mavrično ntc učenje

MAVRIČNO NTC UČENJE:
SPODBUJANJE RAZVOJA UČNIH POTENCIALOV OTROK V
PREDŠOLSKEM OBDOBJU
gradivo za strokovni seminar
Avtorice:
Nuša Pajk, Teja Jurečič, Simona Iskra, Barbara Škarja, Nina Bevec, Saša Kastelic in
Ksenja Pravne
Trebnje, junij 2014
DEJAVNOSTI PO SISTEMU NTC UČENJA SMO
IZVAJALI V NASLEDNJIH STAROSTNIH SKUPINAH:
1- 2 leti
 3 – 4 leta
 4 – 6 let

1-2 LETI
ČUTNA
POT (hoja po različnih materialih)

Cilji: RA, MK, RO, aktivacija stopala, AS

Opis igre: starši in otroci so od doma prinesli naravne materiale. Otroci so
se sprva igrali z naravnimi materiali (tipali, napolni in izprazni posodico).
Nato so v škatle dali naravne materiale in postavili na tla. Vse škatle so
prekrili s brisačo in otroci so hodili po njih (otrok z nogo tipa in ugotavlja
kam je stopil ter poimenuje, kaj čutijo pod nogami).

Dejavnost se je povezovala s samostojnostjo pri prepoznavanju in obuvanju
nogavičk in copat.
3 – 4 LETA
VADBENE
URE IN DNEVNE
GIBALNE MINUTKE
PESMICE
V SLIKAH
UGANKE
– SKRITI PREDMET
VADBENE URE



Cilj:AK, RA, RO, MK, MS in govor
Potek igre: hoja naprej po ravni in nazaj po vijugasti črti; hoja
po gredi; vrtenje okoli svoje osi s pomočjo obroča; lovljenje
ravnoteţja z guganjem na blazini, ki je vpeta v obroč; hoja
naprej in nazaj po različno visokih plastičnih oblikah; lovljenje
ţoge ob skakanju po mehki blazini ...
Vadbeno uro dopolnili, da so bili otroci bosi.
PESMICE V SLIKAH
OTROK OB SLIKAH USVAJA NOVO PESEM.
PAJAC (J. BITENC)
GORI DOLI, SEM IN TJA. CIGU, MIGU, HOPSASA,
PLEŠEM, SKAČEM, SE VRTIM, TOLARČKE ZA TO
DOBIM.
UGANKE – SKRITI PREDMET
V časopisnem papirju je bila skrita banana. Otroci
so razmišljali in ugotavljali, da bi bilo/bila notri
skrito/a:
 rep, kost, morski konjiček, papiga, kača, klobasa,
pol časopis fiţola, kumara ...
4 – 6 LET
1.
UGANKANKARSKE
ZGODBE – NALOGNICE,
UGANKE OTROK
2. VADBENA URA IN
GIBALNE IGRE
3. „ŢITOGORI“
4. AVTOMOBILSKI ZNAKI
5. NELOGIČNE ZGODBE
UGANKARSKE ZGODBE IZ KNJIGE IQ
OTROKA- SKRB STARŠEV



4-6 letni otroci rešujejo 19 primerov iz knjige :
Koncentracija jim ne upade, ko zaključimo ţelijo
še.
Zato sledi ustvarjanje lastnih ugank.
UGANKE OTROK



Urška: "Je pravokotne oblike ampak ni
pravokotnik. Kaj je to?"
Nace: "Okroglo je in ni kolo. Kaj je to?"
Anja: "zgleda kot roţa, dol visi, ampak ni roţa,
kaj je to?" (Anjino sem popravila takole: lahko je
roţičasta, dol visi ampak ni roţa. kaj je to?)
REŠITVE UGANK (HIŠA, FRNIKULA, KRILO)
VADBENA URA (GLAVNI DEL URE)
Cilji: AK, RA, RO, GOVOR, MK, MS
 Potek igre: HOJA SKOZI OVIRE, PLEZANJE SKOZI OVIRO,
PLAZENJE PO BLAZINI, HOJA PO OZKI KLOPICI, SKOK V
OBROČ ZELENE BARVE, V MODREM OBROČU OTROK
ZAKRIČI HEJ, V RUMENEM NAREDI DVA POČEPA IN STOPI
VZVRATNO V RDEČI OBROČ, NATO V RUMENEM PONOVNO
NAREDI DVA POČEPA, SKOK Z RIP STOLA NA BLAZINO.
 Vadbeno uro smo nadgradili
s hojo (bosi) po čutni poti (naprej
in nazaj), vodenjem ţoge s palico
po klopi.

