Bilten ZELENI NAHRBTNIK 2014 - Mestna zveza prijateljev mladine

ZELENI NAHRBTNIK
MESTNA ZVEZA
PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA
ZELENI NAHRBTNIK 2014
Zeleni nahrbtnik 2014
Projekt je sofinancirala Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje,
Odsek za izobraževanje
Bilten izdala nosilka projekta:
Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana
Linhartova 13, 1000 Ljubljana
Tel: 01/434 03 24; 01/230 29 31
E-naslov: [email protected]
www.mzpm-ljubljana.si
Zanjo:
Alojz Potočar,
v.d. predsednik Mestne ZPM Ljubljana
Uredila:
Tanja Povšič,
strokovna sodelavka Mestne ZPM Ljubljana
Naslovnica in oblikovanje:
LUNA \ TBWA
Opombe:
Teksti in prispevki vrtcev so nelektorirani in so objavljeni v originalnem zapisu.
Iz nekaterih vrtcev njihove prispevke nismo dobili, zato jih tudi nismo mogli niti
objaviti.
2
ZELENI NAHRBTNIK 2014
Tekst pripravila:
Tanja Povšič, strokovna sodelavka Mestne ZPM Ljubljana
Zeleni nahrbtnik je okoljevarstveni program, ki
poteka pod okriljem nosilke Mestne zveze prijateljev
mladine Ljubljana že štiriindvajset (24) let.
Že od leta 1996 se v program Zeleni nahrbtnik, ob
pomoči vzgojiteljicah in koordinatorkah DPM/ZPM,
vključujejo tudi vrtci iz ostalih področjih Slovenije
in tako omogočajo, da se s programom Zeleni
nahrbtnik srečuje vse več otrok ter njihove ožje in
širše okolice..
Vzgojitelji in vzgojiteljice program Zeleni nahrbtnik
prostovoljno in zelo uspešno vključujejo v svoj
kurikulum in prav zaradi njihove neizčrpne
angažiranosti, program lahko diha in živi svoje
polno življenje.
Cilji programa Zeleni nahrbtnik:
1. Seznanitev predšolskih otrok o ogroženosti
narave in okolja ter o podnebnih spremembah
2. Spodbujanje predšolskih otrok k pozitivnemu
odnosu do narave in okolja
3. Razvijanje otrokove občutljivosti na posege
človeka v okolje
4. Spodbujanje otrok k iskanju rešitev za okoljske
probleme
5. Krepitev medsebojnih odnosov
6. Bogatitev besednega zaklada otrok
7. Spodbujanje otrokove kreativnosti in
ustvarjalnosti
8. Spodbujanje igre otrok
9. S predstavitvijo projekta vplivati na starše in
druge odrasle, da odgovorneje pristopajo k
aktivnostim, ki vodijo k uničenju okolja in v
podnebne spremembe
Zeleni nahrbtnik, lutka Zmajček Jurček, kot tudi
himna Zelenega nahrbtnika, pomagajo otrokom,
da na njima prijazen način, program doseže svoje
zastavljene cilje in še veliko več.
Ob praznovanju 2000 let izgradnje EMONE, smo
letos programu dodali posebno noto obarvano z
nastankom energije in uporabo le te. Za ta namen
smo v program povabili energetsko podjetje ELES
– ELES d.d., ki že 90 let skrbijo za prenos električne
energije. Tako je g. Darko Kramar, na poljuden in
zelo simpatičen način mentorjem programa na
decembrskem izobraževalnem seminarju predstavil
delovanje in nastanek elektrike in razdelil knjige
Alenke Klopčič: Hišek in Brihta ter Hišek in Energija.
In koncem januarja so Zeleni nahrbtniki končno
krenili svojo pot, katero so zaključili 9. maja
2014, ko smo se v ljubljanskem parku Mostec ob
čudovitem vremenu zabavali, družili, se vključili v
različne ustvarjalno kreativne delavnice, uživali ob
zanimivem in sproščenem programu in se poveselili.
Na prireditvi so se nam pridružili tudi iz revija
Zmajček, čigava maskota Zmajček je ne le otroke
zabavala in nasmejala, temveč je tudi vsakemu
otroku podarila po en izvod njihove revije. Kot
tudi vsako leto do sedaj je za osvežitev poskrbela
Pivovarna UNION Sola d.d.
V sklopu programa smo tudi letos, v sodelovanju s
pivovarno UNION d.d., vrtce povabili k sodelovanju
na natečaj – NARAVA IN JAZ = IZDELOVANJE
MOZAIKOV IZ ZAMAŠKOV. Tako so nastali
prekrasni in kreativni mozaiki, navdihnjeni z
lepotami narave.
Izmed narejenih mozaikov je tričlanska žirija izbrala
štiri mozaike, katere smo nagradili
Hvala vam otroci, vzgojitelji, starši, stari starši, donatorji in vsem vam, ki ste nas tudi
letos podpirali in naravi stali ob strani, ter tako prispevali za bolj zelen jutri.
3
ZELENI NAHRBTNIK 2014
HIMNA ZELENEGA NAHRBTNIKA
BORIS KONONENKO
I.
III.
II.
IV.
R
I.
REFREN II. VERZIJA:
Ko posije sonce in dan je nasmejan,
nahrbtnik si nadene, veseli ciciban,
prijatelje pokliče, fante in dekliče,
pa na nahrbtnik sede zmajček nasmejan.
Tralala, tralala, bela je Ljubljana vsa,
tralala, tralala, vse od tal pa do neba,
tralala, tralala, zelena je Ljubljana vsa,
tralala, tralala, od travnika pa do neba.
II.
III.
Nahrbtnik je zelen, sonček je rumen,
cicibani zbrani, veseli nasmejani,
Ljubljano čistijo, rožice sadijo
in zraven pojejo tole melodijo, hej!
Ko posije sonce in dan je nasmejan,
nahrbtnik si nadene, veseli ciciban,
prijatelje pokliče, fante in dekliče,
pa na nahrbtnik sede zmajček nasmejan.
REFREN I. VERZIJA:
IV.
Tralala, tralala, bela je Ljubljana vsa,
tralala, tralala, vse od tal pa do neba,
tralala, tralala, bela je Ljubljana vsa,
tralala, tralala, vse od tal pa do neba.
Ljubljana je vesela, saj je zopet bela,
Ljubljančani pa zbrani, veseli nasmejani,
Ljubljančani čistijo, rožice sadijo
in zraven pojejo tole melodijo, hej!
4
Časovni razpored predaj zelenega nahrbtika 2014
SKUPINA A:
DATUM
VRTEC
VRTCU
Mestna ZPM Ljubljana
Miškolin, Zajčja Dobrava
07.01.2014
Miškolin, Zajčja Dobrava
Miškolin, Sneberje
16.01.2014
Miškolin, Sneberje
Miškolin, Novo Polje
28.01.2014
Miškolin, Novo Poje
Miškolin, Rjava cesta
06.02.2014
Miškolin, Rjava cesta
Pedenjped, Vevče
18.02.2014
Pedenjped Vevče
Pedenjped, OŠ Nove Fužine
27.02.2014
Pedenjped, Nove Fužine
Pedenjped, Zalog
11.03.2014
Pedenjped, Zalog
Pedenjped, Kašelj
20.03.2014
Pedenjped, Kašelj
Pedenjped, Kašelj
02.04.2014
Pedenjped, Kašelj
Miškolin, Zajčja Dobrava
15.04.2014
SKUPINA
5
Vrtec Miškolin, enota Zajčja Dobrava
Skupini: Sončki in Zvezdice
ELEKTRIKA PRI NAS DOMA
Z otroki smo z veseljem pričakali zeleni nahrbtnik in zmajčka Jurčka. Seveda pa nam je zmajček Jurček
naložil nekaj nalog na temo ELEKTRIKA PRI NAS DOMA.
RAZISKOVALI SMO:
•KAKO PRIDE ELEKTRIKA K NAM DOMOV?
•ZA KAJ VSE POTREBUJEMO ELEKTRIKO?
•UGOTOVITE, KAKO LAHKO ŽIVIMO IN DELAMO BREZ ELEKTRIKE?
•NEVARNOSTI IN ZAŠČITA.
•PREIZKUS
DEJAVNOSTI:
Ob hudi naravni nesreči, ki jo je povzročil žled in
sneg je stekel pogovor o elektriki. Otroke smo
spodbudili na spremljanje dogajanja o posledicah
žleda in nevarnostih poškodb električnih vodov
preko televizije. Načrtno smo izvedli tudi
neposredno opazovanje električnih vodov v
okolici. Ogledali smo si varovala za vtičnice in tudi
električno omarico z varovalkami in se pogovarjali
o načinu varovanja pred elektriko.
Iz knjižnice smo prinesli veliko knjig o elektriki in
energiji. Skupaj smo ugotovili, da ima veter koristno
energijo, na primer za poganjanje električne
turbine. Veter nam prav pride, ko plujemo z
jadrnico po morju. Z otroki smo ugotavljali kje
dobimo elektriko, kaj se zgodi, če nam elektrike
zmanjka, kako lahko otroci in odrasli pomagajo, da
ne porabimo preveč elektrika. V vrtcu lahko otroci
postanejo detektivi in opozarjajo, da pravočasno
ugasnemo luči tam, kjer jih ne potrebujemo in s
tem pomagajo pri varčevanju z elektriko.
V starejši skupini je sledilo je izrezovanje slik iz
reklamnih letakov: električni aparati in pripomočki,
ki jih uporabljamo za enako delo, vendar ne
potrebujejo elektrike ter razvrščanje le teh v tabelo.
Naredili smo preizkus z balonom: Čez sobo smo
napeljali vrvico skozi slamico ter pazili, da nam zrak
ne uide ven. Balon smo spustili in zrak je uhajal iz
balona in odrinil balon v nasprotno smer.
6
Vrtec Miškolin, enota Zajčja Dobrava
Skupini: Sončki in Zvezdice
IZJAVE OTROK:
“Elektrika je to,
“Elektrika so žice,
elektrika gre noter,
da imamo luči.„
“Vetrnice imamo
za elektriko, ker jih
poganja veter.„
da lahko ljudje kuhajo čaj,
perejo … Potrebujemo jo v
stanovanju zato, da lahko gledamo
televizijo, v kuhinji mešanje,
pomivanje posode, ali za sušenje
las, sesanje Zunaj lahko žagamo,
vrtamo, peremo avto,
kosimo travo…„
Kaj je
elektrika?
