SAC Clutch tool set SAC KupplungswerkzeugSatz Outil de

PONOVNA VGRADNJA STARE PLOŠČE SKLOPKE IN STARE POTISNE PLOŠČE (naravnalni
obroč v potisni plošči sklopke ostane v položaju obrabe in ga ne vrnemo nazaj)
2211
EN
SAC Clutch tool set
D
SAC KupplungswerkzeugSatz
FR
Outil de mise en place pour embrayage SAC
IT
SAC assprtimento utensili per frizione
GR
Σετ εργαλείων για συμπλέκτη SAC
CZ
Nářadí na centrování lamely spojkového kotouče
RO
Extractor ambreaj
SK
Sada náradia na nastavenie spojky SAC
HR
Garnitura alata za montažu i demontažu SAC kvačila
SLO
Komplet orodja za samonastavljivo sklopko SAC
VGRADNJA NOVE PLOŠČE SKLOPKE IN NOVE POTISNE PLOŠČE SKLOPKE
(naravnalni obroč v novi potisni plošči sklopke stoji v začetnem položaju)
1
Odvijte pritrdilne vijake potisne plošče sklopke
(razmaknjene za kot 120° pri trikrakem napenjalu
in kot 90° pri štirikrakem napenjalu).
3
Na tri navojne sornike (v primeru trikrakega napenjala) postavite napenjalo in privijte tri narebrene
matice tako, da sta zunanja površina narebrene
matice in rob navojnega sornika popolnoma izravnana.
5
Odvijte ostale pritrdilne vijake potisne plošče
sklopke.
2
Privijačite navojne sornike na položaje odvitih
pritrdilnih vijakov v isti višini. Upoštevajte velikosti
navojev M6, M7, M8. Označite si lego potisne plošče na vztrajniku.
4
Vreteno napenjala privijte (uporabite ključ S24) toliko, da je membranska vzmet v omejevalniku.
6
Vreteno napenjala odvijte popolnoma nazaj
(membranska vzmet je spet v prvotnem položaju).
Uporabite ključ S24.
7
Odvijte narebrene matice in snamite orodje z sornikov, nakar odvijete sornike iz potisne plošče.
12
Postavite potisno ploščo sklopke na vztrajnik.
8
Snemite potisno ploščo sklopke in ploščo sklopke.
Očistite dele, in preverite obrabo oz. jih zamenjate
z novimi deli. Pri čiščenju upoštevajte predpise proizvajalca sklopke.
9
Preverite premičnost nove plošče sklopke na
predležni gredi in ležaj vodila v ročični gredi oz. v
vztrajniku.
13
Tri navojne sornike privijte v vztrajnik (razmaknjene za kot 120° pri trikrakem napenjalu in kot 90° pri
štirikrakem napenjalu). Upoštevajte tudi centrirne
zatiče potisne plošče.
14
Postavite napenjalo na tri navojne sornike in narebrene matice privijte tako, da sta zunanja površina
narebrene marice in rob navojnega sornika popolnoma poravnana.
10
11
Za vgradnjo nove sklopke vstavite orodje za centriranje sklopke s primernim centrirnim trnom in ploščo
sklopke v vztrajnik, ter napnite orodje za centriranje.
POZOR! Pri ponovni vgradnji že uporabljene plošče sklopke in potisne plošče sklopke naravnalnega obroča v potisni plošči
sklopke ne smemo obrniti nazaj v začetni položaj. Pri vgradnji nove plošče sklopke in nove potisne plošče sklopke naravnalnega obroča v potisni plošči sklopke ni potrebno obrniti nazaj, ker je ta že nastavljen na začetni položaj.
15
Vreteno napenjala privijte (uporabite ključ S24)
toliko, da je membranska vzmet v omejevalniku.
Privijte pritrdilne vijake potisne plošče sklopke.
16
Vreteno napenjala odvijte nazaj (membranska
vzmet je spet v prvotnem položaju). Snemite
narebrene matice, napenjalo in navojne sornike.
Ostale tri pritrdilne vijake privijte s predpisanim
momentom. Za odvitje vretena napenjala uporabite ključ S24.
Orodje za centriranje sklopke izvlecite s popuščanjem napenjalne matice.
