גליון לחשבון נפש `- אורות האר;quot&י ` ישיבת

‫בס"ד‬
‫ישיבת 'אורות האר"י' ‪ -‬גליון לחשבון נפש‬
‫בוקר‬
‫ד\ יט‬
‫א\ טז‬
‫א‪ .‬האם התגברתי כארי לעבודת ה'? קמתי‬
‫בזמן שקבעתי לעצמי? שעה‪....‬‬
‫ב‪ .‬נזהרתי לא לפנות לעסקי קודם התפילה?‬
‫ג‪ .‬ברכתי ברכות השחר וברכות התורה‬
‫בכוונה?‬
‫ד‪ .‬האם אמרתי תיקון חצות?‬
‫ה‪ .‬האם הכנתי עצמי כמה דקות קודם התפילה‬
‫בלימוד תורה‪ ,‬תקנ"ז וכדו'‪? ...‬‬
‫ו‪ .‬האם טבלתי במקווה\מעיין?‬
‫תפילה‬
‫שחרית מנחה ערבית‬
‫א‪.‬האם הלכתי לישון בזמן שקבעתי לעצמי \‬
‫מתי‪?...‬‬
‫מה המניעות ?‬
‫ב‪ .‬התפללתי בזמן ובמנין?‬
‫ג‪ .‬התבוננתי בקבלת מצוות ואהבת לרעך כמוך‬
‫ קודם תפילת שחרית?‬‫ד‪ .‬האם נתתי צדקה בתפילת שחרית?‬
‫ה‪ .‬האם קיבלתי עומ"ש בק"ש בשמחה בכוונה‬
‫ובמסירות נפש?‬
‫ו‪ .‬הקפדתי על חיתוך אותיות נכון בק"ש‬
‫ובתפילה‬
‫ז‪ .‬האם קודם תפילת שמו"ע‪ ,‬התבוננתי שאני‬
‫"עומד לפני המלך"‪ ,‬וקישרתי וכללתי את עצמי‬
‫עם כל כנסת ישראל?‬
‫ח‪ .‬התפללתי עבור חולים‪ ,‬רווקים‪ ,‬הצלחת‬
‫החברים‪ ,‬כלל ישראל‪ ,‬ביהמ"ק‪ ,‬צער גלות‬
‫השכינה?‬
‫ט‪ .‬עניתי אמנים דברכות וקדיש בכוונה? והאם‬
‫כיוונתי ב"יהא שמיה רבא"?‬
‫י‪ .‬האם אמרתי ק"ש על המיטה כראוי ובכוונה?‬
‫סעודה וברכות הנהנין‬
‫א‪ .‬האם בדקתי שמה שאכלתי היה נקי מ‪:‬‬
‫טבל‪ ,‬תולעים‪ ,‬בהשגחה‪ ,‬סעודה שאינה‬
‫מספקת‪ ,‬בשר וחלב?‬
‫ב‪ .‬השתדלתי לאכול בריא? בכמות בריאה?‬
‫ג‪ .‬אכלתי בדרך ארץ‪?...‬‬
‫ד‪ .‬כיוונתי בברכות הנהנין וברהמ"ז ?‬
‫ה‪ .‬הרהרתי שאני אוכל ע"מ להיות בריא‪ ,‬חזק‬
‫ושמח לעבודת הבורא יתברך?‬
‫ו‪ .‬האם נזהרתי בכבוד האוכלים ובבל תשחית?‬
‫ז‪ .‬האם אמרתי דבר תורה על השולחן?‬
‫לימוד‬
‫א‪ .‬האם הגעתי בזמן לסדר הלימוד?‬
‫ב‪ .‬האם אמרתי יהי רצון קודם ואחר הלימוד?‬
‫ג‪ .‬האם בלימוד השתדלתי לנצל זמני רק‬
‫ללימוד !?‪....? ....‬‬
‫ד‪ .‬האם השתדלתי לכוון\להרהר בעת הלימוד‬
‫שתורתי תהיה לשמה‪ ,‬ובשם כל ישראל‪ ,‬ע"מ‬
‫לעשות נחת רוח לה’ יתברך?!‬
‫ה‪ .‬האם הוספתי בלימוד מעט מעבר‬
‫לכוחותיי?‬
‫ו‪ .‬האם קיימתי "ובלכתך בדרך" ע"י קריאה‪,‬‬
‫שינון בע"פ או שמיעה ב‪? MP3‬‬
‫ז‪ .‬סה"כ שעות לימוד היום‪:‬‬
‫ב\ יז‬
‫ג\ יח‬
