי‬
‫אין‬
‫ארוכים‪.‬‬
‫טיפול‬
‫להשתמש בחומרים כימיים‬
‫‪245‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫זהירות! )המשך(‬
‫אלו‬
‫חומרים‬
‫ברכב‪.‬‬
‫עלולים לגרום נזק למנוע‪,‬‬
‫לתיבת ההילוכים‪ ,‬להגה‬
‫מיזוג‬
‫ולמערכת‬
‫הכוח‬
‫האוויר‪ .‬אחריות היצרן לא‬
‫תכסה את הנזקים הללו‪.‬‬
‫במקרה של תקלה‪ ,‬יש‬
‫להשתמש בנוזל המתאים‬
‫בלבד‪.‬‬
‫שמן מנוע‬
‫בדיקת מפלס שמן המנוע‬
‫יש חשיבות רבה לשמירת גובה‬
‫מפלס השמן הנכון בכדי לקבל‬
‫סיכה טובה של המנוע‪ .‬בדוק את‬
‫מפלס השמן במרווחי זמן‬
‫קבועים‪ ,‬למשל‪ -‬בכל תדלוק‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫בכדי לקבל מדידה נכונה של‬
‫גובה השמן‪ ,‬המדידה צריכה‬
‫להתבצע כ‪ 5-‬דקות לאחר‬
‫הדממת המנוע‪ ,‬כאשר הוא‬
‫עדיין חם‪ .‬אל תבצע את‬
‫המדידה לפני התנעת הרכב‬
‫במקרה בו הרכב חנה כל הלילה‪.‬‬
‫מדידה כזאת תניב לך תוצאות‬
‫לא מדויקות‪.‬‬
‫מדיד שמן המנוע‬
‫בדוק את גובה השמן כאשר‬
‫הרכב חונה על משטח אופקי‬
‫וכאשר המנוע חם בכדי לקבל‬
‫מדידה נכונה של גובה השמן‪.‬‬
‫גובה מפלס השמן צריך להיות‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫בתחום סימוני ה ‪ MIN -‬וה ‪MAX-‬‬
‫על מדיד השמן‪ .‬או בתחום ה‪-‬‬
‫‪ SAFE‬במדידים מסוימים‪.‬‬
‫אם מפלס השמן נמצא בתחתית‬
‫התחום ‪ ,MIN‬הוספה של כ‪0.95-‬‬
‫ליטר תביא את מפלס השמן‬
‫לקצה העליון של התחום ‪.MAX‬‬
‫זהירות!‬
‫אל תמלא שמן יתר על המידה‪.‬‬
‫מילוי יתר של שמן מנוע עלול‬
‫לגרום לחדירת אוויר אשר עלול‬
‫להוביל לאובדן לחץ‪ .‬זה עשוי‬
‫לגרום להתחממות ולנזק למנוע‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬וודא שמכסה הפתח‬
‫סגור כהלכה‪.‬‬
‫תדירות החלפת שמן מנוע‬
‫התייחס לפרק ‪" - 8‬שירות‬
‫תקופתי" בהמשך‪.‬‬
‫‪246‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫בחירת שמן מנוע ‪ -‬לא‬
‫בקטגוריית ‪) ACEA‬מנוע בנזין(‬
‫לקבלת ביצועים מרביים והגנה‬
‫מרבית למנוע תחת כל סוגי‬
‫העומס‪ ,‬היצרן ממליץ להשתמש‬
‫בחומרי סיכה שעל אריזתם‬
‫‪MS-6395‬‬
‫סיווג‬
‫מופיע‬
‫ומאושרים על ידי ‪) API‬מכון‬
‫הנפט האמריקאי(‬
‫סמל זה מסמל שהשמן אושר‬
‫לשימוש על ידי מכון הנפט‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫האמריקאי )‪ .(API‬היצרן ממליץ‬
‫רק על שמן המאושר על ידי ‪.API‬‬
‫זהירות!‬
‫אין להשתמש בחומר כימי בשמן‬
‫המנוע‪ .‬חומרים אלו עלולים‬
‫לגרום נזק למערכת‪ .‬במקרה כזה‪,‬‬
‫אחריות היצרן תוסר‪.‬‬
‫בחירת שמן מנוע ‪ -‬קטגוריית‬
‫‪) ACEA‬מנוע בנזין(‬
‫במדינות המשתמשות בתקני‬
‫‪ ,ACEA‬השתמש רק בשמנים‬
‫העומדים בתקני ‪ACEA C3‬‬
‫ומאושרים לתקן ‪ MB 229.31‬או‬
‫‪.MB 229.51‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫צמיגות השמן )דרגת ‪- (SAE‬‬
‫מנועי בנזין‬
‫מומלץ להשתמש בשמני מנוע‬
‫סינתטיים בסיווג ‪,SAE 5W-20‬‬
‫המשפרים תצרוכת הדלק ואת‬
‫פעולת מנוע בכל טווחי‬
‫הטמפרטורות‪.‬‬
‫צמיגות שמן המנוע המומלצת‬
‫מוצגת גם על פתח מילוי שמן‬
‫המנוע‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם אין בנמצא את השמן‬
‫המתאים‪ ,‬ניתן להשתמש בשמן‬
‫‪ SAE 5W-30‬העומד בתקנים‬
‫‪ MB 229.31‬או ‪.MB 229.51‬‬
‫שמן מנוע סינתטי‬
‫יש להשתמש בשמן מנוע‬
‫סינתטי על פי המלצות היצרן‬
‫‪247‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫ורק בכאלו המאושרים לתקן‬
‫‪ MB 229.31‬או ‪ .MB 229.51‬יש‬
‫להחליף את שמן המנוע ואת‬
‫מסנן השמן על פי ההנחיות‬
‫המופיעות בסעיף "שירות‬
‫תקופתי" בפרק ‪.8‬‬
‫תוספים לשמני מנוע‬
‫אסור בכל מקרה להשתמש‬
‫בתוספים )פרט לצובענים לגילוי‬
‫דליפות( לשמני המנוע‪ .‬שמן‬
‫מנוע הוא מוצר הנדסי נתון‬
‫והוספת תוספים תשפיע באופן‬
‫שלילי על ביצועיו‪.‬‬
‫סילוק שמני מנוע ומסננים‬
‫משומשים‬
‫הקפד על סילוק שמן המנוע‬
‫המשומש ומסנן השמן‪ .‬סילוק‬
‫ללא אבחנה של שמן משומש‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫מהווה בעיה לסביבה‪ .‬התקשר‬
‫למוסך או לסוכנות ממשלתית‪,‬‬
‫וברר היכן באזורך ניתן לסלק‬
‫שמן משומש ומסנני שמן בצורה‬
‫בטוחה‪.‬‬
‫מסנן שמן מנוע‬
‫החלף את מסנן שמן המנוע עם‬
‫כל החלפת שמן מנוע‪.‬‬
‫בחירת מסנן שמן מנוע‬
‫ברכב יש מסנן זרימה מלאה‬
‫לשימוש חד פעמי‪ .‬החלף את‬
‫המסנן המשומש במסנן מסוג‬
‫זה‪ .‬לאבטחת פעולה יעילה‬
‫השתמש רק במסנן המומלץ על‬
‫ידי היצרן‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫מסנן אוויר‬
‫החלף את המסנן על פי‬
‫ההנחיות המופיעות בסעיף‬
‫"שירות תקופתי" בפרק ‪.8‬‬
‫אזהרה!‬
‫מסנן האוויר מספק מידת מה‬
‫של הגנה במקרה של הצתה‬
‫חוזרת )‪ (backfire‬מהמנוע‪ .‬אל‬
‫תפרק את מסנן האוויר אלא אם‬
‫כן זה נחוץ לתיקון‪ ,‬או‬
‫לתחזוקה‪ .‬לפני התנעת מנוע‬
‫וכאשר מסנן האוויר מפורק‬
‫וודא שאין אף אחד בקרבת תא‬
‫המנוע‪ .‬אי הקפדה על כך עלולה‬
‫לגרום לפגיעה‪.‬‬
‫‪248‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫בחירת מסנן אוויר‬
‫איכות המסננים התחליפים‬
‫הקיימים בשוק שונה באופן‬
‫ניכר‪ .‬יש להשתמש במסנני‬
‫אוויר איכותיים בלבד‪ .‬מומלץ‬
‫להשתמש במסנן אוויר מקורי‬
‫של חברת ‪ MOPAR‬שהינו מסנן‬
‫בעל איכות גבוהה מאוד‪.‬‬
‫מצבר ללא תחזוקה‬
‫ברכבך מותקן מצבר אשר אינו‬
‫דורש אחזקה תקופתית‪ ,‬החלק‬
‫העליון שלו אטום‪ .‬לכן‪ ,‬אין‬
‫צורך בהוספת מים או באחזקה‬
‫תקופתית‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬נוזל המצבר הוא תמיסה‬
‫חומצית מאכלת העלולה‬
‫לגרום לך לכוויה או פגיעה‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫חמורה בעיניים‪ .‬מנע מגע‬
‫של נוזל המצבר בעיניים‪,‬‬
‫בעור או בבגדים‪ .‬אל תישען‬
‫על המצבר בעת הידוק‬
‫המהדקים‪ .‬אם החומצה‬
‫ניתזה לעיניים או על העור‪,‬‬
‫שטוף מיד את האזור‬
‫המזוהם בכמות גדולה של‬
‫מים‪.‬‬
‫‪ ‬הגז מהמצבר הוא דליק‬
‫ונפיץ‪ .‬הרחק להבה וניצוצות‬
‫מהמצבר‪ .‬אסור להשתמש‬
‫במצבר חיצוני‪ ,‬או במקור‬
‫מתח חיצוני אחר שהוא מעל‬
‫ל‪ 12-‬וולט‪ .‬מנע מגע בין‬
‫מהדקי הכבל‪.‬‬
‫‪ ‬קוטבי המצבר‪ ,‬ההדקים‬
‫והאבזור הנלווה מכילים‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫עופרת ותרכובותיה‪ .‬רחץ את‬
‫ידיך לאחר הטיפול‪.‬‬
‫למצבר ברכבך יש צינור‬
‫נשם‪ .‬אין לנתק צינור זה‪.‬‬
‫יש להחליף את המצבר‬
‫ברכב עם מצבר מאותו‬
‫הסוג‪.‬‬
‫‪ ‬בעת החלפת הכבלים על‬
‫המצבר‪ ,‬חיוני שכבל המתח‬
‫החיובי יחובר לקוטב החיובי‬
‫ושכבל המתח השלילי יחובר‬
