יום שני 11 אוקטובר 2004

‫המועצה המקומית דאלית אל כרמל‬
‫المجلس المحلي دالية الكرمل‬
‫‪Daliat El Carmel Local Municipality‬‬
‫מזכיר המועצה‬
‫יום שלישי ‪ 04‬דצמ' ‪2013‬‬
‫סימוכין‪:‬פרוטוקול ‪3/13‬‬
‫פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין מס' ‪ 3/13‬אשר התקיימה ביום ג' ‪03/12/13‬‬
‫בשעה ‪ 18:07‬באולם הישיבות‬
‫נוכחים‪:‬‬
‫‪ .1‬מר רפיק חלבי ‪ -‬ראש המועצה‬
‫‪ .2‬מר והבה והבה‪ -‬חבר מועצה‬
‫‪ .3‬מר שמס חסון‪ -‬חבר מועצה‬
‫‪ .4‬מר כרמי מקלדה‪ -‬חבר מועצה‬
‫‪ .5‬מר מרזוק קדור‪-‬חבר מועצה‬
‫‪ .6‬מר פואד זהראלדין‪ -‬חבר מועצה‬
‫‪ .7‬מר סאלח אמיר‪ -‬חבר מועצה‬
‫‪ .8‬מר חסיסי עאמר‪ -‬חבר מועצה‬
‫‪ .9‬מר חלבי מועין‪ -‬חבר מועצה‬
‫‪ .10‬מר והבה חסיב‪ -‬חבר מועצה‬
‫‪ .11‬מר גסוב חסון‪ -‬חבר מועצה‬
‫‪ .12‬חלבי סאאד‪ -‬חבר מועצה‬
‫‪ .13‬מר עטאללה דקסה‪ -‬חבר מועצה‬
‫‪ .14‬עו"ד תייסיר חסון ‪ -‬מזכיר המועצה‬
‫נעדרו מהישיבה‪:‬‬
‫‪ .1‬נאטור עלמי‪ -‬חבר מועצה‬
‫השתתפו בישיבה‪:‬‬
‫‪ .1‬עו"ד אורי פרל‪ -‬מ‪ .‬יועמ"ש המועצה‬
‫‪ .2‬רו"ח עדואן עדואן‪ -‬גזבר המועצה‬
‫‪ .3‬עו"ד סועאד חסון ‪ -‬מבקרת‬
‫על סדר היום‪:‬‬
‫‪ .1‬אישור פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' ‪.2/13‬‬
‫‪ .2‬איוש ועדות המועצה ובחירת נציגי הרשות לועדת תכנון ובניה בועדת התכנון רכז הכרמל‪.‬‬
‫‪ .3‬חשיפת הסכמים קואליציוניים במידה וישנם‪.‬‬
‫‪ .4‬מינוי סגנים לר' הרשות‪.‬‬
‫‪ .5‬עדכונים שונים‪.‬‬
‫מר רפיק חלבי‪ -‬ר' המועצה‪:‬‬
‫‪ .1‬אני מבקש להוסיף לסע' ‪ 1‬בסדר היום של הישיבה אישור פרוטוקול המליאה מס' ‪.1/12‬‬
‫החלטה‪ :‬מליאת המועצה מאשרת פה אחד הוספת אישור פרוטוקול המליאה מס' ‪ 1/12‬לסע' ‪ 1‬כך שנוסח‬
‫הסעיף יהיה אשור פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' ‪ 1/13‬ומס' ‪.2/13‬‬
‫‪ .2‬אני מבקש לשנות סדר היום של הישיבה כך שסע' ‪ 4‬יהיה מס' ‪ , 2‬סע' ‪ 2‬יהיה מס' ‪ ,3‬סע' ‪ 3‬בהזמנה יהיה מס' ‪4‬‬
‫בהזמנה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫טלפון ‪ ; 04/8301905 :‬פקס ‪ ; 04/8396756 :‬דלית אל כרמל ‪e-mail:[email protected] 60003 ,‬‬
‫המועצה המקומית דאלית אל כרמל‬
‫المجلس المحلي دالية الكرمل‬
‫‪Daliat El Carmel Local Municipality‬‬
‫מזכיר המועצה‬
‫כרמי מקלדה‪:‬‬
‫כידוע לי כל שינוי סעיפים בסדר היום מחייב הודעה של שש שעות לפני כינוס ישיבת המליאה‪.‬‬
‫עו"ד סועאד חסון‪ -‬מבקרת‪:‬‬
‫מפנה להוראות רלבנטיות בתוספת הרביעית בצו המועצות המקומיות (א)‪.‬‬
‫יועמ"ש‪:‬‬
‫שינוי בסדר סעיפים בסדר היום של הישיבה מחייב הודעה של שש שעות לפני כינוס הישיבה‪.‬‬
‫מר רפיק חלבי‪:‬‬
‫סדר היום של הישיבה לא ישתנה‪ .‬הישיבה תתנהל לפי סדר הסעיפים שהופץ לחברי המועצה בהזמה לישיבת‬
‫המליאה‪.‬‬
‫סע' ‪ :1‬אשור פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' ‪ 1/13‬ומס' ‪.2/13‬‬
‫מועין חלבי‪ :‬בקשתי בישיבת המליאה מס' ‪ 1/12‬לקבל הסבר בדבר יעוד התב"רים שאישרנו‪ ,‬לאיזה מוסדות הם‬
‫מופנים?‬
