Poreč: Bike & Gourmet Opis poti

Turistična skupnost mesta Poreča
Poreč: Bike & Gourmet
Opis poti
Gorske poti:
1. Poreč - Agri maximus - Radovani – Bačva - Višnjan - Parenzana - Poreč
2. Poreč – Lungomare - Festigia - Fuškulin - Dračevac - Poreč
3. Tar - Kaštelir - Narduči - Viţinada - Parenzana - Markovac - Nova Vas - Červar - Lanterna - Tar
Cestne poti:
4. Poreč - Bačva - Višnjan -Štuti - Viţinada - Kaštelir - Tar - Gedići - Nova Vas - Poreč
5. Poreč - Dračevac - Lovreč - Krunčići - Lim - Vrsar - Funtana - Poreč
6. Poreč - Lovreč - Kringa - Tinjan - Škropeti - Karojba - Motovun - Karojba - Višnjan - Poreč
Uvod
BIKE & GOURMET 2013
Doţiveti avtentično Istro z vsemi njenimi naravnimi viri, zdravo hrano, vrhunskim vinom in oljčnimi olji
je posebno doţivetje. Prav zaradi tega, med 21. in 29. septembrom vsi gorski, treking in cestni
kolesarji lahko uţivajo v posebni ponudbi, ki voţnji s kolesom da dodaten čar - degustacija najboljših
kmetijskih proizvodov ter obisk restavracij in gostiln vzdolţ za to priloţnost posebej določenih in
označenih poti. Tako bodo obzorja in uţivanje v naravi pridobili dodaten čar.
Kdor si upa na to kulinarično avanturo, čaka ga med 30 in 50 kilometrov cestnih ali gorskih poti ob
katerih se nahajajo lokalni vinarji, proizvajalci olivnega olja, vinske kleti in turistične kmetije. Vsi oni
med 21. in 29. septembrom kolesarjem ponujajo ugodne ponudbe, kot so vodene degustacije v zvezi
s lastnimi izdelki ali posebni meniji po ugodnih cenah. Če nimate druţbo pri obiskovanju gastro-poti ne
skrbite, saj je ta program zasnovan kot "self guided", tako da lahko izberete pot, mesto in čas odhoda,
lahko pa tudi vozite skladno s svojim tempom. Brošure, ki opisujejo vsako pot, dolţino in višino v
metrih ter seznam vseh ponudnikov, ki so ob poti, je mogoče najti na turističnem uradu v Poreču in na
recepcijah poreških hotelov.
Očarljive gorske poti se temeljijo na obstoječih uradnih kolesarskih poteh, tako da lahko uporabite
uradno signalizacijo za navigacijo, medtem ko za cestne poti po slikovitih stranskih cestah sledite pot s
pomočjo cestne signalizacije. Poleg tega, vse predlagane poti bodo označene za potrebe dogodka.
Poleg uţitka v atmosferi prvobitne Istre, tekom tega dogodka lahko sodelujete v nagradni igri v kateri
se zbirajo znamke po obisku vinskih kleti, restavracij in turističnih kmetij, na podlagi katerih ste
upravičeni do dragocene nagrade.
Turistična skupnost mesta Poreča
Gorska pot 1
Poreč - Agri maximus - Radovani - Bačva – Višnjan – Parenzana - Poreč
Spoznajte starodavni Poreč in njegovo okolico prek kolesarjenja po starih poteh, znanih še iz obdobja
rimskega cesarstva. Ko se iz Poreča prek Agerja maximusa po makadamskih cestah napotite proti
vasici Radovani, morate vedeti, da se to celotno območje sovpada s ozemljem Agerja oz. s polji v
bliţini mesta rimske kolonije. Zanimivo je, da se ulice v Poreču sovpadajo z mejnimi črtami Agerja in
da se glavna ulica Decumanus nadaljuje na glavno dekumansko ulico starodavnega polja. Nekdanja
glavna ulica Agerja je peljala skozi mestna vrata prek Svetic, območje na katerem so bili zgodnji
krščanski grobovi in ostanki zgodnjih srednjeveških cerkev, kjer pa se danes nahaja glavni trg v
Poreču.
Cesta potem vodi skozi mesto Varvari, kjer so ostanki obzidja antične vile, naleteli pa boste tudi na
ostanke starodavnega kamnoloma, stene in talne mozaike starih stanovanjskih in gospodarskih
poslopij. Potem greste mimo luţe Vodićan in Dugač, kjer so našli ostanke prazgodovinskega grobišča
in še naprej do vasi Filipini in Jehići proti Ţenodragi. Po celotni poti so ostanki stavb iz davnih časov. V
zgodnjem srednjem veku bila je poimenovana Via Sclavonica, prvič pa se omenja leta 1030. Danes se
imenuje Stara pot ali Putina. Po antičnem polju kolesarite proti vasi Radovani, ki je nastala v 16.
stoletju s poselitvijo beguncev iz Dalmacije, ki so zbeţali pred Turki. Vas se je posebej razvila v 18.
stoletju in od takrat je preţivela vrsta monumentalnih stavb. Najbolj zanimiva je hiša v centru vasi z
latinskim napisom vklesanim na preklado, ki omenja prefekta podeţelja Ivota Radovana in je datirana
z arabskimi številkami v 1707.
