טכוגרף

‫טכוגרף‬
‫‪ .8‬טכוגרף‬
‫הנחיות כלליות ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪198 .‬‬
‫רכיבי ההפעלה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪198 .‬‬
‫הכנה לשימוש ראשון ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪199 .‬‬
‫קביעת קבוצת הזמן ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪203 .‬‬
‫הוצאת כרטיס הטכוגרף‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪204 .‬‬
‫החלפת נהג ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪206 .‬‬
‫קביעת הזמן ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪208 .‬‬
‫הודעות‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪211 .‬‬
‫הזמן מהבהב ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪211 .‬‬
‫התאמת זמן יחידת הרישום ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪212 .‬‬
‫מופיעה הודעת תקלה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪212 .‬‬
‫הצגת זיכרון התקלות‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪213 .‬‬
‫רשימת קודי תקלה‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪214 .‬‬
‫תיאור כרטיס הטכוגרף‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪215 .‬‬
‫רישום תקלות ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪219 .‬‬
‫תחזוקה וניקוי ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪220 .‬‬
‫‪8‬‬
‫‪197‬‬
‫‪01/09/2011 07:53:54‬‬
‫‪11206 DAF Bus SB4000_S18 EL.indd197 197‬‬
‫טכוגרף‬
‫הנחיות כלליות‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫רכיבי ההפעלה‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪Mannesmann VDO AG‬‬
‫‪D-78052 Vilingen-Schw‬‬
‫‪enningen‬‬
‫‪Typ 1324.xxxxxxxxx‬‬
‫‪e1 e1‬‬
‫‪No. nn.‬‬
‫‪Jahr‬‬
‫‪Vmin 25km/h V‬‬
‫‪max 125 km/h x xxx xxx xx/xxx‬‬
‫‪8‬‬
‫פתח את המגש רק כדי להכניס או להוציא את כרטיסי הטכוגרף‪ .‬בכל זמן אחר‬
‫השאר אותו סגור כדי למנוע נזק וחדירת לכלוך‪.‬‬
‫אל תשתמש במגש כמשענת‪ ,‬למשל לכתיבה על כרטיסי הטכוגרף‪.‬‬
‫בעת ניקוי הציוד‪ ,‬אל תשתמש בחומרי ניקוי חריפים כגון מדללים או בנזין‪.‬‬
‫הטכוגרף הותקן ונחתם על ידי טכנאים מוסמכים‪.‬‬
‫אל תשנה כל חלק בציוד או בחיווט‪.‬‬
‫בעת שימוש בכרטיסי הטכוגרף‪ ,‬ודא שיש התאמה בין נתוני גבול תחום המדידה וסימן‬
‫האישור‪ .‬עיין "תיאור כרטיסי הטכוגרף"‪.‬‬
‫השתמש רק בכרטיסי טכוגרף תקינים‪ .‬עליהם להיות ללא קיפולים‪ ,‬קרעים בקצוות‬
‫או בחור ההקלטה‪ ,‬קמטים או נזק אחר כלשהו‪.‬‬
‫יש לאחסן כרטיסי טכוגרף כתובים כך שיהיו מוגנים מפני נזק כלשהו‪.‬‬
‫ביצוע שינויים בציוד או באות המפעיל את הציוד‪ ,‬בעיקר מתוך כוונה לבצע רישומים‬
‫כוזבים‪ ,‬הוא עבירה על החוק‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ .1‬צג‬
‫‪ .2‬לחצן לקביעת הזמן והצגת הודעות תקלה‬
‫‪ .3‬לחצן לקביעת קבוצת הזמן עבור נהג ‪2‬‬
