knjižica Jamstvo 4Plus

Servis Volkswagen®
JAMSTVO
JAMSTVO 4Plus
Vse pravice pridržane.
Za tiskarske napake
ne odgovarjamo.
Izdaja: september 2010
Porsche Slovenija d.o.o.
Bravničarjeva ulica 5
1000 Ljubljana
www.volkswagen.si
Podatki o vozilu
Spoštovani!
Vrsta
Podpis in žig trgovca:
Znamka
Tip
Model
Št. šasije
Št. motorja
Št. laka
Datum predaje
Firma in sedež trgovca
Volkswagen veliko pozornost posveča ugodju in dobremu počutju svojih kupcev.
K temu pa ne prispevata le varnost in izjemen občutek med vožnjo z vozili Volkswagen.
Za popolno zadovoljstvo je potrebna celovita skrb za potrebe zvestih strank. Porsche
Slovenija je tako za vas pripravil program, s katerim obljubljamo, da bomo z vami ob
vsaki morebitni nevšečnosti, ki bi jo lahko imeli z vozilom.
Firma
Poleg osnovne dvoletne garancije, JAMSTVO 4Plus predstavlja inovativen program
jamstev in storitev, s pomočjo katerih boste v brezskrbni vožnji uživali tudi v tretjem
in četrtem letu starosti vašega vozila.
Naslov
Kraj
Porsche Slovenija d.o.o.
Telefon
2
3
3
JAMSTVO 4Plus - jamstvo za 4 leta!
Poleg osnovne dvoletne garancije za vozila Volkswagen, boste odslej lahko v brezskrbni
vožnji uživali tudi v tretjem in četrtem letu starosti vašega vozila.
Pred vami je knjižica JAMSTVO 4Plus, ki vam predstavlja vsa jamstva*, njihove pogoje,
storitve ASISTENCE Volkswagen in pa vse kar morate vedeti o podaljšanem jamstvu z
imenom JAMSTVO 4Plus. Knjižica vključuje tudi pojasnila o obvezni garanciji, ki so sicer
razvidna tudi iz garancijskega lista.
Splošna pojasnila
Porsche Slovenija d.o.o. lastnikom vozil Volkswagen nudi naslednjo garancijo
in podaljšano jamstvo:
•
V obdobju od 1. do 2. leta od predaje vozila:
Garancijo za brezhibno delovanje vozila skladno z Zakonom o varstvu
potrošnikov in garancijskim listom;
Kot lastniku novega vozila Volkswagen, vam priporočamo, da se seznanite z vsebino
JAMSTVO 4Plus in knjižico vedno hranite v vozilu, saj vsebuje marsikatero pomembno
informacijo, ki vam bo lahko na poti še kako koristila.
080 19 18
24 ur na dan lahko pokličete
številko klicnega centra:
080 19 18
V obdobju od 3. do 4. leta od predaje vozila:
JAMSTVO 4Plus, z jamstvi v skladu s pogoji te knjižice;
Prosimo, da določila in pogoje te knjižice natančno preberete in se z njo seznanite,
saj se vsebina in pogoji jamstva razlikujejo glede na obliko jamstva, ki velja v
posameznem obdobju od predaje vozila.
080 19 18
ASISTENCA Volkswagen
•
080 19 18
Klic iz tujine:
+386 1 530 53 18
Klic za osebe z motnjami
sluha in govora:
Faks:
SMS: +386 1 568 53 17
+386 31 659 664
* Izraz »jamstvo«, ki se uporablja v tej knjižici ne predstavlja ne garancije ne jamčevanja v okviru odgovornosti za stvarne napake, temveč pogodbeno zavezo Porsche Slovenija d.o.o. Lastnik vozila ohranja vse pravice iz garancije (dvoletna garancija) in odgovornosti za stvarne napake, kot izhajajo iz Zakona o varstvu potrošnikov in Obligacijskega zakona, se pa te pravice ne podaljšujejo ali raztezajo na obdobja, ki so pokrita z jamstvi po tej knjižici, saj ta jamstva predstavljajo pogodbeno obveznost Porsche Slovenija d.o.o..
4
5
Jamstva, ki vam jih zagotavlja
JAMSTVO 4Plus
JAMSTVO 4Plus je veljavno od dne predaje vozila, v kolikor je osnovna dvoletna
garancija že potekla. Čas trajanja JAMSTVA 4Plus je naveden na Potrdilu o jamstvu.
