Prodajni programi

Prodajni programi
Skupine Premogovnik Velenje
Čut
za prihodnost
Prodajni programi Skupine Premogovnik Velenje
Založil in izdal: Premogovnik Velenje, d. d.; zanj dr. Milan Medved
Organizacija: Ivan Hozjan, mag. Aleš Dremel, Tadeja Mravljak Jegrišnik, mag. Saša Jelen
Oblikovanje: StudioHtz Velenje
Fotografije: Arhiv Premogovnika, I. H. Avberšek
Slike na naslovnici: izdelki in storitve Skupine Premogovnik Velenje
Tisk: Eurograf Velenje
Naklada: 1000 izvodov
Velenje 2011
Vodja gospodarskega področja
Premogovnika Velenje:
Ivan Hozjan
tel.: 00 386 (0)3 899 66 52
faks: 00 386 (0)3 581 50 07
gsm: 00 386 (0)51 358 404
el. pošta: [email protected]
www.rlv.si
2
Vodja prodajno komercialne
službe HTZ Velenje:
Robert Krenker
tel.: 00 386 (0)3 899 62 83
faks: 00 386 (0)3 5870 211
gsm: 00 356 (0)41 373 782
el. pošta: [email protected]
www.htz.si
Čut
za prihodnost
V 135-letni zgodovini Premogovnika Velenje smo poleg
pridobivanja premoga razvili še številne druge dejavnosti – tako
znotraj matičnega podjetja kakor preko povezanih družb. Te danes
tvorijo pisano paleto proizvodov in storitev, preko katerih celotna
Skupina širi svoje poslovanje.
V Skupini Premogovnik Velenje je zaposlenih veliko sodelavcev
različnih strok, z bogatimi izkušnjami in znanji, ki so porok, da
so programi, predstavljeni v tem prodajnem katalogu, resnično
kakovostni in usmerjeni k potrebam in željam širokega spektra
kupcev.
Prelistajte to malo zakladnico ponudbe programov Skupine
Premogovnik Velenje. Prav gotovo boste v njej našli področje, ki ga
pri svojem delu ali zasebno potrebujete. Preizkusite nas in pokličite
naše sodelavce, odgovorne za posamezne prodajne programe. Na
vsa vaša vprašanja bomo z veseljem odgovorili, pojasnili bomo vse,
kar vas zanima.
Poudarimo naj, da še posebej pričakujemo vaš odziv, spoštovani
dobavitelji, katerim tudi mi občasno ali redno zaupamo našo
oskrbo.
SREČNO!
Premogovnik Velenje, d. d.
3
Harmonija
HTZ Velenje, I. P., d. o. o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
tel: +386 (0) 898 40 00, faks: +386 (0) 898 40 40, www.htz.si
Dejan Radovanović, direktor podjetja
gsm: 031 634 835; el. pošta: [email protected]
tehnologije in znanja
POVABILO K POSLOVNEMU SODELOVANJU – KORIŠČENJU NADOMESTNIH KVOT ZA MANJKAJOČE INVALIDE
Po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov mora vsako podjetje z najmanj 20 zaposlenimi imeti zaposleno določeno kvoto invalidov, odstotek je odvisen od dejavnosti in je določen zakonsko. Za vsakega manjkajočega invalida
mora podjetje mesečno odvajati 70 % minimalne plače v sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.
Program delavnice zaščitnih sredstev
• proizvodnja delovnih oblačil,
• proizvodnja delovnih čevljev,
• proizvodnja rokavic iz govejega usnja,
• izdelava galanterijskih izdelkov,
• izdelava cerad, obnavljanje pohištva …
Kontakt in prodaja:
Bernarda Oštir
tel: 03 899 61 63, faks: 03 587 02 11
gsm: 041 664 051, el. pošta: [email protected]
Studio HTZ
• kopirnica (kopiranje, tiskanje, vezava dokumentov), najem kopirnih strojev in servis,
• grafična dejavnost: oblikovanje, printanje, kaširanje, laminiranje, plastificiranje,
razrezi, izdelava transparentov in usmerjevalnih tabel, marketing in oglaševanje,
digitalizacija dokumentov (elektronsko in mikrofilmsko arhiviranje).
