הגלות והכמיהה לא"י

‫יחידה‪ :‬הע היהודי = ע אחד!‬
‫סולידריות ושיתו ע יהדות התפוצות‬
‫רציונל היחידה‪ :‬אגדות מתקופת התלמוד ועד ימינו על הע היהודי בדגש על הקשר בי יהודי ישראל ויהודי התפוצות‪ ,‬ובי הקהילות‬
‫השונות‪ ,‬באלפיי השני האחרונות ועד היו‪.‬‬
‫כולל אגדות של הקבוצות השונות שנולדו בתפוצות )חסידי‪ ,‬קבליי‪ ,‬משכילי‪ ,‬וכו'‪(...‬‬
‫פעולה‪ :‬הגלות והכמיהה לא"י‬
‫מטרות‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫הכרת התהליכי
שהובילו לגלות בתקופות שונות בהיסטוריה היהודית‪.‬‬
‫הבנת הרצו לחזור לאר המולדת‬
‫הכרות ע
המושג חזרת ציו בתפילות )עמידה‪ ,‬ברכת המזו‪ ,‬מזמורי
‪ ,‬וכו'‪(..‬‬
‫כיווני לפעולה‪:‬‬
‫גלות‪:‬‬
‫‪ .1‬תקופות גלות שונות‬
‫‪ .2‬מפני מה גלינו מארצנו?‬
‫‪ .3‬כיצד היו חיינו בגלות בתקופות שונות )גלות כמשהו שגר
יצירה יהודית רבה(‬
‫כמיהה לא"י‪:‬‬
‫‪ .1‬אי‪ $‬רואי
יהודי התפוצות את ישראל?‬
‫‪ .2‬המקו
של ישראל בחיי היהודי
בתפוצות‪.‬‬
‫‪ .3‬המקו
של יהדות ביהודי התפוצות‪.‬‬
‫הסיפור שלנו היו‪:‬‬
‫מסע לאר‪ #‬ישראל‬
‫מילי‪ :‬חיי אידיסיס‬
‫לח‪ :‬שלמה גרוני‪$‬‬
‫הירח משגיח מעל‪,‬‬
‫על גבי שק האוכל הדל‬
‫המדבר מתחתי‪ ,‬אי סופו לפני
‪,‬‬
‫ואמי מבטיחה לאחי הקטני
‪.‬‬
‫ובלילה תקפו שודדי
‪,‬‬
‫בסכי ג
בחרב חדה‬
‫במדבר ד
אימי‪ ,‬הירח עדי‪,‬‬
‫ואני מבטיחה לאחי הקטני
‪.‬‬
‫עוד מעט‪ ,‬עוד קצת‪ ,‬להרי
רגליי
‬
‫מאמ אחרו‪ ,‬לפני ירושלי
‪.‬‬
‫עוד מעט‪ ,‬עוד קצת‪ ,‬יתגש
החלו
‬
‫עוד מעט נגיע‪ ,‬לאר ישראל‪.‬‬
‫אור ירח החזק מעמד‪,‬‬
‫שק האוכל שלנו אבד‬
‫המדבר לא נגמר‪ ,‬יללות של תני
‪,‬‬
‫ואימי מרגיעה את אחי הקטני
‪.‬‬
‫בירח דמותה של אימי‪,‬‬
‫מביטה בי‪ ,‬אמא אל תיעלמי‬
‫לו היתה לצידי‪ ,‬היא היתה יכולה‪,‬‬
‫לשכנע אות
שאני יהודי‪.‬‬
‫עוד מעט‪ ,‬עוד קצת‪ ,‬בקרוב נגאל‬
‫לא נפסיק ללכת‪ ,‬לאר ישראל‪.‬‬
‫עוד מעט‪ ,‬עוד קצת‪ ,‬יתגש
החלו
‬
‫עוד מעט נגיע‪ ,‬לאר ישראל‪.‬‬
‫עוד מעט‪ ,‬עוד קצת‪ ,‬להרי
רגליי
‬
‫מאמ אחרו‪ ,‬לפני ירושלי
‬
‫זרעי – שורשי‬
‫מתודות‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫להשמיע את השיר "המסע לאר ישראל"& על פי משה
מרגישי
מתו‪ $‬השיר‪ ,‬לצייר או לבנות ע
קרסינה‬