Po odhodu iz mistične vasice gremo v smeri vasi Bačva, ki je zgrajena na temeljih rimske utrdbe Mons
Buttarum. Ime je menda dobila po potoku, ki je nekoč tekel v bliţini vasi. Zanimala vas bo tudi
zgodba, da je Bačva nekoč imela kar štiri cerkve, od katerih so še vedno ohranjene dve, najstarejša
pa je tista sv. Jakova iz 12. stoletja. Tukaj ne smete zamuditi okusiti lokalnega vina, saj je Bačva ţe od
nekdaj znana po proizvodnji kakovostnih istrskih vin. V znaku dobrega vina gremo naprej prek
Višnjana po poti nekdanje ozkotirne ţelezniške proge Perenzane. Danes je to ena izmed najlepših
kolesarskih poti v Istri, medtem ko je od nekdaj imela sloves kot ena izmed najbolj pomembnih
prometnih poti med Trstom in Porečem, kjer se je prevaţalo blago in potniki. Namesto parne
lokomotive pustite, da vas kolo pripelje do našega končnega cilja - Poreča.
Gorska pot 2
Poreč - Lungo mare - Festigia - Fuškulin - Dračevac - Poreč
Voţnja v znamenju morskega vetriča in neskončnih vinogradov vas čaka na poti, ki poteka po enem
izmed najbolj vinorodnih območij v Istri. Šli bomo proti jugu, blizu obale in mimo vseh zalivov in plaţ
vzdolţ znamenitega poreškega Lungomarea, prekrasnega sprehajališča, ki povezuje Poreč z bliţnjim
mestom Funtana.
Po tej poti boste šli skozi največja turistična območja mesta Poreča, Zeleno in Modro laguno, kjer vas
bodo navdušile prekrasne plaţe, odmor od kolesarjenja pa je mogoče najti tudi v kristalno čistem
morju. Uţivali boste ob pogledu na čudovito vrtnarstvo, ki vam bo sledilo po celotni poti do Funtane.
To območje je bogato z zgodovinskimi ostanki iz rimskega cesarstva, tako da boste v Zeleni laguni
naleteli na nekdanjo rimsko vilo, katere struktura je ohranjena in jo je mogoče razgledati. Zanimivo je,
Turistična skupnost mesta Poreča
da je vila imela poseben vodovod, ki jo je povezoval s območjem Funtane, iz katerega izhaja tudi
samo ime mesta.
Potem nas pot vodi naprej v zaledje, ki je prepleteno s številnimi polji in vinogradi. Ta so polja ţe v
antičnem obdobju bila razdeljena z centurijacijami, katerih ostanki so tudi dan danes razvidni prek
pravilne kvadratne razdelitve ozemlja, skozi katero vodijo glavne poljske poti. Ravno po teh poteh
skozi vinograde, boste dosegli majhno vasico Fuškulin, ki se omenja ţe v 11. stoletju, vendar pa je
velik val poselitve doţivela v 16. stoletju, ko na to območje prihajajo hrvaški in albanski begunci, ki so
zbeţali pred Turki.
Najbolj zanimiva točka Fuškulina zagotovo je cerkev sv. Roka zgrajena leta 1750. v baročnem slogu, ki
se nahaja na hribu v bliţini pokopališča. Po odhodu iz Fuškulina, napotili se bomo proti Dračevcu, vasi
zgrajeni v srednjem veku, ko je bila obzidana in je v lasti imela majhno trdnjavo za obrambo. Prek
vinogradov, nasadov oljk ter številnih rodovitnih polj in gozdov se bomo vrnili do centra Poreča.
Gorska pot 3
Tar - Kaštelir - Narduči - Vižinada - Parenzana - Markovac - Nova Vas - Červar - Lanterna - Tar
Iz Tara, kraja znanega po dobrem oljčnem olju, gremo na pustolovstvo po poreškem območju in
njegovimi slikovitimi mesti v zaledju. Makadamska pot najprej nas vodi skozi barvna polja in travnike
do prekrasnega Kaštelirja, ki je poimenovan po gradišču oz. »kaštelijerih«. Obzidana utrdba iz
bronaste dobe v antičnih časih je branila mesto od sovraţnika. Na tem področju so najdeni ostanki
ţivljenja prav iz tistega časa, kot so grobovi-tumule in kupi kamenja, kjer so prebivalci pokopavali
svoje mrtve. Kasneje, v času rimskega imperija, v tem kraju je obstajala vojaška cesta Via Flavia.