‫שמס חסון ‪ :‬הסעיף מדבר על אשור הפרוטוקולים‪ .‬את התב"רים כבר אישרנו בישיבה המליאה שהתקיימה‪.‬‬
‫רפיק חלבי ‪ :‬התב"רים אושרו באם יש שאלות בדבר יעוד התב"רים תוכל לגשת אלי ו‪/‬או לאנשי המקצוע ולקבל‬
‫הסבר‪.‬‬
‫אני מעלה את הסע' להצבעה‪:‬‬
‫החלטה מס' ‪ :4/13‬מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ישיבת המליאה מס' ‪ 1/13‬ומס' ‪.2/13‬‬
‫סע' ‪ : 2‬איוש ועדות המועצה ובחירת נציגי הרשות לועדת תכנון ובניה בועדת התכנון רכז הכרמל‪.‬‬
‫מזכיר המועצה‪:‬‬
‫אני נעבור על כל הועדות המוצעות לאשור המליאה‪ .‬עם סיום סבב ההתייחסות והאיוש נצביע על כל הועדות‬
‫המוצעות בהצבעה אחת‪.‬‬
‫מר רפיק חלבי‪:‬‬
‫‪ .1‬ועדת הנהלה‪ -‬מאושר‬
‫‪ .2‬ועדה מקומית לתכנון ובניה‪ -‬מר מרזוק קדור ישמש כמ"מ ר' הרשות בוועדה ( מחליף את ר' הרשות‬
‫בהעדרו )‪ ,‬ומר והבה והבה ישמש כחבר‪.‬‬
‫‪ .3‬ועדת מל"ח‪ -‬מר חסיב והבה יחליף את מר שמס חסון כחבר הועדה‪.‬‬
‫‪ .4‬ועדת מכרזים‪ -‬מאושר‪.‬‬
‫‪ .5‬ועדת חינוך‪ -‬מאושר‪.‬‬
‫‪ .6‬ועדת תרבות נוער וספורט‪ -‬מאושר‪.‬‬
‫‪ .7‬ועדות ערר על קביעת ארנונה כללית‪ 2 -‬הרכבים לועדת ערר‪ .‬מאושר בכפוף לבדיקת היועמ"ש‪.‬‬
‫‪ .8‬ועדת הנחות‪ -‬מאושר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫טלפון ‪ ; 04/8301905 :‬פקס ‪ ; 04/8396756 :‬דלית אל כרמל ‪e-mail:[email protected] 60003 ,‬‬
‫המועצה המקומית דאלית אל כרמל‬
‫المجلس المحلي دالية الكرمل‬
‫‪Daliat El Carmel Local Municipality‬‬
‫מזכיר המועצה‬
‫‪ .9‬הועדה לקידום מעמד הילד‪-‬‬
‫עו"ד סועאד חסון‪ -‬מבקרת‪ :‬להבנתי‪ ,‬ראוי שמר חסיב והבה לא יהיה חבר בוועדה לקידום מעמד הילד‪,‬‬
‫מאחר ואשתו ממלאת תפקיד של מנהל גיל הרך במועצה‪.‬‬
‫החלטה ‪ :‬חבר המועצה מר פואד זהר אלדין יחליף בוועדה לקידום מעמד הילד את מר חסיב והבה‪.‬‬
‫‪ .11‬ועדת בקורת‪ -‬רפיק חלבי‪ :‬מבקש לאשר את מר כרמי מקלדה כיו"ר ועדת ביקורת בכפוף לחוות דעת‬
‫ואשור היועמ"ש‪.‬‬
‫שמס חסון‪ 2 -‬חברים מהקואליציה לא יכולים לשמש כחברי ועדת בקורת‪.‬‬
‫יועמ"ש‪ -‬לפי סעיף ‪ 122‬לפרק א'‪ :‬מועצות מקומיות‪ ,‬צו המועצות המקומיות (א) אין מניעה חוקית‪.‬‬
‫החלטה‪ :‬מאושר בכפוף לחוות דעת ואשור היועמ"ש בדבר מינוי יו"ר הועדה‪.‬‬
‫‪ .11‬ועדת שמות‪-‬‬
‫כרמי מקלדה‪ -‬מבקש להוסיף לוועדה כנציג ציבור את מר קופטאן מוסטפא חלבי‪ -‬מנהל הדואר‪ .‬היה חבר‬
‫הועדה‪ ,‬ויכול לתרום מניסיונו‪ .‬מאושר‪.‬‬
‫לבקשת החברים ובהסכמת ר' הרשות נוספו לוועדה כחברים‪ ,‬חברי המועצה‪ :‬מר מרזוק קדור‪ ,‬מר והבה‬
‫והבה‪ ,‬מר פואד זהר אלדין‪.‬‬
‫הרכב הוועדה מאושר‪.‬‬
‫‪ .12‬הועדה לאיכות הסביבה‪ -‬מאושר‪.‬‬
‫‪ .13‬ועדת משנה תמיכות‪ -‬מר שמס חסון יחליף את מר חסיב והבה‪ -‬מאושר‪.‬‬
‫‪ .14‬ועדת הקצאת קרקעות ומבנים – מאושר‪.‬‬
‫‪ .15‬ועדת רכש מלאי ובלאי‪ -‬מאושר‪.‬‬
‫‪ .16‬ועדת תשתיות ואחזקה‪ -‬מר כרמי מקלדה יחליף את מר שמס חסון ‪ -‬מאושר‪.‬‬
‫מר סאאד חלבי ישמש כחבר נוסף ‪ -‬מאושר‪.‬‬
‫עו"ד סועאד חסון ‪ -‬מבקרת‪ :‬יש להגדיר את מטרות הוועדה‪.‬‬