‫לקוטב השלילי‪ .‬קוטבי‬
‫המצבר מסומנים חיובי )‪(+‬‬
‫ושלילי )‪ (-‬ומזוהים על גוף‬
‫המצבר‪ .‬מהדקי הכבל‬
‫חייבים להיות מהודקים‬
‫לקוטבי המצבר‬
‫היטב‬
‫וללא סימני איכול‪ .‬אחרי‬
‫‪249‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫ההידוק מרח משחת סיכה‬
‫על הקטבים ועל המהדקים‪.‬‬
‫‪ ‬בשימוש במטען מהיר‪,‬‬
‫מותקן‬
‫המצבר‬
‫כאשר‬
‫ברכב‪ ,‬ראשית נתק את‬
‫שני כבלי המצבר מהמצבר‬
‫לפני חיבור המטען למצבר‪.‬‬
‫אין להשתמש במטען מהיר‬
‫בתור ספק מתח‪ ,‬עלול‬
‫להיגרם נזק למצבר‪.‬‬
‫תחזוקת המזגן‬
‫הבא בתחילת כל עונה חמה את‬
‫הרכב לבדיקה ולשירות של‬
‫המזגן במוסך מורשה בכדי‬
‫שהוא יפעל כראוי‪ .‬זה כולל‬
‫ניקוי צלעות המעבה ובדיקות‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫תפקוד‪ .‬בהזדמנות זו בדוק גם‬
‫את מתיחות רצועת ההינע‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫אין להשתמש בחומר כימי‬
‫במערכת המיזוג‪ .‬חומרים אלו‬
‫עלולים לגרום נזק למערכת‪.‬‬
‫במקרה כזה‪ ,‬אחריות היצרן‬
‫תוסר‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬במערכת המיזוג השתמש אך‬
‫ורק בקרר ובחומרי סיכה‬
‫למדחס המאושרים על ידי‬
‫היצרן‪ .‬סוגים אחדים של‬
‫קרר שאינו מורשה הם‬
‫עלולים‬
‫הם‬
‫דליקים‪.‬‬
‫להתפוצץ ולגרום לפגיעה‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫סוגים אחרים של קרר‬
‫שאינם‬
‫סיכה‬
‫וחומרי‬
‫מורשים עלולים לגרום לכשל‬
‫המערכת‪.‬‬
‫‪ ‬הקרר במערכת מיזוג האוויר‬
‫נמצא תחת לחץ גבוה‪.‬‬
‫הוספת קרר‪ ,‬או תיקון‬
‫ניתוק‬
‫המחייב‬
‫כלשהו‬
‫הצנרת‪ ,‬יעשה בידי מתקין‬
‫מורשה כדי להימנע מפגיעה‪,‬‬
‫או מנזק למערכת‪.‬‬
‫השבת הקרר ומחזורו‬
‫הקרר ‪ R-134a‬למיזוג אוויר הוא‬
‫מסוג מימן‪-‬פלואור‪-‬פחמן )‪(HFC‬‬
‫והוא מומלץ על ידי הסוכנות‬
‫להגנת הסביבה‪ ,‬הוא מוצר‬
‫שאינו פוגע באוזון‪ .‬עם זאת‪,‬‬
‫‪250‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫היצרן ממליץ שהטיפול במיזוג‬
‫האוויר יבוצע בידי שירות‬
‫מקצועי המצויד בציוד למילוי‬
‫ולמחזור‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫השתמש אך ורק באטמי‬
‫מערכת מיזוג‪ ,‬מוצרים לעצירת‬
‫דליפה‪ ,‬שמני מדחס וקרר‬
‫המומלצים על ידי היצרן‪.‬‬
‫סיכה במרכב‬
‫שמן בפרקי זמן קבועים את כל‬
‫המנעולים וצירים מסתובבים‪,‬‬
‫המושבים‪,‬‬
‫מסילות‬
‫כולל‬
‫דלתות‪ ,‬דלת המטען‪ ,‬ומכסה‬
‫המנוע כדי להבטיח פעולה‬
‫שקטה וקלה וכדי להגן מפני‬
‫חלודה ובלאי‪ .‬לפני השימוש‬
‫בחומר סיכה כלשהו‪ ,‬נקה את‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫החלקים המיועדים לסיכה‬
‫וסלק אבק ושבבים‪ .‬לאחר‬
‫הסיכה ‪ -‬נגב את עודפי השמן‬
‫ומשחת הסיכה‪ .‬הקפד במיוחד‬
‫על המנגנון לנעילת מכסה המנוע‬
‫כדי לוודא שהוא פועל כראוי‪.‬‬
‫בעת ביצוע עבודות אחרות‬
‫מתחת למכסה המנוע‪ ,‬נקה‬
‫ושמן את תפס מכסה המנוע‪,‬‬
‫את מנגנון השחרור ואת מנעול‬
‫הביטחון‪.‬‬
‫שמן פעמיים בשנה את‬
‫של‬
‫החיצוניים‬
‫המנעולים‬
‫הדלתות‪ ,‬רצוי בסתיו ובאביב‪.‬‬
‫החדר לתוך המנעול כמות קטנה‬
‫של חומר סיכה באיכות גבוהה‪,‬‬
‫כגון‪:‬‬
‫‪.Mopar® Lock Cylinder Lubricant‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫הלהבים של מגבי השמשה‬
‫נקה בפרקי זמן קבועים את‬
‫להבי הגומי של המגבים ואת‬
‫השמשה הקדמית באמצעות‬
‫ספוג או אריג רך וחומר ניקוי‬
‫שאינו שוחק‪ ,‬או השתמש בנוזל‬
‫השטיפה‪ .‬זה יסיר הצטברויות‬
‫של מלח‪ ,‬שעווה‪ ,‬או שומן‪,‬‬
‫ויסייע למנוע עקבות מריחה‪.‬‬
‫הפעלה ממושכת של המגבים על‬
‫זכוכית יבשה עלולה לפגום‬
‫בלהבי המגב‪ .‬כאשר אתה מסיר‬
‫מלח או לכלוך משמשה קדמית‬
‫יבשה באמצעות המגבים יש‬
‫להשתמש תמיד בנוזל השטיפה‪.‬‬
‫הימנע מהסרת כפור וקרח‬
‫מהשמשה הקדמית באמצעות‬
‫להבי המגבים‪ .‬כדי למנוע נזק‬
‫ללהבי המגבים‪ ,‬וודא לפני‬
‫הפעלתם שהם אינם קפואים על‬
‫‪251‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫השמשה הקדמית‪ .‬הרחק את‬
‫להבי הגומי ממגע עם מוצרי‬
‫נפט‪ ,‬שמן מנוע‪ ,‬בנזין‪ ,‬וכו'‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אורך החיים של מגבי השמשה‬
‫תלוי במיקום הגיאוגראפי‬
‫ובתדירות השימוש במגבים‪.‬‬
‫ביצועים גרועים של המגבים‬
‫עלולים לגרום לסימני מים‪,‬‬
‫כתמים או עקבות מריחה‪.‬‬
‫במקרה כזה יש לנקות את‬
‫המגבים בעזרת מטלית לחה על‬
‫מנת להסיר לכלוך שעלול‬
‫לפגום בביצועי המגב או‬
‫להחליפו על פי הצורך‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫הוספת נוזל לניקוי שמשות‬
‫מערכת הפליטה‬
‫מכל נוזל השטיפה ממוקם בתא‬
‫המנוע‪ .‬בדוק את מפלס נוזל‬
‫השטיפה בפרקי זמן קבועים‬
‫ואם נדרש מלא את המיכל‬
‫בנוזל לשטיפת שמשות )לא עם‬
‫נוזל קירור(‪.‬‬
‫ההגנה הטובה ביותר מפני‬
‫חדירת פחמן חד‪-‬חמצני לרכב‬
‫היא מערכת פליטה המתוחזקת‬
‫היטב‪.‬‬
‫כאשר מוסיפים נוזל לשטיפת‬
‫שמשות למכל המתאים ברכב‪,‬‬
‫שים מעט מהנוזל על מטלית‬
‫רכה ונקייה ומרח על להבי‬
‫המגבים‪ ,‬פעולה זאת תשפר את‬
‫ביצועיהם‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫הנוזל לשטיפת שמשות דליק‪.‬‬
‫יש להיזהר בעת מילוי הנוזל או‬
‫כשעובדים בסביבתו‪.‬‬
‫כאשר תבחין בשינוי ברעש‬
‫ממערכת הפליטה‪ ,‬או כשתגלה‬
‫אדי פליטה בתוך הרכב‪ ,‬או‬
‫כאשר תחתית הרכב או חלקו‬
‫האחורי ניזוקו‪ ,‬בדוק את‬
‫מערכת הפליטה כולה ואת‬
‫האזורים הסמוכים לה כדי‬
‫לוודא שאין שם חלקים‬
‫שבורים‪ ,‬חלקים שניזוקו או‬
‫התבלו או חלקים שאינם‬
‫במקומם‪.‬‬
‫חיבורים משוחררים או חלקים‬
‫בלויים עלולים לאפשר דליפת‬
‫גזי פליטה לתוך הרכב‪ .‬עליך‬
‫‪252‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫לבדוק את מערכת הפליטה בכל‬
‫פעם שהרכב מוגבה לצורך‬
‫טיפול‪ .‬החלף חלקים כנדרש‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫גזי פליטה יכולים לגרום‬
‫לפגיעה חמורה ואף מוות‪ .‬הם‬
‫מכילים פחמן חד חמצני )‪(CO‬‬
‫שהוא חסר צבע וריח‪ .‬שאיפת‬
‫פחמן חד חמצני עלולה לגרום‬
‫לעילפון ואפילו להרעלה‪ .‬הקפד‬
‫על הצעדים שהוזכרו לעיל לשם‬
‫אבטחת מערכת הפליטה‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫ברכב עם ממיר קטליטי יש‬
‫להשתמש בדלק נטול עופרת‬
‫בלבד‪ .‬דלק עם עופרת עלול‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫זהירות! )המשך(‬
‫לגרום נזק למערכת הפליטה‪,‬‬
‫להפחית באופן משמעותי את‬
‫תפקודו התקין של המנוע‬
‫ולגרום לנזק רב למנוע‪.‬‬
‫הממיר הקטליטי מתוכנן לפעול‬