Kontakt: Boštjan Krajnc
tel: 03 899 61 63, faks: 03 587 02 11
gsm: 051 632 630, el. pošta: [email protected]
Elektrostrojne storitve
Stane Blagotinšek, vodja programa
tel: +386 (0)3 8996 197, faks: 03 899 6561, gsm: 031 331 411
el. pošta: [email protected]
• elektro in strojno vzdrževanje tehnoloških naprav in objektov,
• montaža in vzdrževanje srednjenapetostnih naprav in objektov - stikališča, TP,
• elektro instalacije v gradbeništvu - energetski razvodi in razsvetljava,
• montaža in vzdrževanje avtomatskih dvoriščnih vrat, zapornic in ograj,
• montaža in vzdrževanje videonadzornih in alarmnih sistemov, kontrole pristopa
in registracije delovnega časa,
• kontrolne meritve elektroistalacij,
• strojne instalacije v gradbeništvu,
• elektro in strojno projektiranje ter inženiring celotnih projektov.
Kontakt in prodaja: Tomaž Parfant
tel: 03 899 64 16, faks: 03 899 65 61; gsm: 041 748 384; el. pošta: [email protected]
4
HTZ Velenje, I. P., d. o. o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
tel: +386 (0) 8984 000, faks: +386 (0) 898 40 40, www.htz.si
Dejan Radovanović, direktor podjetja
gsm: 031 634 835; el. pošta: [email protected]
Harmonija
tehnologije in znanja
Sklad RS pa nudi tudi alternativo, to je možnost zbiranja NADOMESTNE KVOTE od invalidskih podjetij ali zaposlitvenih centrov.
Zato imate z nakupom izdelkov in storitev našega podjetja še dodatno ugodnost: iz vseh registriranih dejavnosti podjetja vam
s sklenitvijo pogodbe nudimo zbiranje NADOMESTNE KVOTE ZA MANJKAJOČE INVALIDE.
Reševalno servisna dejavnost
• servis gasilnih aparatov,
• servis reševalne opreme in dihalnih aparatov na komprimiran zrak,
• servisiranje izolirnih reševalnih dihalnih aparatov na komprimiran kisik, celoobraznih (»full face«) zaščitnih mask ter pretočnih črpalk za polnjenje jeklenk
proizvajalcev Dräger (Nemčija) in Respirator (Ukrajina),
• servisiranje indikatorjev plina proizvajalca Respirator (Ukrajina),
• polnjenje prenosnih jeklenk z medicinsko čistim kisikom do prostornine 10 litrov
ter polnjenje jeklenk z zrakom,
• strokovna usposabljanja,
• preizkušanje hidrantnih omrežij.
Kontakt: mag. Bogdan Makovšek
tel: 03 899 64 50, faks: 03 586 9131
gsm: 031 320 037, el. pošta: [email protected]
Bernarda Oštir
tel: 03 899 61 63, faks: 03 587 02 11, gsm: 041 664 051, el. pošta: [email protected]
Eksterni rudarski program
eksterni rudarski program
Celoviti projekti
• trženje celovitih projektov za rudarstvo v sodelovanju s Premogovnikom
Velenje, ki ima dolgoletne izkušnje na področjih priprav in odkopavanja
premoga,
• izgradnja tehničnih informacijskih sistemov v transportu in logistiki,
• prodaja rudarskih strojev in naprav,
• projekti za razvoj in svetovanje ter šolanje kadrov za področje podzemnega
odkopavanja premoga,
• šolanje kadrov za področje rudarstva,
• inženiring na področju energetike, industrije in rudarstva,
• izdelava idejne in tehnično/tehnološke dokumentacije.
Remont, servis, vzdrževanje
Imamo bogate izkušnje na področju:
• remontiranja,
• servisiranja in vzdrževanja rudarske opreme,
• proitieksplozijske opreme (ex),
• previjanja elektromotorjev, tuljav in krmilnih transformatorjev za področje
rudarstva.
Strateške povezave
• pooblaščeni serviser rudarske opreme proizvajalcev BUCYRUS (DBT), EICKHOFF,
JOY, HAUHINCO, BARTEC, SEITE, KMZ (Rusija) ... za območje JV Evrope,
• sodelujemo in imamo strateške povezave s ključnimi proizvajalci opreme po
svetu.
