MZ_10_2015_svKatarina4 – final - Specijalna bolnica Sveta Katarina

čezmejno zdravljenje
Na dosegu roke
Vrhunska diagnostika,
operativni poseg
in rehabilitacija v
Specialistični kliniki
Sv. Katarina
Klinika Mayo v najbližjem sosedstvu
Prof. dr. Dragan Primorac: »Konkuriramo tudi nemškim
bolnišnicam; torej si lahko predstavljate, kakšen brand smo
ustvarili! Kako nam uspeva pridobiti zaupanje ljudi, ki bi se
lahko šli zdravit kamorkoli drugam? Z izjemnostjo.«
Z
vstopom Hrvaške v Evropsko unijo (EU)
so se dolge čakalne dobe za posamezne
zdravstvene storitve v Sloveniji tudi za
nas vsaj teoretično skrajšale, saj imamo
državljani EU pravico do pregleda, preiskave ali
zdravljenja v drugi državi članici EU, Evropskega
gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije
oziroma do povračila stroškov teh storitev, kar pa
premalokrat izkoristimo. S tega vidika je sosednja
Hrvaška še posebno zanimiva, saj ponuja zdravstvene
storitve na vrhunski ravni po sprejemljivih cenah,
obenem pa se nam ni treba daleč peljati. Tako se
lahko denimo z napotnico za ortopedsko obravnavo,
magnetno resonanco ter več drugih specialističnih
pregledov in posegov naročimo tudi v Specialistično
bolnišnico Sv. Katarina v bližini Zagreba.
»Ko smo ustanavljali Specialistično bolnišnico Sv.
Katarina, smo imeli v mislih slovito ameriško kliniko
Mayo, ker je to edina bolnišnica, za katero vem, da
ima na enem mestu celovit, holističen pristop. Tako
tudi mi ponujamo vrhunsko diagnostiko, vrhunski
operativni pristop, saj imamo pet operacijskih sob, in
rehabilitacijo, ki je tako medicinska kot kineziološka,
kar je danes še posebno pomembno,« razloži prof. dr.
Dragan Primorac, glavni strokovni svetovalec zasebne
bolnišnice Sv. Katarina, ki so jo v Zaboku, 24 kilometrov od Zagreba, odprli pred tremi leti in pol.
10 | REVIJA ZA Moje zdravje
Predsednica RH
Kolinda Grabar in
doc.dr.sc. Igor Borić,
dr.med.
Glavno merilo je izjemnost
“V Sv. Katarini smo še posebno pozornost namenili izboru zdravnikov, ki
so pri nas stalno zaposleni. Gre za vrhunske strokovnjake, ki so doktorirali na prestižnih šolah. In to je znamka ‒ brand Sv. Katarine so ljudje,«
poudari profesor. »V bolnišnici smo se poglobili v nekaj segmentov dela:
eden izmed njih je ortopedija, v okviru katere izvajamo vse posege, ki so
usklajeni z vodilnimi svetovnimi protokoli. Drugi pomemben segment je
vertebrologija oziroma kirurgija hrbtenice. Do revolucionarnega preloma
na tem področju je prišlo pred desetimi leti, ko so tako imenovani minimalno invazivni kirurški posegi zamenjali velike operacije, obravnava pa
se je zožila na 45 minut do največ ene ure. Ta napredek je omogočil hitro
okrevanje in vrnitev k vsakdanjim opravilom brez dolgih rehabilitacij,
ki sicer lahko trajajo po tri, štiri mesece in več. Mi smo na tem področju
vodilni pionirji. Le nekaj drugih svetovnih centrov lahko tekmuje z nami,
rezultati pa so neverjetni.«
Najmočnejši magnet in vodilna strokovna ekipa
Specialna klinika Sv. Katarina ima najmočnejši magnet za magnetno
resonanco v tem delu Evrope, ki ponuja maksimalno ločljivost slike ob
minimalnem časovnem snemanju, in vodilno ekipo za mišično-skeletne
bolezni. Začeli pa so opravljati tudi softverske analize predhodnih stanj
degenerativnih sprememb, kar je bilo doslej praktično nemogoče in na
kar so zelo ponosni. Bolnišnica načrtuje tudi usmeritev v personalizirano
medicino, prilagojeno genomu posameznika, ter tudi širitev v druge
Magnet v Specijalni kliniki
Sv. Katarine je eden najmočnejših v Evropi
Rehabilitacija je sestavni del zdravljenja v Sv. Katarini
V bolnici
Sv.Katarina
se je
zdravila tudi
smučarska
šampionka
Janica
Kostelić.