‫לאורך כל חיי הרכב בשימוש‬
‫רגיל ועם דלק נטול עופרת‪ .‬אין‬
‫צורך בתחזוקה של הממיר אך‬
‫חשוב שהמנוע יהיה מכוון נכון‪.‬‬
‫זיופי מנוע עלולים לגרום נזק‬
‫לממיר הקטליטי‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫הממיר הקטליטי עלול להינזק‬
‫במידה ופעולת המנוע אינה‬
‫תקינה‪ .‬במקרה של תקלה‬
‫במנוע‪ ,‬בפרט תקלה הקשורה‬
‫בזיופים או איבודי הספק‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫זהירות! )המשך(‬
‫בולטים אחרים‪ ,‬הבא את הרכב‬
‫מיד לתיקון‪ .‬המשך נסיעה‬
‫כאשר המנוע אינו תקין‬
‫תגרום לחימום יתר של הממיר‬
‫הקטליטי ונזק לו ולרכב‪.‬‬
‫התחממות חריגה של הממיר‬
‫הקטליטי‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬עצור‬
‫את הרכב‪ ,‬דומם את המנוע‬
‫ואפשר לו להתקרר‪ .‬עליך להביא‬
‫את הרכב מיד לבדיקת ולכיוון‬
‫מחדש‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫מאחר והממיר הקטליטי‬
‫מתחמם מאוד‪ ,‬יש להיזהר שלא‬
‫לנסוע ולהחנות את הרכב‬
‫יש‬
‫שבהם‬
‫במקומות‬
‫חומרים דליקים כמו עלים‬
‫יבשים ועשב יבש שעלולים‬
‫להתלקח אם יבואו במגע עם‬
‫מערכת הפליטה‪.‬‬
‫על מנת לצמצם את האפשרות‬
‫שיגרם נזק לממיר הקטליטי‪:‬‬
‫‪ ‬אין לדומם את המנוע כאשר‬
‫תיבת ההילוכים משולבת‬
‫והרכב בתנועה‪.‬‬
‫‪ ‬אין להתניע את המנוע ע"י‬
‫דחיפה‪ ,‬גרירה‪ ,‬או שיוט‬
‫במורד‪.‬‬
‫במצבים חריגים כאשר המנוע‬
‫פועל בצורה לא תקינה‪ ,‬יורגש‬
‫ריח חריף שעשוי להצביע על‬
‫‪ ‬אין להפעיל את המנוע‬
‫בסיבובי סרק לזמן ממושך‬
‫כאשר חוטי המצת מנותקים‪.‬‬
‫‪253‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫מערכת הקירור‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬כאשר עובדים באזור מניפת‬
‫המנוע‪ ,‬יש לנתק את מחבר‬
‫המניפה או לוודא שמתג‬
‫ההתנעה נמצא במצב סגור‬
‫‪ .OFF‬המניפה נשלטת על‬
‫ידי הטמפרטורה בסביבה‬
‫ועלול לפעול באופן לא‬
‫מתוכנן כאשר מתג ההתנעה‬
‫מופעל‪ .‬מקרה כזה עלול‬
‫לגרום לפגיעות חמורות‪.‬‬
‫‪ ‬נוזל קירור חם‪ ,‬או קיטור‪,‬‬
‫יכולים לגרום לך או‬
‫לאחרים לכוויה חמורה‪.‬‬
‫כאשר נשמעת פליטת‬
‫קיטור מתחת למכסה‬
‫המנוע‪ ,‬אין לפתוח אותו עד‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫שהמצנן יתקרר‪ .‬אין לנסות‬
‫ולפתוח את מכסה הלחץ של‬
‫מערכת הקירור כאשר‬
‫המצנן חם‪.‬‬
‫בדיקות נוזל הקירור‬
‫יש לבדוק כל ‪ 12‬חודשים‬
‫המונע‬
‫חומר‬
‫המצאות‬
‫קפיאה בנוזל קירור המנוע‬
‫)‪) (ANTIFREEZE‬לפני שישרור‬
‫מזג אוויר מקפיא(‪ .‬כאשר נוזל‬
‫הקירור נראה מלוכלך או‬
‫חלוד‪ ,‬נקז את המערכת‪ ,‬שטוף‬
‫אותה ומלא אותה בחומר‬
‫קירור טרי‪ .‬וודא שאין‬
‫הצטברות של חרקים‪ ,‬עלים‬
‫וכו' בחזית מעבה המזגן‪ .‬אם‬
‫מלוכלך‪ ,‬נקה בעדינות על ידי‬
‫‪254‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫התזת מים באמצעות צינור‪,‬‬
‫במאונך‪ ,‬על חזית המעבה‬
‫מלמעלה למטה‪.‬‬
‫וודא שאין גומי מתפורר‪,‬‬
‫סדקים‪ ,‬קרעים‪ ,‬חתכים בצינור‬
‫מיכל העודפים של נוזל הקירור‪,‬‬
‫ובדוק את מידת ההידוק של‬
‫חיבורי הצינורות למכל ולמצנן‪.‬‬
‫בדוק דליפות בכל המערכת‪ .‬אין‬
‫להסיר את מכסה המצנן כאשר‬
‫מערכת קירור המנוע חמה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫ניקוז‪,‬‬
‫מערכת הקירור‬
‫שטיפה ומילוי‬
‫בפרקי זמן המוגדרים בתוכנית‬
‫האחזקה‪ ,‬יש לנקז את נוזל‬
‫הקירור מן המערכת‪ ,‬לשטוף‬
‫אותה ולמלא מחדש‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אם הנוזל המנוקז מלוכלך או‬
‫מכיל כמות ניכרת של משקעים‪,‬‬
‫נקה ושטוף את המערכת עם‬
‫חומר המיועד לניקוי מערכת‬
‫הקירור‪ .‬שטוף היטב כדי להסיר‬
‫את כל המשקעים והכימיקלים‪.‬‬
‫בחירת חומר קירור‬
‫יש להשתמש רק בנוזל הקירור‬
‫המומלץ על ידי היצרן‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫‪ ‬התוצאה של ערבוב חומרי‬
‫קירור שאינם מסווגים‬
‫כנוזלי ‪ HOAT‬המיועדים‬
‫לקירור המנוע עלולה לגרום‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫אזהרה )המשך(‬
‫נזק למנוע והקטנת ההגנה‬
‫מפני איכול‪ .‬כאשר מכניסים‬
‫למערכת הקירור במקרה‬
‫חירום נוזל קירור שאינו‬
‫כ‪ ,HOAT-‬החלף‬
‫מסווג‬
‫אותו בהקדם האפשרי בנוזל‬
‫קירור המומלץ על ידי‬
‫היצרן‪.‬‬
‫במים‬
‫להשתמש‬
‫‪ ‬אין‬
‫רגילים‪ ,‬או במוצרי נוזל‬
‫קירור מנוע שהם על בסיס‬
‫אלכוהול )מונע קפיאה(‪.‬‬
‫במונעי‬
‫להשתמש‬
‫‪ ‬אין‬
‫חלודה‪ ,‬או במוצרים נגד‬
‫חלודה‪ ,‬שיתכן שהם אינם‬
‫מתאימים לנוזל קירור‬
‫המנוע והמצנן ועלולים‬
‫לסתום אותו‪.‬‬
‫‪255‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫אזהרה )המשך(‬
‫‪ ‬הרכב לא תוכנן לשימוש‬
‫בנוזלי קירור על בסיס‬
‫פרופילן גליקול‪ .‬השימוש‬
‫בהם איננו מומלץ‪.‬‬
‫הוספת נוזל קירור‬
‫הרכב יוצר עם נוזל משופר‬
‫לקירור מנוע‪ ,‬המאפשר תחזוקה‬
‫בפרקי זמן ארוכים‪ .‬ניתן‬
‫להשתמש בנוזל קירור זה עד ‪5‬‬
‫שנים‪ ,‬או לנסיעה של ‪168,000‬‬
‫ק"מ לפני החלפתו‪ .‬כדי לא‬
‫לקצר את פרק זמן השימוש עד‬
‫להחלפה‪ ,‬חשוב להשתמש תמיד‬
‫באותו נוזל קירור‪.‬‬
‫בעת הוספת נוזל קירור מומלץ‬
‫להשתמש בתמיסת נוזל מונע‬
‫קפיאה ‪ /‬נוזל קירור ל‪ 5-‬שנים ‪/‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪ 168,000‬ק"מ‪ ,‬של‬
‫במתכון ‪ ,HOAT‬או שווה ערך‪.‬‬
‫יש להשתמש בתמיסת נוזל של‬
‫לפחות ‪ 50%‬מונע קפיאה‪.‬‬
‫הריכוז הגבוה יותר )לא מעל‬
‫‪ (70%‬מיועד לטמפרטורות‬
‫הנמוכות מ‪.-37ºC -‬‬
‫השתמש רק במים מזוקקים‪,‬‬
‫או מים נטולי יונים‪ ,‬למהילת‬
‫תמיסת המים‪/‬נוזל קירור‬
‫למנוע‪ .‬שימוש במים מאיכות‬
‫נמוכה יקטין את ההגנה בפני‬
‫האיכול במערכת קירור המנוע‪.‬‬
‫‪Mopar‬‬
‫אנא שים לב‪ ,‬שזו אחריותו של‬
‫בעל הרכב לשמור על רמת הגנה‬
‫נאותה בפני קפיאה בהתאם‬
‫לטמפרטורות השוררות באזור‬
‫פעולת הרכב‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ערבוב סוגים שונים של נוזלי‬
‫קירור מקצר את אורך חיי‬
‫השירות של נוזל הקירור‬
‫ומגדיל את תדירות החלפתו‪.‬‬
‫הלחץ‬
‫מכסה‬
‫הקירור‬
‫המכסה חייב להיות מהודק‬
‫היטב כדי למנוע אובדן נוזל‬
‫קירור ויש לוודא שנוזל הקירור‬
‫יוזרם חזרה מהמצנן למכל‬
‫העודפים‪ .‬במידה והצטבר חומר‬
‫זר על פני שטח האטימה של‬
‫המכסה‪ ,‬יש לנקות אותו‪.‬‬
‫‪256‬‬
‫של‬
‫מערכת‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫אזהרה!‬
‫‪ ‬מילות האזהרה "אל תפתח‬
‫בעודו חם"‪:‬‬
‫)‪ (DO NOT OPEN HOT‬על‬
‫מכסה הלחץ של מערכת‬
‫הקירור מהוות אמצעי‬