‫‪ .4‬לחצן לקביעת הזמן והצגת הודעות תקלה‬
‫‪ .5‬לחצן תפריט לבחירת הפעולות‪" :‬קביעת זמן" ו‪"-‬זיכרון תקלות"‪.‬‬
‫‪ .6‬לחצן לקביעת קבוצת הזמן עבור נהג ‪1‬‬
‫‪ .7‬לחצן לשחרור המגש‬
‫‪ .8‬סמן בקרה‬
‫‪ .9‬פיקה מרכזית‬
‫‪ .10‬לוח מפריד בין כרטיסי נהג ‪ 1‬ונהג ‪2‬‬
‫‪ .11‬מגש נפתח‬
‫‪ .12‬תווית זיהוי‬
‫‪198‬‬
‫‪01/09/2011 07:53:54‬‬
‫‪11206 DAF Bus SB4000_S18 EL.indd198 198‬‬
‫טכוגרף‬
‫הכנה לשימוש ראשון‬
‫פתיחת המגש‬
‫הערה‪:‬‬
‫ניתן לפתוח את המגש רק אם‪:‬‬
‫ הרכב עומד‬‫ מתג ההתנעה במצב ‪.ON‬‬‫‪ .1‬לחץ על לחצן שחרור המגש‪ .‬על הצג יופיע סמן פתיחת המגש‪ .‬בנוסף לכך‪ ,‬יופיע פס‬
‫מואר המציין כי הפעולה נמשכת זמן מה‪ .‬המתן עד לשחרור המגש‪.‬‬
‫‪ .2‬שלוף את המגש עד לעצר והטה אותו כלפי מטה‪ .‬אם יש צורך הסר את לוח ההפרדה‬
‫של כרטיס נהג מס' ‪.1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪199‬‬
‫‪01/09/2011 07:53:54‬‬
‫‪11206 DAF Bus SB4000_S18 EL.indd199 199‬‬
‫טכוגרף‬
‫‪ .3‬הרם את לוח ההפרדה כלפי מעלה‪ .‬אם יש צורך הסר את לוח ההפרדה מכרטיס נהג‬
‫מס' ‪.2‬‬
‫‪Mannesmann VDO AG‬‬
‫‪D-78052 Vilingen-Schwenning‬‬
‫‪en‬‬
‫‪Typ 1324.xxxxxxxxx‬‬
‫‪e1 e1‬‬
‫‪No. nn.‬‬
‫‪Jahr‬‬
‫‪Vmin 25km/h V‬‬
‫‪max 125 km/h x xxx xxx xx/xxx‬‬
‫הכנסת כרטיס הטכוגרף של נהג‬
‫הערה‪:‬‬
‫לפני תחילת הנסיעה‪ ,‬עליך למלא את כרטיס הטכוגרף לפי התקנות‪ .‬עיין "מילוי‬
‫הכרטיס"‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .4‬לחץ את כרטיס נהג ‪ 2‬כשצד הרישום כלפי מעלה על הפיקה המוארכת‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ודא שכרטיס הטכוגרף נמצא מתחת ללשונית )‪.(C‬‬
‫‪c‬‬
‫נהג ‪2‬‬
‫כרטיס‬
‫‪driver‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪200‬‬
‫‪01/09/2011 07:53:54‬‬
‫‪11206 DAF Bus SB4000_S18 EL.indd200 200‬‬
‫טכוגרף‬
‫‪ .5‬סגור את לוח ההפרדה‪.‬‬
‫הכנסת כרטיס נהג‬
‫‪ .6‬הכנס את כרטיס נהג ‪ 1‬כשצד הרישום כלפי מעלה מעל לוח ההפרדה על הפיקה‬
‫המוארכת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪e‬‬
‫‪E‬‬
‫‪d‬‬
‫‪D‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ודא שכרטיס הטכוגרף נמצא מתחת לשפה )‪ (D‬ומתחת ללשונית )‪ (E‬של הפיקה‪.‬‬
‫הערה על השימוש על ידי נהג אחד‪ :‬אם נוהג ברכב רק נהג אחד‪ ,‬יש להכניס רק את‬
‫כרטיס נהג ‪ 1‬מעל לוח ההפרדה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1driver‬‬
‫כרטיס נהג‬
‫‪8‬‬
‫‪201‬‬
‫‪01/09/2011 07:53:55‬‬
‫‪11206 DAF Bus SB4000_S18 EL.indd201 201‬‬
‫טכוגרף‬
‫‪ .7‬בדוק את תקינות מיקומה של יחידת הרישום של הטכוגרף על הכרטיסים ביחס לזמן‪.‬‬
‫יש לכוון את לוח הזמן של כרטיס הטכוגרף כשהזמן הנוכחי לפי הצג נמצא מול‬
‫הסימון )‪.(F‬‬
‫‪Ff‬‬
‫‪ .8‬הרם את המגש למצב אופקי וסגור אותו עד שהוא ננעל‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪202‬‬
‫‪01/09/2011 07:53:55‬‬
