MDVI NM - Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije

UČINKI ZMANJŠEVANJA IN
OBVLADOVANJAABSENTIZMA
Miro Škufca, predsednik MDVI Novo mesto
Rogaška Slatina, 22. 11. 20123
22/11/2013
mag. Miro Škufca - Simpozij ZDVIS
PARTNERSKO SODELOVANJE MDVI NM IN
GZDBK
Vsakoletna usposabljanja in posveti iz VZD in VPP (2003 – 2013) za
vodilne in vodstvene delavce z aktualnimi temami in ob sodelovanju
obeh glavnih inšpektorjev:
Ozaveščanje in gradnja varnostne kulture (ena temeljnih nalog
NACIONALNEGA PROGRAM VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU in Evropska kampanja
VZD 2012/13 »Partnerstvo za preprečevanje tveganj«)
Poudarki na odgovornostih managementa
VZD - ekonomska kategorija
22/11/2013
mag. Miro Škufca - Simpozij ZDVIS
GRADNJA VARNOSTNE KULTURE PREKO
TV Novo mesto Vaš kanal
MDVI NM - ideja in izvedba serije televizijskih, strokovno informativnih oddaj,
na temo varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, na TV Vaš kanal, 6
v letu 2005, 3 v letu 2006
Rdeča nit oddaj je bila prikaz dobrih praks v gospodarskih družbah, pa ne le
največjih (Krka, NEK), pač pa tudi pri manjših obrtnikih
Aktivno vključevanje obeh glavnih republiških inšpektorjev
FAK za leto 2007 podeli nagrado za izjemni strokovni doprinos aktivnim
posameznikom društva MDVI NM
22/11/2013
mag. Miro Škufca - Simpozij ZDVIS
GRADNJA VARNOSTNE KULTURE PREKO
DOLENJSKEGA LISTA
Ob aktualnih dogodkih naš lokalni časopis zaprosi MDVI NM, da pripravimo
strokovna nasvete za bralce in sicer, če naštejemo le nekaj zadnjih:
Povzetek novosti novega ZVZD-1 (Ur. l. 43/2011) – januar 2012
Kako se zavarovati pred udarom strele – avgust 2013
Kakšna so tveganja v vinskih kleteh pri predelavi grozdja in v času vrenja
mošta – september 2013
22/11/2013
mag. Miro Škufca - Simpozij ZDVIS
Projekt POZA
Ime projekta: Projekt POZA (Preprečevanje, obvladovanje in zmanjševanje
absentizma v delovnih okoljih)
Trajanje: junij 2011 – november 2012 (z mesečnimi namigi podaljšan do
aprila 2013)
Financiranje: Projekt POZA je na podlagi Javnega razpis za sofinanciranje
projektov za promocijo zdravja v letih 2011 in 2012 finančno podprl ZZZS.
22/11/2013
mag. Miro Škufca - Simpozij ZDVIS
Strokovni partnerji GZ DBK
Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto (MDVI Nm)
Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto (ZZV Nm)
ZZZS, območna enota Novo mesto
Ostali partnerji:
Društvo za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine (DKD DBK)
ZPIZ, območna enota Novo mesto, Televizija Novo mesto - Vaš kanal
22/11/2013
mag. Miro Škufca - Simpozij ZDVIS
Za poglobljeno sodelovanje
smo izbrali tri ugledna podjetja
22/11/2013
mag. Miro Škufca - Simpozij ZDVIS
Namen in cilji projekta POZA
Pomagati delodajalcem (in zaposlenim), predvsem tistim, ki nimajo
zaposlenih PSD za VZD oziroma vsem, ki imajo slabše kazalce negativnega
zdravja s poudarkom na absentizmu
Na podlagi dobre prakse odličnih firm naše regije (ADRIA, KRKA, SEP)
oblikovanje Modela POZA (praktičen, učinkovit in dolgoročen model, ki bi
delodajalcem pomagal obvladovati absentizem oziroma zagotavljati varna
delovna mesta)
22/11/2013
mag. Miro Škufca - Simpozij ZDVIS
Model POZA bazira na predpostavki:
• da se vlaganje v delavce bistveno bolj in hitreje obrestuje kot vlaganje v
tehnologijo. Dobri delovni pogoji v primerno organiziranem in vodenem
podjetju so predpogoj za kakovostno delo zaposlenega. Vložek v delavca
in njegovo počutje na delovnem mestu je ekonomska kategorija, ki se
podjetju povrne z mnogokratnikom in to zelo hitro.
