Untitled

‫שלו לכ‪ ,‬שלו לכ‪ ,‬שלו לכ‬
‫שלו‬
‫ומה שלומכ‪,‬ומה שלומכ‪ ,‬ומה‬
‫שלומכ היו?‬
‫נחמד לי מאוד לפגוש אתכ‬
‫נחמד לי מאוד לומר לכ‬
‫שלו לכ‪,‬שלו לכ‪ ,‬שלו לכ‬
‫שלו‪.‬‬
‫‪..................................‬‬
‫‪Shalom shalom‬‬
‫‪uboker tov‬‬
‫‪nashir bemakheilá‬‬
‫‪Shalom ialdá‬‬
‫‪vaieled‬‬
‫‪Veshe ihié lanu iom‬‬
‫‪nejmad.‬‬
‫שלו‪ ,‬שלו ובקר טוב!‬
‫נשיר במקהלה‬
‫שלו ילדה וילד‬
‫ושיהי לנו יו נפלא‪.‬‬
‫‪Sha, shalom, shalom‬‬
‫‪kekuljem‬‬
‫‪Haiá infla itjem‬‬
‫‪Lajen shalom, shalom.‬‬
‫‪Bilinu iajad shaá shel‬‬
‫‪najat,‬‬
‫‪Aval ze kaja tzarij‬‬
‫‪ligmor.‬‬
‫‪Ze zman lehaguid‬‬
‫!!!!!‪lehitraot‬‬
‫ש שלו!‬
‫שלו לכלכ‬
‫היה נפלא אתכ‬
‫לכ שלו שלו‪.‬‬
‫בלינו יחד שעה של נחת‬
‫אבל זה ככה צרי לגמור‬
‫זה זמ להגיד להתראות!‬
‫‪1‬‬
KAJOL VELABAN
‫כחול ולבן‬
Nurit Hirsh
‫נורית הירש‬
:‫סמדר שירמילים‬
:‫נורית הירשלחן‬
http://www.youtube.com/watch?v=ToNXsj4mId8
Kajol kemo shamaim, laban kemo ioná
kajol kemo einaim, laban kemo pniná
kajol kemo tikvá, laban kmo ahavá
labán kmo ahavá.
‫ לבן כמו יונה‬,‫כחול כמו שמיים‬
‫ לבן כמו פנינה‬,‫כחול כמו עיניים‬
‫ לבן כמו אהבה‬,‫כחול כמו תקווה‬
.‫לבן כמו אהבה‬
Kajol velaban hem lo rak tzivei hadeguel.
Kajol velaban hem tikvá veahavá.
Veim nimtzá kajol laban velo rak al hadeguel
ulai neidá iamim iafim shel tjelet veshalvá.
‫כחול ולבן הם לא רק צבעי הדגל‬
‫כחול ולבן הם תקווה ואהבה‬
‫ואם נמצא כחול לבן ולא רק על הדגל‬
.‫אולי נדע ימים יפים של תכלת ושלווה‬
Tzaov kmo eshkolit vejum kmo ahavá.
Iarok kmo healim, adom kmo shoshaná.
Kajol kemo tikvá, labán kmo ahavá
labán kmo ahavá
‫צהוב כמו אשכולית וחום כמו אדמה‬
‫ אדום כמו שושנה‬,‫ירוק כמו העלים‬
,‫ לבן כמו אהבה‬,‫כחול כמו תקווה‬
.‫לבן כמו אהבה‬
Kajol velaban hem lo rak tzivei hadeguel.
Kajol velaban hem tikvá veahavá.
Veim nimtzá kajol laban velo rak al hadeguel
ulai neidá iamim iafim shel tjelet veshalvá.
‫כחול ולבן הם לא רק צבעי הדגל‬
‫כחול ולבן הם תקווה ואהבה‬
‫ואם נמצא כחול לבן ולא רק על הדגל‬
.‫אולי נדע ימים יפים של תכלת ושלווה‬
Shajor kmo halaila, katom kemo tapuz
Sagol kemo….shajajti, ki ein lazé jaruz
Kajol kemo tikvá, labán kmo ahavá
Labán kmo ahavá.
‫ כתום כמו תפוז‬,‫שחור כמו הלילה‬
‫ כי אין לזה חרוז‬,‫שכחתי‬...‫סגול כמו‬
‫ לבן כמו אהבה‬,‫כחול כמו תקווה‬
. ‫לבן כמו אהבה‬
Kajol velaban hem lo rak tzivei hadeguel.
Kajol velaban hem tikvá veahavá.
Veim nimtzá kajol laban velo rak al hadeguel
ulai neidá iamim iafim shel tjelet veshalvá.
‫כחול ולבן הם לא רק צבעי הדגל‬
‫כחול ולבן הם תקווה ואהבה‬
‫ואם נמצא כחול לבן ולא רק על הדגל‬
‫אולי נדע ימים יפים של תכלת ושלווה‬
2
‫שיר לשלום‬
Shir lashalom
Letra: Iaakov Rotblit
Música: Iair Rozenblum
‫תנו לשמש לעלות‬
,‫לבוקר להאיר‬
‫הזכה שבתפילות‬
.‫אותנו לא תחזיר‬
Tnu lashemesh laalot
laboker lehair
hazaka shebatfilot
otanu lo tajzir.