“Če elektrike ni,
ni glasbe. Trgovine ne
morejo delat. Ne dela
računalnik. Če ni elektrike
ne dela hladilnik.„
Kaj se zgodi,
če elektrike ni?
“Elektriko dobimo,
če veter piha in
vetrnica se premika.„
“Ne moremo brati
pravljic.„
“Če elektrike ni ne
morejo delat stroji.
Ne moremo gledat
televizije.„
7
Vrtec Miškolin, enota Zajčja Dobrava
Skupini: Sončki in Zvezdice
IZJAVE OTROK:
“Elektrika pride k
nam po žicah. Žice so
tudi pod zemljo.„
Kako pride
elektrika k nam?
“Tudi na vodi
so mašine, ki delajo
elektriko.„
“Zaščito
potrebujemo za male
otroke, ki ne vedo, da je
elektrika nevarna, ker jih
lahko strese..„
Nevarnosti
in zaščita
“Strela ima elektriko.
Ko grem po toboganu
dol, čutim elektriko.„
8
Vrtec Miškolin, enota Sneberje
RAZISKOVANJE ONESNAŽENOSTI REKE SAVE
NALOGE:
•SPREHODITE SE DO REKE SAVE IN OPAZUJTE NJENO OKOLICO.
•ZAKAJ SO REKE TAKO ONESNAŽENE? KAJ LAHKO NAREDIMO, DA BODO REKE ČISTEJŠE?
•IZDELAJTE MAKETO, KI PRIKAZUJE, KAKO ODPADNA VODA POTUJE V REKO SAVO.
•FILTRIRAJTE VODO (REKO SAVO)
Pri izdelavi makete smo ugotovili, da čistilna naprava ne mora delati brez električne energije.
Dodali smo še naloge:
•IZDELAJTE HIDROELEKTRARNO NA REKI SAVI.
•NAPELJITE ELEKTRIKO OD ELEKTRARNE PREKO NASELJA DO ČISTILNE NAPRAVE.
•POGOVOR O ČISTI ENERGIJI.
REŠITVE:
Z otroci smo odšli na sprehod do reke Save. Otroci
so opazovali okolico in ugotovili, da je v naravi
veliko smeti. Ob reki smo našli divja odlagališča
različnih smeti. Otroci so takoj povedali, da je zato
reka umazana. Vzgojiteljica je napolnila plastenki z
reko Savo. Naslednji dan smo filtrirali vodo. Skupaj
z otroci smo izdelali filtrirno napravo in reko Savo
očistili. Opazili smo, da je postala vata umazana in
na njej so ostali večji delci različnih smeti. Naslednje
dni smo ugotavljali, kako priteče voda skozi
pipe in kam odide voda iz umivalnika in stranišč.
Ogledali smo si cevi v kopalnici in si odšli ogledat
kanalizacijo pred vrtcem. V kopalnici smo odprli
vodo in otroci so lahko videli, kako voda priteče v
kanalizacijo. Le kam pa voda potuje naprej? Res
je reka Sava umazana, vendar pa ne plavajo po
9
Vrtec Miškolin, enota Sneberje
njej toaletni papir in stranišča. Ugotovili smo da
gre skozi čistilno napravo, ki pa smo si jo ogledali
na posnetku. Pričeli smo izdelovati maketo. Pri
izdelovanju so otroci ugotovili, da je za delovanje
čistilne naprave potrebna električna energija. Na
internetu smo si ogledali hidroelektrarno na reki
Savi in jo tudi mi postavili na maketo in izdelali tako
kanalizacijo kot električno napeljavo.
UGOTOVITVE:
•Hidroelektrarna je čista energija,
ki okolje ne onesnažuje.
•Da pa v naše pipe priteče čista voda,
potrebujemo velike čistilne naprave, ki vodo
očistijo velikih delcev, nato pa je potrebno vodo
očistiti tudi različnih olj, soli, sladkorja, mila,
praška, da je ta voda zopet pitna in se z njo lahko
umivamo.
•Ljudje moramo biti do narave spoštljivi in paziti
na odpadke tako, da jih shranimo na mesta kjer je
to dovoljeno in ne v naravo.
10
Vrtec Miškolin, enota Novo Polje
ELEKTRIKA
Letos smo dobili nalogo z naslovom
"POIŠČITE ŠKRATA ELEKTRONČKA IN ODGOVORITE NA VPRAŠANJA":
1. KAJ JE ELEKTRIKA?
2. RAZIŠČITE, KAKO NASTANE ELEKTRIKA.
3. UGOTOVITE KAKO PRIDE ELEKTRIKA V NAŠ VRTEC.
Škrata Elektrončka smo našli v knjigi "Škratki
elektroni in Pepelka", Hiško pa nam je razkril vire
električnega toka ter kako pride do našega vrtca.
Napisano smo preverili in ugotovili, da prihaja
elektrika do vrtca po žicah na visokih stebrih, da jo
lahko dobimo z uporabo sonca, vode in vetra.
Obiskal nas je očka, ki dela v JE Krško in nam
predstavil delovanje jedrske elektrarne. S pomočjo
računalniške simulacije pa smo si naredili svojo in
verjeli ali ne, delovala je. Otipali smo palice, katerih
delovanje v reaktorju daje elektriko, si ogledali
zaščitna oblačila in kratek film o JEK.
11
Vrtec Miškolin, enota Novo Polje
Želeli smo vedeti in preizkusiti več. V Škratu
Elektrončku smo našli opise preprostih poskusov z
električno energijo:
•po drgnjenju balona ob lase so nam le ti stali
pokonci,
•preusmerjali smo tok vodnega curka,
•z balonom pobirali raztresene papirčke,
•začarali balon, da je obvisel na vratih,
•ugotovili, da z drgnjenjem balona ob pulover le ta
postane toplejši,
•naredili svoj električni krogotok, odvzemali
in dodajali sestavne dele, jih poimenovali ter
ugotovili, kateri so potrebni, da el. tok steče in
žarnica zasveti,
•iskali smo avtocesto za elektrone – prevodnike, ki
so omogočili, da je žarnica zagorela in izolatorjev,
ki so elektrone upočasnili,
•povabili smo kitarista in z njegovo pomočjo
ugotavljali razlike v tonu kitare, ko igra na njo z in
brez priklopa na elektriko.
Primerjali smo življenje danes in v preteklosti, ko v
domovanjih še ni bilo električne energije. Ugotovili
smo, da večina aparatov za delovanje potrebuje
elektriko, da je ob pravilni uporabi koristna, lahko
pa nas tudi poškoduje.
12
Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta
Skupine: Pajki, Žuže, Smrkci, Kapljice, Ježi in Krtki
IZJAVE OTROK:
“Naredimo
Baba šči.„
“Da zapremo pipo
in ne gre ven.„
“Da uporabimo
vodo iz ribnika za
zalivanje rož.„
Kako lahko
varčujemo z vodo?
“Da zalivamo, kjer je
nujno in ne okrog.„
“Pri umivanju rok in
zob zapremo pipo in
uporabimo kozarec.„
“Da damo rože na dež,
naredimo rezervoar.„
POSLEDICA DELA V PROJEKTU….
•OTROCI OPOZARJAJO VZGOJITELJE, KADAR DEŽUJE
•OTROCI DRUG DRUGEGA OPOZARJAJO PRI UMIVANJU
13
Vrtec Pedenjped, Enota Vevče
Skupina: Sapramiške
VARČEVANJE Z ENERGIJO
V letu 2014 obeležujemo 90 let električne energije
v Sloveniji. Ob tej obletnici so cilji še posebej
usmerjeni v spoznavanje električne uporabnosti,
energije in v odgovorno ravnanje z električno
energijo.
Zeleni nahrbtnik z Zmajčkom Jurčkom in nalogami
smo konec februarja 2014 prejeli od prijateljev iz
vrtca Miškolin, enota Rjava cesta, z Janjo in Sonjo.
Kar takoj smo se lotili nalog.
1. K
AJ JE ENERGIJA IN NJEN POMEN
Spoznavali smo različne vrste energije: voda,
veter, sonce. Ugotavljali kje to lahko vidimo in
kako deluje.
2. S POZNAJTE HIŠKA IN
NJEGOVE PRIJATELJE
Gledali in prebrali smo knjige o Hišku in tako
spoznali njegove prijatelje.
3. P OSTANITE ENERGETSKI DETEKTIVI –
SKRBITE ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO
V VRTCU, OPOZARJAJTE PRIJATELJE
Postali smo pravi detektivi in budno spremljali
porabo elektrike in vode. Ugotavljali smo kdaj v
igralnici lahko ugasnemo luč, hodili po vrtcu in
na to opozarjali tudi ostale otroke. V umivalnici
pa smo skrbeli pri porabi vode in jo za umivanje
odprli čisto malo.
14
Vrtec Pedenjped, Enota Vevče
Skupina: Sapramiške
4. I ZDELAJTE SIMBOLE, KI BODO
OPOMINJALI NA VARČEVANJE Z VODO
IN ELEKTRIKO
Izdelali smo simbole za varčevanje z elektriko
in simbole za varčevanje z vodo. Simbole smo
pobarvali, plastificirali in jih nalepili po vrtcu.
Prijateljem iz treh skupin v vrtcu smo povedali kaj
simboli pomenijo in zakaj jih bomo nalepili zraven
stikal za luči in v umivalnici.
5. IZDELAJTE PLAKAT “KAKO LAHKO
VARČUJEMO DOMA IN V VRTCU?”
Skupaj smo se učili kako varčevati z vodo in
elektriko in naredili plakat varčevanja. Otroci so
se ob tem naučili veliko koristnega, kar že pridno
uporabljajo vsak dan.
Zeleni nahrbtnik smo odnesli na Fužine. Izdelali
smo Hiška in zraven priložili naloge, ki jih bodo
izpolnjevali otroci iz Fužin. Preživeli smo lepo
dopoldne ob pesmi in druženju.
