Uvodni sestanek s starsi 2014-15-priloga Opis MP_1

Igrajmo in navijajmo skupaj!
1. DELOVANJE KLUBA IN OSNOVNE INFORMACIJE
Nogometni klub Šmartno 1928 ima dolgo zgodovino - že ime kluba pove da je nastal leta 1928. Skozi ves ta čas je
imel klub pomembno vlogo pri vzgoji mladih športnikov iz bližnje in daljne okolice, saj je šlo skozi našo
nogometno šolo ogromno otrok. Mnogi med njimi so postali uspešni nogometaši ali trenerji, velika večina pa je
ohranila športni način življenja in kasneje izkoristila vezi stkane s soigralci in prijatelji v letih skupnega treniranja
in druženja. Nekaj podatkov:


Nogometni klub Šmartno 1928 je del športnega društva Šmartno 1928 katerega statut je objavljen na spletni
strani kluba www.nksmartno1928.si. Enkrat letno (v prvi polovici leta) je izvedena skupščina kluba, kamor ste
vabljeni vsi zainteresirani.
Organizacijsko šteje upravni odbor kluba 11 članov, katerih imena in vloge so predstavljene na spletni strani.
Tukaj so omenjene le vloge, pomembne za delovanje mladinskega/otroškega dela:
Oseba
Ferdinand KRBAVAC
Vojko PETEK
Matjaž PODGORŠEK
Jože PIREČNIK
Anže PODGORŠEK
Funkcija
Predsednik kluba
Sekretar kluba
Vodja mladinskega/otroškega dela
Predstavnik staršev v UO
Član UO
Telefon
041 685 692
041 640 776
031 868 725
041 396 632
031 348 676
Email
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Organizacijsko šteje upravni odbor kluba 11 članov, katerih imena in vloge so predstavljene na spletni strani.
Tukaj so omenjene le vloge, pomembne za delovanje mladinskega/otroškega dela:

Imamo 7 selekcij v mladinskem/otroškem delu ter člansko ekipo, katera tekmuje v 2.slovenski nogometni ligi.
Otroci so razdeljeni v posamezne selekcije (U9, U11, U13, U15, U17 in U19) glede na dopolnjeno starost v
tekmovalnem letu in vodeni s strani strokovno usposobljenih in licenciranih nogometnih trenerjev:
Trener
Andrej REBERNIK
Danilo GOLOB
Denis DELAMEA
Simon VASLE
Marko LENOŠEK
Peter IRMAN
Danilo GOLOB
Dejan PODBREŽNIK
Roman KRONOVŠEK
Tadej PUSOVNIK

Ekipa
U7 in U9 – letnik 2006 in mlajši, enota ŠENTILJ
U9 – letnik 2006 in mlajši
U11 – letnik 2005 in 2004
U13 – letnik 2003 in 2002
U15 – letnik 2001 in 2000
U17 (kadeti) – letnik 1999 in 1998
U19 (mladinci) – letnik 1997 in 1996
Pomočnik trenerjev mlajših selekcij (po potrebi)
Trener vratarjev (U15, kadeti, mladinci in člani)
Trener vratarjev (U9, U11, U13)
Telefon
031 495 987
031 793 280
031 325 352
041 783 132
041 748 210
031 633 613
031 793 280
031 496 569
041 480 330
031 621 970
Strategijo kluba sprejema UO in skupaj s trenerji posamezne selekcije postavi cilje, ki so skladni s strategijo.
Plan dela in podrobnejše cilje posamezne selecije ter potek vadbe določa vsak trener pred pričetkom sezone.
Glede na trenutno ekonomsko situacijo si je klub zadal dva ključna cilja:
o Delo z mladimi nogometaši ter zagotavljanje pogojev za njihov razvoj v domačem okolju
o Igranje članske ekipe v II. slovenski nogometni ligi
Vse pravice pridržane – Športno društvo Šmartno ob Paki – NK Šmartno 1928
Stran: 1
Igrajmo in navijajmo skupaj!