‫זהירות בטיחותי‪.‬‬
‫מוחלט‬
‫באיסור‬
‫אסור‬
‫להוסיף נוזל קירור כאשר‬
‫המנוע חם יתר על המידה‪.‬‬
‫אל תשחרר או תסיר את‬
‫המכסה‪ .‬חום יוצר לחץ‬
‫במערכת הקירור‪ .‬כדי למנוע‬
‫כוויה או פגיעה‪ ,‬אל תסיר‬
‫את המכסה כל עוד המערכת‬
‫חמה‪ ,‬או שהיא תחת לחץ‪.‬‬
‫התוצאה עלולה להיות‬
‫פגיעה או נזק לרכב‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫‪ ‬אין להשתמש במכסה לחץ‬
‫של מערכת הקירור שאינו‬
‫מקורי‪ ,‬שימוש במכסה לא‬
‫מקורי עלול לגרום לפגיעה‬
‫או נזק‪.‬‬
‫סילוק הנוזל ששימש לקירור‬
‫המנוע‬
‫הנוזל על בסיס אתילן גליקול‬
‫המשמש לקירור המנוע הוא‬
‫חומר מוסדר בתקנות ומחייב‬
‫סילוק בהתאם‪ .‬בדוק אצל‬
‫מהן‬
‫המקומיות‬
‫הרשויות‬
‫הוראות הסילוק‪.‬‬
‫אל תאחסן את נוזל קירור‬
‫המנוע על בסיס אתילן גליקול‬
‫בכלי קיבול פתוחים כדי למנוע‬
‫את בליעתם על ידי בעלי חיים‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫וילדים ואל תשאיר אותו‬
‫בשלוליות על פני הקרקע‪.‬‬
‫במקרה שילד בלע את הנוזל פנה‬
‫מיד לרופא‪ .‬נגב מיד כל גלישה‬
‫של הנוזל על הקרקע‪.‬‬
‫מפלס נוזל הקירור‬
‫מכל נוזל הקירור מאפשר‬
‫בדיקה חזותית מהירה של‬
‫מפלס הנוזל‪ .‬בזמן שהמנוע‬
‫דומם )וקר(‪ ,‬מפלס הנוזל אמור‬
‫להיות בטווח המסומן על‬
‫המיכל‪.‬‬
‫המצנן נשאר מלא בדרך כלל‪,‬‬
‫לכן אין צורך להסיר את מכסה‬
‫המצנן אלא לצורך בדיקת‬
‫נקודת קיפאון או להחלפת נוזל‬
‫הקירור‪ .‬כל עוד שטמפרטורת‬
‫פעולת המנוע סבירה יש צורך‬
‫‪257‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫לבדוק את מפלס הנוזל אחת‬
‫לחודש‪.‬‬
‫כאשר יש צורך להוסיף נוזל‬
‫קירור כדי לשמור על המפלס‬
‫הנכון‪ ,‬מלא את הנוזל לתוך‬
‫המכל‪ .‬הימנע ממילוי יתר‪.‬‬
‫נקודות לתזכורת‪:‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫בעצירת הרכב לאחר נסיעה של‬
‫מספר ק"מ‪ ,‬עלולים לעלות‬
‫אדים מחלקו הקדמי של תא‬
‫המנוע‪ .‬זה בדרך כלל תוצאה של‬
‫גשם‪ ,‬שלג או לחות גבוהה‬
‫שמצטברים על המצנן והופכים‬
‫לאדים כאשר התרמוסטט‬
‫נפתח ומאפשר לנוזל קירור חם‬
‫להיכנס למצנן‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אם בדיקה של תא המנוע לא‬
‫גילתה סימני דליפות ממצנן או‬
‫צינור‪ ,‬הרכב בטוח לנהיגה‪ .‬תוך‬
‫זמן קצר האדים ייעלמו‪.‬‬
‫‪ ‬המנע ממילוי יתר של מכל‬
‫נוזל הקירור‪.‬‬
‫‪ ‬בדוק את נקודת הקיפאון‬
‫של נוזל הקירור במצנן‬
‫ובמכל הנוזל‪ .‬אם יש צורך‬
‫בהוספת נוזל נגד קפיאה‬
‫)אנטיפריז( צריך להגן גם על‬
‫מכל נוזל הקירור בפני‬
‫קיפאון‪.‬‬
‫‪ ‬אם נדרש מילוי נוזל לעיתים‬
‫תכופות‪ ,‬או אם מפלס נוזל‬
‫הקירור במכל לא יורד‬
‫כאשר המנוע מתקרר‪ ,‬יש‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫צורך בבדיקת לחץ במערכת‬
‫הקירור לגילוי דליפות‪.‬‬
‫‪ ‬שמור על ריכוז של ‪50%‬‬
‫‪ HOAT‬נוזל קירור )לפחות(‬
‫ומים מזוקקים להגנה‬
‫נאותה בפני איכול של מנוע‬
‫המכיל חלקי אלומיניום‪.‬‬
‫‪ ‬וודא שצינורות המצנן ומיכל‬
‫נוזל הקירור אינם חסומים‬
‫או פגומים‪.‬‬
‫‪ ‬שמור על ניקיון חלקו‬
‫הקדמי של המצנן‪ .‬אם‬
‫ברכבך מותקנת מערכת‬
‫שמור על‬
‫מיזוג אוויר‪,‬‬
‫ניקיון המעבה‪.‬‬
‫‪ ‬אל תחליף את התרמוסטט‬
‫לפעילות קיץ או חורף‪ .‬אם‬
‫יש צורך בהחלפה‪ ,‬החלף‬
‫‪258‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫בסוג נכון בלבד של‬
‫תרמוסטטים‬
‫תרמוסטט‪.‬‬
‫אחרים עלולים לגרום‬
‫לביצועי קירור נמוכים‪,‬‬
‫תצרוכת דלק גבוהה והגדלת‬
‫כמות גזי פליטה‪.‬‬
‫מערכת הבלמים‬
‫כדי להבטיח את תקינות תפקוד‬
‫מערכת הבלמים‪ ,‬בדוק את‬
‫רכיביה בפרקי זמן קבועים‪ ,‬על‬
‫פי תכנית התחזוקה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫נהיגה עם רגל על דוושת‬
‫הבלמים עלולה לגרום לכשל‬
‫התוצאה‬
‫ולתאונה‪.‬‬
‫הבלם‬
‫מנהיגה כזאת היא חימום יתר‬
‫של הבלמים‪ ,‬שחיקת יתר של‬
‫הרפידות ונזק לבלמים‪ .‬במקרה‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫חירום לא יעמוד לרשותך מלוא‬
‫כושר הבלימה‪.‬‬
‫בדיקת גובה נוזל בלמים‬
‫בדוק את מפלס הנוזל במכל‬
‫בעת טיפול בתא המנוע‪ ,‬או מיד‬
‫כשנורית האזהרה של מערכת‬
‫הבלימה נדלקת‪.‬‬
‫נקה את החלק העליון של מכל‬
‫נוזל הבלמים לפני הסרת‬
‫המכסה‪ .‬הוסף נוזל עד שהמפלס‬
‫יגיע לקו ה‪ "FULL"-‬שבצידי‬
‫המכל‪.‬‬
‫אין להוסיף נוזל מעל לסימון‬
‫"‪ ,"FULL‬דבר זה יכול לגרום‬
‫לנזילות דרך פקק המיכל‪.‬‬
‫עם התבלות רפידות הבלמים‬
‫צפויה ירידה במפלס‪ .‬עם זאת‪,‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫ירידת מפלס הנוזל יכולה‬
‫להיגרם גם עקב דליפה ולכן‬
‫נחוצה בדיקה‪.‬‬
‫השתמש אך ורק בנוזל בלמים‬
‫המאושר על ידי היצרן‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אזהרה!‬
‫השתמש רק בנוזל בלמים‬
‫המומלץ ע"י היצרן‪ .‬שימוש‬
‫בנוזל שאינו מומלץ עלול‬
‫לגרום נזק חמור למערכת‬
‫הבלמים ו‪/‬או להפחית את‬
‫המתאים‬
‫ביצועיה‪ .‬הסוג‬
‫מופיע על מכל נוזל‬
‫הבלמים‪.‬‬
‫השתמש אך ורק בנוזל‬
‫בלמים חדש או בנוזל שהיה‬
‫ארוז בכלי קיבול אטום‬
‫היטב כדי למנוע זיהום‬
‫‪259‬‬
‫‪‬‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫מחומר זר‪ .‬נוזל בלמים בכלי‬
‫קיבול פתוח סופג לחות‬
‫מהאוויר הגורמת לנוזל‬
‫להגעה לנקודת רתיחה‬
‫נמוכה יותר‪ .‬שימוש בנוזל‬
‫בלמים עם נקודת רתיחה‬
‫נמוכה יותר עלול לגרום‬
‫כשל פתאומי בבלימה בעת‬
‫הפעלה ממושכת של הבלם‬
‫ולגרום לתאונה‪.‬‬
‫התוצאה של מילוי יתר‬
‫במכל נוזל הבלמים עלולה‬
‫להיות התזת הנוזל על חלקי‬
‫מנוע חמים והתלקחות‬
‫הנוזל‪ .‬כמו כן‪ ,‬הנוזל פוגע‬
‫בצבע הרכב‪.‬‬
‫מנע את זיהום נוזל הבלמים‬
‫בנוזל על בסיס נפט כדי‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫שהאטמים במערכת לא‬
‫יינזקו‪ .‬הדבר עלול לגרום‬
‫לתאונה‪.‬‬
‫תיבת הילוכים אוטומטית‬
‫‪CVT -‬‬
‫בחירת נוזל הסיכה‬
‫חשוב להשתמש בנוזל הסיכה‬
‫ההילוכים‬
‫לתיבת‬
‫המתאים‬
‫לביצועים אופטימאליים‪ .‬השתמש‬
‫אך ורק בנוזל תיבת ההילוכים‬
‫המומלץ על ידי היצרן‪ .‬חשוב‬
‫לשמור על מפלס נוזל נכון ועל סוג‬
‫הנוזל הנכון‪ .‬אין להוסיף חומרי‬
‫ניקוי כימיים בתיבת ההילוכים‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫אזהרה!‬
‫שימוש בנוזל תיבת הילוכים‬
‫שונה מהמומלץ על ידי היצרן‬
‫עלול לגרום להחלקת הרצועה‬
‫ולכשל של תיבת ההילוכים!‬
‫תוספים מיוחדים‬
‫אין להשתמש בתוספים כלשהם‬
‫לתיבת ההילוכים האוטומטית‪.‬‬
‫יש להשתמש בשמן ‪CVTF+4‬‬