V letošnjem projektu Zeleni nahrbtnik smo se
naučili veliko koristnih reči, ki jih bomo lahko
uporabljali vse življenje.
15
Vrtec Pedenjped, enota Zalog, oddelek Fužine
Skupine: Zajčki, Metulji in Želvice
ENERGIJA
NALOGE:
•P OGOVORITE SE O ENERGETSKIH VIRIH IN IZ REVIJALNEGA PAPIRJA IZREŽITE APARATE
NA RAZLIČNE POGONE ENERGETSKIH VIROV IN IZDELAJTE PLAKATE.
•P OGOVORITE SE, KAKO VARČEVATI V VIRI ENERGIJE, S KATERIMI SE SREČUJETE
VSAKODNEVNO (VODA, ELEKTRIKA) TER IZDELAJTE OPOZORILNE ZNAKE ZANJE.
•Z A VSAKO PODROČJE VIROV ENERGIJE NAREDITE EKSPERIMENT SKUPAJ Z
VZGOJITELJI.
•V VAŠI OKOLICI POIŠČITE USTANOVE, KI PROIZVAJAJO RAZLIČNE VIRE ENERGIJE IN
OBIŠČITE HIŠO EKSPERIMENTOV•DOMA S POMOČJO ODRASLE OSEBE IZDELAJTE MAKETO – IZDELEK NA KATERIKOLI VIR
ENERGIJE IN PREDSTAVITE NAČIN DELOVANJA.
REŠITVE:
Nekateri izrazi, ki označujejo energijo, so bili za nas
še popolnoma neznani. Razložili smo jih s pomočjo
dodatnega opisa in slik. Vire energije, katere smo
spoznali preko knjig, ki so se nahajale v Zelenem
nahrbtniku, smo poskušali piskati v revijalnem
papirju. Izdelali smo štiri različne plakate.
Ugotavljali smo, kako lahko privarčujemo z vodo in
z elektriko oz. kako lahko vplivamo na čim manjšo
porabo.
Otroke smo s pogovorom vodili do rešitve oz.
ugotovitve, kako narisati simbole za varčevanje,
da bodo vsem uporabnikom razumljive. Narisane
simbole smo nalepili ob električna stikala in vodne
armature.
16
Vrtec Pedenjped, enota Zalog, oddelek Fužine
Skupine: Zajčki, Metulji in Želvice
IZJAVE OTROK:
“Ko veter poganja
vetrnice, se nabira v
akumulator in ta pošlje
elektriko v naše domove.
„
“S pomočjo: vetra,
vode, sonca..„
Kako dobimo
električno
energijo?
“Voda teče na mlin
in ta se zavrti in nastane
elektrika.„
“Če elektriko primeš,
te strese.„
“Veter poganja vetrnico
in ta dela elektriko.„
17
Vrtec Pedenjped, enota Zalog, oddelek Fužine
Skupine: Zajčki, Metulji in Želvice
Izdelali smo vetrnice in se z njimi sprehodili po
igrišču. Otroci so ugotovili, da veter poganja
vetrnice. Ko se je le-ta umiril, so tudi vetrnice
mirovale. Mlinčke smo preizkusili v bližnjem potoku.
Voda je imela močan tok in mlinčki so se hitro
vrteli. Ko pa smo jih dali nad vodno gladino, so
mirovali.
Obiskali smo Hišo eksperimentov, v kateri so
otroci lahko sami preizkusili poskuse. Eden izmed
poskusov je bil tudi eksperiment povezan z vodo
(vodni topovi, ki z močjo curka poganjajo mlinčke).
Drugi eksperiment, ki je sovpadal z našo tematiko,
pa je bil eksperiment z žužki, ki se gibljejo s
pomočjo kolektorjev oz. sončnih celic.
Zadnjo prejeto nalogo so otroci opravili doma
skupaj s starši. Iz različnih materialov so izdelali
naslednje izdelke: mlinčke na vodo in veter, hiške s
kolektorji, kalkulator…
18
Vrtec Pedenjped, enota Kašelj
ČEBELE – NEPOGREŠLJIVE ZA ČLOVEKA
IN NARAVO
Letos so nam potujoči zeleni nahrbtnik z zmajčkom Jurčkom prinesli otroci iz vrtca Pedenjped, enota Fužine.
Naloge zelenega nahrbtnika so se letos nahajale v lično izdelanem čebelnjaku. Tema nalog je bila čebela –
nepogrešljiva za človeka in naravo. V projektu so sodelovali otroci iz vseh treh skupin ter njihovi starši in stari
starši, ki so nam bili v veliko pomoč.
NALOGE:
•S POZNAJTE ŽIVLJENJA ČEBEL;
•NAREDITE IZDELKE IZ VOSKA IN MEDU;
•U STVARJAJTE NA TEMO ČEBEL;
•S POZNAJTE SE Z NOVO PESMICO O ČEBELI;
•U GOTOVI KAJ JE PANJSKA KONČNICA IN NAREDITE SVOJO.
Skozi celo vrtčevsko leto smo z otroci spoznavali,
raziskovali, kaj vse se skriva pod besedo ČEBELA
in kakšne skrivnosti nam prinaša. V pomoč smo se
najprej obrnili na čisto pravega čebelarja, ki nam
je predstavil življenje in delo čebel. Seznanil nas je
tudi s panjem, panjsko končnico, ter poučil, da je
panjska končnica poslikana prednja deska panja
v čebelnjaku. Povedal nam je, da so včasih čebele
gojili v nizkih, lesenih panjih, ki so jih vzdolžno
zlagali v nekakšne skladovnice, tesno drugega
ob drugem, v več vrstah. Te panje so imenovali
kranjiči. Mnogi so te panje poslikali.
19
Vrtec Pedenjped, enota Kašelj
Tako so preprosti čebelnjaki postali prave
umetniške galerije na prostem. Čebelam so slike na
panjih omogočile boljšo orientacijo, čebelarju pa
so pomagale, lažje razlikovanje panjev med seboj.
S pomočjo listanja strokovne literature, ogleda
fotografij pa smo se naučili kakšna je zgradba
čebeljega telesa (glavo, oprsje, zadek) ter se naučili
veliko novih besed: tipalnice, rilček, želo,… Ugotovili
smo, da čebele spadajo med žuželke.
Z otroci smo si nato izdelali plakat o življenjskem
ciklusu čebelje družine ter si ogledali film o Kranjski
čebeli. Ugotovili smo, da čebela ni več samo
nadležna leteča žuželka, ki pika, ampak je njeno
delo ovrednoteno in vsega spoštovanja vredno.
Ustvarili smo okraske iz voska za našo eko smreko.
Otroci so skupaj s starši izdelali izdelke na temo
čebele (čebelnjake, čebele, travnik s čebelami,…).
Naučili smo se pesmico J. Bitenca ,Čebelica, ter
pesmico o Čebelici Maji. Spoznali smo tudi bibarijo
z naslovom Panj. Iz debelega kartona in nekaj
domišljije pa smo si ustvarili tudi svoje panjske
končnice.
20
Vrtec Pedenjped, enota Kašelj
IZJAVE OTROK:
“Matica pa trot data želo skupaj,
trot preda semenčico matici. Potem umre.
K je že večja čebela, odleti ven na cvetove.
Čebele nabirajo cvetni prah, ne samo na rožicah,
ampak tudi na jablanah, pa kostanju. Ko je mrzlo,
pa je zunaj sneg, pa se skupaj stisnejo. Če ppride
kakšen ropar, ga tista čebela k je
stražarka, ga prestraši.„
“Čebelice
med nabilajo.„
Kaj smo se naučili o čebelah?
“Čebele nabirajo
cvetni prah na take noge. Imajo
take lepljive dlačice, da se prime
gor cvetni prah. Ne nabirajo sam
na rožicah, ampak tudi na
lipi, na kostanju.„
“Čebele ne živijo samo
v čebelnjaku, ampak tudi v panjih.
Po vonju matic vejo kam morajo it. Čebele
odletijo na rože, cvetni prah tam naberejo
in odnesejo to v čebelnjak in potem pride
čebelar in vzame med. Ko matica umre,
čebele izberejo novo matico.„
21
Časovni razpored predaj zelenega nahrbtika 2014
SKUPINA B:
DATUM
VRTEC
VRTCU
Mestna ZPM Ljubljana
Otona Župančiča, Mehurčki
06.01.2014
Oton Župančič, Mehurčki
Otonu Župančiču, Čebelica
16.01.2014
Oton Župančič, Čebelica
Otonu Župančiču, Čuri Muri
28.01.2014
Oton Župančič, Čuri Muri
Otonu Župančiču, Živ Žav
Oton Župančič, Živ Žav
Vodmatu, Klinični center
18.02.2014
Vodmat, Klinični center
Viškem Gaju, Bonifacija
27.02.2014
Viški Gaj, Bonifacija
Ledini
Ledina
Črnuče Ostržek
20.03.2014
Črnuče Ostržek
Črnuče Gmajna
02.04.2014
Črnuče Gmajna
Otonu Župančiču, Mehurčki
06.02.2014
11.03.2014
15.04.2014
SKUPINA
22
Vrtec Otona Župančiča, enota Mehurčki
Skupina: Zmaji
ZMAJI IN ŠKRATJE ELEKTRONI
Januarja smo nahrbtnik prejeli od gospe Tanje Povšič, ki nam je predstavila vsebino nahrbtnika in namen
spoznavanja ter reševanja okoljskih problemov. V tednu, ko je bil nahrbtnik pri nas, smo pregledali vsebino,
se poiskali in označili na zemljevidu, prebrali knjigi o Hišku, rešili delovne liste in se naučili himno Zelenega
nahrbtnika. Predali smo ga otrokom skupine Žogice, enota Hrušica. V aprilu nas je zmajček Jurček obiskal še
enkrat. Prinesli so ga otroci iz vrtca Črnuče, enota Gmajna (skupini Jabolka in Hruške).
POSREDOVANA NALOGA:
•RAZIŠČITE, KAKO IN KJE LAHKO TEKAJO ELEKTRONI.