JAMSTVO 4Plus krije stroške nadomestnih delov in dela serviserjev v primeru okvare
komponent, ki so navedeni v prilogah "Vsebina kritja - JAMSTVO 4Plus" in "Pogoji
JAMSTVA 4Plus - izjeme.
Pogoj za uveljavljanje jamstva JAMSTVO 4Plus so natančno opisani v nadaljevanju,
še zlasti bodite pozorni na:
Vsebina kritja
Drugo jamstvo, v kolikor za to obdobje ni izrecno navedeno v tej knjižici, je izključeno.
Tako ste v okviru podaljšanega jamstva upravičeni do jamstva, ki je opisano v okviru
priloge “VSEBINA KRITJA - JAMSTVO 4Plus” in ne do vseh pravic, ki izhajajo iz
obvezne garancije za brezhibno delovanje vozila v prvih dveh letih.
Prepričani smo, da boste uspešno prevozili mnoge poti brez kakršnih koli težav, v
slučaju mehanske ali električne okvare, pa vam zagotavljamo kritje stroškov v skladu
z določili JAMSTVO 4Plus.
•
Navodila za uporabo.
•
Redno opravljanje servisnih pregledov vozila po predpisih proizvajalca.
Kaj vam nudi JAMSTVO 4Plus?
Servisni pregled z menjavo olja mora biti opravljen vsakih 12 mesecev ali
JAMSTVO 4Plus je prilagojeno vašim potrebam. Nudi vam ugodnosti in storitve, ki so
navedene v tej knjižici. Izpolnjena knjižica in Potrdilo o jamstvu, predstavljata osnovo
za uveljavljanje pogodbenih jamstvenih obveznosti. Jamstvo pokriva stroške odprave
mehanskih ali elektronskih okvar spodaj navedenih komponent. Kritje ne velja za
nadomestne dele, ki niso našteti v vsebini kritja. To kritje velja za vsa nova vozila,
ki so prodana v pooblaščeni mreži Volkswagen v Sloveniji. Vozila morajo imeti
opravljene redne servise v pooblaščeni mreži Volkswagen v Sloveniji, v skladu s
predvidenim planom vzdrževanja.
vsakih 15.000 prevoženih kilometrov, glede na to, kateri od obeh pogojev
nastopi prej! Največja dovoljena prekoračitev tega intervala je 1 mesec
oziroma 1.000 km.
•
Potrdilo o jamstvu, ki je dokazilo o veljavnosti JAMSTVA 4Plus za vaše vozilo.
•
Knjižico JAMSTVO 4Plus s prilogami "Vsebina kritja - JAMSTVO 4Plus" in
"Pogoji JAMSTVA 4Plus - izjeme".
•
Prijavo napake na vozilu pri pooblaščenemu serviserju Volkswagen
Kaj se zgodi, če svoje vozilo prodate?
najkasneje v 14 dneh po odkritju napake.
JAMSTVO 4Plus velja za vozilo, ki je navedeno v Potrdilu o jamstvu.
V primeru prodaje vozila drugemu lastniku, se veljavnost jamstva ne spreminja.
Kaj storiti v primeru popravila ali servisiranja?
Pomembno!
Da bi zagotovili hitro in učinkovito storitev, je potrebno pooblaščenemu serviserju
posredovati Potrdilo o jamstvu. Pooblaščeni serviser potrdi redno vzdrževanje z
žigom in vpisom servisa v servisno knjižico vozila.
6
JAMSTVO 4Plus se lahko uveljavlja le v mreži pooblaščenih servisov Volkswagen
s predložitvijo Servisne knjižice in Potrdilom o jamstvu.
V skladu s pogoji JAMSTVA 4Plus, naj bi za popravilo in servisiranje vašega vozila
vedno skrbel pooblaščeni serviser mreže Volkswagen.
