31. nedelja med letom, 3.11.2013 - Župnija Št. Ilj v Slovenskih goricah

Leto I.,
Leto I.,
št. 10,
št. 8,
31. nedelja
29. nedelja
med letom;
med letom;
3.11.2013
20.10.2013
31. nedelja med letom - zahvalna
beseda o Besedi
Misli današnje nedelje so naravnane na
hvaležnost, zahvalo v prvi vrsti Bogu, pa
tudi vsem, po katerih na Bog naklanja
svoje darove. Marsikomu je v
današnjem
stehniziranem
svetu
računalništva, ko nam je dano
uporabljati res občudovanja vredna
odkritja človekovega uma, ta misel tuja
in kvečjemu postavlja vprašanje, komu
in čemu naj bi se sploh zahvaljevali.
Marsikomu pa že "po naravi" beseda
zahvale gre težko z jezika. Pa vendar
hvaležnost spreminja svet: po njej
postaja prijaznejši, bolj vesel, hvaležnost
opogumlja in ustvarja pristnejše
medčloveške odnose. Mar nismo drug
od drugega odvisni, mar nismo drug za
drugega odgovorni: še en vzrok več za
hvaležnost.
Svetopisemsko sporočilo nas še posebej
spodbuja k hvaležnosti Bogu: - ko se
boš najedel do sitega, zahvali Gospoda,
svojega Boga, tako kot mama hčerkico,
naj teti reče hvala, opomni Mojzes svoje
ljudstvo, naj bo Bogu hvaležno za vse
dobrine, in še podčrta, glej, da ne
pozabiš Gospoda – če smo prisluhnili, kot
da govori o naši deželi, lepi deželi
potokov in jezer, pšenice in ječmena, trte,
oljk in medu, mar naj ne bomo Bogu
hvaležni za našo Slovenijo;
Res se imamo Bogu za marsikaj
zahvaljevati, ne le za sadove zemlje, ki
nam dajejo vsakdanji kruh, ampak tudi
za mnoge stvari, ki se nam navadno zde
same po sebi umevne in morda sploh ne
pomislimo, da bi se morali zanje
zahvaliti: - da znamo in moremo delati:
pomislimo na dobrine kot so zdravje,
volja za delo, prizadevnost in vztrajnost;
- da znamo in hočemo pošteno živeti:
pomislimo na dobrine kot so vestnost,
odgovornost,
prizadevanje
za
pravičnost;
- da so okoli nas dobri ljudje, pripravljeni
prisluhniti in pomagati, dobri sosedje, s
katerimi nam je dano živeti v
prijateljstvu.
Ne pozabimo: hvaležnost gradi mostove
med ljudmi, utira pot k Bogu.
p. Metod Benedik
beseda g. škofa Lipovška
Ob zahvalni nedelji še prav posebej s
hvaležnostjo slavimo nebeškega Očeta,
od katerega prihaja vsak dober dar.
Hvala
vsem
sodelavcem
na
Nadškofijskem ordinariatu v Mariboru.
Še posebej želim izpostaviti Pastoralno
službo. Kljub spremenjenim razmeram
in okrnjenim pogojem smemo reči, da
pastoralna dejavnost v nadškofiji zaradi
zavzetosti ni bistveno zmanjšana,
ampak
v
smislu
dejavnosti
dokumenta Pridite in poglejte daje
vedno nove spodbude in priložnosti za
pastoralno rast. Hvala Nadškofijskemu
ekonomu p. mag. Lojzetu Cviklu DJ,
njegovemu
pomočniku,
kanoniku
Bernardu Geršaku in vsem njunim
sodelavcem.
Hvala duhovnikom škofijskim in
redovnim, diakonom, vsem redovnicam
in redovnikom, da v zvestobi poklicu
opravljate svoje poslanstvo v tesni
povezanosti z verniki in s čutom za
potrebe nadškofije. Hvala bogoslovcem,
posebej še vsem prvoletnikom, da ste
sprejeli Božje vabilo in se želite z
vestnim
študijem
in
osebnim
oblikovanjem pripravljati za bodoče
pastoralno poslanstvo.
Hvala vsem vernikom, ki odgovarjate na
konkretne potrebe Cerkve v naših
razmerah in ste v okviru župnijskih in
drugih občestev pogumno zastavili
svoje moči, da kot župnijski sodelavci:
katehistinje, katehisti, cerkveni ključarji,
člani ŽPS ali na kakršenkoli drug način
postajate bolj in bolj živi kamni duhovne
zgradbe, katere temelj je Jezus Kristus.
Na ta način v medsebojni duhovni
povezanosti raste občestvo Cerkve in se
uresničuje skrivnost Božjega kraljestva.
Mnogi spodbudni zgledi, ki so vredni
posnemanja, dokazujejo, da prizadevno
delo povsod spremlja tudi neutrudna in
zaupna molitev, zato posebna hvala
vsem, ki s svojo molitvijo kličete Božji
blagoslov na vse nas.