Kontakt: Stanko Zagoršek, vodja programa
tel: 03 899 64 11, faks: 03 586 28 34
gsm: 041 324 512, el. pošta: [email protected]
Kontakt in prodaja: Miran Glinšek, 03 899 61 73, faks: 041 764 319,
gsm: 03 899 61 08; el. pošta: [email protected]
5
HTZ Velenje, I. P., d. o. o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
tel: +386 (0) 8984 000, faks: +386 (0) 898 40 40, www.htz.si
Dejan Radovanović, direktor podjetja
gsm: 031 634 835; el. pošta: [email protected]
Harmonija
tehnologije in znanja
Program AquaVallis
Program Sonelex
VEDNO ČISTA VODA
SVETLA PRIHODNOST POD SONCEM
AquaVallis
Sončne elektrarne
• filtracijski sistemi
na osnovi
nanotehnologije,
• za odstranjevanje
virusov, bakterij,
težkih kovin in drugih
škodljivih snovi v pitni
vodi,
• sistem za uporabo v
vsakem objektu, na
vsaki pipi,
• sistem za uporabo, v
posebnih okoliščinah
ali za posebne namene,
• rešitev brez dodatne
energije,
• zagotovljeno
pravočasno in
kvalitetno vzdrževanje,
• večje učinkovitosti
še niso iznašli
(dokazano, testirano in
preizkušeno),
• pitniki AquaVallis.
080 81 89
www. aquavallis.si
6
• sončne elektrarne v
skladu z zahtevami in
možnostjo naročnika,
• samostojni otočni
sistemi (od 20 W dalje),
• velike sončne
elektrarne (nad 50 KW
do 1 MW in več),
• PV solarni moduIi
(monokristalni,
polikristalni in
amorfni),
• razsmerniki in druge
komponente.
Kontakt in prodaja:
Samo Chromy
tel: 03 8996 163,
faks: 03 5870 211,
gsm: 041 846 005
el. pošta: [email protected]
Kontakt:
Marjan Lampret,
vodja programa
tel: 03 899 65 28
faks: 03 586 28 34
gsm: 041 643 436
el. pošta:
[email protected]
Kontakt in prodaja:
Izidor Merkač
tel: 03 899 61 00
int. 1758
faks: 03 586 28 34
el. pošta:
[email protected]
Zoran Dobovičnik
tel: 03 899 61 00
int. 6202
faks: 03 586 28 34
el. pošta:
[email protected] rlv.si
HTZ Velenje, I. P., d. o. o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
tel: +386 (0) 898 40 00, faks: +386 (0) 898 40 40, www.htz.si
Dejan Radovanović, direktor podjetja
gsm: 031 634 835; el. pošta: [email protected]
Harmonija
tehnologije in znanja
Vodja SPV: Stanislav Dacar
tel: 03 899 62 66, faks: 03 898 40 40
gsm: 031 320 089, el. pošta: [email protected]
Program kovinske galanterije
• izdelava drobnih kovinskih izdelkov na ekscentričnih stiskalnicah,
• kovičenje na radialnih strojih do 12 mm,
• uporovno varjenje pločevine,
• pakiranje in embaliranje.
Kontakt in prodaja:
Bojan Gajšek: tel.: 03 899 62 08, faks: 03 5871 458
gsm: 041 978 279, el. pošta: [email protected]
Nebojša Guberinić: gsm: 031 526 963, el. pošta: [email protected]
Janez Arlič: tel.: 03 899 62 12, faks: 03 587 02 11,
gsm: 031 374 965, el. pošta: [email protected]
Pranje in negovanje perila
• kvalitetno negovanje tekstilij,
• pranje perila, dvig in dostava,
• obeleževanje, likanje in sortiranje perila.
Kontakt:
Mira Šterk: tel.: 031 284 886, faks: 03 898 40 40, el. pošta: [email protected]
Bernarda Oštir
tel.: 03 899 61 63, faks: 03 587 02 11, gsm: 041 664 051, el. pošta: [email protected]
Varovanje
• varovanje ljudi in premoženja s tehnično in strokovno usposobljenim kadrom,
• varovanje prireditev.
