5. razred - I. osnovna šola Celje

I. osnovna šola Celje
Vrunčeva 13
3000 Celje
DOMAČE BRANJE
IN
BRALNO PRIZNANJE
5. razred
Učiteljica:
Jana Kokalj, prof.
Marjana Turnšek
DOMAČE BRANJE
IN
TEKMOVANJE ZA BRALNO PRIZNANJE
V 5. razredu se učenec ţe zelo dobro zaveda, kako pomembna je za vsakega
človeka dobro razvita tehnika branja z razumevanjem. To mora znati tudi
uporabljati. Pri branju in predstavitvi prebranih knjig, pričakujemo od učenca, da
je samostojen.
Vsi učenci bodo morali obvezno prebrati 5 knjig za domače branje v času od
novembra do maja. Vsebine knjig bodo preverjene ustno ali pisno s pomočjo
delovnih nalog.
Pri poeziji mora prebrati celo knjigo, v zvezek pa napisati naslove 5 pesmi, ki so
mu bile najbolj všeč. Eno izmed pesmi, ki ima najmanj štiri kitice, mora prepisati
v zvezek in se jo naučiti na pamet. Če ţeli, jo lahko tudi ilustrira.
Za bralno priznanje pa morajo učenci prebrati še 5 knjig, primernih za njihovo
stopnjo. Knjige lahko izbirajo iz priloţenega seznama za domače branje, iz
dodatnega seznama za bralno priznanje ali na priporočilo knjiţničarke. Vsebino
knjige učenec pripoveduje učiteljici.
Pripovedovanje za Bralno priznanje traja do 15. maja.
Na koncu šolskega leta prejme učenec BRALNO PRIZNANJE, ki ga lahko
odnese domov.
Učenci, ki tekmujejo za Bralno priznanje vsa leta šolanja, prejmejo posebno
nagrado ob zaključku OŠ.
Ţelimo vam veliko prijetnih trenutkov s knjigo!
DOMAČE BRANJE – 5. a
Do določenega datuma preberi eno izmed treh knjig, ki so na seznamu.
1. knjiga: 07. november 2008 – PROZA
Branka Jurca:
Vohljači in prepovedane skrivnosti
Uhač in njegova druščina
Berta Golob:
Drobne zgodbe
2. knjiga: 09 . januar 2009 – PROZA
Primoţ Suhodolčan: Košarkar naj bo
Kolesar naj bo
Desa Muck:
Blazno resno popolni
3. knjiga: 06. marec 2009 – PROZA
Josip Vandot:
Kekec nad samotnim breznom
Astrid Lindgren:
Erazem in potepuh
Miha Mate:
Babica v supergah
4. knjiga: 17. april 2009 – PROZA
Roald Dahl:
Charlie in tovarna čokolade
James in breskev velikanka
Erich Kastner:
Dvojčici
5. knjiga: 22. maj 2009 – POEZIJA
Boris A. Novak:
Domišljija je povsod doma
Tone Pavček:
Prave in neprave pesmi
Bina Štampe Ţmavc: Nebeške kočije ali Čaroznanke
O PREBRANI KNJIGI NAPIŠI V ZVEZEK:
1. Naslov knjige, ime in priimek pisatelja – pesnika ter ilustratorja.
2. Glavne osebe (samo našteješ).
3. Mnenje o knjigi (zakaj ti je bilo nekaj všeč ali pa ne).
4. Ilustriraj poljuben dogodek iz knjige.
Ob določenih datumih, ki so napisani na seznamu ob knjigah, boš v šoli
pripovedoval/a o vsebini ali reševal/a delovne naloge.
Pri poeziji preberi celo knjigo, v zvezek pa napiši naslove petih pesmi, ki
so ti bile najbolj všeč. Eno izmed pesmi, ki ima najmanj štiri kitice, prepiši
in se jo nauči. Če želiš, jo lahko tudi ilustriraš.
DOMAČE BRANJE – 5. b
Do določenega datuma preberi eno izmed treh knjig, ki so na seznamu.