‫‪ .17‬ועדת הרווחה והמלחמה בסמים‪ -‬מר עאמר חוסיסי ישמש כחבר החמישי בוועדה‪ -‬מאושר‪.‬‬
‫‪ .18‬ועדת התיירות‪ -‬מר חסיב והבה ישמש כחבר החמישי בוועדה‪ -‬מאושר‪.‬‬
‫‪ .19‬הוועדה להנצחת זכרם של נרצחי הטרור‪ -‬מאושר‪.‬‬
‫‪ .21‬ועדה לבטיחות בדרכים‪ -‬מר חסיב והבה ישמש כחבר החמישי בוועדה‪ -‬מאושר‪.‬‬
‫‪ .21‬וועדת מנגנון – מאושר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫טלפון ‪ ; 04/8301905 :‬פקס ‪ ; 04/8396756 :‬דלית אל כרמל ‪e-mail:[email protected] 60003 ,‬‬
‫המועצה המקומית דאלית אל כרמל‬
‫المجلس المحلي دالية الكرمل‬
‫‪Daliat El Carmel Local Municipality‬‬
‫מזכיר המועצה‬
‫‪ .22‬ועדת תחבורה ותמרור מקומי‪-‬‬
‫עו"ד סועאד חסון‪ -‬מבקרת ‪ :‬להבנתי‪ ,‬ישנו חשש לניגוד עניינים מוסדי בבחירת מר סלים והבה‪.‬‬
‫החלטה‪ :‬מינויו של מר סלים והבה בכפוף לחוות דעת ואישור היועמ"ש‪ -‬מאושר‪.‬‬
‫‪ .23‬ועדת ביטחון‪ -‬מאושר‪.‬‬
‫‪ .24‬ועדה למיגור האלימות‪ -‬מר עאמר חוסיסי ישמש כחבר השישי בוועדה‪ -‬מאושר‪.‬‬
‫מר רפיק חלבי‪:‬‬
‫אני מעלה את איוש ועדות המועצה ונציגי הרשות לועדת התכנון רכס הכרמל לאשור המליאה‪.‬‬
‫החלטה מס' ‪ :5/13‬מליאת המועצה מאשרת פה אחת איוש ועדות המועצה בהרכב שהוצג לפני מליאת המועצה‬
‫וכן את נציגי הרשות לועדת התכנון רכס הכרמל בהרכב שהוצג לפני מליאת המועצה‪.‬‬
‫‪ ‬מצ"ב העתק מרשימת הועדות שאושרו במליאת המועצה‪.‬‬
‫סע' ‪ : 3‬חשיפת הסכמים קואליציוניים במידה וישנם‪.‬‬
‫מר רפיק חלבי‪:‬‬
‫אני מודיע כי אין הסכמים קואליציוניים‪.‬‬
‫סע' ‪ :4‬מינוי סגנים לר' הרשות‪.‬‬
‫מזכיר המועצה‪ :‬ההצבעה תהיה בנפרד על כל מועמד מוצע לתפקיד סגן ר' המועצה‪ ,‬וכן הצבעה נפרדת על האצלת‬
‫הסמכויות ( סה"כ שש הצבעות )‪.‬‬
‫מר רפיק חלבי‪:‬‬
‫‪ .1‬מוצע לבחור את חבר המועצה מר והבה והבה לתפקיד סגן ר' המועצה‪ .‬מר והבה והבה ישמש בתפקיד‬
‫כמ"מ ר' המועצה בשכר החל מהיום‪ ,‬מועד החלטת המועצה ועד ליום ‪ ,30/04/2016‬והחל מיום‬
‫‪ 01/05/2016‬יכהן כסגן ר' המועצה ללא שכר לתקופה של שנתיים וחצי ( מחצית תקופת הכהונה השנייה‬
‫של המועצה המכהנת ) ועד לסיום כהונת המועצה המכהנת‪.‬‬
‫‪ .2‬מוצע לבחור את חבר המועצה מר מרזוק קדור לתפקיד סגן ר' המועצה‪ .‬מר מרזוק קדור ישמש בתפקיד‬
‫סגן ר' המועצה ללא שכר החל מהיום‪ ,‬מועד החלטת המועצה ועד ליום ‪ ,30/04/2016‬והחל מיום‬
‫‪ 01/05/2016‬יכהן בתפקיד מ"מ ר' המועצה בשכר לתקופה של שנתיים וחצי ( מחצית תקופת הכהונה‬
‫השנייה של המועצה המכהנת ) ועד לסיום כהונת המועצה המכהנת‪.‬‬
‫‪ .3‬מוצע לבחור את חבר המועצה מר אמיר סאלח לתפקיד סגן ללא שכר החל מהיום מועד החלטת המועצה‬
‫ועד לסיום כהונת המועצה המכהנת‪.‬‬
‫כרמי מקלדה‪:‬‬
‫אשור מינוי סגנים בשכר כפוף לאשור החשב המלווה ומשרד הפנים ולאשור תקציבי לפי הצהרת הגזבר‪.‬‬
‫על החשב להיות חלק מישיבת המליאה בה מאשרים את מינוי סגן בשכר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫טלפון ‪ ; 04/8301905 :‬פקס ‪ ; 04/8396756 :‬דלית אל כרמל ‪e-mail:[email protected] 60003 ,‬‬
‫המועצה המקומית דאלית אל כרמל‬
