skala_587 - Župnija Sv. Petra v Radovljici

TOREK 2. 12.
VIVIJANA, MUČ.
SREDA 3. 12.
FRANČIŠEK KSAVER, DUH.
ČETRTEK 4. 12.
JANEZ DAMAŠČAN, DUH., CER. UČ.
PETEK 5. 12.
SAVA, OPAT
SOBOTA 6. 12.
NIKOLAJ, ŠKOF
NEDELJA 7. 12.
2. ADVENTNA NEDELJA
AMBROŽ, ŠK., CER. UČ.
PONEDELJEK 8. 12.
BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE
MARIJE
TOREK 9. 12.
PETER FOURIER, RED. UST.
SREDA 10. 12.
LORETSKA MATI BOŽJA
ČETRTEK 11. 12.
DAMAZ I., PAPEŽ
PETEK 12. 12.
DEVICA MARIJA IZ GUADALUPE
SOBOTA 13. 12.
LUCIJA, DEV., MUČ.
NEDELJA 14. 12.
3. ADVENTNA NEDELJA
JANEZ OD KRIŽA, DUH., CER. UČ.
7.00 ZA NOVE DUHOVNE POKLICE
18.00 V ZAHVALO ZA ZDRAVJE
18.00 + OLGA RESMAN
18.00 + DRUŽINA FAJFAR (PREDTRG)
DOM: 16.30
18.00
8.00
10.00
ZA ZDRAVJE
ANDREJ AMON
ZA FARANE IN DOBROTNIKE
+ ALOJZIJ ŠMID IN JOŽE GREGORC
9.00 USTANOVNA MAŠA
18.00 + KASTELIC IN PORENTA
7.00 ZA DUŠE V VICAH
18.00 + MARIJA IN LUDVIK ČERNE
18.00 + GABRIJEL KOS
18.00 + OLGA RESMAN
DOM 16.30
18.00
8.00
10.00
ZA ZDRAVJE
MILAN FAJFAR
ZA FARANE IN DOBROTNIKE
+ SAŠO KOROŠEC
ČE SO NEBESA TAKO ČUDOVITA, ZAKAJ SE POTEM
KRISTJANI TAKO NERADI ODPRAVLJAJO TJA?
Pravi kristjan bi bil nedvomno rad v nebesih, mar ne?
Ne vidim nobenega nasprotja med tem, da smo zazrti naprej proti nebesom, hkrati pa se
veselimo sedanjega življenja. Nekaj drugega bi bilo, če bi bili tako obsedeni z mislijo, kaj je
onstran groba, da bi zaradi tega zanemarjali svoje odgovornosti in možnosti tu na zemlji. Prav to
je kristjanom očital Lenin! Bog dejansko želi, da bi sedanje življenje živeli v popolnosti, da bi
izkoristili vse možnosti, ki nam jih ponuja. Hkrati pa ne bi smeli pozabiti, da to življenje ni vse in
da bomo nekoč Bogu dajali odgovor za svoje ravnanje na tem svetu. Seveda je razlika med smrtjo
in umiranjem. Bedel sem pri bolnikih v zadnji stopnji bolezni, ki se same smrti niso bali, strah pa
jim je zbujala zavest, da bodo morali iti skozi proces umiranja. To je popolnoma razumljivo. Smrt
je stanje, umiranje je dogajanje. Biti poročen je stanje; ženin in nevesta se tega veselita. Poroka
pa je dogodek in misel nanjo ju plaši. To seveda ne pomeni, da se ne želita poročiti! Stanje smrti
nam prinaša vsaj konec trpljenja. Dogajanje umiranja pa nam povzroči nelagodje, stisko in
ponižanje. V sodobnem svetu naj nam ne bi povzročala ničesar od naštetega, toda misel nanjo ni
prijetna, najsi bo naša vera še tako močna. Apostol Pavel je ob misli na smrt zapisal,
da je neodločen, ali naj ostane v tem svojem sedanjem telesu in nadaljuje svoje plodovito delo, z
druge strani pa hrepeni »da bi odšel s sveta in bil s Kristusom, kar bi bilo dosti boljše.« Upam si
trditi, da so mnogi kristjani čutili to notranjo razdvojenost; ne smemo reči, da je strahopetnost
ali pomanjkanje vere, če se odločijo – kot je storil apostol Pavel – ostati tam, kamor jih je postavil
Bog, in delajo, za kar jih je on poklical, vse do tiste ure, ko on odloči, da gredo. D. Winter
Ponedeljek, 10. 11. 2014 leto XXVIII (587)
NAŠI RAJNI: Namesto cvetja na grob + Olge Resman so dobrotniki darovali
140€, Grmova 30€. Bohlonej!