‫‪11206 DAF Bus SB4000_S18 EL.indd202 202‬‬
‫טכוגרף‬
‫‪ .9‬על הצג תופיע התצוגה הרגילה הכוללת נתוני זמן ומרחק מצטבר‪ .‬כמו כן מופיעים‬
‫סמלים המציינים את הכנסת הכרטיסים ואת קבוצות הזמן‪ ,‬משמאל עבור נהג‬
‫ומימין עבור נהג ‪.2‬‬
‫‪1‬‬
‫הערות על התצוגה הרגילה‪:‬‬
‫‪driver‬‬
‫‪2‬נהג ‪2‬‬
‫‪driver‬‬
‫‪1‬‬
‫נהג ‪1‬‬
‫ שעון הטכוגרף מותאם לשעון במדינה בה הרכב רשום‪ .‬תחילת שעון הקיץ וסיומו‬‫קבועים ומותאמים באופן אוטומטי‪ .‬ראה גם "הבהוב תצוגת הזמן"‪.‬‬
‫ אם מופיע סימן קריאה ליד תצוגת מונה המרחק‪ ,‬הרי שקיימת תקלה‪ .‬ראה גם‬‫"הופעת הודעה"‪.‬‬
‫קביעת קבוצת הזמן‬
‫שימוש על ידי שני נהגים‬
‫‪ .10‬נהג ‪ 1‬לוחץ על לחצן ‪.1‬‬
‫לחץ על הלחצן עד שמופיעה על הצג קבוצת הזמן הדרושה‪.‬‬
‫נהג ‪ 2‬לוחץ על לחצן ‪.2‬‬
‫לחץ על הלחצן עד שמופיעה על הצג קבוצת הזמן הדרושה‪.‬‬
‫עם תחילת הנסיעה‪ ,‬יופיעו הסימנים הבאים בתצוגה הרגילה‪:‬‬
‫עבור נהג‬
‫עבור נהג‬
‫‪driver‬‬
‫‪2‬נהג ‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪driver‬‬
‫‪1‬‬
‫נהג ‪1‬‬
‫שימוש על ידי נהג אחד‬
‫ אם נוהג ברכב רק נהג אחד‪ ,‬יש להכניס רק את כרטיס נהג ‪ 1‬מעל לוח ההפרדה‪.‬‬‫ במקרה זה קבע את קבוצת הזמן עבור נהג ‪ 2‬כזמן מנוחה‪ ,‬מכיוון שאחרת תופיע‬‫הודעת תקלה‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪203‬‬
‫‪01/09/2011 07:53:55‬‬
‫‪11206 DAF Bus SB4000_S18 EL.indd203 203‬‬
‫טכוגרף‬
‫חלוקת קבוצות הזמן‬
‫זמני נהיגה‬
‫כל יתר זמני העבודה‬
‫זמני שירות )זמני המתנה‪ ,‬זמן נהג משנה‪ ,‬זמן שינה בתא הנהג במהלך נסיעה עבור‬
‫נהג ‪(2‬‬
‫הפסקות ומנוחה‬
‫הוצאת כרטיס הטכוגרף‬
‫הוצא את הכרטיס במקרים הבאים‪:‬‬
‫ החלפת נהג או רכב‬‫ סיום זמן העבודה‬‫ לאחר לפחות ‪ 24‬שעות‬‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫לחץ על לחצן שחרור המגש‪.‬‬
‫ על הצג יופיע סמן פתיחת המגש‪ .‬בנוסף לכך‪ ,‬יופיע פס מואר המציין כי נתוני‬‫הטכוגרף נרשמים על הכרטיסים‪.‬‬
‫ המתן עד לשחרור המגש‪.‬‬‫ במשך כל הזמן שבו מופיע סמל פתיחת המגש על הצג אל תעביר את מתג‬‫ההתנעה למצב מנותק‪.‬‬
‫שלוף את המגש עד לעצר והטה אותו כלפי מטה‪.‬‬
‫הוצא את הכרטיסים והשלם את הרישום במקום המתאים באמצע הכרטיס‪.‬‬
‫הרם את המגש למצב אופקי וסגור אותו עד שהוא ננעל‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪204‬‬
‫‪01/09/2011 07:53:55‬‬
‫‪11206 DAF Bus SB4000_S18 EL.indd204 204‬‬
‫טכוגרף‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם העברת את מתג ההתנעה למצב מנותק‪ ,‬ייתכן שהמגש לא ייסגר היטב‪ .‬במקרה זה‬
‫בצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬העבר את מתג ההתנעה למצב מחובר‪.‬‬
‫המתן עד לסיום פתיחת המגש‪.‬‬
‫‪ .2‬כעת סגור את המגש עד שהוא ננעל‪.‬‬
‫‪ .3‬העבר שוב את מתג ההתנעה למצב מנותק‪.‬‬
‫ביטול אוטומטי של רישום קבוצות הזמן והמרחק‬
‫אם המגש נשאר סגור כשהכרטיסים בפנים למשך יותר מ‪ 25-‬שעות‪ ,‬הטכוגרף יעבור‬