7
Storitve, ki vam jih zagotavlja
ASISTENCA Volkswagen
Postopki v primeru okvare vozila
ASISTENCA Volkswagen - jamstvo* mobilnosti se v skladu s predpisi proizvajalca podaljšuje
od enega servisa do naslednjega servisa, ki ga opravi pooblaščeni servisni partner Volkswagen
v Sloveniji, torej velja za celo življenjsko dobo vašega vozila. Veljati začne že ob dobavi novega
vozila preko slovenske distribucijske mreže ter se podaljšuje avtomatično in brez dodatnih
stroškov, če servisne storitve opravlja pooblaščeni servisni partner Volkswagen v časovnih
intervalih, ki so določeni. To velja za celo življenjsko dobo vozila.
Če se vaše vozilo pokvari v Sloveniji:
Volkswagen za vsako novo vozilo prizna brezplačno ASISTENCO Volkswagen. Pogoj za
brezplačno ASISTENCO Volkswagen je, da vozilo redno vzdržujete na pooblaščenem servisu,
tj. v skladu z Navodili za uporabo in Servisno knjižico. Z vsakim servisnim pregledom se
jamstvo mobilnosti podaljša do naslednjega predpisanega serevisnega pregleda. Tako lahko
velja za celotno življenjsko dobo vozila. ASISTENCA Volkswagen - jamstvo mobilnosti velja
na ozemlju celotne Evropske unije in se vse bolj uveljavlja tudi v drugih državah.
ravnajte v skladu z navodili za uporabo in v primeru, da vaše vozilo obstane na cesti,
pokličite brezplačno 24-urno telefonsko številko
ASISTENCE Volkswagen 080 19 18.
080 19 18
Če se vaše vozilo pokvari izven Slovenije:
ravnajte v skladu z navodili za uporabo in v primeru, da vaše vozilo obstane
na cesti, pokličite brezplačno 24-urno telefonsko številko klicnega centra
ASISTENCE Volkswagen za klice iz tujine:
080 19 18
Poskrbimo za vaš Volkswagen, če zaradi tovarniške napake obstanete na cesti.
+386 1 530 53 18
• Pomoč v primeru okvare
Številka za osebe z motnjami sluha in govora
Faks: +386 1 568 53 17,
Če se vaše vozilo pokvari, vam takoj priskočimo na pomoč. Manj zahtevna popravila,
s katerimi vaše vozilo ponovno usposobimo za vožnjo kar na kraju okvare, so brezplačna.
080 19 18
SMS: +386 31 659 664
• Vleka
Tudi takrat, ko se vam bo zdelo, da se je ves svet zarotil proti vam, vas Volkswagen ne bo
pustil na cedilu. Če vozilo kljub rednemu vzdrževanju obstane na cesti in vam ne more
pomagati niti terenska servisna ekipa, bomo organizirali brezplačno vleko do najbližjega pooblaščenega servisa Volkswagen. Če sámo popravilo vašega vozila traja dlje kot 3 ure,
vam Volkswagen v okviru jamstva mobilnosti - do 3 dni - brezplačno nudi nadomestno
vozilo brez omejitve števila prevoženih kilometrov. Vozilo lahko uporabljate tudi tisti
konec tedna ali praznik, ki neposredno sledi dnevom uporabe nadomestnega vozila.
• Storitve v primeru nezgode (velja za območje Slovenije) - vleka vozila,
poškodovanega v nezgodi
Če je bilo vaše vozilo v nezgodi poškodovano, poskrbimo za brezplačen prevoz vozila
do vašega pooblaščenega servisa Volkswagen, kjer bodo izvedli tudi popravilo.
• Nočitev v hotelu
Če morate zaradi popravila svojega vozila začasno prekiniti potovanje, vam bomo čakanje
čim bolj olajšali. Za čas trajanja popravila pooblaščeni servis Volkswagen vozniku in
sopotnikom uredi nočitev z zajtrkom. V hotelu (***) lahko brezplačno bivate en dan.
* Opozorilo: Jamstvo v predmetni ponudbi ne pomeni garancije v smislu Obligacijskega zakonika (OZ) in Zakona o varstvu
potrošnikov (ZVPot), pač pa pomeni zgolj ime produkta, ki predstavlja pogodbene obvezni partnerja Volkswagen.
8
9
Priloga 1
Priloga 1
Vsebina kritja - JAMSTVO 4Plus
Spodaj navedeni deli in sklopi vozila ter stroški njihove zamenjave so predmet kritja
JAMSTVA 4Plus. Splošne omejitve kritja (izjeme), ki so navedene pri vsakem sklopu posebej
in vsi ostali deli ter sklopi, ki niso posebej navedeni, niso predmet kritja JAMSTVA 4Plus.