MOLITEV ZA NOVE DUHOVNE POKLICE je vsak ponedeljek po sveti maši v
župnijski kapeli. Vabljeni!
SKUPINA PRENOVA V DUHU vabi vsako sredo po sveti maši v župnijsko kapelo,
k molitvi in branju Svetega pisma. Vabljeni!
ČIŠČENJE CERKVE: 22. 11.: Pristov; 6. 12.: pritrkovalci: 20. 12.: ResmanFajdiga.
Zahvaljujem se vsem, ki požrtvovalno čistite župnijsko cerkev. Vabljeni tudi ostali
župljani, da se pridružite kateri od skupin. Čiščenje cerkve se začne običajno ob
8.00 oz. po dogovoru.
ŽPS ima srečanje v ponedeljek 1. 12. ob 19.00. Člani vabljeni že k sveti maši in
molitvi za nove duhovne poklice.
ZAHVALNA NEDELJA (9. november) na zahvalno nedeljo so naše cerkve
okrašene s sadovi in darovi zemlje ter z izdelki človeških rok in miselnih naporov.
Sadovi ob oltarju predstavljajo še nešteto drugih stvari, brez katerih bi bilo naše
življenje prazno. Človek pač ne živi samo od kruha, ampak še bolj od dobre
besede in misli, medsebojne prijaznosti, naklonjenosti, ljubezni in pomoči. Končno
je človek človeku največji božji dar, ki ga ne more odtehtati nobeno bogastvo.
Bogu se ob tej priložnosti zahvaljujem za vsakega izmed Vas, dragi farani. Božja
previdnost nas je postavila v sopotništvo. Hvala, da me sprejemate z vsemi mojimi
napakami. Pravega apostolata ni brez preizkušenj. Hvala, ker me podpirate v
molitvi z besedo in drugimi darovi. Bog naj Vam povrne z večnimi darovi!
SVETA CECILIJA…ob njenem godu gre posebej zahvala vsem, ki vodite zbore in
skupine ter vse pevce, ki sodelujete pri bogoslužju. Naj Vas vaša zavetnica še
naprej navdušuje za lepo petje in igranje!
SVETI MIKLAVŽ nas bo obiskal 4. 12. ob 17.00 v Linhartovi dvorani. Prijave in
prispevke (10,00€) sprejemamo v župnijski pisarni v času uradnih ur. Pohitite s
prijavo!
MINISTRANTSKE VAJE bodo v soboto 15. in 29. novembra ob 10.00!
DRUŽINSKA MAŠA bo v nedeljo 7. 12. Vabljeni!
BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE Ta Marijin praznik spada med
mlajše praznike v čast Devici Mariji, saj so ga na Vzhodu začeli praznovati šele v
10. stoletju, na Zahodu pa stoletje kasneje. Vera v Marijino brezmadežno spočetje
pa sega že v prva krščanska stoletja. Tako je sv. Efrem Sirski že v 4. stoletju
opeval Marijo kot »polno milosti, vso čisto, vso brezmadežno, vso brez
krivde«.
Papež bl. Pij IX. je 8. decembra 1854 razglasil versko resnico o Marijinem
Brezmadežnem spočetju in povzema bistveno sporočilo praznika v besedah
»Blažena Devica Marija je bila v prvem trenutku svojega spočetja obvarovana
vsakega madeža izvirnega greha«.
