OZ- december-1 - župnija sladka gora

2. ADVENTNA NEDELJA
7. december 2014
LetoXI, štev. 50
Evangelij Janez Krstnik
oznanja
krst
pokore
Mr
1,1-8
1
Začetek evangelija o
Jezusu 2 Kristusu, božjem
Sinu.
Kakor je pisal
prerok
Izaija:
‚Glej,
pošiljam svojega glasnika
pred tvojim obličjem, ki3
bo pripravljal tvojo pot;
glas vpijočega v puščavi:
Pripravite
pot
Gospodovo, izravnajte
njegove steze‘, 4 prišel je
Janez in je v puščavi krščeval ter oznanjal5 krst
spreobrnitve za odpuščenje grehov.
In
prihajala je k njemu vsa Judeja in vsi
Jeruzalemčani in so se mu, spovedujoč se6
svojih grehov, dajali krstiti v reki Jordanu.
Imel pa je Janez obleko iz velblodje
dlake in usnjen pas okoli ledij ter je
užival kobilice in divji med. 7 In oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od
mene in jaz nisem vreden,
da bi se sklonil pred njim in odvezal jermen
njegovega obuvala. 8 Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim
Duhom.«
OSREČUJOČE BLIŽANJE
Radi poudarjamo, da ljudje ne moremo živeti od obljub, a vendar lahko
rečemo, da so Izraelci živeli od Gospodove obljube: najprej jim je obljubil
deželo, potem pa Odrešenika.
V tem pričakovanju Janez Krstnik kliče v današnjem evangeliju ljudem:
»Pripravite Gospodovo pot!« (Mr 1,3).
Res pa je, da so Izraelci, izvoljen narod, tudi pozabili na Gospodovo
obljubo. Čeprav se oni niso vedno držali besede, je Bog vedno držal svojo
obljubo. Izpeljal jih je iz sužnosti in popeljal v obljubljeno deželo. Adventni
čas, čas pričakovanja Odrešenika, nas spominja, da Bog ljubi svoje ljudstvo
in je zvest svojim obljubam. Zato so adventna svetopisemska berila polna
spomina na Božjo zvestobo: »Trava se posuši, cvetlica ovene, a beseda
našega Boga obstane na veke« (Iz 40,8); »Naj se tudi gore umaknejo in
griči zamajejo, vendar se moja milost ne omaje, govori Gospod, ki ima s
teboj usmiljenje« (Iz 54,10).
Tudi kristjane, novo Božje ljudstvo, na poti proti obljubljeni deželi,
osrečuje zavest, da verujejo v Boga, ki je zvest svojim obljubam. A prav
tako kot Izraelci lahko tudi mi pozabimo na Gospodove obljube. Veliko
glasov nas namreč vabi v druge smeri.
Bog se nam ne bliža, ker bi bili tega vredni. Če bi bili vredni, mu ne bi
bilo treba hoditi k nam. K nam prihaja, ker smo grešniki in potrebujemo
odrešenje.
Lepa molitev pravi: »Gospod, pričakoval sem te, a nisi prišel. Dolgo sem
te čakal in pozneje razumel, da nisi vstopil, ker te srce ni pričakovalo.«
Kolikokrat se nam Bog bliža in hoče priti k nam, a ne more, ker ga ne
pričakujemo! Kako roteče zvenijo besede Janeza Krstnika: »Pripravite
Gospodovo pot!« Naše pričakovanje Gospoda ni pasivno, ampak dejavno!
Po: B. Rustja
DEVIŠKA RODOVITNOST MATERINSTVA
Velika skrivnost, ki se je ob angelovem
oznanjenju Mariji in njeni privolitvi v veri
zgodila v njej kot spočetje večne Besede, je
postala v zgodovini očitna ob Jezusovem
rojstvu v Betlehemu. Čeprav je pred svetom
veljal za telesnega sina Marije in Jožefa, sta
vsaj onadva od vsega začetka vedela, da je v
Betlehemu rojen otrok v resnici Bog, ki je želel
postati človek zaradi nas in našega odrešenja.
To vero sta najprej skrbno hranila v svojih
srcih in jo iz dneva v dan ob Jezusu utrjevala.
Pozneje sta jo kot skrivnost vere posredovala
tudi Jezusovim spremljevalcem in učencem in
je tako prešla v vero Cerkve. Jezus je to
resnico potrjeval s svojim življenjem,
govorjenjem in delovanjem. Iz Svetega pisma Nove zaveze in iz prvih
krščanskih spisov je nedvomno jasno izpričano, da je prva Cerkev to
versko resnico trdno verovala in nanjo postavila ves svoj obstoj. Kristus je
tudi pravi človek, saj je kot vsak drug rojen iz žene.
Po: M. Turnšek
SPOČETJE JEZUSA KOT ČLOVEKA V MARIJINEM TELESU
Spočetje je normalni začetek bivanja vsakega človeka. Ker je Bog želel biti
pravi človek, nam enak v vsem, razen v grehu, je moral biti deležen tudi
spočetja v materinem telesu. To je namreč edini primerni prostor spočetja
za vsakega človeka in ga ni primerno nadomestiti z nobeno umetno
»maternico«, takšno, ki smo jo že iznašli, ali kakšno drugo, ki jo šele
bomo. Telo žene, ki je preplavljeno s človeško in Božjo ljubeznijo, torej je v
službi odnosa ljubezni s človekom in z Bogom, je Stvarnik izbral za telesno,
duševno in duhovno okolje nastanka nove človeške osebe. Vse to nam
posredno dokazuje tudi Jezusovo spočetje pod Marijinim srcem. M. Turnšek
ADVENT
Adventni čas je čas možnosti in priložnosti. Zato vas spodbujam in vabim k
poglobljeni duhovni pripravi, ki naj vključuje več osebne in družinske
molitve, bolj zavzeto sodelovanje pri bogoslužjih adventnih nedelj in
seveda bolj rednemu obisku svetih maš, še posebej priporočam in vabim k
sveti spovedi.