1. knjiga: 07. november 2008 – PROZA
Primoţ Suhodolčan: Košarkar naj bo
Kolesar naj bo
Desa Muck:
Blazno resno popolni
2. knjiga:09. januar 2009 – PROZA
Josip Vandot:
Kekec nad samotnim breznom
Astrid Lindgren:
Erazem in potepuh
Miha Mate:
Babica v supergah
3. knjiga: 06. marec 2009 – PROZA
Branka Jurca:
Vohljači in prepovedane skrivnosti
Uhač in njegova druščina
Berta Golob:
Drobne zgodbe
4. knjiga: 17. april 2009 – POEZIJA
Boris A. Novak:
Domišljija je povsod doma
Tone Pavček:
Prave in neprave pesmi
Bina Štampe – Ţmavc: Nebeške kočije ali Čaroznanke
5. knjiga: 22. maj 2009 – PROZA
Roald Dahl:
Charlie in tovarna čokolade
James in breskev velikanka
Erich Kastner:
Dvojčici
O PREBRANI KNJIGI NAPIŠI:
1. Naslov knjige, ime in priimek pisatelja – pesnika ter ilustratorja.
2. Glavne osebe (samo našteješ).
3. Mnenje o knjigi (zakaj ti je bilo nekaj všeč ali pa ne).
4. Ilustriraj poljuben dogodek iz knjige.
Ob določenih datumih, ki so napisani na seznamu ob knjigah, boš v šoli
pripovedoval/a o vsebini ali reševala delovne naloge.
Pri poeziji preberi celo knjigo, v zvezek pa napiši naslove petih pesmi, ki
so ti bile najbolj všeč. Eno izmed pesmi, ki ima najmanj štiri kitice, prepiši
in se jo nauči. Če želiš, jo lahko tudi ilustriraš.
PREDLAGANE KNJIGE ZA BRALNO ZNAČKO
5. razred
BRALNO ZNAČKO USVOJIŠ, če do 15. maja prebereš še pet knjig poleg
tistih, ki si jih izbral za domače branje.
Katere?
Lahko tiste, ki so ostale neprebrane s seznama za domače branje – saj boš tam
iz vsake skupine prebral samo eno knjigo, lahko pa jih tudi izbereš z dodatnega
seznama knjig.
ZGODBE, POUČNE KNJIGE:
 Pamela Travers: Mary Poppins
 Josip Vandot: Kekec nad samotnim breznom
 Vitomil Zupan: Potovanje v tisočera mesta
 Berrie James Mattew: Peter Pan
 Donnely Elfie: Zbogom dedek
 Branko Hofman: Ringo Star
Ringo potepuh
 Slavko Pregl: Strašna bratranca
Bojni zapiski mestnega mulca
 Ivan Sivec: Gusarji na obzorju
 Jansson Tove: Čarodejev klobuk
 Marjan Tomšič: Super frača
 Polonca Kovač: Teţave in sporočila psička Pafija
 Lilijana Praprotnik – Zupančič: Zgodbe in nezgodbe
 Miha Mate: Bosopeta druščina
Kurja vojska
 Lois Lowry: Anastazija Krupnik
 Dim Zupan: Tri zvezdice Drekca Pekca in Pukca Smukca
Trije dvevi Drekca Pekca in Pukca Smukca
 Vitan Mal: Sreča na vrvici
Seznam lahko dopolnite tudi s svojim izborom.
Brali in pripovedovali bomo do 15. maja.
EKO BRALNA ZNAČKA
5. razred
Učenci 5. razreda morate prebrati najmanj eno knjigo ter prebrati in obdelati
članek iz časopisa ali revije z ekološko vsebino.
Literature je veliko, na spodnjem seznamu imate navedene samo tiste
leposlovne knjige s seznama priporočene literature Pomurskega ekološkega
centra, ki si jih lahko sposodite v naši šolski knjiţnici.
KNJIGE Z EKOLOŠKO VSEBINO:
1.
2.
3.
4.
Ludvik Aškenazy: Ukradeni mesec
Zbirka zgodb: Pikapolonica na prašni cesti
Njena Visokost princesa Takamado: Ledena gora Luli
STAMAN, Branka Jasna: Svetlobno jajce
Seznam lahko dopolnite tudi s svojim izborom.
Brali in pripovedovali bomo do 15. maja.