‫בלבד‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫אין להשתמש בחומר כימי‬
‫בתיבת ההילוכים‪ .‬חומרים אלו‬
‫עלולים לגרום נזק למערכת‪.‬‬
‫במקרה כזה‪ ,‬אחריות היצרן‬
‫תוסר‪.‬‬
‫‪260‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫בדיקת מפלס הנוזל‬
‫בתיבת ההילוכים לא קיים‬
‫מדיד שמן בממסרה‪ .‬בדיקת‬
‫מפלס השמן תתבצע ע"י מוסך‬
‫שירות‪.‬‬
‫במידה ואתה מזהה תקלה‬
‫בהעברת ההילוכים או דליפת‬
‫נוזל‪ ,‬יש לגשת למוסך השירות‪.‬‬
‫החלפת נוזל ומסנן‬
‫פעל על פי ההנחיות המופיעות‬
‫בסעיף "שירות תקופתי" בפרק‬
‫‪ 8‬בהמשך הספר‪.‬‬
‫הגנה על המרכב ועל הצבע‬
‫מפני איכול‬
‫דרישות האחזקה של מרכב‬
‫הרכב משתנות בהתאם למיקום‬
‫הגיאוגרפי ולשימוש‪ .‬כימיקלים‬
‫המאפשרים עבירות בשלג‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫ובקרח‪ ,‬ואלו המרוססים על‬
‫עצים ועל פני הכביש בעונות‬
‫אחרות‪ ,‬מאכלים את המתכות‬
‫ברכב‪ .‬לחניה בשטח פתוח‪,‬‬
‫חשוף למזהמים‬
‫כשהרכב‬
‫הנישאים באוויר‪ ,‬לפני הכביש‬
‫שעליו הרכב נוסע‪ ,‬למזג אוויר‬
‫חם או קר באופן קיצוני‪,‬‬
‫ולתנאים קיצוניים אחרים‪ ,‬יש‬
‫השפעה שלילית על הצבע‪ ,‬על‬
‫ציוד המתכת ועל גחון המרכב‪.‬‬
‫תחזוקה‬
‫המלצות‬
‫להלן‬
‫המאפשרות מניעת נזקים‬
‫למרכב וצבע הרכב‪.‬‬
‫הגורמים לאיכול‬
‫האיכול נגרם כתוצאה של‬
‫פגמים בצבע‪ ,‬או של הסרת‬
‫הצבע וציפויי המגן מהרכב‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫הסיבות הנפוצות ביותר לתופעה‬
‫זאת הן‪:‬‬
‫‪ ‬מלח לפיזור על כבישים‬
‫והצטברות של לכלוך ולחות‪.‬‬
‫‪ ‬פגיעה מאבנים ומחצץ‪.‬‬
‫‪ ‬חרקים‪ ,‬שרף עצים‪ ,‬זפת‬
‫ולשלשת ציפורים‪.‬‬
‫‪ ‬מלח באוויר בקרבת חוף‬
‫הים‪.‬‬
‫‪ ‬נשורת אטמוספרית‪/‬מזהמים‬
‫תעשייתיים‪.‬‬
‫ניקוי הרכב‬
‫‪ ‬רחץ את רכבך באופן סדיר‪.‬‬
‫רחץ את הרכב תמיד בצל‬
‫בעזרת סבון המיועד לרכב‬
‫ושטוף במים נקיים‪.‬‬
‫‪261‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫‪ ‬אם הצטברו על הרכב‬
‫לשלשת‬
‫חרקים‪ ,‬זפת‪,‬‬
‫משקעים‬
‫או‬
‫ציפורים‬
‫אחרים‪ ,‬רחץ את הרכב‬
‫בהקדם האפשרי‪.‬‬
‫‪ ‬השתמש בחומר הברקה‬
‫)פוליש( להסרת כתמים‬
‫ולהברקת הרכב‪ .‬הזהר לא‬
‫לשרוט את הצבע‪.‬‬
‫‪ ‬המנע משימוש בתרכובות‬
‫ליטוש והברקת הצבע‬
‫באמצעות מתקן חשמלי‬
‫שעלול להכהות את הברק‬
‫ולהקטין את עובי שכבת‬
‫גימור הצבע‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫אזהרה!‬
‫אין להשתמש בחומרי שחיקה‬
‫קשים כמו צמר פלדה או אבקת‬
‫צחצוח‪ ,‬אשר ישרטו את המתכת‬
‫ואת המשטחים הצבועים‪.‬‬
‫תשומת לב מיוחדת‬
‫‪ ‬אם אתה נוסע על דרכים‬
‫מאובקות או מכוסות מלח‪,‬‬
‫או בקרבת הים‪ ,‬עליך‬
‫לשטוף את תחתית הרכב‬
‫לפחות אחת לחודש‪.‬‬
‫‪ ‬פתחי הניקוז בתחתית‬
‫הדלתות‪ ,‬ובדלת תא המטען‬
‫האחורית חייבים להיות‬
‫גלויים ופתוחים‪.‬‬
‫‪ ‬אם גילית פגיעות של אבנים‬
‫או שריטות בצבע‪ ,‬תקן‬
‫אותם מיד‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫‪ ‬אם הרכב ניזוק כתוצאה‬
‫מתאונה או סיבה אחרת‬
‫פגמה בצבע וציפוי המגן‪,‬‬
‫תקן את הנזק בהקדם‬
‫האפשרי‪.‬‬
‫‪ ‬אם אתה נושא חומרים‬
‫מיוחדים‪ ,‬כגון‪ ,‬כימיקלים‪,‬‬
‫דשנים‪ ,‬מלח נגד קרח‪ ,‬וכד'‪,‬‬
‫וודא שחומרים אלה ארוזים‬
‫היטב ואטומים‪.‬‬
‫‪ ‬אם אתה מרבה בשימוש‬
‫בדרכים מכוסות אבנים‬
‫קטנות‪ ,‬עליך לשקול התקנת‬
‫מגני בוץ מאחורי האופנים‪.‬‬
‫‪ ‬תקן בהקדם שריטות בצבע‬
‫הרכב‪ ,‬למוסך השירות שלך‬
‫יש את הגוון המתאים ביותר‬
‫לצבע הרכב שלך‪.‬‬
‫‪262‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫טיפול באופנים ובכיסוי האופנים‬
‫נקה תמיד את כל האופנים ואת‬
‫כיסוייהם‪ ,‬במיוחד את אלה‬
‫המצופים אלומיניום וכרום‪.‬‬
‫השתמש בסבון עדין ובמים כדי‬
‫לשמור על הברק ולמנוע איכול‪.‬‬
‫רחץ אותם בסבון המשמש‬
‫לרחצת המרכב‪ .‬שטוף את‬
‫האופנים ביסודיות‪ .‬בניקוי‬
‫אופנים מלוכלכים מאוד‪ ,‬הקפד‬
‫בבחירת הציוד והכימיקלים‬
‫לניקוי האופן והצמיג כדי למנוע‬
‫החומרים‬
‫לאופנים‪.‬‬
‫נזק‬
‫המומלצים היחידים הם חומרי‬
‫‪ Mopar‬לניקוי האופנים‪ .‬אל‬
‫תשתמש בחומר לניקוי תנורים‪.‬‬
‫המנע משימוש בתחנות שטיפת‬
‫רכב אוטומטיות המשתמשות‬
‫בתמיסות חומציות ומברשות‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫קשות העלולות לפגוע בציפוי של‬
‫כיסויי האופנים‪.‬‬
‫הליך לניקוי בד דוחה כתמים‬
‫)אם מותקן(‬
‫יש לנקות בד דוחה כתמים‬
‫באופן הבא‪:‬‬
‫‪ ‬הסר את הכתם מהר ככל‬
‫האפשר באמצעות מגבת‬
‫נקייה ויבשה‪.‬‬
‫‪ ‬הסר את שאר הכתם‬
‫באמצעות מגבת לחה‪.‬‬
‫‪ ‬לכתמים קשים‪ ,‬השתמש‬
‫ב‪ Mopar Total Clean -‬או‬
‫בתמיסה של מים חמים וסבון‬
‫באמצעות מטלית לחה‪.‬‬
‫להסרת עודפי סבון‪ ,‬השתמש‬
‫במגבת נקייה ולחה‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫השתמש‬
‫גריז‪,‬‬
‫‪ ‬לכתמי‬
‫ב‪ Mopar Multi-Purpose-‬או‬
‫בתמיסה של מים חמים‬
‫וסבון באמצעות מטלית‬
‫לחה‪ .‬להסרת עודפי סבון‪,‬‬
‫השתמש במגבת נקייה‬
‫ולחה‪.‬‬
‫‪ ‬אין להשתמש בחומרי ניקוי‬
‫אחרים על מושבי בד דוחי‬
‫כתמים‪.‬‬
‫טיפול פנימי‬
‫השתמש ב ‪Mopar Total Clean-‬‬
‫לניקוי ריפוד פלסטי או גומי‬
‫ואת השטיחים‪ .‬חומר זה מומלץ‬
‫בפרט גם לניקוי ציפויי עור‪.‬‬
‫ריפודי העור ישמרו במיטבם‬
‫ע"י ניקוי קבוע במטלית לחה‪.‬‬
‫חלקיקים קטנים של לכלוך‬
‫עלולים לשרוט ולהזיק לריפודי‬
‫‪263‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫עור‪ ,‬ויש להסירם במטלית לחה‪.‬‬
‫לכלוך קשה מוסר בקלות‬
‫במטלית לחה וחומר הניקוי‬
‫‪ .Mopar Total Clean‬יש להיזהר‬
‫שלא להרטיב את ריפודי העור‬
‫בנוזל כלשהו‪ .‬אין להשתמש‬
‫בפוליש‪ ,‬שמנים‪ ,‬נוזלי ניקוי‪,‬‬
‫ממיסים‪ ,‬מטהרים‪ ,‬וחומרי‬
‫ניקוי על בסיס אמוניה לניקוי‬
‫ריפודי העור‪ .‬שימוש במרכך עור‬
‫אינו נחוץ לשימור המצב‬
‫המקורי‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫אל תשתמש בחומרי ניקוי‬
‫נדיפים למטרות ניקוי‪ .‬רבים‬
‫מהם דליקים ועשויים לגרום‬
‫כאשר‬
‫נשימה‬
‫לבעיות‬
‫משתמשים בהם במקומות‬
‫סגורים‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫ניקוי הפנסים הראשיים‬
‫ברכב מותקנים פנסים ראשיים‬
‫מחומר פלסטי‪ ,‬הם קלי משקל‬
‫ופחות רגישים לשברים מאשר‬
‫פנסי זכוכית‪.‬‬
‫הפלסטיק אינו עמיד בפני‬
‫שריטות כמו הזכוכית‪ ,‬ולכן‬
‫חייבים להקפיד על הליך שונה‬
‫של ניקוי העדשה‪.‬‬
‫להקטנת האפשרויות לשריטת‬
‫העדשה ולצמצום תפוקת האור‪,‬‬
‫המנע מניגוב באריג יבש‪.‬‬
‫להסרת לכלוך דרכים השתמש‬
‫בתמיסת סבון עדינה ואחריה‬