‫את הנו' שמדמייני
עד שמגיעי
לאר ישראל‪.‬‬
‫לתא
מראש ראיו ע
משהו בחו''ל דר‪ $‬אינטרנט )אפשר מנוע''
אנגליה‪ ,‬ברזיל‪ ,‬ארגנטינה( ולראיו אותו‬
‫על מה הוא מרגיש על ישראל‪ ,‬כיצד הוא מדמיי אותה )א
לא מכיר(‪ ,‬וכו'‪...‬‬
‫"מסע" שבו עוברי
תחנות שונות )בחדרי
שוני
(‬
‫בכל תחנה בדר‪ $‬יש שלבי
שוני
בגלות; גירוש‪ ,‬תחילת הציונות‪ ,‬כמיהה לישראל בתפילות‪ ,‬עליה‬
‫כל שלב משחקי
משחק‪ /‬מכניסי
לדר אווירה בכדי להמחיש את התקופה‪.‬‬
‫נית לשלב את השיר בתו‪ $‬כל הפעילות& להכניס משפטי
מתו‪ $‬השיר בתו‪ $‬כל תחנה‪ ,‬והחניכי
יהיו‬
‫צריכי
לגלות את השיר‪.‬‬
‫שאלות לדיו‪:‬‬
‫למה התחילה הציונות?‬
‫כיצד אנשי
בחו''ל מדמייני
את אר ישראל?‬
‫מה המשמעות של מדינת ישראל בשביל מישהו שלא חי פה?‬
‫שאלות לדיו על הסיפור שלנו היו‪:‬‬
‫למה אנשי
היו מוכני
לעבור כל כ‪ $‬דברי
כדי להגיע לאר ישראל?‬
‫מה הייתה מוכ לעשות כדי להגיע לישראל ע
לא הייתה כא?‬
‫למה להגיעה לאר ישראל הוא החלו
של כל כ‪ $‬אנשי
?‬
‫נבטי – ניצני‬
‫מתודות‪:‬‬
‫• להשמיע את השיר "המסע לאר ישראל"& לבקש מהחניכי
לעצו
את עיניה
‪ .‬מה ה
מרגישי
מתו‪$‬‬
‫השיר? אילו נופי
ה
מדמייני
? הא
ה
חושבי
על אנשי
שנמצאי
ליד
בעת המסע הזה?‬
‫• לתא
מראש ראיו ע
משהו בחו''ל דר‪ $‬אינטרנט )אפשר מנוע''
אנגליה‪ ,‬ברזיל‪ ,‬ארגנטינה( ולראיו אותו‬
‫על מה הוא מרגיש על ישראל‪ ,‬כיצד הוא מדמיי אותה )א
לא מכיר(‪ ,‬וכו'‪...‬‬
‫• "מסע" שבו עוברי
תחנות שונות )בחדרי
שוני
(‬
‫בכל תחנה בדר‪ $‬יש שלבי
שוני
בגלות; גירוש‪ ,‬תחילת הציונות‪ ,‬כמיהה לישראל בתפילות‪ ,‬עליה‬
‫כל שלב משחקי
משחק‪ /‬מכניסי
לדר אווירה בכדי להמחיש את התקופה‪.‬‬
‫נית לשלב את השיר בתו‪ $‬כל הפעילות& להכניס משפטי
מתו‪ $‬השיר בתו‪ $‬כל תחנה‪ ,‬והחניכי
יהיו‬
‫צריכי
לגלות את השיר‪.‬‬
‫• תחרות בי שתי הקבוצות כדי להגיע לישראל‪ ,‬כל פע
שמנצחי
נותני
לה
תפילה על שיבת ציו‪ .‬אחרי‬
‫שיש מנצח‪ ,‬עוברי
על התפילות ומסכמי
את הרעיו המרכזי שבה
‪.‬‬
‫שאלות לדיו‪:‬‬
‫אי‪ $‬הרגישו היהודי
כשגירשו אות
? אי‪ $‬התייחסו אליה
במקומות שוני
בגלות?‬
‫למה ישראל מוזכרת כל כ‪ $‬הרבה בתפילות?‬
‫מה המשמעות של מדינת ישראל בשביל מישהו שלא חי פה?‬
‫מה מקור הרעיו של עליה? למה לעשות את זה?‬