PRAZNIK MARIJINEGA BREZMADEŽNEGA SPOČETJA
V ponedeljek je praznik Marijinega brezmadežnega spočetja. Sveta maša
bo ob 8. uri. Lepo povabljeni k prazničnemu bogoslužju.
SREČANJE ŠČANOV ŽPS
V četrtek ob 18. uri, vabljeni vsi člani Župnijskega pastoralnega sveta na
srečanje v župnišče.
ADVENTNA DUHOVNA OBNOVA ZA VSE ŽUPNIJSKE SODELAVCE
V soboto, lepo vabljeni vsi župnijski sodelavci, člani Župnijskega
pastoralnega sveta, ključarji, pevci, bralci božje besede in tudi kdor želi na
adventno duhovno obnovo v župnijsko cerkev v Šentjur. Pričelo se bo ob
9.30 in bo trajalo do 12. uri. Priložnost bo tudi za sveto spoved. Lepo
povabljeni.
POTOVANJE MARIJINE PODOBE
Marija roma po družinah naše župnije. Lepo povabljeni, da jo sprejmete
pod streho svojega doma. V molitvi, skupni in osebni, glasni in tihi, ji
povejte kako ste, kako vam gre, izročite ji svoje stiske in težave, pa tudi
svoje veselje in radosti. Ona pa bo vse to izročila svojemu Sinu, ki je naš
Bog in Odrešenik. Naj vas molitev utrjuje v veri, povezuje med seboj,
utrjuje vaše medsosedske odnose, naj vam prinaša mir in blagoslov. Štirje
dnevi so še na voljo, zato prosimo, da če je še kdo pripravljen sprejeti, da
nam to sporoči.
Razpored Marijine poti je sledeč:
7.12.2014, nedelja
Anica Zorko
Pečica
8.12.2014
Janko in Brigita Šket
Jerovska vas
9.12.2014
Ignac in Fanika Špiljak
Topolovec
10.12.2014
Štefan in Albina Strašek
Krtince
11.12.2014
Nuša in Martin Furman
Mestinje
12.12.2014
Jure Fišer
Pijovci
13.12.2014
Irena Zvonar in Janko Topolovec Pijovci
14.12.2014, nedelja družina Štunf
Lemberg
15.12.2014
Fanika in Bogdan Čakš
Beli Potok
16.12.2014
Danica Medved
Dolg Gora
17.12.2014
družina Kadenšek
Bobovo
18.12.2014
družina Strašek
Lemberg
19.12.2014
Marta Volavšek
Lemberg
MARIJANSKI KOLEDAR, LISTNI KOLEDAR IN PRATIKA
Nas stranskem oltarju v župnijski cerkvi in Lembergu so na voljo
Marijanski koledar za prihodnje leto, listni koledar in Pratika.
VERSKI TISK
Lepo in prav je, da ima vsaka družina v naši župniji naročen tudi kakšen
verski tisk. Toplo priporočam in spodbujam branje verske literature. Verski
tisk v Sloveniji je kakovosten in zelo pester, tako, da se da za vsak okus
nekaj najti. Zato vabim k obnovitvi naročnine, prav tako pa vabim tudi
nove naročnike. Pregovor pravi: »Povej mi, kaj bereš in povem ti, kdo si«.
Celoletne naročnine za verski tisk znašajo:
DRUŽINA: 93,60€; OGNJIŠČE: 28,50€;
MISIJONSKA OBZORJA: 10€; PRIJATELJ: 11€
DAR ZA SLADKOGORSKI LIST
Priporočamo se tudi za vaš prostovoljni dar za Sladkogorski list. Bog povrni
za vsak dar.
OBNOVA STREHE NA CERKVI SV. PANKRACIJA V LEMBERGU
Obnovitvena dela na cerkvi sv. Pankracija v Lembergu, ki so bila
načrtovana so končana. Še vedno se priporočamo za vaš dar.
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
V tem tednu skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve verniki iz
Polžanska Gorca in Gradec.
2. ADVENTNA NEDELJA
Ponedeljek
8.12.2014
Torek
9.12.2014
Sreda
10.12.2014
Četrtek
11.12.2014
Petek
12.12.2014
Sobota
13.12.2014
Nedelja
14.12.2014
BREZMADEŽNO
SPOČETJE
DEVICE MARIJE
sv. Peter
Pourier, red.
Loretska Mati
Božja
sv. Damaz I.
papež
sv. Finian
opat
sv. Lucija
devica
3. ADVENTNA
NEDELJA
sv. Janez od
Križa
duhovnik
8.00
za † Marijo in Franca
Rupnik, Mirana Jecl
8.00
Lemberg:
za † Ano Lorenčak
ni sv. maše
16.00
8.00
8.00
8.30
10.30
za † Marijo Cerovšek
(obl)
za † Mitja Mlakar
za † Mimico, dva
Franca in Ano Grašič,
Urško Vipotnik
Lemberg:
za † Franca Doblšek
Sladka Gora:
za † Zinko Šmid,
starše Drame in sina
Toneta
Naslov: www.sladkagora.com:
Župnija Sladka Gora, 3240 Šmarje pri Jelšah,
tel. 03/582-11-32 ali 041/265-740, Odgovarja Tadej Linasi, župnik in dekan