GIBALNA IGRA: VESELA, ŢALOSTNA
IN JEZNA ŢOGA


Cilji:GOVOR, AK, MK, MS, AS
Potek igre: KO OTROK DOBI ŢOGO DOLOČENE BARVE,
KI PREDSTAVLJA OMENJENA ČUSTVA IZVEDE
DOGOVORJENO VAJO. VSAKO VAJO PONOVI PO
NAPREJ DOGOVORJENEM ŠTEVILU (4X, 5X, 10X).
ORANŢNA BARVA: OTROK ŢOGO 5X ZAVRTI V ROKAH (KROŢI Z NJO),
ZELENA BARVA: OTROK SKOČI V RAZKORAK 10X
RUMENA BARVA: OTROK SE ODRINE IN 4X SKOČI V ZRAK. (POSNETEK
DEKLICE)

Nadgraditev igre z gibalno igro „Velikan“.
VELIKAN SE ZAVRTI, „DEL TELESA“
IZGUBI (PRIPOMOČEK: ŢOGA VELIKANKA)



Cilji:AK, GOVOR, MK, MS, AS
Potek igre: OTROK PREPOZNA 3 OSNOVNE BARVE
(MODRO, RUMENO IN RDEČO), Z DELOM TELESA, KI
GA VELIKAN IZGUBI OPRAVI V NAPREJ
DOGOVORJENO VAJO. RDEČA BARVA (PREDSTAVLJA
VRTENJE DOLOČENEGA DELA TELESA 3X)
MODRA BARVA (DVIG DOLOČENEGA DELA TELESA
5X) RUMENA BARVA (SKOK 2X).
Odziv igre: otroci so zelo vztrajni. Dejavnost poteka tudi do
ene ure. Dopolnjujejo dele telesa in si izmišljujejo vaje in
število ponovitve le-teh.
„ŢITOGORI“
Otrok posluša besedilo in poišče smiselno besedo v
njem. Na začetku „smiselne“ besede poudariš.
BANANA SADJE DOBRO JE, ŠE SMETANO IN
SLADOLED DODAM, BANANO SPLIT PRED SABO
IMAM.
 POLŢEK JE GOSPOD, KADAR GRE NA POT,
VEDNO NOSI HIŠKO SVOJO, LEZE Z NJO NA
ROKO TVOJO.
 PONOČI ZVEZDE ZAŢARIJO, NAM SVETLOBO
TROSIJO, KO MIRNO VSI OTROCI SPIJO, ŠE
LUNA POJE PESMICO.

NELOGIČNE ZGODBE
Kolo, jabolko, luna

Na kolesu so jabolka, da ne segnijejo, jih čuva luna, ki dela tudi noč.
Voda, luna, hlače

Na luni je polno vode, zato sem si oblekla hlače.
Ladja, sonce, hrana

Na ladji imamo hrano zato, ker močno sije sonce.
Zvezek, lopata, radio

Poslušal sem radio in z lopato kopal po zvezku.
UČENJE SIMBOLOV –
AVTOMOBILSKI ZNAKI

Otroci so si v oddelku izmislili enoten prikaz (z
rokami) za simbol posameznega avta. Dejavnost:
iskanje in prepoznavanje avtov na parkiriščih in
v prometu.
PREPOZNAVANJA EVROPSKIH DRŽAV IN
ZASTAV
Učenje in risanje simbolov,
 povezovanje drţav in zastav z glasbo, predmeti in
zgodbami,
 igra spomin,
 sestavljanje puzzlov,
 pogovor npr. katera drţava je večja, manjša;
skozi katere drţave potujemo iz Slovenije do
Finske; katere drţave imajo v zastavi zeleno
barvo.

NASLOV IGRE: »Potujemo po svetu!«
METODA DELA: poligon (delo po postajah)
CILJI: RO, RA, FM, MK, MS, AS IN GOVOR.
POTEK IGRE:
Otroci začnejo svoje potovanje po svetu v domači drţavi Sloveniji. Ob
letvenikih stoji zastavica Slovenije. Ob slovenski zastavi morajo otroci
splezati na letvenik in nato dol (asociacija: Triglav). Nadaljujejo svoje
popotovanje v Italijo (jih čaka italijanska zastavica). V Italiji se dva
otroka z glavami skupaj uleţeta na tla na blazine in se kotalita kot
makarona/špageti (asociacija: italijanska hrana – makaroni). Iz Italije
potujejo v Egipt. Vzporedno stojita dve gredi. Na vsako stopi en otrok in
skupaj se primeta za roke. Tako hodita do konca obeh gredi (asociacija:
piramide v Egiptu). Iz Egipta potujejo v Malezijo. Skačejo po barvnih
kamnih, iz enega na drug konec (asociacija: otočki v Maleziji). iz
Malezije potujejo v Avstralijo. Na tleh so obroči in v rokah drţijo ţogo in
skačejo iz obroča v obroč (asociacija: kenguru). Na sredini je Amerika.
Otroci plavajo do tja preko oceana.
IZLET V VESOLJE-UPORABA MODELA
NTC-JA
PESMICE V SLIKAH
MISELNA KLASIFIKACIJA-OCEANO
MANIA
Hvala za vašo pozornost.