segmente medicine. »Ta bolnišnica
ni bila nikoli namenjena samo
hrvaškemu trgu ‒ resda imamo tu
sedež, ampak osnovni cilj je trg s
500 milijoni ljudi, kar je Evropska
unija,« o ciljih bolnišnice še pove
sogovornik.
Strokovnjaki za
zdravljenje bolečine
Specialistična bolnišnica Sv. Katarina,
ki se je poglobila v ortopedijo, kirurgijo, nevrologijo, fizikalno medicino
in rehabilitacijo, je članica prestižne
skupine izjemnih bolnišnic The
Leading Hospitals of the World ter
je izobraževalna baza dveh hrvaških
medicinskih fakultet, poleg tega pa
sodeluje z vodilnimi evropskimi in
ameriškimi klinikami, kot so Unfallkrankenhaus Berlin iz Nemčije,
Diagnostikum Graz iz Avstrije in
Carolina’s Pain Institute iz ZDA.
Pri njih se je začel največji evropski
projekt za zdravljenje bolečine in
razumevanje mehanizmov njenega
nastanka Pain-OMICS, s čimer se je
Sv. Katarina uvrstila med najboljše
evropske bolnišnice, saj je le 9 odstotkov najboljših dobilo ta projekt,
ponosno doda prof. Primorac,
sicer pediater, forenzik in genetik ter
nekdanji hrvaški minister za znanost,
izobraževanje in šport. (ss; av)
Primož Kozmus
Svetovna prvakinja v skoku v višino
Blanka Vlašič s strokovnim timom
Specijalne klinike Sveta Katarina.
Paradni konji
bolnišnice Sv. Katarina
- preiskave z magnetno resonanco
- vse operacije mišičnoskeletnega sistema (med drugim
artroskopija, ustavljanje umetnih
sklepov, kirurgija stopala)
- poudarek na vseh operacijah
hrbtenice
- individualni program fizikalne
terapije in rehabilitacije
- minimalno invazivne
vertebralne intervencije
- nevrološka diagnostika
Severina
Slovenski pacienti na zdravljenje v
tujino prek ZZZS
Slovenski pacient z napotnico za specialistično
ambulantno storitev lahko to prosto opravlja tudi v
drugi državi članici EU, pri javnemu ali zasebnemu
ponudniku storitve. Za pregled ali diagnostično
preiskavo plača sam, po vrnitvi v Slovenijo pa na
območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (ZZZS) zahteva povrnitev stroškov. Priložiti
je treba originalni račun in dokazilo o plačilu računa,
dokumentacijo o opravljenem zdravljenju ter podatke
o številki računa za nakazilo. Stroške dobi povrnjene
do višine, ki za to zdravstveno storitev velja v Sloveniji,
potne stroške pa krije sam. Del cene storitve, ki ga
v Sloveniji krije dopolnilno zavarovanje, pacient
uveljavlja pri svoji dopolnilni zavarovalnici.
Pri operacijah in drugih bolnišničnih storitvah, ki
zahtevajo bivanje v bolnišnici, pa je v nasprotju z
ambulantnimi storitvami potrebna odobritev ZZZS
pred potjo v tujino. Enako velja za zdravljenja in
preglede, ki zahtevajo uporabo visoko specializirane
in drage medicinske infrastrukture ali medicinske
opreme.
Specijalna bolnica Sv. Katarina
Bracak 8, 49210 Zabok, Hrvatska
Tel +385 49 296 600
Fax +385 49 296 699
E-mail: [email protected]
Poliklinika Sv. Katarina
Trpinjska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel +385 1 2867 400
Fax +385 1 2867 499
E-mail: [email protected]
www.svkatarina.hr
www.facebook.com/sv.katarina
S p e ci jal i z i r ana z a zd r av ž ivo t .
REVIJA ZA Moje zdravje | 11