‫المجلس المحلي دالية الكرمل‬
‫‪Daliat El Carmel Local Municipality‬‬
‫מזכיר המועצה‬
‫עו"ד סועאד חסון‪ -‬מבקרת‪:‬‬
‫נכון‪ ,‬הוראות בחוזר מנכ"ל משרד הפנים ינואר ‪.2002‬‬
‫רפיק חלבי‪ :‬מינוי הסגנים בשכר יהיה בכפוף לאשור מ‪ .‬הפנים ולאחר מילוי כל התנאים‪.‬‬
‫כרמי מקלדה‪:‬‬
‫ההצבעה לא תקינה‪ .‬יש חוזר של מנכ"ל משרד הפנים שלפני שמביאים לאשור יש להמציא אשור משרד‬
‫הפנים‪ .‬יש לפרט מכח איזה סעיף בחוק בוחרים סגנים סעיף ‪ 15‬וסעיף‪.......‬‬
‫עו"ד סועאד חסון‪ -‬מבקרת‪ :‬סעיף ‪ 14‬וסעיף ‪ 15‬לחוק‪.‬‬
‫מרזוק קדור‪ :‬נושא השכר בכפוף לאשור שר הפנים‪.‬‬
‫עו"ד אורי פרל‪ -‬מ‪ .‬יועמ"ש‪:‬‬
‫מליאת המועצה יכולה לאשר מינוי הסגנים המוצע בכפוף למילוי כל התנאים בחוזר המנכ"ל ולאשור שר‬
‫הפנים‪.‬‬
‫כרמי מקלדה‪ :‬היועמ"ש מציג עמדה גמישה‪ .‬מבקש לשמוע עמדת מבקרת המועצה‪.‬‬
‫מר רפיק חלבי‪ :‬תפקידה של המבקרת לבקר בסוף ההליך ולא תוך כדי ההליך‪ .‬נושא השכר של הסגנים‬
‫יבוא לדיון נפרד‪ ,‬ובכפוף למילוי התנאים המתחייבים ולאשור משרד הפנים‪.‬‬
‫מר פואד זהר אלדין‪:‬‬
‫בתקופת הבחירות כולם הצהירו שהם ישמשו בתפקידים ללא שכר‪.‬‬
‫מר והבה והבה‪ :‬הגיב לדברי חבר המועצה פואד זהראלדין‪ .‬התגובה לא אוזכרה בפרוטוקול לבקשת ר'‬
‫המועצה והחברים‪.‬‬
‫מר רפיק חלבי‪ :‬לא מקובל עלי מה שנאמר ע"י מר והבה והבה‪ .‬חבר המועצה והבה והבה אמר שיתרום‬
‫השכר במידה ויאושר‪ .‬לא מקובל עליי התנגחויות אישיות‪.‬‬
‫מר שמס חסון‪ :‬אני פונה אליך אדוני ר' המועצה באופן אישי‪ ,‬בוא נכבד אחד את השני‪ .‬אנו חושבים‬
‫שנוסח ההצעה הוא לא נכון ואתם לא צודקים‪ .‬אשור שכר לסגנים מכביד על הרשות‪.‬‬
‫כרמי מקלדה‪ :‬אני מבקש לפעול להרגעת הרוחות‪ .‬אנו מעירים כי אנו רוצים שתפעלו לפי החוק‪.‬‬
‫מר רפיק חלבי‪:‬‬
‫אני מעלה את ההצעות למינוי שלושת הסגנים לפי הסדר‪ ,‬ובאם ההצבעה לא תקינה לדעתך זכותך‬
‫לבקר אותה‪.‬‬
‫‪ .1.1‬מינוי חבר המועצה מר והבה והבה לתפקיד סגן ר' המועצה כאמור בסעיף ‪.1‬‬
‫תוצאות ההצבעה‪ :‬בעד‪ 9 :‬חברי מועצה ( רפיק חלבי‪ ,‬והבה והבה‪ ,‬אמיר סאלח‪ ,‬מרזוק קדור‪ ,‬סאאד‬
‫חלבי‪ ,‬דקסה עטאאלה‪ ,‬עאמר חוסיסי‪ ,‬גסוב חסון‪ ,‬מועין חלבי‪ .‬נגד‪ 4 :‬חברי מועצה ‪ -‬כרמי מקלדה‪,‬‬
‫חסיב והבה‪ ,‬שמס חסון‪ ,‬פואד זהר אלדין )‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫טלפון ‪ ; 04/8301905 :‬פקס ‪ ; 04/8396756 :‬דלית אל כרמל ‪e-mail:[email protected] 60003 ,‬‬
‫המועצה המקומית דאלית אל כרמל‬
‫المجلس المحلي دالية الكرمل‬
‫‪Daliat El Carmel Local Municipality‬‬
‫מזכיר המועצה‬
‫החלטה מס' ‪ :6/13‬מליאת המועצה מאשרת ברוב של ‪ 9‬חברים את מינוי של מר והבה והבה לתפקיד מ"מ ר'‬
‫המועצה בשכר החל מהיום‪ ,‬מועד החלטת המועצה ועד ליום ‪ ,30/04/2016‬והחל מיום ‪ 01/05/2016‬יכהן כסגן‬
‫ללא שכר לתקופה של שנתיים וחצי ( מחצית תקופת הכהונה השנייה של המועצה המכהנת ) ועד לסיום‬
‫כהונת המועצה המכהנת‪.‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫מינוי חבר המועצה מר מרזוק קדור לתפקיד סגן ר' המועצה כאמור בסעיף ‪.2‬‬