• Da zdravstveni absentizem vse pogosteje nastaja ne le kot posledica
poškodb (pri delu ali v zasebnem času delavno aktivne populacije) in
bolezni, pač pa je to vse pogosteje posledica številnih psihosomatskih
tveganj, kar se kaže kot stiska delavcev, v kateri se ti znajdejo zaradi
slabe organizacije dela, slabe klime v delovnem okolju, stresa,
neustreznega ali nezdravega delovnega okolja, kjer se delavec ne počuti
dobro, in, ne nazadnje, zaradi ostalih socialnih težav delavca.
22/11/2013
mag. Miro Škufca - Simpozij ZDVIS
MDVI NM - partner v projektu POZA:
– MDVI Novo mesto že več kot 10 let sodeluje z GZ
DBK;
– Pomagati podjetjem, kjer nimajo zaposlenih
strokovnih delavcev VZD, in kjer so slabi kazalci
absentizma in drugih negativnih kazalcev
zdravstvenega stanja;
– Izgrajevati varnostno kulturo v naši regiji in
prenašati dobro prakso.
22/11/2013
mag. Miro Škufca - Simpozij ZDVIS
MDVI NM - partner v projektu POZA:
– Eden od vzrokov sodelovanja so tudi slabši
statistični podatki o absentizmu za našo regijo
22/11/2013
mag. Miro Škufca - Simpozij ZDVIS
CELOTNI ABSENTIZEM V R SLOVENIJI V PRIMERJEVI Z OBMOČNO ENOTO NOVO MESTO
Vir: ZZZS Novo mesto
22/11/2013
mag. Miro Škufca - Simpozij ZDVIS
ABSENTIZEM ZARADI NEZGOD PRI DELU V R SLOVENIJI V PRIMERJEVI Z OBMOČNO
ENOTO NOVO MESTO
Vir: ZZZS Novo mesto
22/11/2013
mag. Miro Škufca - Simpozij ZDVIS
Ob številnih aktivnostih projekta bi veljalo
izpostaviti:
Spletno stran projekta POZA (http://www.gzdbk.si/si/projekti/poza/)
Številni dogodki in aktivnosti: kot so posveti, dva dneva ravnanja s ČV, predavanja,
izobraževanja, pregled stanja zagotavljanja VZD v odbranem podjetju in izvedba delavnice z
brainstormingom (timsko ustvarjanje idej – posledično korektivni ukrepi), predstavitve
projekta, vprašalniki, članki itn…
Mesečne namige Zdrava POZA
Okroglo mizo o absentizmu, 29. 3. 2012 na zboru Sekcije za ravnanje s
človeškimi viri pri GZDBK
Televizijsko oddajo, ki je bila prvič premierno predvajana 8. junija 2012 ob
21.00 na Vašem kanalu.
Model POZA
22/11/2013
mag. Miro Škufca - Simpozij ZDVIS
PRIMER ANALIZE VZROKOV POVEČANE
BOLNIŠKE ODSOTNOSTI V DELOVNI ENOTI
22/11/2013
-
izvedba delavnice z brainstormingom
-
Menedžer opredeli DE s povečanim
absentizmom in formira tim za razrešitev
problematike
-
Izdelati vzorčno posledični diagram (timsko
ustvarjanje idej – viharjenje možganov…)
-
Analizirati obstoječi proces in izdelati
shemo poteka
mag. Miro Škufca - Simpozij ZDVIS
VZROČNO POSLEDIČNI DIAGRAM
VZROKI
POSLEDICA
tehnologija
organizacija
Navodila za varno delo
Ni popolne opreme
Konvektomat se kvari
Manjka salamoreznica avt.
neredna dobava živil
kadrovski deficit – prevelika obremenitev
pomanjkanje izobrazbe
Manjkajoča OVO
Nepravična stimulacija
Slaba razsvetljava
Previsoka temperatura
Drseče talne ploščice
Prepihi
Rešetke drsljive
Slabo vodenje
pretok informacij ne teče
neprijaznost nadrejenega
poslabšani medsebojni odnosi
Delovni prostor
človeški dejavniki
22/11/2013
mag. Miro Škufca - Simpozij ZDVIS
Povečano
število
poškodb
IZOBLIKOVANJE MOŽIH REŠITVE:
22/11/2013
-
Izbrati nekaj vzrokov, ki botrujejo slabemu
počutju oz. varnosti delavcev ter pripraviti
rešitve (tehnika vrednotenja 80:20%)
-
Možne rešitve predstaviti vodstvu
-
Plan aktivnosti in odgovorne osebe - vodstvo
Izvršiti izbrano rešitev - vodstvo
Po potrebi popraviti proces - vodstvo
Preverjanje rezultatov - vodstvo
mag. Miro Škufca - Simpozij ZDVIS
Model POZA
smo razvrstili v več korakov po modelu PDCA kroga za
reševanje problematike absentizma.
22/11/2013
mag. Miro Škufca - Simpozij ZDVIS
Mesečni namigi Zdrava POZA
Namigi so
kratke,
razgibane in
iskrive novice.