Kontakt:
Mira Šterk
tel.: 031 284 886; faks: 03 898 40 40
el. pošta: [email protected]
Bernarda Oštir
tel: 03 899 61 63, faks: 03 587 02 11
gsm: 041 664 051, el. pošta: [email protected]
7
Harmonija
tehnologije in znanja
HTZ Velenje, I. P., d. o. o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
tel: +386 (0) 8984 000, faks: +386 (0) 898 40 40, www.htz.si
Dejan Radovanović, direktor podjetja
gsm: 031 634 835; el. pošta: [email protected]
Komunalne storitve
• zbiranje in odvažanje odpadkov,
• čiščenje in urejanje asfaltnih, parkovnih ter prireditvenih površin, pisarn in delovnih prostorov,
• skrb za kanalizacijo in hortikulturo delovnega okolja.
Kontakt: Anton Vuzem
tel.: 03 899 62 82; faks: 03 587 14 58
gsm: 051 616 748; el. pošta: [email protected]
Strojni remont
• remontiranje, servisiranje, vzdrževanje in montaža rudarske opreme,
• načrtuje, konstruira in proizvaja rudarsko opremo in opremo za kamnolome
(drobilniki, podajalniki panelov, napredovalni stroji, vrtalne garniture, verižni in
tračni transporterji),
• remont vključuje številne dejavnosti s področja rudarstva in industrije: rudarske
opreme za odkopna in pripravska delovišča, transportnih sistemov za prevoz
sipkih materialov, opreme za viseči in talni jamski transport, opreme za globinska vrtanja, vzdrževanja in servisiranje pnevmatskih in hidravličnih strojev ter
naprav,
• servisiranje opreme na eksternih deloviščih JV Evrope.
Kontakt: Janko Avberšek
tel.: 03 899 61 74, gsm: 031 742 954; faks: 03 586 91 50
el. pošta: [email protected]
Elektro remont
• servis, popravila in vzdrževanje protieksplozijsko zaščitene električne opreme
(EX opreme) za področje rudarstva in industrije (farmacija, petrokemija, itd.),
• fleksibilnost, dolgoletne izkušnje, posebni laboratoriji s strokovnjaki in sodobna
merilna oprema,
• strokovno usposobljenost dokazujemo s certifikat o usposobljenosti, izdanih s
strani certifikacijskega instituta za EX –dejavnost SIQ,
• posebno pozornost posvečamo novim tehnologijam v rudarstvu, kot so optika
in PLC tehnologija,
• graviranje za industrijo in rudarstvo,
• svojo dejavnost širimo na trge JV Evrope.
Kontakt: Danilo Jezernik
tel.: 03 899 61 92; gsm: 041 764 349; faks: 03 899 61 08
el. pošta: [email protected]
8
Muzej premogovništva Slovenije
Koroška cesta - Stari jašek, 3320 Velenje
tel. in faks: +386 (0) 3 5870 997
el. pošta: [email protected], www.rlv.si/muzej
Na poti
proti središču Zemlje
Muzej premogovništva Slovenije
podzemna pustolovščina
Spoznajte skrivnosti podzemnega
sveta v rovih na eni od
najdebelej{ih znanih plasti
premoga na svetu.
Premogovni{tvo od prvih najdb
do svetovno znane
Velenjske odkopne metode.








180 m pod povr{jem varne poti za vse ljudi,
edinstven spust s 120 let starim dvigalom,
multimedijske scene v petih jezikih,
rudarska malica v najgloblje leže~i jedilnici v Sloveniji,
vo`nja s podzemno `eleznico,
predstavitev slovenskih premogovnikov v zunanjem delu muzeja (razstave,
stanovanje, skok ~ez kožo …),
salon v jamskem delu muzeja – za zaklju~ene skupine (sestanki, poroke,
rojstni dnevi – catering),
prodaja darilnih vstopnic.
Kontakt: Stojan Špegel
vodja Muzeja premogovništva
Slovenije
gsm: 041 782 692
el. pošta: [email protected]
Muzej je odprt:
• od torka do nedelje med 8.30
in 17.00 (ob15.00 vstop zadnje
skupine),
• vsak prvi četrtek v mesecu od
11.30 do 19.30 (ob 18.00 vstop
zadnje skupine),
• ob ponedeljkih je muzej zaprt,
• priporočljive so predhodne najave
ogleda.
