eno treelympics – drevesna olimpiada 2014

ENO TREELYMPICS – DREVESNA OLIMPIADA 2014
PRAVILA
TRAJANJE
ENO Treelympics - Drevesna olimpiada - je dogodek namenjen solam, otrokom in mladini in
mestom, članicam zelenega ENO obroča. ENO Drevesna olimpiada bo trajala 217 dni. Drevesa
morajo biti posajena med 21. marcem in 24. Oktobrom 2014.
Dogodek bomo zaključili 24. oktobra 2014 ob 11.59 po GMT.
Seveda lahko sadite tudi po izteku tega časa, vendar se rezultat ne bo štel v Drevesno olimpiado.
REGISTRIRAJTE SE NAJKASNEJE DO 22. MAJA
Vsi učenci, ki bodo sadili drevesa s svojo solo, bodo udeleženi v skupinski kategoriji in bodo za
svoje sodelovanje prejeli potrdilo.
Vsaka šola lahko tudi imenuje enega učenca, ki bo sodeloval v kategoriji posameznikov. Učenca
lahko izberete po zaključenem sajenju - naj bo to nekdo, ki je posadil največ dreves. Lahko ga
registrirate že vnaprej ali pa po zaključenem sajenju.
Da si boste zagotovili sodelovanje, vam svetujemo, da se registrirate vnaprej.
Registracijo lahko opravite od 21. marca do 22. maja 2014.
Po 22. maju novih udeležencev ne bomo več upoštevali!
Tudi če boste drevesa sadili kasneje, se morate registrirati najkasneje do 22. maja 2014.
Tekmovanje bomo zaključili 24. oktobra 2014.
Registrirajte se na:
http://www.tiedeseura.fi/treelympics/treelympics-registration/signup.php
SAJENJE DREVES
Toplo vabimo lokalne skupnosti, da pomagajo z drevesnimi sadikami, pripravo površin za sajenje
in drugimi pripravljalnimi deli. Poiščite prostore, ki so dovolj veliki, primerni za sajenje dreves
in varni. Sadite samo drevesa lokalnega izvora. Če sadite drugo vrsto dreves, to posebej omenite
pri vnosu podatkov.
ZAHTEVANE INFORMACIJE
Ko boste posadili drevo, boste preko spleta vnesli podatke o dogodku.
Povprašali vas bomo o naslednjih informacijah:





Drevesna vrsta: v naši bazi podatkov imamo 700 drevesnih vrst z latinskimi imeni.
Izberite med njimi – če ne boste našli vase drevesne vrste, izberite opcijo "other" – drugo.
Število posajenih dreves: navedite natančno število posajenih dreves.
Število udeležencev: navedite, koliko ljudi je sodelovalo, vključno s številom ljudi, ki so
sodelovali pri pripravah.
Komentarji: dodajte kratek komentar, če je le mogoče, v angleščini.
Fotografije: v dokaz dogodka priložite eno ali dve fotografiji.
NE PODVAJAJTE PRIJAV
V skupinski kategoriji bodo sole vnesle število dreves, ko so jih posadile.
Če ima ista šola še učenca, ki bo sodeloval v kategoriji posameznikov, naredite naslednje:
1) Učenec bo računalniško vnesel podatke o drevesih, ki jih je posadil sam.
2) Njegova šola bo računalniško vnesla število dreves, ki jih je posadila šola in pri tem
ODŠTELA drevesa, ki jih je posadil ta učenec.
Pri končnih rezultatih (šolska kategorija), se bo število dreves, ki jih je posadila šola in ki jih je
posadil ta učenec seštelo.
Na ta način se bomo izognili podvajanju informacij v naši bazi podatkov.
SAMO ONLINE PRIJAVE
Skupni rezultati Drevesne olimpiade temeljijo samo na podatkih, ki nam jih boste posredovali po
spletu. Če bi morda imeli probleme s povezovanjem in internetom vam svetujemo, da zaprosite
za pomoč. Lahko pišete tudi nam in sicer na:
[email protected]
Z veseljem vam bomo pomagali.
PREVERJANJE
ENO program temelji na etnični trajnosti in vsi smo zavezani k poštenosti. Pri učencih in mladini
bodo poskrbeli za točnost podatkov učitelji, nacionalni koordinatorji in zunanji opazovalci pa
bodo preverjali sajenje v šolah in lokalnih skupnostih.
KATEGORIJE
1)POSAMEZNIKI
A) Otroci v starosti od 6 do12 let
B) Mladostniki v starosti od 13 do18 let
C) Mladina v starosti od 19 do 24 let
D) Učitelji


Otroci in mladostniki: Drevesa morajo posaditi posamezniki. Le najmlajšim lahko pri
pripravi pomagajo odrasli, samo sajenje pa morajo opraviti posamezniki!
Učitelji: Tekmovanja se lahko udeležijo vsi učitelji. K sodelovanju vabimo tudi
upokojene učitelje.
2) SKUPINE
E) Šole
F) Mesta
G) Države



Šole – v tej kategoriji tekmujejo vse sole, ki pokrivajo izobraževanje otrok v starosti od 618 let. Univerze in višje sole v tej kategoriji ne morejo tekmovati. Študentje lahko
tekmujejo v kategoriji posameznikov. V kategoriji šol lahko tekmujejo le udeleženci iz šol
(učenci, učitelji, šolsko osebje in starši), pri pripravi pa jim lahko pomagajo tudi lokalne
skupnosti.
Mesta - k sodelovanju vabimo vsa mesta z nazivom ENO Green City. Poziv velja tudi
za druga mesta in občine, kjer imajo aktivne ENO sole. Prav tako pozivamo k
sodelovanju tudi vse njihove zaposlene.
Države – v kategotriji držav bomo sešteli skupno število vseh posajenih dreves v
posamezni državi. Predstavnik države bo nacionalni koordinator, če pa gre za državo, ki
je nova ENO udeleženka, bo državo zastopala šola, ki bo posadila največ dreves.
MLADINA IN MESTA KOT DODATNA KATEGORIJA
Da bi akcijo še okrepili, smo tako v kategoriji posameznikov kot skupin, dodali še mladino in
mesta, saj nas je veliko bivših ENO učencev prosilo, da jim dovolimo udeležbo.
Prav tako se tekmovanja lahko udeležijo mesta, tudi če pred tem niso bila nikoli del ENO
dogajanja.
POTRDILA
Vsak udeleženec bo prejel potrdilo o udeležbi na ENO Drevesni olimpiadi. Če bo udeležba
skupinska, bo potrdilo prejel vodja skupine, ta pa bo potrdilo razmnožil in razdelil vsem članom
skupine. Potrdila o udeležbi bomo poslali po elektronski pošti.
NAGRADE
Vsi sodelujoči bodo prejeli potrdilo o udeležbi na ENO Drevesni olimpiadi, nagradili pa bomo po
tri najboljše tekmovalce v vsaki izmed kategorij. Vsak zmagovalec bo prejel za nagrado letalsko
karto do Finske in povabilo za udeležbo na podelitvi medalj in zaključni ceremoniji Drevesne
olimpiade, ki bo 20. novembra 2014 na Finskem.
© Eno Programme Association & IJ 2014