ŽEPNA KNJIŽICA - IV IZZIV 2013

ŽEPNA KNJIŽICA - IV IZZIV 2013
IV je IZZIV. Drži? Drži!
A vozel drži? Drži!
A obveza drži? Drži!
A bivak drži? Drži!
A smer hoje drži? Drži!
Kaj pa prijateljstvo, tudi to drži? Drži!
Če je vse to res, potem drži tudi, da smo skavti ustvarjalni in pobudniški.
Drži? Drži!
KAJ JE NAMEN LETOŠNJEGA IV IZZIVA?
USTVARJALNOST IN POBUDNIŠTVO
Kot vedno, je tudi tokrat njegov namen pripraviti dogodek,
kjer se IVjevci družijo in preizkusijo v nekem izzivu.
Ugotavljamo, da le redko sodelujemo z drugimi četami, tudi s sosednjimi.
Poleg tega pa je letos poleti je potekal skupni tabor voditeljev,
kjer so se spletla nova poznanstva med voditelji in lahko ta prijateljstva
izkoristimo tudi za sodelovanje pri programu čete.
SKAVTSKO ZNANJE
Osrednja tema letošnjega IV IZZIVA je usmerjena v skavtsko znanje.
To je ena izmed osrednjih točk veje IV in eden izmed ciljev vsakega četovodja je,
da je vodnik ob odhodu iz čete dobro podkovan v poznavanju skavtske organizacije
in veščinah preživetja v naravi.
KDAJ IN KAKO BO POTEKAL IV IZZIV?
Kadarkoli med 1.1. in 1.7. kot samostojni dogodek
na katerem se bodo srečale vsaj 3 čete in
urile v poznavanju skavtskega znanja.
SE JE POTREBNO KAM PRIJAVITI?
Da bo vaše srečanje spadalo pod letošnji IV IZZIV, morate
izpolnili prijavnico, ki jo najdete na spletni strani veje IV.
V prijavnici med drugim na kratko opišite program srečanja in
navedite pričakovano število udeležencev.
IV IZZIV morate prijaviti vsaj 1 mesec pred dogodkom oz.
najkasneje do 2.4., če bo IV IZZIV potekal v mesecu juniju.
S prijavami začnemo 2.12.2012.
KAKO JE Z NAŠITKI?
Našitke bo priskrbelo državno vodstvo in
bodo enotni za vse dogodke v okviru IV
IZZIVa 2013.
V tednu pred dogodkom jih boste lahko
prejeli na Združenju.
Natančnejša navodila boste prejeli skupaj s
prijavnico.
KOLIKO ČET MORA SODELOVATI?
Na enem IV IZZIVu morajo sodelovati vsaj 3 čete.
Zgornje omejitve sicer ni, vendar upoštevajte,
da je ob večjem številu voditeljev tudi usklajevanje in
načrtovanje bolj zahtevno.
Poleg tega se ob večjem številu udeležencev težje poskrbi za
kvaliteten program in sproščeno, prijateljsko vzdušje.
Zato priporočamo, da sodeluje največ 5 čet.
BO DUHOVNOST OZ. RDEČA NIT SKUPNA
VSEM IV IZZIVOM?
Program IV IZZIVov je prepuščen voditeljem.
Edina konkretna aktivnost, za katero si želimo, da bi se izvedla na vseh IV
IZZIVih, je izdelava prijateljskega vozla.
S to simboliko namreč ponazorimo oba izmed poudarkov letošnjega IV
IZZIVa (skavtsko znanje in 4. skavtski zakon).
Aktivnost lahko vključite kot izziv v program, v duhovnost ali kot
spoznavne/zaključne aktivnosti, kjer si udeleženci med seboj
izmenjajo prijateljski vozel.
Kako narediti prijateljski vozel?
MORA IV IZZIV VKLJUČEVATI VSE TEME
SKAVTSKA ZNANJA?
Dobro je, da voditelji spodbujamo znanje vseh področjih skavtskega znanja.
Enako pomembno je, da znata izvidnik in vodnica poviti rano kot tudi
postaviti bivak.
Vendar pa ni nujno, da v vaš IV IZZIV vključite vsa skavtska znanja.
Če boste na načrtovanju ugotovili, da so vse vključene čete šibke v istih
področjih se lahko bolj posvetite tistim temam.