9
Premogovnik Velenje, d. d., Partizanska 78, 3320 Velenje
tel.: +386 (0)3 89 96 100, faks: +386 (0)3 58 69 131
dr. Milan Medved, direktor podjetja
el. pošta: [email protected], spletni naslov: www.rlv.si
Čut
za prihodnost
TEHNIČNE SLUŽBE
mag. Bojan Lajlar, vodja področja
tel: +386 (0)3 899 62 71, faks: +386 (0)3 899 63 82
gsm: 041 368 754, el. pošta: [email protected]
Projektiva
Rudarsko projektiranje:
• stabilnih jamskih prog, etažnih objektov prezračevanja in površinskih kopov,
• izdelave konceptov in planiranje.
Strojno projektiranje:
• odkopnih delovišč,
• jamskih transportnih sistemov za prevoz materiala in ljudi (trakovi, viseča dizel
lokomotiva, talni tiri, izvažalni jaški) in pepelnih mešanic (hidravlični transport),
• tehnologije drobljenja in sejanja,
• projektantski nadzor izvajanja del po rudarskih projektih in po ZGO.
Elektro projektiranje:
• ex protieksplozijska zaščita,
• energetske instalacije, avtomatizacije procesov, krmiljenje in prenosi podatkov,
• varnostno-tehnološki informacijski sistem,
• projektantski nadzor po rudarskih projektih in po ZGO.
Projektiva - kontakti in prodaja
Rudarski projekti:
Kontakt in prodaja: Božo Špegel
tel: 03 899 62 69, faks: 03 899 63 82, gsm: 041 741 448
el. pošta: [email protected]
Strojni projekti:
Kontakt in prodaja: Slavko Homan
tel: 03 899 62 37, faks: 03 899 63 82, gsm: 041 448 575
el. pošta: [email protected]
Elektro projekti:
Kontakt in prodaja: Jože Krk
tel: 03 899 62 23, faks: 03 899 63 82, gsm: 041 681 900
el. pošta: [email protected]
Hidrogeologija
• hidrogeologija,
• geologija,
• geomehanika,
• geomehanski laboratorij.
Kontakt in prodaja: Marijan Lenart, vodja Hidrogeologije
tel: 03 899 62 52, faks: 03 899 63 82
gsm: 031 663 415
el. pošta: [email protected]
10
RGP, d. o. o., Rudarska 6, 3320 Velenje, www.rgp.si
tel: +386 (0)3 898 21 70, faks: +386 (0)3 898 21 52,
mag. Marjan Hudej, direktor podjetja
gsm: 041 634 836, el. pošta: [email protected]
Povezovanje
znanja in izkušenj
RUDARSKI GRADBENI PROGRAMI
Področja tunelogradnje, cestogradnje, izgradnje in obnove hidroelektrarn, zapiralna dela v rudnikih, minerska in rušitvena
dela, geotehnična dela, proizvodnja različnih betonskih mešanic in kamenih agregatov
Rudarske gradbene storitve (RGS):
• gradnja predorov, podhodov in rovov,
• sanacijska dela na gradbenih in infrastrukturnih objektih,
• sanacije hidroenergetskih objektov, plazov,
• raziskovalna vrtanja in sondiranja,
• injektiranje in sondiranje zemljišč ter gradnja pilotov po sistemu jet, mikropilotiranje,
• utrjevanje brežin z brizganimi betoni,
• podvodna gradbena dela in gradnja vodnih objektov,
• minerska dela na različnih področjih,
• projektiranje in tehnično svetovanje,
• zaščita gradbenih jam.
Kontakt in prodaja: Ivan Pečovnik
tel: 03 8982 111, faks: 03 586 91 52
gsm: 031 321 988, el. pošta: [email protected]
Proizvodnja gradbenih materialov
• proizvodnja svežih betonskih mešanic, mikrobetonov in specialnih betonov,
• prevoz in vgradnja svežih betonskih mešanic,
• proizvodnja suhih betonskih mešanic (pripravljene gradbene malte),
• proizvodnja vseh vrst suhih malt za brizgane betone,
• proizvodnja suhih gradbenih malt za zaključna gradbena dela (tlaki, ometi
druga zidarska dela).