‫בשטיפה במים‪.‬‬
‫אין לנקות את העדשה בחומרי‬
‫ניקוי שוחקים‪ ,‬בממיסים‪ ,‬בצמר‬
‫פלדה או בחומרים קשים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫משטחי זכוכית‬
‫נקה את כל משטחי הזכוכית‬
‫באמצעות‪:‬‬
‫סדיר‬
‫באופן‬
‫‪ ,Mopar Glass Cleaner‬או כל‬
‫חומר אחר לניקוי זכוכית‪.‬‬
‫לעולם אל תשתמש בחומר ניקוי‬
‫שוחק‪ .‬הזהר בניקוי צידו‬
‫הפנימי של החלון האחורי‬
‫המצויד במפשיר אדים חשמלי‪.‬‬
‫אל תשתמש במכשיר חד העלול‬
‫לגרום נזק לגוף החימום‪.‬‬
‫אל תתיז חומר ניקוי ישירות על‬
‫המראה הפנימית‪ ,‬אלא התז על‬
‫המטלית ואחר כך נקה את‬
‫המראה‪.‬‬
‫משטחי לוח המחוונים‬
‫לכיסוי לוח המחוונים יש מעט‬
‫ברק‪ ,‬אשר מפחית את‬
‫השתקפותו בשמשה הקדמית‪.‬‬
‫‪264‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫אין להשתמש בכיסויים שיגרמו‬
‫להשתקפות גבוהה‪ .‬השתמש‬
‫בסבון ומים חמים בכדי להחזיר‬
‫את הברק למשטח‪.‬‬
‫מסגרות לוח המחוונים‬
‫זהירות!‬
‫במידה ואתה מתקין מטהר‬
‫אוויר נתלה ברכב‪ ,‬התייחס‬
‫בזהירות להוראות היצרן‪.‬‬
‫מטהרי אוויר מסוימים יפגעו‬
‫בציפוי או בצבע של משטחים‬
‫מסוימים אם יבואו במגע ישיר‬
‫איתם‪.‬‬
‫ניקוי עדשות אביזרי הפלסטיק‬
‫בלוח המחוונים‬
‫עדשות האביזרים ברכב יצוקות‬
‫מפלסטיק שקוף‪ .‬בעת ניקיון‬
‫העדשות הזהר מלשרוט אותן‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪ .1‬נקה באמצעות אריג רך‬
‫ורטוב‪ .‬השתמש בתמיסת‬
‫סבון עדין‪ ,‬אך לא בחומרי‬
‫ניקוי עם תכולת כוהל‬
‫גדולה‪ ,‬או עם חומרים‬
‫שוחקים‪ .‬לאחר השימוש‬
‫בסבון‪ ,‬נגב ונקה באמצעות‬
‫אריג לח ונקי‪.‬‬
‫‪ .2‬יבש באמצעות סמרטוט בד‬
‫נקי ורך‪.‬‬
‫תחזוקת חגורות בטיחות‬
‫אל תנקה את החגורות עם‬
‫ממיסים כימיים או חומרי‬
‫שחיקה‪ .‬זה יחליש את אריג‬
‫הבד‪ .‬גם נזקי שמש מחלישים‬
‫את הבד‪.‬‬
‫אם יש צורך לנקות את‬
‫החגורות‪ ,‬השתמש בתמיסת‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫סבון עדינה או במים פושרים‪.‬‬
‫אל תפרק את החגורות מהרכב‬
‫לצורך ניקוי‪.‬‬
‫החלף את חגורות הבטיחות אם‬
‫הן נראות פרומות או בלויות או‬
‫שהאבזמים לא פועלים היטב‪.‬‬
‫יבש אותן עם סמרטוט בד נקי‬
‫ורך‪.‬‬
‫נתיכים‬
‫קופסת נתיכים וממסרים‬
‫קופסת הנתיכים והממסרים‬
‫נמצאת בתא המנוע ליד מכלול‬
‫מסנן האוויר‪ .‬הקופסה מכילה‬
‫סוגים שונים של נתיכים‪.‬‬
‫תיאור כל נתיך ניתן למצוא‬
‫מהצד הפנימי של מכסה‬
‫הקופסה‪.‬‬
‫‪265‬‬
‫מיקום קופסת הנתיכים‬
‫והממסרים‬
‫מס'‬
‫שקע‬
‫סוג‪ ,‬ערך‬
‫וצבע הנתיך‬
‫המערכות‬
‫המוגנות‬
‫‪1‬‬
‫ריק‬
‫מיני‪-‬נתיך‬
‫‪ 15Amp‬כחול‬
‫מיני‪-‬נתיך‬
‫‪ 10Amp‬אדום‬
‫מיני‪-‬נתיך‬
‫‪ 10Amp‬אדום‬
‫ריק‬
‫בקרת מערכת‬
‫הנעה כפולה‬
‫מתג אור בלם‬
‫אחורי מרכזי‬
‫מתג התנעה‪/‬‬
‫בקרת נוסעים‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫מס'‬
‫שקע‬
‫ערך וצבע‬
‫הנתיך‬
‫המערכות‬
‫המוגנות‬
‫מס'‬
‫שקע‬
‫‪5‬‬
‫מיני‪-‬נתיך‬
‫‪ 20Amp‬צהוב‬
‫גרירת גרור‬
‫‪12‬‬
‫‪6‬‬
‫מיני‪-‬נתיך‬
‫‪ 10Amp‬אדום‬
‫‪7‬‬
‫מיני‪-‬נתיך‬
‫‪ 30Amp‬ירוק‬
‫‪8‬‬
‫מיני‪-‬נתיך‬
‫‪ 30Amp‬ירוק‬
‫‪9‬‬
‫נתיך‬
‫‪ 40Amp‬ירוק‬
‫‪10‬‬
‫מיני‪-‬נתיך‬
‫‪ 20Amp‬צהוב‬
‫‪11‬‬
‫מיני‪-‬נתיך‬
‫‪ 15Amp‬כחול‬
‫מראות‬
‫חשמל‪ /‬בקרת‬
‫היגוי‪ /‬מערכת‬
‫שמע‬
‫)‪ (IOD‬מתח‬
‫מתג התנעה‬
‫כבוי‬
‫)‪ (IOD‬מתח‬
‫מתג התנעה‬
‫כבוי‬
‫מושבים‬
‫חשמליים‬
‫נעילה‬
‫חשמלית‪/‬‬
‫תאורת פנים‬
‫שקע חשמל‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫ערך וצבע‬
‫הנתיך‬
‫המערכות‬
‫המוגנות‬
‫מס'‬
‫שקע‬
‫ערך וצבע‬
‫נתיך זעיר‬
‫המערכות‬
‫המוגנות‬
‫מיני‪-‬נתיך‬
‫‪ 20Amp‬צהוב‬
‫מיני‪-‬נתיך‬
‫‪ 20Amp‬צהוב‬
‫מיני‪-‬נתיך‬
‫‪ 10Amp‬אדום‬
‫נתיך‬
‫‪ 40Amp‬ירוק‬
‫ממיר מתח ‪AC‬‬
‫‪115V‬‬
‫‪20‬‬
‫מיני‪-‬נתיך‬
‫‪ 15Amp‬כחול‬
‫רדיו‬
‫‪21‬‬
‫מיני‪-‬נתיך‬
‫‪ 10Amp‬אדום‬
‫בקרת חדירה‪/‬‬
‫אזעקה‬
‫)אם מותקנת(‬
‫‪22‬‬
‫מיני‪-‬נתיך‬
‫‪ 10Amp‬אדום‬
‫מזגן‪ /‬מחמם‪/‬‬
‫מצפן‬
‫מיני‪-‬נתיך‬
‫‪ 15Amp‬כחול‬
‫מיני‪-‬נתיך‬
‫‪ 10Amp‬אדום‬
‫נתיך‬
‫‪ 40Amp‬ירוק‬
‫מיני‪-‬נתיך‬
‫‪ 20Amp‬צהוב‬
‫מצת סיגריות‬
‫לוח שעונים‬
‫מאוורר מנוע‬
‫אור דלת‪ /‬חלון‬
‫שמש‪ /‬מנוע מגב‬
‫אחורי‬
‫בקרת אלחוט‬
‫ממסר ניתוק‬
‫אוטומטי‬
‫מגבר הרדיו‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪266‬‬
‫מיני‪-‬נתיך‬
‫‪ 15Amp‬כחול‬
‫מיני‪-‬נתיך‬
‫‪ 15Amp‬כחול‬
‫מיני‪-‬נתיך‬
‫‪ 10Amp‬אדום‬
‫מיני‪-‬נתיך‬
‫‪ 15Amp‬כחול‬
‫ממסר ניתוק‬
‫אוטומטי‬
‫חלון שמש‬
‫חימום מראות‬
‫חשמליות‬
‫)אם מותקן(‬
‫ממסר ניתוק‬
‫אוטומטי‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫מס'‬
‫שקע‬
‫ערך וצבע‬
‫נתיך זעיר‬
‫המערכות‬
‫המוגנות‬
‫‪27‬‬
‫מיני‪-‬נתיך‬
‫‪ 10Amp‬אדום‬
‫‪28‬‬
‫מיני‪-‬נתיך‬
‫‪ 10Amp‬אדום‬
‫בקר כרית‬
‫אוויר‬
‫בקר כרית‬
‫אוויר‪ /‬בקרת‬
‫נוסעים‬
‫רכב חם )לא‬
‫נדרש נתיך(‬
‫מושב מחומם‬
‫)אם מותקן(‬
‫מתיז לפנס‬
‫ראשי‬
‫)אם מותקן(‬
‫ממסר ניתוק‬
‫אוטומטי‬
‫חיבור ‪/J1962‬‬
‫בקרת מנוע‬
‫שסתום מניעת‬
‫נעילה בבלימה‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫מיני‪-‬נתיך‬
‫‪ 20Amp‬צהוב‬
‫‪31‬‬
‫מיני‪-‬נתיך‬
‫‪ 10Amp‬אדום‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫נתיך‬
‫‪ 30Amp‬ורוד‬
‫מיני‪-‬נתיך‬
‫‪ 10Amp‬אדום‬
‫נתיך‬
‫‪ 30Amp‬ורוד‬
‫מס'‬
‫שקע‬
‫‪35‬‬
‫ערך וצבע‬
‫נתיך זעיר‬
‫נתיך‬
‫‪ 40Amp‬ירוק‬
‫נתיך‬
‫‪36‬‬
‫‪ 30Amp‬ורוד‬
‫‪37‬‬
‫ריק‬
‫המערכות‬
‫המוגנות‬
‫משאבת‬
‫מניעת נעילה‬
‫בבלימה‬
‫פנס ראשי‪/‬‬
‫בקרת מגבים‪/‬‬
‫זכוכית חכמה‬
‫ריק‬
‫אזהרה!‬
‫כאשר מרכיבים את מכסה תיבת‬
‫הנתיכים והממסרים‪ ,‬חשוב לוודא‬
‫שהמכסה מחובר נכון והיטב‪.‬‬
‫אחרת‪ ,‬עלולים לחדור מים לתיבה‬
‫ולגרום לכשל חשמלי‪.‬‬
‫כאשר מחליפים נתיך שרוף‪ ,‬חשוב‬
‫להשתמש בנתיך המתאים בלבד‬
‫בעל אותו ערך‪ .‬שימוש בנתיך אחר‬
‫עלול לגרום לעומסים במערכת‬
‫‪267‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫אזהרה! )המשך(‬
‫החשמלית‪ .‬אם אותו נתיך נשרף‬
‫מספר פעמים‪ ,‬זה מסמל על תקלה‬
‫ויש לגשת למוסך השירות‬
‫לבדיקת הבעיה‪.‬‬
‫אחסנת הרכב‬
‫על מנת לשמור על תקינות המצבר‪,‬‬
‫במקרה של אי שימוש ברכב למשך‬
‫יותר מ‪ 21-‬יום‪ ,‬בצע את הפעולות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫‪ ‬הוצא את הנתיך בתיבת‬
‫הנתיכים והממסרים המסומן‬
‫‪) IOD‬מתח ממתג התנעה כבוי(‪.‬‬
‫‪ ‬או‪ ,‬נתק את הכבל מהקוטב‬
‫השלילי )‪ (-‬של המצבר‪.‬‬