MOTOR
PRENOS MOČI
Motor in vsi notranji deli (bencinski in diesel
motorji).
Izključitve: deli, ki so podvrženi hitrejši
naravni obrabi, servisni deli, kot so svečke,
priključni kabli za svečke, potezne žice,
klinasti jermeni, cevi, filtri, mazalni medij.
Kompletni diferencial in vsi ostali deli, ki
služijo prenosu moči.
Izključitve: tesnila, mazalni medij, sponke in
manšete ter oljna tesnila, razen v primeru, da
zahtevajo odstranitev glavne komponente.
Zobati jermen
Zobati jermeni, napenjalci in role so kriti, če
so bili zamenjani v skladu z intervali, ki jih je
predpisal proizvajalec.
Turbopolnilnik/mehanski polnilnik
(tovarniško vgrajeni)
Enota s polnilnikom, cevovod in hladilnik
polnilnega zraka, regulacijski ventili,
podtlačna doza, električni nastavnik.
PRENOSNI SKLOP
Sklopka
Vsi deli sklopke, vključno z večlamelno sklopko
pri DSG menjalniku.
Izključitve: obrabljena ali prežgana sklopka,
pogonski kabli, potezne žice in cevi.
MENJALNIK
Ročni menjalnik
Kompletni ročni menjalnik in prestavni
mehanizem s stikali in senzorji, ki so v
povezavi z menjalnikom.
Avtomatski menjalnik
Kompletni avtomatski menjalnik s pripadajočo
elektroniko in prestavnim mehanizmom oz.
prestavno elektroniko, vstopna gred in lamelna
sklopka -multitronic.
Izključitve: prilagoditve, mazalni medij,
potezne žice, obrabljene ali prežgane sklopke
in zavorni trakovi, servisni deli, cevi.
PREDNJE IN ZADNJE
OBEŠANJE KOLES Z
VZMETENJEM
Kompletne vzmetne noge, zgornja in spodnja
prečna vodila, puše, krogelni in vrtljivi zglobi,
nosilne vzmeti, stabilizator in drogovi, zračne
blazine, kompresor, regulacijski ventili,
senzorji višine podvozja, komponente elektronske parkirne zavore, ležaji in pesta kolesa.
Izključitve: nastavitev in uravnoteženje koles,
prilagoditve, cevi, platišča in pnevmatike.
KRMILNI SISTEM
Servo krmilno gonilo z ojačevalnikom ali
dodatnim pogonom (električni, hidravlični
in elektrohidravlični pogon), zobata letev, črpalke, volanski krmilni drogovi, zgibi ter
volanski končniki.
Izključitve: klinasti – pogonski jermeni,
tesnila, sponke in cevi, pogonski medij.
ZAVORNI SISTEM
Vsi deli zavornega sistema, vključno z
moduli ABS, ESP in ACC.
Izključitve: zavorni diski in drsne obloge,
zavorne čeljusti, cevi in vzmeti.
10
SISTEM ZA OSKRBO Z
GORIVOM
Sistem za oskrbo z gorivom in vsi njegovi
notranji deli.
Izključitve: prilagoditve in nastavitve šob za
vbrizgavanje (razen, če to ni v povezavi
s prijavljenim zahtevkom), vžigalne svečke,
napeljava za dovod goriva, gorivo, filtri,
tesnila, potezne žice, sponke in cevi.
HLADILNI SISTEM
POGONSKEGA MOTORJA
Hladilni sistem in vsi njegovi notranji deli.
Izključitve: klinasti jermeni, cevi in sponke
hladilni medij.
KLIMATSKA NAPRAVA
Kompresor s sklopko, kondenzator, uparjalnik,
sušilnik zraka, če je do okvare prišlo pred
tovarniško predpisanim rokom menjave,
regulacijski ventili, tipala in senzorji, krmilnik
naprave, regulacijski motorčki.
Izključitve: cevi in gibke cevi, pogonski jermeni,
filter zraka in redna menjava hladilnega
medija.
ELEKTRIČNI SISTEM
Vsi sestavni deli električnega sistema.