Kontakt in prodaja: Uroš Riček
tel: 03 898 63 62
faks: 03 589 67 88
gsm: 031 344 881
el. pošta: [email protected]
Proizvodnja kamenih agregatov
• pridobivanje gramoza in peska, velikosti od 0 do 50 mm in rovnega peska ter
reciklažnega tampona,
• globinsko vrtanje in odstrelitve,
• rušitvena dela,
• reciklaža odpadnega gradbenega materiala.
Kontakt in prodaja: Maksimilijan Sušec
tel: 03 898 67 86
faks: 03 898 64 12
gsm: 051 358 412
el. pošta: [email protected]
11
PV Invest, d. o. o., Koroška cesta 62b, 3320 Velenje
tel: +386 (0)3 8996 640, faks: +386 (0)3 8996 635
mag. Drago Potočnik, direktor podjetja
gsm: 041 321 660; el. pošta: [email protected]
Za nove
naložbene ritme
NEPREMIČNINE, Naložbe,
urejanje okolja,
geodetske storitve
Nepremičnine
• oddajanje stanovanj, garaž in poslovnih prostorov v najem,
• nakup in prodaja nepremičnin,
• nepremičninske naložbe (odkup zemljišč, komunalna oprema stavbnih zemljišč,
gradnja stanovanj in poslovnih prostorov za trg).
Kontakt in prodaja: Srečko Gračner
tel: 03 899 65 56, faks: 03 899 66 35
gsm: 041 710 593
el. pošta: [email protected]
Geodetske in jamomerske storitve
Jamomerstvo
• izvajanje meritev za usmerjanje pri izdelavi podzemnih objektov, ugotavljanje
stabilnosti podgradnje, nadzor in vodenje pri pridobivanju, meritve pri montaži
transportne opreme,
• izdelava načrtov podzemnih objektov in napovedi premikov na površini.
Geodetske storitve
• izvajanje meritev inženirske geodezije, kamnolomov, jezer in deponij,
• geodetski posnetki, izdelava geodetskih načrtov in izpeljava geodetskih
upravnih postopkov,
• izvajanje meritev opazovalnih mrež in izračun premikov terena in objektov,
• poizvedbe na osnovi GIS-a.
Kontakt in prodaja: mag. Matjaž Koželj
tel: 03 899 63 49, faks: 03 899 66 35, gsm: 031 334 316
el. pošta: [email protected]
Urejanje okolja in gradbeni inženiring
• urejanje okolja, sanacija kmetijskih in gozdnih površin,
• gradbeni inženiring in nadzor, vodenje gradbenih projektov,
• strokovno svetovanje pri gradnji,
• pridobivanje projektne dokumentacije in upravnih dovoljenj, priprava razpisne
dokumentacije, ekološki inženiring in prepoznavanje vplivov na okolje v podjetjih,
• izvedba postopkov monitoringov (pridobitev ponudb in organizacija meritev …),
• spremljanje zakonodajnih predpisov in priprava ukrepov in programov,
• priprava dokumentacije in zastopanje v upravnih postopkih pridobivanja
okoljevarstvenih dovoljenj,
• izdelava načrtov ravnanja z odpadki v podjetjih, vodenje evidenc,
• izvajanje notranjih presoj (standardi 9001, 14001, OHSAS 18001), priprava poročil.
Kontakt in prodaja: Valentina Čoklc
tel: 03 899 62 39, faks: 03 899 63 81, gsm: 041 786 173
el. pošta: [email protected]
12
PV Invest, d. o. o., Koroška cesta 62b, 3320 Velenje
tel: +386 (0)3 8996 640, faks: +386 (0)3 8996 635
mag. Drago Potočnik, direktor podjetja
gsm: 041 321 660; el. pošta: [email protected]
Za nove
naložbene ritme
Gradbeno in komunalno vzdrževanje
• gradbeno vzdrževalna dela na objektih in utrjenih površinah,
• mizarska vzdrževalna dela,
• vzdrževanje parkovnih in športnih površin ter zunanjih ureditev in zasaditev,
• cvetlične ureditve in aranžmaji,
• komunalno vzdrževanje utrjenih površin.