‫שאלות לדיו על הסיפור שלנו היו‪:‬‬
‫למה אנשי
היו מוכני
לעבור כל כ‪ $‬דברי
כדי להגיע לאר ישראל?‬
‫מה הייתה מוכ לעשות כדי להגיע לישראל ע
לא הייתה כא?‬
‫למה להגיעה לאר ישראל הוא החלו
של כל כ‪ $‬אנשי
?‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טלפון‪ | 02-5658022 :‬פקס‪| 02-6246871 :‬‬
‫כתובת‪ :‬דרך חברון ‪ 98‬ירושלים | מען למכתבים‪ :‬ת‪.‬ד‪ 37153 .‬מיקוד ‪ 91371‬ירושלים‬
‫אמירי – צמרת‬
‫מתודות‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫להשמיע את השיר "המסע לאר ישראל"& לבקש מהחניכי
לעצו
את עיניה
‪ .‬מה ה
מרגישי
מתו‪ $‬השיר? אילו‬
‫נופי
ה
מדמייני
? הא
ה
חושבי
על אנשי
שנמצאי
ליד
בעת המסע הזה?‬
‫לתא
מראש ראיו ע
משהו בחו''ל דר‪ $‬אינטרנט )אפשר מנוע''
אנגליה‪ ,‬ברזיל‪ ,‬ארגנטינה( ולראיו אותו על מה הוא‬
‫מרגיש על ישראל‪ ,‬כיצד הוא מדמיי אותה )א
לא מכיר(‪ ,‬וכו'‪...‬‬
‫"מסע" שבו עוברי
תחנות שונות )בחדרי
שוני
(‬
‫בכל תחנה בדר‪ $‬יש שלבי
שוני
בגלות; גירוש‪ ,‬תחילת הציונות‪ ,‬כמיהה לישראל בתפילות‪ ,‬עליה‬
‫כל שלב משחקי
משחק‪ /‬מכניסי
לדר אווירה בכדי להמחיש את התקופה‪.‬‬
‫נית לשלב את השיר בתו‪ $‬כל הפעילות& להכניס משפטי
מתו‪ $‬השיר בתו‪ $‬כל תחנה‪ ,‬והחניכי
יהיו צריכי
לגלות‬
‫את השיר‪.‬‬
‫תחרות בי שתי הקבוצות כדי להגיע לישראל‪ ,‬כל פע
שמנצחי
נותני
לה
תפילה על שיבת ציו‪ .‬אחרי שיש מנצח‪,‬‬
‫עוברי
על התפילות ומסכמי
את הרעיו המרכזי שבה
‪.‬‬
‫שאלות לדיו‪:‬‬
‫אי‪ $‬מרגיש מישהו ש"מגורש"? לא הוא הול‪?$‬‬
‫מה מקומה של ישראל ביהדות? בתפילות?‬
‫מה מקומה של ישראל בחיי היהודי
בתפוצות?‬
‫כיצד מרגשי
בידיעה שיש יהודי
בחו''ל שאיכפת לה
ממה שקורה באר?‬
‫למה קיימת ציונות שהיא לא אקטיבית )ללא עליה& רק תמיכה במדינה(‬
‫מה ההבדל בי לעזוב את הבית מגירוש‪ ,‬לבי לעזוב את הבית לעלייה לישראל?‬
‫שאלות לדיו על הסיפור שלנו היו‪:‬‬
‫למה אנשי
היו מוכני
לעבור כל כ‪ $‬דברי
כדי להגיע לאר ישראל?‬
‫הא
היו
אתה חושב שהיו היהודי
מוכני
לעשות מאמ כזה גדול כדי להגיע לישראל? מדוע?‬
‫מה הייתה מוכ לעשות כדי להגיע לישראל ע
לא הייתה כא?‬
‫למה להגיעה לאר ישראל הוא החלו
של כל כ‪ $‬אנשי
?‬