ŽUPNIJSKO ROMANJE bo v soboto 22. 11. Odhod bo ob 8.00 izpred lipe, pri
ekonomski šoli. Smer romanja so Haloze, Sv. Trojica, kjer je p. Andrej Sotler
župnijski upravitelj. Prijave sprejemam v župnijski pisarni.
DEKANIJSKO SREČANJE ŽPS bo na Bledu v nedeljo 9. 11. ob 15.00. Gost
srečanja bo g. Aleš Primc. Člani ŽPS in ostali ste lepo vabljeni!
SREČANJE OB ČAJU za bolj in manj priletne bo v sredo, 12. novembra ob
9.30 v veroučni učilnici. Začelo se bo s predavanjem dr. Avgusta Mencingerja in
nadaljevalo s pogovorom: Kaj lahko vsak sam pripomore k svojemu počutju in
zdravju v starosti. Vabljeni!
Miklavžev sejem bomo imeli kot ponavadi na začetku adventa; v soboto 29. in
nedeljo 30. novembra po ustaljenem urniku. Člani naše Karitas s to prireditvijo
zberejo glavni del dohodka, s katerim med letom pomagajo družinam v stiski. Tudi
letos prosijo za sodelovanje pri izdelavi adventnih venčkov (inf. Rajko 051 254
263) in pripravi drobnih darilc (inf. Rezka 040 291 801).
TEDEN KARITAS V tednu pred začetkom adventa vsako leto praznujemo Teden
Karitas. Ti dnevi naj nas spomnijo, da je med nami veliko ljudi, ki doživljajo vseh
vrst stiske – osamljenost, materialno revščino, finančne težave… Teh ljudi je žal
vedno več. Če smo med srečneži, ki teh težav še nimamo, je to vabilo k pomoči
namenjeno prav nam. Našim gospem in gospodom, ki v Župnijski Karitas tako
pridno delajo, se iskreno zahvaljujem za trud in potrpežljivost, saj vemo, da je
včasih tudi v tem delu potrebno veliko požrtvovalnosti in čuta za sočloveka.
ŠKOFOVSKO POSVEČENJE novega ljubljanskega nadškofa in metropolita msgr.
Stanislava Zoreta bo v ljubljanski stolnici 23. novembra 2014 ob 15.00. Lepo
vabljeni!
GODOVI IN MAŠNI NAMENI:
SEZNAM BRALCEV:
Nedelja, 16. 11.
Nedelja, 30. 11.
1. ADVENTNA
NEDELJA
Nedelja, 7. 12.
2. ADVENTNA
NEDELJA
1. berilo:Prg 31,10-13.19-20.30-31 2. berilo: 1Tes 5,1-6
8.00 ALJA ŠTENDLER
RUDI MIKOLAJ
10.00 ROBERT ŠIFRER
MAJA HUMERCA
1.berilo: Ezk 34,11-12.15-17
2. berilo: 1Kor 15,20-26.28
8.00 BARBARA DEBELJAK RUS STANKA REHBERGER
10.00 MOJCA FLAJS
JANEZ RESMAN
1. berilo: Iz 63,16b-17,19;64,2b-7 2. berilo: 1Kor 1,3-9
8.00 GAŠPERIN
META KOMAN JUVANEC
10.00 ANDREJA BOHINC
ANDREJA JALEN
1. berilo: Iz 40,1-5.9-11
2. berilo: 2Pt 3,8-14
8.00 MIRKO PRISTOV
ANAMARIJA NOVAK
10.00 MOJCA FLAJS
ALEŠ VURNIK
Nedelja, 14. 12.
3. ADVENTNA
NEDELJA
1. berilo: Iz 61,1-2a.10-11
8.00 MIRKO PRISTOV
10.00 GREGOR URH
33. NEDELJA
MED LETOM
Nedelja 23. 11.