Kontakt in prodaja:
Renata Vajdič
te.l: 038991491
faks: 038996635
E-pošta: [email protected]
Gsm: 031/284-882
V PRIPRAVI ZA VAS
POZIDAVA BLOKOV PODROŽNIK ZAHOD V MOZIRJU
projektivni biro artwood
13
Trudimo se
biti prijazni
GOST, d. o. o., Koroška cesta 60, 3320 Velenje
tel: +386 (0)3 8964 300, faks: +386 (0)3 8964 318
Ivan Žilić, direktor podjetja
gsm: 041 965 460, el. pošta: [email protected], www.gost.si
Restavracija Jezero Velenje, tel: 03 586 64 62, faks: 03 899 65 79, odpiralni čas: nedelja in ponedeljek od 9. do 21. ure, od
torka do petka od 9. do 22. ure, v sobotah 9. do 24. ure
Okrepčevalnica Arkada Velenje, tel. in faks: 03 5869 061, odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 9. do 22. ure, ob
nedeljah in praznikih zaprto
Vila Široko Šoštanj, tel. in faks: 03 5881 030, odpiralni čas: od torka do četrtka od 11. do 21. ure, v petek in soboto od 11. do
23. ure, v nedeljo od 11. do 20. ure, v ponedeljek zaprto
Gostilnica Pri knapu, tel. 03 290 99 39, odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 8. do 20. ure, v nedeljo do 15. ure, ob
praznikih zaprto
Gostinstvo in turizem
• gostinstvo, organizirana prehrana,
• catering,
• organizacija prireditev, piknikov, rojstnodnevnih zabav z animatorjem,
• pogostitve za različne priložnosti (jubileji, poroke, birme, obhajila, seminarji,
protokolarni dogodki),
• organizacija banketov,
• malice in kosila.
Rezervacije in informacije:
Matjaž Glušič
Telefon: 03/586 64 62, gsm: 051/344 757
El. pošta: [email protected]
Hotel Barbara*** Fiesa
• hotel leži v najlepšem, najbolj zelenem in najbolj mirnem delu slovenske obale, v zalivu
med Piranom in Strunjanom, v neposredni bližini je naravni spomenik, malo in veliko
jezero, ki predstavljata pomemben življenjski prostor za različne vrste rastlin in živali,
• hotel ima 42 klimatiziranih sob (36 plus in 6 superior sob) z balkoni s pogledom na morje, telefon, internet, TV, WC, TUŠ in mini bar,
• restavracija s 120 sedeži odprtega tipa s pestrim izborom jedi po naročilu,
• klimatizirani izobraževalni center z do 80 sedeži za seminarje, delavnice, konference in
srečanja,
• pokriti bazen z ogrevano morsko vodo (320 C) in masažnimi šobami, finska savna,
• športno igrišče za košarko in odbojko ter organizirano rekreacijo,
• lastna urejena plaža,
• 10 minut hoje ob čudoviti morski obali do turističnega mesta Piran.
HOTEL BARBARA FIESA, Fiesa 68, 6330 Piran, Slovenija
Rezervacije in informacije: tel: 05 6179 000, faks: 05 6179 010, Kontaktna oseba: Boštjan
Hoheger, 041 370 905, el. pošta: [email protected]; http://www.hotelbarbarafiesa.com/
Hotel Oleander*** Strunjan
• je manjši sodobno opremljen hotel ob slovenski obali sredi mirnega okolja Strunjanskih
solin med Izolo in Piranom,
• ima 26 klimatiziranih sob z balkoni s pogledom na Strunjanski zaliv s solinami, telefon,
TV, WC in TUŠ, sef, klima, sušilec za lase,
• restavracija, aperitiv bar, dvigalo, internet kotiček, konferenčni prostor, terasa s pogledom na soline,
• za goste hotela brezplačna izposoja koles,
• neomejeno kopanje v pokritem bazenu in uporaba finske savne v hotelu Barbara v Fiesi,
• garaža za 30 avtomobilov,
• v bližini urejena plaža in športna igrišča.
HOTEL OLEANDER, Strunjan 17, 6320 Portorož, Slovenija
Rezervacije in informacije: tel: 05 6718 100, faks: 05 6718 160, Kontaktna oseba:
Laura Kocjančič, 031/669 672, el. pošta: [email protected]
14
Golte, d. o. o., Radegunda 19 c, 3330 Mozirje
tel: +386 (0) 51 354 806;
Ernest Kovač, direktor podjetja; gsm: 041 613 404,
el. pošta: [email protected]; www.golte.si
Izkoristi
dan
A
ZIMA IZGLEDA ŠE BOLJŠE
NOV HOTEL NA GOLTEH
H
MARIBOR
MOZIRJE
Golte, ki so zimskim športnim navdušencem znane po lepo urejenih snežnih
strminah, se predstavljajo v popolnoma novi podobi. Na obrobju Savinjskih Alp
vam najsodobnejši hotel nudi vse možnosti za SPROSTITEV, UŽITEK, DOŽIVETJE
in AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA.