Nanašajo se na
aktualne teme
obdobja, v
katerem
izidejo, in so
podani vedno v
smislu, kaj
lahko sami
naredimo za
svoje zdravje.
22/11/2013
Naslovi namigov:
Stres?;
Premagajmo prehlad in gripo;
Preživimo veseli december brez prekomernega
uživanja alkohola;
Ali je bila tudi vaša novoletna zaobljuba
zmanjšati telesno težo?;
V službo prihajate bolni?;
Teden boja proti raku;
Previdno v naravo;
Ali razmišljate o opuščanju kajenja?; Zaščita
pred soncem;
Kako oceniti svoje zdravje?;
Tudi pikniki naj bodo varni;
Zdrav spanec za zdravo življenje; Medosebni
odnosi na delovnem mestu;
Adrenalin je in,…
mag. Miro Škufca - Simpozij ZDVIS
22/11/2013
mag. Miro Škufca - Simpozij ZDVIS
• Zdrava_POZA namig_marca_2013.pdf
• Zdrava_POZA_april_2013.pdf
22/11/2013
mag. Miro Škufca - Simpozij ZDVIS
REZULTATI PROJEKTA POZA
• Po anketi direktorjev, ki so člani GZ DBK so dejali, da vsi poznajo projekt,
• Mesečne namige na temo promocije zdravja je GZ DBK pošiljala v več sto
podjetij in inštitucij, tudi nečlanom,
• Kar pa je najbolj razveseljivo je podatek o absentizmu v letu 2012, ki pa
se nadaljuje tudi v letu 2013, ki je občutno manjši kot pred leti in tudi
manjši kot povprečje v SLO.
22/11/2013
mag. Miro Škufca - Simpozij ZDVIS
REZULTATI PROJEKTA POZA
• Izjava direktorice OE ZZZS, dr. Mlakar Tatjane (DL, maj 2013):
Direktnih stroški za bolniško nadomestilo na ravni države so 430 MIO EUR, posredno pa še
mnogo več
Zaradi zdravstvenega absentizma smo na Dolenjskem še leta 2010 izgubili okrog 5 odstotkov
delovnih dni, v letu 2012 bistveno manj, 3,7 odstotka.
Kaj je razlog za upad? »Na ZZZS OE Novo mesto smo v zadnjih letih izjemno intenzivno sodelovali
z delovnimi organizacijami, izpostavila bi tudi sodelovanje z regijsko gospodarsko zbornico.
Delež tovrstne odsotnosti od dela je v veliki meri odvisen od ugodnih delovnih in drugih
pogojev, saj raziskave kažejo, da je med dejavniki, ki vplivajo na zdravstveni absentizem po
zaporedju zastopanosti, zdravje šele na tretjem mestu. Bolj vplivajo delovni in drugi socialni
dejavniki«.
Po njenih besedah večje gospodarske družbe v regiji temu posvečajo veliko pozornosti, v
nekaterih denimo poudarjajo pomen rekreacije in zdravega delovnega okolja,…
22/11/2013
mag. Miro Škufca - Simpozij ZDVIS
Poročilo o gibanju zdravstvenega absentizma 2010 - ZZZS
Tabela 1: Izgubljeni delovni dnevi v obdobju januar-december 2010
Vir: Podatki IVZ o absentizmu, izpis NABL-125
22/11/2013
mag. Miro Škufca - Simpozij ZDVIS
Tabela 2: Izgubljeni delovni dnevi v obdobju januar-december 2011
Vir: Podatki IVZ o absentizmu, izpis NABL-125
22/11/2013
mag. Miro Škufca - Simpozij ZDVIS
Tabela 3: Izgubljeni delovni dnevi v obdobju januar-december 2012
Vir: Podatki IVZ o absentizmu, izpis NABL-125
22/11/2013
mag. Miro Škufca - Simpozij ZDVIS
Tabela 4: Izgubljeni delovni dnevi v obdobju januar-avgust 2013
Vir: Podatki IVZ o absentizmu, izpis NABL-125
22/11/2013
mag. Miro Škufca - Simpozij ZDVIS
4,4
4,3
4,2
4,1
OE NM
SLOVENIJA
4
3,9
3,8
3,7
3,6
2010
2011
2012
1-8 2013
Poročilo o gibanju zdravstvenega absentizma
po letih od 2010, 2011, 2012, 1-8 2013 V
SLOVENIJI V PRIMERJAVI Z OE ZZZS NM
22/11/2013
mag. Miro Škufca - Simpozij ZDVIS
HVALA ZA POZORNOST!
Miro Škufca,
Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
22. november 2013, Rogaška Slatina
22/11/2013
mag. Miro Škufca - Simpozij ZDVIS