‫תוצאות ההצבעה‪ :‬בעד‪ 9 :‬חברי מועצה ( רפיק חלבי‪ ,‬והבה והבה‪ ,‬אמיר סאלח‪ ,‬מרזוק קדור‪ ,‬סאאד‬
‫חלבי‪ ,‬דקסה עטאאלה‪ ,‬עאמר חוסיסי‪ ,‬גסוב חסון‪ ,‬מועין חלבי‪ .‬נגד‪ 4 :‬חברי מועצה ‪ -‬כרמי מקלדה‪,‬‬
‫חסיב והבה‪ ,‬שמס חסון‪ ,‬פואד זהר אלדין )‪.‬‬
‫החלטה מס' ‪ :7/13‬מליאת המועצה מאשרת ברוב של ‪ 9‬חברים את מינוי של מר מרזוק קדור לתפקיד סגן ר'‬
‫המועצה ללא שכר החל מהיום‪ ,‬מועד החלטת המועצה ועד ליום ‪ ,30/04/2016‬והחל מיום ‪ 01/05/2016‬יכהן‬
‫בתפקיד מ"מ בשכר לתקופה של שנתיים וחצי ( מחצית תקופת הכהונה השנייה של המועצה המכהנת ) ועד‬
‫לסיום כהונת המועצה המכהנת‪.‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫מינוי חבר המועצה מר אמיר סאלח לתפקיד סגן ר' המועצה כאמור בסעיף ‪.3‬‬
‫תוצאות ההצבעה‪ :‬בעד‪ 9 :‬חברי מועצה ( רפיק חלבי‪ ,‬והבה והבה‪ ,‬אמיר סאלח‪ ,‬מרזוק קדור‪ ,‬סאאד‬
‫חלבי‪ ,‬דקסה עטאאלה‪ ,‬עאמר חוסיסי‪ ,‬גסוב חסון‪ ,‬מועין חלבי‪ .‬נגד‪ 3 :‬חברי מועצה ‪ -‬כרמי מקלדה‪,‬‬
‫חסיב והבה‪ ,‬שמס חסון)‪ .‬נמנע‪ ( 1 :‬פואד זהר אלדין )‪.‬‬
‫החלטה מס' ‪ :8/13‬מליאת המועצה מאשרת ברוב של ‪ 9‬חברים את מינוי של מר אמיר סאלח לתפקיד סגן ר'‬
‫המועצה ללא שכר למשך תקופת כהונת המועצה המכהנת‪.‬‬
‫מר רפיק חלבי ( האצלת סמכויות לסגנים ) ‪:‬‬
‫‪ .4‬אני מאציל מסמכותי כר' המועצה לפי סעיף ‪ 112‬לפרק א'‪ :‬מועצות מקומיות‪ ,‬צו המועצות המקומיות (א)‬
‫לסגן ר' המועצה מר והבה והבה לשמש כמ"מ ר' המועצה מהיום‪ ,‬מועד החלטת המועצה ועד ליום ‪30/04/2016‬‬
‫(תקופה כהונתו כסגן בשכר) ועד ליום ‪ ,30/04/2016‬ולטפל בתחום תכנון ובניה והרווחה במשך כל תקופת‬
‫כהונתו כסגן (בשכר וללא שכר)‪.‬‬
‫‪ .5‬אני מאציל מסמכותי כר' המועצה לפי סעיף ‪ 112‬לפרק א'‪ :‬מועצות מקומיות‪ ,‬צו המועצות המקומיות (א)‬
‫לסגן ר' המועצה למר מרזוק קדור לשמש כמ"מ ר' המועצה לתקופת כהונתו כסגן בשכר במחצית השנייה של‬
‫כהונת המועצה החל מיום ‪ 01/05/2016‬ועד לסיום כהונת המועצה‪ ,‬ולטפל בתחום התשתיות והאחזקה במשך‬
‫כל כהונתו כסגן (בשכר וללא שכר)‪.‬‬
‫‪ .6‬אני מאציל מסמכותי כר' המועצה לפי סעיף ‪ 112‬לפרק א'‪ :‬מועצות מקומיות‪ ,‬צו המועצות המקומיות (א)‬
‫לסגן ר' המועצה למר אמיר סאלח לטפל בתחום הרכש‪ ,‬התמיכות‪ ,‬והמנגנון‪.‬‬
‫אני מבקש ממליאת המועצה לאשר את האצלת הסמכויות לסגנים כאמור בסעיפים ‪ 5 ,4‬ו‪ .6-‬אני מעלה את‬
‫האצלת הסמכויות להצבעה ולאישור מליאת המועצה‪:‬‬
‫‪ .4.1‬האצלת סמכות לסגן ר' המועצה מר והבה והבה כאמור בסעיף ‪.4‬‬
‫תוצאות ההצבעה‪ :‬בעד‪ 9 :‬חברי מועצה ( רפיק חלבי‪ ,‬והבה והבה‪ ,‬אמיר סאלח‪ ,‬מרזוק קדור‪ ,‬סאאד חלבי‪ ,‬דקסה‬
‫עטאאלה‪ ,‬עאמר חוסיסי‪ ,‬גסוב חסון‪ ,‬מועין חלבי‪ .‬נגד‪ 4 :‬חברי מועצה ‪ -‬כרמי מקלדה‪ ,‬חסיב והבה‪ ,‬שמס חסון‪,‬‬
‫פואד זהר אלדין )‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫טלפון ‪ ; 04/8301905 :‬פקס ‪ ; 04/8396756 :‬דלית אל כרמל ‪e-mail:[email protected] 60003 ,‬‬