Izključitve: vsi sistemi in komponente, ki niso
bile tovarniško vgrajene v vozilo, akumulatorji,
žarnice/luči, brisalci/metlice brisalcev in
vodniki.
NOTRANJOST KABINE
Varnostni pasovi z zategovalniki, zračne
blazine, zavese in z njimi povezani sprožilni
sistemi, mehanizem za odpiranje pokrovov
notranjih predalnikov, sistem (mehanski) za
odpiranje in zapiranje strešnega okna.
Izključitve: električni vodniki in potezne žice
in okvare ali uničenje vseh zgoraj naštetih
predmetov v primeru nezgode.
KAROSERIJA
Ključavnice, zadržala in tečaji vrat, pokrov
rezervoarja, mehanizem in motorji za
odpiranje in dvig prtljažnih vrat s ključavnico,
povezave za daljinsko odpiranje vrat /nastavljanje ogledal, upravljanje brisalcev.
Izključitve: električni vodniki in poškodbe, ki
so posledica vloma ali drugih nasilnih dejanj.
OHIŠJA
Poškodbe ohišij in mehanskih ali električnih
delov, ki so neposredna posledica mehanske ali
električne okvare kritega dela, so vključene v
podaljšano jamstvo.
DELOVNI MATERIALI
Delovni materiali, kot so olja, hladilni,
protizmrzovalni in čistilni mediji, filtri so
kriti, kadar je njihovo nadomestilo ključnega
pomena in posledica neposredne mehanske
okvare dela, za katerega je kritje podano.
OBSEG POPRAVIL
Obseg popravil in menjava nadomestnih delov
pri okvarah, se izvaja po navodilih proizvajalca in v skladu s smernicami, kot pri dvoletnem
jamstvu proizvajalca.
SPLOŠNE IZKLJUČITVE
Karoserija (vključno z zaščito pred korozijo in
perforacijami), lakiranje, izpušni sistemi,
senzorji lambda in katalizatorji, stekla,
notranje in zunanje obloge. Običajna obraba
/servisni deli in drugi sestavni deli, ki jih je
potrebno redno vzdrževati ali na določen čas
popraviti ali zamenjati.
11
Priloga 2
Priloga 2
Pogoji JAMSTVA 4Plus – izjeme
A. Dodatne izključitve, ki jih JAMSTVO 4Plus ne krije:
C. Zavrnjeni bodo tudi zahtevki za okvare, ki so posledica:
•
•
􀁺 •
􀁺 •
•
􀁺 •
􀁺 •
􀁺 •
􀁺 •
􀁺 •
􀁺 •
􀁺 •
obraba pri običajni uporabi oz. naravna obraba delov, materiala in delo ob
rednem vzdrževanju vozila;
dodatna čiščenja;
razbita in odrgnjena stekla;
menjava deformiranih delov zaradi zunanjih poškodb ali zunanjih vzrokov;
uravnoteženje koles in preverjanje tlaka v pnevmatikah;
uravnoteženje koloteka in geometrije koles (razen v primeru povezanih delov, ki so kriti v skladu s tem jamstvom);
zamenjava in nastavitev zobatega jermena;
čiščenje hladilnika;
čiščenje cevi goriva, filtra goriva, sistema vbrizgavanja goriva, črpalke goriva
in rezervoarja goriva, ki je potrebno zaradi uporabe onesnaženega
(kontaminiranega) goriva;
menjava obrabljenih zavornih ploščic, zavornih diskov;
odzračevanje hidravlike zavornega sistema in sistema goriva;
nastavitev žarometov, menjava žarnic, menjava metlic brisalcev stekel.