Iz tega mesta z bogato zgodovino gremo skozi vas Narduči in prihajamo do drugega bisera poreškega
podeţelja - Viţinade, ki vas bo navdušila z edinstvenim pogledom z griča svetega Tomaţa na dolino
reke Mirne in bliţnji Motovun, ki je prav lepo razviden na sosednjem hribu. Viţinada je znana tudi po
nekdanji ţelezniški progi Parenzani, ki je v začetku 20. stoletja povezovala Trst in Poreč. Njena
nekdanja ruta po kateri so se poleg potnikov prevozili tudi najbolj dragoceni kmetijski izdelki v regiji
(kot so vino in oljčno olje) nadaljuje se proti Poreču skozi vinograde, polja in travnike, ki so bogati z
aromatskimi in zdravilnimi rastlinami.
Po poti se spuščamo proti kraju Nova Vas, v bliţini pa se nahaja ena izmed najbolj zanimivih atrakcij
na istrskem polotoku. Jama Baredine, katere notranjost ohranja ugodno temperaturo pozimi in poleti
(14 stopinj), odlično je mesto za sprostitev od napornega kolesarjenja. Baredine so geomorfološki
spomenik narave in prva speleološka lokacija Istre, ki je leta 1995 odprta za obiskovalce, danes pa
tam lahko razgledate tudi razstavo starih traktorjev.
Pot nadaljujemo proti morju in naselju Červar, kjer se nahaja arheološko najdišče Lorun. Skozi oljčnike
gremo proti polotoku Lanterna, v spremstvu morskega vetriča pa se vračamo nazaj do izhodišča v
Taru.
Turistična skupnost mesta Poreča
Cestna pot 4
Poreč - Bačva - Višnjan - Štuti - Vižinada - Kaštelir - Tar - Gedići - Nova Vas - Poreč
Pot uţivanja v vinogradih in vinskih področjih vas čaka, če se napotite po slikovitih cestah iz Poreča
proti Višnjanu - astronomskemu centru. Morda malo ljudi ve, vendar Višnjan se lahko ponaša z
observatorijem, ki so ga ţe leta 1976 ustanovili mladi navdušenih ljubitelji-amaterji, medtem ko je
javni observatorij postal leta 1992, leta 2005 pa je postal astronomski inštitut. Do takrat je ţe imel kar
1750 odkritij asteroidov, s čemer spada med 12 najbolj produktivnih observatorijev na svetu.
Ko zapuščate to mirno mesto z dušo, ki je videti do zvezd, sledi enostavna voţnja po prelepi pokrajini
in mimo slikovitih mest z vrtovi polnimi cvetja, vse do Viţinade. Ta kraj je znan po svoji oskotirni
ţelezniški progi Parenzani ter po prekrasnem in nepozabnem pogledu na dolino Mirne.
To je pot, ki je v začetku prejšnjega stoletja povezovala Trst in Poreč, peljala pa je prek najlepšega
področja istrskega polotoka, med drugim tudi skozi Viţinado. Parenzana je danes privlačna kolesarska
in sprehajalna pot, ki povezuje Slovenijo in Hrvaško, v spomin na stare čase pa je v majhni Viţinadi
postavljen tudi model lokomotive.
Naša pot nas pelje naprej proti Kaštelirju, kjer je v 19. stoletju odprta ena izmed prvih hrvaških
osnovnih šol v Istri, nato pa naprej proti očarljivem kraju Tar. To majhno mesto vas bo osvojilo s
svojim mediteranskim načinom ţivljenja, z okusom istrske malvazije v nekateri izmed gostiln ali z
znanim tarskim ekstra deviškim oljčnim oljem. Prav ta dva kmetijska izdelka so tisto na kaj so poleg
zvonika ponosni domačini Tara. Namreč, z zvonika se po besedah domačinov po jasnem vremenu
vidijo Alpe in zvonik Sv. Marka v Benetkah.
Prek Nove Vasi se spuščamo nazaj proti morju in mestu z Evfrazijevo baziliko s slavnimi mozaiki...
Cestna pot 5
Poreč - Dračevac - Lovreč - Krunčići - Lim - Vrsar - Funtana - Poreč
Poreška kolesarska avantura vzdolţ Limskega kanala naj se začne s kolesarjenjem do kraja Dračevac,
potem pa se nadaljuje do kraja Sveti Lovreč, enega izmed najbolj ohranjenih srednjeveških utrjenih
mest v Istri.