‫באופן אוטומטי לרישום "הפסקות ומנוחה" עבור נהג ‪ 1‬ונהג ‪ .2‬כך הטכוגרף לא ירוקן‬
‫את המצבר‪.‬‬
‫שינויים כשהרכב עומד‬
‫אם הרכב אינו בשימוש זמן ממושך‪ ,‬ודא שאין כרטיסים בטכוגרף‪ .‬דבר זה חשוב במיוחד‬
‫כדי למנוע בלאי מיותר למכשיר הטכוגרף‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪205‬‬
‫‪01/09/2011 07:53:55‬‬
‫‪11206 DAF Bus SB4000_S18 EL.indd205 205‬‬
‫טכוגרף‬
‫החלפת נהג‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫כרטיס טכוגרף של נהג‬
‫כרטיס טכוגרף של נהג‬
‫רישום עבור נהג ‪2‬‬
‫החלפת נהג‬
‫רישום עבור נהג ‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫אם הנהג מחליף רכב במהלך זמן העבודה היומי‪ ,‬עליו לקחת את כרטיס הטכוגרף שלו‬
‫איתו ולרשום את השינוי בחלק האחורי של הכרטיס‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪M ller Rolf‬‬
‫‪Freiburg‬‬
‫‪M nchen‬‬
‫‪10.04.99‬‬
‫‪11.04.99‬‬
‫‪125 km/h‬‬
‫‪FR-3-239‬‬
‫‪157.586‬‬
‫‪157.240‬‬
‫‪346‬‬
‫מקרה ‪:1‬‬
‫צוות הרכב משתנה‪ ,‬נהג ‪ 2‬הופך להיות נהג ‪:1‬‬
‫‪ .1‬יש להחליף בין הכרטיסים‪ .‬נהג ‪) 1‬מעתה נהג ‪ (2‬שם את כרטיסו מתחת ללוח‬
‫ההפרדה‪ ,‬ונהג ‪) 2‬מעתה נהג ‪ (1‬שם את כרטיסו מעל לוח ההפרדה‪.‬‬
‫‪ .2‬קבע את קבוצות הזמן‪ .‬נהג ‪ 1‬החדש לוחץ על הלחצן המסומן בספרה ‪ ,1‬ונהג ‪2‬‬
‫החדש לוחץ על הכפתור המסומן בספרה ‪.2‬‬
‫‪M ller Rolf‬‬
‫‪Freiburg‬‬
‫‪M nchen‬‬
‫‪10.04.99‬‬
‫‪11.04.99‬‬
‫‪125 km/h‬‬
‫‪5‬‬
‫‪FR-3-239‬‬
‫‪157.586‬‬
‫‪157.240‬‬
‫‪346‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪206‬‬
‫‪01/09/2011 07:53:55‬‬
‫‪11206 DAF Bus SB4000_S18 EL.indd206 206‬‬
‫טכוגרף‬
‫מקרה ‪:2‬‬
‫נהג ‪ 1‬או נהג ‪ 2‬עוזבים את הרכב‪:‬‬
‫‪ .1‬הנהג העוזב לוקח אתו את כרטיס הטכוגרף שלו‪.‬‬
‫‪ .2‬נהג ‪ 2‬החדש מכניס את הכרטיס שלו מתחת ללוח ההפרדה‪,‬‬
‫או‪:‬‬
‫נהג ‪ 1‬החדש מכניס את הכרטיס שלו מעל ללוח ההפרדה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם אין נהג ‪ 2‬חדש‪ ,‬קבע את קבוצת הזמן עבור נהג ‪ 2‬למצב "הפסקות ומנוחה"‪ ,‬אחרת‬
‫תופיע הודעת תקלה‪.‬‬
‫מקרה ‪:3‬‬
‫נהג ‪ 1‬ונהג ‪ 2‬עוזבים את הרכב‪:‬‬
‫‪ .1‬שני הנהגים מוציאים את הכרטיסים מן הטכוגרף‪.‬‬
‫‪ .2‬הנהגים החדשים מכניסים את הכרטיסים שלהם‪ ,‬לפי תפקידיהם )נהג ‪ 1‬או נהג ‪(2‬‬
‫לטכוגרף‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪207‬‬
‫‪01/09/2011 07:53:55‬‬
‫‪11206 DAF Bus SB4000_S18 EL.indd207 207‬‬
‫טכוגרף‬
‫קביעת הזמן‬
‫הערה‪:‬‬
‫ ניתן להציג את פעולת קביעת הזמן רק כשהרכב עומד‪.‬‬‫ מכיוון שיחידת הרישום של הטכוגרף היא בעלת התאמת זמן אוטומטית‪ ,‬מתג‬‫ההתנעה צריך להיות במצב מחובר ואסור שיהיו כרטיסים בטכוגרף‪.‬‬
‫‪ .1‬בחר בתפריט קביעת הזמן על ידי לחיצה אחת קצרה על לחצן התפריט )‪.(M‬‬
‫‪ .2‬הלחצנים )‪ +‬או ‪ (-‬מפעילים את מונה הדקות‪ .‬הדקות יתחילו להבהב על הצג‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪208‬‬