B. Zahtevki iz naslova podaljšanega jamstva so nični, če je napaka vzročno
povezana s tem, da:
•
•
•
􀁺 •
•
􀁺 •
•
•
•
•
je bilo vozilo izpostavljeno mehaničnim ali kemičnim vplivom (pri poškodbah
laka ali karoserije, še posebno zaradi udarcev kamenja, rje iz zraka, industrijskih
plinov);
jo povzročijo požar ali nevarnost na cesti, ne glede na to, če to krije katerokoli
avtomobilsko zavarovanje ali nezgodna zavarovalna polica;
je bilo ravnanje z vozilom nestrokovno ali je prišlo do preobremenitve vozila; ali
so bila v uporabi goriva, motorno olje, tekočine ali maziva, ki niso priporočena v Navodilih za uporabo; ali
če uporaba ni v skladu s proizvajalčevimi Navodili za uporabo in Servisno knjižico; ali
če vzdrževanje ni opravljeno v skladu s proizvajalčevimi navodili in standardi; ali
če obvezni servisni pregledi niso opravljeni v predvidenih časovnih presledkih in glede
na število prevoženih kilometrov v skladu s Servisno knjižico ter proizvajalčevimi navodili
in standardi;
če se na vozilu izvajajo spremembe ali vgradijo naprave brez soglasja tovarne Volkswagen
ali Porsche Slovenija; ali
če so v vozilo vgrajeni nadomestni deli, ki niso originalni nadomestni deli ali nadomestni deli enake kakovosti;
končni uporabnik ni nemudoma prijavil ter dal odpraviti pomanjkljivosti,
ko je le-to opazil in je bila očitna že pri dobavi vozila ali pa je postala očitna šele kasneje.
Podaljšano JAMSTVO 4Plus ne vključuje kritja za osebno škodo.
•
􀁺 •
􀁺 •
􀁺 •
􀁺 •
􀁺 •
zanemarjanja;
kakršnegakoli tujega delca v ali na poškodovanem delu;
pomanjkanja servisiranja, ali neustreznega oz. nestrokovnega servisiranja;
pregrevanja ali zamrznitve;
zlorabe;
okvare delov, ki jih ta pogodba ne krije, ali posledične poškodbe zavarovanih
delov, ki nastanejo zaradi okvare delov, ki niso zavarovani.
D. JAMSTVO 4Plus ne velja za poškodbe, ki nastanejo zaradi poplav,
vojne, zvočnih udarcev ali jedrskega sevanja.
E. Lastnik je dolžan:
•
•
•
•
uporabljati vozilo v skladu z določili, ki so navedeni v Navodilih za uporabo in da vozilo
vzdržuje v skladu s proizvajalčevimi navodili in Servisno knjižico;
preveriti, ali so podatki o vozilu in o opravljenih rednih servisih pri pooblaščenem
serviserju pravilno vneseni v za to predvidena mesta;
v primeru težav z vozilom, ki kažejo na možnost nastanka okvare, ravnati z vozilom
previdno in o tem obvestiti pooblaščenega serviserja;
vozilo v času popravila prepustiti pooblaščenemu serviserju v skladu s pravnimi predpisi.
!
Zahtevek, ki je bil oddan več kot 14 dni po odkritju napake na vozilu,
ne bo upoštevan! Zaradi postopka odobritve popravila po podaljšanem
jamstvu, je lahko rok popravila daljši, zaradi česar Porsche Slovenija
d.o.o. ne bo ugodil nikakršnim zahtevkom iz takega naslova.
F. JAMSTVO 4Plus ne velja za:
• vozila, ki se uporabljajo za dirkanje;
• nestandardna oziroma predelana vozila!
G. JAMSTVO 4Plus velja le pod posebnimi pogoji in na osnovi dogovora
s podjetjem Porsche Slovenija d.o.o. za vozila:
• ki se uporabljajo za dajanje v najem in dejavnosti proti plačilu (na primer taksi* vozila,
rent-a-car vozila ali vozila za avtošole).
* Za taksi vozila velja še dodatni pogoj omejitve števila prevoženih kilometrov v 4. letu jamstva (do 300.000 prevoženih kilometrov v 4. letu).
H. V kolikor se vozilo uporablja za namene navedene pod točko G in s
podjetjem Porsche Slovenija d.o.o. niso bili dogovorjeni posebni pogoji
(doplačilo), za vozilo JAMSTVO 4Plus ne velja.