‫המועצה המקומית דאלית אל כרמל‬
‫المجلس المحلي دالية الكرمل‬
‫‪Daliat El Carmel Local Municipality‬‬
‫מזכיר המועצה‬
‫החלטה מס' ‪ :9/2013‬מליאת המועצה מאשרת ברוב של ‪ 9‬חברים את האצלת הסמכויות למר והבה והבה לשמש‬
‫כמ"מ ר' המועצה מהיום‪ ,‬מועד החלטת המועצה ועד ליום ‪( 30/04/2016‬תקופה כהונתו כסגן בשכר) ועד ליום‬
‫‪ ,30/04/2016‬ולטפל בתחום תכנון ובניה‪ ,‬והרווחה במשך כל תקופת כהונתו כסגן (בשכר וללא שכר)‪.‬‬
‫‪ .5.1‬האצלת סמכות לסגן ר' המועצה מר מרזוק קדור כאמור בסעיף ‪.5‬‬
‫תוצאות ההצבעה‪ :‬בעד‪ 9 :‬חברי מועצה ( רפיק חלבי‪ ,‬והבה והבה‪ ,‬אמיר סאלח‪ ,‬מרזוק קדור‪ ,‬סאאד חלבי‪ ,‬דקסה‬
‫עטאאלה‪ ,‬עאמר חוסיסי‪ ,‬גסוב חסון‪ ,‬מועין חלבי‪ .‬נגד‪ 4 :‬חברי מועצה ‪ -‬כרמי מקלדה‪ ,‬חסיב והבה‪ ,‬שמס חסון‪,‬‬
‫פואד זהר אלדין )‪.‬‬
‫החלטה מס' ‪ :10/2013‬מליאת המועצה מאשרת ברוב של ‪ 9‬חברים את האצלת הסמכויות למר מרזוק קדור‬
‫לשמש כמ"מ ר' המועצה לתקופת כהונתו כסגן בשכר במחצית השנייה של כהונת המועצה החל מיום‬
‫‪ 01/05/2016‬ועד לסיום כהונת המועצה‪,‬לטפל בתחום התשתיות והאחזקה במשך כל תקופת כהונתו כסגן‬
‫(בשכר וללא שכר)‪.‬‬
‫‪ .6.1‬האצלת סמכות לסגן ר' המועצה מר אמיר סאלח כאמור בסעיף ‪.6‬‬
‫תוצאות ההצבעה‪ :‬בעד‪ 9 :‬חברי מועצה ( רפיק חלבי‪ ,‬והבה והבה‪ ,‬אמיר סאלח‪ ,‬מרזוק קדור‪ ,‬סאאד חלבי‪ ,‬דקסה‬
‫עטאאלה‪ ,‬עאמר חוסיסי‪ ,‬גסוב חסון‪ ,‬מועין חלבי‪ .‬נגד‪ . 0 :‬נמנעים ‪ 4‬חברי מועצה ‪ -‬כרמי מקלדה‪ ,‬חסיב והבה‪,‬‬
‫שמס חסון‪ ,‬פואד זהר אלדין)‪.‬‬
‫החלטה מס' ‪ :11/2013‬מליאת המועצה מאשרת ברוב של ‪ 9‬חברים את האצלת הסמכויות למר אמיר סאלח‬
‫לטפל בתחום הרכש‪ ,‬התמיכות‪ ,‬והמנגנון בתפקידו כסגן ר' המועצה למשך כל תקופת כהונת המועצה הנוכחית‪.‬‬
‫והבה והבה‪ :‬אני מודה לכל אלה שבחרו בי ולאלה שלא בחרו בי‪ .‬אני מודה לר' המועצה ולחברי המועצה‪.‬‬
‫‪ .5‬עדכונים שונים‪:‬‬
‫מר רפיק חלבי‪:‬‬
‫‪ .5.1‬עד סוף החודש נקיים ישיבת מליאה שלא מן המניין לדיון ואשור צו הארנונה לשנת ‪.2014‬‬
‫‪ .5.2‬נעשו כמה פעולות מול משרדי הממשלה‪ .‬הצלחנו להשיג לנושא התכנון נכון להיום ‪ 4‬מליון ‪ ₪‬למועצה‬
‫מקומית דלית אל כרמל‪ .‬אני רוצה להודות בהזדמנות זו לחבר הכנסת חמד עמאר ולממונה המחוז מר יוסף‬
‫משלב‪ .‬עם קבלת התקציב אנו נתחיל בתכנון כל השכונות שלא תוכננו‪ ,‬ונקדם את התכנון בשכונות בהם‬
‫התחיל תכנון כמו שכונת אלואנסה‪ .‬אי קידום תוכניות מעכב את חבור החשמל בשכונת אלואנסה‪ .‬אנו‬
‫רוצים שכולם ידעו כי לפי מצב התכנון לא יהיה חיבורי חשמל לבתים לפני שנה לכל המוקדם‪ .‬לא היה שום‬
‫תכנון שיקדם את חיבורי החשמל לבתים‪ .‬הבתים בשכונת ואדי אלפש יקבלו חשמל מינימום בעוד שנה‪ .‬אנו‬
‫נפעל לקידום תכנון בכל השכנות שלא החל בהם בתכנון‪ ,‬ובמקביל נקדם התכנון בשכונות בהם החל התכנון‪.‬‬
‫‪ .5.3.‬בעיית הביוב בפנינת הכרמל טופלה‪ ,‬ויש אשור להתחיל בביצוע ואני מודה לממונה המחוז אלוף במיל'‬
‫משלב על קידום הפיתרון‪.‬‬
‫‪ .5.4.‬קבלנו סך של ‪ 750‬אש"ח ממשרד השיכון להקמת מגרש ליד מרכז התרבות‪ ,‬ועוד ‪ 500‬אש"ח למוסדות‬