V klubu dajemo posebno pozornost delu z mlajšimi selekcijami, kjer si želimo čimboljšega sodelovanja s starši
in njihovega aktivnega vključevanja v delo kluba. Vsaka selekcija ima predstavnika staršev, na katerega se
lahko kadarkoli obrnete v kolikor imate kakšen problem, kritiko ali pohvalo. Želimo si, da bi bile kakršnekoli
morebitne pripombe čimprej posredovane ustreznim osebam, da bi jih lahko obravnavali in čimprej poiskali
ustrezne rešitve. Med letom se bomo trudili, da bo medsebojna obveščenost čimboljša ter da bomo izvedli
skupne akcije ki bodo v zadovoljstvo nas vseh (obisk nogometne tekme, delovne akcije, nogometni kamp za
otroke, turnirji, zaključki…)
Oseba
Fredi TAJNŠEK
Klemen ZAPUŠEK
Jože VASLE
Jernej Pečovnik
Anita Kugonič
Roman PAVIČ
Stojan ZABUKOVNIK
Predstavnik staršev selekcije
U9
U 11
U 13
Tehnični vodja U13
U 15
U 17 – kadeti
U 19 – mladinci
Telefon
041 302 930
041 418 448
041 240 799
041 605 732
051 425 323
031 874 163
031 806 455
Email
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

S starši sodelujemo tudi pri pridobivanju dodatnih finančnih in materialnih sredstev, da lahko zagotavljamo
visoko kvaliteto strokovnega dela. Za mladinske/otroške selekcije je zaradi transparentnosti in namenske
porabe sredstev odprt poseben transakcijski račun. Vabljeni ste, da preko svojih povezav in znanstev
pripomorete pri pridobivanju donacijskih ali sponzorskih sredstev – v ta namen smo pripravili dokumenta
„Predlog za sodelovanje“ in „Prošnja za donacijo“. V kolikor ocenite, da bi nam kakšno podjetje lahko
priskočilo na pomoč (denarno ali materialno) se obrnite na predstavnika staršev v UO – Jožeta Pirečnika, ki
med drugim koordinira tudi aktivnosti pridobivanja sponzorskih in donatorskih sredstev.

Za potrebe obveščanja uporabljamo različne komunikacijske kanale. Predlagamo, da spremljate predvsem
našo Facebook stran, kjer ste vabljeni k soustvarjanju -> komentirajte, dodajte fotografije, predlagajte,
kritizirajte in pohvalite!
Facebook stran:
https://www.facebook.com/NkSmartno1928
Spletna stran:
http://www.nksmartno1928.si/
Elektronska pošta:
[email protected]
SMS -sporočila
041 640 776
Verjamemo, da boste Vi in predvsem Vaš otrok zadovoljni s strokovnim delom trenerjev in pogoji, ki jih nudimo
našim nogometašem. Z Vašo aktivno vključitvijo v delovanje kluba boste pripevali pomemben kamenček v mozaik
našega skupnega uspeha in pripomogli k doseganju zastavljenih ciljev.
Vse pravice pridržane – Športno društvo Šmartno ob Paki – NK Šmartno 1928
Stran: 2
Igrajmo in navijajmo skupaj!
2. NAČIN DELA (treningi, tekme, vadnina, članarina)

TRENINGI:
o Okviren terminski plan vadbe je od začetka avgusta do sredine decembra in od sredine januarja do
konca junija, kar je približno 10 mesecev letno.
o Vadba poteka praviloma 3 x tedensko na igriščih pri osnovni šoli (glavno igrišče ter umetna trava) in
pomožnih igriščih v Log-u. Treningi enote v Šentilju potekajo na tamkajšnjih športnih površinah.
o V zimskem obdobju se bomo potrudili, da bodo treningi vsaj 2 x tedensko, in sicer v telovadnici
osnovne šole.
o Razpored treningov je objavljen na spletni in Facebook strani, prav tako je obešen na oglasni deski pri
vhodu v klub.