‫‪01/09/2011 07:53:55‬‬
‫‪11206 DAF Bus SB4000_S18 EL.indd208 208‬‬
‫טכוגרף‬
‫‪ .3‬לחץ על הלחצנים )‪ +‬או ‪ (-‬עד שמוצג הערך הנדרש‪.‬‬
‫‪ .4‬מקש התפריט )‪ (M‬מפעיל את מונה השעות‪ .‬השעות יתחילו להבהב על הצג‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪209‬‬
‫‪01/09/2011 07:53:56‬‬
‫‪11206 DAF Bus SB4000_S18 EL.indd209 209‬‬
‫טכוגרף‬
‫‪ .5‬לחץ על הלחצנים )‪ +‬או ‪ (-‬עד שמוצג הערך הנדרש‪.‬‬
‫אם עברת את השעה אפס‪ ,‬בכל כיוון‪ ,‬התאריך ישתנה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪ .6‬ניתן לאשר את שינוי הזמן על ידי לחיצה של למעלה מ‪ 2-‬שניות על הלחצן )‪.(M‬‬
‫התצוגה הרגילה תופיע שוב‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪210‬‬
‫‪01/09/2011 07:53:56‬‬
‫‪11206 DAF Bus SB4000_S18 EL.indd210 210‬‬
‫טכוגרף‬
‫הערה‪:‬‬
‫במקרה של תקלה ביחידת הרישום של הכרטיסים‪ ,‬מופיע סימן קריאה בצג וסימון‬
‫הנקודותיים בתצוגת הזמן יפסיק להבהב‪.‬‬
‫התאם את זמן יחידת הרישום‪ .‬ראה נושא "התאמת זמן יחידת הרישום"‪.‬‬
‫הודעות‬
‫הטכוגרף מבקר את פעולת המערכת ומציג באופן אוטומטי הודעה אם יש חשד לתקלה‬
‫ברכיב‪ ,‬במערכת או בפעולתה‪ .‬הודעות יכולות להופיע מיד לאחר סגירת המגש או בכל‬
‫פעם שהתצוגה מופיעה‪.‬‬
‫הזמן מהבהב‬
‫הזמן המופיע בצג אינו תואם לזמן ביחידת הרישום‪ .‬תקלה זו יכולה לקרות אם‪:‬‬
‫ הטכוגרף עבר אוטומטית לשעון קיץ או חורף‬‫‪ -‬בוצע כיוון של הזמן בטכוגרף כשהכרטיסים היו בפנים‬
‫‪8‬‬
‫‪211‬‬
‫‪01/09/2011 07:53:56‬‬
‫‪11206 DAF Bus SB4000_S18 EL.indd211 211‬‬
‫טכוגרף‬
‫התאמת זמן יחידת הרישום‬
‫‪ .1‬פתח את המגש והוצא את הכרטיסים‪.‬‬
‫‪ .2‬סגור שוב את המגש‪ .‬הטכוגרף יבצע תאום אוטומטי של זמן הצג וזמן יחידת הרישום‪.‬‬
‫מיד אחר כך התצוגה תפסיק להבהב‪.‬‬
‫‪ .3‬פתח את המגש והכנס כרטיסים לפי הצורך‪ .‬הטכוגרף מוכן לפעולה‪.‬‬
‫מופיעה הודעת תקלה‬
‫‪100436.8‬‬
‫‪458‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫נורית ההתראה )‪ (1‬במד המהירות מאירה‪ ,‬וגם‬
‫סימן קריאה )‪ (2‬מופיע בצג הטכוגרף ליד מונה המרחק‪.‬‬
‫התקלה נרשמת גם בזיכרון האלקטרוני‪ .‬ראה "קודי תקלות"‪.‬‬
‫הטכוגרף רושם גם מספר תקלות על הכרטיס‪ .‬ראה "רישום תקלות"‪.‬‬
‫תיקון תקלות‬
‫רק לאחר תיקון התקלה )במקרה של תקלה בהפעלה( תיעלם ההודעה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם תקלה מופיעה שוב ושוב‪ ,‬פנה למוסך דאף מורשה‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪212‬‬
‫‪01/09/2011 07:53:56‬‬
‫‪11206 DAF Bus SB4000_S18 EL.indd212 212‬‬
‫טכוגרף‬
‫הצגת זיכרון התקלות‬
‫הערה‪:‬‬
‫הצגת פעולת קריאת התקלות אפשרית רק כשהרכב עומד‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫בחר בתפריט קריאת תקלות על ידי שתי לחיצות קצרות על לחצן התפריט )‪.(M‬‬
‫הלחצנים )‪ +‬או ‪ (-‬משמשים למעבר בין הודעות התקלה‪.‬‬