Do rešitve smo prišli tako, da smo si ogledali
najstarejšo ljubljansko elektrarno pri fužinskem
gradu. Spoznali smo vire energije za pridobivanje
elektrike (voda, sonce, veter, plimovanje…). Med
hišami smo opazovali kje potekajo električni
vodi. Znanje smo uporabili pri izdelavi makete
hidroelektrarne in tokokroga. Največ smo se naučili
iz naravoslovnih poizkusov. Preizkušali smo kje
elektroni lahko tečejo in kje ne. Ugotovili smo,
da elektroni dobro tečejo po kovini, vodi, sadju,
krompirju, ne tečejo pa po lesu, stiroporu, plastiki,
gumi. Tudi sami smo proizvedli statično elektriko
s pomočjo balonov. Ob pomoči starša električarja
smo spoznali, da elektrika obstaja tudi v nas.
Sklenili smo krog in brez baterije prižgali lučko na
napravi občutljivi na elektriko.
IZJAVE OTROK:
“Bi ponoči
roparji kradli.„
“Lahko bi
v posodo ulovili
kresničke in bi nam
svetile.„
“V temi
ne moremo
pisat.„
“Električni
avtomobili ne bi
delali.„
“Bi imeli luči
kot v rudniku.„
“Pa računalnik,
stroji, štedilnik,
telefon…„
“Brez elektrike
bi bilo celo mesto
temno.„
“Na rešilcu in
gasilcu ne bi delale
luči.„
23
Vrtec Otona Župančiča, enota Mehurčki
Skupina: Pikapolonice
ENERGIJA
Naša skupina je sprejela naloge iz projekta Zeleni nahrbtnik. Otroci so se z veseljem naučili himno, skrbeli
za lutko in se pogovarjali ob prejetih knjigah o energiji. Tema je bila za večinoma fantovsko skupino
zelo privlačna. Otroci so prinašali enciklopedije s katerimi smo širili znanje o nastanku različnih energij.
Spoznavali so tudi energije v naravi, ki nastajajo ob nevihtah (grom, strela). Skupaj smo se odločili in izvajali
eksperimente kako nastane elektrika s pomočjo sadja in zelenjave ter se igrali z magneti. Spoznali smo tudi
kako narediti statično elektriko. Otroci so zelo uživali. Ob tem projektu smo tudi pridno ločevali odpadke in
varčevali z energijo.
24
Vrtec Otona Župančiča, enota Čebelica
Skupina: Žoge
ENERGIJA
NALOGE:
•K AJ JE ENERGIJA?
•KJE IN KAKO DOBIMO ENERGIJO?
•ZAKAJ ENERGIJO POTREBUJEMO?
POTEK NALOGE
IN UGOTOVITVE OTROK:
Zeleni nahrbtnik z zmajčkom Jurčkom smo dobili
v prvi polovici meseca januarja od vrstnikov iz
enote Mehurčki. Posredovali so nam naloge in
cilje katerim bomo sledili. Skupaj z otroki smo si
pogledali kaj vse je v nahrbtniku, ogledali smo si
priloženi slikanici Alenke Klopčič Hišek in Brihta in
išek in Energija.
Otrokom sem jih predstavila in seznanila z vsebino.
Ogledali smo si zemljevid mesta Ljubljane in
spoznali pot Zelenega nahrbtnika, izpolnili obrazec
in prebrali naloge. Skupaj smo se dogovorili na
kakšen način se jih bomo lotili. K sodelovanju smo
povabili tudi starše otrok. Prinašali so strokovno
gradivo, slike, revije, enciklopedije…
25
Vrtec Otona Župančiča, enota Čebelica
Skupina: Žoge
Projekt zeleni nahrbtnik je popestril naš celoletni
EKO projekt, v katerem naš vrtec sodeluje že vrsto
let. Izdelali smo plakat, kaj je energija. Spoznavali
smo različne vire energije(vodna, vetrna, sončna ),
spoznavali obnovljive in naravi prijazne vire. Izdelali
smo plakat na temo energija.
Za zaključek smo se naučili pesmico Ko posije
sonce in dan je nasmejan… in se udeležili zaključne
prireditve Zelenega nahrbtnika v Mostecu.
Igrali smo se z igre z eko vsebino in z igračami,
ki delujejo na različne vire energije. Izvedli smo
različne naravoslovne poskuse s področja energije.
Vsi poskusi so nam uspeli, otroci so bili aktivni
in vedoželjni. Spoznavali smo pomen energije
za človeka in z a življenje in ugotavljali smo na
kakšen način lahko sami varčujemo z energijo. Vse
zastavljene naloge smo uspešno rešili.
IZJAVE OTROK:
Kaj je energija?
“Hrana,
ki jo jemo.„
“Gibanje
je energija.„
26
Vrtec Otona Župančiča, enota Čurimuri
Skupini: Palčki in Račke
V projektu Zeleni nahrbtnik smo sodelovali tudi otroci iz vrtca Otona Župančiča iz enote Čurimuri. Otroci
skupine "Palčki" in "Račke" so nestrpno pričakovali Zmajčka Jurčka, ki nas je popeljal v svet "eko - zelenega"
sveta.
ZMAJČKOVA NALOGA:
Koncem januarja smo dobili zanimivo in izzivalno nalogo: usvojiti "Eko himno" in pomen njenega besedila
uresničevati pri vsakodnevnem bivanju v vrtcu:
•USVOJITEV EKO HIMNE,
•IZVAJANJE DELOV ENOT EKO HIMNE PRI VSAKDANJEM DELU V VRTCU
a) PEVSKO IN GIBALNO UPRIZARJANJE "EKO HIMNE",
b) U STVARJANJE IZ EKO-ODPADNEGA MATERIALA (TULCI, FLAŠE, PAPIR) PO "EKO HIMNI",
c) I ZDELOVANJE IN UPOŠTEVANJE KARTONČKOV: VARČUJMO Z VODO, LOČUJEMO ODPADKE PO
"EKO HIMNI",
d) ZDRAVA HRANA: SAJENJE VODNE KREŠE IN SKRB ZANJO PO ”EKO HIMNI”.
ZMAJČEK JURČEK JE PRIŠEL…
Zmajček je bil stalni spremljevalec naših
vsakodnevnih aktivnosti. Zanj smo skrbeli tako,
da smo mu pripravili posebno mesto v sobi, od
koder nas je lahko opazoval pri vseh aktivnostih.
Oblikovali smo mu kotiček za obrok, ki je bil nujno
zdravo naravnan in mesto s posteljico za umirjen in
prijeten počitek.
ZMAJČEK JURČEK OB NAŠI EKO
HIMNI…
Ob pomoči Zmajčka Jurčka smo usvajali nova
znanja in pridobivali informacije. Tako smo se hitro
naučili "Eko himno" in jo vzeli kar za svojo. Besedilo
pete pesmi smo podkrepili z uprizarjanjem gibanja
in ga tako hitreje ponotranjili. Ob druženju in plesu
s prijatelji je postalo vse še bolj igrivo in zabavno.
Poskrbeli smo tudi za nastop sosednjim skupinam
s pravo pevsko in gibalno plesno koreografijo "Eko
himne".
27
Vrtec Otona Župančiča, enota Čurimuri
Skupini: Palčki in Račke
Za konec smo Zmajčku Jurčku pokazali kje je naš
vrtec v Ljubljani "doma" in to označili s pikico.
Lahko je pokukal še v našo "delavnico", kjer smo
že ustvarjali "eko avto" iz zamaškov za natečaj
Zelenega nahrbtnika "Narava in jaz – izdelovanje
mozaika iz zamaškov" in tako aktivno sodelovali.
Pomen besedila "Eko himne" smo preko pogovorov
zmogli hitro prenašati v praktične izzive. Res
zbrano smo skrbeli za varčevanje z vodo in
upoštevali izdelane napise, ki smo jih oblikovali
sami. Neznansko smo uživali pri ustvarjanju iz
odpadnega materiala, ko smo Zmajčku Jurčku
izdelali prijatelje klovne, ki so ga popeljali v
namišljeni svet pustnega rajanja. Seveda smo
upoštevali napotek "Eko himne" ter vse odpadke
ločevali v za to namenjene zabojnike. Zmajčku
Jurčku smo naredili še "mini vrtiček". Uporabili smo
veliko mero ustvarjalnosti in domišljije, ko smo v
od doma prinešene plastenke (tako smo aktivno
sodelovali še s starši), posadili vodno krešo, zanjo
skrbeli in jo opazovali pri rasti…
SLOVO ZMAJČKA JURČKA IN
PONOVNO SNIDENJE…
Za slovo nas je Zmajček Jurček popeljal v svet
s svojo pesmijo – himno Zelenega nahrbtnika.
Z veseljem smo se naučili tudi te ter jo glasno
prepevali na zaključni prireditvi Zelenega
nahrbtnika v Mostecu. Tam smo zmajčka znova
srečali in spoznali še vse njegove prijatelje zmajčke
ter otroke drugih vrtcev. Zabavali smo se ob plesu,
pesmi, ustvarjanju ter neizbrisnem fotografiranju
z "ata zmajem" in sladkanjem. Še danes se nam
cedijo sline… a ostajamo eko…
28
Vrtec Otona Župančiča, enota Živ – Žav
ENERGIJA
NALOGE:
•SPOZNAJ RAZLIČNE VRSTE ENERGIJE!
•KAJ JE ELEKTRARNA IN KATERE VRSTE ELEKTRARN POZNAMO?
•KAKO PRIDE ELEKTRIKA DO HIŠE?
•KATERI APARATI NE DELUJEJO BREZ ELEKTRIKE?
•KAKO LAHKO VARČUJEMO Z ELEKTRIKO?
REŠITVE IN UGOTOVITVE DO KATERIH
SMO PRIŠLI PRI REŠEVANJU NALOG:
•O
troci so ugotavljali kaj je energija, kako nastane
in kakšne vrste energije poznamo.
•O
troci so naštevali vrste energije, ki jih poznajo:
veterna, vodna, sončna, lastna energija in
električna energija.
•U
gotavljali so, kako energija nastane in kaj za to
potrebujemo.
•O
pravili smo nekaj poskusov z baloni in
glavnikom ter tako spoznali statično elektriko.