To staro mesto je poseljeno ţe v prazgodovinskem obdobju, vaš interes pa bo zbudilo s svojimi
kroţnimi ulicami, ki jih lahko uporabite za kolesarski obisk. Zanimiv kroţni oblik mesta izvira iz
prazgodovine, ko se je tukaj nahajalo gradišče. Staro utrjeno veliko obzidje spominja na slavno
obdobje Benetk, ker se je takrat v Svetemu Lovreču nahajal sedeţ vojaške uprave celotnega
beneškega dela Istre.
Po nekakšni uri zgodovine o lokalni dediščini, v spremstvu rahlega vetriča spuščate se navzdol do
bliţnje vasi Kruničići, ki svojo prepoznavnost, zdaj ţe v svetovnem okvirju, dolguje vrhunskem vinu
Ivice Matoševića. V dobri druţbi lahko poskusite neizogibno istrsko malvazijo, ki jo ponuja kmalu
vsaka istrska klet, obenem pa lahko izvedete več podrobnosti o ti avtentični istrski sorti in o njenem
vzponu do mednarodnih priznanj.
Vinski predah pretočite v neverjetno voţnjo do ene izmed najlepših pokrajin Istre - Limskega kanala.
Pogled, ki vas pričakuje z razgledne točke komaj kakšen kilometer-dva oddaljene od vasi Krunčići, vas
bo zagotovo še dolgo spremljal. Ta zaliv se v Istri imenuje tudi fjord – dolg je celo 10 km, v bistvu pa
Turistična skupnost mesta Poreča
je estuarij reke Pazinčice oz. njeno potopljeno ustje. Rahlo slana voda ustvarja impresivno paleto
zelenih in modrih odtenkov morske vode ter idealne pogoje za gojenje školjk po katerimi je Limski
kanal še posebej znan, predvsem pa po ostrigami, ki so tudi afrodiziak.
Iz Lima se vračamo nazaj skozi slikoviti Vrsar, v katerem ne smete zamuditi ogled grandioznega Parka
skulptur znanega hrvaškega kiparja Dušana Dţamonje. Njegov molk in mir ta park ustvarjajo kot
idealno mesto za trenutek počitka in meditacije, prej ko se prek očarljive Funtane vrnemo v Poreč.
Cestna pot 6
Poreč - Lovreč - Kringa - Tinjan - Škropeti - Karojba
- Motovun - Karojba - Višnjan - Poreč
Ţelite doţiveti kolesarski dan poln kulinaričnih dobrot in neskončnih pogledov na srednjeveška antična
mesta, ki so vas povabila v hribe, da jih obiščete? Ta pot je prava izbira! Voţnja iz Poreča vas po
asfaltni cesti pripelje do Svetega Lovreča, starega mesta s svojimi dobro ohranjenim obzidjem, stolom
in mestnimi vrati iz obdobja Beneške republike, ki je nekoč segala tudi na ta del Istre.
Navdušila vas bo tudi ţupna cerkev iz romanskega obdobja, ločeni zvonik-stolp, na starem trgu pa tudi
stolp sramu in mestna loţa. Odhajajoč iz mesta, ki je posvečeno svetemu Lovrotu, na poti do mesta
znanega po legendi o vampirjih - Kringi, spremljala vas bodo številna ţitna polja, stari vinogradi in
slikoviti travniki, kjer se je teţko upreti dišavami narave v katerem koli letnem času.
Iz Kringe nas pot pelje do mesta znanega po pršutu, ampak tudi po kovačijah, kamnitem suhem zidu
in luţah - Tinjanu. Ta občina je razglašena za občino pršuta, na njenem pa je področju odprto več
manjših druţinskih pršutarn, ki nudijo moţnost degustacije. Po predahu z istrsko gastro dobroto,
zagotovo ste nabrali dovolj moči, da se napotite rahlo proti gor v eno izmed najbolj slikovitih mest v
Istri, srednjeveškemu filmskemu Motovunu, mestu o katerem so prepovedane neštete legende in
zgodbe, ki vas bodo osvojile ţe na prvi pogled.
Poleg fenomenalnega razgleda, Motovun ponuja tudi romantične terase in obzidje, ki vas vabi na
sprehod, posebej pa je privlačen zaradi specialitet s tartufi, ki jih lahko poskusite v številnih
restavracijah in gostilnah.
Po kosilu je obvezna degustacija nekaterega izmed okusnih ţganj, ki vas mamijo, da ih poskusite pri
sprehodu po glavni ulici proti vrhu mesta. Če pa si ţelite mal spočiti po napornemu kolesarjenju,
usedite se na ugoden stol ene izmed teras, ki se nahajajo za glavnimi mestnimi vrati, od kot se ponuja
prelep pogled na dolino Mirne. S kozarcem istrske malvazije ali terana se sprostite in preprosto
uţivajte v razgledu, ki nikogar ne pusti ravnodušnega. Skozi višnjanske vinske regije se vračamo nazaj
do izhodišča.