‫סיפורי ומקורות נוספי לקריאה‪ ,‬שימוש והעשרה‪:‬‬
‫לבי במזרח ‪ /‬ר' יהודה הלוי‬
‫לבי במזרח ואנכי בסו מערב ‪ /‬אי‪ $‬אטעמה את אשר אוכל ואי‪ $‬יערב ?‬
‫איכה אשל נדרי ואסרי‪ ,‬בעוד ‪ /‬ציו בחבל אדו ואני בכבל ערב ?‬
‫יקל בעיני עזוב כל טוב ספרד‪ ,‬כמו ‪ /‬יקר בעיני ראות עפרות דביר נחרב‪.‬‬
‫הסבר‪ ,‬תוכ ורעיונות עיקריי של השיר ‪:‬‬
‫‪- I‬רבי יהודה הלוי )הריה''ל( אומר שבגלל שהוא חצוי הוא לא יכול ליהנות מהנאות החיי
‪.‬‬
‫‪ & II‬הוא לא יכול להקי
את נדריו בזמ שציו נמצאת בחבל אדו
)הנוצריי
( ‪ ,‬וספרד בחבל ערב )המוסלמי
(‬
‫‪ - III‬יהיה למשורר קל לעזוב את כל מה שטוב בנפרד‪ ,‬כמו שחשוב לו לעלות לא"י אפילו שלא טוב ש
‪.‬‬
‫בשיר זה מתוארי
געגועי הריה"ל לציו‪ .‬בשיר זה מבטא הריה"ל את הרגשתו‪ :‬ריה"ל מרגיש חצוי‪ ,‬אינו של
‪,‬משו
שרק גופו מצוי בספרד‬
‫א‪ $‬ליבו‪ ,‬נשמתו‪ ,‬נפשו‪ ,‬מחשבותיו והרהוריו נתוני
לציו ‪.‬‬
‫הוא מרגיש חצוי בי המקו
שבו הוא נמצא פיזית )ספרד( לבי המקו
שבו הוא רוצה להיות )א"י( ‪.‬‬
‫מאחר והוא לא של
‪ ,‬הוא לא יכול ליהנות משו
דבר בגלל געגועיו העזי
לא"י ‪.‬‬
‫ריה"ל משתמש בטע
האוכל‪ ,‬האוכל מציי את כלל ההנאות בחיי
הגשמיי
‪ .‬ריה"ל ג
לא יכול למלא את נדריו להגיע לא"י משו
שהוא‬
‫נמצא תחת שלטו מוסלמי‪ ,‬וג
הכניסה לא"י היא בעייתית ‪,‬משו
שהאר נמצאת תחת שלטו נוצרי ‪.‬‬
‫לדובר אי בעיה כלכלית‪ :‬טוב לו בספרד מבחינה חומרית וחברתית‪ ,‬א‪ $‬הוא מוכ ורוצה לעזוב את כל הטוב הפיזי כדי שיהיה לו טוב מבחינה‬
‫רוחנית ונפשית‪ ,‬וזאת הוא יכול להשיג רק בא"י‪ ,‬זאת למרות שידוע לו שבא"י יש שלטו זר‪ ,‬וביהמ"ק חרב‪ .‬הדובר מוכ לראות את ההריסות‬
‫ולחיות בחורבות&ציו‪ ,‬ואלה חשובי
בעיניו יותר מהטוב החומרי שלו בספרד‪.‬‬
‫חזרת ציו בתפילות )עמידה‪ ,‬עמ' ‪ , 76 ,74 ,73‬ברכת המזו עמ' ‪ ,229‬תהילי
צו‪ ,‬צז‪,‬צח(‬
‫כל העמודי
על פי סידור ואני תפילתי‬
‫גלות& ‪http://lib.cet.ac.il/‬‬
‫תקופת התחייה&‪http://he.wikipedia.org/‬‬
‫ציונות&‪http://he.wikipedia.org/‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טלפון‪ | 02-5658022 :‬פקס‪| 02-6246871 :‬‬
‫כתובת‪ :‬דרך חברון ‪ 98‬ירושלים | מען למכתבים‪ :‬ת‪.‬ד‪ 37153 .‬מיקוד ‪ 91371‬ירושלים‬