Na primer, če ste šibki v orientaciji, lahko pripravite orientacijski izziv;
če ste šibki v zgradbarstvu, lahko usmerite program v izdelovanje “tabornih
zgradb”;
če na taboru jeste vedno zažgane in preslane jedi, lahko date večji poudarek
skavtski kuhinji in poznavanju užitnih rastlin ...
MORA IV IZZIV VKLJUČEVATI PROGO
PREŽIVETJA?
Proga preživetja ni glavni poudarek letošnjega IV IZZIVa.
Lahko jo vpletete v program, v tem primeru pazite, da ne bo
postala proga preživetja glavni del programa in bo za ostalo
zmanjkalo časa in energije.
Ne pozabite - proga preživetja ne pomeni samo blata in
škripca. Preverjanje skavtskega znanja se lahko enostavno
vključi tudi v točke na progi preživetja.
(glej naslednje vprašanje).
KAKO NAJ BI POTEKAL IV IZZIV?
Tukaj je le nekaj idej, na kakšen način lahko pripravite izziv za
vaše izvidnike in vodnice.
ORIENTACIJSKA POT
IV prehodijo določeno pot, tako da si na poti pomagajo z
znanjem orientacije. Na točkah se preverjajo različna področja
skavtskega znanja.
Na določenih točkah so lahko tudi bolj adrenalinske aktivnosti, ki
jih običajno vključimo v pot preživetja.
VELIKA IGRA
Osrednji del je neka velika igra, temo velike igre lahko vzamete tudi
iz Bi-Pijevega življenja, slovenske ali skavtske zgodovine.
Znotraj velike igre se na točkah preverja skavtsko znanje, udeleženci
z uspešno opravljeno nalogo, dobijo “sredstva” za nadaljevanje
igre.
Pri veliki igri je pomembna tudi priprava. V izdelovanjem tega
simbola oz. pripomočka je tudi lahko vključeno preverjanje
skavtskega znanja. (če npr. naredijo lok, trinožnik ali pa postavijo
“utrdbo” - bivak...)
Izdelovanje pripomočkov za veliko igro lahko poteka tudi na
srečanjih pred samim IV IZZIVom.
ZGRADBARSTVO
IV lahko na srečanjih pripravijo načrt in izdelajo maketo neke
taborne zgradbe.
Na IV IZZIVu imajo čas, da to zgradbo izdelajo, voditelji pa
ocenijo najboljšo, najbolj trdno zvezano, inovativno in
uporabno zgradbo.
(upoštevajte, da "dobre" zgradbe zahtevajo veliko časa za izdelavo, veliko materiala,
pa tudi fantje so zaradi svoje moči v prednosti pred dekleti)
KUHARSKI IZZIV
Vsak vod si prej zamisli neko jed, ki je uporabna za skavtske
aktivnosti ali pa sestavine določite voditelji in si na samem
dogodku vodi sestavijo svoj recept.
Vodi si nato izdelajo svojo kuhinjo (npr. postavijo trinožnik,
izdelajo švedsko baklo) in skuhajo obrok, komisija pa oceni
najboljšo jed.
Gre za krepitev skavtskega znanja (od vezav do kurjenja), kot
tudi povezovanja znotraj voda in delitev nalog.
V recepte lahko vključite tudi užitne
rastline, ki jih ponujajo naši travniki
in gozdovi.
Več idej o izzivih za preverjanje posamezne
teme skavtskega znanja najdete v dokumentu
s programom lanskega IV IZZIVa.
Najdete jo TU.
Prav tako na spletni strani najdete teme
osnovnega skavtskega znanja.
PRI NAČRTOVANJU BODITE POZORNI ŠE
NA TO, DA:
so aktivnosti primerne tako za fante kot dekleta,
se program izvaja po skavtski metodi,
program pripravite tako, da spodbuja ustvarjalnost in
pobudništvo vaših IV (pomoč vodnikov, višjega voda, tistih, ki
so usvojili veščine na določenem področju).
Glavni namen IV IZZIVa ni pokazati, kdo je boljši, ampak
sodelovati in si izmenjati izkušnje.
Pri pripravah na preizkus in pri samem preizkusu upoštevajte
vlogo funkcij v vodu: bolničar skrbi za prvo pomoč, gospodar
za orodje in netivo ...