12
13
Pooblaščeni servisi Volkswagen
AJDOVŠČINA: Prostor za Potrdilo o jamstvu
Avto Batič, Goriška 41, 5270 Ajdovščina, tel.: 05/36 58 300;
BREŽICE: Avtocenter Radanovič, Levstikova 3, 8250 Brežice, tel.: 07/49 92 158;
CELJE: A2S, Mariborska 140, 3000 Celje, tel.: 03/42 54 000;
ČRNOMELJ: Weiss avto, Na bregu 31, 8340 Črnomelj, tel.: 07/30 56 550;
GROSUPLJE:
Avtohiša Mihalič, Št. Jurij 30, 1290 Grosuplje, tel.: 01/78 65 350;
IDRIJA: MPI, Grilčeva 4, 5280 Idrija, tel.: 05/37 43 207;
JESENICE: Integral Avto, Cesta M. Tita 67, 4270 Jesenice, tel.: 04/58 33 369;
KAMNIK: Avto Cerar, Perovo 23, 1241 Kamnik, tel.: 01/83 95 040;
KOČEVJE: Avtohiša Randelj, Mahovnik 2, 1330 Kočevje, tel.: 01/89 31 136;
KOPER:
Porsche Koper, Ankaranska c. 10, 6000 Koper, tel.: 05/61 16 500;
KRANJ:
Avtohiša Vrtač, Delavska cesta 4, 4000 Kranj, tel.: 04/27 00 200;
LJUBLJANA:
AC Kondor, Letališka 9a, 1000 Ljubljana, tel.: 01/54 21 180;
Autodelta, Dunajska 122, 1000 Ljubljana, tel.: 01/56 61 388;
Malgaj Ljubljana, Tržaška c. 135, 1000 Ljubljana, tel.: 01/20 00 545;
Porsche Ljubljana, Bravničarjeva ul. 5, 1000 Ljubljana, tel.: 01/58 25 300;
Porsche Verovškova, Verovškova 78, 1000 Ljubljana, tel.: 01/53 03 500;
MARIBOR: Avto Jarc, Ptujska cesta 139, 2000 Maribor, tel.: 02/46 12 088;
Porsche Maribor, Šentiljska c. 128a, p.p. 15, 2001 Maribor, tel.: 02/65 40 300;
Porsche Ptujska cesta, Ptujska cesta 150, 2116 Maribor, tel.: 02/45 02 660;
MENGEŠ:
Avto Debevc, Gorenjska c. 13, 1234 Mengeš, tel.: 01/72 30 330;
MURSKA SOBOTA:
Ferdinand Posedi, Tišinska 29c, 9000 Murska Sobota, tel.: 02/53 81 100;
MUTA:
Avtocenter Podrzavnik, Mariborska 15, 2366 Muta, tel.: 02/87 61 000;
NOVA GORICA:
Avtomagazin, Vipavska c.16a, p.p.144, 5000 Nova Gorica, tel.: 05/33 57 910;
NOVO MESTO: Avtohiša Berus, Podbevškova 1, 8000 Novo mesto, tel.: 07/37 19 800;
PODGRAD:
AC Dodič, Podgrad 3, 6244 Podgrad, tel.: 05/70 50 000;
POSTOJNA:
Malgaj PSC Postojna, Tržaška 84, 6230 Postojna, tel.: 05/72 11 410;
PTUJ:
Avtoservis Dominko, Zadružni trg 8, p.p. 40, 2250 Ptuj, tel.: 02/78 81 150;
RADOVLJICA:
Avtohiša Meze, Lancovo 10e, 4240 Radovljica, tel.: 04/53 15 000;
ROGAŠKA SLATINA:
Avtohiša Strašek, Spodnje Negonje 27d, 3250 Rog. Slatina, tel.: 03/81 83 231;
SLOVENJ GRADEC:
Avto Štaleker, Legenska c. 42, 2380 Slovenj Gradec, tel.: 02/88 39 540;
SLOVENSKA BISTRICA: Avtohiša Jurič, Lackova 3, 2310 Slovenska Bistrica, tel.: 02/84 30 690;
ŠKOFJA LOKA:
Avtoservis Paulus, Partizanska c. 23, 4220 Škofja Loka, tel.: 04/51 11 480;
TOLMIN:
Stavanja, Na logu 1, 5220 Tolmin, tel.: 05/38 00 560;
TRBOVLJE:
Malgaj, Gabrsko 30a, 1420 Trbovlje, tel.: 03/56 33 160;
TREBNJE:
Avto Slak, Obrtniška 51, 8210 Trebnje, tel.: 07/34 81 474;
TRZIN:
Avto Debevc PE Trzin, Ljubljanska 17, 1236 Trzin, tel.: 01/56 42 388;
VELENJE:
Avtocenter Meh, Koroška 7d, 3320 Velenje, tel.: 03/89 68 512;
14
15