‫חזרה לתצוגה הרגילה‪:‬‬
‫לחץ על לחצן התפריט )‪ (M‬לחיצה ארוכה מ‪ 2-‬שניות‪.‬‬
‫או אל תלחץ על כל לחצן במשך ‪ 20‬שניות‪.‬‬
‫‪ .1‬תחילת תקלה‬
‫‪ .2‬סמל עם קוד תקלה‬
‫‪ .3‬הודעות תקלה אחרות‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪213‬‬
‫‪01/09/2011 07:53:56‬‬
‫‪11206 DAF Bus SB4000_S18 EL.indd213 213‬‬
‫טכוגרף‬
‫רשימת קודי תקלה‬
‫קוד התקלה‬
‫‪8‬‬
‫תיאור התקלה‬
‫‪A050‬‬
‫נסיעה ללא כרטיס נהג‬
‫‪9051‬‬
‫כרטיס נהג ‪ 1‬חסר‬
‫‪9052‬‬
‫כרטיס נהג ‪ 2‬חסר‬
‫‪900F‬‬
‫תקלה בהפעלת הלחצנים‪ .‬לחיצה ארוכה מדי על לחצן או לחצן תפוס‪.‬‬
‫‪900A‬‬
‫‪900B‬‬
‫תקלת ‪) CAN‬העברת נתונים(‬
‫‪A00C‬‬
‫תקלה פנימית‪ ,‬תקלת מחשב‪ ,‬סוללה פגומה‬
‫‪9010‬‬
‫תקלת תצוגה‬
‫‪9060‬‬
‫תקלה במגש‬
‫‪9061‬‬
‫‪9062‬‬
‫‪9063‬‬
‫תקלה במערכת הרישום‬
‫‪9064‬‬
‫תקלה בהנעת מערכת רישום הכרטיסים‬
‫‪9430‬‬
‫תקלה באות המהירות‬
‫‪A400‬‬
‫ניתוק מתח‬
‫‪A411‬‬
‫אין תקשורת עם מד המהירות‬
‫‪A423‬‬
‫תקלת תקשורת עם חיישן המהירות‬
‫‪A00E‬‬
‫תקלת כיול‬
‫‪9053‬‬
‫לא ניתן לתאם את הזמן בגלל שיש כרטיס בטכוגרף‬
‫‪A822‬‬
‫תקלת חיישן‪ ,‬תקלה בלחצן הקוד‪/‬אות המהירות‪/‬מספר סידורי‬
‫‪1‬‬
‫‪214‬‬
‫‪01/09/2011 07:53:56‬‬
‫‪11206 DAF Bus SB4000_S18 EL.indd214 214‬‬
‫טכוגרף‬
‫תיאור כרטיס הטכוגרף‬
‫כרטיס הטכוגרף המתאים ליחידה‬
‫הערה‪:‬‬
‫בעת שימוש בכרטיסי הטכוגרף )והזמנת כרטיסים נוספים(‪ ,‬ודא שגבול תחום המדידה‬
‫)‪ (1‬וסימן האישור )‪ (2‬של הטכוגרף תואמים לנתונים )‪ 3‬ו‪ 4-‬בהתאמה( של הכרטיס‪.‬‬
‫‪Mannesmann VDO AG D-78052‬‬
‫‪Vilingen-Schwenningen‬‬
‫‪Typ 1324.xxxxxxxxx‬‬
‫‪e1 e1‬‬
‫‪No. nn.‬‬
‫‪Jahr‬‬
‫‪Vmin 25km/h Vmax 125 km/h x xxx‬‬
‫‪xxx xx/xxx‬‬
‫‪xx‬‬
‫‪e1‬‬
‫‪30‬‬
‫‪40‬‬
‫‪48‬‬
‫‪58‬‬
‫‪66‬‬
‫‪73‬‬
‫‪10‬‬
‫‪18‬‬
‫‪29‬‬
‫‪37‬‬
‫‪47‬‬
‫‪57‬‬
‫‪65‬‬
‫‪72‬‬
‫‪09‬‬
‫‪15‬‬
‫‪26‬‬
‫‪36‬‬
‫‪46‬‬
‫‪56‬‬
‫‪64‬‬
‫‪70‬‬
‫‪83‬‬
‫‪04‬‬
‫‪12‬‬
‫‪23‬‬
‫‪35‬‬
‫‪45‬‬
‫‪55‬‬
‫‪63‬‬
‫‪69‬‬
‫‪82‬‬
‫‪20‬‬
‫מחוץ לאירופה יש להקפיד על התקנות וסימני האישור התקפים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪03‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪32‬‬
‫‪44‬‬
‫‪54‬‬
‫‪60‬‬
‫‪68‬‬
‫‪75‬‬
‫‪18‬‬
‫‪e1‬‬
‫‪125 km/h‬‬
‫‪21‬‬
‫‪31‬‬
‫‪41‬‬
‫‪53‬‬
‫‪59‬‬
‫‪67‬‬
‫‪74‬‬
‫‪e2‬‬
‫‪e11 18 20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪215‬‬
‫‪01/09/2011 07:53:56‬‬
‫‪11206 DAF Bus SB4000_S18 EL.indd215 215‬‬
‫טכוגרף‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Fetzer Otto‬‬
‫‪Koblenz‬‬
‫‪Freiburg‬‬
‫‪10.04.99‬‬
‫‪11.04.99‬‬
‫‪Ko‬‬‫‪Z-64F‬‬
‫‪125 km/h‬‬
‫‪72.988‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪72.620‬‬
‫‪368‬‬
‫‪7‬‬
‫נתונים קבועים על צד הרישום של כרטיס הטכוגרף‬
‫‪ .1‬סקלת הזמן‬
‫‪ .2‬סימון פתיחה‬
‫סימון זה מתבצע בכל פעם שפותחים את המגש‬
