workcentre 7120 kratka navodila za uporabo

Večfunkcijski tiskalnik
Kratka navodila za uporabo
SL
Slovenščina Kratka navodila za uporabo
SL
Vsebina
SL
Osnove tiskalnika
SL
Predstavitev tiskalnika
SL
Nadzorna plošča
SL
Meni za status naprave
SL
Podatki o obračunih in uporabi
SL
Internetne storitve CentreWare
SL
Poročilo o nastavitvah
SL
SL
Tiskanje
SL
Podprti mediji
SL
Polnjenje medijev
SL
Tiskanje z USB
Kopiranje
SL
SL
Osnovno kopiranje
Skeniranje
SL
Skeniranje v e-pošto
SL
SL
Faks
SL
SL
Osnove faksa
Odpravljanje težav
SL
SL
Skeniranje na USB medij
Zastoji papirja
Dodatni podatki - zadnja platnica
SL
SL
Predstavitev tiskalnika
Opcijski dodatki niso nujno del vašega tiskalniškega sistema.
Dodatni podatki so na voljo v Navodilih za uporabo
SL
Delovna površina
SL
USB vrata
SL
Vezalnik za knjižice
SL
Finišerji
SL
Predal za kuverte
SL
Samodejni obojestranski podajalnik dokumentov
SL
SL
Predali 1-5
Izhodni predali
SL
SL
Kartuše s tonerjem
Grelec
SL
SL
Drugi transportni valj
SL
SL
Kartuše z bobni
Kartuša za odvečni toner
Za ponovni zagon tiskalnika uporabite glavno stikalo na vrhu tiskalnika. Za popoln izklop najprej preklopite
glavno stikalo na vrhu tiskalnika in nato še stikalo za napajanje za sprednjim pokrovom.
SL
Nadzorna plošča
SL
Navigacija v menijih
SL
Services Home (začetna stran storitev): glavni prikaz storitev
SL
Services (storitve): začetna stran storitev ali zadnji izbrani prikaz
SL
Job Status (status naloge): aktivne in zaključene naloge
SL
Machine Status: nastavitve in podatki
SL
Prijava/odjava: dostop do z geslom zaščitenih funkcij
SL
Energy Saver: vklop ali izklop načina za prihranek energije
SL
Meni za status naprave
SL
Meni za status naprave omogoča dostop do statusa potrošnega materiala, podatkov o tiskalniku in nastavitev.
Za dostop do vseh menijev in nastavitev se prijavite z administratorskim imenom in geslom.
SL
Podatki o obračunih in uporabi
SL
V meniju za status naprave izberite zavihek Billing information (Obračunski podatki) za dostop do osnovnih
podatkih o izdelanih kopijah. Pritisnite gumb Usage Counters (števci uporabe) za natančnejše podatke o uporabi.
SL
Internetne storitve CentreWare
SL
Internetne storitve CentreWare vam omogočajo dostop do tiskalniških nastavitev, varnostnih nastavitev in
diagnostičnih funkcij ter urejanje adresarjev in skeniranje preko TCP/IP mreže.
Če se želite povezati, vtipkajte IP naslov tiskalnika v spletni brskalnik na vašem računalniku.
IP naslov si lahko ogledate na strani s podatki - Configuration Report.
SL
Meni za status naprave
SL
Poročilo o nastavitvah vsebuje IP naslov tiskalnika in druge podrobne informacije. V meniju Machine Status izberite
Print Reports, nato Printer Reports in nato še Configuration Report. Poročilo natisnite s pritiskom na gumb Start.
SL
Podprti mediji
SL
SL
Po meri
SL
Predal za kuverte (možnost)
Seznam priporočenih medijev
SL
Polnjenje medijev
SL
Potrdite ali spremenite nastavitve velikosti in tipa
SL
Pri tiskanju izberite možnosti tiskanja v
tiskalniškem gonilniku
SL
Tiskanje z USB
SL
Vstavite USB pogon v USB vrata (možnost)
SL
Med branjem podatkov ne odstranjujte USB pogona iz naprave. To lahko poškoduje podatke.
SL
SL
Izberite Services Home, nato Media Print-Text
SL
Select All: izberite vse datoteke
SL
Select from list: izberite eno ali več datotek
SL
Izberite razpon: izberite razpon datotek
Izberite možnosti tiskanja
SL
Za izbor datotek pritisnite na njihovo ime.
Za preklic izbire ponovno pritisnite na imena datotek.
SL
Mape lahko odprete s pritiskom na ime datoteke in nato pritiskom na Next.