TEKME:
o V tekmovalnem obdobju (avgust-november) in (marec-junij) je konec tedna organizirana še tekma.
Med tekmovalnimi pavzami se izvedejo prijateljske tekme, selekcije se udeležujejo nogometnih
turnirjev. Tekmovalni del vsake selekcije je objavljen na naši spletni strani ter straneh NZS in MNZ
Celje.
o Prevoz na gostovanja je odvisen od oddaljenosti -> za daljša gostovanja (npr. Šmarje Pri Jelšah)
organiziramo avtobusni prevoz, v kolikor pa so tekme v bližini (npr. Celje, Šoštanj…) pa boste za
prevoz morali poskrbeti starši sami. Starši ste vabljeni, da se gostovanj udeležite v čimvečjem številu
in tako pokažete otroku, da cenite njegov trud in prizadevanja. Prosimo Vas, da otroka v primeru
avtobusnega prevoza pripeljete na zbirno mesto pravočasno in ga tam po prihodu tudi prevzamete.
Želimo si namreč, da bi se otroci kot ekipa odpeljali na tekmo ter tako pripeljali tudi nazaj.
o Otroci, ki so rojeni leta 2008 in mlajši uradno še nimajo možnosti nastopati na tekmah, saj je
minimalna starost ki jo morajo dopolniti 7 let. Potrudili se bomo, da bodo tudi ti otroci lahko igrali
tekme, zato bomo organizirali prijateljske dvoboje in jih vključili povsod tam, kjer bo mogoče.
o Za normalno delovanje kluba in boljšo organiziranost potrebujemo ljudi oz. starše, ki bi bili
pripravljeni delati prostovoljno za klub. Pri vseh mladinskih selekcijah, predvsem pri selekcijah U13 in
U15) npr. želimo imeti predstavnika kluba, ki bi skrbel za dokumentacijo na tekmah, pomagal trenerju
pri pripravi na tekmo in pazil na otroke (predvsem na gostovanjih). Gre za odgovorno funkcijo, ki
zahteva obvezno prisotnost na vsaki tekmi, kar pomeni, da bi moral hoditi na tekme skupaj z
ekipo.Zaželjeno je, da ima tudi nekaj nogometnega znanja.