‫‪ .3‬מהירות בקמ"ש‬
‫‪ .4‬סימון קבוצת הזמן‬
‫‪ .5‬מרכז הכרטיס‬
‫‪ .6‬חור מרכזי מוארך‬
‫מבטיח מיקום נכון של הכרטיס‬
‫‪ .7‬מספר הקילומטרים שהרכב עבר‬
‫רישום אחד מעלה‪/‬מטה שווה בערך ‪ 5‬ק"מ‬
‫‪ .8‬רישום נוסף )אופציה(‬
‫רישום קבוצות זמן נוספות כגון הפעלת משואה‪ ,‬סירנה‪ ,‬מעביר כוח )‪ (PTO‬וכדומה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫בגבול תחום המדידה של ‪ 180‬קמ"ש‪ ,‬יחידת הרישום תהיה במיקום )‪.(8a‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8a‬‬
‫‪8‬‬
‫‪216‬‬
‫‪01/09/2011 07:53:56‬‬
‫‪11206 DAF Bus SB4000_S18 EL.indd216 216‬‬
‫טכוגרף‬
‫רישומים במרכז הכרטיס‬
‫הערה‪:‬‬
‫רישומים כגון שם‪ ,‬שם משפחה ונתונים על תחילת השימוש וסיומו נדרשים לפי החוק‬
‫ומהווים את הבסיס לניתוח רישומי כרטיס הטכוגרף‪.‬‬
‫‪a‬‬
‫‪ (a‬לפני הנסיעה‬
‫‪Fetzer Otto‬‬
‫‪Koblenz‬‬
‫שם ושם משפחה של הנהג‬
‫‪10.04.99‬‬
‫מקום תחילת העבודה‬
‫‪Ko‬‬‫‪Z-64F‬‬
‫‪125 km/h‬‬
‫‪72.620‬‬
‫‪19‬‬
‫‪NO.‬‬
‫תאריך בכניסת הכרטיס )שורה עליונה(‬
‫מספר רישום הרכב‬
‫קריאת מד האוץ )הקילומטרז'( בתחילת העבודה‬
‫‪b‬‬
‫‪Fetzer Otto‬‬
‫‪Koblenz‬‬
‫‪Freiburg‬‬
‫‪10.04.99‬‬
‫‪11.04.99‬‬
‫‪Ko‬‬‫‪Z-64F‬‬
‫‪125 km/h‬‬
‫‪72.988‬‬
‫‪72.620‬‬
‫‪369‬‬
‫‪ (b‬אחרי הנסיעה‬
‫מקום סיום העבודה‬
‫‪19‬‬
‫תאריך הוצאת הכרטיס )שורה תחתונה(‬
‫קריאת מד האוץ )הקילומטרז'( בסיום העבודה‬
‫‪km‬‬
‫מרחק הנסיעה הכולל‪ ,‬בק"מ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪217‬‬
‫‪01/09/2011 07:53:56‬‬
‫‪11206 DAF Bus SB4000_S18 EL.indd217 217‬‬
‫טכוגרף‬
‫‪c‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪09‬‬
‫‪15‬‬
‫‪26‬‬
‫‪36‬‬
‫‪46‬‬
‫‪56‬‬
‫‪64‬‬
‫‪70‬‬
‫‪10‬‬
‫‪18‬‬
‫‪29‬‬
‫‪37‬‬
‫‪47‬‬
‫‪57‬‬
‫‪65‬‬
‫‪72‬‬
‫‪30‬‬
‫‪40‬‬
‫‪48‬‬
‫‪58‬‬
‫‪66‬‬
‫‪73‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪24‬‬
‫‪23‬‬
‫‪22‬‬
‫‪21‬‬
‫‪20‬‬
‫‪19‬‬
‫‪18‬‬
‫‪17‬‬
‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫‪14‬‬
‫‪13‬‬
‫‪12‬‬
‫‪03‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪32‬‬
‫‪44‬‬
‫‪54‬‬
‫‪60‬‬
‫‪04‬‬
‫‪12‬‬
‫‪23‬‬
‫‪35‬‬
‫‪45‬‬
‫‪55‬‬
‫‪63‬‬
‫‪e1‬‬
‫‪13.30‬‬
‫‪40415‬‬
‫‪40302‬‬
‫‪FR-H-432 km 113‬‬
‫‪21‬‬
‫‪31‬‬
‫‪41‬‬
‫‪53‬‬
‫‪59‬‬
‫‪24‬‬
‫‪23‬‬
‫‪22‬‬
‫‪21‬‬
‫‪125 km/h‬‬
‫‪2‬‬
‫‪e1‬‬
‫‪25‬‬
‫‪00‬‬
‫‪3‬‬
‫‪00‬‬
‫‪20‬‬
‫‪22‬‬
‫‪0‬‬
‫‪50‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪00‬‬
‫‪3‬‬
‫‪e1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪138‬‬
‫‪5‬‬
‫מלא את הפרטים הבאים‪:‬‬
‫‪5‬‬
‫‪e2‬‬
‫‪19‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪51480‬‬
‫‪51349‬‬
‫‪VB-4-891 km 139‬‬
‫‪00‬‬
‫‪10‬‬
‫‪d‬‬
‫‪15‬‬
‫‪00‬‬
‫‪15‬‬
‫‪27 33 38 42‬‬
‫‪2 6 24 8 34 39 43 49 5‬‬
‫‪50 1 6 21‬‬
‫‪1 25 2‬‬
‫‪52 1‬‬
‫‪13 4 17‬‬
‫‪5.45‬‬