•O
troci so z zanimanjem sodelovali pri poskusu,
kjer so lahko videli, kako pridobimo elektriko s
pomočjo krompirja in limone.
•V
okolici vrtca smo sledili daljnovodom, spoznali
smo transformator in ugotavljali, kako pride
elektrika do hiše.
•O
blikovali smo plakat z naslovom ENERGIJA, na
katerega so otroci risali daljnovode, elektrarno,
transformator in električne aparate.
•P
rebirali smo eko knjige: Hišek in Brihta, Hišek
in energija, Strelca Angelca in Eko pravljice,
ki govorijo o štirih energentih. Otroci so z
zanimanjem prisluhnili vsebinam ter se o njih
pogovarjali.
29
Vrtec Otona Župančiča, enota Živ – Žav
•O
troci so se zelo razveselili zmajčka Jurčka in
se naučili njegovo pesem – himno Zelenega
nahrbtnika, ki jo še vedno radi prepevajo.
•T
ema o energiji je bila za otroke zelo zanimiva in
poučna. Z zanimanjem so sodelovali, raziskovali
in reševali naloge. Temo o električni energiji
smo kasneje še razširili, saj so otroci ob naravni
katastrofi – žledu tudi sami občutili pomanjkanje
elektrike ter spoznavali moč narave in pomen
varčevanja z energijo.
•O
troci so z veseljem reševali naloge o energiji in
barvali eko pobarvanke.
•P
o svojih močeh so sodelovali pri varčevanju
elektrike doma in v vrtcu, kjer so opozarjali
odrasle naj ugasnejo luči in izklopijo aparate, ko
jih ne potrebujejo.
30
Vrtec Vodmat enota Klinični center
Skupine: Sovice, Pikapolonice, Kužki
ELEKTRIČNA ENERGIJA
NALOGE:
•OD KJE DOBIMO ELEKTRIČNO ENERGIJO?
•PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE – KAKO PRIDE DO NAŠEGA DOMA?
•IZDELAJTE SKUPNI LIKOVNI IZDELEK NA TEMO ELEKTRIČNE ENERGIJE!
Letošnjo nalogo so nam posredovali otroci in
vzgojitelji iz vrtca Oton Župančič enota Živ žav. Ob
njihovem obisku smo se seznanili z njihovo nalogo,
ekološkimi znanji ter seveda tudi z nalogo, ki so
nam jo prinesli. Glede na to, da so tudi naši gostje
intenzivno ubadali z električno energijo, smo jih v
nadaljevanju obiska povabili na naše igrišče, kjer
so si lahko v živo ogledali fotovoltaično napravo
– napravo, ki sončne žarke spreminja v električno
energijo ter z njo oskrbuje naše zunanje stranišče
na vrtčevskem igrišču.
"Iz vtičnice na zidu!", je zelo pogost otroški
odgovor. V začetno pomoč pri iskanju osnovnih
odgovorov na takšna in podobna vprašanja, nam
je bila vsekakor zelo uporabna predstavitev, ki
nam je jo prijazno odstopil g. Kramar iz Elesa (kaj
je elektrika, kako nastane, vrste elektrarn, prenos
el. energije do uporabnikov, …). Tudi simpatični
Hišek iz slikanic, je otrokom, na zabaven način,
Tema naše naloge se je izredno smiselno vključila
v trenutne naravne okoliščine. Uničujoči žled,
množica porušenih daljnovodov, težave z dobavo
električne energije, električni mrki in tovrstni
neprijetni dogodki, so nas vsakodnevno vznemirjali
preko najrazličnejših medijev. Brez pretiranega
naprezanja, so se otroci motivirano uvedli v temo
tokratne naloge in zavzeto sodelovali.
Električna energija? Seveda, našim otrokom
popolnoma samoumevna stvar, ki poganja celo
kopico vsakdanjih naprav. Toda od kje pa pride?
31
Vrtec Vodmat enota Klinični center
Skupine: Sovice, Pikapolonice, Kužki
pojasnil mnogo zanimivih stvari, povezanih z
električno energijo. V nadaljevanju pa smo si
ogledali tudi večjo zbirko fotografij o uničujočem
žledu in posledicah na Postojnskem, katere nam je
posredovala naša vzgojiteljica Fanči.
Posebno zanimivo poglavje je otrokom postala
električna energija povezana s prometnimi
sredstvih. Pri nekom imajo skuter na elektriko, pri
drugem skiro, pri tretjem kolo. Logična posledica
je bila, da poiščemo še druga prometna sredstva,
ki delujejo na električno energijo in s so tem tudi
okolju veliko bolj prijazna. Otroke je seveda najbolj
navdušil vlak, skupina Kužki pa se je z njim, dva
meseca kasneje, tudi popeljala.
Ob koncu teme smo se lotili še likovne naloge.
Glede na to, da smo sodelovale tri skupine, smo
se dogovorili, da naredimo skupen likovni izdelek
likovni izdelek na temo električne energije.
Prva skupina je likovno predstavila proizvodnjo
električne energije – elektrarno, druga njen prenos
– daljnovode in tretja končnega uporabnika – dom,
kjer se ta energija uporablja. Vse tri mozaike iz
zamaškov smo na koncu združili in umetniško
predstavili krog, ki poteka od proizvodnje do
porabe električne energije.
Električni pojmi so se pričeli povezovati, dobivati
smisel, rep in glavo. Otroci iz skupine Sovice
so nadgrajevali svoj ekološki tematski sklop
Eko detektiv, kjer so beležili kdo v vrtcu po
nepotrebnem troši električno energijo, se obnaša
razsipno, neodgovorno? Smo Eko vrtec, varčno,
preudarno in prijazno se obnašamo do okolja,
naravnih virov in energije. Predvsem starejše otroke
je zadeva močno pritegnila, pa tudi mlajši ob tem
niso ostali ravnodušni. Skupaj smo ugotavljali,
kje vse je potrebna električna energija, odkrivali
posledice, ko te zmanjka, se spraševali, kako so
brez nje živeli včasih in podobno. Ob tem so, na
primer, nastajali plakati električnih naprav, ki jih
uporabljamo, smo preživeli dan v vrtcu – brez
uporabe električne energije v igralnici in podobno.
Ob različnih dejavnostih, pa seveda nismo pozabili,
na vse nevarnosti, ki jih s seboj prinaša elektrika.
Otroke smo ozaveščali za pravilno obnašanje
v bližini električnih naprav, ustrezno rokovanje
z njimi, prepoznavanje opozorilnih oznak ter
izogibanju takih okoliščin, kjer bi nam električna
energija lahko nevarno škodovala.
Zeleni nahrbtnik z Zmajčkom Jurčkom ter novo
nalogo, smo predali otrokom iz Vrtca Viški
gaj enota Bonifacija, kjer smo se ob obisku
medsebojno spoznavali, zabavali ter zelo prijetno
počutili.
32
Vrtec Ledina
PAPIR
V projekt Zeleni nahrbtnik so bile vključene štiri skupine otrok starih 5 – 6 let. Vse skupine so imele isto
nalogo, ki so jo tudi uspešno realizirale.
NALOGE:
•PREBRATI KNJIGO: LISTKO IN NJEGOVO ŽIVLJENJE
•SPOZNATI IZ ČESA IZDELAMO PAPIR
•IZDELATI SVOJ PAPIR
Ko smo se seznanili z zgodbo in spoznali iz česa se
izdeluje papir, smo se odločili, da poskusimo tudi
sami izdelati papir.
Cel teden smo zbirali časopisni papir,priskrbeli
pripomočke (mrežo, okvir, krpe, mešalnik).
Seznanili smo se s postopkom za izdelavo papirja
( informacije smo poiskali kar na internetu). Tako
opremljeni smo pričeli z delom.
Natrgali smo star časopisni papir na drobne
koščke, te smo za en dan namočili v vodi. Namočen
papir smo zmiksali v papirno kašo, precedili skozi
pripravljeno mrežo in osušili na krpi.
Ko se je tako izdelan papir dobro posušil, smo nanj
lahko tudi kaj narisali.
Otroci so tako spoznali, da se tudi iz starega
papirja naredi uporaben papir in se tako prispeva k
ohranitvi narave.
33
Vrtec Črnuče, enota Ostržek
Skupine: Lastovke, Medvedi, Polži in Delfini
MOČ NARAVNIH VIROV
Seveda smo se lotili tudi izvajanja naloge, ki še
vedno poteka in sicer se ukvarjamo s spoznavanjem
moči naravnih virov energije (voda, veter, sonce..).
sodelovanju so se pridružili tudi nekateri starši vseh
sodelujočih skupin in so doma, skupaj z otroki,
izdelali mlinčke in vetrnice, ki smo jih in jih bomo še
sami preizkušali ob različnih priložnostnih v naravi.
Tudi sami bomo izdelali večji mlinček, ki ga bomo
preizkusili na Črnušnici ob prireditvi Gozd, voda,
mlinček, ki bo tudi letos konec maja v Sračji dolini
pri Črnučah.
V projekt smo prijavili štiri skupine najstarejših
otrok, starih od štiri do šest let.
Dve skupini sta v prejšnjem letu že sodelovali
(Lastovke in Medvedi, 5 – 6 let), dve skupini pa sta
vključeni prvič (Polži in Delfini, 4-5 let).
V mesecu marcu so nas obiskale štiri skupine otrok
in strokovnih delavk iz vrtca Ledina. Srečali smo
se na igrišču pred vrtcem Ostržek, kjer so nam
obiskovalci predali nahrbtnik, predstavili so nam
vsebino, družili pa smo se tudi ob petju in plesu ter
naprej med igro na igrišču.
Večjo vetrnico bomo preizkusili na igrišču vrtca.
V aprilu smo predali nahrbtnik vrstnikom črnuškega
vrtca Gmajna na srečanju v Sračji dolini.
Slišali smo, da letos ob vrtcu urejajo igrišče in vrt
zato smo jim podelili nalogo, da za na vrt izdelajo
klopotec in ptičje strašilo iz naravnih oz. odpadnih
materialov Za spodbudo smo jim ob srečanju
podarili manjše strašilo, ki smo ga izdelali sami. V
Sračji dolini smo se družili tudi med osvajanjem
točk na orientacijskem pohodu. Z veliko gibanja,
seveda.
