zgibanka - Škofija Novo mesto

Kam po poroki?
Zakonske skupine
Zakonske skupine so oblika združevanja in povezovanja
zakoncev ene župnije ali zakoncev iz več župnij. Osnovni
namen povezovanja zakoncev je ohranjanje trdne zakonske
zveze in družine kot vrednote oziroma ohranjanje družine
kot osnovne celice družbe in Cerkve. V zakonskih skupinah
zakonci drug drugega bogatijo, se spodbujajo in si nenehno prizadevajo za rast dobrih medsebojnih odnosov.
Najina pot, info:
p. Andrej Benda,
Zrinjskega 13, 1000 Ljubljana;
e-pošta: [email protected];
gsm: 041 918 432
Družina in življenje, info:
Vilma in Dani SIter,
Grebenčeva c. 4, Leskovec;
e-pošta: [email protected]
tel: 07 490 35 51 ali 041 770 200
Duhovne vaje
Duhovne vaje oziroma seminarji za zakonce so predvsem čas
(48 ur), ki ga zakonca podarita drug drugemu – se drug drugemu posvetita; čas, ko naredita neke vrste inventuro; čas, ko
se med seboj pogovarjata o stvareh, za katere sredi prenatrpanega delovnika ne najdeta časa ... Nekatere duhovne vaje
vodijo duhovniki (Najina pot), druge pa zakonski pari sami
(Družina in Življenje). Duhovnik, ki je prisoten na duhovnih vajah, je vedno na razpolago za osebni duhovni pogovor (spoved), mašuje in vodi slovesnost obnovitve poročnih obljub.
Koristne povezave:
•
•
•
•
•
•
•
•
www.diz.si
www.iskreni.net
http://jezuiti.rkc.si/
www.rkc.si/najina-pot
www.skofija-novomesto.si
www.druzina.si
www.biblija.net
www.rkc.si
Šola za starše
Škofija Novo mesto
Priprava na
krščanski zakon
v letu 2014
Ko bi govoril človeške in angelske jezike, ljubezni
pa bi ne imel, sem postal brneč bron ali zveneče
cimbale.
In ko bi imel dar preroštva in ko bi poznal vse
skrivnosti in imel vse spoznanje in ko bi imel
vso vero, da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne
imel, nisem nič.
In ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil
lačne, in ko bi izročil svoje telo, da bi zgorel,
ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne koristi.
1 Korinčanom 13, 1-3
Šola za starše je izziv in možnost vseživljenjskega izobraževanja, učenja sodelovanja pri vzgoji različnih strani, osebnega
zorenja, učenja komunikacije ter preventivno vzgojnega dela.
Vse dodatne informacije v zvezi s pripravo na zakon lahko
dobite tudi na spletnem naslovu:
www.skofija-novomesto.si
Seznam tečajev priprave na krščanski zakon v novomeški škofiji v letu 2014
Kaj je priprava na zakon
in zakaj je potrebna?
Ko vstopamo v zakon, vstopamo v odnos, ki lahko (pre)živi le
tedaj, če ga oba zakonca odgovorno negujeta. Na tečaju
priprave na zakon o dinamiki življenja v zakonu na podlagi
svojih osebnih izkušenj spregovorijo zakonci (najine vrednote
in duhovnost, komunikacija, vzgoja…), o vsem, kar zadeva
zakrament svetega zakona oziroma cerkveno poroko pa
duhovnik. Tečaj je priložnost, da se zaročenci o temah, ki
jih zanimajo, z voditelji tečaja pogovarjajo, predvsem pa jim
odpre nova obzorja in za njihov medsebojni pogovor, ki je
temelj njune priprave.
Razpored tečajev priprave na zakon:
KOSTANJEVICA NA KRKI
Kje in kdaj:
Kje in kdaj:
Župnišče v Kostanjevici na Krki, Oražnova ulica 25
Tečaj ob koncu tedna:
Začetek tečaja v petek od 18.00 do 20.00, nato v soboto
od 8.30 do 12.00 ter od 14.30 do 18.00, ter v nedeljo od
8.30 do 12.00.
14. – 16. februarja 2014
4. – 6. aprila 2014
Dva zaporedna vikenda (petek, sobota, nedelja) od 19.00
do 20.30
26. – 28. septembra ter 3. – 5. oktobra 2014
Informacije: 07 498 70 26
E-pošta: [email protected]
Župnijski urad Šentrupert, Šentrupert 20
Tečaj poteka tri zaporedne vikende ob sobotah ob 18. uri
ter ob nedeljah ob 8. uri.
8., 9., 15., 16., 22. in 23. februarja 2014
8., 9., 15., 16., 22. in 23. novembra 2014
Kontakt: 07 30 40 038
E-mail: [email protected]
ČRNOMELJ
Kje in kdaj:
Pastoralni center Črnomelj, Ulica Mirana Jarca 5
14. in 15. marca 2014 od 15.30 do 18.30
17. in 18. oktobra 2014 od 15.30 do 18.30
Kontakt: 07 306 40 14
E-pošta: [email protected]
KOČEVJE
Kje in kdaj:
Župnijski urad Kočevje, Trg sv. Jerneja 3
Dva zaporedna vikenda (sobota in nedelja), vsakokrat ob
18. uri v župnišču v Kočevju:
25. in 26. januarja ter 1. in 2. februarja 2014
ŠENTRUPERT
NOVO MESTO
Kje in kdaj:
Zavod F. I. Baraga
Smrečnikova 60, Novo mesto
Dva zaporedna vikenda (petek, sobota, nedelja) od 18.00
do 20.00
21., 22., 23., in 28., 29., 30. marca 2014
16., 17., 18. in 23., 24., 25. maja 2014
19., 20., 21., in 26., 27., 28. septembra 2014
21. 22., 23., in 28., 29., 30 novembra 2014
Kontakt: 070 70 96 70
E-mail: [email protected]
Prispevek za kritje stroškov tečajev je 20 EUR na par.
Obvezna je predhodna prijava!
Šola za zakon
ŠOLA ZA ZAKON po programu Najina pot pod vodstvom
zakonskega para in drugih sodelavcev: vsak prvo in tretjo
sredo v mesecu ob 19. uri v župnišču v KOSTANJEVICI
NA KRKI. Traja od oktobra do začetka junija.
Informacije - kontakt: 07 498 70 26,
e-pošta: [email protected]
E- priprava na zakon
• www.iskreni.net
Izdal: Odbor za družino pri ŠPS, Kapiteljska 1, Novo mesto