Ob tej zahvali ne smem prezreti in
pozabiti vseh preizkušanih, posebej še
vseh bolnikov, trpečih, ostarelih,
osamljenih. Vsem, ki ste pripravljeni
vsak dan sprejeti svoj križ in ga nositi za
Jezusom želim, da se nikoli med nami ne
bi čutili nepotrebne, pozabljene ali celo
odpisane, saj ste prav vi zaradi deleža
Jezusovega križa, ki ga z zaupanjem v
Božjo previdnost nosite, živa Jezusova
daritev za prihodnost krajevne Cerkve in
našega naroda.Prav tako se zahvaljujem
za vse darove, ki jih verniki namenjate
za delovanje Nadškofijskega ordinariata
in drugih osrednjih ustanov mariborske
nadškofije in metropolije. Hvala za vaše
darove,
s
katerim
omogočate
vzdrževanje
bogoslovcev
in
semeniščnikov,
delovanje
ustanov
delujočih v okviru Zavoda Antona
Martina Slomška, Nadškofijske Karitas
ter drugih ustanov. Naj Gospod povrne
z večnimi darovi vsem tistim, ki
namenjate in izražate dobre, plemenite
in spodbudne misli za prihodnost
mariborske nadškofije in s tem za rast
Božjega kraljestva med nami.
msgr. dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof
in apostolski administrator
Nadškofije Maribor
Naša oznanila
 Z dekretom Nadškofije Maribor št.
560/2013 iz dne 15.10.2013 je bil naš
dosedanji duhovni pomočnik g. Tone
Kmet imenovan za začasnega
upravitelja
župnij
Makole
in
Studenice. Istočasno je bil za našo
župnijo in za župnijo Maribor-Košaki
imenovan novi duhovni pomočnik dr.
Maksimiljan Matjaž
(prodekan
Teološke fakultete v Ljubljani – Enota
Maribor). Sedaj že nekdanjemu g.
duhovnemu pomočniku Tonetu se
prisrčno zahvaljujemo za vso njegovo
pastoralno delo v naši župniji in mu
želimo obilo Božjega blagoslova na
novi pastoralni postojanki. Obenem
prisrčno
pozdravljamo
novega
duhovnega pomočnika dr. Matjaža in
mu želimo, da bi se med nami dobro
počutil.
 Pri pozni maši so danes z nami naši
veroučenci, ki so s sodelovanjem pri
sv. maši popestrili današnjo zahvalno
nedeljo. Bog daj, da bi se v takem in še
večjem številu vsako nedeljo zbirali pri
nedeljskem bogoslužju!
 Danes na prvo nedeljo v mesecu,
se prisrčno zahvalimo za vaše darove
za našo župnijo.
 V zakristiji smo našli stare
Mohorjeve knjige. Prav je, da pridejo
»med ljudi«, cena enega kompleta je
10 eur. Hvala in prijetno branje želimo!
 V soboto 16.11.2013 romamo v
župniji Makole in Studenice, kjer
odslej župnikuje naš dosedanji
duhovni pomočnik g. Tone Kmet.
Kdor se želi romanja udeležiti naj se
čim prej prijavi v zakristiji ali tekom
tedna v župnišču. Več podrobnosti o
samem
romanju
v
prihodnjih
oznanilih. Prisrčno vabljeni!
 Cerkev čistijo iz Šentilja. Bog
povrni!
Sv. maše pred nami
NEDELJA, 3.11.,
prva v mesecu,
31. nedelja med letom,
zahvalna nedelja,
Viktorin Ptujski, mučenec;
07.30 + župljani in dobrotniki
naše župnije
10.30 + župnik Janez Horvat,
(daroval brat Mirko z
družino)
PONEDELJEK, 4.11.,
Karel Boromejski, škof;
18.00 + starši Harc in Erjavec
TOREK, 5.11.,
Zaharija in Elizabeta,
starša Janeza Krstnika;
18.00 + župnik Janez Horvat,
(darovala sestra Angela)
SREDA, 6.11.,
Lenart, opat;
18.00 + župnik Janez Horvat,
(darovala
Brigita Maček)
ČETRTEK, 7.11.,
Engelbert, škof;
18.00 + župnik Janez Horvat,
(darovale Karolina, Alenka in
Damjana)
PETEK, 8.11.,
Janez Duns Skot, teolog;
18.00 + župnik Janez Horvat,
(darovala družina Franc
Pestiček)
SOBOTA, 9.11.,
Posvetitev lateranske bazilike;
08.30 + Alojz Pregl (darovala
Silva Pregl)
NEDELJA, 10.11.,
32. nedelja med letom,
Leon Veliki, papež, cerkveni učitelj;
07.30 + župljani in dobrotniki
naše župnije
10.30 + Alojz Pregl (darovala
Silva Pregl)
Molitev tedna
O vodi me, dobrotna, blaga Luč!
V temi, ki me obdaja, vodi me!
Temna je noč in daleč sem od doma,
ti vodi me, ti razsvetljuj mi pot!
Ne prosim, da bi v širne zrl daljave,
naj vidim pred seboj le za korak.
Drugačen bil sem kakor zdaj nekoč,
te nisem prosil, da me vodiš ti;
želel sem sam določati si pota:
a za naprej ti vodi me povsod!
Predan napuhu bil sem in praznoti:
O, ne spominjaj mojih se zablod!
Bila z menoj je zdavnaj tvoja moč,
me varno bo vodila še naprej
prek pušč, močvar in
skal in rek besnečih,
dokler ne mine noč in prismejo
se v svitu jutra angelov obrazi,
pozabljenih za hip,
spet ljubih kot nekoč.
(John Henry Newman)
Izdajatelj
Župnija Št. Ilj v Slovenskih goricah,
Slovenska ul. 26, 2212 Šentilj.
e-naslov: zupnijasentilj.wordpress.com
e-pošta: [email protected]
Igor Novak, župnijski upravitelj:
00386/41/868-298
Uradne ure: uro pred sv. mašo.
Hvala za Vaše darove za našo župnijo.
Odgovarja: Igor Novak, župnijski upravitelj
Oblikovanje: Mirjam Luketič,
www.vkalejdoskopu.si