‫"כי את כל מעשה האלקים יביא במשפט על כל נעלם אם טוב ואם‬
‫ה\ כ‬
‫ו\ כא‬
‫ז\ כב‬
‫ח\ כג‬
‫ט\ כד‬
‫רע"(קהלת)‬
‫י\ כה‬
‫– אישי ‪-‬‬
‫יא\ כו‬
‫מיועד לקיפול ולמילוי במשך היום‪.‬‬
‫יב\ כז‬
‫יג\ כח‬
‫תאריך‬
‫יד\ כט‬
‫טו\ ל‬
‫כן\לא‪...‬‬
‫משפחה‬
‫א\ טז‬
‫ב\ יז‬
‫ג\ יח‬
‫ד\ יט‬
‫ה\ כ‬
‫ו\ כא‬
‫ז\ כב‬
‫ח\ כג‬
‫ט\ כד‬
‫י\ כה‬
‫יא\ כו‬
‫יג\ כח‬
‫יב\ כז‬
‫יד\ כט‬
‫טו\ ל‬
‫א‪ .‬דאגתי והתעניינתי‬
‫בשלום רעייתי במהלך היום?‬
‫ב‪ .‬הקשבתי בסבלנות לרעייתי?‬
‫ג‪ .‬האם חלילה פגעתי ? – פייסתי‪...‬‬
‫ד‪ .‬נזהרתי בכבוד אשתי ובעיקר בנוכחות ילדיי?‬
‫ה‪ .‬האם התאמצתי לסייע בבית בכל דרך‬
‫(בשמחה)?!!‬
‫ו‪ .‬הצלחתי\שגיתי היום ביחס לאשתי‪....‬‬
‫ז‪ .‬הצלחתי\שגיתי היום בחינוך ילדי‪...‬‬
‫כללי‬
‫א‪ .‬האם נשארתי בעל‪-‬חוב (ממון ‪ )$$‬ולמי?‪...‬‬
‫ב‪ .‬נשאתי ונתתי באמונה?‬
‫ג‪ .‬השתדלתי במצוות כיבוד הורים (טלפון וכדו)‬
‫ד‪ .‬מעשה‪/‬ים טוב‪/‬ים במיוחד שעשיתי היום?‬
‫ה‪ .‬האם פגעתי בכבוד תורה או בכבוד ת"ח?‬
‫ו‪ .‬האם שמחתי בשמחת חבריי \ הצטערתי‬
‫בצערם‪...‬‬
‫ו‪ .‬האם שיקרתי \ חנופה\ ניבול הפה? ‪-‬‬
‫ז‪ .‬האם נזכרתי בזמן שלא להגיב מתוך כעס?‬
‫ח‪ .‬השתדלתי בשמירת העניים !!?‬
‫ט‪ .‬האם חלילה דיברתי לשון הרע?‬
‫י‪ .‬האם חלילה שמעתי לשון הרע?‬
‫יא‪ .‬עמדתי בהתחייבויות\קבלות רוחניות‪ ,‬וכדו'‬
‫?!‪.............‬‬
‫יב‪ .‬מה הדבר העקרוני והחשוב ביותר‬
‫שאני צריך להתחזק בו במסירות נפש‬
‫היום?‬
‫מידות נפש‬
‫הצלחתי יותר‪/‬פחות‪..‬‬
‫א‪ .‬מחשבת גאווה‪.‬‬
‫ב‪ .‬מחשבת כעס‪/‬הקפדה‪.‬‬
‫ג‪ .‬מחשבת קנאה‪.‬‬
‫ד‪ .‬מחשבת כף זכות‪/‬עין טובה‪.‬‬
‫סיכום שבועי‪_______________________________________________________________________________________________________________________________________ :‬‬
‫סיכום חודשי‪_______________________________________________________________________________________________________________________________________ :‬‬
‫דבר גדול להקפיד למלאות גליון זה דבר יום ביומו והטובה הצומחת למתמיד בכך היא בגדר פלאי עולם‪...‬‬
‫יש לחזור ולשנן בקול רם ובשכנוע עצמי רב ‪ -‬עד שיכה שורש בתלמי הנפש‪.‬‬
‫לאקמא שכינתא מעפרא‪ ,‬ולטובת כלל ישראל !‬