KRISTUS KRALJ
2. berilo: 1Tes 5,16-24
DANIJEL BUČIČ
BOJAN RAUH
SPLETNA STRAN ŽUPNIJE RADOVLJICA: www.zupnija-radovljica.si
FACEBOOK: ŽUPNIJA RADOVLJICA
PONEDELJEK 10. 11.
LEON VELIKI, PAPEŽ, CER. UČ.
TOREK 11. 11.
MARTIN IZ TOURSA, ŠKOF
SREDA 12. 11.
JOZAFAT KUNČEVIĆ, ŠK., MUČ.
ČETRTEK 13. 11.
STANISLAV KOSTKA, RED.
PETEK 14. 11.
LOVRENC IRSKI, ŠKOF
SOBOTA 15. 11.
ALBERT VELIKI, ŠK., CER. UČ.
NEDELJA 16. 11.
33. NEDELJA MED LETOM
MARJETA ŠKOTSKA, KRALJICA
PONEDELJEK 17. 11.
ELIZABETA OGRSKA, RED.
TOREK 18. 11.
POSVETITEV BAZILIK SV. PETRA IN
PAVLA
SREDA 19. 11.
MATILDA, RED.
ČETRTEK 20. 11.
EDMUND, KRALJ
PETEK 21. 11.
DAROVANJE DEVICE MARIJE
SOBOTA 22. 11.
CECILIJA, DEV., MUČ.
NEDELJA 23. 11.
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
PONEDELJEK 24. 11.
ANDREJ DUNG-LAC, DUH. IN DR. VIETN.
MUČ.
TOREK 25. 11.
KATARINA ALEKSANDRIJSKA, DEV.,
MUČ.
SREDA 26. 11.
LEONARD PORTOMAVRIŠKI, RED.
ČETRTEK 27. 11.
MODEST IN VIRGIL, ŠK., APOSTOLA
KARANTANIJE
PETEK 28. 11.
KATARINA LABOURE, RED.
SOBOTA 29. 11.
FILOMEN, MUČ.
NEDELJA 30. 11.
1.ADVENTNA NEDELJA
ANDREJ, APOSTOL
PONEDELJEK 1. 12.
EDMUND CAMION, MUČ.
18.00 + MARTIN MUŠIČ
7.00 ZA DUŠE V VICAH
18.00 ZA OZDRAVLJENJE IN NOVO ŽIVLJENJE
18.00 + STANKO REHBERGER
18.00 + OLGA RESMAN
DOM: 17.00 V ZAHVALO ROŽNOVENSKI MATERI
BOŽJI ZA USLIŠANE PROŠNJE
18.00 + FILIP ILIJANČIČ, OBL.
8.00 + BERNARD ŠPINDLER
ZA FARANE IN DOBROTNIKE
10.00 + ANDREJ DIJAK
18.00 + FRANC IN JOŽICA UREVC
7.00 ZA DUŠE V VICAH
18.00 MAKSIMILJAN EGART, OBL.
18.00 + MILENA ŠTER
+ ANTONIJA PREVC
18.00 STANE IN ZOFIJA LUZNAR
DOM: 17.00
18.00
8.00
10.00
18.00
ZA FARANE IN DOBROTNIKE
+ MIRAN KENDA
+ JERNEJ ZUPANC, OBL.
+ JASNA IN FRANC LOTRIČ
+ MILENA KOMAN
7.00 ZA POZABLJENE UMRLE
18.00 + JANEZ AHLIN
18.00 + MARIJA VOGELNIK
18.00 + STARŠI KOŠIR
+ STARŠI DEŽMAN IN STARI STARŠI
ZUPANČIČ
DOM: 17.00 + FRANCE MALI
18.00 + ANDREJ DIJAK
8.00 + ANA IN FRANC JUVAN
ZA FARANE IN DOBROTNIKE
10.00 + MARIJA ŠTIHERLE
18.00 + LOJZKA ZUPANC