כך תעבור את מבחן טאט בשלום – מדריך בלעדי TAT TEST

‫כ תעבור את מבח טאט ‪ TAT‬בשלו‬
‫הקואליציה למע הילדי והמשפחה‬
‫אתה עומד בפני מבח מסוגלות הורית‪ .‬הפסיכולוג רוצה שתתערטל בפניו )נפשית(‪ .‬הוא רוצה‬
‫לחדור ל לתת מודע‪ .‬הוא רוצה לשלו ממ משפטי שמעידי על האופי של דר התת‬
‫מודע‪ ,‬שהפסיכולוג מאמי שאתה מסתיר ממנו‪.‬‬
‫יראו ל תמונות לא ברורות וישאלו אות שאלות‪ .‬ההנחה היא שתספר את הסיפור מניסיונ‬
‫האישי‪ ,‬וכ תגלה את הסודות האפלי במוח‪ .‬כלומר‪ ,‬אתה תדבר בחופשיות‪ ,‬ותמציא‬
‫סיפורי‪ ,‬אול דע ל שהפסיכולוג מאמי שהכול אמת‪ ,‬והכול באמת קרה ל‪.‬‬
‫למשל‪ ,‬בתמונה הראשונה הימנית‪ ,‬רוצי לדעת א אתה גבר של חפוזי וסטוצי‪ ,‬או גבר של‬
‫מערכות יחסי‪ .‬כאשר שואלי אות מה קורה אחר כ‪ ,‬אל תגיד "הגבר רוצה לשתות קפה"‪,‬‬
‫או "היא תמשי לישו‪ ,‬והוא יל הביתה"‪ .‬להיפ‪ :‬אתה אמור להגיד ש"הגבר התעורר מערב‬
‫מענג וחושב להציע לה נישואי"‪.‬‬
‫דע ל שהמצבי המוצגי ל ה בכוונה לא ברורי‪ ,‬ככה שהכול פתוח‪ .‬דמיי ג עד של‬
‫שושני‪ ,‬ומכא התחל את הסיפור‪ .‬היזהר מהמוקשי הבאי‪ :‬הפוגות )מעיד על הססנות(‪,‬‬
‫חוסר עקביות )מעיד על שקרנות או דמיו לא ריאלי(‪ ,‬והתפלקויות )מעידת הלשו( יכולות‬
‫להעמיד אות באור שלילי בלי ששמת לב‪.‬‬
‫תישאל בער ‪ 4‬שאלות לתמונה‪ :‬מה אתה רואה? מה קורה עכשיו? מה ה מרגישי‬
‫וחושבי? מה קורה בסופו של דבר ביניה אחר כ? למשל על התמונה הראשונה ענה‬
‫בקצרה‪" :‬היא ישנה‪ ,‬והוא מתעורר"‪ .‬דאג שהתשובות לשני המיני ה בער באותה רמה‬
‫שוויונית של הרגשות‪ .‬א תגיד שהיא ישנה טוב והוא עיי או מותש‪ ,‬זה מעיד שאתה חושב‬
‫שאצל אשת הכול טוב‪ ,‬ורק אצל שו דבר לא בסדר‪ .‬אל תשכח שה מרגישי טוב או‬
‫נעי‪ .‬ה ג אחר כ מתחתני‪.‬‬
‫תרגל היטב את התמונות ע חברי לפני כל פגישה ע פסיכולוג‪.‬‬