‫‪ ‬בכל פעם שאינך מתכוון לעשות‬
‫שימוש ברכב שבועיים ויותר‪,‬‬
‫רצוי להפעיל את המזגן למשך ‪5‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫דקות באוויר הפתוח בעוצמת‬
‫מניפה גבוהה‪ .‬פעולה זאת‬
‫תבטיח שימון לחלקי המערכת‬
‫בכדי למנוע נזק למדחס המזגן‬
‫בהפעלה הבאה‪.‬‬
‫נורות חליפיות‬
‫כל בסיסי נורות הרכב עשויים טריז‬
‫פליז או זכוכית‪ .‬אין להשתמש‬
‫בנורות חליפיות עם בסיס‬
‫אלומיניום‪.‬‬
‫נורות פנימיות‬
‫הנורה‬
‫תאורת‬
‫פנימית‬
‫קדמית‬
‫נורות קריאה‬
‫מרכזיות‬
‫תא מטען‪/‬פנס‬
‫מספר הנורה‬
‫‪T578‬‬
‫‪T578‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫החלפת נורות‬
‫נורות חיצוניות‬
‫הנורה‬
‫נורות ראשיות‬
‫נורות איתות קדמיות‬
‫נורות מיקום קדמיות‬
‫נורות איתות צד‬
‫פנסי ערפל קדמיים‬
‫פנסי ערפל אחוריים‬
‫נורות בלימה מרכזית‬
‫נורות בלימה‪ /‬תאורת‬
‫אחורית‬
‫נורות איתות‬
‫אחוריות‬
‫נורות נסיעה לאחור‬
‫נורת לוחית זיהוי‬
‫‪8–A35LF‬‬
‫‪268‬‬
‫מספר‬
‫הנורה‬
‫אורות קדמיים‪/‬אורות חניה‬
‫קדמיים‪/‬אורות איתות קדמיים‬
‫‪H4‬‬
‫‪PY27/7W‬‬
‫‪W5W‬‬
‫‪WY5W‬‬
‫‪PSX24W‬‬
‫‪P27/7W‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ניתן לגשת אל הנורה הראשית‬
‫דרך תא המנוע ללא צורך‬
‫בהסרת הכנף הפנימית‪ .‬נדרש‬
‫להסיר את הכנף הפנימית‬
‫לצורך החלפת נורת החניה או‬
‫האיתות אשר ממוקמות בחלק‬
‫החיצוני של יחידת הפנס‬
‫הראשי‪.‬‬
‫‪LED‬‬
‫‪P27/7W‬‬
‫‪PY27/7W‬‬
‫‪W16W‬‬
‫)‪(921‬‬
‫‪W5W‬‬
‫‪ .1‬נתק ובודד את הכבל השלילי‬
‫של המצבר‪.‬‬
‫‪ .2‬שחרר את מגן הבוץ של‬
‫הגלגל בצד המתאים של‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫הרכב אך אל תסיר אותו‬
‫לגמרי‪.‬‬
‫‪ .3‬דרך פתח הגישה בכנף‬
‫הקדמית אתר את הנורה‬
‫אשר יש להחליפה‪ .‬הנורה‬
‫הראשית היא בצד הפנימי‬
‫ואילו נורת החניה או‬
‫הנורה‬
‫היא‬
‫האיתות‬
‫החיצונית‪.‬‬
‫‪ .4‬נתק את המחבר החשמלי של‬
‫הנורה‪.‬‬
‫‪ .5‬אחוז את הנורה‪ ,‬סובב אותה‬
‫‪ 1/4‬סיבוב נגד כיוון השעון‬
‫ומשוך אותה ישירות החוצה‬
‫מהפנס‪.‬‬
‫אורות ערפל‬
‫‪ .1‬הגישה לנורה דרך הפתח‬
‫במגן התחתון‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫‪ .2‬הסר את המחבר מהנורה‪.‬‬
‫‪ .3‬שלוף את הנורה מבית‬
‫הנורה‪.‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫‪ .2‬אחוז את מארז האחורי‬
‫ומשוך בחוזקה על מנת‬
‫לנתקו מהמרכב‪.‬‬
‫אורות אחוריים‪ ,‬אורות איתות‬
‫ערפל‬
‫אורות‬
‫אחוריים‪,‬‬
‫אחוריים‪ ,‬ואורות נסיעה לאחור‬
‫‪ .1‬הסר את שני הפינים הלחיצים‬
‫ממארז האור האחורי‪.‬‬
‫משיכת הפנס האחורי מהרכב‬
‫הסרת הפינים הלחיצים‬
‫‪269‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫‪ .3‬סובב ונתק את התקע של‬
‫חוטי החשמל מהמארז‪.‬‬
‫‪ .4‬הסר את הנורה מהמארז‬
‫והחלף בנורה בתקינה‬
‫הסרת השקע והנורה‬
‫הסרת הנורה מהשקע‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫אורות איתות צדדיים‬
‫מיקום פנס הצד‬
‫‪270‬‬
‫‪ .1‬דחוף את הפנס לצד אחד‬
‫בכדי לשחרר את מתיחת‬
‫הקפיץ‪ ,‬ולאחר מכן משוך‬
‫החוצה‬
‫‪ .2‬סובב את התקע ‪ 1/4‬סיבוב‬
‫והוצא אותו מהפנס‬
‫‪ .3‬משוך בצורה ישרה את‬
‫הנורה ישר מהתקע והחלף‬
‫בנורה תקינה‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫‪ .3‬הסר את הנורה מהתקע‬
‫הסרת פנס הצד‬
‫אור לוחית זיהוי‬
‫‪ .1‬הסר בעדינות בעזרת המברג‬
‫את כיסוי אור לוחית זיהוי‪.‬‬
‫לחיצת הנורה החוצה מהמכלול‬
‫‪ .2‬סובב את התקע ‪ 1/4‬סיבב‬
‫נגד כוון השעון‪.‬‬
‫הסרת השקע מהפנס‬
‫‪271‬‬
‫הסרת הנורה מהשקע‬
‫אור בלם מרכזי עליון‬
‫הנורה היא מסוג ‪ .LED‬פנה‬
‫למוסך לצורך החלפתה‪.‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫‪272‬‬
‫פרק ‪ - 7‬אחזקה‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 8‬נתונים טכניים‪ ,‬טיפול ושירות‬
‫פרק ‪8‬‬
‫נתונים טכניים‪ ,‬טיפול ושירות‬
‫נתונים טכניים ‪.............................................................................................‬‬
‫שירות תקופתי ‪.............................................................................................‬‬
‫טבלת שמנים וחומרי סיכה ‪.............................................................................‬‬
‫מעקב ורישום שירות תקופתי ‪..........................................................................‬‬
‫‪273‬‬
‫‪274‬‬
‫‪276‬‬
‫‪279‬‬
‫‪282‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 8‬נתונים טכניים‪ ,‬טיפול ושירות‬
‫נתונים טכניים‬
‫מנוע‬
‫נפח )סמ"ק(‬
‫מס' הצילינדרים‬
‫קדח )מ"מ(‬
‫מהלך )מ"מ(‬
‫יחס דחיסה‬
‫הספק‬
‫מומנט‬
‫מערכת דלק‬
‫צמיגים‬
‫לחץ צמיגים )‪(PSI‬‬
‫אחורי‬
‫קדמי‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫נתונים‬
‫‪1998‬‬
‫‪4‬‬
‫‪86‬‬
‫‪86‬‬
‫‪10.5:1‬‬
‫‪ 154‬כ"ס ב‪ 6300-‬סל" ד‬
‫‪ 19.35‬קג"מ ב‪ 5100-‬סל" ד‬
‫הזרקה רב נקודתית‬
‫גודל הצמיג‬
‫‪215/60R17‬‬
‫‪215/55R18‬‬
‫צמיג חלופי‬
‫‪60‬‬
‫‪‬‬
‫‪274‬‬
‫‪T155/90D16‬‬
‫קיבולת מיכל הדלק כ‪ 51-‬ליטר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫מידות ומשקל‬
‫אורך כללי‬
‫רוחב כללי‬
‫גובה כללי‬
‫רוחק סרנים‬
‫מפסק גלגלים קדמי‬
‫מפסק גלגלים אחורי‬
‫משקל עצמי‬
‫עומס כללי‬
‫פרק ‪ - 8‬נתונים טכניים‪ ,‬טיפול ושירות‬
‫)מ"מ(‬
‫)מ"מ(‬
‫)מ"מ(‬
‫)מ"מ(‬
‫)ק"ג(‬
‫)ק"ג(‬
‫נתונים‬
‫‪4415‬‬
‫‪1800‬‬
‫‪1535‬‬
‫‪2635‬‬
‫‪1520‬‬
‫‪1520‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪275‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 8‬נתונים טכניים‪ ,‬טיפול ושירות‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫שירות תקופתי דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪ - ‬החלף‬
‫▼ ‪ -‬נקה ‪ /‬כוון ‪ /‬החלף לפי הצורך‬
‫אלפי קילומטרים‬
‫שנים‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪24‬‬
‫‪2‬‬
‫‪36‬‬
‫‪3‬‬
‫‪48‬‬
‫‪4‬‬
‫‪60‬‬
‫‪5‬‬
‫‪72‬‬
‫‪6‬‬
‫‪84‬‬
‫‪7‬‬
‫‪96‬‬
‫‪8‬‬
‫שמן מנוע‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מסנן שמן מנוע‬
‫מי הקירור‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫הערה‬
‫‪‬מנוע‬
‫רצועה למנוע‪/‬אלטרנאטור‪/‬מזגן‪/‬הגה‬
‫מערכת פליטה ותושבות‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫החלפה נוזל קירור ושטיפת המערכת כל ‪ 5‬שנים או‬