Naloge bomo izvajali do konca šolskega leta, obe
srečanji pa sta bili prijetni druženji tako za otroke
kot tudi za odrasle.
34
Vrtec Črnuče, enota Gmajna
STRAŠILO IN KLOPOTEC
NALOGE:
•OD KJE DOBIMO ELEKTRIČNO ENERGIJO?
•PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE – KAKO PRIDE DO NAŠEGA DOMA?
•IZDELAJTE SKUPNI LIKOVNI IZDELEK NA TEMO ELEKTRIČNE ENERGIJE!
Po pogovoru o predani nalogi, smo se s pomočjo
različnih virov seznanili s tem, kako izgledata
ptičje strašilo in klopotec in kakšen je njun namen.
Naredili smo načrt izdelave in seznam potrebnega
materiala za izdelavo, pri čemer nam je bilo v veliko
pomoč strašilo, ki so nam ga izdelali in skupaj z
nalogo predali otroci drugega vrtca. Najprej smo
se odpravili v gozd in nabrali suho travo, ki smo
jo prinesli v vrtec. Pri perici smo si sposodili in
izbrali nekaj oblek, klobuke pa smo poiskali pri
drugih skupinah, ki so nam jih prijazno odstopili.
V vrtni lopi smo našli še primerno metlo in pričeli
z delom. Ker smo imeli premalo suhe trave za dve
Pred izdelavo klopotca smo se prav tako seznanili
s potrebo, izgledom in načinom izdelave le-tega.
Pripravili smo si potrebni material: v kabinetu z
odpadnim materialom smo poiskali nekaj praznih
plastenk ter samolepilno barvno folijo, v gozdu pa
smo našli palice in kamenčke. Pri izdelavi je bila
potrebna nekoliko večja pomoč vzgojiteljic, saj
naloga ni bila ravno enostavna.
Pri izdelavi se je pokazala tudi jezikovna ustvarjalnost
otrok, ki so se za izraz klopotec domislili novih
izpeljank, kot je klopotalec in klopotupec.
strašili, smo morali dodati še drugo polnilo. Po
premisleku in iskanju idej se je ena skupina odločila
za uporabo odpadnih kosov stiropora, druga pa
za polnilo iz volne. Otroci so sami izrazili željo, da
bi dodali še oči in usta in strašilu določili ime (ata
Luka in mama Vika). Ostala je le še postavitev
strašila na skupni ekovrt, ki je bila zelo zahtevna, saj
smo ju zelo težko dovolj globoko zapičili v zemljo,
pa tudi zabavna – strašili sta se namreč večkrat
prevrnili in izgubili obleko, kar so otroci pospremili
s komentarji: "Mama Vika je nerodna in morda
pijana., ata Luka pa je smešen, ker zgublja hlače."
35
Časovni razpored predaj zelenega nahrbtika 2014
SKUPINA C:
DATUM
VRTEC
VRTCU
Mestna ZPM Ljubljana
Mojci Muca
06.01.2014
Mojca Muca
Mojci Kekec
16.01.2014
Mojca Kekec
Mojci Tinkara
28.01.2014
Mojca Tinkara
Mojci Rožle
Mojca Rožle
Zasebnemu vrtcu Metulj
18.02.2014
Zasebni vrtec Metulj
Galjevici
27.02.2014
Galjevica
Jelki Vila
11.03.2014
Jelka Vila
Jelki Sneguljčica
20.03.2014
Jelka Sneguljčica
Jelki Storžek
02.04.2014
Jelka Storžek
Mojci Muci
06.02.2014
15.04.2014
SKUPINA
36
Vrtec Mojca, enota Muca
ZELIŠČA IN DIŠAVNICE
NALOGE:
•PRIDOBITE ČIM VEČ INFORMACIJ O ZELIŠČIH, DIŠAVNICAH, ZDRAVILNIH RASTLINAH IN
NJIHOVI UPORABI
•ZELIŠČA IN DIŠAVNICE POSEJTE IN POSADITE V PRIMERNE LONČKE, KORITA ALI
GREDICE
•OPAZUJTE, SPREMLJAJTE IN BELEŽITE DOGAJANJA V VRTNEM KOTIČKU
•PRIVOŠČITE SI KULINARIČNE UŽITKE Z VZGOJENIMI RASTLINAMI
REŠITVE:
Z otroci smo si ogledali različne vrste vrtov in jih
poimenovali (cvetlični, zelenjavni, zeliščni…). Ko so
nam otroci iz vrtca Jelka, enota Storžek prinesli
Zeleni nahrbtnik z nalogami, smo zelo resno
pristopili k izvajanju nalog.
Otroci so od doma prinesli knjige o zeliščih in
dišavnicah. Ob njih smo se pogovarjali in ugotavljali
njihovo uporabnost. Spoznali smo kamilico,
bezeg,lipo, šipek, meto, materina dušico in žajbelj.
Nabrali smo tudi nekaj smrekovih vršičkov, jim
dodali sladkor ter postavili na okensko polico.
Opazovali bomo, kaj se bo z njimi dogajalo.
Spoznavali so rastline po videzu, vonju in okusu. Iz
mešanice teh čajev smo pripravili okusen čaj in ga z
užitkom spili.
37
Vrtec Mojca, enota Muca
Sodelavka je od doma prinesla več svežih zelišč in
dišavnic, da smo si jih lahko ogledali. Svoja zelišča
in dišavnice smo posejali v korita in lončke. Posejali
smo baziliko, timijan, krešo, drobnjak in šetraj. Ker
je bilo to ravno pred prvomajskimi prazniki, smo bili
v skrbeh, kaj bo z njimi, ker nas ne bo v vrtcu in jih
ne bo nihče zalival. Otroci so našli rešitev. Odnesli
smo jih ven, kjer jih je zalival dež. Ko bodo dovolj
zrasla, jih bomo presadili na vrtno gredo, ki nam jo
bo naredil hišnik Božo. Tako bomo lahko zasadili
še več rastlin,jih posušili in uživali v kulinaričnih
dobrotah tudi v poznejših mesecih.
Iz drobnjaka, ki smo ga prinesli od doma, skute in
kisle smetane, smo pripravili zeliščni namaz, popili
zdravilni čaj in tako popestrili našo dopoldansko
malico. Ker je bilo namaza preveč, smo z njim
pogostili še otroke druge skupine. Bili so navdušeni.
Vse kar smo počeli, je vseskozi budno spremljal
zmajček Jurček, mi pa smo mu prepevali himno, ki
nam je šla dobro v ušesa.
38
Vrtec Mojca, enota Tinkara
ENERGIJA - ELEKTRIKA
NALOGE:
•PREBERITE KNJIGO HIŠEK IN BRIHTA IN RAZIŠČITE, KAKO PRIDE ELEKTRIKA V VRTEC.
•KAJ JE STATIČNA ELEKTRIKA? NAREDITE EKSPERIMENTALNI DAN.
•KAKO ŽARNICA SVETI? NAREDITE ELEKTRIČNI KROG IN OPAZUJTE, ALI VSE ŽARNICE
SVETIJO ENAKO MOČNO, ČE SO POVEZANE Z ENO BATERIJO
•EN DAN V VRTCU PREŽIVITE BREZ ELEKRTIKE!
REŠITVE:
Otroci so z navdušenjem sprejeli zeleni nahrbtnik z
zmajčkom Jurčkom, ki so nam ga prinesli otroci iz
vrtca Mojca, enote Kekec. Zmajček je ob prihodu
vse otroke pozdravil, nato pa nam je predstavil
naloge, ki jih je prinesel s seboj.
Ob prebiranju knjige "Hišek in Brihta" so otroci
sprva prisluhnili, nato pa so spraševali, kaj je to
daljnovod, kaj ima Hišek na strehi… Iz zanimanja
otrok smo vse slikanice z energijo pripravili v
knjižni kotiček, kjer so jih otroci dnevno večkrat
prelistavali in smo jih tudi skupaj prebrali. Odločili
pa smo se, da preizkusimo, kako bi bilo, če ne
bi bilo v vrtcu elektrike cel dan. Otrokom je bila
izkušnja tako všeč, da smo jo kasneje še dvakrat
ponovili.
S pomočjo sličic smo poimenovali, elektrarno,
transformator, daljnovod, žice in s tem bogatili
besedni zaklad, nato pa smo ugotavljali, kako pride
elektrika do nas in kje nastane. Sličice so otroci
v zaporedju postavljali na magnetno tablo. Na
sprehodih smo iskali daljnovode, si jih ogledali in
kasneje v vrtcu tudi izdelali. Iz začetnega načrta
v sličicah, pa smo se lotili izdelave prave makete.
Izdelali smo mlinčke iz odpadne embalaže,
veterrnice, daljnovode in elektrarno.
V vrtcu nas je obiskala tudi "Naravoslovna skrinja",
v kateri so se skrivali pripomočki za sklenitev
električnega kroga. Otroci so spoznali žarnice,
žice, baterije in raziskovali, kako bodo vse povezali,
da bo žarnica zasvetila. Ko so usvojili sklenitev
električnega kroga, pa so nekateri otroci poskušali
tudi zahtevnejši podvig-kako več žarnic povezati v
en električni krog. Ugotovili so, da svetijo manj, kot
če bi bila v krog povezana le ena žarnica.
39
Vrtec Mojca, enota Tinkara
Spoznavali smo statično elektriko skozi poizkuse
z baloni, vodo in glavnikom. Otroci so bili
presenečeni in so vedno znova poskušali, kaj se
dogaja.
Ko je bila maketa narejena, smo povabili starše,
da skupaj z otroki poskusijo vzpostaviti električni
krog, tako da pravilno povežejo žice v "elektrarni"
in povabili tudi druge skupine, da so si jo ogledali.
Skupaj smo se učili in raziskovali. Čas je hitro
mineval in Zmajček je moral na pot z novimi
nalogami in v drug vrtec, kamor smo ga pospremili
in predali naloge, da so ob raziskovanju uživali tudi
otroci iz enote Rožle.