‫שאינם חינוך‪ .‬כספים אלה יושקעו במרכז הפיס ובמרכז הקהילתי‪.‬‬
‫‪ .5.5‬אנו כרשות רוצים לעשות רה‪-‬ארגון במועצה וזו חובתנו‪ .‬אנו נתאים את המועצה לרוח הדור‪ ,‬ועל כן אנו‬
‫נסתייע במשרד הפנים באמצעות מפעם‪ ,‬וייתכן שאנו נהיה בפיילוט של משרד הפנים בכדי להבריא‬
‫הרשות‪ .‬לא רוצה להאשים אף אחד‪ .‬הרשות בגירעון גדול‪ .‬תיק האיחוד מכביד על הרשות‪ .‬קבלתי‬
‫אישור לקדם הטיפול וההסדרים להקטנת תיק האיחוד‪ .‬הריביות והעמלות שאנו משלמים על תיק האיחוד‬
‫‪7‬‬
‫מכבידות על הרשות‪.‬‬
‫טלפון ‪ ; 04/8301905 :‬פקס ‪ ; 04/8396756 :‬דלית אל כרמל ‪e-mail:[email protected] 60003 ,‬‬
‫המועצה המקומית דאלית אל כרמל‬
‫المجلس المحلي دالية الكرمل‬
‫‪Daliat El Carmel Local Municipality‬‬
‫מזכיר המועצה‬
‫אנו נעשה רה‪-‬ארגון בעובדים‪ .‬נשלחו שלושה מכתבי זימון לעובדים לשימוע‪ .‬הנושא נמצא בהליך משפטי‪.‬‬
‫הגשנו תגובה מטעמנו לעניין הזימון לשימועים ואני מקווה שהנושא ייסגר בדיון ביום חמישי הקרוב‪ .‬יצוין‬
‫כי‪ ,‬המועצה היוצאת סיימה העסקתם של עובדים רבים ממשפחת חלבי ולעיתים תוך התעמרות שנמשכה‬
‫מס' שנים‪ .‬אני כר' רשות אחראי לגורלם של כל עובדי הרשות ללא קשר לשיוך משפחתי ו‪/‬או שייכות‬
‫פוליטית‪ .‬אנו נקפיד על קיום הוראות החוק והנחיות משרד הפנים ולא כפי שנהגה המועצה היוצאת‪.‬‬
‫אין לנו שום כוונה לפטר עובדים‪ ,‬וכשאחליט לסיים העסקה של עובד סימן שהוא עבר על החוק ויש לו‬
‫תיק כבד ומרופד‪ ,‬וגם במקרים מעין אלה‪ ,‬הכול יתבצע עפ"י חוק ובהתאם לנוהלי והנחיות משרד הפנים‪.‬‬
‫‪ .5.6‬ארגון היציג‪ -‬אני מודיע ומצהיר כי‪ ,‬לא התעסקתי‪ ,‬לא טפלתי‪ ,‬ולא בקשתי ממן דהוא לעבור להסתדרות‬
‫כלשהי‪ .‬תפקידי כר' רשות לדאוג לכל העובדים ללא כל קשר לשייכות ולזהות ההסתדרות בה חבר העובד‪.‬‬
‫העובדים שעברו להסתדרות הכללית עברו מרצונם החופשי‪ ,‬ללא כפייה וללא התערבותי בכלל‪ .‬העובדים‬
‫שעברו עברו בצורה עצמאית ובמסגרת חופש ההתאגדות המוקנה לכל עובד עפ"י חוק המתיר לו להתאגד‬
‫בכל ארגון שיבחר‪ .‬אני מדגיש בשנית שאין לי כל קשר למעבר העובדים להסתדרות הכללית‪ .‬ככל הידוע לי‬
‫עברו מעבר ל‪ 50%-‬מסה"כ העובדים להסתדרות הכללית בהתאם לבחירתם ומרצונם החופשי‪.‬‬
‫שמס חסון‪ -‬אני לא נגדך‪ .‬אנו ניתן בקורת עניינית‪ ,‬ואני אף פעם לא פוגע באיש‪ .‬מדובר על עובדים מתקופת‬
‫העיר‪ .‬מה שתואר על ידך מתייחס לטיפול בעובדים שעבדו בעיר הכרמל‪ ,‬ובעקבות הפירוק היה צריך לקבל‬
‫לגביהם החלטות בהתאם לתקנות צו הפירוק ממשרד הפנים‪ .‬כאן אתה מקבל עובדים שמעמדם מוסדר‪.‬‬
‫בעניין הארגון היציג‪ -‬מתקבל הרושם כי‪ ,‬ההסתדרות הכללית נכנסה בכוח ובצורה כפייתית‪ .‬אני מבקש‬
‫ממך אישית להרגיע‪ ,‬ויש לך אחריות על כל העובדים‪ .‬יש עובדים מאוימים‪.‬‬
‫רפיק חלבי‪ -‬עובד שמאוים שיפנה אלי ואני אתן לו ההגנה‪.‬‬
‫כרמי מקלדה‪ -‬גם באם אתה מעוניין לעשות רה‪-‬ארגון מחדש‪ ,‬זכותך‪ .‬באם אתה מעוניין לסיים העסקה של‬
‫עובדים‪ ,‬עדיף ורצוי להסדיר סיום ההעסקה בהבנה‪.‬‬