SL
SL
Stop: ustavitev ali preklic naloge
SL
Interrupt: prekinitev tiskalne naloge
Pritisnite Start
SL
Kopiranje
SL
Natančnejši podatki o nastavitvah in naprednih postopkih so v poglavju Kopiranje (Copying) v
Navodilih za uporabo (User Guide), ki se nahajajo na vašem priloženem CD-ROMU ali na spletu.
SL
Osnovno kopiranje
SL
Vložite izvirnik
SL
SL
Izberite Services Home in nato Copy
Clear All: izbriše predhodne nastavitve
SL
Izberite nastavitve
SL
Izberite število kopij
SL
SL
Stop: ustavitev ali preklic naloge
SL
Interrupt: prekinitev tiskalne naloge
Pritisnite Start
SL
Skeniranje
SL
Za natančnejše podatke o delovnih procesih, nastavitvah in naprednih postopkih pri skeniranju si oglejte
poglavje Skeniranje (Scanning) v Navodilih za uporabo (User Guide).
V Navodilih za sistemske administratorje (System Administrator Guide) so še navodila za oblikovanje
javne mape in drugih delovnih procesov za skeniranje.
SL
Skeniranje v e-pošto
SL
Vložite izvirnik
SL
SL
Izberite Services Home in nato E-mail
Clear All: izbriše predhodne nastavitve
SL
Za vnos novih naslovov izberite New Recipient in nato pritisnite +Add za vsakega naslovnika, nato Close
SL
Že shranjene naslove lahko izberete v adresarju (Address Book).
SL
Izberite nastavitve
SL
SL
Pritisnite Start
Stop: ustavitev ali preklic naloge
SL
Skeniranje na USB medij
SL
SL
Ta možnost ni na voljo, ko je vključena funkcija branja spominskih kartic (Media Card Reader).
Vložite izvirnik
SL
Vstavite USB pogon v USB vrata (možnost)
SL
SL
Med branjem podatkov ne odstranjujte USB pogona iz naprave. To lahko poškoduje podatke.
Izberite Services Home, nato Store to USB
SL
Pritisnite Save in in izberite želeno mapo, nato pritisnite Save to in izberite lokacijo za shranjevanje
SL
Mape lahko odprete s pritiskom na ime datoteke in nato pritiskom na Next ali Previous
SL
Izberite nastavitve
SL
Pritisnite Start in počakajte, da se skeniranje zaključi, preden odstranite USB pogon
SL
Pošiljanje faksov
SL
Oglejte si poglavje Faks (Faxing) v Navodilih za uporabo (User Guide), kjer so na voljo dodatni podatki o
internetnem faksu (e-pošti), strežniškem faksu in natančnejši podatki o nastavitvah in naprednih postopkih,
povezanih s to funkcijo.
SL
Osnove faksa
SL
Vložite izvirnik
SL
SL
Izberite Services Home in nato Fax
Clear All: izbriše predhodne nastavitve
SL
Vnesite številko faksa
SL
Za vnos dodatnih številk faksa vnesite številko in pritisnite +Add.
Za internetni faks izberite New Recipient in vnesite
e-poštne naslove.
SL
SL
Že shranjene številke lahko izberete s pomočjo adresarja (Address Book).
Izberite nastavitve
SL
SL
Pritisnite Start
Stop: ustavitev ali preklic naloge
SL
Zastoji papirja
SL
Ko pride do zastoja, se na nadzorni plošči prikaže animacija z navodili za odstranitev zastoja.
Dodatne nasvete za odpravo zastojev in natančne opise postopkov lahko poiščete v poglavju Clearing Paper Jams
v Navodilih za uporabo (User Guide).
SL
POZOR: V izogib dodatnim poškodbam zataknjene medije odstranite nežno in pazite, da jih ne strgate.
Medije poskusite odstraniti v enaki smeri, kot se običajno premikajo.
Vsi delci, ki ostanejo v tiskalniku, lahko povzročijo nove zastoje. Medijev, ki so povzročili zastoj ne vračajte v tiskalnik.
Potiskana stran se lahko razmaže, delci tonerja pa se vam lahko prilepijo na roke.
Pazite, da nečistoč ne prenašate naprej in očistite ostanke tonerja s hladno vodo in milom.
Ne uporabljajte vroče vode.
SL
SL
Dodatne informacije
SL
Podatki o varnosti materialov
SL
Predloge, nasveti in navodila
SL
Varnostne novice in podatki
• Tiskalniški gonilniki in programska oprema
• Podrobna navodila za uporabo
• Spletna pomoč uporabnikom
• Varnostni podatki (v Navodilih za uporabo)