VADNINA IN ČLANARINA
Vadnina:
o
o
Vadnina je osnovni vir za zagotavljanje minimalnih pogojev delovanja kluba, saj z njo pokrijemo
nadomestila, ki jih dobijo trenerji za svoje strokovno delo z našimi nogometaši. Vadnino plačajo VSE
selekcije mladinskega pogona – od najmlajših do mladincev.
Vadnina se obračuna glede na udeležbo na treningih in tekmah. V kolikor je otrok opravil vsaj 50%
razpoložljivih treningov, se plača celoten znesek vadnine. V kolikor je bilo zaradi bolezni, poškodbe,
šole ali drugih opravičenih razlogov (o izostanku mora biti pravočasno obveščen trener posamezne
Vse pravice pridržane – Športno društvo Šmartno ob Paki – NK Šmartno 1928
Stran: 3
Igrajmo in navijajmo skupaj!
o
o
o
o
o
o
o
selekcije) narejenih manj kot 50% treningov, se plača polovični znesek vadnine. Neupravičen
izostanek od treninga se šteje kot opravljen trening.
Mesečna vadnina znaša zaenkrat 20 EUR in je med najnižjimi v Sloveniji. V primeru da pri nas vadi več
otrok iz iste družine ima naslednji 50% popusta in plača 10 EUR mesečno.
Vadnina se mora poravnati med 10 in 20 v mesecu za tekoči mesec in sicer pri ga.Aleksandri
Podbregar, ki opravlja naloge ekonoma v klubu in se nahaja v pisarni desno od vhoda v klubske
prostore.
V izogib vsakomesečnega plačevanja posebej lahko vadnino plačate tudi do konca leta 2014
naenkrat.
V primeru, da vadnina ni poravnana v roku vas bomo obvestili in pozvali k plačilu.
V primeru finančnih težav s plačevanje vadnine prosimo, da se starš obrne na predstavnika ali
koordinatorja staršev, saj lahko trenutne težave rešimo z angažiranjem posameznika pri prevzemu
določenih nalog v klubu (redarstvo, pomoč pri organizaciji in izpeljavi tekem...)
Prosimo vas, da vadnino poravnavate sproti in dosledno, saj imamo v nasprotnem primeru težave pri
izplačilu nadomestil trenerjem in posledično potencialne razloge za nezadovoljstvo.
V mesecu avgustu so selekcije pričele s treningi ob različnih datumih zato znaša vadnina po
posameznih selekcijah:
 U9 in U11: 10 EUR
 U13, U15, U17 in U19: 20 EUR za tiste, ki so pričeli s treningi pred 15.8. oz. 10 EUR za ostale.
Tisti,ki so pričeli trenirati šele konec avgusta so opravičeni plačila vadnine za avgust!
Članarina:
o
o
Z registracijo in izpolnitvijo pristopne izjave postane Vaš otrok član ŠD Šmartno ob Paki. V ta namen se
ob vpisu (novi člani) oz. enkrat letno (obstoječi člani, meseca januarja za tekoče leto 2015) poravna
članarina. Članarina predstavlja - poleg vadnin - pomemben del pridobivanja finančnih sredstev za
delovanje kluba in se namenja pokrivanju dela stroškov logistike.
V letu 2014 znaša višina članarine 30 EUR na posamezno družino, kar pomeni, da z enim plačilom
dobijo članske izkaznice in z njo povezane ugodnosti:
- Otroci (eden ali več), ki vadijo v našem klubu in so člani kluba
- Eden od staršev (doplačilo ni potrebno)
V primeru, da bi želeli člansko izkaznico še za drugega starša ali otroka ki ne vadi v klubu, je le ta
upravičen do 50% popusta in plača članarino samo v višini 15 EUR.
o
Imetniki naše članske izkaznice lahko izkoristijo določene ugodnosti in popuste pri naših poslovnih
partnerjih – natančen seznam najdete na naši spletni strani.
Vse pravice pridržane – Športno društvo Šmartno ob Paki – NK Šmartno 1928
Stran: 4
Igrajmo in navijajmo skupaj!
3. AKTUALNE RAZMERE V KLUBU
V poletnem času je prišlo v klubu do veliko kadrovskih sprememb tako v strokovnem kot tudi igralskem kadru.
Nekateri trenerji so odšli, drugi so prenehali z aktivno vzgojo mladih nogometašev tako da je bil poletni odmor
zelo dinamičen in pester. Veseli nas, da smo v klub ponovno pripeljali domačina Danila Goloba, ki se je posvetil
delu z najmlajšo in najstarejšo selekcijo mladinskega pogona. Danilo je izkušen trener, ki bil član ekipe iz leta 1981,
ko je bila slovenski republiški prvak. V preteklosti je že treniral vse naše mlajše selekcije (tudi v 1.ligi v sezoni