40
Vrtec Mojca, enota Rožle
ENERGIJA - ELEKTRIKA
NALOGE:
•IZ ODPADNE EMBALAŽE NAREDITE ELEKTRIČNE APARATE
•KAJ JE STATIČNA ELEKTRIKA. POVEŽITE ELEKTRIČNI KROG TAKO, DA BO ŽARNICA
ZASVETILA IN NAREDITE NEKAJ EKSPERIMENTOV.
•POIŠČITE TRANSFORMATOR V OKOLICI VAŠEGA VRTCA
IZVAJANJE NALOG, REŠITVE
IN UGOTOVITVE:
Otroci so raziskovanje o elektriki zelo aktivno
in delovno sprejeli. Bolj kot smo vzgojiteljice
pričakovale. Predvsem smo zagato, premalo
znanja o elektriki in alternativnih virih čutile me.
Vendar smo kmalu ugotovile, da smo se raziskovanj
lotili z vso vnemo. Otroci so prinašali nedelujoče
električne aparate,odvili ohišja, raziskovali po
notranjosti aparatov. Očetje električarji so nam
priskrbeli pripomočke (kable, žarnice, vezja,
vtičnice,…), ki jih uporabljajo pri svojem delu.
Obisk dedka, ki je svoj poklic električarja krasno
predstavil in pokazal otrokom preko slikovnih
aplikacij, kako deluje elektrika, kako pride v naš
dom, vrtec, kako delujejo elektrarne in skupaj z
otroki naredil povezan električni krog, pri katerem
je na koncu zasvetila žarnica. Otroci so bili polni
vprašanj, pripovedovanj, vedoželjni novih spoznanj
in skupna radovednost nas je usmerjala v zelo
velik projekt, ki nas je povezoval skoraj 2 meseca.
V knjižnici smo si izposodili veliko literature o
elektriki, o alternativnih virih energije in o vsem,
kar nas je zanimalo. Vsakodnevno smo brskali po
knjigah, prebirali informacije, na sprehodih iskali
daljnovode, jih primerjali, našli transformatorsko
postajo, na strehah hiš šteli sončne korektorje. Čez
celoten projekt sta bili pravljici "Hišek in Brihta"in
"Jaka in sraka" rdeča nit povezovanja. Otroci so
tudi iz raznih kock in igrač oblikovali, postavljali
elektro mobile, Brihte, na strehe hiš so pritrjevali
solarne celice. Še danes poimenujejo star daljnovod
gospod daljnovod in novejšega Brihta. O delovanju
alternativnih virov, o smotrnosti varčevanja z
elektriko, o negativnem vplivanju elektrike na
okolje, sta nam predstavila gospod Tomaž in
41
Vrtec Mojca, enota Rožle
gospa Marjetka iz društva Focus. Zanimivo sta
pripovedovala o Zemlji, ki ima vročino in prikazala
z različnimi pripomočki delovanje elektrike, sončnih
celic in vetrnih vetrnic. Z znanjem, ki smo si ga
Ponosni in zadovoljni smo, da nam je prav tema
iz Zelenega nahrbtnika prinesla toliko zanimivih
spoznanj, doživetij in ustvarjalnosti ter seveda
pesmico o zmajčku. Spoznanja, kako zelo
potrebujemo elektriko in kaj se zgodi, če je ni,
so nam v tistem obdobju zaznamovale naravne
nesreče in posledice žleda. Tako so imeli otroci
priložnost še bolje začutiti in videti, kako zelo velik
pomen ima "Elektrika".
že pridobili, smo se z veseljem lotili raziskovanja
Siemensovih naravoslovnih skrinjic in uspešno
vezali in povezovali električni krog. Otroci so
pridno pomagali pri izdelovanju makete, kako in po
čem potuje elektrika iz elektrarn do hiš. Iz odpadne
embalaže smo izdelali električne gospodinjske
aparate, lepili slike na plakate o elektriki nekoč in
danes in poiskali odgovore na marsikatera otroška
vprašanja. Med drugim tudi tega, zakaj ptice lahko
sedijo na električnih kablih, ljudje pa ne? Zanimivo
je bilo brati tudi zapise in odgovore otrok, ki so jih
dajali o elektriki v začetku projekta in na koncu.
42
Vrtec: Zasebni vrtec Metulj
SAJENJE IN IZDELAVA DEŽEVNICE
NALOGE, KI SMO JIH PREJELI Z NAHRBTNIKOM:
•POSADITEV, FIŽOLA, ČIČERIKE, PETERŠILJA.
•IZDELAVA DEŽEVNICE.
•DODAJANJE PETERŠILJA JEDEM.
REŠITVE IN UGOTOVITVE OTROK:
Nahrbtnik v katerem je bil zmajček Jurček,
zemljevid, knjigi o elektriki, ter naloge katere
moramo opraviti so nam prinesli otroci iz enote
Rožle. Seznanili so nas tudi z himno Zelenega
nahrbtnika in se jo kaj hitro naučili.
Nalog smo se kaj hitro lotili in otroci so
vsakodnevno razmišljali kako, kam bomo posadili
fižol, čičeriko, peteršilj. V pomoč jim je bila knjiga
Jakec sadi, preko katere so spoznali veliko novih
stvari.
Posadili smo 14 fižolov, vzklili so nam 4. Prišli do
ugotovitev, da fižola nismo namočili v vodo, dan
prej preden smo ga posadili in da je bila premalo
vlažna zemlja. Izdelali plakat in nanj beležili rast
fižola.
Ko so bili fižoli dovolj veliki smo jih presadili na naš
vrt in sedaj skrbno zalivamo in čakamo, da nam bo
dobro obrodil.
Peteršilj smo posadili v manjšo posodo in ko je
zrasel presadili na zunanji skalnjak. Ko bo še malo
zrasel, ga bomo dodali jedem, da bo izpopolnil
okus.
43
Vrtec: Zasebni vrtec Metulj
Čičeriko otroci dobro poznajo, saj jo v vrtcu
velikokrat dobijo za kosilu v juhi, solati… Posadili
smo jo v mesecu aprila in čez 14 dni že presadili
na vrt. Tudi zanjo skrbimo in jo redno zalivamo, ter
upamo da nam obrodi.
Da so otroci prišli do tega kako narediti nekaj v kar
se bo nabirala deževnica je trajalo kar nekaj časa.
Na sprehodih smo si ogledovali vrtove, opazili da
imajo velike sode v katere se nabira voda. Otroci
so se nato odločili za plastenko, ki smo jo obesili
na ograjo pred igriščem. V plastenko se ni nabralo
veliko vode in ugotovili, da je premajhna površina
plastenke.
44
Vrtec Galjevica, enota Orlova
ELEKTRIKA
OD ZASEBNEGA VRTCA METULJ SMO PREJELI NASLEDNJE NALOGE::
•KAJ VEŠ O ELEKTRIKI (KAKO OZIROMA KJE TEČE, KAKO PRIDE V NAŠ DOM,
KAKŠNA JE, ELEKTRIKA OKROG NAS, ALI JE LAHKO TUDI NEVARNA …?)
•V VRTCU POIŠČITE PREDMETE IN NAPRAVE, KI ZA SVOJE DELOVANJE
POTREBUJEJO ELEKTRIKO.
•NAREDITE VSAJ DVA POSKUSA - NA KAKŠEN NAČIN LAHKO USTVARJAMO ELEKTRIČNO
ENERGIJO (NPR Z BALONI, GLAVNIKOM, PAPIRČKI …).
•KAJ SE ZGODI, ČE ELEKTRIKE NI?
•KAKO LAHKO VARČUJEMO Z ELEKTRIČNO ENERGIJO?
Ob pogovoru v vrtcu in doma, prebiranju knjig (Jaka in sraka, Hišek in elektrika, Hišek in Brihta), ogledovanju
enciklopedij, iskanju informacij preko spletnih strani, ob vsakodnevnih situacijah in sprehodih smo se
seznanjali s pojmi: elektrika, energija, pridobivanje elektrike, električni tok, …
REŠITVE IN UGOTOVITVE DO KATERIH
SMO PRIŠLI PRI REŠEVANJU NALOG:
Zeleni nahrbtnik smo prejeli kmalu po "izpadih"
elektrike in daljnovodov. Otroci so pripovedovali
svoje izkušnje o tem, kaj se zgodi, če elektrike ni in
predvidevali, kakšno bi bilo življenje brez elektrike
Iskali smo odgovor na vprašanja kaj je elektrika,
"kako elektrika pride v naš dom/vrtec". Vedeli smo,
da s stikalom luč prižgemo in ugasnemo ter da je
elektrika nevarna, ker te lahko strese.
UGOTOVILI SMO:
•zakaj potrebujemo elektriko in kje vse jo
uporabljamo
•da radio ne igra, če v vtičnico ne vtaknemo
vtikača oz. kabel in da radio igra tudi brez
elektrike, če vanj vstavimo baterije.
•da elektrike ne vidimo, jo pa malo lahko shranimo
npr. v baterijo
•da elektrika teče po žicah/kablih, da po njih
potujejo nevidni "elektrončki". Ko stikalo
prižgemo, elektrončke spustimo do žarnice. Na
žarilni nitki žarnice se drenjajo, zato jim postane
vroče in žarnica zagori.
45
Vrtec Galjevica, enota Orlova
•ko zidarji zidajo hišo, hiša še nima elektrike;
delavci (električarji) kable napeljejo na steno in
potem elektrončki lahko potujejo po kablu od
stikala do luči ali do vtičnice.
•da elektrika nastane s pomočjo vode, vetra,
premoga in nafte ter nato potuje preko
daljnovodov do hiš
•v vrtcu smo našli veliko naprav, pripomočkov,
nekaj igrač in celo otroške čevlje, ki za svoje
delovanje potrebujejo elektriko.
46
Vrtec Galjevica, enota Orlova
•izvedli smo nekaj poskusov s statično elektriko (z
naelektrenim balonom in glavnikom smo
•dvigovali lase, pobirali papirčke in preusmerili
curek vode). Z baterijo in žičkami nam je uspelo
prižgati žarnico; ugotovili smo tudi, da žarnica ne
zagori, če v tokokrogu namesto kovinske paličice
postavimo leseno paličico)
•če bi bili vsi avtomobili elektromobili, bi imeli bolj
čisto okolje
•kot "energetski detektivi", smo ugotavljali v
katerih prostorih vrtca so po nepotrebnem
prižgane luči, osvežili oznake "ugasni luč" ter
na varčevanje z elektriko opozarjali tudi druge
otroke in zaposlene v vrtcu.