VGRADNJA NOVE PLOŠČE SKLOPKE IN PONOVNA VGRADNJA ŽE UPORABLJENE POTISNE PLOŠČE
1
Odvijte pritrdilni vijake potisne plošče sklopke
(razmaknjene za kot 120° pri trikrakem napenjalu
in kot 90° pri štirikrakem napenjalu).
2
Privijačite navojne sornike na položaje odvitih
pritrdilnih vijakov v isti višini. Upoštevajte velikosti
navojev M6, M7, M8. Označite si lego potisne plošče na vztrajniku.
3
Na tri navojne sornike (v primeru trikrakega napenjala) postavite napenjalo in privijte tri narebrene
matice tako, da sta zunanja površina narebrene
matice in rob navojnega sornika popolnoma izravnana.
4
Vreteno napenjala privijte (uporabite ključ S24) toliko, da je membranska vzmet v omejevalniku.
5
Odvijte ostale pritrdilne vijake potisne plošče
sklopke.
6
Vreteno napenjala odvijte popolnoma nazaj
(membranska vzmet je spet v prvotnem položaju).
Uporabite ključ S24.
11
Na tri navojne sornike (v primeru trikrakega napenjala) postavite napenjalo in privijte tri narebrene
matice tako, da sta zunanja površina narebrene
matice in rob navojnega sornika popolnoma izravnana.
7
Odvijte ostale pritrdilne vijake potisne plošče
sklopke.
12
Vreteno napenjala privijajte toliko časa, dokler se
izravnalni obroč v potisni plošči sklopke samostojno ne začne obračati v smeri urnega kazalca
v desno smer. To zaznamo tako optično kot tudi
z drdranjem.
Pozor: Pri nenapeti in popolnoma napeti membranski vzmeti sklopke je naravnalni obroč blokiran. V tem primeru ne
uporabite orodja za povračanje.
8
Snemite potisno ploščo sklopke in ploščo sklopke.
Očistite dele in preverite obrabo oz. jih zamenjajte z novimi deli. Pri čiščenju upoštevajte predpise
proizvajalca sklopke.
13
Orodje za povračanje vpnite v odprtino potisne
plošče pri povratni vzmeti, nato obrnite naravnalni
obroč nazaj tako, da razprete orodje za povračanje
v nični oziroma začetni položaj v nasprotni smeri
urnega kazalca. Vreteno napenjala odvijte nazaj in
napenjalo popolnoma razstavite. Vzemite orodje
za povračanje iz potisne plošče sklopke in le-to
snamite.
9
Preverite premičnost nove plošče sklopke na
predležni gredi in ležaj vodila v ročični gredi oz. v
vztrajniku.
14
Vstavite orodje za centriranje sklopke s primernim
centrirnim trnom in ploščo sklopke v vztrajnik in
napnite orodje za centriranje.
10
Montirajte staro potisno ploščo sklopke s tremi
navojnimi sorniki na vztrajnik. Pri tem ne vložite
ploščo sklopke. Upoštevajte prej označeno vgradno oznako.
15
Postavite potisno ploščo sklopke na vztrajnik.
Opozorilo: Na orodje za povračanje se s prvotnim vretenom ne sme pritiskati, ker lahko pride do ukrivljenosti povratnih
ročic. Po potrebi se vreteno napenjala malo privije, da se naravnalni obroč s pomočjo orodja za povračanje lažje obrne
nazaj.
16
Privijte navojne sornike (razmaknjene za kot 120°
pri trikrakem napenjalu in kot 90° pri štirikrakem
napenjalu). Upoštevajte centrirne zatiče potisne
plošče.
17
Postavite napenjalo na tri navojne sornike in narebrene matice privijte tako, da ste zunanja površina
narebrene matice in rob navojnega sornika popolnoma poravnana.
18
Vreteno napenjala privijte toliko (uporabite ključ
S24), da je membranska vzmet v omejevalniku. Privijte pritrdilne vijake potisne plošče sklopke.
19
Vreteno napenjala odvijte nazaj (uporabite ključ
S24) do omejevalnika (membranska vzmet je spet
v prvotnem položaju).
20
Snemite narebrene matice, napenjalo in navojne
sornike. Ostale pritrdilne vijake privijte s predpisanim momentom. Orodje za centriranje sklopke
izvlecite s popuščanjem napenjalne matice.
Unior
Kovaška industrija d.d.
3214 Zreče, Slovenia
T: +386 3 75 78 100
F: +386 3 57 62 643
E: [email protected]
I: www.uniortools.com