2000/2001), nazadnje pa je 7 let treniral v NK Rudar. Ima PRO licenco, kar nogometni šoli poleg neprecenljivih
izkušenj prinaša potrebno strokovnost.
Letos imamo urejene tudi treninge za vratarje. Za selekcije U19, U17 in U15 je zadolžen Roman Kronovšek. Pri
mlajših selekcijah je s treningi že začel Tadej Pusovnik.
Finančna situacija kluba je skladna z ekonomskimi razmerami ki vladajo v državi. Financiranje kluba je izredno
omejeno, saj imamo trenutno zgolj omjeneo število virov – najpomembnejša sta vadnina ter članarina, ki jo
plačujemo starši in pa podpora v skladu z zmožnostmi ki smo je deležni s strani občine.
Ekipa, ki deluje v klubu je ambiciozna in odločena, da bo zagotavljala potrebne pogoje za nemoteno delo tudi v tej
situaciji. Zavedamo se, da nam brez Vaše pomoči ne bo uspelo, zato apeliramo na vsakega posameznika, da nas
kontaktira v kolikor ima kakšen predlog oz. lahko pomaga pri zagotavljanju prepotrebnih finančnih sredstev.
Zaradi omejenih finančnih virov in znižanega propračuna smo pred letošnjo sezono izvedli določene ukrepe, ki se
vidijo predvsem pri članski ekipi. Tako imamo v 2.slovenski ligi daleč najmlajše moštvo, ki pa je željno dokazovanja
in si želi vaše podpore na tekmah. Pridite na tekmo in navijajmo skupaj!
Trenutno imamo težave pri zagotavljanju finančnih sredstev za tekoče poslovanje, saj je večina stroškov (plačila
NZS, sodniki, prevozi, organizacije tekem…) vezanih na tekmovalno sezono, ki se je pravkar začela. V tem smislu je
zelo pomembno, da poravnavate obveznosti sproti oz. v primeru vadnine tudi vnaprej.
Klub ima še nekaj dolgov iz prejšnje sezone, za katere se UO trudi, da bi jih čimprej poravnal. Ker so stroški selekcij
U17 in U19 glede na posamezne selekcije veliki, smo bili prisiljeni uvesti vadnino tudi za kadete in mladince.
Glede na denar, ki ga imamo na razpolago, se vsi v klubu trudimo narediti vse, da se težave s katerimi se soočamo
ne bi poznale na kakovosti dela in pogojih. Zaenkrat nam to še uspeva.
Eden od ukrepov o katerem razmišljamo je povišanje vadnine v spomladanskem delu – trenutno analiziramo
stanje pri okoliških klubih in vas bomo o morebitnih spremembah obvestili v mesecu decembru.
Ker se ekipa, ki vodi klub zaveda, da so potrebni za izboljšanje stanja določeni ukrepi, smo le te pričeli izvajati že v
spomladanskem delu. Tako smo organizirali nogometni kamp, katerega cilj je bil popularizacija nogometa pri
najmlajših in sedaj lahko rečemo, da smo z njim dosegli željeni namen. Posledice vidimo že danes, ko imamo pri
najmlajši selekciji U9 skupno 24 nogometašev in nogometašic, ki že pridno trenirajo in sicer v Šmartnem ob Paki in
Šentilju. S Športnim društvom Šentilj smo se dogovorili o dolgoročnem sodelovanju, kjer bodo najmlajši otroci iz
Šentilja trenirali na domačem igrišču in se udeleževali naših tekem. Andrej Rebernik, ki je kot trener sodeloval pri
izvedbi nogometnega kampa ima nadarjeno skupino otrok za katere smo prepričani, da bodo lepo napredovali in
se kasneje vključili v vadbeni proces pri nas.
Vse pravice pridržane – Športno društvo Šmartno ob Paki – NK Šmartno 1928
Stran: 5
Igrajmo in navijajmo skupaj!
4. NABAVA ŠPORTNE OPREME
V sezoni 2014/2015 smo se dogovorili za možnost skupinske nabave športne opreme z proizvajalcem GIVOVA, ki
je pripravil cenovno ugodne pakete ter možnost nakupov posamenega artikla. Vsi člani kluba imate možnost, da
do 15.9.2014 izpolnete naročilnico ter jo oddate ga.Aleksandri Podbregar v prostorih kluba. V terminu od 10.9 do
12.9.2014 bo v času pred treningom v klubu možno pomerjanje artiklov, da se določi potrebna velikost za
naročilo.
Več informacij o ponudbi in pogojih plačila je na voljo v priloženem dokumentu, lahko pa tudi na telefonski številki
041 396 632 (Jože Pirečnik).
5. RAZNO
Vse pravice pridržane – Športno društvo Šmartno ob Paki – NK Šmartno 1928
Stran: 6