‫‪ 168,000‬ק"מ לפי הקודם‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬יש להשתמש אך ורק בנוזל קירור "‪ 5‬שנים"‬
‫של חברת ‪. MOPAR‬‬
‫החלף יזומה כל ‪ 192,000‬ק"מ‬
‫▼‬
‫‪ ‬מערכת הצתה‬
‫‪‬‬
‫מצתים‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬דלק‬
‫מסנן אוויר‬
‫מסנן דלק‬
‫▼‬
‫‪‬‬
‫‪276‬‬
‫▼‬
‫‪‬‬
‫בנאים קשים או בדרכי עפר להחליף לפי הצורך‪.‬‬
‫מומלץ להחליף כל ‪ 160,000‬ק"מ‪.‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 8‬נתונים טכניים‪ ,‬טיפול ושירות‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫שירות תקופתי דודג' – קאליבר )המשך(‬
‫אלפי קילומטרים‬
‫חודשים‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪24‬‬
‫‪2‬‬
‫‪36‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ - ‬החלף‬
‫▼ ‪ -‬נקה ‪ /‬כוון ‪ /‬החלף לפי הצורך‬
‫‪48‬‬
‫‪4‬‬
‫‪60‬‬
‫‪5‬‬
‫‪72‬‬
‫‪6‬‬
‫‪84‬‬
‫‪7‬‬
‫‪96‬‬
‫‪8‬‬
‫הערה‬
‫‪ ‬מערכת זיהום אוויר‬
‫מערכת אדי הדלק‬
‫בדוק שסתום ‪ ,PCV‬החלף לפי הצורך כל‬
‫‪ 144,000‬ק"מ‬
‫‪ ‬בלמים‬
‫דסקיות בלמים ‪ +‬רפידות‬
‫נוזל בלמים‬
‫כוון בלם יד‬
‫מערכת צינורות בלמים ודוושת בלם‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫‪‬‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫‪‬‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫‪‬‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫‪‬‬
‫הוסף לפי הצורך‪.‬‬
‫▼‬
‫▼‬
‫הערות‪ .1 :‬הטיפול הבסיסי מבוצע כל ‪ 12,000‬ק"מ או כל שנה לפי הקודם‪.‬‬
‫‪ .2‬בתום טיפול ‪ 96,000‬ק"מ חזור לשגרת הטיפולים מהתחלה‪.‬‬
‫‪ .3‬בתנאים קשים )אבק‪ ,‬חום‪ ,‬נסיעות עירוניות מרובות‪ ,‬עומסים( יש לצמצם את מרווחי הטיפולים בהתאם‪.‬‬
‫‪277‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 8‬נתונים טכניים‪ ,‬טיפול ושירות‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫שירות תקופתי דודג' – קאליבר )המשך(‬
‫אלפי קילומטרים‬
‫חודשים‬
‫‪ - ‬החלף‬
‫▼ ‪ -‬נקה ‪ /‬כוון ‪ /‬החלף לפי הצורך‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪24‬‬
‫‪2‬‬
‫‪26‬‬
‫‪3‬‬
‫‪48‬‬
‫‪4‬‬
‫‪60‬‬
‫‪5‬‬
‫‪72‬‬
‫‪6‬‬
‫‪84‬‬
‫‪7‬‬
‫‪96‬‬
‫‪8‬‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫‪ ‬הגה ומתלה‬
‫מערכת היגוי‬
‫מערכת מתלים‬
‫בולמי זעזועים‬
‫נוזל הגה כוח‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫כולל מערכת הגה כח ותפוחים‪.‬‬
‫בתנאים קשים יש לבדוק תפוחים ולחזק ברגים כל‬
‫‪ 12,000‬ק"מ‪.‬‬
‫בדיקת נזילות‬
‫בדיקת גובה הנוזל במכל‪.‬‬
‫‪ ‬תיבת הילוכים‬
‫נוזל לתיבת הילוכים אוטומטית‬
‫)גיר רציף עם ממיר מומנט ומצנן(‬
‫בדיקת מפרקי גל הניע‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫החלף מסנן ונוזל כל ‪ 192,000‬ק"מ ‪ .‬יש להשתמש אך‬
‫ורק ב ‪ MOPAR CVTF+4-‬בלבד‪.‬‬
‫יש לבדוק שלמות גומיות מגן‪.‬‬
‫‪ ‬מזגן‬
‫מסנן אוויר‬
‫▼‬
‫‪‬‬
‫▼‬
‫‪‬‬
‫▼‬
‫‪‬‬
‫▼‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬צמיגים ואופנים‬
‫סבב אופנים‬
‫‪ ‬מבחן דרך‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫▼‬
‫בצע מבחן דרך ובדוק כל המערכות‪:‬‬
‫מנוע‪ ,‬הילוכים‪ ,‬היגוי‪ ,‬בלימה‪ ,‬אורות ושעונים‬
‫‪278‬‬
‫יש לבצע סבב אופנים כל ‪ 12,000‬ק"מ ולבדוק אופן חלופי‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 8‬נתונים טכניים‪ ,‬טיפול ושירות‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫טבלת שמנים וחומרי סיכה‬
‫המכלל‪/‬נוזל‬
‫כמות בהחלפה‬
‫שמן מנוע‬
‫בנזין‬
‫‪ 4.3‬ליטר‬
‫)כולל מסנן(‬
‫תיבת הילוכים‬
‫גיר רציף‬
‫אוטומטית‬
‫מערכת קירור‬
‫‪ 7.0‬ליטר‬
‫בהחלפה‬
‫‪ 6.8‬ליטר‬
‫הוראות היצרן‬
‫סינטטי מלא‬
‫פז‬
‫סונול‬
‫דלק‬
‫‪MOPAR‬‬
‫‪5W30‬‬
‫בתקן‪ACEAC3 :‬‬
‫בנוסף תקן‪MB229.31 :‬‬
‫או ‪MB229.51‬‬
‫‪MOPAR‬‬
‫‪CVTF + 4‬‬
‫פאואר ‪C3‬‬
‫מוצר‪1928:‬‬
‫‪TITAN‬‬
‫‪GT1 PRO‬‬
‫‪FLEX 5W30‬‬
‫‪MOTORSYNTH‬‬
‫‪FE 5W30‬‬
‫גלון‪04761851AD :‬‬
‫ליטר‪04761872AC :‬‬
‫גלון‪05191185AA :‬‬
‫ליטר‪05191184AA :‬‬
‫בלבד‬
‫‪MOPAR‬‬
‫‪ANTIFREEZE‬‬
‫‪coolant‬‬
‫גלון‪05066386AA :‬‬
‫‪ 5‬שנים בלבד‬
‫שים לב‪ :‬חל אסור לערבב‬
‫בין סוגים שונים של נוזל‬
‫קירור‬
‫‪279‬‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 8‬נתונים טכניים‪ ,‬טיפול ושירות‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫טבלת שמנים וחומרי סיכה )המשך(‬
‫המכלל‪/‬נוזל‬
‫כמות בהחלפה‬
‫הוראות היצרן‬
‫פז‬
‫סונול‬
‫דלק‬
‫נוזל בלמים‬
‫לפי הצורך‬
‫‪DOT - 3‬‬
‫נוזל בלמים‬
‫נוזל בלמים‬
‫נוזל בלמים‬
‫‪DOT 3‬‬
‫‪DOT 3‬‬
‫‪DOT 3‬‬
‫נוזל הגה כח‬
‫לפי הצורך‬
‫‪SAE J1703‬‬
‫‪MOPAR‬‬
‫‪04318080AB‬‬
‫ליטר‬
‫‪MOPAR POWER‬‬
‫‪STEERNG FLUID +4‬‬
‫‪05013457AA‬‬
‫‪280‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 8‬נתונים טכניים‪ ,‬טיפול ושירות‬
‫‪281‬‬
‫דודג' ‪ -‬קאליבר‬
‫מעקב ורישום שרות תקופתי‬
‫‪MOTOGAT‬‬
‫פרק ‪ - 8‬נתונים טכניים‪ ,‬טיפול ושירות‬
‫חשוב! על מנת לשמור על תנאי האחריות אנא הקפד על מעקב ורישום שירות תקופתי‬
‫כל ‪ 12,000‬ק"מ או כל שנה הקודם מבין השניים‪.‬‬
‫סוג הרכב ……………………‪.‬‬
‫‪ 12,000‬ק"מ או שנה‬
‫מס' רישוי‪………………… :‬‬
‫‪ 36,000‬ק"מ או ‪ 3‬שנים‬
‫‪ 24,000‬ק"מ או שנתיים‬
‫‪ 48,000‬ק"מ או ‪ 4‬שנים‬
‫תאריך ……………‪…..…..‬‬
‫תאריך ………………‪…..…..‬‬
‫תאריך ………………‪…..…..‬‬
‫תאריך ………‪….………..‬‬
‫ק"מ ………………‪…..…..‬‬
‫חותמת המוסך‬
‫ק"מ ‪…..…...………………...‬‬
‫חותמת המוסך‬
‫ק"מ ………‪…..…...….….‬‬
‫חותמת המוסך‬
‫ק"מ ………‪…..…...….….‬‬
‫חותמת המוסך‬
‫‪ 60,000‬ק"מ או ‪ 5‬שנים‬
‫‪ 84,000‬ק"מ או ‪ 7‬שנים‬
‫‪ 72,000‬ק"מ או ‪ 6‬שנים‬
‫‪ 96,000‬ק"מ או ‪ 8‬שנים‬
‫תאריך ……………‪…..…..‬‬
‫תאריך ‪..…...………………..‬‬
‫תאריך ‪…..…………………...‬‬
‫תאריך ………‪….………..‬‬
‫ק"מ ………………‪…..…..‬‬
‫חותמת המוסך‬
‫ק"מ ‪…..…...………………...‬‬
‫חותמת המוסך‬
‫ק"מ ‪…..…...………………...‬‬
‫חותמת המוסך‬
‫ק"מ ………‪…..…...….….‬‬
‫חותמת המוסך‬
‫‪ 108,000‬ק"מ או ‪ 9‬שנים‬
‫‪ 132,000‬ק"מ או ‪ 11‬שנים‬
‫‪ 120,000‬ק"מ או ‪ 10‬שנים‬
‫‪ 144,000‬ק"מ או ‪ 12‬שנים‬
‫תאריך ……………‪…..…..‬‬
‫תאריך ‪…..….………………..‬‬
‫תאריך ‪…..…...……………..‬‬
‫תאריך ………‪….………..‬‬
‫ק"מ ………………‪…..…..‬‬
‫חותמת המוסך‬
‫ק"מ ‪…..…...………………...‬‬
‫חותמת המוסך‬
‫ק"מ ‪…..…...………………...‬‬
‫חותמת המוסך‬
‫ק"מ ………‪…..…...….….‬‬
‫חותמת המוסך‬
‫‪282‬‬