OŠ Sečovlje 3.r

Naslov iEARN projekta: BEREMO Z MAČKOM MURIJEM
Naziv šole OSNOVNA ŠOLA SEČOVLJE
Učitelj, predmet MIRELA FLEGO, RP
Razred in število sodelujočih učencev 3.razred, 9 učencev
Naslov spletne strani projekta v Sloveniji http://www.o-fp.kr.edus.si/muri/index.asp
Kratek opis poteka projekta v skupini, razredu ali na šoli (do 60 besed)
V projekt sem se vključila, ker zelo dobro poznam. Ni bilo težko prepričati ne staršev, ne otrok in
z lahkoto je stekel. Muri kot knjižni junak in kot maskota je učence takoj prevzel, zato smo morali
pripraviti vrstni red (žrebanje) obiska Murija na učenčevem domu. V prvem delu so tako spoznali
otroke na njihovih domovih in seveda to zapisali v dnevnik, ki smo ga vsako jutro prebrali. Ko
smo zaključili prvi krog, smo ponovno žrebali in Muri je bil na učenčevem domu cel teden, saj je
bilo potrebno prebrati knjigo in napisati vsebino v dnevnik. To je bila zelo dobra motivacija za
branje, pri pisanju pa so otrokom pomagali tudi starši, a vsi so se izredno potrudili.
Muri nas je spremljal v jedilnico, k interesnim dejavnostim, v ambulanto,itd. Učenci so z velikim
zanimanjem brali predstavitve učencev iz partnerske šole ter se na podoben način tudi oni
predstavili.
Rezultati in širitev projekta na šoli ali širše (knjižice, DVD-ji, razstave, predstavitve...)
Ker je bil projekt predstavljen tudi staršem, je bil toliko uspešnejši. Uporabili smo ga tudi na
delavnicah za starše. Sodelovanje je potekalo tudi med učenci 2., ki so bili tudi vključeni v ta
projekt. Ker je bil to bralni projekt, ki je potekal več kot pol leta, smo izbrali motiv mačka
Murija tudi na bralni pohvali bralne značke.
Predlogi učitelja za naslednje šolsko leto (glede vključitve v UN, koordinacije
projekta, podpore in podobno...)
V I*EARN projekt sem vključena že vrsto let .Projekt Berem z Mačkom Murijem je zelo dobro
zasnovan in prepušča učiteljem veliko svobode pri izbiri dejavnosti oz. vključevanja projekta v
pouk. Uporaben je v 1. triletju in je zelo dobra motivacija za brande v tem najpomembnejšem
obdobju opismenjevanja.
V 3. razredu bi lahko vključili tudi računalnik, morda pošiljanje dnevnikov preko spleta.
Izpolnil: Mirala Flego
Datum: 22. 5. 2010
PISMO
Prosimo poslati najkasneje do 20. 5. 2010 na naslov: [email protected]
HVALA
☺
iEARN Slovenija – letno poročilo 2009-2010
PISMO
Pozdravljeni
Pozdravljeni prijatelji, ki ste brali z menoj!
Oglašam sem vam iz Sečovelj, kjer sem skupaj s
tretješolci in učiteljico
iteljico Mirelo preživel čudovite
dni.
Vesel sem, da so me povabili k sebi, saj sem pred
tem sameval na polici v trgovini. Jaz sem si
želel naučiti branja in pisanja in seveda biti v
družbi
otrok. Koliko novega sem spoznal,
koliko novega prebral, kako zanimive zgodbe
slišal.
V 3.r. OŠ Sečovlje je samo 9 učencev, zato sem bil
pri vseh večkrat doma. Prvič sem šel samo na
obisk, da so mi pokazali kje živijo. Predstavili
so me svoji družini. Pozimi so me toplo oblekli.
iEARN Slovenija – letno poročilo 2009-2010
Naslednjič so mi prebrali knjige : majhne in
velike, tanke in debele, pravljice in basni,
pesmice in uganke, vesele in žalostne, a prav
vse so bile zanimive.
Z učenci sem sedel v učilnici in pridno poslušal,
se igral na igrišču, se skrival v gozdu, hodil na
sprehode, telovadil v telovadnici, bil pri
zobozdravniku , v knjižnici in v gledališču.
Najraje sem bral in poslušal zanimive zgodbe.
Vam zaupam kaj najraje berejo tretješolci v
Sečovljah ?
Najraje so brali in pripovedovali o Groznem
Gašperju, Lov na pošasti in zgodbe o Vilah
(bele, rdeče, mavrične,…). Vsi so dosegli Bralno
značko, zato jim čestitam. Pa ne samo bralno
značko, tudi Eko bralno značko. Pohvalo sem
jim dal tudi jaz, maček Muri, kar poglejte, kako
je zgledala:
iEARN Slovenija – letno poročilo 2009-2010
za doseženo BRALNO ZNAČKO in
sodelovanje v projektu Beremo z Murijem
v šolskem letu 2009/ 2010
prejme jo
ALEŠ ŠPEH
Sečovlje, 3. maj 2010
Razrednik/mentor BZ :
Mirela
Flego
Vsi, ki smo dosegli bralno značko, so nam
podarili
tudi
gledališko
predstavo
Domovina. Kako lepo, vesel sem, da je tudi
iEARN Slovenija – letno poročilo 2009-2010
moja domovina Slovenija, da znam pisati
in brati slovensko.
In kako berejo ti tretješolci? Na začetku so
me kar bolela ušesa, ko so vlekli,
zlogovali, sedaj pa tako gladko berejo, da
jih je prav lepo poslušati. Včasih berejo
namesto učiteljice.
Za branje so imeli posebni Dnevnik
branja, na steni pa je visel plakat z
»lojtrco« ob jablani. Nad njo je pisalo : Le
dobri bralci bodo okusili moje sadeže! Vsi
so hoteli biti čim višje, nekateri so že na
vrhu, nekateri pa tik pod vrhom, na tleh
ni več nikogar.
Pa še nekaj vam moram zaupati : ti moji
tretješolci so včasih samo brali pesmi in
zgodbe ,sedaj jih pišejo sami. Mogoče bo
kdo od teh tretješolcev slovenski pisatelj
ali pesnik, lahko bi bil. Prav danes so
napisali eno pesem o čokoladi.
Zelo smo se razveselili tudi pisma
prijateljev tretješolcev iz OŠ Franceta
Prešerna iz Kranja, zato tudi njih lepo
pozdravljam. Danes jim bomo zapakirali
iEARN Slovenija – letno poročilo 2009-2010
moj dnevnik, da preberejo kje sem bil in
kaj sem delal.
Naj vam zaupam še to, da sem
tretješolcem pomagal naučiti poštevanko,
saj
so
naredili
didaktično
igro s
poštevanko, kjer je moja slika. Zdaj tudi
jaz vem, da 3 krat 3 je devet, 20 deljeno z
2 pa deset.
Dragi
prijatelji,
tudi
pismo
znam
napisati, zato ga bom sedaj zaključil z
lepimi pozdravi iz Sečovelj, ki se bleščijo v
solinah.
Tale topli pozdrav vam pošiljamo:
Maček
Ma ek Muri, tretješolci Gregor, Trisha,
Tejka, Tilen, Klemen, Matija, Aleš, Nastja,
Luka in učiteljica
u iteljica Mirela
Sečovlje,
Se ovlje, 10.maj 2010
iEARN Slovenija – letno poročilo 2009-2010