‫מועין חלבי – אתם כיהנתם במועצה הקודמת‪ ,‬שבתקופת כהונתה פוטרו הרבה עובדים ולא נקפת אצבע‪,‬‬
‫ועכשיו את מנסים להטיף מוסר!‬
‫כרמי מקלדה‪ -‬בזמנו היה פירוק של העיר‪ .‬הפירוק של העיר עפ"י התקנות שפורסמו חייבו הפסקת וסיום‬
‫העסקתם של עובדים עם פירוק העיר‪ .‬גם אני לא הסכמתי לפיטורי כל העובדים‪ .‬גם באם תחליטו לסיים‬
‫העסקה של עובדים‪ ,‬עדיף ורצוי לעשות זאת בהבנה‪.‬‬
‫אמרת ששכונת אולואנסה עדין לא תוכננה ולא נחתם חוזה‪ .‬אני אומר לך שקיים תכנון‪ .‬גם ‪ 750‬אש"ח‬
‫שקבלת‪ ,‬זו הייתה בקשה שלי‪ .‬ממליץ לכם לבדוק מול מח' ההנדסה והמהנדס ותראה שיש הסכם‪.‬‬
‫שמס חסון‪ -‬אם תראו שקידום התוכניות לא קל‪.‬‬
‫פואד זהראלדין‪ -‬על פניו מה שנשעה עם העובדים‪ ,‬ציבורית נראה שבעיקר מדובר בעובדים שלא תמכו בקו‬
‫הפוליטי שלך‪ .‬אני מציע שהבחינה תהיה לגבי כלל העובדים ומקצועית‪.‬‬
‫רפיק חלבי‪ -‬אמרתי בפתח דברי אני ר' המועצה של כל העובדים ‪ ,‬אדאג ואטפל בכולם בצורה מקצועית‬
‫ועניינית ועפ"י חוק‪.‬‬
‫מרזוק קדור‪ -‬העובדים האלה נכחו בכנסים פוליטיים ואף חלקם נאמו ובכך עברו על החוק‪.‬‬
‫והבה והבה‪ -‬אתם לא נהגתם בפיטורי העובדים בצורה המקובלת‪ .‬יש הרבה שומן במועצה הזו‪ .‬צריך לעשות‬
‫רה‪-‬ארגון ולהפוך את המועצה‪ ,‬למועצה רזה ומקצועית‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫טלפון ‪ ; 04/8301905 :‬פקס ‪ ; 04/8396756 :‬דלית אל כרמל ‪e-mail:[email protected] 60003 ,‬‬
‫המועצה המקומית דאלית אל כרמל‬
‫المجلس المحلي دالية الكرمل‬
‫‪Daliat El Carmel Local Municipality‬‬
‫מזכיר המועצה‬
‫כרמי מקלדה‪ -‬אתה יודע למה אתה משלם הרבה לפנסיונרים? כי היה ר' מועצה בשנת ‪ 98‬שהפסיק‬
‫התשלומים לקרן מקפת והעביר העובדים למועצה‪.‬‬
‫רזוק קדור‪ -‬איפה הייתם כאשר שלמתם במועצה היוצאת חריגות שכר לעובדים‪.‬‬
‫מקלדה‪ -‬תשאל את הגזבר‪ ,‬הוא מאשר את השכר ‪ .‬זו אחריותו של הדרג המקצועי‪.‬‬
‫רפיק חלבי‪ -‬את צודק‪ .‬כי הייתה סגן ולא איש מקצוע‪.‬‬
‫עאמר חוסיסי‪-‬‬
‫אנו מתכוונים לייעל את המשאב האנושי במועצה המקומית‪ ,‬להכשירו למלא את תפקידו בצורה מקצועית‪ .‬יש‬
‫לעשות סדר ורה‪-‬ארגון במערך כ"א‪.‬‬
‫שמס חסון‪ -‬אתה יודע כמה שאני מכבד אותך‪ .‬לצערי הדברים שלך לא מדויקים‪ .‬לא בדקתם וזה לא נכון‪.‬‬
‫רפיק חלבי‪ -‬אני כר' הרשות אחראי כלפי כל עובדי הרשות‪ .‬אנו נפעל עפ"י החוק ונוהלי משרד הפנים‪.‬‬
‫ישיבת המליאה ננעלה‪.‬‬
‫הישיבה ננעלה בשעה ‪19:15‬‬
‫רפיק חלבי‬
‫ראש המועצה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫תיסיר חסון‪ ,‬עו"ד‬
‫מזכיר המועצה‬
‫העתקים‪:‬‬
‫ראש המועצה‪ ,‬חברי המליאה‪.‬‬
‫מר יוסף מישלב – הממונה על המחוז‬
‫הממונה על הרשומ"ק – משרד הפנים – ירושלים‬
‫הממונה על הרשומ"ק – משרד מבקר המדינה – חיפה‬
‫מנהלי אגפים ( גזבר‪ ,‬מהנדס‪ ,‬מנהלת אגף חינוך‪ ,‬יועמ"ש‪ ,‬מנהל מח' הרווחה‪ ,‬מבקרת )‬
‫מר יניב מוכתר‪ -‬חשב מלווה‬
‫תיק ישיבות מליאה‬
‫‪9‬‬
‫טלפון ‪ ; 04/8301905 :‬פקס ‪ ; 04/8396756 :‬דלית אל כרמל ‪e-mail:[email protected] 60003 ,‬‬