‫‪62‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪71 6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ .1‬מקום לרישום קבוצות הזמן‬
‫בכרטיס הרישום ניתן לבצע רישום ידני של קבוצות הזמן‪ ,‬אם זה דרוש‪ .‬לדוגמה‪ ,‬מילוי‬
‫ידני יידרש אם עבודת הנהג‪/‬נהג המשנה מתבצעת באזור מרוחק מן הרכב‪ ,‬או אם‬
‫הטכוגרף התקלקל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪23‬‬
‫‪ (c‬ללא רישום סיבובי המנוע‬
‫‪ (d‬עם רישום סיבובי המנוע‬
‫‪ .2‬מרכז‬
‫בחלק המרכזי אפשר לרשום פרטים המתייחסים לשלוש החלפות רכב לכל היותר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪24‬‬
‫הצד האחורי של הכרטיס‬
‫קיימים שני סוגים של כרטיסים לטכוגרף‪.‬‬
‫‪e1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪17‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2500‬‬
‫‪500‬‬
‫‪18‬‬
‫זמן החלפת הרכב‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪16‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪15‬‬
‫‪NO.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪14‬‬
‫‪3300‬‬
‫מספר הרישוי של הרכב החדש‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫‪12‬‬
‫‪8‬‬
‫קריאת מד האוץ )קילומטרז'( בתחילת העבודה‬
‫‪4‬‬
‫קריאת מד האוץ )קילומטרז'( בסיום העבודה‬
‫‪9‬‬
‫‪14‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪km‬‬
‫מרחק הנסיעה הכולל‪ ,‬בק"מ )ניתן לרשום אותו(‬
‫‪ .3‬סימן אישור‬
‫אזור זה בחלק האחורי מכיל נתונים על סימן האישור של הכרטיס והטכוגרף עבורו מיועד‬
‫כרטיס זה‪.‬‬
‫‪ .4‬רישום סיבובי המנוע‬
‫הרישום המתאים )בסל"ד( עבור הנהג נמצא בחלק האחורי של כרטיס הטכוגרף‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪218‬‬
‫‪01/09/2011 07:53:57‬‬
‫‪11206 DAF Bus SB4000_S18 EL.indd218 218‬‬
‫טכוגרף‬
‫רישום תקלות‬
1
125km/h
125km/h
2
3
125km/h
4
5
6
125km/h
125km/h
125km/h
8
219
11206 DAF Bus SB4000_S18 EL.indd219 219
01/09/2011 07:53:57
‫טכוגרף‬
‫הפסקת מתח‬
‫אם המתח מתחדש‪ ,‬יופיע פס )‪ (1‬על הכרטיס מעט לאחר המשך הנסיעה‪.‬‬
‫הפסקת האות‬
‫תקלה בשידור האות מן החיישן‪:‬‬
‫ כשהרכב עוצר‪ ,‬מופיע הסימן )‪ .(2‬במהלך נסיעה‪ ,‬המהירות נרשמת פעם נוספת‪,‬‬‫או‪:‬‬
‫ הסימן )‪ (3‬מופיע מיד לאחר קרות התקלה ונשאר עד לתיקון הגורם לתקלה‪.‬‬‫תקלות ביחידה‬
‫תקלות במערכת הרישום עלולות לגרום לרישומים השגויים הבאים‪:‬‬
‫ הסימן )‪ ,(4‬תקלה במערכת רישום המהירות‪.‬‬‫‪ -‬הסימנים )‪ (5‬ו‪ ,(6)-‬תקלה במערכת רישום קבוצות הזמן והמרחק‪.‬‬
‫תחזוקה וניקוי‬
‫הטכוגרף בנוי בטכנולוגיה חדשנית שאינה דורשת כל תחזוקה‪ .‬לכן אין צורך בתחזוקה‬
‫מונעת‪.‬‬
‫במקרה שיש צורך בניקוי‪ ,‬יש לנקות את הצג והלחצנים במטלית לחה‪ .‬אם זה אינו‬
‫מספיק‪ ,‬ניתן להשתמש בחומרים מיוחדים לניקוי פלסטיק‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪220‬‬
‫‪01/09/2011 07:53:57‬‬
‫‪11206 DAF Bus SB4000_S18 EL.indd220 220‬‬