Navodila Lepila Bona R 845

BONA R 845
Opis produkta
R845 je elastično; v skladu z EN 14293 (mehko), Silan-modificirano enokomponentno lepilo za parket. V trdnem
stanju je lepilo, kot običajno lepilo, odporno na pritiske, ker pa je elastično, teh sil ne prenaša na estrih, zato ta
ostane tudi pri večjih pritiskih nepoškodovan. Predpremaz ponavadi ni potreben. Lepilo nase veže vlago iz
okolice in se zaradi tega strdi.
Lastnosti
• Enokomponentno lepilo, enostavno za
uporabo
• Elastično
• Dober oprijem na skoraj vse podlage in vse
lesne vrste,
vendar se iz površine dobro čisti
• Dobra narebričenost
• Les minimalno nabrekne
• Hitra in močna začetna vezava
• Nizka stopnja emisije EC1 (EMICODE)
Tehnični podatki
Osnova:
Topilo:
Barva:
Viskoznost:
Gostota:
Čiščenje:
Obremenitev:
Površinska obdelava:
GISCODE:
Odstranjevanje embalaže:
Skladiščenje:
Rok trajanja:
Pakiranje:
Silan-modificiran Prepolimer
Brez topil po TRGS 610
Krem
Lahko se maže in je stabilen
1,6 g / cm3
S100, aceton in etanol. Strjeno lepilo se lahko odstrani le mahansko
24-48 ur
Odvisno od zračne vlage in vlage v obeh materialih, med 2-4 dni.
RS 10
INTERSEROH:132699
Ščititi pred zmrzaljo. Skladiščiti med +50C in
+250C.
V originalno zaprti embalaži najmanj 6 mesecev od
dneva proizvodnje.
24 kg (32 na palet) in 15 kg (44 na paleti)
Priprava estriha
Estrih mora biti pripravljen po DIN 18356. Mora biti raven suh, čist, brez razpok, trden, ne preveč gladek niti
preveč surov. Estrih mora biti strokovno pripravljen. Predpremaz ponavadi ni potreben. Kjer je predpremaz
potreben, priporočamo uporabo R 410. Če bomo parket lepili (R 850) na podlago v roku 24 ur in če površina
ostane čista, brušenje R 410 ni potrebno. Neravnine lahko zalijemo z izravnalno maso H 600 ali H 610 .
PIRC International d.o.o., Gorjupova ulica 8a, SI-1000 Ljubljana
tel +386(1) 2568 069, fax +386(1) 42 32 258, e-mail: [email protected], internet: www.pirc-int.si
BONA R 845
Primerni estrihi
• Cementni estrih
• Izravnan estrih (najmanj 2 mm izravnalne mase)
• Kalcijev sulfat – plavajoči estrih
• Iverka V100
• Drugi suhi in trdni estrihi
• Lito asfaltne in druge na mehčalo občutljive estrihe, je potrebno zaščititi z R 410
Uporaba
Pred uporabo, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji (Centralna Evropa):
- Temperatura zraka: min. 18oC
- Temperatura tal: min.15oC (talno gretje max. 20oC)
- Relativna zračana vlaga: max 70 %
Lepilo mora biti pred uporabo temperirano. Po odprtju je potrebno odstraniti zaščitno folijo, ter morebitne suhe
delce lepila. Lepilo nanašamo na podlago z nazobčeno lopatico, ter položimo parket v času 20 minut, ter ga
dobro potrkamo.
Pozor! Če pride lepilo skozi fuge na površino, ga je potrebno pred lakiranjem odstraniti, saj vsebuje mehčalce, ki
lahko poškodujejo lak.
Poraba
Bodite pozorni na navodila proizvajalca parketa. Za trajno lepljenje je potrebno vgraditi parket z relativno vlago,
ki je primerna ciljnemu prostoru. Domače vrste lesa imajo malo višjo vlago (9%), večslojni in izgotovljeni parketi
malo manjšo (8%). To so srednje vrednosti najmanj 10 meritev, odstopanja pa so lahko največ +/- 2 % od
srednje vrednosti. Dimljeni lesovi (dimljen hrast,...) morajo biti brez amoniaka. Pri močno oljnatih lesovih (tropski
lesovi), zahtevajte informacijo o kompatibilnosti.
Poraba:
Zobate lopatice:
Vrste parketa:
ca. 1100 g/m²
Bona 1000 F
Bona 1000 G
2-slojni izgotovljeni parket
ca. 1350 g/m²
Bona 1250 F
Bona 1250 G
3-slojni izgotovljeni parket
Za manjše deščice/gladko podlago uporabljajte fino lopatico, za večje deščice/hrapavo podlago pa uporabljajte grobo
lopatico. (F = Fin, G = Grobi)
Fino nazobčena lopatica je namenjena za manjše formate elementov in/ali bolj ravne podlage, grobo nazobčena
lopatica je za večje formate elementov in/ali manj ravne podlage.
Obremenjevanje
Odvisno od vlage v materialu, po 24 do 48 ur.
Površinska obdelava
Odvisno od vlage v prostoru po 2 - 4 dneh
Čiščenje delovnega orodja
Z Bona S100, acetonom, etanolom. Strjeno lepilo se lahko odstrani le mehanično.
Delovni postopek je opisan v dodatnem podatkovnem listu.
Bona prevzema odgovornost le za dobavljeni izdelek. Ne prevzema odgovornosti za vgrajen izdelek. Če ste v
dvomu, vedno naredite test oziroma preizkus. Preglejte tudi ostale Bona tehnične liste in navodila za delo.
Varnost
Dodatne informacije v zvezi z varnim delom in varnostjo pri delu najdete v varnostnem listu.
Bodite pozorni na opozorila iz varnostnega lista!
PIRC International d.o.o., Gorjupova ulica 8a, SI-1000 Ljubljana
tel +386(1) 2568 069, fax +386(1) 42 32 258, e-mail: [email protected], internet: www.pirc-int.si