Včasih so IV-jevci, sploh mlajši, ob srečanju s skavti iz drugih čet
bolj zadržani in potrebujejo nekaj časa, da se vključijo.
Voditelji smo tisti, ki lahko s spoznavnimi igrami in motivacijo
spodbudimo izvidnike in vodnice, da se hitreje povežejo med
seboj.
SE VAM ZDI IDEJA NEURESNIČLJIVA?
Tovrstni dogodki se že dogajajo v našem Združenju.
Za več informacij in idej kliknite SEM ali pa povprašaj
četovodje iz Kamnika 1, Komende 1, Homca 1 in Domžal 1.
JE DOLOČENO, KOLIKO ČASA NAJ
POTEKA IV IZZIV?
Ne, časovni plan določite voditelji sami.
KAJ STORIMO, ČE SMO VSI VODITELJI V
ČETI NOVI IN NE POZNAMO DRUGIH
VODITELJEV?
Pišite nam na [email protected]
Želimo poskrbeti, da se bodo IV IZZIVov lahko udeležili vsi, ki si
bodo to želeli, zato vam bomo pomagali pri iskanju kontaktov,
da se boste lahko dogovorili za udeležbo na enem izmed
prijavljenih IV IZZIVov.
Na strani veje IV bo objavljen tudi seznam že prijavljenih IV
IZZIVov.
KAJ STORIMO, ČE SMO MAJHNA ČETA
NA OBROBJU?
Pišite nam na [email protected]
Želimo poskrbeti, da se bodo IV IZZIVov lahko udeležili vsi,
ki si bodo to želeli, zato vam bomo pomagali pri
iskanju kontaktov bližnjih čet, ki se bodo do takrat že
povezale in prijavile IV IZZIV.
BOJIMO SE, DA BO TO ZA NAS PREVELIK
ZALOGAJ ...
Vse, ki boste izvedli IV IZZIV, predvsem pa tiste, kjer je
primanjkovanje voditeljev in ne boste zmogli sami,
spodbujamo, da v IV IZZIV vključite tudi vaše klane.
Klanovci potrebujejo služenje in potrditev, da so koristni, zato jih
lahko povabite kot pomočnike v programu ali kot tehnično
pomoč.
KAM SE LAHKO OBRNEMO PO POMOČ?
Člani državnega vodstva smo vam vedno na voljo za pomoč.
Lahko nam pošljete tudi vprašanja na [email protected]
Pripravljeni smo priti na vaša načrtovanja in vam pomagati pri
pripravi programa, poleg tega lahko pomagamo tudi z našim
skavtskim znanjem.
NA KAJ MORAMO BITI POZORNI PRI
NAČRTOVANJU?
Mogoče bo za marsikoga to prva izkušnja tako obsežnega
načrtovanja in to z nepoznanimi voditelji.
Naj vas to ne prestraši, ampak vzemite to kot izziv in priložnost,
da si pridobite nove dragocene izkušnje.
Predvsem je pomembno, da si delo dobro in enakovredno
razdelite.
Naj se ne zgodi, da bo program pripravila le ena četa, ostale
pa bodo le udeleženke!
Seveda pa upoštevajte, da se število voditeljev in IV-jevcev po
četah zelo razlikuje.
ORGANIZACIJA
Dobro je, da postavite za koordinatorje IV IZZIVa dva voditelja (ženski
in moški lik) in duhovnega asistenta.
Razdelite si naloge na tehničnem in programskem nivoju.
Ne pozabite določiti odgovornih oseb za:
- finance, prijavo dogodka, dogovor z lastniki prostora
- zbiranje prijav, prijavnic, stike s starši
- hrano
- logistiko (prevozi, časovna uskladitev...)
- material
- duhovnost
- nagrade
- prvo pomoč
- fotografiranje in objavo
V primeru zelo slabega vremena premislite o planu B !
KAJ NAREDIMO PO KONCU IV IZZIVA?
Po koncu IV IZZIVa nam na e-naslov [email protected] pošljite
opis dogodka in nekaj slik
(zaželjeno tudi kakšno skupinsko fotografijo).
Vse to bomo objavili na spletni strani veje IV.
Seveda pa novico o dogodku objavite tudi na vaših internetnih
straneh.
ZA KONEC
Toliko zaenkrat. Če imate pa še kakšno vprašanje,
nam pišite na [email protected]
Želimo vam uspešno načrtovanje!
DV IV