“Zakaj elektrončke
ne strese elektrika?„
IZJAVE OTROK
O POTEKU PROJEKTA:
“Zmajček Jurček
nam je pa res prnesu pravo
detektivsko nalogo.„
“Zanimivo mi
je blo, ko je Svit prnesu
tisto, kako se že reče?,
da smo lahko prižgali
žarnico.„
47
Časovni razpored predaj zelenega nahrbtika 2014
SKUPINA D
DATUM
VRTEC
VRTCU
Mestna ZPM Ljubljana
Ciciban Pastirčki
07.01.2014
Ciciban Pastirčki
Cicibanu Ajda
16.01.2014
Ciciban Ajda
Cicibanu Žabice
Ciciban Žabice
Cicibanu Mehurčki
27.02.2014
Ciciban Mehurčki
Cicibanu Lenka
20.03.2014
Ciciban Lenka
Cicibanu Pastirčki
15.04.2014
06.02.2014
SKUPINA
48
Vrtec Ciciban, enota DE Lenka
Skupina: Miške
VODA
V okviru projekta Voda, ki smo ga v skupini izvajali celo šolsko leto, smo izvedli tudi naloge za projekt Zeleni
nahrbtnik. Spoznavali smo zakaj vodo potrebujemo in kdo jo poleg nas še potrebuje, kako pride do nas,
zakaj voda iz luž izgine, spoznavanje lastnosti vode v vseh oblikah, skrb za čistočo vode …
NALOGA, KI NAM JE BILA POSREDOVANA, JE BILA:
•VODA, KROŽENJE VODE
V pomoč nam je bila lutka zmajčka Jurčka, ki je otroke zelo motivirala, zato smo jo uporabili za seznanjanje
otrok z novo temo. Ker smo vodo spoznavali že od začetka šolskega leta, smo o njej že veliko vedeli, zato
smo hitro povezali stvari med seboj in prišli do ugotovitev, kako voda kroži. Otroci so svoje razumevanje
pokazali z načrtovanjem poskusa, ki smo ga izvedli za še boljšo predstavo.
REŠITVE IN UGOTOVITVE PO REŠENIH
NALOGAH:
Otroci so imeli po končani temi drugačen pristop in
pogled na vodo. Zavedajo se, da voda ni sama po
sebi umevna. Da moramo z njo varčevati, da vanjo
ne mečemo odpadkov, da voda ni povsod po svetu
enako razporejena, katera voda je pitna in katera
ne. Spoznali so tudi, kako se voda prečisti, kako
potuje. Zaradi vseh novih spoznanj, so tudi raje
in več pili vodo. Z vsem novim znanjem, so vodo
ozavestili, kot nekaj izjemno dragocenega.
49
Vrtec Ciciban, enota DE Lenka
Skupina: Miške
IZJAVE OTROK O POTEKU PROJEKTA:
Otroci so projekt spremljali z velim navdušenjem
in zanimanjem. Bili so zelo vedoželjni, željni novih
spoznanj in odkritij. Najbolj so jim bili všeč poskusi,
s katerimi smo ugotavljali ali je naše mnenje o
nečem pravilno. Njihove izjave, so bile običajno
predvsem odziv začudenja na rezultat poskusa. Bili
so zelo motivirani, saj jih je vsako novo spoznanje
vodilo k zanimanju za naslednjo. Tako so postavljali
ogromno vprašanj tipa ZAKAJ…, KAJ PA ČE…,
KAKO PA …
Potrudili smo se, po najboljših močeh, odgovoriti
na čim večje število vprašanj. Kakšno pa naj ostane,
kot motivacija za naprej.
50
Vrtec Ciciban, enota DE Lenka
Skupina: Pikapolonice
VETER
NALOGE, KI SO NAM BILE POSREDOVANE:
•VETER (KAJ JE VETER?, KAKO LAHKO USTVARIMO VETER?
•OPAZOVANJE VETRA V NARAVI, MRZEL-TOPEL ZRAK)
REŠITVE IN UGOTOVITVE:
V naši skupini (1-3 leta stari otroci) smo spoznavali
in opazovali veter. Kaj je veter, kako ga lahko
ustvarimo, zakaj potrebujemo veter…
Preko igre smo ugotovili, da je veter zelo uporaben
(umetno narejen, ali naraven):
•potrebujemo ga, če si želimo posušiti mokre lase
(uporaba fena-topel zrak);
•če nam je vroče, nam da veter občutek, da nas
ohladi (ventilator – mrzel zrak, naravni veter);
•s pomočjo vetra lahko poganjamo in premikamo
stvari (npr. mlin na veter)
•če pihamo, ustvarjamo veter: pihali smo različne
stvari-trakove, vato, goreče svečke, pihanje skozi
slamico,…
"DOMAČI MILNI MEHURČKI"
Zamešali smo si svoje milne mehurčke, jih obarvali
z različnimi barvami in jih pihali na podlago. Pri tem
smo opazovali njihovo sled na podlagi.
51
Vrtec Ciciban, enota DE Lenka
Skupina: Pikapolonice
MLIN NA VETER
(preko videoposnetkov si ogledamo mlin na veter –
zakaj se tako imenuje, čemu služi,…),
LIKOVNO USTVARJANJE:
•po vsakem raziskovanju vetra so otroci svoje
doživljanje prelili na papir. Risali so s flomastri.
Nastale so nazorne slike gibanja stvari v vetru in
padanja milnih mehurčkov na podlago.
•Mlin na veter-izdelek iz tulcev in papirja
IZJAVE OTROK O POTEKU PROJEKTA
•Otroci so komentirali svoje risbe: večina je gibanje
stvari v vetru-ventlatorju upodobila s sliko spirale,
narisane pikice pa so bili trakovi, ki so odleteli.
•Milne mehurčke in pihanje skozi slamico pa so
upodobili kot drobne pikice in črte.
52
NATEČAJ: NARAVA IN JAZ – IZDELOVANJE MOZAIKOV
IZ ZAMAŠKOV
IZDELOVANJE MOZAIKOV IZ ZAMAŠKOV
V sodelovanju s blagovno znamko Sola, ki že vrsto let sodeluje na izobraževalno – ekoloških prireditvah
Mestne Zveze prijateljev mladine Ljubljana, smo letos vrtce vključene v program Zeleni nahrbtnik, povabili k
sodelovanju na natečaj: Izdelaj najbolj izvirnega mozaika iz zamaškov na temo NARAVA IN JAZ.
Povabilu se je odzvalo 18 vrtčevskih enot, njihove izdelke pa smo razstavili v galeriji CIT Pivovarne UNION.
Najboljši mozaik po mnenju tričlanske žirije, katerega so izdelali otroci skupine Medvedki iz vrtca Mojca,
enota Muca, smo nagradili s celoletno vstopnico za živalski vrt. Mozaik nosi naslov HOČEMO – NOČEMO,
preko katerega so otroci sporočili kakšno naravo si želijo in kaj si v naravi ne želijo.
53
NATEČAJ: NARAVA IN JAZ – IZDELOVANJE MOZAIKOV
IZ ZAMAŠKOV
IZDELOVANJE MOZAIKOV IZ ZAMAŠKOV
Otroci iz skupine Pikapolonice (vrtec
Mojca, enota Muca), ki so izdelali mozaik
ŽALOSNO DREVO – POSLEDICE ŽLEDA
ter otroci iz skupine Zveznega utrinka
(vrtec Jelka, enota Sneguljčica), ki so nam
poslali njihov mozaik z naslovom ZMAJČEK
JURČEK PRIPOVEDUJE CICIBANU O
VETRNI ENERGIJI so dobili nagrado SONI
PREDSTAVO, katero so imeli priložnost videti
tudi otroci skupine Pingvini iz vrtca Otona
Župančiča, enote Čurimuri, ki pa so za svoj
izdelek POMLAD dobili nagrado za najbolj
zanimivi mozaik.
54
NATEČAJ: NARAVA IN JAZ – IZDELOVANJE MOZAIKOV
IZ ZAMAŠKOV
IZDELOVANJE MOZAIKOV IZ ZAMAŠKOV
55
SEMINAR - MENTORJI 2014
UTRINKI IZ SEMINARJA MENTORJEV'
56
ZAKLJUČNA PRIREDITEV V LJUBLJANSKEM PARKU
MOSTEC 9. MAJ 2014
ZAKLJUČNA PRIREDITEV
Vsak mimoidoči je 9. maja od 10. do 12. ure v
ljubljanskem parku Mostec lahko slišal veseli otroški
živ – žav, ko smo skupaj z otroci obeležili še eno
leto potovanj Zelenih nahrbtnikov.
Prostovoljci Zveze prijateljev mladine Ljubljana
so za udeležene otroke izvajali različne kreativne in
ustvarjalne delavnice, za osvežitev pa je poskrbela
pivovarna UNION.
Mostec je zaživel ob veselem in poskočnem
ritmu Borisa Kononenkota, ki je s svojo energijo
zapolnil oder in otrokom pričaral zanimiv in pester
program.
Hvala vsem vključenim vrtcem, pivovarni UNION,
podjetju Eles Eles d.d. in prostovoljcem za
nepozabne dogodivščine.
Veliko veselje pa je otrokom prinesla maskota
Zmajček, ki je skupaj z revijo Zmajček, otrokom
delila njihovo revijo in jih zabavala.
57
ZAKLJUČNA PRIREDITEV V LJUBLJANSKEM PARKU
MOSTEC 9. MAJ 2014
58
ZAKLJUČNA PRIREDITEV V LJUBLJANSKEM PARKU
MOSTEC 9. MAJ 2014
59
ZAKLJUČNA PRIREDITEV V LJUBLJANSKEM PARKU
MOSTEC 9. MAJ 2014
60
SE VIDIMO NASLEDNJE LETO!
61