KRANJ
VELENJE
CELJE
I
Zimska sezona
LJUBLJANA
NOVO MESTO
KOPER
CRO
SMUČARSKE PROGE
• 12 km smučarskih prog leži na nadmorski višini od 1.250 do 1573,
• naprave: nihalka, trosedežnica, dve dvosedežnici, dve vlečnici,
• otroški poligon s tekočim trakom,
• smučanje, turno smučanje in tek na smučeh,
• sankanje, krpljanje,
• organizacija smučarskih tekmovanj.
Informacije:
tel.: 051 354 806
El. pošta: [email protected]
Hotel Golte****
Hotel leži na nadmorski višini 1410 m tik ob smučišču in nudi:
• 52 sob z balkonom in 2 hotelska apartmaja,
• 2 restavraciji (samopostrežna s teraso in a la carte), ledeni bar,
• wellness center (whirlpool, zunanji bazen, različne savne), fitnes,
• trgovina,
• šola smučanja, izposoja in servis športne opreme, shramba za smuči,
• kongresna dvorana za seminarje, poslovna srečanja, izobraževanja, konference,
• team building,
• gorska knjižnica,
• zunanja plezalna stena.
Aktivnosti
• pohodništvo in nordijska hoja (urejene pohodniške poti vseh težavnosti),
• planinarjenje (do okoliških vrhov Smrekovca, Raduhe,…),
• kolesarstvo, družinski izleti in pikniki v naravi,
• Alpski vrt,
• plezanje na plezalni steni pri hotelu,
• za aktivne športnike možnost višinskih priprav in osnovna telesna priprava.
15
Skrb
za starejše
Center starejših Zimzelen, Topolšica 78/a, 3326 TOPOLŠICA
Telefon: + 386 3 896 3702, Faks: + 386 3 896 3730, www.cs-zimzelen.si/
Andreja Štefan Bukovič, vodja Centra starejših Zimzelen
Mobitel: 031 493 063, E-mail: [email protected]
Center starejših Zimzelen
se nahaja v čudovitem naravnem okolju
doline meseca v Topolšici in je namenjen
oskrbi starejših ljudi.
V okviru svojega poslanstva nudi tudi
bivanje in obliko dnevnega varstva. Dve
bivalni enoti od devetih sta namenjeni
stanovalcem z demenco in drugimi
sorodnimi stanji.
Vse sobe so opremljene s kopalnico,
priključkom za internet, TV in imajo lasten
balkon. V centru je tudi frizer in mini bar.
Center starejših Zimzelen - 03 896 37 00
Dodatne storitve
• možnost naročanja malic in kosil,
• pranje perila,
• pedikura,
• najem dvorane za cca. do 80 ljudi,
• izposoja invalidskih vozičkov,
• izvedba kuharskih tečajev,
• naročanje slaščic,
• priložnostna priprava in dostava jedi.
Kontakti:
Recepcija: 03 896 37 00; Tajništvo: 03 896 37 02
Socialna delavka: 03 896 37 03; Vodja ZNO: 03 896 37 04
Kuhinja: 03 896 37 06; Pralnica: 03 896 37 07
Faks: 03 896 37 30
El. pošta: [email protected]
16
Premogovnik Velenje, d. d.,
Partizanska 78, 3320 Velenje
tel.: +386 (0)3 89 96 100, faks: +386 (0)3 58 69 131
el. pošta: [email protected], spletni naslov: www.rlv.si
Čut
za prihodnost
ZAVIHEK
17
Premogovnik Velenje, d. d.
Partizanska cesta 78,
3320 Velenje, Slovenija
Telefon: Faks: +386 (0)3 89 96 100
+386 (0)3 58 69 131
Matična številka: Davčna številka: 5040361
SI92231217
El. pošta: [email protected]
Spletni naslov: www.rlv.si
18