‫מי אשר כבה נרו‬
,‫ובעפר נטמן‬
‫בכי מר לא יעירו‬
.‫לא יחזירו לכאן‬
Mi asher kaba nero
ubeafar nitman,
beji mar lo iairó
lo iajziro lekan.
Una vida nada más
tan solo haz de vivir
y no hay plegaria
que reviva un corazón
que dejo de latir.
Ish otanu lo iashiv
mibor tajtit afel,
kan lo ioilu lo simjat hanitzajon
velo shirei halel!
Lajen rak shiru
shir lashalom
Al tiljashu tfilá!
Mutav tashiru shir lashalom
bitzeaká gdolá.
‫לכן רק שירו שיר לשלום‬
!‫אל תלחשו תפילה‬
‫מוטב תשירו שיר לשלום‬
!‫בצעקה גדולה‬
Deja el sol una vez más
colarse en tu jardín,
y no mires para atrás
hay mucho por vivir.
http://www.youtube.com/watch?v=
hkmdO7yqd44
Tira con el corazón
y no desde un fusil.
Canta una canción de amor
y no de guerra y fin.
No digas: el día vendrá.
Sal a buscarlo hoy!
Hagamos de este sueño una humanidad
basada en el amor.
Tan solo canta hoy por la paz
cantar sin susurrar!!
Tan solo canta hoy por la paz
tu voz haz de escuchar.
3
IESH
LI DODA
‫דודה‬
Letra y música: popular
‫ עממי‬:‫מילים ולחן‬
‫ תנועות וזכרון‬:‫משחק‬
Iesh li doda biBeer Sheva
hi tavó.
1)
Bum Traj..
Hi tavó eleinu al gamal
2)
Hop li hop....
Az netzé barakevet lijvodá
3)
Tú Tú….
Nenaké et abatí lijvodá
4) Shrik shrak……
Venajin mesibá gdolá gdolá
5)Hopa hey…….
Az nilgom kos iain lijvodá
6) Hic, hic…….
Az hi tilbash piyama adumá
7) Brrr…….
Hi tizna sheiná amuká
8) JJJJJJJ………..
,‫שבע היא תבוא‬-‫יש לי דודה בבאר‬
1)
........‫בום טרח‬
,‫היא תבוא אלינו על גמל‬
2)
......‫הופ לי הופ‬
,‫אז נצא ברכבת לכבודה‬
3)
.....‫טו טו‬
‫ננקה את הבית לכבודה‬
4)
.......‫שריק שרק‬
‫ונכין מסיבה גדולה גדולה‬
5)
.......‫הופה הי‬
,‫אז נלגום כוס יין לכבודה‬
6)
......‫היק היק‬
‫אז היא תילבש פיזמה אדומה‬
7)
........‫בר‬,‫בר‬
.‫היא תישן שינה עמוקה‬
8)
......‫חר‬
:‫תנועות‬
Movimientos:
.‫( טפיחה על הברכיים ומחיאת כף‬1
‫( תנועת רכיבה‬2
.‫( מושכים בצופר של רכבת‬3
.‫( הושטת ידיים קדימה ואחורה‬4
.‫( ידיים יוצרות "רמקול" סביב לפה‬5
.‫( קולות גיהוק‬6
‫( מחבקים את עצמינו ומשמיעים קול של‬7
"‫"קר‬
.‫ וידיים מכסות את העיניים‬,‫( קולות נחירה‬8
1)
2)
3)
4)
Golpe sobre rodillas y aplauso
Tirar de las riendas del camello.
Tocar la bocina del tren
Barrer con la escoba hacia delante y
hacia atrás.
5) Manos simulan un altavoz alrededor de la
boca.
6) Rebuzno (borracho)
7) Abrazarse y hacer voces de “frío“
8) Ronquidos y manos cubriendo los ojos.
4
‫שמור אלוהי‬
......... ....................‫שמור אלוהי על ה‬
..............‫שמור אלוהי על ה‬
............ .................‫ת אלוהי ל‬
..............‫ אהבה ו כוכב ב‬,‫חו‬
..............‫ ל‬.............‫ ל‬.........‫ ל‬.........‫ל‬
‫ וג לי לי לי‬...............‫לאח ל‬
.............‫ ל‬...........‫ ל‬...........‫ ל‬.........‫ל‬
.‫ שלי‬................‫ולכל ה‬
SHMOR ELOHIM
Shmor Elohim al ha………… ……..
shmor Elohim al ha…………
Ten Elohim la ………… ………
jom, ahavá vekojav ba………..
Le ……, le …….., le ……….., le …………
laaj, la ……… ve gam li li li
Le ………, le …….., le ………….., le ………
ule jol ha…………. shelí.
5